KVKK

Kişisel veri işleme amaçları neler?

KVKK uyum sürecinde kişisel veriler tespit edildikten sonra, her bir kişisel verinin işleme amacının da belirlenmesi gerekir. Peki, ama kişisel veri işleme amaçları nelerdir?

KVKK uyum süreci

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında olan bir veri sorumlusunun, kişisel veri işleme faaliyetini Kanun’a uygun hale getirmesi KVKK uyum süreci olarak tanımlanır: https://mustafabaysal.com/kvkk-uyum-sureci/

KVKK uyum sürecinin doğru şekilde tamamlanması için yalnızca kişisel verilerin tespit edilmesi yetmez; bu kişisel verileri doğru şekilde nitelendirmek de gerekir.

İşte her bir kişisel veri ile ilgili sorulması gereken sorulardan birisi de budur: Kişisel verinin işleme amacı ne?

Kişisel veri işleme amacı ölçülü olmalı

Bir kişisel verinin işlenebilmesi için amaç belirlenmesi gerektiği kadar, yapılan iş için işlenen kişisel veri ile yapılan işin de bağlantılı olması gerekir.

İlgili Makaleler

Örneğin bir mağazada müşterinin telefon numarasını ya da adı soyadı bilgisini işlemek, yapılan iş ile bağlantılı ve ölçülü olsa da; aynı müşterinin banka hesap numarasını işlenmek istendiğinde, yürütülen faaliyetle bu kişisel verinin arasında bir bağlantı söz konusu olmayacaktır.

Kişisel veri işleme amacı ile belgeler arasındaki ilişki

Her bir kişisel veri için bir işleme amacı belirlenmeli ve amaç belirlenemeyen bir kişisel verinin işlenmesinden vazgeçilmelidir. Ayrıca veri işleme amacını gerçekleştirecek kadar kişisel veri işlenmesi, fazlasının işlenmesinden kaçınılmalıdır.

Örneğin çalışana yapılacak eş ve çocuk yardımları için, eş ve çocuklara ait bilgilere ihtiyaç olması mümkündür ve bunun için çalışandan nüfus kayıt örneği istendiği görülebilir.

Halbuki “Aile Durum Bildirimi” olarak adlandırılan ve çalışanın beyanına dayanan bir form yerine nüfus kayıt örneği alındığında, çalışanın çocuğunun evlilik tarihine kadar gereksiz birçok bilgi edinilmektedir.

kişisel veri işleme amaçları neler

Kişisel veri işleme amaçları

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan kişisel veri işleme amaçları şunlardır:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sü-reçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlü-lüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yü-rütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülme-si
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürü-tülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınma-sı ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütül-mesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütül-mesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürü-tülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yabancı Personel Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

SONUÇ

Kişisel veri işleme amaçları yukarıdakilerle sınırlı değildir. Ancak VERBİS kaydı yapılırken, yukarıdaki amaçlar liste halinde kullanılabilmekte ve seçilebilmektedir.

Bu nedenle herhangi bir kişisel veri için amaç belirlenirken, öncelikle bu listedeki amaçlardan uygun olanının belirlenmesi VERBİS kaydını kolaylaştıracaktır.

Buna rağmen, kişisel veri için farklı bir amaç belirlenmesi her zaman mümkün olup VERBİS kayıt aşamasında da manuel amaç eklenmesi mümkündür.

VERBİS kaydı ile ilgili şu yazıma da göz atabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/verbis-kaydi-nasil-yapilir/

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu