Hafta Tatili Çalışması

Kısmi süreli istihdamda hafta tatili oluşur mu?

İş Kanunumuz, işçinin normal haftalık çalışma süresinin tam süreli çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az olarak belirlendiği iş sözleşmelerini, “kısmi süreli iş sözleşmesi” olarak tanımlanmıştır. Normal haftalık çalışma süresini haftalık en çok 45 saat olarak belirleyen 4857 sayılı İş Kanunu ışığında çıkarılan İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6. maddesinde, “İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır” denilmektedir.

HAFTADA 30 SAAT VE ALTINDA ÇALIŞMA KISMİ SÜRELİDİR

Aslında İş Kanunu gerekçesine bakıldığında bir çalışmanın kısmi süreli olarak kabul edilmesi 45 saatin “üçte ikisinden az” olmasını zorunlu kılar. Fakat gerek yönetmelik ve gerekse artık yerleşmiş olan uygulamalar doğrultusunda bizi, çalışma süresinin 30 saat ve daha altında kararlaştırılması halinde, kısmi süreli iş sözleşmesinin varlığını kabule zorlamaktadır.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN AYRIMA TABİ TUTULAMAZ

Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin ücreti ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatlerinin tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süre ile orantılı olarak ödenmesi bir zorunluluktur. Hizmet akdiyle ve kısmi süreli çalışan işçiye ayrımı haklı kılan bir neden bulunmadıkça salt kısmi çalışma nedeniyle işçinin ayrıma tabi tutulması mümkün değildir.

AYRIMCILIK YAPAN İŞVEREN TAZMİNAT ÖDER

Kısmi süreli çalışan işçi, ücretinin veya diğer parasal haklarının tam süreli emsal işçinin çalışma süresi ve ücretine göre oranlanmak suretiyle belirlenmesini talep edebilir. Bundan başka kısmi çalışması nedeniyle açık biçimde ayrıma tabi tutulmuş olan işçi, işvereninden eşit davranma borcuna aykırılık tazminatını da talep edebilmektedir.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN KIDEM TAZMİNATI ALIR

Kısmi çalışma Kanunda yer almasına rağmen kıdemin nasıl belirleneceği ihbar izin gibi haklardan nasıl yararlanacağı, bu haklarla ilgili hesap şekli yine normatif olarak düzenlenmiş değildir. Konu, Yargı kararlarıyla çözüme kavuşturulmaktadır. Uzun yıllardır tekrarlanan yargı kararları doğrultusunda, kısmi çalışma ister haftanın bir veya bazı günleri çalışma şeklinde gerçekleşsin, ister her gün birkaç saat şeklinde olsun, işçinin işyerinde çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir yıl geçince kıdem tazminatı ve yıllık izin haklarının oluştuğu rahatlıkla söylenebilir.

KISMİ SÜRELİ İSTİHDAMDA HAFTA TATİLİ OLUŞMAZ

Kısmi süreli çalışan işçinin yıllık izne hak kazanacağı açık olmakla birlikte hafta tatili için aynı şeyden bahsetmek olası değildir. 4857 sayılı İş Kanununda, haftalık iş süreleri çalışılan günlere farklı şekilde dağıtılabileceğinden bahsedilmektedir. Böylelikle 1475 sayılı Yasanın 41. Maddesinde yer alan hafta tatili tanımı değişmiştir. Son durumda işçinin 63. maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışılmış olması kaydıyla 7 günlük zaman dilimi içinde kesintisiz 24 saat dinlenme hakkı öngörülmüştür. 63. maddede ise, genel bakımdan iş süresinin haftalık en çok 45 saat olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle 4857 sayılı İş Kanununun uygulandığı dönemde, haftalık çalışma süresinin 45 saati bulamayacağından, kısmi süreli istihdam olunan işçinin hafta tatiline hak kazanması mümkün olmayacaktır[1].

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu