Devlet Memurları Kanunu

Aday memur hakları

Devlet memurluğuna atanan bir kimse öncelikle aday memur olur ve belirli şartları sağlaması halinde asli memurluğa atanır. Aday memurluk memurun bazı haklarının kısıtlandığı bir dönem olmakla beraber, kendi içinde özel hükümlere de tabidir. Peki, ama aday memur hakları ve görevleri nelerdir? Aday memurluk ne kadar sürer?

Aday memur kimdir?

Aday memur tanımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda açıkça yapılmamış olsa da hakkındaki hükümlerden yola çıkarak, aday memur kısaca şöyle tanımlanabilir:

“Kurumuna memur olarak atanmakla birlikte; bir yıldan az iki yıldan çok olmamak üzere adaylık süresine tabi olan ve bu süre içinde başka kurumlara nakli yapılamayan memurdur.”.

Aday memurun yetiştirilmesi

Aday memurluk, niteliği itibariyle kişinin memuriyeti önce tanıdığı ve sonrasında ise memuriyeti yürütmek için gerekli donanımı kazandığı bir vetiredir. Böyle olunca, aday memur birtakım eğitimlere tabi tutulur.

Bu eğitim temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim olarak iki aşamalı gerçekleştirilir. Bu eğitimlerin usulü ve içeriği ile ilgili genel bilgi Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik’ten alınabilir.

Aday memurun başarısız olması

Aday memurun asil memurluğa atanması için başarılı olması gerekir. Aday memurun başarısız olması da pekâlâ muhtemel olup bu durum iki şekilde ortaya çıkabilir:

 • Adaylık sırasında
 • Adaylık süresi sonunda

Öncelikle adaylık süresi içindeyken temel eğitimde ya da hazırlayıcı eğitimde başarısız olan aday memurun ilişkisi kesilir. Ayrıca göreve devamsızlık yapan ya da hal ve hareketleri memurlukla bağdaşmayan aday memurların ilişikleri de kesilir. Bunlar için aday memurun disiplin amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı gerekir.

Adayken aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan aday memurların da gerek adaylık sırasında ve gerekse adaylık süresi sonunda ilişiklerinin kesilmesi mümkündür.

Yukarıda belirtilen nedenlerle ilişkisi kesilen aday memurlar, üç yıl süreyle yeniden devlet memuru olarak atanamaz.

aday memur hakları neler

Aday memurun hakları neler?

Aslında bu sorunun tersten sorulması daha doğru olacaktır: Aday memurun hangi hakları yok? Çünkü bir aday memur kural olarak, asil memurun sahip olduğu tüm haklara sahiptir. Ancak istisnai olarak birtakım hakların kullanılamaması mümkün olabilir.

Aday memur hangi haklardan yararlanamaz?

Yukarıda belirttiğim gibi, aday memurun yararlanamayacağı haklar çok sınırlıdır:

 • Aday memur yıllık izin kullanamaz (İstisnası var)
 • Aday memur hakkında, asaleti tasdik olunana kadar, kademe ilerlemesi uygulanmaz
 • Aday memur başka kuruma nakledilemez (İstisnası var)

Aday memurun yıllık izin hakkı

Aday memurun yıllık izin hakkı 657 sayılı Kanun’da doğrudan yasaklanmamıştır. Ancak devlet memurlarının yıllık izin kullanabilmesi için en az bir yıllık kıdeme sahip olmalarının gerekmesi nedeniyle, göreve yeni başlayan bir devlet memurunun adayken izin kullanması mümkün olmaz.

Yine de istisnai olarak, aday memur da yıllık izin kullanabilir. 154 seri numaralı Devlet Memurları Genel Tebliği’nde “Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması” gerektiği ifade edilmiştir.

Haliyle, bir aday memur henüz bir yılını doldurmamış olsa bile, eğer yukarıda ifade edilen şekilde bir hizmet süresine sahipse ve böylece hizmet süresi bir yılı aşıyorsa, aday memurluğunun ilk gününde bile yıllık izin kullanması mümkün olacaktır.

Aday memurun kademe ilerlemesi

Aday memurun kademe ilerlemesinin adaylığı sırasında yapılmayacağı Devler Memurları Kanunu’nun 158’nci maddesinde açıkça ifade edilmiş olsa da hemen akabinde 159’uncu maddede, adaylık sonrası kademe ilerlemesinin yapılacağı belirtilmiştir.

Buna göre; adaylık süresi sonunda 657 sayılı Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilecektir.

aday memur 657

Aday memurun kurumlar arası nakli

Aday memurun, adaylık süresince başka kuruma nakli yapılamaz. Bu kural 657 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde çok net şekilde ifade edilmiş olsa da bunun bir istisnası vardır.

Mülga Devlet Personel Başkanlığı’nın 2011/2555 sayılı görüşüne göre; buradaki naklen atama kısıtlaması sınavsız atamalar için geçerlidir. Eğer aday memur merkezi sınav sonucu örneğin KPSS ile B grubu kadroya yerleşmişse ya da A grubu kadroya atanmışsa, artık bu aday memurun atandığı kadrolara naklen gönderilmesi mümkündür.

SONUÇ

Aday memurların hakları neler? Bu sorunun cevabını vermek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu buraya eklemem gerekir.

Sorulması gereken soru şudur: Aday memur hangi haklardan yararlanamaz? Bu sorunun cevabı ise çok basittir:

 • Adayken başka kuruma naklen atanamaz (KPSS ile kazandığı bir kadro ise atanır).
 • Adayken hakkında kademe ilerlemesi uygulanmaz (Adaylık sonunda uygulanır).

Haliyle denilebilir ki; aday memur, asil memurun sahip olduğu BÜTÜN haklara sahip olup bunun TEK istisnası, başka kuruma naklen atanmaktan mahrum olmasıdır.

Aday memurun yıllık izin kullanma hakkının bile bazı durumlarda mevcut olduğunu ve bunun nedenini yazımda zaten izah etmiştim.

Aday memur hakları konusunda sık sorulan sorular:

Aday memurun yıllık izin hakkı var mı?

Bir yılını doldurana kadar aday memurun yıllık izin hakkı olmaz. Ancak aday memurun, önceden hizmeti varsa ve bu hizmetin süresi 1 yılı aşıyorsa, aday memurun da yıllık izin hakkı vardır. Bir başka deyişle aday memurun yıllık izin hakkı olmadığını söylemek yanlış olacaktır.

Aday memurluk süresi bitince ne olur?

Aday memur, adaylık süresi sonunda başarılı kabul edilirse, memuriyete asaleten atanır.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

16 Yorum

 1. Merhabalar,

  14.05.2022 yılında özel sektörden kamuya atanarak aday memur olarak başladım.
  Henüz asaletim tastik olmadı. Bu durumda yıllık izin hakkım var mı acaba ?
  Saygılarımla,

 2. Merhabalar, eşim 5 yıllık devlet memuru ve önemlilik olarak benden daha üstün. Bense yeni atandım. Atamamın haberi geldikten sonra onun tayini başka bir ile çıktı. Farklı şehirlerde kaldık. Ben hiçbir suretle, eş durumu da dahil onun yanına gidemeyecek miyim aday memurluğu sürecimde?

  1. Merhaba, aday memurun başka şehre atanması kural olarak yasak değildir. Ancak kurum içi atama ve tayin uygulamaları olabilir ve sorunuzun cevabını da yine kurumunuzdan almanız daha doğru olur. Diğer türlü, alacağınız her bilgi sizi yanıltabilir.

 3. Merhaba, bilgilendirici yazınız için çok teşekkür ederiz. Temel ve hazırlayıcı eğitimi KPSS ile atandığım ilk kurumda aldım. Toplam 3 aya yakın eğitim aldım. Puanlarım dosyama işlendi. Bir süre sonra da KPSS ile başka kuruma atandım ve muvafakat alarak kurum değiştirdim. 657 sayılı Kanun’da temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır denilmiş. Ben eğitimleri aldım ve sonuçlarım özlük dosyamda mevcut. Şu anki kurumum ise tekrar beni sınava alacaklarını, düşük alırsam ise beni başarısız sayıp uzman yrd olan kadromu memurluğa düşürebileceklerini söylüyorlar. Ancak ben önceki kurumumda memurluk için gereken bu iki eğitimi de aldım ve başarılı sayıldım. Böyle bir durum olamaz değil mi?

 4. Merhaba
  Ben 2007 yılından itibaren kamu kurum taşeronunda çalışma esnasında 2018 yılı itibariyle khk kanunu ile iştirakinin kadrolu personeli olarak devam ettim. Mezuniyetim 2 yıllık ünv mezunu olmam sebebi ile 2022/08 tarihinde sözleşmeli memur eğitmen ünvanı ile geçişlerimizi yaptılar. Yeni çıkan kanun ile aday memurluğa geçişlerimiz Eğitmen olarak yapıldı. Kadro derecemiz GİH Eğitmen olmamız sebebiyle 10/2 olarak devam edeceğimizin bilgisini verdiler. Adaylık süreci sonrası düzeltme yapılır mı ( Bu arada hiç tazminat almadık bu tazminat hakkımız saklı kalır mı )

  1. Merhaba. Kıdem tazminatından bahsediyorsanız, kendi iradenizle iş akdinizi feshettiğinize göre kıdem tazminatı alma hakkınız olmaz Habip bey.

 5. merhabalar, Kasım 2021de ilk kez aday memur olarak atandım ve yine Kasım 2022de asaletim onaylandi .aday memurun senelik hakkı yok dendi lakin 2022 de asaletimin onaylanmış olması ile birlikte hak kazanıyorum. 2022yilinda kullanmazsam yeni senede hak kaybına uğramış sayılacak miyim teşekkürler şimdiden

  1. Merhaba, hesabı takvim yılı olarak değil, işe girdiğiniz tarihten itibaren yıllık yapmalısınız. Kasım 2021’de memuriyete başladıysanız, izninizi Kasım 2022 ile Kasım 2023 arasında kullanabilirsiniz.

 6. Merhaba il sağlıktaki yetkililer ısrarla bir yılımı doldurduğum halde yıllık izne çıkamayacağımı söylüyorlar. Dmkda da tam olarak bununla ilgili net bir ifade yok. Tam olarak hangi maddeyi sunmam gerekir referans olarak?

  1. Bu arada 8 kasım 2021 de ilk defa atandım. Aday memurluk sınavlarını tamamlamadık dolayısıyla asalet işlemlerimiz de daha gerçekleşmedi. Hala aday memurum. Aday memurken yıllık izin kullanıp yurt dışına çıkabilir miyim bunu da merak ediyorum.

   1. Maalesef hiçbir şey sözlü olarak bildirildi bana. İncelemesinin talimat yönerge mevzuat kalmadı. Ya ben netlik kazandıramıyorum ya da kafamı karıştırdılar. Yalnız idare ve özlük sorun çıkartmadı. Yıllık iznimi aldım. Üstelik kullanan da bir sürü insan var. Artık nasıl sonuçlanır bilemiyorum.

    1. Yazımda da belirttiğim üzere, aday memur olmak izin kullanmaya engel değildir. Birisi bunun engel olduğunu söylüyorsa, tam olarak o kimsenin neden mümkün olmadığını izah etmesi gerekir.

  2. Merhaba, Tarım Bakanlığında kadrolu işçi statüsünde 10 yılımı doldurduktan sonra Sağlık Bakanlığına sözleşmeli memur olurak atandım. Henüz Aday memur olduğumdan 1 yılı doldurmadan izin haklarımın olmadığını, sözleşmeliden kadroya geçtikten sonra izin haklarımda birleştirme yapılabileceği söylendi. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Teşekkür ediyorum.

 7. Merhaba, Eylül 2021’de aday memur olarak kamuya giriş yaptım. Öncesinde yapmış olduğum 1 yıllık başka bir kurumdaki hizmetimi de Mayıs 2022’de birleştirdim ve 20 günlük izin hakkı kazandım. Eylül 2022’de bir yılım dolduğundan 20 günlük izin daha aldım. Kullandıklarımla birlikte an itibariyle 29 günlük iznim var. 2023’e geçerken önceden kazanmış olduğum izinlerin kaybolma durumu var mıdır? Önceki hizmetten kazandığım hak 2021 mi yoksa 2022 olarak mı geçer? İyi çalışmalar.

  1. Merhaba, bir sonraki seneye en çok 20 gün izin devredebilirsiniz. Bir başka deyişle bu senenin ve önceki senenin haricindeki izinleriniz artık kullanılamaz. Bu mantıkla siz de değerlendirme yapabilirsiniz.

Başa dön tuşu