Devlet Memurları Kanunu

Memurun yıllık rapor hakkı kaç gün?

Memurun rapor hakkı ile ilgili kısıtlamalar ve kurallar olması doğaldır. Sağlık raporunun hangi hallerde geçerli olacağından tutun da nereden alınabileceğine kadar birçok husus mevzuatla belirlenmiştir. Peki, ama memurun yıllık rapor hakkı kaç gündür? Ya da memurun rapor hakkı sınırlandırılabilir mi?

Memurun rapor hakkı

Memurun rapor hakkı, adından da anlaşılacağı üzere, devlet memurunun sağlık raporu alabilmesini ve bu rapora dayanarak işe gelme hakkını ifade eder.

İlk bakışta, memurun hastalanabilmesi herkes gibi mümkün olduğuna göre, sağlık raporuyla ilgili özel bir düzenleme yapılmasına gerek yokmuş gibi düşünülebilse de; mevzuatımız bu alanı boş bırakmamış ve memurun sağlık raporu konusunu tüm detaylarıyla düzenlemiştir.

Memurların sağlık raporlarına ilişkin düzenleme yapan esas mevzuat Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” olup memurun rapor hakkı konusunda da bu yönetmeliğe bakılması gerekir.

Memurun rapor hakkı kaç gün?

Bu sorunun tek bir cevabının olmadığını söylemeliyim. Öncelikle şunu bilmeniz gerekir ki; esas olarak memurun yılda “şu kadar gün” rapor alabileceği şeklinde bir sınırlama da yoktur.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Zaten, memurun ne zaman hastalanabileceğine ya da yılda kaç gün istirahat etmesi gerektiğine, hekimler dışında birinin peşinen karar vermesi kabul edilemez.

Tam bu noktada yukarıda belirtilen yönetmelik memurların aldığı sağlık raporlarını “tek hekimden” ya da “heyetten” alınan sağlık raporu olarak ikili bir ayrıma tabi tutmuş ve iki durumu farklı şekilde değerlendirmiştir.

Memurun heyet raporu hakkı kaç gün?

O halde gelin, öncelikle heyet raporu konusuna değinelim. Memurun heyet raporu hakkı süresi ile ilgili sorunun cevabı son derece basit ve tektir:

Memur istediği kadar heyet raporu alabilir.

Evet, heyet raporu konusunda memura hiçbir kısıtlama getirilmemiştir. Neticede birden fazla hekimden müteşekkil bir kurulun verdiği kararın gereğinin yapılması hususunda yönetmelikte de bir tereddüt bulunmaz.

memurun rapor hakkı

Memurun tek hekim rapor alma hakkı kaç gün?

Tek hekim tarafından düzenlenen sağlık raporlarında ise sonuç değişir. Yönetmelik bu konuda katı hükümler getirmiştir. Önce bu hükümlere bir göz atalım:

 • Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir.
 • Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.
 • Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur.
 • Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı 40 günü geçemez.

Şimdi bu hükümleri tek tek değerlendirelim.

Memur tek hekimden kaç gün rapor alabilir?

Öncelikle şu temel kural her zaman ve mutlaka geçerli olacaktır:

Memurun takvim yılı içinde aldığı TEK HEKİM raporu 40 günü aşamaz.

Bunun anlamı son derece basittir. 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında, memurun tek doktordan aldığı sağlık raporlarındaki istirahat gün sayısı toplanacak ve asla 40’ı aşamayacaktır. Aşarsa ne olur?

memur tek hekim rapor hakkı

Tek hekim raporu 40 günü aşarsa ne olur?

Öyle ya, insanlık hali, memur örneğin yıl içinde 38 gün rapor almışken aniden rahatsızlanabilir ve gittiği acil doktoru ona örneğin 7 gün rapor verebilir. Bu rapor geçersiz mi olacaktır? Elbette hayır, çünkü bu konu raporun geçersizliğiyle ilgili değil, izne çevrilmesiyle ilgilidir.

Bir başka deyişle, doktorun memurun daha önce aldığı tek hekim rapor gün sayısını bilmesi beklenmez ve doktor gerek görürse pekâlâ yeni rapor verebilir.

Buradaki sorun, verilen bu raporun memurun kurumu tarafından izne çevrilmeyecek olmasıdır. İşte böyle bir durumda, memurun aldığı bu tek hekim raporunun bir resmi sağlık kurulunca onaylanması gerekir.

Örneğimizdeki memur 7 günlük sağlık raporunu kurumuna verdiğinde, kurumu bunu izne çevirmeyecek ve memura derhal göreve başlamasını bildirecek, eğer göreve başlamazsa da tek hekim raporunu bir sağlık kuruluna onaylattırmasını talep edecektir.

Tek hekim raporu en çok kaç gün olabilir?

Memurun tek hekimden alabileceği rapor en çok 10 günlük olabilir. Bu sürenin aşılması gerekiyorsa, bu defa memur tarafından heyet raporu alınması icap eder.

Kontrol muayenesi sonrası sağlık raporu

Memura verilen ilk raporda, rapor sonunda memurun kontrole gelmesi istenmiş olabilir. Bu durumda, kontrol muayenesi sırasında da en çok 10 güne kadar rapor verilmesi mümkündür.

Kontrol muayenesinde de 10 günlük raporun yetersiz olduğu görülür ve daha çok rapor verilmek istenirse, aynı şekilde bu raporun da sağlık kurulu tarafından verilmesi şarttır.

memur heyet raporu hakkı

SONUÇ

Memurun rapor hakkı kaç gündür? Bu sorunun cevabı heyet raporu söz konusu olduğunda, sınırsız olduğu şeklindedir. Yani memur, bir sağlık kurulunca uygun görüldüğü müddetçe, yıl içinde dilediği kadar rapor alabilir.

Yalnız burada çok önemli bir detay vardır ki; değinmeden geçmek olmaz. Buna göre; memurun uzun süreli tedaviye ihtiyacı olması nedeniyle 18 aya kadar verilen ücretli sağlık izni vardır. İşte heyet raporuna dayanan bu izin sonunda memur iyileşemezse, bu süreler kadar bir daha ücretli izin verilir. Memur yine iyileşemezse, emekliye sevk edilir.

Memurun tek hekim raporu konusunda ise sınır yılda azami 40 gündür. Bu sürenin üzerine çıkılması gerektiğinde, memurun artık heyet raporu alması gerekir. Aksi takdirde, tek hekimden aldığı raporlar izne çevrilmeyecek ve memur hakkında devamsızlığa ilişkin disiplin hükümleri uygulanacaktır.

Memurların sağlık raporları hakkında yazdığım diğer birkaç yazıya aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Memur hakem hastaneye nasıl gönderilir?

Memuriyet mahalli dışından rapor alınır mı?

Devlet memuru rapor aldığında maaşı kesilir mi?

Memurun rapor hakkı ile ilgili sık sorulan sorular:

Aile hekiminin verdiği rapor tek tekim raporu mudur?

Evet, aile hekiminin verdiği rapor tek hekim raporudur. Benzer şekilde, kurum tabibinin verdiği rapor da tek hekim raporu kabul edilir.

Memur kaç defa rapor alabilir?

Burada bir sınırlama yoktur. Toplamı 40 günü geçmemek şartıyla, memur istediği kadar tek hekim raporu alabilir. Uç bir örnekle, memur 40 seferde ve her biri bir günlük olmak üzere toplam 40 farklı tek hekim raporu bile alabilir.

Engelli memur rapor hakkı kaç gün?

Bu konuda özel bir düzenleme olmayıp engelli memur da diğer memurlarla aynı rapor hakkına sahiptir.

Konuyu bir de izlemek isterseniz aşağıdaki Youtube videoma da göz atabilirsiniz:

Memur rapor hakkı kaç gündür?

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

26 Yorum

  1. Merhaba, SGK ile anlaşmalı olmayan özel muayenehanelerden alınan raporlar geçersizdir Şule hanım.

 1. Malatya’da çalışıyorum. Ameliyat olmam sebebi ile Ankara’ya geldim 30 gün rapor aldım. Rapor bitiş tarihinde işbaşı/kontrol günü var ancak bugün pazar gününe denk geliyor. Bu durumda Pazartesi günü doktora gitsem kontrol olarak rapor tarihim usule uygun uzar mı? Ya da Pazartesi yıllık izin alıp o gün rapor alabilir miyim?

 2. Mustafa Bey merhaba öğretmenim ve heyet raporluyum şu an raporum devam ederken yurt dışına çıkmam gerekecek yeşil pasaportum var vizesiz çıkış yapacağım
  Sorun teşkil eder mi ya da çıkabilir miyim

 3. Mustafa hocam merhaba kolay gelsin. Siz “bir takvim yılı içerisinde memurun tek doktordan aldığı sağlık raporlarındaki istirahat gün sayısı toplanacak ve asla 40’ı aşamayacaktır” demişsiniz. İnternette okuduğum bir yazıda, “memurlar ayrı ayrı hekimlerden olmak şartı ile bir takvim yılı içerisinde toplamda 40 gün rapor kullanabilir.” yazıyor. Ben öğretmenim, aile hekimimden aldığım raporlar hiçbir zaman 10 günü aşmadı ama bir takvim yılı içerisinde kullandığım 40 günlük raporlarımı hep aynı aile hekimimden aldım. Bu durumda benim aldığım raporlarda usulsüzlük mü olmuş oluyor?
  Bir de benim aldığım raporlarda kontrol yazmıyordu. Ama hastalığım devam edince de raporun bitimine hemen aynı aile hekimimden bir daha rapor alıyordum, bu durum da bir usulsüzlük oluyor mu?

  1. Mustafa hocam aynı zamanda internette tek aile hekiminden 10+10 yani en fazla 20 gün rapor alınabilir yazıyor. Her yerde böyle yazıyor. Siz ise bir takvim yılı içerisinde memurun tek doktordan aldığı sağlık raporlarındaki istirahat gün sayısı toplanacak ve asla 40’ı aşamayacaktır demişsiniz. Sizin demenize göre tek aile hekiminden bir takvim yılı içerisinde 40 gün rapor alma hakkımız var. ama internette yazan o yazılara göre bir aile hekiminden bir takvim yılı içerisinde en fazla 20 gün rapor alabiliyoruz. Bu işi ben anlayamadıım. Lütfen bilgilendirebilir misiniz?

 4. Merhaba kolay gelsin hocam, sözleşmeli memur iken kadrolu memur olduk Mayıs itibariyle bu 40 günlük izinde bir değişiklik oldu mu? Yani ben sözleşmeli iken 10 gün kullandım diyelim 30kaldi.. daha sonra mayisda SGK giriş çıkış yapıldı ve memur olduk kalan 30 mudur yoksa sil baştan 40 ile mi hak kazanımı başlar ?

 5. çalıştığım il dışındaki 30 günlük heyet raporum bittiğinde tekrar çalıştığım il dışından kurul heyetinden rapor alırsam soruşturma olur mu?

 6. Merhaba, sağlık personelinin 3 hekim onaylı 40 gün rapor aldım. Bu 40 gün hakkımdan mi gitmistir? Raporda heyet yazıyor fakat e devlette istirahat raporları arasında gözüküyor nasıl anlayabilirim?

  1. Merhaba, heyet raporu ise 40 günlük hakkınızdan eksilme olmaz. Raporun türü de açıkçası raporda ne yazıyorsa o olarak kabul edilir Havva hanım.

 7. Hocam diyanet personeliyim, üniversite tarafından 40 günlük Arapça eğitimi için Ürdün’e gitmeye hak kazandım. İznim yetmediği için yurtdışında rapor alabilir miyim.

  1. Merhaba, böyle bir soruyla ilk defa karşılaşıyorum; fakat kanaatimce mesai saatleri dışında ve ACİL’den olmak kaydıyla rapor almak mümkün olsa gerekir. Burada kurumunuz her şeye rağmen raporu kabul etmek istemeyebilir, bu riski göze almanız icap eder.

 8. Merhaba, aynı okulda görev yaptığım zümredaşım olan öğretmen , doğum izni ile başlattığı süreci çocuk bakmak amacıyla tanıdğı hekim veliler sayesinde sürekli heyet raporları alarak 3 yıldır okula gelmiyor. kendisinin sağlığında hiç birşey yok oysa , çünkü sürekli evnde özel kurs veriyor ve maaşını da her ay alıyor. bu durum meslektaşları olarak bizleri çok rahatsız ediyor. şikayet de edemiyoruz ,şikayet eden belli olacağı için bize saldıracaktır. bu konunun bu kadar istismar edilmesinin önüne nasıl geçilebilir ? siz bizim yerimizde olsaydınız ne yapardınız ?

  1. Merhaba, sorunun cevabını aslında kendiniz vermişsiniz. Ortada heyet raporları var ve bu raporlar geçerli olduğu müddetçe, sorun olmayacaktır. Sorun olması için, memurun ilgili amirlerinin hakem hastane talep etmeleri gerekir. Siz öğretmenlere gelince; bu konuda benim size akıl vermem ne doğru ne de etik olur Sümeyye hanım.

   1. sizde haklısınız, hem hakkı yenen binlerce atamayı bekleyen öğretmen , hem de vergilerimizin bu şekilde istismar edilerek sömürülmesi , havadan maaş alması , ve bizlerin enayiyerine konulması, gerçekten çok acı

 9. Merhaba. Engelli memur statüsünde , memur kadrosunda kamu kurumunda çalışıyorum. Çalıştığım il dışından aldığım/alacağım heyet raporu, usulen geçerli midir ?

 10. İşe mart ayında başladım daha bir yıl dolmadı ama ocak ayında sözleşme yenilenmesi yapıldı. Rapor hakkım ocak ta mi yenilenecek yoksa martta mi yenilenip önceki hakkım olmadan 0 dan mi başlayacak?

  1. Merhaba. Burada takvim yılı esas alınmaz. İlk aldığınız rapor üzerinden bir yıl geçince süre sıfırlanmış olur.

 11. İyi günler Mustafa bey.2005 yılından itibaren TOKİ marifetiyle yapılan konutlarda ikamet etmekteyim .takriben 12 sene önce apartman ortak yerine benim dairemin de gün doğumundan sonra 2-3 saat kadar tek güneş aldığı doğu tarafına site yönetimince isteğim hilafina kuçuk çam fidanları dikilmişti.Zamanla fidanlar büyüdü ve guneşimi engellemeye başladi.4 sene önce durumu site yönetimine bildirdim ve bana keseceklerini soylediler yaz aylarında il dışında olduğundan her sonbaharda söylüyorum keseceklerini söyleyerek 4 yıl geçti.gectigimiz yıl dilekçe ile aynı konu için müracaat ettim fakat söz vermelerine rağmen yine hiç bir işlem yapılmadı.ne yapmam lazım? Yol gösterirseniz çok memnun olacagim

  1. Merhaba. Yapmanız gereken son derece basit. Sulh hukuk mahkemesine başvurup ortak alan işgalinin ortadan kaldırılmasını talep edersiniz. Ağaç dikmek için usule uygun karar alınmamışsa, ağaçların sökülmesine mahkeme tarafından karar verilebilir. Bundan başka, diyalog haricinde, yapacağız bir şey olmaz.

 12. Merhaba çalıştığım il dışındaki başka bir ilde ameliyat oldum. ameliyat sonrası 30 gün heyet raporu verildi.heyet raporunda 30 gün sonrası çalışır yazıyor.rahatsızlıgım devam ettiği için doktorumla telefonda görüştüm 10 gün daha tek hekim raporu vereceğini söyledi.Heyet raporunda iş başı tarihi 18.11.2022 yazıyo kurumumla görüştüğümde ameliyat olduģum hastahanenin il dışında olduğundan bu tarihte tekrar rapor alabilmem için başlama yapıp izne ayrılıp o şekilde almam gerektiği veya çalıştığım ildeki bir hekimden almam gerektiğini söylediler.Bu uygulama doğrumudur?ayrıca çalıştığım yerdeki başka bir hekimden raporu alabilmem için başlama yapıp öylemi almam gerekiyor . teşekkür ederim.

  1. Merhaba, evet size verilen bilgi doğrudur. Raporda işe başlayacağınız tarih yazılı ise o tarihte başlamanız gerekir. Ardından izin alabilir ya da çalıştığınız yerden rapor alabilirsiniz.

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu