SGKÜcret

Raporlu işçinin maaşı kesilir mi?

Sağlık raporu alan işçi çalışamayacak ve fakat gerekli şartları taşıyorsa, rapor parası alabilecektir. Böyle bir durumda işçinin ya da işverenin aklına şu sorunun gelmesi muhtemeldir: Raporlu işçinin maaşı kesilir mi?

İstirahat raporu alan işçinin maaşının kesilmesi

İşçi çeşitli nedenlerle istirahat raporu alabilir: Hastalanabilir, doğum yapabilir, iş kazası geçirebilir ya da meslek hastalığına tutulabilir. Bu durumların tamamında işçi doktordan rapor alarak çalışmayabilir.

İşte böyle bir halde, işçi diğer şartları da taşıyorsa, geçici iş göremezlik ödeneği ya da daha yaygın adıyla rapor parası alabilir. Peki, SGK tarafından rapor parası ödenen işçinin, raporlu olduğu günler için maaşı kesilir mi?

Rapor parası alma şartları

İstirahat raporu alan işçiye geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi bazı şartlara bağlıdır. Örneğin hastalanan bir işçinin, rapor tarihinden önceki bir yıl içinde en az 90 gün sigortası olması gerekirken, iş kazası geçiren bir işçide bu şart aranmaz.

Genel olarak hangi hallerde rapor parası ödendiğini öğrenmek için şu yazıma göz atabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/rapor-parasi-ya-da-gecici-is-goremezlik-odenegi-nedir/

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Raporun ilk 2 gününde rapor parası

Kural olarak, işçinin aldığı raporların ilk 2 günü için geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez. Tabi bunun istisnaları da vardır:

 • İş kazası geçiren ya da meslek hastalığına tutulan işçi
 • Doğum yapan işçi

Raporunun ilk gününden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği alabilir. Ama bunlar dışında, örneğin hastalanan ve bu nedenle rapor alan bir işçiye, raporun ilk 2 günü için rapor parası ödenmez; ancak üçüncü günden itibaren ödenir.

Raporun üçüncü gününden itibaren rapor parası

İşçinin raporu kaç gün olursa olsun, üçüncü günden itibaren rapor parası ödenecektir. Hatta bazı hallerde rapor parası, sınırsız süre boyunca ödenmeye devam edebilir.

Ancak şunu söyleyebiliriz ki; bir ya da iki günlük raporlarda işçiye rapor parası ödenmeyecektir. Peki, ama bu durumda işçi hiç mi maaş almayacak?

raporlu işçinin maaşı kesilir mi?

Rapor alınca maaş kesilir mi?

Bu sorunun cevabını verebilmemiz için, işçinin ücret türünün ne olduğunu bilmemiz gerekir. Daha önce de yazmıştım, maktu ücret ve günlük ücret alan işçinin durumu birbirinden farklı olacaktır.

Maktu ücret alan işçi

Maktu yani aylık ücret alan bir işçinin maaşı gün hesabı yapılmadan belirlenmiş demektir. Bu işçi, ayda kaç gün çalışırsa çalışsın belirli bir ücret alacaktır. Günlük ücretle çalışan işçinin maaşı işe, o ay içinde çalıştığı gün üzerinden hesaplanmalıdır.

İşte maktu ücret alan bir işçi rapor aldığında, maaşı değişmez. Bu işçi ister 2 gün isterse 20 günlük rapor alsın, ay sonunda alacağı miktar aynı olacaktır.

Çünkü İş Kanununun 48’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, rapor parası alan işçinin aldığı rapor parası, maaşından mahsup edilmelidir. Yani örneğin 10 gün rapor alan ve toplamda 2.000 TL rapor parası alan bir işçiye, ay sonunda maaşı 2.000 TL eksik ödenecek ve böylece işçi yine aynı maaşı almış olacaktır.

Konu ile ilgili Yargıtay şöyle demektedir:

“… Dosya içeriğine göre, aylık maktu ücretle çalıştığı anlaşılan davacının istirahatli olduğu 3 günlük süre karşılığı ücretinden işverence tek taraflı kesinti yapılmasının yasal dayanağı bulunmamaktadır. Ancak 4857 sayılı İş Kanununun 48/2. maddesi uyarınca, davacı işçi SGK’dan söz konusu 3 gün için geçici iş göremezlik ödeneği almışsa bu bedelin davacının ücretinden mahsup edilmesi gerekir.

Mahkemece yapılacak iş; talep konusu 3 günlük süre için SGK tarafından davacıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenip ödenmediğini araştırıp açıklığa kavuşturarak ödeme yapılmış ise bu miktarı davacının hesaplanacak 3 günlük ücretinden mahsup etmek, ödeme yapılmamış ise davalı tarafından ödenmediği anlaşılan 3 günlük ücretin tamamının davalıdan tahsiline karar vermektir…” (9 Hukuk, 2019/22392 K.).

raporlu işçi maaş alır mı

Günlük ücretle çalışan işçi

Günlük ücretle çalışanlarda ise durum farklıdır. Bu işçiler için İş Kanununun getirdiği özel bir düzenleme yoktur. Genel hükümlere göre karar verilmesi gerekir. Buna göre ise, günlük ücret alan işçiye aşağıdaki durumlarda ücret ödenmesine gerek yoktur:

 • Ücretsiz izne ayrılması
 • Devamsızlık yapması
 • Sözleşmenin askıya alınması
 • İşçinin istirahat raporu alması

Görüldüğü gibi, sağlık raporu alan işçiye işverenin ücret ödemesi gerekmez. Bunun anlamı ise, günlük ücretle çalışan ve rapor alan işçinin işe gelmediği günlerin ücretinin maaştan kesileceğidir.

raporlu işçinin maaşı ödenir mi?

Rapor alan işçinin maaşı hem kesilmez hem kesilir!

Cümlenin kafa karıştırıcı olduğunun farkındayım; ama cevap tam olarak budur. İşçi maktu ücretle çalışıyor yani aylık ücret sistemiyle çalışıyorsa, bu işçi için maaş kesintisi söz konusu değildir.

Çünkü, rapor parası alsa da almasa da, ay sonunda aynı maaşı alacaktır. Örneğin rapor parası alırsa, aldığı miktar kadar maaşı düşecek ama yine de sonuçta aynı maaşı alacaktır.

İşçilerin çoğunluğu ise günlük ücret sistemiyle çalışır. Maaşınızı aydan aya alsanız da, bu durum ücretinizi maktu/aylık yapmaz.

Önemli olan, işe geldiğiniz her gün için maaş alıp almadığınızdır. Maaşınız puantaja göre belirleniyorsa, ay sonunda işe kaç gün gelmişseniz, o kadar maaş alıyorsanız; ücretiniz günlük belirleniyor demektir.

Bu durumda da, raporlu olduğunuz her gün maaşınız kesilecektir. İster SGK’dan rapor parası alın, isterse alamayın; sonuç değişmeyecektir ve fiilen çalıştığınız kadar hesabınıza maaş yatacaktır.

Bir soru bir cevap:

Kaç gün rapor alınca maaştan kesilir?

Önemli olan işçinin kaç gün rapor aldığı değil, ücret ödeme rejimidir. İşçinin ücret rejimi “günlük ücret” ise isterse bir günlük rapor alsın, maaşı kesilecektir.

Bu yazının kısa içeriğini izlemek için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz:

SONUÇ

Eğer sağlık raporu aldıysanız ve raporlu günlerinizin maaşınızdan kesilip kesilmeyeceğini merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Önce şu sorunun cevabını vermelisiniz: Ücretiniz çalıştığınız gün kadar mı belirleniyor yoksa kaç gün çalışmış olursanız olun ay sonunda sabit bir maaş mı alıyorsunuz?

Cevabınız, ayda kaç gün çalışırsanız çalışın sabit maaş aldığınız, işe gelmediğiniz günlerde bile maaşınızın kesilmediği yönündeyse, sizin ücretiniz MAKTU/AYLIK belirleniyor demektir. Kaç gün sağlık raporu alırsanız alın, ay sonunda alacağınız maaş yine aynı rakam olacaktır. Dolayısıyla, işe gelmediğiniz bu raporlu günlerin maaşı sizden KESİLMEYECEKTİR. Ancak bu durumda eğer SGK’dan rapor parası alırsanız, işveren sizden bunu talep etme hakkına sahip olacaktır.

Ama cevabınız, ayda kaç gün çalışıyorsanız o kadar maaş aldığınız, işe gelmediğiniz günler ücretinizin kesildiği ya da aylık puantaj cetveline göre maaşınızın hesaplandığı yönündeyse, sizin ücretiniz GÜNLÜK belirleniyor demektir. Bu durumda da; kaç gün istirahat raporu almış olursanız olun, SGK size rapor parası ödemiş olsa da olmasa da, raporlu olduğunuz günler kadar maaşınız KESİLECEKTİR. Aldığınız rapor parası ise size kalacaktır.

İki farklı durumu bir örnekle somutlaştırabiliriz:

Örneğimizdeki 2 işçinin de maaşı aylık 9.000 TL olsun. İki çalışan da 5 gün rapor alsın. İki işçi de bu 5 günün karşılığında günlük 200 liradan üç gün için 600 lira rapor ücreti alsın. (İlk iki gün rapor parası ödenmemiştir).

İlk işçinin aylık ücreti maktu ücret ise bu işçi ay sonunda 9.000 TL tam ücret alacak ve SGK’dan aldığı 600 lirayı işverene iade edecek, böylece yine sonuçta aynı maaşı almış olacaktır.

İkinci işçinin ücreti günlük ücret rejimine tabi ise bu işçi ay sonunda 30 yerine 25 günlük ücreti olan 7.500 lira alacak ve ayrıca SGK’dan da 600 TL alacaktır. Böylece bu işçi toplamda 8.100 lira almış olacaktır.

Ama işveren isterse, sizin maaşınızı kesmeyebilir ve size tam ücret de ödeyebilir. Bunun önünde bir engel olmasa da, işveren bunu yapmaya mecbur değildir. Bu durum, tamamen işverenin takdirindedir.

Şunu da özellikle belirtmem gerekir ki; eğer iş sözleşmesine ya da toplu iş sözleşmesine, raporlu günlerde işçinin maaşının kesilmeyeceğine dair hüküm koyulmuşsa, elbette ki işçinin maaşı kesilemeyecektir.

Bir soru bir cevap:

Raporluyken maaş kesintisi nereden alınır?

Raporluyken maaş kesintisi hiçbir yerden alınmaz; fakat işçi gerekli şartları sağlamışsa SGK’dan rapor parası alabilir. Haliyle, SGK’dan alınan para maaş kesintisi değil; rapor parasıdır.

Raporlu işçinin maaşının kesilip kesilmeyeceğini anlattığımız podcast/Spotify ses kaydımızı da isterseniz aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak dinleyebilirsiniz:

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

430 Yorum

 1. Merhaba. 1+2 gün şeklinde 2 farklı hekimden(aile hekimi ve iş yeri hekimi) rapor aldım. Kamu işçisi olarak çalışmaktayım. toplu iş sözleşmesinde SGK tarafından verilmeyen ilk iki güne ait ücretin kesilmeyeceği maddesi yer almaktadır. aynı ay içerisinde birden farklı raporda üst üste gelmediği takdirde ilk 2 günlük ücret kesintisi uygulamada da yapılmaktadır. mesela salı rapor çarşamba iş başı perşembe cuma rapor olsa hiçbir kesinti olmayacakken raporlar ard arda olduğu için farklı hekimler tarafından verilse de kurum kendince birleştirip 1 günlük ücret kesintisi yapmıştır. bu doğru bir uygulama mıdır

 2. Hocam hastalığım nedeniyle patronum benden 5 gün rapor almamı istedi günde 10 saat çalışıyorum ama bana 25 saatlik izin kullandırdı Şuan da benim 5 günü mü kesiyor bu doğru mudur

  1. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun. Sorunuzu anlayamadım; rapor aldıysanız işven sizi neden çalıştırdı ya da 25 saatlik izin nedir?

 3. Iyi aksamlar
  Ben asgari ücretten yüksek bir ücret aliyorum ama ameliyat olduğum için raporluyum bir ay .
  İş yerimiz asgari ücreti ayın beşinde şirket hesabindan
  Maas ustunude başka bir hesabdan yatiriyor.
  Ben bir aylık raporluyum
  Bana maas üstüm olan ücreti ödemek zorunda mı?
  Asgariye odemiyecegini biliyorum
  Ama maas üstü mü yatırımları
  ???

 4. Merhabalar ben eyt emeklisiyim ağustos ayında 6 günlük raporum var asgari ücretle çalışıyorum isyerinden maaşıma kesinti olurmu hakkım nedir nasıl dir bilmiyorum teşekkür ederim

 5. Hocam merhaba
  14+14 toplam 28 gün raporum var 6 bine yakın rapor parası yatacak 15 bin TL maaş alıyorum işveren tarafından 6 bin rapor parasıni üzeri maaşima tamamlanıp yatirilacakmi iş kazası falan da degil

 6. Hocam merhaba geçen ay 1 gün rapor aldım ama maaşım tam yattı bu raporu fazla mesai ücretinden kesebilirler mi?

  1. Merhaba, elma ile armudu birbirine karıştırmamam gerekir; ancak yine de hakkaniyet bakımından, doğru miktarda yapıldığı müddetçe kesinti yapılması kabul edilebilir.

 7. Ne kadar kesinti olur, bide niye oluyor 3 günlük rapor sonuçta
  Cevabınız için teşekkür ederim

 8. Merhabalar benim şöyle bi sorum var size, ben pazar günü pazar dahil 3 günlük rapor aldım, paramda kesinti olurmu, askeri üçretler çalışıyorum

 9. merhaba hocam ben gecen ay 30 ve 31 inde 2 gun rapor aldim smdi ayin 1 i oldu bgunde 2 gun doktor rapor verdi yeni aya basladigimiz icin gecen ayinki ile bu ay olan raporum nasil oluyor isverenmi vermesi gerek yeni aya basladikya ondan sordum

  1. Merhaba, ikisi için de rapor parası alamazsınız; çünkü raporların ilk iki günü ödenmez Mustafa bey. İşverenin ise size bu günlerin karşılığında ücret ödemesi gerekmez.

 10. İyi günler dilerim öncelikle benim şöyle sorunum var hocam 7günlük raporum var maaşım aylık 10.850 ve bana yatırılan ücret kesintili 2.893.33 tl ve sgk dan aldım rapor parası 1.112 tl bu yatan maaşım bana az gibi göründü hesaplamasını nasıl yapmalıyım ?? Yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba, açıkçası bu konuda benim bir şey söylemem mümkün olmaz. Raporlu maaşınız, brüt maaşınızın üçte ikisi kadar olur. Raporun ilk 2 günü de ödenmez. Buna göre değerlendirmeniz gerekir.

 11. Merhaba efendim hayırlı günler sabah viziteye çıktım saat 12 13 gibi iş yerine gittim buarada 5 saatlik işrerine vermek için rapor aldım maaşımdan kesilirmi saygılar

 12. Merhaba is kazası geçirdim ve iş kazasi olarak 30 gün istirahat raporu düzenlendi.Fakat SSK dan aldığım para normal maaşımdan az.Dolayisiyla iş kazası sonrası gelir kaybı yaşamış oldum.Bu durumda aradaki farkı işverenden talep edebilir miyim? Teşekkürler

  1. Merhaba, hayır teknik olarak talep edemezsiniz. Ancak iş kazasında işverenin kusuru varsa, başkaca haklarınız gündeme gelebilir. Bunları ise en doğru şekilde bir avukattan öğrenebilirsiniz.

 13. Merhabalar kamuda firma elemanı olarak çalışıyorum 3hekimli rapor aldım 20 gün maaşımdan kesinti olurmu

  1. Merhaba, sözleşmenizde ya da tabi olduğunuz TİS vb. bir metinde özel bir hüküm yoksa, siz de yazımdaki izahata tab, olursunuz İsmail bey.

 14. Slm iş kazası raporu aldım. Sizce iş kazası raporu normal rapor ucretiyle aynımı resekkurler

 15. merhaba, bir soru sormak istiyorum. çalıştığım şirketin bir şubesinde müdürüm. şubat ayında bir poliklinkten bir hafta rapor aldım ve onu insan kaynaklarına göndermeyi nisan ayında yaptım. unuttuğum için. fakat raporlu olduğum günlerde çalıştım. zaten şubenin müdürü olduğum için hem maillere cevap vermem hem de personellerimin bu konuda yazılı tutanağı var. benim raporlu olduğum günlerde çalıştığıma dair.

  fakat çalıştığım kurum maaşımdan 4’te 1 oranında parayı kurumun hesabına geri yatırmamı ve Sgk’nın raporu geç gönderdiğim için keseceği cezayı da ödemem gerektiğini mail yoluyla iletti.

  kurumun bu konuda benden maaş kesintisi yapması yasal mı? sgk’nın cezasını erken ödersem indirim olur mu?

  çok teşekkür ederim.

   1. Yazınızı okudum ama soruma cevap bulamadım.

    Bir hafta rapor aldım. Bunu çalıştığım kuruma unuttuğum için 2 ay geç gönderdim. Şimdi kurumum maaşımın yüzde 30’unu geri göndermemi istiyor. Ve SGK cezasını ben ödeyeceğim raporu geç bldirdiğim için. Bu durumda SGK’dan raporlu olduğum günlerin ödemesini alabilecek miyim? Yoksa maaş kesintisi yapılacak, Sgk’ya ceza ödeyeceğim ve raporlu olduğum günlerin parasını alamayacak mıyım?

    1. AÇıkçası bunu bilemiyorum. İşvereniniz geç bile olsa ÇALIŞMADI bildirimi yapmış mı? Yapmışsa, rapor paranızın ödeneceğini zannediyorum.

 16. Merhaba ben tam bayram haftası pazartesiden pazara kadar yani arefe ve bayram gunlerini iceren haftada raporluydum.bu durum benim bordroma nasil yansir acaba yani normalde resmi gunlerde calismasam bile parasini aliyorum.raporluykende ayni şey gecerli midir ? Tesekkür ederim

  1. Merhaba, UBGT günlerinde çalışmadan ücrete hak kazandığınıza göre, kanaatimce bir günlük genel tatil ücretinin ödenmesi gerekir. Ancak ödenen bu günlerin sigortada eksik gün bildirilmesi de doğru olur.

  1. Merhaba, kesinti konusunda raporun kaç günlük olduğunun bir önemi yoktur Hatice hanım.

 17. Merhaba eşim 24 mart cuma günü görev nedeniyle gittiği yerden dönerken araçta kaza yaptılar iş kazası olarak köprücük kemiğinde kırık oldu ve mecbur raporlu şuan istirahat de iş kazası raporu var
  24.03.2023-28. 03.2023
  30.03.2022-06.04.2023
  07.04.2023-04.05.2023
  Tarihleri arasında raporlu bu raporlar ücretini maaş kesilip mi alırız yoksa ayrımı alırız bide ve ne kadar yatar acaba 14.000 TL brüt maaş alıyoruz

  1. Geçmiş olsun Büşra hanım. Ancak sorunuzun cevabı yazımda mevcut, lütfen tekrar göz atınız.

 18. Merhabalar 9 aralıkta doğum yaptım ve şirketim bunu biliyor üstüme doğum raporumu da attım ancak insan kaynakları bunu gözden kaçırıp bana maaş ve sigorta Ödemiş ve bunu benim iznim bitince fark edip benden rapor parasını şirkete vermem gerektiğini söylediler yani bu durum 3 ay sonra fark edildi ödemediğim taktirde iş veren iş feshi yapabilir mi

  1. Merhaba, işverenin talebi yasal ve normaldir Tuğba hanım. Ancak ödemezseniz ne olacağı konusunda kesin bir şey söyleyemiyorum; çünkü bu tür konular dava konusu olduğunda mahkemelerin farklı yaklaşımları olabiliyor.

 19. merhaba, 15 şubat 2023 ile 26 şubat 2023 tarihleri arasında 12 gün raporluydum. asgari ücret alıyorum ancak, 31 gün olan aylarda asgari ücretten fazla alıyorum. şubat 2023 döneminde 4.536-TL maaş aldım, SGK dan da 2.168-TL rapor ücreti aldım. toplam 6.704-TL ücret almış oldum. benim hesabıma göre; raporlu olan gün sayısı 12 gün SGK 10 günlük ödeme yaptığı için 2 günü işveren ödeyecek. böylece maaşım 10 gün eksik ödenmesi gerekiyordu. 30 gün 10 gün raporlu olduğu 20 günlük maaş karşılığı 5.667-TL ödenmesi gerekmiyor muydu

  1. Merhaba. Size eksik ödenen 2 günü işvereninizin neden ödemesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Maktu aylıkla çalışıyor olsaydınız, bu dediğiniz doğru olurdu.

   1. tekrar merhaba,

    rapor 12 gün, SGK 10 gün ödedi geri kalan 2 günü kim ödemeli sizce. işveren şubat döneminde 16 günlük maaş ödüyor, eksik gün sebebine “istirahat” diye belirtiyor. 16+12=28 gün ediyor. her ay kaç gün olursa olsun işveren 30 gün bildirim yapmak zorunda değil miydi. tşk ederim

    1. Kalan iki günü kimsenin ödemesi gerekmiyor. Sebebini yazımda izah etmiştim Ali bey.

     1. Mustafabey ali bey şunu demek istiyor ay 30 gün 30-12=18 gün kalan bana 16 gün parası yatırmış diyor yani 2 gün eksik yatırmış iş veren onu demek istiyor

 20. Hocam ben özel güvenlik görevlisiyim Şubat ayında bana puantaj 15 geldi görünmüş bana şirket 3.400 yatırmış 10 günde raporluydum askeri ücret alıyorum aylık 8.500

 21. Hocam iyi akşamlar benim durumum farklı asgari ücret+prim sistemi ile çalışıyorum verilen hedefi tutturursam prim hakedisi alıyorum hedef yapamazsam asgari ücret alıyorum. 12 gün raporum var hem asgari ücretten kesinti oldu devlet rapor paramı yatırdı ancak şirket hakettigim prim üzerinden de kesinti yaptı bu yasal mı teşekkür ederim

  1. Merhaba. Bunu benim bilmem mümkün değil Mehmet bey. Aranızdaki prim anlaşmasına bağlı olarak cevap değişecektir.

   1. Pandemi döneminde rapor alan arkadaşlarım oldu hiçbirinde böyle bir kesinti olmadı ve ben işe başlarken bunu belirten bir evraga imza atmadım şirket bunu çalışandan habersiz onay almadan değiştirebilme hakkına sahip midir

 22. Ben aylık veya günlük ücret aldığımı nasıl öğrenirim. Muhasebeye sormadan? Bordro da yazar mi? Yazarsa ne yazar?

  1. Merhaba. Teknik olarak kontrolü basittir. İşe gelmediğiniz gün ücreti kesiliyor mu? O gün SGK’ya eksik bildiriliyor mu? Cevabınız evet ise, ücretiniz günlük belirlenmiş demektir.

 23. Iyi gunler mustafa bey
  Ben ozel bir kurulusta ogretmen olarak calismaktayim
  Yari yil tatilinde amelyat oldum ve normal donemde tekrar ise basladim ama 21 gun raporlu oldugum icin ayligimin yarisini kesti
  BU UYGULAMA DOGRU MU
  ONUN ICIN RAHATSIZLIK VERDIM
  IYI GUNLER

  1. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun hocam. 21 gün raporlu idiyseniz, işverenin maaşınızın 21 gününü kesmesi normaldir. Siz bu durumda zaten bu 21 günün 19 günü için SGK’dan rapor parası alabilirsiniz (Tabi şartları sağlıyorsanız).

 24. Merhaba benim 2 ayrı raporum var biri 6 gunluk diğeri 20 gunluk toplam da ne kadar rapor parası alabilirim aceba ?

  1. Merhaba. Raporlarınızda bir sorun yoksa, her iki rapordan da ikişer gün eksik olarak iş göremezlik ödeneği alırsınız.

 25. Merhaba bir sorum olacak asgari ücret 8506 tl ve 3 gün rapor aldim bir günde deprem oldu diye ise gitmedim bu yüzden maasim 7.865 tl yattivrapor ucretiyle bereber 8.090 tl para yatti kurye olduğum için paket pirimiyle beraber normalde maasim 9 bin tl olması lazım sizce de maasim az yatmadimi

 26. Ben dört gün rapor aldım ilk iki günü perşembe cuma son iki günü cumartesi pazar iş yerim cumartesi pazar gününe bize bir ödeme yapmıyor yani tatil günümüz fakat maşımdan rapor günlerimi ücret ödemediği günlerinide saat ücerti olarak kesinti yapıyor

 27. Merhaba. Benim 5 günlük raporum vardı ve part time çalışan bir işçiyim ancak verdiğim raporda işe gittiğim sadece 2 güne denk geliyor. Raporum perşembeden pazartesiye kadardı. Benim çalışma günlerim zaten çarşamba perşembe ve cuma. 9 gün olarak ödenmiş gözüküyor. Bu şekilde olduğunda benim gittiğim 3 günüm ödenmemiş oluyor. Bu yasal bir şey mi ?

 28. Merhaba iş kazası gecirdim 23 gun rapor verdiler 10 gun calistım bu aydan ama raporun 4 gunu mart ayına giriyor bana ne kadar ücret verirler yardımcı olursanız sevinirim

 29. Merhaba, Maktu aylık ile çalışıyorum. 2 günlük rapor aldım. 2 gün olduğu için sgk rapor paramı vermiyor. İşyerimde 2 günlük maaşımı kesti. Bu yasal mı? Yukarıda bununla alakalı bir şey göremedim de.

 30. İş kazası geçirdim yaklaşık bir ay rapor aldım rapor param aldığım mağıştan düşük kalanını iş verenmi tamamlıcak teşekkürler Baysal bey

 31. Merhaba 20 gun sureli raporluydum ve ay icerisinde 10 gun calismam oldu. Bu on gunluk sure icinde fazla mesai calismalarim oldu. Merak ettigim konu maasimdan 20 gunluk kesinti olacak ve asgari ucretin altinda bir odeme yapilacak. Fazla mesaimden vergi kesilecek mi yoksa asgari ucreti asmayan kisma kadar brut ucretten mi odenir. Simdiden teşekkurler.

  1. Merhaba, alacağınız brüt ücret 10.008 liraya ulaşıncaya kadar gelir vergisi kesintisi yapılmaması gerekir.

   1. selam öncelilke ben işyerimde 3 yıldır çalışan biri olarak 1 ay içinde 2 kez 2 gün lük rapor lu oldum ilk rapor da sıkıntı yok ama 2 inci rapor da benim iş yerim maaş deilde kaldıgım mesai den kesinti yaptı ve ödemedi bu yasal mı böyle bir hakkı warmı şirkettin ögrene bilirmiyim sizden rica ediyorum

 32. Merhabalar Mustafa bey,
  Aralık 2022 tarihinde ayak bileği kırıldı 2 ay rapor aldım SGK halen ödeme yapmadı.Adli vaka raporu istedi onu da tanzim edip dilekçe ile başvuru yaptım. Halen bir ödeme yapılmadı.Sistemden kontrol ettiğimde evrak beklemede olarak görünüyor.

  1. Merhaba, geçmiş olsun. İşvereniniz rapor bildirimini yapmamış olabilir mi? Bu hususu işverene sormanızı tavsiye ederim. Alacağınız cevaba göre SGK’ya giderek durumunuzu sorabilirsiniz.

   1. Hayırlı akşamlar ben bu ayın başında iş kazası geçirdim ama patron iş kazası göstermemi istemedi 14 gün rapor verildi 14 güne 2224 TL ücret verildi iş kazası olarak gösterseydim bu ücret degirirmiydi

 33. Merhaba 2021 eylül ayından Beri kanser hastalığından dolayı raporluyum işverenim 2023 Ocak 31 de çıkışı verecek tazminat hesabım en son 2021 de aldığım maaş üzerindenmi hesaplanır yoksa 2023 yeni maaş zammıylamı hesaplanır şimdiden teşekkürler cevabınız için

 34. Değerli Hocam merhabalar. Özel sektörede (eğitim) çalışıyorum. Sağlık sorunu nedeniyle Aralık ayı içinde 1 günlük rapor alarak istirahat ettim. Aylık(maktu) üzerinden maaşlı çalışanım. Kurum bu 1 günün ücretini hesaplayarak benden kesinti yapmış. SGK anladığım kadarıyla ilk iki günün ödemesini yapmıyor. Kurumum bu ücreti kesme hakkı var mıdır? Size danışmak istedim.Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Merhaba, cevap yazımda zaten mevcut. Ücretiniz maktu ise, evet kesilmemesi gerekir. Ancak bazen işçi, ücretinin maktu olduğunu zannetse de öyle olmayabiliyor. Bu kapsamda değerlendirmenizi öneririm.

 35. Sürekli iş göremezlik geliri alıyorum malul yada emekli değilim devlette 4d calisabilirmiyim başvurularim var cagrilirsam bu sebebten Red yermiyim onlarda şartlar emekli yada malul olmayacak diyor iyi calismalar

 36. Hastaneden alınan 1 yada 2 günlük sağlık raporunu iş yerine verilince iş veren bu raporu mesaiden düşe bilirmi öyle bir hakka sahipmi değilse nasıl kanıtlaya biliriz ? Değerli hocam

 37. Merhabalar iş yerine 6 hafta öncesi işten ayrılma ihbarı verdim yazılı olarak günlük iki saat iş arama izni vermediler bilgilendirme yapılmadı 6 gün sonra iş akdim doluyor iş bulamadım zamanım olmadığı için bu konu ile yapmam gereken ne ve ihbar tazminatı ala bilirmiyim ara bulucuya gittiğim zaman

 38. Asgari ücrette çalışan bir işçiyim dışarda tirafik kazası geçirdim kaza sonucu raporluyum benim rapor kesilir mi.

  1. Merhaba. Raporunuz neden kesilsin? Kastettiğiniz maaşın kesilip kesilmeyeceği ise, sorunuzun cevabı yazımda mevcut. Geçmiş olsun.

 39. Merhaba Gece vardiyasında çalışan bir işçi vardiyasını tamamlayıp sabah 1 günlük rapor alır ise o günün maaşı rapor sebebi ile kesilir mi?
  Teşekkürler

 40. Merhabalar. Benim sorum şu şekilde olacak. Hamileyim ve 24 haftalıkken doktorum 30 günlük istirahat raporu verdi. Özel sektörde çalılıyorum. E devletten kontrol ettiğimde ücretin eksik olduğunu gördüm yani normalde aldığım net ücret yansıtılmamış sebebini öğrenebilir miyim. Yani neden maaşım tam olarak yatmıyor acaba. Teşekkür ederim.

 41. İşçi emeklisi olarak bir iş yerinde sigortalı çalıyorum ve aylık 225 saat üzerinden sabit maaş alıyorum…bir günlük raporda maaşımdan kesinti yapılırmı…saygılar

  1. Orhan bey, maaşınızdan kesinti yapılıp yapılmayacağı yazımda belirttiğim şartlara göre değişir. Yazıyı değerlendirerek, cevabı siz vermelisiniz.

 42. selamın aleyküm iş kazası gecirdim 1 ay raporluyum işyerinde ikramiye ayına geldi ikramiye kesilirmi kesilirse ne yapmalıyım ve

  1. Aleykümselam, bunu biz bilemeyiz Adem bey. İşyerinde ikramiye ödenmesi usul ve esasları bellidir ve ona göre de ödenir ya da ödenmez.

 43. Merhaba. Bu yasa yeni mi çıktı? Çünkü ben 2 gün rapor alıyordum ve maaşım kesilmiyordu ama bu ay 2+1 gün rapor aldım ve maaşım kesilmiş. Sigortaya işyeride ödemedi dedim onların insafına kalmış dedi bu hep böylemiydi yoksa yeni mi çıktı bilgi alabilir miyim?

  1. Merhaba, yeni çıkan bir yasa yok İsmail bey. 2 günlük raporlarda SGK rapor parası ödemediği için, zannederim işvereniniz inisiyatif kullanarak maaşınızdan kesinti yapmamış olabilir.

 44. 21 gün heyet raporu aldım maisdan 21 kesinti oldu 4900 TL SSK işe 3200rapor parasi yatırdı 1700 TL kaybimvar bilgisi olan yardımcı olabilirmi

 45. Merhabalar, eşim hamile ve şuanda raporlu ödeneği alıyor. Ancak biz eşimin adına bir şirket kurmak istiyoruz. Böyle bir durumda eşimin rapor ödeneği kesilirmi? Konu hakkında bilgilerinize ve yardımınıza ihtiyacımız var. Teşekkür ederiz.

  1. Hasan bey rapor parası ödenmesi için işçinin çalışmıyor olması gerekir. Siz şirket kurduğunuzda eşiniz çalışmaya başlamış anlamına gelebilir. Gelebilir diyorum çünkü bu sadece benim yorumumdan ibaret. En doğru cevabı SGK’ya başvurarak alabileceğinizi düşünüyorum.

 46. Önce ki iş yerimde raporlu olduğum süre zarfında ücretimde kesinti olmamıştı aynı zaman sgk üzerinde rapor ücreti mevcut gözüküyor , şuan farklı bir işte çalışıyorum 2 yıl öncesinin rapor ücretleri gözüküyor . Bu ücretleri çektiğim taktirde eski iş yeri ile ilgili bir sorun yaşar mıyız veya bunu benden talep edebilirler mi ?

  1. Merhaba, bunu benim ya da bir başkasının bilmesi mümkün olmaz. Böyle bir ihtimal varsa, bunu eski işverene sorabilirsiniz. Çünkü yazımda da izah ettiğim üzere; raporluyken maaşın kesilmesi birçok faktöre göre değişecektir.

 47. Merhabalar.
  4B sözleşmeli memurum ve bugün covid testim pozitif çıktığı için 1 hafta rapor aldım. Bayram tatili sebebiyle zaten çalışmıyorduk rapor alınca 2 gün maaş kesintisi yine de uygulamır mı?
  Birde raporum bitince 3 gün daha rapor alsam ikinci kez aldıgım raporun da 2 günü kesinti olur mu maaşımdan

 48. Çapraz bağ ameliyatı olacam ama iş kazası değil ssk dan maaş gelirmi 4 veya 6 ay ameliyat yatırır gelirse tahmini nekadarını verirler

 49. Merhabalar, özel sektör çalışanıyım, Ay içinde 7 gün rapor aldım, 7 günlük üretim kesiliyor, ama rapor parası alıyorum burada sorun yok lakin, bu ay iş yeri personele yakacak yardımı ve ikramiye odemesi yapacak, sorum şudur ki, özel sektör de, almış olduğum 7 günlük rapor, maaşımdan kesildiği gibi, hem yakacak yardımı hemde ikramiyemden kesinti olur mu?

  1. Merhaba, bu tamamen yakacak ve ikramiyenizin yasal dayanak metnine bağlıdır. Burada bu ödemeler için fiili çalışma şartı konulmuşsa, bunları alamamanız gerekir. Aksi durumda ise işveren ödeyebilir.

 50. covit 19 gecirdim 10 gün rapor verdiler 3100 tl maasla calisiyorum maasimdan 1200 tl para kesti isyerim ticaret borsasi calisaniyim bu paranin 840 tl sini ssk dan aldim 360 tl param eksik bunu is veren tamamlamak zorundamidir mudur le gorustum kendisi muhasebeci ayni zamanda bana devlet kesiyo paranizi dedi ben bisey yapapam nerey sikayet ede bilirim bu durumu

 51. Merhaba Bir işçi Raporu bildirmiş ise Fakat işveren Maaşından kesmemis ise Aynı zamanda Rapor Parasida SGK tarafindan yatmış ise o parayı alabilirmi ?

 52. Kolay sorum vardır? Aylık 30 gün olarak hesaplanıyor, 12×30=360 gün olup 365 gün değildir? O zaman yilda 5 gün fazla çalışıp olunmuyor mu? Borçlar hukukuna göre 5 gün parası nerededir? (1 günlük veya 2 günlük rapor parası borç hukukuna göre ödenmiyorsa 5 günlük bize neden ödenmiyor ?)

  Borç hukuku ne kadarı insan haklarını uyar? Örneğin puanlasma sistemi emeksel adalete uyar mı? Yada sınavı veya sınavsız işçiler arasında ödenek farklı borç hukuka uyar mı? (Emekte adalet olmamadığı (yok) sistemde borç hukukta eşitlik olmaz? )

  1. Merhaba Sinan bey, bir işçinin ücreti iki farklı rejime tabi olabilir. İlkinde günlük ücret rejimi vardır ki; bu işçiye yılda 365 gün ücret ödenmesi icap eder ve işe gelmediği günlerin ücreti de kesilir. İkincisi maktu ücret rejimidir ve bu sistemde işçiye her ay 30 gün karşılığı sabi ücret ödenir ve işe gelmese de maaşı kesilmez. Burada adaletsiz olan sistem değil, sistemi uygulayanlardır. Sistemi uygulayanlar da sizsiniz, benim yani biziz.

 53. Merhaba Mustafa Bey, emeğiniz için teşekkürler benim 10 günlük raporum 12 şubatta bitti, 170’i arayıp ne zaman ödeme yapılacağı hakkında bilgi almak istediğimde iş yeri tarafından ocak ayı bildirimi yapılmamış o yüzden ödeme yapılamıyor dendi öğrenmek istediğim konu iş yerinin neden bildirim yapmadığı iş yerine durumu ilettiğimde evet bilgimiz var bekliyoruz dediler iş yeri para filan mı ödemesi lazım bu bildirim için neden bekliyorlar ne yapabilirim teşekkürler

  1. Merhaba, ocak ayı bildirimini işveren şubatın 23’üne kadar yapabilir. Yasal hakkı olduğu için, yapılacak bir şey yok Can bey.

  2. öncelikle merhaba ben kurumsal bir tekstilde işkur ile çalışmaktayım ama 7 günlük geçici iş görememezlik raporu aldım maaşımdan kesinti olur mu ya da ptt den iş görememezlik maaşı alabiliyor muyum

 54. Merhabalar ben 2019 yılında iş kazası gecirmiştim 6 ay raporlu kaldım bu süre zarfında maaşım ve sigorta primleri yattı ssk da 6 ay rapor parası ödedi ben ilk yatan rapor parasını işverene teslim etmeye gitdiğimde benden geri almadı sözlü olarak rapor parasını geri istemeyeceklerini belirtmişlerdi aradan 2 sene geçti işverene iş kazasından dolayı dava açmak zorunda kaldım ve işveren 6 ay boyunca verilen rapor parasını geri istiyor isteye bilirmi

  1. Eğer işten ayrıldıysanız ve ödemek istemiyorsanız, işveren size dava açmak zorunda kalır. Bu durumda da kararı mahkeme verecektir.

 55. Merhaba ben işe giderken merdivenlerden düştum buna nazaran kırık var belimde 45 günlük rapor verildi maaşım kesilirmi ve rapor parası alirmiyim

 56. Merhaba, üst üste rapor alındığın dada yani şöyle: 10 günlük bir raporum var bu bitiyor ve ardından bir rapor daha alıyorum. Budurumda da2.rapordan yine 2 günlük ödeme yapılmıyor değil mi?

 57. 5 gün rapor aldım asgari ücretle çalışıyorum 661 lira maaşımdan para kestiler sizce normal mi?

  1. Merhaba, 5 gün için elbette normal değil. Sebebini işverene ya da yetkililere sordunuz mu?

 58. Merhaba benim eşime doktor 10 günlük rapor verdi çalıştığı işyeri hem rapordan dolayı maaşını bankaya eksik yatırdı hem de tekrardan 10 gün parası daha kesti maaşından yani 10 günlük rapordan 20 günlük para kesti
  Benim öğrenmek istediğim şey iki kere aynı raporun parasını kesebilir mi böyle bir şey yapmaya hakkı var mı

 59. İyi akşamlar. Ben aylık maaşla çalışan bir işciyim 7 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum hastalandım 3 gün rapor aldım ve işveren raporum olmasına rahmen 3 günü benden kesti ben 1 günü SSK dan aldım ama 2 günüm yok işveren iki günümü kesebilirmi böyle Bi hakkı varmı

 60. Merhaba bir gün rapor aldım geçen ay sgk dan alabileceğim bir ödeneğin olmayacağını biliyorum da sorum işverenin kesip kesmeyeceği bir günü bu konu hakkında bilgi olan var mı ücretim günlük değil

  1. Ebru hanım maaşınızın günlük olarak hesaplanmadığını beyan etmişsiniz. O zaman ki MAKTU ücret üzerinden çalışıyorsanız (Yani aylık bir puantaja tabi değilseniz) 1 gün, 3 gün, 5 gün gibi mazeret devamsızlıklarınızın kesilmemesi de gerekir. (Devlet memuru gibi düşünün)

 61. 12.sınıf öğrencisiyim staj yapıyorum ameliyat olucam rapor alicam staj maaşımdan kesinti olurmu?

 62. Mrhba ben önce 1 günlük rapor aldım ve arkasına 2 günlük daha rapor aldım parasını işyerimi verir yoksa ssk mi

  1. Merhaba, bu şekil almış olduğunuz bu raporlara hiçbir taraf maalesef ki ödeme yapmaz. (Kanunen yapmazlar)

 63. Merhaba efendim ben ayın 23 çalıştığım halde iş çıkışı rahatsızlanıp doktora gittim bana 23-24 rapor yaZdı iş yeri şimdi bana iki yömyemi kesecek maaştan yoksa bir günlük mü kesecek çünkü rapor aldığım gün çalıştım

  1. Merhaba. Çalışmışsanız, elbette karşılığını almanız gerekir. Tabi bu arada işveren de SGK’ya o günü “çalıştı” olarak bildirmiş olmalıdır.

 64. Merhabalar bi sorum olacaktı bazı iş yerlerinde yılda 12 defadan fazla rapor alındığında eğer 1 gün bile rapor alırsanız ücret kesintisi oluyor mu? Mesala 3 gün alındığında Geri rapor ödemesi oluyor mu?

 65. Merhabalar ben bu devleti anlamıyorum anlamakta istemiyorum hastayım ve hastane yapmışlar ülkemize hastaneler var ve gidiyoruz rapor alıyoruz ama yine maaşımızdan kesiyorlar neden yaptınız bu kadar hastaneyi yapsaydınız bu kadar madem artık rapor almakta çözüm değil bu insanlık napıcak bu halk bu millet napıcak rapor alıyorsun yine maaşından kesiliyor bu nasıl bir adalet ve hukuk tarzıdır benim bildiğim şudur hastaneye gidersin rahatsızlığın mı var kardeşim alırsın raporunu dinlenirsin evinde maaşında kesilmez niye milleti uğraşıyorsunuz ya yok işte PTT aracılığıyla sgk paranızı gericek biz böyle şeyler le uğraşıyoruz neden ya yetkili birisi bu yazdığım sorulara cevap versin ya neden ya bu haktır bu kadar milletin bu halkın hakkı yenmez ya yetki li birinden cevap bekliyorum…

  1. Merhaba. Yetkili biri değilim; ama kanaatimi söyleyeyim. Eğer rapor alan işçinin maaşı kesilmeseydi ya da SGK ona ücretini tam olarak ödeseydi, bu kez işçiler her canı sıkıldığında ya da çalışmak istemediğinde rapor alırdı ve çalışmadan maaşını almaya devam ederdi. “O zaman doktorlar boş yere rapor vermesin” dediğinizi duyar gibiyim, ama ülke gerçekleri ne yazık ki farklı.

 66. Merhaba tırnak çektirmesi sebebiyle 13 günlük rapor almıştım ve işveren maaşımdan kesinti yapmadı.Raporlu olduğum günlerde ki maaşım tam yattı..Daha sonra SGKda 13 günlük rapor parası olarak 800 tl işgöremezlik ödeneği yatırdı.Bu parayı işverene vermek gibi bir zorunluluğum bulunuyormu yasada?

 67. Iyi günler. 25 haftalık hamileyim istirahat raporu almak istiyorum fakat kafami karistiran bir durum var. 32. Haftada doğum iznine ayrılacağım ve alacağım rapor parası 3 aylık brüt maaşım üzerinden hesaplanıcak. Eğer şu an rapor alırsam rapor parası brüt ücretimden yattığı ıcın bu 3 aylık brüt ücretimi düsürüyor mu. Yani 16 hafta sonunda alacağim rapor parasını etkiler mi? Hiç bir yerde bunun cevabını bulamadım yardımcı olursaniz sevinirim. Teşekkürler.

  1. Merhaba. Aslında sorunuzun cevabı basit; rapor parasına esas ücret yatan son 3 aylık priminiz olacaktır. Siz 16 hafta boyunca rapor parası alırken, sizin için zaten prim ödenmeyecek. Sadece rapor parası alacaksınız. Dolayısıyla tekrar rapor aldığınızda vb. bir durumda, rapor parasına esas priminiz yine en son ödenen 3 aylık priminiz olacak. Yani aynı rakam üzerinden devam edecek.

 68. Selamünaleyküm 2günlük rapor aldım ve işveren maaşım dan kesti, rapor parası da almadım sizce normal mi? Öneriniz nedir, teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

  1. Merhaba, yazıda açıkladığımız gibi, rapor parası kesilecek işçilerden iseniz, ne yazık ki yapabileceğiniz bir şey yoktur.

 69. Aylık çalışan bir işçiyim.yıllık izin olmadığı için iki gün ücretsiz izin kullandım.aynı ay içinde de iki gün de raporum vardı.aynı ay içinde üç ve fazlası gün gelmediğim söylenerek 4gün maaşımdan kesileceği söylendi. Doğruluğu varmıdır bunun.

 70. Merhaba 1 ay dır özel bir şirkette çalışmaktaydım.Eve giderken ayağım kırıldı ameliyat oldum ve 2 ay rapor aldım. Daha önceki 1 yıl içerisinde en az 90 gün primim vardı. İş yeri sözleşmemde ‘geçici iş görmezlik ödeneği maaştan mansıp edilir’ ifadesi var. Benim maaşımı tam yatırıp raporum bittiğinde rapor parasını iş yeri mi alacak. Teşekkür ederim

  1. Merhaba. Evet, sözleşmedeki hüküm gereği; size ödenen rapor parası örneğin 750 liraysa ve siz o ay örneğin 2500 lira maaş alacaksanız, işveren size 750 lirayı kesip 1.750 lirayı ödeyecektir. Böylece yine her zamanki maaşınızı almış olacaksınız.

  2. Anlamadığım bir durum var. Bu kesinti raporum bittikten sonra alacağım ilk maaştan mı yapılacak.?Yani Raporlu olduğum 2 ay süresince maaşım tam mı yatacak demek?

   1. Bunu biz bilemeyiz. İşyeri uygulaması nasılsa, o şekilde ödeme yapılacaktır. Ama ister önce ister sonra mahsup edilsin, sonuç değişmez.

 71. maktu usulde aylık alıyorum .pazar günü belim tutuldu devlet hastanesi 3günlük rapor verdi. 1. gün pazar 2. gün pazartesi 3. gün salı. . işveren 2 gün raporsuz gitmeme durumunda maaş kesmiyor ama 2 günlük raporlu işe gitmemelerde maaş kesiyor
  1-ssk dan 1 günlük iş görememezlik parası alabilir miyim ?
  2- işverenimin maktu aylık alan biri olup rapor almama rağmen 2 günlük maaş kesintsi kanunen doğru mudur?
  3- 2 gün raporsuz işe gitmeme durumunda işveren beni işten çıkarma hakkına sahip mi ?

  1. Merhaba. İki gün mazeretsiz işe gitmemeniz üst üste iki iş günü olursa, evet işveren sizi tazminatsız işten çıkarabilir. Maktu ücret söz konusuysa, raporlu günlerde ücret kesilmesi durumunu yukarıda açıklamıştık. Burada, her şeyden önce, ücretinizin maktu olduğuna emin olmalısınız.

   1. eminim ama ters bir durum var zaten o yüzden sordum. asgari ücret almıyorum . ben master yapmış uzman biriyim. ayrıca günlüklü çalışan değilim. işveren 2 günlük raporların sistemlerine uymadığını söylüyor o yüzden 2 gün için rapor almayın diyor .
    bu tuzak olabilir mi?
    3 günlük rapor almıştım. bir gün için ssk dan iş görememezlik parası alabilir miyim ?
    teşekkürler

    1. 3 günlük rapor aldığınızda, bir günü zaten rapor parası olarak ödenecektir. Ama sorunuzu halen tam anlayamadım. İşveren neden 2 günlük rapor almamanızı söylüyor? Teknik olarak mümkünse; yani doktorun kullandığı sistem buna izin veriyorsa, 2 günlük rapor almak neden sakıncalı olsun?

     1. ben de bu sorunun cevabını arıyorum . ayrıca gün içinde bir saat izin alsak dahi maaşımızdan kesiliyor. ayrıca 3 günlük raporumun birinci günü pazar olduğu halde maaşımdan 3 günlük para kesildi. bu nasıl açıklanır?

     2. Cemile hanım, 3 günlük rapor aldığınızda maaşınızdan 3 gün kesilmesi normaldir. Pazar gününe denk gelmesi sonucu değiştirmez.

 72. Sözleşmeli devlet memuruyum…5 ay heyet raporu aldım ayağım kırıldı.. bu süre de maasim tam yattı..Ekstra olarak rapor parası da yattı ben ikisini de cektim 5 ay boyunca..Bu normal mi benden ilerde bu parayı geri isterler mi?

 73. 3 günlük istirat aldım aylıklı çalışan biriyim maaşımı aldımda 2 günüm işyeri tarafından kesildi iş yeri bunu vermek zorundamı degilmi yardımcı olursanız sevinirim

  1. Sendikalı ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre çalışan değilseniz işyerinin yaptığı uygulama gayet normal… Kanuna uygun.

  2. Merhaba. Yazıdaki duruma göre kendiniz değerlendirmelisiniz. Eğer ücreti kesilecek gruba giriyorsanız, maaşınızın kesilmesi de yasaldır.

 74. mrb ben 7 gun istiharat raporu aldim. e devletten baktim sgk eksik yatirilmis 1 gun eksik diyor ve 23 gun uzerinden yatirilmis sigorya gunu hespaaldigimda.simdi ben is gormezlik odenegi alirmiyim maastan kesinti olur mu

  1. Merhaba,
   İşverenin 7 günlük Sgk eksik yatırması gayet normal, geçici işgörmezlik ödeneği tabiki alırsınız Sgk’dan. E-devlet şifrenizle girip bunu kontrol edebilir, hatta banka tanımlarsanız bir sefere mahsus 15 gün içinde o banka hesabınıza da yatabilir. Konuyla ilgili 170’i arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz.

    1. Rica ederim üstadım (Yorumunuzu yeni gördüm)
     Yardımcı olabiliyorsak ne mutlu, epeydir giremiyordum siteye görmeyeli işçidünyasına soru soran ve danışan çok üyemiz olmuş.

     1. Tekrar merhaba. Gürcan bey şunu bilmenizi isterim ki; sizin cevap verdiğiniz yorumları kontrol etme ihtiyacı bile duymuyorum. Hem saha tecrübeniz hem de mevzuat bilginiz çok işimize yarıyor. Bu şekilde ara ara bile olsa, katkı verdiğiniz için çok memnun olduğumuzu bilmenizi isterim.

 75. Herkeze hayırlı günler dilerim ben 6.7.2019 tarinde ameliyat oldum 6.9.2019 tarihine kadar raporluyum sigorta yüksekten yatıyor maaşta haliyle yüksek daha önce rapor ücreti aldım ama ameliyat olup da hiç rapor ücreti almadım isyeri bana maaş yatirirmi yoksa sadece rapor ücretimi alırım cvp larsaniz sevinirm.

 76. Merhaba hocam ben işkazası geçirdim 6 yıldır çalışıyorum 10 gün raporluydum işyeri maaşımdan 10 günü kesmişne yapmalıyım rapor paramı aldım işyeri haklımı maaşımdan kesmesi gerkiyormu

  1. Merhaba. Ayşe hanım, yazıdaki açıklamalar sizin için de geçerlidir. Sorunuzun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

 77. Merhabalar,
  Bu ay sonu nikah dolayısı ile işten ayrılacağım. Fakat 10 günlük rapor kullanımım oldu. Öğrenmek istediğim tazminat hesaplamasında son brüt ücret üzerinden işlem yapılıyor deniliyor. Rapor aldıgım için brüt ücretimde bir değiişiklik olacak mı? Tazminat hesaplaması bu düşük rakamdan mı hesaplanacak?

 78. Merhabalar;
  Ben mayıs ayında ufak bir operasyon geçirdim ve 7 gün istirahat verdi dr maaşımdan isyerim herhangi bir kesinti yapmadan tam bir şekilde yatırmış.
  Sorum o ki işverenin maaş kesintisi yapması gerekmiyor mu ? Ayrıca sgk da bana rapor parası yatırırsa eğer bende o parayı alırsam bi cezası falan var mı ya da işyerinin muhasebesine bildirmeli miyim bana yanlış yatırmışsınız diye belki farkında değiller onlar ceza falan öderler?

  1. Merhaba. İşverenin bu durumda ücretinizi kesmesi zorunluluk değildir. İşveren maaşınızı yatırırken SGK da rapor parası ödeyebilir. Bu durum yasaldır. Önemli olan, raporlu olduğunuz dönemde gerçekten de çalışmamış olmanızdır.

   1. Çalışmadım zeynel bey evdeydim batırmadan önce maaşı da yatırmışlar ama kullanamadım fazla yatırdılar isterlerse geri veremezsem diye yanlış yatırdıklarını düşündüm kimseye bir zararı olmayacaksa artık maaşımı kullanabilirim tsk ederim

    1. Aylin hanım, SGK bakımından bir sorun yok. Sadece, hem rapor parası alır ve hem de maaşınızı alırsanız, işveren sizden, size ödediği ücreti geri isteyebilir. Buna mecbur değildir; ama isterse geri vermeniz gerekebilir.

 79. Yorumunuz onay bekliyor
  merhabalar efendim.ben 5 yıla yakın özel sektörde çalışıyorum.07.05.2018 yılında çocuğum dünyaya geldi ve fabrikanin 1 hafta zorunlu doğum izni oluyor onu kullandım. benim çalıştığım bölüm müdürlerin kararı ile gecici bilgim olmadan imzasız ve bilgisiz başka bir bölüme vermişler
  bu olaydan haberim yoktu 15.05.2019 tarihinde iş başı yapmam gerekiyor idi.o gece ben rahatsızlanarak devlet hastanesinden 3 günlük iş göremez raporu verildi.fabrikaya götürdüğümde ustabaşı imzalıyor fakat müdür imzalamıyor. müdür işten kaçıyor diye tavir sergiliyor.bu konuda ne yapmalıyım 6 yıl boyuncada ilk defa 3 günlük bir rapor aldım

 80. Merhaba 05.04.2019 ile 03.05.2019 tarihleri arasinda 28 günlük heyet raporum var riskli gebelikten dolayi maasim asgari ucret bu durumda benim rapor param kesilirmi ne kadar yatar ayrica doktorum doguma kadar evde yatabilme durumun var diyor heyet raporunda sinirlama varmi isimden olurmuyum simdiden tesekkurler

 81. Merhabalar hocam yaklaşık bir yıl önce kolumdan sakatlandım bir ay fizik tedavi gördüm rapor aldım iş yerim bana her hangi bir ödeme yapmadı şimdi bunu talep edebilirmiyim zaman aşımı var mı ne yapmam gerekiyor saygılar

 82. Üniversite hastanesinde 4b li hemşireyim riskli gebelikten dolayı raporluyum ama sigortamı sadece 10 gün olarak yatırmışlar ve o yatırılan 10 günün ücretini de ödemediler bu durumda ne yapmam lazım, ayrıca Doğum iznine ayrıldığımda Doğum parası almamı engel teşkil eder mi sigortamı eksik yatırmaları

 83. Esim insaattan dustu sgk dan hala rapor parasini alamadi sirket bunu sgk ya bildirmedi ne yapabiliriz

  1. Merhaba, çok geçmiş olsun. Rapor aldıysa rapor parası ödenecektir. Yine de sigorta günü vb. şartlarda sorun olup olmadığını öğrenmek için, öncelikle SGK’ya giderek raporun durumunu sormanızı öneririm. Ya da Alo 170’i arayarak bilgi almayı deneyin.

 84. Merhaba Ben 22/09/2018 Iş Kazasi Gecirdim yüksekten düşme nedeni ile kaburga kemigim kırıldı ameliyat oldu o tarihten beri raporluyum yaklaşık 7 aydır amabu zaman içerisinde çalıştığım şirket bana maddi manevi hiç bir yardımda bulunmadı yani mağdur durumda kaldım sadece rapor parası aldı (1300tl) nasıl bir işlem süresine girmem lazım.
  Saygılarımla

 85. Ayın 12 sinde 35 gün rapor aldım toplu iş sözleşmesinde belirtilen her ay ödenen kıdem zammını , aile ve çocuk yardımını işveren şahsıma ödemeli mi ? 15 gün rapor alıp hemen arkasından 5 gün yıllık izin aldıktan sonra 15 gün daha rapor alınca ödeme yapılıyor.Ama direk 35 gün alınca ödeme yapılmıyor. NEDEN ?

  1. Hakan bey, bu soruya cevap verebilmek için TİS’in ilgili maddesinin incelenmesi gerekir. Bilmeden yorum yapmak istemem.

 86. Merhaba ben sözleşmeli öğretmenim ameliyat oldun 2 haftalık rapor aldım. Tabi haliyle ek dersim de kesildi.isgorememezlik parası alırsam sonradan maaşımdan kesinti olur mu

 87. Merhaba, persembe günü iş çıkışında acile gittim doktor 3 gün rapor verdi(persembe,cuma,cumartesi) ama zaten perşembe günü işteydim bu durumda maaşta bi kesinti olur mu sgkdan mı tahsil edilir?

 88. Merhaba bir ameliyat gecirdim 45 gun heyet raporu aldim isyeri maasimi kesmiyor tam yatiriyor .sgk bana rapor parasi yatiracakmi yatirirsa parayi alirsam bir sıkıntı olurmu isveren tarafından

  1. Merhaba. Rapor parasını almanızda hiçbir sakınca yoktur. Ancak rapor parasını aldıktan sonra, işveren size ödediği ücretleri geri isteme hakkına sahip olabilir. Bunu işverene sormanızı öneririm.

 89. Merhaba 1 hafta sağlık raporu aldım aylık maaşım yatıyor, sgkdan mı 1haftalık rapor parası alıyorum? Yada iş veren mi veriyor?
  Hesabıma mı yatıyor?

 90. Merhaba ben iki gün işe gitmedim raporluydum maaşımdan kesilmiş iki gün ne yapmam lazım

  1. Merhaba. Yazıda belirttiğimiz şartları değerlendirmeniz gerekir. Ücretiniz günlük belirleniyorsa, işverenin ücreti kesme hakkı vardır.

 91. Merhaba bir özel okulda öğretmenim. Sözleşmem 1 yıllık ayda alacağım net ücret üzerinden yapıldı. Şubat ayında bir gün raporlu bir gün de müdürümden imzalı onaylı iznim vardı. Bütün arkadaşlara tam maaş yatarken benden 4 günlük kesinti yapılmış. Sebebini sorduğumda şubat 28 çekiyor ve iki gün işe gelmemişsiniz denildi. Bu duruma hangi kanuna istinaden itiraz edeceğim?

 92. Mrb ssk özel sektörde 6 senelik ustayım 4 günlük ameliyat raporu aldım işyeri kesinti yapıyo mu sskdankesıntı olucak mi para alabılcekmıyım tesekkurler

 93. Merhaba benim 50 gun iş kazası rapor aldim bir parmagim koptu bitanesi ezildi aylık maaş aliyorum gitmedigim gun sayılmiyor sigortam askeri ucret gosterıliyor ama asgari ucretin ustunu aliyorum iş yeri maaşimi kesti vermedi sadece rapor parası aldim bu durum da ne yapabilirim maaşimi isteme hakkım varmi işvende nasil yapmalıyım

  1. Merhaba. Raporlu olduğunuz günlerde maaşınızın kesilmesinin doğru olup olmadığını bu yazımızdan kontrol edebilirsiniz. Ona göre karar vermeniz gerekir.

 94. Kolay gelsin ben sözleşmeli öğretmenim 15 gün rapor aldım maaşımdan ücret kesilmedi ama şık dan iş görmezlik ücreti yatmış bunu almalı mıyım

  1. Merhaba. Bu durum, eğer 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi iseniz, gayet yasaldır ve alabilirsiniz. Ama işveren sizden, rapor parasını kendisine iade etmenizi isterse, bunu vermeniz gerekir. İstemezse bir sıkıntı yoktur.

 95. Merhabalar ben taşaron
  işcisiken devlet kadrosu alıp devlet işcisiyim. İş yerinde iş kazası yaptım benim yaptığım motorda hata olup taş patlaması olup koluma zarar verdi hastanede tıkış yapıldı geçici hasar iş yerine sıkıntı olurmu polis ifadesinde kimseden şikayetçi olmadım 19 rapor aldım Maksadım bir sıkıntı olmasın düşüncem

  1. Merhaba. Keşke iş kazası olarak bildirseydiniz. Siz böyle bildirmeseniz de, hastane kayıtlarına iş kazası olarak geçerse, işverene idari para cezası uygulanacaktır.

 96. Merhaba,
  16 ocak’ta bir iş kazası geçirdim ancak bunu herhangi bir kuruma bildirmedim (çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına ya da işkur’a vs), bunu bildirmemin yasal bir süresi var mıdır; bu tarihten itibaren ardışık olarak üç kere rapor aldım benim durumumda da her rapor dönemi için ilk 2 gün kesilecek anlamına mı gelmekte?

  1. Merhaba. İş kazası bildirimini siz değil işveren yapmalıydı. Ama sonuç olarak kaza, kayıtlara iş kazası olarak geçmediyse, aldığınız her raporda ilk 2 gün kesilecektir.

 97. Merhaba emekliyim özel bir şirkette çalışıyorum iş kazası sonucu 1 ay 3 imzalı rapor aldım maaşım kesilirmi 4c emeklisiyim yani iş yeri maaşım

  1. Merhaba. Raporun kaç imzalı olduğu ya da emekli olup olmamanız sonucu etkilemez. Yazıda da belirttiğimiz gibi, ücret rejiminize göre sizin bir sonuca varmanız gerekir.

  1. Merhaba. Sorunuzun cevabı, aldığınız aylığın niteliğine göre değişir ve cevabı yazımızda bulabilirsiniz.

 98. Mrblr ben 25 Ocak 2019 da doğum yaptım ve gelecek hafta tekrar bi ameliyat olmam gerekecek doktorum bu durumda bana 1ay heyet raporu vereceklerini söyledi. Benim doğum sonrasında 6 ay ücretsiz izin kullanma hakkım var doktorun bana vereceği 1 aylık heyet raporu bu süreyi etkiler mi cevap verirseniz çok sevinirim. İyi akşamlar

  1. Merhaba. Kanaatimce bu sürenin, 6 aylık ücretsiz izin süresinden düşülmesi gerekir. Yani 6 ay daha aşağı çekecektir.

 99. Merhaba kolay gelsin ben dün yani 24 Ocak Perşembe günü hastaneye gittim rapor da aldım ama işkur la çalışıyorum ben işkur a da işverene de söyledim raporlu olsam bile maaştan kesileceğini belirttiler ben maaşımı aylık alıyorum rapor olduğu halde nasıl ücret kesiliyor ne hakla kesiliyor yani onu anlamadım ne yapmam gerekiyor bununla ilgili en ayrıntılı bilgiye bile ulaşmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba. Size bu konuda en doğru bilgiyi mutlaka İşkur verir. Çünkü çalışma şartlarınız kurum tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle kuruma sormanızı ve gelen cevaba itimat etmenizi öneririm.

   1. İşkur da bana kesileceğini söyledi hani hangi kanun ve gerecekce ile kesiliyor

 100. 02.01-04.01 tarihinde rapor aldım hemen arkasından 05.01 07.01 tarihlerinde başka doktordan tekrar rapor aldim rapor ödemesi yapılır mı ne kadar yapılır teşekkürler

  1. Merhaba. Raporlarda bir sıkıntı yoksa ve rapor parası alma şartlarını taşıyorsanız, her raporunuzun iki günden sonraki kısmı ödenir.

 101. Ben kamu kurumun da mutemet olarak çalışmaktayım.
  4/B Sözleşmeli personel 6 aylık heyet raporu aldı. Maaşını 6 ay boyunca ödeyip SGK kurumundan alacağı işgörmezlik parasını çalıştığı işyerine iade ederse doğru bir işlem yapılmış olur mu? Maaş ödemesinde 6 ay boyunca SGK prim bildirimi yapılır mı?

 102. Asgari ücret alıyorum. 5 günlük rapor aldım. Bana sgk nın 3 gün işgörmezlik ödeneği ödeyeceği söylendi. Kalan iki gün maaşımdan kesilir mi?
  Teşekkürler…?

 103. Merhaba bugün iş yerinde rapor aldım 13:00 dan sonra ama 08:00 dan 13:00 e kadar da çalıştım iş yeri hekimi istirahat yazarken tam gün yazıyorum ben öğlenden sonra yazmıyorum dedi acaba benim tam günüm mü kesilir yoksa çalıştığım saatler ödenir mi

  1. Merhaba. Ahmet bey iyi niyet bakımından çalıştığınız saatlerin ödenmesi gerektiğini düşünsem de, yasal olarak işverenin buna mecbur olmadığını söylemeliyim.

  2. Merhaba Raporu bildirdik masadan kesinti yapılmamış ama SGK ya rapor Parasida yatmış o parayı alabiliyormuyuz.

 104. Mrblar
  Ben gelecek hafta doğum iznine ayrılacağım da 32+6 da mi raporu almam lazım 32+0 da mı iş yerine vermek için. Şimdiden teşekkürler

 105. Merhabalar 5 gun rapor aldım işyeri benden ne kadar kesinti yapacak maaşlı calisanim

 106. Merhabalar ben günlük ücretli çalışan işçiyim 1 hafta çalışıp 1 gün istirahat aldım daha sonra 5 gün çalışıp 3 gün rapor aldım iyileşmediğim için 7 gün daha rapor aldım rapor günü bitince işe gittim ama orada fenalaştım iş hekimi bana 2 gün rapor verdi hastaneye gittiğimde doktor benim hastaneye yatış işlemimi yaptı ameliyat oldum 3 gün hastanede yattım daha sonra doktor 20 gün heyet raporu verdi 3 günü aralık ayına denk geldi çok fazla rapor aldığım için 12 gün çalıştığım günlerde kesilir mi

  1. Merhaba. Günlük ücretle çalışan işçi iseniz, aldığınız her rapor günü maaşınızdan kesilecektir. Çok ya da az rapor almanızla bunun bir ilgisi yoktur.

   1. Çalışmayıp rapor aldığım günler kesiliyor. Peki ya çalıştığım 12 günlük süreçte günlük ücretimi alamayacakmıyım çalıştığım günlerde mi kesilecek öğrenebilirmiyim

    1. Raporlu olduğunuz günler hariç bir devamsızlığınız yoksa, çalıştığınız günlere ait bu ücretlerinizin ödenmesi gerekir.

 107. Merhaba şuam 33 haftalık hamileyim 32.haftamda çalışabilir raporumu aldım.1 gece hastanede yatışım yapılırsa o gün hastane bana 1 günlük rapor verirse sigorta primim düşermi ? Sadece 1 gece yatıp çıkıcam

 108. Mrblar ben geçen hafta 1 aylık heyet raporu aldım rahatsızlığım dolayısıyla rapor e devlette ne zaman görülür. 1 hafta oldu sistemde görülmüyor.

 109. Merhaba. Hastalik sebebi ile 2 gun rapor aldim. Hastaligim gecmedigi icin tekrar 2 gun rapor daha aldim gun arasi vermeden. Rapor parasi alabilirmiyim iyi aksamlar.

  1. Merhaba. İki rapor da 2 günlük olduğu için rapor parası alamazsınız.

 110. İşçi, Sağlık Ocağı/Devlet Hastanesi’n den rapor aldığı halde maaşından ‘saniye•2’ kesilebilir mi? Bu yasal mı?
  (İşe girişte İşveren böyle bir belge imzalattı) ve maaştan kesiyor…

  1. Merhaba. Saniye’den kastınızın ne olduğunu anlayamadım. Ama sağlık raporu alan işçinin maaşının hangi hallerde kesilebileceğini zaten yazımızda bulabilirsiniz.

 111. Mrblr ben doğum iznim bittikten sonra rahatsızlığım dolayısıyla doktorum 30 günlük heyet Raporu verdi raporum 4 ocakta bitiyor fakat ben ise gidecek durumda değilim tekrar heyet raporunu aynı doktordan alabilir miyim ve ayın 5 inde mi Almam gerekiyor.

  1. Merhaba. Tek doktor heyet raporu veremez. Dolayısıyla raporunuzun bitiş tarihi neyse, o tarihte giderek tekrar rapor almanız mümkün olabilir. Hangi tarihte tekrar rapor alabileceğiniz bilgisini ise en doğru şekilde hastaneden alabilirsiniz.

   1. esim aile hekimliyinde hemsire sozlesmeli dogum iznine ayrildi bu zaman icinde kurum 700 tl 800 de sgk odeme yapdi rapor parasi yatdi 3 aylik bu parayi kurum istedi bunu isteme haki varmi acaba lutven bir cevap

    1. Merhaba. Erol bey, yazımızda da belirttiğimiz gibi, bu durum eşinizin maaşının nasıl belirlendiğine göre değişir. Yazıyı dikkatli okumanızı öneririm.

 112. Ben aralığın 20sinde iş kazası geçirdim a101de çalışırken is kazasi raporu tutuldu parmagimi kaybettim 38 gün rapor verdi doktor ben işkurla girdim ama ben normal maaşımı alabilirmiyim ?

  1. Merhaba. İşkur uygulamasını açıkçası bilmiyorum. Büyük ihtimalle alamazsınız ama en doğru cevabı size işkur verecektir.

 113. Merhabalar, ben 3 gün istirahat raporu aldım. Özel bi şirkette çalışıyorum. Yazınızdan yorumladığım ay başındaki aylık maaşımın rakamının aynı kalacağı yönünde.yani şirketim 3 günlük kesinti yapacak ancak SGK 3 gününü ödeyecek şeklinde mi? Peki biz bunun için SGK ya yada biryere başvuru/dilekçe vs yapıyor muyuz? Yorumlardan kafam karıştı açıkçası 2 günü öder ödemez şeklinde yazıldığı için
  Teşekkürler

  1. Merhaba. SGK size 3 günlük rapor için 1 günlük rapor parası öder. Maaşınızdan kesinti yapılıp yapılmayacağı ise, yazımızda belirttiğimiz üzere maaşınızın türüne göre değişecektir.

 114. Merhaba ben 2 günlük rapor aldım ve maaşım da 2 günlük ücret kesintisi yapılmış. Ücret kesintisi yasal mı değil mi net bir cevap alamadım. İlk kez böyle bir durumla karşılaştım.

  1. Merhaba. Yazıda da belirttiğimiz gibi, sorunuzun cevabı, ücretinizin hangi türde belirlendiğine göre değişir.

 115. Merhaba eşim 14 aydır raporlu rapor parası alıyoruz gelecek ay doktor son oldugunu söylemiş ama eşim tam olarak çalışa bilir durumda değil bunu doktorlarda biliyor çalışacak durumda olmasada bizim rapor parası kesilirmi rapor para alma hakkımız ne kadar

 116. Merhabalar. İki günlük rapor almıştım. İşverenin iki günlük para kesintisi yapmış. Şimdi ben SGK dan para alamayacağim iki gün olduğu için. Şunu merak ediyorum iki gün parasını şirketin kesme hakkı varmı normalde. Çünkü başka bir yazıda okudum. iki günlük para kesemez işveren yaziyordu bilindik bir haber sitesinde.

  1. Merhaba. Okuduğunuz yazının linkini paylaşabilir misiniz? İşveren 2 günlük rapor parasını kesebilir.

  2. RAPOR PARASI NE KADAR? İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ HESAPLAMA bu başlıgin altında da tekrar denmiş ki iki günü işveren kesmez. Bu arada cevabınız için teşekkür ederim. Haberin tarihi eski değil bu yıl bir de bunu okuyup konuştum işyerimle işverenin insiyatifine bağlı olduğunu söylediler. Ama sonradan parayı verdiler bu arada konuştuktan sonra.

    1. İşverenin bunu ödeme zorunluluğu kesinlikle yoktur. Ama isterse, yani inisiyatif kullanarak ödemesi elbette mümkündür.

 117. Merhaba ben işkurdan toplum yararına programından 6 aylık geçici işçi olarak işe girdim.asgari ücretle çalışıyorum. Rahatsızım rapor almam gerekiyor15 gün alsam veya 1 hafta ne kadar param kesilir.teşekkürler.

 118. Bisiy sorucam şimdi ben 5 günlük iş göremez raporu aldım.Bildigim kadariyla bunun 2 gününü isveren kesemiyo 2 günden sonrasınida kesse bile ben kalan 3 günün ödemesini alıyorum değilmi.

  1. Merhaba. 5 günün tamamını işveren kesebilir. Siz ise SGK’dan 3 gününün rapor parasını alabilirsiniz.

 119. Mrblar 5 günlük rapor aldım 3 günlük rapor parası yattı bana 150 tl kesinti oluştu 200 tl neden kestiler bu kadar parayı

  1. Merhaba. Çünkü, raporlu olunan günlerde, SGK tarafından 2 günden sonrası için rapor parası ödenmektedir. Yani ilk 2 günün rapor parası ödenmemektedir.

 120. İş kur ile işe girdim 3 ay işkur odeyecek maasimi aylik olarak ucret aliyorum doktor 2 gün rapor verdi şuan 2 aylik calisanim sikinti olur mu bu rapor işten cikarilir miyim ve ucretim kesilir mi tesekkurler 🙂

 121. Kolay gelsin oncelikle guzel yaziniz ve bilgileriniz icin tesekkur ederim. Khk ile kamuda taserondan kadroya gecen bir isciyim rahatsizligimdan dolayi 10 gun istirahat raporu verdi doktor kurum maasimi tam olarak yatirdi ve benden yatan rapor parasini istiyor bu rapor parasini vermek zorundamiyim kuruma? Vermedigim taktirde ne gibi yaptirimlari olabilir? Smdiden tesekkur ederim.

  1. Merhaba. Evet, vermeniz gerekir. Vermezseniz, işveren iş akdinizi feshetme yoluna gidebilir ya da icrai yolla almayı deneyebilir.

    1. Evet, bu konuda Yargıtay kararları mevcut. İşverene, maaşınızı tam olarak yatırmaya devam ettiği için, bu döneme ait rapor parasını iade etmeniz gerekir.

 122. Merhaba ben ekim ayın 16 günlük rapor aldım ay sonu işten ayrıldım rapor param halen yatmadı ayın 23 ünü bekliyorum başhekim onaylı bekliyormuş rapor işveren rapor parama el koyamaz değilmi ?

  1. Merhaba. Rapor parası işverene ödenmez. Bu nedenle işverenin rapor paranıza el koyması gibi bir şey söz konusu olamaz.

    1. Raporu SGK inceler ve uygunsa onay verir. Bunun dışında, işverenin bir etkisi yoktur. Rica ederim.

 123. Merhaba.. ben ekim 2017 de bir iş kazası geçirdim.. ve şu an 2019 a girmek üzereyiz.. kaza dalım tek bir devlet hastanesinde olduğundan ve sıra çok olduğundan ameliyat kararı almama rağmen tarih verilmedi.. çözümü başka hastanelerde arıyorum, muayenelerden geçiyorun sürekli şimdi.. özel doktorlara başvuruyorum, sağlıkla ilgili diğer kurumlara başvuruyorum.. fakat işverenim bu durumda hastaneye gittiğim günleri rapor alsam da almasam da ücretimden kesmeye başladı (bu arada bu muayene için rapor vermiyor hastaneler çünkü tedavi işlemi yok ortada).. tedavisi olmamış, muayeneleri devam eden bir iş sakatlığı için benden ücret kesilebilir mi? Üstelik sakatlığım sinir hücrelerime günbegün zarar vermesine rağmen çalışmaya devam ediyorum, çünkü beni inceleyen devlet hastanesi bu durumda bana rapor vermedi.. sizce bu durumda ne yapabilirim?

  1. Geçmiş olsun Mehmet bey. Açıkçası şu aşamada yapabileceğiniz çok şey yok. İşe gitmediğiniz günler için, işverenin sizden ücret kesme hakkı vardır. Ama iş kazası ve sonrasında yaşanan sağlık sorunları nedeniyle tazminat vb. haklarınızı öğrenmek için bir avukata danışabilirsiniz.

 124. 2 günlük rapor aldım. Günlükten hesaplanıyor maaşım, ve sirket bunu benden kesecek. Ben bunu nereden alacağım karşılığını? Devlet hesabıma yatıracak mı?

  1. Merhaba. 2 gün rapor aldıysanız, SGK rapor parası ödemeyecektir. Dolayısıyla bu 2 günü ne işverenden ne de SGK’dan alamazsınız.

 125. Çarşamba günü rahatsızlığım sebebi ile devlet hastanesi 3 iş günü iş göremezlik belgesi verdi. Hafta sonu kapalı bir müesseseyiz. İş verenin cumartesi gününü maaşım dan kesme hakkı varmıdır? Varsa gerekçesi dayanağı nedir? Kolay gelsin

  1. Raporlu günler, işçi bakımından çalışılmış gibi kabul edilen günlerdir. Cumartesi normalde ödeniyorsa, raporlu olunduğu için ödenmemesi yasal olmayacaktır.

 126. Merhaba . Toplu iş sözleşmesine tabi olarak bir kamu kurumunda Aylık ücretle çalışan 4/d işçi statüsündeyim. Mayıs ayında. 3 günlük ıstırahat raporu aldım. Maaşımdan yaklaşık 300 tl kesildi. 100 tl Sgk geri yatırdı. Sigortamda 28 gün yattı. Ama aynı statüdeki arkadaşlarımından maaş kesilmedi ve sigortadan da para yattı. Hangisi doğru. Maaşım ortalama 3400

  1. Merhaba. Özel bir düzenleme vs. yoksa, işveren maaşınızı kesebilir. Diğer işçilerin tabi olduğu sözleşmelere ya da Tİs’e bakmak gerekir.

 127. Merhaba ben 14.08.18 tarihinde iş yerinde merdiven den düşerek el bileğim kırıldı, ve hastane,2+30+30+21 gün iş göremez raporu verdi bu günler içinde karakola ifade verdim şikayet çi olmadım,2200 tl aylık maaşım ama asgari ücreti hesabı ma yatıyor diğer kalanını elden alıyordum.işveren bana maaşını yatırırım,ama rapor bitince bana borçlusun dedi.böyle bir hakkı varmı.

  1. Merhaba. Evet, rapor parası aldığınız günler için işverenin size maaş ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Yalnız, elden para aldığınız için rapor paranız da düşük olacaktır. Bu kısmı işverenin telafi etmesini talep edebilirsiniz.

   1. Şikayet çi olsam tazminat alabilirmiyim işe giriş tarihim 02.08.18 kaza geçirdiğim tarih 14.08.18 bu kısa dönem için tazminatın doğarmı teşekkürler

    1. Merhaba. Kaza sonucu sağlık durumunuzdaki bozulmaya göre değişir. Ne kadar tazminat alabileceğiniz ve dava açmaya değip değmeyeceği konusunda bir avukattan yüz yüze bilgi almanız daha doğru olacaktır.

 128. 27.08.2018 tarihinde iş kazası geçirdim.ekim 8 ınde kontrol ve kasım 19 kadar 2.rapor verıldi.Ancak iş verenim eylül maasımı yatırır ken ekim maasımı sembolik bir rakamla yatırdı.bunun nedeni ne olabilir.(2. raporu hastane iş veren sistemde goruyor yazılı olarak vermeye gerek yok dedi ama talep edınce ımzasın ve muhursuz rapor verdi bende bunu iş verene gondermeye gerek gormedim).

 129. Merhaba benimde sorum olacaktı bayağı soruşturdum cevabını bulamadim. Ben sözleşmeli öğretmenim 2 hafta raporluydum gebelik ile alakalı.is gormezlik ücreti ödenmiş ama benim maaştan kesinti olmadi sadece gitmediğim dönem ek ders kesilmişti bir sıkıntı olur mu .şimdiden teşekkür ederim

 130. İyi geceler ben 4b sözleşmeli imamhatibim ameliyattan dolayı 15 gun rapor aldım. Rapor sonunda iş goremezlik parsıda aldım ancak bu aldığım para maaşımdan kesilmesi neden kesilmedi acaba devlet sonradan faiziyle bu parayı alabilirmi lutfen cevap yazarmısınız cok endişeliyim

  1. Merhaba. Anladığım kadarıyla 4857 sayılı İş Kanununa tabi değil de, 657’ye tabi çalışıyorsunuz. 657 mevzuatı konusunda ne yazık ki bilgim yok.

 131. Çalıltığım günün akşamı hastaneye gidip rapor aldığımızda çalıştığımız günün ücreti ödenirmi. O gün raporu sayılırsak çalışmamız boşamı gitmiş olur.

  1. Merhaba. Kanaatimce, işçi fiilen çalışmışsa, o günün ücretinin ödenmesi gerekir.

 132. Devletin TKI sahasında şirkette teknik eleman olarak çalışıyorum . Bu hafta ici , cuma günü ise geldim işten çıkınca rahatsızlandım doktora gittim bana cuma gununu ve cumartesiyi rapor yazdi . Ama ben cuma gunu calistim . İş saati dışında rapor aldım . Cuma günü yevmiyem kesilir mi ? Kesilirse bunun üzerine benim kanunen savunacağım haklarım var mı ?

  1. Merhaba. Hasan bey, fiilen çalıştığınız için ödenmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten 2 gün için rapor parası da alamayacağınıza göre, işverenin bu günün ücretini ödemesi doğru olacaktır.

   1. Odenmeyecegini dile getirdiler. Ayrıca ben 1 günden fazla rapor aldığım icin daha da cezaya girecegimi söylediler . Ve bunun şirketle alakalı olmayıp , Manisa/SOMA ELİ müessese müdürlüğüne bagli oldugumuz icin bizzat onların isteği üzerine yapıldığını söylediler .

    Ben çalıştigim günün parasını almayı geçtim . Şimdi kalkıp bana 600 tl ile 1000 tl arası maaş da ceza söz konusu demeleri beni şaşırttı .
    Sizce bu doğru mudur ?

    1. Böyle bir şeyi ilk kez duydum. Sağlık raporu aldığı için işçinin ücretinin kesilmesi yasal değildir. Cezanın dayanağını sormanızı öneririm. Böylece daha rahat sonuca ulaşabilirsiniz.

 133. MEB kolay gelsin ben ameliyat oldum ve yaklaşık 5ay kadar raporluydum ve raporluyken bana maaş odemiside yapıldı herhangi bir kesinti olmadı ve rapor ucretinide aldım ama sigorta pirimimde ful yatırıldı şimdi ben iş başı yaptım ve işveren benden rapor ücretini çalıştığım aylarda kesinti yapıyor yani şuan çalışıyorum ama maaş alamıyorum bu konu yasalmi degilmi yani benden ileriye yönelik rapor ücreti kesintisi yapabilirim..

  1. Yasin beyi rapor parası alırken, işveren aynı zamanda size maaş ödemişse, bunu daha sonra geri istemesi mümkündür.

 134. Merhaba
  Ben Temmuz ayının başında bir trafik iş kazası geçirdim olay şöle oldu ben kendi iş yerimde aylıkçı olarak çalışıyorum akşam ek işe girdim o iş yerinde kaza yaptım ilk on gün bişey YÖK diye o. Ek işten çıkışımı yaptım kendi yerimde çalışmaya dewam ettim ve baktım ki kötü tekrar doktora gittim şuan iki haftadır ön çapraz bağdan ameliyat oldum ve raporluyum iş yerim benim maaşımı keser mi iş göremezlik parasını alır mıyım.

 135. Mrb ben özel güvenlikte çalışıyorum maaşı aydan aya alıyoruz asgeri ücret sabit sveriyorlar fakat mesai falan çok oluyor sabit bir maaşımız olmuyor sağlık raporu aldığımda maaşımdan kesilir mi

 136. Haftanın 5gunu vardiyalı çalışıp 45 saaati dolduruyorum Perşembe cuma rapor alınca cumartesi de kesiliyor hiç para alamıyorum ne yapmam gerekiyor

  1. Ebru hanım, bu husus tartışmalıdır. Pazar günü hiçbir şekilde, rapor aldığınız için kesilemez. Ama cumartesinin kesilebileceği ya da kesilemeyeceği şeklinde yaklaşımlar var. Bu nedenle net cevap veremiyorum.

 137. Merhaba arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim..
  Rapor aldıktan sonra sigorta halen yatmaya devam ediyor mu..

 138. Mrb, 4a kapsamında çalışıyorum, doğum izni bittikten sonra kaç gün rapor alma hakkım var, aldığım rapor gün sayısını sgk öder mi?

 139. Kamu Kurumunda kadrolu işçi olarak çalışmaktayım, kalp ameliyatı oldum ve 4 ay rapor kullandım işe başlayınca 13 yevmiye ilave tediye alacağım kesildi birde 26 gün sendika sözleşmesinden doğan 1 maaş ikramiyem kesildi kanunda işçi raporlu geçirdiği günler çalışmış gibi hesaplanır denildiği söylendi doğrumu’dur. Haklıysam tekrar ödeme olur’mu?

 140. 2 gun ve 1 gunaralarla rahatsizlandim ve bana rapor verildi bu raporu calistigim isyerine verdim isyerim ozel askeri ucretle calisiyorum isyeri bu toplam 3 gun maasimdan kesinti yapti toplam 180 tl kestiler bu para kesintisini yaparlarmi yapamazlarmi bana bilgi verirseniz sevinirim

 141. Merhaba ben 07.09.2018 günü iş kazası geçirdim açil bana 5günlük rapor verdi iş yerinden şikayetçi olmadım ama iş kazası geçti tutanaklara benim maaşım kesilirmi ayrıca ben milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulda geçici işçi kadrosundayım şimdiden teşekkür ederim

  1. Sıdıka hanım, maaşınız kesilecektir. Ama bu 5 gün için SGK’dan rapor parası alabileceksiniz.

 142. Slm ben 4d li surekli isci statasunde calisiyorum ayinsonunda 29 agustos ile 2 eylul arasi 5 gün rapor aldim.bu ay maasimda saglik yardimi diye bisey yaziyor topladigimda cikan rakamla maasim farkli eksik cikiyor?bana iş göremezlik parasi bakanliktan yatarmi rapor parasi yani saygilar?

  1. Ali bey, raporunuzda bir sıkıntı yoksa rapor parası ayrıca SGK tarafından ödenecektir.

 143. Memurum sözleşmeli 7 gün bir rapor alacağım hastalığım dan dolayı ne kadar kesinti olur maaşımdan ve kesinti olduğunda geri alabilir miyim

 144. Aldığımız rapor paralarını maaşımız kesilmiyorsa tekrardan çalıştığımız yerin muhasebesine mi yatıracaz…

  1. Umut bey maaş kesilmemesi işverenin takdirindedir. Yani işveren sizden ödediği bu maaşı geri isterse, işverenin gösterdiği hesaba yatırmanız gerekir. Aksi takdirde yani kendiliğinden yatırmanız gerekmez.

 145. Iyi gunler ben sabah 8 aksam 6 mesai yaptim is cikisi ayagim kesildi.. ve is kazasi olarak kayitlara gecti acile gitti calistigim gun dahi 2 gun rapor verdi yani calistigm mesai yaptigim gun bos gecti raporlu sayildi..rapor bittigun ayagim ustune basamadgm icin özel hastaneden 4 gun daha aldim toplamda 6 gunmu raporlu oluyorum.. ve bunun icinde resmi tatil 30 agustos var ogunde raporlumu sayiliyrm isyerim mi ödeyecek sgk mi? Ve aylik calisiyrm gunlugum 48 tl devletin bana ödeyecegi gunluk miktar bumudur? Tesekkurler..

  1. Nurten hanım raporlu olduğunuz günler için işveren SGK primi yatırmaz. Günlüğünüz 48 TL ise, bu durumda yaklaşık 32 TL günlük rapor parası alırsınız.

 146. Bayram tatiline girmeden bir operasyon geçirdim. Bundan önce birer günlük olarak 3 kere toplamda 3 gün rapor aldım. İşyeri bunu kesebilirmi yada sgk bunu ödermi. Teşekkürler.

  1. Mert bey raporlu günlerinizi işveren kesebilir; bu raporlar birer günlük ayrı ayrı raporlar ise, bu durumda SGK da rapor parası ödemeyecektir.

 147. 13.08.18 tarihinde 59 gün iş kazası sonucu rapor aldım bu nedenle ne kadar maaşım kesilir ve veya ne kadar iş göremezlik ödemesi alırım saygılar…

  1. Celal bey maaşınızdan 59 günlük kesinti yapılabilir. Karşılığında ise, raporunuzda bir sıkıntı yoksa 59 günlük rapor parası alırsınız.

 148. Merhabalar ben 16 gün rapor aldım. Günlük ücrete tabiyim. Ben 1910+agi maaş almaktayım. Bulunduğum şirkette saatlik mesai ücreti 7.60. Benden kesinti olduğunda kesinti saatlik mesai ücreti üzerinden mi yoksa 1910 üzerinden mi olacak? Ve agi den de kesinti olacak mı? Şimdiden teşekkür ederim.

 149. 17 Ağustos 21 Ağustos arası 5 gün raporluyum asgari ücret alıyorum iş başı 22 Ağustos bayram tatili giriyor bu sebeple maaşım 5 gün mü kesilir

  1. Şerif’e hanım 5 günlük rapor almışsanız yine 5 günlük ücretiniz kesilir. Bayrama denk gelmesi sonucu değiştirmez.

 150. Çağrı merkezinde çalışıyorum temmuz 15 ağustos 15 için yaklaşık 9 saat mesai yaptım fakat bu tarihler içinde 2 gün raporum var. Mesai ücretleri rapor nedeniyle ödenmez mi?

  1. Buğra bey fazla mesainizi nasıl hesapladınız? Haftalık olarak hal edilen fazla mesai illa ki ödenir. Raporlu olunan günlerin ücreti ayrıca kesilebilir.

 151. Ben pizzacıda motor kurye lik yapıyorum ve aylık çalışıyorum.
  Ayın 21inde kendi motorumla iş çıkışı kaza yaptım 5 gün + 10 gün rapor aldım fotoğrafını çekip iş yerine gönderdim
  Raporum bitince yani ayın 6 sında işten çıktım
  Şimdi, önceki ay maaşımı tam alırmıyım bide bu ay 5 günlük paramı alırmıyım
  Şimdiden teşekkürler

  1. Oğuzhan bey işveren, raporlu olduğunuz günlerin ücretini size ödemekle yükümlü değildir.

 152. Merhaba iş kazası sonucu ayak bileğim kırıldı ve 33 günlük raporum vardı benim kemik maaşımı kestiler bu doğru birşey mi ben kamu personeliyim
  Saygılarımla..

  1. Merhaba, raporlu olduğunuz gümlerde işverenin size ücret ödeme yükümlülüğü yoktur.

 153. İyi günler iş yeri hastalığımdan dolayı 3 ayda bir ilaç yazdırmak için doktora gittiğimde işyeri 1 e 3 günlük kesinti yapıyor böyle bir hakları varmıdır.

 154. Slm ben birişyerinde aylık laçalışıyorum 1gün istirahat aldım maaşımdan 1günü kestiler budoğrumu

 155. merhaba ben özel sektörde çalışıyorum iş kazası geçirdim 7 gün rapor verdi raporlu oldugun günler aylıktan kesilirmi işten çıkartabilirmi yardımçıolursanız sevinirim

  1. Erkan bey raporlu günleriniz maaştan kesilebilir. Raporlu olduğu için işçinin işten çıkarılması yasal değildir.

 156. Merhaba henüz 1 aydır çalışıyorum ve şuan rahatsızım rapor aldığımda parasını almak icin en az 90 günmü çalışmış olmam gerekli…

 157. Ozel bi sirkette calisiyorum yaklasik 3 yildir 25 gunluk heyet raporu aldigimda her hangi bi kesintim veya maas odememde bi kesinti olur mu

 158. İş yerim taşeron ve sözleşmesi 25.07.2018 de bitiyordu. Ben 24.07.2018 de 3 günlük rapor aldım. Işveren ben raporlu iken beni işten çıkartabilir mı? Tazminatlarım, haftalık izinlerim yıllık izinlerim var kullanamadığım bunlar ödenir mi?

 159. Merhaba,

  Günlük ücret alıyorum. hastalığım nedeniyle önce 1 gün rapor aldım ertesi gün hastalığım daha çok ilerledi ve 3 gün daha rapor aldım. Rapor parası 2 gün mü verilir 1 gün mü? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

 160. Merhaba, Boynumdaki rahatsızlık nedeni ile 2 gün istirahat aldım. 3.gün Pazar gününe geldi ve Pazartesi günü ve sonrası için birkaç gün istirahate daha ihtiyacım var. Tekrar bir 2 günlük rapor aldığım taktirde o ayki maaşımdan 4 gün mü kesilecek yoksa sadece bir defaya mahsus 2 gün mü?

 161. Merhaba ben taşerondan yeni kadroya geçen biriyim
  Gebelik sebebiyle 30 gün heyet raporu aldım
  Maaşımdan kesinti yapılırmı
  Rapor parası alsam o paradanda kesinti yaşanır mı tşkler

  1. Alev hanım maaşınızdan kesinti yapılır. Rapor parası ise, eğer raporunuzda sıkıntı yoksa, kesintisiz ödenir.

 162. Merhabalar, 1.5 yıldır aynı iş yerinde çalışmaktayım. 2 günlük istirahat ve is göremezlik raporu aldım. Bunun kesintisi olur mu?

 163. Merhaba 696 Sayılı kanunla kadroya gecen taşören içşiyim gebelik nedeniyle 1aylık heyet almam durumunda kesintiye uğrarmı maaaşım teşekkürler

 164. SGK başlangıç yılım 2000 toplam hizmet günüm 5700 şu anki iş yerimde 4 yıl küsürdür çalışıyorum. İşten kendim ayrılırsam tazminatımı alabilir miyim ? Asgari ücretliyim

  1. Hasan bey askerliği işe başlamadan yapmışsanız askerlik borçlanmanızı yaptırarak günü geri çekebilirsiniz işe başlama tarihiniz 2000 yılının hangi ayı olursa olsun eğer 18 ay askerlik yapmışsanız 540 gün askerlik borçlanması yaparak tarihi 08.09.1999 tarihinden önceye çekiliyor istediğin zaman SSK ya git borçlanmanı yaptır SSK dan kıdem tazminatı alabilir yazısını al işverene ver tazminatını al ve arkana bile bakma

 165. Slm ben hastalandım ise gidemedim raporluyum peki görmediğim günler için burut maaş aşağıya düşermiş yoksa sabit midir

  1. Metin bey raporlu olduğunuz günlerin ücreti kesileceği için toplam brüt ücretiniz de düşecektir.

 166. Merhaba
  Ben 696 sayili khk ile taserondan isci kadrosuna gectim 6.7.18 de calistigim kurumda dustum is kazasi gecirdim ve yan baglari incittim simdilik 8 gun raporum var bu durumda maasimdan kesinti olurmu yada kesinti olsa bile rapor parasi kesilen kadar mi yatar yoksa oda kesintiye ugrarmi tesekkur ederim

  1. Merhaba. Maaşınızdan kesinti olur. Rapor parası ise, yatış yapılmadıysa, günlük kazancınızın üçte ikisi kadar yatar.

 167. Hocam ben bu durumu sordum biz senin primini eksik felan yatırmadık dediler sadece e devlet üzerinden her ayin 23 de görebilirsin dediler yanı Haziran ayının primini temmuz 23 te e devlette gözükürmüş. Buna göre rapor parası alabilirmiyim

 168. Merhabalar ben Nisan 1 de ise başladım temmuz 2 de de 7 gün rapor aldım fakat e devlet te 60 gün gözüküyor fakat ben hesapladım rapor aldığım tarihte 92 gündür çalışıyorum acaba rapor parası alabilir miyim

  1. Bestami bey bu durumda alamazsınız. Son bir yılda en az 90 gün priminizin olması gerekir. İşyeri sigorta primlerinizi eksik bildirmiş olabilir mi?

   1. Hocam ben is yerine sordum eksik yatırma durumları yok Haziran ayının primi her ayin 23 de görebilirsin dediler buna göre alabilirmiyim

 169. Merhaba, sağlık raporu parası kesilmesi ile ilgili yazınızı okudum fakat yaşadığım durumla uyuşmuyor. Özel bir okulda çalışıyorum. 3 günlük rapor aldım ve benden 3 günü de kestiler. Maaşımdan 300 lira gibi bir kesinti yapıldı. Yani günlük brüt ücret*3 yapmışlar. SGK ya soruyorum ilk iki gün kurumunuz ödüyor, biz 3.günün günlük brüt ücretinin 2/3 ünü veriyoruz diyorlar. 60 lira gibi birşey veriyorlar. Ne yapmalıyım?

 170. Merhaba ben özel bir işyerinde çalışmakta iken iş kazası geçirip ayağımı kırdım 30 gün rapor verildi kazadan bir hafta sonra işten çıkartıldım sözleşmeliydim ve sözleşmem bitti maaşım raporluyken yattı fakat rapor parası alabilecekmiyim ve 30 günlük rapor parası mı alıcam yoksa kazadan bir hafta sonra çıkartıldıgım için bir haftalık rapor parası mı alacagım teşekkürler

 171. Merhaba
  Özel bir şirkette çalışıyorum .Haziran ayının ilk haftasında rahatsızlandım ve 1 günlük rapor aldım cuma günü, maaşımdan kesilir mi ?insan kaynakları maaşından kesilir dedi doğru mudur?

 172. Ben 4/B sözleşmeli personel olarak yeni atandım ve sağlık probleminden dolayı heyet raporu almak zorunda kaldım. Mevzuata göre maaş kesilmez sadece sgk dan alınan rapor parası düşülür diyor. Fakat benim şöyle bi sorum var sgk rapor parası alabilmek için 90 sigorta prim günü diyor malasef ki benim böyle bi durumum yok geçtiğimiz yıl başka bi kurumdan ortalama 50 gün sigorta günüm vardır. Bu durumda sgk rapor parası verir mi vermediği takdirde maaş yine de kesilir mi sonuçta aldığı rapor parası düşülür diyor devlet kurumu ya da özelde değişen bi durum var 5

  1. Nur hanım, mevzuatı bilmeden yorum yapamam. Ama bu durumda genelde, ne yazık ki çalışan hem rapor parası alamıyor hem de maaşı kesiliyor. Yine de mevzuatınızdaki hükmü tam olarak görmek gerekir.

 173. Merhaba 04.05.2018 cuma günü Dr 1 gün rapor verdi. 05.05.2018 işbaşı yapabilir diye. Benim maaşımdan ve günümden de 2 gün kesildi 1 gün kesinti olması gerek miyormuydu? Teşekkürler…

 174. Mrb ben özel sektörde caiısıyorum mesai saatleri dışında trafik kazası geçirdim ve on aydır raporluyum rapor parası alıyorum benim merak ettiğim ise bu kadar uzun süre raporlu olduğum için işvren benim rapor parası dışında benim maaşımı vermesi gerekir mi gerekmez mi birde benim çıkışımı verebilir mi

 175. Benim eşim ücretli ogretmen olarak çalışırken hamilelikten dolayi is gormezlik raporu aldı 1 aylık bir rapor parası aldı ama şimdi ilçe mili eğitim raporlu olduğu halde eşimin çıkışını verecek çıkış verirse sgk 10 günlük daha rapor parası vermek ve geriye kalan parayi alamayacağız devlet bu konuda işçiyi korumuyor mu yani is gormezlik raporu olan biri 8 hafta doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 16 haftalik bir rapor parası alması gerekmiyor mu boz dava yoluna gidebilirmiyiz

  1. Mustafa bey haklı da olsanız, mevzuat bakımından süreç böyle işler ve dava da açsanız sonuç alabileceğinizi zannetmiyorum.

 176. Yarı kamu yarı özel taş fabrikasında çalışıyorum baş dönmesi ve halsizlikten aile hekimimden 2 günlük istirahat raporu aldım bundan önce de almış olduğum 2 günlük rapordan kesim yapılmadı ama geçen ay aldığım 2 günlük rapordan kesim yapıldı bildiğim2 günün üzerindeki raporlara kesim yapılıyor açıklarsanız sevinirim iyi akşamlar

 177. 3 gün rapor aldim iş yeri iki günü nü kesiyor ve 3üncü günü nü de kesecekmi yoksa ssk mi ödeyecek

 178. Merhaba,
  17.05.2018 tarihinde iş kazası olarak düştüm ve bileğim çatladı 10 gün rapor aldım daha sonrası için bugün tekrar kontrole gittiğim de 10 gün daha rapor verdiler.Toplam 20 günlük raporumdan kesinti olacak mı?ve bu tutarı SGK dan mı yoksa işverenim tarafından maaşımla beraber mi alacağım?

 179. İstirahat raporu alan bir işçinin SGK sorgulama ve maaşı yatmaya devam edebilir mi ve rapor ücreti ve maaşı aynı anda yattiginda ne yapmalidir

  1. Evet, bunun önünde bir engel yoktur. Ama bu işçinin kesinlikle çalışmaması gerekir.

   1. Aradan 2 sene geçmişse işveren bu rapor paralarını toplu bir şekilde işciden isteye bilirmi

    1. Merhaba, kanaatimce isteyebilir ve işçi çalışıyorsa maaşından da kesebilir. Ancak bunu o zamanki maaş üzerinden ve faiz uygulamadan yapması gerekir.

 180. Merhaba Özel sektörde çalışıyorum trafik Kazası geçirdim
  14.03.2018 15gün hastane yattım raporluydum sonra başka bir hastane sevk edildim bacağımdan ameliyat oldum 28,03,2018 -18,05.2018 45 gün rapar verdi doktor raporum bitti doktor kontrolünden sonra tekrar 19,05.2018 19,06,2018 30 günlük daha rapor verdi şuan bana e devlet rapor parası 1,319 tl para yatmış diğer günlerinde rapor ücretini SGK yatıracakmı bana özel sektörde çalıştığım için iş veren maaş ve Ssk ödememiş 3 Aydan 13 gün Ödemiş 4.ay Ssk 0 yatmış 5.ayda 0 peki şimdi bana SGK rapor ücreti yatıracakmı

 181. İki aydır dizimdeki sorun nedeni ile hastalık raporu alıyorum.. raporlar 15 gün ve 10 günlük olmak üzere iki ay boyunca 5 tane alındı.. size sorum acaba her raporda mı iki gün kesinti oluyor yoksa ilk raporda mı sadece.

 182. Merhaba
  1 günlük istirahat raporu alınabilir mi ve maaş kesintisi olur mu? Aylık sabit maaş ile çalışıyorum

 183. Merhaba ameliyat oldum 24 Nisan da 10 gün rapor aldım e-devlet en baktım Nisan ayı 10 gün gün sayım gözüküyor dogrumu acaba teşekkür

 184. İyi günler Ben 2017 nin mart ayında parmağımı pres makinasına kaptırdım parmağın bir kısmı yok oldu 2 ameliyat geçirdim bileğimden doku alınarak parmağıma eklendi halan raporluyom ve parmağımda sıkıntı devam ediyor 3. Ameliyatta gerekebilir deniyor.. İlk aylarda raporlu gün sayısı kadar maaş alıyordum şimdi ise yaklaşık 4-5 aydır aynı parayı alıyorum 1.671tl sabit maaşmı bağlanmış oluyor? Ve ben iş kazasından dolayı şikayette bulunmadım bukadar uzun bir süreç olacağını bilmediğimden iş kaybetme korkusuyla hiç bir şey yapmadım iş veren beni hiç arayıp sormadı ve benim bu süreçte çok canım yandı bu durumda ne yapanilirim ?

  1. Öncelikle, SGK’ya giderek ödenen paranın ne olduğunu sormanızı öneririm. Haklarınız için ise bir avukatla yüz yüze görüşmelisiniz.

 185. 4d işci sinin rapor parası kac gunden ıtıbaren kesılıyor veya odenmıyor 2 gun rapora kesıntı oluyormu

  1. Aysun hanım, yazıda belirttiğimiz hususlar 4d kapsamındaki işçiler için de geçerlidir.

 186. Hayırlı geceler ben 10 gün rapor aldım çalıştığım işyeri benden nekadr keser bilgi almak istiyorum saygılar

 187. merhaba.ben bi işverenim.yanımdaki çalışanım mide kanseri teşhisiyle ameliyat oldu gun sonunda hastaneden çıkış yapıldı.bir hafta sonra kontrole çagrıldı.çalışanım kaç gun rapor alabilir?bu raporu ne kadar uzartabilişr.devamında kemoterapi tedavisi surecek.maaş odemeye ne kadar devam etmeliyim.işten çıkarabilir miyim.

 188. merhaba kolay gelsin ben otel de çalışıyorum ve maaşlı personelim hastalandım 2 gün rapor aldım iş yeri parasını kesti sizin yazınıza göre anladığım maaşlı çalışanın rapor parası kesilmez diyorsunuz ben bunu nereye şikayet edebilirim şimdiden teşekkurler

  1. Celalettin bey, yazıyı lütfen tekrar okuyunuz. Maaşlı çalışanın rapor parasının kesilmeyeceğini söylemiyoruz.

 189. Ben asgari ücretle çalışan biriyim iş yerinde bir kaza geçirdim bacagımın eklem yerinde ve baglarında kopmalar oluştu doktor bana 10 gün sonra 5 gündaha toplam 15 gün rapor verdi aradan 4 ay geçmesine ragmen bacagımda daha agrılar oluşuyor üstelik özel hastaneye gittim bütün masrafları ilaç parası dahi kendim ödedim .bunuda işyerine özellikle bildirdim ama yinede hastane masrafınıda alamadım. Üstelik İş yeri benden 620 tl maaşımdan kesti SSK bana 430 tl ödedi artı 13 gün sigortam kesildi .böyle birşey hakmıdır yani

 190. 5 gün iş görmemezlikten raporu aldım bel fıtığı tesisi kondu.maaş ve fazla mesai dahil bütün çalıştığım saatin ssk sı ödeniyor ssk bana bu 5 günü maaşımın günlük tutarındaki ödemesini mi yapacak.saygılar.

 191. öncellikle güzel yazınız için teşekkür ederim.iki sorum olacak; maktu usulü çalışanlar raporlu oldukları dönemdeki maaşlarının belli kısmını alabilmek için herhengi bi yere başvurmaları gerekiyor mu?yoksa işveren mi hallediyor bu durumu? puantaj usulu çalışanlarda raporlu oldukları dönemde maaş kesintileri nasıl hesaplanıyor? toplam aldığı maaşa göre basit oran üzerinden mi yoksa sabit bi kesinti ücreti miş var? çok teşşekür ederim kolay gelsin

  1. Merhaba. İşçi maktu maaş alıyorsa, bunun için bir yere başvurması gerekmez. Hem rapor parası alır hem de işveren ücretini işçiye öder. Günlük ücret alanlarda sabit bir kesinti yoktur. İşçinin günlük ücreti 100 liraysa ve 5 gün işe gelmemişse, 500 lirası kesilir.

 192. Merhaba, temizlik şirketinde çalışan arkadaşım burnundan ameliyat olduğu için rapor almış. Fakat unuttuğu için raporu işverenine teslim etmemiş. 1 hafta önce işveren arkadaşıma sgk tarafından 800 TL ceza kesildiğini bu cezayı da sen ödeyeceksin senin maaşından keseceğiz demişler. Bu durum hukukimidir. İşveren bu cezayı arkadaşımın maaşından kesinti yaparak karşılayabilir mi? Su aşamada arkadaşım ne yapabilir veya nasıl bir yol izleyebilir. Not: arkadaşımin hesabına 120 TL işgöremezlik parası yatmis

  1. Sinan bey, işyerine gelen idari para cezasının içeriğini bilmeden yorum yapamayız.

 193. Ben ehliyetsiz olarak trafik kazası geçirdim ve 2 yıldır tedavi görmekteyim.iki yıl boyunca maaşım asgari ücret üzerinden yattı rapor bitimlerinde. Son raporum trafik kazası geçiyormuş bu yüzden sıkıcı bana 2 yıllık geriye dönük borc çıkardı.sebep olacakta ehliyetsiz trafik kazası geçirmem olduğu söylendi. Konu hakkında bilgi rica ediyorum

  1. Ahmet bey, dosya içeriğini bilmeden yorum yapamayız. Bir avukata bizzat danışmanızı öneririm.

 194. Merhaba,
  Ben ekim ayi icinde 5 gunluk rapor aldim. Ve maasimdan 5 gunluk ucret kesildi. Oysaki SGK bunun sadece 3 gununun ucretini ve 2/3 oraninda odeyecek. Ama sizin yazinizdan anladigim benim maasimdan bir kaybimin olmamasi gerektigi.
  İşyerimle konuştugumda 5 gunluk ucreti kesmeleri gerektigini, eskiden raporlulara maaslarinin tam yatirildigini ve bu yuzden ceza yediklerini soylediler. Mali musavir arkadasimla konustugumda da isyerimin yaptigi gibi bir uygulamanin soz konusu oldugunu soyledi.
  Uygulamada sorun mu var, ben mi yanlis anladim?
  Tesekkurler

 195. MERHABA ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANIM…EŞİMİN ANNESİ RAHATSIZLANDI,ONUN YANINA GİTMEMİZ GEREKİYOR AMA MESAFE 650 KM,HAFTASONU ÇALIŞMIYORUM ANCAK (CUMARTESİ,PAZAR) BU SÜRE GİDİP GELMEMİZ İÇİN YETERLİ DEĞİL.BEN HAFTASONU İLE BU RAPORU BİRLEŞTİREREK GİDİP GELMEYİ PLANLIYORUM AKSİ TAKTİRDE İZİN VERMEYECEKLERİNİ BİLDİĞİMDEN BU YOLA BAŞVURMAK ZORUNDAYIM,BİR ARKADAŞIM VAR MUHASEBECİ KENDİSİ,2 GÜNLÜK RAPOR ALDIĞIMDA ÜCRET KESİNTİSİ OLMADI DEDİ.BENİM DE AYNI ŞEKİLDE 2 GÜN RAPOR ALMAMI TAVSİYE EDİYOR.BENİM SORUM ŞU,2 GÜN MÜ RAPOR ALMALIYIM 3 GÜN MÜ,ÜCRET KESİNTİSİ YAŞAMAMAK İÇİN.SGK KONUSUNDA KAÇAK GÖÇEK BİR DURUM YOK,NE ALIYORSAM ONU YATIRIYOR İŞVEREN.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

  1. Merhaba. Arkadaşınız yanlış bilgi vermiş olabilir. 2 gün de rapor alsanız, 3 gün de; eğer ücretiniz günlük belirleniyorsa kesilecektir.

 196. MERHABALAR BEN BUNDAN 3 AY ÖNCE GİRMİŞ OLDUĞUM İŞ YERİM DE ÇALIŞMAMIN 13. GÜNÜNDE SİGORTASIZ OLARAK BİR İŞ KAZASI GEÇİRDİM SOL ELİMİN İŞARET PARMAĞI KOPTU 13 GÜN HASTAHANEDE YATTIM PARMAĞIM YERİNE DİKİLDİ FAKAT HİS YOK KAN DOLAŞIMI YOK GÖRÜNTÜ BOZUK ŞUANDA FİZİK TEDAVİM DEVAM EDİYOR 120 GÜNLÜK RAPORUM VAR HASTAHANEYE İŞ KAZASI OLARAK SÖYLENMEDİ İŞ YERİ DAVACI OLMAYIN DEDİ BENDE KENDİSİNE İNANDIM ŞUANDA HİÇ TANIMADIĞIM BİR KİŞİYİ KARŞIMA ÇIKARDI SANIRIM TEHDİT EDİYOR BİRDE İŞ GÜVENLİĞİ YOK KAZAYA SEBEBİYET VEREN İŞ MAKİNESİ ( FORKLİFT DEVE ) KULLANICISININ EHLİYETİ YOK SSK YA ŞİKAYET EDECEĞİM NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

  1. Nilay hanım .ok geçmiş olsun. SGK’ya yapacağınız şikayetin çok anlamı olmayacaktır. Doğrudan dava açmanızı öneririm. İstanbul’daysanız ve avukata ihtiyacınız varsa, sizi bu konuda yönlendirebilirim.

 197. Ben işkurda çalışan biriydim bel fıtığı rahatsızlığımdan 10 gün rapor aldım ve o aldığım 10 günlük rapor ücreti kesildi ama denilene göre ssk verecek diyorlar peki bunun bir sağlamlığı varmı

  1. 10 gün mü 8 gün mü verecek? Bunu net bir sorun siz. Evet, Sgk tarafından PTT ‘ye TC numaranıza 10 gün içinde ödenir. Gidip çekebilirsiniz.

 198. 14092017 de is kazası geçirdim su an ikinci raporumu aldım sorum su firma asgari ücreti bankaya kalanı elden veriyor rapor paralarını is verene geri ödesem tam maasi alabilirmiyim yasal haklarım nelerdir bilgilendirirseniz sevinirim bu konu da cok mağdur var

  1. Emin bey, normalde size resmi ücretiniz neyse, onun 2/3 ü ödenir ve başkaca ücret ödenmesi gerekmez. Bahsettiğiniz durum hakkaniyet gereği olsa da, açıkçası hukuken işverenin takdirinde olacaktır.

 199. İs yerinde kolum kirildi tas ocaginda soforum doktorum 30 gun rapor verdi ancak bizim maaslarmiz asgari duzey banka uzerinden yatiyo diger kismi elden verilio 22/10/2017 de raporum bitio kesinti olacakmi rapor ucretini ne zamn alabilirim tesekkur ederim simdiden kolay gelsin

  1. Hakan bey, rapor paranızı ancak raporunuz bittikten sonra alabilirsiniz. Ayrıca rapor parası, resmiyette görünen ücretiniz neyse, onun 2/3’ü olarak ödenir.

 200. iş kazasında tutanak tutulup rapor verilince diyelim 30 gün sigorta pirimimi ssk mı yatırıyor

  1. Aydın bey merhaba. işçi raporluyken ne SGK ne de işveren işçinin sigortasını yatırmak zorunda değildir. Sadece, işveren dilerse işçisine ücret ödeyip sigortasını bildirebilir.

   1. Merhaba ben işkur da kursiyer olarak çalışıyorum rahatsız ligim sebebiyle iki günlük istirahat raporu aldım fakat onun iş veren yardımcı si tarafından geçersiz olduğu söylenip geri cevirildi ne kadar doğru sizce böyle olması

 201. ben iş kazası geçirdim doku kaybı oldu 08/26/2017 ama cumrtasi oldugu için başhekimlik onaylamadı ve bu arada dörtgün kurban bayramıda araya girdi bayram bitimi 06/09/2017 başhekime onaylatıp calışır diye acilden yazmışlar ama plastik cerraha gitim yarama bakıp 06/09/2017 tarihinden 14/09/2017 tarihine raporumu uzatıp kontrol verdi paramı ne zaman alabilirim yani 26/08/2017 den çalışır diye 06/09/2017 tarihine olan param yatarmı birde iş kazasında bizden vergi kesiliyormu

  1. Aydın bey, rapor parasını ancak raporunuzun bitiminde alabilirsiniz. Her hangi bir kesinti olmayacaktır.

 202. mustafa baysal bey , sadece işçiler değil işverenler içinde güzel ve gayet anlaşılır bir yazı olmuş. zira her önüne gelen fikir beyan ediyor, olur yahut olmaz diye. bu sebepten mütevellit zihinler karışıyorken sizin akedemik bir düzende ele aldığınız yazınızda fikir karmaşası olmadan bilgi doğru bir şekilde anlaşılıyor. bu sebeple yazını çok beğendim. kolay gelsin.

  1. Lokman bey, böyle yorumlar motivasyonumu artırdığı gibi beni mutlu da ediyor. Çok teşekkür ederim.

    1. Merhaba, yazıdaki şartlara göre sizin cevabı bulmanız gerekir. Ama iş kazası özelinde soruyorsanız, iş kazası olması maaşın kesilmesine engel bir durum değildir.

 203. işçi çalıştığı işyerinin bulunduğu ilde değilde başka bir ilden rapor alması durumunda bu rapor geçerli olurmu.

  1. Ramazan bey elbette geçerli olur. Ancak işçi çalışması gereken bir günde ve başka bir ilde rapor alıyorsa, işverenin fesih ve benzeri yönden bazı hakları gündeme gelecektir. Ama örneğin tatilde ya da izindeyken başka bir ilden rapor alınması kadar doğal ne olabilir ki?

   1. mustafa hocam sorum su adım isa çalıkıran ben emeklo olcam suan 10651 gunum var baslan gıc 1986 ama 1989 belediye girdim 2019 1 ayıda emekli olacam benim ögrenm ek ıstedigim ssknın emeklı maas hesaplamada 4026.19 gorukuyor alacam maas bu raporlar nedeniyle maasada emeklı masında dusus olurmu saygılarımla

    1. İsa bey aldığınız raporlar doğrudan emekli maaşını düşürmez. Ama sgk prim gününüz azaldığı için uzun vadede çok az etkisi mutlaka olur.

 204. merhaba, öncelikle yazınız ve emeğiniz için çok teşekkürler. Bir sorum olacak. SGK’dan rapor parası alabilmek için raporun tek seferde mi 2 gün üzerinde olması gerekir. Örneğin 7 gün boyunca her gün için ayrı ayrı rapor alınırsa SGK’dan rapor için ödeme alabilir miyiz?

  1. Merhaba, bu uygulamanın amacı zaten işçinin bu konuyu koz kullanmaması içindir. Tek seferde 4 gün rapor alırsanız 3. ve 4. günü Sgk öder.
   Her gün tek tek ayrı ayrı rapor alırsanız ne işveren ne de Sgk öder. Sizden çıkar.
   Bundan mütevellit tavsiyemiz, gerçekten sağlık probleminiz varsa konuyu hekime bırakmanızdır…

   1. merhaba,

    sormak istediğim husus şu;
    bir personel ilk önce ayın 1 ve 2’de 2 gün
    ayın 3 ve 7’de 5 gün rapor aldıysa
    ilk 2 günlük raporunu ücretli olarak verip, diğer günlerin parça parça (fakat tarih arası vermeden) rapor alması durumunda ne yapmalıyız.

   2. ay icinde bir gün bir hafta dier hafta da iki gun rapor kullandigim için maasimdan kesinti yaptilar ben aylik maasla ozel hir sirkette calisanim bilgi verirseniz cok.sevinirm

    1. Merhaba, rapor aldığınız zaman istirahat gününüz kadar ücretinizin kesilmesi gayet normal bir uygulama. Nasıl bir bilgi istiyorsunuz? Onu anlamadım.

 205. Yani bu kadar yazmanın ne gereği var arkadaş. Milletin niye kafasını bulandırıyorsunuz net kısa yazın anlasın herkes. ben birşeyler yazayımda millet okusun boş boş. faydanızdan çok zararınız var.

  Rapor ne kadar olursa olsun işveren gelmediği günlerin ücretini keser hakkıdır. dilerse de verebilir, işverene kalmış bir durumdur. 1 günü de keser 2 günü de keser 20 günü de 50 günü de.

  Tek raporda 3 gün ve daha fazla alınan raporlar için SGK ödeme yapar. SGK 1 ve 2 günlük raporlara ödeme yapmaz.

  şunu da yazayım 50 sayfada ona yazmışsınızdır kesin başka bir yerde :

  Raporlu işçiyi işveren işten çıkarabilmesi için; uzun vadede arada gün kaybı olmayan ve biriken raporlarda çıkarabilir. örneği İhbar süresi 4 hafta olan 1 yıllık bir işçiyi işveren rapor sebebiyle işten çıkarabilmesi için 4 hafta ihbar süresi + 6 hafta lık süre boyunca sürekli art arda rapor alması gerekir. yani 1 yıllık bir işçiyi çıkarabilmek için 70 gün aralıksız rapor almış olması gerekir.

  belki birileri burayı okurda net cevaplar bulur.

  1. Yusuf bey, anlaşılan konunuz uzmanı sizsiniz. Ama birkaç hatanızı düzeltmem gerekir. İşçinin aldığı rapor nedeniyle işten çıkarılması için, örneğin 4+6 hafta boyunca ART ARDA rapor alması gerekmez. Bir yıllık süre zarfında, bu kadar rapor alınması yeterlidir.

   İkincisi; rapor ne olursa olsun, işveren işçinin ücretini KESEMEZ. Bu UZUN yazıyı okuma zahmetine katlansaydınız, işçinin maaşının MAKTU olarak belirlendiği durumlarda, raporlu günlerin ücretinin kesilmeyeceğini görürdünüz. Ama siz zaten işin UZMANI olduğunuz için, size şimdi MAKTU ücretin ne olduğunu anlatmama GEREK YOK. Ha, zaten yazı içinde tanımı vardı ama yazı çok UZUN olduğu için okuduğunuzu zannetmiyorum.

   Gelelim son mevzuya; uzun uzun yazdığımndan bahisle şikayet ettiğiniz bu yorumunuzun yaklaşık 150 kelime ve 1000 karakterden oluştuğunu biliyor muydunuz? Sizin gibi, bilgili insanlar keşke, en azından benim yaptığım gibi, bilemeyen/öğrenmek isteyen işçiler için siteler açsa da biz de bilginizden faydalansak.

   1. Ben aylık asgari ücret geri kalan elden aliyorum 5 günlük rapor verdi doktor elim kesildi iş kazası olarak bnm maaşımdan herhangi bir ücret kesilirmi bey efendi yani o 5 gün keserlermi

    1. Erkan bey asgari ücretli olduğunuza yani ücretiniz günlük belirlendiğine göre, evet işveren size bu günlerin ücretini ödemek zorunda değildir.

   2. 4,5 aydır Asgari ücret ile çalışmaktayım. 5,6 ve 7 aralık tarihlerini kapsayan 3 gün iş kazası raporum var. Ayrıca 27,28 ve 29 aralık tarihlerini kapsayan 3 gün meslek hastalığı raporum var. 2 vakada aynı ay içerisinde gerçekleşti. İşveren iş kazası günlerini maaştan kesebilirmi? İşveren Meslek hastalığı olan günlerde 3 günümü maaştan kesebilir mı?

    1. Merhaba, iş kazası olması yazımdaki ana fikri değiştirmez. Maaşınızın kesilip kesilmemesi iş kazasına değil, yazıda açıkladığım gerekçelere bağlıdır.

     1. 1 aydır raporluyum iş kazası geçirdim asgeri maaş yatar mı yoksa rapor parası mı alırım

  2. Ağızına sağlık yusuf bey çok net ve açık tebrik ediyorum mustafa baysal bey kızmış olmalı bu durumdan 😀

Başa dön tuşu