KVKK

Kişisel veri kategorileri neler?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürütülecek bir uyum çalışmasının esası, kişisel verileri doğru şekilde tespit etmeye dayanır. Ancak bundan sonra, kişisel verilere doğru sorular sorularak uyum süreci gerçekleştirilebilir. İşte kişisel veriler için sorulacak sorulardan birisi, kişisel verinin hangi veri kategorisine ait olduğudur. Birlikte bakalım, kişisel veri kategorileri neler?

Veri kategorisi ne demektir?

KVKK kapsamında bir veri sorumlusu tarafından işlenen her bir kişisel verinin ait olduğu ana kategoriye veri kategorisi denir.

Veri kategorisi, aynı nitelikte birden fazla kişisel veriyi içeren bir veri kümesi olarak da kabul edilebilir. Böylece kişisel veriler gruplandırılır ve doğru şekilde tasnif edilmiş olur.

Veri kategorisi nerede kullanılır?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından tutulan veri sorumluları sicil bilgi sisteminde (VERBİS), veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilere ilişkin doldurulması gereken alanlardan birisi de veri kategorisi bölümüdür.

Veri kategorisi ayrıca kişisel veri işleme envanterinde kendisine yer bulurken; haliyle aydınlatma metinlerinde ve açık rıza onaylarında da yer alır.

kişisel veri kategorileri neler

Kişisel veri kategorileri

Kişisel veri kategorileri aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik (Ad soyad, Anne-baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı se-ri sıra no, T.C. kimlik no v.b.)
 • İletişim (Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no v.b.)
 • Lokasyon (Bulunduğu yerin konum bilgileri v.b.)
 • Özlük (Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş bel-gesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları v.b.)
 • Hukuki işlem (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.)
 • Müşteri işlemi (Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.)
 • Fiziksel mekân güvenliği (Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çı-kış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.)
 • İşlem güvenliği (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.)
 • Risk yönetimi (Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.)
 • Finans (Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri v.b.)
 • Mesleki deneyim (Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Mes-lek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.)
 • Pazarlama (Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtla-rı, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.)
 • Görsel ve işitsel kayıtlar (Video ve ses kayıtları v.b.)
 • Irk ve etnik köken (Irk ve etnik kökeni bilgileri v.b.)
 • Siyasi düşünce bilgileri (Siyasi düşüncesini belirten bilgiler, Siyasi parti üyeliği bilgisi v.b.)
 • Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar (Diğer inançla-rına ilişkin bilgiler, Dini aidiyetine ilişkin bilgiler, Felsefi inancına ilişkin bilgiler, Mezhep aidiyetine ilişkin bilgiler v.b.)
 • Kılık ve kıyafet (Kılık kıyafete ilişkin bilgiler v.b.)
 • Dernek üyeliği (Dernek üyeliği bilgileri v.b.)
 • Vakıf üyeliği (Vakıf üyeliği bilgileri v.b.)
 • Sendika üyeliği (Sendika üyeliği bilgileri v.b.)
 • Sağlık bilgileri (Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.)
 • Cinsel hayat (Cinsel hayata ilişkin bilgiler v.b.)
 • Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri (Ceza mahkumi-yetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.)
 • Biyometrik veri (Avuç içi bilgileri, Parmak izi bilgileri, Re-tina taraması bilgileri, Yüz tanıma bilgileri v.b.)
 • Genetik veri (Genetik veriler v.b.)

SONUÇ

Yukarıda yer alan kişisel veri kategorileri sınırlı sayıda olmayıp çoğaltılabilir. Veri kategorileri herhangi bir mevzuatta tahdiden sayılmamıştır.

Veri sorumlusu bünyesinde işlenen kişisel veriler ortaya çıkarıldığında ve kişisel verinin yukarıda sayılan veri kategorilerinden herhangi birisine ait olmadığı düşünüldüğünde, yeni bir veri kategorisi pekâlâ oluşturulabilir.

Zaten VERBİS kayıt ekranında da yeni veri kategorisinin manuel olarak eklenmesine müsaade edilmektedir.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu