Çalışma Koşulları

İşveren vekili kimdir?

İşveren vekili kavramını doğru bilmek; bazen İş Kanunu’nun sağladığı haklar bakımından, bazen de uygulamada sahip olunan yetkiler açısından önem arz etmektedir. Peki işveren vekili nedir? Kime işveren vekili denir?

İşveren vekili nedir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2nci maddesine göre işveren vekili; işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimsedir. Tanımdan da görebileceğiniz üzere işveren vekilliğinin unsurları şunlardır:

  • İşveren adına hareket edebilme
  • Bir sürecin yönetiminde yer alma

İşveren vekilinin fiillerinden sorumluluk

İşveren vekili, işverenin kendisine verdiği görevleri yapsa da bu durum işvereni sorumluluktan kurtarmaz. Yani işveren vekilinin her fiilinden işveren de aynen sorumlu olacaktır.

Örneğin bir işçiye işveren vekilini hakaret etmesi durumunda, işveren hakaret etmiş gibi sonuç meydana gelecektir.

İş Kanunu’nun 2’nci maddesinde bu kural şöyle ifade edilmiştir: “İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.”.

İşveren vekili işçi midir?

İşveren vekilinin, işveren adına hareket etme ve yönetim yetkisinin olması onu diğer işçilerden farklı kılmaz.

İşveren vekili de İş Kanunu’na tabi bir işçidir ve kanunun öngördüğü tüm haklardan yararlanacaktır. Neticede işveren vekili de maaşla çalışan ve işveren karşısında hakları korunması gereken bir konumdadır.

Yine de işveren vekili teknik anlamda İş Kanunu’na tabi bir işçi de olsa, normal işçilere göre özel hükümlere tabi olduğu durumlar olacaktır.

işveren vekili

İşveren vekilinin işe iade davası

İşveren vekilinin diğer işçilerden tek farkı, işe iade davası açamamasıdır. Ancak burada da bir ayrımı iyi yapmak gerekir.

Bir çalışanın önünde işveren vekili unvanı var diye, onun hiçbir şekilde işe iade davası açamayacağını söylemek yanlış olacaktır. Burada işe iade davası açamayacak işveren vekilinden kastedilen şunlardır:

  • İşletmenin bütününü idare eden işveren vekilleri (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı gibi)
  • İşletmenin bir bölümünü idare eden işveren vekillerinden İŞÇİYİ İŞE ALMA VE İŞTEN ÇIKARMA yetkisi bulunanlar (Örneğin bir banka şubesi müdürü işveren vekili olsa da işe alımları o yapmadığı için işe iade davası açabilir.)

İşveren vekilinin işe iade davası açma hakkının tüm ayrıntılarının şu yazımda izah etmiştim: https://mustafabaysal.com/isveren-vekili-ise-iade/

Kimler işveren vekili olabilir ve kimler olamaz?

Okuyuculardan gelen sorulardan birisi de budur ve açıkçası iş mevzuatında buna dair bir hüküm bulunmamaktadır.

İş Kanunu ve alt mevzuatı; kimlerin işveren vekili olabileceğini tek tek saymadığı gibi, aksine kimlerin olamayacağını da sayma yoluna gitmemiştir.

Burada önemli olan; işveren vekilinin, yazının ilgili kısmında belirttiğim iki şartı taşımasıdır. Bir çalışana işveren adına hareket etme yetkisi yazılı olarak ya da sözlü şekilde verilmişse ve bu çalışan yönetici sıfatını haiz işleri yürütüyorsa, artık işveren vekili olduğunu söyleyebiliriz.

Yönetici sıfatı olmayan ve alt seviyede çalıştığı açık olan, üstelik işveren adına hareket etmeye de yetkilendirilmemiş birisine “işveren vekili” denilmesi, o kişiyi kendiliğinden işveren vekili yapmayacaktır.

işveren vekili kimdir?

Bir işyerinde kaç işveren vekili bulunabilir?

Bunun da belirlenmiş bir yasal sınırı yoktur. İşyerinin büyüklüğüne göre hiç olmayabileceği gibi bir tane ya da daha çok da olabilir.

Burada önemli olan ölçüt, işveren vekili olarak belirlenen kişilerin yukarda belirtilen şartları objektif olarak taşıyor olmasıdır.

4857 sayılı İş Kanunu’nda işveren vekili

İşveren vekilinin tanımını yapmakla yetinen İş Kanunu, yazının ilgili kısmında da belirttiğim üzere, kimlerin işveren vekili olacağını ya da olamayacağını tek tek sayma yoluna gitmemiştir.

İş Kanunu bakımından işveren vekilinin önemini anlamak için, işveren vekilinin içinde geçtiği madde hükümlerine göz atmak yeterli olacaktır:

Madde:1- Bu Kanun, 4’üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3’üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.

Madde: 3- Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Madde: 16- İşe başlamasıyla iş sözleşmesi kurulan işçilere ücretlerini işveren veya işveren vekili her birine ayrı ayrı ödemek zorundadır.

Madde: 18- İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu madde, 19 ve 21 inci maddeler ile 25 inci maddenin son fıkrası uygulanmaz.

Madde:51- İşveren veya işveren vekili yukarıdaki fıkrada sözü edilen paraların kendisi tarafından alındığında eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını belgelemekle yükümlüdür.

Ayrıca İş Kanunu’nun 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ve 107’nci ve Geçici 10’uncu maddelerinde geçen idari para cezaları ile ilgili hükümlerde de işveren vekili, işveren ile birlikte anılmıştır.

Bütün bu maddelerden çıkarılabilecek en doğru hüküm şöyle ifade edilse gerekir:

İş Kanunu, işveren vekilini işveren ile bir görmüş ve işveren vekilinin fiillerinden işvereni ayniyle sorumlu tutmuştur.

SONUÇ

İşveren vekili işletmeyi ya da işyerini idare ederken, kendisine özel yetkiler verilmiş olması halinde; kamu kurumlarına karşı da işvereni temsil edebilecektir. Örneğin bir teftiş tutanağını imzalayabilecek ya da vergi dairesiyle muhatap olabilecektir.

Burada hatırlanması gereken husus; işveren vekillerinin de İş Kanunu’na tabi birer işçi oldukları ve mevzuat ile getirilen haklardan onların da yararlanabileceğidir.

Ancak işveren vekili belirlenirken, yazıda açıkladığım şartların vaki olmasına dikkat edilmeli ve işveren vekilinin her fiilinden işverenin de sorumlu olduğu unutulmamalıdır.

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. Mustafa bey merhaba. Şimdi bugün 1 Mayıs’a girdik ve ben 00:00-08:00 vardiyasında çalışıyorum. Özel güvenlik görevlisiyim. 1 Mayıs günü 8 saat dinlendikten sonra 16:00-00:00 vardiyasına tekrar geleceğim. Benim sorum şu: Resmî tatil olduğu için ben aynı gün geldiğim için çift mesai mi almam lazım yoksa tek mesai mi almam gerekiyor teşekkür ederim.

  2. Merhaba mustafe by bayramin 1 rinci günü akşam sekizden sabah sekize kadar olan sürede resmi tatil ödemesi nasil yapilir bu konu hakkinda bilgi almak istiyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu