SGK

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ne kadar?

Bu sorunun cevabını merak eden üç taraf olabilir. Bunlardan ilki, sigortasız işçi çalıştıran işveren; ikincisi ise sigortasız çalışan işçidir. Üçüncü bir taraf ise, işyerini şikayet etmek isteyen vatandaş olabilir. O halde, sigortasız işçi çalıştırmanın cezasının ne olduğunu ayrıntılı olarak açıklayalım. Sigortasız işçi çalıştırma cezası 2022 yılında ne kadar?

Sigortasız çalıştırma ne demektir?

Bunun anlamı; işçinin işe girişinin resmi olarak hiç yapılmaması ya da işçinin işe girişi yapılsa bile, sonrasında çıkış gösterilerek çalıştırılmaya devam edilmesidir. Bir başka deyişle, işçinin kayıt dışı olarak çalıştırılmasıdır.

Sigortasız işçi çalıştırma cezası

Bu ceza, zannettiğiniz kadar basit değildir. Evet, sigortasız işçi çalıştırıldığı için uygulanan bir ceza vardır; ancak bunun haricinde bir de verilmeyen belgeler için ayrıca ceza uygulanmaktadır.

Konunun daha net anlaşılması için alt başlıklar halinde açıklama yapalım. Sizin durumunuz, hangi alt başlığa uyuyorsa, o başlıktan bilgi alabilirsiniz.

Başlamadan önce, işçinin işe giriş bildirgesinin en geç ne zaman verilmesi gerektiğini açıkladığımız yazımıza göz atabilirsiniz: mustafabaysal.com/sigortali-ise-giris-bildirgesinin-zamaninda-verilmemesinin-cezasi

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!
işçinin sigortasız çalıştırılması ceza

Sigortasız işçi tespitinin SGK müfettişi ya da denetmenince yapılması

İşyerine gelen SGK müfettişi ya da denetmeni, sigortasız işçi tespiti yaparsa ya da bu tespit başka kamu kurumlarının memurlarınca yapılıp SGK’ya bildirilirse, uygulanacak cezalar aşağıdaki gibi olacaktır.

Eğer bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü bir işveren söz konusu ise;

 • Sigortasız çalıştırılan her bir işçi ve her ay için, aylık hizmet prim belgesi verilmediğinden dolayı 2 brüt asgari ücret (her ay için)
 • İşe giriş bildirgesi verilmediği için tek seferlik 2 brüt asgari ücret
 • Maaş bordrosu geçersiz olduğu için YARIM brüt asgari ücret (her ay için)
 • Yasal defter geçersiz olduğu için YARIM brüt asgari ücret (her ay için) (Maaş bordrosu ve yasal defter nedeniyle verilecek ceza toplamı 12 brüt asgari ücreti geçemez)

Eğer diğer defter tutma yükümlülüğü olan bir işveren söz konusu ise(bilanço defteri hariç);

 • Sigortasız çalıştırılan her bir işçi ve her ay için, aylık hizmet prim belgesi verilmediğinden dolayı 2 brüt asgari ücret (her ay için)
 • İşe giriş bildirgesi verilmediği için tek seferlik 2 brüt asgari ücret
 • Maaş bordrosu geçersiz olduğu için YARIM brüt asgari ücret (her ay için)
 • Yasal defter geçersiz olduğu için YARIM brüt asgari ücret (her ay için) (Maaş bordrosu ve yasal defter nedeniyle verilecek ceza toplamı 6 brüt asgari ücreti geçemez)

Eğer defter tutmakla yükümlü olmayan bir işveren söz konusu ise;

 • Sigortasız çalıştırılan her bir işçi ve her ay için, aylık hizmet prim belgesi verilmediğinden dolayı 2 brüt asgari ücret (her ay için)
 • İşe giriş bildirgesi verilmediği için tek seferlik 2 brüt asgari ücret
 • Maaş bordrosu geçersiz olduğu için YARIM brüt asgari ücret (her ay için) (Maaş bordrosu nedeniyle verilecek ceza toplamı 3 brüt asgari ücreti geçemez.)

Bu durumda; örneğin 1 işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırdığı SGK müfettişi ya da denetmeni tarafından tespit edilen bir işyerine uygulanacak toplam  idari para cezası miktarı; bilanço esasına göre defter tutan işyeri için 20 brüt asgari ücret, diğer defter esasına göre defter tutan işyeri için 20 brüt asgari ücret ve defter tutma yükümlülüğü olmayan işveren için 17 brüt asgari ücret olacaktır.

işçi sigortasız tespit cezası

Sigortasız işçi tespitinin mahkeme tarafından yapılması

Bu durumda; ister bilanço esasına göre defter tutan bir işyeri olsun; ister diğer defterleri tutan ya da defter tutmakla yükümlü olmayan bir işveren olsun; tamamı için uygulanacak idari para cezası miktarı şöyle belirlenecektir:

 • Sigortasız çalıştırılan her bir işçi ve her ay için, aylık hizmet prim belgesi verilmediğinden dolayı 2 brüt asgari ücret (her ay için)
 • İşe giriş bildirgesi verilmediği için tek seferlik 2 brüt asgari ücret

Buna göre örneğin 1 işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırdığı mahkeme kararıyla sabit olan bir işverene, toplam 14 brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Hizmet tespit davasıyla ilgili daha önce yazdığımız yazıya buradan göz atabilirsiniz: mustafabaysal.com/sigorta-hizmet-tespit-davasinda-hak-dusurucu-sureler

İşveren sigortasız işçi çalıştırdığını kendisi bildirirse ne olur?

Evet, böyle bir durum da her zaman mümkündür. İşveren bilerek ya da bilmeyerek böyle bir hata yapmış olabilir. Ancak bunun için 30 günlük bir süre vardır. İşveren; yasal süre geçtikten sonra, bildirgeyi ya da belgeyi kendiliğinden ve 30 gün içinde SGK’ya verir ve kendisine yapılacak tebligattan itibaren 15 gün içinde ödeme yaparsa, işe giriş bildirgesini zamanında vermediği için brüt asgari ücretin ¼’ü kadar idari para cezası ödeyecektir.

Ayrıca aylık hizmet prim belgesi zamanında verilmediği için, her ay için brüt asgari ücretin 1/8’i tutarında idari para cezası uygulanacaktır. (Bunun üst sınırı da 2 brüt asgari ücrettir.)

sigortasız çalıştırma cezası

Sigortasız işçi çalıştırma tekrarlanırsa ne olur?

İşyerinde sigortasız işçi çalıştırıldığı mahkeme kararıyla ya da kurum denetim elemanlarınca ya da diğer kurumlarca tespit edilmiş ve işverene ceza uygulanmışsa ve buna rağmen 1 yıl içinde işverenin tekrar sigortasız işçi çalıştırıldığı tespit edilirse ceza katlanmaktadır.

Bu durumda; bu işverene kesilecek olan “işe giriş bildirgesi vermeme” cezası artık 2 yerine 5 brüt asgari ücret olacak uygulanacaktır.

Yukarıdaki bilgileri derlediğimiz bir videoyu aşağıda bulabilirsiniz:

SONUÇ

Yazının biraz karışık olduğunun farkındayım; ancak bunun sebebi, uygulanacak olan idari para cezalarının belirli duruma göre değişmesidir.

Yazıdan tam verim almak için; öncelikle sigortasız işçi tespitinin nasıl yapıldığını bilmeniz gerekir. Bu tespit örneğin SGK denetim elemanlarınca ya da başka bir kamu kurumunun memurlarınca yapılmışsa, yazının “Sigortasız işçi tespitinin SGK müfettişi ya da denetmenince yapılması” bölümüne bakmalısınız.

Ya da sigortasız işçi tespiti iş mahkemesince yapılmışsa “Sigortasız işçi tespitinin mahkeme tarafından yapılması” bölümüne göz atmanız gerekir.

Konunun daha iyi anlaşılması için, 3 örnek yapacağım. İlkinde henüz 1 gündür sigortasız çalışırken SGK tarafından tespit edilen bir işçi, ikincisinde 1 aydır sigortasız çalıştırılan işçi ve üçüncüsünde ise 1 yıldır sigortasız çalıştığı yine SGK tarafından tespit edilen bir işçi olacak. Bakalım idari para cezası miktarları 2022 yılı için ne kadar çıkacak?

İlk örneğimizdeki işyeri bir esnaf (işletme defteri) olsun. Örneğin bir giyim mağazasında çalışan işçi A, sigortasız çalıştığı ilk gün tespit edilmiş olsun. Bu işçi için işverene uygulanacak idari para cezası 2022 yılında;

 • İşe giriş bildirgesi verilmediği için 10.008,00 TL

İkinci örneğimizde de aynı işyerinde 1 aydır sigortasız çalıştırılan işçi A olsun. Bu işçi için uygulanacak idari para cezası 2022 yılında;

 • İşe giriş bildirgesi verilmediği için 10.008,00 TL
 • Aylık hizmet prim belgesi verilmediği için 10.008,00 TL
 • Maaş bordrosu geçersiz olduğu için 2.502,00 TL
 • Yasal defter geçersiz olduğu için 2.502,00 TL

Üçüncü örneğimizde aynı işyerinde işçi A 1 yıldır sigortasız çalışıyor olsun. Bu durumda uygulanacak idari para cezası 2022 yılında;

 • İşe giriş bildirgesi verilmediği için 10.008,00 TL
 • Aylık hizmet prim belgesi verilmediği için 120.096,00 TL
 • Maaş bordrosu ve yasal defter geçersiz olduğu için 30.024,00 TL

Gördüğünüz üzere; işletme defteri hesabına göre defter tutan bir işyerinde sadece 1 işçiyi 1 yıl boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti tam olarak 160.128,00 TL. Eğer bu işyeri bilanço esasına göre defter tutan bir işyeri olsaydı, 1 yıl sigortasız çalıştırılan işçi için idari para cezası bu kez 190.152,00 TL olacaktı.

Yukarıdaki idari para cezalarının dışında, işçi adına ödenmesi gereken sigorta primlerinin de ayrıca tahsil edileceğini hatırlatmak isterim.

Sigortasız çalışan işçinin kıdem tazminatı hakkının olup olmadığını yazdığım yazıya göz atmak isterseniz, şu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz: mustafabaysal.com/sigortasiz-calisan-isci-kidem-tazminati-alabilir-mi

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

119 Yorum

 1. 2016 aralık giriş 2018 ekim çıkış sigortasız çalıştırıldım.şikayet etsem ne kadar ceza yazılır ve yazılan ceza o günkü asgari ücrettenmi yoksa bugünkü asgari ücrettenmi hesaplanır teşekkürler

 2. Merhaba Mustafa bey arkadaşım iki yıldır inşaat firmasında çalışmakta ama iş yeri sgk çıkış giriş yapmış arkadaşımın bundan haberi yok üç ay sonra sgk dan mesaj geldi iş çıkışınız yapılmıştır diye ama SGK dökümleri ne baktığımızda sgksi yatmış görünüyor SGK’dan çıkış giriş yaptırmanın iş verene artısı eksisi nedir ve bunun cezası nedir ne yapmalıyız haklarımızı kullanabilir miyiz bir sorun yaşarmıyız habersiz imza almadan işten çıkış göstere bilirlerdi bu nasıl oluyor imzasını taklit etmiş olmalılar şuan aynı yerde habersiz çalışıyor biraz uzun oldu ama cvp verirseniz sevinirim

  1. Merhaba, işçinin girişi ya da çıkışının SGK’ya bildirilmesi için işçinin imzasının alınmasına gerek yoktur. Eğer işçinin sigorta primleri eksiksiz yatmışsa, giriş çıkışların sorun edilmesine gerek olmaz. Yine de en doğrusu, bunun sebebini işverene sormak olacaktır.

 3. Ben Bursa da n EYT emeklilik oldum SSK 60 gündür kayıt oldum. Bursa SGK sigorta çalışmıyor şikayet ediyorum

 4. Hocam 1998-1999-2000-2001-2002 yıllarında bir vakıf yurdunda belletmen öğretmen olarak çalıştım sigorta başlangıcını 9 ekim 1999 da başlatılır ymtoplam 864 işgunu sigortam yapıldı .O dönemde vakıflar çalıştığımız aşçı,müdür ve diğer belletici öğretmen (3 kışı) mahkemede şahitlik yapmak şartıyla dava açsam 1998 ve 1999 eksik yatırılmayan günleri huzmet tesbit davasıyla elde edebilirsiniz? Hak düşürücü süre işler mi

 5. 35 gün çalıştığım firmada 2 gün sigorta yapılmış bunu fark ettiğimde işi bıraktım ne yapmam gerekiyor bu durumda

  1. Merhaba, sigorta hizmet tespit davası açarak eksik günlerinizi mahkeme yoluyla saydırmak yoluna gidebilirsiniz.

   1. Arkadaşım 4 ay çalıştığı işyerinden defalarca söylemesine ragmen oyalanarak sigortası yatırılmadı ve tekrar tekrar sigortası yatırılmasını beyan ettiği için akabinde işten atıldı. Ve maaşı da şu gün bu gün denilip verilmedi nasıl bir yol izleyip hakkını alabilir.

 6. sigorta denetçileri geldi ve yeni başlayan bir personelimi yakaladı tutanakta aynıogün işe başladığını beyan ettik ve girişini yaptık 1 gün sigortasız olan personelimden ne kadar ceza gelir

 7. Ben yaklaşık 2 senedir bir kooperatifte çalışıyorum ve param sürekli asgeri ücretten düşük miktar hiç izinin yok sigortam sürekli işten çıkartma baskısı yapıyorlar ve 10 larca şahidim var hiç bir belge dahi yok şikayet etsem herhangi bir sonuç alabilirmiyim

  1. Merhaba, sonuç alıp alamayacağınızı ne yazık ki kimse bilemez Serhat bey. Ancak şikayet ederseniz yaşayarak sonucu öğrenebilirsiniz.

   1. Yani bir ceza uygulanır demi mustafa bey 2 yıldır sigortasız vs çalışma saatleri fazla izin yok ve 1800 tl civarında maaş aldım ben şikayet ettiğimde ise mustafa bey benim 2 yıllık sigortam yatirilacakmi

   2. Söyle deyim tahmininizce yada deneyimlerinize dayanarak ne gibi bir sonuç alırım yardımcı olursanız çok sevinirim.

  2. Merhaba 2008 yılında abilerimin yanında tüp gaz binde 1 ay çalıştım sigortam başla bir firmada çalışırken 2003 yılında başladı abilerimin dükkanı kapandı ne yapmam gerekir dava açarsam sonucu ne olur

   1. Merhaba. Bu tüpgaz bayinde sigorta girişiniz yapılmadıysa, 5 yıllık hak düşürücü süre geçmiş demektir.

 8. Mustafa bey biz 11 arkadas bir şirkette çalışıyoruz paramızı eksik yatırdılar birde hiç birimize ssk yapmamışlar çalıştığımızı ispatlayacak şirketin kaşeli kağıt var elimizde

  1. Merhaba, bu durumda bir avukatla görüşerek toplu vekalet verebilirsiniz. Çünkü hizmet tespit davası açmanız gerekecek.

 9. Merhaba ben 11 ay fast fotta çalıştım SSK yapmadılar 15 gün önce bıraktım ama günlük ücretle çalışıyorum şikayet etsem sonuclanirmi

 10. Merhaba 2ay 7 gün bi işyerinde çalıştım bana işe giriş yapılmadı sigorta yapılmadı maaşım henüz verilmedi ve işten ayrıldım ne yapmam gerekir ispatlamam çok kolay irsaliye lerinde imzalarım var

 11. Merhabalar
  66 yasindayim 35 yıldır bir vgm ye bağlı bir yerde çalışmaktayım şimdiye kadar hiç bir şekilde sigortalı yapilmadim calistigim yere 24 saat bakmak ve oranın genel işlerinden sorumluyum yakın zamanda beni çıkarmayi düşündüklerini öğrendim. Bu durumda kendi hakkımı nasıl arayabilirim?

 12. Merhaba ben Hilmi 2015 yılının 7.ayının 2 sinde … turizme bağlı bir otobüste şöför alorak bir kaç ay çalıştım ve sigortam yapılmadığı için ayrıldım 2017 yılında aynı arabaya geldim kısa süre çalıştım ama sigorta sorunu ile ayrıldım ve son arak 2019 ramazan bayramı ve kurban bayramı arası çalıştım ve yine aynı ben bu şahıs arabasını geriye dönük şikayet etmek istiyorum ve sonuç ne olur acaba NOT … turizme bağlı ama farklı bir şirket

 13. Merhabalar. Eşim İnşaat bölümü ile ilgili bir şirkette MYK ‘da ( Mesleki Yeterlilik Kurumu) çalışmaya başladı. Sigortasını 1 hafta geç başlattılar. 5 Gün sigortalı gösterdiler. Normalde çalışma süresi 12 Gün. Myk sınavlarına ilk girdiği günden beri ustaları sınav yaptı bunun ispatıda sınavları kayıt altına almaları zorunlu olmasından dolayı eşimin sigorta başlangıcı öncesi 1 haftalık çalışması kayıtlarda var. Sabah 10 ‘da başlayan sınavlar sabahın 5 ine kadar sürüyordu. Sonra ertesi gün tekrar işe gitmek zorunda kalıyordu. 12 günde en erken 1 kez gece 10:30 geldi. Diğer günler 2_3_5 gibi saatlerde geldi.işveren sadece 12 günlük maaşı vereceklerini mesai ödemeyeceklerini ve işe girmeden önce yolladıkları 2 günlük seminer parasının yarısını keseceklerini bildirdiler. Bunu ispat yoluna gitmek istesek belgelere ulaşabilirmiyiz.İşveren eşimi sözleşmesiz işten çıkardığı için cezaları ne olur. Çok uzun oldu kusura bakmayın. Cevap verirseniz çok mutlu olurum. Kolay gelsin…

 14. Merhaba ben 1 hafta sigortasiz calistim bugun izinliydim bana mesaj atmis sizden yeterli performans alamadim yarin gelmeyin diye ben bunu sikayet etsem kazanabilirmiyim haklarim neler ve molasiz calistim sadece 5 dkka sigara icmeye cikiyodum yemegide tezgahin yaninda yiyodum ve dukkani bna birakiyolardi bn acip kapatiyodum verim alamadilarsa neden dukkani bana biraksinlar oyle degilmi

  1. Merhaba. Deneme süreli iş sözleşmesi imzaladınız mı? Hangi alacaklarınız için dava açacaksınız?

 15. İyi aksamlar 3 yıldır bı işyerinde çalışıyorum işyeri giderim çok diyerek isyeri işyeri sigortası yerine 30gunluk tarim sigortası ödüyor Makbuzlari kendilerinde bu sene ücrette anlasamazsam işi biraksam dava etsem ne kazancim olur.

  1. Merhaba. Bu yapılan yasal değildir. Ama kazançtan kastınız nedir? Onu tam olarak anlayamadım.

 16. Merhaba ben iki buçuk aydır sigortasız çalışıyorum patron bizi iş yerinden çıkarttı birde küfür etti bizde şikayet ettik sonuç ne olur yardımcı olursanız sevinirim,şu anda bile sigortasız işçi çalıştırıyor Afganistanlı bir işçi çalıştırıyor

 17. Merhaba beni 11 gün sigortasız çalıştırdılar ve ben kendi rızamla ayrıldım işyerinden başlangıçta asgari ücret +sigorta diyen yer benim 11 günlük hesabımı 300 TL ile kapattılar ve üstünü vermediler ben bu durumda ne yapabilirim yardımcı olabilir misiniz orda kalan param için değil bana yaptıklarını başkalarına da yapmasınlar diye caydırıcı bir ceza almalarını istiyorum.

  1. Merhaba. Bunun için hizmet tespit davası açmanız gerekir. Ne yazık ki, sigorta girişiniz hiç olmadığı için, bu davayı açıp kazanmadan, kalan ücretinizi yasal yollardan almanız çok zor olacaktır.

 18. Şimdi şöyleki 1 senedir sigortasız çalışmaktayım sebebiyse işkurdan işbaşı eğitim programınâ kaydolacaksın 3 ay onlar sigorta yapacak bekle şu gün gideriz bekle bugün gideriz diye diye 1 sene oldu ve hala sigortasız çalışmaktayım. Orada çalışmakta olurken şikayette bulunsam sgk çalışanları geldiğinde bunu gördüklerinde neler olur? Ödeme alabilir miyim? İyi akşamlaar

  1. Merhaba. Şikayet ettiğinizde işyerine SGK denetmenlerinin gelmesi gerekir. Denetmem geldiğinde işyerinde olursanız ve tespitiniz de yapılırsa, geriye dönük sigorta girişiniz yapılır ve primlerimiz sisteme girilir. Ama bunun denk gelmedi ve bir şekilde işyerinde olmanız gerekir.

 19. 3 aydır sigortam yapılmadı ve paramı alamadım şikayet etsek paramı ve sigorta parasını hemen alabilir miyim

  1. Merhaba. Hemen ya da sonra, hakkınızı ne zaman alabileceğiniz belli olmaz. Ama şansınızı bir şekilde denemeniz gerekir. Aksi takdirde, yani işyerinde çalıştığınız SGK tarafından tespit edilmezse ve işveren de girişinizi yapmazsa, sizi uzun bir dava süreci bekliyor demektir. Haklarınızı ancak dava açarak almanız mümkün olacaktır.

 20. MERHABALAR.
  1 AYDIR SİGORTASIZ ÇALIŞIYORUM VE 1 AYLIK MAAŞ SÜREM DOLDUĞU TAKTİRDE ÖDEMEM BAHANELER EŞLİĞİNDE YAPILMIYOR ZEYNEL BEY. İŞ YERİNDEN KENDİ RIZAMLA GİTMEM İÇİNDE HER TÜRLÜ BASKI HAKARET UYGULANIYOR. DENEME SÜRESİ DEYİP GEÇİŞTİRİYOR BENİ HALA PARAMI ALAMADIM GÜNDEN GÜNE ATILIYORUM KENDİ RIZAMLA ÇIKMIŞ OLMAKTA İSTEMİYORUM NE YAPABİLİRİM ?

  1. Merhaba. Bu durumda notere giderek işyerine ihtarname gönderebilir ve haklı fesih yapabilirsiniz. Ya da arabulucu başvurusu yaparak hakkınızı arayabilirsiniz. Ama öyle ya da böyle, sigortanız yapılmadığına göre, o işyerinde çalıştığınızı bir şekilde ispat etmeniz gerekecektir: mustafabaysal.com/sigortasiz-calisma-nasil-kanitlanir

 21. Merhaba ben beş ay çalıştım sigortanı başlattım dedi bende hiç takip etmedim beş ay sonra iş makinaları bozuldu yenisini alacak dedi ücretsiz bir ay izin dedi ben işten çıkınca farkına vardım ne giriş nede çıkış var elimde bı belge yok sadece mesajlar var ispat edebilir miyim şikayet etsem

  1. Merhaba. İspat kısmını bilemem; ama ortada bir hakkınız varsa, bunu mutlaka aramanızı öneririm. Özellikle tanık bulabilirseniz, olası bir davada işinize yarayacaktır.

 22. Merhaba.

  Bulunduğum yerde: 4-5 senedir, Sabah ve Akşam olmak üzere, Sigortasız işçi çalıştıran bir cafe var.
  Bu cafede çalışan tüm elemanlar, Ve en uzun çalışan, Yaklaşık: 2-3 senedir sigortasız olan arkadaşım için,
  Ne yapmam gerekiyor ?
  Yani: Bu arkadaşım, Geçmiş de dahil Hakkını nasıl arayabilir ?
  Ayrıca: 1-2 defa da uyardığım halde, Cafe Hala sigortasız işçi çalıştırıyor..
  Bunun cezası nedir ?

  Saygılar efendim..

 23. 2 yıldır sigortasız çalışıyorum ve dava açacağım. Kazandığım taktırde tarafıma ne kadar maddi gelir ödenecek? Ve nasıl hesaplanacak?

  1. Merhaba. Kastetiğiniz sigortasız çalışmak nedeniyleyse,bu nedenle size bir şey ödenmez. Başka hangi haktan bahsediyorsunuz?

 24. Merhabalar.2 yıldır bi otelde sigortasız çalışıyorum her defasında sigorta dediğimde işler az biraz daha bekle bekle diye oyalamadım tak etti artık.Ne yapmalıyım 170 yi arayıp ihbar etsem ihbar edenin ben olduğum anlaşılırmı ? ve tespit edildiğinde geçmişe yönelik sigortam yapılır mı ?

 25. Merhaba ben yaklaşık 20 yıl bir fiil bir berber dükkanında çalışmaktayım ne maaş bordro var nede sigortam yapmadı yani ilk başlarda tamam bende kabul etmiştim bunu fakat dava sonra yani yaklaşık 7 yada 8 yıldır sürekli tamam başlatıcam die beni oyalıyor maddi yetersizlikten dolayı ve malum işsizlikten sebep bırakamadım ama artık canıma tak dedi nasıl bir yol izlemeliyim şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba. Alo 170’i arayıp durumu açıklayabilir ve işyerinde denetim yapılmasını talep edebilirsiniz. Belki siz işyerindeyken denetmen gelir ve böylece sigorta tespitiniz yapılabilir.

 26. 30 yıldır sigortasız çalışan biri işten çıktığında tazminat alma hakkı var mıdır

 27. Merhaba ben sigortasız çalıştırıldım şöför olarak ve bir kaza geçirdim kazada biri öldü adamın ailesi bana tazminat davası açmış ve şirket benim onların elemanı olmadığını söylüyor ben de bunlara tazminat davası açabilirmiyim yada açma hakkım var mı bana bundan bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi

  1. Merhaba. Elbette açabilirsiniz. Ama teknik detayları mutlaka bir avukatla yüz yüze görüşmelisiniz.

 28. İyi günler
  Oturduğum siteye yakın bir iş yeri var.yani tam açıklamak istemiyorum ama buranın patronu tam bir pislik
  -bu iş yerinin 4 yıl vergi levhası ve çalışma ruhsatı yok
  -Ayrıca 10 tane sigortasız işçi çalıştırılıyor
  1.bu yazdıklarımı hangi kurumlara bildirmem gerekli?
  2.çok büyük para cezası kesilir mi ortalama ne kadar kesilir acaba?
  3.kimlik bilgilerimi vermeden şikayet edebilir miyim?
  Beni bilgilendirirseniz sevinirim.verdiğiniz bilgilere göre hareket edicem.çünkü orada çalışan yetimin ayrıca hamile kadının hakkı var o patron denen şahsın üzerinde

  1. Merhaba. Kimlik bilgisi konusunda kesin bir şey söylemek güç. Ama en azından şansınızı deneyebilirsiniz. Alo 170’i arayın ve bu durumu özellikle sorun. Şikayetinizi de oraya iletebilirsiniz. Bahsettiğiniz durumların tespiti halinde büyük miktarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır.

 29. Merhaba Adım Batuhan 2015 yılında berberliğe çırak olarak Başladım ve halen aynı dükkanda çalışmaktayım şu an da yaşım 21 usta olarak çalışıyorum ve sigortam hiç Başlatılmadı Sadece çıraklık Okuluna Yazıldığımda kayıt yaptırırken çalıştığım bu iş yeri gösterdim şu anda da hiçbir şekilde burda çalıştığıma dair belge yada resmi bi şey yok Sigorta olarak nasıl bir yol izlemeliyim ya da ne yapmam gerekir yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba. Batuhan bey, yapabileceğiniz tek şey Alo 170’i aramak ve işyerinde denetim yapılmasını istemek olabilir. Eğer SGK denetim elemanları gelirse ve siz de berberde olursanız, ancak bu durumda tespit yapılabilir ve sigorta girişiniz geriye dönük yaptırılır. Ya da işverenle konuşup sigortanızı başlatmaya ikna etmelisiniz.

 30. Işçi 6 ay boyunca sigortasız çalıştığı taktirde şikayet ettiğinde ne kadar tanzimat alır.

 31. Merhaba 12 gun boyunca sigortasiz calıstim ve ise giris belgesi falan vermediler. Bugunde hasta oldugum icin ise gidemedim ve isten cikartildim. Sigorta yapmadiklari icin hastaneye gidemiyorum ve bi oglumda var. Sikayet etsem sonuc elde edebilirmiyim ?

 32. Kurumsal bir firmada 10 yıldır çalışmaktayım ssk işe giriş tarihimle maaş bordrosunda ki işe giriş tarihim 10 gün farklı ve 10 gün ssk primim eksik görünüyor bu durumdan dolayı kıdem tazminatı alma hakkım olur mu?

 33. Çalıştığım firma sgksız personel çalıştırıyor. Personelin yasal hiç bir hakkını vermiyor. Sgksız çalışan arkadaşlarım adına şikayette bulunsam firma şikayet edeni öğrenebilir mi?

 34. Bi iş yerinde 4 yıl 7 ay çalıştım tam gün çalıştım asgari ücret de verilmedi sigortada yapılmadı devamlı yapacağım diyip geçiştirdiler mecbur olduğum için çalışmak zorundaydım.bide bana borçları vardı 2 ortaktılar beni işten çıkarttılar 50bin tl senet verdiler Senette birinin imzası var oda senet verdikten sonraki tarihte üstündekileri devretmiş. Sözleşme yaptık ama sözleşmede alacağı kalmadı tarzda şey yazıdır sigortayı kapsar mı sözleşmenin fotoğrafını atabilirim sözleşmede de ikisininde imzası var çalıştığıma dair de kesin kanıt olarak düşünüyorum. Sigorta için ceza alırlar mı ne gibi sonuç olabilir. Bide bana hem sözleşme yaptık hemde iş yeri dernek olarak gösteriyoruz sigortasız çalışmak zorundaydın diyip dalga geciyorlar ne yapmam lazım.

  1. Üstelik hiç bir şekilde işten çıkarttıkları taktirde ne tazminat ne başka birşey almadım sadece boş bono senet avukat icra felan uğraşıyor. Dükkan bildiğimiz iş yeri spor salonu ama dernek olarak gösteriyoruz sendr dernek üyesisin tarzında şeyler söylüyorlar hem borçlarını vermiyorlar hemde sigorta yapmadılar lütfen bi yardımcı olun.

  2. Merhaba. Böyle bir konuda internette araştırma yapmayı bırakarak bir avukatla görüşmenizi öneririm. Geç olmadan hem sigorta hem de diğer alacaklarınız için dava açmalısınız.

 35. Dün itibariyle işten cikarildim ve SGK min işi girdiğim günden beri yapılmadığını farkettim 6 ay çalıştım . Tazminat da alamadım malum sgk yapılmadığı için bu şekilde ne yapmam lazım yardım çığlığı olursanız sevinirim

  1. Mehmet bey bir an önce arabulucuya başvurmalı ve sonuç alamazsanız ki büyük ihtimalle alamazsınız, dava açarak hakkınızı aramalısınız.

 36. Merhaba bir decorasyon firmasının işlerini yapıyorum, sürekli oraya bağlı değilim . Dışarıdan da yine iş yapıyorum , yılda ortalama 7 ay kadar işerini yapıyorum. Ben bir usta olarak , hiç sigortam yapılmıyor. Her işlerinde farklı fiyat anlaşarak işlerini yapıyorum. İş tutarı bir kağıda yazılarak , benim imzam ve , işyeri yetkilisinin imzasıyla muhasebeye veriliyor. Ödeme alırken de çıktı ve imza atıyorum , şikayet etsem sonuç ne olur ? Cevabınız için teşekkürler

  1. Mahir bey, öncelikle firmayla aranızdaki ilişkinin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ya da en azında işçi/işveren ilişkisi olması gerekir. Bu nedenle bir avukata sorarak ve çalışma koşullarınızı ayrıntılı olarak anlatarak, hangi kapsamda değerlendirilebileceğinizi konuşmanızı öneririm. Belki de aranızdaki ilişki bir tür yüklenici ilişkisi de olabilir.

 37. 1 aydan fazla sigortasiz calistim. Arti ciktigim is yeri maasimi dahi vermiyor suan . Tazminat ala bilirmiyim cok zor durumda kaldim ev kirami filan odeyemedim. Yardimci olurmusunuz bu konu hakkinda 1 ay calisincada oluyormu tazminat

  1. Merhaba. 1 aylık çalışma sonucu, işten ayrılan taraf siz iseniz, tazminat hakkınız yoktur. Ancak ücretinizin elbette ödenmesi gerekir. Bunun için arabulucuya başvurmanız şart. Burada sonuç alamazsanız da dava açmanız gerekecek. Ne yazık ki daha kolay bir yol yok.

 38. selamun aleyküm zeynel bey benim sorum şöyle 2009 2011 yılları arasında 2buçuk yıl sigortam ödenmedi mahkemelik olduk ve beni orada yarım gün çalıştığımı beyan etti iş veren ama orada çalıştığıma dahil elimde resmi fatura imzalarım var 13cü duruşma yapıldı ve hala sonuç çıkmadı tazminat davasıda açtım ve sahte imzamı kullanarak tutanak düzenlenmiş sizce bundan nasıl bir sonuç çıkar yardımcı olurmusunuz arabulucuda görüştük anlaşamadık dava uzadı acaba benim leyime dönermi sonuç hakkında bilgi alabilirmiyim saygılar

 39. 15 Mayıs 2016dan itibaren bilgisayar şirketinin sevkiyat bölümünde sigortasız çalışıyorum.İşe 15 yaşında başladığım içim sigorta yapılmadığı söylendi şuan 17 yaşındayım halen aynı şey söyleniyor.Bu durumda ne yapmam gerek SGK’ya şikayet etsem şirket ceza alır mı ? Tazminat davası açsam kazanır mıyım ?

  Not: Şirket elemanı değilim taşeron işçiyim,maaşım sigortam yemek parası vb. şoföre aittir.(Şoföre şirket veriyor bütün ihtiyaçlarımı)

  1. Merhaba. Ne tür bir tazminat davasından bahsediyorsunuz? SGK’ya şikayet ederseniz ve işyerinde denetim yapılırsa, siz de burada tespit edilirseniz işverene elbette cezai işlem uygulanır.

 40. 15 Mayıs 2016dan beri bilgisayar şirketinin sevkiyat bölümünde çalışıyorum şirket elemanı değilim taşeron yani maaşım sigortam hepsi şoföre ait.Yaşım girdiğimde 15 idi şuan 17.Şirket veya şoför ne cezası alır ?

 41. Merhabalar. İşe 1 aydır başladım ve herhangi bir işe giriş için evrak istenmedi. Sigorta talebinde bulundum sigorta için 2 ay çalıştırmak daha sonrasında sigorta yapacağıni söyledi. İşveren :
  – burada çalışan hiçbir işçinin sigortası yok. Gidip sor olan varsa senin sigortani da başlatayım.
  Şimdi size sorum şu
  Şikayet etsem sigortasız çalıştığım 1 ayın sigorta primi ödenir mi?

  1. Merhaba. Tespit yapılırsa elbette priminize yansır. Alo 170’i arayarak şikayette bulunabilir ve işyerinde denetim yapılmasını talep edebilrisiniz.

 42. Merhabalar ben ve eşim 2 yıldır aynı restoranda sigortasız çalıştık beraber 2 yıl sonunda sigorta diye ısrar edince işten çıkardılar ne yapmalıyım

  1. Merhaba. Öncelikle bir avukatla görüşerek hizmet tespit davası açmanız gerekir Musa bey.

 43. Iyi aksamlar benim sigortam 5 ay yatrldi ve 7 ay oldu yatrlmadi cikisimi verdi patron ve halen calisiyorum asgari ucretin altinda maaş aliyorum bn 170 aradm geldikleri zaman ne yapmam gerekir hakkimi alirmiyim

  1. Merhaba. Ali bey, siz oradayken müfettişler gelirse ortaya çıkmalı ve bir şekilde kendinizi kayıt altına aldırmalısınız.

 44. Ben 1 ay önce bir işletmeye mutfak işi için işe girdim 1 ay çalıştım ve hiç sigorta yapılmadı. Antlaşma da sigorta vardı. Ama yapılmadı Sonrasın da sebepsiz işten çıkartıldım. Bana açıklama yapılmadı. Yasal hakkım nedir. Ne yapmalıyım

 45. Geçen yıl 4 saatlik sigortasız yevmiye ile budama işi yaptırılmasının bugün tespiti durumunda ceza söz konusu olur mu? Olursa ne kadar? Teşekkürler

  1. Merhaba. Elbette olur, 1 günlük sigortasız işçi çalıştırmanın cezası neyse, o ceza uygulanacaktır.

 46. 2.5 yıldır sigortasız olarak çalışıyorum ve .1.5 yıl kadar.600 lira ücrete çalıştım 1.5 yıldan sonra 1300 tl oldu maaşım dava açsam ne olur şikayet etsem ne gibi haklarım olur ne yapmam gerekiyor bilmek ıstiyorum

  1. Merhaba. Burada şikayet müessesesi sorununuzu çözmeyecektir. Gerek sigortasız çalışılan süreler ve gerekse eksik ödenen ücretler için yasal yollara başvurmanız gerekir Çağrı bey.

 47. Meraba ben bir şirketin otomotiv sektöründe çalışdım yabancıyım 1 sene çalışdım bunlar bana siğorta yapmadılar ve sigoryami yapın edin dediyimde oyaliyodular ve sonunda isden atıldık

  1. Merhaba. O halde sigorta hizmet tespit davası açmanız gerekir. Bir avukatla görüşmenizi tavsiye ederim.

 48. 2013 ocak ve 2018 temmuz yılları arası çalıştım.Tek bir gün bile sigortam yok ve resmi maaş almadım.Aldığım para haftalık olarak elden 50-100-150-200 tl gibi ücretler.İşten çıkarıldıktan sonra avukata başvurdum ve avukatım arabuluculuk ile 80 bin tl karşılığında anlaşmamı ve davadan vazgeçmemi önerdi.Ama işverenim son derece ciddiyetsiz,gamsız bir şekilde ne arabuluculuk toplantısına katıldı ne de resmi muhatap oldu.Davaya gidersem avukatım (şahitlerim ve resmi evraklarla çalıştığımı ispatlayabiliyorum) 1,5-2 sürebileceğini söyledi.Bu durumda lütfen siz söyleyin mahkeme sonucunda işverenim totalde ne kadar bir cezaya çarptırılır ve ben ne kadar tazminat alabilirim.Çok fazla ssk ödenmişliğim olmadığı ve şuan mağdur olduğum için nakit anlaşma yoluna gitmekte karalıyım.Sizce mahkeme sonucu ile benim avukatımın önerdiği miktar ne kadar makul.Yada sizin bana öneriniz nedir.? Lütfen yardımcı olunuz.Ömer Keskinsoy

  1. Merhaba. Böyle durumlarda, çok az bilgiye sahip olan birinin yorumundan ziyade, avukatınız ne diyorsa, onu dikkate almanızı öneririm. Diğer türlü edindiğiniz bilgiler, ancak kafanızı karıştıracaktır.

 49. Ben 4 yıldır bir iş yerinde çalışıyorum 4 yıldır sigorta yok bunu k anitladigim takdirde çalıştığım iş yerinden ne kadar para alabilirim (maasimda asgari ücretin altında)

  1. Merhaba. Bunu ispatlamanız, sigortanızın geriye dönük yapılmasını sağlar. Size ekstra bir para ödenmesini sağlamaz. Ama yine dava sonucu, asgari ücret farklarını geriye dönük almanız mümkün olabilir.

   1. Mrb 1.5 yıl bır işletmede calıstım 1 yıl sıgortam yapılmamış sigorta gırısım var prımlerım yatırılmsmıs 1 yıl snra cıkıs yapılıp tekrar gırıs yapıldı suan 5 aydr sıgortam yatıyor 4 ay 1250 TL aldım sıgortam yapıldıgı halde covıd ten dolayi isletme acıktı suan sigortamı yaptırıyorlar ama ise cagırıyor lar ne yapmalıyım

 50. 2 ay kadar sigortasız çalıştırıldım , ayrıca benimle birlikte sigortasız çalıştırılanlar vergi kaçaklıgı bir cok sey gördüm .Bana sözleşme yapıldı tabiki sigortasız sonra istifa dilekçesi imzalattırıldı.Hala hakkımı arayabilir miyim ? Ne yapabilirim ?

  1. Merhaba. Sigorta hizmet tespit davası açarak, yapılmayan sigortalarınızın sayılmasını talep edebilirsiniz.

 51. Bir özel hastane de temizlik görevlisi olarak çalıştım 4ay sigortasız ve ücretsiz çalıştırdı daha sonra ödenecek diye diye 1 yıl geçti bizi resmi tatil günlerinde 24 saat çalıştırdılar akşam 18:00 sabah. 08:00 haftada 6 gün çalıştım 1 yıl böyle geçti hala 4 ay ödenmedi ve işten çıkarıldık 4 arkadaş napmaliyiz dava açarsak kazanirmiyiz

  1. Merhaba. Elbette kazanabilirsiniz; ama bir şekilde mahkemeyi, bu durumun varlığına ikna etmeniz gerekir. Böyle durumlarda, hakkınızı aramanızı tavsiye ederim. Bir avukat size yol gösterecektir.

 52. 9 aydır sigortasız çalışıyorum gerekli yerlere şikayet yaptım âmâ hala denetlemeye gelen yok

 53. 9 yıl sigortasız çalıştım işten çıktım ve hiç izin kullanmadım hastalık hariç resmi tatillerde bile çalıştım ne bir tazminat almadım bir yıl a her ay 10gün sigortam var başka yok ne yapayım bilirim işlerinde müşteriye kestiğim faturada imzam var

  1. Merhaba. Bu durumda hiç beklemeyin, bir avukatla görüşün. Önce arabulucu başvurusu yapın ve uzlaşamazsanız, hakkınızı dava açarak arayın.

 54. 11 aydır sigortasız çalışıyorum ve sigortamı yapın dedigimde ise begenmiyorsan çık yada yapıcaz diyip belli bir tarih verip yapmıyorlar ve kontrol amaçlı memurlar geldiginde ise bizi dışarı çıkartıyorlar şu 1 aydır ise işkura girişimi yapmamı istediler girişimi yaptım sadece yeşil karttan yararlanabiliyorum askeri ücretlede çalışmıyorum 1380 tl ye çalışıyorum ve mesaide yaptırıyorlar sabah 8 gece 10.30 a kadar çalıştırıyorlar (mesaide zorla yaptırıyorlar) bu konu hakkında ne yapabilirim yardım edermisiniz şikayet edicem dedigimde ise kanıtlayamazsın istemiyorsan çık gibi laflar hakaretler yiyorum lütfen yardım edermisiniz

  1. İsmail bey öyle bir tablo çizmişsiniz ki; nereden tutsam elimde kalıyor. Önünüzde iki seçenek var: Ya bu şekilde çalışmaya devam edeceksiniz ya da işten çıkıp arabulucu başvurusu yaparak hakkınızı arayacaksınız. Evet bu zor bir süreç; ama üçüncü bir seçenek de yok.

  2. Merhaba bir iş yerinde 12 yıl çalıştım bu 12 yılın 3 yılı sikorta yaptılar ve iştente çıkardılar hiç tazminatta ödemediler yardımcı olursanız sevinirim ne yapmam lazım

   1. Merhaba. Bahadır bey, bu durumda internetten kimse size yardımcı olamaz, hatta yanlış da yönlendirebilirler. Bir avukatla bizzat görüşmenizi tavsiye ederim.

    1. Ben 1.5 aydır gemide çalışıyorum. Ve sigortamı yapmadıklarını öğrendim. Çalıştığım günler için şahidim ve kamera kayitlarim var. Sigortasız çalıştığım günler için işvereni mahkemeye verebilir miyim?

    2. Merhaba Mustafa Bey
     Öncelikle cok tesekkurler.
     2014 de kapici emekli olup hakkinin tamamini almistir.2022ye kadar ise ayni yerde sgksiz maasla çalışmıştır.geriye dönük sgkya ceza odenirse ne kadar tutar.su an sgkli olursa gerite dönük apartmani şikayet edebilirmi tsk ederim

     1. İlaveten kendisini isten cikartirsak kidem hakkini (8 yili )fazlasıyla vereceğiz.
      Cok teşekkür ederim tekrardan

     2. Merhaba, yüzbinlerce lirayı bulacaktır. Yazımdaki örneklerde yola çıkabilirsiniz.

 55. İsyerim sigortamı herzaman yatırıyor bir sebebten ötürü bir ay 7 gun eksik yatırdı ve bu eksik günü ssk raporlu olarak göstermiş bu hatasını kabul ederek maaşımin eksik kalan kısmını yatırdı fakat sigortam 7 gun eksik kaldi bu eksik günü sebeb göstererek özlük haklarimi talep ederek isten ayrilabikirmiyim 2003 sigorta girişliyim
  23.03.1986 doğumluyum 4800 gün prim odemem mevcut kesintisiz 13 yıl çalışmam var.

Başa dön tuşu