Devlet Memurları Kanunu

Memurun özel muayenehaneden aldığı rapor geçerli mi?

Devlet memurlarının aldığı sağlık raporları her halde ve şartta izne çevrilmek zorunda değildir. İlgili mevzuatında belirtilen şartları ihtiva etmeyen raporlar, kurum tarafından izne çevrilmeyebilir. Peki, ama memurun özel muayenehaneden aldığı rapor geçerli midir ve izne çevrilir mi?

Memurun özel muayenehaneden rapor alması

Normal şartlar altında memurların devlete ya da üniversitelere ait hastanelerden, özel hastanelerden ya da aile hekimliklerinden rapor aldığını biliyoruz. Ancak özel nedenlerle memur, bir doktorun şahsi polikliniğinden ya da muayenehanesinden rapor almak zorunda kalabilir.

Memurların aldığı raporların akıbeti ve bunlar hakkında yapılacak işlemler “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

Rapor kim tarafından düzenlenmelidir?

Hemen yukarıda zikredilen yönetmeliğin 5’inci maddesinde, sağlık raporlarının kim tarafından düzenlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Buna göre, bir sağlık raporunun yönetmelik kapsamına değerlendirilmesi için öncelikle aşağıdakilerden biri tarafından düzenlenmiş olması gerekir:

  • Kurum tabipliği
  • Aile hekimliği
  • SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu

Yukarıdaki ilk iki merciin tarife gerek olmayacak derecede açık olduğu ortadadır. Ancak üçüncü merciin tarif edilmesi gerekir.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusu

Sağlık hizmet sunucularının neler olduğunu şu yazımda izah etmiştim: https://mustafabaysal.com/birinci-ikinci-ve-ucuncu-basamak-saglik-kuruluslari-hangileridir/

O yazımdan da görüleceği üzere muayenehaneler birinci basamak sağlık kuruluşları arasında sayılmamıştır.

Kaldı ki; bu muayenehanelerin SGK ile anlaşması da bulunmaz. Böyle olunca, hem sağlık hizmet sunucuları arasında sayılmayan hem de SGK ile sözleşmesi bulunmayan özel muayenehanelerden alınan raporlar da yönetmelik kapsamında yer almayacaktır.

memurun özel muayenehaneden aldığı rapor

Memur özel muayenehaneden rapor alabilir mi?

Memur istediği yerden sağlık raporu alabilir, bunun önünde bir engel olmaz; ancak memurun bilmesi gerekir ki; özel muayenehaneden alacağı bu raporu kurumu izne çevirmeyecektir.

Özelden alınan raporun onaylatılması

Özel bir muayenehaneden rapor alındığında bunun bir devlet hastanesine ya da aile hekimine onaylatılarak geçerli hale getirilmesi mümkündür.

Yönetmeliğin 5’nci maddesinde “SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi on günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından, istirahat süresi on günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur” şeklinde bir ibare mevcuttur.

Buna göre; özel muayenehaneden alınan rapor ikili ayrıma tabi tutulmuştur:

  • Raporun süresi 10 gün ve daha az ise; aile hekimi tarafından, kurum doktoru tarafından ya da SGK ile sözleşmeli hizmet sunucunda görevli bir hekim tarafından onaylanabilir.
  • Raporun süresi 11 gün ve daha fazla ise; SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusunun sağlık kurulunca onaylanabilir.
memurun özel doktor raporu geçerli olur mu?

SONUÇ

Memurun özel muayenehaneden alacağı sağlık raporu, kurumunca izne çevrilmeyecektir; çünkü sağlık raporunun geçerli olmasının ön şartı, SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu tarafından düzenlenmiş olmasıdır.

Yine de bu durumda umutsuz olmaya gerek kalmayabilir; çünkü özelden alınan bu raporu yukarıda izah ettiğim usulde başka hekime ya da hekimlere tasdik ettirebilirseniz, sorun kalmayacaktır.

Konuyla ilgili sık sorulan sorular:

Özel hastaneden alınan rapor geçerli mi?

Elbette, SGK ile anlaşmalı olduğu müddetçe, özel hastanelerden alınan raporlar da geçerli sayılacak ve izne çevrilecektir.

Rapor alan memura ceza verilir mi?

Doktor tarafından istirahat etmesi tavsiye edilmiş bir memura, bu tavsiye nedeniyle ceza verilmesi düşünülemez; ancak raporun sahte ya da fenne aykırı olması durumunda işle değişecektir: https://mustafabaysal.com/memurun-hakem-hastaneye-sevk-edilmesi/

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu