Yabancıların Çalışma İzinleri

Yabancıların çalışma izinlerinde ne değişti?

Çalışma izni türleri neler?

2003’ten bu yana yürürlükte olan ve yabancı işçilerin Türkiye’de istihdamını konu edinen 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 13/08/2016 tarihli resmi gazetede yayımlanan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunuyla yürürlükten kaldırıldı. Bundan böyle, yabancıların ülkemizde istihdamıyla ilgili dikkate alınması gereken kanun da böylece Uluslararası İşgücü Kanunu olacaktır.

Çalışma izin türleri değişti mi?

Bilindiği üzere 4817 sayılı yasanın yürürlükte olduğu dönemde üç tür çalışma izni vardı. Bunlar; süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni ve bağımsız çalışma izniydi. Yeni kanun da bu ayrımı aynen esas almış ve yine üç tür çalışma izni uygulamasına devam edilmiştir.

Süreli çalışma izni

Yabancı işçiye; iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak şartıyla, gerçek veya tüzel kişiye veya kamu kurum veya kuruluşuna ait belli bir işyerinde ya da bunların aynı işkolundaki işyerlerindeki belirli bir işte çalışmak koşuluyla ilk başvuruda en fazla 1 yıl geçerli olarak verilen izindir.

Bu süreli çalışma izni için yapılan uzatma başvurusu olumlu değerlendirilirse, yabancı işçiye aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en fazla 2 yıl çalışma izni verilmektedir.

Daha sonraki uzatma başvurularında ise en çok 3 yıla kadar çalışma izni verilmektedir. Ancak, farklı bir işveren bünyesinde çalışmak için yapılan başvurular tekrar başa dönerek değerlendirilmekte, yani süreç başa dönmektedir.

Görüldüğü üzere süreli çalışma izni için en az 3 aşamalı bir sistem öngörülmüştür. Önce 1 yıla kadar izin verilmekte, sonra 2 yıla kadar ve bundan sonraki başvurularda da 3 yıla kadar süreli çalışma izinleri uzatılmaktadır.

Süresiz çalışma izni

Bu izin türü ise; Türkiye’de uzun dönem ikamet izni bulunan veya en az 8 yıl kanuni çalışma izni olan yabancıların başvurabildiği bir çalışma iznidir. Bu şartları taşıyan işçinin başvurusu mutlaka olumlu sonuçlanmak zorunda değildir; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu konuda takdir yetkisi vardır.

Bağımsız çalışma izniişgücü kanunu çalışma izni

Bağımsız çalışma izni ise; profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel koşulların sağlanması şartıyla verilen izin türüdür. Böyle bir başvuru değerlendirilirken; yabancının eğitim düzeyi, mesleki tecrübesi, bilim ve teknolojiye olan katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülkenin ekonomisine ve istihdama katkısı, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ve benzeri diğer hususlar dikkate alınır. Bağımsız çalışma izni de süreli olarak düzenlenir; ancak yukarıda belirtilen süreli çalışma iznindeki süre kısıtlamalarına tabi değildir. Dolayısıyla bakanlıkça takdir edilen süre kadar verilebilir.

Eski kanunda ve yeni kanunda çalışma izin türlerinin karşılaştırılması

Eski kanundaki çalışma izin türleriyle ilgili, daha önce yazdığım şu yazıdan bilgi edinebilirsiniz. Ancak kısaca özetlemek gerekirse iki kanun arasındaki farkların çalışma izin türleri bakımından şu şekilde olduğunu söyleyebiliriz.

  • Süreli çalışma izni önceki kanunda ilk başvuruda 1 yıla kadar veriliyordu, yeni kanunda da 1 yıla kadar verilmektedir.
  • Süreli çalışma izni için diğer başvurularda eski kanun önce 3 yıla kadar ve sonra 6 yıla kadar uzatılıyordu. Yeni kanunda ikinci başvuruda 2 yıl daha ve sonraki başvurularda da 3 yıl daha izin verilebilmektedir.
  • Eski kanunda süresiz çalışma izni başvurusu için 8 yıl ülkede kanuni çalışma şartı varken yeni kanunda da 8 yıl kanuni çalışma izni şartı aranmaktadır.
  • Eski kanunda ülkemizde en az 5 yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olanlara bağımsız çalışma izni verilebilirken, yeni kanunda ise süre şartı aranmaksızın profesyonel meslek mensubu yabancılara bağımsız çalışma izni verilebilmektedir.

 

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu