İhbar Tazminatı

Haklı nedenle fesihte ihbar tazminatı olur mu?

Haklı nedenle fesih hem işçi hem de işveren açısından önemli sonuçlar doğurur. İşçi ya da işveren için fesih sonucunda meydana gelen muhtemel sonuçlardan birisi de ihbar tazminatıdır ve şu sorunun cevabı her iki tarafı da ilgilendirir: Haklı nedenle fesih sonrası ihbar tazminatı olur mu?

Haklı nedenle fesih nedir?

İş sözleşmesi temelde iki nedenle sona erebilir: Tarafların anlaşarak ayrılması ya da bir tarafın sözleşmeyi tek taraflı ve haklı nedenle feshetmesi.

Haklı nedenle fesih nedir? Bu konuda daha önce yazdığımız şu yazıdan teferruatlı bilgi edinilebilir: mustafabaysal.com/derhal-fesih-nedir

Ama işçi bakımından kısaca tanımlamak gerekirse; işçinin haklı nedenle feshi, işyerindeki her hangi bir durum nedeniyle işçinin işi bırakması için haklı bir nedene sahip olmasıdır. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir (İş Kanunu 24. Madde):

 • İş akdinin konusu işin yapılmasının, işin niteliğinden doğan bir nedenle işçinin sağlığı ya da hayatı için tehlikeli olması
 • İşçinin sürekli yakından ve doğrudan görüştüğü iş veren ya da başka bir işçinin bulaşıcı ya da işçinin işiyle bağdaşmayan bir hastalığa tutulması
 • İşverenin iş sözleşmesi yapıldığında sözleşmenin esaslı noktalarından en az biri hakkında yanlış özellikle veya şartlar göstererek ya da gerçeğe uygun olmayan bilgiler vererek ya da söz söyleyerek işçiyi yanıltması
 • İşverenin işçinin veya ailesinden birinin şerefine ve namusuna dokunacak söz söylemesi, davranışlarda bulunması veya işçiye cinsel tacizde bulunması
 • İşverenin işçiye veya ailesinden birine karşı sataşmada bulunması veya gözdağı vermesi, ya da işçiyi veya ailesinden birini kanuna karşı bir harekete özendirmesi, kışkırtması, sürüklemesi, ya da işçiye ve ailesinden birine karşı hapis gerektiren suç işlemesi ya da işçinin hakkında haysiyet ve şeref kırıcı asılsız ağır isnatlarda veya ithamlarda bulunması
 • İşçinin başka bir işçi tarafında veya üçüncü şahıslar tarafından işyerinde cinsel tacize maruz kalması ve bu durumu bildirmesine rağmen işverence gerekli önlemlerin alınmaması
 • İşçinin ücretinin kanun ve sözleşme şartlarına uygun hesap edilmemesi veya ödenmemesi,
 • Ücretin parça başına ya da iş tutarına göre ödenmesinin kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye, işçinin yapabileceği sayıdan ve tutardan daha az iş verilmesi halinde, aradaki ücret farkının zaman esasına göre ödenmemesi nedeniyle işçinin eksik ücreti karşılanmazsa, ya da çalışma koşulları işçiye uygulanmazsa.
 • İşçinin çalıştığı işyerinde 1 haftadan uzun süreyle işin durmasını gerektirecek mücbir nedenler ortaya çıkarsa.

İhbar tazminatı nedir?

İş Kanununun 17 nci maddesine göre taraflardan birisi iş sözleşmesini feshedecekse, işçinin kıdemine göre belirlenen bir süre öncesinde karşı tarafa bildirimde bulunulması gerekir. Bu bildirimde, iş sözleşmesini feshedecek olan taraf, belirli bir sürenin sonunda iş akdinin sona ereceği konusunda karşı tarafı bilgilendirmektedir. Bu aslında karşı tarafa, ‘yerime işçi bul’ ya da ‘kendine iş bul’ demek anlamına da gelmektedir.

İşte bu süreleri bazen ne işçi ne de işveren beklemek istemez. Örneğin işçi başka bir iş bulmuştur ya da işyerinde mutsuzdur veya işveren yeni bir işçi bulmuştur ya da işçiyle bir an önce yollarını ayırmak istiyordur. Sebebi ne olursa olsun, iş akdini sona erdirmek isteyen taraf, bu bildirim sürelerini beklemek istemeyebilir. İşte bu durumda, ihbar önellerini beklemeden işten ayrılan işçinin, karşı tarafa ihbar süreleri kadar ücret tutarında ödemesi gereken miktar ihbar tazminatı olarak bilinir.

İhbar tazminatı aslında, ihbar sürelerinin kullandırılmamasıyla ortaya çıkan ve ihbar önellerine uyulduğu durumlarda gündeme gelmeyen bir tazminat türüdür.

İhbar tazminatı işçinin en az 2 en çok da 8 haftalık ücreti tutarında belirlenen ve işçinin kıdem süresine göre hesaplanması gereken bir tazminattır. Onu değerli yapan ise, işçinin ya da işverenin eline toplu olarak geçen yaklaşık 2 aylık maaş kadar olan tutardır. Bu nedenle özellikle işçiler, ihbar tazminatlarını içeride bırakmak istemezler.

İhbar tazminatının ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını şu yazımızda izah etmiştik: mustafabaysal.com/ihbar-tazminati-nasil-alinir

haklı fesih yapan ihbar tazminatı alabilir mi?

Fesih haklı nedenle ise ihbar tazminatı olmaz mı?

 

İlk bakışta çok haklı bir soru gibi duruyor ve soran işçi bizce de haklı. Çünkü işçi işyerinden haklı bir nedenle ayrılıyorsa, bu durumda bütün haklarını almalı diye düşünülebiliyor.

Böyle düşünülünce de ihbar tazminatının da alınması gerektiğine inanılıyor. Burada bir örnekle konuyu pekiştirebiliriz. İşçi örneğin, kendisine cinsel tacizde bulunulduğu için işten ayrılsa; ihbar tazminatını alamayacak mı?

Kendisi işten ayrılan ihbar tazminatı alamaz

İş Kanununun ihbar sürelerini açıklayan 17 nci maddesinde de açık bir şekilde öngörüldüğü üzere ‘İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın diğer tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş sözleşmesini fesheden taraf haklı bir nedene dayansa bile, ihbar tazminatına hak kazanamaz.’ Yani ihbar tazminatı almanın ön şartı , iş sözleşmesini karşı tarafın feshetmesidir.

Haklı fesihte ihbar tazminatı ile ilgili Yargıtay kararı

Aşağıdaki Yargıtay kararında, haklı nedenle derhal fesih yapan işçinin neden ihbar tazminatı hak edemeyeceği açıklanmıştır:

“… İhbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz.

Somut olayda, mahkeme tarafından iş sözleşmesinin işçi tarafından 4857 Sayılı Kanun’un 24/II-e maddesi gereğince haklı olarak feshedildiği kabul edilmiş olup dosya kapsamı incelendiğinde mahkemenin iş akdinin feshi hususundaki gerekçesinin yerinde olduğu anlaşılmaktadır.

Ancak yukarıda izah edilen ilkeler ışığında iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı sebeple derhal feshi halinde davacı işçi ihbar tazminatı talep edemeyeceği anlaşıldığından her ne kadar mahkemenin iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı olarak feshedildiği yönündeki kabulü yerinde ise de ihbar tazminatı talebin kabulüne karar verilmesi hatalı olup davacının ihbar tazminatı talebinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir…” (22 Hukuk, 2016/29721 E. ve 2020/2347 K.)

haklı nedenle derhal fesihte ihbar tazminatı

SONUÇ

İhbar tazminatı almak için şu iki şartın bir arada olması gerekir:

 • İş sözleşmesinin feshinin 17 nci madde uyarınca KARŞI tarafça yapılması
 • Karşı tarafın ihbar süresi yükümlülüğüne uymamış olması

Bu iki şartın mevcudiyeti halinde ihbar tazminatı söz konusu olurken; haklı nedenle işten ayrılan işçi haklı olsa bile, iş sözleşmesinin karşı taraf değil de kendisi feshettiği için ihbar tazminatı almaya hak kazanamayacaktır.

Burada hatırlanması gereken altın kural şudur: İşçi ya da işveren, hangi nedenle olursa olsun iş sözleşmesini fesheden taraf, hiçbir surette ihbar tazminatına hak kazanamaz. Ancak ve ancak, haklı bir nedeni varsa ihbar tazminatı ödemekten kurtulabilir.

Haklı nedenle fesih yapan işçinin özel diğer konular karşısındaki durumunu aşağıdaki yazılardan öğrenebilirsiniz:

mustafabaysal.com/hakli-fesih-yapan-isci-issizlik-maasi-alabilir-mi/

mustafabaysal.com/hakli-nedenle-fesihte-6-is-gunluk-surenin-onemi

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir Yorum

 1. Merhaba, bir şirkette asgari ücretli olarak çalışmaktayım. İşverenim defalarca kanuna uygun olmadığı halde vergi ayındayız vergi kesintisi diyerek maaşımı asgari ücretin altında yatırdı bir kaç sefer. Sorduğumda ise vergi kesintisi denildi. Dilekçe yazdım şirkete bununla alakalı ozaman da size 85.28 TL sendika ücreti yatırıyoruz ordan maaşınızdan kesiliyor diyor bu durumda bende ozaman sendikalı olmasam demekki asgari ücretin altına düşmeyecek mantığından yola çıkarak hesaplama yaptığımda sadece brüt tutarın değiştiğini görüyorum. Yani sendika ücreti olduğu zaman brüt artıyor ve 1958 net oluyor. (2019 maaşı)
  Sendika ücreti olmadığı zaman brüt normal aylık çalışmam neyse okqdar ve yine hesaplıyoruz nette yine 1958 çıkıyor. Yani nette değişen yok brüt farkı var ve buda sensikayla alakalı değil her türlü 62 TL eksik mesela. Ayrıca 1.5 senedir çalışıyorum günde 9 saat çalıştığım halde bordroda 7.5 gösteriyorlar ve mesailer için ödeme yapmadılar hiç. Bu durumda bende 4857 sayılı kanunun 24. Maddesinin e fıkrası gereğince derhal fesih hakkını kullanmak istiyorum. Burada ben haklı mıyım ve fesih yaptığımda ihbar tazminatı da alabilir miyim ? Bir de mesajla ay 28 çekerse 28 günlük 30 çekerse 30 31 çekerse 31 günlük yatırıyorlar yani sorduğumda bizi yevmiyeci olarak çalıştığımızı söylediler iş arkadaşlarım bordro da böyle yazmıyor çok ta anlamadım bağlantıyı. Bunun da etkisi var mı. Cevaplarsanız çok memnun olurum. Teşekkürler

 2. Slm. Ben 7.5 yıl çalıştığım işyerinden is kanunu 34. Maddesine istinaden ücretlerin süresinin geçmesine rağmen odenmemesinden ötürü. Iş aktimi tek taraflı fes ettim ama daha önce. Örneğin. 29.08.2019 tarihinde fesh ettim. Bunu da 22.07.2019 tarihinde yıllık izinlerini kullanıp kanuni hakkimi kullanicagimi yazıyla iletip bir nüshasının karşı tarafa vererek iki taraflı imza altına aldım. Daha sonra issizlik odenegi için. Isyerinden işçinin herhangibir kabahati olmadığı işverenden kaynaklı hatalardan dolaydolayı bu hakkı kullanmıştır. Kıdem tazminatı ödenecektir yazısı aldım. Şimdi sizin de yazdığınız madde 24 . E göre ben ihbar tazminatı talebi yapabilirmiyim. Saygılar..

 3. 6 senedir calistigim is yerinde maas duzenli yatmadigi icin hakli fes yaptim noter. Tarafindan. Ve gondendirdim 7 gunluk bir sure tanidim 2 ay olucak arabulucuya basvurdum ve odemiyi kabul ettiler simdi ben kidem alicam birde ihbar hakkim varmi acaba

 4. Merba ben özel.Güvenlik olarak … Güvenliğini yapdim bir avmde calisdim ve ana giriş kapisinda telefonla konusdum bilerek değil bu tabiki de bilmeyerek olan birşey ise yeni girmisdim 1ayimi bile doldurmadm ve bana tutanak tutdular.bende savunmami yazdim ve Fesh dediler beni isden cikardilar hagla anlamis değilim ben bu calisdigim yere işe iade davasi acabilirmiyim ve onca Güvenlik şirketlere basvurdum 1ay oldu hagla is bulamadim beni neden işe cagirmiyorlar is başvurusunda bulundgm zaman calisdgm yeride söylemedim 20gunluk calsdgm.için şirkete is başvurusunda buludgm zaman daha önce calisdigim ve bana tutanak tutulup fesh ime karar verilmesi o is başvuru formu doldurdgm şirket bunlari ogrenebilirmi yardimci olursaniz iyi olur

 5. Bir firmada 4senelik calisanim kendi istegim ile ihbar sureci ile birlikte 8haftalik odenek + maasimi almis olacagim dogru mudur?

 6. 4senelik calisanim ve dogum yaptım 1yil once ve suan calisiyorum cocugama bakacak kimse olmadigi icin hakli sebepten cikmak istesem 4yillik emegim olan tazminata Hak kazanabilir miyim?

 7. Merhaba, 6 yıldır çalıştığım şirketim beni haberim olmadan 4 kez giriş çıkış göstermiş. Birkaç ortak birden fazla şirket birlikte çalışıyoruz. Baktığımda ben kendimi birinde çalışıyor bilirken hepsinde çalışmışım dönem dönem. Ayrıca 3500 olan maaşım 1900 gösteriliyor. İşten haklarımı alarak nasıl ayrılabilirim

 8. Peki 15 senelik adam makina kapaliyken ben biseye ellemem diyor bos bos gelip gudiyor yonetim buna ses cikarmiyor 4 senedir calisan ve yeni baslayan arkadaslar olarak eski arkadaslar ve yeni arkadaslar diye bir kategori olusturulmus kafada bu sebep sayilirmi ayrimcilik degilmidir istedikleri gibi sigaraya cikiyorlar biz cikinca laf yapiliyor buna bisey yapilamaz mi

 9. Merhaba ben 4 senedir ayni firmada calismaktayim bu 1 hafta ile isin durmasi olayini anlayamadim calistigim firmada bazen uretim 1 ay bile durdugu oluyor fakat baska isler yaptiriliyor temizlik gibi boya badana gibi hakli fesih yapabiliyormuyuz cevap verirseniz sevinirim.

  1. Muhammet bey başka işler yaptırılıyor ve maaşınız da ödeniyorsa, 1 hafta sizin için geçerli olmaz.

 10. Merhaba 4 seneye yakındır çalıştığım işyerinde 2 patron arasında kaldıgımdan ve bana ters konusuldugundan işten ayrıldım uzun zamanlardır paikolojik yani sinirlendiği zaman benden hıncını cıkarırcasına kızmalar bagırmalar vardı ve işi terk ettim sonrasında bana haklısın sana değildi gel dön geri mesaj atıldı ben haklı fesih şansım varmı? Sizce mahkemeye vermelimiyim işsizlik maaşı alablir miyim?

  1. Büşra hanım net cevap vermemiz çok zor. Ama bu saatten sonra yapmanız gereken, arabulucu başvurusu yaparak hakkınızı aramaktan ibarettir. Neticede ortada 4 yıllık bir emek var ve ben olsam, haklarımı ortada bırakmazdım.

 11. Merhaba;
  10 yıldır kurumsal firmada 7.5 saat ayakta çalışmaktayım. Ayağımda ki rahatsızlığımdan dolayı ayakta çalışamaz raporum mevcut. Ve bana uygun pozisyonda tarafıma istihdam sağlanması mümkün görünmüyor
  1) bu şartlarda sağlık sebeplerimden dolayı tek taraflı sözleşmemi fesih edebilirmiyim
  2)bu şartlarda işverenime ihbar süresini doldurmak zorundamıyım veya ücreti kesilir mi.
  3) tazminat hakkım varmıdır

  1. Betül hanım 3 sorunuza da cevabım büyük ihtimalle evet olacaktır (ihbar süresi beklemeniz gerekmez). Ama işveren ödeme yapmazsa ne olur? Bu durumda iş mahkemeye kadar gider ve raporunuzu hakim takdir eder. O nedenle kesin cevap vermek asla mümkün değildir.

 12. Ben bi mağazada 2 senedir çalışıyorum ayağımda varis çıktı ameliyat oldum diğer ayağımda da varis var ağrılarım olduğu için işten çıkmak istiyorum bana iş yerim ayakta çalışamaz raporu al dedi o raporu aldığım taktirde haklarım nelerdir

 13. Slm mustafa bey 4/5 senedir çalışıyorum mesailerin yarısı maaş bodrosuna yatıyor yarısını elden alıyorum resmi tatiller de 1 mayıs 19 mayıs gibi resmi tatillerde bana %100 mesai ücreti vermesi gerekirken bana güne gün tatil veriyor noterden ihbar ceksem kıdem ve ihbar tazminatı alabilirmiyim

 14. Merhaba Mustafa Bey,
  Şirketim yabancı bir şirket tarafından alındı. 1.5 yıldır zam almıyoruz. İş yerinden çıkarımlar olduğu gibi ciddi rakamlarda istifalar oldu. Bir yetkili 2018 başında zam yapılacak dedi fakat verdiği vaat gerçekleşmedi. Ayrıca şirkete başladıktan sonra halıfleksler yüzünden alerjik astım oldum. Rapor aldım. Benim gibi bir kaç kişide de aynı hastalık başladı. Tüm bunları düşünürsek haklı fesih yapabilir miyim?

 15. Merhaba ;
  1 yıl 8 gündür bir iş yerinde mühendis pozisyonunda çalışıyorum.Bir yıl içerisinde evlendiğim için ücretin bana yetmeyeceğinin bildirip maaşıma zam istedim , fakat olumlu yada olumsuz bir yanıt vermediler. Daha sonra ALO SGK hattından öğrendiğim kadarı ile beni bu süre içerisinde 3-4 kere işten çıkarmış bir gün sonra işe geri almışlar.Çıkış nedenimde herhangi bir şey imzalamama rağmen istifa yazmışlar.Birde en fazla 270 saat mesai yaptırılır dan yola çıkar isek benim mail olarak aylık gönderdiğim puantaj da 40 gün (40*8saat=320 saat)bulunmaktadır ve maaşıma yatan ücretten ek olarak hesaplanabilir.Ben haklı neden ile fesih yapabilir miyim? Veya bu bilgilerden ortaya çıkacak haklarım nelerdir.iyi çalışmalar dilerim saygılarımla

  1. Bahadır bey, eğer yıllık fazla mesai süreniz 270 saati aşıyorsa, bu tek başına bir haklı fesih nedenidir.

 16. Merhaba ben taşeron bir şirkette 3 yıldır çalışmaktayım herhangi bir sözleşmem yok 2250 + 180 tl sodexo alıyorum fakat bankaya asgari ücret yatıyor kalanı elden geliyor resmi tatillerde ücret verilmiyor agi verilmiyor 3. Senem doldu zam istedim vermediler istersen çıkışını al git dediler bende çıkışımı almayı kabul ettim hangi hakları talep edebilirim ?

  1. Ramazan bey, çıkışınızı ihtarname çekerek vermeli ve haklı fesi yapmalısınız. Bahsettiğiniz hususları ispat edebilirseniz kıdem tazminatınızı alabilir ve diğer haklarınızı talep edebilirsiniz.

 17. Selamûn aleykum ben iş yerimde fazla mesai ama asgari ücret üzerinden gösteriliyor bende bir hafta eleman bulun iş akdimi fethedecem dedim ve 27:03 te bıraktım ihbar tazminatı hak kazanıyormuyum yada kıdem tazminatı

  1. Muhammet bey ihbar tazminatı alamazsınız. Ama haklı fesih yaptıysanız ve en az 1 yıl kıdeminiz varsa, kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.

 18. Merhaba,
  Isyerim uzun zamandir surekli maas odemelerini geciktiriyor, ve yine son 2 aylik maasimizi yatirmadilar. Butun calisanlarini maddi anlamda zor duruma soktu, buna ragmen hicbir aciklama yapilmiyor. Eger kendim isten cikmak istersem , kidem tazminati veya ihbar tazminati hakkimi kaybetmis olur muyum?
  Yada baska alternatifim ne olabilir?

 19. selamlar mustafa bey bir sorum olacak işe başlayalı beş ay oldu girerken 3400 maaş artı agi diye anlaştık sabah 8 akşam 6 çalışıyorum 15 günde bir pazar tatil maaş bordrosunda maaş 2800 brüt geri kalan mesai gösterilmiş bu konu bana haklı fesih hakkı sağlarmı teşekkürler

  1. Özcan bey, bu durumda sağlar; ancak mahkemede bu farkın gerçekte fazla mesai olmadığını ama öyle gösterildiğini bir şekilde ispat etmeniz gerekir.

 20. Mustafa bey selamlar oncelikle 1bucuk yildir taseron bir firmada güvenlik görevlisi olarak calısiyorum 2017 ekim ayi maaşim tarafıma eksik yatirildi sebeb sordum zaman olumlu bir cevap alamadim bir kac baskı sonucunda yanlislik oldugunu sozlu olarak belirtiler suam aralik ayi oldu hala bir gelisme yok ve ben suresiz sozlesmemi haklı vesih yapmak istiyorum e bendine gore hakliyim fakat 2 ay gecti ekim maasindan bu is mahkemeye tasindiginda benim acimdan sorun teşkil edermi

 21. İyi Günler
  Ben Özel Bir Firmada Dış Ticaret Sorumlusu olarak çalışmaktayım
  Bana 1750 tl maaş yatıyor ve 200 TL elden alıyorum. Aşağıdaki sorularımı cevaplamanızı rica edeceğim.
  1- Elden aldığım bu 200 TL benim hem kıdem tazminatımı düşürecek hemde emeklilikte prim için sıkıntı yaratacak bu durum haklı fesih içine girer mi? Tazminat 1950 den mi hesaplanır yoksa 1750 den mi?
  2-İşe Giriş tarihim 2007 Ekim ama Sigorta başlangıcım 2008 Mart. Bu durumu ispatlamam durumumda tazminat için 2007 başlangıç alınabilir mi? Bu yatmayan primleri işverenden talep edebilir miyim?
  3- Ben işe başladığımda aynı sektördeki arkadaş benim 2,5 katım maaş alıyordu o çıktıktan sonra bütün işleri ben yapmama rağmen benim ücretim hep yerinde kaldı dolayısı ile eşit işe eşit ücret durumundan yaralanabilir miyim eğer öyleyse nasıl yapmalıyım?
  Bu firmanın bir kaç şubesi var farklı adres ve farklı vergi numaraları var. Bu firmaların da İhracaat işleri olunca yine ben yapıyorum ama karşılığında hiçbir ücret vermiyorlar, bu durumda bu yaptığım işlemlerden dolayı diğer firmaların işini yaptığımdan dolayı o firmalarda bir ücret alma veya onlardan da tazminat alma olasılığım var mı?
  4- 3600 (15 Yıl Kısmı emeklilik) hakkımı doldurmuş bulunmaktayım bu haktan yararlansam başka bir iş yerinde çalışabilir miyim? Bu kısmı emeklilik hakkını kullandığım zaman işsizlik maaşı alabilir miyim?
  işsizlik parası alabilmek için nasıl bir yol izlemeliyim.
  5-3600 (kısmı Emeklili) kanunundan yararlanmam durumunda İhbar tazminatını da alabilir miyim? Ben 2-3 ay önce sözlü olarak çıkacağımı söyledim ama hala ne yerime gelecek birine bakıyorlar ne de işten çıkarıyorlar çünkü benim vasıflarımda bu kadar ucuza kalifiye eleman bulamayacaklarını bildikleri için bakmıyorlar. Nasıl bir yol izlemem konusunda yardımcı olmanızı rica ediyorum.
  Saygılar

  1. Merhaba.
   1- Elden ödenen para elbette bir haklı fesih nedenidir; ancak ispatlanması her zaman kolay olmaz.
   2- Sigortanız geç de başlatılmış olsa, bu duruma mahkemeyi ilkna edebilirseniz, tüm haklarınız o tarihten itibaren ödettirilir.
   3- İşveren size asgari ücret ve üzerinde maaş ödedikten ve siz de çalışmaya devam ettikten sonra, fazlası neden ödenmiyor diye haklı fesih yapamazsınız.
   4- 15 yıl ve 3600 gün hakkını varsa, zaten başka bir şeye gerek kalmadan kıdem tazminatı alabilirsiniz. İşsizlik maaşı ise alamazsınız. 15 yıl ve 3600 gün yazısını işverene verdikten hemen sonra ayrılabilir ve başka bir işte çalışabilirsiniz.

 22. Merhaba Mustafa bey.
  İşveren resmi tatilde (23nisan vb.) çalıştırıyor fakat maaş bordrosuna çalışmadı gösteriyor. Elimde resmi evrak halinde delili mevcut. Haftada 72 saat çalışıyorum 2000tl prim hakedisi var 1000tl prim 1000tl mesai gösteriyor. Haklı sebeple tek taraflı fesih hakkım var mı? Varsa kıdem tazminatı alabilir miyim?
  Teşekkürler hayırlı günler.

  1. Merhaba. Bordronuzda resmi olarak fazla çalışma gösteriliyora, olası bir dava aşamasında bunların aslında prim ödemesi olduğunu çeşitli yollarla ispatlamanız gerekir. Bunu başarabileceğinizi düşünüyorsanız, haklı fesih yapabilirsiniz.

 23. Mustafa bey merhaba;

  İş akdimi haklı nedenle (resmi tatilde yapılan çalışmalarımın ücretinin ödenmemesi) sebebi ile noterden ihtar fesih gerçekleştirdim ve tüm haklarımı talep ettim buna ihbar tazminatımıda ekledim işveren eğer isterse ihbar tazminatımıda öder mi uğraşmak istemeyip bu m0ümkünmü

  1. Galip bey, işçi hangi nedenle olursa olsun, işten kendisi ayrılmışsa ihbar tazminatı hak edemez.

 24. merhaba bir tekstil firmasında makina operatörü olarak çalışmaktayım son yapılan maaş zamlarında diğer makine operatörlerden düşük zam yapıldı işi tek taraflı fes edersem tazminat alabilirmiyim

 25. “Hastanın ağır bedensel aktiviteden uzak kalması öneril”ifadesi meslek hastalığı için ve İş Kanunu 24. Madde için yeterli ispatı teşkil eder mi,SGK danmı,tam teşekküllü devlet hastanesinden mi rapor alıp işverenin karşısına çıkma gerekir. Cevabınızı bekliyorum,hayırlı çalışmalar.

 26. Merhabalar,
  2013 Ocak ayından itibaren çalışmakta olduğum iş yerinde yıllık yapılması gereken zammın bu sene yapılmayacağı söylendi. İşyeri ile aramda gizlilik sözleşmesi var sadece bu sözleşmede de zamla alakalı herhangi bir madde yok. İşe giriş yaptığımda çalıştığım firmaya ait 1 tane daha firma vardı ancak daha sonra bir firma daha eklendi iş yoğunluğu arttı. Bu nedenle iş yerinden nasıl ayrılabilirim ihbar süresini kullanmam gerekir mi ve tazminatımı alabilir miyim?

   1. O yazınız da ben cevap bulamadım kendime iş yeri ile aramızda sadece gizlilik sözleşmesi var iş sözleşmesi yok maaş zammı yapılmadığından dolayı işten istifa etsem ihtar süresinide kullansam tazminatımı alabilir miyim ve işsizlik maşı alabilir miyim. Merak ettiğim bu.

    1. Seyfullah bey sorunuzun cevabı yazıda var. Yazının sonuç kısmında açık bir şekilde belirtilmiş. Anlamadığınız yer tam olarak neresidir?

 27. merhaba ben bi firmada 3 senedir çalısıyrm ve işverenim beni hamile oldugumm için çıkartmak istediğini söyledi ama benim evlilik tarıhımın dolmasına bi kaç ay var ve muhasebeciye evliliğini gerekçe göstererek çıkartıcagını soylemiş. bu duurmda ben ihbar tazminatı alabilir miyim ve işsizlik maasıda alabilir miyim. yani evliliği göstererk çıkardıgında hakkım olur mu bunlara yoksa evlilik olmadan kenidisinin mi çıkarması gerek

  1. Evlilik nedeniyle işveren sizi çıkaramaz. Ama siz bu nedenle ayrılabilir ve kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.

 28. Merhaba Mustafa bey ben yaklaşık 4,5 yıldır özel bir şirkette mağazacılık bölümünde çalışıyorum yaklaşık 2 ay önce yöneticiliğini yapmış oldum reyonda 2 adet ürünün eksik olduğunu farkettim ve mağaza müdürüne bildirdim oda bana hiç bilgi vermeden ürünlerin bedelini benden ve reyon personelimden kesti ben haklı sebeplerle işakdimi fesih edebilirmiyim?

 29. Fesih sözleşmesinde, ilk paragraf da işveren tarafından fesih edilmiştir diye belirtilmiştir. Bu evrağı imzaladığım zaman işçi olarak ihbar tazminatı alabilirmiyim?

 30. Merhabalar mustafa bey
  ben 3,5 yıldan beri özel bi tekstil firmasında çalışıyorum maaşımızın bi miktarını elden bi miktarını bankadan alıyoruz bundan dolayı iş sözleşmemi fesh edip kıdem ve ihbar alabilir miyim

  1. Bu gerekçeyle işten ayrılırsanız ihbar tazminatı alamazsınız ama kıdem tazminatı alabilirsiniz. Yalnız, bu durumu mahkemede ispat etmeniz gerekeceğini unutmayın.

 31. Merhaba eşim 2 yılldır taşeron bir firmada çalışıyor.şimdi teşaron firma iş yerini değiştirmek istiyor maltepeden ikitellideki projeye vermek istiyor bizde kabul etmedik işten çıkarmakla tehdit edildi ve .buna istinaden taşarön firmanın yasal olarak resmi tatillerde çalıştığı mesailerini eksik ödedi bunları öne sürerek ihtar çekebilirmiyiz..

  1. İşyeri değişikliği nedeniyle kıdem tazminatı alamayabilirsiniz. Ama resmi tatil ücretleri ödenmiyorsa, bunun için ihtarname çekerek ayrılmanız sizi daha avantajlı hale getirecektir.

 32. Merhaba, Ben 10 Yıldır Özel Bir Sektörde Çalışıyorum. 2 Sene Önce Kıdem Sıfırladım. Şuan Sadece 2 Yıllık Kıdemim var. Forklift Operatörü Olarak Çalışmaktayım. Benim Sorunum. Bir Ay Önce Operasyon Yöneticiliği(Müdürlük) Sınavına Girdim. Yazılı Sınavı, Assis Mint(Beyin Fırtınası) Sınavını, Karakter Testini, Sözlü Sınavı ve Sözlü Mülakatı Geçtim. Fakat Komisyon Dedikleri Kurul Atamamı Onaylamadı. Bu Birçok Sınavı Geçtiğim Halde Atanamamak Beni İşyerinde Çok Komik Bir Duruma Düşürdü ve Psikolojik Olarak Şirkete Olan İnancımı ve Güvenimi Kaybettim. Ve Haksızlığa Uğradığımı, Yönetimin Adil Davranmadığını Düşünüyorum. Çünkü Dışardan Birçok Atama Yapıldı. Müdürler Şirket İçinden Atama İstemiyorlar. Bu Konuyu Haklı Fesih Olarak Kullanabilir miyim Acaba.

  1. Onur bey sizi anlıyorum ancak böyle bir fesih gerekçesi sizin için riskli olacaktır. Mahkeme, atama yapıp yapmamanın işverenin takdirinde olduğuna kanaat getirirse haklarınız zayi olur. Tersi de mümkün olsa da, alabileceğiniz böyle bir kararın sonuçlarından emin olamazsınız.

 33. Merhaba 4 nisan 2016 tarihinde girdiğim işten 19 aralık 2016 da ayrılmak için mail ve imzalı olarak muhasebeye yazı verdim. sözlü olarak ta aralık ayı sonuna kadar çalışacağımı belirttim. işten ayrılma sebebim yeni iş bulmam. Ancak iş arama sebebim ilk ay sigorta yapılmama, sigortaya ücretimin düşük bildirilmesi, serviste ayakta yolculuk, mesai ücreti verilmemesi ( bu işe girerken söylenmedi ) Teknik ressamım. ofiste pencere yada havalandırma yok. yemekler bir evden yaptırılıp geliyor, iş yerine içme suyu hayır için yapılan bir çeşmeden geliyor fabrikadaki kuyu suyu arıtma çok eski çalışmıyor çalışsa da filtreler 3-5 senelik. ben iyi niyetle bir süre idare edeyim dedim benden 4 hafta ihbar istiyorlar. haklı fesih nedeni diyerek ihbar vermeden işten ayrıla bilirmiyim.

  1. Bence hatayı en başta yapmışsınız. İşten ayrılmak için haklı gerekçeleriniz varken keşke derhal işten ayrılma hakkınızı kullansaydınız. Şimdi ortada bir istifa yazınız var ve bunda da büyük ihtimalle saydığınız gerekçeler yok. Tavsiyem, 4 haftayı tamamlamanız yönündedir. Olmaz diyorsanız, şansınızı deneyebilirsiniz.

 34. Merhaba özel bir şirkette 4 yıldır çalışıyorum. İş yerimizde yangın çıktığından dolayı faaliyetimiz durduruldu. İşveren işkura müracat ederek ilk hafta yarım gün ödeme yapılacağını ve ondan sonraki günlerde de kısa çalışma ödeneği alacağımızı bildirdi. Ben bu durumda kısa çalışma ödeneğini kabul etmeyip işten ayrılırsam tazminata hak kazanır mıyım ? Kazanırsam da yapmam gereken işlemler nelerdir ?

  1. Hayır, kısa çalışma talebi kabul edildiğine göre bu gerekçeyle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı almazsınız.

 35. merhaba
  hazıran 2011 de ise basladım iş girişini yaparken agır işte çalısabılır raporu almıstımama 2015 de bel fıtıgına yakalandım ve önce epidroskopı oldum sonra acık ameliyat oldum saglık nedeni ile işten ayrılırsam kıdem ve ıhbar tazmınatını alabılırmıyım.

 36. merhaba,

  kombi sektöründe bir firmada telemarketing (satış)bölümünde çalışıyorum , işe başlarken 1 yıl sadece dış arama yaparak satış yaptık vardiya mesai yoktu. son 2 aydır vardiya mesai geldi ve arama yapmamız yasaklandı . sadece gelen çağrıları karşılar olduk . bu gelirimizi ciddi oranda düşürdü ,şirket yeri değişti 30 km mesafeye taşındı ve hiç birinde onayımız alınmadı. iş şartlarında esaslı değişiklikten. ihtar çekip , ihbar süresine uymadan çıkabilirmiyim işten

  1. Bu sorunuza doğrudan cevap verirsem sizi yanıltabilirim. Çünkü bu, iş sözleşmenizin içeriğine, işyerindeki genel uygulamaya, sizin değişikliklere olan tepkinize göre değişecektir. Bir avukata danışmanızı öneririm.

 37. 18 kasim 2016 tarihinde işveren tarafından is akdım tek taraflı olarak feshedildi ihbar tazminati almam icin ne yapmaliyim.is basi 20 haziran 2016,2aylik deneme süresini tamamladım.

  1. İhtarname çekerek hakkınızı talep edin. Ödenmezse dava açarak tazminatınızı almayı deneyebilirsiniz.

 38. Merhaba, çalıştığım yerde işletme beni belirsiz sureli askıya almak istedi. Ayrıca iş sözlesmemizde belirsiz süreli (mevsimlik işçi) yazıyor.
  Yaklaşık iki buçuk yıldır bir fiil çalışıyorum.
  Bir avukata gittik ve avukat çektiği ihtar da haklı fesih yazmış işletme bunu kabul etmiş ve mahkeme açılmadan bir anlaşma sağlanmış kıdem tazminatlarini yatırmış ama bankada baktığımızda kıdem tazminatı olarak değil maaş ödemesi olarak görünüyor.
  İşkurdan işsizlik maaşı alamıyoruz çünkü çıkış kodumuz 19 olarak görünüyor.
  Şimdi burada çıkan sorular şunlar
  1. Ben işsizlik maaşı alabilirmiyim ( alabiliyorsam ne yapmalıyım
  2. İhbar tazminatını hak ediyormuyum ( bunun için bir dava açılmalı mı)
  3.şirketin maaş ödemesi olarak gösterdiği kıdem tazminatindan ve çıkış kodunun 19 olarak gosterilmesinden dolayı doğan mağduriyetten (işsizlik maaşı) dolayı ne yapmalıyım.
  Şimdiden teşekkürler..

  1. Merhaba. Kıdem tazminatınız ödendiğine göre işsizlik maaşı da almalısınız. Bunun için dava açmanız gerekir, İşkur kendiliğinden maaş bağlamayacaktır. Haklı fesih sizin tarafınızdan yapılmışsa ihbar tazminatı alma hakkınız yoktur.

 39. Merhaba Mustafa bey.12 saat sadece yarim saat molayla calismaktayım gece ve gunduz vardiyasi olarak.haftada 3 gun tatil yerine gore de mesai yaptirilmaktayiz.böyle bir calisma sistemi var midir yada imzayla onay alinarak yaptirilabilir mi?hakli fesh de iş mahkemeye düşerse delillerimiz oldugu halde dava ne kadar sürebilir?

  1. Günlük 11 saatin üzerinde çalıştırılamazsınız. Bunun dışında haftada en az bir gün hafta tatili yapabiliyorsanız ve yıllık fazla mesai saatiniz 270 saati geçmiyorsa bir sorun yok demektir.

 40. Merhaba ben saglik sebeplerinden dolayi isden ayrilacagim kıdem ve ihbar tazminatimi alabiliyrmiyim hastane raporu alarak isten cikicam

  1. Merhaba size birşey sormak istiyorum ben 06″10″2016 tarihinde çalişmakta oldugun iş yerine ihbar çekip iş aktimi sonlardırdım ama ihbarı çektiğim günden beri iş yerimden herhangi bi cevap ve dönüş yapılmadı bu konuda ne yapmalıyım .

   1. İhtarnamede işveren bir süre vermiş olmalısınız. Bu süre geçmesine rağmen haklarınız ödenmemişse artık dava açmanız faydanız olacaktır.

 41. merhaba ozel guvenlık gorevlısı olrak 3 yıldır calıstıgım ıs yerınde,bayramda mesaı paralarımızı tam alamıyoruz. sozlesmede bulunmayan guvenlı gorevlısı vzıfesı olmayan ısler yptırılıyor. ve ayda toplam 230 sat calısıyoruz yemek artı yol 1450 tl alıyoruz. bu durumu gerek calıstıgımız fabrıkaya gerek sırketle gorustuk ancak kımse kulak asmıyor sıkayetlerımızı bılderlı 1.5 yıl oldu ve ısten ayrılmak ıstıyoruz. kıdem ve ıhbar tazmınatı alabılırmıyız?

  1. İşten ayrılmaya karar verirseniz muhakkak ihtarname göndererek ayrılın. Aksi takdirde hak kaybına uğrayabilirsiniz.

Başa dön tuşu