Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı alma şartları

Kıdem tazminatı işçiler açısından o kadar önemli bir konudur ki; gündemi her daim meşgul eder ve iş davalarına en çok konu olan uyuşmazlık olarak da öne çıkar. Bunun nedeni, hem kıdem tazminatının pahada ağır miktarlara ulaşması hem de hak edilme şartlarının kafa karıştırıcı olmasıdır. Peki ama kıdem tazminatı alma şartları nelerdir?

Hangi hallerde kıdem tazminatı alınır?

Bu yazının amacı, internette kıdem tazminatına hak kazanma halleri konusunda yazılmış yüzlerce kaynağın genelde yapmayı unuttuğu bir şeyi yapmaktır: İşçinin kıdem tazminatına hak kazandığı durumları tek tek belirlemek.

Bunun için sistematik gideceğim ve yazımı 4 ana başlığa ayıracağım. Bunlar; işçinin işten ayrılması, işverenin işçiyi işten çıkarması, işçinin ölmesi ve işçinin emekli olması şeklinde olacak.

Böylece sizler de işten ayrılma şeklinize göre ilgili alt başlığı kolayca bulabileceksiniz. Ama önce kıdem tazminatının ne olduğuna bir bakalım.

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı, bir işyerinde en az 1 yıldır çalışmakta olan işçinin, belirli şartlar oluştuğunda, işten ayrılırken aldığı toplu ödeme tutarıdır.

Kıdem tazminatı hesaplaması

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin en son ay aldığı ücretin brüt tutarı esas alınır. İşçiye, işyerinde geçirdiği her bir yıl için bir aylık brüt ücreti tutarında ödeme yapılır ve bu ödemeden sadece damga vergisi kesilir.

Hem kıdem tazminatının tanımını daha detaylı yaptığımız hem de örnek bir hesaplama yaptığımız şu yazımıza göz atarak konu hakkında daha derin bilgi edinebilirsiniz: mustafabaysal.com/kidem-tazminati-hesaplamasi-ornegi

Kıdem tazminatına hak kazanma hallerini anlatırken, bu halleri dörde ayıracağımı yukarıda yazmıştım. Bu sayede hangi duruma girdiğiniz daha rahat görebilir ve kıdem tazminatı alıp alamayacağınızı kendiniz de bilebilirsiniz.

Bu haller açıklamadan önce son kez sıralayalım:

 • İşçinin işten ayrılması
 • İşverenin işçiyi çıkarması
 • İşçinin ölmesi
 • İşçinin emekli olması

kıdem tazminatında bir yıllık süre

Kıdem tazminatına hak kazanmada bir yıllık süre

Kıdem tazminatıyla ilgili bütün bu yazılanları okumadan önce kendinize sormanız gereken soru şudur: Kaç yıldır bu işyerinde çalışıyorum? Eğer bu sorunun cevabı 1 yıldan az ise gerisini boş yere okumanıza gerek yok. Çünkü kıdem tazminatına hak kazanmanın ilk ve tek ön şartı, işçinin o işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmasıdır.

Peki bu 1 yıl’dan ne anlamamız gerekir? Bu konuda şu bilgiler işinize yarayacaktır: Aynı işverenin farklı işyerlerindeki süreleriniz birleştirilir ve işyerinin devredilmiş olması halinde eski ve yeni işverendeki çalışma süreleri toplamı esas alınır.

Kıdem tazminatına esas bir yıllık sürenin hesabını daha önce izah etmiştik: mustafabaysal.com/kidem-tazminatina-esas-1-yillik-sure-nasil-hesaplanir

Kıdem tazminatına hak kazanma koşullarını ve nedenlerini ayrıntılı olarak okumadan önce aşağıda bulunan kıdem tazminatı şemasını inceleyebilirsiniz. Bu şemadaki okları takip ederek kolayca, kıdem tazminatı alıp alamayacağınızı görebilirsiniz.

Kıdem tazminatına hak kazanma şeması İşçi Dünyası

Ayrıca “kıdem tazminatı alma şartları”nı sözlü ve görüntülü olarak sizlere aktarmaya çalıştığım aşağıdaki videoyu da izleyebilirsiniz.

Şimdi gelelim kıdem tazminatı alma şartlarına. Bu şartların hangisinin size uyacağını merak ediyorsanız, ilgili başlığı dikkatlice incelemenizi öneririm.

1- İşçinin işten kendisi ayrılması durumunda kıdem tazminatı

Bu durumu da kendi içinde ikiye ayırmamız gerekir. Bir tanesi işçinin haklı bir nedenle işten ayrılması durumu, ikincisi ise işçinin ortada haklı bir nedeni yokken istifa ederek işten ayrılmasıdır.

a) İşçinin haklı nedenle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı

İşçinin hangi hallerde haklı nedenle iş sözleşmesini derhal feshedebileceği İş Kanununun 24 üncü maddesinde tek tek sayılmıştır. Bu maddede sayılı nedenlerden birine dayanarak iş akdini fesheden işçi, kıdem tazminatına hak kazanır.

Peki bu haller nelerdir? Eğer iş sözleşmesini aşağıda sayılı hallerden biri nedeniyle ve 6 iş günü içinde ( mustafabaysal.com/hakli-nedenle-fesihte-6-is-gunluk-surenin-onemi ) feshetmişseniz kıdem tazminatını alabilirsiniz.

 • İşin niteliğinden kaynaklanan nedenlerle, işin yapılması işçinin sağlığı için veya yaşamı için tehlike oluşturması nedeniyle
 • işçinin sürekli görüştüğü işveren ya da başka bir işçinin bulaşıcı bir hastalığa tutulması ya da yapılan işle bağdaşmayan bir hastalığa tutulması nedeniyle
 • İşçinin, is sözleşmesi yapılırken çalışma şartları, ücret, işin niteliği vb. konularda işveren tarafından yanıltılmış olması nedeniyle
 • İşçinin kendisine ya da bir aile üyesine işverence hakaret edilmesi ya kötü davranışta bulunulması nedeniyle
 • İşverenin işçiye cinsel tacizde bulunması nedeniyle
 • İşverenin işçiyi ya da ailesinden birilerini tehdit etmesi, işçiyi ya da ailesinden birinin suça teşvik etmesi vb. nedenlerle
 • İşverenin işçiye ya da ailesinden birine karşı, hapis gerektiren bir suç işlemiş olması ya da işçi hakkında iftira ve ithamlarda bulunması nedeniyle
 • İşyerinde cinsel tacize uğrayan işçinin bu durumu işverene bildirmesine rağmen, işverenin tedbir almaması nedeniyle
 • İşçinin ücretinin zamanında ve tam olarak ödenmemesi nedeniyle
 • İşçiye, sözleşme ile belirlenmiş olan, çalışma şartlarının uygulanmaması nedeniyle
 • İşyerinde zorlayıcı bir sebeple işin bir haftadan çok durması nedeniyle

istifa ve kıdem tazminatı

b) İşçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatı

Bu durumda işçi kıdem tazminatı alamaz. Bu kadar açık ve nettir. İşçinin ortada haklı bir nedeni yokken işten ayrılmak istemesi durumunda ona kıdem tazminatı kural olarak ödenmez. Ama bu durumun 3 istisnası bulunmaktadır. Aşağıdaki durumlarda, işçi hiçbir haklı gerekçe göstermeksizin istifa etse bile kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır:

2- İşverenin işçiyi işten çıkarması halinde kıdem tazminatı

İşveren işçiyi temelde iki nedenle işten çıkarabilir. Bunlardan bir tanesi işverenin haklı bir nedenle işçiyi işten çıkarması, ikincisi ise ortada haklı bir neden yokken ya da İş Kanununun 17 nci maddesi gereğince işçinin işten çıkarılmasıdır.

a) İşverenin işçiyi haklı bir nedenle işten çıkarması durumunda kıdem tazminatı

İşverenin hangi hallerde işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebileceği İş Kanununun 25 inci maddesinde tek tek sayılmıştır. 25 inci maddede haklı nedenle fesih halleri 4 ana başlığa bölünmüştür.

Bunlar sırasıyla; sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık, zorlayıcı sebepler ve işçinin göz altına alınması ya da tutuklanması halleridir.

İşte bu dört ana başlıktan ikincisi yani ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri nedeniyle iş sözleşmesi feshedilen işçi kıdem tazminatı hakkını kaybeder.

Diğer nedenlerle iş akdi feshedilirse kıdem tazminatını almaya hak kazanır. O halde aşağıda yazılı hallerden birisi nedeniyle işten çıkarılan işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır:

 • İşçinin kendi hatalarından kaynaklı olarak yakalandığı bir hastalık ya da engellilik hali nedeniyle bir ayda toplam 5 iş gününden fazla ya da ardı ardına 3 iş günü işe gelememesi nedeniyle
 • İşçinin hatasından olup olmadığı dikkate alınmaksızın, tutulduğu bir hastalığının tedavi edilemeyeceğine ve bu hastalık nedeniyle işyerinde çalışmasında sakınca olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporu bulunması nedeniyle
 • İşçiyi işyerinde 1 haftadan daha uzun süreyle çalışmaktan alıkoyan mücbir bir sebebin olması nedeniyle
 • İşçinin tutuklanması ya da göz altına alınması durumunda, bu şekilde geçen sürelerin işçinin ihbar / bildirim sürelerini aşması nedeniyle (mustafabaysal.com/iscinin-alabilecegi-azami-rapor-sayisi)

kıdem tazminatı şartları

İşveren işçiyi aşağıdaki haller nedeniyle işten çıkardığında ise, işçi kıdem tazminatı alamayacaktır:

 • Gerekli vasıflara sahip olmadığı halde varmış gibi yaparak, kendisiyle ilgili yanlış bilgiler vererek iş sözleşmesi yapılırken işçinin işvereni aldatmış olması nedeniyle
 • İşçinin işverenin ya da ailesinden birinin hakkında hakaret dolu sözler sarf etmesi ya da iftirada bulunması nedeniyle
 • İşçinin başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması nedeniyle
 • İşçinin işverene, işverenin ailesine ya da başka bir işçiye sataşması nedeniyle
 • İşçinin işyerine sarhoş ya da uyuşturucu madde alarak gelmiş olması ya da bu maddeleri işyerinde kullanması nedeniyle
 • İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması, hırsızlık yapması ya da işverene bağlılık kurallarına uymaması nedeniyle
 • İşçinin işyerinde işlediği bir suçun 7 günden fazla hapis cezası gerektirmesi ve ertelenmemesi nedeniyle
 • İşçinin mazeretsiz ya da izinsiz olarak olarak; arka arkaya 2 iş günü ya da bir ay içinde 2 kez her hangi bir tatilden hemen sonraki iş günü ya da bir ayda toplam 3 iş günü işine gelmemesi nedeniyle
 • İşçinin görevlerini, kendisine hatırlatılmasına rağmen, ısrarla yapmaması nedeniyle
 • İşçinin kendi hatası nedeniyle iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle
 • İşçinin hatası nedeniyle işyerinin malına verdiği zarar miktarının, işçinin bir aylık ücreti tutarını aşması nedeniyle

b) İşverenin işçiyi haklı bir nedeni olmaksızın işten çıkarması durumunda kıdem tazminatı

Bunlar dışında ortada bir neden yokken işçi işten çıkarılırsa, işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. İş Kanununun 17 nci maddesi gereğince ister gerekçe gösterilerek olsun isterse gerekçe gösterilmeden olsun, işten çıkarılan işçi kıdem tazminatını hak eder.

kıdem tazminatı hangi hallerde alınır

3- İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı

İşçinin ölmesi halinde, işçinin işyerinde ya da başka yerde ölmüş olması fark etmeden, işçinin yasal mirasçılarına kıdem tazminatı ödemesi yapılması zorunludur. Burada aranan tek şart işçinin o işyerinde 1 yıldır görev yapıyor olması olacaktır.

İşçinin ölmesi halinde, geride kalanların ayrıca hak ettiği ama kıdem tazminatıyla ilgisi olmayan bir başka ödeme olan ölüm tazminatı konusunda bilgi almak isterseniz lütfen tıklayınız: https://mustafabaysal.com/iscinin-ailesine-odenen-olum-tazminati-nedir/

4- İşçinin emekliye ayrılması halinde kıdem tazminatı

İşçi hem prim günü hem de yaş bakımından emekliliği hak etmişse ve emekli maaşını alarak hayatının geri kalanını idame ettirmeyi düşünüyorsa artık emekli olacak demektir. Bu durumda da işçinin o işyerinde en az 1 yıllık kıdemi varsa, işçiye kıdem tazminatı ödenmelidir.

SONUÇ

Kıdem tazminatı, işçinin emeğinin karşılığıdır. Adeta emeklilik ikramiyesi ya da bazen yeni bir iş kurmak için sermayesidir. Bazı durumlarda çocuğunun üniversite parası, bazen yıllardır hayal edilen bir arabadır.

İşçinin çalıştığı her bir yıl için hak ettiği ve toplam tutarı işçi için önem arz eden bu tazminatı almak işçinin en doğal hakkıdır. Ama işini doğru yapmayan ya da işvereninin eline koz veren işçinin bu hakkını kaybetmesi muhtemeldir.

Kıdem tazminatı hakkının yitirilmemesi için işçi tarafından azami çaba gösterilmesi ve yukarıda belirtilen kıdem tazminatı alma şartlarının iyi öğrenilmesi gerekmektedir.

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. öncelikle böle yararlı bir site yaptığınız için teşekkürler.
  ben 5 buçuk yıldır gençlik hizmetleri spor il müdürlüğünde hizmetalımı antrenör olarak görev yapmaktayım.şimdi ise spor bakanlığının açmış olduğu mülakatı kazanarak spor bakanlığı sözleşmeli spor uzmanlığını kazandım.muhtemelen aynı ilde görev yapmaya devam etsem bile hizmet alımı antrenörlükten istifa edip spor uzmanlığı kadrosunda bakanlıkla sözleşme imzalayacağım.kıdem tazminatı mı almanın bir yolu var mı yada kıdem tazminatı süremin emeklilikte sayılma ihtimali var mı?bir de bana şöyle diyen oldu ben bu 5 buçuk sene içinde 3 ayrı şirket değiştirdim.son çalıştığın şirket hariç diğer şirketlerin kıdem tazminatını kurumun vermesi gerekiyor dediler.ama muhasebe müdürü sen istifa edecen hiç bir şekilde alamazsın diyor.hizmet alımından istifa ettiğimin ertesi günü hemen uzmanlığa başlasam arada hiçboşlluk olmasa emeklilikte bu günleri saydırma ihtimalim olur mu?yada sizin bi öneriniz var mı?bana yol gösterirseniz memnun olurum.yardımlarınız için şimdiden teşekkürler

  1. Muharrem bey kendiniz istifa ederseniz 3 hâl dışında kıdem tazminatı alamazsınız. Bunları, şu yazımda açıklamıştım. https://mustafabaysal.com/istifa-eden-isci-kidem-tazminati-alabilir-mi/

   Kıdem tazminatı hak etmeden ayrılmanız durumunda, bu süreler ileride kıdem tazminatı hesabında dikkat alınmaz.

   yukarıdaki yazıdaki haller dışında, kendiniz istifa edip de başka mesleğe gererseniz kıdem tazminatı alamazsınız.

 2. İnşaat sirketinde 1.5 yıldır çalışıyorum işe girdiğimden beri 2.250 lira maaş alıyorum ve 1.690 lira sgk gösteriliyor. Her hangi bir zam almadım izin kullanmadım iş verenim ayda 2 pazar tatili vermesine karşın ayda 1 pazar tatili yapabildim. Agi ödemesi yapmıyorlar. gün içinde fazla çalışmaya mesai vermiyor. İnşaatın bitimine 2 ay kadar bir süre kaldı ve beni mesleğim dışındaki işlere verip işten caydırmaya çalışıp kendi isteğimle çıkışımı almamı sağlamaya çalışıyorlar. 2 ay sonra iş bitiminde bulunduğumuz şehirden 800 km uzaklıktaki şehirdeki işime devam et yada çık diyorlar. Evim burda iki çocuğum var biri okuyor. Bana nasıl bir yol gösterebilirsiniz ? Kıdem tazminatı agi ve fazla mesailerimi nasıl alabilirim. Saygılarımla

  1. Alper bey buradan size yol göstermek isterken sizi yanıltabilirim. O nedenle hukuki yardım almanız en doğrusudur. Ama kısaca şu bilgileri verebilirim:

   – İş sözleşmenizde, işverenin size gösterdiği her hangi bir işyerinde çalışacağınıza dair peşin onayınız varsa gidip çalışmak zorundasınız.
   – Ancak bahsettiğiniz diğer hususlar, mevcudiyeti halinde başlı başına bir haklı nedenle fesih sebebidir. Bu sebepleri gerekçe göstererek haklı nedenle iş akdinizi feshedebilir ve kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.
   – İşveren tarafından ödenmemesi halinde kıdem tazminatı yanında AGİ, fazla çalışma ve genel tatil ücretlerini de ayrıca mahkeme kanalıyla talep edebilirsiniz.
   Lütfen şuradaki yazılara göz atınız. https://mustafabaysal.com/category/kidem-tazminati/

   Ama bir avukattan yardım almanızı öneririm.

 3. Merhabalar, 1992 Mart ayında SSK’lı olarak çalışmaya başladım. Daha sonra 1995 yılında istifa ederek özel bir bankada çalışmaya başladım ve hali hazırda çalışıyorum. Gelecek yıl prim ve yaşımı doldurararak emeliliği hak edeceğim. Maddi koşullarım emekli olmayı işaret etmemekle birlikte emekli olmam halinde kıdem tazminatım bankada işe başladığım 1995 yılından beri olan 21 yıl için mi ödenecek? Bankaya başlarken hizmet birleştirimi için dilekçe vermiştim. Önceden çalışmış olduğum 3 yıl için herhangi bir ödeme alabilecek miyim? Yardım ve ilginiz için şimdiden teşekkür ederim

  1. Evet Havva hanım, emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı alabileceksiniz ve tazminat işe girdiğiniz 1995 yılından bu yana hesaplanacak. Ondan önceki 3 senelik çalışmanız kıdem tazminatınızın hesabında dikkate alınmaz. Ancak bahsettiğiniz 3 yıllık çalışma şu anki işvereninizin başka bir işyerinde ise bu süreler birleştirilir. Aksi takdirde 21 yıllık kıdem tazminatı alırsınız.

 4. Mustafa bey 1 kasım 2015 itibariyle alt iş verene bağlı olarak ustabaşı statüsünde yerel bir belediyede çalışmaktayım. Ama hep büro elamanı olarak hizmet verdim. Şimdi belediye beni destek hizmetlerinin aynı taşeron firmanın başka bir iş alımı ihalesinde büro elemanı olarak gösterdi. Bu durumda hak kaybım olurmu. Tşk.

 5. mustafa bey sigorta başlangıcım aralık 2000 ve 11 yıldır bir şirkette çalışıyorum.4200 prim günüm var.doğal olarak 99 ve öncesi girişim olmadığı için işten çıkarsam tazminat hakkım yok.benim duyduğuma göre bununla ilgili bir çalışma olduğu torba yasasında yani 99 dan sonra başlangıcı olanlarında 3600 ve 15 yıllık çalışma şartlarını sağlayanlar tazminat hakkına sahip olabilecekleri yönünde böyle bir şey var mı? veya bu hakkı elde edebilmek için neler yapabilirim şimdiden teşekürler

  1. Bu hakkı elde edebilmek için yapabileceğiniz bir şey ne yazık ki yok. Ancak her hangi bir kanun ile bu hususta bir değişiklik yapılırsa elbette buradan sizleri bilgilendiririm. Kendisi işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Bu konuda şu yazıma bakabilirsiniz.

   1. İyi günler
    Alo 170’i tazminat alma hakkı hakkında aradım. 2008 senesinden önce girişli ve prim günümün 4500 olması halinde tazminat alabileceğimi söyledi .
    Doğru mudur acaba emin olmak istiyorum

    1. Merhaba, bilgi doğru değil ya da siz yanlış anlamışsınız. İlk sigortalılık tarihiniz nedir?

 6. merhaba bi şirkette sekreter olarak çalışmaktayım caycı isten çıkınca cay ve temizlik işlerini 5 aydır bana yaptırıyorlar haklı fesıh hakkımı kullanarak işten çıkmak istiyorum ama nasıl yapabileceğimi bilmiyorum soracak kimsem yok dilekçesi nasıl yazılır lütfen yardım eder misiniz

  1. Tuğba hanım öncelikle şunu söylemek isterim ki sözleşmenizi dikkatlice inceleyin. Eğer sözleşmede çaycılik yapabileceğinize dair bir hüküm varsa yapmanız gerekir. Ama böyle bir hüküm yoksa noterden durumu izah eden bir ihtarname çekerek işten ayrılabilirsiniz. Dilerseniz iletişim bölümündeki e posta adresine detaylı bir posta yollayın ki ayrıntılı bir cevap verebileyim.

 7. Mehabalar  

  Ben Süleyman..

  Ben 2008/9 üncü ayda bir medikal firmada ise başladım 2010/9 üncü ayında şirket te %1 ortak ve şirket müdürü olarak atandım  daha sonra 2013/5 ayda sirketin %99 ortağı ve şirket müdürlüğüm devam etti akabinde 2014/4 aydında şirketin %100 ortağı yani tek ortağı olarak devam ettim. 2015/7 ayında sirketin %100 hissesini devrettim Müdürlüğü de dahil ama ben işyerinde calismaya devam ettim . Şimdi şirket müdürü tazminat ödemeden kendi isteğimle ayrılıyor muş gibi beni 19.04.2016 günü işten cikartti. İtiraz ettim ve ve 20 gün sonra sgk ya bir dilekçe yazarak işten çıkmadığımı sevhen yanlışlık yapıldığını idda ederek işten çıkışı mi sgk dan iptal ettirdi. Ben ne yapmalıyım ve bugün bana çok cuzzi komik bir para teklif ederek benim tazminatım olduğunu söylediler ve istifa mektubu yazmami istediler siz uzmanlarimizca ne kadar tazminat almalıyım..

  1. Süleyman bey, sitemizde “uzmanlar” bulunmamakta. Amatör olarak ben, elimden geldiğince soru soranlara yardımcı olma gayretindeyim. Sizin durumunuzda yapabileceğiniz en mantıklı hareket, istifa mektubu imzalamayıp noterden çekeceğiniz bir ihtarname ile işvereninizden haklarını talep etmeniz ve ardından davanızı açmanızdır. Bunun dışındaki her yol, işinizi karıştıracaktır.

 8. Mustafa bey pratik, mevzuat dayanağı ile birlikte özveri ile yapmış olduğunuz paylaşımlardan dolayı teşekkürlerimi sunmak isterim.
  Üstadım; işyerimizde bir işçi 2014 yılında belfıtığı ameliyatı oluyor ve iyileşene kadar geçici işgöremezlik raporu kullanıyor.(10 gün, 20 gün vs..) aynı işçi 2016 yılının şubatında 60 günd aha rapor alıyor ve Mayıs ayının başında sağlık gerekçelerini ileri sürerek istifa ediyor ve kıdem tazminatı ödenmesi talebinde bulunuyor.İşyerimizde yapılan iş genel temizlik işidir.masa silme, çay servisi, dolap işi dışı silme gibi. almış olduğu raporlar tek hekim veya heyet raporu olup dilekçe ekinde işyerimize sunmuştur.Sağlık sebeplerini ileri sürerek istifa eden bu işçinin durumunu tam teşekküllü hastaneden alacağı rapor ile, işine devam edemeyeceği, etmesi halinde sağlığınınn dahada bozulacağı yönünde rapor alındığında Yargıtay kararlarına göre tazminatın ödeneceğine yönelik kararları mevcut. Bu durumda işçimize tazminat ödeme konusunda nasıl bir yol izlememiz gerektiği yönünde görüşlerinizi rica ediyorum.

  1. Mustafa bey iltifatınız için teşekkür ederim.

   Şu yazımda da belirttiğim üzere, sık sık rapor alan işçinizi siz 18inci madde kapsamında kıdem tazminatını ödeyerek işten çıkarabilirsiniz. Ama anladığım kadarıyla, bu durumda işçiniz işten ayrılıyor ve sizden tazminatını istiyor. O halde işçinin durumunun 24üncü madde kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Bu maddeye göre ise işçi “İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa” ya da “İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.” işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı vardır.

   Buna göre şunu söylemeliyim ki; işçinin yukarıdaki sağlık durumlarından birinin oluştuğunu sağlık raporuyla kanıtlaması gerekir. Bu durumu raporla kanıtlaması durumnda kıdem tazminatı ödenmelidir. Bu, benim kişisel kanaatim olup sulh ile sorununuzu çözebilmenizi dilerim.

 9. Mustafa Bey, ben şu anda taşeron olarak çalışıyorum, ama sözleşmeli memuriyet mülakatı kazandım. Güvenlik soruşturmam olumlu sonuçlanması durumunda, tam tarihini bilemediğim yakın gelecekte sözleşmeli memuriyete başlayacağım. Kanunda geçmemesine rağmen bir taşeron işten ayrılmak için haklı gerekçe olarak sayılabilecek bir durum olarak düşünüyorum bu durumu ve kıdem tazminatı haketmem gerektiğine inanıyorum. Güvenlik araştırması netleşmeden ve yeni işe girişim ve başlangıç tarihim netleşmeden ayrılacağıma dair ihbarda bulunamıyorum, çünki elimdeki işten de olmak istemiyorum şayet giremezsem. Acil mantıklı rotanızı bekliyorum, saygılar…

  1. Abdullah bey, öncelikle hayırlı olsun. Ancak bu konuda yapabileceğiniz bir şey bulunmamakta. Normal şartlar altında, sözleşmeli memuriyete geçmek için işten ayrılırsanız kıdem tazminatınızı yitirirsiniz.

    1. Abdullah bey, eğer sözleşmeli memuriyete geçmek için ayrılacaksanız yapabileceğiniz çok şey yok. Hatta ihbar tazminatı ödememek için, belli bir süre önceden, işten ayrılacağınızı bildirmenizde fayda var.

 10. Mustafa Bey Merhaba,

  Ben 06 Mayıs 2016 tarihinde işten çıkartıldım. Firma küçülmeye gitmeyi tercih etti ve 12 iş arkadaşımın ve benim işime son verdiler. Kıdem ve ihbar tazminatlarımız hesaplandı ve şu miktarda alacağız diye imzaladık. Lakin 1 ay geçmesine rağmen hala ödeme yapılmadı. Bu aşamada ne yapılmasını tavsiye edersiniz.
  Firma bu zamana kadar tazminat ödemelerini hep yapmıştır.

  1. Yusuf bey, beklemek ya da beklememek elbette sizin kararınız. Ben size ancak şunu söyleyebilirim ki; beklemekten vazgeçtiğinizde yapacağınız ilk iş noter kanalıyla ihtarname çekerek alacaklarınızın 7 gün içinde ödenmesini talep etmeniz ve ardından dava açmak olmalıdır.

 11. Slm mustafa bey …3 yildir calistigim ozel kolejde okullarin kapanmasi sebebiyle servis kullanamiyacim…yol ucreti talebinde bulundum ama vermiyorlar…imzalamis oldugum sozlesmemde istanbul il sinirlari icinde calisma zorunlulugu maddesi var …bunu kabul etmek istemiyorum…nedeni kendilerinin belirledigi evime yakin guzargahtaki subelerde huzurlu olamiyacagimi biliyorum istifa edip tazminatimi alabilirmiyim.

  1. Eğer sözleşmeyi imzalamışsanız ve sözleşmede bahsettiğiniz hüküm varsa kabul etmek zorundasınız. Böyle bir durumda istifa ederseniz tazminatınız yanacaktır.

 12. Mustafa bey merhaba siteniz ve yazılarınız çok güzel.ben avm de çalışmaktayım değişik saatlerde haftada 4 -16 saat fazla mesai ile çalışmaktayım .2013/10 ayda girdiğiiim şirketiiimden yılbaşı tazminatlı ayrılmak istediiğimi belirttim sebebim mesai saatleri aynı zamanda ücretlerin net ödenmemesi
  Danıştığım bi avukat bordları imzaladıysan hiçbirşey talep edemeyiz dedi bende 2016 da hiçbir ayın bordrosunu imzalamadım(savunmalı tutanak yediim) fakat 2015 de ispatlayabileceğim yıllık 270 saatlik mesai saatini aşmam (326) saat ve tamamının net ödenmediği bu süreler içinde hamile iki personel 8 saati ayda 5 günden fazla aşarak çalıştırıldı bizim yaptığımız mesailer cabası
  Avukattan dilekçe ve noterden o dilekçeyii ihtarname çeksen mevzuata uygun bi biçimde nasıl olur avukatın verdiği bilgi iş verenle konuş uzlaş senin yaşatacağın sorunları yaşamak istemezler uzlaşmayı iste olmazsa ihtarnameyle ne istediğimizi hukiki olarak belirtiir adli sürece başlarız dedi sizin fikriiniiz nedir
  Mesai ücretlerini 7,5₺*15 saat aylık mesai=112,50 çıkıyor bize performan(mesaii ücretii ) ollarak 50-80₺ ödeme yapıyorlar ona binayen ücreti ne olarak almadığımı düşünüyorum
  Yorumlayıp yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba. İmzalamadığınız ücret bordrolarının ait olduğu aylarda fazla çalışma yaptığınızı her türlü delille kanıtlayabilirsiniz (Tanık vs.). Ancak siz ücret bordosunu imzalamışsanız ve o bordroda da fazla çalışma tahakkuku varsa iş değişir. Bu durumda, bordroda yazılı olan saatten daha çok fazla çalışma yaptığınızı artık yazılı delille kanıtlamak zorunda kalırsınız. Yani tanık artık tek başına işe yaramaz. Durumunuzu buna göre değerlendirin. İmza atmadığınız ya da imza atsanız bile fazla mesai içermeyen aylar için fazla çalışmanızı her türlü kanıtlayabilirsiniz. İmza attığınız ve içinde fazla mesai ödemesi olan bordrolara ait ayları ise sadece yazılı delillerle kanıtlayabilirsiniz.

   1. Durumu yazılı olarakta tanıklada iispatlayabilirim fazla çalışma saatllerimizin yazdığı haftalık çizelgenin ve çizelgelerde tek tek firma kaşesi mevcut(çizelge fotokopisi+üstüne ıslak kaie şeklinde) tazminatlı ayrılmakk istediiğimi bellirttim fakat kabul edilmedi
    Ben bu durumda tazminatlı çıkış alabilmem içinönce ihtarname mi çekmem gerekir
    ihtarname sonrasında nasıl bi yol izlemeliyim
    Hukuki süreç mi? yoksa iş müfettişlerii sgk ve çsgb ile mi
    İşverene size sorun yaşatmak istemediğimi hangiisi ile net olarak belirtmeliyim.

    1. Hüseyin bey linkteki iletişim formunu doldurup ayrıntılı bilgi verirseniz size dönüş yaparım.

 13. merhaba mustafa bey ben 10.07.2015 tarihinde işe başladım ve 10 gün sonra bir yıl olucak bugun işverenim bana gelerek tazminat vermemek için istifa yazmamı giriş çıkış yapacağını söyledi bende kabul etmedim hiç bir yere de imza atmadım kabul etmeyince kendi çıkaracağını söyledi bu durumda ben hakkımı alabilirmiyim tazminat alabilirmiyim yardımcı olursanız cok sevinirim simdiden teşekkür ederim

  1. İşvereniniz sizi 1 yılınız dolmadan önce işten çıkarırsa kıdem tazminatı hakkınız olmayacaktır. Çünkü kıdem tazminatının ilk şartı, o işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmaktır. Ancak işvereniniz sizi bir yıllık sürenin dolmasına 10 gün kala işten çıkarırsa başka haklarınız gündeme gelecektir. Şartları varsa işe iade tazminatı alabilirsiniz. İşvereninizden kötü niyet tazminatı ile ihbar tazminatı talep edebilirsiniz. İşten çıkarılırsanız, sitedeki BİZE SORUN bölümünden ulaşın, ne yapabileceğinizi detaylı olarak izah edeyim.

   1. bide söyle bi durum var işe başlarken 1 yıllık sözleşme imzaladık diye hatırlıyorum ama bu konuda tam emin degilim böyle bi durumda da bu haklarım gecerli olurmu

    1. Evet yine geçerli olacaktır. Ancak sözleşme belirli süreli ise işe iade söz konusu olmaz, onun yerine kötü niyet tazminatı gündeme gelir.

     1. bugün oturup konustuk bana senin sözleşmen 11 aylık dedi herhangi bi tazminat alamazsın dedi bende 11 ayın gectiğini 12 ay olacağını belirttim bana olsun bişey olmaz dedi bide senin tam 1 yılın yok dedi almış olduğum raporları ve ücretsiz izinleri söyleyerek 1 yıl olsa bile tam dolduramadığımı söyledi herhangi bi tazminat alamazsın dedi ben bunların hiçbirine inanmadm bu konu hakkımda bilgim olmadığından da bişey yapamadım yarın büyük ihtimal ya istifamı yada çıkışımı imzalatacak ne yapmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz

     2. Her hangi bir belge imzalamanıza gerek yok, hatta mümkünse imzalamayın. İşten çıkarılırsanız, notere gidin ve bir ihtarname çekerek bütün haklarınızı talep edin. Sonrasında da dava açın. Şimdiden geçmiş olsun.

     3. Merhaba,ben 4 yıl kinyada çalıştım.daha sonra aynı firmanın mersin bölgesine geçtim.su anda da Annemin hastaligi yüzünden kontaya geri gelmek istiyirum.fakat konyada calisacagim bölümde personele ihtiyaç yok.v e benim istifa dilekçesi yazmami istiyorlar.bu durumda da tazminat alamaz.ne yapmam gerekiyor

     4. Merhaba. Firmanızın bu talebinizi kabul etmek durumunda olmadığını söylemem gerekir. Gönül ister ki karşılıklı anlaşın ve ayrılın; ama bu durumda yapabileceğiniz çok şey yok gibi görünmekte. Başka ve haklı gerekçeleriniz varsa, ancak bunları öne sürerek işten ayrılabilir ve kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. Bu durumda da son sözü söyleyecek makam, mahkeme olacaktır.

 14. Merhaba Mustafa Bey. 2010 yılının Nisan ayında bir kamu kuruluşunda taşeron şirket üzerinden Özel Güvenlik Görevlisi olarak işe başladım. Çalışmış olduğum şirketin sözleşmesi yıl sonunda bitti ve 2011 yılında farklı bir şirket ile aynı işyerinde aynı işe devam ettim. 2011 yılının Ağustos ayında askerlik vazifemi yerine getirmek için istifa ettim ve hiçbir tazminat almadım. 2013 yılında askerlik hizmetimi tamamlayarak başka bir şehirde, farklı bir kamu kurumunda 8 ay süreyle başka bir işte çalıştım. 2014 yılı şubat ayında askerlik vazifemden önce çalışmış olduğum kamu kurumuna farklı bir taşeron şirket üzerinden tekrar Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmaya başladım. Şimdi memuriyeti kazanmam sebebiyle iş akdini istifa ile feshetmek durumundayım. Yazınızdan anladığım kadarıyla memuriyet sebebiyle ayrıldığım için tazminat talep edemiyorum. Ancak askerlik sebebiyle ayrıldığım döneme kadar çalıştığım süre için kıdem tazminatı alabilir miyim ve bunun için nasıl bir yol izlemeliyim? Teşekkür ederim.

  1. Evet, doğru anlamışsınız. Memur olduğunuz için ayrılmanız halinde kıdem tazminatınız yanmaktadır. Ama, askerlik öncesi dönemin kıdem tazminatını alabilirsiniz. Bunun için dava açmanız yeterli olacaktır.

   1. Bu durumda, son çalıştığım kuruma mı dava açmalıyım yoksa 2011 yılındaki taşeron şirkete mi dava açmalıyım?

    1. 2011 yılında ayrılırken çalıştığınız en din kurum ya da taşeron şirketten birine, istediğinize dava acabilirsiniz.

 15. Mustafa Bey! Kardeşim 1998 yılında sigortası başladı ve de 1999 tarihinde TTK Karadon Müessesesi Müdürlüğünde engelli kontenjanından işçi statüsünde memur olarak göreve başladı. Normalde emeklilik süresi doldu ancak sorduğumda bana yıl şartı olduğunu söyledi. Kardeşim ekonomik olarak ciddi sıkıntıda bu şartlarda kendisi kıdem tazminatına hak kazanabilir mi?

  1. Ozan bey, verdiğiniz bilgilerde biraz çelişki var. İşçi statüsünde memur kavramını tam anlayamadım. Ama eğer kardeşiniz işçi olarak görev yapıyorsa ve ilk sigorta tarihi 1999 yılından önceyse ve en az 3600 gün primi varsa, istifa ederek kıdem tazminatını alabilir. Bunun için şu yazıyı dikkatlice okumanızı tavsiye ederim.

  2. Merhaba Mustafa bey ben taşeron firmada 7 yıldır çalışmaktayım her 2 yılda bir taşeron firma değişiyor son gelen firma maaşımızı bankaya 1800 lira yatırıyor bodroda 1450 lira gözüküyor edevlette baktığımda 1800 lira brüt gösteriyor peki sizce firma burda bizi kendine borçlu bırakıyormu

   1. Verdiğiniz bilgilerde tutarsızlık var gibi duruyor. Bordroda gösterilen ücretten fazlasının yatırıldığını ilk defa duyuyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki, böyle bir nedenden borçlu çıkarılmanız pek mümkün değil. Yine de, ayrıca bir evrak imzalamış olup olmamanız sonucu değiştirebilir. Bir başka ihtimal de, firmanın bordrolama esnasında hata yapmasıdır ki bunu öğrenmenin en iyi yolu, sebebini yetkililere sormanız olacaktır.

 16. Merhaba, ben … beton firmasinda iki bucuk senedir/calisiyorum 2750lira maaslayim yanliz baska bi isten daha iyi teklif aldim ama burdaki tazminatimida yakmak istemiorum sabah 8is basi ama cikis saatimz hic belli degil gece yarisini gecik eve geldigim oluyo onlarin parasi verilmio elimde kanitlarimda var ben burdann tazminat alabilmek icin ne yapabilirim gerekirse uygun sartlarda kndimi kovdrsam tazminat alabilirmiyim yardimci olurmusunuz lutfen bu tazminata cok ihtiyaccim var simdiden tesekkurler

  1. Merhaba. Kendinizi kovdurmanıza gerek yok. Eğer çalışma şartlarınız bahsettiğiniz gibiyse, bu durumu gerekçe göstererek işten ayrılabilir ve tazminatınızı talep edebilirsiniz. Bunun için şu yazıyı okumanızda fayda var. İyi hazırlanmış bir ihtarname ve sağlam gerekçelerle hakkınızı isteyebilir ve ödenmezse de dava yoluyla alabilirsiniz. Ama ihtarname çekmeden ya da haber vermeden işten ayrılırsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir avukata danışmanızda fayda görüyorum.

 17. Mustafa bey iyi günler dilerim. Ben özel güvenlik olarak çalıştığım yerde 2 yıl oldu halen daha aylık 240 saat çalışıyorum ama fazla mesailerimiz halen daha verilmiyor ben bu durumu gerekçe göstererek işten ayrılır istifa edersem kıdem tazminatımı ve geçmişe yönelik fazla mesailerimi nasıl alabilirim elimde nöbet çizelgesinin bir kısmının fotoğrafları var şahit de gösterebilirim. Durumum hakkında yardımcı ursanız sevinirim.

  1. İyi günler. Şahitler ve nöbet çizelgesi benzeri yazılı deliller işinizi çok kolaylaştıracaktır. Ama işten ayrılırken ihtarname göndermeyi ve gerekçelerinizi doğru şekilde belirtmeyi ihmal etmeyin. Bu şekilde işten ayrıldığınızda kıdem tazminatınızı talep edebilirken ihbar tazminatı hakkınız olmayacaktır. Geçmişe dönük 5 yıllık fazla çalışma ücretlerinizi de alma hakkınız elbette vardır.

   1. Mustafa bey bilgilendirmeniz için teşekkür ederim ama ihtarnameyi kime ve nasıl göndermem gerekli elimdeki nöbet çizelgesinin fotoğraflarını çıkarttırıp ve ihtarname yazarak mı göndereceğim ? Kime göndereceğim ? Bilgilendirirseniz sevinirim. İyi günler.

    1. Mustafa bey bir de şöyle bi sorum olacak. Benim mzel güvenlik olarak çalıştığım iş yeri 50 haneli konutlar sitesi ben ihtarname yazıp haklarımı talep edersem muhattabım kim olacak ? Sitede oturan tüm sakinler mi yoksa sadece yöneticiler mi? Benim haklarım kimden temin edilecek ?

     1. Eğer işvereniniz site yönetimi ise, muhatabınız tabi ki yönetim olacaktır. Ama taşeron olarak çalışıyorsanız, taşeron firmayı muhatap almanız gerekir.

     1. Mustafa bey ben siteye bağlı çalışıyorum taşoren yok. Bana haklarımı site aidatından mı yoksa yöneticiler bana haklarımı vermedikleri için yöneticilerden mi temin ederler bunu merak ediyorum. ? Bilgilerinizle aydınlattığınız için teşekkür ederim.

     2. Bu tip ödemeler site sakinlerinden ortaklaşa tahsil edilir. Yöneticilerin şahsi sorumluluğunun olmayacağı kanaatindeyim.

 18. İyi günler SN. Baysal,
  Ben denizde çalışan birisi olarak 4-5 aylık kontrat imzalayarak gemide çalışıyorum.
  Gemiler Türk bayraklı olup sigortam yatmaktadır..
  Toplam kontrat sürem 27 aydır. (7 ay stajyer + 20 ay kontratlı işçi)
  2 Farlı gemide çalıştım. Farklı isimlerde şirketlere kayıtlı ancak tek bir firmanın yönetimi altında olan gemilerde çalıştım. Kontratlarım bittikten sonra herhangi bir izin dilekçesi yazmadan kontratım bittiği için şirket tarafından gemiden çekiliyorum.(işime son veriliyor) Karada kaldığım sürede herhangi bir ücret almıyorum.
  Eğer ben kendim diğer bir kontrat için firmada çalışmak istemediğimi belirtirsem kıdem tazminatı alabilir miyim?
  Konratımda yazılı şözleşme sartları aşağıdaki gibiir:
  – Taban ücret :1000 usd
  – Mesai : 900 usd
  – İzin : 231 usd
  – İzin istihkakı : 73usd
  – Bonus : 296 usd
  – Her ay için kontrart tamamlama ikramiyesi : 500 usd ( toplu olarak son ay ki maaşa ek yatırılıyor izin ücreti olarak belirtiliyor)

  Bu durum ve kontrata istinaden
  Kıdem tazminatı alabilecek miyim ?
  Kıdem tazminatında düşülecek kalemler nelerdir?

  1. Merhaba. Gemi sayısı kaç olursa olsun, aynı işverene bağlı olduğu için tüm çalışmalarınızın dikkate alınması gerekecektir. Ancak kıdem tazminatı alabilmenizin ön şartı, Deniz İş Kanununun 14/II-III fıkraları gereğince işten ayrılmanızdır. Dolayısıyla, ortada yukarıda sayılı sebepler yokken işten ayrılmanız durumunda kıdem tazminatı alamazsınız. Kıdem tazminatının hesabında ise son ücretinize, mesai ve izine dair ücretlerin dahil olmaması gerektiği kanaatindeyim. Yine de, iş sözleşmenizi ve bu ödemelerin niteliğini görmeden kesin bir cevap vermem mümkün olmaz. Bu konuda en kısa zamanda detaylı bir yazı yazmayı planlıyorum.

 19. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE 2013 /12 İTİBARİ İLE ÇALIŞMAKTRAYIM. MAAŞLARA ZAM VE MESAİ HAKLARI KONUSUNDA ÇOK HAK YEMEKTELER.2 GÜNLÜK HASTALIK RAPORLARINI SÜREÇLERİ AYRICA RESMİ TATİLLLERİMİZİ MAAŞLARIMIZDAN KESİYORLAR.TAZMİNAT VE ÜCRET SÜRECİ İÇİN NE YAPABİLİRİM??MADDİ OLARAKTA DURUMUM İYİ OLMADIĞINDAN ZORLA DEĞİL MECBURİ ÇALIŞIYORUM..ACİL YARDIMCI OLMANIZI RİCA EDERİM TEŞEKKÜRLER

  1. Bu sorunuzun cevabını buradan vermem mümkün değil. Ama size şu kadarını söyleyebilirim ki; kıdem tazminatınızı almak istiyorsanız çıkışınızı haklı bir nedene dayandırmanız gerekir.

 20. Öncelikle Mustafa bey mrb iyi çalışmalar benim durumum biraz farklı bu yüzden en başından detaylı şekilde açıklamam gerek bu doğrultuda belki daha net anlaşılır ve doğru cvp verebilirsiniz. .Ben ziraat Mühendisliği tarla bitkileri alanından mezun biriyim ve devletin ziraat mühendislerine iş olanağı olması için her köye danisman tahsis etmesi doğrultusunda bir sınavla bu danışmanlığa hak kazandım ve 3 yıldır bu sertifika doğrultusunda ziraat odasında çalışıyorum fakat bu yıl bakanlığının sertifika da yapmış olduğu değişiklikle tarla bitkileri mezunları çalışma alanını kişi başı 10 dönüm olarak belirlemişken bu yıl bir kişi arazi yapısı olarak 100 dönüm olarak belirledi ve bulunduğum bölgede bu arazi yapısına sahip kişiler şahıslar olmadığından sertifika boşa düşüyor ve ben 11/07/2016 da sözleşmem sona erdi ve bu olumsuzluklar yüzünden müdürüm benimle sözleşme yenilememe kararı aldı bu doğrultuda işsiz kaldım 3 yıldır çalıştığım bu firmadan kidem tazminati veya ihbar tazminati alabilir miyim biraz detaylı anlattim ki bizim olay biraz farklı diğer iş verenler açısından cvplarinizi bekliyorum tesekkurler

  1. Mehmet bey merhaba. Önce bir konuyu netleştirmek gerekir. Siz 4857 sayılı İş Kanununa mı tabisiniz? Yoksa özel bir mevzuatınız mı var? Bu konuda net bir cevap verebilirseniz ona göre yardımcı olmak isterim.

    1. Kıdem tazminatı hakkından bahsedebilmemiz için öncelikle 4857 sayılı İş Kanununa tabi olmanız gerekir. Bu durumda sizin kıdem tazminatı hakkınız zaten bulunmamaktadır. Eğer statünüz 4857 sayılı kanuna tabi işçi ise o zaman sonuç değişir; ama anladığım kadarıyla İş Kanunu kapsamında istihdam edilmiyorsunuz.

 21. Merhaba mustafa bey.Ben 9 yıldır aynı iş yerinde calismaktayim. Artık kendi işimi kurmak istiyorum.istifa etsem kıdem tazminatı ihbar alabilirmiyim. Teşekkürler

  1. Bu şekilde bir istifa, kıdem tazminatı hakkınızı yitirmenize neden olur. Ancak şu yazıda geçerli durumlardan birisi varsa, kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

 22. MUSTAFA BEY MERHABA KOLAY GELSİN
  5 YILDIR AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ SİGORTASI DEVAM EDEN BİR İŞÇİ İŞKURA GİDİP BENİ İŞTEN ÇIKARDILAR MAAŞ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATIMI ÖDEMİYORLAR DİYE BİR ŞİKAYETTE BULUNMUŞ . İŞÇİ YE HERHANGİ BİR İHBARDA BULUNULMADI İŞE GELMEDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 10 GÜN GEÇTİ VE HİÇBİR ŞEKİLDE NOTERDEN İHTAR İŞE DÖN ÇAĞRISI FALAN GÖNDERİLMEDİ. BU DURUMDA İŞVEREN Mİ SUÇLU SİGORTASI DEVAM EDİYOR İMZALI BORDROLARI MEVCUT NE YAPMAMIZ GEREKLİ BU DURUMDA KENDİSİ İŞ AKDİNİ FESHETMİŞ OLMUYORMU

  1. Merhaba. Benim buradan hangi tarafın haklı olduğuna dair yorumda bulunmam mümkün olmaz. Eğer işçi işe gelmediyse, bu durumu tutanak altına almanız ve işçiye ihtarname göndermeniz gerekirdir. Tersi, işçi için de geçerlidir. Bunun dışında söyleyeceklerim sizleri yanıltabilir.

 23. Merhaba mustafa bey ben 3yıldır bi ozel şirkette sigortali çalısıyorum işten ayrilma karari aldim yeni bi yasa var kidem tazminatindan yararnabilirmiyim acaba yeni yasa işten kendim bile ayrılsam tazminat alabiliyormusum iyi günler.

  1. Henüz yayımlanmış bir yasa yok. Bu yazıdaki kıdem tazminatı alma şartları halen geçerlidir.

 24. Merhaba mustafa bey.ben özel bir şirkette 2yildir calisiyorum yanlız il disina tasiniyorum bu nedenle tazminat alabilirmiyim

 25. Merhaba mustafa bey ben 11 aydir calistigim yerden cikartildim hic bir sebep yokken tazminat alabilirmiyim ve isyeri maasim uzerinden bankaya maasimi yatirmiyodu geri kalan kismini elden aliyodum ne yapmaliyim tesekkurler

  1. Kıdem tazminatı alamazsınız ama ihbar tazminatı ya da kötü niyet tazminatı alabilirsiniz. Dava açmanızı tavsiye ederim.

 26. Sgk lı olarak çalıştığım aile şirketinde 9 sene aktif,8 sene sgk lı olarak çalıştım.Haksız yere aniden işten çıkarıldım.İşverenim birinci derece yakınım.İş çıkış belgemi vermezse kıdem tazminatı hakkım için ne yapabilirim

  1. Şu iletişim formunu doldurarak daha ayrıntılı bilgi verebilirseniz size dönüş yapmaya çalışırım. Ama bir an önce ihtarname göndererek hakkınızı talep etmeniz gerekir.

 27. merhabalar mustafa bbey eşim devlet memuru kendi isteğimizle tahin istedik bu durumda ben özel bir şirkette çalışıyorum tazminat alma hakim varmı

 28. Merhaba Kolay gelsin Mustafa bey oncelikle boyle yardimlarinizdan dolayi tesekkur etmek isterim size benim sorum esim 15.09.2014 te sgk li sekilde ise basladi 3 yasinda cocugumuz var ve annemler bakiyo esim de calistigi icin ama cocugumuz huzursuz oldugu icin esim kendi istegiyle isten ayrilmak istiyor tazminat hakkimiz varmidir simdiden tsk.

 29. Merhaba,

  5 yıldır İstanbul’da giyim sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin merkez lojistik deposunda çalışıyorum. Anne ve Babam başka şehirde yaşlandılar bakıma ihtiyaçları var ve babam ameliyat oldu. Onların bulunduğu yere taşınmak istiyorum. Çalıştığım şirketin mağazaları var onlardan birine geçiş yapmak istedim. Baştan olumlu yaklaştılar daha sonra sana verdiğimiz maaş mağazada çalışan personelden yüksek onun için orada bu maaşı veremeyiz. istifa edip, (5 yıllık kıdem tazminatını yakıp) tekrar orada daha düşük ücrete başlatabiliriz diye teklifte bulundular.
  — Mağazada satış personeli olarak çalışanlar askeri ücret ile başlıyorlar.
  — Benim maaşım bu çalışanlardan 300-400 TL kadar fazla.
  — Yani mağazada çalışan mağaza müdürlerine yakın maaş almam problem olarak görülüyor.
  — Mağaza çalışanları maaş + Yaptıkları satışlardan prim alıyorlar.

  Babamın sağlık problemlerinin, yaşlı ve bakıma muhtaç olmasından dolayı kıdem tazminatımı talep edebilir miyim?

  İş kanunlarını ve iş ahlakını bilen biri olarak sizin bu konu hakkında ki düşüncenizi öğrenebilir miyim?

  Saygılarımla

  Teşekkür ederim. İyi Çalışmalar

  1. Merhaba. Babanızın ya da bir başka yakınınızın sağlık durumları ne yazık ki bir haklı nedenle çıkış gerekçesi değil. İşvereninizin teklifi doğru olmamakla beraber, yine işvereniniz size kıdem tazminatı ödemek zorunda değil. Takdir sizin.

 30. Belediyede taşeron olarak çalışıyorum. Her 2 veya 3 ayda bir şirket veya birim değişikliği sebebiyle çıkış-giriş yapılıyor. Fakat aralarda boşluk olmaksızın 16.07.2014 tarihinden bu yana halen çalışmaktayım. Askerlik sebebiyle işten ayrılmak durumundayım. Askerlik ile ilgili belge ve sevk kağıdımı belediyeye sunduğum taktirde tazminat hakkım olur mu ?

 31. Selamlar mustafa bey kolay gelsin.özel sektörde kasiyer olarak çalışmaktayım ortalama 6 yıla yakın.belfıtığım ve boyun fıtığım oluştu.sadece kasaya değil reyonlardada çalıştırıyorlar.evliyim ve bir çocuğum var hem iş hem ev artık çalışmakta zorlanıyorum ağrılarından,istifayla ayrılmak istiyorum sağlık sorunlarım gerekçesiyle tazminatla ayrılabilme şansım varmı.nasıl bir yol izlemem lazım çok teşekkür ederim şimdiden acil cvplarsanız sevinirim.bu arada ağrılarım nedeniyle rapor veriyordoktor istirahat etmem için.iş yerini bunu sorun etmeye başladı

 32. Merbaha ben 2006 yilindan beri turizm sektorunde 6 aylik isci olarak calisiyorum dugun yapip yurtdisina yerlescem nasil tazminat alabilirum

  1. Erkekseniz, bu gerekçeyle kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak haklı başka gerekçeleriniz varsa, bu şekilde alma ihtimaliniz olabilir.

 33. Merhaba Mustafa Bey. Ben 16 eylul 2015 tarihi girisim ve cikisimi da 19 eylul 2016 da yapmayi dusunuyorum.is akdimi askerlik sebebiyle feshetmek istiyorum.fakat askerligime 2017 nin haziran ayinda 4 yillik universitem bitince tecilimi bozdurup gitmeyi dusunuyorum. Kidem tazminati alma hakkim var midir ?

  1. İşyerinize askerlik sevk belgenizi vermeniz gerekir. Bu durumda, bahsettiğiniz tarihte ayrılırsanız askerlik nedeniyle kıdem tazminatı alabileceğinizi sanmıyorum.

 34. mustafa hocam merhaba özel bir şirkette depo sorumlusu olarak çalışmaktayım sorumluluk yüküm oldukça fazla üretim depo desek yeri var 10 sene oldu aldığım maaş agi dahil 2136 tl zaten yeni giren adam agi dahil 1400 tl alıyor aramızda sadece 736 tl fark var 10 sene gibi bir zaman farkı var işyerimden kendi isteğimle çıkarsam maaşımdan dolayı tazminat ala bilirmiyim yada ne yapmalıyım iyi günler

  1. Ne yazık ki bu gerekçeyle ayrılırsanız mağdur olabilirsiniz. İşverenin iki temel sorumluluğu vardır: İşçiye asgari ücretten az maaş ödememek ve işçiler arasında eşit davranmak. Eğer işyerinde sizle aynı işi yapanlarla benzer ücretler alıyorsanız, her hangi bir hak iddia edemezsiniz.

   1. Yalçın bey, sizinkisi bulduda bunuyo oluyor. zaten kişi alması gereken en düşük maaşı alıyor. kaldıkı siz ondan 736 lira da fazla alıyormussunuz. bir iş yerinde boyle bır dusunceye sahıp bırısının 2136 lira alması fazla bence. sizinkisı fantazi olmus bıraz.istersenız iş veren size kardan para versın nede olsa 10 yıldır calısıyorsunuz.

 35. Merhaba,

  15 aydır sgklı olarak çalıştığım işyerinden işten çıkartıldım. Kıdem tazminatım ve diğer haklarımı alacağım sözlü olarak söylendi ama yazılı olarak bir tarih belirtilmiyor. Tazminatın ödenme süresi var mıdır? Ödenmemesi halinde ne kadar beklemeliyim ve ne yapmam gerekir? Teşekkür ederin

  1. Daha fazla beklemenize gerek yok. Ödenmezse bir ihtarname göndermeniz ve ödeme talep etmeniz gerekir. Yine ödenmezse her an dava açabilirsiniz.

 36. Merhaba mustafa bey 5 senedir şahis üzerine kayitli bir dükkanda fatura ödeme merkezi burasi veznede calismaktayim haftada 59 saat calisiorum fazla mesai talep etme hakkim varmi.bana sahıs firmasi oldugu icin olmaz dediler

  1. Olmaz olur mu? Haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalarınızın karşılığının fazla çalışma ücreti olarak ödenmesi gerekir.

 37. Iyigunler hocam ben bi sitedee ozel guvenligim 53 ay hizmet surem icinde gunluk 12 saat calisma bayram ve resmi tatilerde calistim mesai alamadim yillik izinlerimi kullqndirtmadilar 4.5 yil hizmet surem var isten ayrildim tazminat alabilirmiyim

 38. Hocam merhaba, 28 Kasım 2012 de iş başı yaptım, resmi tatil haklarımın dışında bi fiil aralıksız çalıştım. maaşlarımın düzensiz ödenmesi gerekçesiyle durumdan mustaribim. örnğ. 7 ayın maaşını , 8. ayın 25 i 26 sı gibi alıyorum. Eşim istanbulda ben yalovada çalışmaktayım. yeni bir iş teklifi yine yalovadan geldi ve şuanki durumdan daha iyi ve maaş ödemesi düzgün. hangi durumda bugün işten ayrılsam kıdemime veya ihbarıma hak kazanırım veya kazanamam bunu bana açıklamasını yapabilir misiniz. teşekkür ederim.

  1. Bir ihtarname çekerek belirttiğiniz nedenlerle işten ayrıldığınızı işyerine iletmeli ve alacaklarınızı talep etmelisiniz. Ödemezlerse dava açabilirsiniz. Bu durumda ihbar tazminatı hakkınız yoktur, kıdem tazminatı hakkı vardır.

 39. Merhaba Mustafa Bey,

  15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 günü tamamlamaları şartıyla iş yerinden ayrılmayı düşünüyorum.

  en son iş yerimde 3 yıldır çalışıyorum tarafıma iş yerinden ihbar önel süresi uygulanabilir mi ?

  uygulanırsa ne kadar bir ihbar süresi kullandırılır.

  teşekkürler,

  1. 15 yıl ve 3600 gün nedeniyle işten ayrılmalarda ihbar süresinin beklenmesine gerek olmadığına dair bir görüş hakimdir.

 40. Mustafa bey merhabalar, kendi durumum için yukarıdaki şemada bir yer bulamadım o yüzden size sorma gereksinimi duydum. Benim iş yerimle 1 yıllık sözleşmem var. Bu 1 yılın sonunda sözleşmenin uzatılma ihtimali var ama diyelim ki 2 taraf da uzatılmasını istemedi ve sözleşme kendiliğinden feshedildi. Veyahut iş yeri uzatmak istedi ama ben uzatmak istemedim. bu koşullar altında yine de kıdem tazminatımı alır mıyım ?

  Teşekkür ederim

 41. Merhaba Mustafa Bey ben 15 yıl ve 3600 gunu doldurdugum icin kıdem tazminatı almayı hak kazandım SGK dan aldıgım bir bildirimi isyerine verdim bana kıdem tazminatı ödeme zamanı yasal olarak nekadar zaman icinde olmalıdır,bekletme zamanı yasal zamanı gecerse ne yapmalıyım.Simdiden tesekkür eder kolay gelsin dileklerimi sunarım.

  1. Bunun belli bir süresi yok. Makul bir süre geçtikten sonra ödenmezse, noter kanalıyla ihtarname çekerek bu ihtarnamede bir süre vermelisiniz. Bu sürenin geçmesiyle birlikte artık dava açabilirsiniz.

 42. Merhabalar,
  3 senedir kurumsal bir firmada çalışmaktayım bu ay sonu mağazanın kapanacağı söylendi ve bize kıdem tazminatlarımızın verilmeyeceği onun yerine firmanın il sınırları içindeki başka mağazalarına kaydıralacağımız söylendi.Şuan maaş+prim+yemek(ticket)+yol parası olarak çalışıyorum ve öğrendiğim kadarıyla gitme ihtimalimiz olan yerde yol parası vermiyorlarmış yani maddi olarak bir kayba uğrayacağim ayrıca işyerinin evime olan mesafesi 30 dk dan 1 saate çıkacak böyle bir durumda ihtarname çekip kıdem ve ihbar tazminatımı talep edip ayrılma şansım varmıdır? Eğer yinede vermezlerse mahkemede kazanma şansım varmıdır.. Bize işe girerken imzalatılan sözleşmede işverenin göndereceği her yere muvafakiyeti olmazksınız gitmeyi kabul eder diye bir madde koymuşlar ve biz bunu imzaladık..Bu madde haklarımı almama engelmidir? TEŞEKKÜRLER….

  1. Bahsettiğiniz madde gereğince ne yazık ki gitmeniz gerekir. İşyerinin mesafesinin uzaması da bu durumda önemli değildir. Buna rağmen kabul etmez ve işten ayrılırsanız, mahkeme aşamasında somut durumu değerlendirecek olan hakim’dir. Takdir sizin.

 43. Mrb Yeraltı işçisi olarak işe basladım ve 12 aylık sözleşme yaptırdılar.8 ay çalıştırdılar ve sebepsiz işten cıkardın tazminat hakkım varmı veya ne haklarım var tsk ederım şimdiden.

 44. Merhaba çağrı merkezi çalışanının 4 yıldır çalışıyorum 2015 aralık ayında doğum iznine çıktım ücretsiz iznim devam etmekte yanlız sestellerimde oluşan kist ve nodüller nedeniyle bu işi yapmam sagligim açısından elverişli değil ilk sorum istifa dilekcesinden önce işyerine durumumu bildirmelimiyim ikinci sorum heyet raporu sartmi üçüncü sorum 6 aylık ücretsiz doğum izni mi kullandığım için kidemden bu altı ay dusecekmi dördüncü sorum işsizlik maaşı hakkımı kullanabilecektir tesekkurler

  1. Merhaba. Elbette ki durumu işyerinize bildirmenizde fayda vardır. Heyet raporu şart olmamakla birlikte, sizin elinizi güçlendirecektir. Kıdeminizden ücretsiz izin süreleriniz düşülür. Bu şekilde işten ayrılırsanız ve işvereniniz de kabul ederse işsizlik maaşı alabilirsiniz.

 45. Merhaba mustafa bey ben 2 yıldan beri aynı işyerinde makine ustası olarak çalışıyorum günlük ortalama 14/15 saat çalışıyoruz ve hiçbir mesai ücreti anlamıyorum hafta sonları ve resmi tatiller ful çalışıyoruz ücret farkı yok oyalama yolu ile 15 aydır maaşıma zam yapılmıyor patron istifa edip gitmem için elinden geleni yapıyor benim görevim olmayan işleri bile yapmamı istiyor emeklilik prim günümün dolmasına 10 ay var işten ayrılıp dava açsam bu haklarını alabilirmiyim 2 yıllık..yıllık izinlerimde duruyor ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim..teşekkürler..

  1. Elbette alabilirsiniz. Ayrıca istifa etmenize gerek yok. Onun yerine noterden çekeceğiniz bir ihtarname ile işyerinde yaşadığınız kanunsuz uygulamalardan bahsederek işten ayrılabilir ve kıdem tazminatınız başta olmak üzere diğer haklarınızı talep edebilirsiniz. Yine de bir avukatla görüşmenizi tavsiye ederim.

   1. Mustafa bey merhaba bana haksiz yere 3kere tutanak yazdilar 3 dede ihtar yedim simdi beni isten cikaracaklarmis bana diyolarki is hakkini fes edecegiz ihtar oldugu icin kidem tazminat ve issizlik maasi vermiyeceklermis bu dogrumu yasalmi isime haklarimi vermeden son verebilirlermi

    1. Merhaba, haklarınızı bu gerekçeye ödemezlerse dava açarsınız ve tutanakların asılsızlığını kanıtlarsanız tazminatlarınızı alırsınız. Ancak tutanak içerikleri gerçekse ve haklı fesih gerekçesi ise işinizin zor olduğunu söylemeliyim.

 46. Ben ozel sektörde calsiyorum 1yildir çalışıyor beni. Fazla mesai yapmiyorum diye iste cikaracaklar is hakkimi fest ederiz dediler bu olabilirmi

  1. Fazla mesai yapmaya iş sözleşmenizle peşin olarak onay vermişseniz; ki çok büyük ihtimalle vermişsinizdir, kıdem tazminatı hakkınızı yitirebilir ve işten çıkarılabilirsiniz. İş sözleşmenizi incelemenizi tavsiye ederim.

 47. Merhabalar Mustafa Bey, ben 1 Haziran 2015 tarihinde sigortalı olarak bir işe girdim. O tarihten bugüne kadar aynı yerde çalışıyorum. Geçtiğimiz günlerde hizmet dökümümü kontrol ederken 4 Şubat’ta sigorta kapsamından 5 Şubat’ta ise tekrar sigortamın başladığını gördüm. 3 ay sonra zorunlu askerlik görevimi yapacağım. Bu ibareden dolayı tazminat konusunda sıkıntı yaşar mıyım?

  1. Zannetmiyorum. Bir günlük boşluk, sizin fiilen çalışmaya devam ettiğinizi gösterir. Bence rahat olun.

 48. Merhaba Mustafa bey ben beş yıldır ozel bir şirkette çalışıyorum ve eşimden boşandim bosandigim esim is yerimi bildigi icin gelip tehtit ediyor bursa kendini güvende hissetmiyorum ve is yerinden istifa edersem tazminatini alabilirmiyim yani hakim varmi

  1. Ne yazık ki iş mevzuatımızda böyle bir gerekçeyle kıdem tazminatı alınamıyor. Diyalogla çözmenizi tavsiye ederim. Geçmiş olsun.

 49. Aynı işyerinde kıdem tazminatı almada kendi isteğimizle çıkış yaptıktan 2 sene sonra tekrar işe başlarsak önceki çalıştığımız dönem içinde kıdem tazminatı alabilirmiyiz.

  1. Hayır alamazsınız. İlk çıkışınız da kıdem tazminatını gerektirecek şekilde olsaydı ama siz bunu alamamış olsaydınız, bu durumda iki süre birleştirilirdi.

 50. Merhabalar mistafa bey 1994 sigorta baslangicim var suanki isyerimde 06 2010 yilindan beri calismaktayim ve 3600 is gununu doldurdum istifa etmek istiyorum cunki yarsimci olarak ise basladim. Sofor oldum bahcivan oldum temizlikci oldum kedi kopek bicisi oldum yani akliniza ne geliyorsa yaptimaya calisiyor beni cildirtiyor birkac kez. Tartistim yapmak zorunda degilsin gibi itici kelimeler yani beni iyice yildirdilar yaklasik 6 senesir burdayim toplam kullandigim izin. 3 haftadir izin kagidi felanda imzalamadim yemek yok kendi cebimden yiyorum aldigim maas 2000 tl ama ssk da gozuken 1650 tl uzerinden sigortami yatirmislar ne yapmam gerekiyor ihbar ve kidem tazminatimi yillik izin paralarimi nasil alabilirim kidem tazminati hakkim var galiba onu biliyorum ihbarname cekmem gerekiyormus galiba bana yol gosterirseniz cok sevinirim cok daraldim

  1. Merhabalar mustafa bey yazmayi unuttum hali hazirda calisiyorum isi birakmadim 2 yildir zam alamiyorum yaklasik 6 ay once zam istesigimdede muhasebeciye gitmekmi istiyor gibi kelimeler kullanmis ev aldigim icin kredilerim oldugu icin kipir dayamamistim ama artik cok daraldim ve kendi isimi yapmaya karar verdim saygilarimla

  2. Şu yazıdaki ihtarname örneğini noter kanalıyla göndererek kıdem tazminatınızı ve diğer haklarınızı talep edebilirsiniz. Ondan sonrası ise, gerekirse dava açmaktan ibarettir ve mahkemenin takdirindedir. İhtarnamede, işten çıkış gerekçesi olarak 15 yıl ve 3600 günü göstermelisiniz. Ancak bütün bunlardan önce işvereninize başvurarak ayrılmak istediğinizi belirtin. Belki bunlara gerek kalmayacaktır.

 51. mustafa bey.2sene 7 aydır aynı işyerinde çalışıyorum.çalıştığımız grubun altında farklı isimlerde firmaları var.1 sene önce basşka firmadan suan çalıştığım firmaya sgk girişimi kaydırdılar.önceki firmadan hakları saklıdır yazısı ile,ben istifa etsem ,daha önceki ilk çalıştığım firmadan olan kıdem tazminatını alma hakkım varmı?
  ve ikinci olarak ben 2000 yılı 10 .ayda ilk işe girişim var.3600 günden fazla çalışmam var.3600 gün 15 yıl çalışma şartlarından kıdem tazminatımı alabilirmiyim

  1. 25 yıl ve 4500 güne tabisiniz. Firmalar aynı gruba aitse elbette ki süreleri birleştirilir ve ona göre değerlendirilir.

 52. Merhabalar öncelikle emeğinize için tesekkür ediyorum.01.09.2016 tarihi itibariyle ikinci yılımı doldurmuş olucam iki yıldır maaşımi banka aracılığı ile ayin 20 sinde alıyorum, ve fazla mesaileriı almıyorum, sözleşmemde işverenin maaşı ayin ilk haftası yatiracagi yazıyor bu na dayanarak noter aracılığı ile tek taraflı fesih edip kıdem tazminatı alabilirmiyim

  1. Eğer maaşlarınız ayın 20’sinde de olsa düzenli olarak yatırılıyorsa, böyle bir fesih gerekçesi sizi sıkıntıya sokabilir. Ancak fazla mesai yapıyor ve alamıyorsanız bu durum elbette bir haklı nedenle fesih gerekçesidir.

 53. Merhaba 2 yıldır işçi olarak çalıştığım ozel bi firmada işten çıkarıldım.kıdem ve ihbar tazminatımi hesaplayip imza attirdilar ve ayrica. Bi ihbarnameye alacaklarimi pesin aldim yazdirip imza attirdilar ve tazminatimim 1 ay sonra bankaya yatacagini söylediler.acaba yatırmazlar ise imza atiigim icin tazminatimi almak hakkim yokmu

 54. Mustafa Bey Selamlar;

  Bir şirkette 12 senedir görev yapmaktayım. Sigorta başlangıcım 2005 tarihlidir. Şirket durumu kötüye gittiği için yan haklarımızdan yol paramızı tamamını kesti yemek paramızında belirli bir kısmını kesti. Maaşlarımızıda tam değil ay içinde iki seferde ödüyor daha önceki aylarda süre dahada uzundu. Bu durumda ben tazminatımı alarak ayrılmak istiyorum.
  – 3600 den sigorta başlangıcım 99 yılı olmadığı için yararlanamıyorum.
  – 10 sene üzeri çalıştığım için tazminatımı tek tarflı fesih edip tazminatımı alabilirmiyim mahkemeye gitmeden.
  – 170 Gelirler ve türk borçlar konundan yararlanabilirsiniz belki demektedir.

  şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.

  1. Mahkemeye gitmemeniz için öncelikle işvereninizin size kıdem tazminatı ödemesi gerekir. Bahsettiğiniz hususlar haklı fesih gerekçesidir. Bu durumları noter kanalıyla bir ihtarnameyle gönderirseniz haklarınızı talep edebilirsiniz.

 55. Merhaba
  6 yıllık çalıştığım iş yerinden istifa ettim IT biriminde çalışıyordum 25 gün oldu şimdi bir proje için bir sirkete danışmanlık yapmak için başlıyacağım proje 30 40 gün sürecek sonra işim bitecek bu süre zarfında sigortamı yapacaklar proje bitince sigortamı düşürecekler sigortamı düşüldükten sonra işsizlik maaşına başvuruda bulunulabilir miyim?

 56. Mustafa bey merhaba 2011 yılında çaliştigim şirketten hiç bir haklı sebep göstemeden çıkarıldım.hiç bir şeye imza atmadım sen git çıkışını yapariz dediler.3 ortaklı bir şirketti ortakların birinee mail yoluyla evrak yolladigim için hiç bir alacagimi ödemiyecekleri söylüyorlar işden çıkaralı 5 gün oldu alacaklarım için ihtar yolladım ama onlar bana dava acaklarını söylüyorlar diger ortaklarına evrak yolladigim için hiç bir şekilde daha önce diger ortaklarının evrak istediginde yollamamam gerektigi teblig edilmedi sadece hakkim olan kıdem,ihbar,yıllık izin ve maaş alacagımı ödememek için yapiyorlar.
  K

  1. İhtarname de gönderdiğinize göre bana kalırsa bir an önce iş mahkemesine dava acmalisiniz. Özellikle maaş ve izin gibi alacaklar her halde ve şartta ödenmelidir.

 57. mustafa bey merhaba,

  benim işe giriş tarihim 2001 15 yılımı doldurmuş olmama rağmen 99 yılı öncesi olmadığı için kıdem tazminatımı alamıyorum.
  ben doğum iznimde bile home ofis olarak bütün işlerimi yaptım doğumdan döndükten saonra ancak 1 ay süt iznimi kullanabildim sonrasında gidiş gelişlerim problem oldu benim sorunum şu kurumsal bir firmada çalışmıyorum ve artık çalışma ortamı öyle bir hal aldıki insanlar artık özel hayata telefon konuşmalarına anlamsız şeylere bile yorum yapar takar oldu bende tabiri caizse artık ayaklarım geri geri gidiyor bana kendileri tazminatın baki alırsın diye çok söylediler ama biliyorumki iş ciddi boyuta geldiğinde yapılmayacak işin aslın şirketin durumu da pek iyiye gitmiyor bu aydan itibaren maaşlarınızı yarım ancak alırsınız durum kötü diye söylemlerde bulunuyorlar bende yaklaşık 13 yıllık bu şirketteki emeğimi öyle bırakıp gitmek istemiyorum tazminatımı almak için nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olabilirseniz sevinirim.

  1. Geçmiş olsun ancak bu noktada benim sizi yönlendirmem hem etik olmaz hem de yanlış olabilir. İşten ayrılırken kıdem tazminatı alabilmeniz için haklı bir gerekçenizin olması gerekir. Bu gerekçe ise çok geniş bir kavram olup genel bilgileri siteden edinebilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim, maaşınızın gecikmesi sizin için geçerli bir neden olabilecektir.

 58. merhaba ben ısyerınde 9 yıldır calısmaktayıyım ve maasıma zam yapılmıyor gerekcem ozel gunler resmı tatıllerın ucretını yatırmıyolar tazmınat alabılırmıyım

  1. Resmi tatil ücretlerinin ödenmemesi haklı nedenle bir ayrılış gerekçesidir. Ancak bu durumu ispat etmeniz gerekir.

 59. Merhaba Mustafa bey, 15.10.2012 de girdiğim iş yeri (özel sektör) 10.05.2016 da ekonomik nedenlerden dolayı işime son verdi. 22.04.2016 da sağlık nedenlerimden dolayı ameliyat geçirdim rapor bitişi ve işe başlama tarihim 09.05.2016 yani pazartesi işe girdim ertesi gün mesai bitimi işime son verildi. Yaklaşık 4ay olmasına rağmen hala kıdem ve ihbar tazminatım yatmadı. Ödenmesi gereken 5 aylık yemek param ve kullanamadığım yıllık izinlerim var. İş veren vekilini arayıp konuştuğumda sürekli başından savar tavırlar sergilemesinden çok sıkıldım. 16.10.2016 da düğünüm var ve benim hakkım olan bu kıdem ve ihbar tazminatlarına + yemek + yıllık izin ücretine ihtiyacım var. Bunu işverene mail atarak belirttim herhangi bi cvp almadım. Resmen psikolojik olarak çöküntüdeyim. Hem ameliyat oldum işe başladığım 2.gün işimden oldum hem de düğünüm var bir sürü alınması gereken şeyler var öylece ortada kaldım. Bana ne kadar ücret ödenecek onu bile bilmiyorum. işveren vekili internetteki herhangi bi siteden hesaplayarak bana bi miktar söyledi ama net bi bilgim yok bu konuyla ilgili. Sizce nasıl bi yol izlemem gerekli? Beni bu konuyla ilgili bilgilendirebilirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler.

  1. Sizin yerinizde olsam bir an önce noter kanalıyla bir ihtarname gönderir ve tüm haklarımın ödenmesini talep ederdim. Ödenmezse de en kısa sürede davanızı açar ve hakkınızı ararsınız.

 60. Merhaba özel bir şirkette çalışıyorum memur olmaya hak kazandım işi bırakacağım 01 10 2005 ise giriş hala çalışıyorum bu hafta bırakacağım memur olmam kıdem tazminatı hak kazandırır mi asgari ücret yatıyor sigorta üstünü maaşı elden veriyor resmi tatil yok çalışıyorum paradan yok izinde yok bu şekilde 2005 den 2013 kadar yıllık izin kullanmadım bunlar kıdem tazminatı almama hak kazandırır mi diğer alacaklarım ne kadar tutar teselkurler

 61. Ben 10 aydır çalışıyorum ben işten ayrılınca tazminat alabiloymuyum
  Rica etsem beni bu konuda bilgilendirebilirmisiniz
  Saygılarımla

 62. merhaba mustafa bey ben 3 yıldır özel şirkette silahlı ögg olarak çalışmaktaydım kimlik kartı değiştirmeye gittiğimde bi mahkemem cezam vardı yargıtayda o belgeleri istediler ve komisyon kimlik kartıma el koydu işten çıkaracaklar tazminat haklarımı almak için ne veya neler yapmam gerekli ne şekilde hareket etmem gerekir.

  1. İşten çıkarırlarsa tekrar yazın. O zaman değerlendirelim, şu an için erken olduğunu düşünüyorum.

 63. merhaba, çalıştığım işyeri yıllık izinlerimi istediğim zamanda değilde örneğin kışın işlerin olmadığı zamanda mecburen kullandırıyor. bu durumu öne sürerek istifa edersem kıdem tazminatı alabilir miyim?

  1. İşverenin, işçinin yıllık iznini ne zaman kullanacağına karar verme yetkisi vardır. Bu gerekçeyle işten ayrılırsanız kıdem tazminatınızı yitirebilirsiniz.

 64. özel bir şirkette 7 yıldır çalışıyorum 10 yıllık iş sözleşmem var bu 10 yıllık iş sözleşmem bittiğinde sözleşme yenilemesem kendi isteğimle işten ayrılsam kıdem tazminatımı alabılırmıyım. Şimdiden teşekkürler.

 65. Merhaba mustafa bey ben devlet memuruyum esimde özel bir işyerinde çalışıyor tayin çıktığından dolayı eşim işten çıkmak zorunda kalıyor kıdem tazminatı alabilir mi

 66. Merhaba, işten çıkarılan işçinin hakkı olan tazminatları alabilmesi için dava açabileceği süre işten çıkarıldıktan sonra ne kadardır acaba? şimdiden teşekkürler, saygılar

  1. Ücret alacakları için en çok 5 yıl, tazminatlar için en geç 10 yıl içinde iş mahkemesine dava açılmalıdır.

 67. Merhaba mustafa bey ben 5.5 yildir calisiyorum isten ayrilmayi dusunuyorum kidem tazminatimi nasil alabilirim yardimci olursaniz sevinirim

  1. Bu sorunun cevabını burada vermem mümkün değil. Çünkü sitede sadece bu konuda yazılmış onlarca makalem mevcut. Kusura bakmayın.

 68. mustafa bey merhaba.ben kıdem tazmınatımı almak ıstıyorum 11 yıl dan bu yana aynı şirketteyım köyden iş için gelmıstım ve gerı donmek ıstıyorum koye gerı donmek veya annem ve babama bakmak amacıyla gerı dönmek kıdem tazmınatımı almam için gerekçe olabılırmı

 69. merhaba benim eşim bir işyerinde 1.5 yıl çalıştı ilk 6 ay sigortasını yatırmadılar,sigortasını yaptıktan sonra 1 yıl dolmasına 10 gün kala işine son verdiler.ne yapmamız gerekli.Eşime henüz çıkışını da imzalatmadılar işten çıktığı 25 gün oluyor.

  1. Görünen o ki, ihtarname göndererek alacaklarınızı talep etmeli ve ödenmezse dava açmalısınız.

 70. Merhaba mustafa bey, kurumsal perakende mamagazalar zinciri bir magazada yoneticiyim kendi istegimle burdan ayrilmak istedigimi beyan ettim.fakat kidem tazminati alip alamayacagimi bilmiyorum.tazminat hakkim var midir yaklasik 3 yildir calisiyorum 2 yildir yoneticiyim…

  1. Her hangi bir haklı gerekçeniz yokken ayrılacaksanız, hayır kıdem tazminatı alamazsınız.

 71. Mustafa abi merhaba

  Özel sektörde 4 senedir çalışıyorum şimdi polis akedemesine geçeceğim yani askerlikten muaf olucağım ancak 7 ay gibi bir süre pomem eğitimi alacağım bu durumda iş yerimden tazminat alma gibi bir olasılık var mıdır? (alamıyacağımı tahmin ediyorum ama bir bilene danışmak gerek)

  1. Merhaba. Eğer polis akademisine geçmek için işten ayrılacaksanız, ne yazık ki işvereniniz size kıdem tazminatı ödemek zorunda değildir. Bu arada hayırlı olsun.

 72. Merhaba Mustafa Bey;
  İlk işe giriş tarihim 01.04.2003. Şuan çalıştığım kurumda başlama tarihi 21.05.2008 ve çalıştığım işyeri kurumsal, herkesin tanıdığı dev bir şirket. Benim için dayanılmaz hale gelen stresi dışında bir problem yok. Kurumun kendi emekli sandığı var ve toplu sözleşmeye tabiyiz. Son sözleşmede kıdem tazminatı ile ilgili İş Kanunu’nda yazılı hükümler geçerlidir yazıyor.
  Şimdi;
  Ben kurumda 15 yılı doldurduğum 21.05.2023 yılında istifa etsem kıdem tazminatı alabilir miyim?
  İlk işe girişim 1999 yılından sonra olduğu için 01.04.2003+25 yıl= 01.04.2028 yılında istifa etsem kıdem tazminatı alabilir miyim?
  Ya da tam olarak istifa etmem halinde nasıl kıdem tazminatı almaya hak kazanabilirim? Kazanabilir miyim?
  Ona göre karar verin yolumu çizeceğim.
  Teşekkürler.

  1. Son cümle; ‘Ona göre karar verip yolumu çizeceğim’ olacaktı. düzeltir özür dilerim.

  2. Merhaba. İlk işe girişiniz 1999’dan sonra olduğu için 25 yıl ve 4500 güne ya da sadece 7000 güne tabisiniz. Bu da demektir ki; 4500 gün priminiz varsa 2028’de ya da 7000 günü doldurduğunuz tarihte istifa hakkına sahip olursunuz ve kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

   1. Çok teşekkür ederim.
    Akıl sağlığımı kaybetmezsem 2024’de bu iş tamam o zaman. 7buçuk yıl kalmış.
    Kaybedersem daha erken. 🙂

 73. Mustafa bey merhaba,
  2009 – 2015 arasında Özel bir şirkette çalışıyordum Memur olmak için işten ayrıldım. Ayrılırken patronla iyi niyetli olduğum için Tazminat ödemesi yapacağı konusunda anlaşmıştık, Ödemeyi muhasebeleştirmiş damga pulu vergisini ödemiş ve caride bana borçlu olarak gözüküyor. SSK dan çıkış kodu olarak 3 belirtilmiş. 17.144TL tutarlı kıdem tazminat raporu var elimde bunun 2.500TL bankadan hesabıma gönderdi fakat 1 seneden beri arıyacağım vs gibi geçiştiriyor. Size sorum mahkeme yolu açık mı? yoksa istese vermeyebilir mi?

  1. Merhaba, mahkeme yolu elbette açıktır. Durum ne olursa olsun mahkeme sizin fiilen işten ayrılış şeklinizi araştıracaktır. İşveren sizin istifa ettiğinizi çeşitli yollarla kanıtlarsa, bana göre mahkeme onu haklı bulacaktır. Sizin ise istifa etmediğinizi, bilakis kıdem tazminatı hak edecek şekilde ayrıldığınızı kanıtlamanız gerekir.

 74. Merhaba Mustafa bey benim öğrenmek istediğim konu biz günde 11saat çalışıyoruz çıkışlarımız veriliyor şu aralar peki biz 8 saat üzerindenmi yoksa 11 saat üzerindenmi almamız gerekiyor. Konuyu biraz daha açarsam 1 haziran 2009 beri çalışıyorum 13 ekim 2016 yılına çıkışım verildi 8 hafta ihbar süresi tanındı 2200 TL maaşım 125 TL agi alıyorum ne kadar tazminat almam gerekiyor yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim iyi günler.

  1. İhbar ve kıdem tazminatı açısından soruyorsanız, fazla mesai ücretleri bunların hesabında dikkate alınmamaktadır.

 75. Merhaba kapanmak istediğim için işimden ayrılmak istiyorum. Çünkü çalıştığım yer tesettürlu çalışmama izin vermiyor.5 yıldır çalışıyorum. Ne yapmam gerek? Bu sebepten dolayı istifa etsem tazminat alabilme olasılığım nedir? Teşekkür ediyorum.

  1. Bu tür bir gerekçeyle ilgili yorum yaparsam sizi yanıltmış olurum. Çünkü bu gerekçeyle işten ayrılır ve sonra haklarınızı iş mahkemesine taşırsanız, somut olayı değerlendirecek ve ona göre karar verecek olan mahkeme olacaktır.

 76. Slm mustafa bey ben birsene dokuzay bir sirkete çalışıyordum .kurban bayramında .üç ve beş gün izin isdedim .tam bakarız dediler.gidip geldikten sonra işten cıkışvermişler. Kıdem tazminatı alabilirmiyim slm

  1. Çıkarılış gerekçenizi bilemediğim için bir şey diyemem. Ama bir an önce işverene ihtarname çekerek haklarınızı talep etmenizi tavsiye ederim. Ödenmezse dava açabilirsiniz.

 77. Merabalar iyi çalışmalar ağustos un ikisinde ise girdm eylülün 30 unda otel kapanıyor muhtemelen istifanizi yazın dicekler toplam sigorta gün sayım da 599 tazminat ihbar veya başka bir tazminat almaya hak kazanabiliyormuyum

  1. İşyerindeki kıdeminiz 1 yılın altında olduğu için kıdem tazminatı hakkınız olmaz. Ancak ihbar süresi kullandırılmazsa, 2 haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı ödenmesi gerekir.

 78. 3 yili askin bir süredir bir fabrikada calisiyorum
  11 saat calisiyoruz kendi istegimle isten ayrilirsam kidem veya ihbar tazminati alabilirmiyim

  1. Yıllık fazla çalışma süreniz 270 saati aşıyorsa bu, haklı nedenle çıkış gerekçesi olabilir.

 79. Merhaba Mustafa bey ben 5.5 yıl dır aynı işyerinde güvenlik olarak çalışmaktayım bunun 3.3 ayı bir sirket te 2.2 ayını bir şirkette çalıştım işten ayrıldım sirket sahipleri aynı kişi ve 2.2 yıl ın tazminatını aldım 3.3 yılın kini verilmedi şirket sahibi ben ana firmada n almadım sizede ödeyemem diyo ben faturamı kestim ve red ettiler diyo ben bu ana firmada tazminat ımı yasal olarak isteyebilirmiyim teşekkür.

 80. MERHABA MUSTAFA BEY İŞTEN ÇIKARILMA SÜREM 2 AY OLDU HİÇ BİR HAKKIMI VERMEMEK İÇİN HALEN SİGORTAM DEVAM EDİYOR NASIL Bİ YOL İZLEMEM GEREK ŞİMDİDEN TEŞEKKKÜRLER

  1. Bir an önce durumu açıklayan bir ihtarname ile alacaklarınızı talep edin ve durum değişmezse dava açın.

 81. Merhaba Mustafa bey 7 yıldır çalıştığım firmadan firmanın taşınması sonucu çıkartılıyorum aldığım maaş 2200 TL ama sigortamız asgari ücretin biraz üzerinden yatırılıyor ve iş veren kıdem tazminatını asgariden vermek istiyor karşı çıkıp mahkemeye versem 2200 üzerinden tazminat alma olasılığım varmı acaba? İyi akşamlar.

  1. Bu durumu kanıtlayacak belgeleriniz ya da tanıklarınız varsa neden olmasın? Ama öyle ya da böyle risk almanız gerekmektedir. Dava açmadan alamadığınıza göre, dava açmanızı öneririm.

 82. Merhaba Mustafa bey 10 aydır bi fabrikada çalışıyorum iş veren çıkışımı verdi.fakat işten ayrılmak için bana 1 ay süre verdi iş bulmam için sonra bana dediki işten ben seni çıkarmış olmicam kendi isteğinle ayrilmış oluçasın luten yardımcı olursaniz sevinirim

  1. İşten siz ayrılmıyorsanız, işvereniniz öyle söylemesi önemli değildir. Ancak bu durumda işvereniniz büyük ihtimalle SGK çıkış kodunu istifa olarak bildirecektir. Bana kalırsa bekleyin ve çıkış verildikten sonra son durumu tekrar yazın, değerlendirmeye çalışayım.

 83. mustafa bey 10 yıldır özelbir şirkette işçi olarak çalışıyorum sigorta başlangıcım 2000 yılından başladığı için 15 yıl 3600 durumundan yararlanamıyorum.3 yıl öncede eşimden ayrıldım 6 yaşında bir oğlum var hafta sonu mesaileri oğlumu görmeme engel oluyor ve şuanda başka bir evlilik yapıp başka şehre taşınmak istiyorum işverenden kıdem tazminatımı almak için bu sebeplerde haklı gerekçe sayılabilirmi .yoksa nasıl bir yol izlemeliyim işverenim kıdem tazminatımı vermemek için diretiyor. mesaiye gitmezsem hemen savunma imzalatıyorlar. bahar geldimi yaz bitene kadar her hafta sonu fazla mesai yaptırıyorlar

  1. Bahsettiğiniz nedenler, haklı nedenle çıkış gerekçesi değildir. Erkek ya da kadın olup olmadığınızı bilemiyorum; ancak kadın iseniz yeniden evlenince 1 yıl içinde işten ayrılırsanız kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

 84. Güzel bir yazı olmuş ..

  Bir senedir calistigim iş yerinde patron bir iki gün önce iş yerini kapatma vesilesiyle beni çıkartacağını söyledi.
  Bu durumda tazminat hakkı kazanıyor muyum?
  İyi niyet haline göre tazminat alamama gibi bir durumum olur mu?

  1. Teşekkür ederim. Eğer işyeri kapanıyorsa, kıdem tazminatınızın ödenmesi gerekir

 85. öncelıkle cvpladıgınız ıcın cok tesekur edıyorum. ben buyuksehır beledıyesınde 6 yıldır guvenlık gorevlısı olarak gorev yapıyorum guvenlık kımlık kartım 10 gun ıcınde ıptal olacak ve guvenlık gorevlısı olarak calısamıycam ıcın sırketımı benı cıkaracak acaba tazmınat alabılırmıyım

  1. Merhaba. İlk defa karşılaştığım bir durum. Kimlik kartınız sizin bir kusurunuzdan dolayı iptal olacaksa kıdem tazminatı alamayabilirsiniz. Bunun dışında ise yorum yaparak sizi yanıltmak istemem.

   1. benım sıvılde yasadıgım bır olay yuzunden ıptal oluyor sırketımde benı haklı sebeblerden ısten cıkaracak ama yargıtayın soyle verdıgı bı karar var avukat bey ehliyetini kaptıran bır sofor ısverenı tarafından haklı sebeb gosterılerek soforluk yapamayyacagı denerek ısten cıkarıyor yargıttayın verdıgı karar soyle sofor olarak calıstramıyorsanız ıscı olarak calıstırabılırsınız yada sozlemesını fesheder kıdem tazmınatı verılır ıhbar tazmınatı verılmez dıyor bana ornek olabılırmı cok tsk edıyorum ıyı gunler

    1. Sizi anlıyorum ama buradan ne yazsam yanlış olabilir. Anlaşılan o ki; yapmanız gereken bir an önce dava açmak ve sonucunu beklemek olmalı. Böyle bir olayda, nihai kararı verecek olan yargı mercileri olacaktır.

 86. Merhaba Mustafa bey: ben tam 11 yıldır özel bir firmada çalışıyorum.
  Günlük çalışma söremiz 12 saat.
  yani aylık ortalama 336 saat çalışıyorum
  Haftalık izinde 15 günde bir veriliyor
  Kurban ve ramazan bayramlarında sadece 2 gün izin veriliyor başka herhangi bir izinde Yok.
  İşte ayrılmayı düşünüyorum bu çalışmış olduğum fazla süreyi nasıl nasıl ispatlayabilirim
  Mesela günde 12 saat çalışıyorum
  Ve haftalık izinde Yok 15 günde bir izin veriliyor.
  Bu fazla çalışma sürelerin ispatlama yolu nedir ?

  1. Bunlar yazılı ve görsel delillerle, bunlar da mümkün değilse tanıkla ispatlanabilir. Ücret bordrolarınızda fazla mesai tahakkuku varsa, bu miktarlardan fazlasını hak ettiğinizi ancak yazılı delillerle kanıtlayabilirsiniz. Yoksa, her türlü delille kanıtlama imkanı vardır. Biraz da mahkemenin takdirindedir.

 87. Merhaba,
  8 Şubat 2017’de, prim gün sayımı, yılımı ve yaşımı doldurmuş olarak emekliliğe hak kazanıyorum. İşyeri sahibim tazminatımı vermeye yanaşmazsa (örneğin, param yok tarzında) nasıl bir yol izlemem gerekecek?
  Yardımlarınız için teşekkürler
  Nalan Uzun

  1. Bir notere gidin ve alacaklarınızı talep ettiğiniz bir ihtarnameyi işverene gönderin. Ödenmezse dava açarsınız. Böyle bir davayı da doğal olarak kazanmanız beklenir.

 88. Mustafa bey size uzun bir sorum olacak 2000 yılında özel bir şirkette işe başladım be 2001 yılında iş kazası geçirdim kazadan dolayı sol ayak bileğim ve dizim 90 derecede sabit kaldı 16 ay raporlu kaldım ve herhangi birşey şirketten talep etmedim sigortam yatarken maaşımı da verdiler sadece tazminat talep etmedim 2007 de ihtiyaçtan dolayı tazminatımı aldım çalışmaya devam ettim şubat 2014 ten itibaren 2.5 ay ile siz kaldım işssizlik maaşı aldım 01.04.2014 te aynı şirkete giriş yaptım ve yarın ihbarname gönderileceği söylendi mesleğim elektrik teknikerligi ve şuan çalıştığım yerde bir elektrikçi benim ihtiyaçlarının olmadığı yada işlerinin az aldığımdan dolayı diye düşünüyorum fakat başka şantiyelerde çalışan elektrikçiler var ne yapmam gerektiği hakkında bilgi alabilirmiyim ihbarname imzalasam sonra mahkemeye versem kazadan dolayı mağdur edildiğin aşikar bana getirisi ne olur her anlamda sakatlarımdan dolayı geçmişten günümüze hatta gelecekteki mağduriyetin hakkında devletimizin kanunlarında hak talep edebilirmiyim uzun oldu kusura bakmayın teşekkürederim

  1. Öncelikle geçmiş olsun. İş kazası ile ilgili yasal tazminatlarınız 10 yıllık zaman aşımına tabi olduğundan, bu yönden haklarınız zaman aşımına uğramış. Eğer resmi olarak işten çıkarılırsanız, bir an önce dava açmalısınız. Davanın sonucu hakkında ise bir şey söylemem mümkün değil. Neticede, kararı verecek olan iş mahkemesidir.

 89. Tesekkür.ederiö cevabınız için bugun için bana ihbarname imzalatılacak yaklasık 2.5 sene 42 gün ihbar süresi verecekler bunun 9 gününü iş arama için toplu kullanacağım 14 gün de birikmiş izinin var bu izinlerinin de sigorta primleri devam edecek sanırım hesaplanmasında 30 kasıma denk geliyor sanırım ilişigimn kesilmesi acaba imzalamasam ne olur imzalayıp mahkemeye başvurmam daha dogru olur mu çünkü haklarımı aldım diye imza atacağım tesekkürler sanırım öğleden sonra ihbarname eposta ile gönderecekler lakayitliğe bakarmısınız muhasebeci tenezzül etmiyor uzak diye tesekkürler siteniz harika

  1. İbraname imzalarken tabi ki dikkatli olmalısınız. Şu yazıda ibraname ile ilgili önemli bilgiler var. Bu bilgilere dikkat ederek ibraname imzalayabilirsiniz.

 90. 3 yıldır bir fabrikada çalışıyorum. Yükses sesli bir işletme ve bu sese tahammül edemiyorum. Böyle devam edersem işitme kaybı yaşayacağım kesin. Bu sıkıntımı dile getirdim işverene ve 3 yıllık emeğin boşa gitmemesi için tazminatımı ödemelerini ve iş festimi sonlandırmak istediğimi söyledim. Tabi aha kapı aha sapı der gibi tazminat filan vermeyeceklerini söyledir. Bir yol gösterirseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Alo 170’e şikayette bulunmalısınız. İşyerine gelecek olan iş müfettişlerinin bu sorunu çözebileceğine inanıyorum.

 91. Şirkette 5 yıldır çalışıyordum. Geçtiğimiz günlerde işveren ile sözlü anlaşılarak tek taraflı fesih yapıldı. ( işveren işime son verdi ). Sigorta primlerimiz asgari ücret üzerinden gösteriliyordu. İşten ayrılmadan önce de müdürümüz ile görüştüm ve kıdem – ihbar tazminatımın aldığım gerçek maaş üzerinden hesaplanarak, diğer sosyal haklarımda üzerine eklenerek hesaplanacağını sözlü olarak bana iletti. Hiç bir belge imzalamadım çıkışıma dair. ( ibraname vs gibi ) Şuan ise verilen söz yerine getirilmemekte. Elimde gerçek maaşımı ispatlayacak somut belgeler ( personel maaş listesi ) , ve şuan şirkette çalışıp aynı dertten muzdarip, aynı gün işine son verilen iki arkadaşım daha var. Benim gibi tazminatlarını yüksek ihtimalle asgari ücret üzerinden alacaklar. Şuan halen çalışmakta olan şahit olarak gösterebileceğim arkadaşlarım var. Ayrıca şunu belirteyim, bu ne koparabilirsem kardır operasyonu değil, yanlış anlaşılmak istemem. Çalıştığım yer küçük ve 15 çalışanı olan patron şirketi. Abi kardeş ilişkisi olan bir yer. ( ya da öyle görünen ) 5 yıldır neredeydin diye düşünen arkadaşlar şunu bilsinler ki yaşım 25. Burası benim ilk iş yerim diyebilirim. Geldiğimde bu tip işlerin döndüğünün bilgisine sahip değildim. Öğrendiğim de ise müdürümüze sözlü olarak ilettik, o da bizimle hemfikir oldu ve gerekli talebi patrona iletti ancak bişi değişmedi. bu olay yaklaşık olarak 2 yıl önceydi. Herhangi yazılı bir ikazımız olmadı. Şuan tek isteğim hakkım neyse onu alarak, ekmek yediğimiz kabı da pislemeden güzellikle ayrılmak. Ancak olur da yanlış yaparlarsa bana ne gibi bir yol izlemem gerekir. Desteklerinizi bekliyorum. teşekkürler.

  1. Makul bir süre daha beklemenizi öneririm. Ardından, hakkınızın ödenmediğini düşünürseniz ibraname imzalamayın ve noterden ihtarname çekerek hakkınızı talep edin. Yine ödenmezse artık geriye mahkeme aşaması kalacaktır.

 92. Çalıştığım iş yermde senelik iznim dolmasına rağmen iznimi kullanamıyorum ve fazla çalıştırılıyorum. Günde sabah sekiz akşam altı olarak fazla çalıştırılıyorum.diğer çalışma arkadaşlarım altı ayda bir on beş gün izin kullanmaktadır ben istediğimde kulanamıyorum Yıldırma politikası gibi geldi bana ve şu anda yurt dışındayım vinç OPERATÖRLÜĞÜ yapıyorum ilk aylarda Türkiye’ye sigorta amaçlı yatırılan maaşım dışında gürcistanda gürcü parası olarak 585 lari ödenmekteydi son dört aydır maaşım 352 lari ye düşürülmüştür. Akşam altından sonra yapılan fazla mesailerimin( aylık toplam bölü Yevmiye bölü dokuz) saat olarak hesaplanmaktadır. Budurum ailem tarafından yanlış anlaşılmalara neden olmuş ve psikolojim bozulmuştur bu açıklamalarıma binaen sizden ricam nasıl bir yol izlemwm konusunda bana yardımcı olabilir.

  1. Yurtdışında olduğunuza göre, çalışmaya devam etmek istiyorsanız yapılabilecek bir şey olmadığı kanaatindeyim. Ancak yukarıda bahsettiğiniz haller, sizin için haklı nedenle çıkıl gerekçesi olabilir. Eğer bir gün işten ayrılmak isterseniz, bunu mutlaka ihtarname göndererek yapın. Bahsettiğiniz bu koşullardan bahsedin ve alacaklarınızı talep edin. İşveren ödemezse, son sözü söyleyecek olan mahkemelerdir.

 93. Merhabalar.
  Firmada 4 yıldan beri çalışıyorum.Askerlik dolayısı ile işten ayrılacağım.Benim aldığım maaş ile sgkya bildirilen maaş farklı. Bu tazminat hesaplanırken benim aldığım maaşa göremi yoksa sgkya yatırılan brüt ücrete mi bakılarak hesaplanyor. İkinci sorum ise heryıl maaşı farklı yıllık zamdan dolayı,bunda nasıl bir hesaplama oluyor son maaş ücretine mi bakılıyor? Bilgilendirirmisiniz?

  1. Merhaba. Son sorunuzdan başlayayım; evet son maaş esas alınmalıdır. Diğer konuda ise, fiilen aldığınız maaş üzerinden yatırılmalıdır. Ancak firmanınz, bordro üzerindeki maaşınız üzerinden yatırır ve siz de bunu kabul etmezseniz mahkeme aşamasında bu durumu kanıtlaması gereken siz olacaksınız.

 94. 2,5 yildir bir cafede calismaktayim isverenim beni gunde 10 saat calistiriyor. Benm maasin 1700 tl fakat bana bankaya askeri ucret yatiriyor geri kalanini elden veriyor.hic bir sozlesme fln yapilmadi ise baslarken sadece kimligimle sigorta baslangici yapildi. Sozlesme.fln yok ben primin yuksek yatmasini istedigimde herkesinki boyle diye cvp aliyorum. Ilk yillik iznime sadece 4 gun kullandm ikincisinede 8 gun iz e cikartildim ama herhangi bir yillik izne ciktigima dair bir belge imzalamadm benm diger kalan suremi vermiyorlar hakkim olan 15 gunluk iznime cikamiyorum hakkim olan gunde 8 saat calisma suremi uygulamiyorlar. Kidem ve ihbar tazminatimi almak istiyorum. Is yerinden ayrilan her eleman cikartilirken resmen kovuyorlar. Haklarimi talep ederken nereye basvurmam gerekiyor.

  1. İşten ayrılacaksanız, bunu ihtarname göndererek yapın. İhtarnamede işverene süre tanıyacaksınız, alacaklarınız ödenmezse sonraki durak iş mahkemesi olacaktır.

   1. Su anki size bahsetmis oldugum durumda alacaklarim tam.olarak nelerdir neler talep edebilirim karsi taraftan

    1. Bunu tam olarak bilmem mümkün değil ama bu durumda fazla çalışma ücreti ve yıllık izin ücreti hakkınız olduğu görülüyor. Aynı zamanda kıdem tazminatı da alabilirsiniz. İşten siz ayrılacağınız için ihbar tazminatı ise söz konusu olmaz.

 95. Mustafa Bey Merhaba,

  33 yaşındayım, ilk işe giriş tarihim 09/2002 gözüküyor, meslek liseliyim ve stajımı 2010 yılında yaptım (sistemde sadece prim yatan günler gözüktüğü için bu bilgiyi e-devlet te göremiyorum)
  çalışma sürelerim 09/2002 – 02/2007 (Askerlik) 08/2008’den beri de halen çalışmaktayım. SSK prim gün sayım 4500.
  1999 sonrası sigorta başlangıcı olduğu için birçok sitede 3600 gün e istinaden kıdem tazminatı alamayacağım sonucuna vardım. Yakın zamanda işten ayrılmayı ve yeni bir iş kurmayı düşünüyorum, Yukarıda belirttiğim şartlar altında 3600 e tabi olma durumum olabilir mi?

  1. Ne yazık ki yoktur. Çünkü bunun ilk şartı sigortalılık başlangıcının 08/09/1999 tarihinden önce olmasıdır.

 96. Merhaba Mustafa Bey ben 4 yıldır birkurumsal bir şirkette çalışmaktayım bu şirketin bazı şehirlerde de fabrikaları bulunmakta herseyde zam da ve diğer sosyal Haklarımız aynı olmamaktadır diğer fabrikaya çalıştığım fabrika arasında finansal degisiklik yapılmamaktadır işlerine iyi geleni o fabrikada böyle burdada böyle olacak deniyor fakat ve finansal konuda farklılık yapılmakta bu sebebe dayanarak istifa etsem tazminatımi almam mümkünmü saygilar

  1. Sözleşmenizde buna dair bir hüküm yoksa, aradaki farkların objektif olmadığını ya da diğerleriyle aynı işi yaptığınızı kanıtlamanız gerekecektir. O nedenle, sonuç mahkemenin takdirinde olacaktır.

 97. Ben 18 yıl belediye de çalıştım. Prim orada doldurdum. Tazminatını o işyerinden aldım. Fakat yaş olarak emeklilik yaşı tutmadı için maaş almak için yaşım dolmasını bekliyordum. 1966 doğumluyum 1989 sigorta başlangıcı. Ekim 1 2016da maaş için dilekçe vermem gerekiyordu. 2006dan bu yana farklı iş yerlerinde sigortalı olarak çalıştım. Sigortadan toplu para alma imkanım var mı.

  1. Sigortadan toplu para almaktan kastınızın ne olduğunu anlayamadım ama emeklilik ikramiyesi benzeri bir ödeme işçiler için bulunmamaktadır.

 98. Mrb mustafa bey ben özel güvenlik görevlisi olarak bir tasörön bir sirkete 15 gün calistim ve kendi istegimle ciktim 15 günlük para mi istedigimde proje müdürü 15 gün calisip habersiz ciktigimi beyan edip para mi vermiceklerini söyledi bòyle bir haklari varmı napmam gerek

 99. Mrblar mustafa bey ben 25.08.2016 işe başladım fakat işveren 08.09.2016 işe giriş yapmış fazla çalışstırıyor ve bayramda da fazla çalıştırdı maaş 1.500 TL olarak anlaştık 1.300 bankaya yatırıyor 200 TL elden veriyor şimdi tekrar vardiya sistemini kaldırıp sabah 09.00 akşam 22.00 olarak çalıştırmak istiyor çalışan çalışsın çalışmayan kapı orada diyor nasıl bir yol izleyebiliriz.

  1. İş sözleşmenizde yazan rakam da 1.300 TL ise işinizin zor olduğunu söylemem gerek. Çünkü elden para alındığının ispatı kolay değildir. Ancak 09:00-22:00 arası çalışacaksanız, bu çalışmaya başladıktan sonra bu gerekçeyle işten ayrılabilirsiniz. Çünkü işçinin günlük çalıştırılabileceği azami süre 11 saattir.

 100. efendim öncelikle sizleri tebrik ederim her kezin sorusunu yatıtlıyorsunuz benim sorum 4 yıldır özel sektörde agır sanayi işinde çalışmaktayım işim çok agır ve ilker koşullarda çalışıyorum mesela tonlarca malzeme makine yerine el lerimle temizliyorum evim ile işim arası git gel 60 km 4 kişinin yapması gereken iş 2 kişi ile oluyor agır kaldırmaktan bacak ve bel ağrısı çeker oldum artık ağır sanayi işlerinde çalışmak istemeyip patrondan haklarımı talep edicem 4 yıllık emeğimin karşılığını alabilirmiyim yani artık bu iş beni çooook yıprattı bir an önce bırakmam gerek lütfen net bir cevap verin bana saygılarımı hürmetlerimi sunarım çok var olun beyefendi

  1. Söylediğiniz şartları anlasam da, iş akdinizi muhakkak haklı bir nedenle feshetmeniz gerekir. Şu yazımda belirttiğim koşulları okumanızı öneririm. Kendinize haklı ve somut bir gerekçe bularak ayrılmanız gerekir.

 101. Merhabalar, askerlik nedeniyle Devlet emekli sandığı başlangıcım Aralık 2000 ve 1,5 yıllık primim ödendi. Daha sonra 2002 yılında özel bir Bankanın Özel Emekli sandığına tabi oldum. Devlet Emekli sandığı ile beraber yaklaşık 5600 gün primim ödenmiş durumda. 1999 girişli olmasam bile 15 yılı doldurup emekliliğe hak kazanabilir miyim ve kıdem tazminatı almaya hakkım olabilir mi?

  1. Merhaba. İlk sigorta girişiniz 08/09/1999 tarihinden sonra olduğu için 15 yıl ve 3600 günden faydalanamazsınız.

 102. 1996 _ 2002 yillari arasinda universite hastanesi bunyesinde ozel sirket calisani olarak gorev yaptim. 2002 yilinda kadroya atandigim icin istifa ederek kamu personeli olarak yine ayni universitede calismaya devam ettim. Engelli kadrosunda oldugum icin emekliligi hak ettim ve eylul 2016 itibari ile emekli oldum ve sirkette calistigim doneme ait tazminat alamadim. Ne yapabilirim

  1. Siz kendiniz istifa ettiğiniz için şirket döneminin tazminatını hak edemezsiniz. O nedenle, bahsettiğiniz dönemle ilgili tazminat hakkınız bulunmamaktadır. Olsaydı bile, zaman aşımına uğramış olacaktı.

 103. İyi akşamlar.Özel bir şirkette satış danışmanı olarak çalışmaktayım.Mesai saatlerimiz çok uzun günde 12 saat haftada 70 saatten fazla yapıyor.Ben bu durumu ispat edersem tazminatımı alabilirimiyim.İşe başlarken fazla mesai yapacagımıza dair imza attırdılar ama bordro da fazla mesai alacağımız komik bi rakam.
  Yani normal de haftalık calısma saati 45 ise bize fazladan olan 25 saatin ücreti verilmiyor.Bu ispatlanıp bi şeyler yapılabir mi

  1. Elbette, bu gerekçeyle işten ayrılırsanız ve işvereniniz kıdem tazminatınızı ödemezse mahkemede bu durumu ispat etmeniz gerekir. İspat edebilirseniz de hem tazminatınızı hem de geriye dönük ödenmemiş fazla çalışma ücretlerinizi alırsınız.

 104. Mustafa Bey, özel bir şirkette 2 yıldır çalışmaktayım. polisliğe başvurdum ve kazandım. kıdem tazminatımı alabilir miyim

 105. Mustafa bey merhaba;
  2003 yılı temmuz ayı itibariyle hali hazırda çalışmış olduğum firmadan, 2016 aralık ayı sonunda ayrılacağım. Eşim ve çocuğum ile almanya ya yerleşeceğiz. prim günüm 4780 gün olup ayrılırken herhangi bir şekilde tazminat hakkı tarafıma doğar mı? konu ile ilgili araştırma yapmama rağmen resmi olan benim durumum ile ilgili bir açıklama bulamadım. konu ile ilgili sizden yardımcı olmanızı rica ederim.
  saygılar.

  1. Merhaba. İlk sigorta girişiniz (her hangi bir işyerinde) 08/09/1999 tarihinden önceyse kıdem tazminatınızı alarak ayrılabilirsiniz. Aksi takdirde ne yazık ki kıdem tazminatı alma hakkınız bulunmamaktadır.

   1. Mustafa Bey tekrardan merhaba;
    ilk sigorta girişim 14.09.1998. sizden bilginiz var ise ilgili kanun ve maddesini paylaşırsanız elimde bulunmasını ve haklarımı tam olarak bilmek isterim. teşekkür ederim.

 106. Merhaba, babam insaat iscisi yaklasik 6 yildir calisti.isveren sigorta oderken bir ay 30 odemisse diger ay 10 gun yatirmis ve 6 yil boyunca surekli ise girdi cikti yapmis .Kidem tazminati hakki varmidir.Isten 1 ay once cikarildi.

  1. Elbette vardır. Sigortasız dönemleri de talep edebilir. Yapması gereken iş mahkemesine dava açmaktır. Mahkeme durumu değerlendirecek ve aradaki boşluklarda çalışıldığı kanaatine varırsa o süreleri de kıdem tazminatı hesabına katacaktır. Eksik sigorta günleri için de ayrıca dava açabilirsiniz.

 107. merhaba mustafa bey ben 2008 bri bir şirkette calışmakdayım sebepli nedenler den üzerim de baskı var benım konumu deyiştirrildi ve aldıgım ücreten sskam yatmıyor buyüzden iş fes hime son vermek istiyorum kıdem ve ihbar tazminati alabilirmiyim

    1. O halde kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. Ama elden ücret aldığınızı mahkemede nasıl ispat edebileceğinizi iyi araştırmanızı öneririm.

 108. oncelikle selamun aleykum benım kardesım bbir alısverıs merkezıne danısman olarak gırdı 3 ay oldu ve kardesımı cagırıp deneme suresındeydın ısten cıkarıldın deyıp daha bugun ısten cıkarttılar ve 2 gun daha calısması gerekdıgını ve yerıne ıscı gelince gidecegini soyleyıp gondermısler ohal suresınde işci isten cıkarılmaz dıye bısıler duydum dogrumu ve bunun ıcın nereye basvurmalıyız veyatta ne yapmalıyız bılgı verırmısınız lütfen sımdıden tesekkur ederım

  1. Aleyküm selam. OHAL sürecinde işçi çıkarılabilir, bunun önünde bir engel yoktur. Deneme süresi ise, işyerinde toplu iş sözleşmesi yoksa, en çok 2 aydır. Bu nedenle ilk olarak İŞKUR’a dilekçe vererek şikayette bulunabilirsiniz. Sonuç alamazsanız dava açmanız gerekir.

 109. mustafa bey merhaba. ben bir kamu kuruluşunda müşavir ve danışmanlık hzmet alımı altında çalışmaktayım. ilk işe başlangıç tarihim 29.04.2013 yaklaşık 3 yıl belirli iş sözleşmesi imzaladık. normalde bitiş 28.02.2016 3 defa süre uzatıldı. 30.09.2016 tarihinde sözleşme bitti 5 gün boşluk verildi tekrar aynı firma ile 3 yıl daha sözleşme imzaladık(ihaleyi aynı firma kazandı) sorum şudur firma belirli iş sözleşmelerinde kıdem tazminatı ödenmez deyip emsal bi dava göstererek tazminat ödemyceğini söylüyor. derleme duyduklarım aynı sözleşme zincirleme imzalanırsa belirli iş sözleşmesinden çıkar bazı şartlar var, gibi. bu durumda kıdem tazminatı hak edebiliyormuyuz. 60 kişilik personel olarak aynı durumdayız

  1. Merhaba. Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar tazminatı ödenmez; ancak kıdem tazminatı, şartları oluşmuşsa mutlaka ödenmelidir.

 110. Merhaba Mustafa Bey ;ben özel bir şirkette 4 yıldır taşeron özel güvenlik olarak çalışıyorum, asıl firma 4 yıl sonra tekrar sözleşme yapmadı ve kendi taşeron firmamız da bizlere tekrar sözleşme imzaladmadı 4 yıl önce ki sözleşme devamlılığı nedir,firmamız bana yol mesafesi olarak 3 araç ile zor gideceğim uygun olmayan proje sunuyor ve resmi tatil mesailer ücreti kanunun uygun gördüğü miktarın yarısı kadar, ben bunları sebep göstererek istifa edersem tazminat alabilirmiyim…

  1. Kanun öngördüğü ücretlerin yarısı kadar deseniz de henüz size eksik ödenmiş bir ücret ortada yok. Ayrıca iş sözleşmenizde, işverenin gösterdiği her hangi bir yerde çalışacağınıza dair peşin onayınız alınmışsa, oraya da gitmeniz gerekir. Buna göre değerlendirmelisiniz.

 111. Slm Mustafa bey ben 5 senedir aynı yerde çalışıyorum bugün çıksam tazminat alabilir miyim.

 112. Merhabalar 15 ay bir şirkette tesisatçı olarak çalıştım inşaat bittikten sonra işten çıkarıldım tazminat alabilirmiyim Teşekkürler

 113. Merhaba Mustafa Bey,
  Suanda calismakta oldugum sirket is teklifinde ilettigi sozlesmede cift maas ve mesai ucreti oldugu belirtiliyor. Fakat bu uygulama ben ise baslamadan cok once sona erdilirmis. Ise basladigimda hem isci hemde isveren tarafindan imzalanan sozlesmede isveren imzali sozlesmeyi tarafima iletmedi. Bu konuda hukuki haklarim nelerdir?
  Ilginize tesekkurler
  Saygilarimla

  1. Böyle bir hakkınız olduğunu ispat edebilmeniz için sözleşmeye sahip olmanız gerekir. Ortada sözleşme yoksa ve siz örneğin bu gerekçeyle işten ayrılırsanız, başka şekilde bu iddianızı ispatlamanız gerekir.

 114. Merhaba Mustafa Bey size bir sorum olacak bir işyerinde 3,5 yıldır çalışıyorum fakat istifa ettim tekrar aynı işyerinde calismaya başladım yaklaşık 1ay 10 gün arayla bu durumda bu durumda tazminat haklarim yandimi

  1. Evet, istifa ederek ayrıldığınız için işveren size önceki döneme ait kıdem tazminatını ödemek zorunda değildir. Kıdem tazminatı bakımından kıdeminiz baştan başlar.

 115. 2 yıl çalıştığım tekstil şirketinden 3600 gün çıkış parasını işyeri vermek zorunda mı ?

 116. merhabalar öncelikle kolay gelsin sayın Mustafa bey son zamanlarda bir konu sürekli gündemde dolaşıyor ve benim kafam bu konuda çok karışık işten kendi istifa eden kişi tazminat alabilecek diye bir konu var bu ne kadar doğru ve bu yasa çıktı mı resmi gazetede yayımlandı mı benim bazı sağlık sorunlarım var ve raporum olmadığı için iş yerinden raporda vermediklerinden dolayı çıkamıyorum ve ayriyeten işverenle işçi arasındaki sözleşmeyi imzalamasam benim tazminat alma hakkım var mı 03/12/2007 yılından beri aynı işyerinde çalışıyorum ama işe girdiğimden bu yana şirketin ismi yanlış hatırlamıyorsam 3 kere değişti yeni sözleşmede şirket isminin değişmesi benim için tazminat almam için gerekçe olabilir mi bunlar haricinde ne gibi bir yol izlemem gerekir bu konu da bilgilendirirseniz şimdiden vereceğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim

  1. Merhaba. Henüz çıkan bir yasa yok. İşten istifa ederek ayrılan işçi kıdem tazminatı alamaz. Sözleşmeyi imzalamamak size tazminat hakkı vermez. Şisrketin isminin değişmesi de aynı şekildedir.

 117. Merhabalar,

  2012 Nisan – 2016 Şubat ayları arasında Seyehat Acentası’nda Operasyon sorumlusu olarak çalıştım. Acenta 2 Ay maaşımı ödemediği için iş akdini İhtarname ile sonlandırdım. İşveren Tazminat vermeyeceğini beyan etti ve İşkur’a başvurdum. İşkur bana Kıdem ve İhbar Tazminatı hak ettiğime dair bir kağıt verdi. O kağıt şu an avukatımda. Aralık 13 tarihinde ilk duruşma mevcut malum zaman yaklaştı. Bu süre zarfında izlemem gereken herhangi bir yol var mıdır ? Var ise bana bilgi vermeniz gerçekten beni çok mutlu edecektir. Bir de bu davayı kazanma olasılığım nedir acaba ?
  Şimdiden Teşekkür ederim

  1. Merhaba. Artık beklemekten başka yapmanız gereken bir şey yok. Ücretinizi alamadıysanız, davayı kazanmanız beklenir. Yine de son karar mahkemenin olacaktır, kesin bir şey söylemem mümkün olmaz.

   1. 13/09/1999 sigorta girişim var 14 yıldır aynı şirkette çalışıyorum kendi isteğimle işten ayrılsam tazminat alabilirmiyim

 118. Sayın mustafa bey ben ücbucuk ay sonra bırden işme son verildi 15 gunluk tazmınat alabılırmıyım vermezlerse ne yapmam gerekıyor tsk

  1. Haklı nedenle feshedildiyse işveren ihbar süresi kullandırmak zorunda değildir. Ama ortada bir sebep yokken işten çıkaırlmışsanız 2 haftalık ücretiniz kadar ihbar tazminatının size ödenmesi gerekir. İşkura şikayette bulunabilirsiniz.

 119. merhaba,
  3 yıl önce başladım işe satınalma uzmanı olarak başladım ancak satınalma dışında her departmanda çalıştım. 5 ay önce doğum yaptım ve tekrar işe başladım ama çocuğuma bakacak kimse yok bakıcı için durumum müsait değil ayrıca oğlum bakıcı için henüz çok küçük işten ayrılma durumunda tazminat alabilirmiyim

  1. Başka bir gerekçe bulmadan, çocuğunuza bakmak için ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız.

 120. Merhaba ben 10 yildir calistigim otelde evlendigim icin yurtdisina yerkescem esim yurtdisinda yasadigi icin ben bir bay olarak tazminatimi nasil alabilirim otel beni isten cikarmadi askiya almislar nasil tazminat alabilirim

  1. Bu gerekçeyle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. Başka bir gerekçe bulmanız gerekir İsa bey.

 121. Merhabalar Mustafa Bey,

  İşveren tarafından süreklilik arz etmeye başlayan bir hakaret durumu söz konusu. Ancak bu hakaretlerin ispatlanabilirliği yok. Öyle ki; lehime şahitlik edecek birini bulabilmem neredeyse imkansız. Personelin yanında hakarete uğradığım durumlar da söz konusu ancak personel, malum sebeplerden şahitlik etmez/edemez. Ve ben bu iş yerinde ne daha fazla kalmak ne de kıdem tazminatımı içeride bırakarak zenginliğine zenginlik katmak istemiyorum. Bana yol gösterebilir misiniz? Teşekkür ederim.

  1. Merhaba, bahsettiğiniz durum ne yazık ki sık karşılaşılan hallerden birisidir. Bu durumda, sizin de takdir edeceğiniz üzere şahit bulamadıktan sonra hakkını almak çok zor. O nedenle size gösterebileceğim başka bir yol bulunmuyor. Bir şekilde tanığa ihtiyacınız olacaktır.

 122. Merhaba eşim güvenlik olarak çalışıyor 8 saat 6 gün çalışıyor 2 gün of yapıyor ancak 90 günde bir defa gece işe ççağırıyorlar ve mesayi ücretide ödemiyorlar bu yasalmıdır teşekkürler konuyla alakalı değil ama işçi haklarını merak ettim

  1. Fazla mesaiyi her zaman haftalık hesaplamalısınız. 7 günlük periyotta çalışma süresinin 45 saati aşması durumunda fazla mesai ödenmelidir.

   1. merhaba 5 yıldır isyerimde calismaktaydim. işime son verildi. tazminatimida almadım. ve iskur başvurdum. işsizlik ödeneği almak için. ama istifa etmişsiniz maaş alamazsınız dediler. isyerim beni dolaylı yollardan tehdit etti. ve noterden istifa ettiğime dair yazı istedi. noterden aldığım istifa dilekçesinin altınada el yazimla bütün alacaklarimi aldım vs diye yazdırdilar şimdi ne yapmalıyım çok madur ve çaresiz durumdayım.

    1. Böyle bir şey yaparak işlerinizi zora sokmuşsunuz. Ama banka hesabınıza yatan bir para yoksa halen dava açarak şansınızı deneyebilirsiniz. Başka türlü alacaklarınızı tahsil etmeniz çok zordur.

 123. Merhabalar,
  Ben yaklaşık 3 yıldır özel bir şirkette sekreter olarak çalışıyorum. Bana 2 yıl önce muhasebeye geçirilmek için söz verildi. Fakat öyle bişey olmadı. İşi öğremem için diye başlayan muhasebe işlerini hala bana yaptırıyorlar. Sen muhasebe elemanısın diye bazı muhasebe işlerini bana yaptırıyorlar. Tabiki hala sekreterim ve sekreter maaşı alıyorum. Bu benim için haklı bir sebep olur mu Kıdem tazminatı almam için? Eğer bu haklı bir sebep Olursa muhasebe işlerini yaptığımı kanıtlamam mı gerek?

  1. Fiilen 2 yıldır çalıştığınıza göre, size verilen görevi kabul etmiş sayılabilirsiniz. Bu nedenle işten ayrılırsanız sıkıntı yaşayabileceğiniz kanaatindeyim.

   1. Anladım teşekkür ederim. Peki şöyle bir durum daha var haftada 5 gün çalışıyorum ve günde 9 saat 15 dk bi çalışma söz konusu haftalık 46 saat 15 dk yapıyor. 1 haftada 45 saati geçiyor ve çalışanlara bu parayı ödememek için kağıt imzalattılar kendi rızamla çalışıyorum diye. Ama kimsede isteyerek imzalamadı tabiki. Bu benim için bir sebep olur mu?

    1. Böyle bir imzanın hiçbir anlamı yoktur. Öyle ya da böyle fiilen yapılan fazla mesainin ücretinin ödenmesi kanuni bir zorunluluktur.

 124. İyi günler Mustafa Bey,
  Yakın akraban kamuda işçi personel olarak 18 yıllık çalıştıktan sonra özelleştirmeden dolayı memuriyete geçmek zorunda kaldı. 3 yıl sonra yüz kızartıcı sebeplerden hüküm giydi ve işten atıldı. Önümüzdeki ay kendisinin dışardan sigortasını yatırmasından dolayı emekli olacak. Acaba geriye dönük çalıştığı yılların tazminatını alabilir mi.

  1. Bunun için özelleştirme ve sonrası için akrabanıza uygulanan ilgili kanuna bakmak gerekir. Orada büyük ihtimalle kıdem tazminatına ilişkin bir hüküm bulunacaktır.

 125. Saygılar avukat bey cevaplamış olduğunuz konuları tek tek okudum ama benim sorunumla ilgili bir soru sorulmamış ben iş mahkemesini kazandım iş veren temize göndermiş benim haciz yolum acik arsasına haciz koyduk yanlız iş verenin arasında birkaç haciz var buna ssk kurumu da dahil ben masrafları yapıp arsayı sqtıracagım benim paramı almamda öncelikli olmamı nasıl saglarım kurum benden önce mi parasını alır

  1. Merhaba, ben avukat değilim. Sorduğunuz soru da ancak bir avukatın cevaplayabileceği bir soru olduğu için cevap veremiyorum.

 126. Merhaba mustafa bey esim kendi isteği ile istifa edecek şöyle bir sey var kendisi engelli olarak çalışıyordu özel komu sektöründe çalışıyor ve sağlık nedeni ile işi bırakmak zorunda kaldı engelli durumundan dolayi zorlandığı için 7 yildir aynı is yerinde çalışıyor tazminat alabilirim almak için nereye başvurması lazım (eskisehir ) smdiden teşekkürler

  1. Bu durumda istifa etmemeli ve bir sağlık raporu ile, yaptığı iş ile mevcut hastalığı arasında bağlantı kurulmalı. Bunun ardından ihtarname çekerek işten ayrılmalı. İşveren kıdem tazminatını ödemezse, raporun takdirini mahkeme yapacaktır.

 127. Merhabalar;

  5 yıldır tekstil şirketinde çalışıyorum. Maaş ödemelerimiz 1 yıldır düzensiz ve eksik. İşten ayrılmak istiyorum. Bu sebeple işten ayrılırsam tazminatımı alabilir miyim? Şimdiden teşekkürler.

 128. merhaba,
  beyaz yaka olarak Lojistik şirketinde iş ünvanı olarak nakliye memuru olarak çalışıyorum. geldiğim günden beri beni sorumlu yapacaklarını söylüyorlar. ama 3 yıldır hiç bir şart değişmedi. hala 60 personelin sorumluluğunu yaptırıyorlar ve ünvanımı seneye yükselteceklerini bildiriyorlar. bu durumu kabul etmeyerek haklı fesih hakkımı kullanabilirmiyim. ayrıca iş sözleşmemde bürüt ücretime resmi tatil günleri ve fazla çalışma ücretleri dahildir ifadesi var. bu ifadeden dolayı fazla çalışma da ödemiyorlar, kanuni olarak hakları var mıdır.
  iyi çalışmalar

  1. Merhaba. Fazla çalışma ile ilgili olarak şu yazımdan bilgi alabilirsiniz. Unvan konusu ise, iş sözleşmenizin içeriğine bağlı. Sözleşmenizde size verilecek görev açıkça yazılmamışsa, bahsettiğiniz unvanın size verilmemesi nedeniyle işten ayrılırsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz.

 129. merhaba
  02/09/2013 tarihinden bu yana özel bir şirkette çalışmaktayım. istifa etmek istiyorum. 1993 yılından bu yana sigortalıyım. 1974 doğumluyum. kıdem tazminatımı alabilirmiyim.

 130. Merhabalar bugün itibari ile işime son verildi, tazminatını alabilmem için Hagi yolları izlemeliyim zira, işyeri güvenmiyorum. .

 131. merhabalar. ben 05.05.2016 ‘da evlendim, özel sektörde 2 senedir çalışıyorum ve şuan 3 aylık gebeyım ve saglık sorunları yaşadığım için kendi isteğim ile ayrılmak istiyorum sizce tazmınat alabiliyormuyum?

 132. Merhaba mustafa bey benim sorum annemle ilgili olacak annem ozel sektorde isci olarak 4 yil boyunca calisti ama anneannem hastalandi ve ina bakmak icin isten ayrildi isten ayrildigi kurum tazminat ödemedi simdi yaski bakim maasina yazildi annem peki biz anneanneme baktigini kanitlayarak yani onun icin isten ciktigini belgelerek annemin o 4 yili icin tazminat alabilir miyiz

  1. Merhaba, ne yazık ki işçinin annesine bakmak için işten ayrılmış olması kıdem tazminatı almasını gerektirmemektedir.

 133. Merhaba ben 16.12.2002 yılından beri bir tekstil formasında calismaktayim 22.11.2016 yılında beni işten çıkardılar bankaya yatan askeri ücret ama benim aldım aylık 4000 ve 12 saat çalıştırıyor 14 yıl hiç izin kullanmadım Hic bir resmi tatil izni vermediler Ben geriye dönük bütün haklarını ama bilirmiyim ve ne yapmalıyım tazminati askeri ücret hesapladilar

  1. Bu durumda dava açmalısınız. Tüm iddialarınız mahkeme değerlendirecektir. Gerekirse tanık da dinleyecektir. Yapmanız gereken, bir an önce bir avukatla görüşerek dava açmaktır.

 134. Selam ilk patron çıkardı sonra ofise çağırıp işe başla dedi bende başlamıyacam diyip hakkını helal et dedim tazminat hakkı alabilirim miyim şimdiden teşekkür ederim

  1. Önemli olan işten çıkarılış gerekçenizdir. Yazı kapsamında değerlendirmeniz gerekir.

 135. Merhaba Mustafa bey ben bi yardım derneğinde 4 yıldır çalışıyordum ama bu son khk ile dernek kapandı çıkışımız bugün verildi sorum şu kıdem ve ihbar tazminatı hakkımız var mı eğer varsa nasıl bi yol izleyecez teşekkürler

  1. Eğer çıkışınız SGK 36 kodu ile verilmişse tazminat ödenmez. Ama siz yine de ödenmesi için dava açabilirsiniz.

 136. Selam ben bir işşaat firmasında 9 ay çalıştım işim bitti ssk çıkışı istifa olarak göstermiştir tazminat da almadım iş kurdan işsizlik maaşı için başvurdum olumsuz oldu ben neyabmaliyim

  1. Böyle bir durumda dava açmanız şart. Davayı kazanırsanız da mahkeme kararını İşkura götürerek işsizlik maaşınızın ödenmesini talep edebilirsiniz.

 137. Merhaba mustafa bey fabrikamizin isler normal sartta ilerlemektedir lakin patronlar ceza evindedir.bu durumdan dolayi parasal sikintilar yasanmaktadir bu nedenle bazi sebepler sunarak haftada 1 veya 2 gun ucretsiz izinler olmaktadir bunun bakim adi altinda uzayacagi 1 ayi bulacagi soylenmektedir.bakim dan dolayi 1 ay ucretsiz izine gonderme hakki varmidir cikmak istemediyimiz durumda hakli olurmuyuz
  Tesekkur ederim.

  1. Bir ay ücretsiz izne gönderilmeniz için yazılı onayınız şarttır. Eğer bu onayı vermez ve yine de ücretsiz izne gönderilirseniz bu sizin için bir haklı fesih gerekçesi olacaktır.

 138. Saygılar ben ferhat … ben özel sektörde 16.11.2005 yılından 1.12.2016 yılına kadar aynı işyerinde farklı bölümlerde çalışmaktayım lakin şuan işveren tarafından bölüm sorumlu ları ile anlaşamayıp sürekli bölüm değişikliği yaptığımı öne sürüp iş yerinden 1 ay ihbar süresi verip çıkışımı verdiler buna istihistihaken haklarım nedir ayrıca çalıştığım süre boyunca aynı iş yerinde 3 farklı bölüm de çalışmamı işveren isteğine göre çalıştırdı

 139. Ben özel bir şirkete çalışırken emekli oldum fakat işyerim kapandı kıdem tazminatımı alamadım ne yapmalıyım

 140. Merhabalar Mustafa bey,
  Ben 3 yildir ayni sirket ile calisiyordum. Fakat 1 ay once firma el degistirdigi icin cikarildim. Tazminatimi alabilmem icin 1 ayi gecmemesi mi gerekiyor? Yasal sureyi gecse alabiliyor muyum ?

  1. Kıdem tazminatının ödenmesi için bir süre yoktur. Bir an önce ve derhal ödenmesi gerekir.

 141. Mustafa bey merhaba,
  Eşim bir iplik fabrikasında yaklaşık 2 yıldır çalışmakta olup, yaklaşık 3-4 aydır dirseğinden kaynaklanan bir ağrı nedeni ile işini yapamayacak durumdadır. İşyeri kendisini bu durumda çıkarmak istemiyor, haliyle kendisinin istifa etmesi gerekiyor . Kendisinin istifa etmesi durumunda tabiki ne bir ihbar nede bir kıdem tazminatı ve ayrıca işsizlik maaşındanda yararlanamayacağını düşünüyoruz, bu konuda bu haklarımızı alma şansımız nedir ne yapmalıyız , teşekkür ederim.

 142. merhaba mustafa bey ben cafe sektöründe 15 aydır çalışmaktayım maaş 2 aydır ödenmiyor asgari ücretten gösteriliyor haftalık 60 saat çalıştırıyorlar agi vermiyorlar kendim işten çıksam tazminat alabilirmiyim

  1. Ali bey bu durumda elbette alabilirsiniz. Önemli olan, bu hususlardan birinin varlığını mahkemede aşamasında ispat edebilmenizdir.

 143. Merhabalar mustafa bey 2004 yılından beri özel bir sektör de aralıksız çalışmaktayım kendi isteğim ile işten ayrılsam kıdem tazminatı alabilirmiyim

  1. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi, istisnaları dışında, kıdem tazminatı alamaz Haluk bey.

 144. Merhaba Mustafa bey.
  19 senedir aynı işyerinde çalışıyordum. 08.12.2016 gününde şirketin küçülmeye gittiğini ve artık işime son verildiğini öğrendim. Maaşım 9300 tl idi. Alacağım tazminat ve diğer haklarım konusunda hiçbir bilgim yok. Beni aydınlatırsanız sevinirim.
  Teşekkr ederim

 145. Merhaba benim tekstil firmasında 2 yıla yakın çalıştım çocuğum ve hastalığından dolayi 2 hafta önce çıkacağımı bildirdim sigorta başlangıç 1993 emeklilik için gerekli olan 15 yıl 3600 primi geçmiş olmama rağmen tazminat vermediler sigorta müdürlüğünden çalışma süresini onlara Noterler gönderdim ona rağmen hakin yok diyorlar

  1. O halde dava açarak hakkınızı alabilirsiniz. Eğer SGK’dan 15 yıl ve 3600 gün yazısını da almışsanız, davayı kazanmanız muhtemeldir. Yalnız, işyerine verdiğiniz dilekçede 15 yıl ve 3600 gün nedeniyle kıdem tazminatı istediğinizi varsayıyorum.

 146. Merhabalar ben 9 yildir okul kantininde calisiyorum iki yil once emekli oldum ama iki yil sigortasiz calistin yazin uc ay kapali oldugu icin bana tazminat vermediler simdi isten cikicam ama tazminat hakkim varmi nereye muracat etmem gerekiyir yani sigortalar girdi cikti oldugu icin olmuyormus bu dogrumu bunu oyrenmek istiyorum simdiden tsk ederim

  1. Bu konuda en net bilgiyi, tüm evraklarınızı götürüp göstererek, bir avukattan alabilirsiniz.

 147. Mustafa Bey.. Daha önce 1 yıl bir firmada çalıştım. Çıktım ve bir süre sonra tekrar girdim 2.5 sene oldu. Askerlik tazminatı alabilirmiyim ? Giriş-Çıkış yapmis olmam bir sıkıntı yaratir mi ? Teşekkür ederim

 148. Merhaba ben ozel guvenlik sirkrketine ayit olarak ozel bir sektorde calisiyorum suan dogum iznindeyim ayin yirmi dördunde iznim sona eriyor fakat ayin yirmi dordunde cikisimi vermisler ve bagli oldugum sirket tazminat hakkimi ocak ayinda verecegini belirtti ise giris tarihim 21 agustos 2011 dir ayrica verilecek tazminatin altibin besyuz oldugunu belirttiler bununla alakali bilgi verirseniz cok sewinirim tesekkurler

  1. Sitemizdeki kıdem tazminatı hesaplama aracını kullanarak siz de bir hesaplama yapabilir ve karşılaştırabilirsiniz.

 149. Ben bir fabrikada 3 seneyi geçti çalışıyorum . Özel harekat sınavlarına girecem. Kazanırsam. İşten çıkmak zorunda kalacam. Bunu söyleyerek tazminatimi Alabilirmiyim buna hakkım varmı bilmek istiyorum ?

 150. Merhaba bir kamu kurumunda Taşören olarak 13 yılı doldurdum farklı firmalar la 4900 pirim günüm var tazminatımı alIP işe devam edebilir miyim

 151. Merhaba bir fabrikada 10 yıl resmi ve 3 yıl gayrı resmi çalışmılıgım var toplam13 yıl istifa edersem kıdem tazminatı alabilirmiyi

  1. Çalışma süreniz ne kadar olursa olsun, istifa etmeniz durumunda kıdem tazminatı alamazsınız.

 152. 1997 sigorta girişliyim 4700 sigorta günüm var 11 yıldır kamu kurumunda taseron olarak çalışıyorum kendi istegimle ayrılırsam tazminatımı alabilirmiyim…

  1. Evet bu durumda alabilirsiniz. SGK’dan alacağınız 15 yıl ve 3600 gün yazısını kuruma vermeniz yeterli olacaktır.

 153. Merhaba Mustafa bey,
  Ben 7 yıldır özel bir şirkette idari departmanda çalışıyorum. sgk girişim 2002 olduğu için 3600 gün kanunundan yararlanamıyorum. Maaşımızın asgarisini bankadan yatırıyorlar kalanını elden alıyorum. haftalık çalışma saatim 55 saat ve resmi tatillerde çalışıyorum mesai vermiyorlar. Ayrıca 1,5 yıldır zam yapılmadı. işe başlarken herhangi bir iş sözleşmesi vs. imzalamadım. elimde evrak olarak sadece maaşımın ne kadar olduğuna dair pc çıktısı var (firma kaşeli ama imzasız) ayrıca ödemelerin yapıldığı firmanın resmi olmayan kasa defterinin fotokopileri var. firmada çalışanlar akrabaları olduğu için kimseninde lehime tanıklık yapacağını sanmıyorum. Bu nedenlerimi belirterek noterden ihtarname çektirsem Kıdem ve ihbar tazminatimi alabilir miyim? Yardımcı olmanızı rica ederim.

  1. Fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, mahkemede kanıtlanması şartıyla, tek başına fesih için yeterlidir. Elden alınan maaşı da çeşitli yollarla ispatlamayı deneyebilirsiniz. Sonuç olarak biraz risk almanız ve şansınızı denemeniz gerekecektir.

 154. Bir kurumda 5 yıldır sihhi tesisatci olarak görev yapmaktayım sihhi tesisatci olarak işe alındım ama farklı branş arizalarinı da yaptırıyorlar bu arizalari yapmayıp işten ayrılırsam kıdem tazminatı alabilirmiyim teşekürler

 155. İyi günler Ise başlama tarihim 9mart2015 sigorta başlangıcım 27mart2015 1ocak2017 itibaren isden cıkartılacağım söylendi. ne kadar tazminat hakkım var haklarımı alıp belgelere öyle imza atsam bir sakıncası olur mu haklarımı almadan imza atmamı söylerlerse ne yapmam lazım baska isyeri önerirlerse kesin önerekcekler tazminat hakkımı alıp öyle mi geçiş yapmalıyım yardımcı olursanız bilgilendirirseniz memnun olurum teşekkürler

  1. Kıdem tazminatı hesaplama aracını kullanarak siz de hesaplama yapabilirsiniz. Haklarınızı aldığını düşündükten sonra elbette ki belgeye imza atabilirsiniz. Ama eksik ödeme olduğunu düşünüyorsanız ihtirazi kayıt koyarak imza atmanızda yarar var.

 156. Merhaba Mustafa bey 9 yıldır bir iş yerinde 11 saat çalışmaktayım işyeri bize yine 11 saat çalışmaya devam edin ama 8 saat çalıştığımıza dair kağıt imzalatmak istiyor aksi taktirde imzalamayan ayrılsın diyor ne yapmamız gerekiyor saygılar..

  1. Merhaba. Bu durum ne yazık ki çalışma hayatımızın kanayan yarası. Eğer maaş bordrunuzda fazla mesai tahakkuku yapılmıyorsa imza atsanız bile, ileride mahkeme aşamasından aksini ispat edebilirsiniz. Ama bir de maaş bordronuzda fazla mesai tahakkuku varsa o zaman işiniz çok zorlaşır.

 157. Mrhb mustafa bey ben 2012 yılından beri çalıştığım işyerinde hiç neden gösterilmeden 2016 21 kasım tarihinde çıkarıldım 2014 sigorta girişim var bana çıkarıldığıma dair evrak imzalamam gerektiğini söylediler ve imzaladım haklarımı yok saydılar ve 7.500 olan tazminatımı 3.500 olarak veriyorlar dava açtım fakat karsı taraf avukat tutmuş benimse yok çünkü alacağım ücretin avukata gideceğini düşünüyorum sizce napmalıyım?

  1. İlla ki bir avukata ihtiyacınız yok. Durumu iyi açıklayan bir dilekçe de yeterli olacaktır.

 158. Mustafa Bey öncelikli olarak aydınlatıcı paylaşımlarınız için ağzınıza sağlık. Soruma gelince, proje bazlı işlerde kıdem tazminatı hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Çalıştığımız projede 14 aylık, 18 aylık, 24 aylık gibi sözleşmelerle işçi istihdam ediliyor. Örneğin 18 aylık sözleşme sonunda işçi sadece 1 yıl üzerinden mi kıdem tazminatı alabilir yoksa artı 8 aylık için de yasal hak söz konusu mudur? ilk sözleşmesi bittikten sonra uzatılması için yapılacak olan 2. sözleşmeyi işçi bildirilen şartları kabul etmeyip de sözleşme imzalamaması halinde ilk sözleşme sürecinde çalıştığı süre kadar tazminat almaya hakkı var mıdır? Öğrenmek istediğim bunların yasa nezdinde madde olarak belirtilmiş olması. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

 159. Merhaba. Benim sorum şu. Ise başlarken sakallı başladım. Herhangi bi sözleşme imzalamadik sakal kesmek için. Ama daha sonra dan yine imza atmamamiza rağmen sözlü olarak sakal kesmemiz istendi. Bir çok arkadaşım bu yüzden işten ayrıldı. Tutanak lar tutuldu. Hiç birini imzalamadim ve savunma yazmadım. Yaklaşık 4 yıldır aynı yerde çalışıyorum. Şimdi işten cikarmakla tehdit ediyorlar askere git yoksa tazminatsiz kovulacaksin elimizde tutanaklar var deniliyor. Ayrıca is yerinde hOca sakalı kadar neredeyse sakallı bir mudur ve bir personel çalışıyor. Bana ise 2 3 günlük sakaldan 3 4 tane tutanak tutuldu. Sizce tazminatsiz cikarabilirlermi. ?

 160. Merhaba, iş arkadaşlarımla istemsışıda olsa, şirket içerisinde, tartıştım.Bu durum operasyonu zor durumda bıraktığı için bana musade verdiler,
  İşten tazminatsız bir şekilde işten çıkarabılırler mi? (5 aylık çalışanım)

 161. Merhaba Mustafa bey değerli cevaplarınız için teşekkür ederim. OHAL devam etmekte iş yerini hileli maaştan dolayı mahkemeye vermek istiyorum bütün tazminat haklarımı almak için. elimde maaşları elden aldığımıza dair evrak mevcut OHAL in etkisi varmı ? ( 6 yıldır aynı iş yerinde çalışmaktayım)

 162. Merhaba Mustafa Bey; 2012 yilindan bu yana kadar calisiyor oldugum firmamdan muvazzaf astsubay olacagim icin ayrilmami gerekce gostersem tazminat alabilir miyim? Tesekkur ederim

 163. 14 10 2013 ozel guvenlik sirketinde ogg olarak calisiyorum calistigim firma işi baska firmaya birakirsa tazminat hakimiz varmi

 164. Merhaba Mustafa Bey,
  Yeni çıkan yasaya göre bakara kalan çalışan çalıştırmanın cezaları var. Bir yıldan uzun süre çalışmış bir çalışan vakaya kaldığı için işten çıkarılması durumunda tazminat alabilir mı?

  1. Serdar bey bu konuda gün içerisinde bir yazı hazırlayacağım. Herkesin faydalanmasını umuyorum. Takip ederek bilgi alabilirsiniz.

 165. Ben on aydır çalışıyorum iş yerinde beni isten çıkarıyor ne gibi haklarım var

 166. Merhaba 2017 subat celb döneminde askerlik gorevimi yerine getirecegim bundan sebep istanbul anadolu yakasi kaynarca ssk ya gittim ve tazminat vs. Islemler icin ne gibi islemler yapmam gerektigi sordugumda elime bi evrak sıkıştırdilar ve 1981 yılından büyük kisilere tazminat verildigini ve iskura basvurmami soylediler.yaklasik 5yil 4 aydir calisiyorum ve calistigim isyeride pek tekin insanlar degil bu isin bir asli varmidir lutfen biri bana bi çıkar yol soylesin iyi gunler

 167. Merhaba Mustafa bey ben özel bir parakende firmasında çalışmaktayım eski eşimle anlaşamayarak 2 sene önce boşandık şirketim beni 4 ay önce farklı bir ilde bulunan şubeye gönderdi ancak 5 yaşındaki kızım beni hemen hemen her gün görmeye alışık olmasından dolayı psikolojik sorunlar yaşamaya başladı ve sürekli huzursuz hareketlerde bulunuyor. Şirketimdeki üst yöneticiler ile görüşüp konuyu aktarmama rağmen yakın lokasyondaki bir mağazaya çekemeyeceklerini dile getirmişlerdir. Bu konuda nasıl bir yol izlemem gerekmektedir ki kıdem tazminatım konusunda bir hata yapmayayım. Bu arada şirkette 9. Yılım

  1. Açıkçası, sonuç olarak sadece bu nedenle istifa ederseniz kıdem tazminatı hakkınızı yitirmeniz mümkündür. İyi düşünmenizi tavsiye ederim.

 168. Mustafa bey merhaba. 1.5 yıldır çalıştığım yerde bir anda işten çıkarıldım. Tazminatımı isteyince 1 hafta bekletip, Çalışma saatleri daha çok olan ve maaşı az olan bir işi söylediler. Ben o işi istemiyorum tazminatımı istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor.

  1. İşten çıkarıldığınıza göre hemen noterden ihtarname çekmeniz gerekir. Ama önce, SGK kayıtlarınıza bakarak, çıkışınızın verilip verilmediğini öğrenmenizde yarar var.

 169. Meraba mustafa bey 19.pomemi kazandim polis olucam cikis alabilirmiyim hakkim varmi 1,5 yillik emegim var

 170. merhaba polislik pomem kazanmış olsam ve işten ayrılmam gerektiğinde tazminat alabilirmiyim bununla ilgili bilgi verebilirmisiniz mustafa bey teşekkür ederim : 4 yıldır aynı şirkette çalışıyorum

 171. Merhabalar. Ozel bir sirkette 13 yildir calismaktayim. Maasimi euro bazinda aliyorum,şirketimiz kriz ve ohalden dolayi suan ki kurumuzu sabitledigi icin maasim otomatik olarak dustu ve maille bilgi verildi. Ben bu yuzden isten cikmak istedigimi mudurume belirttim ,tazminatimi almak istedigi soyledim mudurimde kendi istediginle cikabilirsin dedi. (Ben maasim dusuruldugunde hic biyere imza atmadim sirketime tazminatimi birakmak istemiyorum ve bu arada ohel ve krizden dolayi terfi ve zam yapilmayacagina dair mail geldi ama hep terfi ve zam alanlar oldu ) bu durumda ne yapmam gerekiyor .Simdiden Tesekkurler

  1. Açıkçası maaşın kriz nedeniyle sabitlenmesi işinizi zorlaştırır. Burada önemli olan, herkese eşit muamele yapılıp yapılmadığıdır. Eğer sizden başkalarına, size yapılandan fazlasının yapıldığını mahkemede ispat edebilecekseniz, işten ayrılabilir ve kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.

 172. Merhaba Mustafa bey 21 aydır çalıştığım güvenlik şirketinden askerlik nedeniyle ayrılmak istiyorum haklarım nelerdir öncelikle askere gideceğimi bildirdim ve bana 15 gün çalışma şartın var diye söylediler nasıl yol izlemeyim sevk tarihime zaten 10 gün var

 173. merhabalar Mustafa Bey ,Sakini olduğum sitede görev yapan güvenlik şirketinin elemanları için özel site yönetimi firması tarafından toplanmak istenen kıdem tazminatı aylığı var bu özel güvenlik firması elemanlarını işten çıkarırsa kıdem tazminatını site sakinlerinin karşılayacağı söyleniyor ve bunun içinde özel site yönetimi firması bizden para toplamak istiyor. bizim çalışanımız olmayan güvenlik görevlilerinin kıdem tazminatını biz öder miyiz? hangi kanuna göre bu iddaayı öne sürüyorlar?

  1. Eğer özel güvenlik firması bünyesinde özel güvenlik çalışıyorsa, bunların kıdem tazminatından firma sorunludur. Eğer onlar ödemezse işçi site yönetiminden dava yoluyla alabilir. Ancak bu durumda bile site yönetimi firmaya rücu eder ve ödediği tazminatı geri ister.

  2. Mustafa üstadım yüksek müsadenle yoruma bende müdahil olmak isterim.
   Söz konusu sektör, grup şirketlerimiz aracılığı ile benimde bir nebze içinde bulunduğum sektör olduğundan dolayı şu hususa dikkat çekmek isterim Ahmet bey;
   Sitenize hizmet alımı yaptığınız güvenlik şirketi ile aranızda bir hizmet alım sözleşmesi var mı? (Muhakkak vardır, olmalı da) Var ise içeriğinde bu konuyu bağlayıcı bir madde var mı? Asıl işveren kim olarak gözüküyor? Alt işverenin sorumlulukları nelerdir? Bunların irdelenip iyi okunması gereklidir. İş Kanunu hükümleri kapsamında kalan hükümlerin, aksini iddia edip savunsa da geçersizdir şirket.
   Güvenlik Şirketi sözleşmelerinizi ele alıp dikkatlice okumalısınız.

 174. 1/04/2016 tarihinde ise basladim 01/10/207 tarinde ise askere gitcegim fakat bize verilen ucret uzerinden sigortamiz yatirilmiyor tazminat hakki kazanirmiyim yil sonunda bide biz 11 saat calismaktayiz bunlar tazminat odenirken bize gunluk 3 saat mesai olarak dönermi agi de vermiyorlar cevaplarsaniz sevinirim
  Teşekürler

  1. Askere gitmek için işten ayrılacaksanız zaten bunlara ihtiyacınız yoktur. Askerlik nedeniyle kıdem tazminatınızı, zamanı geldiğinde talep edebilirsiniz.

 175. mrb güvenlik işi yapıyorum 01/02/2016 tarihinde ise başladım.31/02/2017 tarihinde sirket çalışmış olduğumuz projeyle sözleşmeyi fes ediyor.bize daha önceden herhangi bir ihbarda bulunmadılar.simdide istifaya zorluyorlar. istifa etmezsek başka bir projeye vereceklerini söylüyorlar.ne yapmamiz gerekli

  1. İstifa ederseniz birçok hakkınız yanar. Bunun dışında, olayın iç yüzünü bilmeden yorum yapmam yanlış olacaktır.

 176. Hocam iyi aksamlar benim 2012 den beri engelli emekli olarak yuzde 68 raporum var hastaligim sistemik lupus erimatus fokal sugmantal hastaligim var ve venoz yetmezligi var daha once birkez bilekte yara vardi amaliyat oldum sag bacagimdan ben markette calisiyirum magaza sirumlusu olarak simdide damar genislemesi var tedavi olacam amaliyatta olabilir hocam bana ayakta calisamaz rapor verecek ve sol ayagimdada venoz yetmezligi ve diz kapaklari var nasil yol izlemeliyim isten ayrilsam tazminat alabikrmiyim saygilarimla i.semerci

 177. 24.03.2016 işe başladım 24.03.2017 sözleşmem bitiyor Kıdem tazminatı hakkı kazanıyormuyum?izin kullanmadım izin parasını talep edebiliyormuyum?başka hangi haklara sahibim?teşekkürler

  1. Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışmışsanız kıdem tazminatı hakkınız yoktur. Ancak izin ücretinizin ödenmesi gerekir.

 178. İş verenin tek taraflı iş akdi fesih etmesinin ardından. Toplam kaç iş günü sonunda kıdem tazminatı yatırılır. Belirtilen iş günü yatırılmadığı takdirde nasıl bir hukuki çözüme başvurulmalıdır.

 179. Merhaba 17 aydir bir cay ocaginda calisiyorum sigortam 4aydir var 107gun.
  Burayi baskasina devrettiler 1 aydir onlarla calisiyorum ama beni cikartiyorlar.
  Bu durumda haklarim nelerdir?is arama hakkim kac gundur ve ayrilirken tazminat alabilir miyim?cevabiniz icin simdiden sagolun.

  1. Aslında 17 ayın tamamının hakkını alabilirsiniz. Eğer ödemezlerse dava açabilir ve sigortasız çalıştığınız dönemleri de tanık vb. delillerle ispat ederek hakkınızı talep edebilirsiniz.

 180. Merhaba benim is yerim devredildi bir aydir yeni insanlarla calisiyorum sozlesme falan yapilmadi simdi memnun degiliz diye isten cikartiyorlar bu durumda ne gibi haklarim var

 181. mustafa bey merhabalar.. ben yaklaşık üç yıldır bir işyerinde çalışıyorum..ama iki yıllık sigortam var..şuan da da iş yerimin kapanma olasılıgı var.. işveren beni fabrikaya nakletmek istiyor..ben bana uzak oldugu için birde iş olarak başka pozisyonda çalışmak istemediğimden dolayı işten ayrılmak zorunda kalacagım sanırım.. bu durumda işsizlik maaşından ve kıdem tazminatından yararlanabilir miyim acaba.. birde işveren eger şuan çalıştıgım işyerine benim yerime ailesinden birini getirmeyi düşünürse de yinede haklarımdan yararlanabilirmiyim..mümkünse acele cevap yazarsanız sevinirim..teşekkürler..

 182. 5 yıldır güvenlik şirketinde çalışıyorum.2 yıldır güvenlik sorumlusuyum Üst yoneticimle personel önünde tartıştık kendisine ve üst müdürlerine güvenlik sorumlusu olarak çalışmak istemediğimi ve sahada görev almak istediğimi sözlü olarak beyan ettim bu süreçten sonra nasıl bir yol izlemeliyim.tesekkurler

  1. Merhaba, sorunuzu tam anlayamadım. Ne yapmayı düşünüyorsunuz ki nasıl bir süreçten bahsediyorsunuz? Biraz daha açık yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım.

 183. MERHABA TUĞBA İSMİM EŞİM 04/11/1999 YILINDA SSK GİRİŞ OLDU YİNE AYNI İŞYERİNDE ASKERE GİTTİKTEN SONRA 2003 YILINDA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ ŞİMDİ KIDEM TAZMİNATINI ALIP AYNI İŞ YERİNDE ÇALIMAYA DEVAM ETMEK İSTİYOR KIDEM TAZMİNMATI HESAPLAMAK İÇİN SSSK GİRİŞMİ OLACAK YADA İŞE 2003 TE BAŞLADI O TARİHMİ SYAILACAK

  1. Tuğba hanım; eğer eşiniz askere giderken kıdem tazminatını almışsa 2003’ten itibaren kıdem tazminatının hesaplanması gerekir. Ama askere giderken kıdem tazminatını almamışsa işyerinde ilk işe başladığı tarihten itibaren hesap yapılması gerekmektedir.

 184. Merhaba üstlerime güvenlik sorumlusu olarak çalışmak istemediğimi sahada görev almak istediğimi onlarda pozisyonunu değiştiremeyeceğini söylediler.bu durumda ne gibi yaptırım yaparlar tazminatsız iş akdi feshi olurmu? İstemediğim halde sorumlu olarak bir pozisyonda çalıştıra bilirlermi?

  1. Bülent bey, bu sorunuzun cevabı iş sözleşmenizde bulunur. Eğer iş sözleşmesinde güvenlik sorumlusu olarak görev tanımınız yapılmışsa, başka bir pozisyonda çalışma talebinizi işveren kabul etmek zorunda değildir.

 185. bir devlet kurumunda güvenlik personeli olarak 9 yıldır çalısmaktayım daha önceden devam eden kaçakçılık davam yeni sonuçlandı bu durumun sonucu olarak güvlik kimligim iptal edilecek bu durumda kıdem tazminatı alabilirmiyim ilginize teşekkür ederim …

  1. Maalesef ki kıdem tazminatı alamazsınız. Çalışma ehliyetinizi siz kaybetmiş oluyorsunuz.

 186. Askerlik nedeni ile işten ayrılacağım. Çağrı merkezinde müşteri temsilcisi olarak özel bir şirkette çalışıyorum. 3 tane yazılı uyarı almam durumunda kıdem tazminatı hakkımın ödenmeyeceği söylendi. Ne kadar doğru? Kıdem tazminatı alacağım için sebepsiz yere yazılı uyarı verme durumlarında neler yapabilirim?

  1. İsterlerse 10 adet uyarı versinler, farketmeyecektir. Ancak uyarı sayısına bakılmaksızın, yaptığınız bir fiil ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı olursa sizi tazminatsız çıkarabilirler. Bunu yapmadıktan sonra, askerlik nedeniyle işten ayrıldığınızda kıdem tazminatınızı ödemeleri gerekir.

 187. Merhaba, Benim eşim 01/05/2015 tarihinden beri özel bir şirkette iş makinası tamircisi olarak çalışmaktadır. Aldığı maaş geçim için yetersiz olduğundan dışarıda tanıdığı kişiler tarafından mesai saatleri dışarısında tamir yaparak ek gelir elde ediyoruz buda bazen haftada 1 bazen ayda 2 kere denk geliyor. bununla ilgili firma bu sene bu şekilde olmayacağını ek işe gitmemesi gerektiğini söyledi (1 ay önce) ve eşim gitmeyi bıraktı şuan ek işe gitmiyor. Fakat bugünde Rabbim uzak tutsun eşime buradan parça alıp gidiyorsun demişler öyle birşey olmamasına rağmen işten çıkarmak için bahane diyoruz bizde. Bugün eşime birden bire savunma yaz işten çıkarılacaksın demişler. o da savunmasını yazdı. Bu şekilde bişey yapmadık ve olmadığı gibi kanıtlarıda yok böyle birşey olduğuna ne yapabiliriz. Tazminattan men etmek için böyle birşey yapmış olabileceklerinden şüphelenyoruz. Kıdem tazminatımız yanarmı bu durumda…

  1. Bahar hanım, işveren kıdem tazminatı ödememek için çeşitli yollara başvurabilir. Ama iş mahkemeleri de bunun için vardır. Başınıza böyle bir iş gelirse dava açarsınız ve işveren iddia ettiği hususları ispatlayamazsa tazminatlarınızı dava yoluyla alırsınız. Önemli olan, işverenin dayandığı gerekçelerin gerçekçi olup olmadığıdır.

 188. İyi günler Mustafa Bey; sigorta başlangıcım 2001 şubat ve 2001 haziran ayından beri bir şirkette aralıksız çalışıyorum. Bu gün ayrılmak istiyorum desem tazminatımı alabilir miyim? Sigorta başlangıcı 1999 sonrası olanlar için 15 yıllık süre 20 yıl oldu deniyor. Bir kaç yerde 20 yıl da kesin değil süre tamamen ortadan kalktı alamazsınız tazminatınızı deniyor. Kesin olan nedir? Çok bilgi karmaşası var. Teşekkürler..

  1. Merhaba, o halde size kesin cevabı vereyim. İstifa ederseniz kıdem tazminatınızı alamazsınız. Haklı bir nedene dayanarak fesih yapmanız gerekir Serkan bey.

 189. 3 yıllık sözleşme ile yüklenici firmada çalıştım, süre bitince yeni ihaleyi alan firma ile devam ettim eski firma battı ana işveren teminatı bozdu.bizim 3 yıllık tazminatı bizde hala çalışıyorsunuz diye vermiyor.bu tazminatın zaman aşımı olurmu

  1. Tayfun bey alt işveren olarak çalışmaya devam ediyorsanız olmaz. Zaman aşımı olsa bile, 10 yıllık zaman aşımı süresi vardır. İşten ayrıldığınız tarihten itibaren başlayan bu süreye göre gerekirse ileride de hakkınızı arayabilirsiniz.

 190. merhaba kamu kurumunda temizlik işçisi olarak çalışan biri(taşeron firmada) emekliye ayrılmakta. kurumda 2003 yılından beri çalışmakta. firma sürekli olarak değişse de üst işveren aynı. ancak kurumda yapılan bir ihaleler arası 2012 yılında bir 10 günlük boşluk mevcut bu durumda kıdem tazminatı kesintisizmiş gibi 2003 yılından itibaren alına bilinir mi yoksa o 10 günlük boşluktan dolayı 2012 den sonraki bölüm mü alınabilir. eğer tamamı mahkemeye vermeden kurumdan alınabilirse yasal dayanak nedir. teşekkürler

  1. Hasan bey, 10 gün hariç 2003 yılından bu yana tamamı alınabilir. Yargıtay kararları da bu yöndedir. Bunun için kanuni dayanak İş Kanununun kendisidir. İşçi fiilen 2003’ten bu yana çalışıyorsa, aradaki 10 günlük boşluk için neden 9 yıllık kıdem tazminatını yitirsin ki? Eğer o 10 gün, örneğin işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı nedenle işten çıkarılıp geri alınmasıysa, önceki süreler elbette yanacaktır. Ancak iki ihale arasındaki süreden bahsediyorsak, işçiye tüm yılların kıdem tazminatının ödenmesi gerekir.

 191. Merhaba 1 senedir bir özel güvenlik şirketinde çalışmaktayım şube şefi bana daha iyi koşullarda yüksek maaşlı bir projeden bahsetti güvendiğimden kabul ettim.. Projeye beni bıraktı kalacak yer bir apartman dairesi şube şefi hemen gitti ve ordaki bütün masraflar bize aitmiş gelen kaçıyormuş zaten kısacası maaşın 3de 1 eve gidiyor bunlardan hiç bahsetmedi ofise gittim bunu bilerek beni ya istifa et yada çalışırsın dedi bu durum karşısında ne yapabilirim maksadım para değil yaptığı alçaklık söylediği yalanlar yanına kar kalmasın..

  1. Merhaba,
   İşi kabul ederken herhangi bir sözleşme vb. imzaladınız mı? Şartları kabul etmiş gözüküyorsanız firma haklı maalesef.

 192. Merhaba Mustafa Bey,

  Beş buçuk yıldır bir şirkette çalışmaktayım. Çalıştığım süre içerisinde hiç kesintisiz 10 gün izin kullanamadım. Genelde tüm çalışanlara çalışan sayısının az, iş yoğunluğunun fazla olmasından dolayı 1 hafta izin kullandırıyorlar. özlük haklarımın bulunduğu dosya incelendiğinde görülecektir ki, şu ana kadar yıllık izin hak ediş tarihlerim geldiğinde 1 hafta kullanılmamış eski iznim bulunuyor. ( yani ben iznin kullandığımda 1 yıl önce hak ettiğim iznimi kullanıyorum yeni hakkettiğim 14 gün iznim duruyor.)

  Kanunen yıllık izinlerin “bölümler halinde” kullanılabileceği ifade edilmiş olmakla birlikte bölünen iznin bir parçasının “10 günden az olmaması şartı” korunmuştur.

  Aşağıda size bu konu hakkında ulaşabildiğim bir dava ile ilgili alıntı gönderiyorum.

  Konu hakkında birkaç sorum olacak

  1) Bu durumda ben çalışma akdimi haklı fesih edip, kıdem tazminatına hak kazanabilir miyim?

  2) Nasıl bir yol izlemeliğim? ( Noter kanalı ile mi işlemleri başlatmalıyım?)

  3) işsizlik maşı alabilir miyim? ( Alamazsam yeni bir iş bulup, fesih işlemini başlatmam gerek)

  4) Bu süreci noter kanalı ile başlatırsam iş yerine gitmeyeceğim ve iş veren benim işe devamsızlıktan iş aktimi fesih edebilir. Bu durumda dava süreci yaşanacak ve ben davayı kazanırsam haklı fesih sebebi sayılacak ve kıdem tazminatı hak edeceğim. Böyle bir durumda dava süreci ve sonrasında benim sicilimde iş yerine devamsızlık yapıp, gitmediğim için sıkıntı yaratacak bir kayıt olacak mı?

  Yardımlarınız için teşekkür ederim.

  Saygılarımla

  “…Yasal düzenlemede ücretli izinlerin tarafların anlaşması ile 1475 sayılı Kanun döneminde 12 gün 4857 sayılı Kanun döneminde 10 günden az olmamak üzere bölünebileceği öngörülmüştür. Ancak somut olayda gerek 1475 sayılı Kanunun 52/2. gerekse 4857 sayılı Kanunun 53. maddesine uygun bir ücretli izin kullanımı bulunmamaktadır. Yıllık ücretli izin hakkı anayasal bir hak olup uluslararası sözleşmelerle korunmuştur. 1475 sayılı Kanunun 52/2.fıkrasında belirtilen şekilde 12 günden az, 4857 sayılı Kanunun 56/3. maddesindeki düzenlemeye aykırı olarak 10 günden aşağı verilen ücretli izinler işçinin dinlenme hakkını tam olarak kullanmasını engeller. Öte yandan davacının yıllık ücretli izinlerinin bir kısmının işverence kullandırılmadığı da açıktır. Bu noktada iş sözleşmesinin feshi haklı olup kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekirken reddedilmesi hatalıdır.”(9.HD. 2008/42644 E. 2010/36764 K. 09.12.2010)

  1. Soner bey, yıllık iznin en az bir bölümünün 10 gün kullandırılmaması bir feshi sebebidir. Bu tür bir fesih için ihtarname gönderilmesinde yarar vardır. İşsizlik maaşı, işverenin sizin çıkışınızı SGK’ya hangi kodla bildirdiğine göre değişir. Farklı bir kodla bildirirlerse işsizlik maaşı bağlanmaz ancak açacağınız davayı kazanırsanız geriye dönük işsizlik maaşı ödenmektedir. İşverene göndereceğiniz ihtarname zaten tam olarak bunun içindir; yani siz böylece devamsızlık nedeniyle yapılacak bir karşı feshin önüne geçmiş olursunuz.

 193. Merhaba Mustafa bey
  8 yıldır bir Restoranta aşçı başı olarak çalışmaktayım yıllık izin hiç kullanmadım, hafatalık izin de 15 günde 1 kullanıyorum, Maaşımda bankaya yatmıyor elde veriliyor, hiç bir maaş bodrosunada imza atmadım, SSK ya meslek kodumu da garson
  ( servis elemanı) olarak bildirilmiş bunun için ne yapmam gerekiyor şimdiden teşekürler

  1. Osman bey bunlar için yapabileceğiniz bir şey yok. Sadece, bu gerekçelerle haklı fesih yapabilir ve tazminatınız ödenmezse dava açabilirsiniz.

 194. devlet hastanesınde ıhale ıle hızmet alımı yapan ozel bır fırmada 6 yıldır kesıntısız olrak her yıl belırlı surelı sozlesme yaparak aynı gorevde ve aynı fırmada gorev yaptım ıhaleye gore her yıl anlaşarak belırlı maas artısları ıle sozlesme ımzaladım . Bu ay sonu itibari ıle firma ile olan sozlesmemız son bulacak. yenı ıhale surecı onumuzdekı ayın bırı ıtıbarı ıle baslayacak.fırma bızım maaş artışı talebımızı olumsuz yanıt verdı. biz isten ayrılmak ıstememıze ragmen firma bızden yazılı-sozlu bır ayrılıs tarıhı vermemızı ıstıyor . fakat fırma bızı ısten cıkaracagını belırten herhangı resmı bı yazıda vermıyor.. bu durumda yasal haklarımız neler. kıdem ihbar tazminatı alabilir miyiz?
  Bu firma bizle baştan beri belirli sözleşme yaptı. Ama 6 yıla yakın kesintisiz aynı firmada çalıştık. Bu firmanın belirsiz sözleşme yaptığına dair bir gösterge de olmuyor mu? Yardımlarınızı acil bekliyoruz. 2 gün içinde karar vermemiz gerekiyor sözleşmemiz bitiyor

  1. Ücrete zam yapıp yapmamak özel sektörde işçi ve işveren arasındaki ilişkiyle bütündür. Yani, patron illa zam yapmak zorunda değildir.
   Burada kıstas; belirlenen asgari ücretin altında olup olmamasıdır.
   Belirli süreli sözleşme ard arda 2’den fazla yenilendiği takdirde zincirleme sözleşme olur ve tabiki de ilk sözleşme tarihinden itibaren Belirsiz Süreli Sözleşme’ye döner. Bu konuda haklısınız.
   Yapabileceğiniz, istifa etmemek, yeni sözleşme tarihinden itibaren en geç 6 gün içinde, daha önceden münavebeli olarak ücret zammı uygulandığı fakat bu son sözleşmede zam olmamasından dolayı mevcut şartları kabul etmediğinizi yazılı olarak beyan edip tüm yasal haklarınızı (Kıdem-İhbar) talep edip iş akdinizi feshetmeyi talep edebilirsiniz. Diğer bir anlatımla; işverenle anlaşma yoluna gitmeyi deneyebilirsiniz sulh olarak.
   Olumsuz yanıt aldığınızda ise sözleşme bitim tarihinden itibaren noter kanalı ile fesih yetkinizi kullandığınızı işverene bildiren bir ihtarname çekerek İş Mahkemesine dava açarsınız. Kazanıp kazanmayacağınız hususunda takdir mahkemenin olacaktır.
   İyi günler.

 195. 15 yıldır aynı iş yerinde çalışmakta idim işyeri ekonomik kriz yüzünden işime son verdi iş kura işsizlik ödeneği için müracaat ettim fakat çalışmış olduğum işyerinin son 2 ay pirim yatırmadığından dolayı ödenek almaya hak kazanamadığımı söylediler mağduriyetimin giderilmesi için ne yapabilirim

  1. Ekonomik kriz yüzünden işçi çıkarmak öyle basit ve kolay bir husus değildir. Bazı işyerleri bu şekilde işin kolayına kaçmaktadır maalesef. BURADAKİ yazıda yararlı bilgiler bulunmakla birlikte işvereninize noter aracılığı ile haklarınızın ödenmesini talep eden bir ihtar çekip en azından kendisini temerrüte düşürün. Akabinde dava açma yolunu izlersiniz.

 196. Merhabalar,

  Bir arkadaşım çalıştığımız şirketten ayrılıyor kendisi 15 yıldır burada çalışıyor ve karşılıklı anlaşma ile ayrılıyor. Çıkış işlemi yapılmıcak ama Tazminatı alıyor bir iş yerinde 10 yıldan fazla sigortalı olursan kendi isteğin ile çıksanda tazminatını alabiliyorsun sanırım.. Benim sorum şu.

  Bu arkadaş buradan ayrıldıktan sonra bizim bulunduğumuz sektörde rakip firmalara gidip çalışabilir mi? Benim bildiğim kadarıyla 2 yıl aynı sektörde çalışamaz diye bir yazı görmüştüm ama şuan bulamıyorum. Böyle bir kanun maddesi varmı? Yardımcı olabilir misiniz?

  1. Merhaba,
   konu spesifik bir konu.
   Öncelikle
   bir iş yerinde 10 yıldan fazla sigortalı olursan kendi isteğin ile çıksanda tazminatını alabiliyorsun sanırım..
   Böyle bir şey mümkün değildir, SGK şartlarına yaş ve prim günü dikkate alınır ve hesaplanır. Yanlışlık olmasın…

   İkinci sorunuz ise işverenin koyabileceği bir rekabet yasağı konusudur. Bu mümkündür ama bazı şartları ve kuralları mevcut. İş sözleşmesine bakılması gereklidir.

 197. Merhaba. Kamuda kadrolu işçi olarak 17 yıldır çalışıyorum. Mecut kanunlara göre kıdem tazminatımı alıp çalışmaya devam etmemin bir yolu var mıdır?
  Teşekkür eder iyi çalışmlar dilerim.

 198. calısmış oldugum firmada 23.04.2012 sigorta baslangıcım oldu ve 23.04.2017 6 senem doluyor suan primim 4587 gun fakat calısmıs oldugum iş yerinde almıs oldugum maas yetersizliginden dolayı gecinemiyorum 3 vardıya seklinde calısıyoruz fakat eleman yok diye 1.5 senedir gunduz vardıyaında calısmadım devamlı 16/24 ve 24/08 vardıyalarında calısıyorum yanı bu vardıyalar bildigim kadarla gece vardıyaları olarak geciyor simdi calısmıs oldudum firmadan kendi istedimle ayrılmak istiyorum maasımın yetmedigi için ve devamlı 2ve 3 uncu vardıyalarda calısıp gunduz calısmadıgım için işten ayrılsam cıkıs tazmınat herhangi bir şey alabilirmiyim

  1. .Fatih bey maaşınızın yetmemesi bir haklı fesih nedeni değildir. Ancak vardiyalarınızın değiştirilmemesi sizin için bir haklı fesih nedeni olabilir. Bu kadar priminiz olduğuna göre ilk sigortalılık tarihiniz 08.09.1999 tarihinden önceyse 15 yıl ve 3600 günden de faydalanabileceğinizi hatırlatmak isterim.

 199. merhabalar, SSK işe ilk giriş tarihim 18/10/1999 ve toplam prim gün sayım 5495 dür. kıdem tazminatına hak kazanabilmem için gereken işe giriş tarihini 40 gün ile kaçırmaktayım. mevcuttaki iş yerinden ayrılmayı düşünüyorum ancak kıdem tazminatımı da yakmak istemiyorum. nasıl bir yol izlemeliyim, yardımcı olabilir seniz çok sevinirim

 200. mrb ben ozel sektorde 3.5 yıldır calısıyorum sımdı polıslıgı kazandım ısten ayrılacagım kıdem tazmınatı hakkım varmı alabılırmıyım

  1. Kıdem tazminatını hakedecek bir hususu bulunmamaktadır. İşverenle anlaşmanıza bağlıdır

 201. Merhabalar,3 yıldır çalıştığım kurumdan evlilik sebebi ile ayrılacağım ve kıdem tazminatımı almak istiyorum.Ancak evlenince farklı bir ile gideceğim için herhangi bir kurumda hemen çalışmaya başlamam da bir sakınca söz konusu mudur?

  1. Merhaba,
   evlendikten sonra bir yıl içinde kıdem tazminatı alarak işten ayrılan kadın işçinin, tekrar çalışmaya başlamasının çalışma hak ve özgürlükleri kapsamında olduğu kabul edilmiştir. Yine de usül gereği kısa bir ara vermekte fayda olacaktır. (Ertesi hafta gidip işe başlamamak gibi…)

 202. öncelikle merhaba iyi günler…
  26 aydir izmir Tüpraş rafinerisinde bir taşeron firmada görev yapmaktayim ihale usulu calisan bir firma ve 3 yil once 1+1+1 seklinde devam etmekte. 1 yildir maaslari odeme konusunda aksakliklar yasandi bankaya 1000tl para yatirip maas aciklamasi girmek gibi ve maasin diger geri kalan kismini elden vermeleri gibi mesai ucretlerini elden veriyorlardi haftalik 45 saati gecirip mesai ucreti verilmiyordu agi verilmiyordu bir de simdi ben daha iyi şartlarda bir is buldum ve cikarken tazminatimi istedim bana sen kendin ciktigin icin tazminat veremeyiz dediler sizce hakkim olan kidem tazminatimi alabilirmiyim alamazmiyim simdiden tesekkur ederim

  1. Mehmet bey, aslında işten ayrılırken ihtarname çekerek ve çıkış gerekçenizi de belirterek ayrılmalıydınız. Yine de geç değil. Dava açar ve yukarıda bahsettiğiniz durumları mahkemede ispat edebilirseniz, haklarınızı yine de alabilirsiniz.

 203. MERHABALAR, BEN YAKLAŞIK 2 SENE KADAR BİR FİRMADA ÇALIŞTIM ASKERLİK NEDENİ İLE İŞTEN AYRILIP TAZMİNATIMI ALDIM. ASKERLİK DONUSU TEKRAR AYNI ÇALIŞTIĞIM YERE BENİ İŞE ALMALARI İÇİN GİTTİM LAKIN ALMADILAR, BU DURUMDA TEKRAR BIR TAZMİNAT AÇMA HAKKIM VARMIŞ SANIRIM NASIL BİR YOL İZLEMEM GEREKİYOR TAZMİNAT DİLEKÇESİNE NE YAZMAM GEREKİYOR YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRM KOLAY GELSİN

 204. İyi günler, öncelikle yardımlarınız için teşekkürler. Bir işçi şubat ayında sgk dan kıdem tazminatına esas yazıyı alıp noter aracılığıyla iş yerine ihtarname gönderiyor ve işi bırakıyor ama işveren bugüne kadar hala çıkışını yapmamakta ve primini ödemektedir. bu işçi kıdem tazminatı hak etmiş sayılır mı?(çıkışı olmadığı için kafamda soru işareti kaldı) teşekkürler, iyi çalışmalar…

  1. Merhaba, öncelikle güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz.
   İşçi kıdem tazminatını haketmiş sayılır. İşçi doğru olanı yapmış. Bir an önce işverenin harekete geçmesi gerek (Yasal ödemeler, SGK çıkış vb.)

 205. Merhaba, 7 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum. Annem ve babam başka bir şehirde yaşıyorlar ve babam hasta-bakıma muhtaç. Babamın hastalığını ve bakıma muhtaç olduğunu tedavisi dolasıyla yanıma getirmeyeceğim için benim onların bulunduğu şehre taşınmam gerektiğini gerekçeleriyle Şirketimden kıdem tazminatı talep edebilir miyim? Kabul etmezlerse mahkeme yoluyla dava açsam olumlu sonuç alır mıyım? Teşekkür ederim, iyi günler

 206. Merhabalar,öncelikle ilginiz için tşkler.Ben yaklaşık 9 yıldır özel bir firmada çalışmaktayım.Bu firmanın merkezi başka bir şehirde.Biz bölge müdürlüğündeyiz.Firmayla bir sorunum yok.Maaş,ikramiye,prim vb.haklarımızı aksatmadan verirler.Fakat işyerinde yeterli disiplin yok ve bazı insanlar çok saygısız.Amirlerimiz olacak kişiler bu durumu dizginleyecek otoriteye sahip değiller.Geçen hafta bi arkadaş üzerime yürüdü ve tutanlar olmasa bana vuracaktı.Ama müdürümüz çok otoritesiz ve bu tür saldırıları umursamıyor.Üstüne üstlük muhasebeci işinin %80 ini bana yaptırıyor.Ben bu sorumluluğu istemediğim halde müdür de bahaneler ileri sürerek bu duruma göz yumuyor.Acaba istifa halinde tazminat almanın bir yolu var mıdır ya da bununla ilgili dava açsam süreç nasıl işler?Bu davayı kazanma şansım var mıdır?İyi günler dilerim.

  1. Seval hanım, anladığım kadarıyla somut bir gerekçeniz yok. Bu durumda işiniz zor. Yine de şansınızı denemek isterseniz, mobbing’e dayanmanız gerekir. Bunun da ne kadar zor bir süreç olduğunu daha önce yazmıştım. O yazıma göz atabilirsiniz.

 207. Ben 3 yıl özel şirkette çalıştım ancak ihale bittikten sonra maaş veremez oldular sürekli ücretsiz izin kullandırdılar, konuşmamız sonucunda sözleşme bitimi diye çıkışımı gerçekleştirdiler. hala maaşımı alamıyorum. hatta parayı tam almam gereken tutarda yatıracaklarını fakat kıdem tazminatını henüz alamayacağımı tam yatan tutardan sadece geriye dönük maaşımı almamı geri kalanı da iade etmemi kıdem tazminatını da daha sonra ellerine para geçince verebileceklerini söylediler. bu durumda ben tam yatan paradan tam hakkımı mı almalıyım yoksa kıdem tazminatımı sonra verme ihtimallerini düşünerek geri iade mi yapmalıyım?

  1. Merhaba, işyerine güveniyorsanız onları dinleyebilirsiniz. Ama ben olsaydım aldığım parayı iade etmez ve kalan haklarım için de dava açardım. Zaten hakkınız olan bir şey için neden pazarlık yapıyorsunuz ki?

 208. 26.04.2017 tarihinde isyerimde çalışırken nakliyeci firmanın şoförü bna bıçak çekti bnde güvenliğe bildirdim basimizdaki müdür bi daha güvenliğe giderseniz sizi işten çıkartırım dedi ve bu olay sonrasında şoförü 1 ay kadar bizim bölgeye sokmadılar daha sonrasında tekrar gelmeye başladı bnde basim belaya girmesin die suanda çıkış dilekcemi verdim fakat daha 10 buçuk aylık isciyim herhangi bi tazminat alabilir miyim

  1. Orhan bey kıdeminiz bir yılın altında olduğu için alamazsınız. Varsa, maaş alacaklarınız dışında bir hakkınız bulunmamaktadır.

 209. Merhaba,
  Ben 2004 sigorta girişliyim. Şu anda çalışıyor olduğum iş yerinde 2007 Mart’tan itibaren çalışıyorum. 3900 prim günüm var. Ekim itibari ile doğum iznine ayrıldım ve sonrasında da 6 aylık ücretsiz izinlerimi kullanıyorum. Ama sonrasında da işe başlayamayacak durumdayım. Bu durumda istifamı vermiş olsam, kıdem tazminatımı alabilir miyim? (Şimdiden teşekkürler).

 210. 2002 9. ay girişliyim.4942 prim gün sayım var.istifa edersem tazminat alabilirmiyim?teşekkürler

 211. Merhaba Mustafa bey ben 4.5 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum geçen yıl bel fıtığı ameliyatı oldumiişim oldugunca ağirdi ve ameliyatdan sonra benim görev yerimi degistirdiler yanlız yine fazla oasa da çalışma koşulları yinede ağır ve ben is yerimi hastalığımdan dolayi birakmak istiyorum nasil bi yol izlemem gerekiyor tazminat alabilmek için ayrıca bu iş yerimden hastalığımdan dolayi ciktigimda başka bir is yerine başladığımda sigorta konusunda herhangi bir sıkıntı olur mu

 212. Merhaba

  Bir kurumda aralaıksız 9 yıldır görev yapıyorum. Ekders ücretli görevlendirilmesiyle aralıksız 30 gün üzerinden maaşım yatıyor. Fakat izin yapamıyoruz. 9 yıldır. Bu yüzden işten ayrılmak istiyorum. Kıdem tazminatı alabilirmiyim. 170i aradım ama bu durum haklı fesih sebebi değil diyor. Ne yapmam gerekiyor. Nasıl bir yol ilzemeliyim. Noterden bu haklarımı isteyen bir ihtarmı çekmeliyim

  1. Merhaba. Hakan bey izin kullanmamak en doğal fesih sebebidir ama siz öğretmenseniz, yazın zaten tatil yapmıyor musunuz? Bir de kamu kurumlarında mı çalışıyorsunuz yoksa özel sektörde mi?

   1. Bizim durumumuz biraz farklı aslında. Evet kamu kurumunda usta öğretici görevi tanımıyla çalışıyoruz, fakat olul biriminde değil otelin uygulama oteli biriminde. Halk eğitimde ki usta öğreticiler gibiyiz ama onlar yazın tayil yapıyor halk eğitim kapalı olunca ama bizler yılın tamamında otel 7-24 saat hizmet ettiği için çalılmaktayız. 5 gün çalışıyoruz 2 gün izin yapıyoruz ve ek ders ücretine göre maaşımızı alıyoruz. Sigortamız 30 gün üzernden yatıyor. Sadece işsizlik kesilmiyor. Fakat 4A sigortalı bir iş gibi devlet kurumunda çalışsamda ücrrtim devlet tarafından veriliyor. Yıllık iznimizi kullanmak istediğimizde siz zaten ekder saat ücreti üzerinden maaş alıyorsunuz bu yüzden sizi çıkartamayız çıkarsanı maaşınızdan kesilir deniyor. Bu sebeplede 9 yıldır yasal olarak izin kullanmadım. 170i arıyorum. Bu sebeple tek taraflı gesih kıdem için hak değildir diyor. Nasıl hak teşkil etmiyor onada anlam veremedim. Ayrıca ilk 4 yıl 1 gün fazla çalışmalarımızıda vermediler. Sonrasında ise maaşımın günlük tutarının 3/1 olarak vermeye başladılar. Son 3 senedir düzeldi ama bu sistemsiz düzene dayanamayıp notere gidip tek taraflı fesih etmek istiyorum. 9 yıllık emeğimi alamamaktan çekiniyorum

    1. Hakan bey, size yanlış bilgi vermek istemiyorum. Halk eğitimdeki usta öğreticiler, bildiğim kadarıyla 4857 sayılı İş Kanununa tabi değil. Kıdem tazminatından bahsedebilmemiz için, her şeyden önce 4857 sayılı yasaya tabi olarak istihdam ediliyor olmanız gerekir. Bu konuda eminseniz, yıllık izin her işçinin hakkıdır ve kullandırılmaması kesinlikle bir haklı fesih sebebidir. Ayrıca, fazla mesai ve benzeri ücret alacaklarınız için dava açarsanız
     , dava açtığınız tarihten itibaren geriye dönük en çok 5 yıllık ücretlerinizi alabileceğinizi de hatırlatırım.

 213. 1- Bir temizlik firmasında 1 yıldır çalışıyorum. Sigortam düzenli yatıyor fakat iş sözlemem yok. Bu durumda kıdem tazminatı hakkım var mı?
  2- Kıdem ve ihbar tazminatı birlikte mi hesaplanır yoksa birbirinden ayrı mıdır? 30 gün önceden istafa yazarsam ihbar tazminatı hakkım mı doğuyor?

  1. Merhaba.
   – Sözleşmenin düzenlenmemiş olması, haklı fesih sebebi değildir. Kıdem tazminatı alamazsınız.
   – Zaten 4 hafta öncesinden bildirimde bulunmanız gerekir. Bu bildirimi yapmazsanız, ihbar tazminatı ödemeniz gerekir. İş sözleşmesini fesheden tarafın ihbar tazminatı alma hakkı yoktur.

   1. Peki iş sözleşmesi zorunlu mudur? Yani firma bana iş sözleşmesi yapmakla yükümlü müdür?
    İşyerinde müdür tarafından mobbinge maruz kalmaktayım. Bu durum ne yapmalıyım? Haklarım nelerdir? Herhangi bir tazminat alabilir miyim?

   2. Sözleşme olmasa bile işten haksız yere çıkartıldığımda kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıyor muyum?

    1. Kıdem ya da ihbar tazminatı için illa iş sözleşmesinin olması gerekmez. Sözleşmenin olmadığı yerde, İş Kanununun genel hükümleri esas alınır Onur bey.

 214. İşyerinde 5 yıldır çalışıyorum kendi isteğimle ayrılıyorum bi hafta önce söyledim ayrılacağımı SSK mı aldığım maaş üzerinden yatmıyor ayrıca çalışma saatlerimiz çoktu ve mesai yoktu bunlara sebeb bi tazminat hakkım doğarmı

  1. Uğur bey, böyle sebepleriniz varsa istifa etmeyin. Bunları gerekçe göstererek haklı fesih yapın ve haklarınızı talep edin.

 215. Merhaba benim sorunum çalıştığım işyerinde imzam ve bilğim dışında ikinçi bir firmaya girişim ve SSK prim eksik yatırılması puan tazminatı alamıyorum ne yapmalıyım

 216. 11 aydır aynı işyerinde çalışıyorum işmiz bitti firma çıkışa yolladı bir hak talep edebilirmiyim

 217. Merhaba Mustafa Bey
  Benim 3900 prim günüm var. 4500 prim günümün geri kalanını isteğe bağlı ödemek istesem Bağkur’ a mı ödemem gerekiyor? Birde isteğe bağlı var mı?

  1. Özge hanım, bu şekilde isteğe bağlı ödeme olmaz. Çalışıyor olmanız gerekir. Ya işyeri açmalısınız ya da bir yerde fiilen çalışmalısınız.

   1. Evden çalışıyor olsam, isteğe bağlı olabiliyor mu? Ve de isteğe bağlı olduğunda ödemeleri bağkur üzerinden mi yapmam gerekiyor?

 218. ilk işe başlama : 01.04.1999
  Toplam prim gün sayısı: 5570
  son iş yerindeki çalışma sürem halen devam etmekte 1,5 yıldır. bu durumda şuan çalışmakta olduğum iş yerimden kendi isteğimle ayrılmak istesem kıdem tazminatı alabilir miyim?

  1. Evet, SGK’ya giderek 15 yıl ve 3600 gün yazısı alıp işverene verebilir ve işten ayrılabilirsiniz.

   1. Cevap için teşekkürler.
    15 yıl ve 3600 günün aynı iş yerinde olması gibi bir mecburiyet var mı?

    1. Rica ederim. Hayır, önemli olan ilk sigortalılık tarihinden itibaren 15 yıl geçmiş olması ve toplam en az 3600 gün prim olmasıdır.

     1. cevaplar için teşekkürler fazla oldum ama son bir sorum daha var.
      normalinde ilk sigortalılık tarihim: 16.01.1996 ilk çalışmaya başladığımda ssk kartımı almıştım ama işyeri primleri ödemediği için görünmüyor.
      sonraki prim ödeme 01.04.1999 bu aradaki süreyi nasıl kazanabilirim.

 219. merhaba mustafa bey..Benim sorum şu olacak.Kardesim agir yatalak hasta oldu bakacsk kimsemiz yok ben onun yatalak hasta ve bakima ihtiyaci olduguna dair rapor alip isyerime verip isten ayrilirsam tazminattim hakkim olurmu.4bucuk yildir calisiyorum.cevabiniz icin simdiden teskkurler

  1. Dilek hanım, ne yazık ki böyle bir gerekçe, kıdem tazminatı almanız için yeterli değildir. Çok geçmiş olsun, Allah şifa versin.

 220. Merhabalar, Ben 7 yıldır aynı iş yerinde çalışmaktayım. sigorta girişim 2004 prim günüm 3650. işverenle problem yaşıyoruz. sürekli baskı altındayım. kendi isteğimle ayrılırsam kıdem tazminatımı ne zaman almaya hak kazanabileceğim. mobbing yazınızı da okudum. ispat için belgem yok. sürekli bağırma aşağılama var. bunu nasıl ispat ederim. şahit mi gereklidir. ve şahit olan kişi işyerinden bir arkadaş olsa o kişi işinden olur mu?

  1. Ayşegül hanım, ilgili yazımı da okumuşsunuz. Mobbing zorlu bir süreçtir ve ispatı zordur. Yine de işler dayanılmaz hale gelirse, bu nedenle işten ayrılmak kaçınılmaz olabilir. Bunun yerine, mümkünse daha somut gerekçeler aramanızı öneririm.

 221. Mustafa Bey merhaba
  Ben doğum iznimi kullandım, ardından 6 aylık ücretsiz iznimi kullanıyor durumdayım. Ardından da süt iznim ve yıllık iznimi kullanmak için dilekçe verdim iş yerine. Ve bütün izin haklarım bitince yarı zamanlı çalışma hakkımı kullanmak istediğimi belirttim ama bana 6 aylık izin hakkımı kullandığım için, bunun olmayacağını söylediler. Bu doğru mudur? Bu durumun benim kanunî hakkım olduğunu biliyorum. Buna itiraz ettiklerinde benim tazminatlı çıkışım mümkün olur mu?
  (Ayrıca diğer sormuş olduğum sorulara cevap verdiğiniz için teşekkür ederim).

  1. Merhaba Özge hanım. Analık izni, doğum sonrası ücretsiz izin, yarı zamanlı çalışma ve kısmi süreli çalışma birbirinden farklı ve birinin kullanılması diğerini olumsuz etkilemeyen haklardır. Yani, zamanı geldiğinde yarı zamanlı çalışma hakkınız bulunmaktadır. Bu talebi yazılı olarak bildirmenizin ardından, işverenin tepkisine ya da işlemine göre tavır almak gerekir. Böyle bir aksilik olursa, buradan yazmanız yeterli olacaktır. Yine yardımcı olmaya çalışırım.

 222. Merhaba Mustafa Bey,
  Umarım iyisinizdir!
  Ben 7 yıldır bir Tekstil fabrikasında Müşteri Temsilcisi olarak çalışıyorum, ilk sigorta girişinden bu yana 15 yıl geçmiş ve toplam sigorta prim günü sayısı 4600 gün olan biriyim… 2014 yılında ve 2016 yılının Aralık ayında olmak üzere 2 kez Kıdem Tazminatımı aldım, 8 hafta önce patronuma haber vermek suretiyle 31 Temmuz Pazartesi günü işi bırakıyorum. Daha önce de belirttiğim gibi, Aralık 2016’da Kıdem Tazminatımı almıştım, o tarihten bu yana geçen yaklaşık 8 aylık Kıdem Tazminatını alabiliyor muyum?
  Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim.
  İyi çalışmalar,
  Ozan.

  1. Ozan bey, hem kıdem tazminatı alıp hem çalışmaya devam ettiğinize göre, kanaatimce alabilirsiniz. Ama bu kez de, teknik bir konu olsa da, size ödenen kıdem tazminatlarının avans olarak değerlendirilmesi ve faizinin istenmesi gündeme gelebilir. Şu yazımı okumanızı öneririm.

 223. Merhaba kolay gelsin . Ben 5 yıldır bir site projesinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Bu sene çalıştığım firma sözleşme site ile yapmadı bulundum il ve ilçe yerlerinde firmanın başka projesi yok. Herhangi bir tutanak bu güne kadar tutulmadi bana . Kıdem tazminatı alabilirmiyim bu hallede. Yada firma bize sizi diğer illerdeki projeye alacaz biz gitmek istemiyoruz. Çünkü aliemiz burda ikamet de burda en yakın yer bize 500 km. Şimdiden teşekkür ederim.

 224. Bir işyerinde 3 yıl bir fiil çalıştıktan sonra iş akdimi feshettigim zaman kıdem tazminatı ve ihbar hakkımı alabilir miyim

  1. Hüseyin bey, işyerinde kaç yıl çalışmış olursanız olun, istifa ediyorsanız kıdem tazminatı alamazsınız.

 225. İyi günler mustafa bey ben bi fabrikada çalısıyorum yaptığım iş örme işi işler durduğu an beni tekstil depo veya kompresör dairesine indiriyolar ama ben girerken böyle bişey imzalamadım kompresör dairesi bozuluyor direk motorunu sökmeye biz işçileri indiriyolar bu normal biseymi ben bu yüzden işi bırakmayı düşünüyorum kıdem tazminatımı alabilirmiyim eğer alabiliyosam bunu bu şekilde sigortayami sunmam gerekir yoksa iş verenemi şimdiden teşeķķürler

  1. Suat bey iş sözleşmesi imzaladınız mı? Sözleşmede yapacağınız iş belirtiliyor muydu? Eğer sözleşmenizde yapacağınız iş açıkça yazmıyorsa ve sizi İş Kanununun öngördüğü diğer kurallara uygun olarak çalıştırıyorlarsa, işinizin zor olduğunu söylemem gerekir.

   1. iyi aksamlar mustafa bey, ozel bir okulda 2015-2016 ogretim yılında ekim ile haziran ayları arasında, takip eden 2016-2017 ögretim yılında 1 eylül-31 temmuz tarihleri arasında ders saat ucretli ogretmenlik yaptım. 2.sozlesme bitiminde tesekkur ederek onumuzdeki yıl benimle calısmak istemedikleri soylendi. son sözleşmemde 12 aydan kısa süreli oldugundan kıdem tazminatı hakkım olmadıgı soylendi. iş mahkemesine basvursam sonuc ne olacaktır? cevap için tesekkurler.

    1. Erdal bey, belirli süreli iş sözleşmelerinde zaten kıdem tazminatı olmaz. Ancak bunun arka arkaya yinelenmesi halinde zincirleme iş sözleşmesi gündeme gelir ve kıdem tazminatı alınabilir. Şu yazımı değerlendirdikten sonra tekrar sorunuz olursa, cevap vermeye çalışırım.

 226. İyi günler mustafa bey ben bi fabrikada çalısıyorum yaptığım iş örme işi işler durduğu an beni tekstile depoya yada kompresör dairesine indiriyolar ama ben girerken böyle bişey imzalamadım kompresör dairesi bozuluyor direk motorunu sökmeye biz işçileri indiriyolar bu normal biseymi ustanın dediği laf bu kapidan giriyosaniz her isi yapacaksiniz ben bu yüzden işi bırakmayı düşünüyorum kıdem tazminatımi alabilirmiyim eğer alabiliyosam bu şekilde işverene yazılı kağıtla sunmam gerekir yoksa mahkeme ilemi alabilirim bide çalışma saatlerimiz gündüz 11 saat yarım saat yemek molası gecede 13 saat çalışıyorum 1 saat yemek molasi hafta sonu 2 gun tatil 45 saati geçmekte 2.5 senedir bu şekilde çalışmaktayım bi hak talep edebiliyomuyum yardımcı olun simdiden teşeķķürler

  1. ”ustanın dediği laf bu kapidan giriyosaniz her isi yapacaksiniz…”

   Merhaba. Yukarıdaki gibi cümleler kuran bazı kraldan çok kralcıların, vakti zamanında bir iş kazası dava duruşmasında yaşlı gözlerle el pençe divan durarak hakime yalvardıkları anlar geldi aklıma… Neyse, konumuza dönelim;
   İşyerinizde bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu, iş sağlığı uzmanı var mı? Konuyu önce yazılı olarak onlara iletiniz. Çözüm olmazsa veya tatmin edici bir cevap gelmezse iş akdinizi haklı sebeple feshedebilme şansınız olur.

 227. 12 senedir özel bir şirkette çalışıyorum. Yaklaşık 7 senedir Avrupa yakasında sorumluluğunu yapmış olduğum 6 mağaza, Trakya bölgesin de 2 mağaza, Karadeniz bölgesinde 5 mağaza, Doğu bölgesinde ise 3 mağaza toplamda ise 16 mağaza mevcuttur. Çalışma koşulu olarak ayda bir sefer yada 2 ayda bir sefer olacak şekilde Karadeniz, Trakya ve Doğu bölgelerinde ki mağazalara seyehatler düzenlemeye çalışıyorum lakin bu durum kış dönemlerinde hava muhalefetleri sebebi ile ilgili şehirlere seyehat düzenlemeyi bıraktım. Diğer kalan zaman zarfında ise her hafta istanbulda ki 6 mağazaya ziyaretler düzenliyorum. 

  01.01.2018 tarihi itibariyle bölge değişikliği olacağı yönünde yazılı tebliğde bulundular lakin hangi bölge olduğunu beyan etmediler. Daha önceki sözlü beyanları Anadolu yakası Bursa ve Balıkesiri kapsayan bölgeye geçeceğim yönündeydi. Muhtemelen bu bölgeye verecekler. Bölgede Balıkesir, Bursa, İzmit, Adapazarı, Sakarya, hariç İstanbul içinde toplamda 12 mağaza mevcut. Hafta genelinde bu mağazaları ziyaret etmem gerekiyor. Diğer taraftan bağlı bulunduğum yöneticinin araç ehliyeti olmadığı için beni şöförüymüş gibi kullanıyor kendi özel yazlığına eşya taşıtıyor, yazlığına gittiğimizde yemek masasına zorla oturtup masada fotoğraf çekiyor. Sanki ben isteyerek gitmişim gibi göstereceğini düşünüyorum. market, gıda, fatura ödeme ve bilumum şahsi işlerinde ve evine yaptığı lışverişlerinde beni kullanıyor. Üstüne üstlük sahadaki işleyişler ile alakalı sana güvenimiz tam sözlerine itimat ediyoruz dendiği halde sahadaki mağazalara gidip benim çalışanlar ile aramda bir sıkıntı bir tartışma olay ve buna benzer bir durumun olup olmadığını sorguluyor. Taktir edersinizki iş yerinde karşılıklı güven herşeydir fakat bunun aksine hareket eden yine kendileri vukuu bulan bu durumu personelimize yazılı tutanak altına alıp imzalattırdım. Bu delil sayılırmı? Resmen ayağımı kaydırmaya çalışıyorlar. Psikolojim bozuldu, sağlığımdan oldum, araç kullanmaktan boynumda fıtıklar oluştu, sol dizim de ağrılar mevcut, artık iş yapamaz hale geldim.

  Size sormak istediğim soru şu. Ben Avrupa yakasında haftada 6 mağaza ziyaretinde bulunurken şimdi bu sayı Balıkesir, Bursa, İzmit, Sakarya’da bulunan mağazalar hariç haftada rutin ziyaret etmem gereken sayı olarak 12 mağazaya çıkıyor. Alınan bu aksiyon neticesinde çalışma koşullarımda ağırlaşma söz konusu oluyormu? Rotasyona itiraz etmem söz konusu olursa bana mobing yapıp yıldırma politikası uygulayarak işimden istifa etmeme zorlanacağımı düşünüyorum yada mevcuttaki sorumlusu olduğum mağazalardaki eksiklikleri alehime kullanıp yetkinliklerde ki yetersizliğimden dolayı (tazminatsız) işten çıkartacaklarını düşünüyorum. İşimede devam etmek istiyorum lakin çok zorda kalırsam tüm haklarımı alıp çıkabilirmiyim. Ne yapmam lazım. Yardımlarınıza ve yönlendirmelerinize çok ihtiyacım var. 

  İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.

  Saygılarımla.

  1. Merhaba Burak bey. Uzun bir soru sormuş olsanız da, kısaca cevaplamam mümkün. Üstünüzün, sizin şubelerle ilişkinizi irdelemesi size her hangi bir hak vermeyecektir. Mahkeme bunu büyük ihtimalle, ast-üst ilişkisi çerçevesinde mümkün görecektir. Benzer şekilde, size yeni şubelerin verilmiş olması, iş sözleşmenizde buna peşinen onay vermişseniz, mümkündür. Bu durum sizin işinizi ağırlaştırsa da, önceden verdiğiniz onaylar sizi bağlayacaktır.
   Peki ne yapabilirsiniz? Başınıza bir iş gelmesi ihtimaline karşın, size işyerindeki diğer uygulamalara bakarak iş kanununun genel hükümlerine aykırı bir uygulama varsa, bunu gerekçe göstererek fesih yapmanızı öneririm. Aksi takdirde sıkıntı yaşayabilirsiniz.

 228. Merhaba Mustafa Bey
  Biz Çalışanlar Ve Mağdur olanlar için böyle bi sayfa açıp bize yardımcı olduğunuz için Teşekkür Ederim Benimde Bi Sorunum Var Yardımcı Olursanız Çok Sevinirim
  2 sene 4 ay bi iş yerinde çalıştım iş sözleşmesi vs falan hiç bişey yapılmadı
  İşe girdikten 5 ay sonra zorla baskı yapa yapa sigorta yaptırttım ( Tabi 6 ay Sonra Geri Çıkışımı yapmışlar ) ilk işe girdiğimde sigorta ve sözleşme olmadığı için girişim resmî olarak Yok ve çıkışımı yaptığımda çıkış kağıdı vs bişeyde imzalamadım fakat elimde irsaliyedir makbuzdur vs vs bu iş yerine ait o tarihte resimlerim var ( evrak resimleri ) bu resimlerle işe giriş ve çıkış tarihini kapsıyor ben bu resimleri O iş yerinde o tarihler arasında çalıştığıma dair Delil olarak Sunabilirmiyim ?
  Tazminat İstedim Sözlü olarak karşılıklı anlaştık fakat paramı vermediler Ve Aradan Yaklaşık 5 ay geçti günden güne sallayıp duruyor
  Şimdi Tazminatımı almak için ne yapmam gerekir kafama göre işçi mahkemesine mi gitmeliyim veya avukat aracılığıylamı gitmeliyim ne yapacağım bilmiyorum yardım ederseniz sevinirim

 229. merhaba Mustafa bey ;

  ilk işe giriş : 17.08.2000
  prim gün sayısı : 5500

  kıdem tazminatı hakkım var mı ? yoksa ne zaman ve ne şartlarda olgunlaşır ?
  şuan ki iş yerinde çalışma sürem 10 yıl kadar…

 230. selam aleyküm mustafa bey boyle bir bilgi flatformu actığınız icin tesekkur ederiz size soyle bi sorum olacak ben bir insaat santiyesinde 14 aydır calisiyorum ama aynı santiyede ilk sgk girisim ana firma iki gun sonra sgk taseron firmaya gecti 11 ay sonra tekrar ana firmaya gecis yapil son geciste 5 gunluk bir bosluk var bu durumda kıdem tazminati hakkim varmidir simdiden tesekkurler

  1. Merhaba Cüneyt bey. Kağıt üstünde kıdem tazminatı hakkınız yok gibi görünse de, işten ayrıldığınızda tazminatınız ödenmezse dava açabilir ve bu firmalar arasında organik bağı ortaya koyabilirseniz toplam kıdeminiz bir yılı aşacağı için kıdem tazminatı alma hakkınız olabilir.

   1. tesekkur ederim mustafa bey taseron firma ana firmanin kendi isinin kaba isini yapti ana firmanin alt taseronu yani

 231. Merhaba Mustafa bey ben 34 aydır turkcellglobal bilgide çalışıyorum. Sözleşmemiz 34 aylıktı şimdi 24 eylülde son bulacak ve bize hiç bir şekilde kıdem ve ihbar tazminatı verilmeyeceği söylendi. Sizce hakkımızı aramalımıyız?

 232. kolay gelsin mustafa bey size sorum bir kamu kurumunda özel güvenlik olarak 3 yıl ve sonra 3 yıl olarak sözleşme imzaladık ikinci üç yılın bitmesine 11 ay var ama kurum bina değişikliğine gidiyor ve gitti yerde özel güvenlik ihtiyacı olmayacağı söylendi ve ihtiyacı olan başka ildeki aynı kuruma göndeririz yani bir nevi tayin edilirsiniz siz istemesseniz bu teklifi istifa edersiniz dendi. başka ile gittigimizde işin sürekliliğinin devam etme garantisi yok oldugu için istifaya zorlanıyoruz anlaşılan sizce nasıl bir yol izlemeliyiz. başka bir yere gittigimizde 11 ay sonra sözleşme yenilendiginde bizim mevcudumuz yeterli siz fazlasınız denilip sözleşmeye tabi bırakılmadıgımızde ne yapabiliriz dava açabilirmiyız yada şimdi dava açablirizmiyız

 233. merhaba,

  Ben çalıştığım işyerinden mecbur sebep ile ayrılmak zorunda kalıyorum.Sebebi ise 14 aylık çoçuğum var ve kayınvalidem çoçuguma sağlık sebeblerınden oturu bakamıyor.Çalıştıgım sirkete bu durumu bızzat anlattım ve borcum da var bu durumda bu bir haklı sebeb değil midir tazmınat almak ıcın zaten 1400 lira para alıyoruz bakıcıya mı verıcez onuda işten ayrılmak ve cocuguma bakmak zorundayımm.Nasıl bir yol ızlemelıyım lütfen yardımcı olun.Sonuçta ortada bır cocuk var ben gurbette yasıyorum esım ıle bırlıkte teseskkurler

 234. Merhaba Mustafa bey,SGK başlama tarihim 16.09.1991 olarak geçiyor 6822 gün kaydım var ve yaklaşık 11 yıldır ayni işyerinde çalışıyorum.Artık bu işyerinin benim için bir gelecek oluşturmayacağını düşünerekten istifa etmek istiyorum.Hangi istifa şartları altında kıdem tazminatı alabilirim ve istifamı sözel olarak yaptım ve işverenimin bilgisi var. Bu sözel bildirim ihbar başlangıcı olarak kabul edilir mi yoksa SGK dan yazılı olarak mı ihbar etmeliyim ihbar süresi başlangıcı olarak? ihbar süresi hesaplaması 8 hafta gözüküyor daha uzun olabilir mi?
  Bilgi ve yardımlarınız için teşekkür ederim

 235. merhaba.4 yildir ayni yerde calisiyorum .babamin vefati ile annem yanliz kaldi memlekete dönmek icin çıķış istigorum .tazminat alabilirmiyim

 236. 2 yıldır işyerinde çalışıyorum üniversite kazandım hem çalışıp hem okula gidemiyorum haklı nedenlere kidem tazminati alabilirmiyim 21 yaşındayım 2 yıldır çalışıyorum noterden ihbarname çekip kidem tazminat alabilirmiyim okulum 3 gün gidemiyorum izin vermiyolar