Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı hesaplaması örneği

Kıdem tazminatı hesaplaması zannedildiği kadar zor değildir. Bu hesaplama için ihtiyaç duyacağınız birkaç kalem olup bu bilgilere sahip olduğunuz anda siz de kıdem tazminatınızı kendiniz hesaplayabilirsiniz. Konuyu daha iyi anlamak isterseniz, birlikte bir kıdem tazminatı hesaplaması örneği yapalım.

Kıdem tazminatı hakkında genel bilgiler

Kıdem tazminatı konusunda sitemde yayımlanmış onlarca yazı bulunuyor. Öncelikle şu kategoriye giderek onlarca yazıya göz atabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/kidem-tazminati/

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı işveren bünyesinde en az bir yıllık kıdemi olan işçinin belirli şartlar altında alabileceği bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı alma şartlarının neler olduğunu öğrenmek için şu yazıma bakabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/kidem-tazminati-alma-sartlari/

Kıdem tazminatına esas ücret

Kıdem tazminatı hesabına geçmeden önce, kıdem tazminatı hesabına esas ücret kavramını öğrenmeniz gerekir. Çünkü kıdem tazminatının çok basit bir formülü vardır:

Kıdem tazminatı=Kıdem tazminatına esas ücret * İşçinin kıdemi

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Kıdem tazminatı hesabında kullanılacak ücret genelde “işçinin son aldığı brüt ücret” olarak bilinir ki, bu kavram eksiktir. Çünkü kıdem tazminatına esas ücret şu şekilde tanımlanabilir: İşçinin iş akdinin sona erdiği tarih itibariyle almakta olduğu giydirilmiş brüt ücret.

Uzun görünen bu tanımlamayı anlamak için şu yazımdan bilgi alabilirsiniz: https://mustafabaysal.com/kidem-tazminatina-esas-ucretin-hesaplanmasi/

Kıdem tazminatı örnek hesabı

Bu hesaplama için bazı verilerin elimizde olması gerekir. Örneğimizdeki işçinin bilgileri şöyle olsun (Bütün rakamlar BRÜT alınmıştır):

 • İşçinin işyerindeki çalışması 05.04.2012 – 17.11.2022 arasıdır.
 • İşçinin maaşı 5,000,00 TL
 • İşyerinde öğle yemeği rayiç bedeli günlük brüt 22,50 TL
 • İşçiye sağlanan servis bedeli günlük rayiç 20,00 TL
 • İşçiye yılda bir kez yapılan kurban bayramı yardımı ödeneği 1.500,00 TL
 • İşçinin bir yılda aldığı fazla çalışma ücreti ödemeleri toplamı 4.800,00 TL
 • İşçinin bir yılda aldığı genel tatil ücreti toplamı 1.200,00 TL
 • Şubat ayında ayın işçisi seçildiği için aldığı teşvik ödülü 4.000,00 TL

Hangi ödemeler kıdem tazminatı hesabına dahil?

Kıdem tazminatı hesabına esas olacak tutarları ikiye ayırabiliriz. Bunlar işçinin aylık brüt ücreti ile diğer ödemelerdir. İşte bu diğer ödemelerden hangilerinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınacağına karar verirken kullanacağımız sihirli değneğimiz “süreklilik” olacaktır.

kıdem tazminatı hesaplaması örneği

Kıdem tazminatı hesabında süreklilik ve arızilik kavramları

İşçiye yapılan bir ödeme süreklilik arz ediyorsa hesaba dahil edilecek, arızi nitelikte olanlar ise hesaba dahil edilmeyecektir. Arızılikten kastedilen ise, ödemenin rutin olarak yapılmıyor olması ya da bir çalışmaya dayanıyor olmasıdır.

Süreklilik arz eden bir ödeme ise ister her ay olsun isterse yılda bir, belirli periyotlarla yapılan devamlı ödemeleri ifade etmektedir.

Hangi ödemeler arızi?

Yukarıda yer alan ödeme kalemlerini tek tek incelediğimizde bunların bir kısmının sürekli, bir kısmının ise arızi olduğunu görebiliriz. Bu kapsamda; arızi nitelikte olan fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti ve ödül ücreti hesaba dahil edilmeyecektir.

Gerek fazla çalışma ve gerekse genel tatil çalışması ne kadar sık olursa olsun, gerektiğinde yapılan ve arızi kabul edilen çalışmalardır. Ödül ücreti de zaten her ay hak edilip hak edilmeyeceği bile belli olmayan bir ücrettir.

Ama işçiye verilen yemek, sağlanan servis ya da yılda bir kere bile olsa her yıl yapılan kurban bayramı yardımı artık süreklilik arz eden ödemelerdir.

O halde aşağıda yazılı kalemler kıdem tazminatı hesabına dahil edilecektir:

 • Brüt maaş 5,000,00 TL
 • İşyerinde öğle yemeği rayiç bedeli günlük brüt 22,50 TL
 • İşçiye sağlanan servis bedeli günlük rayiç 20,00 TL
 • İşçiye yılda bir kez yapılan kurban bayramı yardımı ödeneği 1.500,00 TL

Peki ama bunları nasıl aylık ücret üzerine ekleyeceğiz? Yapmamız gereken şey, tüm bu ödemeleri aylığa çevirmek olmalıdır. Bunun için işçinin aldığı tüm bu ödemeler tutarının yıllık miktarını bulmamız gerekir.

kıdem tazminatı hesaplama örneği

Yemek ve servis ücreti

Önce buradan başlayalım. Bu konuda bize Yargıtay yol göstersin: ‘… Aynı uygulamayı yol ve yemek yardımı gibi ödemeler için de yapmak olanaklıdır. İşçiye aylık olarak yapıldığı varsayılan bu gibi ödemelerin son ay için ödenen kısmının fiilen çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle bir güne düşen tutar tespit edilmelidir. Buna göre periyodik olarak ödenen ve yıl içinde artmış olan parasal haklar yönünden son dönem ödemesinin ait olduğu dilim günlerine bölünmesiyle tazminata esas ücrete yansıtılacak tutar daha doğru biçimde belirlenebilecektir. Dairemizin kararları da bu yöndedir (Yargıtay 10.10. 2008 gün 2007/27615 E, 2008/26209 K.)’

Bu durumda bizim de son aya bakmamız gerekecektir. İşçinin bu ay 26 gün fiilen çalıştığını varsayarsak yapmamız gereken 26 günü 22,50 TL ile çarparak aylık yemek bedelini bulmaktır. Aynı şekilde yine 26 günü 20,00 TL ile çarparak da aylık servis bedelini bulmuş oluruz.

Kurban bayramı yardımı

Burada da hemen aynı Yargıtay kararına kulak verelim. ‘… Dönemsel bir niteliği olmayan parasal haklar bakımından, yıl içinde yapılan ödemelerin 365 güne bölünmesi suretiyle bir güne düşen tutarın belirlenmesi yerindedir. Örneğin tır şoförünün yıl içinde aldığı sefer (yol) primi sürekli değişiklik gösterebilir ve belli bir dönemin hesaplamada esas alınması zorluk taşıyabilir. Öte yandan, işçiye dini bayramlarda yılda iki kez ödenen harçlığın belli bir dönem için yapıldığını söylemek pek olası değildir. Burada yıllık ödeme tutarının 365 rakamına bölünmesi yerinde olur. Son olarak belirtmek gerekir ki, yılda bir kez yapılan parasal yardımların (yakacak yardımı gibi) tazminata esas ücrete yansıtılacağı ve yıllık tutarın 365’e bölünmesi suretiyle gerçekleştirileceği tartışmasızdır.’

Karardan da görüleceği üzere bu tür yıl içerisinde düzensiz olarak yapılan ödemeler önce 365’e bölünmeli ve bir günlük tutar belirlenmeli, sonra da 30 ile çarpılarak 1 aya düşen payı hesaplanmalıdır.

kıdem tazminatı hesaplaması

Kıdem tazminatı hesabına esas ücret

Şimdi hesabımızı rahatlıkla yapabiliriz. Bütün kalemleri alt alta yazalım:

 • Brüt maaş 5,000,00
 • Yemek bedeli 22,50 × 26 = 585,00
 • Servis bedeli 20,00 × 26 = 520,00
 • Bayram yardımı (1.500,00 ÷ 365) × 30 = 123,29
Brüt maaş5.000,00
Yemek bedeli585,00
Yol / servis yardımı520,00
Bayram ikramiyesi123,29
Kıdem tazminatına esas ücret6.228,29
Kıdem tazminatı hesaplama örneği

Görüleceği üzere bu işçinin kıdem tazminatına esas giydirilmiş brüt ücreti tam olarak 6.228,29 TL oldu.

Kıdem tazminatının hesaplanması

Artık işimiz kolay. İşçinin kıdemi ile bulduğumuz bu rakamı çarpacağız. İşçinin 05/04/2012-17/11/2022 tarihleri arasındaki kıdemini internette de bulabileceğiniz iki tarih arasını güne çeviren hesaplama araçlarıyla güne çevirdiğimizde karşımıza çıkan sonuç 3878’dir.

3878 gün sayısını 365’e böldüğümüzde işçinin kıdemini elde ederiz: 10,62

Kıdem tazminatı ne kadar?

Bu işçinin kıdem tazminatını hesaplamak artık çok kolay olacak. Yapmamız gereken tek şey işçinin kıdemi ile giydirilmiş brüt ücretini çarpmaktır.

10,62 * 6.228,29 = 66.144,44 TL

kıdem tazminatı örnek hesaplaması

Kıdem tazminatı hesaplaması için hangi bilgiler gerekir?

Aşağıdaki bilgiler elinizde olduğu müddetçe herkesin ve tabi ki kendinizin kıdem tazminatını hesaplamanız mümkün olacaktır:

 • İşe giriş tarihi
 • İşten ayrılış tarihi
 • Son alınan brüt ücret
 • Varsa maaş dışı sürekli ödemeler ve yardımların aylık brüt tutarı (Servis, yemek, prim vb.)
 • İşe giriş ve çıkış arasında varsa ücretsiz izin günleri (Ücretsiz izin günleri işçinin kıdeminden düşülür: https://mustafabaysal.com/zorla-ucretsiz-izne-cikarilma/

Kıdem tazminatından yapılacak kesintiler

Hesaplanan kıdem tazminatından yapılması gereken tek kesinti damga vergisidir ve başka hiçbir kesinti yapılamaz. %1’in bile altında olan damga vergisi kesintisi ise çok düşük rakamlara tekabül edecektir.

Örneğimizdeki bu işçiye uygulanacak olan binde 7,59’luk damga vergisi kesintisinin tutarı 502 lira olacak ve işçinin alacağı net kıdem tazminatı tutarı da 65.642,44 TL olacaktır.

Kıdem tazminatı hesaplamasıyla ilgili hazırladığım şu video da işinize yarayacaktır, göz atmanızı öneririm:

SONUÇ

Gördüğünüz üzere kıdem tazminatı hesaplama örneği üç aşamadan oluştu. Siz de kıdem tazminatı hesaplarken bu üç temel aşamayı takip ederseniz, çok kolay bir şekilde kıdem tazminatı hesaplaması yapabilirsiniz:

 • İşçini kıdemini belirle
 • İşçinin giydirilmiş brüt ücretini tespit et
 • Ücret ile kıdemi çarp

Kıdem tazminatı hesaplaması ile ilgili sormak istediğiniz soruları yorumlar vasıtasıyla bana iletebilirsiniz.

Kıdem tazminatı hesaplama örneği ile ilgili sık sorulan sorular:

Kıdem tazminatı hangi tutar üzerinden hesaplanır?

Kıdem tazminatına esas ücret, işçinin işten ayrıldığı gün itibariyle almakta olduğu giydirilmiş brüt ücretidir. Burada önemli olan işçinin son ay ne kadar ücret aldığı değil, bu tarih itibariyle ücretinin gerçekten de ne kadar olduğudur: Kıdem tazminatı son ücret üzerinden mi hesaplanır?

Kıdem tazminatı formülü nedir?

Kıdem tazminatı = İşçinin kıdemi * Giydirilmiş son brüt ücreti

Kıdem tazminatı ne kadar?

Kıdem tazminatı; işçinin kıdemi ve almakta olduğu ücret göre değişkenlik gösterdiğine göre, kıdem tazminatının ne kadar olduğu da işçiden işçiye değişecektir ve bu sorunun net bir cevabı asla yoktur.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

32 Yorum

 1. Merhaba Mustafa bey,12 yildir calismaktaktayim,,,isveren beni 11 temmuzda cikartmak istiyor,, arabuluculuk temsilcimizle goruseceksin dedi,,asgari ücret uzerinden calisiyorum,,kidem tazminatimi zamli temmuz hesabindanmi hesaplattirmam gerekiyor,tskkrederim

 2. Sayın baysal,
  Mesailer ne kadar sık olsada kıdem tazminatı hesabında yer almaz demişsiniz.Aynı zamanda kıdem tazminatı na konu olması ıci n sihirli değneğimiz süreklilik demişsiniz .Ben 12 saat üzerinden 4 çalıs 2 izin sisteminde calisiyorum .Bu sistemden ötürü her ay 22.5 saatlik fazla calişmamiz oluyor ve bordroda bu mesai olarak gözüküyor.Maasida zaten buna göre alıyoruz.şimdi bu mesai şekli tazminata konu olması gerekmiyormu

  1. Merhaba, bu görüş benim şahsi kanaatim olmayıp Yargıtay’ın yerleşik yaklaşımıdır Fatih bey. Haliyle, biz ne düşünürsek düşünelim, Yargıtay farklı düşünmediği müddetçe bu kural geçerli olacaktır.

   1. Merhaba,
    Bana açıklama göndermişsiniz.teşekkürler.Ama bu açıklamayı benim yorumlamam için göndermişsiniz.Ben zaten hukukuen ve mantıken aynı zamanda sizin tanımlamalarınıza göre yorumlarsam.Sabit yaptığım mesainin artık arızi olmadığı ve süreklilik kazandığından yola çıkarak kıdem tazminatı hesabına dahil olması gerektiği sonucuna çıkıyorum.Ben sizin bu konudaki fikrinizi öğrenmek istiyorum.
    Burda bizi sonuca götürecek nokta mesai ne kadar sık olursa olsun kıdem tazminatı hesabına dahil edilmez cümlesi mi olacak
    yoksa kıdem tazminatı hesabında bize ışık tutacak şey süreklilik olması tabirimi olacak.Benim açık ve net şekilde ifade ettiğim gibi sahada açarsak şöyle diyeyim.Ben bu mesaiyi özel bı durumda ihtiyaç halinde zaman zaman yapmıyorum.Daha işe girerken iş ilanında bile bu çalısma sisteminde çalışacağım ve bunun karşılığında şu kadar maaş alacağım belirtiliyor.Sonuç olarak da calistigim bütün süre boyuncada sürekli bu sistemde çalışıp aylık 22.5 saat fazla mesaim çikıyor ve bu bordrolaniyor ve bana maaş olarak ödeniyor.Şimdi netice itibariyle bu 22.5 saat kıdeme konu olurmu olmaz mı.

    1. Eğer iş sözleşmenizdeki maaşınız “fazla mesai dahil belirlenmişse” evet, kıdem tazminatı hesabına dahil olur. Aksi takdirde, sürekli ya da değil, dahil olmayacaktır.

 3. Merhaba, aklıma şu takıldı. Yemek ücreti aylık 1500 TL ise bunun hesaplaması şu şekilde mi 1.500/30= 50*26 = 1300 TL yoksa şu şekilde mi 1500/30=50*26=1300/30=43,33 43,33*26=1126,58 TL mi olması gerekli. farklı sitelerde brüt ücret * çalışılan gün/30 olarak yazıyordu kafam karıştı.

 4. merhaba hocam. bi konuda bilgi almak istiyorum. ben 2012 de kamu kurumuna işçi olarak girdim. ve 2018 de hakkımda dolandırıcılıktan kaynaklı bir dava açıldı ve sacvı iddanameyi kuruma yolladı . ve kurumda tek taraflı beni dava sonuçlanıncaya kadar ücretsiz izne ayırdı resen .. ben hiç birşeye imza atmadım ama onlar bei ayırdı sgk çıkışım verildi. suan ücretsiz izindeyim. .. bu noktada sormak istediğim şey diyelim ki 1 sene böyle devam etti ve ben davanın çok süreceğine kanaat getirip kuruma karşı dava açmak istersem nasıl bir yol izlemeliyim. işe iade davası açarsam ve kazanırsam geçmişe yönelik tüm zamanın ödemesinide alırmıyım.. yada bu süreçte başka bir işe girer ve benı çıkarmada gerekçe gösterdikleri davadan beraat edersem kuruma karşı geçmiş haklarımı da kapsayan bir dava açma ve kazanma durumum varmı. yada benim için en kazançlı olacak dava yolu nedir yöntem nedir. bu kurumda tekrar çalışmayı düşünmüyorum verilecek çözüm önerisi bu noktadaki hassasiyetım düşünülerek verilirse çok sevinirim..

  1. Merhaba. Tavsiye istediğinizin farkındayım; ama sizin yerinizde olsam, böyle önemli bir konuda internette öneri aramazdım. Bir avukata gidin, durumu izah edin, yüz yüze görüşerek bir karara varın. Gerisi boşa kürek çekme olacaktır.

 5. merhaba bir özel eğitim kurumunda ingilizce öğretmeni bayan arkadaşımız bir sözleşme yapmış bir kağıda imza atmış sene başında ve 5 ay sonra işten çıkartılıyor ve çalışma izni alınacağını söyleyip onuda yapmamışlar tazminat alması gerekirmi ve sözleşmeyide kendisine vermemişler istediğinde milli eğitime gitti ordan alırsınız denilmiş yasal olarak bir hakkımız var mı ?

  1. Merhaba. Bu kişi yabancu uyruklu muydu? İmzaladığı kağıtta ne yazıyordu? Bunlar bilmeden yorum yapamayız.

 6. 20/12/2013 den 30/12/2018 den bari aynı yerde calişiyorum ve sadece 20 gün izin kullandım günlük 10 saat den aşagı calış mıyorum maaşım şu an icin 2400 tazminat ne alırım

 7. MERHABA HOCAM BEN 01.06.2018 TARİHİNDE AVUKATA VEKALET VERDİM TAZMİNAT DAVASI İÇİN AYNI GÜN İHTAR ÇEKTİK HAKLI FESİH OLARAK FAKAT O TARİHTEN BU GÜNE AVUKAT BİR ŞEY BAŞLATMADI ARABULUCUYA BİLE VERMEMİŞ YOK BENİM ARABULUCULARIM ÖZEL FELAN DİYOR AYNI GÜN BAŞKA BİRİYLE ORTAK VEKALET VERDİK DİĞERİNİ BAŞLATMIŞ BENİ İSE HEP OYALIYOR.MAHKEMENİN BELLİ TARİHİ VARMI YANİ ZAMAN AŞIMI FELAN

 8. Slm Mustafa bey 22 yıldır aynı şirkette çalışıyorum işe giriş tarihim 20/11/1996 sigorta başlangıcı 1/5/1993 toplam 7760 prim gün sayım var. Isı bırakacagim tazminat almada sorun olurmu tazminatı neye göre hesaplayacagim . tşk

 9. merhabalar ben bir ekim 1994 tarihi itibarıyla bir kamu kurumunda o zamanki adıyla mütahit şimdiki tabirle taşeron olarak işe başladım sigorta giriş tarihim 01/01/1991 şimdi ise khk ile çıkan yasa gereği emekliliğe ayirıyorlar yani emekli olacam 2015 yılından itibaren de sendikalı olarak çalışıyoruz sendika sözleşmemiz 31/12/2017 tarihinde sona erdi bağlı bulunduğumuz sendika yeniden yetki sözleşmesi için bakanlığa başvuruda bulundu şimdi emekli olacağımdan dolayı kıdem tazminatımı mevcut sendika sözleşmesine göremi alacağım yoksa sendikasız bir işci gibimi 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunun madde 36/2 sona eren toplu iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder.
  denilmektedir oysa çalıştığımız kurum bunu reddederek kabul etmemektedir gerekce olarak iş sözleşmesinin sona erdiğini söylemesi
  şimdi bu durumda benim alacağım kıdem tazminatımda azalmalara neden olacaktır sadece bir aylık bürüt maaş tutarında kıdem tazminatı almam söz konusu bürüt maaşım 2029 tl
  iş sözleşmesinde kazanılan haklarımı bu durumda kaybediyorum şimdi zorunlu olarak izne ayırdılar
  ne yapmalıyım nasıl bir yol izlemeliyim şimdiden vereceğiniz cevaplardan ötürü teşekkür ederim.

  1. Nihat bey, şu anda yürürlükte olan TİS hangisi ise, onun üzerinden hesaplama yapılması gerekir.

 10. Bilgilendirmeleriniz için teşekkür ederim. Benim durumumda olan birçok kişininde aynı sorunun cevabını beklediğini biliyorum. Benim ilk SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİM 01.09.1987… ÇİVRİL BELEDİYESİnde 16.06.1989 yılında çalışmaya başladım. ÇİVRİL BELEDİYESİ bünyesinde GEÇİCİ İŞÇİ olarak çalıştığım dönemlerde, Her yıl 11 ay çalıştırılıp 1 ay işten çıkartılıyor, tekrar işe alınıp 11 ay çalıştırılıp 1 ay işten çıkartılıyorduk. 1995 yılının Mayıs ayında SENDİKALI olduk, SENDİKA ve BELEDİYE ADAM/AY FORMÜLÜne göre aylık 22 gün sigorta üzerinden anlaştı ve SİGORTA PRİMLERİMİZ 2000 Yılına kadar bu şekilde yatırıldı. 2002 Yılından itibaren YILLIK 360 GÜN üzerinden SİGORTA PRİMLERİMİZ yatırılmaya devam etti. Ben 16.06.1989 yılından beri SİGORTALI İŞÇİ kadrosunda çalışmaktayım. Yasa gereği (YIL-PRİM GÜNÜ ve YAŞ) EMEKLİLİK ŞARTLARInı tamamladım ve EMEKLİLİĞE AYRILMAK istiyorum. Şimdilik zamanında kullanmadığım ÜCRETLİ İZİNLERİMİ kullanıyorum 19.07.2017 tarihine kadar izinliyim. Bu tarihten sonra EMEKLİLİĞE AYRILACAĞIMI DİLEKÇEYLE BİLDİRDİM. Onların hesabına göre KIDEM TAZMİNATIMIN HESAPLANMASINDA BELEDİYENİN SİGORTAYA YATIRDIĞI PRİM GÜN SAYISINI 360 bölerek, yaklaşık 3-4 yıllık KIDEM TAZMİNATIMI EKSİK ÖDEMEK istiyorlar. Oysaki ben 16.06.1989 yılından beri SÜREKLİ BELEDİYEDE ÇALIŞTIM, BENİM HESABIMA GÖRE 16.06.2017 TARİHİNDE 28 YILIMI TAMAMLADIĞIMDA, 28 yıllık KIDEM TAZMİNATI HAKKIM oluyor. Ayrıca KIDEM TAZMİNATIMI 3-5 TAKSİTTE ÖDERİZ diyorlar, ben kabul etmedim. Bu konuda neler yapmam ve nasıl bir yol izlemem gerekir bilgilendirirseniz e-posta adresime gönderirseniz memnun olurum. SELAM, SEVGİ ve SAYGILARIMLA…

  1. Merhaba. Son sorunuzdan başlayayım. Taksitle ödeme ancak işçinin rızasına bağlıdır. Siz kabul etmezseniz, ödeme peşin yapılmak zorundadır. Yapılmazsa ne olur? dava açarsınız ve birkaç yıllık sürecin sonunda tazminatınızı faiziyle alırsınız. Diğer sorunuza gelince; işverenin yaptığı doğrudur. Bu durumlarda işçinin toplam sigorta prim gününün 360’a bölünmesi normaldir. Aksi takdirde, siz 28 yılın her günü çalışmadığınız halde, haksız yere size tamamı için kıdem tazminatı ödenmiş olurdu.

 11. Selamlar.
  Deneme sürem hariç, 02 nisan 2002 de (SSK başlangıcı) kapıcı olarak işe başladım.Bu tarihten 2016 yılı sonuna kadar hiç izin kullanmadım.Nisanda 15 yılım dolacak.Bu 15 yıl içinde , tam hatırlamıyorum fakat son 7-8 yıldır izin parası adı altında ücretler ödediler.Örneğin 2015 senesinde 400,2016 da ise 500 tl gibi.Yani izin kullanmadığım halde bu ücretler yeterli mi? Peki iznimi kullansaydım bu ücretler ödenmiycekmiydi? İznimi kullanmadığım için bu rakkamların daha yüksek olması gerekmiyormuydu?
  Bu sene (2017) izin talep edersem (ve izne gidersem) ücret alamayacak mıyım? Alacaksam ne kadar almalıyım? (maaşım net 1510.00 tl. bürüt 1777.50 tl )
  Emekliliğim yaklaştığı için biriktiremedikleri tazminatıma kulp bulmaya çalışan bir yönetimim var başımda fakat hiçbiri benim kadar ilgilideğiller tabi.Başlarına gelecekten haberleri yoktu ben dürtene kadar.Kusura bakmayın,fazla detaylandırdım ama ancak bu şekilde arz edebilirdim derdimi. Değerli zamanınızı ayırıp vereceğiniz cevap için şimdiden çok teşekkür ederim.

  1. Mustafa bey, yıllık izin parasının işçiye ödenmesi yasal değildir. İznin mutlaka kullandırılması gerekir. İşten ayrıldığınızda ve davalık olursanız, mahkeme işverenden izin kayıtlarını isteyecek ve izin kayıtları yoksa bu süreler ait ücretleri size ödetecektir. Kesinlikle, geçmişe dönük yıllık izin kayıtlarına imza atmayın, haklarınızı yitirebilirsiniz.

 12. Merhaba;

  Ben kidem tazminati hesaplamasi ile illgili mumkunse destek almak icin tarafinizi rahatsiz etmis bulunmaktayim, sorumu cevaplayablirseniz tessekurlerimi sunarim. Ben 2012 yilinin kasim ayinda cagri merkezi sektorunde ise basladim ve 2016 kasim ayi icerisinde askerlik grevine baslayacagim. Benim sorum su; sirket uzerinde asgari ucret uzerinden calismaktayiz bunun yaninda performans yapabilirsek ayrica her ay maasimiza performans primi eklenmekte ve fazla mesaide yapmaktayiz, boyle oldugundan aylik sabit bir maasimiz yok. Duydugum kadariyla tazminat hesaplamada tam calisilan son ay massi uzerinden islem saglanmakta imis. Benim son aldigim maas, yani ekim birde aldigim maas bordro uzerinde mesailer ve performans pirimi ve bayram tatili mesaileri ile birlikte burut olarak 2700 olarak goruntulenmekte ve o ay tam olarak calistim herhangibir raporum ve devamsizligim yok(her ayin birinde maas almaktayim) simdi kasim ayinin 2 sinde yillik izin hakkim tekrar yenilenecek ve 14 gun yillik izin hakkim olacak , bende kasim 2 den sonra istifa etmek ve yillik izin paramida almak istiyorum, ancak kasim ayinda alacagim maas performans pirimi alamam ve fazla mesaimin olmamasi nedeniyle dusuk olacak tahmini brut 1.650-1.700 civarinda. Ben eger kasim 2 de cikarsam tazminatim son ay aldigim maas uzerinden yani kasim 1 de alacagim 1.700 tl civarindaki ucretten mi hesaplanacak ve alacagim tazminat ne yonde etkilenecektir. Eger kasim ayini beklemeyip icinde bulundugumuz ayin 24 unde istifa edersem en son aldigim maas uzerinden yani 1ekimde aldigim yaklasik 2.700 tllik brut maas uzerindenmi tazminatim hesaplanacak ve 1 kasimda alacagim maas bordroma bu 1ekimde aldigim brut maas uzerinden hesaplanan tazminatim ve kasimda calistigim 25gunluk sure eklenerekmi odeme yapilacak. Kisacasi benim kasim 2 yi bekleyerek 14gunluk tazminatimi almak icin alacagim 1 kasimdaki dusuk tutar uzerindenmi tazminatimi hesaplatmam dogru yoksa 2 kasimi beklemeden 25 ekimde istifa ederek tam calistigim son ay olan 1 ekimde aldigim yusek maas uzerindenmi tazminatimi hesaplamam doru olacaktir( 1 ekimde aldigim maas burut 2700 – kaxim 1 de alacagim mass yaklasik 1700) biraz uzun oldu ama destekleriniz icin simdiden tessekkur ederim, iyi calismalar

  1. Merhaba. Aslında bu kadar düşünmenize gerek yok. Çünkü en son ay ücretiniz hiç değişmemektedir. Yani her halde ve şartta 1.300 TL’dir. Diğer tüm kalemlerin ise zaten bir yıllık ortalamasının alınarak bu rakamın üstüne eklenmesi gerekir. Yani son bir yılda size ödenen ikramiye, prim, yemek ve yol gibi giderler toplanmalı ve 12’ye bölünmelidir. Çıkan rakam da maaşınız olan 1.300 TL üzerine eklenerek kıdem tazminatınıza esas ücret bulunmalıdır. Ayrıca fazla çalışma ya da bayram paraları bu hesaba dahil değildir. Bunlar istisnai ödemeler olduğundan kıdem tazminatı hesabına dahil edilmez.

 13. mustafa bey bi işçinin tazminat alması için o işyerinde 365 günümü lazım yoksa bir tarihten bir tarihe 1 yılmı dolması lazım örnek 1: 28.06.2015-28.06.2016 gibimi yoksa örnek 2 : 1 yıllık yatan sigorta günümü 365 tam gün

  1. Giriş tarihinden itibaren 1 yıl geçmesi gerek. Ama arada ücretsiz izin gibi çalışma süresinden kabul edilmeyen haller olmamalı. Yoksa işçi bir yıldır çalışıyorsa ve örneğin işçinin sigorta günü eksik bildirilmişse bile kıdem tazminatı hak edilir. Dolayısıyla böyle bir durumda, eksik gün varsa nedeni araştırılır ve ona göre karar verilir.

 14. 3600 prim üzerinden kıdem tazminatı hesaplarken yıl üzerinden mi hesaplama yapıyoruz. Yani şöyle ki 7 yıl 11 ay çalışmam var 8. yılı tamamlamalı mıyım artık aya ücret alır mıyım?

  1. Hayır, 8 yıla tamamlanmaz. Her bir günlük çalışma kıdem tazminatı hesabına dahil edilir. Bu durumda işçiye 7 yıl ve 11 aylık kıdem tazminatı ödenmelidir.

 15. Merhaba ,
  Paylaşımınız için çok teşekkürler yalnız her ay aldıgımız performans üzerinden verilen primler tazminat hesabına dahil mi? Örnek olarak 2141 tl brüt ücret+ 200 tl yol yardımı+375 tl multınet + prim ?
  bu sayılan kalemlerin hangileri yada hangisi tazminat hesaplamısına dahildir?

  ozgurozdemirrr@hotmail.com

  Şimdiden teşekkür eder bilgilerinize sunarım.

  1. Merhaba. Performans üzerinden verilen primlerin tazminata dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlar da ücretin ayrılmaz bir parçasıdır. Yol yardımı ile yemek yardımı zaten dahil edilmelidir.

 16. İşveren benıısten cıkarıyo 5 seneye 3ay danbuyanacalısıyorum kıdemtazmınatım nekaadaralabılırım

Başa dön tuşu