SGK

SGK 48 çıkış kodu nedir?

SGK 48 çıkış kodu, işverenin işçisini haklı nedenle işten çıkarırken başvurduğu çıkış kodlarından ve belki de en sık kullanılanlarından birisidir. Bunun nedeni, bu çıkış kodunun gerekçesidir. Gelin, SGK 48 çıkış koduna yakından bakalım.

SGK çıkış kodu ne demektir?

Bir işçi işe başladığında, bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmekle yükümlü olan işveren; aynı işçi işten ayrıldığında da SGK’ya bilgi vermek zorundadır.

Bu bildirim, işten ayrılış bildirgesi ile yapılır ve bu bildirgenin bölümlerinden birisi de “çıkış kodu” bölümüdür. Böylece işveren, işçinin iş sözleşmesini hangi gerekçeyle sona erdiğini SGK’ya bildirmiş olur.

SGK çıkış kodlarının tamamını şu yazımda bulabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/sgk-isci-cikis-kodlari-listesi/

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

SGK çıkış kodu neden var?

Bu kodun temel var oluş amacı; SGK’nın işçinin işten ayrılma nedenini bilmek istemesidir. Ancak çıkış kodunun asıl kullanıldığı yer, İşkur tarafından işsizlik maaşı ödenmesi aşaması olmaktadır.

Buna göre İşkur, bazı çıkış kodlarına işsizlik maaşını peşinen bağlamamaktadır. Bunun nedeni, işsizlik maaşını hak etmek için, işsiz kalan kimsenin belirli şartları taşımak zorunda olmasıdır: https://mustafabaysal.com/issizlik-odenegi-alma-sartlari/

İşte İŞKUR, aşağıdaki yazıda belirtilen listeden de görüleceği üzere, işçinin işten ayrılma şeklini SGK çıkış kodlarına göre değerlendirir ve bazı çıkış kodlarına otomatik olarak işsizlik maaşı bağlamaz.

https://mustafabaysal.com/hangi-sgk-cikis-kodlarina-issizlik-maasi-baglanir/

sgk 48 kodu nedir

SGK çıkış kodu 48’e işsizlik maaşı bağlanır mı?

SGK 48 çıkış kodu da işsizlik maaşı bağlanmayacak kodlardan birisidir. Haliyle; işçi başkaca tüm şartları taşısa bile, sırf bu kod ile çıkışı bildirildiği için işsizlik maaşı alamayacaktır.

Böyle durumlarda, mahkeme kararıyla geriye dönük işsizlik maaşının nasıl alınabileceğini şu yazımda izah etmiştim: https://mustafabaysal.com/mahkeme-karariyla-issizlik-maasi-alinmasi/

SGK 48 çıkış kodu nedir?

SGK çıkış kodu 48 “İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi” olarak tanımlanmıştır.

48 kodunun yasal dayanağı

Her SGK çıkış kodu, İş Kanunu’nun ilgili maddesine dayanarak belirlenmiştir. Bunun nedeni, işçilerin işten çıkışlarının mutlaka İş Kanunu’nun bir maddesine dayanıyor olmasıdır.

İşte SGK 48 çıkış kodu da dayanağını İş Kanunu’nun 25/II-g maddesinden almıştır. Bu madde tam olarak şu şekildedir:

“İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi”.

sgk 48 çıkış kodu

SGK çıkış kodu 48’in gerekçesi

Bu kodun kullanılma gerekçesi son derece basit ve tektir. Buna göre; işçinin devamsızlık nedeniyle işten çıkarılması halinde bu kod kullanılmalıdır.

İşçinin devamsızlık nedeniyle işten çıkarılmasının nasıl ve hangi şartlarda olabileceğini şu yazımda detaylıca anlatmıştım: https://mustafabaysal.com/devamsizlik-yapan-iscinin-isten-cikarilmasi/

Yargıtay kararlarında SGK 48 çıkış kodu

Aşağıdaki Yargıtay kararları incelendiğinde, 48 çıkış kodunun ve devamsızlık nedeniyle feshin nasıl kullanılması gerektiği daha net anlaşılacaktır.

“… Davacının çalışma günü olan 15 ve 16 Kasım 2006 tarihlerinde mazeretsiz olarak üst üste 2 gün işyerine gelmediği dosya içerinden sabittir. Buna göre davacının iş sözleşmesinin devamsızlığı nedeni ile işveren tarafından haklı nedenle feshedildiğinden kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…” (9 Hukuk, 2011/6074 K.)

“… 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-g maddesine göre işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi fesih için haklı nedendir. Buna göre belirtilen devamsızlığın haklı bir sebebe dayanmaması gerekir. İnceleme konusu olayda davacının rahatsızlığı nedeni ile Devlet Hastanesine gittiği hastane kayıtlarından açıkça anlaşıldığı gibi, tanık anlatımlarına göre davacının rahatsızlandığı gün eşi tarafından telefonla işyeri aranmış ve izin istenmiştir. Mevcut delillere göre davacının devamsızlığı haklı bir sebebe dayanmaktadır. Bu durumda feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilemez…” (9 Hukuk, 2008/517 K.)

“… Somut olayda, davacının 13.01.2010-23.01.2010 tarihleri arasında devamsızlık yaptığı sabit olup, izin aldığını veya haklı bir mazeretinin bulunduğunu kanıtlamış değildir. Bu durumda, işveren tarafından yapılan fesih haklı nedene dayanmaktadır…” (22 Hukuk, 2014/2332 K.)

“… Fesih ihtarnamesinde daha önceki uyarılara rağmen davacının 04.10.2008 tarihinde işe gelmediğinden bahisle iş akdinin işverence 4857 Sayılı Yasanın 25/II-g maddesi gereğince feshedileceği bildirilmiş ise de, işçinin işe devam çizelgesinde 06 ve 07.10.2008 tarihinde geldiği, işbaşı yapıp çalıştığı, yine işverence tutulan 08.10.2008 tarihli tutanaktan da, işçinin 08.10.2008 tarihinde işyerine geldiği anlaşılmaktadır.

Açıklanan bu duruma göre, 4857 Sayılı Yasanın 25/II-g ve h maddelerindeki devamsızlık koşulunun olayda gerçekleşmediği anlaşıldığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken…” (9 Hukuk, 2014/7212 K.)

“… Dosyadaki bilgi, belgelere ve özellikle Yasada belirtilen hukuka aykırılık halleriyle sınırlı olarak yapılan inceleme neticesinde, somut olayda mahkeme iş sözleşmesinin davalı tarafından İş Kanunu 25/II-g uyarınca feshedilmesine rağmen devamsızlık tutanağı bulunmadığı gibi fesih yazısının olmadığı, fesih sebebinin açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi gerektiği yönündeki kurala uyulmadığı gerekçesine yer vermiş ise de, İş Kanunu’nun 25/II. bendi gereğince yapılan haklı fesihte yazılı fesih bildiriminin bulunmasına gerek olmadığından…” (22 Hukuk, 201914893 K.).

çıkış kodu 48 sgk

SONUÇ

SGK 48 çıkış kodu, işçinin iş akdinin devamsızlık nedeniyle feshedilmesi halinde kullanılır. Bunun anlamı işçinin işe gelmediği ve devamsızlığı için de bir mazeretinin olmadığıdır.

Aslında teknik bir konu olan devamsızlık mevzuunu daha önce yazmıştım ve yukarıda belirttiğim bağlantıya mutlaka göz atmanızı öneririm.

SGK 48 çıkış kodu, niteliği itibariyle işverenlerin sık kullandığı kodlardan birisidir. Ancak burada yapılan önemli hatalardan birisi, işçinin devamsızlığının tutanağa bağlanmamasıdır.

Bu devamsızlık işveren tarafından tutanağa bağlanmalı ya da bir başka şekilde kayıt altına alınmış olmalıdır (Tutanak elbette zorunlu değildir; ancak işverenin elini kuvvetlendirecektir).

İşçi ise eğer işveren tarafından işten çıkarılmış ve işyerine alınmıyorsa, üstelik işe de devam etmek istemesine rağmen bütün bunlar oluyorsa; bir an önce notere giderek bir ihtarname çekip durumu kayıt altına almalıdır.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

48 Yorum

 1. Merhabalar . Ibb de calisiyorum 9 senelik calismisligim var sozlu olarak seften ucretsiz izin talep ettim sonra 6 gun ise gelmedim geldigimde 1 ay kadr calistim sonra 48 koddann cikartildim tazminat ve issizlik maasi alamiyorum . Ise iade olmam mumkun mu . Is yerinde ki arkadaslarim sahitlik yapicaklar daha oncelerde hep ucretsiz izine yazili olmadan da cikacagimza dair. Sahitlerin de bir onemi var bu benim icin ise yarar mi

 2. Mustafa bey iyi günler. Iki gün hafta sonu tatilinden sonra işe gitmedim. Ertesi günde yıllık 270 saatten fazla mesaiyi gerekçe ederek fesih çektim ve işe daha sonra hiç gitmedim. Fesih bildirimim aşağı yukarı 5 gün sonra işverene ulaştı. Beni kod 48 bildirimiyle işten çıkarmışlar. Ay içerisinde 20 günlük maaşımı ödemiyorlar. Haklarım nelerdir ? Zaman ayırdığınız için şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba, eğer devamsızlığınız bir mazerete dayanmıyorsa, durumunuz sıkıntılı demektir Hakan bey. Bir an önce bir avukatla görüşmenizi ve ona göre hareket etmenizi öneririm.

 3. Slm Mustafa bey 48 kod ile işten çıkarıldım 23 gün yılık izin hakkım var bu izin ne olur yanar mı?

 4. Merhaba Mustafa bey ben 2015 de girdiğim sezonluk bir otelden 2018 yılında askerlik nedeni ile tazminatımı aldım askerden sonra tekrar aynı iş yerinde çalışmaya devam ettim fakat geçen ay baskı ve mobbing nedeniyle işten ayrıldım bu süre zarfında 1 ay ek iş olarak başka bir yerde sigortalı olarak çalıştım departman müdürünün bilgisi dahilinde (yazılı olarak bildirilmesi gerektiğini bilmiyordum) maas bordrosu hariç hiçbir belgeye imza atmadım dava açma yolu açık mıdır bir sonuç alabilir iyim? Teşekkürler

 5. İyi günler ben Malatya deoreminden sonra istabula gittim isyeri insan kaynakları ve usta ile görüştüm cocuklarin eğitimi olduğu için ve kalacak yerimiz olmadığı için çocuklar universite sinavina 17 /18 haziran girecekler ben sinavdan sonra işime donucem dye görüştüm insan kaynaklarıyla onlarda kabul ettiler tamam dediler ama sonra SGK dan mesaj geldi 48 kod ile işten cikartildigim ne tazminat alabiliyorum ne işsiz lik maaşı ne yapmam gerekiyo yardımcı olurmusunuz

 6. Slm ben Hatay depreminde evini esyalarimi kaybettim kalacak yerinde yok Hatay’da çok zor satlarda iş veren beni işten çıkarmış 48 made dolayı ne yapmaliyim

  1. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun. Yapabileceğiniz tek şey arabulucu başvuru yaparak hukuki hak arama sürecini başlatmaktır Ayhan bey.

 7. Meraba 48 kodla işten cikarildim fakat herhangi bir kağıt imzalamadim ve işten cikarttiklari yetmiyormuş gibi maaşımada el koydular ceza ve kesbti diyerek 12000 TL maaşım varken cezaya kesildi dediler maaşımı vermiyorlar ne yapmalıyım e

  1. Merhaba, önce arabulucuya başvurmalı ve uzlaşamazsanız dava açmalısınız Yaşar bey.

   1. Merhabalar tekrar bir sorum daha varda Bir kuruş para vermeden 48 kodla SSK ma son verdiler ve hiçbir şeye imza atmadım eve tebligat geldi maaş olarak ta hicbirsey yatırılmadi soforum ben ceza vs dediler hiç para vermeden işten cikarma gibi bir hakları varmı ben bu ay nasıl geçim sagliycam diyorum ama yok birsey diyorlar kiram fatura vs hayat şartları nolur cvp yazın tesekkurler

    1. Merhaba, işveren, işçisini istediği zaman işten çıkarabilir. İşçi haklıysa yapacağı tek şey hukuki hak arama sürecini başlatmak olacaktır. Bunun haricinde, yapabileceğiniz bir şey olmaz.

 8. Merhabalar ben devamsızlık hiç yapmadığım halde ben işden aniden çıktığım için beni 48 kodla çıkartmışlar 10 günü gecti nasıl düzelttirebilirim bir fikriniz var mı

 9. Özel bir şirkette çağrı merkezinde görev alıyorum. Yaşadığımız son deprem sonrasında çalışmaya ara verildi . Ayrıca çıkan vardiya planlamasında ben ve birkaç çalışma arkadaşım destek olarak yer alıyorduk. Ben ve ailem köyümüze gittik ve burada benim ve ailemden sadece annem vardı herhangi bir telefon ve ulaşım aracımız yoktu. Konuyla ilgili şefim bana şirket telefonuma sürekli mesajlar atmış son günlerde yarın mesaiye başlaman gerektiğini sonra ki günler de bugün mesain şu saatler de gelmezsen devamsızlık ile ilerleyeceğini belirtmiştir. Ancak ben bu mesajların hiçbirini görmedim ve öncesinde şefime Instagram üzerinden bir telefon bulunca sizinle iletişime geçeceğim diye belirtmiştim . Aslında sorum şu ben kendimi vardiya da haftasonu Pazar gününe kadar destek olarak idari izinde olduğumu şirketin programından görüyorum. Ve şefine son gün Pazar gününe kadar ulaşmam gerektiğini anlayıp cuma günü şehrime geliyorum ve iş çıkışı da o gün yapılıyor. Pazar gününe kadar vardiyam aslında idari izinde olarak destek olarak yazılmışken bu şekilde işten 48 kodu ile çıkartılıyorum. Bu durumda yazılı olarak şefine ilettiklerim belli bana mesajların gelmediği bellidir . Haklarım nelerdir . Okuduğunuz için teşekkür ederim. Cevap verirseniz çok mutlu edersiniz. Kolaylıklar.

  1. Merhaba, bu şekilde farklı yorumlanması muhtemel olaylara yorum yapmamayı tercih ediyorum. Yapmanız gereken, hakkınızı yasal yollarla aramak olur. Uzlaşma olmaz ve konu davalık olursa, bahsettiğiniz hususları haki takdir ederek karar verecektir Yusuf bey.

   1. Merhabalar , babam 20 yıllık çalıştığı iş yerinden 48 kodu ile işten cikarildi , hafta tatilinden sonraki iki iş günü işe gitmedigi için , yalnız eytli olduğu için ve tazminat alacağı vede iş yeri müdüru ile problem yaşadığı için bu kod ile çıkarımı yapıldı , ayrıca işten çıkarılma işi devamsizligindan bir hafta sonrasında geçmişe yönelik tutanak yazılarak yapılıyor , bir hafta sonrasında ibrazname gelmeden noterden ihtarname çektik ise geri iade için , vede ibrazname kodu yazılıp 11 gün sonrasında onaylaninca geldi . Bilinçli ve kasıtlı olarak yapıldığını düşündük ama elimizden hiç bişey gelmedi 20 yıllık emek bir inat uğruna çöp oldu olay 27.09.22 tarihinde oldu acaba elimizden gelebilecek başka herhangi bir şey varmıdır

     1. Merhaba Mustafa bey ben birşey sormak istiyorum 48 kofu ile işten ayrılmak kamu kurumlarına gitmekte engel midir

     2. Merhaba, kamu kurumlarına giriş şartları arasında SGK çıkış kodları bulunmaz Gül hanım.

 10. 20.03 2023 tarihinde işverene noterden ihbar çektim ,haklı nedenle yani kısaca baskı ve mobbing ile bildirdim.işverende beni 24.032023 48 kodu ile çıkışımı vermiş ama ben ayın 20 sinde ihtarname verdim .ben ihbar tazminatı alabilir miyim?

  1. Merhaba, iş akdini fesheden siz olduğunuz için ihbar tazminatı gündeme gelmez Durmuş bey.

 11. Merhaba Mustafa bey ben devamsızlık yapmadım ihtar çektim ayrıldım nedeni ise SGK ve maaşım eksik yatırıldı öğretmen olarak atanmam durumunda bu 48 kodu sorun olmaz değil mi çok tedirgin ediyor beni

  1. Merhaba, bu kodlar sorun olsaydı, birçok kimse memur olamazdı. Önemli olan, memuriyet için, güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasıdır. Çıkış kodları tek başına bir anlam ifade etmez.

 12. Merhaba, Mustafa Bey işyerinde yapılan mobing hakaret,yıllık iznin verilmemesi ve zorla mesailere bırakılarak yedign boynca çalıştırılyrdm bu yüzdn müdrle tartıştm bunalıma girdm ardından işe gitmedm ihtar göndermdn savunma alınmdn nedenini sormdan 48 kodyla çıkışm verildi şimdide yıllık izin ücretimi istememe karşılık ihbar tazminatı talep edilyr arabuluckla istendi reddetim somut delil sunamzdm işyernde telfn yasaktı desem,dediklerimi şahitlerle sunmam yeterli olur mu? iş mahkemesi bu durmda ne karar vereblr sizce cevaplrsnz sevinrm teşekkürler ?

  1. Ali bey merhaba, size cevap vermek istesem de veremem; çünkü vereceğim her cevap yanıltıcı olabilir. Bu aşamada artık işverenle uzlaşamazsanız bir avukata işi havale etmeniz doğru olur.

   1. Anldm Mustafa Bey teşekrlr peki işveren devamsızlıktan çıkardığı işçiye, ihbar tazmnatı açarsa iş mahkemesi ne karar vereblr sizce

    1. Rica ederim. Devamsızlık nedeniyle fesih, haklı fesih şeklinde olur ve işçinin ödemesi gereken bir ihbar tazminatı söz konusu olmaz.

     1. Eski çalıştığım yer SGK çıkış kodumu devamsızlık olarak göstermiş 48 öğretmen olarak atanmam durumun da bu bir sorun teşkil eder mi?

     2. Merhaba, bunun atamaya etkisi olmaz Seval hanım.

   2. Mustafa bey merhabalar.. Yaklaşık iki haftadır piskolojik ve ailevi sorunlar neticesinde işe gidemedim.. İş yerine mail attım ve şirketin insan kaynakları bölümünü aramaya çalıştım ama ulaşamadım.. Bugün 48 nolu kod ile işten cikarildigimi ve işsizlik maaşı da alamayacağımı öğrendim ne yapmalıyım

    1. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun. Ancak bu durumunuzu bir sağlık raporu ile belgelendirmediyseniz ya da işverenden izin almadıysanız, işverenin haklı fesih hakkı bulunduğunu söylemem gerekir.

 13. Merhaba ben işten 14.10.2022 de 46 kod ile işten çıkarıldım. Şu an davalık bir durumumuz var. Ben yeni bir işe girmek istesem bu kod bana engel teşkil eder mi? Memurluğa engel mi ?

  1. Merhaba, memurluğa engel olmaz. Ancak özel sektörde bazı işverenler, işçinin önceki çıkış kodlarını merak edip ona göre hareket edebiliyor. Bunun tamamen işverenin inisiyatifinde ve nadir rastlanan bir durum olduğunu söyleyebiliriz.

 14. Ben 7 temmuz 2021 senesinde bir iş fabrikaya işe başladım…22 Ocak 2022 senesinde oğlumun rahatsizligi sebebiyle işten ayrilip 22 Mart 2022 tekrar aynı fabrikaya geri döndüm.bizi 7 temmuz 2022 tarihinde ücretsiz izne ayırdılar.agustos sonuna doğru tekrar işe baslayacagimizi söyleyip kurulan watshapp grubundan vardiyalarinizi takip edin dediler.8 Ağustos 2022 tarihinde atılan vardiya listesinde Adım varmış fakat ben görmedim..13 ağustosta da oğlumun sünnet düğünü olduğu içinde kimseyi arayıp sormadım benide kimse aramadı.dugunden sonraki hafta vardiya listesinde tekrar adım vardı bende işe basladim 4 gün işe gittikten sonra isime devamsızlık nedeniyle son verildiğine dair usta başımdan mesaj aldım…o günden sonra işe gitmedim.18 ağustosta kod 48 ile çıkışım yapıldı.yapabilecegim bir yasal hakkım varmı

 15. Merhaba sorumu nereye yazacağımı bilemedim umarım yardımcı olursunuz. Ben çocuk yaşta tekstile başladım 1990 yılında tabi yıllarca çıraklık sigortası dahi yapmadı işveren.Sonra 1994 yılı giriş yazan sigorta kartlarımız dağıtıldı. Sonra da aralarda giriş çıkış yapılmış. Sigorta müdürlüğüne iki yıl önce gittiğimde sigorta girişiniz 10 ekim 1997 görünüyor dediler, nasıl olur dedim işveren giriş yapmış ama prim ödememiş ondan prim ödediği tarih baz alınıyor dediler. Ben şimdi bu EYT için hak kazanmak istiyorum, 1369 primim var , 2160 gün doğum borçlanması yaparsam 3 çocuk için hak kazanıyorum, 3600 günü tamamlamaya 71 gün açığım kalıyor onu da vergi dairesine başvurup yılbaşına kadar tamamlamak istiyorum. Bana yol gösterir misiniz lütfen , önce arşiv taraması yaptırmak istiyorum geriye dönük , sonra iş mahkesine başvursam elimdeki sigorta giriş kartımla (1994 yazıyor) geriye dönük primi ödetebilir miyim.. Not: İşverene İsim olarak dava açabilir miyim firmayı kapattı.. doğum tarihim 28.12.1978

  1. Yasemin hanım, öncelikle davanın işverene mi yoksa SGK’ya mı açılması gerektiğini tespiti gerekir. Eğer hizmet tespit davası açacaksanız işveren aleyhine dava açmanız gerekirken, SGK kayıtlarından kaynaklı bir hata olduğu kanaatindeyseniz SGK aleyhine dava açılması gerekir. Böyle olunca, bu kadar önemli bir konuda muhakkak avukat desteği almanızı öneririm. Diğer türlü alacağınız her bilgi -burası dahil- eksik ve yanıltıcı olabilir.

 16. Merhaba mağaza müdürü olarak görev yaptığım mağazadan akşam kasalardan Z raporu alındıktan sonra annemler aradı ve birkaç ürün istediler bende yarın parasını ödemek için akşamdan almıştım fakat sabah bölge müdürü kamera kayıtlarını izledi savunmami aldı ve idari kurula bildirdi 3 günün sonunda 46.maddeyle cikisim verildi ya bı insanin ekmeğiyle ve emeğiyle oynamak bu kadar kolay olmamalı bu kodlari aslında sadece işverenin insafına bırakmamaları lazim düşünsenize sırf size gıcıklık olsun diye adamlar bunu yapabilirler bunun hiçbir çözüm yolu yokmudur

 17. Mustafa bey merhaba.özel sektörde bölge satış elemanı olarak çalışıyordum, bölgede satış için turdayken şirket müdürü çalıştığım bölgeye geldi ve artan maliyetlerden dolayı firmanın çalıştığım bölgedeki satış faaliyetini biyirdiğini ve benim de çıkışımı verdiler ve aracı müdüre teslim ettim, 3 yıllık tüm haklarımın ödeneceğini ve istifa dilekçesi imzalamamı istedi kabul etmedim. 3 gün sonra çıkışımı 48 kodlu olarak vermişler ve hiçbir ödsme yapmadılar. Sonuç ne olur acaba.

  1. Merhaba, sonucu bilemem; ancak siz en kısa sürede bir avukatla görüşerek hareket etmeli ve özellikle işe iade konusunu araştırmalısınız. 1 aylık hak düşürücü süre olduğunu unutmayın.

 18. İyi günler ben taşeron bir firmaya 31 mayıs 2021 tarihinde işe başladım 27 temmuz 2021 de bana daha gelme dediler hiç birşey imzalatmadilar 1 agustostada sgkdan mesaj geldi 48 kodla çıkışınız yapılmıştır diye bu adaletmidir ne yapabilirim bu kod ilerde işe girmeme engelmidir

Başa dön tuşu