SGK

Emekli maaşı nasıl artar?

Emekli maaşının nasıl artacağı herkes için önem arz eder; çünkü düşük emekli maaşı, ömür boyu daha düşük gelirle yaşamak zorunda olmak demektir. Bu yazımda işçiler yani eski deyimle SSK’lı 4a’lılar için, örneklerle emekli maaşını artırmanın yollarını izah etti. Gelin, birlikte bakalım: İşçiler için emekli maaşı nasıl artar?

Emekli maaşı nasıl artırılır?

Emekli maaşının nasıl artacağını bilmek için, öncelikle nasıl hesaplandığını bilmek gerekir. Bu, sınavda çıkan bir matematik sorusunu çözmeye benzer. Nasıl ki matematik sorusunun formülünü bilmeden soruyu çözmeniz mümkün değilse, emekli maaşı hesaplama formülünü bilmeden de emekli maaşını artırmanız mümkün olmaz.

Şu yazımda, hem de örnek bir kişinin emekli maaşını hesaplayarak, emekli maaşı hesaplama formülünü tüm detaylarıyla izah etmiştim: https://mustafabaysal.com/ne-kadar-emekli-maasi-alirim-4a-icin-emeklilik-maasi-hesaplama-ornegi/

Emekli maaşı hesaplama formülü

Yukarıdaki bağlantıda uzun uzun açıkladığım formülü buraya tekrar koymama gerek yok. Fakat konunun anlaşılabilmesi için, bu formülün temel özelliklerini açıklayacağım. Buna göre;

 • Emekli maaşı hesaplama formülü 3 parçaya ayrılır.
 • Bu parçalar 31/12/1999 öncesi, 01/01/2000-30/09/2008 arası ve 01/10/2008 sonrasıdır.
 • Her parçanın formüle etkisi birbirinden farklıdır.
 • Bu parçalar arasında maaşa etkisi en yüksek olan 31/12/1999 öncesi primlerdir.
 • Maaşa etkisi en az olan ise 01/10/2008 sonrası primlerdir.

Emekli maaşı aylık bağlanma oranları

Şimdi gelin, öncelikle üç dönemin aylık bağlanma oranlarını (ABO) kıyaslayalım. Bunu da daha önce detaylıca yapmıştım; isterseniz detaylı bilgiyi şu yazımdan alabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/emeklilikte-abo-nedir/

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!
 • 1999 öncesi ABO, ortalama 5.000 gün primi olan birisi için en az %50’dir (Rakam yaklaşıktır, değişebilir).
 • 2000-2008 arası ABO, ortalama 5.000 gün primi olan birisi için en az %40’tır (Oran yaklaşıktır, değişebilir).
 • 2008 sonrası ABO, ortalama 5.000 gün primi olan birisi için en az %27’dir. (Oran yaklaşıktır, değişebilir).

ABO’lar arasındaki farklı vurgulamama gerek olmasa gerekir.

Prim miktarının emekli maaşına etkisi

Ödenen sigorta prim miktarının da emekli maaşına önemli bir etkisi vardır. Bunun nedenini ise kısaca şöyle özetleyebiliriz:

 • 1999 öncesi kısmi aylığın hesabında; ABO dışındaki diğer değişken “gösterge”dir ve gösterge, kişinin adına 1999 öncesinde bildirilen sigorta prim toplamının, yine 1999 öncesi prim yatırılan yıl sayısına bölünmesi ile bulunur. O halde, 1999 öncesi yatırılan prim miktarının büyüklüğü maaşı değiştirir.
 • 2000-2008 arası dönemde de ortalama aylık kazanç (OAK) önem arz eder ve formülün ABO ile birlikte diğer ana bileşeni budur. Dolayısıyla ödenen prim miktarı ne kadar çok olursa, OAK da o kadar çok olacaktır.
 • 2008 sonrası dönemde de ortalama aylık kazanç (OAK) önemlidir ve yine ödenen prim miktarı ne kadar yüksek olursa ortalama aylık kazanç da o kadar yüksek olur.

Emekli maaşının artırmanın yollarını iki alt bölümde incelemek daha faydalı olacaktır. Bunlar sırasıyla şöyle belirlenebilir:

 • Çalışırken emekli maaşını artırmak
 • Borçlanma yoluyla emekli maaşını artırmak
emekli maaşı nasıl artar

Çalışırken emekli maaşını artırmanın yolu

Çalışırken ödenen sigorta primleri ve bildirilen günler, emekli maaşı hesabındaki 3 bölümün sonuncusunu yani 2008 sonrası bölümü etkiler.

Bu bölümün hesaplama formülü ise OAK*ABO olarak belirlenmiştir. Buradaki OAK, ortalama aylık kazanç anlamına gelir ve OAK’ı bulmak için önce OGK yani ortalama günlük kazanç bulunur ve sonra bu rakam 30 ile çarpılır.

Dolayısıyla burada emekli maaşının yüksek olması için iki ana kural geçerli olur:

 • Kişi adına ödenen prim miktarı yüksek olmalı
 • Kişi adında ödenen prim miktarına oranla prim gün sayısı az olmalı

Bunu hemen iki farklı örnekle açıklayayım: İlk örneğimizde işçinin toplam prim miktarı 100.000 ve gün sayısı 400 olsun. İkinci örneğimizde toplam prim gün sayısı 250 olsun. Bu iki kişi de 100.000 lira ile aynı miktarda prim ödemiş olsa bile, ortalama günlük kazançlar (OGK) farklı olacaktır:

 • İlk kişinin OGK’si 100.000/400=250 TL
 • İkinci kişinin OGK’sı 100.000/250=400 TL

Haliyle ilk kişinin emekli maaşına esas formüldeki ortalama aylık kazancı 250*30=7.500 lira olacakken ikinci kişinin formüldeki ortalama aylık kazancı 400*30=12.000 lira olacaktır (Rakamlar farazi olup sadece konunun anlaşılması için verilmiştir).

Bütün bunlardan anlaşılması gereken nedir? Kısaca ve net şekilde şöyle ifade edebiliriz:

Sigortalının adında ödenen prim miktarı TAM bildirilirken, eğer mümkünse ve yasalsa, gün sayısı EKSİK bildirilirse, kişinin emekli maaşı artar. Örneğin kişinin sigortası 15.000 TL olarak bildirilirken gün sayısı 30 değil de daha az, örneğin 15 gün bildirilse, bu durum uzun vadede emekli maaşını artıracaktır.

emekli maaşı yükseltme

Borçlanma ile emekli maaşını artırmak

Tabiri caizse “dananın kuyruğunun koptuğu” yer burasıdır. Çünkü birçok kimse, geriye dönük borçlanma yaptığında, maaşının aynı oranda artacağını zanneder. Halbuki; bazen onbinlerce liralık borçlanmanın karşılığı aylık olarak birkaç on lira bile olabilir. Bu durumda yakından bakalım.

Hizmet borçlanması yapmak isteyen kimselerin önünde üç seçenek bulunur:

Evet, borçlanma ile ödenen toplam prim miktarı ve bildirilen gün sayısı artırılabilir; fakat bunun etkisi her zaman aynı olmaz. Önemli olan, hangi döneme ait bir borçlanmanın yapıldığıdır.

Şimdi, aynı miktar borçlanmanın her 3 döneme etkisini somut bir örnekle ortaya koyacağım. Örneğimizdeki kişi doğum borçlanması yapacaktır. 720 günlük bu doğum borçlanmasını asgariden yapacak olup etkisini üç dönemde incelemeden önce kişinin genel durumunu yazalım:

 • Bu kimsenin emekli maaşı normalde 9.063,38 TL olacaktır.
 • Kişinin yaşı 50’dir.
 • Toplam prim ödeme gün sayısı 10.596’dır.

Aşağıdaki tablodan, kişinin AYNI miktar ve AYNI gün sayısınca asgariden yapacağı doğum borçlanmasının sonuçlarını görebilirsiniz.

Bu kimse 720 gün için 76.860,00 TL doğum borçlanması ödemiştir.

1999 Öncesi BorçlanılırsaYeni Emekli Maaşı 10.576,52 TL
2000-2008 Arası BorçlanılırsaYeni Emekli Maaşı 9.258,24 TL
2008 Sonrası BorçlanılırsaYeni Emekli Maaşı 9.184,61 TL
Borçlanma sonrası emekli maaşı

Eski ABO’lar şöyleydi: ABO1 %83, ABO2 %71 ve ABO3 %59. Yeni aylık bağlanma oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

BORÇLANMA SONRASIYeni ABO1Yeni ABO2Yeni ABO3
1999 öncesi817463
2000-2008 arası857463
2008 sonrası857463
Borçlanma sonrası ABO
emekli maaşı nasıl yükseltilir

Bilinçsiz borçlanma yapmayın!

Yukarıdaki üç örneği incelediğimizde karşımıza şu sonuçlar çıkar:

 • Bu kişi 1999 öncesi doğumunu borçlandığında maaşını 9.063,36 TL’den 10.576,52 TL’ye çıkarmıştır.
 • 2000-2008 arasını doğumunu borçlanınca maaşı 9.063,36 TL’den 9.258,24 TL’ye yükselmiştir.
 • 2008 sonrası doğumunu borçlanınca maaşı 9.063,36 TL’den 9.184,61 TL’ye çıkmıştır.

Yukarıdaki üç farklı senaryoda da kişinin toplam 76.824,00 TL borçlanma parası ödediğini hatırlatmak isterim. O halde bu kimse için 1999 öncesini borçlanmak son derece mantıklıyken, 2000 sonrası doğumu borçlanmak maaşında önemli bir etki yapmamıştır.

SONUÇ

Emekli maaşını artırmanın en basit ve mantıklı yolu elbette yüksek miktarda prim yatırılıyor olmasıdır. Fakat bu doğal durum mümkün olmadığında da emekli maaşını artırmanın yolu aranabilir.

İşte bunun nasıl mümkün olabileceğini iki farklı seçenek altında izah ettim. Özellikle hizmet borçlanması yaparak emekli maaşını artıracağını zannedenlere, yazımın ilgili bölümlerini tekrar okumalarını tavsiye ediyorum.

Bilinçsiz borçlanma yaptığınızda ödediğiniz yüksek primlere karşılık aylık artışınız yalnızca birkaç yüz lira ile sınırlı kalabilir. Daha da kötüsü; bazı durumlarda borçlanma sonrası maaş düşüşü bile görülebilmektedir.

Bu nedenle, özellikle borçlanma yapmadan önce ya da son yıllar prim planlaması yapmak için bir bilene danışmanız çok önemlidir.

Emekli maaşı artırma ile ilgili sık sorulan sorular:

Emekli maaşı neye göre belirlenir?

Üç farklı dönemde hesaplanan emekli maaşı temelde ödenen prim ile bildirilen prim gün sayısına göre belirlenmektedir.

Emekli maaşı yılda kaç kere artar?

Emekli maaşı yılda iki kere, memur maaş zammı oranında artar.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

28 Yorum

 1. 01.10.1991 yılında 7549 gün ile emekli oldum.Çalışırken askerlik borçlanması ödedim.
  İntibak aylık bağlama oranı 70.00
  E.maaşım 11.990.31
  Ek ödeme tutarım 479.61
  Ayrıca yaşlılık emekli aylığı olarak tanımlanıyor. Saygılar.

 2. 10.03. 1993 te işe girdim 2023 Nisan ayında eytden emekli oldum 8500gün pirim var emekli maaşı bu gün itibarı ile 11145tl aynı zamanda işe başlayan bir bayan arkadaş 2019 kasım ayında normal yaşından emekli oldu 5450gün ile oda bugün itibariyle 11050tl maaş alıyor bu maaşlar normalmi

 3. Emekli oldum fakat askerlik borçlanması yapmadım 1999 öncesi gün sayım1407 kaç gün borçlanma yaparsam bana yararı olabilir.1994/1996 arası askerlik yaptım tavandan ödersem emekli maaşını ne kadar yükseltir 10,250 emekli maaşı alıyorum

 4. Askarı ücret üzerinden yapılan aynı gündeki askerlik borçlanmasınin bir iki yıl önce gibi erken yapılmasının veya daha sonradan emekli olurken yapılmasının emekli maaşına parasal etkisi aynimidir
  Tşk.

 5. 01.06.1998 işe girişli 4A kamu işçisi olarak çalışmaktayım. 31.12.1999:471
  01.01.2000/30.09.2008:2752
  01.10.2008: 5085 pirim günüm vardır.
  Size sorum naçizane, 2023 yılı 31 Tem. Dan sonra mı, 15 Ocak 2024 tarihinden sonra mı emekli dilekçemi vereyim. 2023 yılında olursam 2024 yılına göre kaybın olabilir deniyor. Teşekkür ederim

 6. Merhaba,

  01.09.1995 SGK girişim bulunmaktadır.
  1997 yılında askerliğimi 18 süre ile yaptım, şu an prim gün sayım 9360 dır.
  EYT den dolayı emekliliğe hak kazanmış durumdayım fakat şu an için henüz emeklilik dilekçemi vermedim.
  Emekli maaşı hesabına baktığımda 7665 tl maaş bağlanacağını öğrendim.
  NOT: Şu an ki bürüt maaşım 158900 TL dir.
  Şimdi 99 öncesi askerliğimi yaptığımdan askerlik borçlanması yaptığımda emekli maaşımda artış nasıl bir fark olur.

  Bu konu ile ilgili tecrübelerinizden yararlanarak bilgi edinmek istiyorum.
  Yardımlarınızı bekler iyi çalışmalar dilerim.

  Saygılarımla,

  M.Mustafa AKSU

 7. 7950 gün primim var ssk lıyım sistemde 8700 tl maaş görünüyor şu an asgari ücretin 3.5 kat üzerinden primim yatmakta çalışmaya devam etmemmi mantıklı yoksa emekli olup çalışmakmı mantıklı

 8. iyi günler
  Askerlik borçlanması yaptım ama sistemde emekli maaşımın düştüğünü görüyorum.
  450 gün üzerinden 48 000 TL ödedim.

  paramı geri alıp doğru gün ve oranda yatırsam maaşım artarmı.
  Bu konuda yapmam gereken hesaplama nedir. veya bu konuda bana yardımcı olabilecek birini nasıl bulurum.
  teşekkürler.

 9. Sevgili Mustafa Bey,
  Değerli bilgileri bizimle çok çok güzel bir şekilde paylaştığınız için çok teşekkür ederim.

  Ben de size kendi özelimde sormak istiyorum.
  Ben bir öğretmen olarak 5077 prim günümü hep özel okullarda çalışarak tamamladım.Emeklilikte prime takıldım maalesef.5975 güne ihtiyacım olacak.
  Bu kalan 900 günün bir kısmını doğum borçlanması yaparak( ki doğumlarımın biri 2010 diğeri 2015 yıllarında oldu.) diğer kalan prim günlerimi yaklaşık 13 aya denk geliyor dışarıdan ödeyerek yapmak istiyorum.Sgk bugünkü hesaba göre 7145 maaş alacağım bilgisini veriyor.

  Bu bilgiler ışığında ben bu aşamada
  1.Ne yaparsam daha fazla maaş alırım ya da alabilir miyim?
  2.Dışardan yatırma değilde birebir hiç borçlanma yapmadan ve dışarıdan ödeme yapmadan yine bir işe girip primlerimi tamamlasam maaşım ne ölçüde artar?
  3. Şu an emekli olmak avantajlı mı?
  4.Dışardan ödemeyi en yüksekten yatırsam bana faydası ne kadar olur ya da gerek var mı?
  5.Doğum borçlanmasında en yüksekten yatırmak gibi bir durum sözkonusu mu ve faydası olur mu alacağım maaşa?
  6.Kısaca daha yüksek maaş almak için şu aşamadan sonra ne yapmam gerekir ya da ne yaparsam maaşımı en fazla ne kadar etkiler ve yapacaklarıma değer mi?

  Lütfen bağışlayın çok soru sorduğum için ama benim için çok önemli????????????
  Şimdiden emeklerinize sağlık.

  1. Merhaba. Öncelikle teşekkür ederim. Ancak bu sorularınıza buradan cevap vermem mümkün olmaz. Hizmet dökümünüzün incelenerek hesaplama yapılması lazım. Bunun için özel danışmanlık hizmeti almanızı öneririm.

 10. Mustafa Bey merhaba,
  01.01.1999 işe giriş tarihim eyt kapsamına giriyorum askerlik hariç hiç boşluğum olmadı 2002/2003 yıllarında askerlik borçlanması yapsam maaşımı oransal olarak ne kader etkiler veya borçlanma yapmama gerek varmı?

 11. Mustafa bey merhaba
  23. 04. 1975 doğumluyum
  01.02.1991 sigorta başlangıç tarihim olup 4A lı ve prim gün sayısı 2 dir. 05.09.1996 öğretmenliğe başlamam. 01.09.2016 da KHK ile ihraç oldum. 16.05.2022 de 4A olarak işe başladım asgari ücretli prim ödemeleri oldu. 4ACtoplamgün sayısı 7096,4A prim gün toplamı 283 gündür. 31.12.2022de askerlik borçlanması talep ettim. 21.07.1998–21.11.1999 tarihleri arası askerliğin için 33000tlcivarı borç çıkarıldı.
  öğretmenliğe dönüş yapamazsam 4C den prim gün sayısı 9000 dolmadığı için emekli olamıyorum. 4A dan emekli olmak içinse 1261 e tamamlamam gerekiyor.1261 e tamamlayıp emekli olsam mı? Öğretmen emekli maaşı ile şu anki asgari ücrete göre ödenen primlerle emekli olmam arasında maaş çok fark eder mi? Askerlik borçlanmasını 20gün içinde ödemem lazım. Bu 33000tl yi ödeyip borçlanmaya gerçekleştireyim mi?

 12. Mustafa Bey merhaba,
  1972 doğumluyum ve 1993 4A sigorta girişliyim 1996-1997 yılları arasın da askerlik görevimi yaptım.
  2000 yılı öncesi 750 gün – (gösterge 9475 aylık bağlama oranı 71.00)
  2000 – 2008/10 – 2.614 gün – ( ortalama kazanç – 32.050.80 – Aylık bağlama oranı 57 )
  2008/10 sonrası 4521 ve devam eden bir sigortalılık sürecim mevcut. ( ortalama kazanç 13.459.50 – Aylık bağlanma oranı 44.30 )

  Size sorum şu eğer askerliğimi yaptığım 1996 – 1997 yılları için askerlik borçlanmasını en üst limitten borçlanırsam EYT kanunu yasası sonrası alacağım emekli maaşım da bir artış elde edebilir miyim?

 13. Mustafa bey merhaba
  1999 yılı öncesinde kısa aralıklarla çalıştım
  1999 den bugüne kadarda aktif olarak çalışıyorum ve EYT den yararlanabiliyorum. Özellikle 2008 ve sonrasında primlerim tavan da üzerinden yatırıldı.
  Hesaplama tablonuza göre bir hesap da yaptım. Sorum şu: emekli maaşımın artması için 1999 ve öncesine ait eksik primlerimi yatırmamın bugünkü emekli maaşımı arttırıcı bir etkisi olur mu yoksa bu çalışma prim süremi arttırarak ortalamada emekli maasima hiç etki etmeyebilir yada düşürücü bir etkisi olur mu?
  Şimdiden teşekkür ederim
  Saygılarımla

  1. Merhaba, bunun için mutlaka net hesaplama yapılması gerekir. İmkanınız varsa profesyonel destek almadan karar vermemenizi öneririm.

 14. Mustafa bey merhaba,
  Emeklilik yaşı nasıl arttırılır adlı makalenizde verdiğiniz 99 öncesi doğum borçlanması örneğinde 720 günlük asgariden 76.860 TL’lik ödeme yerine yine aynı miktarda(76860₺) ama tavandan daha az günle geçmişe dönük prim ödenirse hesapladığınız emekli maaşındaki yaklaşık 1500 tl’lik fark da bir değişiklik olur mu? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

 15. Çok teşekkür ederim. Yılbaşından önce başvuru yapmıştım. Borç fert grçen hafta 37bin küsür yatırdım. Defiğiniz gibi 600 tl ye yakın arttı görünüyor emekli maaşım.

 16. Hocam 22.08.1998 sigorta başlangıcım askerden sonra.1973 doğumluyum 8. ay. Kamuda işçiyim. Askerlik borçlanması yapmam avantajımamı dezavantajımamı olur.

  1. Uzmana gerek yok kardeşim asgari yatırınca 540 gün ayda en az 600 civarı maaşa etkisi var. Ben 190 gün prim eksik yatırdım 200 maaşa etkisi oldu. Birde kartopu gibi arttığını düşün. 600 zamla 650 öbür zamla 720 sürekli artacak imkanın varsa yatır. 3-4 yılda aldığın fark yaptırdığını ödüyor

   1. 1999 öncesi ekstra askerlik borçlanması yaptım.37000küsür ödedim (alt seviyeden) maaş net 468 tl artış oldu artı ek ödemede 19 tl artış oldu bilgilendirme

 17. Mustafa bey

  bU ZORUNLU EMEKLİLİK ANAYASA UYGUN MU DUR? MESALA ÇALIŞANLARDAN BİR KESMİNİN EMEKLİ OLMASI KENDİ İRADESİNE BIRAKILIRKEN BİR KESMİNİ ZORUNLU EMEKLİ ETMEK NE KADAR HUKUKUDİR? NE KADAR ANAYASALDIR?

  1. Merhaba, bu sorunun cevabı hukukçulara göre bile değişecekken, konunun anayasaya uygunluğunu benim değerlendirmem mümkün olmaz Mehmet bey.

 18. Musafa bey merhabalar,

  Bizler kamuda 5620 sayılı kanuna istinaden kamuda geçici işçi statüsünde çalışıyoruz. Normal şartlarda benim emekli olma yaşım 56 yaşıdır. ancak çıkan bu yasada bizler için zorunlu emeklilik şartı getrilmiştir. yani bizler de zorunlu emeklilik vardır. Bu maddeyi aynen buraya yazıyorum.

  ”Ancak; bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamına girenlerin bağlı bulunduğu
  sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları
  tarihte iş sözleşmeleri tüm yasal hakları ödenmek suretiyle sona erdirilir.”

  Sorum şu şimdi bu EYT ÇIKTIĞINDAN İDARE BİZİ BU MADDEYE DAYANARAK ŞU AN 50 YAŞINDAYIM BENİ ZORUNLU EMEKLİ EDEBİLİR Mİ? YOKSA ANCAK 56 YAŞINDA MI ZORUNLU EMEKLİ OLURUM. TEŞEKKÜRLER….

  1. Merhaba, taslak halindeki yasalarla ilgili yorum yapmamayı tercih ediyorum. Lütfen kanun resmi gazetede yayımlanınca tekrar sorun.

 19. Mustafa bey merhaba
  25.05.1980 doğumluyum
  01.07.1997 sigorta başlangıç tarihim
  Prim günüm 7000 gün
  1.sorum: Eyt nin mecliste gecmesi durumunda Sgk ya emekli dilekçemi ne zaman verebilirim

  2.sorum; Askerlik başlangıç tarihim 25.05.2000
  550 gün askerlik yaptım
  Askerlik borçlanması yapmam durumunda emekli maaşım asgari ücret üzerinden hesaplanırsa ne kadar artar veya ne kadar düşer ?
  Konu hakkında yardımlarınızı rica ederim

  Saygılarımla

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu