Çalışma Koşulları

Ücret karşılığı çalışan avukatın çalışma koşulları

Ücret karşılığı çalışan avukatın hakları

Avukatların bir kısmı serbest meslek erbabı olarak işini yürütmekteyken bir kısmı ise ücretli olarak bir başka avukatın yanında ya da hukuk bürosunda çalışmaktadır. Bu avukatlar da İş Kanununa göre birer işçi olmakla beraber; bunların izin, ücret vb. hakları özel olarak da düzenlenmiştir.

Ücret karşılığı çalışan avukat

“Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 26.12.2015 tarihli resmi gazetede yayımlanmış ve ücret karşılığında çalışan avukatların hakları belirlenmiştir. Buna göre işgören avukat; bağımsız avukat niteliğini taşımakla birlikte, işveren avukatla düzenlediği yazılı sözleşme ile üstlendiği işi yerine getiren avukatı ifade etmektedir.

Maaş karşılığında çalışan avukatın ücretle ilgili hakları

İş Kanununda biraz farklı düzenlenmiş ve avukatların lehine olan bu hakları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İşgören avukatın ücreti, tarafların bağlı olduğu baro tarafından, her yıl için belirlenecek asgari ücret tutarının altında olmaz ve ücret takip eden ayın ilk iş günü ödenir.
 • İşe başlama tarihinden en geç bir yıl sonra ve izleyen her yıl, işgören avukatın ücretinde TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TEFE/ÜFE ortalaması oranından az olmamak üzere, tarafların anlaşacağı belli bir oranda artış yapılmak zorundadır.
 • İşgören avukata yol ve yemek için ayrıca ödeme yapılır.
 • Zorunlu müdafilik (CMK), adli yardım ve uzlaştırma görevi nedeniyle veya bilirkişilik yaparak kazanılan ücretler işgören avukata aittir.
 • Her türlü ücret ödemesi işgören avukatın banka hesabına yapılmak zorundadır.

İşgören avukatın izinle ilgili hakları

İşgören avukatın izinle ilgili hakları da şu şekilde sıralanabilir:

 • İşgören avukat, çalışma dönemi süresince, her bir takvim yılı için, yıl sonundan itibaren en az 21 takvim günü ücretli izin kullanır. Bu süre 4857 sayılı İş Kanununda belirlenen sürelerden daha az olamaz. Bu iznin en az on bir günü adli tatil içerisinde kullandırılmalıdır.
 • İşveren avukat, işgören avukatın talebi olması durumunda, kendisine, topluca ya da farklı günlerde kullanılabilecek şekilde 1 yıl içinde en az on takvim günü ücretsiz izin vermekle yükümlüdür.
 • İşgören avukat, 4857 sayılı İş Kanununda tanınan mazeret izinlerini, yukarıda belirtilen ücretsiz izin süreleri dışında ayrıca kullanabilir.
 • İşgören kadın avukatın, 4857 sayılı İş Kanunundan doğan hakları saklıdır. İşgören gebe kadın avukatın talep etmesi halinde, ona en az otuz gün süreli esnek çalışma izni tanınması zorunludur.
 • İşveren avukat, işgören erkek avukata eşinin doğum yapması durumunda, 4857 sayılı İş Kanununda doğum yapan kadın işçinin eşi için tanınmış olan süreler kadar ücretli izin ve işgören erkek avukatın talep etmesi durumunda en az yirmi gün esnek çalışma izni vermekle mükelleftir.
 • İşveren avukat, işgören avukatın evlenmesi durumunda işgören avukata 5 iş günü ücretli izin vermekle mükelleftir.

İşgören avukatın çalışma süresi ve fazla çalışma ile ilgili hakları

Ücret karşılığında çalışan avukatın çalışma süreleri bakımından hakları şu şekildedir:

işgören avukat çalışma hakları

 • İşgören avukatın haftalık çalışma süresi kırk beş saati aşamaz. Söz konusu çalışma süresi, aksi kararlaştırılmamış ise, haftanın günlerine eşit olarak dağıtılır. Hiçbir halde bir günlük çalışma süresi on bir saati aşamaz. Ara dinlenmeler işi aksatmayacak şekilde ve işin gereklerine göre, işgören avukat tarafından günde bir saat ile sınırlı olmak koşuluyla, istenildiği zaman kullanılabilir.
 • Adliyelerde ve iş için yolda geçen süreler, büro dışı iş görüşmeleri, elektronik ortamda yapılan görüşme ve yazışmalar, çocuk emziren işgören avukatın 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca çocuklarına süt vermeleri için belirtilen süreler, çalışma süresinden sayılır.
 • Büro dışında ve/veya çalışma saatleri dışında yapılan haciz, keşif ve benzeri işler için harcanan süreler ile işgören avukat ile işveren avukat arasında ya da işgören avukat ile müvekkiller arasındaki mevcut işin gerektirdiği sınırları aşan mahiyetteki iş görüşmeleri (telefon ve benzeri görüşmeler dahil) fazla çalışma kapsamındadır.
 • Kural olarak pazar günleri, Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmaz. Ancak, işveren avukat, işgören avukattan acil ve zorunlu hallerde, meslek ilke ve kuralları çerçevesinde kalmak kaydıyla bu günlerde de çalışmasını talep edebilir. Bu tür çalışmalar, mesleki zorunluluğunun gerektirdiği süreyi, herhalde bir çalışma gününü aşamaz. Bu tür çalışmalarda gönüllülük esastır. Bu tür çalışmaların karşılığı günlük ücretin iki katı olarak işgören avukata ödenir.
 • Fazla çalışma, bir yıl içinde iki yüz yetmiş saati aşamaz.
 • İşveren avukat, çalışma süresinin haftalık kırk beş saati aşması durumunda, işgören avukatın her bir saat fazla çalışması için, günlük ücretin saat başına düşen miktarının %50 oranında arttırılmış halini işgören avukata öder.
 • İşyerine giriş ve çıkışlarda, ilke olarak denetim uygulanmaz. İşyerine giriş ve çıkışlarda denetim uygulanıyor ise, girişte uygulanan denetim usulü, işten çıkışta da aynen uygulanır. Aksi takdirde, çalışma saatlerinin belirlenmesinde, işgören avukatın beyanı esas alınır. Avukatlık onuruna aykırı olacak şekilde denetim uygulanamaz. Ücretli izin şeklinde de olsa, avukatın iş yerine girişini yasaklayan uygulama yapılamaz.

SONUÇ

Ücret karşılığında bir başka avukatın yanında ya da bir hukuk bürosunda çalışan avukat da İş Kanunu kapsamında bir işçi olmasına rağmen; işgören avukat için sadece kanun hükümleri yeterli görülmemiş ve avukat lehine ekstra düzenlemeler yapılmıştır.

İşgören avukat ile işveren avukat arasında temelde İş Kanunu hükümleri geçerli olmakla beraber, işgören avukat lehine olan düzenlemeler öncelikle dikkate alınmalıdır.

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Merhaba 15martta isten cikartildik sozlesmemizde madde 10 görevlinin yemek ücreti odenecektir diye bir madde ama 3 senelik calisma süresinde bir ucret odenmedi mahkemeye vermemiz durumunda sonuç ne olur acaba

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu