İzin

Zorla ücretsiz izne çıkarılma

İşçi zorla ücretsiz izne gönderilebilir mi? Bir şeyin zorla olması demek, ilgili kişinin rızasının olup olmadığına bakılmaksızın gerçekleşmesi demektir. O halde burada sorulması gereken soru şu olmalıdır: İşçi rızası olmadan zorla ücretsiz izne gönderilebilir mi?

İzin ve ücretsiz izin kavramları

İzin; belirli süredir çalışan işçinin dinlenmesini, kendini işine tekrar motive edebilmesini sağlar. Bu bağlamda İş Kanunu işçilere ücretli izin hakkı vermiştir. Uygulamada yıllık izin olarak da bilinen ücretli izinle ilgili birçok yazımıza şuradan ulaşmanız mümkündür: mustafabaysal.com/izin

Ücretsiz izin, işçinin çalışmadığı ve ücrete hak kazanmadığı bir dönem olup İş Kanununun da belirli şartlar altında öngördüğü bir izin türüdür.

İş Kanununda ücretsiz izin türleri

İş Kanununa göre ancak üç halde ücretsiz izin mümkün olur. Buna göre;

 • İşçi yıllık ücretli iznini başka bir yerde geçirmek isterse, bu konuda istemde bulunmuşsa ve bu durumu gerekçelendirmişse işveren tarafından işçiye gidiş ve dönüş yolunda kullanması için 4 güne kadar ücretsiz izin verilebilir.
 • Kadın işçi talep ederse, doğum sonrası 16 haftalık (çoğul gebelikte 18) doğum izninin ardından 6 aya kadar ücretsiz izin alabilir.
 • Doğum sonrası 8 haftalık analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.

Ücretsiz izne ayrılmak için kullanılabilecek genel bir dilekçeyi şu yazımızda paylaşmıştık: mustafabaysal.com/isci-ucretsiz-izin-dilekcesi-ornegi

İlgili Makaleler

Ücretsiz izin için rıza şart

Yukarıdaki haller dışında, İş Kanununun öngördüğü bir ücretsiz izin türü yoktur. Ancak bunun olmaması, işçinin hiçbir şekilde ücretsiz izne çıkamayacağı anlamına gelmez.

Gerçekten de işçinin İş Kanununda öngörülen tüm ihtimaller haricinde izne ayrılmak istemesi ve bunun için maaş almamayı dahi göze alması mümkündür. O halde, işçi talep etmiş ve işveren e uygun görmüşse, elbette işçinin ücretsiz izne ayrılması mümkündür.

zorla ücretsiz izne çıkarılma

Zorla ücretsiz izin olmaz

Çalışma hayatında asıl rastlanan ve sık karşılaşılan ücretsiz izin şekli ise, kanunda yeri olmamasına rağmen, işçinin zorla ücretsiz izne gönderilmesidir. Bunun çeşitli sebepleri olabilir; fakat ne olursa olsun işçinin rızasının alınmadan ücretsiz izne gönderilmesi yasal değildir.

İşçi zorla ücretsiz izne çıkarılırsa ne olur?

Peki işveren tarafından zorla ücretsiz izne gönderilen işçi ne olacaktır? Uygulamada işveren işçiden ücretsiz izne ayrılmasını talep etmekte, işçi de bunu kabul ederek ücretsiz izne ayrılmaktadır. Ama bu durum genelde işverenin tek taraflı iradesiyle olmakta, işçi ise işini kaybetmemek için ücretsiz izne ayrılmaya mecbur kalmaktadır. Genelde ekonomik olarak zor durumda bulunan ya da mevsimlik çalışmaları yoğun olan işyerlerinde görülen bu durumun iki muhtemel sonucu bulunmaktadır:

 • İşçi zorla ücretsiz izne gönderilmesine rağmen, onayı olduğuna dair imza atmışsa, bu durumda işçi kendi rızasıyla ücretsiz izne ayrılmış sayılır ve bu süreler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz.
 • İşçi her hangi bir onay vermeden / imza atmadan ücretsiz izne yollanmışsa bu durumda işçi İş Kanununun 24 üncü maddesinin 2/f bendine dayanarak iş sözleşmesini tek taraflı ve haklı nedenle feshedebilir.

ücretsiz izin hakkı

Zorla ücretsiz izne çıkarılan işçinin fesih hakkı

Ücret işçinin temel ve çoğu zaman tek geçim kaynağıdır. Böyleyken, işçiden rızası olmadığı halde ücretsiz izne ayrılmasını istemek doğru değildir. Onayı yokken zorla ücretsiz izne çıkarılan işçinin hakları olacaktır. Hatta bu işçi zorla ücretsiz izne ayrıldığında ve işe gitmediğinde, feshi işverenin yaptığı kabul edilmelidir.

koronavirüs nedeniyle ücretsiz izin

Korona / Covid 19 nedeniyle ücretsiz izin

Bugüne kadar İş Kanununun öngördüğü 3 tür ücretsiz izin varken 17/04/2020 tarihinden yeni bir ücretsiz izin türümüz daha olmuştur: Koronavirüs ücretsiz izni.

İş Kanununa eklenen geçici 10’uncu madde ile “17/04/2020 tarihinden itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez” denilmiştir.

Bu hükmün amacının, ekonomik krizle karşı karşıya olan işverenleri korumak olduğu açıktır. Hem böylece, yazımıza da konu olan zorla ücretsiz izne gönderme eyleminin gerçekleştirilmesine de gerek kalmamıştır.

Nakdi ücret desteği

Kanun koyucu aynı zamanda işçileri de düşünmüş ve bu şekilde Covid 19 virüsü nedeniyle ücretsiz izne gönderilen işçilere ücretsiz izinde oldukları süre boyunca (17/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay geçerli olmak üzere) günlük 39,24 Türk lirası yardım yapılacağını (nakdi ücret desteği) da belirtmiştir. (Bu tutar an itibariyle 50 TL olmuştur, hiçbir kesintiye tabi tutulmaz ve süre de 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştır: https://www.resmigazete.gov.tr/30.04.2021)

rızası olmadan ücretsiz izne çıkarılan işçi

Korona nedeniyle ücretsiz izne ayrılanlara ödeme yapılması

Yukarıda bahsedilen ve ücretsiz izne çıkarılan işçiye ödenecek günlük 50 TL‘nin ödenebilmesi bazı şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar olmadan ücretsiz izne çıkarılan işçiye bu ücret ödenmeyecektir:

 • İşçi kısa çalışma ödeneğinden yararlanmıyor olmalı
 • İşçi aynı zamanda emekli maaşı almıyor olmalı

İşçinin zorla ücretsiz izne çıkarılması

SONUÇ

İşçinin zorla ücretsiz izne gönderilmesi yasal değildir. İş Kanununun öngördüğü üç ücretsiz izin türünde de işçinin rızası aranmaktadır. Bu üç neden dışında, işçinin kendi rızasıyla neden göstermeksizin belirli bir süre ücretsiz izne ayrılmak istemesi ise, İş Kanununda özel olarak yer almamış olsa bile, en doğal hakkıdır.

Burada önemli olan husus zorla izne gönderildiğini iddia eden işçinin, ücretsiz izne rıza gösterdiğine dair her hangi bir evraka imza atmamış olmasıdır. Aksi takdirde, bu ücretsiz izin yasal hale gelecek ve hatta ücretsiz izinde geçen süreler işçinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayacaktır.

17/04/2020 tarihinde, yaşanan pandemi nedeniyle yürürlüğe giren geçici 10’uncu maddeyle yeni bir ücretsiz izin türü daha hayatımıza girmiştir. Koronavirüs ya da Covid 19 izni olarak adlandırılabilecek bu ücretsiz izin türünü diğerlerinden farklı kılan en önemli husu “zorla” olabilmesidir.

Yani evet normal şartlar altında işçi zorla ücretsiz izne çıkarılamaz ve çıkarılırsa haklı fesih yapma hakkı ya da işten çıkarıldığını iddia ederek haklarını mahkeme yoluyla talep etme hakkı vardır; fakat bu salgın dönemine özel ve 17/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay geçerli olmak üzere, işveren işçilerini zorla ücretsiz izne gönderebilir (Bu süre 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştır).

Hatta bu şekilde zorla ücretsiz izne gönderilen işçi, bu nedenle haklı fesih yapma hakkına da sahip olmaz. Son olarak, bu işçilerin tamamen mağdur edilmediğini ve yazıda zikredilen günlük ödemeyi İşkur tarafından alacaklarını da hatırlatmak isterim.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir Yorum

 1. Zeynel hocam mrb. 3 yıldır çalıştığım bir kurumsal firma da çalışanlar arasında bir tartışma sonrası işten çıkarılacağımi anladım. Fakat bana sadece telefonda sözlü olaraktan 6 gün izine gideceğimi
  yıllık iznimi kullanmami belirttilerr fakat ne bir dilekçe nede bir izin formu doldurttular.su an 2.gunum ve ayın 3 ünde istemeden de olsa işten çıkışım verilecektir. Şu an ne yapabilirim.dilekce falan doldurmadim

  1. Merhaba. Şu aşamada beklemeniz gerekir. İzin bitiminde ise işyerine gitmelisiniz. Çıkışınızın verildiğini öğrenirseniz de derhal notere giderek bir ihtarname göndermelisiniz. İşyerinin sizi çkaracağına ya da çıkardığına eminseniz, bu defa derhal bu işlemi yapmanız doğru olur. Ama emin değilseniz, kendinizi sıkıntıya sokmuş olursunuz.

 2. Merhaba. Şu an calıstıgım iş yerinds 5 yıldır calısıyorum. Subat ayında işleein azlıgı yüzünden kullanmadıgımız bütün izinleri mecburen kullandırdılar.şimdide 6 gün ücretsiz izne cıkarmak istediler. Kabul etmeyip imzalamadım. Fabrika haftaya kapalı olacak. Bana gel yada gelme diye bir şey soylenmedi. Ne yapmam gerek.? Haklı iş feshiyle bütün haklarımı alabilirmiyim? Nereye basvurmam gerek?

  1. Merhaba Böyle bir durumda işverenin işyerini neden kapattığına bakmak gerekir. Ortada geçerli bir neden yoksa, bu durum size hemen fesih hakkı vermez. Ama ay sonunda maaşınız ödenirken bu 6 günün de ödenmesi gerekir. İte ödenmezse ancak o zaman haklı fesih hakkınız gündeme gelebilir.

   1. İşler olmadıgı için 1 hafta ücretsiz izin verildi herkese. Dediğim gibi ben kabul etmeyip imzalamadım. Bugün iş yerine gittim ve calıstım. Ama merkezden arayıp hafta sonuna kadar işe gelme zaten herkes izinli dediler.gelsende almicaklar seni dediler.ne yapmalıyım? Pazartesi sgk ya gitsem nasıl bir sonuc cıkar?

   2. Merhabalar, calistigim fabrikada yaklaşık 2 buçuk ay önce isveren tarafindan 31.12.2019 tarihine kadar isverenimin uygun gördüğü zamanlarda ucretsiz izine çıkmak istiyorum diye bi sablon kagit sunuldu ben ve benim gibi 50 kisi daha imzalamadik geriye kalan 200 kisi kadar imzaladı,ve dun itibari ile yazi asılıp süresi belirsiz olarak her pazartesi ücretsiz izin olup salı gününden ise başlanacağı bildirildi ben ve imza atmayan diğer arkadaşlar olarak ne yapmalıyız.Simdiden teşekkürler…

    1. Merhaba. Önünüzde 2 seçenek bulunur. Ya işverenin istediği gibi bazı günler ücretsiz izin yaparsınız, ya da bu günlerde de işe gidersiniz. Eğer işe gitmenize rağmen işyerine alınmazsanız da haklı fesih yaparak işten ayrılabilirsiniz.
     Üçüncü bir seçenek ise; her gün işe gitmeye devam etmek ve işten ayrılmamaktır. Ödenmeyen ücret alacakları için bir yandan hukuki süreçle hak da aranabilir. Çok teknik olan bu detayları size buradan tam olarak anlatmamız mümkün olmaz. İmkanınız varsa, bir avukata danışarak hareket etmenizi öneririm.

 3. Merhaba zeynel bey işyeri bana ücretsiz izin verdi.bir hafta önce 10 gün bi ücretsiz izine gittim.sonra işyerine gelip 1 hafta calıstım.şimdi tekrardan beni ücretsiz izine göndermek istediler.ben imza atmadım gerekçeleri ise ustaya saygısızlık yaptıgımdan dolayı ücretsiz izibe gönderiliyorum.ben bu durumda ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba. Önünüzde iki seçenek var. Ya ücretsiz izne ayrılacaksanız ya da noterden ihtarname göndererek, fiilen işten çıkarıldığınızı belirtip haklarınızı talep edeceksiniz.

   1. Zeynel bey ben pazartesi işyerine gitsem çıkışımı istesem haklarımı alamıyormuyum.

    1. Bunu bilemeyiz; çünkü işveren haklarınızı verir ya da vermez. Ama sonuç alamazsanız, yukarıda söylediğimiz gibi hareket etmeniz yararınıza olacaktır.

     1. Hocam peki işe girdigimizde işveren tarafından bizlere evrak imzalatıyorlar.o evrakta da iş şözleşmemiz var işveren işçiyi süresiz ve belli sürelerde ücretsiz izine gönderebilme hakkı var diye madde varmış bu ne kadar dogru hocam dogruysada ne yapacagız bu durumda

     2. Bunun geçerli olacağını düşünmüyorum. Çünkü genel bir onay alınsa da, her ücretsiz izinde tekrar işçinin onayının alınması gerekir. Diğer türlü, böyle bir hüküm işverene sonsuz bir takdir hakkı verirdi.

 4. İyi günler ben bir fabrika da yaklaşık 5 yıldır çalışıyorum ama bizi bizim rizamiz olmadan ücretsiz izne çıkarıyorlar. Yaklaşık 20 gün 1 hafta arayla çıkardılar ve ben hepsine imza attım ve daha sonra 1 hafta yine çıkardılar ve o bir haftaya imza atmadım ve ücretsiz izin süresinin 6 günün de noter den ihtar çektirerek iş anlasmami fes ettim ve hemen ertesi gün başka işe başladım ama son haftaya imza atmadım kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alabilir miyim ve fabrika ya tebliğat ulaştığında 1 ay içinde maaş hesabıma tazminatı mi yatırmaları ni söyledim sizce bu durum nasıl gelişir teşekkür ederim iyi günler.

  1. Merhaba. Sonucun ne olacağını şimdiden söyleyemeyiz; ancak ihtarname çekerek doğru bir hamle yapmışsınız. Artık verdiğiniz süreyi beklemeli ve ödeme yapılmazsa hukuki süreci başlatarak hakkınızı aramalısınız.

 5. Merhaba,

  Çalışmış olduğum özel şirket (çağrı merkezi) çalışmış olduğum projeden ben istemeden farklı bir projeye geçmemi istiyor. Bunun sebebi yıl içerisin de 1 veya en fazla 2 gün alınan sağlık raporları (kaçan çağrı sayısı fazla olduğundan dolayı) farklı projeye geçirmek istiyorlar. Sunmuş oldukları projeyi kabul etmedim ve beni ücretsiz izne sunuyorlar. Kabul etmek istemiyorum. Bu durumda herhangi bir imza atmadan nasıl tazminatımı alarak çıkış yapabilirim? Böyle bir hakkım mevcut mudur? desteğinizi rica ederim.

  1. Merhaba. Zorla ücretsiz izne çıkarılacaksanız, öncelikle izin evrakı vb. bir belgeye imza atmamalısınız. Bunun üzerine yine de işyerine alınmazsanız, yapmanız gereken noterden bir ihtarname çekerek bu durumu kayıt altına almak ve haklarınızı talep etmek olacaktır. Farklı projeye geçiş konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: mustafabaysal.com/iscinin-calisma-yerinin-degistirilmesi

 6. Slm.8 seneden beri ayni sirkette calismaktayim.hastaligim nedeni ile rapor almistim o raporum maas gunume denk geldigi icin toplantiya gidemedim her maasta isveren toplanti yapiyor.bu son toplantiya gidemedigim icin herkese geriye donuk senelik izinlerini 14 gun kullanildigina dahil imza attirmis.sonra benide cagirdi fakat ben atmadim cunku girdigim gunden beri 1 hafta olarak kullandim sonra onume 1 hafta olarak at ozaman dedi ama sonra bana bu 7 gunler seni kurtarmicak dedi bende usulsuzluk yapmayin nekadar kullandiysam onlarin imzasini atarim dedim.ve suan senelik izindeyim fakat bittiginde bana geriye donuk nekadar iznim varsa kullandircakmis bu yasalmi.tesekkur ederim

 7. Merhaba zeynel bey beni sirketim ucretsiz izne cikartiyor ocak 1 2019 izne cikaracaklar ve bana elden maasimin yarisini verecekler acilincaya kadar benim tazminat hakkim ölurmu eger olmemesi icin ne yapmaliyim sana sonra bi imza attiracagiz dediler

  1. Merhaba. Aydın bey sorunuzun cevabı yazımızda var. İmza attırma konusuna gelince; neye ve nasıl imza atacağınızı bilmeden, takdir edersiniz ki yorum yapamayız.

 8. 28 07 2010 tarihinde işe başladım 03 01 2017 tarihinde iş yerim bana girdi çıktı yapacağız ve tazminatını her ay 600 TL ödeyeceğiz dediler ve bana muasebede bir yazı yazdırdılar kendim işden çıkmış gibi gösterdiler düzenlik olarak da ödeme yapılmıyor verdikleri aylarda 400tl ödüyor dememe rağmen retdediyorlar 600 TL yi ne yapmam gerekir

  1. Merhaba. Halen çalışıyorsanız, ancak arabulucu başvurusu yaparak yani yasal süreci başlatarak hakkınızı arayabilirsiniz.

 9. merhaba, ücretsiz izin kağıdını kabul edip, hada sonra hak iddaa arama şansımız var mı?

  Yani beni iknaya zorladılar, iş kaygısıyla ve herkes imzaladı diye bende imzalamak zorunda kaldım diyerek haklı fesih edip, tazminat kazanabilir miyiz

  1. Merhaba. Elbette olabilir, ama bu durumda işinizin çok zor olacağını peşinen kabul etmek gerekir.

 10. Merhaba, iznim olmaksızın ücretsiz izne ayrıldım ve ücretsiz izne fiilen ayrıldığımı bugun sgk yi arayarak ögrendim. 72 gün geçmiş ücretsiz izne çıkarılmamdan beri ama hiç bir şekilde dilekçe imza vs. Onay vermedim bu duruma, şimdi ne yapabilirim hakkımı aramak adına.

 11. merhaba..şu an ücretli izindeyim fakat yarın iznim bitiyor muhtemelen ücretsiz izin ile karşılaşacağım kabul etmeyi düşünmüyorum nasıl bir ihtarname hazirlamam gerektiği yönünde örnek verebilirmisiniz?

  1. Birol bey, ücretsiz izne ayrılmanız zorunlu tutuluyorsa, basit bir şekilde bunu açıklayan ve işyerine alınmadığınızı anlatan bir ihtarname hazırlamanız yeterli olur.

 12. Iyi gunler ben 2 yıldır fabrikada çalışıyorum beni hiç bir iznim olmadan zorla 3 haftadır ücretsiz izne yazdılar ben ihtarname cekip kidem ve ihbar tazminati isteme hakkim varmidır acaba cevaplarsanız sevinirim

 13. Merhaba yaklaşık 25 gün önce ücretsiz izine çıkarıldım 1 haftalık süreç olduğu söylendi ( herhangi resmî evrak imzalamaksızın ) ve hala işe çağırılmadım bu süre zarfında hiçbir ücret almadım ama siğorta hala aktif mağdur durumdayım iş yeriyle görüştüm iş hakkımı fesh etmek için tazminatımı verecek durumu olmadığını söyledi bende yarı yarıya paylaşalım bu şekilde işten ayrılma talebinde bulundum sonuç yine aynı tazminatımı almam için yasal hakkım varmı varsa ne yapmam gerekiyor teşekkürler

  1. Erdal bey bir an önce ihtarname çekin ve işten fiilen çıkarıldığınızı belirtip ihbar ve kıdem tazminatı başta olmak üzere tüm haklarınızı talep edin. Ödenmezse arabulucu başvurusu yaparak hakkınızı arayabilirsiniz.

 14. Ücretsiz izine ayrılmak isteyen işçi ısrarla dilekçesini izne ayrıldıktan sonra veriyorsa geç veriyorsa yani bunun işveren acısından yaptırımı nedir

 15. Stok fazlalığı nedeniyle 1 hafta ücretsiz izine gönderildik. Yazılı onay verdik. Sadece 1 hafta için onayladık. Fakat telefonla 1 hafta daha uzatıldığını öğrendik. Bu 1 hafta da doldu. ne zaman işbaşı yapacağımız belirsiz… Biz size haber verinceye kadar çalışmayacağız diyorlar. Bu günler hep cepten gidiyor. Ne yapmalıyım

  1. İsa bey ilk hafta için yapabileceğiniz bir şey yok. Ama daha sonrası için yazılı izin vermemişseniz, yapabileceğiniz şey ihtarname göndererek fiilen işten çıkarıldığınızı beyan edip haklarınızı talep etmek olmalıdır.

   1. Zeynel bey ihtarname göndermeyi düşünüyorum ancak bu 6 gün içinde kabul etmediğimi bildirmem gerekli gibi yazılar okudum. Bu konuda sıkıntı olabilir mi. Biz izne ilk çıkarken 1 hafta sonra işbaşı yapacağız diye bilyorduk buna göre 09.07.2018 ile 16.07.2018 tarihleri arasında ücretsiz izne çıkmayı kabul ettik. Sonrası muallak vardiya amiri WhatsApp tan mesaj yoluyla bize iznin uzatıldığını bildirdi. Belirli bir süre yok hala çalışmıyoruz. Bu nedenle nasıl bir yol izleyeceğiz bilmiyorum.Önümüze tekrar bir izin formu verseler kabul etmeyeceğiz fakat form yok izin süresi belirsiz.
    Bu konuda yardımcı olabilir misiniz.

    1. 6 günlük bir süre yok. Yapmanız gereken ilk cevapta da belirttiğim üzere ihtarname çekmek ve sonrasında arabulucu başvurusu yaparak yasal süreci başlatmaktır.

 16. Merhabalar ben yaklasik 9 aydır ozel bir firmada çalışiyorum bu gun 2 ay ucretsiz izne cikmam gerektigi söylendi kabul etmessen temelli işten cık diyorlar ne yapmam lazım ssk primim yatarmi bu 2 ay zarfinda nereye sikayet edebilirim zorla 2 ay ucretsiz izin dayatiyorlar…

  1. Erkan bey ücretsiz izne çıkarsanız SSK priminiz de yatmaz ücretiniz de ödenmez. Madem öyle, ücretsiz izin evrakına imza atmayın ve bna rağmen çıkarılırsanız hakkınızı yasal yollarla arayın.

 17. Merhabalar 8 yildir ayni işyerinde çalişiyorum bu sene işlee bozuk diye ara ara telafi çalişmasi yaptiriyolar işveren bize iki seçenek sunuyo ya telafi çalişmasi yapalim istersende ucretsiz izine cik ..çok sıkıldım bu durumdan işi bıraksam yada ihtar çeksem noterden tazminatimi alabilirmiyim

 18. Merhabalar benim işyerinde 8 ay deneme den sonra 05.06.2015 ve 05.06.2018 arası sigotalılık döneminde yıllık izin hakkımın 42 gün olduğunu söylediğim halde sadece yukarıda yazdığım tarihler arasında sadece 14 gün olduğunu idda ediyorlar birde üstüne zorla izne benim istemediğim tarihte çıkartmaya çalışıyorlar neyapmam lazım

  1. Süleyman bey, bu durumda haklı fesih yaparak işten ayrılabilirsiniz. Bunun dışında ne yazık ki yapabileceğiniz bir şey yok.

 19. merhaba iş yerimiz depoda kullanılmak üzere el terminali sistemine geçecek ve bu yüzden tüm çalışanlarına 1 hafta izin kullandıracak ücretsiz olarak iş verenin buna hakkı varmı dır ramazanın ortasında yıllık izne çıkmak istemiyoruz bu durumda ne yapmamız gerekiyor

 20. merhabalar.Ben bir çağrı merkezi çalışanıyım.Hiç bir şeye imza atmadan tam 5 haftadır ücretsiz izinde olduğum söyleniyor ve başka bir birime atanacağım konusunda oyalanıyorum.Bu süreçte maaşım da yatmadı sgk primim de ödenmedi doğal olarak.Fakat aynı birimden diğer bir arkadaşım hemen 3 gün idari izinden sonra başka bir birime yerleşti.Bunda açıkça bir kasıt var.Ne yapmalıyım?.Ayrıca bulunduğum birimden niye çıkarıldığımla alakalı bir açıklama tebliğ de gelmedi.

  1. Nuri bey, bu durumu gerekçe göstererek haklı fesih yapabilir ve hakkınızı arayabilirsiniz.

   1. hakkımı tam olarak nasıl aramalı ve haklı fesihi nasıl yapmalıyım?.Bu haklı fesih ile birlikte bu beklediğim sürenin de ücretlerini brüt olarak alabilir miyim:?

     1. Ben kurumun merkeziyle telefon görüşmeleri yaptım ve mail yoluyla da bir kaç adet ihtar gönderdim.Fakat bir çözüme ulaşamadım.Sözleşme feshi değil de ben bu sorumsuzluklara karşı dava açmak amacındayım.Dava sonucu neler kazanabilirim?.

 21. Merhaba bir is yerinde 2 yil 10 aydir calismaktayim işyeri sahibim 2017 den 9 gün kalan yıllık iznimi verip 2018 olan yıllık izinden 14 gün daha kullan diyerek pisikolojik baskiyla ardından 14 gün ücretsiz izine çıkmam için imza attirdi piskolojik baskıyla ben ilk başta anlamadım sigortam ve maaşımın kesileceğini henüz başlamadı 3 ayın 5 de 2018 başlayıp 3 ayın 20si bitecek ücretsiz izin imza attıdığım icin mecbur mu kaliyorum bu izine cikmaya lütfen yardımcı olurmusunuz beni isten cikarta bilirmi yada sigortata halk dilinde girdi cıktı yapıp bana bir oyun cevire bilirmi

 22. Merhaba mustafa bey özel bir şirkette çağrı merkezinde çalışıyorum. Iş yoğunluğu yok diye iş yerim beni zorunlu izin yapmam konusunda baskı yapıyor. Benim yillik izin hakkım yeni doldu. Ben kullanmak istemiyorum ama mecburi deniliyor ben ihtiyacım olan zamanda iz on alamiycam o zamanda ücretsiz izin alırsın deniliyor. Zorunlu mecburi izin kullandırma yapilabiliyormu

  1. Nur hanım, yıllık ücreti izinden bahsediyorsanız, işveren sizden kullanmanızı istiyorsa, kullanmanız gerekir.

 23. slm mustafa bey ben 5 yıldızlı bir otelde 3 yıldır çalışmaktayım işveren beni 3 / 5 ay ücretsiz izne göndermek istiyo bende ücretsize çıkmak istemiyom yanlış bir şey de yapamadan haklarımdan olmak istemiyom iş kanunu gereğinçe ne gibi yol izlemeliyim haklarımı alabilmem için birde bu süre içinde işsizlik maaş hakkım oluyormu saygılar

  1. Merhaba,
   iş sözleşmeniz mevsimlik sözleşme değil dimi?Eğer öyleyse çok iyi okumanız lazım. Böyle bir hak doğabilir işverene.
   Eğere normal belirsiz süreli sözleşme ise, siz yazılı rıza göstermedikten sonra sizi zorla ücretsiz izne gönderemez. İşimin başındayım dersiniz. Ya da mevcut haklarımın ödenmesi suretiyle ayrılabilirim dersiniz…

 24. Meraba
  Ben 3 yıldır özel firmada çalışıyorum ve 3 yıldır yıllık iznimi kullanamadım en son bayramda istedim memlekete gitmek icin verilmedi 1 ay evvelden söylememe rağmen gitmek zorundaydım ve gittim orda hava değisikliğinden rahatsızlaşınca 1 hafta rapor almak zorunda kaldım ve döndüğümde patron zorla ücretsiz izne ayırmak istedi imzalamadım ve imzalamadan kağıdı alıp çıktım avukata vekalet verip noterden ihtarname cekildi ve ücretsiz izin bitimine iki gün kaldı ben tekrar dönmekte istemiyorum zaten ustüme geliyorlarlardı çıkıs yapmam icin şimdi dahada gelincek ne yapmalıyım

  1. Sude hanım ihtarnameyi avukatınız mı çekti? Bu ihtarnameyi niçin gönderdiniz? Fesih işlemi yapmadınız mı?

 25. Merhaba
  10 yıldır Özel sektörde çalışıyorum, işyerim kurban bayramını 10 gün olarak 1 ay önce bildirdi. Senelik iznimizi bu tarihte kullanacakmışız , temmuz ayında ben 5 gün izin kullanmıştım bayramda 2.5 gün iznimden kullanmak istemiyorum itiraz ettiğimde şikayet et dediler ne yapabilirim tşkler.

  1. Sinme hanım, işverenin bu konuda takdir hakkı vardır. Ama siz 10 gün izne ayrılsanız bile hem 4,5 günlük bayram tatili, hem 30 Ağustos ve hem de hafta tatili günleriniz bu izinden düşülmeyecektir.

 26. iyi günler ;
  Ben kamuda çalışmaktayım, birikmiş izinlerim var istemediğim bir tarih de beni izne çıkarmak istiyorlar, Bense çıkma istemiyorum, İstediğim tarih de mümkün olmadığını söylüyorlar. Kısacası ben istemediği tarih de izne çıkmak istemiyorum . Ne yapmam gerekli ??????

  1. Ahmet bey, izin tarihini belirleme yetkisi işverenin takdirindedir. Özellikle birikmiş izniniz varsa, bunların kullandırılması amacıyla, kurum tarafından belirlenen tarihlerde izne gönderilmeniz yasaldır.

 27. Merhaba ben özel bir şirkette 2012 tarihinden bu yana 3.5 yıldır sigortalı olarak magaza şefi olarak çalışmaktayım doğum nedeniyle 6 aylık yasal olan ücretsiz izin hakkımı kullandım iş yerime dönmek için bölge Müdürümü aradigimda bana şu anda yeni bir mağaza açılacağını 1 ay daha ücretsiz izin kullanmami söyledi 25 gün olarak ücretsiz iznimi ben uzattım tekrar aradim halen bana boş kadromuz yok dediğim gibi mağaza açılısını bekliceksin demekte ben ücretsiz izin kullanmak istemiyorum bu durumda nasıl bir yol izleyebilir nasıl dava edebilirim bana bir yol göstermenizi rica ediyorum şimdiden teşekkür ederim

  1. Şeyda hanım, böyle bir durumda iki seçeneğiniz vardır. Ya kabul edip ücretsiz izne ayrılacaksanız ya da haklı nedenle fesih yapacaksınız. Ama haklı nedenle fesih yapacaksanız, öncesinde bir ihtarname göndermeyi ve göreve başlatılmayı istemeyi unutmayın. Başlatılmazsanız elbette haklı fesih yapabilir ve tazminatınızı talep edebilirsiniz.

 28. iyi günler biz tekstil fabrikasında çalışmaktayız iş yeri taşınacak diye bizi süresi belli değil hala tatildeyiz 1 ay olacak nerdeyse ücretsiz izne ayırdılar ve imza atmamız için iş yerine çağırdılar bize bişey söylemiyolar hiç imza atmalımıyım hiç bir bilgim yok işyeri kapanırsa falan imza attığım için suçlu durumamı düşerim

  1. Ücretsiz izinle ilgili imza atacaksanız, neden suçlu duruma düşesiniz? Ama ücretsiz izne imza attığınızda, bu süreler için maaş alamayacağınızı, sigortanızın yatırılmayacağını ve bu sürenin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayacağını bilmeniz gerekir.

 29. 1.5 yıldır ozel bir şirkette çalışıyorum senelik ızın hakkım var ve halen kullandırılmadım ama işveren bunu kullandırmak yerine 15 gün ücretsiz izne çıkardı ben ımzalamadım bunun için konustugumda ise ıstedıgın yere git şikayet et dedi ugrasırsın felan dedi bende ptt den telgraf çektim ihbarname gibi şimdi ne yapmam gerekiyor şimdiden tesekkur ederim

  1. İhtarnamede işten çıktığınızı mı söylediniz? Öyleyse haklarınızın ödenmesi için biraz beklemelisiniz. Ödenmezse dava açmanız gerekecektir.

 30. Merhaba bir şirkette güvenlik olarak çalışıyordum 8 senenin sonunda beni başka bir bölüme aldılar ve sigortam su andaki çalıştığım yere geçmiş oldu fakat şimdi aynı şirketin yeni kurduğu diğer bir şirket personeli olarak gözüküyorum onceden çalıştığım 8 senenin tazminatını almadım yanar mı bu durumda ne yapmalıyım bana burdan çıkışın yapıldı şuraya girişin yapıldı diye birşey de söylenmedi

  1. Yanmaz, ancak ileride dava açıp kıdem tazminatı istediğinizde mahkemede bu iki şirketin arasında organik bağ olduğunu kanıtlamanız gerekir. Fakat iki şirket tamamen farklı ve sahipleri arasında bağ olmayan bir şirketse bile kıdem tazminatında zamanaşımı 10 sene olduğundan, ileride de bu tazminatınızı talep edebilirsiniz.

 31. Merhaba Mustafa Bey.
  Ben Özel Güvenlik personeli olarak çalışıyorum.İşveren bana sormadan kendi belirlediği tarihe göre şu ayda izne çıkacaksın diye diretmekte.Kış günü izin ne işime yararki diye soyluyorum mecbursun diyorlar.Tarihi işveren belirtmek zorundamı ve böyle bir izin yasalmı yani illa onun belirleyecegi tarihte ayda yıllık izinmi kullanıcam

  1. İşverenin, yönetim hakkı kapsamında, böyle bir hakkı bulunmaktadır Fırat bey.

 32. bn iş yerimde 6 yıldır çalıiıyorum işler durgun diye önce yıllık izizn kullandırdılar şimdide üçretsize döndüm ve imza attırdılar ne yapabilirim bni işten çıkarırlarsa tazminatımı alırmıyım

 33. ben kurumsal sirket de kuryeyim hava sartları nedeni ile alo servisi kapatıp bize ücretsiz izin veriyolar bende bu izini kabul etmiyorum gecindirmekde olan bir evim var bu durumda ben kendimi nasıl savuna bilirim nereyee bas vurabilirim 3 yılı gecik bir zamandır çalısıyorum zorla diretirseler fesh etme hakkım olurmu olursada tazmınatımı alabilirmiyim sonuc olarak ben iş yerinde hazır halde bekliyorum doga sartları benim elimde olmayan sebeblerle işimize engel oluyor bu nedenle bize ücretsiz izin vermeye çalısıyolar bu 2 gün 3 gün 1 hafta yada 1 ay sure bilen bir sey olabilir bilgilendirmeniz için simdiden tesekkürler

  1. Yunus bey ücretsiz izne zorla gönderilmeniz yasal değildir. İlla ki buna zorlanıyorsanız haklı sebeple iş sözleşmenizi feshedebilirsiniz. Ancak bu feshi mutlaka noterden ihtarname çekerek yapın ve sebebini de açıklayın. Gerisi artık mahkemenin takdirine kalacaktır.

 34. Iki yıl çalıştım sırf servisi kaçırıp 1saat geç kaldım diye beni ucretsiz izne göndermek istediler imza atmadım is yerini mahkemeye verdim hakimi alabilirmiyim

  1. İşe geç kalındığı için işçinin ücretsiz izne gönderilmesi yasal bir uygulama değildir. Ama neticede kararı verecek olan iş mahkemesidir.

   1. Merhaba,
    11 aydır çalıştığım sirket 1 ay ücretsiz izne çıkartıyor kabul etmeyip noterden ihbarname çekip isten ayrılırsam prim gün sayım tutuyor issizlik maasına basvura bilirmiyim?

    1. Zorla ücretsiz izne çıkarılmanız yasal değildir tabiki. Size yazılı bildirim yapılmasını talep edin, bildirim durumuna göre haklı sebeplerle iş akdinizi fesh edebilirsiniz. İşsizlik sigortasından faydalanma durumunuz içinse mevcut bilgilerinizle sağlıklı olarak BURADAN resmi görüşme yapmanızı öneririm.

Başa dön tuşu