İzin

İzin kurulu nedir ve nasıl kurulur?

İzin kurulu nedir ve nasıl kurulur?

Yıllık ücretli izin, İş Kanununun işçiye tanıdığı en önemli haklardan biridir. Bu hakkın öneminden dolayı kanun, yıllık izni ayrıntılı olarak düzenlemiş ve kullandırılmasını zorunlu tutmuştur. Normal şartlar altında bir işyerinde izin verilmesi ve diğer esaslar işverenin takdirindedir. Ancak bazı koşulların varlığı halinde bir izin kurulu oluşturulması zorunludur. Peki hangi hallerde işyerinde izin kurulu kurulması zorunludur?

Yıllık ücretli izin

Öncelikle yıllık izinle ilgili temel bazı bilgiler vermek isterim. Bu konuda genel olarak bilgi sahibi olmak için şu yazıma göz atabilirsiniz. Yıllık ücretli izne hak kazanmanın ilk şartı, işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmaktır. Bir yılını dolduran işçiye hak ettiği iznin, en geç takip eden yıl içerisinde kullandırılması yasal bir zorunluluktur. İzin süresi de işçinin kıdemine göre değişecektir. Kıdemi 1-5 yıl arasında olanlara en az 14 iş günü, 5-15 yıl arasında olanlara en az 20 iş günü ve 15 yıldan çok olanlara en az 26 iş günü yıllık izin verilmesi gerekir.

İzin kurulu ne zaman kurulmalıdır?

İzin kurulu yasal dayanağını Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinden alır. Buna göre; işçi sayısı 100’den fazla olan işyerlerinde izin kurulu oluşturulması zorunludur.  Bu kurul, işvereni ya da işveren vekilini temsilen 1 ve işçileri temsilen 2 kişiden yani toplam 3 kişiden oluşur.

Kurula işveren temsilcisi başkanlık etmektedir. Diğer işçi üyeler ise işçiler tarafından oylamayla seçilir. Bu seçim için işçilerin yarısından en az bir fazlası kadar işçinin katılacağı bir toplantı düzenlenmeli ve en çok oyu alan iki işçi temsilci olarak seçilmelidir. Ancak işyerinde sendika varsa, bu üyeleri sendika temsilcileri belirler. Ayrıca yedek üyeler de aynı şekilde belirlenir.

İzin kurulu ne iş yapar?

yıllık izin kurulu nedir

İşyerinde yıllık izinlerin kullandırılma dönemlerini belirleme yetkisi, yasaların getirdiği kurallara uymak kaydıyla, normalde işverene aittir. Ancak izin kurulunun olduğu bir işyerinde, bu görev izin kurulunca yerine getirilir.

İşçiler yıllık izin isteklerini bu kurula iletir. İzin kurulu da bu isteklere göre hazırlayacağı izin çizelgelerini işverenin onayına sunar. İşçilerin yıllık izinle ilgili öneri ve şikayetleri de kurul tarafından incelenir ve karara bağlanır. Kurul, toplantılarını mesai saatleri içerisinde gerçekleştirir.

SONUÇ

İşçi sayısı 100 ve daha çok olan işyerlerinde izin kurulu oluşturulması zorunludur. İşçilerin yıllık izin taleplerini almak, bunları işverenin onayını sunmak ve izinle ilgili şikayetlerle önerileri değerlendirmek bu kurulun görevlerindendir.

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler