KVKK

KVKK idari para cezaları

KVKK idari para cezaları miktarı itibariyle korkutucu düzeyde olduğu gibi, alt sınırları da birçok idari para cezasından yüksektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince uygulanan KVKK idari para cezaları 2024 yılı için ne kadardır?

Kimler KVKK kapsamında?

Elbette her kanunun hedef kitlesi vardır ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da bundan beri değildir. KVKK kapsamını çok detaylı bir şekilde şu yazımda anlatmıştım: https://mustafabaysal.com/kvkk-kapsami/

Bu yazıya mutlaka göz atmanızı öneririm, yine de kısaca şunu vurgulamam gerekir ki; KVKK kapsamı zannettiğinizden çok daha geniştir ve özellikle sorumluluk bakımından çok geniş bir kapsama sahiptir.

KVKK cezaları neler?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na muhalefetin, 6698 sayılı Kanun gereği yaptırımı tamamen idari para cezasıyla ilgilidir. Bu demek değildir ki; bu kanuna muhalefetin başkaca yaptırımları olmasın, fakat bu başta ceza kanunları olmak üzere diğer yaptırımları bu yazının konusu dışında olduğu için, bunlara değinilmeyecektir.

KVKK ipc

KVKK idari para cezaları 2023

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu idari para cezalarını, kanuna muhalefet edilen fiilin türüne göre belirlemiştir. Buna göre KVKK idari para cezaları 2023 yılı itibariyle şu şekildeydi:

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!
  • Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 29.852,00 Türk lirasından 597.191,00 Türk lirasına kadar
  • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 89.571,00 Türk lirasından 5.971.989,00 Türk lirasına kadar
  • Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 119.428,00 Türk lirasından 5.971.989,00 Türk lirasına kadar
  • Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 189.245,00 Türk lirasından 5.971.989,00 Türk lirasına kadar

Bu idari para cezaları her sene yeniden değerleme oranı mukabilince artmaktadır. 2024 yılı KVKK para cezaları tutarları ise aşağıdaki gibi oldu:

İdari para cezasını gerektiren fiil2024 yılı idari para cezası miktarı
Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmemek47.303,00 TL ile 946.308,00 TL arasında Kurul’un uygun göreceği rakam
Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemek141.934,00 TL ile 9.463.213,00 TL arasında Kurul’un uygun göreceği rakam
Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmemek236.557,00 TL ile 9.463.213,00 TL arasında Kurul’un uygun göreceği rakam
VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket 189.245,00 TL ile 9.463.213,00 TL arasında Kurul’un uygun göreceği rakam
2024 KVKK idari para cezaları (İPC)

KVKK idari para cezaları kimlere uygulanır?

Kanun kapsamına girip de yukarıdaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen her veri sorumlusuna bu idari para cezaları uygulanır.

Bunun için Kişisel Verileri Koruma Kurumu veri sorumlusunu denetime alabilir, yapılan bir şikâyet üzerine Kurul tarafından inceleme yapılabilir veya bir veri ihlali sonucu veri sorumlusunun dosyası kurum önüne gelebilir.

Görüldüğü üzere; KVKK kapsamında bulunan veri sorumlularının “Bana sıra gelmez, ne olacak?” dememesi gerekir. Çünkü o ya da bu nedenle bir idari para cezasına maruz kalındığında, karşılaşılacak rakamlar çok can sıkıcı olabilecektir.

KVKK adli yaptırım ceza

KVKK adli yaptırımları

Hemen yukarıda, idari para cezalarının tutarı itibariyle can sıkıcı olacağını söylemiş olsam da bundan daha önemli olan adli yaptırım kısmı olacaktır.

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçu, hapis cezasını gerektiren bir suç olarak benimsenmiştir ve bu suç için bir adlî para cezası öngörülmemiştir.

Buna göre, kişisel verileri hukuka aykırı olarak veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Nitelikli unsurlar yönünden, ilk olarak 7188 sayılı Kanun ile TCK md. 136’ya eklenen 2. fıkraya göre, suçun konusunun CMK md. 236/5.ve 6. fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.

TCK md. 137’de düzenlenmiş olan, suçun kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle veya belli bir meslek veya sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmiş olması halinde ise verilecek ceza yarı oranında artırılır. (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1187047 – Hasan SINAR – Altınbaş Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü/Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı)

KVKK idari para cezaları

Kamu kurumlarına KVKK idari para cezası yok

Buraya kadar, KVKK idari para cezalarını yazdım; ancak bunun bir istisnası olduğunu hatırlatmam gerek. Buna göre; KVKK kapsamında sadece gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri değil, aynı zamanda kamu kurumları da vardır.

Kamu kurumları da tıpkı diğer gerçek ve tüzel kişiler gibi kanun tarafından şart koşulan tüm yükümlülükleri yerine getirmeye mecburdur.

Buna rağmen 6698 sayılı Kanun, kanuna muhalefet durumunda kamu kurumlarına idari para cezası uygulamamayı tercih etmiştir.

Kanunun 18’inci maddesinin 2’nci fıkrası gereğince; idari para cezaları SADECE gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır ve kamu kurumlarına idari para cezası uygulanmaz.

Yine de kamu kurumları için başkaca bir yaptırım getirilmiş ve bir kamu kurumu ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu Kanun’un öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmezse, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılması ve sonucun Kurula bildirilmesi istenmiştir.

Kişisel verilerin korunması kanunu idari para cezaları

SONUÇ

KVKK idari para cezaları 2024 yılında 47.303,00 liradan başlar ve 9.463.213,00 milyon liraya kadar çıkar.

Örneğin, kamuoyunun sürekli gündeminde olan VERBİS kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 189.245,00 TL alt sınırda bir cezaya tabidir ve sırf bu nedenle uygulanacak yaptırım tutarı 9.463.213,00 TL’ye (dokuz milyon dört yüz altmış üç bin iki yüz on üç TL) çıkabilmektedir.

KVKK hükümlerine muhalefetin bir de yazının ilgili kısmında açıklanan Türk Ceza Kanunu boyutu vardır ki; bunun ne kadar önemli olduğunu söylememe gerek bulunmaz.

Tüm veri sorumlularına tavsiyem, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sağlamaya çaba sarf etmeleri yönünde olacaktır.

Özellikle VERBİS kaydı ile ilgili bir hususta herkesi uyarmak istiyorum. Uygulamada görüyorum ki bazı veri sorumluları yalan/yanlış şekilde bilgileri doldurarak üstünkörü VERBİS kayıtlarını yerine getiriyor ve bu şekilde idari para cezalarından kurtulabileceğini zannediyor.

Kurumun ve kanunun istediği VERBİS kaydı yapılması değil; doğru ve tam VERBİS kaydı yapılmasıdır. İleride ciddi idari para cezaları ile karşılaşmak istemeyen veri sorumluları, gerçek bir KVKK uyum hizmeti almalı ve kişisel veri envanterinden aydınlatma metinlerine kadar her şeyiyle gerçek ve tam bir uyum gerçekleştirmiş olmalıdır.

Şu örnekte görülecektir ki Kişisel Verileri Koruma Kurulu; veri ihlali yaşamış olan ve VERBİS kaydında yazılı olduğu halde bir tedbiri fiilen gerçekleştirmeyen veri sorumlusu hakkında 300.000 TL idari para cezası uygulamıştır: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6862/2020-905

Verbis kaydının nasıl yapılacağını izah ettiğim şu yazıma göz atmanızı da son olarak öneririm: https://mustafabaysal.com/verbis-kaydi-nasil-yapilir/

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 Yorum

  1. Merhaba paylaşımınız için teşekkür ederim. Sitede sadece 5651 kapsamında ilgili kayıtları tutuyorum o da IP adresi, çerez tutmuyorum. Bu durumda yine de aydınlatma metnini ziyaretçi ile paylaşmak zorunda mıyım. Cevabınız için çok teşekkür ederim.

    1. Merhaba, aydınlatma metnini her halde ve şartta hazırlayıp paylaşmanız gerekir. Aydınlatma metni olmazsa olmaz bir metindir Halil bey. Böylece ziyaretçi, ne tür kişisel verilerinin işlendiğini bu metinde bulabilir.

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu