İzin

Kullanılmayan yıllık izin parası ne zaman ödenir?

İşçinin en temel haklarından birisi de yıllık ücretli izin hakkıdır ve işçi işten ayrıldığında henüz kullanmadığı yıllık izni varsa, bunlara ait yıllık izin ücretinin ödenmesi gerekir. Kullanılmayan yıllık izin ücreti ne zaman ödenir?

İşçinin yıllık izin hakkı

İşçinin yıllık ücretli izin hakkı İş Kanunu’nun 53’üncü ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Yıllık izin hakkı konusunda kaleme aldığım çok ayrıntılı bir yazıya şuradan ulaşabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/20-maddede-yillik-izin-hakkinda-her-sey/

Kısaca bilgi vermek gerekirse, işçinin yıllık izin sürelerinin aşağıdaki gibidir:

  • 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahildir) kıdemi olan işçiler için en az 14 gün
  • 5 yıldan çok 15 yıldan az kıdemi olan işçiler için en az 20 gün
  • 15 yıl (dahildir) ve daha çok kıdemi olan işçiler için en az 26 gün

Bu süreler iş günü olup resmi tatiller ya da hafta tatilleri izin günlerinden sayılmaz.

Yıllık izin ücreti nedir?

Yıllık izin ücreti, işçi işten ayrıldığında henüz kullanmamış olduğu izin hakları karşılığında ona ödenen ücreti ifade eder. Tanımından da anlaşılacağı üzere yıllık izin ücreti ancak ve ancak iş akdi sona erdikten sonra gündeme gelebilir.

İlgili Makaleler

Yıllık izin ücreti hakkında bir yazıma şuradan göz atabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/yillik-izin-ucreti-nedir/

İşçinin kullanamadığı izinleri ne olur?

İşçinin yıllık izin kullanması o kadar önemlidir ki; İş Kanunu bu iznin işçiye hem de senesi içinde kullandırılmasını şart koşmuştur.

Buna rağmen çeşitli nedenlerle işçi bazı yıllık izinlerini kullanamayabilir. Bu durumda, kullanılmayan bu yıllık izinler birikmeye devam eder. Öyle ki; işçi 20 sene çalışıp hiç izin kullanmasa, 19 sene önceki izni halen yanmamış demektir.

İzin parası son ücret üzerinden ödenir

19 sene önceki yıllık izin hakkı işçiye kullandırılmadan iş sözleşmesi sona ererse, artık bu izin karşılığındaki ücreti işçiye ödemek gerekir.

Burada, işçinin hangi yıldan kalan izni olursa olsun, tamamının hesabı son brüt ücreti üzerinden yapılacak ve böylece yıllık izin ücreti güncel olarak hesaplanacaktır.

kullanılmayan yıllık izin ücreti ne zaman ödenir?

Yıllık izin ücreti ne zaman ödenir?

Yıllık izin ücreti iş sözleşmesi sona erdikten sonra ödenmesi gereken bir alacak olduğuna göre, bu ödemenin iş akdi sona erdikten sonra derhal yapılması gerekir.

Buradaki “derhal” kavramının net bir tanımı olmamakla birlikte, makul bir sürenin anlaşılması gerekir. Bu makul süre, duruma göre değişecektir. İşçinin, işverenin izin parasını ödeyebileceğini düşündüğü süre, işçi için makul süre olacaktır.

İzin ücretinde faiz başlangıcı

İşçilik alacaklarında faiz başlangıcı, alacağın türüne ve niteliğine göre değişir. İzin ücretinde faiz kendiliğinden ve iş sözleşmesi sona erdiği anda işlemeye başlamaz.

Bunun için işçinin işvereni ihtar etmesi ve alacağını ondan talep ederek işvereni temerrüde düşürmesi gerekir. O halde işçi, ileride işverenle mahkemelik olursa ve alacağının faizini talep etmek isterse, faiz başlangıcının neye göre belirlendiğini hatırında tutmalı ve gerek görüyorsa, işvereni yazılı olarak ihtar etmekten geri durmamalıdır.

SONUÇ

Kullanılmayan yıllık izin ücreti, iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte derhal ödenir. Burada yasalarda belirlenmiş net bir süre olmamakla beraber, ödemenin derhal ve makul süre içinde yapılması gerekir.

Yıllık izin ücreti için işçi ileride dava açmak zorunda kalırsa ve izin ücreti alacağı için faiz talep ederse, faiz başlangıcının kendiliğinden işten ayrıldığı gün olarak belirlenmeyeceğini bilmeli ve gerek görürse işverenden alacağını talep ederek, faiz başlangıcını bizzat belirlemelidir.

Kullanılmayan yıllık izin ücretinin ödeme zamanı ile ilgili sık sorulan sorular:

Yıllık izin ücreti çalışırken ödenir mi?

Hayır, çalışırken izin kullanmak yerine parasını almak asla yasal değildir. Bu şekilde işçisine izin ücreti ödeyen bir işveren, muhtemel bir dava durumunda, işçisine izin kullandırmamış kabul edileceğini bilmelidir.

Yıllık izin alacağı ne zaman muaccel olur?

Yıllık izin alacağı iş akdi sona erdiğinde muaccel olur. Örneğin 3 Şubat tarihinde işçinin iş akdi sona ererse, işçinin yıllık izin ücreti alacağı 4 Şubat itibariyle muaccel olacaktır.

Yıllık izin alacağı zamanaşımı ne zaman başlar?

Yıllık izin ücreti alacağında zamanaşımı, iş sözleşmesi sona erdiği anda başlar ve 5 yıl geçmekle alacak zamanaşımına uğrar. İşçinin isterse 20 sene önceki izni kullandırılmamış olsun, bunlar dahil tüm izin alacakları için zamanaşımı başlangıcı, iş sözleşmesinin sona erdiği gün olacaktır.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu