Kat Mülkiyeti Kanunu

Site denetçisi ücret alır mı?

Apartman ve site yönetiminin etkin şekilde yürütülmesi ve kontrol altında tutulabilmesi için denetim şarttır. Bu denetim kat malikleri kurulu tarafından yerine getirilebileceği gibi bizzat bir denetçi tarafından da yerine getirilebilir. Peki, ama apartman ya da site denetçisi ücret alır mı? Aidat öder mi?

Site denetçisinin ücreti

Normal şartlar altında insanlar para karşılığında çalışır; ancak bunun istisnaları da vardır. Özellikle toplu yararına çalışmalarda ücret ödenmediği ya da istenmediği görülür. Bu kapsamda, bir apartmanda ya da sitede görev yapan denetçinin ücreti de merak konusu olacaktır. Bu konuya girmeden önce, denetçinin nasıl seçildiğine ve ne iş yaptığına kısaca bakalım.

Apartmanda denetim

Her şeyden önce bilinmelidir ki; bir apartmanda ya da sitede denetçi olması zorunlu değildir. Zorunlu olan “denetim” kavramının kendisidir.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 41’inci maddesine göre, yöneticinin denetimini yapmak görevi esasen kat malikleri kuruluna aittir.

Kat malikleri kurulu ise adından da anlaşılacağı üzere tüm kat maliklerinin bir araya gelmesinden müteşekkil bir kuruldur ve yöneticiyi ya da yönetimi belirli aralıklarla denetleme yetkisine sahiptir.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Apartmanda denetçi seçimi

Aynı 41’inci madde kat malikleri kuruluna bir hak tanımış ve isterse denetimi bizzat yapmaktansa bir denetçi seçme hakkını kurula tanımıştır.

Kat maliklerinden birisi olmak zorunda olan bu denetçi, kat malikleri kurulunun sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçilmelidir. Kat malikleri kurulu isterse bir denetçi seçmek yerine üç kişiden oluşan bir denetim kurulu da seçebilir: Apartman denetçi seçimi

site denetçisi ücret alabilir mi

Denetçi ücret alabilir mi?

Önce benzer bir konuya, yöneticinin ücret hakkına bakalım. Şu yazımda genişçe izah ettiğim üzere, yöneticinin ücret alma hakkı vardır: https://mustafabaysal.com/apartman-yoneticisi-maas/

Yöneticinin ücreti yönetim planında belirlenmiş olabilir, yönetici ile sözleşme imzalanmışsa sözleşmede ücret yer alabilir ya da kat malikleri kurulu bir ücret tayin edebilir. Ancak bu üç durum da söz konusu değilse, yönetici ücret almayacaktır.

Benzer şekilde Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 28’inci maddesinde yönetim planını tanımlarken “… yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime alt diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.” İfadesi yer alır.

Bu madde haricinde başka hiçbir yerde denetçinin ücret hakkından bahsetmez. Bunun anlamı, denetçinin ücretinin yalnızca yönetim planında mı belirlenebileceğidir? Böyle bir yorum zannımca doğru olmaz.

Kat malikleri kurulunun bu tür kararlar almaya her zaman hakkı bulunur. O halde, denetçinin ücret alma hakkını aşağıdaki seçeneklere göre değerlendirebiliriz:

  • Yönetim planında denetçi için bir ücret öngörülmüşse, bu ücret mutlak surette geçerlidir.
  • Kat malikleri kurulu toplanarak denetçi için bir ücret belirleyebilir.
  • Denetçi ücret almayabilir.
apartman denetçisi aidat öder mi

Site denetçisi aidat öder mi?

Denetçinin ücret hakkını yukarıda izah ettim. Aidatın ayrıca konu olmasının sebebi, bu konuda yöneticinin sahip olduğu muafiyetten ileri geliyor olsa gerekir.

Gerçekten de Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 40’ıncı maddesine göre, kat malikleri kurulu yöneticinin giderlere katılıp katılmayacağını ya da hangi oranda katılacağını belirleyebilir. Bu konuda kat malikleri kurulu karar almasa, yönetici kendi payına düşen yönetim giderlerinin yarısından muaf olur.

İşte buna benzer bir hüküm denetçi için bulunmaz. Yani denetçi aidat ödemeye, diğer kat malikleri gibi devam eder; fakat kat malikleri kurulu isterse elbette denetçinin aidatına yönelik de bir karar alabilir.

SONUÇ

Apartman ya da site denetçisinin ücret ve aidat karşısında durumu şu şekilde özetlenebilir:

  • Denetçi ücret almak zorunda değildir; ancak alabilir.
  • Denetçi aidat ödemek zorundadır; ancak muaf olabilir.

Yukarıdaki görüşümün sebeplerini yazımda izah ettim. Kanaatime gelecek olursak; site ya da apartman adına mesai harcayan denetçilere makul bir ücret belirlenmesinin ya da en azından aidat muafiyeti sağlanmasının âdil olacağını ve denetçilik görevini teşvik etmek adına da yararlı olacağını düşünüyorum.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu