İzin

Yeni iş arama izni nasıl hesaplanır?

Yeni iş arama izni, İş Kanununun bizzat düzenlediği ve işçiye tanıdığı haklardan biridir. Adından da anlaşılacağı üzere, çalışmakta olduğu işinden ayrılacak olan işçiye, yeni iş araması için verilmesi gereken izini ifade etmektedir. O halde iş arama izni nedir ve nasıl hesaplanır?

İş arama izni nedir?

İş Kanununun 27 nci maddesine göre “Bildirim süreleri içerisinde işveren, işçiye yeni iş bulması için gereken iş arama iznini iş saatleri içerisinde ve ücret kesintisi yapmadan vermek zorundadır. İş arama izni süresi günde 2 saatten az belirlenemez ve işçi talep ederse iş arama izin saatlerini birleştirip toplu olarak kullanabilir. Ama iş arama iznini toplu kullanmak niyetinde olan işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmekle mükelleftir.”.

O halde yeni iş arama izni, ihbar süresini kullanan işçiye yeni bir iş bulması için verilmesi gereken izin olarak tanımlanabilir.

İhbar süreleri

Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışılan hallerde, iş sözleşmesinin feshedecek tarafın diğer tarafa belirli bir süre önceden haber vermesi gerekir. İhbar öneli de denilen bu sürenin ne kadar olacağı İş Kanununun 17 nci maddesinde belirlenmiştir. Buna göre bu süreler;

 • Çalışması 6 aydan az süren işçi için 2 hafta
 • Çalışması 6 aydan 1,5 yıla kadar süren işçi için 4 hafta
 • Çalışması 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren işçi için 6 hafta
 • Çalışması 3 yıldan çok süren işçi için 8 hafta

olarak uygulanmaktadır.

İş arama izni süresi

Yukarıda belirtilen bildirim süreleri boyunca, işverenin işçisine vermek zorunda olduğu iş arama izni süresi günlük 2 saattir. İşçi, bu süreleri isterse her gün ya da isterse birleştirerek toplu olarak kullanabilir. Bu konudaki takdir yetkisi tamamen işçiye aittir. Ama, iznini toplu olarak kullanmak isteyen işçi, bunu işverenine bildirmek ve toplu iznini işten ayrılacağı günden önceki günlere denk getirmek mecburiyetindedir.

İş arama izni ücreti

İş arama iznini kullanan ve çalışmayan işçiye, bu sürelerin ücreti kesinti yapılmaksızın ödenmek zorundadır. Bu, bir nevi çalışılmadan hak edilen bir ücret türüdür.

iş arama izni nedir

İşçiye iş arama izni verilmemesi

Olur da işçiye bu izin verilmezse ne olur? Bu halde iki ihtimal mevcuttur. Birincisinde işveren işçiye iş arama izni vermez ve onu çalıştırmazsa, yani iş aramaya göndermemekle beraber aynı zamanda işyerinde çalıştırmaksızın oturtursa bu durumda işçiye çalışmaksızın ödenecek ücretinin yanında iş arama süresi kadar bir ücret daha ödemek zorundadır.

İşçiye iş arama izni vermediği gibi bir de onu çalıştırırsa bu durumda işçiye çalışmaksızın ödeyeceği ücrete ilaveten çalıştırdığı saatlerin ücretinin yüzde yüz zamlı vermek zorundadır.

Buna göre işçi; iş arama iznini kullanırsa izin süresinin ücretini, kullanamaz ama aynı zamanda çalışmadan beklerse bunun iki katı ücreti ve hem kullanamaz hem de çalıştırılırsa üç katı ücreti alacaktır.

Hafta tatilinde ya da genel tatilde iş arama izni

İşçiye iş arama izninin iş saatleri içinde verilmesi İş Kanununun âmir hükmü olduğundan; hafta tatili, genel tatil gibi günlerde işçiye yeni iş arama izni verilmesi mümkün değildir.

İş arama izni, yıllık izin süresinde kullandırılabilir mi?

İş arama izninin ancak “iş günleri” içinde verilebileceğinden bahsetmiştik. Dolayısıyla genel tatil günlerinde ya da hafta tatillerinde iş arama izni verilemeyeceği kanunun âmir hükmüydü. Aynı şekilde, işçiye iş günleri dışında iş arama izni verilemezken, yıllık izin döneminde verilmesi zaten mümkün değildir. İşçinin sağlık raporu aldığı ve işe gelemediği günlerde de iş arama izni verilmez. Bu şekilde işçiye günlük iş arama izninin verilemediği durumlarda, verilemeyen bu iş arama izinleri hesaplanarak işçiye toplu olarak kullandırılmalıdır.

iş arama izni hesaplaması

İş bulmuş işçiye de iş arama izni verilir

Yargıtay kararlarına göre; işçi yeni bir işi zaten bulmuş olsa bile, yine iş arama iznini hak eder. Çünkü işçi iş bulmuş olsa bile ve işveren bunu bilse dahi, bu sürede daha iyi bir iş bulma fırsatını yakalayabilir:

“… Hatta işçi bu arada yeni bir iş bulmuş olsa dahi, iş arama ihtiyacı devam eder. Çünkü iş arama iznini değerlendirerek daha iyi bir iş bulma imkânına kavuşabilecektir…” (22 Hukuk, 2014/19880 E. ve 2015/33173 K.).

İş arama izninin günlük kullanılması durumunda hesabı

Bu durumda hesap çok kolaydır. İş Kanununa göre iş arama izni en az 2 saat verildiğinden, işçi çalıştığı iş günlerinde en az 2 saat bu iznini kullanabilir. Burada bir sıkıntı yoktur. Ancak bu iznin hangi saatlerde kullanılabileceğini belirleme yetkisi işverene aittir:

“… İş arama izninin kullanılma zamanını işveren belirler. İşçinin kendiliğinden bu izni kullandığını belirterek ayrılması doğru değildir. Zira ihbar öneli içinde iş görme borcu eksiksiz devam etmektedir…” (22 Hukuk, 2017/22104 E. ve 2017/9422 K.)

yeni iş arama izni süresi hesaplama

İş arama izninin toplu kullanılması durumunda hesabı

Bu durumda özel bir hesaplama yapmak gerekiyor. Şöyle ki; bu iş arama izninin toplu olarak kullanılması halinde, kullanılacak izin günlerinin işçinin işten ayrılacağı günlerin hemen önüne denk getirilmesi gerekiyor. Bu durumda günlük 2 saat iş arama izinlerinin toplanması ve güne çevrilmesi gerekecek.

İş arama izni hesabı kolay

İş arama izni bildiğiniz gibi işçinin bildirim yani ihbar süreleri boyunca veriliyor. O halde işçinin ihbar süresi kaç gün ise bu günler 2 ile çarpılacak ve sonra tekrar güne çevrilecektir.

İş arama izni kullanım örnekleri

Bunun için 4 örnek yapalım ve konuyu tam olarak anlayalım. Dört örnekte de işçinin haftada 6 gün çalıştığını ve iş arama izninin günlük 2 saat olduğunu varsayıyoruz. Ayrıca bilinmesi gerekir ki İş Kanuna göre günlük çalışma süresi 7,5 saattir.

 • İşçinin ihbar süresi 2 hafta olsun. Bu durumda 2 haftada 6’şar iş gününden 12 gün vardır. İşçinin toplam izin süresi ise 12 × 2 = 24 saattir. 24 sayısını 7,5’a bölünce çıkan sonuç bize işçinin işten ayrılmadan kaç gün önceden itibaren işe gelmeyeceğini gösterecektir. 24 ÷ 7,5 = 3,2. Bu durumda işçi tam olarak 4 gün önce mesaisinin bitmesine 1,5 saat kala işten ayrılacak ve bir daha gelmeyecektir.
 • İşçinin ihbar süresi 4 hafta olsun. Bu durumda 4 haftada 6’şar iş gününden 24 gün vardır. İşçinin toplam izin süresi ise 24 × 2 = 48 saattir. 48 sayısını 7,5’a bölünce çıkan sonuç bize işçinin işten ayrılmadan kaç gün önceden itibaren işe gelmeyeceğini gösterecektir. 48 ÷ 7,5 = 6,4. Bu durumda işçi tam olarak 7 gün önce mesaisinin bitmesine 3 saat kala işten ayrılacak ve bir daha gelmeyecektir.
 • İşçinin ihbar süresi 6 hafta olsun. Bu durumda 6 haftada 6’şar iş gününden 36 gün vardır. İşçinin toplam izin süresi ise 36 × 2 = 72 saattir. 72 sayısını 7,5’a bölünce çıkan sonuç bize işçinin işten ayrılmadan kaç gün önceden itibaren işe gelmeyeceğini gösterecektir. 72 ÷ 7,5 = 9,6. Bu durumda işçi tam olarak 10 gün önce mesaisinin bitmesine 4,5 saat kala işten ayrılacak ve bir daha gelmeyecektir.
 • İşçinin ihbar süresi 8 hafta olsun. Bu durumda 8 haftada 6’şar iş gününden 48 gün vardır. İşçinin toplam izin süresi ise 48 × 2 = 96 saattir. 96 sayısını 7,5’a bölünce çıkan sonuç bize işçinin işten ayrılmadan kaç gün önceden itibaren işe gelmeyeceğini gösterecektir. 96 ÷ 7,5 = 12,8. Bu durumda işçi tam olarak 13 gün önce mesaisinin bitmesine 6 saat kala işten ayrılacak ve bir daha gelmeyecektir.

iş arama izni süresi

İş arama izni Yargıtay kararları

Aşağıdaki karardan da görüleceği üzere; işçinin ihbar süresi kullanıyor olması iş arama izni hak etmesi için yeterlidir. İş sözleşmesini işçinin mi yoksa işverenin mi feshettiğinin bir önemi yoktur:

“… İşçinin, bildirim süresi tanımak suretiyle fesih yoluna gitmesi halinde de, işverence yeni iş arama izni verilmesi gerekir. Gerçekten Kanunda sadece bildirim süresinden söz edilmiş, bu süreyi işçinin ya da işverenin tanımış olması arasında ayrım yapılmamıştır…” (22 Hukuk, 2014/19880 E. ve 2015/33173 K.)

Bu konuyla ilgili şu yazımızdan da bilgi alabilirsiniz: mustafabaysal.com/istifa-eden-iscinin-is-arama-izni-var-mi

Bu kararda ise Yargıtay, işverenin ısrarlarına rağmen yeni iş arama iznini kullanmayan işçiyi haksız bulmuştur:

“… Yasal düzenlemenin tümüne bakıldığında; maddede geçtiği şekli ile açık amacı işten ayrılacak olan işçiye “yeni iş bulması için” iş aramasını sağlamaktır. İş arama izni dinlenme hakkı değildir. İşveren bu doğrultuda yükümlülüğünü yerine getirmişken; davacı işçi ise bu hakkını izni kullanmayacağını bildirerek, eylemli olarak ta çalışarak, kendi serbest iradesiyle bu hakkını kullanmama yönünde tercihte bulunmuştur. Söz konusu izin kullanma hakkı davacının kendisinin, üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği bir haktır. Kendisine işveren tarafından verilen ihtar ve ayrıca hatırlatmalara rağmen bu hakkını kullanmayıp daha sonra, bu yönde ki talebi, iş akdi artık fiili olarak ta sonlandıktan sonra iş arama izninin amacına göre artık iyiniyetli bir talep olmayacaktır. Bu doğrultuda işverenin iş arama izninin kullandırmadığının kabulü doğru olmamıştır…” (22 Hukuk, 2017/22169 E. ve 2017/9423 K.)

yeni iş arama izni İş Kanunu

SONUÇ

Yeni iş arama izni, işçinin her zaman hak ettiği bir hak değildir. İş arama izninden bahsedebilmek için, öncelikle işçinin ihbar süresini çalışıyor olması gerekir. İşçinin ihbar süresi kullanmadığı hiçbir halde, iş arama izni de gündeme gelmez.

İş arama izninin günlük kullanılması halinde hesabı da çok kolay olacaktır. İşçi her gün 2 saat iş arama izni kullanarak bu hakkından yararlanmış olacaktır.

Fakat iş arama izninin toplu kullanılması halinde, toplu kullanımın işçinin işten ayrılacağı günün öncesine getirilmesinin gerekmesi nedeniyle, aşağıdaki gibi bir sonuç ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak haftada 6 gün çalışılan ve işçiye günlük 2 saat iş arama iznin verildiği bir işyerinde;

 • Kıdemi 6 aydan az olan işçi işten ayrılma gününden 4 gün önce mesaisinin bitmesine 1,5 saat kala işten ayrılacak ve bir daha gelmeyecektir.
 • Kıdemi 6 aydan bir buçuk yıla kadar olan işçi işten ayrılma gününden 7 gün önce mesaisinin bitmesine 3 saat kala işten ayrılacak ve bir daha gelmeyecektir.
 • Kıdemi bir buçuk yıldan üç yıla kadar olan işçi işten ayrılma gününden 10 gün önce mesaisinin bitmesine 4,5 saat kala işten ayrılacak ve bir daha gelmeyecektir.
 • Kıdemi üç yıldan fazla olan işçi işten ayrılma gününden 13 gün önce mesaisinin bitmesine 6 saat kala işten ayrılacak ve bir daha gelmeyecektir.

İşçi ile işveren anlaşırsa, günlerden arta kalan saatler işçinin çalıştığı iş günlerine örneğin “yarım saat” ya da “bir saat” şeklinde yansıtılarak bu küsuratlar eritilebilir.

Tarafımızca hazırlanan yeni iş arama izni dilekçesine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: mustafabaysal.com/yeni-is-arama-izni-dilekcesi-ornegi

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Merhaba,

  İş Kanuna göre günlük çalışma süresi 7,5 saattir. demişsiniz yazınızda öğle yemeğini düşünde günde 9 saat çalışıyorum (08-18:00 arası). 8 hafta ihbar sürem var. İnsan kaynakları 14.03.2016 da verdiğim istifa için ihbar son çalışacağım gün olarak 9 saat üstünden 26 nisan olarak hesapladı. Doğru mudur?

  1. 14 martta dilekçe verdiğinize göre 8 hafta sonra yani 8 mayısta iş akdiniz feshedilmiş sayılacaktır. Ancak 13 günlük çalışma sürenize denk gelen iş arama izniniz düşüldüğünde işyerinizin hesaplaması doğru gibi görünmektedir.

 2. 24.04.2016 tarihinde işe başladım ve bugün işveren ihbar gönderdi 31.08.2016 tarihinde sözleşmemin fesih edeceklermis. Günlük 3 saat iş arama izni vermişler bu 3 saati toplu bir şekilde kaç gün olarak kullanabiliriz. İşveren bu 3 saatlik is arama iznini kullandirmayip bizi calistirdiginda tazminat alabilirmiyiz? Benim çalışma saatleri esnek ?

  1. Aslında yazıda, sorduğunuz soruların cevapları mevcut. Günlük 3 saat iş arama izniniz olduğuna göre hesabı siz de yapabilirsiniz. Eğer çalıştırılırsanız da zamlı olarak ücretini almanız gerekir.

 3. ücretli iş aama izinlerimi akşama alıyorum normalde 18,30 çıkış saatimiz ben 16,30 da çıkış alıyorum. işveren bunu sorun olarak görüyor ? istediğim saatte kullanma hakkım yokmudur ?

 4. İyi gunler 12 24 sistemin de çalışıyorum haftalık izin yok ihbar surem 2 hafta iş arama iznimi toplu olarak kullanmak istiyorum hesaplar Ken nasıl hesapliyacam kaç gün oluyor teşekkür ederim

  1. İyi günler. Hangi sistemde çalışırsanız çalışın, toplam iş arama izin saatinizi 7,5’a bölerek gün sayısını bulabilirsiniz. Bir başka deyişle, her 7,5 saat bir güne karşılık gelecektir.

 5. İyi çalışmalar ben 19 haziran2016 da is aktim fesh oldu ama is arama izni kullanmadim bi ücrete ödenmedi tarafıma hak.şuan bitmismidir yoksa talep edebilirmiyim şirketten. Fesih yazım 10 mayis 2016 geldi

  1. Elbette, kullandırılmayan iş arama izinlerinizin ücretininin zamlı olarak ödenmesini talep edebilirsiniz.

  1. Deneme süresi içinde ihbar süresi kullanılmaz. Ama işvereniniz illa ki kullandırıyorsa iş arama izni de kullandırılabilir.

 6. Merhaba,
  Ben bir inşaat mühendisiyim.Dün işyerinden çıkarılacağımı öğrendim.Yazıda okuduğum üzere iş arama izni minimum 2 saat ve bunu şirketin işçiye kullandırması zorunlu.Bugün ise şöyle bir sorunla karşılaştım.Mesai saatimiz normal şartlarda 18:00 da bitiyor.Ben 16:00 da işyerinden çıktım.Bu durumdan şantiyemizdeki personel işler müdürünün haberi ve izni var.Ancak kısım şefimizin bana söylediği şu : ”Benden habersiz şantiyeden çıkamazsınız.Bu yaptığınız suç, 1 kuruş para almadan burdan göndericem seni. ”

  Böyle bi durum mümkün müdür ?

  1. Elbette değil. Ama işten çıkarılacağınız size yazılı olarak bildirildi mi? Öyleyse, işyerine bir dilekçe vererek hangi saatler arasında iş arama izninizi kullanacağınızı beyan etmenizde fayda var.

 7. Merhaba 4 haftalik ihbarim var tarafima iletildi gunluk 2 saat iş arama hakkini is veren kullandirtmayip ucretini vereceğini soyledi o da 6 günlük oldugunu soyluyor dogrumudur ve bu asamada is arama suremde isveren calistirdigi icin 100%100 yüzlü verilmesi soyleniyor 4857 sayili kanunda is vereen bunu kabul etmiyor ne yapmam gerekiyor teşekürler

 8. bır şey sormak istiyorum ihbar önelinde iş arama iznini topluca kullananlarda 8 hafta ihbar öneli olan ve 12,8 gün öncesinden ihbar önelini topluca kullanan çalışan bu 12,8 günde pazar rastladığında pazar günleride bu 12,8 güne dahil edilecek mi şimdiden teşekkür ederim

 9. Merhaba mustafa bey. Şirketim ihbar çekti fakat iş arama izinlerini kullandırmayacağını ve bunun ücretini ödeyeceğini söyledi. Bunu nasıl hesaplayabiliriz. bir formülü varmı ve brütten mi yoksa net elimize geçen paradan mı hesap yapılacak. Hesaplama formülü varsa paylaşırmısınız.

 10. Mustafa Bey merhaba
  8-18 çalışan bir şirkette 16 aydır çalışıyordum. 8 Mayıs 2017 tarihinde istifa dilekçemi verdim. Iş arama izinlerimi toplu kullanmak istediğimi bildirdim. IK iş feshi tarihini söylemiyor, yardımcı olur musunuz? Son iş günüm ne zaman?
  Teşekkürler

  1. Ahmet bey 16 ay kıdeminiz olduğuna göre 4 hafta ihbar süreniz var. Buna göre hesaplamanız gerekir. Ben buradan bir rakam söylesem de, size en doğru bilgiyi İK verecektir.

   1. Mustafa bey
    Hesap yapamamaktaki problemin şudur; 19-20 Mayıs tarihlerinde resmi tarih olduğu için o günlerde 2 günlük iş arama iznim olacak mı olmayacak mı?
    Sizde istediğim destek toplam kaç saat iş arama hakkına sahip olacağım.
    Desteğimiz için teşekkürler

    1. Ahmet bey genel tatil günlerinde iş arama izni verilmez. Dolayısıyla bu günlerin hesaptan düşülmesi gerekir. 8 Mayısta dilekçe verdiğinize göre; 4 haftada 6 iş gününden 24 iş günü olması gerekirken, genel tatil nedeniyle 23 iş günü (sadece 19 mayıs) çalışacaksınız. 23 gün çarpı 2 saat = 46 saat iş arama izniniz olacak. Bunu da 7,5’a bölersek 6,13’ü buluruz. Bu da demektir ki 4 haftanın bittiği günden 7 gün önce, mesai saatinin bitimine 1 saat kala çıkabileceksiniz.

     1. Mustafa Bey merhaba,
      “Bu da demektir ki 4 haftanın bittiği günden 7 gün önce, mesai saatinin bitimine 1 saat kala çıkabileceksiniz.” Ben kaç saat kala çıkılacağı hesabı anlayamıyorum. 6,13’ü 7 ye yuvarladık ancak kaç saat erken çıkılacağı hesabını çözmedim. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

 11. Mustafa Bey Merhaba
  8 haftalık ihbar süresi olan bir işçi toplu kullanmak istediğinde 13 günlük iznini örneğin 18.05.2017-30.05.2017 tarihleri arasında resmi tatil ve pazarlarını dahil edilecek mi?
  teşekkür ederim

  1. Merhaba. Resmi tatil ya da hafta tatili günleri, yeni iş arama izninin hesabında dikkate alınmaz. Aynı şekilde işçiye iş arama izni toplu kullandırılacaksa, tabi ki hafta tatili ve resmi tatil günlerinin hesaba katılmaması gerekir. Çünkü iş arama iznini hesaplarken de haftayı 6 gün kabul etmiştik. O halde kanaatimce, 13 gün önce dendiğinde, eğer 2 hafta tatili araya giriyorsa o zaman bunun 15 gün olarak anlaşılması daha doğru olacaktır.

 12. Merhaba Mustafa Bey,
  30.11.2016 tarihi itibari ile işe başladım. İşyerinde anlaşmazlıklar olması sebebi ile
  geçen hafta 08.06.2017 tarihinde istifamı verdim.
  Birebir şirket patronu ile görüştüğüm için bu süreçlerle ilgili bilgilendirme yapılmadı bana malesef.Daha doğrusu yerime birini buldukları zaman ben işten ayrılacağım şeklinde konuşmuştuk. Ama şu an öğreniyorum ki ihbar süresi boyunca çalışacakmışım.
  Başta böyle konuşulduğu için iş arama iznimi kullanma talebinde bulunmamıştım.Bugün muhasebe ile konuştuğumda bana günlük 2şer saat kullanabileceğimi söylediler.Fakat ben toplu olarak kullanmak istediğimi belirttim.Konu ile ilgili kimse doğru düzgün bilgilendirme yapmıyor bana malesef. İznimi toplu olarak kullanma hakkımı kayıp mı ettim? İstifa dilekçe tarihinden itibarende bu iznimi hala kullandırmadılar bana. Ne yapmalıyım sizce?Nasıl bir yol izlemeliyim?

  1. Esra hanım, ihbar sürenizi çalışacaksanız, iş arama iznini nasıl kullanacağınızı siz belirleyebilirsiniz. Eğer bu izin size kullandırılmazsa, zamlı olarak ücretinin ödenmesi gerekir. Her şeye rağmen bu izni kullanmazsanız, işten ayrıldıktan sonra dava açın ve hakkınızı alın. Şu aşamada bir başka yol da, size iş arama izni kullandırılmadığı için haklı fesih yapmanızdır. Bu yöntem biraz karışık da olsa, iş sözleşmeniz halen devam ettiği için, işveren İş Kanunu hükümlerine uymakla mükelleftir ve uymazsa siz derhal bir ihtarname çekerek de işten ayrılabilir ve haklarınızı talep edebilirsiniz. Tercih sizin.

 13. Merhaba Mustafa Bey,

  Yarım zamanlı olarak çalışmaktayım. Bugün istifamı şirketime verdim. 4 Haftalık ihbar süresince çalışmam gerektiğini söylediler. Haftada 5-6 gün toplamda 30 saat çalışıyorum. İş arama izni hakkım yarı zamanlı çalışanlar için nasıl olmakta? Toplamda kaç gün toplu şekilde kullanabilirim çıkış tarihimi erken alabilmek için. Şimdiden çok teşekkür ederim.

  1. Yılmaz bey, çalışma sürenize oranlayarak iş arama izninizi bulabilirsiniz. Eğer çalışma süreniz mesela 30 saat ise, o halde 2 saat değil de bunun 2/3’ü kadar iş arama izniniz var demektir. 4 haftalık ihbar süreniz olduğuna ve her haftada 6 iş günü olduğuna göre 2 saatin 2/3’ü ile 24 ü çarparak toplu kullanım sürenizi bulabilirsiniz.

 14. Merhabalar Mustafa Bey,
  Düşündüm taşındım, işin içinden çıkamıyorum.

  15 Şubat 2014 tarihinde başladığım işimden 7 Haziran 2017 tarihinde istifa ettim. ihbar sürem 8 hafta ancak iş arama iznimi de toplu olarak kullanmak istediğimi yöneticime dilekçe ile bildirdim. Ramazan Bayramı haftasında (26-30Haziran) iş yerinde herkesin tatil talebi gerekçesiyle toplu izne çıkartılmaktayız. Bu durum benim sürecimi nasıl etkileyecek?
  ayrıca mesai saatlerim 09.00-18.00 ve hafta içi 5 gün, ama izne çıktığımız zaman cumartesi günü de izin günümüzden eksiltilmekte.

  Sonuç olarak hesabımı nasıl yapmalıyım? Çok rica ediyorum benim için bir hesap yapmanız mümkün müdür? (Şirkette İK departmanı yok ve bilgi alamıyorum.) Bu zor durumda bana yol göstermenizi rica ederim.

  Değerli yanıtınızı bekler, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu ve keyifli bir bayram geçirmenizi dilerim.

  1. Cansu hanım, size de iyi bayramlar dilerim. Önce şunu söylemem gerekir ki, hafta tatili ve genel tatil günlerinde işçiye iş arama izni kullandırılamaz. Yani size gümlük 2 saat iznin her iş günü için verilmesi gerekir. Ama siz toplu kullanmak istiyorsunuz. Bu durumda hesap aslında basit. Diyelim ki kıdeminiz 3 yılın üstünde ve 8 hafta ihbar süreniz var. Bunun son günü örneğin 3 Ağustos 2017’ye gelsin. Bu durumda sizin bu tarihten 13 gün önce işten ayrılma hakkınız vardır. O halde yaklaşık olarak 20 Temmuzda ayrılabilirsiniz. Araya bayram girmesi sizin durumunuzu değiştirmeyecektir. Çünkü öyle ya da böyle, iş arama izni toplu olarak kullanılacaksa, ancak işten ayrılmadan önceye denk getirilebilir. (Tarihleri ortalama yazdım, siz tek tek sayarak tam tarihleri bulabilirsiniz.)

   1. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Yarın ayrılma günümü görüşeceğim muhasebe ile. Maalesef bana halen bir bilgi vermediler. 7 Hazirandan(istifamı o gün verdim) 8 hafta sayınca araya giren bayram tatili dahil 3 Ağustos günü benim son günüm oluyor. Ancak iş arama iznimi toplu kullandığım için 20 Temmuz benim son iş günüm olacak. O gün de çalışacak mıyım? Ve ayrıca bayramı birleştirerek düştükleri günleri ekstra çalışmam gerekecek mi? Çıkışımı alırken yapmam gereken ekstra bir şey var mı?

    Size çok fazla soru sordum, lütfen kusura bakmayınız. Şuan bu hesaplamalar gerçekten çok yabancısı olduğum konular olduğu için kendimi çok cahil hissettiğimden aptalca sorular sormuş olabilirim.

    Yardımlarınızı rica ederim.

    1. Cansu hanım, yazı içeriğini kendinize göre yorumlamanız daha doğru olacaktır. Soru sormanız çok doğal, cevap vermek benim için sorun olmaz. Ama bana net tarih/rakam sorulduğunda, bunun cevabını vermekten özellikle kaçınıyorum; çünkü net bilmediğim konuda yorum yaparak kimseyi yanıltmak istemem.

   2. Merhaba Mustafa Bey,
    Ben 2.09.2016 ise basladigim sirketten 04.09.2017 ayrilmayi dusunuyorum. Vardiyali calisiyorum ve ayda 8 gun izinimiz var. Ayrica gunde toplam 9 saat calisip 1 saat molamiz oluyor. Toplu is arama gunlerim ik departmanindan bana 5 gün olarak sunuldu. Arastirma yaptigimda yoplu is arama saatim gunluk 7.5 saate bolunmesine gordum( yasal olan calisma saati), bu sartlarda ben 7 gun izinli olmaliyim. Benim is yerim 9 saate bolunce daha az bir gun sayisi ortaya cikiyor dogal olarak (5gun). Hangisi dogru, hakkim olan nedir, yol gosterirseniz cok sevinirim.
    Tesekkurler

    Ps. Yorum gonder butonu calismadigi icin, burdan denedim.

    1. Merhaba. 9’a değil 7,5’a bölünmesi gerekir. Bu çok nettir. Ama bu konuda işverene derdinizi anlatamıyorsanız, onların verdiği kadar izin kullanın ve işten ayrıldıktan sonra dava açarak kalan hakkınızı alın. Ama bu yazının bir çıktısını da gösterebilir ve ikna etmeye çabalayabilirsiniz.

     1. Merhaba, yanitiniz icin tesekkur ederim. Dediğiniz şekilde ilgili departmana sundum, ve baska bir sorun ile karşilaştim. Ihbar suresi icerisinde tatil gunlerimi ve bayram tatilini eklemediler, dolayisiyla farkli bir hesap ortaya cikti. Istifami 9.08.2017 da sundum ve 5.09.2017 cikisim verilecek.
      Bu sure icerisinde calisma gunlerim su sekilde:
      09.08, 10.08, 11.08, 15.08, 16.08, 17.08, 19.08, 20.08, 21.08, 22.08, 24.08, 25.08, 26.08, 27.08, 29.08

      Izin gunlerim ve bayram dahil su sekilde

      12.08, 13.08, 14.08, 18.08, 23.08, 28.08, 30.08, 31.08, 01.09, 02.09, 03.09, 04.09.

      Burda sadece calistigim gunler baz alindi toplu is arama izninde. Bu hesaplama dogrumudur veya bu calisma ve izin gunlere gore toplu is arama iznim nekadar olmali.
      Simdiden cok tesekkur ederim

     2. Elif hanım, toplu iş arama izni, adından da anlaşılacağı üzere, sizin günlük iş arama izinlerinizin toplamından ibarettir. İşçiye hafta tatilinde ya da resmi tatilde ya da izin gününde iş arama izni verilmez. Dolayısıyla, toplu iş arama izni hesaplanırken, buna benzer günlerin hesaba katılmaması doğrudur.

     3. Mustafa bey Şirket günde 9 saat ve 5 gün çalışıyorsa (haftalık 45 saat) yine 7.5 saate mi bölmemiz gerekiyor. 7.5 saat haftada 6 gün mesai için (haftalık 45 saat) geçerli olmuyor mu?

     4. Selen hanım, yine de 7,5’a bölerek hesap yapılması gerekir. Çünkü Yargıtay kararları bu yöndedir.

 15. Merhaba Mustafa bey. Ben güvenlik görevlisi olarak hafta îçi beş gün 08:00 18:00 olarak çalışıyorum.tek bayan güvenlik benim diğer güvenlik arkadaşlar 3 vardiyada çalışıyor.ben yarım saat yemek molasını kullanıyorum ama puantajda 1 saat kesinti görünüyor.bizim çıkışımızı verdiler 56 günlük ihbar sürem başladı.2 saat iş arama ücretimi haftalık 5 gün olarak hesaplamışlar diğer arkadaşlarıma 6 gün üzerinden bana 5 gün üzerinden.ben onlardan az çalışmıyorum hatta fazlam oluyor.bordromda haftaiçi 6 görünüyor yıllık izinlerde 6 sayılıyor ama iş arama ücretim 5 günden yatıyor benmi yanlış düşünüyorm sizce doğrsu nedir yardımcı olurmusunuz lütfen

  1. Merhaba. İş arama izni iş günlerinde verilebilir. Buna göre, kanaatimce 6 gün üzerinden hesaplanması gerekir. Toplu olarak kullandırılacaksa, doğru olan budur.

   1. Mustafa bey çok teşekkür ederim.Avukata gittim fazla mesai talep etmem gerekiyormuş ,zaman aşımından son 5 yıl için talep etmem gerekiyor,malesef kazanacağım miktar zaten avukat masrafı

 16. Merhaba mustafa bey ıse 18.10.2017 basladım 21.11.2017 cıkısımı verdıler 15 gunluk ıs arama bedelını ala bılıyormuyum

    1. Deneme süresi olduğu için işverenin size ihbar süresi kullandırma ve dolayısıyla iş arama izni verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 17. Benim 42 günlük ihbar sürem var sizin hesaplarınıza göre zaten çalışmadığımız pazar günleri ve varsa resmi tatilleri yok saymış oluyorum yani 9,6 gün + varsa resmi tatil + 4 hafta 4 pazar toplamda 13,6 olması gerekmiyor mu?

  1. Ahmet bey, hesaplamamız doğrudur. Hafta tatili günleriniz olması, bu günleri toplam hesaptan düşmenizi gerektirmez.

 18. Merhabalar
  2012 ekim ayından itibaren 12 saatlik çalışma 2 gündüz 2 gece 2 istirahat olarak çalışmaktayım size sormak istediğim eğer işveren benim ihbar süremi başlatmış olsa 7,5 saat üzerinden mi hesaplanır. kanunda bu konuyla ilgili pek bilgim olmadığı için size sormak istedim. bu arada bordroda asgari ücretten gösteriliyorum. sizden ricam bu konuyla ilgili yardımcı olmanız. iyi çalışmalar.

 19. Merhaba

  03.05.2018 itibari ile istifami vermis bulunmaktayim. 56 gun ihbar surem var. Ancak iceride kullanmadigim 30 gun yillik iznim var. Bu sureyi ihbardan 6 hafta olarak dusebilir miyim ? Bu sureye ek olarak is arama iznimi toplu olarak kullanmak istersem kalan 14 gunden 12 gun daha dusulmesi gerekli diye dusunuyorum. Bu durumda benim cikisimin verilmesi gerekmez mi ?
  Is arama izni toplu olarak kullanilacaksa is gunu olarak mi düşer yoksa takvim gunu olarak mi ?

 20. Başkan kolay gelsin benim işe giriş tarihim 22.05.2014 bugün işten ayrılmak istiyorum iş arama hakkımı kullanmak istiyorum desem kaç gün iş arama izni çıkar acaba teşekkürler

 21. 2 yıl 1 ay dır bir firmada çalıştım şimdi cikis verilecekmis maaşım 4300 aliyordum ne kadar tazminat alabilirim acaba bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim

 22. Merhabalar
  Şirketimiz 15 Mart 2019 kapanacak ve işe giriş tarihim 1 Eylül 2016. İhbar süresi 6 hafta olarak yapıldı. Fakat ben ihbar süresi içinde bedelli askerlik hizmetinden dolayı ücretsiz izine ayrılmak zorundayım. İhbar süresinin ilk 20 günü ücretsiz izinli olduğum günlere denk geliyor. Bu süre içerisinde iş arama izni nasıl düzenlenecek. Ücretsiz izin bitiminde çalıştığım her gün için mi hesaplanacak. Son 6 hafta için komple mi hesaplanacak.
  İkinci bir soru olarak iş arama izni süresinde yeni bir iş bulmam ve ayrılmam halinde şirket Kıdem tazminatımı vermek durumunda mı ,yoksa ben ihbar süresinin bitmesini mi beklemeliyim kıdem tazminatı almak için. Şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba. Ücretsiz izne çıkarsanız, ihbar sürelerinin bu süreler kadar uzaması gerekir. Siz ihbar süresinde ayrılsanız bile, bu durum kıdem tazminatı alma hakkınızı etkilemez. Ama erken ayrıldığınız için, işveren sizden ihbar tazminatı isteme hakkına sahip olur.

   1. Merhaba. İş yeri 15 Mart 2019 da kapanacağı için ihbar süresinin uzaması mümkün olmuyor. 20 günlük 2 saat iş arama iznimi kullanamayacağım. Bu süreler ücret olarak ödenir mi? Ödenirse normal saatlik ücret mi ödenir yoksa farklı bi ücretlendirme mi yapılır iki katı gibi. Teşekkürler.

    1. Merhaba. İhbar süresi kullandırılamadığında ihbar tazminatının ödenmesi yeterlidir, ayrıca kullanılmayan iş arama izinlerinin ödenmesi gerekmez.

 23. Merhaba. Ise giris tarihim 07/02/2018. 15/02/2019 da bölge müdürümün psikolojik baskisı sonucu istifa ettim. Tek bölge müdürüm var ve benimle calismak istemiyor. Bana 2 haftalık ihbar süresi verdi bölge müdürü. Ama yasal hakkım 4 hafta. kurumsal bir firma olmasina ragmen ihbar suresince calisma planimi IK degil bolge muduru yapti.

  – 4 hafta kullandirmadiklari icin durumum haklı fesihe girer mi? Haklı fesihe girmesi için 2 haftanın dolmasını beklemeliyim? Yoksa 4 haftanın dolmasını beklemem gerek? Kafam cok karisik. Psikolojik baskı sonucu istifa ettigim ve bölge müdürü benimle calismak istemedigi icin kidem tazminati, ihbar tazminati gibi haklarimi nasil alabilirim?

  1. Merhaba. İşten ayrılan siz olduğunuza göre, 4 hafta ihbar süresine de siz uymakla mükellefsiniz. 2 hafta sonra işe alınmazsanız, noterden ihtarname çekmeli ve işe alınmadığınızı beyan ederek durumu kayıt altına almalısınız. İhbar süresinin eksik kullandırılması, size kıdem tazminatı alma hakkı vermez. Bu durumda ihbar tazminatı da hak etmezsiniz. Ancak karşı taraf sizden ihbar tazminatı isteyemez.

 24. Merhaba anlatımınız gayet açıklayıcı fakat 12 saatlik bir projede çalışıyorum 10 aydır ihbar sürem 4 hafta toplu şekilde kullanacağım ihbar süremi yardımcı olursanız çok sevinirim.
  (Bu arada günlük 1.5 saat yemek çay molası ek bilgi olarak söyleyeyim.)

 25. 08.11.2018///08.10.2019 tarifleri arasinda calismis bulunmaktasiniz.
  Is akdinize is kanunu ve önelleeine uyularak son verilecektir seklinde tebligat bildirimi 10.09.2019 tarihinde yapildi ve 28 gun ihbar süremide tebligatta bildirmisler.ve ilk o 3günde is arama süremde calistirildim 3.günun sonunda 4.gün sigortadan 29kodla cikis yapildi sorum su olacakti fesih bildirime uymadiklari gibi 29koddan cikis yapmislar ne yapmaliyim

 26. Arabulucuya basvuru yaptim nekadar ücret istediginize dair belge somutlastirin dedi bende ihbar tazminati ve mesai ücreti dedim belge somutlastirin derken benim ne yapmam gerek

  1. Aslında bunu direkt arabulucuya sormanız daha sağlıklı olur. Ama en azından size fikir vermiş olalım; son ücret bordrolarınızı ve varsa puantaj/işe giriş-çıkış belgelerinizi (Fazla mesai talebiniz için) sunabilirsiniz kendisine. Hatta arabulucuya ilk gidildiğinde bu gibi bilgi ve belgelerle gidilmesi işi daha da hızlandıracaktır.

 27. Merhaba. 04.10.18 de işe basladim. 15.09. 19da istifamu versem kac gun ihbar hakkım var. Ve kalan 6 gün yıllık hakkım var. Onu da kullanacagım yılım Dolana kadar. 4ekimde de yılım dolunca işten artık ayrılmak istiyorum. Bugün versem istifa mı kaç gün hakkım var. 20gün var 4ekime kadar. 18*2 mi hesaplamam lazım. 36 saat bölü / 7.5 : 4.8 diye mi hesaplamam lazım?

 28. Merhaba 01.08.2017 tarihinde başladığım iş yerine 14.11.2019 tarihinde tartışmamız sonucu işveren işten tazminatlı olarak çıkaracağını ihbar süresini kullanmam gerektiğini söyledi Haftada 5 gün saat8:45 giriş 18:30da çıkıyorum ve cumartesi günleri saat 13:30a kadar çalışıyorum bu durumda ihbar izin sürem nasıl hesaplanır bir diğer sorum ise kullanılmayan yıllık izinlerimin ücretini bürüt ücret üzerinden mi net ücret üzerindenmi almam gerekiyor çok teşekkür ederim iyi çalışmalar

  1. Merhaba,
   Kıdeminiz doğrultusunda 6 hafta ihbar süreniz mevcut. Normal çalışmaya 6 hafta daha devam edeceksiniz ve önemli bir detay günde 2 saat yeni iş arama izniniz mevcuttur. Bu süreleri ya çalışmayıp her gün erken çıkarsınız yada işverene talebinizi iletip toplu olarak en sonda kullanırsınız. Çalışma sisteminize, saatlerinize uyarlayıp toplayarak konuyu işyeri yetkilisine iletmeniz ve talep etmeniz gerekir, zira bu sizin hakkınız.
   Yıllık izin ücretinizle ilgili olarak da şu yazımız size yol gösterecektir: https://mustafabaysal.com/yillik-izin-ucreti-nedir/

 29. Merhabalar 25,05,2012 tarihinde bir iş yerinde çalışmaktayım 15,06,2020 tarihinde çıkışımı iştedim iş yerim olumlu karşıladı ve tazminatımı alacağımı şöyledi lakin iş arama iznimi vermiyorlar bende çalışıyorum.hakkımı nasıl hesaplaya bilirim ve hangi tarihte kadar çalışmalıyım.Çalışma saatlerimiz sabah 8 aksam 18,00 hafta sonu çalışmıyoruz bilgi verirseniz sevinirim.

 30. Merhaba,
  İş yerimiz başka şehire taşındığı için çalışanlarımızın çıkışları yapıldı. 13-08-2020 tarihinde bildirim yapıldı ve 31-08-2020 tarihinde çıkışları yapıldı. İhbar sürelerinin ödemesini bu tarihler arasında mı yapmalıyız yoksa 42 gün ihbar süresi olan birinin 42 günlük ücretini mi ödemek gerekiyor. 2 saatlik iş arama izinlerinin de parası ödenecek, bu durumda da çıkış tarihlerine kadar olan süredeki 2 saat ücretlerini mi vermek gerekir yoksa ihbar süresi kadar mı ödemek gerekir. Saat hesabında da 1,5 ile mi 2 ile mi çarpmamız gerek saat toplamını.
  Konu hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu