İhbar Tazminatı

İhbar Tazminatı Nasıl Alınır? Nasıl Hesaplanır?

İhbar tazminatı almak isteyen bir işçinin bilmesi gereken bazı hususlar vardır. Çünkü ihbar tazminatı her halde alınamayacağı gibi, bazı durumlarda işverene ödenmesi bile gerekir? Peki ihbar tazminatı nedir ve nasıl alınır?

İhbar tazminatı ne zaman gündeme gelir?

İşyerinizdeki kıdeminize göre, işveren sizi işten çıkarmadan önce size haber vermekle yükümlüdür. Tabi bunun ön şartı, işverenin haklı fesih yapmıyor olmasıdır. Şu yazımızda haklı fesih kavramını açıklamıştık: mustafabaysal.com/14-maddede-isverenin-hakli-nedenle-fesih-sebepleri

Daha net bir anlatımla; işveren sizi işten çıkarmak için haklı bir gerekçeye sahip değilse, yani sizin bir hatanız/suçunuz olmadan sizi çıkarıyorsa, bu durumu size belirli bir süre önceden bildirmesi gerekir.

Bunun uygulamadaki adı, bildirimli fesihtir. Bildirimli feshin nasıl yapılacağını şu yazımızdan görebilirsiniz: mustafabaysal.com/bildirimli-fesih-nedir

İhbar süreleri

İşte buna ihbar öneli denir ve işçinin kıdemine göre 2, 4, 6 ya da 8 hafta önceden bu bildirimin yapılması gerekir. İhbar süreleri hakkında bilgi almak için şu yazımıza göz atmanızı öneririm: mustafabaysal.com/ihbar-sureleri-kac-haftadir

Yine de kısaca özetlemek gerekirse;

 1. a) İşi 6 aydan daha az sürmüş işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından itibaren 2 hafta sonra,
 2. b) İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından itibaren 4 hafta sonra,
 3. c) İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından itibaren 6 hafta sonra,
 4. d) İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından itibaren sekiz hafta sonra,

iş sözleşmesi feshedilmiş kabul edilir.

Buna göre işveren sizi işten çıkarmadan önce kıdeminize göre size bildirim yapmalıdır. Yani, sizi işten çıkaracağını size önceden bildirmek zorundadır. İşte bu bildirimleri yapmadan sizi işten çıkarmak isterse; yukarıda belirtilen süreler kadar ücretinizi size peşin olarak ödemek zorundadır. Ödemezse, işten ayrıldıktan sonra bu sürelere ait ücretlerinizin ödenmesini talep edebilirsiniz.

ihbar tazminatı nasıl hesaplanır

İhbar tazminatı ne kadar ödenir?

Yukarıda da belirttiğimiz 2, 4, 6 ya da 8 haftalık sürelerden hangisine uyulmamışsa, bu süreler karşılığı ücretin ihbar tazminatı olarak ödenmesi gerekir.

Örneğin 8 haftalık ihbar süresine uymadan işçisini çıkaran bir işveren, ona 8 haftalık ücreti tutarında ihbar tazminatı ödemelidir. Bu tazminattan hangi kesintilerin yapılacağını yazmıştık: mustafabaysal.com/kidem-ve-ihbar-tazminati-odemesinden-hangi-kesintiler-yapilir

İhbar tazminatı ödeme süresi

İhbar tazminatı ödenmesi için belirlenmiş bir süre yoktur. Bu, ihbar tazminatının dilendiği zaman ödenebileceği anlamına gelmez: mustafabaysal.com/ihbar-tazminati-odeme-suresi-var-midir

İhbar tazminatı makul bir sürede ödenmelidir. Buradaki makul süreden öncelikle anlaşılması gereken, derhal ödenmesidir. Ancak bu mümkün olmazsa, işçinin bekleyebileceği süre dikkate alınmalıdır.

İhbar tazminatı hemen ödenmeyen işçi, isterse arabulucuya başvurarak hakkını yasal yollarla arayabilir. Arabulucuya başvurması için, beklemesi gereken bir ödeme süresi yoktur.

İhbar tazminatı taksitle ödenebilir mi?

İşverenler bazı durumlarda, işçilere taksitle ödeme seçeneğini sunmaktadır. Hatta senetle ya da çek düzenleyerek ödeme yoluna da gidilmektedir.

Ancak, gerek kıdem tazminatı ve gerekse ihbar tazminatı ödemelerinde, işçinin rızası olmaksızın taksitle ödeme mümkün değildir.

Yani ihbar tazminatının derhal ve nakit olarak ödenmesi şarttır. Ancak işçi rıza gösterirse, taksitle ve senet ya da çek düzenlenerek ödeme mümkün olabilir.

Bu hallerde bile, taksitin aksatılması, işçiye derhal yasal yollara başvurma hakkını verecektir: mustafabaysal.com/taksitle-kidem-tazminati-odenmesi-mumkun-mu

ihbar tazminatı nasıl alınır?

İhbar süresi eksik kullandırılırsa ne olur?

Öyle ya, işveren işçiye ihbar süresini kullandırsa da süre bitmeden onu çıkarabilir. Örneğin 6 haftalık ihbar süresini kullanmakta olan bir işçi, henüz 4’üncü haftasındayken işten çıkarılabilir.

İlk bakışta, böyle bir durumda işçiye kalan haftaların ücretinin yani 2 haftalık ücretin ihbar tazminatı olarak ödenmesi yeterli gibi görünebilir.

Halbuki, bu işçiye 6 haftalık ihbar tazminatının tam ödenmesi gerekir. İhbar süresinin bölünmezliği ilkesinden kaynaklanan bu durumun sebebini öğrenmek için şu yazımıza göz atabilirsiniz: mustafabaysal.com/ihbar-suresi-eksik-kullandirilirsa-ne-olur

İşten ayrılan işçinin ihbar tazminatı ödemesi

Peki siz bu sürelere uymadan işten ayrıldıysanız… Bu durumda işveren sizden aynı sürelere ait ücretleri talep etme hakkına sahiptir.

Yani ihbar tazminatı karşılıklı olarak istenebilir. İş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf bu sürelere dikkat etmelidir.

İşten kendisi ayrılan işçi ihbar tazminatı alamaz

Kendisi ayrılan işçi karşı taraftan ihbar tazminatı talep edemez. Haklı nedenle dahi ayrılsa ihbar tazminatı alamaz. Bunun nedeni, ihbar tazminatının ancak, ihbar süresine uymakla yükümlü olan tarafın bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde gündeme gelmesidir.

İşten ayrılan işçi olduğunda, işverenin haliyle herhangi bir ihbar süresi zorunluluğu yoktur. Dolayısıyla, şunu net olarak bilmeniz gerekir ki; işten ayrılan işçiyse, hangi sebeple ayrılmış olursa olsun, ihbar tazminatı kesinlikle alamaz.

ihbar tazminatı hesaplaması

Hangi hallerde ihbar tazminatı gündeme gelmez?

Yukarıda sayılan durum dışında; eğer işveren işçiyi İş Kanununun 25. maddesi gereğince haklı nedenle işten çıkarıyorsa da ihbar tazminatı söz konusu olmayacaktır. Tabi işçi bunun aksini her zaman iddia edebilir.

Yani işveren işçiyi 25inci madde gereğince haklı nedenle çıkardığını iddia etse bile, işçi mahkemeye giderek feshin haklı nedene dayanmadığını ispatlayabilirse, mahkeme ihbar tazminatı ödenmesine hükmedecektir.

Ayrıca deneme süresi içinde de ihbar tazminatı karşılıklı olarak söz konusu değildir. Deneme süresi içinde ister işçi, isterse de işveren sözleşmeyi derhal sona erdirebilir ve iki tarafın da ihbar süresine uyma yükümlülüğü olmaz: mustafabaysal.com/deneme-suresinde-feshin-sonuclari

Yine belirli süreli iş sözleşmelerinde de ihbar süresi olmaz. Çünkü bu tür sözleşmelerde, sözleşmenin bitiş tarihi zaten baştan bellidir ve tarafların diğer tarafa önceden bildirimde bulunması gerekmez: mustafabaysal.com/belirli-sureli-is-sozlesmesinde-ihbar-tazminati

İhbar tazminatı tavanı

İhbar tazminatı tavanı yoktur. Bilindiği üzere kıdem tazminatı için her yıl bir tavan rakam belirlenir: mustafabaysal.com/kidem-tazminati-tavani-hesaplama

İşçinin brüt maaşı ne kadar olursa olsun, belirlenen bu tavandan yüksek kıdem tazminatı talep etme hakkı olmaz.

Ancak ihbar tazminatı için böyle bir sınırlama olmadığından, işçinin brüt maaşı örneğin 20.000 TL ise, ihbar tazminatının da 20.000 TL üzerinden hesaplanması gerekir.

ihbar tazminatı nedir

SONUÇ

Yukarıda belirttiğimiz halleri sizin için kısaca özetleyelim:

 • İşten haklı bir sebep olmaksızın bildirim önellerine uymadan ayrılmışsanız ihbar tazminatı isteyemezsiniz. Hatta işveren sizden talep etme hakkına sahiptir.
 • İşten haklı bir nedenle ayrılmış iseniz yine ihbar tazminatı talep edemezsiniz. İşvereniniz de sizden isteyemez.
 • Eğer işveren sizi İş Kanununun 25. maddesi gereğince haklı nedenle işten çıkarıyorsa ihbar tazminatı söz konusu olmaz.
 • Deneme süresi içinde ihbar tazminatı söz konusu olmaz.
 • İşveren sizi haklı bir nedeni olmaksızın bildirim sürelerine uymaksızın işten çıkarmışsa ihbar tazminatı alabilirsiniz.

İhbar tazminatı konusunda daha ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki yazılarımızı kontrol edebilirsiniz:

mustafabaysal.com/ihbar-tazminati-ve-kidem-tazminati-arasindaki-fark-nedir

mustafabaysal.com/isyerinin-kapanmasi-durumunda-ihbar-tazminati-odenir-mi

mustafabaysal.com/ihbar-tazminati-hesaplama-ornegi

 

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. 15.08.1994 tarihinde ilk ssk girişim var toplam 5546 gün hizmet dökümü ile 23.06.2016 tarihinde işyerindeki mesai arkadaşlarımın hakaretine maruz kaldım ve patronum izin kullanma mı engelledi işyoğunluğu bahane edilerek daha önce 01.01.2016 tarihinde bildirmiş olmama rağmen 15.06.2016 -25.06.2016 tarihleri arası izin kullanacağım bilgisini vermiştim. bende 23.06.2016 tarihinde işi bıraktım benim kıdem ve ihbar tazminatı alma hakkım varmı . 05.08.2016 tarihine kadar ssk çıkış işlemimi yapmadılar nasıl bir yol izlemem lazım Saygılarımla

 2. 15.10.2014 tarihinde işe girdim 03.09.2016 tarihinde evlilik nedeniyle çıkışımı vericem yaklaşık 6 hafta önce sözlü olarak bildirdim ama yazılı bişey yok bu benim ihbar almama engel olur mu acil cevap lütfen.

 3. Mustafa Bey merhaba,
  4.5 yıldır çalıştığım iş yerinden istifa edeceğim. Kanuna göre 8 hafta ihbar süresi boyunca çalışmam gerekiyor. İş veren bu süreyi çalışmadan derhal iş ile ilişimi kesme hakkına sahip midir? Ben bu sürenin tamamını veya en azından 4 haftasını çalıştıktan sonra ayrılmak istiyorum yasal olarak bu konuda nasıl bir hakka sahibim?

  1. Evet işveren bu hakka sahiptir ancak bu durumda size ihbar tazminatınızı ödemek durumundadır. Bu ihbar süresi tam olarak kullandırılmalıdır. Bir kısmının kullanılması, bir kısmının kullanılmaması kural olarak olamaz.

 4. Mustafa bey Merhaba Çalışmış olduğum firmada haksızlığa uğradım işten çıkmak istiyorum haksızlığa uğradığımdan dolayı bunun için işten kendim istifa etmek istiyorum tazminat alabilir miyim.

  1. Haksızlıktan kastınız, İş Kanunu hükümlerine aykırı bir uygulama ise olabilir. Ama ayrıntısını bilemediğim için size buradan net cevap vermem mümkün değil.

 5. İş veren ihbar tazminatını maaşından kesebilirmi.işçinin.iş mahkemesi kararı olmadan.

  1. Kesmemesi gerekir; ancak bu bir tür mahsuplaşma olarak da değerlendirilebilir. O nedenle, gerçekten de ihbar tazminatı ödemeniz gerekiyorsa bu kesintiyi kabul etmenizde fayda var.

 6. Merhaba Mustafa Bey işyerinin haklı bir sebebi olmadan iş hakkımı fesih edebilir mi? Bana bir ihbar kağıdı verildi.Ama bu noter onaylı falanda değil. Ben beş aydır bu yerde çalışıyorum . İhbar tazminatı alabilir miyim? Yada iş hakkımın fesih edilmesi konusuna itiraz edebilir miyim?

  1. Bu durumda ihbar tazminatınızı talep edebilir ve kötü niyet tazminatı isteyebilirsiniz. Bir avukatla görüşmenizde fayda olduğunu düşünüyorum.

 7. Merhabalar ben 16 senedir aynı yerde calisiyorum.Artık işi bırakmak istiyorum tazminat alabilirmiyim

  1. Atila bey, ortada haklı bir neden yokken ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. Ama bunun 3 istisnası vardır. Şu yazıya bakın, şartlarınız uyuyorsa belki alabilirsiniz.

 8. 8 ay çalıştığım is yerinde 15 gün önceden isten cikarilacagim bildirildi ihbar tazimati alabilir miyim acaba

  1. Normalde ihbar süreniz 4 hafta olduğuna göre, gerçekten de 2 hafta içinde çıkarılırsanız ihbar tazminatı alma hakkınız vardır.

 9. Mrb Mustafa Bey.ben 10.04.2014 yilinda guvenlik gorevlisi olarak ise basladim halen calisiyorum. Bugunlerde istifa etmeyi dusunuyorum asgari ucretle gecinemedigim icin ( bu benim tarafimdan hakli sebebim ) ben isyerine ihbar tazminati odememek icin onceden bildirim yaparsam 8 hafta daha calismam gerekiyor. 1.Egerki isveren gerek yok simdi de cikabilirsin derse ihbar tazminatina hak kazaniyormuyum.2.ben hemen cikmak istiyorum 8 hafta uzun bir sure anlasirsak bu ihbar tazminati ortadan kalkarmi 3. Nisanin 10 da yillik izin surem doluyor o gunu beklemeden simdi cikarsam 10 aylik yillik izin hakkim odenirmi. Simdiden tesekkur ederim. Iyi calismalar

  1. Merhaba. Asgari ücretle geçinememek haklı neden değildir. Bu nedenle ayrılırsanız kıdem tazminatı hakkınız olmaz. 8 hafta önceden bildirim yaparsanız ihbar tazminatı ödemekten kurtulursunuz. İşveren bu süreleri beklemenize gerek olmadığın söylerse, bu size ihbar tazminatı isteme hakkını vermez. Son olarak, 10 aylık izin hakkı diye bir şey olmadığını söylemem gerekir.

 10. Mustafa Bey Merhaba,

  2009 nisan Ayından Beri 8 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum. İşten çıkarılacağımı ihbar süresinin 8 hafta olduğunu söylediler.Bu süreyi kullanınca ihbar tazminatı alabilecek miyim?

  Saygılarımla

  1. Demet hanım, ihbar tazminatı ancak ihbar süresi kullandırılmadığı takdirde gündeme gelen bir tazminattır. Dolayısıyla, ihbar süreniz eksiksiz olarak kullandırılırsa, ayrıca ihbar tazminatı alamazsınız.

 11. mustafa bey
  dinim gereği sakalımı kesemem
  firma gıda ambalajı üretiyor hijyen gereği sakalımı kesmemi istediler kabul etmedim
  sonra iş değişikliği örnek
  mak.operatörü iken temizlik işlerine vermek istediler. kabul etmedim
  dolasıyla kıdem tazminatı vs haklarını verecekler fakat ihbar yok ihbarı ala bilirmiyim
  işveren ve işci arasında sakal vs sözleşmesi varmı hatırlamıyorum
  tecrübelerinize ihtiyacım vat şimdiden teşekkür ederim

 12. 12 yıl sigortasız 18 yılda sigortalı aynı yerde çalışmaktayım iş yerinde çalışan tek kişiyim patronum 2 ay içerisinde iş,den çıkaracağını söyledi vede muhasebeden kendilerinin hazırladığı bir ihbarname ye imza atmamı söyledi ihbar tazminatı mı nasıl alabilirim birde hiç izin kullanmadım vede günde 11 ila 14 saat çalıştım fazla mesai üçretimi nasıl talep edebilirim

  1. Bekir bey hem ihbar tazminatınızı hem de kıdem tazminatınızın ödenmesi gerek. İbranameye imza atarak ödedikleri miktarı alabilir ve gerisi için dava açabilirsiniz. Dava dilekçesinde fazla mesai ve genel tatil ücretlerinizi de talep edersiniz. İbranameye imza atsanız da kesinlikle istifa dilekçesine veya benzer bir evraka ima atmayın.

 13. Ben 18 07 2016 iş başı yaptım 17 03 2017 de dükkanı kapattılar geri açacaz diyip işten çıkardılar istifa imzalatacaklardı imzalamadım halen maaşımın yarısı duruyo ve bana önceden haberde etmediler dükkan kapanacaklardiye tadilattan sonra açılacak dediler benim bölümüm kapandı ihbar tazminatımı ve maaşımı nasıl alabilirim

  1. Selçuk bey ikisi de hakkınız. İşverenin ödemeyeceği kanaatindeyseniz, dava açın. İlla avukat tutmanıza da gerek yok. Alacaklarınız çok basit ve dava dilekçesinde açıkça ne istediğiniz belirtmeniz yeterli olacaktır.

 14. Mustafa abi ben bir özel sektörde 15 saat çalışıyorum ve asgari ücret ödüyorlar talep ettiyim halde bilmemezlikten geliyolar ve yıllık izinlerimide vermiyorlar gereksiz sebeblerdendolayıl 8yıldır da çalışmaktayım borçlarım yüzündende sesçıkaramıyorum sizce ne yapmam gerekir bayram izinide 1 gün veriyolar

  1. Mehmet bey, atalarımızın dediği gibi “Ya bu deveyi güdeceksin, ya bu diyardan gideceksin.” Yani önünde iki seçenek var. Bu şekilde çalışmaya devam etmek ve bir gün işten ayrılırsan, alamadığın tüm hakların için dava açmak. İkinci seçenek ise, işten ayrılarak tüm haklarını derhal talep etmek. Ne yazık ki üçüncü bir seçenek yok.

 15. Merhabalar,

  23 mart 2017 ssk girişim yapıldı 2017 hazıran ayında bana iş yerinin kapanacağı ve işten çıkarılacağım söylendı. Yenı iş arayışına girdim ayrıca bugun iş yerinde son günüm 3 ay kadar çalışmış oluyorum işverenden herhangı bir talebim olabilir mi yardımcı olursanız sevinirim ..

  1. Merhaba.
   İş yerinizden çalıştığınız kadar ücretinizi isteyiniz yeter Bir de SGK priminizin son güne kadar yatırıldığını kontrol edip çıkışınızın yazılı olarak bildirilmesini talep edin yeter.

 16. 1 senedir calistigim sirketten ayrilmak istiyorum sgk gunu gunune yatti benim tazminat alabilme veya talep edebilme hakkim varmi bide 1 ay onceden soylemekmi gerekiyor

  1. Hamza beyi haklı bir nedeniniz yoksa, istifa ederek kıdem tazminatı alamazsınız. Hatta evet, 4 hafta önceden işverene bildirimde bulunmazsanız, ihbar tazminatı ödemek zorunda bile kalabilirsiniz.

 17. Merhaba ozel bir sirkete Ocak 2 2017 tarihinde işe girdim 31 temmuz 2017 de isten cikartiliyorum ve bana 15 gun onceden haber verildi bir hakka sahipmiyim cevaplarsaniz cok sevinirim

 18. selam ben 3yıldır ozel sektorde calısmaktayım taseron olarak .ofıs boy olarak gorevımı yapmaktayım yenı gelen mudur yer degısıklıgı yapıcam dedı ve benı psıkolojık baskı yaparak çöp toplama bolumune aldı. suan ben o gorevı kabul etmedım ve yapmıyorum ama psıkolojımde bozuldu. iş feshi dılekcesı ornegı varmı sızde haklarımı ısteyıp uzlasmalı olarak cıkabıleyım. yada ıse nasıl gırdıysem kaldıgım bolumde devam edeyım.

  1. Orhan bey, işe devam edip etmeme sizin kararınız olacaktır. Çünkü işveren sizi bir bölümde çalıştırmak istiyorsa ya o bölümde çalışmalısınız ya da haklı nedenle derhal fesih yapmalısınız. Sitemizdeki ihtarname örneğini kullanabilirsiniz.

 19. Sitemizde bir güvenlik firmasına bağlı olarak çalışan güvenlik görevlisi arkadaşlarımız , bir süre sonra çalıştıkları firmadan istifa ederek sitemiz bünyesinde danışma elemanı olarak çalışmaya başladılar. Bu arkadaşların sitemiz bünyesinden ayrılmaları halinde ( kendi istekleri veya işverenin işten çıkarması durumlarında ) kıdem ve ihbar tazminatları ne şekilde hesaplanır ? Giriş tarihleri olarak sitemize giriş yapılan tarihi esas alacağız değil mi ? Teşekkürler.

  1. Muharrem bey, elbette ki siteniz giriş tarihlerini esas almanız gerekir. Bu işçilerin geçmiş dönem kıdem tazminatları için taşeron firma ya da sizin aleyhinizde dava açma hakları ise saklıdır. Mahkeme sizin aleyhinize ödemeye hükmetse bile, taşeron firmaya rücu ederek parayı geri alabilirsiniz.

 20. Merhabalar hocam daha oncede sizlere kıdem tazminatyla ilgili danışmtım yönlendirmeleriniz ise yaradi kıdem tazminatımı aldim ancak ihbar tazminatımı alamadim askerlik nedeniyle hastane bunyesinde sirkete bagli otomasyon gorevimden ayrildim donuste bir ayince basvurumu yaptim alınmadım hastane yonetimi bana kıdem tazminatını hastane tarafindan ihbar tazminatında sirket tarafından odenecegi soylendi bu konu hakkında aydınlatırsaniz sevinirim tesekkur ederm.

   1. Hocam ise basvururken bana hastanenin yazdigi yazi su sekilde 10/06/2003 tarih ve 25134 sayili resmi gaztede yayinlanan 4857 sayili is kanunun 31. Maddesi herhangi bir askeri kanun odev dolayisiyla isinden ayrilan isciler bu odevin sona ermesinden sonra iki ay icerisinde basvuru yaptklari taktirde yer varsa derhal yoksa ilk ilk bosalacak ise alinmasi aksi taktirde uc aylik ucret tutarinda tazminat oder adi gecen sahsin ilgili firmayla irtiba gecmesi gerekir bu sekilde hocam simdi kıdem tazminatini hastane yonetimi oduyor ama bunu neden sirkete yonlendiriyor ?

 21. işten ayrılıyorum.ihbar tazminatı vermeyi kabul ettim. peki bunu resmi olarak benden ne şekilde talep etmeleri gerekiyor? direk gidip elden alın bu tazminatınız demicem herhalde di mi. yasal süreç nasıl başlıcak nasıl ilerlicek ?

  1. Onur bey, ihbar süresini beklemeden işten ayrılıyorsanız, işveren ihbar tazminatınız ile örneğin maaşınız arasında mahsuplaşma yapabilir. Ya da siz bir dilekçeyle işyerine başvurup ihbar tazminatınızı öğrenebilir ve banka hesaplarına ödeyebilirsiniz.

 22. Merhaba hocam, askerlikten dolayı işten ayrılıyorum. İhbar tazminatı alma hakkım var mıdır? kıdem tazminatını verdiler.

 23. Merhaba,
  Sözlü bir şekilde bugün itibariyle işten çıkartıldım, öncesinden de hiçbir yazılı ihbar imza vs. de bildirilmedi tarafımdan da onay alınmadı. 3 aylık çalışan olarak ihbar tazminatı alabilmek için nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Teşekkürler.

  1. Hakan bey, dava açmanız gerek. Ya da daha kolay bir yöntem olarak, arabulucuya başvurabilirsiniz.

 24. merhaba 10 aydır çalışyorum. 16.11.2017 tarihinde işten çıkarıyorlar yanı 4 hafta içerisinde. bugün bu haberı aldım ıhbar tazmınatı alabilirmiyim ?

  1. Murat bey, ihbar süresi kullandırıldığı takdirde ihbar tazminatı söz konusu olmaz.

 25. Merhabalar ben 1.5 yıldır bir şirkette çalışıyorum maaşlarımız sürekli düzensiz geç yatırılıyor bazen 2ayda bir maaş almaktayız işten çıkarsam noter ihtarnamesiyle bütün haklarımı alabilirmiyim
  Birde ihtarnameden sonra 20 gün çalışmam gerekir mı acaba
  Cevap verirseniz sevinirim
  Saygılar

  1. Muhammet bey, iyi bir ihtarname ve gerekçelerle alabilirsiniz ve ihtarname gönderdiğiniz gün işi bırakabilirsiniz.

 26. Merhaba Hocam
  7 yıldır bir şirkette çalışıyorum.
  1 ay sonra ayrılmak istersen ne kadar tazminat öderim? Teşekkürler

  1. Alp bey neden tazminat ödeyesiniz? 8 hafta önceden bildirimde bulunursanız sorun olmaz. Ama daha erken ayrılacaksanız, 8 haftalık ücretiniz kadar ihbar tazminatı ödemeniz gerekir.

 27. Merhabalar ben 11 aydır çalıştığım iş yerinden 1 gün içinde apar topar çıkışın verildi denip gönderildim. İhbar tazminatı alabilir miyim ? çıkarılmam’dan önce hiç bir şekilde haber verilmedi bana.

  1. Evet, işverenin haklı bir fesih gerekçesi yoksa, 4 haftalık ücretiniz kadar ihbar tazminatı talep edebilirsiniz. Hatta şartları varsa, işe iade davası da açabilirsiniz. Sitemizdeki canlı destek hattından bize ulaşın.

 28. Merhaba.
  şubat 2017 de özel bir merkezde part time olarak işe girdim sonra tam zamanlıya geçirdiler daha sonra tekrar part time olarak çalışmam gerekti ekimde part time a gectim ve kasımda haber verilmeksizin isten cıkarıldım. Tazminatı hangi maaşa göre alırım acaba?

  1. Esra hanım, part time süreler kendi içinde ve tam süreli olanlar ise kendi içinde değerlendirilmelidir.

 29. merhabalar ben bir şirkette 05.09.17 tarihinden beri çalışıyorum bugün 16.12.17 tarihinde işverenim ay sonu işime son vereceğini bildirdi. Kıdem tazminatı hakkım var mıdır? Herhangi bir hakkım var mı ?

  1. Kıdem tazminatı hakkınız yoktur. İşveren bildirimde bulunduğuna göre ihbar tazminatı da alamazsınız.

 30. Selamun aleykum 14 aydir bir is yerinde calisiyorum kendi isteğim ile işten ayrılmak istiyorum acaba ihbar tazminatı alabilirmiyim

 31. iyi günler
  ben özel bir hastanede 8 yıldır çalışıyorum. Maaşım asgari artı 300tl. Asgarisi bankaya yatıyor. Geri kalanı elden alıyorum. Bir şahit ile mahkemeye gitsem tazminat hakkım var mıdır? tşk

 32. Merhaba öncelikle bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım 15.03.2017 tarihinde fabrikada işe başladım 05.03.2018 tarihinde fabrikada ile güvenlik firması sözleşme yi fesih edildigini başka firma geleceğini ve bizim 05.03.2018 tarihinde orda bulunmayacagimizi toplantı yaparak bizlere bildirdiler ve 1 ay önceden sözleşme feshi bildirgesini imzalamamizi soylediler 14 kişi olan ekipden 10 tanesi imzaladi 4 kişi ye noter aracılığıyla ile fesih bildirimi gonderilecegini ve hiç bir hakka sahip olmayacağımizi ihbar alamayacağimizi ve bizlere 1 kaç yerde iş sunduklarini dile getirdiler. Ve aynı şartlarda imkanlarda bir iş sunmadilar suanki projede servis var sunduklari yerde yok ve maaş düşük ve yol güzergahı uzak projeler sundular dediğimizde çok uzak oralar formalite dediler sonra sizlere iyi iş imkanı sunucagiz dediler kimi arkadaşımıza imzalamazsaniz işsizlik parasından faydalanmasıniz diye soylemisler ve imzalatmislar Ve noterden 2 arkadaşa kağıt gelmis ve bana gelmedi tasindigimiz için önceden adresime elime gelmedi noterden yolladıkları kağıd ve bir arkadaşa noter kağıdını mesaj olarak resmini çekip yollamislar . Ve bu durumda bizler işi mizi terk etmeden çalışmaya devam ediyoruz günde 2 saatlik iş bulma var dediler ve görev yerimizi terk etmedik ve yerimize de kimseler gelmedi. Ve bu durumda bizler ne yapabiliriz.

 33. Merhaba şimdi benim annem kadrolu çalışıyor çalıştığı firmanın bulunduğu yer kiralıktı şirkete kendi firmaları için bir yer satın aldılar şirketi oraya taşıyacaklar annem ve arkadaşlarına da çıkışlarını verip tazmınatlarını vericeklermis fakat ihbarını vermiyorlar diyorlar ki çıktı olarak gösterip tekrar kadrolu şekilde sizi işe alıcaz bu seferde ihbar yanmış oluyor dimi hani söyle bir şey diyebilirler mi çıkarıyoruz ama aynı firma tekrar sizi kadrolu olarak bünyesine alıyor ki falan filan

  1. Gamze hanım, anneniz tekrar işe alınırsa ve tekrar yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Varsayımlar üzerinden yorum yapmak doğru olmayacaktır.

 34. Merhaba 9 yıldır çalıştığım iş yerimden evimin uzak bir semte taşınması sebebiyle bu ay sonu işi bırakmayı düşünüyorum ayrıyaten emeklilik hakkımı da elde ettiğimi belirmek isterim işyerimden hangi tazminatları almaya hakkım olduğunu ve işi bırakmak için en az kaç gün önceden haber vermem gerektiği bilgisini verirseniz …iyi çalışmalar…

  1. Merhaba. İşyerinin taşınmasını gerekçe gösterirseniz kıdem tazminatınızı yakabilirsiniz. Emeklilik nedeniyle işten ayrılmalısınız. İşyerine bu durumu işten ayrılmayı düşündüğünüz tarihten en az 8 hafta önceden belirtmeniz, yararınıza olacaktır.

 35. büyükşehir belediyesinde 3 yıldır taşeron olarak çalışmaktayım.Evliliğim(bayan) nedeniyle işten ayrılacagım ihbar ve kıdem tazminatı alabilirmiyim .ihbar ve kıdem tazminatları ayrı ayrı mı ödenir belediye ne kadar sürede bunları ödemek zorundadır.

 36. Merhabalar ben 2 yıldır fabrikada çalışıyorum eşim Fransa’da olduğu icin oraya gitmek zorundayım is yeri 1600 asgari ücret bankadan veriyor geri kalanını elden veriyor tazminat alabilirmiyim

 37. merhabalar.2 yılı aşkın bir süredir devlet hastanesinde taşeron fizyoterapist olarak çalışmaktayım. ihale bitiş sebebiyle başka bi şirkete geçtik ama haklarımız devredilmedi .bundan dolayı kıdem tazminat hakkımız var ama ihbar hakkımız var mı ? asıl işveren yani hastane aynı çünkü.ihale bitiminden 3.5 ay önce fesih bildirimi yapmışlardı ama o süreden daha da sonra bitti ihale onun bi geçerliliği var mı? sgkdan baktığımızda hizmet cetveline çok girdi çıktı yapılmış.bunun bize dezavantajları nelerdir ? hukuk yoluyla hakkımızı savunabilir miyiz?

  1. Yunus bey halen aynı yerde çalışmaya devam ediyorsanız, ihbar tazminatı hakkınız zaten olmaz. Kıdem tazminatı ise, ileride toplu olarak hesaplanır.

 38. Benim çalıştığım şirket Ankara firması İstanbul 3. Havalimanında iş almışlar. Bende işin bitmesine 7.5 ay kala firmaya katıldım. İş bitti bize ihbar da vermediler sadece Ankara da çalışabilirmisiniz dediler. konaklama sıkıntısından dolayı kabul edemedim. İş bitiminden dolayı işten çıkartıldım tazminatımı vermediler. Hak talep edebilir miyim.

 39. Özel gıda şirketinde çalışıyorum artık bir yere kadar sessiz kaldım . İş yeri prosedürü örneğin A ise bunu hep hile yolu ile B yaptırıyor lar bize. Daha açık ve net örnek vermek gerekirse tavuk göğsü eti bu ayın 05.mayis .2018 de son bunu normalde atmamış lazım zayiat die ama müdürlerimiz onu atmak yerine ufak parçalara kestirip bize soslayip başka ürün olarak satışa sunuyor ve bu tavuk kesilen 11 Mayıs .2018 e kadar farklı sos yapıldı die tarihi geçmiş olanı bayabi kullandırdilar ve tavuk Skt si 5 tarihli orijinal sktyi atıp fotokopi yardımi ile onu uzatıyor lar ve kanidi da video çekerek yaptım bunu . İşten bu sebeb ten dolayı tazminatı mı nasıl alabilirim yardım ediniz lütfen. Ve 1 günlük sigorta günüm de eksik yatırıldı mart ayı onun için şikayet te bulundum cevap bekliyorum ama ve daha nice ispatlarim var tazminat alabilir miyim lütfen yardım edin. İşe giriş tarihim 11.KASIM.2014 hâlâ devam ediyorum

  1. Hüseyin bey konu oldukça teknik inceleme gerektirir. Net bir şey söylememiz zor ama haklı fesih nedeniniz varsa, fesih işlemini noterden ihtarname çekerek yapmanızı öneririm.

 40. Merhaba 3 aylık bir çalışmam var isten haksız yere aniden çıkartıldim tazminati almak icin hangi yollari izlemem lazım teşekkürler.

 41. Merhaba ben yabanci uyruklu 4sene 8 ay ev is hizmetinde ayni erde calistim.Onceden haber vermeden patron beni isten yolladi.CALISMA IZNIM 2020 kadar.Bu durumda calisma iznim oturma yerine gecerli mi.Ben ne yapabilirim yardimci olurmusunuz.Tesekkurler.

 42. 01.08.2018 giriş 08.06.2018 çıkış çıkıl kodu 18 ihbar tazminatı hakkım var ama iş verenle kötü olduk ihbar tazminatımı nasıl alabilirim?

  1. Samet bey böyle bir durumda, arabulucuya başvurarak hukuki süreci başlatmanız en doğrusu olacaktır.

 43. Turizmde çalışıyorum istanbulda bir otelde. Sürekli gece çalıştırıyorlar. Normalde 3 vardiye olarak konuştuk. 3 yildır %80 gece çalıştım. Gece çalışmanın extra bir hak getirisi olurmu. Istifa düşünüyorum arabulucuya gidedeğim..

  1. Murat bey istifa etmeyin, haklı fesih yapın. Sürekli gece vardiyasında çalıştırılmak işçi açısından bir haklı fesih sebebidir.

 44. Merhabalar ben elektrik tenikeryim 27.12 2012 yolundan bu yana aynı iş yerinde çalışıyorum 2800 tl maaşım var ama asgeri ücret gösteriyorlar artı mesailermide elden aliyorum elden aldığım paranın videosunuda çektim kanıt olarak bunu sebeb olarak gösterip ihbar kıdem tazminatı alabilirmiyim

 45. 5 yıldır çalışıyorum yıllık olan izin haklarimi kullandirmiyorlar işten çıksam tazminat alabilirmiyim 5 yılık calisma suremde kullandigim izin sayısı 14 gun yardımcı olursanız sevinirim

  1. Samet bey, bu en tmeel haklı fesih gerekçelerinden birisidir. Ama kullanmadığınız halde, yıllık izin kullanmış gibi evrak imzalamadığınıza emin olun.

 46. merhabalar özel bi okulda öğretmenim her yıl sözleşmem 1 yıllık olmak üzere karşılıklı olarak yeniden anlaşılırak yeniden atılan imzalarla devam ettirdik (3 yıl çalıştım) önümüzdeki yıl için yeniden görüştük lakin istediğim ücreti vermediği için anlaşamadık eski çalıştığım kurumda sözleşmem 31 ağustosa kadar sürerdi ve ayrılan hoca arkadaşlar yaz maaşını da alırdı ama bu okuldaki patron sözleşme tarihini 30 haziranda bitecek şekilde ayarlamış soru şu ki sözleşmem bitmiş olmasına rağmen yaz maaşlarımı da alabilir miyim en önemli sorum da şu ki kıdem ve ihbar tazminatı alabilme hakkım var mı? Saygılarımla.

  1. Arif bey sözleşmenizdeki süre 30 Haziran ise bu tarihe kadar ücret alabilirsiniz. Ama öğretmenler için en az 1 yıllık sözleşme imzalanması gerekmiyor mu?

 47. Evet hocam her yıl yeniden bir yıllık sözleşme imzalıyoruz ama bizim okulda sözleşmesi bitenler 30 haziranda ayrılıyor yeniden imzalayanlar yaz maaşını alıyor normalde MEB sözleşmemizde 12 ay maaş alırlar ibaresi var peki en önemlisi istediğim ücrette anlaşamadığımız için sözleşmem yenilenmeyecek buna rağmen kıdem tazminatı alabilir miyim?

  1. Arif bey, bu gerekçeyle kıdem tazminatı almanız zor. İş sözleşmesinde belirlenmiş bir sabit ücret artışı var mı? Yoksa, işveren sizin talep ettiğiniz artışı kabul etmek zorunda olmaz. Ama talebiniz makul ise ve diğer öğretmenlere zam yapılırken size yapılmazsa, bu durumda haklı fesih nedeni olabilir. Böyle bir durum varsa bile, bunu bir şekilde ispat etmeniz de gerekir.

 48. Merhaba
  Bir kurumsal mağaza da müdürlük yapıyorum, şuan nişanlıyım ve evleneceğim kişi de aynı şirkette bir başka mağazada çalışıyor.
  Fakat şirket kuralları gereği evli çiftler farklı şubelerde olsa dahi çalıştırılmıyor.
  9 eylül de evleneceğiz ve ikimizden birinin ayrılmasını zorunlu koşuyorlar.
  Eğer ben ayrılırsam şirket bana ihbar tazminatımı verir mi veya ben talep edebilir miyim ?

  1. Mustafa bey hanginiz ayrılırsanız ayrılın tazminat alamazsınız. Ama bunun yerine işverenin sizi çıkarması ihtimali varsa, işte bu durumda kıdem ve ihbar tazminatı alma durumunuz olabilir.

   1. İşveren çıkartıyor, şirket kuralı gereği zorunlu koşuyor.
    Ben ayrılmak istersem eğer işveren beni çıkartacak.
    Bu sebeple bana ihbar süresi kullandırmak isteyebilir mi ?

    1. Mustafa bey eğer siz ayrılacak olursanız evet ihbar süresi kadar önceden bildirimde bulunmanız gerekir. Buna rağmen işveren sizi hemen çıkarmak isterse, ihbar tazminatınızı ödemesi gerekir.

 49. Ben 3 asır bir tasarım firmada öaliştim sebebziz yere çikiş aldım ihbar Tanzimatın varmı nasıl alabilirim

 50. Merhaba
  10 aydır çalıştığım bir restoranın kapatılması sebebiyle işden çıkarılıyorum, 28.07.2018 tarihinde haber verip,, 04.08.2018 tarihinde kapatılacağını bildirdi son bir hafta süreyle yani, herhangi bir tazminat alma hakkım var mı?.?

 51. Hocam iyi günler
  Özel bir bankada 04.07.2008 tarihinden itibaren silahlı güvenlik olarak çalışıyorum.yaklaşık 4- 5 aydır kaygı bozukluğu sebebi ile ilaç kullanıyorum.işimi yapmakta ara ara zorlanıyorum pisikolojik olarak işim beni daraltıyo hiç bırakmayı istemesemde bu sebebten dolayı düşünüyorum bırakmayı nasıl bir yol izlemeliyim tazminat alabilirmiyim yada nasıl yapmalıyım rapor falan da almak istemiyorum ama en kötü ihtimal o aklıma geliyor yardımlarınızı bekliyorum.

  1. Mahmut bey rapor almadan işten ayrılacaksanız, işyerinde bir haklı fesih gerekçesi bulmanız gerekir. Diğer türlü tazminat alamazsınız.

 52. İyi geceler 12 yıldır çalıştığım işden ayrılacağım buğün işden ayrılacağımı ve ihbar süresini kullanacağımı beyan ettim ihbar tazminatı alabilirmiyim

   1. benim eylülde uzmanlık eğitimlerim başlıcak bu nedenle işten ayrılıyorum 9 ay çalıştım ihbar tazminatı alma hakkım var mı?

 53. Merhabalar 9 aydır kurumsal bir firmada çalışmaktayım fakat çalıştığım firma şehir dışına taşınıyor bize kira ve taşınma desteği verilecek ti sonra vermiyor ellerini söylediler ve isden cikarilicam ihbar tazminatı hakkım varmıdır. Teşekkürler

 54. Merhab a 28 ay birfirmada zçal ışmaktayız 31temmuz tarihi ifbarda 30ey lülde tahmini olacak işinize bileceğini bize bildirdiler yalnız bu tarih aşılacak işver en bunu bildiği halde bu tarih leri niye bildirdiler iş süresi uzarsa bu gönderdikleri ihbar geçerliligi ne olur ihbar tazminatı alırmıyız

  1. İrfan bey size yazılı bildirim yapılırsa bu tarih geldiğinde iş sözleşmenizde sona erer. İşveren buna rağmen çalıştırmaya devam ederse ve ileride bir daha çıkarmak isterse yine ihbar süresi kullandırmak zorunda kalır.

 55. merhaba ben 4 aydir doģum iznindeyim cikisimi yapmalarini rica ettim eģer cikis yapilirsa sadece kidem tazminati alabilceģimi sóylediler cikis yapildiģinda ihbar tazminatida almam gerekmezmi birde 4 aydir prim ódenmedigi icin issizlik maasi alabiliyormuyum

  1. Melek hanım son 120 gün, eğer işveren sizi bu 4 ayda SGKya ücretsiz izinli olarak bildirmişse sorun olmayacaktır. Normalde çıkıl işleminden belirli bir süre önce size bildirimde bulunulmazsa ihbar tazminatı da alabilirsiniz. Ancak anladığım kadarıyla siz işten çıkmayı talep ediyorsunuz ve işveren de bunun üzerine çıkışınızı veriyor. O halde ihbar tazminatı almanız doğru olmayacaktır.

 56. 4 yıldır mng kargo da calismaktayim esimin tayini izmire cikti il degisikli yapacagiz isten yillik iznimden kalan süreleri kullandiktan sonra istifa verip ayrilacagim. Tazminat alma gibi bir durumum var mi

 57. Merhabalar.Evlilik nedeniyle çalıştığım işyerimden ayrılmak istiyorum.02.06.2017 de girişim 31.10.2018 de çıkışım var kıdem tazminatım Ne kadar olur şu an brüt ücretim 2029 Tl dir.Birde ihbar tazminatı alabiliyor muyum alırsam Ne kadar alabilirim yardımcı olur musunuz bu konuda bilgim Yok da

 58. Merhaba.
  Sigorta başlangıcım 1 mart 1997

  Haziran 2004 den beri aynı iş yerinde çalışmaktayım.

  Kendi isteğimle iş yerinden istifa etsem. Kidem tazmninatimi ve ihbar tazminatini almak icin nasil bir yol izlemeliyim.
  Misal haklarimi almak için bugün basvursam bildirimini kac gün önceden ve nasıl vermen gerekir.

  İzleyeceğim yolu tam sıralı olarak yazabilirmisiniz

  Tesekkurler.

 59. Merhaba. 06.07.2018 tarihinde 11 yıl 6 ay çalıştığım firmadan iş akdim karşı taraftan fesh edildiği için işten ayrıldım kıdem tazminatımı aldım ancak ihbarımı bazı sebepler göstererek ödemediler 8 hafta çalışmam gerektiği gibi vs. bu durumda benim hala kıdem tazminatını alma şansım var mı?

 60. Merhabalar 15.11.2018 de işe başladım 12.01.2019 da işten bir dk da çıkarıldım öncekki 2 ay sigortam ödenmemiş 1 ay 12 günlük sigortam var 15 günlük ihbar tazminatı alabiliyormuyum ve bu durumda yasal haklarım nedir aşçıyım iş kazasıda geçirfim sağ baş parmak his kaybım oluştu bu durumda haklarım nedir ihbar parası için nereye müracat edebilirim.

 61. Merhaba
  2016 haziran ayında işe giriş yaptım
  2019 eylül ayında bedelli askerlik için ayrılcam
  3,400 brüt ücret alıyorum bunun için ne kadar kıdem tazminatı alırım ve ihbar tazminatı verilirmi başka bir hakkımız varmı tşkler

 62. Ekim 2017
  Temmuz 2019 karşı taraftan iş fesih edilmiştir
  İhbar sürem 17.06.2019 bildirmiş 6 haftalık ihbarimin 3 haftasını kullanabiliyorum yarı kalan diğer 3 haftayı alabilir miyim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu