SGK

SGK 49 çıkış kodu

İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi sona erdiğinde ve işçinin sigortası sona erdirildiğinde, işveren SGK’ya bir bildirim yapar. Bu bildirimin bir bölümünü de işçinin işten ayrılış sebebi oluşturur. Bu sebeplerden birisi de 49 numaralı koddur. Peki, ama SGK 49 çıkış kodu nedir? Bu kod ile çıkarılan işçinin hakları nelerdir?

SGK çıkış kodları listesi

SGK çıkış kodlarının tam listesini şu yazımda bulabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/sgk-isci-cikis-kodlari-listesi/

O yazımdan da göreceğiniz üzere SGK çıkış kodları 1’den 50’ye kadar çeşitli kodları ve nedenleri içerir. Aslında her bir kodun varlık nedeni farklıdır ve bu çıkış kodları ile her şeyden önce iş sözleşmesinin sona erme nedeni belirlenmiş olur.

Bunun haricinde SGK çıkış kodlarının esas kullanıldığı alan işsizlik maaşıdır. İŞKUR işsizlik maaşı bağlama ya da bağlamama kararını verirken bu kodları dikkate alır.

SGK çıkış kodlarının işsizlik maaşına etkisi

İşsizlik maaşı alma şartlarından birisi de işçinin iş akdinin kusuru olmadan sona erdirilmesi ya da işçinin haklı bir nedenle işten ayrılmasıdır.

İŞKUR’un işçinin hangi nedenle işten ayrıldığını bilmesi teknik olarak mümkün değilken; bunu sağlamanın yolu SGK çıkış kodlarından geçer.

Böylece İŞKUR SGK çıkış kodu ne olarak bildirilmişse, bu kodu çıkış nedeni olarak kabul eder ve buna göre işsizlik maaşı bağlar ya da bağlamaz. SGK çıkış kodları ve işsizlik maaşı ilişkisine şu yazımdan göz atabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/hangi-sgk-cikis-kodlarina-issizlik-maasi-baglanir/

SGK 49 çıkış kodu nedir?

SGK çıkış kodu 49 tam olarak “İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi” anlamına gelir.

O halde 49 çıkış kodunun kullanılması için aşağıdaki şartların bir arada bulunması gerekir:

 • İşçinin yapmak zorunda olduğu bir görev olmalı
 • İşçi bu görevini yerine getirmemeli
 • İşveren işçiyi bu konuda uyarmalı
 • İşçi uyarıya ve hatırlatmaya rağmen görevini yerine getirmemeye devam etmeli
sgk 49 çıkış kodu

49 çıkış kodu sebepleri

Konunun daha iyi anlaşılması için Yargıtay kararları yardımcı olacaktır. Örneğin aşağıdaki kararlarda Yargıtay, 49 kodu ile fesih için “hatırlatma” yapılması gerektiğini vurgulamıştır:

“… Ayrıca davalı tarafından 28.6.2003 tarihinde iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunun 25/II-h maddesine göre feshedildiğine dair bildirim düzenlenmiştir. Anılan madde işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi ile ilgili olduğu halde davacıya işi ile ilgili herhangi bir hatırlatma yapıldığına dair belge dosya içinde mevcut değildir. Keza davacının çalışmadığı iddia edilen sürelere ilişkin disiplin cezaları verilmiş olup aynı eylem nedeniyle birden fazla ceza verilemeyeceğinden devamsızlık nedeniyle iş akdinin feshi yasal değildir…” (9 Hukuk, 2007/4314 K.)

“… Somut olayda, davacının yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar ettiği gerekçesiyle iş sözleşmesi feshedilmiş ise de Kanun’da öngörülen “ısrar etme” koşulunun gerçekleşmediği anlaşılmaktadır…” (22 Hukuk, 2015/549 K.)

“… Somut olayda davacının daha önce aynı şekilde yapmakla ödevli olduğu görevleri yerine getirmediğine ilişkin bir tutanak, ihtar yazısı veya tanık ifadesi mevcut değildir. Dosyada bulunan tanık beyanları ve yazılı deliller değerlendirildiğinde akdin işverence geçerli nedenle feshedildiği kabul edilebilir. Gerçekleşen eylem haklı fesih nedeni oluşturacak ağırlıkta olmamakla birlikte işyerinin normal işleyişini ve yürüyüşünü bozan iş görme borcunun gerektiği şekilde yerine getirilmesini engelleyen hallerden olup geçerli fesih nedenini oluşturmaktadır…” (22 Hukuk, 2016/6515 K.)

“… Öncelikle, feshe konu edilen eylemlerin hiçbirinin tek başına haklı fesih ağırlığında olmadığı görülmektedir. Tutanaklar incelendiğinde, davacının kendisinden savunma istenildiğinde savunmasını verdiği dolayısıyla savunma isteminden imtina ettiği yönündeki tutanakların işverence tek yanlı olarak tutulan tutanaklar olduğu, davacının sadece bir tutanak dolayısıyla sözlü olarak uyarıldığından söz edildiği, bunun haricinde diğer tutanaklarda davacıya görevinin hatırlatılıp uyarıldığından söz edildiğine ilişkin bir ibare bulunmadığı görülmektedir. Öte yandan, davalı tanıklarından birinin bilgisinin duyuma dayalı olduğu diğer davalı tanığının ise bölge müdürü olduğu dolayısıyla tutulan tutanakların içeriğinin yöntemince ispatlandığından söz edilemeyeceği, davacının sözlü yada yazılı olarak uyarıldığını gösteren dosya kapsamında bir başka delil de bulunmadığı anlaşılmak ile 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. Bendinin (h) alt bendine göre,” işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar” sebebiyle haklı fesih koşulları oluştuğu ispatlanamadığından, feshin olsa olsa geçerli sebebe dayalı olduğu kabul edilerek davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin hüküm altına alınması gerekirken…” (9 Hukuk, 2020/10256 K.)

SGK 49 kodu ve işsizlik maaşı

SGK çıkış kodu 49 işveren tarafından kullanıldığında, İŞKUR bu kimseye işsizlik maaşı bağlamaz. Ne yazık ki bunun aksi kendiliğinden mümkün değildir.

Burada İŞKUR işveren beyanını esas almaktadır ki bence bu doğru bir yaklaşım değildir. İşçi hakları için iş mahkemesinde dava açar, davayı kazanır ve kesinleşmiş mahkeme kararını İŞKUR’a sunarsa, yıllar sonra bile geriye dönük işsizlik maaşı alma hakkına sahip olur: https://mustafabaysal.com/mahkeme-karariyla-issizlik-maasi-alinmasi/

sgk 49 kodu

SGK 49 kodu ile çıkarılan işçi tazminat alabilir mi?

Kıdem tazminatının aslında SGK çıkış kodlarıyla bir ilgisi yoktur. Yani işveren işçinin çıkışını hangi kod ile bildirmiş olursa olsun, işçi haklıysa kıdem tazminatının ona ödenmesi gerekir. Ödenmezse işçi her zaman hukuki yollarla hakkını arayabilir.

Ancak ortada gerçekten de 49 numaralı kodu gerektiren bir durum varsa, işçi ne ihbar ne de kıdem tazminatı alabilecektir. Burada önemli olan, bildirilen koddan ziyade yaşanan fiili durumdur.

SONUÇ

SGK 49 çıkış kodu işçinin görmeyi arzu edeceği bir kod değildir. Çünkü bu kodu SGK’ya bildiren bir işveren, işçiye büyük ihtimalle tazminat ödemeyeceği gibi, İŞKUR da işsizlik maaşı bağlamayacaktır.

Ancak SGK 49 çıkış kodunun varlığı dünyanın sonu demek değildir. İşçi her zaman hukuki yollarla hakkını arayıp, eğer haklıysa, hem tazminatını hem de işsizlik maaşını alabilir.

Son olarak, 49 çıkış kodunu kullanacak işverenlere bir uyarı yapmak isterim ki; bu kodu kullanmanın en temel iki şartı “işçinin ısrarla yapmaması” ve “işverenin hatırlatması”dır. Bu iki şarta dikkat etmeden yapılacak her fesih, muhtemel bir mahkeme aşamasında işverenin aleyhine dönmeye mahkumdur.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

12 Yorum

 1. Merhaba Mustafa bey çalıştığım yerde küçülmeye gidiyoruz diye işten çıkarıldım yanlız kıdem ve ihbar tazminatım 4,5yıl için 2 aylık maaş ve bunu 2ayda ödemek istedi kurum hakedişimin çok altında bir ödeme teklif ettiler kabul etmeyince kod49 dan çıkışımı verdiler bende dava açtım ellerinde hiç bir resmi bir belge ve tutanak yok davayı kazanırmıyım

 2. Mustafa bey merhaba ben 27 aydır çalıştığım fabrikada 49 madde ile işime son verilmiştir
  Ama şunu belirteyim ben 49 maddelik hiç birsey yapmadım daha önce çalıştım aylar içerinde hiç bir tutanağım yok 1 tutanak ile tazminatsız işime son verildi

  1. Benimde 5 haziran da başıma geldi avukata verdim is çıkışın da üç gün içinde bildirmen lazım

 3. Mustafa bey merhaba. 3600 prim ve 15 yıl sigortalik süremin dolması nedeni ile kıdem tazminatını alabilir yazısını SGK aldım ve 3.2.2023 günü noterden çektim. Bugun işyeri 49. Maddeden çıkış vermiş konu hakkında bilgi alabilirmiyim

  1. Merhaba. Siz üzerinize düşeni yapmışsınız. İşvereniniz kıdem tazminatınızı ödemeyecekse, arabulucu başvurusu sonraki aşama olacaktır.

   1. Beni işten çıkardılar uyudun diye ama kafam eyikdi hiç bisekilde sirdtimi geri doğru yaslamadim uyumadım daha doğrusu bisekilde fotoğraf çektiler iki defa gözüm kapalı görünmüş fotoğrafta bende hakkımı aramak için avukata gitdim doğrumu yapdim bilmiyorum ama beni 49 kodundan çıkardılar ne yapabilirim bilgi verebilirmisiniz hakkimi aramaya devam edeyim mi ? Yoksa 49 kodu işverence geriye alınabilir mi ? Haklı sebeblerimde var 8 gece başkasının nöbetini 12 saat bana yazdılar işverenin yaptıkları haksızlıklarıda var bunları da söylerim size bı bilgi verirseniz bu konuda Mustafa baysal bey bir yol gösterin lütfen rica ediyorum

     1. Sirketde dava açarsam kıdem ve ibbar sürelerini alamam mı? şsizlik maaşı da alamam mi? ama şöyle bi durum var çalıştırırken yaptığı maddi haksızlıklar var bu durumu göze alırsam davayı kazanabilirmiyim

 4. İyi geceler Mustafa bey… benim eşim memur ve hamile şu 34 haftalik normalde gebelik izni 32. Haftadan itibaren kullanılıyor ama biz doğumdan sonraya izin hakkı az kaldığı için 37. Haftaya kadar kullanmak istemiyoruz ama.esimde çalışacak durumda değil benim sorum şu olacak.. 32 . Haftalik süreç başlamışken gebelik izni degilde 2 haftalik başka normal rapor alinabiliyormu sıkıntı çıkıyormu bu konuda yani deet kabul ediyor mu yoksa zaten izin hakkın var gebeliği kullan diyerek gebelik izinden mi düşüyor

  1. Merhaba, bu konuda kesin bilgim yok Hamit bey. En doğru bilgiyi kurumunuzdan alacağınızı zannediyorum.

 5. Iyi gunler 30.11.2022 tarihinde işten çıkarıldım çıkarılma sebebim ise … deposunda çalışıyordum aksam 10 dan sonra imha çıkışı yapilan fırın ürünlerini tüm çalışanlar tüketmekte ama kendileri beni çıkartmak icin sadece bunu bahane ettiler kod 49 ile çıkışımı yapmışlar işi normalde 1 yılı aşkın süredir yapıyorum ama 1 aylık çıkış giriş yaptığım için 3 aylık görünüyorum amacım tazminat değil ama kod 49 benim için sorun olur mu

Başa dön tuşu