Devlet Memurları Kanunu

Yeni atanan memurun ücretsiz izin hakkı

Memurluğa atanan ve görevine başlayan bir kimse, hangi sebeple olursa olsun, ücretsiz izin almak isteyebilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre bu mümkün mü? Yeni atanan memur ücretsiz izin alabilir mi?

Yeni atanan memur

Memurun yeni atanması demek, onun için adaylık sürecinin başlaması demektir. Adaylık süresini tamamlayan kimsenin asaleti tasdik olur ve kişi memuriyete tam olarak başlamış olur.

Yeni atanan memur ile eski memur arasında, bir başka deyişle; asaleti tasdik edilmiş memur ile aday memur arasında aslında çok büyük farklar bulunmaz. Bu farkların neler olduğun daha önce kaleme almıştım: https://mustafabaysal.com/aday-memur-haklari/

Memurların ücretsiz izin hakkı

Devlet memurlarının aylıksız ya da ücretsiz izin hakkı oldukça kapsamlı bir hak olup çeşitli durumlarda alınabilecek birçok aylıksız izin mevcuttur. Bunlar şöyle sıralanabilir:

  • Doğum yapan memurun 24 aya kadar ücretsiz doğum izni
  • Evlatlık edinen memurun 24 aya kadar ücretsiz izni
  • Refakat iznini tamamlayan memura yine refakat için verilecek 18 aya kadar izni
  • Askere giden memura verilen ücretsiz izin
  • Beş yılını tamamlamış memura verilen bir yıla kadar izin
  • Hac izni
  • Yurtdışına gönderilen memur eşlerine verilen ücretsiz izin

Görüleceği üzere, memurlara tanınmış birçok ücretsiz izin hakkı bulunur: https://mustafabaysal.com/memurlarin-ucretsiz-izin-hakki/

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Aday memur aylıksız izin alabilir mi?

Aylıksız izin ya da ücretsiz izin hakkı 657’de düzenlenirken, aday memur ya da asil memur ayrımı yapılmamıştır. Bunun anlamı, şartları oluştuğunda her memurun aylıksız izin alabileceğidir.

Dolayısıyla burada sorulması gereken soru şudur: Aday memur hangi aylık izin türünü talep ediyor? Eğer aday memur doğum yapmışsa ve doğum sonrası aylıksız izni talep ediyorsa, bunu tabi ki alabilecektir.

Ya da aday memurun refakat etmesi gereken bir yakını varsa ve 18 aya kadar refakat izni alacaksa, bunu da elbette talep edebilir.

Benzer şekilde, aday memurun askere gitmesi gerekiyorsa, memur askere gidecek ve askerlik süresince aylıksız izinli sayılacaktır.

aday memur ücretsiz izin alabilir mi?

Yeni atanan memurun ücretsiz izin hakkı

Yukarıdaki örneklerin ve benzer durumların aksine, burada kastedilen memurun “öylesine” ücretsiz izin alması ise, bu mümkün olmayacaktır.

Şöyle ki; devlet memurlarının adeta “öylesine” ve “canı istediği” için ücretsiz izne ayrılabildikleri bir hakkı vardır: https://mustafabaysal.com/5-yilini-dolduran-memura-ucretsiz-izin/

Yukarıdaki yazımda detaylıca incelediğim üzere, 5 yıllık kıdemini dolduran memura, talep etmesi halinde 12 aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

Yeni atanan memurun ise haliyle 5 yıllık kıdemi olamayacağından, bu memurun ücretsiz izin talep etme hakkı da olmayacaktır.

yeni atanan memur aylıksız izin alabilir mi?

SONUÇ

Yeni atanan memur ücretsiz izin alabilir mi? Burada alınmak istenen ücretsiz izin, kanunda sayılan doğum, askerlik, refakat ve benzeri bir gerekçeye dayanmıyorsa; yani 657’de öngörülen gerekçelerden birisine dayanmıyorsa, yeni atanan memur ücretsiz izin alamaz.

Çünkü yasal mazereti olmadan ücretsiz izin almanın tek yolu, memurun en az 5 yıllık kıdeminin bulunmasıdır. Yeni atanan memurun da 5 yıllık kıdemi olmayacağına göre, ücretsiz izin alması da mümkün olmaz.

Yine de tam burada, istisnai bir durumu dile getirmek doğru olur. Öyle ki; memur bir kuruma yeni atanmış olabilir ve fakat öncesinde başka bir kamu kurumunda ya da başka bir unvanda memuriyeti bulunabilir. Bu durumda, memurun kıdemi 5 yılı aşıyorsa, bu memurun yeni atanıp atanmadığına bakılmaksızın, ücretsiz izin alma hakkı var olacaktır.

Bir soru bir cevap:

Yeni atanan memur yıllık izin alabilir mi?

Yeni atanan memurun daha önceden en az bir senelik memuriyeti yoksa bu memur ilk senesini tamamlayıncaya kadar yıllık izin kullanamaz.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu