Kat Mülkiyeti Kanunu

Site yönetiminden blok yönetimine geçiş

Birden fazla bloklardan oluşan sitelerde bazı bloklar bağımsızlığını ilan etmek isteyebilir. Böylece her blok kendi kararını almak ve kendi meselelerini kendi çözmek amacında olabilir. Peki, ama site bloklarının ayrılması yani site yönetiminden blok yönetimine geçiş mümkün mü?

Site bloklarının ayrılması

İlk bakışta böyle bir talep anlamsız görünebilse de özellikle bloklar arasında sorunların olduğu sitelerde, bazı blokların bağımsızlık istediğine rastlanabilir. Böylece bu blok ya da bloklar; kendi asansör giderlerini ödemek ya da kendi çatısını yaptırmak ve benzeri işlerini bizzat yürütmek istemektedir.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda blok yönetimi

Öncelikle şu temel hususun bilinmesi gerekir ki; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda iki tür bina yönetimi vardır. Bunlardan ilki bir ya da birkaç binanın birlikte idare edildiği sistem iken, diğeri toplu yapı yönetimidir.

Haliyle blokların ayrılması konusunu da klasik anlamdaki bina yönetimi ile toplu yapı yönetimi bakımından ayrı ayrı ele almak gerekir.

Toplu yapıda blokların ayrılması

Toplu yapı yönetimi, klasik apartman/site yönetiminden çok farklıdır. Şu yazımda toplu yapı yönetimini kaleme almıştım: https://mustafabaysal.com/toplu-yapi-nedir

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Toplu yapıda, klasik bina yönetiminden farklı kurullar vardır. Buna göre bir toplu yapıda aşağıdaki kurullar ve yöneticiler bulunur:

  • Toplu yapı kat malikleri kurulu
  • Toplu yapı temsilciler kurulu
  • Toplu yapı yönetimi
  • Blok yönetimi

Toplu yapının kalabalıklığı, bina ve insan sayısının fazlalığı göz önünde bulundurularak, bloklara özel yönetim Kanun tarafından öngörülmüştür.

Gerçekten de Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre; her blok kendi yöneticisini seçer ve bu yöneticilerden müteşekkil olan kat malikleri temsilciler kurulu da toplu yapının yöneticisini seçer.

Dolayısıyla toplu yapıda her blok kendisine özgülenen yerler için bağımsız karar alabilir. Örneğin bireysel olarak asansörü yenileyebilir ya da çanak antenlerin kaldırılarak merkezileştirilmesini sağlayabilir.

blokların ayrılması

Site yönetiminde blokların ayrılması

Öncelikle şunu anlamanız gerekir ki; Kat Mülkiyeti Kanunu bakımından site yönetimi diye bir kavram esasen yoktur. Bunun yerine ya toplu yapı ya da klasik bina yönetimi vardır.

Birden fazla binanın bir araya gelmesi, bunlar toplu yapı statüsünde olmadığı müddetçe, özel bir anlam ifade etmez.

Kanun koyucu bu nedenle, klasik anlamdaki sitelerde bloklara hususi bir yönetim öngörmemiştir ve bu teknik olarak da mümkün değildir. Kanun’un genel yaklaşımı bu yöndedir ve sitenin ortak alanlarına dair alınacak her kararın tüm kat maliklerinin katılımıyla alınması şarttır.

Bir blokun, konu ne olursa olsun, bireysel hareket etmesi asla mümkün olmaz. Örneğin bir blok, blok binasını boyama kararını ya da görüntülü diafona geçme kararını tek başına alamaz. Bu karar ya tüm kat maliklerince alınır ya da alınmaz.

sitede blokların ayrılması

SONUÇ

Site yönetiminde blok yönetimine geçiş 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre mümkün değildir. Herhangi bir bloğun tek başına karar alması, genel giderlere katılmaması ve bağımsız davranması yasal değildir. Sitenin ortak alanlarına ait kararlar, tüm kat maliklerinin doğal üyesi olduğu kat malikleri kurulunca alınır.

Toplu yapılarda ise bu defa Kanun’un amir hükmü gereğince, blok bazlı yönetim mümkündür ve her blok zaten kendi yöneticisini seçmek ve kendi binasını yönetmek hakkına ve sorumluluğuna sahiptir. Fakat bu durumda dahi, toplu yapının ortak alanlarındaki giderlere katılmak görevi her kat maliki için aynen devam edecektir.

Toplu yapıda yönetici seçimini merak ediyorsanız, şu yazıma göz atabilirsiniz: Toplu yapıda yönetici seçimi

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu