SGK

Özel muayenehaneden alınan sağlık raporu

Nerede ve ne zaman hastalanacağımızı hiçbirimiz bilemeyiz, haliyle tedavi göreceğimiz yeri de önceden bilmemiz mümkün olmaz. Benzer şekilde özel bir doktor muayenehanesine gittiğimizde, doktor istirahat etmemizi tavsiye edebilir. Peki, ama özel muayenehaneden alınan rapor geçerli mi?

Rapor alan işçi

İşçi de hasta olabilir, kaza geçirebilir ya da doğum yapabilir. Hangi nedenle olursa olsun, işçi sağlık raporu aldığında artık istirahat etmesi ve çalışmaması beklenir.

Rapor alan işçinin maaşının kesilip kesilmeyeceğini daha önce yazmıştım, dilerseniz öncelikle o yazıma bir göz atabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/raporlu-iscinin-maasi-kesilir-mi/

Rapor parası nedir?

İşçinin sağlık raporu alması halinde, ona geçici iş göremezlik ödeneği ya da uygulamadaki ismi ile rapor parası ödenmesi gerekir. Ancak rapor parası her halde ve şartta ödenen bir ödenek değildir ve belirli şartlara tabidir.

Bu yazının konusunu dağıtmamak adına rapor parası ile ilgili detaylara girmek istemiyorum; bunun yerine şu yazıma bakabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/rapor-parasi-ya-da-gecici-is-goremezlik-odenegi-nedir/

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Hangi sağlık raporları geçerli?

SGK’nın raporlu işçiye geçici iş göremezlik ödeneği ödeyebilmesi için, her şeyden önce bu raporun geçerli bir rapor olması gerekir.

Geçerli sağlık raporundan kasıt nedir? İşte bunu öğrenmek için bakabileceğimiz yerlerden birisi SGK’nın 2016/21 sayılı “Kısa Vadeli Sigorta Kolları İşlemleri Genelgesi”dir.

Bu genelgenin 6.1.1. maddesine göre; istirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi gerekir.

O halde tam bu noktada ikinci bir sorunun sorulması gerekir: Özel muayenehane bir sağlık hizmeti sunucusu mudur?

Sağlık hizmet sunucusu

Sağlık hizmeti sunucuları; vatandaşlara sağlık hizmeti veren poliklinik ve hastane benzer yerleri ifade eder ve SGK bunları üç gruba ayırmıştır. Bu grupları daha önce açıklamıştım: https://mustafabaysal.com/birinci-ikinci-ve-ucuncu-basamak-saglik-kuruluslari-hangileridir/

Bu yazıdan da görüleceği üzere ÖZEL sağlık hizmet sunucuları şunlardan ibarettir:

  • İşyeri hekimlikleri
  • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel poliklinikler
  • Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet veren merkez veya birimler
  • Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları
özel muayenehaneden alınan rapor geçerli mi?

Özel muayenehane sağlık hizmet sunucusu değil

Yukarıda açık ve net şekilde hangi özel sağlık kuruluşlarının birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olduğu sıralanmıştır.

Özel doktor muayenehaneleri bunlar arasında sayılmadığından, sağlık hizmet sunucusu olarak kabul edilmezler. Nitekim Kısa Vadeli Sigorta Kolları Genelgesinin 6.1.2 maddesinde bu durum şöyle ifade edilir:

“Sağlık Uygulama Tebliğinde, “İş Yeri Hekimlikleri, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan özel poliklinikler, “Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları” birinci basamak özel sağlık kuruluşu olarak tanımlanmıştır.

Bu tanıma istinaden ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan sağlık kuruluşu kapsamında olanlar hariç olmak üzere “Muayenehaneler” sağlık hizmet sunucuları arasında belirtilmediğinden, herhangi bir sağlık tesisine bağlı olmadan özel muayenehanesi olan hekimler tarafından sigortalılar adına düzenlenen raporlara istinaden sigortalıların istirahatli bırakıldığı sürelere ait geçici iş göremezlik ödenekleri ödenmeyecektir.”.

Özel muayenehaneden alınan rapor ne olacak?

Her şeye rağmen, işçi özel doktor muayenehanesinden rapor almışsa ne olur? Bu durumda işçi elindeki bu raporla, bir sağlık hizmetleri sunucusuna giderek (aile hekimliği, hastane vb.) ilgili doktordan geçerli bir rapor yazmasını isteyebilir.

Bunun haricinde, işçinin elinde bulunan ve özel muayenehane doktoru tarafından düzenlenmiş bir sağlık raporuna istinaden SGK rapor parası ödemesi yapmayacaktır.

diş hekiminden alınan rapor geçerli mi?

İşyeri özel muayenehane raporunu kabul edebilir mi?

Buraya kadar yazılan her şey, sağlık raporuna istinaden rapor parasının ödenip ödenmeyeceği ile ilgiliydi. Rapor parasından öte, bir de işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi bakımından da olayın incelenmesi gerekir.

Kanaatimce; özel muayenehaneden alınan rapora istinaden SGK’nın rapor parası ödememesi, bu raporu geçersiz kılmaz. Bu yalnızca SGK’nın yapacağı ödemeye ilişkin bir mevzuat gerekliliği olup bir işçi özel doktor muayenehanesinden rapor almış ve işe gelmemişse, artık bu durumda işçinin mazeretli kabul edilmesi gerekir.

İşçisinin bu durumu suiistimal ettiğini düşünen bir işveren varsa, onun yapması gereken zaten bu konuda işçisini uyarmak ve gerekirse işten çıkarmak olmalıdır. Bunun haricinde, bu tür özel doktor raporlarına önyargıyla yaklaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum.

SONUÇ

Özel muayenehaneden alınan rapor geçerli mi? Bu sorunun cevabını ikiye ayırarak vermek gerekir. İlki SGK tarafından rapor parası ödenmesi ile ilgiliyken, ikincisi işverenin bu rapora istinaden işçisini mazeretli kabul edip etmeyeceği ile ilgilidir.

Konuyu bir de memurlar bakımından görmek isterseniz, şu yazıma göz atabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/memur-ozel-muayenehane-rapor/

İki açıdan da konuyu hemen yukarıda ele aldım. Özel muayenehaneden alınan rapor ile ilgili sık sorulan sorulardan bazıları şöyledir:

Diş hekimi sağlık raporu verebilir mi?

Normalde özel muayenehane hekimlerince verilen raporları SGK kabul etmez; fakat “Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan “ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları” bunun istisnası olarak belirlenmiştir.
Bu yönetmeliğin 5’inci maddesinde sağlık kuruluşu türleri sayılmış ve bunların ADSM, poliklinik ve muayenehane oldukları ifade edilmiştir.
O halde diş hekimi muayenehanesinin SGK’nın tarif ettiği istisnalardan birisi olduğunu kabul etmek gerekir ve özel diş hekimi tarafından yazılan raporlara istinaden SGK rapor parası ödeyecektir.

Diş hastanesinden alınan rapor geçerli mi?

Evet, diş hastanesinden alınan rapor geçerli olacak ve bu rapora istinaden SGK tarafından rapor parası ödenebilecektir.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu