Fesih

Raporlu işçi başka işyerinde çalışabilir mi?

İşçi raporluyken başka işyerinde çalışabilir mi?

Hastalanan, iş kazası geçiren ya da analık iznine ayrılan bir işçi sağlık raporu alabilir. Raporlu olunan bu günlerde işçinin çalışma zorlanmaması gerekir. Ancak bazı durumlarda, raporlu işçinin başka bir işyerinde çalıştığı görülmektedir. Bu mümkün müdür? Raporluyken başka işyerinde çalışan işçi işten çıkarılabilir mi?

İş göremezlik raporu

İş göremezlik raporunun ne olduğunu daha önce açıklamıştık. İşçinin hastalanması ve bunun sonucunda doktor tarafından işçiye istirahat verilmesi son derece normaldir. İşçinin sağlık raporuna itimat etmeyen işveren, hakem hastaneye başvurabilir. Ayrıca raporlu olan bir işçiyi çalıştırmak kanunen yasaklanmamış olsa da, bunun önemli bir takım riskleri olduğu da muhakkaktır.

Raporlu işçi başka yerde çalışırsa

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bunun her şeyden önce etik olmadığını sanırım herkes kabul edecektir. Sağlık raporu alan bir işçi işe gelmediğinde, işveren ona ücret ödemek zorunda olmasa da, işlerinin aksayacağı bir gerçektir. Bu nedenle, sağlık raporu alan bir işçinin istirahat etmesi gerekir.

Ancak özellikle ekonomik koşulla nedeniyle işçiler bazen, raporlu oldukları için işe gitmedikleri zamanda, kayıtlı ya da kayıtsız olarak başka işlerde çalışabilmektedir. Bunun sonucu ne olur?

Raporlu işçinin başka yerde çalışmasına dair Yargıtay kararı

raporluyken başka yerde çalışmak fesih

Gelin, yukarıdaki sorunun cevabını şu Yargıtay kararından bulalım:

“Somut olayda, davalıya ait işyerinde hemşire olarak çalışan davacının iş sözleşmesi, 05.05.2011-09.05.2011, 10.05.2011-14.05.2011, 14.05.2011-18.05.2011 tarihleri arasında üç adet sağlık raporu alarak davalı işverene sunmasına rağmen, bu tarihlerde, dava dışı … A.Ş.’ye ait işyerinde çalıştığının tespit edildiği gerekçesi gösterilerek haklı sebep iddiasıyla feshedilmiştir. Dava dilekçesinde ise, davacının fesih bildiriminde gösterilen tarihlerde raporlu olduğu ve raporlu olduğu bu tarihlerde herhangi bir işyerinde çalışmadığı iddia edilmiştir. Davacıya ait hizmet döküm cetvelinde, davacının anılan tarihlerde dava dışı … A.Ş. işçisi olarak çalışması kayıtlıdır. Mahkemece, dava dışı … A.Ş’den celp edilen işyeri turnike giriş çıkış kayıtlarının incelenmesinden de, davacının kayden dava dışı … A.Ş. işçisi olarak, 5-11-12-13-15-16-17.05.2011 tarihlerinde belli saat aralıklarında dava dışı … A.Ş. işyerinde çalıştığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar davacı şahidi anılan tarihlerde davacının dava dışı işyerinde çalışmadığını, fakat davacıya ait işe giriş ve çıkışlarda kullanılan kartın kendisi tarafından kullanıldığını beyan etmiş; davacı vekilince de davacının anılan tarihlerde çalışmasının olmadığına ilişkin … A.Ş. kaşe ve imzalı 28.02.2012 tarihli yazı sunulmuş ise de, yazılı delil niteliğindeki turnike giriş çıkış kayıtları karşısında, anılan şahit beyanına ve 28.02.2012 tarihli yazıya itibar edilemez. Anılan sebeplerle, yazılı fesih bildiriminde gösterilen işçi davranışı davalı işverence ispatlanmıştır. İşçinin bu davranışı doğruluk ve bağlılığa aykırı olup, fesih 4857 s. Kanun’un 25/II-e. maddesi uyarınca haklı sebebe dayandığından davanın reddi gerekirken, yazılı gerekçeyle kabulü bozmayı gerektirmiştir.” (22 Hukuk, 2013/19773 K.)

Raporluyken başka yerde çalışmak fesih sebebi

Yukarıdaki karardan da açıkça görüleceği üzere; raporlu olduğu halde başka işyerinde çalıştığı tespit edilen işçinin iş sözleşmesi tazminatsız olarak ve derhal feshedilebilecektir. İşçinin başka bir işyerinde çalıştığı; sigorta kayıtları, puantaj kayıtları, fotoğraf, video ya da tanık gibi delillerle kanıtlanabilmektedir.

SONUÇ

Rapor alan bir işçinin istirahat etmesi beklenir. Hal böyle iken, bu işçinin bir başka işyerinde çalışması her şeyden önce doğruluk ve bağlılığa aykırı bir davranış olacaktır. Bunun sonucunda ise, işveren işçisini 4857 sayılı İş Kanununun 25/II-e maddesi gereğince tazminatsız ve derhal işten çıkarabilecektir.

İşçinin raporluyken bir başka işyerinde çalıştığı, her şeyden önce sigorta kayıtlarıyla tespit edilebilir. Ancak işçi kayıt dışı çalışmış olsa bile; tanık beyanları, puantaj kayıtları, fotoğraf ve benzeri diğer delillerle de bu durumun ispat edilebileceği unutulmamalıdır.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 Yorum

  1. Merhaba bir hafta sonra doğum iznine cikiyorum izinden hemen sonra istifa versem işyeri sorun çıkarır mı doğum paramı yatırır mı acaba

  2. BİZLER ASIL İŞ YAPAN ÜNİVERSİTE MEZUNU ÇALIŞANLARIZ.AMA YÜZDE 70 PERSONEL GİDERLERİ OLMALIDIR ŞARTINDAN DOLAYI KADROYA ALINMADIK. ACABA MAHKEME YOLUYLA HAKKIMIZI ALABİLİRMİYİZ ?. ÇÜNKÜ AYNI ŞARTA TAKILACAK TEMİZLİK VE PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARINI DİREK KADROYA ALINDI.BU ADALETSİZLİK DEĞİL Mİ ?TEŞEKKÜRLER

Başa dön tuşu