Devlet Memurları Kanunu

Devlet memuru rapor aldığında maaşı kesilir mi?

Memur rapor aldığında ve raporun alınma usulünde bir sorun yoksa, bu istirahat raporu kadar memura hastalık izni verilir. Memur da böylece kanuni bir hakkını kullanır ve işe gelmez. Peki, ama memur rapor aldığında maaşı kesilir mi?

Memurun rapor alması

Memurun aldığı raporlar amiri tarafından izne çevrilmek zorunda olsa da bunun için her şeyden önce, alınan raporun bazı şartları taşıması gerekir.

Örneğin bu rapor bir sağlık hizmeti sunucusundan alınmalı ya da görev mahalli dışından alınıyorsa özel birtakım şartları sağlamalıdır. Şu yazımda memurun il dışından aldığı raporların hangi hallerde hastalık iznine çevrileceğini açıklamıştım: https://mustafabaysal.com/memur-il-disindan-rapor/

Rapor alan memurun maaşı kesilir mi?

Rapor alan memurun maaşı belirli durumlarda kesilir; fakat diğer bazı durumlarda ise kesilmez. Bu nedenle yukarıdaki sorunun net bir cevabı bulunmaz. Gelin, bu belirli durumlara birlikte bakalım.

7 güne kadar rapor nedeniyle maaş kesilmez

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152’nci maddesine göre; bir takvim yılında kullanılan hastalık izni süresi toplamı 7 gün ve altında ise memurun maaşından hiçbir kesinti yapılmaz.

Ancak memurun raporlu olduğu ve raporunun hastalık iznine çevrildiği gün sayısı 7’yi aştığı anda, artık aşan kısım için geçerli olmak üzere, memurun zam ve tazminatları %25 eksik ödenir.

Hangi hallerde rapor nedeniyle maaş kesilmez?

Yukarıdaki kesinti kuralının da istisnası vardır ve aşağıdaki durumlar geçerli olduğunda, memurun hastalık izni 7 günü aşmış olsa dahi maaşından hiçbir kesinti yapılmaz:

  • Hastalık izninin sağlık kurulu raporuna dayanması yani heyet raporunun olması
  • Kanser, verem ya da akıl hastalığı gibi uzun süreli hastalıklara yakalanılması nedeniyle alınan hastalık izinleri
  • Resmi yataklı tedavi kurumlarında YATARAK tedavi görülen süreler

O halde yukarıdaki üç özel durum söz konusu olduğunda memur ister 8 gün hastalık izni almış olsun ve isterse de 80 gün, maaşında hiçbir kesinti olmayacaktır.

Doğum izninde maaş kesintisi olmaz

Devlet memurlarına 657 sayılı Kanun’un 104’üncü maddesi kapsamında doğumdan önce ve sonra verilen 8 haftalık izinler mazeret izni kapsamında değerlendirildiğinden, doğum iznine ayrılan kadın memurun maaşından hiçbir kesinti yapılmaz.

rapor alan memurun maaşı kesilir mi?

Rapor nedeniyle zam ve tazminat kesintisi örneği

Kesintinin nasıl yapılacağının doğru anlaşılması için bir örnek yapalım.

Bu örneğimizde 1/1’i bir öğretmen 18 gün hastalık izni alsın ve bu takvim yılı içinde daha önce hiç tek hekim raporu da almamış olsun. Bunun ilk 7 günü için maaşından kesinti yapılmayacaktır; fakat kalan 11 gün için aşağıdaki şekilde kesinti yapılır.

Yan ödeme: 54,99 TL / Günlük 1,83 TL

Özel hizmet tazminatı: 2.648,06 TL / Günlük 88,27 TL

O halde yan ödemeden yapılacak kesinti 1,83*11*0,25=5,00 TL ve özel hizmet tazminatından yapılacak kesinti ise 88,27*11*0,25=242,74 TL olacaktır.

Göreceğiniz üzere bu öğretmenin maaşından yapılacak %25’lik kesinti tüm maaşından değil; sadece zam ve tazminatlarından olacaktır.

Hastanede yatan memurun maaşı kesilir mi?

Yukarıda da ifade ettiğim üzere, resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gören memurun maaşında herhangi bir kesinti yapılmaz.

Burada önemli olan SGK ile anlaşması olan bir sağlık hizmet sunucusunda yatarak tedavi görmek olup birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının neler olduğunu şu yazımda anlatmıştım: https://mustafabaysal.com/birinci-ikinci-ve-ucuncu-basamak-saglik-kuruluslari-hangileridir/

memur rapor alırsa maaşı kesilir mi?

Karantinada olan memurun maaşı kesilir mi?

Covid-19 salgını nedeniyle hayatımıza giren karantina kavramı, birçoğumuz için alışılageldik bir uygulama oldu. Covid testi pozitif çıkan bir memur karantinaya alındığında, örneğin 14 gün boyunca işe gidemez ve bu arada hastalık izinli sayılır.

Açıkçası bu durumda maaşta bir kesinti yapılmaması gerektiğini şahsen düşünsem de karantina nedeniyle hastalık izninin yukarıda bahsettiğim durumlardan teknik olarak bir farkı yoktur.

Bu nedenle memurun bir takvim yılında ilk karantinası ya da hastalık izni ise; bu karantinanın ilk 7 günü için herhangi bir kesinti olmazken, ikinci 7 günü için zam ve tazminatların %25’i kesilecektir.

Eğer memurun takvim yılı içinde daha önce en az 7 gün tek hekim raporu zaten varsa, artık karantina süresinin tamamının zam ve tazminatlarının %25’i kesilir.

SONUÇ

Rapor alan memurun maaşı hem kesilir hem kesilmez. Bunun nedenini yukarıda tüm ayrıntılarıyla izah ettim.

Burada son olarak şunu vurgulamak isterim ki; rapor alan memurun maaşının kesilmesi gerektiğinde de bu kesinti tüm maaştan değil, yalnızca zam ve tazminatlardan yapılacaktır.

Örneğin öğretmenin maaşından 2022 Ocak itibariyle rapor aldığı için yapılacak bir günlük kesinti tutarı yaklaşık 22,50 TL olacaktır. Diğer bazı unvanlar için de (1/1’i esas alınmıştır) bir günlük yaklaşık rapor kesintileri yaklaşık olarak aşağıdaki gibi olur:

  • İmam için 17,70 TL
  • Polis memuru için 27,82 TL
  • Zabıt kâtibi için 20,93 TL

Görüleceği üzere; alınan maaşlara oranla yapılacak kesintiler büyük bir yekûn teşkil etmeyecektir.

Rapor alan memurun maaşının kesilmesi ile ilgili sık sorulan sorular:

10 günlük raporda ne kadar kesinti olur?

10 gün ya da 20 gün fark etmeksizin; tek hekimden alınan raporların süresi bir takvim yılında 7 günü aştığında, 7 günün üzerindeki süreler için zam ve tazminatların %25’i kesilir. Örneğin bir öğretmen 10 günlük rapor alsaydı ve o takvim yılında daha önce tek hekim raporu almamış olsaydı, 3 gün için yaklaşık 77,50 TL maaşından kesinti yapılacaktı.

Heyet raporu alan memurun maaşı kesilir mi?

Hayır, hayet raporu olduğu müddetçe; memur kaç gün rapor alırsa alsın, maaşından kesinti yapılmaz.

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu