Kıdem Tazminatı

Memur olan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

İşçi olarak çalışmakta olan bir kimse memur olabilir ve böyle bir durumda şu önemli sorunun cevabının aranması kaçınılmazdır: Memur olan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Kıdem tazminatının önemi

Okuyucular tarafından çok sorulan konuların başında kıdem tazminatı geliyor. Bunun nedeni, yıllarca verilen emeğin karşılığı olarak görülen bu tazminatın işçiler için çok önem arz etmesi olsa gerek.

Çoğu zaman gelen sorulardan anlıyorum ki; işçiler kanunen alamayacaklarını bilseler bile yine de kıdem tazminatı almanın yollarını aramaktan geri durmuyorlar. Bu konuda haksız olduklarını söylemek de mümkün değil. Toplamda büyük miktarlar tutan bu tazminatı almak istemesi, her işçinin en doğal hakkı olsa gerek.

Kıdem tazminatı nedir?

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Yazının cevabıyla ilgilenmeden önce kıdem tazminatının ne olduğuna bir bakmakta fayda var. Kıdem tazminatı, bir işyerinde en az 1 yıldır çalışan işçinin işten ayrılması durumunda ve işten ayrılış biçiminin de kıdem tazminatı almaya hak kazanacak şekilde sona ermesi halinde alabileceği bir tazminat türüdür.

Kıdem tazminatı alma şartları ile ilgili daha önce birçok yazı yayımlamıştım: https://mustafabaysal.com/kidem-tazminati-alma-sartlari/

Ancak şu kadarını söylemeliyim ki; normal şartlar altında kendi isteğiyle işten ayrılan bir işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak bunun da istisnaları vardır.

memur olan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

İstifa eden işçi de kıdem tazminatı alabilir

İstifa etmekten kastedilen, işçinin herhangi bir haklı gerekçesi yokken işten ayrılmasıdır. İş Kanunu böyle bir durumda işçinin kıdem tazminatı hakkını kaybettiğine hükmetmektedir.

Ama aşağıda belirtilen 3 durumdan birinin mevcudiyeti halinde işçi istifa etse bile kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır.

Memur olmak için istifa hangi kapsamdadır?

İş Kanunu bakımından memur olmak için ya da keyfiyetten veya canı sıkıldığı için işten ayrılmak arasında fark bulunmamaktadır.

Bunların tamamı, işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması olarak değerlendirilmektedir. O halde memur olmak için istifa edilmesi, İş Kanunu bakımından bir anlam ifade etmemektedir.

işçi iken memuriyete geçenin kıdem tazminatı

Memur olan işçi ihbar tazminatı ödeyebilir

Memuriyet kazandığı için işten ayrılmaya karar veren işçinin katlanması gereken bir takım maddi ve manevi maliyetler bulunmaktadır. Örneğin bu işçi, ihbar sürelerine de dikkat etmek ve kıdemin göre belirlenen süre öncesinden işverenine bildirim yapmak durumundadır. Bu bildirimi yapmazsa ihbar tazminatı ödemek zorunda bile kalabilir.

Bkz: https://mustafabaysal.com/ihbar-sureleri-kac-haftadir/

Aynı şekilde kıdem tazminatı da memur olan bir işçinin katlanması gereken maddi maliyetler arasındadır. Yukarıda belirttiğim 3 durumdan birine uymayan bir işçi, memur olmak için istifa ettiğinde kıdem tazminatının yanmasını kabullenmek zorundadır.

İşçilikten memuriyete ZORLA geçen kıdem tazminatı alır

Buraya kadar, çok açık şekilde “işçi iken memuriyete geçen kimsenin kıdem tazminatı alamayacağını” ifade ettiğim biliyorum.

Ancak bu genel kuralın, görülme ihtimali çok çok düşük bile olsa, bir istisnası vardır. Bu istisna şöyle ifade edilebilir:

Kamuda işçi olarak çalışmakta iken, kendi iradesi dışında, örneğin yasal bir zorunluluk olarak memuriyete geçmek zorunda kalan işçilere kıdem tazminatı ödenir.

İşçiyken memur olanın kıdem tazminatına dair Yargıtay kararları

İşçiyken memuriyete geçen kimsenin kıdem tazminatı hak etmeyeceğine dair Yargıtay kararları aşağıdadır:

“… Somut uyuşmazlıkta davacı işçinin davalı işyerinde mevsimlik işçi olarak çalışırken 1992 yılında açılan memuriyet sınavına katılıp kazanarak memuriyete geçtiği, çalışmanın işçilik kısmının bu şekilde sona erdiği, ancak memuriyete geçişin kıdem tazminatı açısından haklı neden olmadığı, kaldı ki fesih tarihi ile dava tarihi arasında 10 yıldan fazla bir sürenin geçtiği ve davalı vekilinin süresinde zamanaşımı def’inde bulunduğu sonuç olarak iş akdinin 1992 yılında işçi tarafından haklı neden olmadan sonlandırıldığı anlaşılmakla şartları bulunmayan kıdem tazminatı talebinin reddi yerine kabulü hatalıdır…” (9 Hukuk, 2020/5614).

“… Dairemizin “davacının memur olarak çalıştığı sırada davalı bakanlıkta çalışmak üzere iş başvurusunda bulunduğu ve işe kabulü üzerine istifa ederek memuriyet görevinden ayrıldığı, istifa ile sona eren memuriyet dönemi için kıdem tazminatına hak kazanılmasının söz konusu olmayacağı, mahkemece kıdem tazminatı farkı isteğinin reddi yerine yazılı şekilde kabulüne dair karar verilmesinin hatalı olduğu” gerekçesi ile verdiği bozma kararı usul ve yasaya uygun olup direnmenin yerinde olmadığı anlaşıldığından…” (9 Hukuk, 2014/10616 K.).

İşçi iken kendi iradesi dışında memuriyete geçen kimselere kıdem tazminatı ödeneceğine dair bir Yargıtay kararında şöyle denilmektedir:

“… Dosya kapsamına göre; davacının iddiası doğrultusunda geçişin zorunlu tutulup tutulmadığı, davacının girdiğini belirttiği sınava girmeseydi bile önceki işinde çalışmaya devam edebilip edemeyeceği, davacının memuriyet kadrosuna geçiş yapmasının ardından işçi olarak çalıştığı konumda çalışmaya devam eden kişiler olup olmadığı hakkında araştırma yapılmalı, buna göre özellikle davalı kurumdan davacının girdiğini belirttiği sınav prosedürüne ilişkin kayıtların getirtilerek ilgili dönemde geçerli kurum mevzuatına göre değerlendirilmeli, bu kapsamda tarafların ileri süreceği deliller toplanılarak ve gerekirse tanıklar dinlenilerek değerlendirme yapılmalı; geçişin zorunlu tutulduğuna, sınava girmese idi davacının işini kaybedeceğine kanaat getirilmesi halinde kıdem tazminatı isteminin kabulüne, karar gerekçesinde belirtildiği gibi geçişin davacının iradesi ve tercihi ile olduğunun anlaşılması halinde ise yazılı şekilde reddine karar verilmelidir..” (22 Hukuk, 2017/24986 K.).

işçi iken kpss ile atanın kıdem tazminatı hakkı

SONUÇ

İşçi için önem arz eden kıdem tazminatı, normal şartlar altında istifa edildiğinde alınamamakla birlikte bu yazıda belirtilen üç halden birisinin varlığı durumunda kıdem tazminatı alınabilmektedir.

Bu hallerin var olmaması durumunda ise memur olmak için işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alma hakkı bulunmamaktadır. Bir başka deyişle; örneğin KPSS’ye girerek ya da başka bir suretle, kendi iradesi ile memuriyete girmekte olan bir işçi kıdem tazminatı hak edemez.

Ancak işçinin memuriyete geçişi kendi iradesi dışında ise ve örneğin bir yasal zorunluluk gereği ise, bu işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

Bu iki hususu, iki örnekle somutlaştırabiliriz. İlk örneğimizde işçi KPSS’ye girmiş, bir bakanlık bünyesinde veri hazırlama kontrol işletmeni unvanı ile atanmaya hak kazanmış ve işini bırakarak memuriyete geçmiştir. Bu işçi kıdem tazminatı alamayacaktır.

İkinci örneğimizde işçi bir kamu kurumunda işçi olarak çalışmaktayken bir yasa değişikliği olmuş ve kurumdaki işçiler devlet memuru olarak atanmıştır. İşçinin iradesi dışında olan bu durum nedeniyle, işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

Memur iken işçiliğe geçiş de mümkündür ve bu durumda memuriyette geçen sürelerin kıdem tazminatına etkisinin ne olacağını ise şu yazımda anlatmıştım: https://mustafabaysal.com/memuriyette-gecen-surelerin-kidem-tazminati-ne-olur/

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

58 Yorum

 1. sayın mustafa bey
  1969 doğumluyum 1991 yılında vekil öğretmen olarak çalışmaya başladım. o dönemlerde vekil öğretmenlik 657 sayılı devlet memuru kanunlarına göre işliyordu. yani primlerim emekli sandığına ödenmiş. o zamandan sonra muhtelif tarihlerde yine vekillik yaptım vekil öğretmenlik yapmadığım dönemlerde de ssk lı olarak çalıştım
  1998 yılında belediyeye taşeron işçisi olarak başladım 2014 yılında çalıştığım kurum memur olarak atama yaptı. hizmet birleşimi yaptım şuan 28. yıl içinde çalışıyorum. 15 yıl belediyede ssk lı taşeron işçi olarak çalıştığım sürenin tazminatını alabilir miyim.
  HİTAP bilgilerimde çalıştığım tarihler tam gösterilmektedir.

  1. Merhaba, aslında sorunuzun cevabı tam olarak yazımda mevcut. Daha bunun ötesinde bir şey söylemem mümkün olmaz.

 2. 2015 yılından beri bir hastanede görev yapmaktayım işe girişim temizlik kadrosunda olmasına rağmen 6yıldır veri kayıt işletmeni olarak çalıştırılıyorum fakat bakanlıktan gelen son yazıya istinaden temizlik işçisi olarak çalıştırılmak isteniyorum bu durumda istifa etsem tazminat haklarımı alabilmemin bir yolu var mıdır

  1. Merhaba, bu durum açıkçası kurum içi bir mesele. Şahsi kanaatim ise, resmi göreviniz ne görünüyorsa, o şekilde çalıştırılmak istenmenizde yanlış bir şey olmadığı yönündedir.

 3. Merhaba kolay gelsin ben 2010 yılında ozel sektore işe basladım 2019 yılında memurluğa atandım iş yerinde iş güvenliği ve sağlığı hususunda hiçbir önlem alınmadı işverene dava açtım tüm deliller ortada mahkemeliğiz su anda ama fabrika devlet memurluğuna geçtiğim için tutanak hazırlamışlar ama benim imzam falan yok ortada nasıl bir yol izleyebilirim yardımcı olurmusunuz

 4. Merhaba; 5 yıldır özel bir kurumda çalışmaktayım.Geçen aylarda Mh. Bekçilik sınavına girdim,kazanmam durumunda devlet memurluğundan ve eğitiminden dolayı her an göreve çağırmaları söz konusu olabilir. Sizlere sorum şu yönde olacak;1.si tazminat hakkım olur mu? 2. si ihpar süresinde sıkıntı yaşar mıyım?
  Teşekkürler iyi çalışmalar.

  1. Merhaba.
   1- Kıdem tazminatı alamazsınız.
   2- İşverene bildirimde bulunmazsanız ve 8 hafta daha çalışmazsanız, 8 haftalık ücretiniz kadar ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilirsiniz.

 5. merhabalar eşimle yaklaşık 6 aylık evliyiz. eşim özel bir okulda yaklaşık 14 aydır çalışıyor. 1 yılında işten çıkarılmadan sözleşmesi yenilendi çalışmaya devam ediyor. şu an ataması geldi ancak güvenlik soruşturması hala devam ediyor. evlilik dolayısıyla dilekçe hazırlanıp ve evlilik cüzdanının fotokopisini verip işten ayrılmak istiyor. bu konuda eşim tazminat alabilir mi? işveren sen atandığın için alamazsın demiş. bu konuda bilgilendirirseniz seviniriz

 6. merhaba 01.05.1997 sgk girişliyim ve 6300 gün primim var suan khk ile 02.04.2018 de 4d statüsünde kadro aldık ben suan tazminat alma hakkımı kullansam tazminatımı alıp işime devam edebiliyormuyum.

  1. Merhaba. Tazminat almak demek, işten ayrılmak demektir. Böyle olunca, işten ayrılan bir işçiyi tekrar işe almak ya da almamak işverenin takdirindedir. Ama teknik olarak, bu söylediğiniz, bir kamu kurumunda mümkün değildir.

 7. Merhaba kolay gelsin ben 2010 yılında ozel sektore basladım 2019 yılında memurluğa atandım iş yerinde iş güvenliği ve sağlığı hususunda hiçbir önlem alınmadı işverene dava açtım tüm deliller ortada mahkemeliğiz su anda ama fabrika devlet memurluğuna geçtiğim için tutanak hazırlamışlar ama benim imzam falan yok ortada

 8. Merhabalar ben 7 yıldır bi özel şirkette çalışmaktayım memurluktan dolayı ayrılacam çalıştığım yerde maaşımın yarısı bankaya yatıyor yarısıda elden veriliyor 4 aydır elden de alamıyoruz ne tür haklarımız var??? Şimdiden teşekkürederim.

 9. Merhaba,
  Fazla çalışma saatlerimi serbest zaman izni olarak gösterildim fakat izinli gösterildiğim gün çalışıyordum ve bu serbest zaman izinleri için hiç bir imza atmadım.bu sebepten dolayı çalıştığım yere iş hakkı fes davası açsam kazanır mıyım. teşekkürler

  1. Merhaba. Fazla mesai yaptınız, karşılığında serbest zaman kullanamadığınız gibi, mesai ücreti de alamadınız. Bu durumda elbette haklı fesih yapma hakkınız vardır.

 10. Merhaba 09/01/2001 işe başlama tarihim , Belediye şirketinde teknik personel olarak çalışmaktayım. 2009 yılında ekonomik kriz nedeni ile işten çıkarıldım. Sadece işe iade davası açmıştım. Beni geri alacaklarını söyledikleri içinde dava üzerinde durmadım. tekrar 22 ay sonra işbaşı yaptım halen aynı işyerinde aynı görevde çalışmaktayım. Bugün işimden 15 yıl 3600 den ayrılmak istesem 2001-2009 yıllarındaki kıdem tazminatımı da talep edebilirmiyim? Teşekkürler.

 11. Merhaba.
  Ben memur olarak atandim şuanda soruşturmam devam ediyor. 1999 öncesi girişim ve 3600 den fazla sigorta surem var. isyerimde memur olarak atandığımı biliyor. Kidem tazminatı alabilirmiyim.

  1. Merhaba. Bu konuda çeşitli görüşler var. Ancak bana göre, kıdem tazminatınızı almanız gerekir. Çünkü ortada kanunun size tanıdığı bir hak var. Ama bu hususta öyle ya da böyle bir risk almanız gerekir. İşveren ödeme yapmazsa dava açarak şansınızı denemiş olursunuz.

 12. 01.06.2064 tarihinden beri çalıştığım işimden askerlik celbim geldiği için ayrılacaktım. Çok önceden bozdurmuştum tecilimi.Yalnız ‘sözleşmeli infaz ve koruma memurluğunu’ kazandığım için ayılmam gerekiyor. Bu durumda kıdem tazminatını alabilir miyim.

  1. Gökhan bey, işten memurluk için ayrılıyorsanız, kıdem tazminatı alamazsınız.

 13. Merhabalar. Özelde 3 yıldır çalışıyorum memuriyeti kazandım. İşden ayrılma durumunda kıdemden vaz gectim. İhbar süremi benden çalışmamı isterlerse atandığım kurum beni beklermi nasıl bir aksiyon alabilirim. Sag olun.

  1. Merhaba. Kurumunuz sizi bunun için beklemez. Ya bir süre çalışmamayı göze alıp makul bir süre öncesinden ihbar bildiriminde bulunmalı ya da ihbar tazminatı ödemeyi göze alarak çalışmaya devam etmelisiniz.

 14. Merhaba
  09.01.2014 tarihinden beri çalıştığım işimden ‘sözleşmeli infaz ve koruma memurluğunu’ kazandığım için ayılmam gerekiyor. Bu durumda kıdem tazminatını alabilir miyim. Haklı fesih nedeni olarak ne gösterebilirim.
  Teşekkürler.

 15. Merhaba iyi günler Şu an özel sektorde kısım amiri olarak 2 yıldır çalışıyorum türk silahlı kuvvetlerinde muvazzaf asker olarak eğitime katılcam kidem tazminatimi alabilirmiyim ?

  1. Merhaba. Normal askerlik vazifesinden mi bahsediyorsunuz? Öyleyse, bedelli mi diğer mi?

 16. özel sektörde çalılşıyrdum devlet hastanesine atandım. atama sebebı ile istifada ihbar süresi gereğince 15 gun çalışmam gerekir mi gerekmez mi

 17. merhaba 4/d işçi kadrosunda çalışmaktayım. KPSS puanım ile 657 devlet memuru kadrosuna atandığım takdirde iş çıkışımda tazminat alabilirmiyim ?

 18. İyi günler 01.04.2014 yılından 27.06.2018 tarihine kadar gazi üniversitesi tıp fak. Hast. sinde güvenlik görevlisi olarak çalıştım ve işten ayrılma nedenim adalet bakanlığında memuriyeti kazanmam oldu kıdem tazminatımı alabilirmiyim.

 19. 02.05.1997 tarihinde sigorta başlangıcım var (7 gün). Halen çalışmakta olduğum işyerinde (işe giriş yılı 2004) 4300 pirim günüm var. (Engelli işçi olarak çalışmaktayım) İstifa edip memuriyete geçmem halinde kıdem/ ihbar tazminatı alabilir miyim ve izlemem gereken yol nedir?

 20. İyi günler.1977 yılında Belediyede işçi olarak işe başladım. 1983 yılında büroda çalıştığım için zorunlu olarak memur kadrosuna atandım. Şu anda halen belediyede çalışmaktayım. emekli olduğum zaman işçi olarak çalışmış olduğum sürenin kıdem tazminatını alabilirmiyim. SSK ve Emekli Sandığı hizmet birleşmesi yaptırdım. Saygılarımla

 21. Merhaba

  Ben 8 yıldır ozel bir sirektte çalışıyorum. Kamu kurumuna atandgim için istifa edicem yalnız işyeri istifa dilecsini kendi çıkarına göre hazırlayıp imzalatmak istiyor .dilekçede tazminatımi aldım tüm haklarimdan feragat ediyorum yazıyor. Ben haklarımın saklı olduğunu belirten bir dilekce verip daha sonra mahkemeye vererek tazminatımi alma şansım var midir?

  1. Ali bey, işten kendiniz ayrıldığınız için kıdem tazminatı alamazsınız. Ama başkaca alacaklarınız varsa almanız mümkündür. Size tavsiyem, işten ayrılmayı ihtarname çekerek yapın ve sonrasında alacaklarınız varsa, yasal yollardan hakkınızı arayın.

 22. 2006 sigorta baslangicliyim 12 yıldır bir fiil bir yerde çalışıyorum devlet memurluğu bu kazandım.okudugum yorumlara göre bırakın almayı istemeye dahi hakkım yok gibi…hiç mi işçiyi koruyan kanun yok?

 23. Ben 1988-1998 yıllarında köy hizmetleri nde mevsimlik çalıştım
  1968 gun pirimim cikti ve 1998 yilinda khk me ile memur oldum 2017 yilinin 5 ayinda emekli oldum ancak tum pirimlerimi emekli sandigina gore tazminat odediler benim 1968 günlük isci pirimim memurluguma sayilarak odendi ve 5 ayimda tam yili doldumadigim icin odenmedi benim tazminattan dogan bir fark alirmiyim
  saygilar

 24. Merhabalar. Ben 6,5 yıldır özel işyerinde engelli kadrosunda çalışıyorum. Kamu dairesinde engelli kadrosuna geçeceğim. Acaba şimdiki işyerinden ayrılırken tazminat alabilir miyim? Teşekkürler

 25. Selamün Aleyküm Ben Yaklasik 6 yıldır taşeronda çalışıyorum ve aynı kamu kurumuna kadrolu işçi alımı oldu ve sinava girdim kazandım taseron bolumunden istifa ettikten sonra tazminat alabilir miyim

 26. Merhaba…belirttiğiniz maddelerden 3. ye göre hareket edersem 2012 de işi bırakıp devlete geçtiğimde 4200 günüm ve 21.06.1999 ilk işe giriş tarihim var. Tazminat almam lazım değilmi ? bana söylenen ise günün tamam ama 15 senelik hizmet yılını doldurmadığın için alamazsın dediler ! cevaplarsanız sevinirim…

  1. Merhaba. 2012 yılında işten ayrıldığınızda 15 seneniz olmadığına göre, alamamanız normaldir.

   1. Zeynel bey işi bıraktığımda 15 senelik olmadığımı biliyorum ancak yukarıda belirttiğiniz “İlk sigorta giriş tarihi 08/09/1999 tarihinden önce olan” ibaresine ben dahil değilmiyim 21/06/1999 girişli olarak kafam buraya takıldı…iyi çalışmalar dilerim.

 27. merhaba mustafa bey. sigorta başlangıcım 14.06.1999. 26.01.2006 tarihinden beri özel sektörde çalışmaktayım. devlet memuriyetine geçiş sebebiyle işten ayrılırsam tazminat alabilirmiyim.iyi günler

 28. Hocam bir devlet kurumu teknik personel olarak işe çağırdı.Yani kpss puanı ile kadrolu olarak başlayacağım..şimdi ben şu anki çalıştığım kurumdan tazminatımı isteyebilirmiyim ?

  1. Merhaba. Bu durumda, yeni bir iş bulduğunuz için işten ayrılacaksanız, kıdem tazminatınızı da yakmanız gerekir.

 29. Danıştay 4B’li sözleşmeli personel’in KPSS ile kadrolu devlet memurluğuna atandığında İHBAR SÜRESİ DİKKATE ALINMAKSIZIN fesih hakkı oldugunu ve ayrıca çalıştığı süre kadar tazminatının ÖDENMESİNE karar vermiştir. Karar gerekçesinde ise kadrolu memur olmanın ” haklı bir nedenin varlığı ” oldugunu belirtmiştir. Aynı hüküm iş kanununda da olduguna göre bu karar özel sektör çalışanları için emsal olabilir.

  1. İsmail bey 4/b li sözleşmeli personel işçi değildir. 4857 sayılı kanun kapsamında yer almaz. Ayrıca ihbar tazminatına danıştay değil yargıtay hükmedebilir. Karar numarasını verebilirseniz biz de bilgilenmiş oluruz.

Başa dön tuşu