SGK

Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Emekli maaşı hesaplama son derece karmaşık, uzmanlık isteyen ve zor bir iş. Tam da bu nedenle, emekli maaşı hesaplamasını herkesin anlayabileceği bir şekilde yazmak istedim. Bunun yine de kolay bir iş olmayacağını biliyorum; ancak emekli maaşı hesabına dair tüm detayları, hem de gerçek bir örnek üzerinden aşağıda bulabilirsiniz.

Emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Emekli maaşı hesaplamanın çok zor ve hatta neredeyse imkânsıza yakın olduğunu söylemeliyim. Bunun nedeni; çalışanın adına yatırılan SGK primlerinin 3 ayrı dönemde değerlendirilmesi, farklı katsayıların kullanılması ve mevzuatın çok karışık olmasıdır.

Sizin için farklı ve hatta daha önce yapılmayan bir şey yaptım. 2022 Aralık ayında SGK’ya başvuran ve aşağıda bilgilerini paylaşacağım bir yakınım için TAHMİNİ emekli maaşını hesaplayacağım ve önümüzdeki ay maaşı resmen bağlandığında GERÇEK maaşının ne olduğuna birlikte bakacağız. Böylece, bu yazının konusu olan hesaplamayı ne kadar doğru yapabildiğimi ya da yapamadığımı göreceğiz.

NOT: Sonradan anlaşıldı ki; bu kişi emeklilik başvurusunu Aralık’ta yapmamış ve bunun yerine Ocak 2023’te yapmış. Dolayısıyla aşağıdaki bölümü tamamen değiştirmek zorunda kaldım. Yeni hesaplamaya dair bilgileri de ekran görüntüleriyle beraber ekledim.

Emekli maaşı hesabında 3 ayrı dönem var

İşçinin emekli maaşı hesaplanırken temel alınan, elbette ödenen primlerdir. Bu primler ne kadar yüksek ve çok olursa, emekli maaşı da o kadar yüksek olacaktır. Ancak SGK, primleri 3 farklı dönemde değerlendirmektedir. Bu dönemler şöyledir:

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!
Emekli maaşı hesabında dönemler
31/12/1999 ve öncesi
01/01/2000-30/09/2008 arası
01/10/2008 ve sonrası
Emekli maaşı hesabında farklı ABO dönemleri

Emekliliğe esas bilgiler

Öncelikle, yazımızda örnek olarak alacağımız ve emeklilik dilekçesi vermiş olan kişinin bilgilerini yazalım:

 • Sigorta primi sayısı 4A 10.427 ve 4B 199 olmak üzere toplamda 10626 gün
 • Yaş 52
 • İlk sigortalılık tarihi 10/01/1989
 • 2000 öncesi hizmet günleri toplamı 2956 gün, toplam prim tutarı 2.229,61 TL
 • 2000-2008 arası hizmet günleri toplamı 2871 gün, toplam prim tutarı 41.147,96 TL
 • 2008 sonrası hizmet günleri toplamı 4799 gün, toplam prim tutarı 694.605,47 TL
 • Bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu yok

Emekli aylığı hesaplamasında dönemler

Hesaplama üç aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Buna göre aşamalar sırasıyla şu şekilde olacaktır:

 • A1 hesabı: 2000 yılı öncesi kısmi aylığın hesaplanması
 • A2 hesabı: 2000/2008 (Eylül dahil) kısmi aylığın hesaplanması
 • B hesabı: 2008 (ekim dahil) ve sonrası için kısmi aylığın hesabı

Şimdi, bu dönemlerin her birinin hesabının nasıl yapıldığını tek tek açıklayalım.

işçi emekli maaşı hesaplama

A1 dönemi (2000 öncesi) kısmi aylığın hesaplanması

A1 dönemi için tam aylık hesaplama formülü şu şekildedir:

Gösterge × Katsayı × Aylık Bağlama Oranı

Buradaki GÖSTERGE nasıl hesaplanır? Bunun için şu adreste bulunan 2011/58 sayılı SGK genelgesinin ekinde yer alan gösterge ve üst gösterge tabloları incelenir: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/24201

Örneğimizdeki kişinin 1999 öncesi son 10 yıldaki toplam prim tutarı 2.229,61 (altı sıfır atılmıştır) TL ve ortalama yıllık kazancı ise 222,96 TL’dir (Altı sıfır atılmıştır). Öncelikle 10 yıllık üst gösterge tablosu olan 6/z tablosuna bakarız ve genelge ekindeki Ek-6/z tablosuna baktığımızda, bu kişinin yıllık ortalama kazancının, tablodaki en düşük değer olan 274,75 TL’den (Altı sıfır atılmış) az olduğunu görürüz.

Bu nedenle bu defa son 5 yılın ortalamasına göre hareket etmemiz gerekir. Prim ödenen son 5 yılın ortalama yıllık kazancı 434,86 TL’dir (Altı sıfır atılmıştır). Son 5 yıla göre gösterge tablosunun en düşük rakamı 494,80 TL’dir (Altı sıfır atılmıştır) ve ilgilinin beş yıllık ortalama kazancı bu rakamın altında olduğundan, gösterge rakamı da otomatik olarak en düşük gösterge rakamı olan 9.475 olmaktadır.

Aylık bağlama oranı olarak ise, üst gösterge tablosundan yaralandığımız ve kişinin derecesi 10/1 olduğu için %59,9’u esas alacağız ve bunun üzerine bir takım eklemeler ve çıkarmalar yapacağız. Şöyle ki;

Sigortalı kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurulan her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödenen her 240 günlük prim için (1) er puan arttırılacak

Ayrıca 5000 günden eksik her 240 günlük prim için (1) er puan eksiltilecektir.

Bu durumu göz önüne aldığımızda, örneğimizdeki kişinin yaşı 55’in altında olduğu için yaştan dolayı bir ekleme olmayacaktır. Ancak bu kişinin toplam prim günü 10626 gün olduğuna göre; 5000’in üzerinde olan 5626 gün sayısını 240’a böleceğiz ve çıkan 23 rakamını (240’dan aşağı küsuratlar dikkate alınmayacak) oranın üstüne ekleyeceğiz. Böylece bu kişinin aylık bağlanma oranı (ABO1) %83 olacak.

Katsayı ise sabit olarak 12.000 alınmaktadır. Öyleyse bu kişinin A1 dönemi için tam aylık tutarı şu şekilde olacaktır:

9.475 × 12.000 × 0,83 = 94,37 TL

Ayrıca kural olarak, gösterge tablosu esas alınarak hesaplanan bir aylık tutarı hiçbir şekilde 79.59 TL’den aşağı olamamaktadır. Örneğimizdeki şahsın aylığı zaten bu rakamın üstündedir.

Şimdi ise bulduğumuz bu tam aylığı kısmi aylığa çevireceğiz. Bunun formülü ise şudur:

Tam aylık x (2000 yılından önceki gün sayısı / toplam prim ödeme gün sayısı)

Dolayısıyla sonuç şu şekilde olacaktır:

94,37 × (2956/10626) = 26,25

Bulduğumuz bu rakam 1999 yılı kısmi aylığıdır. Dolayısıyla bu A1 kısmi aylığı, önce 1999/Aralık ayı TÜFE artış oranı olan % 5,9 kadar arttırılarak 2000/Ocak ödeme dönemine, daha sonra 2000 yılı dahil olmak üzere 2008 yılına kadar geçen her takvim yılı için TÜFE artış oranı ve GH kadar ayrı ayrı artırarak 2008/Ocak ayına taşıyacağız. Eski kısmi aylığın (EKA) 2008/Ocak ayına taşınmasında ortak çarpan olarak 8,45199464995839 katsayısını kullanacağız.

Buna göre A1 dönemi için güncellenmiş kısmi aylık tutarı 26,25 × 1.059 × 8,45199464995839 yani 234,98 TL olacaktır.

ssk emekli maaşı hesaplaması

A2 dönemi (2000-2008) kısmi aylığın hesaplanması

A2 dönemi için tam aylık hesaplama formülü şu şekildedir:

(OYK x ABO) / 12

Buradaki OYK ortalama yıllık kazanç ve ABO ise aylık bağlanma oranıdır.

Bu işçinin 2000-2008 arasında toplam prim miktarı 41.147,96 TL’dir. Ancak öncelikle bu rakamı güncellememiz gerekir. Bu güncellemeyi ise her yıl için ayrı ayrı yapmalıyız.

Bu güncelleme için; her takvim yılına ait kazanç, kazancın ait olduğu takvim yılından itibaren 2008 yılına kadar geçen her takvim yılı için önce Aralık ayına göre açıklanan TÜFE’deki artış oranı, daha sonra GH kadar artırılarak güncellenecektir. Güncelleme için oranlar aşağıdaki gibidir:

 • 2000 yılı primini güncellemek için 5,35616155290963
 • 2001 yılı primini güncellemek için 3,17873089193450
 • 2002 yılı primini güncellemek için 2,27350035112747
 • 2003 yılı primini güncellemek için 1,81492070639998
 • 2004 yılı primini güncellemek için 1,52450956224251
 • 2005 yılı primini güncellemek için 1,31773938558075
 • 2006 yılı primini güncellemek için 1,13267550000000
 • 2007 yılı primini güncellemek için 1.00
 • 2008 yılı primini güncellemek için 1,00

İşçinin ilgili yıllardaki primlerini yukarıdaki katsayılarla çarparak güncellediğimizde oluşan yeni toplam rakam 67.177,48 TL olmuştur.

O halde işçinin toplam prim miktarı 67.177,48 TL ve gün sayısı ise toplam 2871 gündür. Bu durumda günlük ortalama kazancı 67.177,48/2871 yani 23,40 TL’dir. Ortalama yıllık kazancı ise bunun 360 katı olan 8.424,00 TL olmaktadır.

Aylık bağlanma oranı ise şöyle bulunmaktadır. İşçinin toplam primi 10.596 gündür. Toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3600 günün her 360 günü için % 3,5, sonraki 5400 günün her 360 günü için % 2, daha sonraki her 360 gün için % 1,5 oranlarının toplanarak ABO bulunmaktadır.

Bu işçi için hesaplama şöyle olacaktır:

 • İlk 3600 gün için; 3600/360 yani 10 × 3,5 = %35
 • Sonraki 5400 gün için; 5400/360 yani 15 × 2 = %30
 • Sonraki kalan 1594 gün için; 1594/360 yani 4 × 1,5 = % 6 (360 günden eksik günler dikkate alınmaz)

Bu işçinin toplam ABO’su %71 olacaktır.

O halde işçi için tam aylık şu şekilde hesaplanır:

(OYK × ABO) / 12 yani (8.424 × 0,71) / 12 = 498,39 TL

Şimdi ise bu tam aylığı kısmi aylığa çevireceğiz. Bunun formülü ise şu şekildedir:

Tam aylık x (2000-2008/Eylül (dahil) arasındaki prim ödeme gün sayısı / toplam prim ödeme gün sayısı)

O halde bu işçinin A2 dönemi için kısmi aylığı 498,39 × (2871/10626) = 134,66 TL

Son olarak 2008 öncesi kısmi aylıkları güncelleyeceğiz. A1 kısmi aylığını 254,95 TL ve A2 kısmi aylığını da 136,26 TL olarak bulmuştuk.

Güncelleme için, bu iki tutarı toplayarak 2008 Ocak ayından 2023 Ocak ayına getirmek için 9,09363955073234 katsayısı ile çarpacağız. O halde bu işçinin A1 ve A2 güncellenmiş toplam kısmi aylığı 3.361,35 TL olacak.

emekli maaşı hesaplama 4a

B dönemi (2008 sonrası) kısmi aylığının hesaplanması

Bu döneme ait kısmi aylık OAK × ABO formülüne göre hesaplanır. Buradaki OAK, ortalama aylık kazanç, ABO ise aylık bağlanma oranı demektir.

OAK; 2008/Ekim (dahil) ve sonraki her yıla ait prime esas kazancın, ait olduğu yıldan itibaren aylık talep veya ölüm tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşecek güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, 2008/Ekim (dahil) daha sonraki prim ödeme gün sayısına bölünmek suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın 30 katıdır.

Bu işçinin 2008 Ekim ve sonrasında toplam kazancı 694.605,47 TL ve toplam gün sayısı ise 4799 gündür. O halde işçinin Ortalama Günlük Kazancı; 675.066,20/4769 = 141,55 TL ve ortalama aylık kazancı ise bunun 30 katı olan 4.246,59 TL’dir. Fakat bu rakamın güncellenerek 2023 yılına getirilmesi gerekir.

Bunun için de her bir yıl tek tek güncelleme katsayısı işe çarpılarak güncellenir. Bu işlemi yaptığımızda (detaylı olduğu için buraya alamıyorum) OAK 11.394,17 TL bulunur.

ABO ise, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanmaktadır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınmaktadır.

İşçinin toplam prim gün sayısı 10.626 gün olduğuna göre; 10.5626/360 = 29,43 × 2 = %59,033 işçi için aylık bağlanma oranı olacaktır.

İşçinin B dönemi tam aylık hesabı buna göre; 11.394,17× 0,59033 yani 6.726,36 TL olacaktır.

Ayrıca bu aylık, sigortalının 2008/Ekim (dahil) sonrası çalışma süreleri için prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait Ocak ayı itibariyle belirlenen ortalama aylık kazancının % 35 inden, sigortalının talep veya ölüm tarihinde bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40’ından hesaplanan alt sınır aylığından az olamamaktadır. 2023 yılı ilk altı ayı için bu alt sınır 10.008 TL’nin % 35’i yani 3.502,80 TL’dir.

O halde B dönemi tam aylığı, bu sınırın zaten üstünde olduğu için 6.726,36 TL olarak alınmalıdır.

Bu aylığı kısmi aylığa çevirmek için ise; Tam aylık x (2008/Ekim (dahil) sonraki prim ödeme gün sayısı / toplam prim ödeme gün sayısı) formülünü uygulamamız gerekir. Öyleyse, B dönemi kısmi aylık 6.726,36 × (4799/10626) = 3.037,81 TL olacaktır.

Emekli maaşı tutarının bulunması

O halde sigortalının A ve B dönemleri kısmi aylık tutarları şu şekilde olmuştur:

 • A1 + A2 dönemi kısmi aylığı 3.361,35
 • B dönemi kısmi aylığı 3.037,81
 • A1+A2+B= 6.399,16 TL

A1+A2+B aylığının başlangıç tarihi yılın ilk altı aylık döneminde ise Ocak ödeme döneminde uygulanan artış oranı kadar, yılın ikinci altı aylık döneminde ise Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinde uygulanan artış oranları kadar arttırılmak suretiyle aylık başlangıç tarihindeki aylık bulunmaktadır.

O halde bu işçi için bulduğumuz toplam 6.399,16 TL’ye, 2023 yılı ilk altı ayı için emeklilere verilen zam oranı olan %30’u eklersek, emeklinin ocak 2023 zamlı maaşını bulabiliriz. Bu maaş ise 8.318,91 TL olacaktır.

Bu rakama son olarak %4 oranında ek ödeme tutarı olan 332.76 TL eklendiğinde, bu emeklinin 2023 Ocak tahsis talepli emekli maaşını NİHAİ olarak bulmuş oluruz: dikkat uyarı8.651,66 TLdikkat uyarı

Emekli maaşı başvurusu 2022 Aralık’ta yapılsaydı ne olurdu?

Çok teknik bir açıklaması olacağı ve yazı çok karışacağı için yukarıdaki işlemleri tekrar yapmadan kısaca izah etmek istiyorum.

Yukarıda maaşını hesapladığımız bu vatandaş, emekli maaşı için 2023 Ocak yerine 2022 Aralık’ta başvursaydı maaşı 8.651,66 TL yerine dikkat uyarı9.650,08dikkat uyarı TL olacaktı.

Bunun sebebi kısaca şudur (İki dönem arasındaki 30 günlük fazla primi saymazsak):

 • 2022 emekli maaşı hesaplanırken; kişinin eski kazançları 2022 Ocak ayına kadar güncellenir ve maaş böylece bulunur. Sonra bu maaşa 2022’nin hem ocak hem temmuz maaş artışı eklenir. Bir de emeklinin ilk maaşı alacağı 2023 Ocak ayı maaşı da eklenir ve nihai maaş bulunur.
 • 2023 emekli maaşı hesaplanırken; kişinin 2023 Ocak ayına kadar eski kazançları güncellenir ve maaş böylece bulunur. Sonra bu maaşa 2023 Ocak zammı eklenir.

İşte aradaki maaş farkının sebebi; 2022 maaşına başvuranların 2022 zamlarından faydalanması ve fakat 2023 maaşına başvuranların 2022 enflasyon oranıyla büyüme hızından faydalanmasıdır. Zamlar daha yüksek olduğu için, 2022 Aralık ayında başvuran kimse, Ocak’ta başvuracak olsaydı alacağı rakamdan yaklaşık %10 daha fazla maaş alacaktır.

Aşağıda aynı kişinin hem 2022 Aralık başvurulu emekli maaşını hem de 2023 Ocak başvurulu emekli maaşını görebilirsiniz:

ARALIK BAŞVURUSU MAAŞI

aralık ayı emekli maaşı başvurusu
Aralık başvurulu emekli maaşı

OCAK BAŞVURUSU MAAŞI

Ocak ayı emekli maaşı başvurusu
Ocak başvurulu emekli maaşı

SONUÇ

Emekli maaşı hesaplamak gerçekten çok zor bir işlem. Özellikle 2000 öncesi hizmeti az olan ve hizmetinin büyük kısmı 2008 sonrası gerçeklemiş, bunun yanında primleri de SGK’ya asgari ücretten bildirilmiş işçileri büyük bir emeklilik sürprizi bekliyor.

Yazımızdaki örnekte kişinin maaşı, sizin de göreceğiniz üzere Aralık ya da Ocak ayı başvurusuna göre farklı çıktı ve iki maaş arasında yaklaşık %10’luk fark meydana geldi.

Tam da bu nedenle, emeklilik başvurusunu rastgele yapmamak, rastgele borçlanma yapmamak ve bilinçli şekilde karar vermek önem arz eder.

DİKKAT! Aranızda yakın zamanda emeklilik başvurusu yapmış olan okurlarımız varsa, E-Devlet'ten "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" araması yaparak "Barkodlu Belge" oluşturup belgeyi indirerek bana göndermelerini rica ediyorum. Böylece onlar için tahmini emekli maaşı hesaplaması yapabilirim ve sonuç belli olunca gerçek rakam ile karşılaştırma fırsatımız olur. 
Böylece emekli maaşı hesaplama robotumun ne kadar doğru çalıştığını görmüş olurum. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesini, emekli maaşını hesaplamam için, mustafabaysal@mustafabaysal.com e-posta adresine gönderebilirsiniz.
Lütfen, şu aşamada, emekli maaşı başvurusunu henüz yapmadıysanız, e-posta göndererek maaş hesaplanmasını istemeyiniz.
ÖNEMLİ NOT: Halen, emekli başvurusu yapmadığı halde bilgi almak için e-posta gönderenler oluyor. Lütfen, göndermeyiniz. Şu aşamada size yardımcı olmam mümkün değil. Bu konuda anlayış rica ediyorum.

Şimdi, örnek maaşınız hesapladığımız ve SGK’ya emeklilik dilekçesi veren bu işçiye maaş bağlanmasını bekleyeceğim. Önümüzdeki ay maaş bağlandığında, bu yazıyı güncelleyeceğim ve hep beraber göreceğiz. Gerçekten de doğru hesaplama yapabildim mi yoksa oldukça yanıldım mı? Cevabı görmek için sabırsızlanıyorum.

Not: Benzer bir hesaplamayı 2018’de de yapmıştım ve sonucu küçük bir yanılma payıyla doğru tahmin etmiştim. O dönem; örnek hesaplamamızda bulduğumuz, ek ödeme dahil rakam 1.111,81 TL iken, SGK tarafından bağlanan emekli maaşı miktarı ek ödeme dahil 1.070,70 TL olmuştu.

Bu defa net bir şekilde, bağlanacak maaşı aynen bulduğumu tahmin ediyorum. Bunu başarıp başaramadığımı yakında birlikte göreceğiz, lütfen yazımı takipte kalın.

EYT konusunu merak edenler için detaylı bir yazıma şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: EYT nedir ve kimleri kapsıyor?

Ayrıca şu yazımda da 18 yaş altı sigortalılığın emekliliğe etkisini yazmıştım: 18 yaş altı sigorta yapılır mı ve emekliliği etkiler mi?

Aylık bağlama oranı (ABO) konusunu tüm detaylarıyla yazdığım bir yazıma şurada göz atabilirsiniz: ABO nedir ve ne işe yarar?

Emekli maaşının nasıl artabileceğini ise şu yazımda izah etmiştim: Emekli maaşı nasıl artar?

Emekli maaşı hesaplama ile ilgili sık sorulan sorular:

Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alacağım?

Bu sorunun cevabını net olarak bilmek ne yazık ki mümkün değil. SGK’nın emekli maaşı hesaplama programı belki fikir verebilir: https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/

Emekli maaşı hesabı nasıl yapılır?

Bu, o kadar karışık bir konudur ki; anlaşılmasının son derece güç olduğunu söyleyebilirim. Yine de yukarıdaki yazım, eğer konuya ilginiz de varsa, yeterli bilgiyi size sağlayacaktır.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

327 Yorum

 1. Merhabalar.
  Öncelikler katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.
  OAK ve OYK tam tutuyor, buna rağmen SGK sisteminden 14,20 TL eksik çıkıyor hesabım. OAK ve OYK tam tuttuğuna göre 2000-2008/10 ile 2008/10 ve sonrasında hata yok diye düşünüyorum. Defalarca tekrar etmeme rağmen nereden eksik çıktığını bulamadım.

 2. Merhaba, ben de program yaptım. Ocak ayına göre hesapladım ve doğru sonuç elde ettim. 2024 e ait 30 günlük kazancı girince herşey doğru bulmasına rağmen. Maaş fazla hesaplandı. Abo , abo 2, abo 3 ,AOK, YOK, Doğru ama sonuç farklı çıktı.

 3. Merhabalar, Öncelikle teşekkürlerimi sunarım.
  Yazınız ışığında emekli maaşımı hesaplayarak sgk’nın sayfasındaki hesap ile karşılaştırma fırsatım oldu. Arada sadece 2,39 TL fark çıktı. Ancak iki farklı noktada sizin yazınızdaki değerlerden farklı işlem yapıldığını tespit ettim ve burada belirtmek istedim.

  Birincisi Kısmi aylık 1, güncellenmiş kısmi aylığa çevrilirken SGK nın hesap robotu sizin yazınızdaki 1,059 katsayısını kullanmamış. EKA1’i direkt 8,45199464995839 ile çarparak hesap yapmış. (Genelgede yazmasına rağmen 1,059’u 8,45199464995839 olan bu katsayının içinde kabul ediyorda olabilir.)
  İkincisi ise A.B.O.1’i hesaplarken küsüratı atmak yerine, küsüratı yuvarlamış. (Benim 9040 yevmiyem ile ABO1 76,8333 çıkarken sgk sayfasında bunu 77 ye yuvarlamış.)
  Yukarıda belirttiğim şekliyle hesap yaptığımda bu gün itibariyle benim hesabım ile sgk nın e-devlet sayfasındaki hesap arasında 2 lira 39 kuruş bir fark çıktı. Hesap detaylarını paylaşmak isterdim ancak buraya resim ekleme imkanı yok sanırım.

  1. Merhaba, bende bu yazıyı kullanarak program yaptım. Fakat çok farklılıklar çıktı. Ne OYK nede OAK tuttu. Sanırım güncelleme katsayısını tam yapamadım. Sizden rica etsem güncelleme katsayısını gönderir misiniz. Whatsapp dan. 5425418512

  2. Merhaba, bende bu yazıyı kullanarak program yaptım. Fakat çok farklılıklar çıktı. Ne OYK nede OAK tuttu. Sanırım güncelleme katsayısını tam yapamadım. Sizden rica etsem güncelleme katsayısını gönderir misiniz. Whatsapp dan. 5425418512

   1. OYK güncelleme katsayıları (büyüme rakamları eklenmiş)
    2000 kazancı TL x 5,356161553
    2001 kazancı TL x 3,178730892
    2002 kazancı TL x 2,273500351
    2003 kazancı TL x 1,814920706
    2004 kazancı TL x 1,524509562
    2005 kazancı TL x 1,317739386
    2006 kazancı TL x 1,1326755
    2007 kazancı TL x 1
    2008 1-9 ay arasıTL x 1

    OAK güncelleme katsayıları (büyüme rakamlarının %30’u eklenmiş hali)
    GKA için kullanılıyor. 1,1027
    2008 10-12 arası TL x 1,0653
    2009 kazancı TL x 1,0907
    2010 kazancı TL x 1,13
    2011 kazancı TL x 1,0682
    2012 kazancı TL x 1,086
    2013 kazancı TL x 1,0904
    2014 kazancı TL x 1,1001
    2015 kazancı TL x 1,094
    2016 kazancı TL x 1,1414
    2017 kazancı TL x 1,2108
    2018 kazancı TL x 1,1211
    2019 kazancı TL x 1,1514
    2020 kazancı TL x 1,3938
    2021 kazancı TL x 1,6595
    2022 kazancı TL x 1,6477 (4. çeyrek büyeme oranı hariç. 1 mart 2024 de tüik açıklayınca eklenecek)
    2023 kazancı TL x 1
    2024 kazancı TL x 1

    Güncellenmiş Kısmi aylıık için için ortak çarpan: (Bütün katsayıların birbiriyle çarpımından oluşuyor. 1,1027 dahil) = 14,9853711370195

    Bütün hesaplar bittiğinde %49,25 birinci altı ay zammı ve % 4 ek ödeme hesaba ekleniyor.
    Bu hesapla bende OYK ve OAK tam tuttu.

   2. Buda prime esas kazançların çarpılacağı birleştirilmiş katsayılar.
    OAK güncelleme katsayıları (birleştirilmiş)
    2008 10-12 ay TL x 13,58970811
    2009 kazancı TL x 12,75669587
    2010 kazancı TL x 11,69587959
    2011 kazancı TL x 10,35033592
    2012 kazancı TL x 9,689511256
    2013 kazancı TL x 8,922201893
    2014 kazancı TL x 8,182503571
    2015 kazancı TL x 7,437963431
    2016 kazancı TL x 6,798869681
    2017 kazancı TL x 5,956605643
    2018 kazancı TL x 4,919561978
    2019 kazancı TL x 4,388156256
    2020 kazancı TL x 3,811148389
    2021 kazancı TL x 2,73435815
    2022 kazancı TL x 1,6477
    2023 kazancı TL x 1
    2024 kazancı TL x 1

    1. donem ve 2. dönem Kısmi aylıkların güncellenmesinde kullanılan birleştirilmiş katsayı=14,98537114

  3. Merhaba, öncelikle katkınız için teşekkür ederim. Açıkçası emeklilik hesaplama işleri beni biraz yordu 🙂 Şöyle ki; son derece kısıtlı bilgiyle uğraşılan ve sonuç almanın çok zor olduğu bir alan. Bu nedenle hesaplamalara bu aralar ara verdim. Yine de yazımın sizin gibi bu konuyla ilgilenenler için çok faydalı olacağına inanıyorum; çünkü çok zaman harcanmış ve emek edilmiş bir yazıdır. İnşaallah sizlere faydalı olur.

  4. Öncelikle Mustafa Beye bu değerli bilgi ve çalışma için teşekkür ederim. Tanış Bey verdiğiniz bilgiler için size de teşekkürler. Bende bir Excel tablosuyla buraya kadar gelip OAK ve OYK doğru olarak buluyorum. Fakat sonuç kısmında farklılıklar var ve burada takılmıştım. Söylediğiniz gibi 1,059 çıkartıldığında çok yaklaşık bir sonuç var. Fakat genelgede yazan 1,059 katsayısı sabit olmalı. Sanırım başka kaçırdığımız bir nokta var diye düşünüyorum. Eğer farklı bir bilgiye ulaşırsanız ve paylaşabilirseniz memnun olurum. Çalıştığım yerde arkadaşlarımın bilgileriyle askerlik borçlanmalarını da test ettik. Çok yakın sonuçlar elde ettik. Yani borçlanmanın ne kadar etkisinin olacağı ile ilgili bir fikir veriyor. Bu vesile ile böylesine değerli bilgileri bizimle paylaşan Mustafa Bey e tekrar teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar…

 4. Bilgilendirme için çok teşekkürler. 2008 Ocak ayının 2023 Ocak ayına güncellenmesini yıl yıl öğrenebilir miyim ? Birde 2023 yılında başvuru yapanlardan Yüzde kaçlık bir kesinti oldu ? Son olarak bugün itibariyle emekli aylığımı hesaplamak istediğimde A1, A2 ve B dönemi için bugünkü toplam prim gün sayım ile mi hesaplama yapacağım yoksa 2022 Aralık toplam prim gün sayım ile mi hesaplama yapacağım ?

 5. çok değerli bilgiler için teşekkür ederim. size bir eposta göderdim. cevap verirseniz çok sevinirim. şimdiden teşekkür ederim iyi günler

 6. Merhaba Mustafa bey!
  Size Hizmet Dökümünü barkod ki hır şekilde attım lütfen hesaplarsanız çok sevinirim açıkçası ben benim hesabımın yanlış yapıldığı düşüncesindeyim.
  2000 oncesi 2592 gün Abo 62
  2000-08. 350 gün. Abo 45
  2008 sonrasi 2750 gün Abi 33,48

  Teşekkürler

 7. 2000 ÖNCESİ 127 GÜN
  2000-2008-10 2965 GÜN
  2008-10 SONRASI 5282 GÜN OLMAK ÜZERE TOPLAM 8374 GÜNDEYİM. AYLIK+EK ÖDEME 22400 TL. MAAŞIM ÇIKIYOR.
  SGK GİRİŞİM ÖNCESİ ASKERLİK BORÇLANMASI YAPTIĞIMDA (240 GÜN) 25 YILI ERKEN DOLDURMAK AMACI İLE EMEKLİ MAAŞIM DÜŞER Mİ? TAHMİNEN NE KADAR ETKİLENİRİM?

  GİRİŞ:23.08.1999
  ASKERLİK:KASIM 1998-TEMMUZ 1999 – 240 GÜN

  1. sizin hesaba göre uyarladım ancak 13 bin tl çıktı sgk sitesinde 21 bin tl gözüküyor

 8. “Özellikle 2000 öncesi hizmeti az olan ve hizmetinin büyük kısmı 2008 sonrası gerçeklemiş, bunun yanında primleri de SGK’ya asgari ücretten bildirilmiş işçileri büyük bir emeklilik sürprizi bekliyor.” demişsiniz.

  Ne gibi bir sürpriz bu? Olumlu mu olumsuz mu?

  1. Merhaba, elbette olumsuz bir sürprizden bahsediyorum. Sebebini yazımda izah etmiştim Taner bey.

   1. Ben yazınızda bundan nerede bahsettiğinizi bulamadığım için sormuştum. Ben bu konuda uzman değilim dolayısıyla beni 8 yaşında bir çocuk farz edip o şekilde yol gösterirseniz sevinirim.

 9. iyi günler hocam,
  aylık bağlanma oranları 2000 öncesi 444 gün, %67,
  2000-2008 arası 1349gün , %53, Ortalama Yıllık Kazanç: 8,442.00
  2008 ve sonrası 5090 gün, %43,26, Ortalama Aylık Kazanç: 7,606.80
  toplam gün sayısı 6883 gün, aylık bağlanma oranlarımız ne aralıkta olur yardımcı olursanız seviniriz iyi günler.

 10. Mustafa hocam, hürmetler
  Kasım 1980 doğumluyum, ekim 1997 işe girişim, sgk 4a hizmet günüm 9000 gün.
  Bir beledeyede kadrolu işçi olarak görev yapıyorum. Kurum bazı teşviklerle zorunlu emekliliğe sevk ediyor. Kasım 2023’te emekli olma hakkı kazanıyorum, ister isem izinlerimi kullanarak emekliliğimi 2024 yılı mart ayına kadar bırakabiliyorum. Puantajımız her ayın 15’inden 15’ine yapılıyor ve maaşımızı ayın 15.günü alıyoruz.
  Soru: Emeklilik işlemlerimi 2-14 ocak 2024 tarihleri arasında versem 2023 emeklisi olurmuyum, kıdem tazminatımı 2024 değerlerinden alırmıyım, 2023 emeklisimi 2024 emeklisimi olsam daha iyi olur. Bu yılki değerlerle tavsiyeniz ne olur hocam. Teşekkürler.

 11. Mustafa hocam 2012-ile 2016 yılları arasında emekli baglama oranlarına ülke gelişme oranı hesaplandıgı halde maaş hesaplanmalarına eklenmemiş bu bir emeklinin mahkeme kararıile tescillendi ve yeniden hesaplama davasını kazanmış pasından ögrendim bende 2016 yılında emekli oldum bu emeklimaaşını ne kadar etkiler emsal teşkil edeceginden dava açmamıza deger bir rakam olurmu ne dersiniz tesekkür ederim

 12. Sayın Mustafa Baysal Bey
  9000 bin is günü yatırmama rağmen, 3500 is günü veyahutta 5200 is günü yatıran arkadaşlarımla ayni Maisi alıyoruz.
  7500 Lira toplam ödemiş oldugum Parayı bosami gitti Bunun doğru olmadigini, Bana bir aciklik getirirseniz çok
  sevinecegim, 2021 Haziranda Emekli oldum. Saygılarımla

 13. merhaba mustafa bey bir sorum olacak verilen refah payları ocak ve temmuzda bir kaç yıl sonra emekli olacakların maaş katsayılarına yansıyacak mı yoksa sadece 2023 ve önceki emekli olanlara yansıyacak

 14. 1998 4a giriş 60 gün,2003-2016 4c 5960 gün,2021 4a 420 gün,bu şartlarda 4a dan emekli olmam için 1260 kuralına göre 840 gün daha sgk’lı görünmem lazım emekli maaşım ne kadar olur.Son 840 günü yüksek maaştan yatırsam etki eder mi.

 15. Hocam,
  Benim işim daha karışık sanırım. sgk sayfasında emekli maaşı hesaplama var. Sizin formülleriniz ile yakın çıkıyor. Fakat, Ben ağırlıklı olarak SSK’lı olmama rağmen ve maaş hesaplaması 15.800₺ çıkmasına rağmen, son 7 yıl Bağkurlu olduğum için bağkurdan emekli edildim ve maaşım 4.600₺ daha düşük geldi. 11.200₺.
  Bu kadar fark çıkması beni şok etti. Hem 4A hem 4B’si olan nasıl hesap yapacak? Yani bağlanan maaş hatalı olabilir mi? nasıl anlayacağız.

 16. Merhaba, %60 engelli raporum var. 18 yılı doldurdum prim gün sayım 4350 emekli olmak için tüm hersey tamam. Benim merak ettiğim bu sekilde emekli olursam maaşım ne kadar olur? 500 gunluk 2017- 2018 yıllarına ait doğum borclanmasini taban veya tavandan olursa maaş ne kadardır eder? Çok teşekkürler.

 17. 10 yıl 4a sigortalı çalıştım şimdi 4c ye gectim 4a nın bana etkisi emeklilikte ne kadar olur

 18. Mustafa Hocam merhaba
  Emekli maaş hesaplanmasında kullanılmakta olan (2008 den bugüne sgk ya ödenen primlerin) güncelleme katsayılarını haftalardır internette aramama rağmen bulamadım.
  Bu konuda yardım edebilirseniz çok memnun olurum.
  Şimdiden çok teşekkür ederim
  Saygılarımla

 19. Mustafa Bey Merhaba,
  Hesap kitapla aram her ne kadar iyi olsa da paylaşmış olduğunuz yazıyı sonuna kadar getirdiğimde kafam ciddi karıştı. Gerçekten emeğinize sağlık. Üşenmeyip detayları ile birlikte paylaşmışsınız. Benim de bir sorum olacak sizlere. Genelde internet aramalarım sonucu askerlik borçlanmalarının bağlanacak olan maaşa etkilerinden bahsedilirken ya 2000 öncesi dönemde yapılan askerlik hizmeti ile sigortalılık başlangıcı geri çekilmiş ya da genelde asgari ücret üzerinden yatırılmış prim gün sayılarını arttırırken çok ufakta osa maaşa artı yönde etkisi paylaşılmış. Askerlik borçlanması ile prim gün sayısını tamamlamaya çalışırken bağlanması beklenen maaşın düşmesi kısmına bir türlü ulaşamadım. Örnek olarak benim 1997 senesinde sigortalılık başlangıcım ve 2008-2009 yıllarında 450 gün askerlik hizmetim bulunuyor. Genel olarak primlerin 2007 yılı sonrası çok olmakla birlikte tavan ya da tavana yakın olarak ödendiler. Bu durumda askerlik borçlanması yapacak olursam bağlanacak maaşın düşmesi ihtimali nedir? Değerli bilgi, görüş ve yorumlarınızı paylaşabilirseniz çok sevinirim. 500 gün eksik primim var. 450 gün yatırırsam neredeyse 2 ay içinde emekli olabileceğim diye düşünüyorum.

  1. Merhaba, öncelikle teşekkür ederim; ancak bu tür spesifik sorulara cevap vermiyorum. Kimseyi yanıltmak istemem. Bu tür durumlarda, imkanınız varsa, profesyonel destek almanızı ve durumunuzu kesinleştirerek hareket etmenizi tavsiye ederim.

 20. Mustafa Bey,

  Kamuyu bilgilendirme konusunda değerli katkılarınızdan ötürü kendi adıma teşekkür ederim.
  mustafabaysal@mustafabaysal.com adresine sgk dökümümü gönderdim.
  Emekli maaşımın hesaplanması konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim.
  İyi günler dilerim.

 21. Emekli maaşı başvurusu 2022 Aralık’ta yapılsaydı ne olurdu? Yazınızı okudum. Ellerinize sağlık. Ama sonucu ile ilgili yazdınız mı göremedim. Ben de zira buna göre emeklilik başvurusu yapmayı düşünüyorum. Ocak ayı için maaş hesaplamalarınız tuttu mu? Tşk.

 22. MERHABA, Emekli maaşı hesaplama formüllerinizi inceledim. Çok güzel lolmuş, Çok teşekkür ederim. Bende bir çalışma yaptım. Fakat kesinlikle Sgk sayfasındakiyle tutturamadım. Ekte excell i gönderdim.

  Benim bir sorum olacak, benim emekli askerlik borçlanması yapıp ödemem ve ssk da bir süre çalışmam gerekiyor. Ben bu borçlanmaları ve Sgk da maaşımı düşükten mi yoksa yüksekten pirim ödeyerek mi yapmam gerekiyor. Bunu hesaplamak için formül kurdum.

  EĞER VAKİT AYIRIP CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM.

  Benim son dönemdeki ABO m %24,39 du. Bir madde okudum. MADDE şu

  2.1.2.2. Aylığın hesabı

  Kısmi aylığa esas aylık : (OAK x ABO) formülüne göre hesaplanır. Bu aylık, sigortalının 2008/Ekim (dahil) sonrası çalışma süreleri için prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait Ocak ayı itibariyle belirlenen ortalama aylık kazancının % 35 inden, sigortalının talep veya ölüm tarihinde bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40 ından hesaplanan alt sınır aylığından az olamaz.

  BU maddeye göre son gözüken 30,200 TL. Olan Aylık Ortalama Kazancın mı %40 nı (evli ve bakmakla yükümlü olduğum çocuklarım var) yoksa çalışma hayatımın son yılındaki kazancın ortalamasını mı hesaplamada dikkate alınacak. Bu hesaplamayı çok değiştiriyor.

  Bunu öğrenebilme şansım var mı?

  Cevaplama şansınız olursa çok sevinirim. Askerlik ve pirim ödemelerimi ona göre yapacağım. Şimdiden teşekkürler.

  EXCELL ÇALIŞMAM

  EXCEL İÇİNDE ÇALIŞMA HAYATI DÖKÜMÜ BULUNMAKTADIR. mail olarak da gönderdim size

  İYİ ÇALIŞMALAR…

 23. iyi günler bir formüllü program yapılsa değerler girilse otomatik program hesaplasa iyi olurdu iyi çalışmalar

 24. Çok değerli bir paylaşım. Benim bugüne kadar maaşım hep maksimumdan yatmış, sadece 1999 yılında 2 aylık asgari ücretten yatmış. Ben EYT kapsamı için kalan 5 340 gün, 540 gün analık borçlanması yapabilirim. 90 günü çalışarak ve 540 asagirden borçalanarak emekli olursam. maaşımda ne kadar bir azalma olur eğer 540 günü de borçlanmadan çalışarak ve maksimumdan üzret yatarak emekli olmam ile karşılaştırıldığımda? Bu konuda yardımcı olur musunuz?

  1. Teşekkür ederim; ancak bu tür spesifik soruları bir profesyonel danışmana sormanızı tavsiye ederim. Böylece hata yapma ve zarara uğrama ihtimaliniz azalacaktır.

 25. Yanlış anlamadıysam 2022 Aralık maaşı- 2023 Ocak maaşı kıyaslaması yaparken çıkan farkın sebebi 2022 maaş zamlarının yüksek olması. Önümüzdeki sene için farklı zam oranları ile farklı durumlar sözkonusu olabilir. 2022 yılına özel bir durum, doğru mu anlıyorum acaba?

 26. Merhaba Mustafa bey
  Ben emekliliğe 30 martta baş vurdum, 29 Nisan da onaylandığını gördüm edevlette, ancak daha maaş rakamını göremiyorum, sgk nın uygulamasında maaşımı 14000 küsür olarak hesaplandığını görmüştüm. Bana dendi ki ne rakam görüyorsan o rakamı alırsın, bu doğrumudur ?
  Bilgi verirseniz çok sevinirim

 27. Merhaba 21 Haziran 1989 4a işe girişim var. 22.02.1976 doğumluyum. 3925 prim günüm var. 1995 ve 2004 doğumlu 2 çocuğum var. Şu an çalışıyorum ve aylığım net 17.000 TLdir. Doğum borçlanması yapıp emekli olursammı yoksa yüksek maaşla çalışmaya devam edersem mi emekli maaşım yüksek olur. Lütfen bilgi verebilir misiniz.

 28. Aydınlatıcı bilgiler için teşekkürler, benim durumum biraz farklı, 1993 yılında sigorta başlangıcım var, 1978 doğumluyum, 2003 Mayıs ayından bu yana Fransa’da yaşıyorum, SSK 186 gün çalışmış gözüküyorum, benim sormak istediğim emekli olmak için geriye kalan pirimleri tavan fiyatı ile yurt dışı borçlanması yaparak en yüksek kaç lira maaş alabilirim, şimdiden teşekkürler

 29. Mustafa bey merhaba hizmet dökümü en karışık ve sorunlu kişilerdenim. Öyleki aynı anda hem sigorta hem bağkurum var. Aynı anda 30 gün sigorta olup 3.000tl den ödenmişken 15 gün olup ta 1ü5 gün 5.000 TL den ödenmiş. E. Devletten a1 a2 B katsayılarını alarak fazlalık günleri silerek hesap yapmaya çalıştım tabii çok zor oldu çünkü yüzlerce silinecek satır var. Aynı anda 4.5 sigorta olan aylar var. Son 7 yılım da hayli yüksekten ödenmiş toplam 11.400 gün hizmetim var onları çıkınca 2.000 gün çakışan günlerim var. 9640 gün ile Emekli oldum. Emekli maaşım komik şekilde 7.500 TL görünüyor. Siz den hesağladığım tabi çok net değil 11.000 civarı. Benim durumuma çok yakın arkadaşım 17.000 alıyormuş. Kesin bir yanlışlık var. Maaşımı edevletten gördüğümden beri uykularım da kaçtı. Sabah 9 da uyumaya başladım. Bana yardımcı olursanız sevinirim.

 30. Mustafa Bey size gerekli bilgileri gönderdim. Umarım en kısa sürede elinize ulaşır. Sonucu bende dört gözle bekliyorum.
  Bu vesile ile sizin, ailenizin ve tüm İslam ailesinin Mübarek Bayramını en içten dileklerimle kutlarım.

 31. Hocam iyi gunler.
  Yabancı Bayrakjlı gemilerde calismis birdenizciyim.Sigorta girism Temmuz/1997
  Nisan/2023 itibari ile 5200 gün SGK hizmetim var.

  Emekli olabilmem icin gereken 650 günü 2008 senesi oncesi veya 2008 sonrasinda odeyebiliyorum.
  2008 oncesi veya sonrasi olarak odemem alacagim maasa nekadar etkiler.

  cevap verirseniz memnun olurum.

 32. Ben 01.02.1960 doğumlu ve 01.01.1978 tarihinde başlayan 3600 gün yurtdışı borçlanmam bulunmaktadır. Ben 2023 tarihinde emekli olmak istiyorum. Emeklilik maaşım ne kadar olur?

 33. Sayın hocam.pirim gün sayısını tamamlamış bir ssk’lıyım. Emekli aylığı bağlanması için 15 seneye ihtiyacım var. Önümde iki seçenek var. Aynı ücrete 15 gün çalışıp veya 30 gün çalışmayla ulaşma imkanım var.( İşlerin zorluğu farklı) Elime geçecek net ücret 2 asgari ücret tutarındadır. Hangi tercihim benim daha fazla emekli maaşı almama yarar. Aralarında ne kadar bir fark olur. Saygılarımla…

 34. Merhaba Mustafa bey,

  3600 gün ile 5375 gün arasında emeklilik maaş farkı var mıdır varsa tahminen ne kadardır? saygılar

  1. Merhaba, elbette olur; fakat bunu sadece bu rakamlardan hesaplamak mümkün olmaz Eren bey.

   1. Mustafa bey tekrar merhaba,
    1964 ocak doğumlu olup ilk giriş 1988 (20 gün 4-A) sonra 7-2-2005 —- 7-1-2011 arası çalıştım. sonra 10-7-2019 çalışmaya başladım ve hala çalışıyorum. (işçi) toplam gün sayım 3444.

 35. İyi günler Mustafa Bey, 19/07/1993 tarihinde sigortalı oldum, 24/07/2007 tarihinde Kariyer Uzman Yardımcısı olarak atandım; toplamda 5829 gün primim var. Son yedi sene kuralından dolayı E.Y.T. kapsamında emekli olamıyorum. 4C’den 4A’ya geçiş yaparak emekli olma hakkım var mı? Böyle bir durumda emekli maaşım çok düşer mi? Çok teşekkür ederim.

 36. merhaba,

  EYT liyim .. 9340 gün primle 12940,88 TL emekli maaşım var. AYlık bağlanma oranım 51,58.

  Maaşım daha yeni 18,500 brüt oldu. Fakat 2 ay sonra %75 oranında artacak.

  Bu durumda ve bu ebflasyonist ortamda emekliliğimi 1,5 -2 yıl ötelememin bana faydası olur mu ? Yoksa şimdi emekli olsam daha mı mantıklı ? Bilgi paylaşırsanız çok sevinirim.. Tşk

 37. Merhaba,
  Formüllere göre hesapladığım rakam : 11.352,36TL
  Bakalım, emekli bağlanınca ne kadar fark çıkacak.
  EYT liyim, 7 mart başvuru tarihim.

  1. merhaba,
   “her bir yıl tek tek güncelleme katsayısı işe çarpılarak güncellenir. Bu işlemi yaptığımızda (detaylı olduğu için buraya alamıyorum) OAK 11.394,17 TL bulunur.”
   siz güncelleme katsayısını nerden buldunuz? neyi baz aldınız acaba?

   1. aşağıda verilmiş olanları kullandım.
    2008 ve sonrası güncelleme kat sayılarıdır ;

    2008
    1,1039
    2009
    1,0653
    2010
    1,0907
    2011
    1,13
    2012
    1,0682
    2013
    1,086
    2014
    1,0904
    2015
    1,1001
    2016
    1,094
    2017
    1,1414
    2018
    1,2108
    2019
    1,1211
    2020
    1,1514
    2021
    1,3608
    2022
    1,6592

  2. Merhaba. Ben de excel de bir çalışma yaptım. Genel olarak %95 tutuyor… İsterseniz sizinkini de deneyebilirim.

     1. hizmet dökümü yok bizde malesef mail paylaşsam bana atma durumunuz olur mu?

     1. ben kendi sandığı olan bir kurumda çalışıyorum zaten sgk lı olsam sistemden bakarım

   1. İsmail Bey merhaba ben prim listemi size iletsem ne kadar maaş alacağımı tahmini iletebilirmisiniz.Ve ne kadar ücret talebiniz var tesekkurler

    1. Hizmet dökümü yeterli. Herhangi bir Ücret istemiyorum.. Tamamen eğitim amaçlı bir çalışma..

   2. Merhaba, bu hesaplama kafamı çok karıştırdı. Bilgileri versem hesaplama doğru mu bakabilir misiniz

     1. İsmail bey merhaba.Mail adresinizi yyazarsanız sevinirim..

   3. merhaba, excel dosyasını mail olarak gönderebilir misiniz? furkanbaran021[at]gmail.com

   4. İsmail bey merhaba. Benim maaşımı da hesaplayabilir miyiz? Mail adresim birguly74(et)Yahoo.com

  3. Bu arada,
   sgk maaş hesaplama robotu bende hata veriyor.
   Baba adında türkçe karakter olduğunda dolayı.
   Hesaplamayı deneyip hata alanlar olursa, sebebi budur.

 38. Kamuda çalışan 4/B (sizleşmeli) li personel olarak EYT ile emekli olmak istiyorum. Emekli aylığı hesaplamada yardımınız olur mu Mustafa Bey ?

   1. Mustafa bey 8500prim günum var 2000 öncesi askerlik borçlanması yapsam maasım artar mı kamuda çalışıyorum maaş 7820 görünüyor hesaplama robotu yardımcı olursanız sevinirim

 39. Merhaba
  21000 tl brüt maaşlı EYT bir 4a lı olarak emekliliğimi mart ayındamı başlatmak yoksa temmuzdan sonra mı başlatmak daha karlı olur. Temmuz oranları ve diğer artışların açıklanmasıyla katsayı , emekli maaş zammı vb bunun gibi oranların artması ve ya azalması emekli maaşını ne kadar etkiler. 4 aylık bir gecikme tabiki bir kayıp yaratacaktır ancak öğrenmek istediğim 2023 yılında temmuzdan önce emekli olan ile temmuzdan sonra emekli olan arasında sadece emekli aylığı açısından bir fark oluyor mu? Farklar nelerdir? Teşekkürler

  1. Merhaba. Şimdi de emekli olsanız fark etmez; çünkü temmuz farkı maaşa zaten eklenir. Sizin bahsettiğiniz güncelleme katsayı farkı yıllar arasında ortaya çıkar.

 40. Merhaba
  ben şimdi hesap yapmak istiyorum fakat anlayamıyorum halen çalışıyorum kendim hesaplamak istiyorum fakat yapamıyorum. çalıştığım şirken 7 temmuz ayına kadar primi 19750 bürüt yatıracak. aslında yatması gereken 28500 olması gerekiyor. nekadar zarar ettiğimi tespit etmeye çalışıyorum

  İşe başlama tarihim 6.07.1998
  1999 öncesi prim gün sayım 35
  2008 eylül dahil prim gün sayım 1530
  2008-2023 prim gün sayım 5140

  1999 öncesi prim ₺73,63
  2008 eylül dahil prim ₺3.214,53
  2008-2023 prim ₺1.078.346,56

  1. Merhaba kolay gelsin
   670 gün 2000 öncesi
   3130 gün 2000-2008 arası
   5052 gün 2008 sonrası
   Toplamda 8852 günüm var 1996 da askerlik yaptım. Buradan 150 gün askerlik borçlanması yapınca emekli maaşımda çok fark olur mu acaba.

 41. Merhabalar, 04.01.1994 girişliyim tamamı 4a ssk’dır. 5.675 güne tabiyim ve 45 gün eksiğim var. Çalışmıyorum ve eksik günümü isteğe bağlı 4a üzerinden yatırmak istedim ancak 4b bağkur sistemi üzerinden kayıt olabildim. Son 45 gün bağkur kaydım olması emeklilik maaşımı düşürür mü?

 42. merhaba,
  ben kendi sandığı olan bir bankada çalışıyorum. banka benüz eyt maaşlarını hesaplamıyor. sizin yönergenize göre çözmeye çalıştım ama gerçekten çok zor. özellikle 2008 sonrası “güncelleme katsayısı işe çarpılarak güncellenir. Bu işlemi yaptığımızda (detaylı olduğu için buraya alamıyorum) ” güncelleme katsayılarını bulamadım. bununla ilgili nasıl yardımcı olabilirsiniz?

 43. Hocam iyi günler dilerim.cik faydalı bir makale çok bilgilendirici olmuş teşekkürler.
  Hocam ben eyt kapsamında tüm 26 Martta doluyor
  Sorum şu;15/11/1989 ilk başlangıç 1/1/1990 sigorta başlangıcı görünüyor,1989 yılına ne kadar borçlansam emekli maaşında artış olur teşekkürler

 44. Merhaba Mustafa Bey;

  ben 99 temmuz ayından bu yana çalışmaktayım.2 ayrı yerden genellikle sgk maaş ödemelerim oldu. Denetçilik görevim ve normal tam zamanlı asıl işte olmak üzere 2 yerde çalıştım oldu. Maaş hesaplaması yapılırken bu hususu SGK ya gidip görüşmelimiyim?Sonuçta 30 ar gün 2 ayrı çalışma günü sayılmayacak ancak bu durum da çift yatan pirimler maaşıma etki edermi?SGK ya gidip bunun ayıklamasını yaptırmalımıyım?

 45. Öncelikle iyi çalışmalar diler hocam bu tür konularda yardımcı olduğunuz için teşekkürlerimi bildiririm. 05.01.1961 doğumluyum. Mimar Sinan Yapı Sanat Okulu Dört(4) yıllık teknik lise mezunuyum.14.08.1978 tarihinde SSK sigortalısı olarak iş hayatına başladım ve bin 822 prim günüm bulunmaktadır. Sonra 14.06.1990 tarihinde Emekli Sandığı iştirakçisi olarak Kayseri İncesu Belediyesinde Fen Memuru olarak çalışmaya başladım. Memuriyetim devam ederken 1999 yılında Belediye Başkanı seçilerek 2004 yılına kadar bu görevi sürdürdüm. Belediye Başkanlığım esnasında keseneklerim Emekli Sandığı’na yatırıldı. Askerlik borçlanmasını 1 yıl 6 ay olarak yatırdım. Şu an itibari ile Adalet Bakanlığı’nda 2/6 sı ve 2900 ek gösterge de İnşaat Teknisyeni kadrosunda çalışmaktayım. Ek göstergem 2300 iken son çıkan kararname ile 2900 oldu. 7417 sayılı kanunun 6. maddesi g fıkrası gereğince Bizlerin Mülki Amir sıfatı ve 2/6 olmam sebebiyle ek göstergemiz 3600 olması gerekmekte değil mi ? Temmuz ayı itibari ile emekli olmayı düşünmekteyim. Emekli olduğumda Makam, Temsil veya görev tazminatı olarak ne almam gerekir. Emekli maaşım ve emekli ikramiyem ne kadar olur. Bu hususlarda beni aydınlatırsanız memnun olurum teşekkür ederim. Ali İPİÇÜRÜK

 46. Kolay gelsin hocam benim emeklilik hesaplama işlerim biraz karışık 2004-2016 yılları arası askeri personel olarak emekli sandığına tabi idim 2017-2023 arası SSK 4A’ya tabiiyim ilk girişim 01.01.1998 ve hesaplama robotunda benim ortalama emekli maaşım hesaplanamıyor yardımcı olursanız sevinirim

 47. Merhaba Mustafa Bey,

  vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim.

  Benimle irtibata geçerseniz sevinirim, hatta EYT yurtdışı borçlanma başvurusunda direk yardımcı olursanız ayrı bir memnuniyet duyarım.

  Numaranızı Mail üzerinden gönderin lütfen.

  Saygılarımla

  Yavuz Özmen

 48. mnareden at beni in aşağı tut beni, tutarsan bağ olur tutmasan meft
  Emeğinize sağlık. yazı için teşekkür ederim

 49. Kolay Gelsin Mustafa Bey
  Benim Ssk girişim 10.10.1995 … Prim gün sayım 6.027 gün dür..
  ABO : 64 – ABO 2: 47 – ABO 3 : 38,62 DİR Yaklaşık emekli aylık tutarımı öğrenebilir miyim. Şimdiden Teşekkür Eder..
  İyi Çalışmalar
  Huzurlu Mesailer Dilerim.

 50. Mustafa bey merhaba.
  Detaylı bilgilendirme için teşekkür ederiz. Şu anda 7771 gün primim var. Eyt den yararlanabiliyorum. Ancak emekli olmak mı yoksa çalışıp aylığı yükseltmek mi karar vermedim. Primlerimin çoğu 2008 sonrası. Şu an asgari ücretin üç katına varan bir prim ödemem var.
  Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

 51. Musatafa Bey öncelikle elinize sağlık.

  EYT li olarak hemen emekli olmak mı daha karlı ? Yoksa 4-5 sene bekleyip emekli olmak mı ? toplam 6900 prim gün var ve çoğu 2000 sonrası ve yükseten yatıyor. Emekli maaşları zamanlar eriyecek diye endişe ediyoruz. tşkler

  1. benimde merak ettığım aynı şey .
   7050 günüm var. 7200 e tamamlamak yenı bır katsayıya cıkmak anlamına gelıyor mu

 52. Merhaba Mustafa bey,

  3600 gün ile 5375 gün arasında emeklilik maaş farkı var mıdır varsa tahminen ne kadardır? saygılar

 53. Hayırlı akşamlar Benim işe girişim 11.08.1990 pirimim 9335gün eyt liyim nekadar maaş alırım

 54. Mustafa Bey iyi günler dilerim benim sorum 5450 günden emekli olan mı yoksa 5750 günden emekli olanın mı emekli maaşı daha yüksek olur saygılarımla.

 55. Mustafa bey merhaba,
  Gerçekten internette arattığımda bu denli detaylı bir formül anlatımı olan tek site olarak sizinkini gördüm. Hatta hesaplamayı teyit etmek için karşılaştırma yapabileceğim ikinci bir site dahi bulamadım gerçekten tebrik ederim. SSK nın yönetmeliğinden bile daha açıklayıcı hesaplamalarınız ve formülleriniz.
  Tebrik ederim.
  Saygılarımla.

  *sadece aşağıdaki hususta detay vermemiş kısaltmaya gitmişsiniz
  “Bunun için de her bir yıl tek tek güncelleme katsayısı işe çarpılarak güncellenir. Bu işlemi yaptığımızda (detaylı olduğu için buraya alamıyorum) OAK 11.394,17 TL bulunur.”

  1. Merhaba, teşekkür ederim Timur bey. Buradaki rakam teyide muhtaç. Yani çok düşük bir oranla hatalı da olabilirim. Bu nedenle teyit amaçlı bekliyorum ve yanlış bilgi vermemek için de oranı yazmak istemedim.

 56. Mustafa Bey Merhaba, Çalışmalarınız ve aydınlatıcı bilgileriniz için çok teşekkürler. Benim bir sorum olacaktı. 2023 yılı içerisinde EYT den veya normal bir şekilde emekli olma durumum var. Emekli Maaş hesabında 2023 primlerinin yüksek yatması ortalamayı etkiler mi?
  yoksa emekli olunan yıl dikkate alınmayıp bir önceki yıl 2022’ye kadar olan ortalama mı? esas alınıyor.!
  Saygılarımla,

  Ramazan GÜNEŞ

  1. Merhaba. Emekli olduğunuz aya kadar her prim dikkate alınır. Yıl farkı, güncelleme katsayıları için önem arz eder Ramazan bey.

   1. merhaba bu yıl farkları 2008 / 10 aya gore mı ( 2009 /10 ) (2010 /10 ) devam edıyor yoksa bildiğimiz takvim yılına göre mı

 57. Yazınız ve açıklamanız çok güzel teşekkürler, daha kısa açıklanamazdı bence.
  Benim bir sorum olacak (çok kısa anlatmaya çalışacağım):
  Tüm hayatım 4A’lı geçti. 1991-2020 arası kamu şirketlerinde 4A’lı olarak çalıştım. 2020.Temmuz’da emekli oldum ve özel sektörde hem çalıştım ve emekli maaşı aldım. 2022.Eylül’de istifa ettim ve tekrar kamu şirketine girdim. Şu an çalışmaya devam ediyorum. SGK’nın standart bir sitesi var “emekli olsam ne kadar maaşı alırım”ı merak edenler girip öğrenebiliyor. Ben girdiğimde ise “Daha Önceden Tarafınıza Yaşlılık Aylığı Bağlandığı için Yeniden Aylık Hesaplanmamaktadır” diyor. Ben ise her ay çalıştıkça yatan primlerimin emekli maaşıma ne kadar etkisi olduğunu öğrenmek istiyorum. (maaşım ve dolayısıyla primlerim yüksek ama emekli maaşıma çok katkısı olmuyorsa emekli olmayı düşüneceğim. Selamlar, teşekkürler

 58. Merhaba,
  öncelikle emeğinize sağlık. çok bilgilendirici bir yazı olmuş. benim sorum çok basit aslında. SGK hesaplama botunu kullandığımda karışıma hesaplanan aylık tutarı çıkıyor. alt satırda ise ek ödeme yazıyor. şimdi bu hesaplanan aylık + ek ödeme olarak mı düşünmeliyim yoksa hesaplanan aylık içerisinde altta yazan ek ödeme de dahil midir?
  Teşekkürler

  1. Merhaba. Ek ödeme aylığa dahil olmasa gerekir. Ekran görüntüsünü şu an hatırlayamadığım için kesin cevap veremiyorum Mustafa bey.

 59. Merhaba Mustafa Bey;
  Öcelikle emeklerinize sağlık. SGK ya gittim aradığım sorulara yanıt bulamadım. sizin sayenizde hesaplama yaparken
  B2 bölümünde “her bir yıl tek tek güncelleme katsayısı işe çarpılarak güncellenir. Bu işlemi yaptığımızda (detaylı olduğu için buraya alamıyorum) OAK 11.394,17 TL bulunur.” ayrıntısında takıldım.
  kendimin;
  A1 ve A2 güncellenmiş tam aylık toplam: 4247,998101 olarak hesapladım.
  B2 bölümünü ₺9.620,47 olarak buldum fakat katsayıları bulamadığımdan devamını getiremedim.
  devamı konusunda yardımlarınızı rica ediyorum.
  buna neden ihtiyaç duyduğumu yazayım,
  Benim için 2 seçenek var 99 öncesine askerik (540) gün borçlansam maaşa ne kar etki eder. yada emekli olmadan 1 yıl daha çalışsam B2 ortalamsı yükselince maaşa ne kar etki eder. bunu hesaplamak istiyorum.
  ilginize teşekkürler.

 60. Mustafa bey merhaba ben 2023 yılı ocak ayında emekli oldum ancak ben özel bir sandığa tabiyim. Şu anda büyüme hızı rakamları açıklanmadığı için emekli maaşımın biraz daha artabileceğini söylediler benim emekli maaşımı etkileyecek olan büyüme hızı hangi dönemi kapsayacak ve ne oranda emekli maaşı hesaplamasına ne oranda yansır. Bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim İyi çalışmalar.

 61. Mustafa bey merhabalar!
  Yapmış olduğunuz uğraş ve hizmet için teşekkürü bir borç bilir, sağlık ve afiyetler dilerim.
  4a çalışanı olarak 2022 mart 31 itibari ile emeklilik yaşını beklemek için sgk dan kağıt alıp iş yerinden tazminatı mı alıp işten ayrıldım.
  18.02.2023 itibari ile tüm şartları doldurmuş bulunuyorum.
  Bu tarihte emeklilik başvurusu yapsam.
  -Emekli maaşım hangi artışlara göre hesaplanır
  – 18.02.2023 te sistem beni otomatikman emekli olarakmi görür yoksa benim dilekçe vereceğim tarihe göremi görür. Yani emeklilik dilekçesini sonraya erteleme imkan ve avantaj I varımdır.
  Teşekkür ederim.
  Mail olarak cevap verirseniz çok sevinirim.
  Saygı ve sevgilerimle!

  1. Merhaba. Emekli maaşınız Ocak ayı başvurusu gibi işlem görür. Bu noktada, dilekçenizi şimdi ya da bir ay sonra vermeniz arasında bir fark olmaz. Yalnızca, bir ay geç verirseniz, maaşınız da bir ay geç bağlanır.

 62. Merhaba Mustafa bey 1998 yılı işe girişim yüzde 73 engelli raporu ile vergi indirimi aldım. SSK 4A çalışanı olarak 30 ARALIK 2022 yılında engelli emeklilik için başvurdum. 01. 01. 2023 yılından itibaren emekli oldum. 5159 toplam gün sayım. Emekli maaşım ne kadar olmalı

 63. Merhaba Mustafa Bey,
  A1 ABO hesaplamasında 6.862 günden 5.000 günü çıkardığınızda nasıl 5.595 gün kalıyor. Verdiğiniz örnek ile kullandığınız rakamlar farklı ve yanlış sonuçlara sebebiyet vereceğinden düzeltilmesi gerekir.

  1. Merhaba, uyarınız için teşekkür ederim. Gözümden kaçan bir hata olmuş; fakat sonuca etki eden bir hata değil. Gerekli düzeltmeyi yaptım, bakabilirsiniz.

   1. Rica ederim Mustafa bey, ancak yazınızda sonucu etkileyen basit hesap hatalarıda bulunmakta. Mesela aşağıdaki cümlelerinizde ilk cümlede söylediğiniz rakamlar ile sonra hesapladığınız rakamlar farklı.
    “Bu işçinin 2008 Ekim ve sonrasında toplam kazancı 694.605,47 TL ve toplam gün sayısı ise 4799 gündür. O halde işçinin Ortalama Günlük Kazancı; 675.066,20/4769 = 141,55 TL ve ortalama aylık kazancı ise bunun 30 katı olan 4.246,59 TL’dir. ”
    doğrusu 694.605,47/4.799=144,74*30=4.342,18 TL olması gerekir gibi.

 64. Merhabalar .
  bu maaş hesabı o kadar karışık ki işin içinden çıkamadım. sizden ricam hesaplamayı yapmanız mümkün mü?
  2000 Öncesi 150
  2000-2008/10 Arası 2005+(askerlik) ek olarak askerlik borçlanması bu dönemde 18 ay borçlanma yapacağım
  2008/10 Sonrası 2173+(1050) bu dönemde de + olarak 750 gün bağkur var. birleştirme yapacağım
  bu şartlara göre ne çıkar sizce
  01.01.1998 başlangıç
  2008 i yanlış yazmışım bağkur 1050 olacakdı

 65. Merhaba,
  2023 güncelleme katsayısı belli midir?
  Nisan da açıklanıyor diye okumuştum bir yerde doğru ise, o tarihe kadar TÜFE ye göre mi katsayı hesaplanıyor.
  2023 için hangi rakamı kullanmalıyız güncelleme için?
  Teşekkürler

  1. Merhaba, evet nisanda belli olur. Çünkü gelişme hızı o tarihte açıklanacak. O zaman kadar, 2022 tüfeyi tek başına kullanmak gerekecek.

   1. Mustafa bey, bir de 9,09363955073234 rakamını nasıl bulduğumuzu yazar mısınız size zahmet,
    yıllık aylık artışlarını buldum her senenin ama sonuçlar birbirinden farklı çıkıyor. aşağıdaki rakamlara tüfe yi de ekleyince sizin verdiğiniz çarpandan farklı oluyor
    Teşekkürler
    1,1039
    1,0653
    1,0907
    1,13
    1,0682
    1,086
    1,0904
    1,1001
    1,094
    1,1414
    1,2108
    1,1211
    1,1514
    1,3608
    1,6592

 66. Merhaba Mustafa Bey,

  Haftaya emeklilik dilekçesi vereceğim. Deneme için maaşımı hesaplamak ister misiniz, olur derseniz mail olarak tüm bilgileri iletebilirim.
  Biraz önce güncelleme katsayılarını ilettim, umarım işinize yarar.

 67. 2008 ve sonrası güncelleme kat sayılarıdır ;

  2008
  1,1039
  2009
  1,0653
  2010
  1,0907
  2011
  1,13
  2012
  1,0682
  2013
  1,086
  2014
  1,0904
  2015
  1,1001
  2016
  1,094
  2017
  1,1414
  2018
  1,2108
  2019
  1,1211
  2020
  1,1514
  2021
  1,3608
  2022
  1,6592

  1. Merhaba Selçuk bey,
   Bu katsayıları nereden buldunuz paylaşır mısınız? ben de aradım bulamadım bir türlü
   Teşekkürler

   1. Merhaba,

    2021 yılına ait bir excell hesaplama tablosuna ulaştım, 2022 yi de zaten internetten bullabilirsiniz.

    Ayrıca bildiğim kadarıyla 2023 için güncelleme katsayısı 1 olarak alınmalı. Nisan da belli olacak olan katsayı 2024 te emekli olacakları ilgilendiriyor.

  2. Teşekkür ederim; ancak bu rakamların dayanağı nedir? Bunları nereden edindiğinizi öğrenebilir miyim?

 68. Merhaba Mustafa Bey,
  6636 günüm var, hemen emekli olmak yerine 6840’ın üstüne çıkarsam (ve 5 ay yüksekten prim yatarsa) bu emekli maaşında fark yaratır mı? 5 aylık emekli maaşını kaybetmeyi göze alıp oranları yükseltmem mümkün olur mu sizce?

  (Aylık Bağlama Oranı 66.00 Aylık Bağlama Oranı 2 51.00 Aylık Bağlama Oranı 3 42.70)

  Çok teşekkürler,

  1. Merhaba, bunun için özel hesaplama yapılması gerekir Ertan bey. Benim ne yazık ki böyle bir hizmetim yok, kusura bakmayın.

 69. Merhabalar Mustafa Bey 2008/Ekim sonrası için yapılan hesaplamada kullandığınız güncelleme katsayılarına paylaşma imkanınız var mı?

 70. Selamlar Mustafa Bey 4b kamu çalışanıyım Kadroya geçme hususunda kayğılarımvar
  memur olarak kamuya geçmelimiyim yoksa 4b kalmalımıyım
  yaş:46
  Eyt için 657 günüm var emekliliğe askerlik borçlanması yapsam emekli olabiliyorum lakin bazı mali nedenler den dolayı borçlanma yapmayacağım çalıştığım kurumda kalacağım

  memeuriyete geçer isenm haklarım kaybolacakmıdır 4b den

 71. Selam Mustafa bey 4833 gün sikorta pirim ödenmişliğim var bana 5675 gün gerekiyor 805 günde yabancı bayrak gemi adamı olarak görev yaptım yabancı bayrak SSK pirimi ödersem gün sayısı doluyor 2 ay sonraya tabi asgarisi ödemek isterim bu ödeme maaşı düşüeürmü yükseltirmi şuanda bu hariç bana çıkan maaş ortalaması 7600 gözükmüyor pirim dolunca bu maaş nasıl olur yardımcı olursanız sevinirim

 72. Mustafa bey merhaba,
  4a dan 6000 gün 4b den 3000 gün prim günüm var. sgk emekli maaş hesaplama robotunda 4b de 5400den az olduğu için hesaplamıyor, 4a dan hesaplattığımda da 12bin tl çıkıyor. eyt den 4b den emekli olacağım. sizce 4b maaşım hesaplandıında ne kadar fark çıkar?
  teşekkürler.

 73. Çok güzel bir yazı olmuş elinize sağlık.
  Emekli maaşı hesaplaması sgk uygulamasında var fakat sandıklarda çalışanlar için maaşın ne olacağı muamma umarım bu bilginizi bir robot yazılıma çevirip bir web uygulaması yaparsınız.

  1. Merhaba, ne yazık ki bu mümkün olmadı. Çok uğraştım; fakat yazılımcılar böylesi bir işin altından şu ana kadar kalkamadı.

 74. mustafa bey ben polis memuru olarak 24.06.1998 mesleğe başladım. 22.11.2016 yılında ihraç oldum derece kademem 1/3 . üniversite mezunuyum 18 ay askerlik borçlanmamı 2001 yılında meslekte iken saydırdım. ve e devlet üzerinden 16.01.2023 yılı emekli olabileceğim çıktı ve emekli dilekçemi verdim. toplam hizmet sürem e devlette 24yıl 4 ay 15 gün görünüyor. 17 ay ihraçdan sonra sigortalı çalıştım ve şuan çalışmıyorum. emekli maaşı memurlar.nette hesaplattım. 11.763 tl görünüyor. 2 çoçuğum var 10 yaşında. tahminen ne maaş alırım. 25 yılı meslekte doldurmadığımdan dolayı emekli ikramiyesi alabilirmiyim.
  1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Polis, Başpolis, Kıdemli Başpolis Emekli Maaşı
  İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
  Ek Ödeme 4 % 448.61 ₺
  İlave Ödeme 100.00 ₺
  Özel Hizmet Aylığı 4,420.76 ₺
  Gösterge Aylığı (1/3) 1,440 462.13 ₺
  Ek Gösterge Aylığı 3,600 1,155.33 ₺
  Taban Aylığı 5,023.11 ₺
  Kıdem Aylığı 24 yıl 154.04 ₺
  Toplam
  Net Maaş 11,763.98 ₺
  Not Emekli İkramiyesi 363,742.19

 75. Merhaba Mustafa bey sgk maaş hesaplama robotunda görünen emeklilik maaşı doğrumudur sgk tarafından yapılan hesaplamada farklılık görülebilirmi acaba

  1. Merhaba, bu sorunun cevabını okurlarımız daha doğru verecektir. Emekli maaşı bağlanan okurlarımız, zahmet edip yazarlarsa, onların vereceği cevaplar kesin ve doğru olacaktır.

   1. Mustfa bey merhaba ben askerlik borçlanması yapmak istiyorum normalde sigorta primi dolu 97 sigorta girişim var askerlik borçlanması yapsam maaşım yukselirmi sonuçta 99 yılı hesaplaması %65

 76. Mustafa Bey öncelikle emeğinize sağlık, de(aylı şekilde bilgilendirme yapmışsınız ancak vatandaş
  ın kullanmakta olduğu
  SGK’nın “ne kadar”emekli maaşı alırım” sayfasında yer alan :
  2000 öncesi için; (gösterge, ABO, gün sayısı),
  2000-2008 arası için, (yıllık ortalama maaş, ABO, gün sayısı),
  2008 sonrası için aylık ortalama maaş, ABO, gün sayısı)
  verileri ile toplam prim gün sayısı kullanılarak, emekli maaşının nasıl hesaplanacağını da somut bir örnekle gösterirseniz emeklilik planlaması yapacak çalışanlar için çok yararlı bir iş yapmış olursunuz.

  1. Merhaba. Bu verilerle hesaplanan maaş zaten ekranda göreceğiniz maaşla aynı olacaktır. Zaten önemli olan, buradaki verilere ulaşmak ve bunun nasıl olduğunu yazımda izah etmeye çalıştım.

 77. merhaba Mustafa Bey,
  Aylık bağlama oranları tartışması var ancak Abo’dan daha çok kısmi aylık hesaplaması daha etkili değil mi? Mesela 2000 öncesi Abo yüksek olsa da kısmi aylık daha düşük oranda tespit ediliyor, 2008 sonrası da Abo düşük gözükse de toplam primde 2008 sonrası ne kadar çok ise o kadar yüksek oranda kısmi aylık hesaplanıyor. Tüm çalışma hayatı 2008’den sonra olan bir çalışanın kısmi aylığı %100 olur. Yani ABO değil de kısmi aylık hesaplam sistemi en önemlisi gibi duruyor.

  1. Merhaba, ABO zaten kısmi aylığın bir parçası. Böyle olunca ABO ile kısmi aylığı bağımsız olarak düşünemezsiniz Hasan bey.

 78. Merhaba,
  Bilgilendirme ve emeğiniz için teşekkür ederim.
  2000 öncesi 965 gün 3.494,71 TL
  2000-2008/9 2910 gün 174.810 TL
  2008/10-2023/1-5160 gün 1.496.769 TL
  Bu bilgilerle maaşımı hesaplayabilir misiniz? Özel sandık olduğu için sgk sisteminden göremiyorum.

 79. Merhabalar Mustafa Bey 1977 doğumlu olup 1995 10ncu ayda harp okuluna başladım 20 yıl sonra Ocak 2015 de müstafi subay olarak ayrıldım. Yine Ocak 2015 de Sgk lı olaral bir şirkette çalışmaya başladım ve halen çalışmaktayım. Eyt maaş hesaplama robotuna maaşımı hesaplatmak istediğimde şöyle bir uyarı alıyorum 2008 10ncu ay sonrası gün sayınız 5154 günü geçemez bu uyarıyı hizmet birleştirmediğim için mi alıyorum. Uyarıya uyup bu tarihten itibaren gün sildiğimde maaşım 13800 gibi çıkıyor şirkette benden daha düşük full sgk lı çalışanların ise maas hesaplaması benden daha yüksek acaba hata robotun hizmet birleştirme yapmamasından mı kaynaklanıyor yoksa 2008 sonrası boşa mı çalışmışım teşekkürler sizce benim emekli maaşım kaç lira olur

  1. Bende 2002 de girip 2015 de ayrıldım ve bir şirkette sigortalı çalışıyorum. Aynı uyarıyı alıyorum sitede. Nedenini açıklarsa birileri çok mutlu olurum.

 80. Merhaba Mustafa Bey, SGK sitesinin 4a emekli maaşı hesaplama robotunda eyt sonrası ne kadar maaş alacağımı merak edip hesaplattım. Sonuçtan çıkan emekli maaşı tutarına Ocak 2023 maaşı yatırıldıktan sonra mı ocak ayı emekli zamları vs yansıyacak acaba? En son yatan maaş Aralık 2022 nin maaşı çünkü şu an. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba, hesaplanan maaş Ocak ayı maaşıdır. Dolayısıyla, hesaplanan maaşa ayrıca bir zam eklenmeyecektir.

 81. Merhaba Mustafa bey ben maaş bu zamdan önce 3900 alıyordum 4a emekli maaşı şimdi 5070 aldım en düşük emekli maaşı 5500 dediler bunun açıklamasını görene bilirmiyim

  1. Merhaba, emekli maaş farkları henüz yatırılmadı. Bununla ilgili olabilir. Ayrıca kesintileriniz olabilir mi? E-devletten kontrol edebilirsiniz.

 82. Merhaba Mustafa bey,

  Benim aylık güncellemeleri bu güne kadar artış gelen yeni zamlar oranında aylıga yansıyordu fakat bu defa artış %30 olması gerekirken %20 olarak aylığa yansıdı bunun sebebi ne olabilir.

  1. Merhaba, sebebini yorumlarda ve yazımda özel bir bölümle izah ettim. 2022 Aralık ve 2023 Ocak güncelleme katsayısı farkından ileri geliyor Ali bey.

 83. Mustafa bey oncelikle bilgiler icin tesekkur ederim. 2016 yilinda isten ayrildim ve bir daha calismadim. (Eytliyim ve 6176 primim var) 2006-2016 arasi asgari ucretin uzerinde prim odedim. Ornegin 2016da brut asgari ucret 1600 tl ise benim brutum 2500-2600 civariydi. Buna ragmen gostergem 9475 gorunuyor. Bir yanlişlik var midir?

  1. Merhaba, gösterge 2000 öncesi ile ilgili bir kavram Mine hanım. 2000 sonrası primler göstergeyi etkilemez.

 84. 26 Aralık 2022 tarihinde Emeklilik dilekçesi vererek 13 Ocak 2023 te emekli oldum.Aralık 2022 tarihinde sgk sisteminde 16.050 tl olan maaşım Ocak 2023 te 18.700 olarak çıkıyor maaşım bu kadar mıdır yoksa bu rakama eklenecek başka bir tutar varmı.Teşekkür ederim

  1. Merhaba. Size bildirilen maaş tutarı içinde Ocak zammı olup olmadığını bilemiyorum Ersan bey. Bir şekilde, bekleyip görmeniz gerekir.

  2. Ersan bey yeni maaşınıza % 30 zam yansıdı mı acaba bağlanan maaşınız nasıl oldu paylaşabilirsiniz bizde mevcut durumumuzu öğrenmiş olacağız

 85. Mustafa Bey merhaba. 1980 doğumluyum. 1998 yılında(18 yaşında) 2 gün primim bulunmaktadır. E-devletten aldığım bilgilere göre 4492 günüm bulunmaktadır.(Tüm SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü bilgileri). Çalışma Hayatımda 4341 gözükmekte. Bu primlerimin 67 günü Asteğmen acemi birliği, 270 günü Asteğmen usta birliği, 1350 günü FHSZ(35A) primi ve 2805 günü 01A primi. Emekli maaşı hesaplamasında emekli maaşım 8 küsür bin lira ve aylık ortalama maaşım 20 küsür bin lira çıkıyor. Bana bu 8 bin lira az geldi. acaba yıpranma payıda hesaba katılırsa emekli maaşım ne kadar olabalilir?
  Şimdiden teşekkür ederim.

 86. Mustafa Bey, öncelikle teşekkür ederiz. Çok faydalı bir çalışma olmuş elinize sağlık. Sondaki maaş tablosunda farkettiğim bir bölüm var, sormak istedim. 2022 Aralık ve 2023 Ocak tablosunun her ikisinde de, 2022 “Ortalama Yıllık Kazanç Tutarı” 8.423,51 TL. değişmemiş aynı görünüyor. Bu rakamın da, 2022 Tüfe oranında % 1.64 artarak 2023 e güncellenmesi gerekmiyor muydu? Ortalama yıllık kazanç hep aynı mı kalıyor? Çok teşekkür ederim. Saygılar, Selamlar..

  1. O rakam 2008 eylül ayına göre güncellenmiş rakam olduğu için hep aynı gözükür. Fakat emeklilik dilekçesi verdiğiniz tarihe göre tekrar güncellenerek maaş hesabına ilave edilir.

   1. Cevabınız için teşekkür ederim. Kendimle ilgili de böyle bir durum var şuna ondan sordum aslında. Benimde Aralık’taki rakamla Ocak aynı görünüyor. Ortalama Yıllık Kazanç değişmemiş. Sgk’ya düzeltme dilekçesi yazacaktım. Bilginiz varsa eğer sormak istiyorum, bu normal bir durum mu? Dilekçe yazsam da değişmez mi? Dediğiniz gibi emeklilik başvurusu yapılınca mı güncelleme yapılır. Ortalama aylık kazanç Tüfe oranında artmış ama yıllık kazanç aynı kalmış. Ben onunda Tüfe katsayı güncellemesi yapılacak diye biliyordum. Teşekkür ederim üstadım. Selamlar.

  2. Merhaba. OYK iki hesapta da aynı olur; çünkü ikisinde de 2008 Ocak ayına güncellenmiştir. Farklı güncelleme katsayıları daha sonra birinde bu 2008’i 2022’ye ve diğerinde 2023’e getirirken uygulanır.

 87. Sayın Mustafa Baysal,
  Hesaplama yazınızı dikkatlice okudum. Bir konuda bilgi ve tecrübenizden faydalanmak isterim. 2000 öncesine denk gelen 314 gün askerlik borçlanması yapmak emekli maaşında ne kadar bir artış sağlar acaba? 2000 öncesi mevcut prim gün sayısı 2635 , 2 nci dönem 2694 ve 2008 sonrası 2225. OYK 37.062 OAK.23.556 Göstergem 9475 TESEKKUR EDERİM

  1. Merhaba, hizmet dökümü ile birlikte incelenmeden cevap vermek yanıltıcı olur. Bir uzmandan destek almanızı öneririm.

   1. Siz bu konuda yardım oluyor musunuz ? Ya da önerebileceğiniz birisi var mıdır ?

 88. Merhaba hocam ,
  99 mayıs ayında 19 gün sgk lı çalıştım , 2003 yılından bugüne 6399 gün 4 b ödemesi yaptım ve küçük esnaflığım devam ediyor. 18.08.1977 doğumluyum . 02/1997 08/1998 yılları arası 18 ay askerlik yaptım . eyt kapsamında yaş kaldırıldı bende eyt li miyim ? ve bundan sonraki primlerimi dükkanı kapatıp bir yerde sgk lı çalışıp sgk dan mı emekli olmalıyım yoksa dükkanı kapatmayıp bağkurdan mı emekli olacağım , 1261 gün bendede geçerli olacak mı? çok teşekkürler

  1. Merhaba. Eğer 99 Mayıs uzun vadeli sigorta kollarından giriş varsa, EYT’li olursunuz. Ancak bu demek değil ki hemen emekli olabilirsiniz. Bağkurlu olarak 9000 gün prim şartı devam eder. 4a mı yoksa 4b mi konusunda ise buradan bir şey söyleyemem, bir uzmana danışmanız doğru olur.

 89. Merhaba Mustafa Bey,
  18 Ocak 2023 tarihinde SGK’nın sayfasında eşimin emekli olunca alacağı maaşı sorguladığımızda 5.500 TL den az bir rakam çıktı. En düşük emekli maaşı 5500 TL değil mi? nasıl bu rakamın altında bir rakam alacak diye gözüküyor? SGK hesaplamasını mı devletin açıkladığı en düşük maaş 5500TL olacak lafını mı dikkate almamız lazım. teşekkür ederim.

  1. Merhaba, hesaplamam emekli maaşı 5.500 liranın altında olabilir. Ancak ödenen bu rakamdan aşağı olmayacaktır. Dolayısıyla burada en düşük emekli maaşı 5.500 değil, gerekirse yükseltme yapılarak emekliye ödenecek en düşük maaş 5.500 liradır.

   1. Merhaba, yanlış anlaşılma olmasın diye söylüyorum, sizin hesaplamanızda hata var sizin hesaplamanızda 5.500 TL altında çıkıyor diye yazmadım, SGK’nın kendi sayfasındaki hesaplamada 5.500 TL altında çıkıyor. Ama sorumun cevabını vermişsiniz zaten Teşekkür ederim.

  2. Özkan bey selamlar, maas robotu alacağınız emekli maaşını hesaplıyor. Ve gelecek dönemlerdeki maaş artışları bu rakam üzerine yapılıyor. En düşük emekli maaşı 5500 ile aradaki farkı hazine karşılıyor. Durum bundan ibaret. Saygılar

 90. Merhaba Mustafa bey,
  Hazırlayacağınız hesaplama robotu heyecanla bekliyoruz. Mayıs 95 girişliyim, toplam 7057 gün, çoğunluğu 2006 dan sonraki oran 2 ve 3. 1998 mayıs 2006 ocak araşı yurtdışında çalıştım. 2000 öncesi oran 1 kısmına yurtdışı borçlanması bana faydası olur mu acaba? Şuan oran 3 aylık ortalama 25500 ve 19.1.23 sgk robot hesaplaması 12500 civarı. 2000 öncesi için borçlamayım mı yoksa yüksek brüt maaş alıyorken eyt başvurusunu bir süre geciktirsem mi aylık rakamını artırmak için. Umarım anlatabildim. Teşekkürler.

 91. Mustafa Hocam kapsamlı bilgi için çok teşekkür ederiz. Yazınızda aralik 2022de emekli olmus olan birinin hesaplanan maaşına ocak2022 ve temmuz2022 zam oranları da dahil edilerek nihai maaş bulunur demişsiniz. Aynı şekilde 2023de eyt kapsamında emekli olacakların su anda sistemde gördükleri miktarlara Ocak 2023 zammı yani yüzde 30un uygulanacağını da gerektirmiyor mu bu durum? Teşekkürler.

  1. Ben teşekkür ederim. Hesaplama zannettiğinizden farklı. 2023 Ocak’ta emekli maaşına başvuran kimse, 2022 Aralıkta başvursaydı alacağı emekli maaşından daha az emekli maaşı alır. Yazımı bu kapsamda güncelleyeceğim.

 92. Merhaba Mustafa bey, Maaş hesaplama örneğiniz hesaplamayı öğrenmemde çok faydalı oldu çok teşekkür ederim. Hesaplama örneğini internet ve çevremde çok araştırmış bulamamıştım. Benim Gösterge 12.125 Abo1 52,10 1.404 gün OrtYıl. Kazanç 22.122 Abo2 35 2.543 gün Ört Ay.Kazanç yok Toplam 3.947 günüm var 01.04.1995 SGK girişim yaş 49 bitti 19.01.23. Hesaplanan.Aylık : 7.673 TL + Ek ödeme 307 TL. Toplam. 7.980 TL Sorum : 1.053 gün eksiğim var (5000 güne) bunu tamamlamam maaşı düşürür mü ? Yasa çıkarsa 3.600 den emeklilik (51 yaşa girince) daha mı avantajlıdır? Teşekkür ederim

  1. Merhaba, ben teşekkür ederim. Hesaplama robotumu yeterince test etmeden bu tür sorulara cevap vermek istemiyorum. Ne yazık ki bir müddet beklememiz ve doğru sonuçları aldığımızdan emin olmamız gerekiyor. Ancak bundan sonra bu tür sorulara cevap vermem mümkün olabilir.

   1. Mustafa bey merhaba, cevap yazdığınız için teşekkür ederim 1093 gün eksik günümü tamamlayarak Abo’ları hesapladığım da (3947+1093=5040gün) Abo1:52 den 60’a Abo2 :35( değişmiyor 9001 günden eksik olduğu için ) Abo3: yoktu, 28 oluyor Katsayılar olmadığı için Tl olarak hesaplayamıyorum Sorum: abo1 ve abo3 ‘ün değişmesi iyi midir ? 1998-2008 arası maaşım yüksekti tam da abo2’ye denk geliyor %35 artmıyor. Bilgilerim 1995-1999= 1.404gün 3.259 tl 2000-2008=2.543 gün 44.252 tl Çıkar yol bulamadım 🙁

    1. Bu şekilde bir sonuç alamazsınız; çünkü ABO haricinde yılar itibariyle prim tutarlarından hangi dönemin ağırlığının arttığına kadar birçok husus sonucu etkiler. Net bilgi almak için, mutlaka bir uzmana danışmalısınız. Yoksa, alacağınız hiçbir bilgi sizi tatmin etmez.

 93. Hocam emeğinize sağlık. Çok güzel anlatmışsınız. Bu B dönemi için güncelleme katsayılarına nereden ulaşabilir acaba.

 94. Merhaba…. 29.Aralık 2022 tarihinde SGK online sistem üzerinden emekli maaş hesaplaması yaptırdığımda 19.680 tl maaş hesaplanırken bugün (19.01.2023 tarihinde) hesaplama yaptırdığımda 23.344 tl maaş hesaplaması yapıldığını gördüm. Yani %18,62 lik bir artış görünüyor. Emekli maaş artışı %30 zam olurken neden %18.62 yapıldı . Acaba sistemde bir hata mı var? Teşekkür ederim…

  1. Merhaba,
   %30 zam emekli olmuş ve emekli maaşı alan kişiler için uygulanıyor. Yeni emekliler emekli oldukları andan önce yılık yapılan zam oranına göre maaşları hesaplanarak ilk aylıklarını alıyorlar. Diğer yılın zammı eklenirken de bir önceki yılın güncelleme kat sayısı devreye giriyor. Güncelleme katsayısı ise TÜFE oranı ve milli gelirdeki artışın yüzde 30’undan oluşuyor. Milli gelir Şubat ayında belli olacak. Yıllık enflasyon ise yüzde 64.27 olarak çıktı.Bununla birlikte 2022 zam oranı olan yüzde 78.86 ile güncellenen yeni emekli maaşı hesaplaması, enflasyon rakamına göre yüzde 64.27 düştü. Hesaplamalar arasındaki fark ise bu nedenle ortaya çıktı. Bunun üzerine de yüzde 30 zam eklendi. Yani esasen yüzde 30 zam maaşlara yansıdı ancak yüzde 78.86’lık zam üzerinden hesaplama yerine yeni yılla birlikte yüzde 64.27 üzerinden uygulandığı için maaş hesaplama tutarı değişmiş oldu. Kısaca açıklanan enflasyon son ayda düştüğü için böyle bir durum söz konusu.Dolayısıyla SGK maaş hesaplama robotunda bir hata söz konusu değil. Belki çok ufak farklılıklar olabilir. Konunun anlatımı biraz karışık oldu ama Mustafa Üstad biraz daha net açıklayacaktır.

   1. Merhaba, durumu çok iyi anlamışsınız. Anlaşılan o ki, yazının içinde ikinci bir bölüm açarak aynı kişinin Ocak 2023 emekli maaşı başvurusunu da anlatmam lazım. Aradaki fark ancak böyle anlaşılabilecek.

  2. Merhaba. Farkın Aralık / Ocak maaş hesaplama farkından kaynaklanabileceğini önceki yorumlarda izah ettim Mesut bey. Arada ortalama %10 maaş kaybı söz konusu olur.

  3. Mesut bey bende de aynı oran da artış oldu. Öğrendiğim kadar aralık ayında baktığımız maaşımız 2021 yılı tüfesi üzerinden hesaplandığı ocakta ise 2022 tüfesi baz alınarak yapıldığı bu nedenle biz henüz emekli olmadığımız için bu oranda yansıdığı yönünde oldu. Yasa aralıkta çıksa ve biz dilekçe verebilseydik bize de %30 gelecekti

 95. Aralık 2022 de emekli aylığı hesabında 12576 tl alacaksınız diye yazarken 18 Ocak 2023 te 14905 tl olarak aylık alacağım emekli maaşı yazıyor. Ve hala çalışıyorum çalıştığımız için mi %30 luk zam uygulanmamış acaba cevap verir misiniz teşekkür ederim

  1. Merhaba, aralık maaş hesabı ile ocak maaş hesabı tamamen farklıdır. Aradaki fark bundan da kaynaklanıyor olabilir. Şöyle yaklaşık bir rakam söyleyebilirim ki; aynı kimsenin aralıkta hesaplanan emekli maaşı, takip eden ocakta hesaplanan maaştan %10 kadar yüksek olur.

   1. Mustafa bey… Şu durumda 2022 aralık ayında 12.000 tl maaş alan arkadaşımın emekli maaşı %30 artış ile 15.600 TL oldu. Ben 2022 de EYT devreye girmediği için 10.206 tl lik emekli maaşını alamadım. EYT devreye girdiğinde emekli olursam 12.155 tl maaş bağlanacak. Arkadaşım ile oluşan maaş farkı 2022 de 1800 tl iken mart 2023 de 3500 TL ye çıkmış olacak.

    Bu haksızlık olmuyor mu? Daha öncede belirtmiştim. Aynı firmada aynı gün işe girmiş ve aynı maaş ve prim gününe sahip iki kişiden birisi 2022 de emekli olup diğeri de 2023 de emekli olursa 2022 de emekli olanın maaşının 2023’e göre %15 daha fazla alması nasıl açıklanabilir?

    Bir yıl sonra emekli olmak ödüllendirileceğine cezalandırılmış olmuyor mu?

    Ben 2022 de emekli olsaydım maaşım şu an 13.267 TL olacak iken bugün emeklilik istersem 12.155 TL olacak. Yaklaşık 1100 tl kaybım oldu. Ayrıca ek %4 lük ödemeden de zarar etmiş oluyorum.

    1. Merhaba, bunun açıklamasını kısmet olursa yazımda yapacağım. Sebebi emekli maaşı sistemindeki güncelleme katsayısı sistemi.

     1. Mustafa Bey,
      İleride ben de emeklilik istediğimde bu fark geri normal seviyesine düşecek mi? Yoksa arkadaşım 2022 de emekli olduğu için aynı prim günü ve ssk primi ödemesine rağmen benden yüksek maaş almaya devam edecek mi?

      Yani 2023 sonunda ben emekli olduğumda 2022 sonunda emekli olan arkadaşım ile aynı maaşı alabilecek miyim? Yoksa o 2022 de emekli olduğu için sistem tarafından şanslı kabul edilip benden yüksek maaş almaya devam edecek mi?

     2. Merhaba, bu durum ileride değişmez. Bu seneye özel, 2022 Aralık’ta başvurmak 2023 Ocak’ta başvurmaktan daha kârlı oldu ve bunun etkisi her zaman aynı olacak. Burada önemli olan sene içindeki TÜFE oranları ile büyüme hızı ve maaş zamları arasındaki ilişkidir ve bu kıyaslama her sene sonunda baştan yapılarak sonuca varılmalıdır.

     3. Asıl bomba 2024 yılı emekli olanlara patlayacak. Neden derseniz 2023 yılında emekli olamayanlar, 2023 yılında sistemde her ne kadar %30 zam almış gibi görünselerde, seneye (2024 yılında) emekli olanların maaşı tüfe ve büyümeye göre hesaplanacağından 2023 de verilen refah payı (%14 civarı) geri alınmış olarak hesaplanacak. Yani emekli maaşı hesaplama sistemi değişmez ise refdah payından sadece halihazırda emekli olanlar ve 2023 sonuna kadar emekli olanlar faydalanabilecek. 2024 ve sonrası faydalanabilmesi için bu refah payının kalıcı olarak emekli maaşı güncelleme katsayısına eklenmesi gerekiyor.

 96. Benimde Aralık ayında sgk. ekranında 13.400 lira görünürken,bugün 16.000 lira gözüküyor,%30 zam gelmemiş gibi.Bugüne kadar 4-a sigorta yatti.Kadroya geçip 2 yılda emekli sandığına bağlı çalışırsam ,2 yıl sonra emekli olursam emrkli maaşım düşermi? Şu anda 11300 prim günüm var.

  1. Yüksek ihtimal emekli sandığına geçtiğiniz de ve oradan emekli olduğunuzda alacağınız maaş daha düşük olacaktır. Çünkü memur maaşlarının bir kısmı yan ödenek olarak veriliyor. Yani 10000 tl maaşınız olsada aslında sigorta primi o yan ödenekler düşülerek hesaplanıyor. Aralık ayında 9300 tl maaş ile çalışan memur arkadaşımın maaş hesaplamasını yaptırdığımızda 6030 tl civarında bir rakam bildirildi.

   Ayrıca bildiğim kadarıyla son 3 yıl çalıştığınız sigortalılık üzerinden emekli işlemleriniz yapılır diye biliyorum. Yani 3 yıl memur olarak çalışmanız gerekebilir.

   Yalnız emekli sandığından emekli olanlar bir ikramiye alıyorlar o kısımı araştırın derim. 3 yıl çalıştığınızda sadece 3 yıllık ikramiye verilecekse çok anlamlı olmayabilir. Ama tüm sigortalılık süreniz üzerinden verilecekse değerlendik mantıklı olacaktır.

  2. Şükrü bey her şeyimiz Allah’a ve şansa kalmış. 2 yıl içinde işler iyi gider, enflasyon vs düşerse ne yazık ki bugün emekli olanlar kadar maaş alamayacaksınız. Çünkü sistemin emeklilerin arasındaki maaş farkını korumak gibi bir derdi yok. Aynı firmada çalıştığım arkadaşım 2022 de emekli oldu ve 12000 tl maaş bağlandı. Üstüne %30 zammını da aldı ve bu ay sonunda 15600 maaş alacak. Ben de 2022 hesaplama yaptırınca 10.206 Tl maaş bağlanacaktı. Ama benim 25 yıllık sigortalılığımın 1 yıl kaldığı için 2023 sonunda emekli olabileceğim. Yani 2022 1800 tl olan maaş farkımız 2023 de 3445 TL ye çıkmış olacak. Bu nasıl adalet anlamadım? Erken emekli olanın daha avantajlı olduğu bir avrupa ülkesi var mı acaba? O yüzde 20 da bizlere yansıltılmalıydı ama ne yazık ki olan bize oldu?

 97. Merhaba
  Çok detaylı ve açıklayıcı bir yazı olmuş, teşekkürler. Bir konuda size danışmak isterim.
  1999 Şubat ilk girişli SGK’lıyım ve 7500 güne yakın primim var. Şubat 2024’te emeklilik başvurusnu yapmayı bekliyorum.
  Yaklaşık 6 aydır Türkiye’de çalışmıyorum ve SGK ödemem yok. Emekli başvurusu yapacağım zamana kadar da olmayacak. Bu durum emekli maaşımı olumsuz etkiler mi? Etkilerse, dışardan prim ödeyerek bunu telafi edebilir miyim?
  Cevaplarsanız çok çok memnun olurum.
  Teşekkürler

  1. Merhaba, buna cevap vermek mümkün olmaz. Yatacak prim miktarı, yatmış olanlar vs. birçok husus sonucu değiştirir. Yakın zamanda tamamlamayı planladığım hesaplama robotu ile bu tür sorula cevap vermek daha kolay olacak. Lütfen takip edin.

 98. Merhaba….
  Aralık ayında SGK online üzerinden emekli maaşım hesaplaması yaptırdığımda 10.206. tl maaş hesaplanırken bugün (18.01.223) hesaplama yaptırdığımda 12.155 tl maaş hesaplaması yapılıyor. Yani %19 luk bir artış görünüyor. Aralık ayından 12.100 TL emekli maaşı alan arkadaşım %30 zam ile 15.730 TL alacak. Aramızda 1900 tl lik fark 3575 tl’ye yükseldi. Acaba sistemde bir hata mı var?

  1. Son olarak bu rakama bir de aylık 2023’te bağlanacağı için 2023 ocak ayı zammı olan %30 eklenir ve nihai emekli maaşı olan 13.670,42 TL’ye ulaşılır

   Diye yazmış yukarıda
   Benimde %15,49 artış olmuş sadece enflasyon rakamı da değil sizin rakam %19
   Yasa ile %30 artış oldu yanlışlık vardır diye düşünüyorum

   1. Memur ve emekli maaşına yapılan %30 zam yasalaşmadığı için bu hesaplamaya dahil değil demek istiyorsunuz galiba. Doğru mu anladım?

    1. Aynen herkese farklı zam oranı bir durum görünüyor ayrıca memurlar Ocak 15 de. % 16 zamlı almışlar getirememişler

   2. Hüseyin Bey,
    Mustafa Bey’in yapmış olduğu hesaplama 2022 Aralık ayında emeklilik isteyen kişi için geçerli galiba. Geçen haberlerde EYT’liler %16 zararda diye bir yorum okumuştum. Emekli olanlar %30 alıyorlar ama 2023 de emekli olmayanların maaş hesaplaması galiba %54′ lük asgari ücret artışı ve emekli ve memura verilen %30’luk zamdan etkilenmeden farklı katsayılar ile hesaplanıyor. Genelde bugüne kadar ne zaman sgk üzerinden hesaplama yaptırsam asgari ücretin 2 katı civarı bir emekli maaş rakamı hesaplıyordu ama bugün ne yazık ki 1,5 katının altında bir hesaplama ile karşılaştım. Ama bildiğim kadarıyla emekli olacakların maaş hesaplamasını irleyen katsayılar asgari ücret zamlarından etkileniyor. Yoksa aradaki farklar nasıl korunacak. Şu durumda ben geçen sene emekli olmuş ve benimle aynı prim gün sayısı ve aynı maaş ile çalışmış arkadaşımdan daha az emekli maaşı alacağım. Bu son derece saçma değil mi?

    1. Merhaba. Evet, tespitiniz doğru. Hesaplamadaki kişi 2022 Aralıkta istemiş. 2023 ocak hesabı farklı olur. Bunu da yapmak isterdim; ama yazı bu defa çok uzun olurdu.

  2. Merhaba, güncelleme ile ilgili bir konu olsa gerek. Tahminimce yakın zamanda %30 zam yansıyacaktır.

 99. Merhaba
  Ocak 2023 sgk 4 a aylık hesaplama ekranında maaş artış oranı % 15,49 olarak yapılmış normalde açıklanan ve kanunlaşan oran % 30 olması gerekiyordu.
  Bunu nerden biliyorsunuz derseniz her ay ne kadar emekli maaşı alabileceğim diye ekran görüntüsü alıyorum. 15 gündür bu ekran kapalıydı. Bugün açıldı başka bir emekli olacak arkadaşın 4 B Bağkur maaş hesaplaması yaptık o daha önce düşük maaş alıyorken onun kisini 5,500.- tl olarak hesaplama yapıyor.
  Acaba burada daha güncelleme olur mu yada böyle kalırsa yanlış hesaplama yapılıyor olabilir mi.

  1. Merhaba, meraklanmayın; %30 zam kısa süre içinde yansıyacaktır. Hatadan ziyade, güncelleme nedeniyle eksiklik olduğunu zannediyorum.

 100. Bilgilendirmeler için teşekkürler Mustafa Bey.
  Henüz emekli değilim, EYT bekliyorum. SGK nın emekli aylığı hesaplama sayfasında Ocak 2023 maaşımı hesaplattığımda, Aralık 2022 de hesaplattığım değerin yüzde 19,5 fazlası görünüyor. Oysaki artış yüzde 30 olarak açıklanmıştı. Bu normal mi? Yani aktif emekli olmadığım için gibi geçerli bir sebebi var mı?

  1. Merhaba
   Aynı sorun bende de var benim zam oranım %15,49 görünüyor nasıl olduğuna dair görüş alabildiniz mi?

   1. Durumu bugün farkettiğim için ben de yeni araştırmaya başladım. Mustafa Bey buradan bir yorum dönerse veya başka türlü bir bilgi edinirsem buradan size iletirim. Bir arkadaşımın da yüzde 19,5 artışı olmuş. Aktif emekli olmayanlara 30 vermedikleri anlaşılıyor. Ama sizin oran farklı, bizimki farklı, neye göre bilmiyorum.

   2. Merhaba Hüseyin Bey. 2 gün sonrasında anladığım: Şu an için emekli olmayanlar kısmındayız. Bize neden düşük verildiğini yukarıda Egemen Yürek 19 Ocak 2023, 4:54 pm zamanlı mesajında açıklamış, doğru olan bu bilgi gibi. Genelde bu şekilde yorum var internette de. Yani yüzde 30 alamayacağız maalesef. Bu durumda teselli olarak 7 sene önce maaş almaya başladığımı düşünmem gerekiyor 🙂

  2. Merhaba, geçici bir durum olduğunu zannediyorum. Yakın zamanda toplam %30’luk zam maaş hesabına yansıyacaktır.

 101. Açıklayıcı yazınız için teşekkür ederim. Bu yoğunlukta tek tek herkese cevap vermeniz tabi ki mümkün değil…
  Fakat yorum şeklinde de olsa bir fikir almak isterim.
  99 öncesi tavandan askerlik borçlanması maaşa katkı açısından sizde yapılmalı mıdır?

  1. Erdal bey, ben teşekkür ederim. Bu tür sorulara net cevap vermek için başkaca bilgilere de ihtiyaç var. Yazımı takip ederseniz, kısa zaman içinde bu tür sorulara cevap verebilecek bir emekli maaşı robotu yapmaya çalışıyorum. Yaparsam, o zaman daha net bilgiler verebilirim.

  2. Askerlik toplam maaş da kayda değer bir artış yapar mı,
   Bu konudaki yorumunuzu merak ettim?

 102. merhaba,
  1987 giriş 2000 öncesi 3453 gün aylık bağlama 56.50 2008 kadar 3053 gün aylık bağlama 51.00 23/06/2008 işten ayrılma toplam gün 6506 , gösterge 14925 doğru hesaplanmış mı sizden ricam teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

  1. heaplama için eksik bilgi varsa göndermek isterim,sizin bilginize göre sgk ya yeniden hesaplama talebinde bulunmak istiyorum

   1. merhaba,
    hizmet dökümünü size mail olarak gönderdim ilginiz için şimdiden teşekkür ederim

   1. merhaba,
    size e-devletten alınan hizmet dökümünü gönderdim sizden ricam kontrol etmeniz yanlış aylık bağlama oranı olduğunu düşünüyorum 2000 yılı öncesi ve 2008 yılı arası bilgi verirseniz teşekkür ederim.

   2. merhaba,
    mustafa bey hizmet dökümünü size mail olarak ilettim ama henüz sizden bilgi alamadım ilgilenebilirseniz memnun olurum yanlış hesaplama varsa şimdiden itiraz başvurusu yapmalıyım eyt yasalaşırsa onların geri dönüşü uzun zaman alacaktır . teşekkür ederim

 103. 06.01.2023 tarihinde çalışmış olduğum kamu kurumuna 14.02.2023 tarihinde emekli olacağım diye dilekce verdim.Ben 2022 yılımı yoksa 2023 yılı emeklimisine göremi maaş hesaplaması yapılacaktır teşekkürler ederim.

  1. Merhaba. Hangi yılın emeklisi olacağınız SGK’ya emeklilik başvurusu yaptığınız tarihe göre değişir. Kamu kurumunda iseniz e maaşınızı 15’inden 15’ine alıyorsanız, 15’i öncesi başvuru yapmanız durumunda 2022 emeklisi olursunuz.

 104. Merhaba.Emekli maaş hesabınız sosyal güvenlik sitesinde hesaplanan maaş ile uyumlu çıktı mı?Sgk sitesindeki hesaplama ekranını doğru kabul edebilir miyiz?İyi seneler

  1. selam EYT ile emekliliği hakettim.Fakat işveren 2023 de maaşıma yüzde 60 gibi zam yaptı.Emekli maaşım düşük çıkıyor.Emekli olmayıp çalışmaya devam etsem emekli maaşım yükselirmi.

 105. 24.04.1967 doğumluyum. 01.12.1984 sigorta başlangıcın var. 22.12.2022 tarihi itibariyle 4870 gün primim var. 02.06.1987 tarihinde 540 gün askerliğe gittim. Şuan ki prime göre emekli maaşım 3500 olacak. Ben bu maaşı yükseltmek için ve emekli olabilmek için 330 gün askerlik borçlanması yapmayı düşünüyorum. Maaşına guzelkatkiis olursa yatıracağım yoksa yatırmaya agim. Ben 2022 Yılı içinde 02.06.1987 ile 15.04.1988 tarihleri arası 320 gün olması lazım. Günlüğümü 216 TL den borçlanma yaparsam. 2022 Yılı içi ne kadar emekli maaşı alırım tahminen.2000 öncesi 454 gün prim var. 2000 2008 arası 1048. 2008 den sonrası 3373 gün prim var.gösterge 9475 yıllık kazanç 7268.40Ortalama aylık kazanç 4232.40. Aylık bağlama oranı 60. Aylık bağlama oranı 2 41. Aylık bağlama oranı 3 32.91.Yazınızda okuduğum kadar ben hesap etmeye çalıştım ama yapamadım. Sizden ricam bu dur.

 106. Merhaba mustafa bey,Yapmış olduğunuz bilgilendirmeler için çok ederiz.
  Aşağıdaki bilgilerle ,1994 te yaptığım askerliği 550gün için 100bin tl ödersem maaşım ne kadar olur?Bunun hesabını yapamadım yardımcı olurmusunuz?
  06.12.2022 tarihi itibariyle hesaplanan Aylık : 4970.25
  Ek Ödeme : 198.81
  Gösterge 10575 Ortalama Yıllık Kazanç 15,260.40 Ortalama Aylık Kazanç 5,647.80
  Aylık Bağlama Oranı 63.20 Aylık Bağlama Oranı 2 47.00 Aylık Bağlama Oranı 3 33.34
  Toplam
  2000 Öncesi 572
  2000-2008/10 Arası 3114
  2008/10 Sonrası 2314
  Toplam 6000

 107. Iyi aksamlar dilerim, hesaplamanizi dikkatle inceledim. Sormak istedigim konu ise:
  01.07.1999 sigorta girisliyim. A1 donemine ait 3 gun ve 11.500.000-TL odenmis prim, A2 donemine ait, 937 gun- 34.731,26-TL odenmis prim, B2 donemine ait ise 3678 gun ve 765.846,22-TL odenmis primim mevcuttur. EYT sartlarini yerine getirebilmem icin 5000 gun icin 382 gunum eksik. Bu 382 gunu yurtdisi borclanmasi yaparak yatirmayi planliyorum. Sorum su: gunlugu hangi tutardan yatirmaliyim ki, emekli maasimda hesaplanan gostergelerin aksine bir azalma olmasin, ya da bir baska deyisle ne kadar yatirmam ideal olur? Bu 382 gun toplam hesaplama icinde cok etkili bir rol oynar mi?
  01.12.2022 tarihi itibariyle hesaplanan Aylık : 9210.87
  Ek Ödeme : 368.43
  Gösterge 9475 Ortalama Yıllık Kazanç 14,882.40 Ortalama Aylık Kazanç 17,377.80
  Aylık Bağlama Oranı 59.00 Aylık Bağlama Oranı 2 39.00 Aylık Bağlama Oranı 3 33.05
  Toplam
  2000 Öncesi 3
  2000-2008/10 Arası 937
  2008/10 Sonrası 3678
  Toplam 4618

  Yardimlariniz icin cok tesekkur ederim.

 108. Sayın Mustafa hocam
  Öncelik sitenizin ne kadar verimli olduğunu belirtmek isterim. Elinize emeğinize sağlık.
  Size gündem de olan EYT hakkında önemli bir konu hakkında ben ve benim gibileri bilgilendirebilir misiniz?
  EYT şartlarını tamamlamış bir kişi primlerine ilave olarak 2000 öncesine ait askerlik dönemlerini yüksek primden borçlanması emekli maaşını ne ölçüde etkiler?
  Örneğin 15 ay X 6.000TL = 90.000 TL askerlik borçlanması halinde maaşa yansıyacak fark bu borçlanmayı kaç yılda amorti eder?
  Teşekkürler
  Saygılar
  Veysel Yıldız

  1. Teşekkür ederim Veysel bey. Burada verdiğim bilgilerde konunun temel hususlarını aktarmaya çalışıyorum. Haliyle, bu kadar somut sorulara cevap verecek vaktim yok ve sizleri yanıltmam da mümkün. Dışarıdan profesyonel hizmet almanız yararınıza olur.

   1. Konuyu bilen az, bilenler de sizin kadar ayrıntılı bir hesaplama yapıp insanlara faydalı olmayı düşünmüyorlar. Mustafa Bey emekleriniz için teşekkür ederim.

    Excel konusunda uzmanım, hesaplama robotu gibi birşey yapma konusunda yardımcı olabilirim.

    1. Teşekkür ederim Semih bey. Ancak emekli maaşı hesaplama işi o kadar detaylı ki, uzun zamandır üzerinde çalışmıyorum, vaktim yok. Yine de teklifiniz için teşekkür ederim.

     1. 2003 yılındaki askerliği asgariden borçlansam

      2000-2008 yılı toplamına ay başına 6471 tl ekleyip yeni OYK( ortalama yıllık kazanç ortalama) yı öyle mi hesaplayacağım.

      teşekkür ederim.

   2. Efendim yukarıda Bi emekli maaşı hesaplaması mümkün mü acaba sizin yöntem ile ben yapamadım sizden ricada bulunuyorum. Yukarı yorumlarda var

 109. Elinize Kolunuza ve Emeklerinize Sağlık.

  Gayet Güzel bir çalışma olmuş.

  Zafer Partisi
  Mali İşler & İnsan Kaynakları Müdürü

  D. Fevzi AKSU

 110. MErhaba,
  EYT yaklaştıkca sürekli emeklilkle ilgili yazılar okuyorum. Biraz önce 4/A emeklilik aylığı hesaplama ile ilgili yazınızı okudum, merak ettiğim 4/a ile 4/c emeklilik hesaplama farklı mı. 4/a veya 4/c den emekli olabilecek durumdayım hangisini seçmeliyim. 4/C aylığı nasıl hesaplanıyor, teşekürler.

  1. Sevda Hanım Merhaba;

   Son 6 Yıl içinde en fazla hangi kurumda çalışmış iseniz oradan Emekli olursunuz.

   Tabiiki Emekli Sandığı Yani 4/c den Emekli olur iseniz Emekli Maaşınız Daha Yüksek olur.

   Saygılarımla,

   D. Fevzi AKSU

 111. Mustafa bey A2 dönemi tam aylığı hesaplarken siz 2018 yılı PEK Alt sınırı olarak 2.026,50 TL’nin %35’i yani 710,33 TL’dir. demişsiniz

  bu konu ile ilgili şöyle bir bilgi edindim uzmandan
  Asgari ücretin %35 in den az olamaz kuralını maalesef herkes yanlış anlamakta. Mevcut asgari ücreti kastetmiyor. Çalıştığınız dönemlerdeki asgari ücretin güncellenmiş halinin %35 inin kıst aylık hesaplamasında alt sınır olarak alınması kastediliyor.

  Çalışmalarınızın olduğu aylardaki gün sayınız üzerinden belirlenen asgari ücret emekli olduğunuz tarihe kadar güncellenip aylık ortalama alt sınır kazancı belirlenip onun %35 i alınır.

  Bu konuda ne dersiniz

 112. Yazınız yol gösterici ve aydınlatıcı, Tek tereddüt ettiğimiz nokta 2008 Ekim ve sonrası prime esas kazançların güncellenmesi ile ilgili enflasyon ve büyümenin % 30’u rakamlarını her yılı taşırken son yıl ile ilgili kısım nasıl oluyor örnek 2020 de ki prime esas kaznaçx 2021 değerleme katsayısı ile mi çarpacağım yoksa 2022 henüz bitmeidği için o nu 1,00 mı alacağız, Birde malumatınız var ise sgk emekli maaş hesaplyıcı 4a için hesapladğı .7 ekim 2022 tarihi tibariyle emekli maaşşınız şudur diyor bir rakam veriyor. bunun için de 2022 ocak ve temmuz emekli maaş zammı dahilmidir değil midir bilen varsa cevap verirse müteşekkir olurum.

  1. 2022 ocak ve temmuz emekli maaş zammı dahilmidir değil midir bilen varsa cevap verirse müteşekkir olurum.

   dahil gibi görünüyor kemal bey.

 113. emekliMaasHesaplamaAraci
  Mustafa Bey merhaba
  emekli maaşı hesaplama aracı sayfanızdan kullanamıyoruz.
  Acaba tekrardan gönderebilir misiniz ?

 114. Mustafa bey, gerçekten çok aydınlatıcı bir yazı olmuş, elinize emeğinize sağlık.

  bir yeri tam anlamadım. 99 öncesi ortalama yıllık kazanç nasıl bulunuyor? örneğiniz için şöyle yazmışsınız, bir kaç hesap yaptım ama anlayamadım.

  Örneğimizdeki kişinin 1999 öncesi son 5 yıldaki toplam prim tutarı 1.109.893.009 TL ve ortalama yıllık kazancı ise 339.964.217 TL’dir.

  Öncelikle, yazımızda örnek olarak alacağımız ve emeklilik dilekçesi vermiş olan kişinin bilgilerini yazalım:
  Sigorta primi sayısı 4A 6186 ve 4B 676 olmak üzere toplamda 6862 gün
  Hizmet birleştirmesi yapmamıştır. (Yine de Bağkur primleri hesaba dahil edilmiştir.)
  Doğum tarihi 1972
  İlk sigortalılık tarihi 04/04/1996
  2000 öncesi hizmet günleri toplamı 857 gün, toplam prim tutarı 1.020 TL
  2000-2008 arası hizmet günleri toplamı 2750 gün, toplam prim tutarı 37.641 TL
  2008 sonrası hizmet günleri toplamı 3255 gün, toplam prim tutarı 120.650 TL
  SGK’ya bildirilen 4B primlerinin tamamı asgari ücret
  Bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu yok
  İşçinin %49 engelli raporu vardır

 115. Merhabalar Mustafa bey,

  2000-2008 arası 505 günüm var. Sigorta girişmde 27.01.2006. Siz örnekte “özel koşullara göre hak kazanılan yaşlılık aylıklarında bu oran % 60 dan aşağı olmayacaktır” yazmışsınız. Bunu neden bu şekilde yazdınız. Benim hesaplamama göre bu rakam benim için, 505/360*3.5= 4.9 olacaktır.

  Saygılarımla,

  Tayfun ÇELİK

 116. Merhaba Mustafa bey;

  Evet sayfalar dolusu konu ile ilgili internet sayfası açtım, araştırdım. hepsi boş. çoğu kabaca bilgi verip sgk nın otomatik hesaplama sayfasına yönlendiriyor. Konunun cazibesi ile bu sayfalara bakılıyor ama çogu kopyala yapıştır ve içerik yok.

  Bu kadar web site içerisinde dolu bilgi verip, kafa yoran bir tek siz olmuşsunuz. Bu nedenle teşekkür ederim.

  Benim amacım hesaplamaktan daha çok nasıl hesaplandığı ve nasıl bir yol izlendiğini anlamak. zaten sadece bu bile hangi dönemin ne değerde olduğunu neyin ne şekilde kıymetli olduğunu anlamanızı sağlıyor.

  Sizden tek ricam hesaplama aracını excel ise mail adresime göndermeniz. Hizmet dökümünü yapıştırıp denemek istiyorum. İş yerinde benim gibi emeklisi dolan arkadaşlarda merak ediyor. excel olarak varsa gayet iyi anlarım zaten.

  ayrıca hesap aracı linki ölmüş çalışmıyor sitenizde bilginiz olsun. En başta söylediğimi emeğe saygı olarak tekrar yazıyorum. Şu kadar sayfa arasında tek doğru ve doyurucu bilgi. Tek emek verilmiş site. Üstelik sorulara cevap verme nezaketi de gösterilmiş.

  Teşekkür ederim.

  mtelci2004@yahoo.com

  1. Musa bey öncelikle teşekkür ederim. Hesaplama aracı ne yazık ki artık yok ve excel çalışma sayfası da yok. Konu ile ilgili yeniden bir çalışma yapmayı düşünüyorum; fakat SGK’nın sistemi o kadar değişken ve sarf edilmesi gereken emek o kadar çok ki, açıkçası bir türlü elim değmiyor. Ancak yine de yazımın bir nebze fikir verdiği kanaatindeyim. En kısa zamanda yazıyı sözden geçirmeyi umut ediyorum.

 117. Abidin Bey merhaba,

  SGK başlangıç 01.12.1994 askerlik 1995-1996 yılları arasında 550gün yaptım, emeklilik prim katsayıları 99 yılından önceki SGK lılarda daha yüksek olduğu için askerlik süresi 550günün primini ödersem emekli maaş artığı olumlu yönde olur mu? Birde olursa asgari veya tavan aralarında çok fark olur mu?
  Saygılarımla.

 118. Abidin Bey merhaba,

  SGK başlangıç 01.12.1994 askerlik 1995-1996 yılları arasında 550gün yaptım, emeklilik prim katsayıları 99 yılından önceki SGK lılarda daha yüksek olduğu için askerlik süresi 550günün primini ödersem emekli maaş artığı olumlu yönde olur mu? Birde olursa asgari veya tavan aralarında çok fark olur mu?
  Saygılarımla.

 119. Emekli maaşı hesaplama sistemi üzerinden yapmış olduğum 03.01.2020 tarihinde emekli maaşımın %6,5 civarında yansıtıldı.03.01.2020tarihinde 3 dönem aylık ortalama kazanc sabit kaldı.15.01.2020 tarihinde ise %4 emekli maaşim sistem üzerinden düşüldüğünü gördüm.15.01.2020 tarihinde 3dönem aylık ortalama kazanc yükseltildi.Aynı zamanda maaş düştü.Ssk prim ödemelerim tavana yakın olmasına rağmen bu düşüşün neden kaynaklandığını.Sistemsel bir hata olduğu kanatindeyim.
  Daha önceki yıllarda yılbaşlarında 3 dönem aylık ortalam kazanc yükseltilir.Yıllık maaş artışı enflasyonun 1,5 katına yakın olmuştu.Bu yılbaşında ekranda görüp daha sonra %4 maaşların hesaplamalardan kesilmesini anlayamadık.
  Bu yıl bu düşüşün neden kaynaklandığının araştırılıp sistemin düzeltilmesi diye cimere yazdım ..BU KONU HAKKINDA BİLGİSİ OLAN VARMI ARKADAŞLAR

 120. Iyi gunler,
  58 yas ve 3600 gun uzerinden emekli olmayi planliyorum. 2000-2004 tarihleri arasindaki maasimi hesapmaya calisiyorum. O tarihlerde uygulanan ABO orani %35 olarak mi kalir yoksa yasliliktan dolayi bir artis olur mu?
  Ayrica 2013-2019 tarihleri arasinda dogum borclamasi yapicagim. Hangi tutardaki borclama yapmak faydali olur ve maasi ne oranda etkiler?
  Cevabiniz icin tesekuredderim.

 121. >Ek-6/ğ tablosuna baktığımızda
  ilgili tablo Son 3 yili ele aliyor, (1999,1998,”1997″) fakat hesap edilen calisanin ise 1996’da ilk giris tarihi, farkin sebebi bu olabilir.

 122. Abi siteden emekli maaşımı hesaplattım bana verdiği sonuç aynen EMEKLİ MAAŞINIZ
  611.765.870,58 TL ne anlayacağım ben şimdi bundan.
  Teşekkürler ilginize.

 123. Selamlar.
  Cevabı tek satırlık bir sorum var.
  Aralık 2014 de SGK emeklisi oldum.
  Farkettim ki 1991-1992 arasında bir yıllık yedek subaylık dönemimde yatan primler maaş hesabında dikkate alınmamış.
  Hesaplamaya dahil etselerdi maaşım daha mı yüksek bağlanırdı.
  İtiraz için geç mi kaldım. 🙂
  Teşekkürler

  1. Merhaba. Süre kısmını bilmiyorum. Ama size en garanti yolu söyleyeyim ki; internette zaman kaybetmeyin. Bir dilekçe yazın, durumu açıklayın ve SGK’ya dikkate alınmayan bu dönemin dikkate alınarak maaşınızın yeniden hesaplanmasını ve eksik ödenen maaşların ayrıca ödenmesini istediğinizi belirtin. Sonrasını SGK düşünsün 🙂 Gelen cevaba göre hareket edersiniz.

   1. Abidin bey merhaba ben 1966 doğumluyum ilk ssk tescil tarihi 1.10.1990
    Askerlik borçlanması yaptım 1.4.1989 a geldi 5450 den emekli olacağım
    99 öncesi 678+540 askerlik toplam 1178
    2000-2008 arası yok 1.10.2008 de bağkur 945 gün 16.5.2011-17.6.2019 arası 2643 gün
    Yurtdışı borçlanması yaptım toplam 4766 günüm var 684 gün eksiğim Halen yurtdışı dayım ve bundan sonra ki günler bağkur dan Yatırırsam sgk emekli olmama engelmi Sizce ne kadar maaş alırım yardımcısı olursanız sevinirim çok teşekkür ederim

 124. merhabalar aşağıda bilgiler mevcuttur ne kadar emekli maaşı bağlanır acaba tesekkurler saygılar..

  2000 Öncesi Aylık Bağlama Oranı
  67.70 (2682 gün)

  2000 – 2008/10 Arası Aylık Bağlama Oranı
  61.00 (2342 gün)

  2008/10 Sonrası Aylık Bağlama Oranı
  46.30 (3310 gün)

 125. Merhaba,

  Ben prim gunumu doldurdum, yasimi doldurmayi bekliyorum. Bu sirada yurtdisinda yasamaya basladim. Yasimi doldurduktan sonra emeklilige basvurdugumda yurtdisinda yasiyor olmam bir engel olacak midir?

  Tesekkurler.
  Hande

 126. selam
  Cevaptan anladığım kadarıyla bu konuda kimse doğru dürüst bilgiye sahip değil. Ben de mevzuatı okumaya ve kendi cabamla hesap yapmaya başladım.
  Aslında engelli emeklilik normal emeklilikten farklı. Son 10 yıl yüksekten yatırmak bu gerçeği değiştirmiyor. 1999 öncesi eğer üst göstergeye girerseniz %70, normal göstergede en az %60 ABO alıyorsunuz. Normalde ise yüzde 50 den başlayıp %60 a kadar çıkıyor. Bu da aylığı tabiki etkiler. Burada %70 mı %60 mı ondan emin değilim, artı bunun üzerine ekleme yapılıyor mu? gördüğüm kadarıyla yüzde 85 e kadar çıkabiliyor. Ama bilen biri daha detaylı açıklarsa iyi olur.

  2008 sonrası ise düşük pirim yatıran engelliler için 5400 gün koruması var. Eğer prim gün sayısı 5400 den düşükse 5400 e tamamlanıyor.

  2000-2008 arasında da benzer bir durum gördüm. Onu incelemeye devam ediyorum.

 127. primin son 10 yıl yüksek yatıyorsa norman çalışan gibi gün itibariyle emekli olman yaşı beklemedemn kıdem tazminatını sağlan gibi alır sağlam gibi gün itibariyle maaşa bağlanırsın .

  1. Mustafa bey 99 öncesi 1221 günüm var 2000 sonrası 2961 ve 2008 sonrası 4921 günüm var 9475 gösterge ile %77 abo 1.ortalama yıllık kazanç 8294tl abo 65 aylık baglama oranı 3 ise ortalama aylık kazanç 12457 tl abo ise 50.58 bu şartlarda sene 96-98 arası yaptığım askerliği borçlanmam emekli maaşını etkilermi acaba size zahmet bana bilgi verebilirmisiniz

   1. Ali bey, birçok arkadaşa aynı cevabı veriyorum. Burada ben çerçeveyi çiziyorum, böyle spesifik sorulara ise cevap veremem; çünkü bu benim uğraşabileceğim bir konu değil. Mümkünse, bir sosyal güvenlik uzmanından destek almalı ve ona göre karar vermelisiniz.

 128. m
  Engelli emekliliğinde ( vergi indiriminden dolayı) orbağlanma oranları daha yüksek olmuyor mu?
  Bir kaç yerde bununla ilgili yazılar gördüm. Bilginiz var?
  mı?

  25 yıllık çalışma sürem 8500 gün prim ödemem ve %62 raporum var. Şu an aktif çalışıyorum.
  SelaEmekli maaşım düşük olmasın diye çalışmaya devam ediyorumm

 129. Elinize saglik cok guzel bir arac olmus. Yalniz liradan 0 atilmadan oncesi donemleri iceren dokumlerde otomatik hesaplama hata yapiyor galiba. 400,000,000.00 TL’nin uzerinde bir maas hesabi cikti.

 130. İy günler, şuan 29 yaşındayım. 12 sene önce 2006 Kasım ayında SSK lı oldum. 6 aylık primim var şuana dek. 62 yaşında 5400 prim ile emekli olma hakkım var. Bugünden itibaren Asgari ücret üzerinden isteğe bağlı ödemeye başlarsak (Yani 818 TL aylık prim) ve 5400 prim günü bunu ödersek 62 yaşına geldiğimizde yaklaşık ne kadardan emekli oluruz?

 131. İyi günler,

  İşe ilk giriş tarihim SSK statüsünde 2006 yılı Kasım ayıdır. E-devletten baktığımda SSK statüsünde emeklilik yaşım;

  1) 60 Yaş ve 7000 prim ödeme ya da
  2) 60 yaş 4500 prim ödeme ve 25 yıl sigortalılık gözüküyor.

  Bağkur statüsünde ise emeklilik yaşım;

  1) 62 yaş 5400 prim ödeme ya da
  2) 60 yaş 9000 gün prim ödeme gözüküyor.

  Bu durumda benim emekli olmak için isteğe bağlı ödeyerek minimum 5400 gün için prim ödemem gerekiyor diye anlıyorum.

  Peki 5400 gün değil de 3000 gün isteğe bağlı prim ödedikten sonra isteğe bağlıyı bırakıp SSK lı bir işe geçmem durumunda ne kadar süre prim ödersem SSK statüsünde emekli olabilirim?

  4500 – 3000= 1500 gün prim ödemem yeterli midir emekli olmak için? Yani isteğe bağlı statüsünde ödediğim prim gün sayısını SSK statüsünden mi sayılıyor?

  1. Merhaba. İlk sigortalılık tarihiniz 2008 öncesi ise, emeklilik talebinde bulunacağınız zamandan geriye doğru son 7 yılınıza bakılır. Burada, hangisinin günü çoksa, onun üzerinden emekli olursunuz. Bu ise en az 1260 gün yapar. Yani dediğiniz gibi son 1500 günü SSK’lı olarak geçirirseniz, SSK üzerinden emekli olabilirsiniz. Yine de, emin olmak için, mutlaka SGK’ya bizzat danışmanızı öneririm.

   1. Merhaba,

    Maas hesabinda emeklilik talebinde bulunulan tarihten onceki 7 yil mi yoksa en son prim odenen 7 yil mi gecerli acaba? Ornegin emeklilige hak kazanmadan onceki 3 yil prim odenmemis daha once de 3 yil Bag Kur ve daha da once de 4 yil SSK odenmis ise SSK uzerinden mi Bag kur uzerinden mi hak kazanilir?

    1. Merhaba. Emeklilik talebinde bulunulan tarihten geriye doğru son 7 yıllık prime bakılır. Dolayısıyla son 7 yıl değil de bildirilen son 2520 günlük prim gibi algılanmalıdır.

 132. Hizmet dokumu kopyala yapistir ile hesaplanan emekli ayligi ucret net mi brut mu tam anlayamadim?

 133. Merhabalar,
  01.11.1972 doğumluyum,
  1990 Kasım ayında Bağkurlu olarak çalışmaya başladım, 1996 yılı sonunda faaliyetlerini sonladırdım ve askerlik görevimi gerçekleştirdim.
  1998 Ağustos ayından itibaren de SGK’lı olarak bir fiil çalışıyorum.
  A1 dönemine ait 2679 pirim günüm var
  A2 dönemine ait 3082 pirim günüm var
  B dönemine ait 3719, toplamda 9480 günüm var.
  Sorum şu, askerlik borçlanmasını yaptığımı varsaydığımda maaş bağlanma oranım artıyor yaklaşık 2 birim, bu durumda askerlik borçlanmasının emekli olduğumda emekli maaşıma olumlu katkısı olur mu, olur ise askerlik borçlanmasını ne kadar tutar üzerinden yapmam bana optimum fayda sağlar, (minimum asgari tutar, maksimum tavandan veya ortada bir tutar)
  Saygılarımla,

 134. iyi günler Kopyalama yapamadım whatsapp varsa oradan gönderebilirim
  Yada kısaca yazayım
  Ben 1966 doğumluyum ilk ssk tescil tarihi 1.10.1990 fakat askerlik borçlanması yapınca 1.4.1989 geliyor ve 5450 den
  Emekliyim 1990-98 arası 638 gün
  2008-11 arası 945 gün
  Askerlik 540 gün
  Yurt dışı 3330 gün
  Bu yilin sonunda Yurtdışı borçlanması yapacağım
  Günüm ağustos 2020 dolacak
  Sizce 2019 ne kadar maaş alırım şimdiden teşekkür ederim saygılar sunarım Not: cevabınızı e posta dan gönderirseniz sevinirim telefon numaram yurtdışı

 135. 2000 Öncesi 1.842 2.087,13
  2000 – 2008/9 Dönemi 1.841 40.205,45
  2008/10 ve Sonrası 3.750 409.867,43
  TOPLAM 7.433 452.160,01

  ne kadar emekli maaşı alırım göstergem ne olur bilgilendirirseniz sevinirim. teşekkürler.

 136. iyi günler 4/2008 sigorta başlangıcım var. 12/03/2019 tarihinde %45 engelli raporum mevcut. ancak bunu iş yerine vermekte tereddütlerim var. bugün itibari ile 2800 prim günüm var.
  1. çekincem 20 yıl çalışmanın dolduğu 2028 de işten emekli edilir miyim? 696 khk kapsamında belediye şirketinde çalışıyorum.
  2. çekincem engellilere emekli aylığı düşük bağlanıyormuş? 10/2008 den sonra ki primler %30 hesaplanıyormuş. ancak engelli raporunu vermesem her yıla yani 20 yıl için 20*2=40 %40 emekli maaşı bağlanacak diye biliyorum. emekli olmadığım zaman engelli olarak emekli maaşım artmıyor gibime geldi.
  ancak engelli raporunu sunmasam emekli maaşım her yıla %2 artış gösteriyor gibi gözüküyor. bu konuda aydınlatırsanız sevinirim. primlerim 6800tl civarı aylık olarak.

 137. Merhaba,

  2006 girişliyim. 4509 günüm var. Primlerim Asgari ücretin 2 katı yatıyor. 45 Yaşımda 7000 günü dolduruyorum. Fakat 60 yaşına tabi olduğum için 25 yıl fazladan prim ödeyeceğim. 25 Yılın maaşa etki oranı ne seviyededir? 25 Yıl fazladan prim ödemem emekli maaşımda ciddi artışa neden olur mu?

  Eleştri: 45 Yaşında primi dolduran birinin 60 yaşına kadar 25 sene beklemesi sizce absürt değil mi?

  1. Merhaba. Önce bir noktayı düzelteyim, 25 yıl değil 15 yıl beklemeniz gerekecek. Yine de bu sürenin uzun olduğunu da kabul etmek gerekir. Sorunuzun net cevabı için özel hesaplama yapmak gerekir. Ama asgari ücret almaya devam etseydiniz, maaşınız her geçen yol düşecekti. Bu şekilde maaş almaya devam ederseniz, maaşınızda kaybınız olmayacaktır.

 138. Merhaba,
  A(A1+A2) aylığını 2008den 2019 ocak ayına güncellemek için kaçla çarpmamız gerekiyor?( 2018 için 1,833 olarak belirttiğiniz rakamın karşılığı)

  Birde C aylığını hesapladıktan sonra 2019 Ocakta emekli olacak birisi için ne kadar zam uygulanır.

 139. İyi günler Zeynel bey,
  Gün Kazanç
  1983-1984 600 454.800.000,00 (ASKERLİK)
  1985-1989 1.370 8.582.256,00
  1990-1999 3.600 4.379.386.628,00
  2000-2001 720 7.130.000.000,00
  TOPLAM : 6.290 21.517.968.884,00
  DOĞUM TARİHİM : 01.11.1963
  01.12.2011 Tarihinde aylık bağlandı.
  GÖSTERGESİ : 15075
  AYLIK BAĞLAMA ORANLARI
  2000 ÖNCESİ : 55.20
  2000-2008/10 ARASI : 49.00
  GÜN SAYILARI
  2000 ÖNCESİ : 5570
  2000-2008/10 ARASI : 720
  TOPLAM : 6290
  Gün hesabında eksiklik olduğunu farkettim itirazda bulunacağım.
  Merak ettiğim aylık bağlama oranlarındada hata varmı, doğrumu hesaplanmış.
  İtiraz etmeden önce sizden bunu öğrenmek istemiştim.
  Birde bu oranlarla insanın maaşını hesaplaması mümkünmü.
  Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.
  Saygılarımla,
  Oktay Akdeniz

 140. Merhaba, 1966 doğumluyum. İşe giriş 01.01.1985 bağkur. 31.12.1999 a kadar 5500 gün ödemem var. 2000 den 2008 e kadar 2700 günüm var. 01.052012 de ssk ya geçtim. 31.12.2018 e kadar 970 günüm var. 09.2019 da 1261 günü ssk lı olarak dolduracağım. Bugüne göre ne kadar emekli maaşı alırım. Saygılar…

  1. Harun bey, bu bilgilerle hesaplanamaz. E-devletten barkodlu hizmet dökümü alıp yazımızdaki hesaplama aracını neden kullanmıyorsunuz?

   1. E devlette önceden Bağkur hizmet dökümü görünüyordu. Şimdi 2 ay borç görünüyor. Yapılandırmaya başvurmadığım için sanal terkleri kaldırmanız lazım diye yazı çıkıyor, hizmet de 0 görünüyor. Şu an sigortalıyım. 10. Ayda 1261 günüm sigorta için doluyor. Benim güne ihtiyacım var mı? Bağkur daki bu iki ayı ödememin (950 tl.) bir faydası olur mu? Saygılar…

 141. Merhaba, bir yakınım zihinsel engelli olduğu için yüzde 50 engelli raporu bulunmakta. Maliyeden vergi indirimi de mevcut. İlk işe başladığı fabrikada primlerinin zaman zaman yapılmadığını yıllar sonra öğrenmiştik. Hizmet tespit davası için zaman aşımı süresi geçti denildiği için dava açamadık. Şimdi emekliliği yaklaştığı için e-Devlet’ten primlerini kontrol ederken şöyle bir durum fark ettik. Staj yapma gibi bir durumu olmadığı halde (çünkü kendisi değil meslek lisesi, ilkokul dahi oku(ya)madı) ilk işe girişi 1995 yılı görünüyorken, ilk uzun vadeli primleri 1997 yılının aralık ayında bildirilmiş görünüyor. Bu durumdan dolayı tabloyla göre 3920 güne tabi olacakken 4080 güne tabi oluyor. Bu sebeple de ocak 2019 yerine temmuz 2019’da emekliliğe hak kazanacak. Yani 5 aylık bir gecikme ve hak kaybına uğruyor. Bu konuda sizce ne yapılabilir? Şimdiden teşekkürler, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

  1. Merhaba. Bunun için öncelikle SGK’ya dilekçe verilmesi ve cevabın görülmesi gerekir. Buna göre hareket edilmesi doğru olacaktır. Yine de bu arada büyük ihtimalle temmuz ayı da zaten gelecektir. Çözebiliyorsanız diyalogla ve bizzat SGK’ya giderek sormanızı ve nedenini öğrenmenizi öneririm.

 142. Merhaba edevletten çıktı alıp copypaste yaptım ben ama rakam virgülden önce 9haneli çıktı,91 girişliyim,acaba sıfır atılma olayında mıdır yoksa hesaplama aracı mı bozuktur,tşk.ler.

 143. Merhabalar. Ben 4 senedir emekliyim. Asgari ücretet üzerinden oldum. Ben 2013 senesinde sgk ya gerçek ücret tespit davası açtım. Mahkeme 2003 le 2008 yıllarında asgari ücretin 4 kat ı maaşla çalışmıştır diye karar verdi. Yani 1500. 1700. Ve en son 1900 TL maaşla çalışmıştır diye karar verdi. Sgk istinaf mahkemesine gitti. Karar çıktı. Aynen kabul oldu. Şimdi benim sizden ricam bu karar emekli maaşımı takriben ne kadar artırır. Tahmini olarak. Herşey için teşekkürler.

 144. mrb Toplam
  2000 Öncesi 2089
  2000-2008/10 Arası 2442
  2008/10 Sonrası 848
  Toplam 5379 ne kadar maaş alırım

  SSK kendi sitesinde 1455 tl çıkıyor tşk

 145. merhaba kolay gelsin sitenizden manuel hesaplama yapmak istedik hata aldık If you are the site owner (or you manage this site), please whitelist your IP or if you think this block is an error please open a support ticket and make sure to include the block details (displayed in the box below), so we can assist you in troubleshooting the issue. bu hatayı verdi otomatik hesaplama yapmak istedik yine hata verdi. 1975 sigorta girişim var 2000e kadar 1800 gün sigortam var 2000-2008 arası 290 günüm var 2008 sonrası ise 1600 günüm var ortalama ne kadar maaş alırım

 146. tüm alanları tek tek hesaplayıp manue olarak doldurdum ama sonuçta “acces denied-sucuri website firewall” diye bir uyarı çıkarıyor ve hesaplamıyor.
  barkodlu hizmet döküm belgesini de kopyalayamıyoruz. sorun çıkartıyor.
  sorunu çözebilecek misiniz acaba?

 147. Hizmet dökümünden epeyce uğraşıp tablonuzu doldurdum. Olmadı. Barkodlu belgeyi kopyala yapıştır yaptım gene olmadı. Daha önce basit hesaplama araçları vardı internette hiçbiri artık yok. Sizinki de çalışmıyor. Emekli maaşı hesaplamak nasıl bu kadar zor olabilir ? Bu kadar karışık ve zor ise muhtemelen herkesin maaşında hatalar vardır.

  1. Selçuk bey geri dönüşünüz için teşekkür ederim. En kısa zamanda düzelteceğiz.

 148. Merhaba 1974dogumluyum1993ssk başlangıcı 1994 te er olarak askerlik yaptım askerliğimi borçlanmak için yaptığım tarihi yani 1994yilini borçlanarak yatırma hakkım varmı varsa dilekçeyi yazarken neye dikkat etmeliyim?2.sorumda 1ekim 2008den 10 Ekim 2009 tarihine kadar Rusya’da çalıştım sağlık prim yattı fakat sigorta primi yatmadı bu tarihler arasında borçlanma yapmak değil de 2000 yılı öncesi boşluklarımı borçlanma yapabilir miyim yoksa çalıştığım tarihte yapmam gerekiyor ise dilekçe yazarken çalıştığım dönemde yatması için dikkat edilmesi gereken nokta nedir?

   1. Hocam 2009da yurtdışı çalışmamı SSK başlangıcı olan 1993 ve1999 yillari arasına borçlanma yapabilirmiyim?

    1. Mesut bey, 2000 öncesi boşlukları borçlanamazsınız. Yurtdışı borçlanma yaparsanız, kaç gün borçlanmışsanız, bu kadar süre, toplam prim gün sayınıza eklenir.

 149. merhaba, emekleriniz için teşekkürler. ben çalıştığım yerden sgk’lıyım. emekli maaşımı artırmak için üstüne bir miktar da isteğe bağlı sigorta ödüyorum.
  bunu hesaplayabilmek için formülünüzdeki toplam kazanç bölümünü ek olarak ödediğim prime esas kazanç miktarını eklemem yeterli olur mu?
  teşekkür ederim.

 150. ben 2021 yılında emekli olacağım şu an prim ödeme gün sayım 5601 aktif şekilde devam ediyor bir sitede kapıcı olarak çalışıyorum ssk primim 4 a derecesinde yatırılıyor.emekli olacağım zaman o yıla göre tahmini olarak maaşım ne kadar olur.birde 4a derecesimi yüksek olur 4b mi bu konuda beni bilgilendirirseniz çok memnun olurum yani demek istediğim hangi derecenin maaşı yüksek olur…

  1. 1965 doğumluyum 2000 den önce 1353 gün sgk 2000-2008 arası 2530 gün bağkur 2014-2018 arası 2687 gün sgk günlerim var emekli olmak istiyorum ne kadar maaş alırım giriş 24.09.1983

 151. Merhaba,

  Açıklayıcı bilgiler için teşekkür ederim.
  2008 ekim sonrası için güncelleme katsayısı demişsiniz.
  Bu katsayıları vermeniz mümkün mü?

 152. 1987senesinde bagkura esnaftan kayıt oldum fakat ödeyemedim 2003tesigortalı olarak 2018ekadar geldim son 5senem yüksek primden ödendi ödeyemedigim bagkurumu da ihya yasası sayesinde ödedim şimdilik bagkuru sigortaya aktaracağım bu arada emekliliğe hak kazandım ne kadar aylık alırım tahminen

 153. 01.08.1995 girisliyim o gun itibariyle hic gun kaybimyok ve reel rakamdan prim odendi.19.08. 2011de isten ayrildim. 5779 prim gunum var, 5825 olmasi gerekli, 46 gun eksik kaliyor. 2025 de yasimi doldurmus olacagim. Birkac ay once Maas hesaplamasi yaptigimda 2875 tl gibiydi.Bu 46 gunu asgari ucretten simdi yatirsam cok zarar eder miyim. (Ben 50 tl gibi eksik hesapladim dogru mu bilemiyorum)
  Yoksa yasim yaklastiginda yatirsam daha mi az etkiler? Hesabim dogruysa tavandan odemek anlamsiz, neredeyse 10 bin tl prim odeyip 20 tl kadar (2895 tl gibi) bir artis elde etmis olacagim. Gorusleriniz icin simdiden tesekkurler.

 154. Slm Zeynel bey,
  01.05.1963 dog. olup 2000 yili öncesi 6661 gün ve 2008 yili sonrasi 22 gün hizmetim bulunmaktadir. SGK aylik ekranindan ort. aylik kazanc 1560 TL olan emeklilik icin asagida belirtilen eklemeler 55 yasindan sonra her yas icin % 1 etkisi ne kadar TL yansiyor?

  ——- Aylık bağlama oranı olarak ise, gösterge tablosundan yaralandığımız için %60’ı esas alacağız ve bunun üzerine bir takım eklemeler ve çıkarmalar yapacağız. Şöyle ki;
  Sigortalı kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurulan her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödenen her 240 günlük prim için (1) er puan arttırılacak ——–

 155. Bugün itibariyle hizmet yılı ve prim gün sayısını doldurmuş bulunmaktayım 2019 ocak ayı itibariyle yaşımda doluyor 1990 SSK girişliyim 6000 SSK günüm olursa emekli olursam ne kadar maaş alabilirim

 156. Merhaba 1972 doğumluyum prim gün sayım 5400 son brüt maaşım ortalama 4000 tl çalışma yılım 22. Vergi indirim raporundan yüzde 40 alarak emekli olmak istiyorum. Emekli maaşı ne kadar alırım. 96 ilk sigorta yılım. Hemen emekli maaşı alabiliyor muyum. Teşekkürler

  1. Gökhan bey bunun hesabı için çok fazla bilgiye ihtiyaç var. Halen çalışmamız sürüyor, yakında bir hesaplama aracı yaparak buraya ekleyeceğiz. O zaman, yaklaşık olarak emekli maaşı hesaplamasını sağlayabileceğimizi öngörüyoruz.

 157. Zeynel bey maaş hesaplamasini biliyorum ama guncelleme katsayilarinda sıkıntım var katsayıları nereden bulabilirim şimdiden teşekkürler

 158. Selam

  Yurt disindan prim lerimi odemeye hazirlaniyorum. 2000 yilindan once askerligimi yaptim ve askerden once sigortali olarak 1990 yilinda 1 sene calismisligim var. Kanunen 2000-2018
  arasi borclanma hakkim var. Askerligimi 92-94 arasi yaptim ve 94-2000 arasini borclanma hakkim yok.

  Sorum su: Yurt disi odemelerinden once askerligi borclanip enyuksek prim den yatirmami tavsiye edermisiniz? 19 ay askerlik yaptim.

  Veya askerligi karistirmadan direk 2000 den basliyarak odemelerimi yapsam daha avantajlimi olurum.

  Dogum 72
  Ise bas. 90

  Tesekkurler.

  1. Veli bey, yıllar itibariyle ödenen primlerinizi bilmeden yorum yapamam. Açıkçası, konu emeklilik maaşı olduğunda ne yazık ki, birçok bilgiye sahip olmadan bir şey söylemek imkansız oluyor.

 159. Hem emekli sandığından yetim aylığı hemde ssk lı kocadan dul aylığını oğluyla birlikte alan dul aylığını oğlunun okulu bitince eş %50 oranında aylık alıyordu oğlu %25 oranında alıyordu artık oğlunun kesilen hakkını da alarak %75 oranında aylık mı alacak . teşekkürler

 160. A dönemi a.b.o 72
  B dönemi a.b.o 59
  C dönemi a.b.o 44.52
  Emekli maaşım ne kadar olmalı
  Şimdiden çok tesekkur ederim, lutfen hakkınızı helal ediniz.

  1. İhsan bey ne yazık ki bu bilgilerle hesaplamamız imkansız. Yakında bir hesaplama aracı yaptıracağız.

Başa dön tuşu