SGK

SGK çıkış kodu değişikliği nasıl yapılır?

İşçi işten ayrıldığında işveren, işçinin çıkışını bir kodla SGK’ya bildirir. Bu kod birçok açıdan önem arz eder. Ancak hangi nedenle olursa olsun; işveren SGK çıkış kodunu değiştirmek isteyebilir. Peki ama SGK çıkış kodu ne zamana kadar değiştirilebilir ve değiştirmenin cezası var mıdır?

SGK çıkış kodları

SGK çıkış kodlarının neler olduğunu ve ne anlama geldiğini daha önce yazmıştık: mustafabaysal.com/sgk-isci-cikis-kodlari-listesi

SGK çıkış kodları 1’den başlar ve 40’a kadar çıkar. Her bir kod farklı anlama gelir ve işçinin hangi sebeple işten ayrıldığını ya da çıkarıldığını gösterir.

SGK çıkış kodunun önemi nedir?

Çıkış kodunun en önemli olduğu husus işsizlik maaşıdır. Şu yazıda daha önce açıklamıştık: mustafabaysal.com/issizlik-odenegi-alma-sartlari

İşsizlik maaşı almanın 3 şartı vardır ve bunların birlikte sağlanması gerekir. İlki son 3 yılda en az 600 gün primi olmak, ikincisi son 120 gün kesintisiz olarak bir hizmet akdiyle işverene bağlı çalışıyor olmak ve üçüncüsü ise haklı bir nedeni varken işten ayrılmak ya da işveren tarafından haklı bir neden yokken çıkarılmaktır.

İşten ilk iki şartın sağlanıp sağlanamadığı İşkur tarafından SGK sistemi üzerinden kolaylıkla belirlenirken; üçünü şartın sağlanıp sağlanmadığı ancak SGK çıkış koduyla belirlenmektedir.

Yazdığımız bir makalede, hangi SGK çıkış kodlarına işsizlik maaşı bağlandığını anlatmıştık: mustafabaysal.com/hangi-sgk-cikis-kodlarina-issizlik-maasi-baglanir

İşte örneğin işçinin istifa ettiğinin gösteren 03 koduna işsizlik maaşı bağlanmazken, işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın çıkarıldığını gösteren 04 koduna işsizlik maaşı bağlanmaktadır.

Bazı işçiler ise, işsizlik maaşından bağımsız olarak, bazı kodların sisteme girilmesinden rahatsız olabilmektedir. Örneğin 29 koduyla yapılan bir bildirim, işçinin “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı” fiili nedeniyle çıkarıldığını gösterir.

Oysa işçi bu ifadeden ve koddan rahatsız olabilir. Ya da benzer şekilde, işveren tarafından bildirilen kodun yanlış olduğunu düşünen işçi, bunun değiştirilmesini talep edebilir.

Bazen de işveren yanlışlıkla farklı bir kodla bildirim yaptığını fark edebilir ve bunu değiştirmek isteyebilir. Kendiliğinden işverence yapılan be değişikliğin de çalışma hayatında mümkün olduğunu görüyoruz.

SGK çıkış kodu nasıl bildirilir?

İşçi işten ayrıldığında işveren tarafından, sigortalı işten ayrılış bildirgesi düzenlenir. İşte bu belgenin içeriğindeki bir kısım da çıkış nedeni olmaktadır. Böylece işçinin çıkış nedeni, sigortalı işten ayrılış bildirgesinin ilgili kısmında belirtilir.

sgk çıkış kodu değiştirme

İşten ayrılış bildirgesi verme süresi

Bu konuda detaylı mevzuat, SGK tarafından çıkarılan ve 2016 ila 2019 yıllarında güncellenen 2013/11 sayılı genelgedir.

Genelgeni altıncı bölümünde de belirtildiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 9uncu maddesine göre, işçinin işten ayrılmasını müteakip 10 gün içinde işten ayrılış bildirgesinin SGK’ya verilmesi gerekir.

Eğer 10 günlük sürenin sonu resmi tatile rastlarsa, süre resmi tatil sonrası ilk iş gününe kadar uzamaktadır.

Genelgeye göre; “Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin meslek adı ve kodu, sigortalının işten ayrılış tarihi ve nedeni ile sigortalının işten ayrıldığı aydaki ve bir önceki aydaki kazancı işten ayrılış tarihi esas alınarak on günlük süre içerisinde düzeltilebildiği gibi bildirge iptali de bu sürede yapılabilir”.

Böyle olunca, açıkça görülmektedir ki; işçinin çıkış nedeni de, işten çıktığı tarihten itibaren 10 gün içinde düzeltilebilir.

Yine genelgede şöyle denilmektedir: “İşverenlerin sigortalı işten ayrılış bildirgesinde on günlük süreden sonra yaptıkları işten ayrılış nedenine yönelik düzeltme talepleri ise sigortalı işten ayrılış bildirgesine ait bilgilerin sigortalıların işten ayrıldığı tarihten itibaren 11. gün İŞKUR tarafından Kurumumuz bilgisayar sistemine erişim sağlanarak alındığından bu süre dışında Kurumumuzca yapılan düzeltmeler İŞKUR tarafından kabul edilmediğinden işverenlerin ya da sigortalıların düzeltme nedenlerine ilişkin kanıtlayıcı belgelerle İŞKUR müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.”

SGK çıkış kodu değiştirme cezası

Yukarıdaki genelge hükümleri gayet açıktır. Buna göre; kural olarak işten ayrılış bildirgesinde düzeltme ya da iptal, işçinin iş akdinin sona erdiği tarihten itibaren 10 gün içinde yapılabilir.

 1. gün itibariyle ise artık düzeltme ya da iptal mümkün olmayacaktır. Peki ama işveren yine de değişiklik yapmak isterse ne olur?

İşten ayrılış nedeni değiştirilebilir

Yukarıdaki sorunun cevabını yine 2013/11 sayılı Genelgenin bu kez yine 6. Bölümünün 3. Alt bölümünde bulunabilir:

“Sigortalıların işten ayrılış nedenine yönelik talepleri işverenle birlikte müracaat etmişse değiştirilecek, bunun dışında sigortalı taleplerinde işten ayrılış nedeni ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. İşverenlerin işten ayrılış nedenine yönelik talepleri buna ilişkin belgelerle müracaat edilmesi halinde değiştirilecektir.”

sgk çıkış kodu nasıl değiştirilir

SONUÇ

Yukarıda yazdığım mevzuat hükümlerinin kafa karıştırdığının farkındayım. Bu nedenle sizin için aşağıya güzel bir özet bırakıyorum:

 • İşçinin işten ayrılış nedeni yani SGK çıkış kodu, işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde her zaman değiştirilebilir.

Örneğin; işçi 03/10/2019 tarihinde işten ayrılmış ve bu işçi için 08/10/2019 tarihinde işten ayrılış bildirgesi verilmiş olsun. Çıkış nedeni de 03 olarak bildirilsin. İşveren, 13/10/2019 tarihine kadar bu çıkış nedenini dilediği gibi değiştirebilir.

 • İşçi işten ayrıldıktan sonra 11. Gün ve sonrası olduysa, artık işveren kafasına göre çıkış kodu değiştiremez.

Ancak bu durumda bile çıkış kodu değişikliği mümkün olabilir. Nasıl mı?

 • İşveren, bir dilekçeyle SGK ‘ya müracaat etmeli ve dilekçeye ilgili BELGELERİ de eklemelidir. Bu belgeler kanıtlayıcı nitelikte belgeler olmalıdır. (Başvuru işsizlik maaşı amacıyla ise, işçi tarafından İşkur’a da yapılabilir. Ama İşkur çoğu zaman, mahkeme kararı hariç zorluk çıkarmaktadır).

Örneğin 10 günden sonra bile işveren SGK’ya dilekçe verir ve işçinin çıkış kodunun 3 – istifa değil de 4- İşveren tarafından fesih olduğunu iddia edebilir. Eğer dilekçe ekine, kıdem tazminatının ödendiğine dair bordro ve banka dekontu koyarsa ya da ibraname vb. bir evrak eklerse, yani SGK’yı evrakların yardımıyla, gerçek çıkış koduna ikna edebilirse, 10 günden sonra bile çıkış kodu değiştirilebilir.

 • 10 günden sonra, ortada belge/evrak olmaksızın işverenin yapacağı çıkış nedeni değişiklik talebi SGK tarafından kabul edilmeyecektir.

Gördüğünüz gibi, buradaki kritik süre 10 gündür. İşçinin işten ayrılmasının ardından 10 gün geçmemişse, hiçbir sorun olmayacaktır ve işveren işten ayrılış kodunu dilediği gibi değiştirebilir.

Ama 10 günlük süre aşılmışsa, çıkış kodunun değiştirilmesi için artık SGK’ya işveren tarafından dilekçe verilmesi ve bu dilekçe ekinde de durumu kanıtlayıcı belgelerin yer alması gerekir.

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

41 Yorum

 1. Zeynel bey ben işten haklı fesih yaparak çıktım işveren hakkımı vermedi arabulucu da da anlaşmadı mahkemeye verdim yedi ay geçti çıkış kodunu da istifa diye verdi yedi ay önce işsizlik maaşı alamadım şuan da anlastık bı protokol hazırladı avukatlar orda yazıyor işçinin iş akdi haklı neden arz ettiğinden kıdem tazminatı on bin lira vs diye yazıda geçiyor işverenle karşılıklı imzalar da atıldı iki gün sonra mahkemenin tanık dinleme günü var 6 sında avukatlar anlaşmaya varıldı diye protokolü hakime sunacaklar merak ettiğim işveren çıkış kodunu değiştirebilir mi ben işkura bu protokol ile mi basvuracam yoksa mahkemeye anlaşma protokolü sunulduktan sonra mahkeme bi karar mı verecek de o kagıtlamı basvuracam çıkış kodu değişmeden protokol yada mahkeme kararı ile başvuru olur mu izlenilmesi gereken yol nedir lütfen yardımcı olun o kadar araştırdım net bı açıklama bulamadım avukat da tam bilmiyor

  1. Merhaba, zaten bunu değiştirmeyecektir. Ayrıca sizin açınızdan bunun bir önemi yok, işsizlik maaşı için soruyorsanız, İşkur için kesinleşmiş mahkeme kararı yeterlidir.

 2. Merhaba çalıştığım isyerinden 04.06.2020 tarihlerinde isyerinden çıkarıldım çıkış kodum SSK 27 kod bu kodun ssk04 kodla işveren deyitirebilirmi üzerin 2ay gibi süre geçti sebebi ise yaptırmış olduğum özel işsizlik sigortalarında faydalamiyorum sebebin ssk27 kod oldunu söylüyorlar iş verenizle görüşün kodunuzun SSK 04 kodla değiştirdikleri taktirde ödeme yapicaklarini söylüyorlar.Bu kod değişikleri için nasıl bir yol izlenmeli.Tesekürler

 3. Merhaba, çalıştığım işyeri haksız olarak iş akdime son verdi, kıdem tazminatı davası açtım ve Kazandım ama buna rağmen 29 numaralı kod değiştirilmedi. İşverene başvurdum değiştirmedi, SGK’ya işvereni şikayet ettim sonuç yok. Şimdi bu kodun değişmesi için davayı kime ne kadar süre içerisinde açmam gerekiyor?

  1. Merhaba, bu kodun değişmesi için öngörülen bir dava yoktur. Bırakın öyle kalsın, bunun size bir zararı olmaz. İlla dava açma istiyorsanız da önce SGK’ya dava sonucunuzla başvurup değiştirmesini istemeli ve değiştirilmezse de bu kararın iptali için idare mahkemesine başvurmalısınız.

 4. Zeynel bey işten ayrılalım 1 ay oldu yalnız işveren beni 2 hafta sonra 3 kodu ile çıkışımı göstermiş maaş ve mesailer geç verilmesinden dolayı çıktım mecburen. Şimdi ben bu kodu değiştirebilir miyim nasıl değiştiririm

 5. Merhaba Zeynel bey. Ben 17.10.2018 tarihinde isverenim tarafından haksız fesih verildi. İş çıkış kodu olarak 25/2 (29. Madde). Verildi. Mahkemeye başvuru yaptım arabulucu ile anlaşamadığımız için dava açıldı ve tazminatımı aldım fakat şuan bu iş fesih kodu yüzünden farklı şirketlere iş başvurum onaylanmıyor ne yazık ki iş bulamıyorum o tarihten belli. Bu kodun değişimi için nereye başvuru yapabilirim şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba, sorunuzun cevabı yazımızda var. Fakat açıkçası SGK çıkış kodu nedeniyle işe alınmama diye bir şey olmaz; bunu söyleyen bir işveren zaten bahane aramaktadır.

 6. merhaba 30.03.2020 tarihinde virus sebebi ile isten cikarildim.issizlik maasi alabiliyorum.bugun eski isyerim aradi senin istifani alalim issizlik maasinida biz sana elden verelim dediler.bende 10 ay boyunca hakkim oldugunu hepsini pesin verirseniz olur dedim.issiz maasindan 2 ay faydalandim.iskur benden bu parayi geri istermi.isten cikarilmam 3 ay oldu cikis kodunu degistirmeleri mumkun mu.nasil bir yol izlemeliyim.
  desteginizi rica ederim.

  1. Merhaba, hayatımda ilk defa böyle bir şey duydum. Siz işsizlik maaşı alırken, bunu cebinden ödemeyen işveren hem de 3 ay sonra neden size elden para versin ve çıkış kodunuzu değiştirsin? Bu zaten ilk 10 gün sonrası için çok zor bir işlem. Bu anlattıklarınızın altında başka bir neden yatıyor olsa gerek.

 7. Meraba ben 31.03 2020 den beri ise gitmiyorum işveren beni sözlü olarak kovdu bende avukata verdim daha yeni çıkışımı vermiş 29 koduyla davayı kazanır miyim sizce

  1. Merhaba, bu sorunun cevabını bilemeyiz. Bu kadar az bilgiyle de kimse bilemez; çünkü kıdem tazminatı alıp alamayacağınız birçok değişkene göre değişir.

 8. İyi günler çalıştığım matbaa firmasından 05/06/2020 haziran da çıkarıldım ve bnm gibi 20 kişi ye yakın çıkış oldu hemen avukatla anlaşıp o gün ihtar çektim 2.5 yılım vardı tazminatı mı ve maaş ve mesaim i almak için ellerine ulaştı ve 2 sefer görüşme oldu arabulucu ile anlaşma ya varılamadı şimdi dava açıyorz avukatımla ve ben başka yerde işe başladım 22 haziran da diger firma da sgk’da başladı maaşımıda aldım . Ama 14/07/2020de sgk dan 29 koduyla çıkış yapılmış aradan baya zaman geçti tazminatım için sorun cıkarmı çıkışımı 1 ay sonra gibi yapmış oldu ama elimde ihtarım var sorun çıkarmı ve çalışmakta oldugum firmayada tehtitler edip çıkarın diye konuşmalar yapıldı Ama patronum yanımda olarak işime devam ediyorum sorun olmadı ve şuan mahkeme açıldı zaten sonuçunda ne olabilir açaba şahit tim çok ve diğer arkaşlarımda aynı şekilde ihtar çekip mahkemeyi bekliyoruz saygılar

  1. Merhaba, ihtar çektiğiniz tarih esas alınır. İşverenin çıkışınızı bir ay ya da iki ay sonra vermesi bir anlam ifade etmez. Önemli olan gerçekten de ne zaman işten çıkarıldığınız ve buna mahkemenin inanıp inanmayacağıdır.

 9. Merhaba, bende 29kodla işten cıkarıldım. hemsirelik 2014 mezunuyum. 2016da iş yerınde yöneticimle yaptıgım sözlü hakaret tartısmasında 29 kodla işten cıkarıldım. cıkarılmamın arkasından bır ay sonra ailemın yanında calısmaya basladım. Yalnız belediyeye alımda kendı bölümümle alakalı bır alım var ve basvuru yaptım. Bu 29kodlu cıkıs karsıma cıkan bu fırsatta engelleyici olur mu ? hatta devlet atamalarında da karsıma cıkar mı?

   1. bazı kaynaklarda 29cıkıs kodunun sürekli karsımıza cıkacagı belirtiliyor, ki is yerınden ayrılırken yöneticimin iğneleyici bir lafını hatırlar gibiyim. tüm hayatını mahvetmiş olucaksın çıkısını yaptıgımızda her yerde karsına cıkacagıydı. aile akraba işyerınde calıstıgım ıcın sorun olmadı işe girişiim ama bu sözler aklımdan cıkmıyor ? iş verenler cıkıs kodlarını ssk veri tabanında görüntüleyemiyorlar mı ?

    1. Merhaba, bu kodu kimin görüntülediğinin pratikte hiçbir önemi yok. Çünkü aklıbaşında bir işveren bilir ki; neredeyse her durumda işverenler 29 kodunu kullanır ve çoğu zaman amaç tazminat vermemektir. Bu nedenle, 29 koduna takıldığını söyleyen bir işveren, zaten işe almayacağı bir işçi için bahane arıyor demektir. Bu kodu çok önemsememenizi öneririm.

 10. ve diyelim ki belediyeden dönüs yapıldı görüşmeye gittim, en sonki ailemin calıstıgı yerdeki cıkıs kodu mu dıkkate alınır yoksa 2018de(yukarda tarıhi yanlış belirtmişim) 29 cıkış kodlu hastanedeki cıkısım mı dıkkate alınır? bu etkıler mı yada gözükür mü

 11. Kolay gelsin hocam ben belediyede temizlik şirketinden güvenlik şirketine gecisim yapıldı. Sonradan e devletten baktim ki temizlik şirketinden SSK ya çıkış kodu 3 yani işçi kendi fesih diye bildirilmiş. Ama ben kendim çıkmadım onlar gecisimi yaptılar işe giriş tarihi temizlik değil de güvenlige geçiş tarihi görünüyor.
  İşe giriş tarihi: 16.04.2015
  Temizlik şirketinden çıkış tarihi:30.04.2017
  Güvenlik giriş tarihi:01.05.2017
  Bunla ilgili hak kaybı yaşamamak için ne yapmalıyım. SSK çıkış kodu nasıl değiştirilir. Şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba, arada boşluk yoksa ve iki şirket de belediyeyle ilgiliyse bir sorun olmayacaktır. Sorun olsa bile, aradaki bağlantıyı kolayca ispat etmeniz mümkün olabilir.

 12. 05.08.2020 tarihinde işyerime fazla mesai ödenmiyor diye ihtarname çekip işi bıraktım 14.08.2020 cikisim 25 nolu kodla verildi ardından bir gün sonra 26. Kodla değiştirildi şimdi ne yapmalıyım hicbisey taleb edemedim tazminat fazla mesai yıllık izn param SSK ve ya nere şikayet edebilir im ne yapabilirim tazminat ve fazla mesailer i almak için

 13. 21.05.2020 tarihinde Patron bana başkasının yanında bağırması ve rencide etmesi sonucunda ofisten ayrıldım , o hatali olduğundan dolayı onun aramasını ve ise çağırmasını bekledim 5.5 sene çalıştım e devlet üzerinden çıkış bildirgemde kod 29 du daha sonra arayıp dava açacağımı söyledim avukatımla görüştüm arabuluculuk toplantısı yapıldı sonuçlandırılmadi dava süreci devam edecek bu süre içerisinde kod 25 olarak değiştirilmiş. Bu kod ile işsizlikten ve tazminattan yararlanabiliyormuyum? Birde fazla çalışma ücretim ayrıca yıllık izin hiç kullanmadım 5.5 yildir .sgk asgari ücretten görünüyordu maaşım asgari ücretin üzerindeydi tazminat neye göre hesaplanır ve bu dava nasıl sonuçlanır?
  Kodu tekrar değiştirme ihtimal var mi ?

 14. hocam 29 kod ile işten cıkarılmıstım ,,, başka iş yerinde çalısıp o işyerin baska kod ile (işsizlik maasına engel olmayan) cıkarılırsam ve dıger sartları saglarsam işsizlik maaşı alabilir miyim ?

 15. Merhaba, işveren tarafından çıkış yasak olduğu gerekçesiyle şirketim benim bilgim olmadan çıkışımı istifa olarak gosterdi. Bu nedenle işsizlik maaşı alamıyorum. Fesih kodunu değişirse alabilirim ancak şu dönemde şirketin çıkış vermesi yasak iken kodu işveren kaynaklı bir kodla değiştirmesi mümkün mü?

  1. Değiştirebilir. Size bir suç atfeder ve 25/2’den sizi tazminatsız derhal çıkarır. Ama tabi o işler öyle olmuyor…

   Eğer ellerinizle yazdığınız bir istifa belgeniz de yoksa;
   derhal vakit geçirmeden önce İşkur bünyesindeki işçi şikayetleri birimine, veya Alo 170’i arayarak (Pek tavsiye etmiyorum çok pasif kalıyorlar çünkü artık telefon hattı) durumu anlatıp denetim talepli şikayetinizi resmi olarak yapınız, ardından da arabulucuya giderek süreci başlatınız.

   *Eğer bir istifa, vb. belgeniz varsa, hiç bir şey yapmadan bu mesajı da yok sayınız…

 16. 29 madde ile bir isten cıkartıldım daha sonra Baska bir iste calıstım ordan kendim cıktım kurumsal Bı yere gireceğim hala 29 madde gozukurmu acaba

 17. Merhabalar Zeynel bey ben 2016 yılında işten çıkarıldım kod 36 diye girmişler ben bütün hakkımı kazandım ama şirket suan kapanmış elimde mahkeme kararlarım var bunu nasil düzeltecegim iskur gittim sosyal güvenliğe yönlendirdiler sosyal güvenlik nasil düzeltecegiz bilgi sahibi degiliz dediler bundan dolayı hic bir kamuda iş başvurusu yapamıyorum işsizlik maaşı da almamıştım onuda iskur gittim evlaklari verdim msj gelecek dediler şimdi ben bu kodu nasil halledeceğim

 18. Merhaba ben 2008-2010yilinda fabrika da çalıştım tüm çalışanlar maaş alamadıkları için yemek vs sorunlar yüzünden işten ayrildik 1 avukat tuttuk bizi yönlendirdi bize ne dediyse yaptık işe iade davası açtı bizden kişi başı ücret aldı bize dediki su mahkemeye bu mahkemeye gitmenize gerek yok zaten kazanacaksınız dedi bize enson olarak iş yerinize gidin imzanızı atın dedi avukat hepimiz gittik çıkış imzamızı attık sonra bize avukat bürosuna çağırdı bize dediki kesin bu davayı kazanacağız dedi bizde sevindik herkes tazminat haklarını alacak umudu ile eve gittik sonra bizim avukat işyerinin avukatı ile anlaşmış bizim davaya gitmemizi engellemiş ve biz 8 ay sonra davayı kaybettik ve üstüne bize dava açılmış bize 2500 TL den fazla ceza geldi işten çıkış kodu 29 olarak yazılmış bizim tekrar dava açma imkanımız varmı benim 3 yıllık emeğim var ne yapabilirim teşekkür zaman ayırdığınız için

 19. Zeynel bey ben 2014 te 29 kodla işten çıkarıldım ve bunu daha yeni farkettim bunu değiştirmem mümkün müdür mümkünse nasıl değiştirebilirim yardımcı olursaniz sevinirim

 20. İyi günler ben 6 ay bir yerde çalıştım fakat 1 ay tek sigortami yatırdılar elim kesildi ama iş kazası olduğunu söylemedim hastanede rapor verdiler rapor bitti ise gitim pandemiden iş yok diyerek imzam olmadan istifa diye cikisim yapıldı bende şikayet ettim şikayet etigimi duyunca çıkış kodunu 03 di 29 yaptılar bende mesajlarda var çıkış koduda var ne yapmam gerekiyor

  1. Mahmut bey bir an önce arabulucu başvurusu yapmanız gerekiyor, imkanınız varsa bir avukatla görüşebilirsiniz.

 21. Merhaba Mahmut bey 2012 de 29. Madde ile isten çıkarıldım dava açtım mahkeme 2016 da isverenin haksız fesih ile işime son verdiği kararina baglandi. Basvuru yaptığım is basvurulari hep olumsuz sonuçlanıyor. Bu 29. Madde sicilimemi islendi bunu basvuru yaptığım sirketler görüyor mu ? Oysa bana iftira atıldı. Elimde gerekceli karar var onla birlikte Sgk ya basvursam dilekce ile bu kodu duzelttirebilirmiyim ?

  1. Merhaba, bu konuya takılmamanızı öneririm. İnanın memlekette her yıl yüzbinlerce işçinin çıkışı 29 kodu ile bildiriliyor ve ben daha bu kod nedeniyle işe alınmayan bir işçi duymadım. Bu konunun hiçbir etkisinin olmadığına emin olabilirsiniz. Umarım en kısa sürede iş bulursunuz.

   1. Mustafa Bey, Merhaba. Bu 25/2 ile yani 29 kod ile ben de iş yerinden çıkarıldım. Arabuluculuk görüşmesi oldu anlaşamadık vs. sonuç olarak bende mahkemeye verdim sonucunu bekliyorum. Eklemek istediğim konu şu, siz çoğu yorumunuzda her yıl yüzbinlerce işçinin çıkışı 29 kodu ile bildiriliyor ve ben daha bu kod nedeniyle işe alınmayan bir işçi duymadım. Bu konunun hiçbir etkisinin olmadığına emin olabilirsiniz, tarzında yorum yapmışsınız. Fakat atladığınız konu şu, mutlaka sizde biliyorsunuzdur ama, işe yeni başlayan biri en son çalıştığı yerden orada çalıştığına dair yeni iş yerine verilmek üzere ÇALIŞMA BELGESİ(4A işe giriş çıkış bilgilerini) getirmek zorunda ve bu bütün işyerleri tarafından istenir. Verilen çalışma belgesi kağıdın da işçinin en son çalıştığı yerden hangi sebeple ayrıldığının maddesi yazar. Bunu gören yeni iş veren işçiyi 25/2 den 29. maddeden işten çıkarıldığını anlar ve işe almaktan vazgeçer veya onu işe almaz. Bu %90 hatta çoğu zaman böyledir, ve işçiyi bu sebepten ötürü (varsayıyorum) haksız yere işten çıkarılan birinin bile iş bulmasına engel olur. Demem o ki İnsanlar bu sebepten ötürü sürekli mağdur edilmekte ve sonraki hayatlarında iş bulma zorluğu yaşamaktadır. Dediğiniz gibi işçiyi işe alıp almamak tamamen yeni işverenin elinde. Ama tekrar söylüyorum çoğu işveren 25/2 maddesinden çıkarılan işçiyi maalesef işe almıyor buda işsiz kalan haklı yada haksız olsun o kişinin iş bulmasını zorlaştırıyor. Çünkü kendimden biliyorum kaç tane iş görüşmesine gittim 25/2 den çıkarıldığımı ve sebeplerini anlatmama rağmen işveren bana inanmıyor ve işe almıyor. İnsanları karalamak, zor durumda bırakmak bu kadar basit olmamalı. Bununla ilgili bir kanun, düzenleme, değiştirme var mı bilmiyorum. Varsa da bahsederseniz sevinirim. Bilginize.. Not: e devlet üzerinden arama ikonuna 4A, 4B vs. İşe Giriş Çıkış Bildirgesi diye yazarsanız daha önceki çalıştığınız iş yerleriyle ilgili detayları görebilirsiniz. İyi çalışmalar..

    1. Murat bey öncelikle detaylı bilgiler için teşekkür ederim. Sizi anlıyorum; ama bir işverenin Türkiye’de bu kodlara takılması bana çok mantıksız geliyor. Biliyoruz ki ülkemizde işverenlerle işçiler çoğu zaman tatsız ayrılıyor ve işçisini mağdur etmek isteyen birçok işveren 29 koduna sarılıyor. Hal böyleyken, 29 kod nedeniyle bir işveren işçi almak istemezse, inanıyorum ki çalıştıracak işçi bulamayabilir.
     Ayrıca işverenlerin şunu da anlaması gerekir ki; 29 kodu ile çıkarılan işçi illa yüz kızartıcı bir suç işlemiş değildir. Bu nedenle, 29 kodu nedeniyle işe almama kanaatimce bir tür bahane olarak kullanılıyor.
     Mevcut yasalarımızda 29 kodu değiştirmek çok zor. Buna özel bir düzenleme de yok.

 22. Merhaba mustafa bey , ben istifa etmeme rağmen 29 kodu ile tehdit edildim ve o koddan çıkarıldım elimde istifa dilekçe örneğim var arabulucu sonucu bekliyorum bu kod ile tehdit edildiğim için savcılığa suç duyurusunda bulunabilirmiyim ? İşvereni sgk ya şikayet ettim beni bu kodla çıkarması için kanıt sunması gerekmiyor mu ?

  1. Merhaba, işverenin kodu yanlış bildirmesi zannetmiyorum ki bir tür suç olsun Merve hanım. SGK’nın yaklaşımını tam olarak bilmiyoruö. Hatta gelişme olursa ve bizi bu konuda bilgilendirirseniz memnun olurum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu