Devlet Memurları Kanunu

Memur site yöneticisi olabilir mi?

Devlet memurunun yapabileceği ve yapamayacağı işler 657 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Apartman yöneticiliği ise memuriyet görevinden bağımsız yürütülen bir görev olup bazı durumlarda maddi birtakım menfaatler de sağlayabilir. Peki, ama memur site yöneticisi olabilir mi? Memur apartman yöneticisi olursa maaş alabilir mi?

Memurun site yöneticisi olması

Devlet memurunun mesaisi belli olup mesai saatleri dışında ne yapacağına kimsenin karışamayacağı düşünülebilir; ancak özel bir istihdam biçimi olan memuriyet, hakların yanında belirli yükümlülükleri ve yasakları da getirir.

Bu yasaklardan birisi de memurun gelir sağlamasıyla ilgilidir ve esasen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28’inci maddesinde düzenlenmiştir.

Gelin hem memura getirilen bu yasağın kapsamında hem de apartman ya da site yöneticisi olmanın bu durumla ilişkisine göz atalım.

Memurun gelir getirici işte çalışma yasağı

657 sayılı Kanun’un 28’inci maddesine göre; memurlar Türk Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamaz.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Yine aynı maddeye göre memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Yukarıda tek tek sayılan bu yasakları şu şekilde sıralamak mümkün olacaktır:

 • Memur ticaret yapamaz.
 • Memur esnaflık yapamaz.
 • İşyerinde işçi olarak çalışamaz.
 • Bir işyerini temsil edecek faaliyetler yürütemez.
 • Kollektif şirkette ortak olamaz.
 • Komandit şirkette komandite ortak olamaz.
 • Memur serbest meslek faaliyetinde bulunamaz.
 • Özel üniversitelerde çalışamaz.

Nitekim 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesinde “Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak” kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren bir fiil olarak tanımlanmıştır.

Apartman ya da site yöneticiliği

Apartman ve site yöneticiliği; adından da anlaşılacağı üzere bir apartmanı ya da siteyi 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında idare etmek üzere yürütülen bir görevdir.

Bir apartmanda ya da sitede yöneticilik yapmak için aranan hiçbir özel şart bulunmaz. Öyle ki; ev sahibi ya da kiracı yönetici olabileceği gibi, o apartmanda ya da sitede oturmayan birisi bile yönetici olabilir. Hatta yönetici atamak yerine profesyonel site yönetim firması ile de anlaşılabilir.

Burada önemli olan husus, kat malikleri kurulunun toplanarak yasal çoğunlukla yöneticiyi atamasıdır: https://mustafabaysal.com/apartman-yoneticisi-secimi/

Yukarıdaki yazımda izah ettiğim şekilde olmak kaydıyla, kat malikleri kurulu dilediği kimseyi yönetici olarak atayabilir.

memur apartman yöneticisi olabilir mi?

Site yöneticisine sağlanan menfaatler

Gelelim konumuzun devlet memurlarıyla olan ilişkisine: Apartman ya da site yöneticisi maaş alır mı? Alırsa, bu durum disiplin cezasını gerektirir mi?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre apartman yöneticisine sağlanacak menfaatler iki grupta toplanabilir:

 • Ücret ödenmesi
 • Bazı giderlerden muaf tutulması

Apartman yöneticisinin aidat ödememesi

Öncelikle; şu yazımda açıkladığım üzere yöneticiye aidat ve diğer giderler konusunda muafiyet tanınabilir: https://mustafabaysal.com/yonetici-aidat-oder-mi/

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yöneticinin giderlere hangi oranda katılması gerektiği ile ilgili kat malikleri kurulu karar alabilir. Eğer alınmış bir karar söz konusu değilse, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 40’ıncı maddesinin amir hükmü gereğince; yönetici, normal yönetim giderlerinin yarısından muaf olur.

O halde; apartman ya da site yöneticisi olan bir memur, aidat ve diğer normal diğerlerin yarısını ödememe hakkına sahip olacaktır.

Apartman yöneticisine maaş ödenmesi

Burada her ne kadar maaş kelimesini kullanmış olsam da bunun nedeni, genel bir alışkanlık olarak “ücret” yerine “maaş” kelimesinin yaygın şekilde kullanılıyor olmasıdır. Halbuki Kat Mülkiyeti Kanunu bakımından doğru kavram “ücret” olmalıdır.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yöneticiye ücret ödenmesi zorunlu olmayıp kat malikleri kurulu toplanarak yöneticiye özel bir ücret belirleyebilir. Bir başka deyişle; yöneticiye ücret ödenip ödenmeyeceği kat maliklerinin belirleyeceği bir husustur.

memur site yönetici maaş

Memur yönetici maaş alabilir mi?

Buraya kadar anlatılanları kısaca şöyle özetleyebiliriz:

 • Apartman yöneticisi ücret almayabilir ve aidat benzeri giderleri tam ödeyebilir.
 • Apartman yöneticisi yalnızca aidattan muaf olabilir.
 • Apartman yöneticisi hem aidattan muaf olup hem ücret alabilir.
 • Apartman yöneticisi yalnızca ücret alabilir.

Açıkçası bu durumların hangisi olursa olsun, memurluk yapan yönetici açısından hiçbirisi sorun teşkil etmeyecektir.

Çünkü devlet memuruna yasaklanan faaliyetler, yukarıda da listelediğim üzere açık olup apartman ya da site yöneticiliğini bir ticari faaliyet ya da bir işyerinde çalışma gibi değerlendirmek mümkün değildir.

SONUÇ

Memur site yöneticisi olabilir mi? Memur apartman ya da site yöneticisi olursa maaş alabilir mi? Bu iki sorunun cevabı da “evet” olacaktır.

Çünkü ne apartman yöneticiliği Devlet Memurları Kanunu’nda yasaklanan bir görev çeşididir ne de apartman yöneticiliğinden alınan ücret, memura yasak edilen kazanç getirici faaliyetlerden birisidir.

Burada kanaatimce dikkat edilmesi gereken iki nokta olabilir. Bunlardan ilki, apartman ya da site yöneticisine ödenecek maaşın miktarıyla ilgilidir. Şu yazımda izah ettiğim üzere; belirli bir tutarın üzerine çıkan yönetici maaşları vergiye tabi olabilecektir ve yönetici maaşının aşırı ve makul rakamları aşması halinde bunun kurumu açısından sorun edilmesi mümkün olabilir: https://mustafabaysal.com/apartman-yonetici-ucreti-vergi-sgk/

İkinci olarak ise; memur, apartman yöneticiliği görevini mesai saatleri dışında yürütmeye ve bu görevinin asli görevi olan memuriyeti aksatmamasına dikkat etmelidir.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 Yorum

 1. 1)Hocam ilanda 4 yıl kurumlar arası geçiş yapamaz tayin isteyemez deniyor üniversite destek temizlik personeli ilanı kazanırsam başka ile tayin isteyemez 4 yıl orda çalışmak zorunda mısın diyor bu madde yoksa

  2)Ben kpss ile 2 yıllık bölümden bir yer kazansam temizlik personeli olarak çalışıyor iken çakılı kadro galiba bu 4 yıl tayin isteyemez diyor o 4 yıl olmadan gidemez miyim ceza mı yerim 1 yıl bu madde onu mu demek istiyor
  2 ihtimal çıkıyor hangisi lütfen yardımcı olur musunuz

 2. Merhaba hocam açıktan atama ile temizlik destek personeli ilanına başvurdum 4 yıl kurumlar arası tayin isteyemez geçiş yapamaz deniyor bu ne demek?
  Ben açıktan atandım çakılı kadrodan 1 yıl sonra kpss ile atansam 2 yıllık bir bölümden gidemez miyim yada 1 yıl bekleme cezası mı olur lütfen yardımcı olur musunuz

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu