SGK

EYT nedir ve kimleri kapsıyor?

EYT’nin açılımının “emeklilikte yaşa takılanlar” olduğunu birçoğunuzun zaten bildiğine eminim. Bu yazımda kalıpların dışına çıkarak zor sorulara cevap vermek ve EYT konusunu tam olarak anlamanızı sağlamak istiyorum. Gelin, beraber bakalım: EYT nedir, nasıl ortaya çıktı? EYT kimleri kapsıyor ve EYT yasası çıkarsa ne olacak?

EYT nedir?

EYT, emeklilikte yaşa takılanlar anlamına gelir. Bu açılımdan da anlaşılacağı üzere, EYT’li bir kimse emeklilik şartlarından olan YAŞ şartını sağlayamamış ve fakat diğer şartları sağlamış, bu nedenle emekliliği bekliyor demektir.

Emeklilik şartları neler?

Bilindiği üzere ülkemiz sosyal güvenlik sisteminde emekli olmak için şu 3 şartı bir arada taşımak gerekir:

 • Sigortalılık süresini doldurmak
 • Prim gün sayısını tamamlamak
 • Belirli bir yaşı geçmiş olmak

Bir sigortalının emekli olması için bu 3 şartı birlikte sağlaması gerekir. Tek bir şartın bile sağlanamaması, emekli olmayı engeller.

İşte EYT, sigortalının emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim gün sayısını sağlamasına rağmen, yaşını doldurmadığı için emekli olamaması demektir. İsterseniz, EYT konusuna derinlemesine girmeden önce bu 3 şartı özel olarak inceleyelim.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Sigortalılık süresi

Bir işçinin emekliliğe esas kabul edilen sigortalılığının ilk gününden itibaren geçmesi gereken süreye sigortalılık süresi denir.

Bir kimse örneğin ilk kez 05/04/1999 senesinde emekliliğe esas olacak şekilde sigortalı olsa ve bu kimsenin emeklilik şartı olan sigortalılık süresi 25 sene olsa, sigortalılık süresi şartı 05/04/2024 tarihinde sağlanmış olacaktır.

Prim gün sayısı

İşçinin ilk sigortalılığından itibaren SGK’ya bildirilen prim gün sayılarının toplamı onun prim gün sayısını verir. Yukarıdaki işçinin emeklilik için sağlaması gereken prim gün sayısı 4.500 gün olsa, sigortalının toplam prim gün sayısı EN AZ 4.500 olmadan emeklilik gündeme gelmez.

Yaş şartı

Aynı sigortalı için belirlenen emeklilik yaşı 58 olsa, bu sigortalının emekli olması için 58 yaşını doldurması da gerekir. Böylece sigortalı yukarıdaki iki şartı sağlasa bile, 58 yaşını doldurmadan emekli olamayacaktır.

eyt kapsamı

EYT neden var?

Bu sorunun cevabı o kadar uzun ki; bunun için özel bir kitap yazılsa yeridir. Yine de bu sebeplere çok kısa değinerek, EYT’ye sebep olan yasal değişikten bahsetmek istiyorum.

EYT’nin temelinde yatan sebep, sosyal güvenlik yükünün devlet için kaldırılamaz seviyelere gelmiş olmasıdır. Öyle ki; 38 yaşında emekli olan kadın sigortalılar, 40’lı yaşlarının başında emekli olan erkek sigortalılar 1990’lı yılların sonuna kadar herkesin malumuydu.

Popüler siyasetin bir eseri ve sonucu olarak; emeklilere bağlanan aylık miktarı ve sayısı artarken, çalışanların bakmak zorunda kaldığı emekli sayısında büyük artışlar yaşandı.

Bu durumun sorumluluğu elbette çalışanlara yüklenemez ve onların sistemi düzeltmesi beklenemez. Ancak devlet, sürdürülemez hale gelen sosyal güvenlik sistemini uzun vadede devam ettirebilmek için bir acı reçete hazırlamak zorunda kaldı. Bu acı reçetenin adı ise 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu oldu.

EYT kanunu ne zaman çıktı?

Kamuoyunda EYT kanunu olarak bilinen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 08/09/1999 tarih ve 23810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1999’da emeklilik sisteminde ne oldu?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile sigortalıların tabi olduğu emeklilik şartlarından YAŞ şartını kademeli olarak ağırlaştırdı. Böylece aslında sigortalıların kazanılmış hakları bir gecede ortadan kaldırıldı ve emeklilik yaşları, olduğundan daha yukarılara çekildi.

Bunu anlamak için şöyle bir örnek verebiliriz: Diyelim ki bugün itibariyle siz emeklilik için 60 yaş şartına tabisiniz ve yıllarca çalışarak 55 yaşına geldiniz. Artık emeklilik planları yapıyorsunuz ve bir sabah uyandığınızda, bir kanun değişikliğiyle emeklilik yaşınızın 64’e çıkarıldığını görüyorsunuz.

eyt nedir?

1999 öncesi emeklilik şartları

1999 öncesinde emeklilik şartları 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 60’ncı maddesine göre belirleniyordu. Bu maddenin o zamanki haline göre emeklilik şartları şöyleydi:

?1999 ÖNCESİ EMEKLİLİK ŞARTLARI
1. Emeklilik şartıKadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5 000 gün
2. Emeklilik şartıKadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3 600 gün
3. Emeklilik şartıKadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20 erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5 000 gün
08/09/1999 öncesi emeklilik şartları tablosu

Yukarıdaki tablonun kısa özeti şöyle yapılabilir: Kadınlarda emeklilik yaşı 50 ve erkeklerde 55’ti. Hatta bu yaşlara gelmeseler bile; en az 5.000 gün primleri olması şartıyla, kadınlar en az 20 yıldır sigortalı ise ve erkekler en az 25 yıl sigortalı ise emekli olabiliyordu.

Uç bir örnek yapalım. Bir kadın sigortalı 18 yaşında ilk defa sigortalı olsa ve kesintisiz her sene tam sigorta primi yatırılmış olsa, 38 yaşına geldiğinde emekli olurken; erkek sigortalıda bu yaş 43 oluyordu.

Emeklilikte yaşa takılanlar kaç yıl geç emekli olacak?

İşte 08/09/1999 tarihinde 4447 sayılı Kanunda yer alan 17’nci madde ile 506 sayılı Kanun’a geçici 81’inci madde eklendi ve kademeli yaş artışı yapıldı.

Buna göre; sigortalının o ana kadarki sigortalılık süresine göre emeklilik yaşı kademeli şekilde artırıldı. Bu artış kadınlar ve erkekler için aşağıdaki tablodaki gibi oldu:

KADIN ilk sigortalılık tarihiKADIN Emeklilik şartları (EYT’liler)
08/09/1981’den önce20 yıllık sigortalılık, 5.000 gün prim
09/09/1981-23/05/1984 arası20 yıllık sigortalılık, 40 yaş, 5.000 gün prim
24/05/1984-23/05/1985 arası20 yıllık sigortalılık, 41 yaş, 5.000 gün prim
24/05/1985-23/05/1986 arası20 yıllık sigortalılık, 42 yaş, 5.075 gün prim
24/05/1986-23/05/1987 arası20 yıllık sigortalılık, 43 yaş, 5.150 gün prim
24/05/1987-23/05/1988 arası20 yıllık sigortalılık, 44 yaş, 5.225 gün prim
24/05/1988-23/05/1989 arası20 yıllık sigortalılık, 45 yaş, 5.300 gün prim
24/05/1989-23/05/1990 arası20 yıllık sigortalılık, 46 yaş, 5.375 gün prim
24/05/1990-23/05/1991 arası20 yıllık sigortalılık, 47 yaş, 5.450 gün prim
24/05/1991-23/05/1992 arası20 yıllık sigortalılık, 48 yaş, 5.525 gün prim
24/05/1992-23/05/1993 arası20 yıllık sigortalılık, 49 yaş, 5.600 gün prim
24/05/1993-23/05/1994 arası20 yıllık sigortalılık, 50 yaş, 5.675 gün prim
24/05/1994-23/05/1995 arası20 yıllık sigortalılık, 51 yaş, 5.750 gün prim
24/05/1995-23/05/1996 arası20 yıllık sigortalılık, 52 yaş, 5.825 gün prim
24/05/1996-23/05/1997 arası20 yıllık sigortalılık, 53 yaş, 5.900 gün prim
24/05/1997-23/05/1998 arası20 yıllık sigortalılık, 54 yaş, 5.975 gün prim
24/05/1998-23/05/1999 arası20 yıllık sigortalılık, 55 yaş, 5.975 gün prim
24/05/1999-08/09/1999 arası20 yıllık sigortalılık, 56 yaş, 5.975 gün prim
Kadın sigortalılar için EYT emeklilik tablosu

ERKEK ilk sigortalılık tarihiERKEK Emeklilik şartları (EYT’liler)
08/09/1976’dan önce25 yıllık sigortalılık, 5.000 gün prim
09/09/1976-23/05/1979 arası25 yıllık sigortalılık, 44 yaş, 5.000 gün prim
24/05/1979-23/11/1980 arası25 yıllık sigortalılık, 45 yaş, 5.000 gün prim
24/11/1980-23/05/1982 arası25 yıllık sigortalılık, 46 yaş, 5.075 gün prim
24/05/1982-23/11/1983 arası25 yıllık sigortalılık, 47 yaş, 5.150 gün prim
24/11/1983-23/05/1985 arası25 yıllık sigortalılık, 48 yaş, 5.225 gün prim
24/05/1985-23/11/1986 arası25 yıllık sigortalılık, 49 yaş, 5.300 gün prim
24/11/1986-23/05/1988 arası25 yıllık sigortalılık, 50 yaş, 5.375 gün prim
24/05/1988-23/11/1989 arası25 yıllık sigortalılık, 51 yaş, 5.450 gün prim
24/11/1989-23/05/1991 arası25 yıllık sigortalılık, 52 yaş, 5.525 gün prim
24/05/1991-23/11/1992 arası25 yıllık sigortalılık, 53 yaş, 5.600 gün prim
24/11/1992-23/05/1994 arası25 yıllık sigortalılık, 54 yaş, 5.675 gün prim
24/05/1994-23/11/1995 arası25 yıllık sigortalılık, 55 yaş, 5.750 gün prim
24/11/1995-23/05/1997 arası25 yıllık sigortalılık, 56 yaş, 5.825 gün prim
24/05/1997-23/11/1998 arası25 yıllık sigortalılık, 57 yaş, 5.900 gün prim
24/11/1998-08/09/1999 arası25 yıllık sigortalılık, 58 yaş, 5.975 gün prim
Erkek sigortalılar için EYT emeklilik tablosu

Yukarıdaki tablolar incelendiğinde ortaya çıkan bazı sonuçları hem fikir vermesi hem de EYT konusunun daha iyi anlaşılması için aşağıya örnek olarak almak istiyorum:

 • O ana kadar sigortalılık süresi 15 yıldan az olan 1975 doğumlu bir erkek, örneğin Haziran 1998’te ilk defa sigortalı olsun, normalde 5.000 günü prim ve 25 yılı tamamladığında, yani 2023’te emekli olacaktı. Yeni yasa sonrası bu erkek sigortalının emeklilik yaşı 57’ye çıkarıldı. Bu/ sigortalı için emeklilik yılı artık 2032 oldu.
 • O ana kadar sigortalılık süresi 17,5 yıl olan 1962 doğumlu bir kadın, örneğin Kasım 1981’de ilk defa sigortalı olsun, normalde 5.000 günü prim ve 20 yılı tamamladığında, yani 2001’de emekli olacaktı. Yeni yasa sonrası bu kadın sigortalının emeklilik yaşı 40’a çıkarıldı. Bu sigortalı için emeklilik yılı artık 2002 oldu.

Gördüğünüz üzere; 1999 8 Eylül’üne kadarki sigortalılık süresi esas alınarak, her bir sigortalının yaş ve prim gün sayısı şartı yukarı kademeli olarak çekildi.

EYT’liler neden mağdur?

Bu sorunun cevabını hemen yukarıdaki örneklerden ilki üzerinden verebiliriz. Örneğimizdeki erkek sigortalı normal şartlar altında 2023’te emekli olabilecektir. Fakat bu sigortalı emeklilik için gereken sigortalılık süresini (25 yıl) ve prim gün sayısını (6.000 gün) 2023’te dolduracak, yine de emeklilik için tam 8 sene daha beklemek zorunda kalacaktır.

EYT’nin getirdiği en büyük sorun, bu sigortalının aslında hak etmiş olması gereken emekliliğini fazladan ve diğer şartları sağlamış olmasına rağmen yıllarca daha beklemek zorunda olmasıdır.

eyt çözümü

EYT kapsamı nedir?

Gelelim en temel sorunun cevabını bulmaya: EYT kimleri kapsıyor? Bir başka deyişle, yapılacak bir EYT düzenlemesinden kimler yararlanacak? Kimlerin emekliliği öne çekilecek?

Bu sorunun çok net ve anlaşılır bir cevabı vardır:

EYT, ilk defa 08/09/1999 tarihinden önce sigortalı olanları kapsayacak; çünkü mağdurlar tam da bu tarihten önce ilk kez sigortalı olanlar.

Peki, ama bu tarihten sonra sigortalı olanlar ne olacak? Anlaşılması gereken şey, bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanların zaten halihazırda bir kayba uğramamış olmaları ve sigortalı oldukları tarihte hangi emeklilik şartlarına tabi iseler, aynı şartlara tabi olmaya devam ettikleridir. Yani, 08/09/1999 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar EYT kapsamında yer almayacak.

EYT çıkınca emekli olunacak mı?

Bir başka muhtemel yanlış anlama da EYT çıktığı anda tüm yaş mağdurlarının emekli olabileceğine dair inanış olsa gerek. Unutmayın ki emeklilik üç şarta tabidir ve yaş bunlardan yalnızca birisidir. Yine yukarıdaki ilk örneğimize geri dönersek, bu sigortalının emekliliği için yaşın yanında bir de 6.000 gün prim şartını sağlaması gerektiğini de görürüz.

O halde EYT çıktığında yaşı tekrar erkene çekilen bir sigortalı emekli olacaksa, öncelikle gerekli sigorta prim gününü de toplamış olmalıdır. Yoksa bu defa da sigorta prim gününü tamamlamayı bekleyecektir.

eyt kanunu ne zaman çıkıyor?

EYT nasıl çıkacak? Nasıl çözülecek?

Buraya kadar geldiğinize göre; EYT sorununun temelinde, sigortalıların emeklilik yaşının 1999 senesinde artırılmış olmasının yattığını anladığınızı varsayıyorum.

EYT sorunun çözümü son derece basittir: Emeklilik yaşını tekrar düşürmek.

Buradaki sorun ise bu yaşın nereye düşürüleceği noktasında yaşanıyor. Anladığım ve takip ettiğim kadarıyla, EYT sorununun giderilmesi halinde ne kadar sigortalının emekli olabileceği, bunun bütçeye toplam yükü ve gelecekte ortaya çıkaracağı muhtemel sonuçlar ÇSGB ve SGK başta olmak üzere, ilgili kurumlarca araştırılıyor ve tartışılıyor.

Burada varılacak sonuçları önceden kestirmek çok zor olsa da kanaatimce 3 farklı çözüm mümkün olabilir:

EYT’de ilk senaryo: 1999 öncesine aynen dönüş

Bu çözümlerden ilki, en basiti ve fakat SGK bakımından en maliyetlisi 08/09/1999 öncesine aynen dönmektir. Böylece bir sigortalı o zaman hangi şartlara tabi ise, bugün de aynı şartlara tabi olur ve hiçbir sigortalının şikayet edemeyeceği bir sonuç ortaya çıkar.

Ancak bu ilk senaryonun SGK bütçesine getireceği kısa ve uzun vadeli yük düşünüldüğünde, SGK tarafından başkaca seçeneklerin de değerlendirilmesi mümkün görünüyor.

EYT’de ikinci senaryo: Emeklilik yaşında kısmi azalma

Yine yukarıdaki ilk örneğimiz üzerinden gidersek; bu sigortalının mevcut durumda 2032 olan emeklilik tarihi (yaş nedeniyle), yaş aşağı çekilerek örneğin 2027’ye indirilebilir. Bu durumda sigortalının 1999 öncesine göre emekli olması gereken tarih olan 2023’ten sonra ve fakat 2032’den önceki bir tarih belirlenmiş olur.

Bu senaryoda SGK maliyetini biraz düşürecektir; ancak bu defa sigortalının mağduriyeti tamamen değil, kısmen giderilmiş olacaktır.

EYT’de üçüncü senaryo: Maaşta kademeli azalma

Üçüncü ihtimal ise sigortalılara tercih hakkı vermek ve onlara şu soruyu sormak olacaktır: Ne zaman emekli olmak istersin?

İlk örneğimize bir kez daha dönersek; bu sigortalıya şu soru sorulur: 2023 ile 2032 arasında hangi tarihte emekli olmak istersin? Bunun ardından sigortalıya, ne kadar erken bir tarih seçerse maaşında o kadar yüksek oranda indirim yapılacağı bildirilir.

Tamamen farazi olmak üzere; 2023’te emekli olduğunda 2.500 lira alabileceği, 2024’te olursa 3.200 lira alabileceği ya da 2027’de emekli olursa maaşının 4.800 lira (Rakamlar ilgili yılda güncellenmek kaydıyla) olabileceği gibi seçenekler sunulur.

Bu senaryoda SGK yine maliyetlerini kısmen azaltırken, asıl sorun sigortalıyı geç emekli olmaya ikna etmekte yaşanacaktır. Öyle ki; enflasyonun bu kadar yüksek düzeyde olduğu bir ortamda sigortalıyı bugünün maaşından vazgeçirip yarının daha yüksek maaşına yönlendirmek çok ama çok zor olacaktır.

SONUÇ

EYT (Emeklilikte Yaş Takılanlar) meselesini her yönüyle ele aldım ve her şeyden önce konuyu tam olarak anlamanızı sağlamaya çalıştım; çünkü bir konuyu tamamen anlamadan onun hakkında yorum yapmak ya da onunla ilgili beklentiye girmek doğru olmayacaktır.

Yukarıda muhtemel EYT senaryolarını da ifade ettim. Yine de son olarak bu konudaki şahsi kanaatimi ifade etmek isterim.

Bana göre EYT meselesinin nihai çözümü ancak ve ancak 1999 öncesine tam dönüş ile mümkün olacaktır. Hâlihazırda tabi oldukları emeklilik yaşı bir gecede değişen bu insanların sorunu, onlara zaten sahip oldukları hakkı geri vermekle olur.

Yine de SGK’yı da anlıyorum ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının alternatif senaryolar üretmeye çalışmasını yanlış bulmuyorum. Unutmamak gerekir ki; sosyal güvenlik yükünün artması, gelecek nesillerin yükünün artması demektir. EYT sorunu sadece bizim değil, çocuklarımızın da sorunudur.

EYT konusunda hangi sonuç çıkarsa çıksın, umarım tarafların ikisinin de memnun olduğu mantıklı, adil ve düşük maliyetli bir sonuç olur.

EYT ile ilgili sık sorulan sorular:

EYT yasası ne zaman çıkacak?

Bununla ilgili kesin bir tarih mümkün olmamakla beraber, hükumet tarafından yapılan açıklamalar, EYT yasasının en geç 2022 Aralık sonuna kadar çıkacağını gösteriyor.

EYT içinde staj var mı?

Bilindiği üzere staj sigortası, sigorta başlangıcı için esas alınmıyor. Eğer staj sigortası, sigorta başlangıcı olarak kabul edilirse yüzbinlerce insan daha EYT’den yararlanabilecek. Şu aşamada bir şey söylemek güç olsa da kamuoyunda böyle bir beklenti var ve ÇSGB de aynı fikirde olursa, staj süreleri de başlangıç olarak kabul edilebilir. Bkz: https://www.csgb.gov.tr/haberler/bakan-bilgin-aydin-da-2023-e-dogru-sehir-bulusmalari-programina-katildi-1/

EYT için kaç gün gerekli?

Aslında böyle bir soru anlamsız olur. Önemli olan kişinin ilk sigortalılık tarihinin 08/09/1999 tarihinden önce olup olmadığıdır. Ancak bundan sonra, çıkan yasa içeriğine göre bu sorunun cevabı verilebilir.

EYT kaç yaş olacak?

Bildiğiniz üzere 1999’da emeklilik yaşı, kişinin o tarihe kadarki sigortalılık süresine göre kademeli olarak artırılmıştı. Şimdi ise ne olacağı belirsiz. Yani, çıkan kanuna göre, EYT’linin yeni tabi olduğu yaş da belli olacak.

EYT’de 18 yaş öncesi geçerli mi?

Ülkemiz sosyal güvenlik uygulamasında, 1981’den bu yana 18 yaş altı sigortalılık geçerli olmakla beraber “ilk sigortalılık” yani sigorta başlangıcı olarak kabul edilmiyor.
Fakat EYT’li olmak bakımından bir sorun yok ve kişi 08/09/1999 tarihi öncesinde “uzun vadeli sigorta primi” içerecek şekilde sigortalı olmuşsa, yaşı kaç olursa olsun, EYT’li demektir: 18 yaş altı sigorta yapılır mı ve emekliliği etkiler mi?

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

33 Yorum

 1. mustafa bey

  maaş hesaplamasıyla alakalı vermiş olduğunuz bilgi çok güzel. elinize sağlık.
  bende gelecek ay emeklilik dilekçesi vereceğim inşallah. EYT üzerinden emekli olacağım.
  ortalama brüt maaşım 50000 tl civarında. ne kadar emekli maaşı alabilirim. yardımcı olur musunuz?
  1560 gün emekli sandığı 7000 gün de 4a prim im var. 4a da aynı ay içersinde fazladan
  yatan primlerim var.

  saygılarımla
  Ümit

 2. Merhaba 23 yıllık memurum. Nisan 1976 doğumluyum. 1994 1 Ocak girişli 65 gün SGK uzun vade çalışmam var.(18 yaş altı)
  15 Ekim 1999 memuriyet girişim var halen devam ediyorum
  Emekli sandığı 8181 gün primim var.
  Memuriyette eytli olarak 9000 gün prim dolduğunda emekli olabilirmiyim.

  1. Merhaba, evet bahsettiğiniz bilgiler çerçevesinde, 9000 günü doldurunca emekliliği hak edeceğinizi söyleyebilirim.

 3. Merhaba Mustafa Bey 25000 Brüt maaşım var ,,Tabandan 540 gün
  Askerlik borçlanması yapsam maaşa artısı ,eksisi ne olur. Toplam 8200 günüm var sgk girişi 1996 Askerlik 96/97

 4. Merhaba Mustafa Bey,
  Ocak 1998 Ssk girisliyim. 2 cocuk dogum borclanmasi yapinca 5255 4a prim gunum oluyor.(borclanma yaptim aralik sonu henuz odemedim) Eksik 720 prim gunum var. 2009 yilindan beri Amerikada yasiyorum ve evhanimiyim hic calismadim ve herhangibir sosyal yardim almiyorum. Kalan 720 gunu yurtdisi borclanma yaparak eyt yasasi ile ssk emeklisi olabilirmiyim ? Diger bir sorum ise 3800 prim gunu tavan prim odemeyle yatmisti hicbir borclanma yapmayip yas bekleyip kismi emekli olmak mi yoksa asgari primle borclanarak mi emekli olmak daha avantajli ? Kismi emekli olmak icin mevcut yasa ile 10 yil daha beklemem gerekiyor . Yada 220.000 tl borclanma odeyip 48 yasta emekli olabilirmiyim. Tahmini her iki secenekte emekli maasi ne kadar olabilir ? Tesekkurler

 5. Merhaba, 1998 ssk başlangıcım, 4a 6350 gün aralıksız ödenmiş primim var. Daha sonra 2016 kasım da şirket kuruluşum var. bağkur hiç ödemedim. E devlet de bağkur tescili görünmüyor, çalışma hayatımda sadece 4a bilgilerim var. Bu durumda ben EYT den yararlanabiliyor muyum? EYT kapsamında ssk dan emekli olabilmek için nasıl bir yol izlemeliyim. Çok teşekkür ederim.

 6. Merhaba Mustafa bey ben 1982 doğumluyum 15 yaşımda ilk işe giriş olarak 8.9.1997 sgk tescil tarihim çıraklıkta hiç ödenmedi başlamıştı bugün 5700 gün pirim günüm var ben EYT kapsamındamıyım cvp için şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba, bahsettiğinz giriş çıraklık için ise sigorta başlangıcı sayılmaz. Uzun vadeli sigorta kollarından prim yatırılan bir çalışma ise EYT’li olursunuz.

 7. İyi günler Mustafa Bey. 19/07/1993 tarihinde 506 sayılı kanun kapsamında sigortalı oldum, daha sonra vekil öğretmenlik yaptım. 24/07/2007 tarihinde kariyer uzman yardımcısı olarak göreve başladım. Çalışma Hayatım uygulmasına göre 54, HİTAP sistemine göre 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorum. EYT kanunu çıktğında emekli olamayacağımı varsayıyorum. İyi çalışmalar.

  1. Merhaba, EYT kanunu çıksın, ondan sonra tekrar yazın ve değerlendirelim Kerem bey.

 8. Merhaba
  Ben 05.05.1983 doğumluyum 01.08.1997 SGK girişim var.,(staj değil) eyt kapsamında emekli olabilirim teşekkürler

  1. Merhaba, EYT kapsamında olursunuz. Emeklilik durumu için ise kanunun yayımlanmasını beklemek gerekir.

 9. 1994 te ssk li olarak ise basladim 18 yil ssk li calisti ,2012 den 2016 eylul ayina kadar milli egitim bakanliginda ogretmen olarak calistim 2016 dan bu tarafa calismiyirum. Eger EYT cikarsa Eyt den faydalanabilirmiyim. 1994 dogumluyum Ayrica son 4 yilim emekli sandiginda gecirdim istersem emekli sansdgindan yada ssk dan emekli olabilirmiyim

 10. Merhaba Mustafa Bey;
  05.01.1978 doğumluyum. E_devlet üzerinde Çalışma Hayatım sekmesinde baktığımda ilk hizmete başlama tarihi 01.01.1997, 8500 gün ve 25 yıl 11 ay 18 günlük sigortalılık sürecim var. Bu bağlamda EYT katagorisine giriyorum diye düşünüyorum. Yaş şartımıda düşünürseniz ben yasa cıktıgında emekli olabilirmiyim acaba.

  1. Merhaba. 1997’deki girişiniz uzun vadeli sigorta kollarından ise, evet EYT kapsamında olursunuz. Emeklilik konusunu ise şu aşamada bilemeyiz, yasayı beklemek icap eder.

 11. 07.15.1981 doğumluyum. Sigorta girişim 01.03.1998’de oldu. Sigorta girişinde 17 yaşında oluyorum. Eyt kapsamına girer miyim? Girersem de ara boşluk primini ödeyebilir miyim doğum borçlanması hariç?

 12. Merhaba hocam ben 02/07/1999 SSK girişim var ve o zaman 16 yaşındaydım prim günüm Şuan 6200 02/07/2024 25 yılı dolduruyorum Eyt sayılırmıyım yasa çıkarsa askerlik ödeyim hemen emekli olabilirmiyim beni aydınlatırsanız sevinirim şimdiden teşekkür hocam —
  özcan yapı prefabrik

  1. Merhaba, yasayı görmeden yorum yapamayız. Yasa taslağı ortaya çıktığında, tekrar sorarsanız bilgi vermeye çalışırım.

 13. Merhaba,

  02.07.1999 Sigorta girişim ve 5.100 gün primim mevcuttur. Şu an ki güncel bürütüm 20.000 TL’dir. Askeri ücretten 6 ay askerlik borçlanması yapmam faydalı mı olur. Yoksa maaşımı düşürür mü? Ya da Askerlik borçlanmamı yüksekten mi yatırmalıyım? Askerlik tarihi 12.11.2007 – 12.05.2008 Emekli maaşımı artırabilmek için öneriniz var mıdır?

  1. Erdem bey, herkese verdiğim cevabı size de veriyorum. Borçlanma yapmadan önce mutlaka bir uzmandan profesyonel hizmet alın. Ben böyle bir hizmet vermediğim için, size yardımcı olamam. Başka türlü, hata yapma ihtimaliniz büyük olacaktır.

    1. Rica ederim. Bu konuda herhangi bir isim vermemeyi tercih ediyorum Erdem bey. Kolaylıklar dilerim.

 14. Merhaba Mustafa Bey ben 1998 yılında bir fabrikada 2 ay kadar çalıştım bana 40 gün sigorta yapılmış burda sıkıntı yok fakat sgk dökümüne baktıgımda sadece sgk girişim var sgk çıkışı yapılmamış gözüküyor hizmet dökümünde fabrikada 2000 yılın da kapanmış emekli olacagım zaman problem yaşarmıyım bu konuda yardımcı olursanız sevinirim .

  1. Merhaba, açıkçası böyle bir sorunun cevabı ne ben ne de bir başkası verebilir. Takdir edersiniz ki; SGK’nın bu durumda ileride ne yapabileceğini kestiremeyiz. Siz de ancak bekleyebilirsiniz.

 15. Merhaba Mustafa Bey Ben 01,05,1974 doğumluyum ve 06,08,1992 ilk işe giriş tarihim toplam sgk gün sayım 6638 ve 02,08,1999 yılında 328 günlük bagkur çalışmam var ben eyt li olursam eğer alacağım emekli maaşı düşük olacagını düşünüyorum. Askerlik borçlanması yapıp prim ödemem maaşım da herhangi etkisi olurmu bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum.
  Teşekkür ederim

  1. Merhaba, böyle durumlarda hep aynı şeyi öneriyorum. Güvenilir bir sosyal güvenlik uzmanı bulun ve hizmet alın. Böylece gereksiz borçlanma yapmaktan kurtulursunuz ya da aksine borçlanmanın yararını görürsünüz. Bunun haricinde, internetten bulacağınız her bilgi sizi yanıltmaya adaydır.

 16. Merhaba Mustafa bey lütfen soruma yardımcı olursanız çok mutlu olurum
  Ben 1/1/1981 doğumluyum ilk işe giriş tarihim 1/7/1998 bu tarihte 65 gün sigortam var 4a dan uzun vade. Ancak o tarihten sonra 2006 yılına kadar sigortam olmadı. yani 18 yaşından sonra yatırılan ilk pirim 2006 yılında oluyor. Ben eyt den yararlanabiliyor muyum. Sigorta başlangıcım 18 yasimmi başlangıç olacak yoksa 18 yaşından sonra ilk prim olan 2006 mi başlangıç alinacak

  1. Merhaba. EYT’li olmanın koşulu son derece basit: Uzun vadeli ilk sigortanız 08/09/1999 tarihinden önce olacak. Bu durumda, verdiğiniz bilgiye istinaden söylüyorum, siz de elbette EYT’lisiniz. Sigorta başlangıcı olarak ise; ilk sigortalı olduğunuz tarihte yaşınız 18’den küçük olduğu için; 18 yaşını doldurduğunuz gün esas alınacak.
   Sizin durumunuzda sigorta başlangıcınız 01/07/1998 değil de 18 yaşını doldurduğunuz 02/01/1999 tarihi olacak.

 17. ben 1996 tarih ssk girişliyim.ilerleyen tarihlerde bağ-kur mükellefi oldum.lakin bazı dönem bağ-kur borçlarını ödeyemeyip çıkan yapılandırmada günlerimi sildirdim.şimdi bu günlerimi satın alabilirmiyim.alsam eyt için faydalı olurmu.

 18. Merhaba ben 06/ 12 (ARALIK) /1981 Doğumluyum 01/ 6 (HAZİRAN) 1999 Sigorta girişim var, EYT den yararlana biliyor muyum.
  Saygılarımla.

 19. Mrb ben 1,5,200 de ilk giriş tarihim 78 Ekim doğumluyum 98 de agustosta askere gittim 18 ay askerlik yaptım 44 yaşındayım buna göre eyt ye gireemiyim askerliği ödesem

  1. Mustafa bey merhaba, ilk sigortalılıktan ÖNCEKİ askerlik, borçlanılırsa sigortalılığı askerlik süresi kadar öne çeker. Sizin durumunuzda da 01/05/2000 tarihinden geriye doğru 540 gün önceye çeker ve EYT’li olursunuz. Yine de bir işlem yapmadan önce bu hususu mutlaka SGK’ya teyit ettirin, gözden kaçan bir bilgi olabilir.

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu