İhbar Tazminatı

İş arama izni kullanmak istemiyorum!

İş arama izni kullanmak istemeyen işçinin neden böyle bir talepte bulunduğunu anlamak güç olabilir; ancak hangi sebeple olursa olsun uygulamada böyle bir durumla karşılaşmak mümkündür. Peki ama işçi, iş arama izni kullanmak istemezse ne olur?

İş arama izni kavramı

İş Kanunu’ndaki adıyla yeni iş arama izni; ihbar süresini kullanmakta olan işçiye tanınan yasal bir hak olup işçinin çalışmadan ücrete hak kazanacağı bir süreyi ifade eder.

O halde, yeni iş arama iznini anlamak için öncelikle ihbar süresinin kullandırılmasının gerektiği hallere göz atmak icap eder.

İhbar süresi ve iş arama izni

Şu yazımda bildirimli fesih konusunu açıklamıştım: https://mustafabaysal.com/bildirimli-fesih-nedir/

İşçi ya da işveren, İş Kanunu’nun 17’nci maddesi kapsamında bir fesih yapacaksa, fesih tarihten belirli bir süre önceden karşı tarafı bilgilendirmekle yükümlüdür.

İşte ihbar süresi olarak adlandırılan bu zaman zarfında, işçinin en temel haklarından birisi de iş arama izni hakkı olacaktır.

iş arama izni kullanmak istemeyen işçi

İş arama izni kaç saat?

İş arama iznini çok detaylı şekilde şu yazımda incelemiş ve örneklerle izah etmiştim: https://mustafabaysal.com/yeni-is-arama-izni-nasil-hesaplanir/

Kısaca tekrarlamak gerekirse; iş arama izni günlük 2 saattir ve işçi isterse bu süreleri birleştirerek toplu kullanabilir.

Toplu kullanım söz konusu ise, işçinin işten ayrılacağı günün hemen önüne bu süreler denk getirilir ve işçi böylece işi daha erken bırakabilir.

İş arama izni neden var?

İş arama izni, adından da anlaşılacağı üzere işçiye iş bulması için tanınan bir haktır. Örneğin işveren işçisini işten çıkaracak olsun ve bunun için 6 hafta önceden ihbar bildirimi yapsın.

Bu işçi 6 hafta daha çalışacaktır ve bu arada da haliyle yeni iş araması gerekebilir. İşçiyi birdenbire işsiz bırakmak yerine, ona yeni iş bulması için zaman tanımak hem insani hem de yasal bir ödevdir.

Bir başka örnekte işçi iş akdini feshedecek olabilir ve işverene bildirim yapmıştır. Bu halde bile işçinin iş arama izni vardır. “Madem işçi istifa ediyor, bir de iş arama izni mi kullanacak?” dediğinizi duyar gibiyim.

Ama yukarıda bağlantısı bulunan yazıda da açıkladığım üzere, ki Yargıtay da aynı görüştedir, işten istifa eden işçi de iş aramak durumunda kalabilir. Dolayısıyla bu işçi de iş arama izni kullanmak isteyebilir.

İş arama izni zorunlu mu?

İş arama izni kesinlikle kullanılması zorunlu bir hak değildir. Bu hak işçiye tanınmış bir hak ve işveren için ödev olmakla beraber, hakkını kullanmak istemeyen işçiye kimse zorla iş arama izni kullandırtamaz.

Bu durumda elbette akılcı olan, iş arama izni kullanmak istemeyen işçinin bu süreleri birleştirmesi ve işi erken bırakması olsa da işçi bunu bile istemeyebilir.

Yeni iş arama iznini kullanmak istemeyen bir işçi, hangi gerekçeyle olursa olsun, bunu kullanmayabilir; yine de bunun bazı sonuçları olacaktır.

iş arama izni zorunlu mu?

İş arama izni kullanmak istemeyen işçi iş arama izni ücreti alamaz

İşçi yeni bir işi zaten bulmuş olabilir ya da hemen çalışmak istemediği için iş aramaya gerek görmüyordur. Sebebi ne olursa olsun, işverenin yazılı bildirimine rağmen yeni iş arama iznini kullanmayan işçinin artık yeni iş arama izni ücretini işverenden isteme hakkı olmayacaktır.

Yargıtay bu konuda şöyle düşünmektedir:

“… Taraflar arasında davalı işverenin davacıya iş arama iznini kullandırıp kullandırmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

Somut olayda, gerek 24.05.2011 tarihli bildirimde gerekse de 27.10.2011 tarihli ihtarnamede işverence işçiye iş arama izni kullanması önerilmiştir. Davacı işçi verdiği cevapta işe iade davası açtığından bahisle yapılan feshi kabul etmediğini, bu nedenle de iş arama iznine ilişkin davalı işverenin kendisince imzalanmış ihtarnamelerini de kabul etmediğini beyanla iş arama iznini kendisi kullanmamıştır.

Yani işverenin davacıya iş arama iznini kullandırmadığının kabulü doğru olmamıştır. Davanın reddine karar vermek gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirir.” (22 Hukuk, 2017/16193 K.)

SONUÇ

İş arama izni kullanmak istemeyen işçi, kullanmaya zorlanamaz. Evet, normal şartlar altında, bir işçinin iş arama iznini ısrarla kullanmak istememesi hayatın olağan akışına aykırıdır.

İşçi en azından bu süreleri birleştirip, üstelik ücretlerini de alarak işten erken ayrılma hakkına sahiptir; fakat yine de herhangi bir sebeple bunu da istemiyor olabilir.

İşçi örneğin iş bulmuştur veya belki de işyerinde son güne kadar ve eksiksiz çalışmak niyetindedir; hangi nedenle olursa olsun, yeni iş arama iznini kullanmak istemeyen işçinin şu iki kuralı bilmesi icap eder:

  • İş arama izni kullanılması zorunlu değildir, işçi isterse kullanmaz ve çalışmaya devam eder
  • Ancak işveren kendisine imkân tanıdığı halde iş arama izni kullanmayan işçi, artık işverenin kendisine iş arama izni ücreti ödemediğinden bahisle, iş arama izni ücretini talep edemez.

İstifa eden işçinin neden ve nasıl iş arama izni hakkının olduğunu yazdığım makaleme de şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/istifa-eden-iscinin-is-arama-izni-var-mi/

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu