İhbar Tazminatı

İstifa eden işçi ihbar tazminatı öder mi?

İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın bildirim yükümlülüğüne uymaması halinde ödemekle yükümlü olduğu bir tazminat türüdür. Böyle olunca, istifa eden işçinin ihbar tazminatı ödemesi gerekir mi?

İhbar süreleri

İş Kanununun 17’nci maddesine göre; belirsiz süreli iş sözleşmesini feshedecek olan tarafın belli süre öncesinden işverene bildirimde bulunması gerekir.

Elbette işçinin ya da işverenin bu süreye uymasının gerekmediği ve derhal fesih yaparak işten ayrılabileceği haller vardır ve İş Kanununun 24 ile 25 ‘inci maddelerinde düzenlenmiştir; fakat bu yazının konusu, derhal fesih halleri haricinde fesih durumunda uyulması gereken kurallarla ilgilidir.

Haklı nedenle derhal fesih konusunda şu iki yazıdan bilgi alabilirsiniz:

mustafabaysal.com/14-maddede-isverenin-hakli-nedenle-fesih-sebepleri

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

mustafabaysal.com/9-maddede-iscinin-hakli-nedenle-fesih-sebepleri

İşte bildirimli fesih durumunda uyulması gereken ihbar önelleri şu şekilde belirlenmiştir:

 • İşçinin kıdemi 6 aydan az ise 2 hafta
 • İşçinin kıdemi 6 aydan 1,5 yıla kadar ise 4 hafta
 • İşçinin kıdemi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüşse 6 hafta
 • İşçinin kıdemi 3 yıldan fazla sürmüşse 8 hafta

İhbar tazminatı nedir?

İşte ihbar tazminatı, ihbar sürelerine uymakla yükümlüyken uymayan tarafın karşı tarafa ödemekle yükümlü olduğu bir tazminattır ve miktarı da ihbar süresine göre belirlenir. örneğin 8 haftalık ihbar süresine tabiyken uymayan taraf, karşı tarafa işçinin 8 haftalık ücreti tutarında ihbar tazminatı öder. İhbar tazminatının nasıl hesaplanacağını şurada açıklamıştık: mustafabaysal.com/ihbar-tazminati-nasil-alinir

İhbar tazminatını kim öder?

Kıdem tazminatı sadece işçinin hak edebildiği bir ödeme türüdür. İhbar tazminatı da bu nedenle kıdem tazminatıyla karıştırılır ve sadece işçinin hak edebildiği bir ödeme olarak düşünülür.

Oysa ihbar tazminatı bakımından kural çok basittir: İş sözleşmesini kim feshediyorsa ve ihbar süresine uymamışsa, işte o ihbar tazminatı öder.

Bu kimse işçi olabileceği gibi işveren de olabilir. Burada önemli olan kriter, uymakla yükümlü olunan ihbar süresine uyulmaması yani işin derhal bırakılmasıdır. Aşağıdaki Yargıtay kararı ihbar tazminatının doğuşunu çok güzel açıklamaktadır:

“… İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle iş sözleşmesinin Kanunun 24 ve 25 inci maddelerinde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve 17 nci maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir. Yine haklı fesih nedeni bulunmakla birlikte, işçi ya da işverenin 26’ncı maddede öngörülen hak düşürücü süre geçtikten sonra fesih yoluna gitmeleri durumunda, karşı tarafa ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğar.

İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. İşçinin 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez…” (9 Hukuk, 2009/32971 E. ve 2011/48235 K.)

işçi istifa etmesi

İşçinin istifa etmesi

İstifa kavramı işçiler bakımından birçok anlamda kullanılır. Bu yazının konusu olan istifa; sebebi ne olursa olsun işçinin işten ayrılması değildir. Bu yazının konusu olan istifa, işçinin ortada haklı bir nedeni yokken işten ayrılması yani gerçek anlamda istifa etmesidir.

İşçinin İş Kanununun 24’üncü maddesi kapsamında işten ayrılması istifa değil haklı nedenle derhal fesih olarak kabul edilmelidir. Yargıtay da bu görüştedir:

“… İşçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim öneli tanımaksızın iş sözleşmesini feshi, istifa olarak değerlendirilmelidir…” (9 Hukuk, 2009/28885 E. ve 2012/576 K.)

İstifa eden işçinin ihbar süresi

İşçi madem ki istifa etmektedir ve bir haklı fesih nedeni yoktur; o halde işçinin artık 17’nci madde kapsamında işverene önceden bildirimde bulunması gerekir. Bu bildirimin süresi, işçinin kıdemine göre belirlenecektir.

istifa eden işçi ihbar tazminatı

İstifa eden işçinin ihbar tazminatı ödemesi

O halde net olarak şunu söyleyebiliriz ki; istifa eden işçinin ihbar tazminatı ödeyeceği ya da ödemeyeceği şeklinde peşin bir yaklaşım yanlış olacaktır. Sonuç, işçinin ihbar süresine uyup uymadığına göre değişecektir:

 • İstifa eden ve ihbar öneli kadar çalıştıktan sonra işten ayrılan işçi ihbar tazminatı ÖDEMEZ.
 • İstifa eden ve ihbar önelini beklemeden işten ayrılan ya da ihbar önelinin tamamlamadan işi bırakan işçi ihbar tazminatı öder.

İstifa eden işçinin ihbar tazminatı bakımından yükümlülüğü bir Yargıtay kararında şöyle ifade edilmiştir:

“… İş sözleşmesinin istifa ile sona ermesi halinde, işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanması mümkün olmadığı gibi, ihbar ve kıdem tazminatlarına da hak kazanamaz. İstifa durumunda işçinin işverene ihbar tazminatı ödemesi yükümü ortaya çıkabileceğinden, istifa türündeki belgelerin titizlikle ele alınması gerekir…” (9 Hukuk, 2017/7034 E. ve 2017/17506 K.)

istifa etmek

SONUÇ

İşçi, işyerindeki kıdemine göre belirlenen süreler kadar önce işverenine işten ayrılacağını bildirmeden istifa ederse ihbar tazminatı ödemek zorundadır. İşverenini ortada haklı bir nedeni olmaksızın zor durumda bırakmanın bedeli olan bu tazminat, işçinin kıdemine göre 2 ila 8 haftalık ücreti tutarında belirlenecektir.

Eğer işçi kurallara uyarak istifa etmişse; yani ihbar öneli kadar çalışarak işten ayrılmışsa artık ihbar tazminatı ödemesi gerekmez.

Yine benzer şekilde, işçi istifa etmiyor da 24’üncü madde kapsamında derhal fesih yapıyorsa da artık ihbar önelini çalışması ve dolayısıyla ihbar tazminatı ödemesi gerekmez.

Şu önemli bilgiyi tekrar hatırlatmakta yarar görüyorum: İhbar tazminatı, ancak ve ancak “iş sözleşmesini fesheden” tarafın ödemekle yükümlü olabileceği bir tazminattır. Bunun anlamı; işten ayrılan işçinin -hangi nedenle ayrılmış olursa olsun- ihbar tazminatını asla hak etmeyeceği; duruma göre ödemekten kurtulabileceği ya da ödemek zorunda kalacağıdır.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir Yorum

 1. Merhaba!yanımda çalışan bir işçim müdüre hakaret etti ancak üç ay önceside aynısını yaptığı için kendisine yeni bir iş bakması gerektiğini söylemiştim…aynı olay tekrar edince işine son vermek zorunda kaldık…bizimle 1,5 yıl çalışmış olan işçimiz bizden hem tazminat hemde ihbar tazminatı istiyor…bu durumda bizim ne yapmamız gerekir…iş yerinde huzuru bozan bir işçi tazminat hak eder mi?

  1. Merhaba. İşyerinde huzuru bozmak soyut bir gerekçe olur. Daha önceki fiilini kayıt altına aldınız mı? İşçinin bu konuda aldığı başka uyarılar oldu mu?

 2. 3.5 yıldır bir iş yerinde çalışıyorum ve bundan önceki isyerinden 3600 den ayrıldım bu isyerinden de 3600 den çıkış yapabilirmiyim iş verene haber verme sürem 2 hafta mıdır

 3. Merhaba ben 3 yıldır çalıştığım işyerinden 24.maddede yer alan haklı nedenlerle belirsiz süreli iş aktimi fesih ettim. Noterden ihtarname çektim yaptıkları mobbing ve psikolojik baskıları kanıtları ile sundum, Nitekim kıdem tazminatı kullanmamış olduğum 12 günlük yıllık iznimin parasını 6 günlük haksız yere yapmış oldukları kesintinin parasını ve çalıştığım günlerin parasını talep ettim. 3 gün lük süre zarfında değerlendirip tarafıma bildiride bulunmalarını istedim bu ihtarnameyi 10. Ayın 28 inde çektim 11.ayın 5.inde banka hesabımda kıdem tazminatım yıllık izin ücretim 6 günlük yövmiyem ve 10. Ayın çalışmış olduğum hak edişimi ödediler, bu olaydan sonra çıkış aldığım firmaya gittim maaş bordrosunu istedim muhasebeci vermedi tartışmaya girmek istemedim mevzuyu uzatmadım. Çıkışını verdik tazminatını ve alacaklarını ödedik git buradan diyerek kovarcasına çıkartmaya çalıştılar fabrikadan beni, imzalamam gereken veya doldurmam yada yazman gereken bir belge evrak yokmu dedim terslediler ve yok hiçbirşey git buradan diyerek fabrika sahasında çıkmamı istediler. Nitekim bu olaylardan yaklaşık birbuçuk ay sonrasında 12. Ayın 20 sinde arabuluculuk hizmetlerinden arandım konuştuğum avukat bana – Ayrılmış olduğun firmanın avukatı sana ihbar tazminatı ödemen için dava açmış bizde arabulucu olarak görevliyiz dedi. Kısacası bu işyerinin benden ihbar tazminatı alma gibi bir durumu olurmu.

  1. Merhaba. Buna kesin cevap veremeyiz. Ama kıdem tazminatınızı ödemiş bir işveren, artık sizden ihbar tazminatı talep edemez. Çünkü sizin haklı feshinizi kabul etmiş demektir. Arabulucu böyle düşünmese bile, mahkemede avantajlı olursunuz.

   1. Çok teşekkür ederim Zeynel bey, bende sizin gibi düşünüyorum. Bu ihtarmı ve tazminatı ödemeyi kabul eden işveren nasıl olurda tekrardan bana ihbar tazminatı için dava açar. Madem haksızdım neden kıdem tazminatı ve diğer alacaklarımı ödediniz,yada işverenin böyle bir durumda çalışanından ihbar tazminatı istemek gibi bir Hakkı vardı ise neden tazminatım ödenirken şimdiki talep ettikleri ihbarı o zaman kesmediler, bu bizim hakkımız ihbar tazminatı tutarında paranı kesip kalanını ödeme yapacağız denmedi de bu olaydan birbuçuk ay sonra bu şekilde bir yola başvurdular.

 4. 2012 senesinden beri çalışmakta olduğum firmadan haklı nedenlerle iş aktifimi fesih ederek Kıdem tazminatımı almak istiyorum.
  Konuya ilişkin haklı sebeplerim şunlardır:
  1. Sigorta kayıtları incelendiğinde 31.10.2012 tarihinde İzmir’de çalışmakta iken nakil yapılıp 01.11.2012 tarihden İstanbul’da çalışıyor olarak tekrar giriş yapılmış olduğu görülmektedir. Daha sonra 31.12.2012 tarihinde tekrar nakil gösterilip 01.01.2013 tarihinde giriş yapılarak tekrar İzmir’de çalışıyor olarak gösterilmiştir. Konuya ilişkin durum bu seneye kadar bir kaç kere daha tekrarlanmış fakat izmir içi değişiklikler olmuştur. Bununla ilgili tarafıma herhangi bir bilgi verilmemiş ve bir belge imzalatılmamıştır. İş sözleşmemde durumla ilgili bir maddeye rastlanmamaktadır. Fakat yaptığım araştırmada Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2015/15592 E. ve 2017/16616 K. Sayılı 07.07.2017 tarihli kararını gördüm ve bu durumla örtüştüğünü düşünüyorum.
  2. 2017 senesinde hakederim olan 14 gün yıllık izinden sadece 5 gününü kullanabildim. Firmamızda yazılı olarak izin istemek mevcut değildir. Bu durumla alakalı olarak yargıtayın verdiği bir karar mevcut. (Yargıtay 9. Hukuk dairesi 2002/17459 numaralı kararı)
  3. 2018 senesinin Mayıs ayı içinde firmada yönetici adaylığı için sınav açılmıştır. Bu sınavlardan ve mülakatlardan başarıyla geçtim. Sonrasında evime çok uzak bir yerde olan avm ye yeni mağaza açarak o mağazada yönetici adayı olarak görevlendirildim. Hatta Bölge müdürü evini buraya taşıyacaksın yine de bu mağazaya geleceksin dedi. Fakat benimle berabere aday olan hiçkimsenin yeri değişmedi. Ayrıca hiç bir resmî belgede yönetici adayı olarak geçmemekteydik. Ücretimizde de herhangi bir değişiklik olmadı. Ağustos ayı sonuna kadar o mağazada görevlendirildim. Yönetici adayı olduğum için tüm sorumluluk üzerimdeydi. Mağazayla alakalı bir durum olduğunda mağaza müdürüne ulaşılamdığında gece çalışması olduğunda vs üst yöneticilerle birebir muhattap oluyordum. Ağustos ayında yönetici olabilmem için uygulama sınavı yapılacağı açıklandı. Sonrasında bu sınava bir hafta kala mağazamı değiştirerek yine bana çok uzak bir mağazada görevlendirildim. Uygulama sınavına girip çıktığımda sonucun olumsuz olacağı ve bir dönem daha yönetici adayı olarak çalışmam gerektiği söylendi. Benden başka 3 kişiye de aynı kalıp cümlelerle olumsuz olduğu söylendi ve 60-65 puan alabileceğimiz belirtildi. Sadece 1 kişiye atama verildi. Tüm bunların herhangi bir belgeye dayanmadan yapılan uygulamalar olduğunu belirtmek isterim. Yani herhangi bir resmî belgede yönetici adayı olarak geçmemekteydim. Sadece maillerde yönetici adayı olarak görülüyordum.Ayrıca tüm bunlar olurken bölge yöneticisinin “hadsizleşme haddini bil sen en iyisi mağazanın anahtarını ver git bu şekilde yönetici olamazsın” gibi çeşitli sözlü onur ve gururumu zedeleyici hakaretamis sözlerle de yıpratılmaya çalışıldım. Daha sonrasında adaylığım içinde haksız yere verilen iki ihtar olduğu için mevcut pozisyonumdan eski pozisyonuma geri dönmek zorunda olduğum ve evime yakın iki mağazadan birini tercih edebileceğin söylendi.( ihtarlarla ilgili istenirse kanıt ve şahit sunulabilirim. ).Tüm bunlar olana kadar sırf yönetici adaylığında çıkıntılık yapmamak için her türlü isteklerini kabul etmek zorunda kaldım ve bu mobbing e maruz kaldım. Bu durum öncesinde de yine fiziksel görünüşümle alakalı olarak yöneticilik yapamayacağım, çünkü çokkilolu olup çok terlediğimle alakalı geri bildirimler aldığım için sırf bu yüzden ameliyat olup 60 kilo verdim. Mobbingle ilgili yaptığım detaylı araştırmada YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ’nin 27.12.2013 tarihli 2013/693 E. 2013/30811K. Numaralı kararının emsal karar olabileceğini gördüm. Psikolojik ve fiziksel olarak çok yıpratıldım.
  4. Bu sebeplerde dolayı iş aktimi haklı fesih ile sonlandırıp kıdem tazmınatımı ve yıllık izin ücretlerimi alabilmem mümkün mü?
  Bu sebeplere dayanarak 20 Kasım da noterden ihtarname çekip belirttiğim alacaklarımı talep ettim fakat 22 Kasım tarihinde yani ihtarnamenin tebliğ edildiği gün SGK ya çalışımı 03 kodu yani istifa olarak bildirim yapılmış. Bugüne kadar bu durumla alakalı ne şirket yetkililerinden ne de bölge üst yöneticilerinden herhangi bir geri dönüş alamadım.

  1. Merhaba. Aslında gayet güzel araştırma yapmışsınız. Anlamanız gereken ise, bundan sonrasının her türlü sonuca açık olduğudur. Arabulucu başvurusu yapmanız gerekir. Uzlaşma olmazsa, iş mahkemesine dava açacaksınız. İşte, bütün bu hususları hakim değerlendirecek ve sonucu takdir edecektir. Buradan size sonuçla ilgili yorumda bulunmamız yanıltıcı olabilir.

 5. Merhaba ben bir fabrikada vardiya ustasıyım 5 yıldır çalışıyorum ancak bugün işveren bir kural çıkardı telefon yasak içeri alınmayacak diye eger içeri alınır ise tazminatsız işten çıkartırım diye tamam peki normal çalışan için yani makina başındaki çalışan için iyi bir karar yalnız ben vardiya ustasıyım işimi engelleyen durum yoktur aslında işçi çıkarmak için yapılan bir durum bu bu durumda ne yapabilirim teşekkürler

  1. Merhaba. Bu kurala uymanız gerektiğini düşünüyorum. Ama illa uymamak niyetindeyseniz, işverene ihtar göndererek değişikliğin sebebini sorabilir ve çalışma koşullarında esaslı değişiklik olduğu gerekçesiyle haklı fesih yapabilirsiniz. Yine de bunu pek tavsiye etmem.

   1. Zeynel bey aslında burdaki amaç çalışanı yıldırmak ne kadar işçiyi tazminatsız çıkartabilirim peşindeler ben bir bölümden sorumlu ustayım benim nasıl işime engel olabilirki 5 yıldır bi sorun olmamış hani beni çıkarmalarını sorun etmiyorum tazminatımı haksız yere yakmalarına katlanamıyorum ve telefon yasak diye bi kağıt imzalayacaklarmış bu kağıdı imzalamama hakkım varmı veya sağlıklı bir yoldan nasıl ilerleye bilirim mesela bana üretimde uygunsuz ileri tarihli 30 gün 15 gün üretim yaptırıyorlar buda yanlış bir durum ne gibi durum yapabilirim
    Bilgiler için çok teşekkür ederim

    1. Volkan bey, yardımcı olmak istesem de, sadece yorum kanalıyla sizi yönlendirmem ne yazık ki mümkün olmaz. Sürecin ciddi olduğunu düşünüyorsanız, örneğin bir avukata danışarak hareket edebilirsiniz.

 6. Merhaba, 02.04.2018 işe giriş tarihim ve 01.10.2018 istifamı verdiğim gün, işe girerken herhangi bir sözleşme imzalamadım, mail üzerinden çalışma şeklimi ve maaşımı gönderdi bende kabul ettim. İstifamdan sonra ihbar süremin 4 hafta olduğunu söylediler, yazılı bildirmediler. Ben 2 hafta çalıştıktan sonra 3 hafta da daha gelmeyeceğimi belirttim ama herhangi bir dilekçe ile değil, ertesi gün sorumlum bana tutanak tutulacağını söyledi. Bu tuttanak ne için ve herhangi bir ücret ödemem gerekir mi yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Merhaba. Tuğçe hanım, verdiğiniz tarihlerde hata yoksa, ihbar süreniz 4 hafta değil 2 hafta olmalıdır. Bu durumda zaten yasal süreyi çalışmış olursunuz.

 7. 01.02.2018 tarihinde ise girdim 31.08.2018 işten israfa ederek ciktim.7 haftalık işyerine ödemek üzere ihbar çıkardılar 7aylik çalışan için kaç hafta ihbar ödemem gerekiyor

 8. Eşim bir güvenlik şirketinde 13 14 aydır çalışmakta yıllık izne çıkmadi. Daha iyi bir yerden kabul görünce birden bire istifa etmesi gerekiyor ancak 19 günlük çalışması 5 gün kadar mesaisi ve kullanmadığı 15 gün yillik izni var. Ihbar odemek zorunda olduğunu bilmiyorduk ama çağrıldığı yer çok daha iyi. Ihbar yerine kullanmadığı yıllık izni sayılabilir mı 4 haftalık ihbarı doğuyormuş üstüne bi de maaşı yatmayacagi gibi para mı vereceğiz

  1. Sevil hanım yıllık izin ücreti 14 gün iken ihbar tazminatı ise 28 gündür. Bunlar birbirinden mahsup edilebilir. Çalışmış olduğu günlerin ücretinin ise zaten ödenmesi gerekir.

 9. Merhaba 8 eylül 2016 tarihinde girdiğim işten ailemin tayin alması ve bu şehirde ihbar süresi bitene kadar kalıcağım bir yer yok. Şirket yöneticileriyle bu durumu paylaştım defalarca ve kabul edilmedi bu konuda noterden istifa dilekçesi göndercem şirkete. Şirket benden bu ihbar ücretini alabilir mi ?

 10. Merhaba 81.08.2012 işe girişim 01.07.2018 istifa etmek istiyorum bunun bildirimini 12.06.2018 yapıcam ihbar tazminatı ne kadar ödemem gerekir? Birde iş yerinde fazla mesailer yaptırılıyor ödeme yapılmıyor bunun için ama ayrılacağım işten kötü ayrılmak istemiyorum. Maaşım askari ücret teşekkürler

  1. Ayfer hanım, madem öyle neden haklı nedenle fesih yapmıyorsunuz? Diğer türlü, yani istifa ederseniz, 8 haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı ödemeniz gerekir.

 11. Merhabalar ben 08.01.2018 de tekstilde ise girdim ancak sigortami 14 subatta baslattilar bende 21.05.2018 de isten ayrilacagimi bildirdim ve ertesi gun yani bugun ise gitmedim baska bir yerle anlastim ve oraya baslayacagim. Isveren beni arayip ihbar tazminati icin dava aciyorum dedi. Diger arkadaslarim cikislarini veriyor ama kabul etmiyorlar. Bu durumda ben ne yapabilirim. Cikmamin sebebi cok bagiriyorlar. Herkesi hirsiz durumuna dusuruyor ve hic bir zaman saat tam 18.00 da cikmadik hep 5-10 dakika geciktiriyorlar. Bu arada maaslari tam gununde vermiyorlar 2-3 gun geciktiriyorlar.Bana yardimci olursaniz sevinirim

  1. Zehra hanım, ihbar tazminatı için dava açılırsa, siz de haklı fesih yaptığınız şeklinde savunma yapabilirsiniz. Ama her zaman söylediğim gibi, önemli olan haklı olmak değil haklı çıkmaktır. İşten ayrıldığınızda, işverene bir ihtarname göndermeniz ve hangi nedenlerle haklı fesih yaptığınızı beyan etmeniz gerekirdi.

 12. Merhabalar
  Bir firmada 10. ayda 12 gün hake dişim var. Ücreti hesabıma yatırmadırlar. 11. ayda 9. gün sonunda istifa ettim ve onayladılar. İş sözleşmem dahi yapılmadı. Kendim çıktığım için ihbarı ben ödeyeceksem bunu nasıl ifa etmeliyim. 10 ay için ihtarname çekeceğim yalnız onlarda ihbar talep edecekler. Bunu nasıl halletmem gerek bir şey istediğim de yok onlardan.

 13. hocam ihbar süresinin belli bir kısmını çalışarak ayrıldıysa kıst olarak mı ihbar bordrosu düzenlenir

 14. Ben 15 gun tektilde calistim bir yasinda bi oglum var ve babanesi bakiyordu ise basladigimin 15. Gunu hasta oldugunu dis yaptiracagini soyleyerek cocugumu birakip gittu bende mecburen ise gidemedim bunu tel le bildirdim iki gun sora 15 gunluk ucreti sordugumda ihbar tazminatin dediler cok zor durumdayim zorda olmasa 1 yasinda oglumu birakip calismam ben simdi ne yapacagim

  1. Melek hanım, ne yazık ki bu geçerli bir neden değildir. İşten bu şekilde ayrıldığınız için de işverenin sizden 2 haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı isteme hakkı vardır.

 15. MERHABA MUSTAFA BEY 13 GÜN ÇALIŞTIĞIM BIR CAFE DE YARIM GÜN OLARAK SIĞORTAM VARDI TARTIŞIP ÇIKTIM BANA İŞ VEREN İŞİ BIRAKTIĞIM İÇİN SİGORTA TAZMINATINI ÖDERSIN DEDI BÖYLE BİRŞEY VARMI YRDIMCI OLABILIR MISINIZ ….

  1. Gökhan bey, haklı bir neden olmaksızın ayrıldıysanız ihbar tazminatı ödemek durumunda kalabilirsiniz.

 16. Mustafa bey merhaba, ben şu an çalıştığım firmadan ücretten memnun olmadığım için, daha iyi maaş alabileceğim farklı bir firmaya geçmeye karar verdim. 2.5 yıldır aynı yerde çalışıyorum, işveren maaşı yüksek veriyor ancak ssk primlerimi asgari ücrete göre yatırıyor. istifa edersem ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır mıyım ?

  1. Hayır; ama işveren aleyhinize dava açarsa, bu durumu ispatlamanız gerekebilir.

 17. merhaba mustafa bey ben bir özel şirkette 5 yıldır çalşıyorum hamileliğimden doğlayı işten ayrılmak durumunda kaldım doğumdan sonra çalışma imkanım yok bebeğe bakıcak kimse yok o yüzden çalışamıyorum..işyeri kıdem tazminatı verme taraftarı değil.acaba kıdem tazminatını nasıl alabilirim hangi yollara başvurabilirim..yardımcı olursanız çok sevinirim..

 18. Merhaba mustafa bey ben ben adını vermek istemediğim bir firmada 8-9 gün kadar çalıştım ve 3 günümde patronum bana demir kasayı ve şifreleri bırakarak çıktı gitti başkası gelene kadar ben tek başıma kaldım (anahtarların bende durması yasak şirket politikası yüzünden) acil bir durumu vardır dşye ses çıkarmadım ama sonradan öğrendimki kendisi kız arkadaşıyla il dışına kaçmış ve bu olay sırasından beni resmen kullanmış haklı olarak sinirlenerek bende hiç bir gerkçe göstermeden istifamı verdim ve sonra öğrendimki beni mahkemeye vermek için hazırlık yapıyormuş bende insan kaynaklarını aradım anlattım durumu haklısınız deneme sğresindesiniz istifa edebilirsiniz dediler istifamı bu sefer gerekçeli olarak insan kaynaklarına yazdım şimdi bu işveren beni mahkemeye verebilirmi ihbar tazminatı için? onca yaşattıgı stresten sonra

  1. Emin bey, verse bile 2 haftalık ücretiniz kadar tazminat talep edebilir. Ayrıca mahkemede, işten ayrılış gerekçenizi ortaya koyabilirseniz, ödemek zorunda da kalmazsınız.

 19. altı yıldır bir işyerinde çalışıyorum ve kendi isteğim ile işten ayrılmak istiyorum işverenime işten ayrılacağımı kaç gün önceden bildirmem gerekiyor. ve bunu hangi yolla yapmalıyım. işverene bildirdikten ve çıkan yasal süreyi de bekledikten sonra ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğüm ortadan kalkıyor mu?

  1. Altı yıldır çalıştığınıza göre 8 hafta önceden bildirimde bulunmalısınız. Bu bildirimi yaptıktan ve 8 hafta çalıştıktan sonra ihbar tazminatı ödemeniz gerekmez.

 20. 9 aydır yemek şirketinde parttaym olarak çalışıyorum ayda 14 gün sigortalıyım fabrika yemek şirketini değiştiriyor yeni gelen yemek şirketine giriceğim kendi şirketimden istifa edersem kıdem tazminatı ne kadar ödemem gerekir ayda 620 tl alıyorum.

  1. Derya hanım kıdem tazminatı ödemeniz gerekmez. Ama ihbar tazminatından bahsediyorsanız, 4 haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı ödemeniz gerekir.

 21. Mustafa bey ihbar tazminatının istifa eden tarafından işverene ödenmesi durumunda net ücret üzerindenmi brüt ücret üzerindenmi ödenmesi gerekir

 22. merhaba ben özel sektöre 06/02/1997 işe başladım kıdem tazinatları ile endişem var devlet yeni bir sistem yapıyor ne yapabilirim

  1. Merhaba. Endişeniz olsa da şu an için ortada net bir bilgi bulunmadığından, en doğrusu beklemek olacaktır.

 23. 3.5 yıldır özel sektördeyim eğer memur olarak atanırsam istifa verip hemen çıkabilir miyim? Çünkü yanlış bilmiyorsam memur atamasında atanılan kurum ikamet edilen şehir içindeyse 2 gün içinde başvuru yapmam gerekir .ihbar süresini göz önüne alırsak iş yeri çıkışıma engel olursa memurluğum yanmaz mi?

  1. Emre bey böyle bir durumda memurluğa geçecekseniz, hemen işten ayrılabilir ve işverene ihbar tazminatı ödersiniz. İşveren sizi zorla tutacak değildir.

   1. Peki bu tazminatı ödemeden çıkma ihtimali yok mu? Misal işçi asgari ücretli ve elinde toplu parası yok ama işten çıkmak zorunda kaldı bu durumda nasıl bir yol izlenebilir?

    1. Beklemesi gerekir. Öyle ya da böyle, parası olmayan işçi de en az ihbar süreleri kadar çalışmaya devam etmelidir.

     1. İşçi üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiği takdirde aynı zamanda tazminatını alma hakkı var mi

     2. Tazminattan kastınız kıdem tazminatı ise hayır, alamaz.

 24. iyi günler işverene 09.12.2016 günü işten ayrılmak istediğimi söylediğimde yerine birini bulmadan düzeni öğretmeden çıkamazsın dedi.kendisi 1 aydır arayıp bulamazken benden bulup düzeni öğretmemi istiyor.
  15 günlük süre bittiğinde 24.12.2016 günü bitiyor 26.12.2016 günü noterden istifamı göndersem sonra benim için sorun olur mu

  1. Eğer işverene sözlü bildirimde bulunmuşsanız sizin için sorun olabilir. Yazılı olarak işverene bildirimde bulunmalı ve bunun ardından ihbar süresi kadar beklemelisiniz.

 25. mrb. eleman 3 ay çalıştı. 3 ay içinde bir kere işten ayrıldı ve tekrar geri geldi. 08.12.2016 tarihinde dilekçe yazmış işten çıkacağına dair ve huzursuz olduğunu öne sürmüş işten çıkma sebebini. dilekçede çıkış tarihini ise 10.12.2016. da ayrılacağını söylemiş. şimdi çalışmıyor bu gün alacağı maaşını verdim. yalnız ihbar tazminatı istiyor hak ediyor mu sizce?

  1. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçiye ihbar tazminatı ödenmez. Hatta işçinin kıdemi 3 ay olduğuna göre, en az 2 hafta önceden bildirimde bulunmak suretiyle işten ayrılması gerekir. Aksi takdirde siz ihbar tazminatı talep edebilirsiniz.

 26. Merhaba ben şuan çalışmakta olduğum yerden tazminatımı alıp ayrılmak istiyorum sigorta giriş tarihim 2003 Eylül ayı şu anda 3600 sigorta günümü doldurmuş bulunmaktayım sizce 3600 gün olayından yararlanıp işten ayrılıp tazminat alabilirmiyim lütfen cevap verin saygılar

 27. Merhaba Mustafa Bey, geçtigimiz ay bir mağazada full time satış danışmanı olarak işe başladım , evrakları teslim ederken imzalattıkları sözleşmelerden iş sözleşmesinin bir kopyasını aldım. 2 ay deneme süremin olduğu yazılı burada.Maaşı da 1200 tl den göstermişler. Bu yasal mı asgari ücretin altında kalmıyor mu bu rakam ? Bu süre içerisinde yada bu süre bittikten 1 ay sonra istifa vermem arasında bir fark var mı ? her iki durumda da tazminat ödemeden ayrılabilir miyim işten ?

  1. 2 aylık deneme süresi içinde tazminat ödemeksizin işten ayrılabilirsiniz. Ancak ücretinizin hiçbir şekilde asgari ücretin altında belirlenmemesi lazım. Bu konuyu sorarsanız, belki düzeltebilirler.

 28. Mustafa Bey merhaba,

  13.04.2015 te calismaya basladigim isimde 18.10.2016 da istifa ettim. Istifami verdigim gun sirket IK Muduru satis pozisyonunda olmam nedeni ile ihbar suremi kullandirmak istemedigini ve ayni gun cikisimin yapilacagini soyledi. Ben de kabul edip, o gun sirketten ayrildum ve ayni gun firma tarafindan cikisim yapildi. Fakat su an firma ihbar sureme karsilik gelen tazminati talep ettigini, bunun icin de mahkeme acacigini ihtarname ile gonderdi. Olasi bir mahkemede eski isverenimin kazanma ihtimali var midir?

  Bilgi verebilir misiniz?

  Tesekkurler.

  1. Keşke böyle bir teklifi yazılı olarak isteseydiniz. Yine de mahkeme aşamasında tanık vb. delillerle aksini ispat etmeniz mümkün olsa da takdir mahkemenin olacaktır.

 29. Merhabalar

  06.04.2016 tarihinde çalışmaya başladığım iş yerimden 11.12.2016 tarihinde kendi rızam ile çıkışım 14.12.2016 olmak suretiyle islak imzalı dilekçe yazdım ve bu dilekçenin sonunda bana dört haftalık ihbar süremin olduğu söylendi buna ilişkin günlük 2 saat izin kullanmam gerektiği bildirildi ve benim haberim olmadan daha olmak suretiyle islak imzalı dilekçe yazdım ve bu dilekçenin sonunda bana dört haftalık ihbar süremin olduğu söylendi buna ilişkin günlük 2 saat izin kullanmam gerektiği bildirildi ve benim haberim olmadan daha ihbar süremi kullanmadan beni 11.11.2016 tarihinde istifama dayanarak işten çıkardılar. Yani benim dilekçem istifa dilekçem tek taraflı olarak beni mağdur ededecek şekilde bozuldu. Ve işsiz bırakıldım ve işveren bana ihbar tazminatını ödemeyeceğim diyor. Alo 170 hattından gerekli şikayetlerde bulundum istifa etmiş olabilirsin ama senin ihbar süren dolmadan seni işten çıkarttırsa ihbar ödemek zorundadır diyor. Bugünde noterden ihtarname çektim konu ile ilgili aydınlatabilir misiniz ? şimdiden teşekkürler.

  1. Evet, ihbar sürenizin size kullandırılması gerekir. Kullandırılmamışsa ihbar tazminatınızın ödenmesi gerekir.

 30. merhabalar ben 10 aydır bi iş yerinde çalışıyorum ve ayrılmak istiyorum işlerin yoğunluğundan ve aldığım ücretin yetersizliginden dolayı fakat işveren 28 günlük ihbar süremi kullanacam dedi aksi takdirde hukuki yollara başvururum diyerek aba altından sopa gösterdi tabiri caiz ise bende 15 gün daha kalırım diyerek karşılıklı anlaştım başka bi yol izleyebilirmiyim yada nasıl yollar izlerim yardımcı olurmusunuz.

 31. Merhabalar. Bir konu hakkinda danişmak istedim size m bir yil calistigim işyerinden bir ay once sozlu olarak işten çikacagimi soyledim fakat yazili bir belge sunmadim . Yillik iznimi kullanmadan isten ciktim ailemin tayin sebebiyle . Bunun ucretini alma hakkim varmis ..ihbar tazminati odemek zorundamiyim .

  1. Siz işten ayrılmışsanız ve ihbar sürelerine uymadıysanız işveren sizden ihbar tazminatı talep edebilir. Ama bu yıllık izin ücretinizi almanıza engel değildir. Kullanmadığınız yıllık izninize ait ücretin size ödenmesi gerekir.

 32. Meraba ben henüz 20 gündür çalışıyorum çıkmak istiyorum ihbar süresi için 1 ayı doldurmak gerekir dediler doğrumu

  1. Hayır, hemen de çıkabilirsiniz. Ama ne zaman çıkarsanız çıkın (ilk 6 ayınız içinde), en az 2 hafta önceden işverene çıkacağınızı bildirmeniz gerekir. Aksi takdirde ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilirsiniz.

 33. Merhaba. Yol gösterirseniz çok sevinirim. İş yerimle 31 Ağustos 2016 da sözleşmem bitecek. Ama Mayıs ayı içerisinde gelecek sene için ön sözleşme imzaladım.Kopyasını da vermediler.Haziran ayında müdür yardımcısı ile kavga ettim,küfür değil fakat hakarete maruz kaldım ve iş aramaya başladım. Başka bir yer ile el sıkıştıktan sonra sözleşme için zaman isteyip iş yerime geldim ve ayrılmak istediğimi SÖZLÜ beyan ettim. Mazeret olarak da müd.yardımcısı ile olan tartışmayı gösterdim. İş verenim 7 bin lira tazminat olduğunu iyi düşünmem gerektiğini söyledi. Müd. yardımcısı da arayıp beni kendisine iftira atmakla suçladı. Bu dakikadan sonra orada çalışmam imkansız. Sözleşmeyi tazminat ödemeden feshetmem mümkün mü merak ediyorum. İhbar süresine uyduğumu düşünüyorum ama yazılı bir istifa vermedim. Vermem gerekir mi? Yardımcı olursanız çok sevinirim 🙁

  1. Merhaba. Hakarete maruz kaldığınızda derhal işi bırakmalı ve hatta dava açmalıydınız. Ama artık bunun süresi geçmiş. Mevcut durumda kıdem tazminatı hakkınızı yitirmiş olabilirsiniz. Tazminat konusunda ise bir şey söylemem mümkün değil; çünkü iş sözleşmenizin içeriğini bilmiyorum. Ama bu tip durumlardaki tazminat taleplerinde son sözü söyleyen mahkemeler genelde işçi lehine indirimlere gidebiliyor. Bir avukata danışmanızda fayda görüyorum.

 34. 3 yıldan fazla çalışan işçinin 11.05.2016 tarihinde yazdığı dilekçesinde 18.05.2016 tarihinde işi bırakacağını bildirmesi üzerine işveren tarafından talep edilecek olan ihbar tazminatının 8 hafta üzerinden mi talep edilmesi gerekir yoksa 11.05 2016-18.05.2016 tarihleri arasında çalıştığı süreler dikkate alınır mı? teşekkürler.

 35. 1 bucuk yil once ozel sektorde ise basladim,1 hafta once kamu kurulusuna kabul edildim,ben isverene herhangi bir ihbar tazminati oder miyim

  1. Eğer ihbar sürelerine uymadan ayrılmışsanız ve işvereniniz de talep ederse ödemek zorunda kalabilirsiniz. Ama tüm ayrıntıları bilmeden size buradan ödeyip ödemeyeceğinizi söylemem takdir edersiniz ki doğru olmayacaktır.

 36. 13.yil.calistigim.bir.sirkette.tazminat.alamadim.nedeni.ise.hirsizlikla.suclandim.mahkemeye.ciktim.sirket.davaci.olmadi.berrat.oldum.amma.tazminatimi.vermedi.hic.biyere.imzada.atmadim.

  1. Tazminatlar için zaman aşımı süresi 10 yıldır Sabri bey. Bu da demek oluyor ki, işten ayrıldığınız tarihten itibaren dava açmak için 10 yılınız var. 0 yılı geçirmediyseniz dava açmanızı tavsiye ederim.

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu