Devlet Memurları Kanunu

Memuriyetten nasıl istifa edilir?

İstifa esasen son derece basit ve tek taraflı bir işlemdir; fakat söz konusu devlet memurluğu olunca, tıpkı çalışma koşulları gibi işten ayrılma konusunda da birtakım kuralların getirilmiş olması normaldir. Peki, memuriyetten nasıl istifa edilir?

Memuriyetten istifa etmek

Ülkemizde memuriyet; güvencesi olan ve ortalama hayat standartlarında gelir sağlayan bir iş olduğundan, son derece talep gören bir çalışma şeklidir. Böyle olunca, memuriyetten istifa az rastlanan ve fakat mutlaka karşılaştığımız durumlardan birisidir.

İstifa dilekçesi sonrası işi bırakma süresi

İstifa konusuyla ilgili detaylara girmeden önce bilinmesi gerekir ki; memuriyetteki istifa özel sektördekinden bazı durumlarda farklıdır. Özel sektörde çalışan bir işçi, ihbar tazminatı ödemeyi göze alıyorsa, işi derhal bırakabilir.

Memuriyette ise birden fazla senaryo söz konusudur:

  • Normal şartlar altında istifa tek taraflı bir irade beyanı olsa da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memur, istifa dilekçesini verdikten sonra bu talebinin onaylanmasını beklemelidir. Bir ay içinde onaylanmazsa, memur bir ayın ardından görevini artık onay beklemeksizin derhal bırakabilir.
  • Ancak memurun yaptığı görev bir devir-teslim faaliyetini zorunlu kılıyorsa, memur bu devir-teslimi yapmadan görevini bırakamaz; hatta değil bir ay bir yıl bile geçse, devit-teslim yapmadan görevini bırakması yasaktır.
  • Memurun olağanüstü bir mazereti varsa, bir aylık süreyi bekleme zorunluluğu olmaz ve memur, istifa dilekçesini verdiği gün görevini bırakabilir.

Yukarıdaki bir aylık süreyi beklemeyen memur, istifasının ardından 1 yıl geçmedikçe memuriyetine geri dönemezken; devir-teslim yükümlülüğünü yerine getirmeyen memur 3 sene geçmedikçe memuriyetine geri dönemeyecektir.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Kuralına uygun olarak istifa eden memur ise 6 ay geçmedikçe memuriyetine geri dönmek hakkına sahip değildir.

Memurun istifa edemeyeceği durumlar

Yine Devlet Memurları Kanunu’na göre memur aşağıdaki hallerde istifa edemez ve etse bile bu durum kurumunca kabul edilmez:

  • Seferberlik ve savaş durumu varsa
  • Memur büyük afet bölgelerinden birinde görev yapıyorsa
  • Memur olağanüstü hal ilan edilen bölgede görev yapıyorsa

İşte yukarıdaki hallerden birisinin varlığına rağmen istifa edip görevini bırakan memur, bir daha bu memuriyetine DÖNEMEZ.

memuriyetten istifa usulü

Memur istifa dilekçesi örneği

Memurun istifa dilekçesi son derece basit ve birkaç cümleden müteşekkil bir dilekçe olacaktır. Aşağıdaki ifadelerin yazılı olduğu bir dilekçenin imzalanarak kuruma verilmesi yeterlidir:

“Yürütmekte olduğum memuriyet görevimden …./…./…….. tarihi itibariyle istifa ediyorum. Bilgilerinize arz ederim.”.

657 istifa süreci

Buraya kadar kaleme aldıklarımı kısaca özetlemek gerekirse, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan bir memurun istifa sürecinin şöyle olması gerektiğini söyleyebilirim:

  • Memur öncelikle, yaptığı görevin bir devir-teslimi gerektirip gerektirmediğini öğrenmelidir. Gerektiriyorsa bilmelidir ki; yerine yeni memur gelmeden ve devir-teslim yapmadan ayrılması mümkün değildir.
  • Devir-teslim gerekmiyorsa; istifa dilekçesinin kuruma tesliminin ardından, istifanın kabul edilmesi için beklenmeye başlanmalıdır.
  • Aradan bir ay geçmesine rağmen istifa onaylanmadıysa, müteakip gün memurun görevi bırakarak işten ayrılma hakkı vardır.

Memur her şeye rağmen bu bir aylık süreyi ya da devir-teslimi beklemek istemeyebilir. Bu durumda memur silah zoruyla görevinde tutulacak değildir. Bu şekilde erkenden ve kuralına uymaksızın görevini terk eden memur hakkında, geri dönmek istemesi halinde birtakım yaptırımlar uygulanacaktır ki; bunların neler olduğunu yukarıda zaten izah ettim.

memuriyetten istifa nasıl olur?

SONUÇ

Memuriyetten nasıl istifa edilir? Aslında son derece basit bir dilekçeyle ve kolayca istifa edilir; fakat bekleme sürelerinden devir-teslim zorunluluklarına kadar yazımda belirttiğim birtakım hususların iyi bilinmesi ve kurallara riayet edilmesi gerekir.

Aksi takdirde, istifa usulüne uygun olmazsa ve kişi ileride tekrar memuriyete dönmek isterse, bu dönme süresi uzayabileceği gibi memuriyete geri dönmek asla mümkün de olmayabilir.

Memuriyette istifa sonrası dönüş konusunu merak ediyorsanız, şu yazıma da göz atabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/istifa-eden-memur-ne-zaman-geri-donebilir/

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu