Kat Mülkiyeti Kanunu

Site yönetimi kimlik bilgisi isteyebilir mi?

Apartman ya da site yönetimi, kat maliklerinin ya da kiracıların şahsi bilgilerine ihtiyaç duyabilir. Bu bilgilerin arasından en önemlilerinden birisi de kişinin kimlik bilgileri olsa gerekir. Peki, ama site yönetimine kimlik bildirme zorunluluğu var mıdır? Ya da site yönetimi kimlik fotokopisi isteyebilir mi?

Site yönetimine kimlik bildirme zorunluluğu

Bir arada yaşayan apartman ya da site sakinlerinin ortak ihtiyaçlarını görmek amacıyla çalışan bir yönetici ya da yönetim, elbette birtakım bilgilere de ihtiyaç duyacaktır.

Bu bilgilerin başında da kat malikinin ya da kiracının kimlik bilgileri gelebilir. Malum olduğu üzere; bazen adli vakalarda bazen de yönetim tarafından yapılacak icra takip işlemlerinde kimlik bilgileri lazım olabilir.

Site yönetimi hangi kişisel verileri isteyebilir?

Aslında kişisel veri işleme süreci o kadar sıkıntılı ve zor bir süreçtir ki; bir kişisel veriye sahip olmadan önce kırk kere düşünmekte yarar vardır.

Şu yazımda da izah ettiğim üzere, kişisel veri işlemeye başlamadan önce yapılması gereken çok önemli işler vardır ve bunların yapılmaması yöneticiyi yasal olarak büyük sorumluluk altına alır: https://mustafabaysal.com/aidat-listesi-kvkk/

Site yönetiminin genelde ihtiyaç duyduğu ve site sakinlerinden talep ettiği bilgiler şunlardan ibarettir:

  • Adı soyadı
  • Telefon numarası
  • Başka adreste ikamet ediliyorsa, ikametgah adresi
  • T.C Kimlik numarası

Yukarıdakilere ek olarak başkaca bilgiler de istenebilmekle beraber, talep edilen ana bilgiler genelde yukarıdakiler olmaktadır.

Site yönetimi TC istiyor!

Böyle bir şikayetle karşılaşmış olma ihtimaliniz var; çünkü özellikle TC kimlik numarası, birçoklarının paylaşmaktan imtina ettiği şahsi bilgilerin başında gelir.

Dolayısıyla; site yönetiminin ya d apartman yöneticisinin TC kimlik numarasını talep etmesi için, bir yasal dayanağa ihtiyacı vardır.

site yönetimine kimlik bildirme zorunluluğu

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nda kimlik bildirimi

Öncelikle, bu hususta çok büyük bir kafa karışıklığı olduğunu söylemeliyim ve burayı düzelterek konuya başlamalıyım.

Kimlik Bildirme Kanunu’nun kapsamının belirlendiği 1’inci maddesinde, apartman ya da site yönetimine dair bir ifade kesinlikle yoktur.

Ancak burada kapsama alınanlar arasında, konutlarda oturanlar vardır ve dolayısıyla bildirim yükümlülüğü olması ya da olmaması konusu, konutta oturanların kendilerine ilişkindir.

1774 sayılı Kanun ve bu Kanun’a dayanarak çıkarılan “Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik” hükümleri gereğince, kat malikinin ya da kiracının bildirimde bulunma zorunluluğu vardır ve fakat bu zorunluluk artık kaldırıldı.

apartman site 1774 kimlik bildirimi

Kimlik bildirim yükümlüğü kaldırıldı!

Şöyle ki; bir konutta oturan kimsenin bildirimde bulunmak zorunda olmasının nedeni, 1774 sayılı Kanun’un 6/1-a maddesinde yer alan “Konutlarda oturmakta olanlar ile sürekli veya geçici olarak ve konutta kalarak çalışan hizmetçi, aşçı, mürebbiye, bekçi ve benzeri her türlü hizmetliler için aile reisi”nin örneğine uygun kimlik belgesi doldurarak üç gün içinde genel kolluk örgütüne vermesinin zorunlu olmasıydı.

Benzer şekilde yönetmeliğin 13’üncü maddesinde de “Yerleşmek amacı ile şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki konutlarda oturmakta olan ailelerin reisleri kendileri ile birlikte sürekli olarak oturan kişilerin tamamının toplu olarak, aralarında aile bağı olmaksızın kalan kişiler ile tek başlarına yaşayanlar, kendilerinin kimliklerini form 5’deki Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesine yazarlar, iki nüsha ve18 yaşını bitirmiş olanlar için fotoğraflı olarak düzenleyecekleri bu belgeleri mahalle veya köy muhtarlarına onaylatarak üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verirler” hükmü yer almaktaydı.

İşte bu iki madde de ilga edildi. Kanun’un 6/1-a maddesi 25/04/2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazete ile kaldırılırken, yönetmeliğin 13’üncü maddesi ise 17.06.2022 tarih ve 31869 sayılı resmi gazete ile ortadan kaldırıldı.

Hatta yönetmelik ekinde Form 5 olarak yer alan “Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi” örneği de aynı tarihte kaldırıldı.

Yukarıda yer alan ve konutta kalanlara bildirim yükümlülüğü getiren maddelerin iptal edilmesi sonucunda, yönetmeliğin 14’üncü maddesinde yer alan “Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mallarda oturmakta olan aile reisleri veya kişiler, düzenleyecekleri çalışanlara ait kimlik bildirme ve konutta kalanlara ait kimlik bildirme belgelerinin birer örneğini sorumlu yöneticiye verirler” hükmü de işlevini yitirmiş kabul edilmelidir.

SONUÇ

Evet, apartman ya da site yönetimine kimlik bildirme zorunluluğu ile ilgili internette çok yanlış bilgiler olduğunu ve kafanızın karıştığını biliyorum. Be nedenle, site yönetimine kimlik bildirim zorunluluğu konusunu sizin için özetleyeceğim.

Bu özeti iki aşamada yapacağım ki, konu daha iyi anlaşılabilsin:

  • Eskiden, 1774 sayılı Kanun’un 6/1-a maddesi ve yönetmeliğin 13’üncü ve 14’üncü maddesi gereğince, yine yönetmelik ekinde yer alan “Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi”nin konutta oturan tarafından doldurulması, ilgili mercilere verilmesi ve bir örneğinin de yöneticiye teslim edilmesi gerekiyordu.
  • Önce 2006 yılında Kanun’da yapılan değişiklik ve sonra 2022 yılında yönetmelikte yapılan değişiklik neticesinde, artık konutta oturanın “Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi”ni doldurması ve haliyle yöneticiye bir örneğini etmesi GEREKMİYOR.

Yukarıda yasal nedenlerini açıkladığım üzere; bir apartman ya da site sakinin kimlik bildirimi yapması ve bunun bir örneğini yöneticiye vermesi zorunluluğu ortadan kalkmış olup yöneticilerin bu bildirimi kat sakinlerinden artık talep etmemeleri gerekmektedir.

Yine de eğer site ya da apartman yönetimi, kat maliklerinin ya da kiracıların örneğin TC kimlik numaralarını talep etmek isteyebilir. Karşılıklı rıza söz konusu olduğu müddetçe, bu pekala mümkündür. Burada önemli olan; kimlik bilgisi talep eden yöneticinin ya da yönetimin KVKK bakımından gerekli çalışmaları yapmış olmasıdır; aksi takdirde bu tür kişisel bilgilerin talep edilmemesini tavsiye ederim.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu