Fesih

Toplu olarak ihtarname çekilebilir mi?

Toplu olarak ihtarname çekilmesi

Haklı bir gerekçe ile işi bırakmak isteyen işçi için ihtarname hayati önem arz eder. Çünkü ihtarname, olası bir dava aşamasında işçinin lehine olacaktır. İhtarnamenin nasıl düzenlenmesi gerektiğini daha önce yazmıştım. Bugün ise ihtarnamenin toplu olarak çekilip çekilemeyeceğini açıklamaya çalışacağım.

İhtarname nedir?

İhtarname işçiler bakımından iki durumda işverene gönderilebilir. İlk olarak işçi bazı haklarını alamadığını düşünüyorsa işverene ihtarname göndererek bu haklarının sağlanmasını ya da işyerindeki kanunsuz bir uygulamanın sona erdirilmesini talep edebilir. İkinci ve yaygın olanı ise, işten ayrılmak isteyen işçinin gönderdiği ihtarnamedir. Burada amaç işten ayrılma kararı veren işçinin, ayrılış gerekçesini işverene bildirmesi ve haklarını talep etmesidir.

İhtarname neden gerekli?

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Her şeyden önce, işverenden talep edilen alacaklar varsa; işverenin bundan haberdar edilmesi için ihtarname çekilmesi gerekir. Ancak daha da önemlisi, hak kaybına uğramanın bu şekilde önlenebilmesidir. Örneğin fazla çalışma ücretleri ödenmeyen, maaş alamayan ya da yıllık izinleri kullandırılmayan bir işçi bu gerekçelerden her hangi biriyle işe gitmekten vazgeçer ve ihtarname çekmezse, bu işçinin işe gelmediği günler için tutanak tutulabilir. Bu tutanakların ardından işçinin çıkışı, devamsızlık nedeniyle verilebilir. İşte böyle bir durumda, gönderilmiş bir ihtarname bu iddiayı boşa çıkaracaktır.

İşçi işten ayrılmaya karar verdiğinde hemen ve işveren tarafından işten çıkarıldığında da en kısa sürede ihtarname çekmelidir. İhtarnamenin noterden çekilmesinin zorunlu olup olmadığını daha önce yazmıştım.

İhtarnamede hangi hususlar bulunmalıdır?

İşverenin unvanı ve adresi ile işçinin kişisel bilgileri ile banka hesap numarası mutlaka yer almalıdır. Bunun dışında, işçinin işten ayrılma gerekçesi ya da işten çıkarılmışsa bunun nedeni açıkça yazılmalıdır. Ayrıca hangi haklar talep ediliyorsa bunlar belirtilmeli ve işverende belirli bir üre tanınarak, bu sürenin sonuna kadar ödeme yapılması istenmelidir.

İşçiler toplu olarak ihtarname çekebilir mi?

Bu da, rastlanabilecek durumlardan birisidir. Örneğin bir işyerinde maaşlar ödenmiyor ya da geç ödeniyorsa, bu durumun birden fazla işçiyi ilgilendirmesi muhtemeldir. Benzer şekilde işyerinde fazla çalışma ücretleri ödenmiyorsa, yıllık izin kullandırılmıyorsa ya da sendikal baskı söz konusuysa da birden fazla işçi aynı zamanda işi bırakmak zorunda kalabilir veya işten çıkarılabilir.

Kanaatimce böyle bir durumda işçilerin toplu olarak ihtarname çekebilmesi gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, işçilerin ihtarname çekme nedenlerinin aynı ya da farklı olmasıdır. Eğer bütün işçiler aynı gerekçeyle işten ayrılacaksa, ihtarnamenin gerekçe kısmının aynı olması normaldir. Ancak bazı işçilerin farklı gerekçeleri varsa, bunların da ayrıca belirtilmesi gerekir.

ihtarnamenin toplu olarak çekilmesi

İhtarnamede işçilik alacaklarının da talep edilmesi gerektiğini söylemiştim. Ama aynı gerekçelerle ayrılsalar bile, işçilerin farklı işçilik alacakları olabilir. Örneğin maaşlarını alamadığı için ayrılan işçilerin bazılarının yıllık izin alacakları diğerlerinden farklı olabilir. Yine bazı işçilerin fazla mesai ücreti alacakları varken bazılarının olmayabilir. Buna göre de taleplerin değişmesi gerekir.

Tavsiyem; eğer işçilerin tamamının işten çıkış gerekçesi aynı ise toplu ihtarname çekilmesi yönündedir. Bu halde bile, her bir işçinin alacaklarını ayrı ayrı belirtilmesi gerektiğini düşünüyorum. İşçilerin ayrılış gerekçesinin birbirinden farklı olduğu durumlarda ise, toplu ihtarnamenin eksik yazılmasının bazı hak kayıplarına yol açabileceği kanaatindeyim.

SONUÇ

İhtarnamenin toplu olarak çekilmesi ve işverene gönderilmesi mümkündür. Bunun aksini kimse söyleyemez. Ancak işçilerin işten ayrılış gerekçelerinin aynı olması durumunda, bu yola başvurulmasını öneririm.

İşçilerin işten ayrılış gerekçelerinin birbirinden farklı olduğu durumlarda toplu ihtarname çekilmesi halinde de, her bir işçinin ayrılış gerekçesinin tek tek ve açıkça belirtilmesi gerekir.

Ayrıca işçilerin talep edecekleri işçilik alacakları birbirinden farklıysa, bu alacakların da işçi bazında tek tek belirtilmesi ve talep edilmesi önem arz eder.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu