İzin

Part-time çalışan işçinin yıllık izin süresi nasıl hesaplanır?

Kısmi süreli çalışan işçi yıllık izin hak eder mi?

Kısmi süreli çalışan bir işçi, işyerindeki tam süreli işçilere göre önemli ölçüde az çalışıyor demektir. Uygulamada bu işçiler genelde haftada 2 ya da 3 gün çalıştırılmakta ve sigortaları da haliyle eksik yatırılmaktadır. Peki ama işe girmesinin üzerinden bir yıl geçen ancak sigortalı bildirildiği gün sayısı bunun çok altında olan bir işçi yıllık ücretli izin kullanabilir mi?

Yıllık ücretli izin şartları

İş Kanununa tabi çalışan bir işçi, ilk yılında yıllık izin hakkına sahip değildir. Yıllık izni hak etmek için önce en az 1 yıl işyerinde çalışmak gerekir. Böylece işçi beşinci yılını doldurana kadar 14 gün izin hakkına sahip olur. İşçi 15inci yılına kadar 20 gün ve 15 yıldan sonra da artık 26 gün izin hakkına sahip olacaktır.

Kısmi süreli çalışan işçi

Kısmi süreli çalışan işçi, işyerindeki emsali olan ve tam süreli çalışan işçiye göre önemli ölçüde az çalışan işçidir. Önemli ölçüde kavramı, normal çalışma süresinin en çok 2/3’üne denk gelen çalışmadır. Haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu bir işyerinde, haftada 30 saat ve altında çalışan işçiler kısmi süreli işçi olarak kabul edilecektir.

Kısmi süreli işçilerin izin hesabı

Yukarıda da belirttiğim gibi; işçinin yıllık ücretli izne hak kazanması için işyerinde bir yılını doldurması gerekir. Kısmi süreli olarak çalışan ve işyerinde 7 yıldır görev yapan bir işçiyi ele alalım. Bu işçi haftada iki ya da üç gün çalışıyor olsun. İşçinin ilk işe giriş tarihinin üzerinden 7 yıl geçmiştir; ancak fiilen çalıştığı ve SGK’ya bildirilen günlerinin toplamı ancak 4 yıl yapmaktadır.

kısmi süreli izin hakkı

İlk bakışta; işçinin işyerindeki toplam çalışma süresi 4 yıl olduğu için, yıllık izninin de buna göre 14 gün olarak belirlenmesi gerektiği düşünülebilir. Ama senelik izin bakımından doğru olan, işçinin o işyerinde kaç yıldır görev yapıyor olduğudur. İşçi, 7 yıldır aynı işyerinde görev yaptığı için yıllık ücretli izin hakkı 20 gün olmalıdır.

Nitekim bir Yargıtay kararında da aynı görüş şöyle ifade edilmiştir: “Davacı işyeri hekimi olup, aksi kanıtlanamayan hizmet sözleşmesine göre haftada beş gün birer saatten ayda toplam 20 saat çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu şekilde çalışma kısmi süreli çalışmadır. Kısmi süreli çalışma hallerinde, kıdem süresinin tespitinde hizmet sözleşmesinin başladığı ve sona erdiği tarihler arasındaki zaman nazara alınmalıdır. Başka bir deyişle, davacının çalıştığı saatlerin toplanarak gün-ay ve yıla çevrilmesi doğru değildir. Ancak, kıdem tazminatı hesabında davacıya kısmi süreli çalışma karşılığı ödenen aylık ücret göz önünde tutularak davacının toplam 3 yıl 1 ay 19 günlük çalışması karşılığı kıdem tazminatı ek bilirkişi raporunda belirtilen ücretten saptanarak hüküm altına alınması gerekir.” (9 Hukuk, 2000/12897 E.).

SONUÇ

Kısmi süreli işçi de yıllık ücretli izin hakkına sahiptir. Onun daha az çalıştığı ya da haftanın birden fazla gününde dinlendiği gibi varsayımlarla aksi bir sonuca varmak yanlış olacaktır.

İş Kanunu gereği; yıllık izin bakımından tam süreli çalışanlar ile kısmi süreli çalışanlar arasında bir ayrım yapılması mümkün değildir.

Part time çalışan işçinin senelik izni hesaplanırken; o ana kadar fiilen çalıştığı günler toplanarak hesap yapılmamalıdır. Bu işçinin işe giriş tarihinden itibaren kaç yıl geçtiyse, o kadar yıllık izin hakkı olduğu unutulmamalıdır.

 

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu