İzin

Yıllık izin bakımından çalışılmış kabul edilen haller

Yıllık izin bakımından çalışılmış sayılan haller

Yıllık ücretli izin, işçinin tüm senenin yorgunluğunu üzerinden atabildiği ve yeni çalışma yılına daha verimli girmesini sağlayan önemli bir dinlenme fırsatıdır. Yıllık ücretli izinle ilgili daha önce yazığım yazılara şuradan göz atabilirsiniz.

Bildiğiniz üzere yıllık iznin hem verilmesi hem de kaç gün verileceği işçinin hizmet süresine göre değişmektedir. İşçi ise yıl içerisinde bazı günleri fiilen çalışmamaktadır. Bu çalışmamanın çeşitli nedenleri olabilir.

Bunlardan bir tanesi olan mazeretsiz ve izinsiz işe gelmeme durumunda, işe gelinmeyen bu günlerin yıllık izin hesabındaki kıdem süresinden düşülmesi gerekecektir. Oysa İş Kanununun 55 inci maddesinde sayılan hallerde işçi çalışmamış olmasına rağmen, yıllık ücretli izin hesabı sırasında bu günler çalışılmış gibi kabul edilecektir.

Bu günler incelendiğinde ortak özelliğinin; işçinin işe gelmemesinin ya işverenin takdiri izninden ya da işçinin kanuni haklarının kullanılmasından kaynaklandığı görülecektir. Bu haller aşağıda listelenmiştir.

Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi kabul edilen haller:

 • İşçinin uğramış olduğu kaza ya da tutulduğu hastalıktan dolayı işe gidemediği günler ( İşçinin hastalığının tedavi edilemeyecek durumda olduğu ve iş yerinde çalışmasında sakınca olduğuna dair Sağlık Kurulu raporu olması halinde bu rapordaki süreden fazlası sayılmaz.).
 • Kadın işçilerin doğumdan önce veya sonra çalıştırılmadığı günler.
 • İşçinin askerlik hizmeti dışında manevra ya da her hangi bir kanundan kaynaklı ödevlendirilmesi durumunda işine gidemediği günler ( Bu süre için sayılacak azami gün sayısı 90’dır.)
 • Çalıştığı iş yerinde zorlayıcı nedenler yüzünden işin aralıksız olarak bir haftadan daha çok tatil edilmesi sonucunda, işçinin çalışmaksızın geçirdiği azami 15 günlük zaman (İşçinin yeniden işe başlaması şartı vardır.)
 • Genel olarak çalışma süresinden sayılar haller.
 • Hafta tatilleri, ulusal bayram günleri ve genel tatil günleri.

iş kanunu yıllık izin

 • Röntgen muayenehanelerinde çalışmakta olan işçilere pazar’dan başka verilmesi zorunlu olan yarım günlük izinler.
 • İşçilerin ara buluculuk toplantılarına katılması, hakem kurullarında yer almaları, bu kurullarda işçi temsilciliği yapmaları, çalışma hayatıyla ilgili mevzuat kapsamında kurulmuş bulunan kurul, meclis, komisyon ve diğer toplantılara ya da işçilik konularıyla ilgili uluslar arası kuruluşların kongre, konferans ve kurullarına işçi ya da sendika temsilcisi sıfatıyla katılmaları nedeniyle işe devam edemedikleri günler.
 • Ücretli mazeret izin günleri.
 • İşverence verilen diğer izinler.
 • Kısa çalışma süreleri.
 • İşçiye verilmiş olan yıllık ücretli izin süreleri.

SONUÇ

Yukarıda belirtilen hallerde işçi işe gelmemesine rağmen, işçinin yıllık izin süresinin hesabına esas olan kıdemi belirlenirken; işçinin fiilen işe gelmediği bu haller de hesaba dahil edilecek ve işçi, işe gelmediği bu günlerde yıllık ücretli izin süresi hesabı bakımından çalışmış kabul edilecektir.

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu