Kat Mülkiyeti Kanunu

Site yönetimi adına banka hesabı açılması

Neredeyse her işi çevrimiçi gerçekleştirebildiğimiz şu günlerde, elbette aidat ödeme işlemleri de bu furyadan beri kalmayacaktır. Böyle olunca, apartman ya da site yönetiminin bir banka hesabı açması gerekir? Peki, ama site yönetimi banka hesabı açmak zorunda mı? Ayrıca site yönetimi banka hesabını nasıl açabilir?

Site yönetiminin banka hesabı açması

Apartman ya da site yönetimi para işlemlerini tek bir yerden kolayca takip etmek ve kat malikleriyle para alışveriş işlerini kolaylaştırmak için banka hesabı açmak isteyebilir. Ancak bunun için hem banka tarafında hem de öncesinde kat malikleri kurulu tarafında yapılması gereken işler vardır.

Apartman yönetiminin banka hesabı açması zorunlu mu?

Apartman ve site yönetimini düzenleyen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na banka hesabına dair tek hüküm, 35’inci maddede yöneticinin görevleri sayılırken geçer ve şöyledir:

Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür…

… j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat ana gayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması…”.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Görüleceği üzere Kat Mülkiyeti Kanunu yöneticiye açık bir şekilde bankada hesap açtırma mükellefiyetini tanımlamıştır. Bunun üzerine, yöneticinin banka hesabı açtırmamak gibi bir seçeneği olmamalıdır.

Banka hesabı açmak için kat malikleri kurulu kararı

Kanaatimce, banka hesabı açılması için kat malikleri kurulunda özel bir karar alınmasına gerek yoktur; çünkü Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35’inci maddesi bu görevi açıkça ve başka bir yetkilendirmeye gerek kalmaksızın yöneticiye vermektedir.

Fakat bankanın, hesap açtırmaya gelen kişinin yönetici olduğunu anlamak üzere karar defterini istemesi beklenebilir. Karar defter noter onaylı olmalı ve hesap açmaya gelen kişinin yönetici seçildiğine dair karar da bu defterde işlenmiş olmalıdır.

site yönetimi banka hesabı açma

Site yönetimi banka hesabı kimin üzerine açılır?

Yukarıdaki madde incelendiğinde, banka hesabının aşağıdaki usule göre açılması gerektiği anlaşılmaktadır:

  • Hesap yönetici adına açılmalıdır.
  • Birden çok yönetici varsa, bunlardan birisinin adına açılmalıdır.
  • Hesap açılırken, yönetici sıfatı ile açıldığı bankaya belirtilmelidir.

O halde; apartman ya da site yönetiminin bir tüzel kişiliği olmadığına göre, banka hesabı yöneticinin şahsı üzerine ve fakat yönetici sıfatıyla açılmalıdır.

Banka, yönetimden hangi belgeleri ister?

Site yönetiminin hesap açtırmak istemesi durumunda, bankaların uygulamaları ne yazık ki standart olmayıp bankadan bankaya farklı belgeler istenebilmektedir.

Bazı bankalar imza sirküsü isterken, bazıları karar defterini yeterli görmektedir. Örneğin İş Bankası’nın sitesinde; apartman için alınmış vergi kimlik numarası ile noter onaylı karar defterinin yeterli olduğu belirtilmektedir: https://www.isbank.com.tr/apartman-yonetim-ve-site-tahsilat-sistemi

Bankadan bankaya ve hatta şubeden şubeye değişmekle beraber, aşağıdaki evrakların yöneticiden istenmesi muhtemel olacaktır:

  • Yöneticinin kimliği
  • Yöneticinin seçim kararını da içeren noter onaylı karar defteri
  • Apartmanın ya da sitenin vergi kimlik numarası
  • Yöneticinin imza sirküsü

Bir soru bir cevap:

Apartman banka hesabında internet bankacılığı olur mu?

Apartman ya da site yönetimi için açılan banka hesapları, yukarıda da ifade ettiğim üzere, esasen yöneticinin şahsı üzerine açıldığından, bu hesaplar için internet bankacılığı kullanılması pekala mümkün olmaktadır.

apartman yönetimi banka hesabını nasıl açar?

Apartman banka hesabı açma kararı örneği

Evet, banka hesabı açmak için kat malikleri kurulu kararına ihtiyaç olmadığını yukarıda izah etmiştim. Yine de, hangi sebeple olursa olsun, kat malikleri kurulu bunun için özel bir karar almak isteyebilir. Bu durumda, aşağıdaki içerik karar için yeterli olacaktır:

“ ……………………………. Sitesi/Apartmanı yönetiminde kullanılmak üzere yönetici ………………’nin kendi adına ve yönetici sıfatıyla bir banka hesabı açmasına ve internet şubesi kullanmak suretiyle işlemleri takip edebilmesine karar verilmiştir.”.

SONUÇ

Site yönetiminin banka hesabı açabilmesi için kat malikleri kurulundan özel bir karar alması gerekmez. Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, banka hesabı açılması zaten zorunludur.

Böyle olunca yöneticinin gerekli evraklarla bankaya gitmesi ve hesap açtırması şarttır. Üstelik bu, şart olmaktan öte, aidat ve benzeri ödemelerin yapılabilmesi için kolaylık sağlaması bakımından da son derece ehemmiyetlidir.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu