Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı alma şartları

Kıdem tazminatı işçiler açısından o kadar önemli bir konudur ki; gündemi her daim meşgul eder ve iş davalarına en çok konu olan uyuşmazlık olarak da öne çıkar. Bunun nedeni, hem kıdem tazminatının pahada ağır miktarlara ulaşması hem de hak edilme şartlarının kafa karıştırıcı olmasıdır. Peki ama kıdem tazminatı alma şartları nelerdir?

Hangi hallerde kıdem tazminatı alınır?

Bu yazının amacı, internette kıdem tazminatına hak kazanma halleri konusunda yazılmış yüzlerce kaynağın genelde yapmayı unuttuğu bir şeyi yapmaktır: İşçinin kıdem tazminatına hak kazandığı durumları tek tek belirlemek.

Bunun için sistematik gideceğim ve yazımı 4 ana başlığa ayıracağım. Bunlar; işçinin işten ayrılması, işverenin işçiyi işten çıkarması, işçinin ölmesi ve işçinin emekli olması şeklinde olacak.

Böylece sizler de işten ayrılma şeklinize göre ilgili alt başlığı kolayca bulabileceksiniz. Ama önce kıdem tazminatının ne olduğuna bir bakalım.

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı, bir işyerinde en az 1 yıldır çalışmakta olan işçinin, belirli şartlar oluştuğunda, işten ayrılırken aldığı toplu ödeme tutarıdır.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Kıdem tazminatı hesaplaması

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin en son ay aldığı ücretin brüt tutarı esas alınır. İşçiye, işyerinde geçirdiği her bir yıl için bir aylık brüt ücreti tutarında ödeme yapılır ve bu ödemeden sadece damga vergisi kesilir.

Hem kıdem tazminatının tanımını daha detaylı yaptığımız hem de örnek bir hesaplama yaptığımız şu yazımıza göz atarak konu hakkında daha derin bilgi edinebilirsiniz: mustafabaysal.com/kidem-tazminati-hesaplamasi-ornegi

Kıdem tazminatına hak kazanma hallerini anlatırken, bu halleri dörde ayıracağımı yukarıda yazmıştım. Bu sayede hangi duruma girdiğiniz daha rahat görebilir ve kıdem tazminatı alıp alamayacağınızı kendiniz de bilebilirsiniz.

Bu haller açıklamadan önce son kez sıralayalım:

 • İşçinin işten ayrılması
 • İşverenin işçiyi çıkarması
 • İşçinin ölmesi
 • İşçinin emekli olması

kıdem tazminatında bir yıllık süre

Kıdem tazminatına hak kazanmada bir yıllık süre

Kıdem tazminatıyla ilgili bütün bu yazılanları okumadan önce kendinize sormanız gereken soru şudur: Kaç yıldır bu işyerinde çalışıyorum? Eğer bu sorunun cevabı 1 yıldan az ise gerisini boş yere okumanıza gerek yok. Çünkü kıdem tazminatına hak kazanmanın ilk ve tek ön şartı, işçinin o işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmasıdır.

Peki bu 1 yıl’dan ne anlamamız gerekir? Bu konuda şu bilgiler işinize yarayacaktır: Aynı işverenin farklı işyerlerindeki süreleriniz birleştirilir ve işyerinin devredilmiş olması halinde eski ve yeni işverendeki çalışma süreleri toplamı esas alınır.

Kıdem tazminatına esas bir yıllık sürenin hesabını daha önce izah etmiştik: mustafabaysal.com/kidem-tazminatina-esas-1-yillik-sure-nasil-hesaplanir

Kıdem tazminatına hak kazanma koşullarını ve nedenlerini ayrıntılı olarak okumadan önce aşağıda bulunan kıdem tazminatı şemasını inceleyebilirsiniz. Bu şemadaki okları takip ederek kolayca, kıdem tazminatı alıp alamayacağınızı görebilirsiniz.

Kıdem tazminatına hak kazanma şeması İşçi Dünyası

Ayrıca “kıdem tazminatı alma şartları”nı sözlü ve görüntülü olarak sizlere aktarmaya çalıştığım aşağıdaki videoyu da izleyebilirsiniz.

Şimdi gelelim kıdem tazminatı alma şartlarına. Bu şartların hangisinin size uyacağını merak ediyorsanız, ilgili başlığı dikkatlice incelemenizi öneririm.

1- İşçinin işten kendisi ayrılması durumunda kıdem tazminatı

Bu durumu da kendi içinde ikiye ayırmamız gerekir. Bir tanesi işçinin haklı bir nedenle işten ayrılması durumu, ikincisi ise işçinin ortada haklı bir nedeni yokken istifa ederek işten ayrılmasıdır.

a) İşçinin haklı nedenle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı

İşçinin hangi hallerde haklı nedenle iş sözleşmesini derhal feshedebileceği İş Kanununun 24 üncü maddesinde tek tek sayılmıştır. Bu maddede sayılı nedenlerden birine dayanarak iş akdini fesheden işçi, kıdem tazminatına hak kazanır.

Peki bu haller nelerdir? Eğer iş sözleşmesini aşağıda sayılı hallerden biri nedeniyle ve 6 iş günü içinde ( mustafabaysal.com/hakli-nedenle-fesihte-6-is-gunluk-surenin-onemi ) feshetmişseniz kıdem tazminatını alabilirsiniz.

 • İşin niteliğinden kaynaklanan nedenlerle, işin yapılması işçinin sağlığı için veya yaşamı için tehlike oluşturması nedeniyle
 • işçinin sürekli görüştüğü işveren ya da başka bir işçinin bulaşıcı bir hastalığa tutulması ya da yapılan işle bağdaşmayan bir hastalığa tutulması nedeniyle
 • İşçinin, is sözleşmesi yapılırken çalışma şartları, ücret, işin niteliği vb. konularda işveren tarafından yanıltılmış olması nedeniyle
 • İşçinin kendisine ya da bir aile üyesine işverence hakaret edilmesi ya kötü davranışta bulunulması nedeniyle
 • İşverenin işçiye cinsel tacizde bulunması nedeniyle
 • İşverenin işçiyi ya da ailesinden birilerini tehdit etmesi, işçiyi ya da ailesinden birinin suça teşvik etmesi vb. nedenlerle
 • İşverenin işçiye ya da ailesinden birine karşı, hapis gerektiren bir suç işlemiş olması ya da işçi hakkında iftira ve ithamlarda bulunması nedeniyle
 • İşyerinde cinsel tacize uğrayan işçinin bu durumu işverene bildirmesine rağmen, işverenin tedbir almaması nedeniyle
 • İşçinin ücretinin zamanında ve tam olarak ödenmemesi nedeniyle
 • İşçiye, sözleşme ile belirlenmiş olan, çalışma şartlarının uygulanmaması nedeniyle
 • İşyerinde zorlayıcı bir sebeple işin bir haftadan çok durması nedeniyle

istifa ve kıdem tazminatı

b) İşçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatı

Bu durumda işçi kıdem tazminatı alamaz. Bu kadar açık ve nettir. İşçinin ortada haklı bir nedeni yokken işten ayrılmak istemesi durumunda ona kıdem tazminatı kural olarak ödenmez. Ama bu durumun 3 istisnası bulunmaktadır. Aşağıdaki durumlarda, işçi hiçbir haklı gerekçe göstermeksizin istifa etse bile kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır:

2- İşverenin işçiyi işten çıkarması halinde kıdem tazminatı

İşveren işçiyi temelde iki nedenle işten çıkarabilir. Bunlardan bir tanesi işverenin haklı bir nedenle işçiyi işten çıkarması, ikincisi ise ortada haklı bir neden yokken ya da İş Kanununun 17 nci maddesi gereğince işçinin işten çıkarılmasıdır.

a) İşverenin işçiyi haklı bir nedenle işten çıkarması durumunda kıdem tazminatı

İşverenin hangi hallerde işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebileceği İş Kanununun 25 inci maddesinde tek tek sayılmıştır. 25 inci maddede haklı nedenle fesih halleri 4 ana başlığa bölünmüştür.

Bunlar sırasıyla; sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık, zorlayıcı sebepler ve işçinin göz altına alınması ya da tutuklanması halleridir.

İşte bu dört ana başlıktan ikincisi yani ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri nedeniyle iş sözleşmesi feshedilen işçi kıdem tazminatı hakkını kaybeder.

Diğer nedenlerle iş akdi feshedilirse kıdem tazminatını almaya hak kazanır. O halde aşağıda yazılı hallerden birisi nedeniyle işten çıkarılan işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır:

 • İşçinin kendi hatalarından kaynaklı olarak yakalandığı bir hastalık ya da engellilik hali nedeniyle bir ayda toplam 5 iş gününden fazla ya da ardı ardına 3 iş günü işe gelememesi nedeniyle
 • İşçinin hatasından olup olmadığı dikkate alınmaksızın, tutulduğu bir hastalığının tedavi edilemeyeceğine ve bu hastalık nedeniyle işyerinde çalışmasında sakınca olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporu bulunması nedeniyle
 • İşçiyi işyerinde 1 haftadan daha uzun süreyle çalışmaktan alıkoyan mücbir bir sebebin olması nedeniyle
 • İşçinin tutuklanması ya da göz altına alınması durumunda, bu şekilde geçen sürelerin işçinin ihbar / bildirim sürelerini aşması nedeniyle (mustafabaysal.com/iscinin-alabilecegi-azami-rapor-sayisi)

kıdem tazminatı şartları

İşveren işçiyi aşağıdaki haller nedeniyle işten çıkardığında ise, işçi kıdem tazminatı alamayacaktır:

 • Gerekli vasıflara sahip olmadığı halde varmış gibi yaparak, kendisiyle ilgili yanlış bilgiler vererek iş sözleşmesi yapılırken işçinin işvereni aldatmış olması nedeniyle
 • İşçinin işverenin ya da ailesinden birinin hakkında hakaret dolu sözler sarf etmesi ya da iftirada bulunması nedeniyle
 • İşçinin başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması nedeniyle
 • İşçinin işverene, işverenin ailesine ya da başka bir işçiye sataşması nedeniyle
 • İşçinin işyerine sarhoş ya da uyuşturucu madde alarak gelmiş olması ya da bu maddeleri işyerinde kullanması nedeniyle
 • İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması, hırsızlık yapması ya da işverene bağlılık kurallarına uymaması nedeniyle
 • İşçinin işyerinde işlediği bir suçun 7 günden fazla hapis cezası gerektirmesi ve ertelenmemesi nedeniyle
 • İşçinin mazeretsiz ya da izinsiz olarak olarak; arka arkaya 2 iş günü ya da bir ay içinde 2 kez her hangi bir tatilden hemen sonraki iş günü ya da bir ayda toplam 3 iş günü işine gelmemesi nedeniyle
 • İşçinin görevlerini, kendisine hatırlatılmasına rağmen, ısrarla yapmaması nedeniyle
 • İşçinin kendi hatası nedeniyle iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle
 • İşçinin hatası nedeniyle işyerinin malına verdiği zarar miktarının, işçinin bir aylık ücreti tutarını aşması nedeniyle

b) İşverenin işçiyi haklı bir nedeni olmaksızın işten çıkarması durumunda kıdem tazminatı

Bunlar dışında ortada bir neden yokken işçi işten çıkarılırsa, işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. İş Kanununun 17 nci maddesi gereğince ister gerekçe gösterilerek olsun isterse gerekçe gösterilmeden olsun, işten çıkarılan işçi kıdem tazminatını hak eder.

kıdem tazminatı hangi hallerde alınır

3- İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı

İşçinin ölmesi halinde, işçinin işyerinde ya da başka yerde ölmüş olması fark etmeden, işçinin yasal mirasçılarına kıdem tazminatı ödemesi yapılması zorunludur. Burada aranan tek şart işçinin o işyerinde 1 yıldır görev yapıyor olması olacaktır.

İşçinin ölmesi halinde, geride kalanların ayrıca hak ettiği ama kıdem tazminatıyla ilgisi olmayan bir başka ödeme olan ölüm tazminatı konusunda bilgi almak isterseniz lütfen tıklayınız: https://mustafabaysal.com/iscinin-ailesine-odenen-olum-tazminati-nedir/

4- İşçinin emekliye ayrılması halinde kıdem tazminatı

İşçi hem prim günü hem de yaş bakımından emekliliği hak etmişse ve emekli maaşını alarak hayatının geri kalanını idame ettirmeyi düşünüyorsa artık emekli olacak demektir. Bu durumda da işçinin o işyerinde en az 1 yıllık kıdemi varsa, işçiye kıdem tazminatı ödenmelidir.

SONUÇ

Kıdem tazminatı, işçinin emeğinin karşılığıdır. Adeta emeklilik ikramiyesi ya da bazen yeni bir iş kurmak için sermayesidir. Bazı durumlarda çocuğunun üniversite parası, bazen yıllardır hayal edilen bir arabadır.

İşçinin çalıştığı her bir yıl için hak ettiği ve toplam tutarı işçi için önem arz eden bu tazminatı almak işçinin en doğal hakkıdır. Ama işini doğru yapmayan ya da işvereninin eline koz veren işçinin bu hakkını kaybetmesi muhtemeldir.

Kıdem tazminatı hakkının yitirilmemesi için işçi tarafından azami çaba gösterilmesi ve yukarıda belirtilen kıdem tazminatı alma şartlarının iyi öğrenilmesi gerekmektedir.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

704 Yorum

 1. İyi akşamlar eşim 2senedir isde çalışıyor başka iş buldu şehir değişikliği yapicak ama patronu 15gun beklemek zorundasın diyor kıdem tazminatını vermek için ama ayın 1de iş başı yapması lazım ne yapması lazım bu durumda tskller

 2. Merhaba,
  bizim apartman gorevlisi zamaninda bizim apartmandan emekli olup tazminatini almis bulunuyor.
  daha sonra apartman gorevlisi olarak mayis 2004 den bu yana calismaya devam ediyor (SGK giris tarihi) kendi istegi uzere haziran 2023 sonu ayrilacak.

  bu durumda kidem tazminati hakki varmi ?

  1. Merhaba, daha önce kıdem tazminatı almışsa, kıdem tazminatı aldığı dönem bir daha ödenmez. Ancak o tarihten sonraki kıdem tazminatı hakkı elbette bulunur.

   1. Hızlı cevap için teşekkürler

    Önceki dönem için cevabınız net.

    Sonra tekrar tazminat hakkı birikiyor onu da anladım,

    Soru: sonraki dönemde KENDİSİ ayrılmak istediğinde tazminat talep edebilir mi veya ödemek mecburiyetimiz varmı?

    O kısmında takılıyoruz ve net değiliz…

    Apartman sakinleri farklı görüşlerde.

    Tecrübenize danışmak istedim….

    Saygılar

    Kerim

    PS: kanalinizi üye oldum 🙂

 3. Merhaba ben belediyede taşeron firmada çalışıyorum 07.03.2021 işe girdim iki senelik sözleşmeye imza attım benim sözleşmemin bitmesi 07.03.2023 te bitiyor tazminatımı bu tarihte alabilirmiyim taşeron firma ihaleye girip kazanmış ve bütün hakları saklı deyip beni çalıştırmaya devam etme hakkı varmıtazminatı yani 07.03.2023 alabilirmiyim

  1. Merhaba, taşeron firma sizi çalıştırmak isterse ve fakat siz işten ayrılırsanız, kıdem tazminatı alamazsınız. Ama taşeron firma ile aranızdaki sözleşme belirli süreli iş sözleşmesi ise almanız mümkün olabilir.

 4. İyi akşamlar Mustafa bey isimim Saadet Kazakistan uyrukluyum.Size bi sorum olacaktı ben ev işinde çalıştım yatılı hasta bakarak,fakat yillık izinim kullanıp memlekete gitmişken baktığım teyze vefat ettı bende işsiz kaldım ortada daha yeni işe girdim.2ay işsiz kaldım Bu durumda kidem tazminat talep etmeye hakkım varmı

  1. Merhaba, buradaki çalışmanız 1 yıldan az ise, kıdem tazminatı hak etmezsiniz Saadet hanım.

 5. Merhaba Mustafa Bey. Ben 5 yıldır part time olarak sigortalı bir iş yerinde çalışıyordum. Şuan başka bir işe başladım ancak 5 yıllık kıdemim olan iş yerinden de sgk çıkışım henüz yapılmadı. Bedelli askerlik sebebiyle sevk kağıdım ile birlikte 5 yıllık kıdemim olan ve hala iş çıkışımın yapılmadığı iş yerine kıdem tazminatı için başvurabilir miyim? Eğer hak sahibi isem kıdem tazminatım nasıl hesaplanır çünkü son 2 aydır maaş almıyorum 5 yıllık kıdemim olan iş yerimden.

 6. 3 ay çalıştığım iş yerinden raporlu bir şekilde 7-8 aydır devam eden bir çalışmışlığım vardır toplamda 1 yılı geçti fakat 3 ay primim yattı malulen emekliliğe başvurdum eğer emekli olursam tazminat hakkım var mı

  1. Merhaba, raporlu günler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. 1 yılın hesabında bu günleri düşmelisiniz.

 7. Mrb ben 6.5 seneder ev isinde calisma iznli calistim sigorta primim her ay odendi is veren patronum kendi isden ayrildi v benimle artik calisamaslikni soyledi . Kidem tazminat istedim ama 1 aylik maas v 6 haftalik tazminat verdi
  Ben turk vatandasiyle evliyim benim kidem tazminat hakkim mevcudmu

 8. Merhaba, 2015 Nisan ayında bu yana bir kozmetik firması genel merkezinde satın alma ve idari işler kıdemli uzmanı olarak çalışıyorum. Zam dönemleri mavi yakalı çalışanlar için Ocak ayı (Asgari ücret) beyaz yakalı çalışanlar için Nisan ayıdır. yüksek enflasyon sebebiyle tüm şirket çalışanları maaşların iyileştirilmesini şirket yönetimine yazılı olarak iletti. Yapılan çalışma sonucunda Eylül 2022 ayından geçerli olmak maaşlara ara zam yapıldı. Bu zamdan 6 kişi hariç tüm çalışanlar yararlandı. zam yapmama nedeni olarak benim de içinde bulunduğum idari işler ekibine (4 kişi) “bütçe yok, kritik görevlerdeki insanlara zam yapıldı” gibi gerekçeler sunuldu. Bu konuda ben ve ekibimin ne yapması gerekiyor. Bilgilerinize sunarım.

 9. Ben özel bir mağazada çalışyorum 3. Yılımı doldurdum. 12 saat çalışyorum prim yok yıllık izin hiç kullanmadım. Bu yıl dilekçe şeklinde izin talebinde bulunmak istedim ama o tarihte kullanmama izin vermediler ve dilekçeye gerek yok yazma falan dediler. Sonuç olarak 3yıl boyunca hiç kullanmadım çünkü onlara göre izin alınca alay konusu oluyor hep çalıştım. Şimdi işten feshedersem tazminat hakkım olur mu? Veya nasıl bir yol izleyerek feshetmem lazım resmi tatillerde bile çalıştım ona rağmen onların ücretini bile ödemediler. Lütfen detayli bilgilenmek istiyorum yardımcı olur musunuz? Teşekkürler şimdiden

  1. Merhaba, yıllık izin nedeniyle fesih yapmak için öncelikle izin talebinde bulunduğunuzu kanıtlamanız gerekir. Bu konuya ilişkin detaylı bir yazımızı sitemizde arama yaparak bulabilirsiniz. Herhangi bir nedenle ödenmeyen her türlü alacak size haklı fesih hakkı verir. Burada önemli olan, olası bir dava aşamasında bu alacakların mevcut olduğunu ispat edebilmenizdir.

 10. Merhaba eşim beş senedir bir tekstik fabrikasında çalışıyor dün eşimin yaptığı bir yanlış sayım yüzünden tutanak tutuldu zorla imzalandı ve tazminatını vermeyeceklerini soyleyip tehtit ettiler ne yapmamız lazım çok üzgünüz

  1. Merhaba, bu konuda yapılabilecek bir şey yok. Önemli olan aynı hatayı tekrarlamamaktır. Ayrıca işveren ne demiş olursa olsun, çok büyük bir hata yapmadıkça işçinin tek tutanakla tazminatsız çıkarılması hiç kolay bir şey değildir.

 11. 20/09/1976 doğumluyum.haziran 2000 yılında sigorta başlangıcım var.halen aynı yerde çalışmaktayım.ancak 7000 iş günüm dolunca işten ayrılıp yaş beklemek istiyorum.tazminat hakkım var mıdır.25 seneyi de doldurmayı beklemek zorunda mıyım.teşekkürler

  1. Neslihan hanım; evet maalesef ki 2 şartı tamamlamalısınız. Prim günü ve sigortalı hizmet süresi. Daha sonra yaşı bekleyip emekli olursunuz.

 12. Merhaba 1,5 sene avmde spor mağazasında çalıştım müdürüm ve müdürümün kız arkadaşıyla avmnin ortak alanında kavga çıktı kendileri bana hakaret ve saldırıda bulundu ben elimden geldiğince sakin davrandım uzaklaştırıldım eşyalarımı geri almaya gidince müdürüm üstüme yürüdü ve erkek arkadaşım bunu görünce birbirlerine girdiler fakat şirketim beni sorumlu tutuyor bu konuda tazminat vermiyorlar kötü niyet olarak çıkışımı vermişler halbuki darp raporum bile var sizce kameralarda bile bu aşikarken dava açsam kazanma olasılığım var mıdır?

 13. merhabalar özel bir hastanede 2008 yılından buyana çalıçmaktayım 2 kez istifa ettim gittim geri geldim 8 yıl oldu geri başlayalı zaten kısa süre ayrılmıştım birinci ayrılışım da 20 gün ikincisi ise 7 ay kadar sürdü tekrar başladım temizlik şefi olarak çalışmaktayım işim gereği sürekli ayakta olmam gerkmekte ve bu sene ayaklarımda şiddetli ağrılar oluştu venöz yetmezlik teşhisi konuldu artık işimi yapamaz hale geldim bu sebepten tazminat alabilirmiyim teşekkürler

 14. Gıda sektöründe 5 yıldır calisiyorum ustalık yapıyorum imalarımızı bi üst kat yapıp oraya çıkardılar orada birden fazla cok sayıda fareler var gorevimi yapamiyorum işi birakmak istiyorum bu yüzden tazminat alabilirmiyim

  1. Merhaba. Bu nedenle tazminat alınabilir mi? Alınabilir elbette; ama ispatlanması gerekir. Ayrıca bu durumla ilgili sizin işverene yaptığınız uyarılarınız olması da gerekir. Yani şahsi kanaatime göre, haklı fesih bakımından pek geçerli bir sebep değil.

 15. Merhaba. Benim 12 yıldır yanımda calışanım vardı tabi aralıklarla işden ayrılmış tekrar işe dönmüş ama dokuz buçuk yıldır aralıksız çalışmış. Sonra evliliği bahane edip habersizce işden ayrıldı Arabulucu ya gittik bir rakam da anlaştık akabinde hemen bir alt sokağa işyeri açtı bu duruma yapabileceğim bir dava açma gibi zararımız tanzim gibi birşeyler yapma şansım nedir. Teşekkürler

  1. Merhaba. İşçiyle aranızda bir rekabet sözleşmesi ya da iş sözleşmesinde yer alan rekabet yasağı var mı? Yoksa normal şartlar altında, işçiden talep edebileceğiniz bir hak olmaz. Yine de bir avukatla görüşerek, daha detaylı bilgi almanızı öneririm.

 16. Merhaba.
  1997 girişli ve yaklaşık 3900 iş günüm var ve işimden ayrılıp başka bir işe başlayacağım.
  Bu durumda tazminat almaya hakkım var fakat işveren bunu ödemeyeceğini, ve mahkeme yolunu göstermektedir.
  Böyle bir hakkı var mıdır ve bu aşama nasıl olur.Teşekkürler

  1. Merhaba. Kimse işveren ödemeye zorlayamaz. Ama siz de hukuki yola başvurursanız, davayı kazanırsınız. İşverenin yasal olarak ödememek gibi bir seçeneği olmayacaktır.

 17. Merhaba ben 7 yildir deniz firmasinda calisiyorum.kontratim 7 ayaydır.ikramiye olarak bir maaş ekstraekstramı alıyorum.kontrat bittiğinde arkamdan yatan bu ikramiyeyi tazminat olarak gösteriyorlar.bende maalesef bütün tazminat hakkimi aldım diye imzaliyorum.benimde tazminat alma hakkim varmi?cevabinizi alelen bekliyorum

  1. Merhaba. Bu miktarlar banka hesabınıza kıdem tazminatı olarak yatıyorsa ve siz de buna ilişkin evrakları imzalıyorsanız, işinizin zor olduğunu söyleyebilirim. Yine de ileride şansınızı mahkemede deneyebilirsiniz. Mahkemenin takdirini bugünden öngörmemiz ise mümkün olmaz Sinan bey.

 18. Meraba,kurumsal bir firmada 2014/2016 yıllarında yaklaşık 21 ay çalıştım,özel ailevi nedenlerden dolayı istifa ettim,dilekcemde d belirtim bu konuyu geriye dönük kidem tazminatı alabilirmiyim.. tesekkurler

  1. Merhaba. Bahsettiğiniz neden bir kıdem tazminatı alma gerekçesi değildir, bu nedenle alabileceğinizi düşünmüyorum.

 19. Merhabalar Zeynel Abidin Bey,
  Zor bir soru sordum galiba. Herkese cevap verdiniz bana vermediniz de :-))

  1. Merhaba. Gözümüzden kaçmıştır Kemal bey. Özlük hakkından kastınız tazminatlar ise, sizin iradeniz dışında bir nedenle kapatıldığı için kıdem tazminatı almanız gerekir. Tabi, sözleşmenizin belirsiz süreli olduğunu varsayarak bunu söylüyorum.

 20. Merhaba ben onyedi yildir bir fabrikada çalışıyorum. KPSS den atamam geldi. İnşallah memur olacağım. 15 yıl 3600 pirim günü nu çoktan doldurdum. SGK dan emeklilik yazımı da aldım. Fakat henüz işverene vermedim. Şimdi ben emeklilik yazımı verirsem işveren bana fabrikayı bırakıp, devlette yada başka bir yerde çalışacağım için, tazminatimi vermeme hakkına sahipmi. Ayrıca bana kıdem tazminatimi vermez ise ben nasıl bir yol izlemeliyim. Lütfen yardim edin.teşekkür ederim.

  1. Merhaba. İki farklı görüş var. Benim kanaatim, kıdem tazminatınızın ödenmesi yönünde olur. Kıdem tazminatınızı yitirmek istemiyorsanız ve işveren ödemezse, risk almanız gerekir. Yani önce 15 yıl ve 3600 günden fesih yapmalı ve sonra işveren ödemezse dava açmalısınız. Burada riske edeceğiniz miktar davanın masrafları ve karşı tarafın vekalet ücreti olacaktır. Bu riski almadan sonucu göremezsiniz.

 21. Merhabalar,
  Biliyorsunuz 2 gün önce ani bir kararla özel öğretim kurslarının kapatılacağı duyuruldu MEB tarafından. Ben yaklaşık 2 yıldır bir özel öğretim kursunda işletme yönetimi meslek elemanı (büro elemanı) olarak çalışıyorum. (Her yıl ağustosta sözleşme yenileniyor). Bu kurumların okulların kapanmasıyla beraber devlet tarafından kapanması durumunda özlük haklarımızı alabiliyor muyuz ?

 22. İş kur programıyla başladığım iş yerimde 3 ay işkurlu çalıştıktan sonra iş yerinin kadrosuna geçtim kıdem tazminatını işe başladığım tarihten 1 sene sonramı yoksa 1 sene 3 ay sonramı hak ederim

 23. Bir özel şirkette 4 yildir çalisiyorum. Şimdi bir belediyede sozlesmeli bir zabita alimi var. Sozlesmemi fesih edip ayrildigimda tazminat hakkim yok biliyorum ama buarada şuan çalistigim isyerinde prim ödemem asgari ucretten odeniyor.. asgari ucretten geri kalanini avans adinda elden aliyorum.. bu prim odemesinden dolayi fesih işlemimi noterden yaparsam tazminat hakkimi alabilirmiyim.

  1. Merhaba. Bu durum normalde haklı fesih sebebidir. Ancak mahkemede işveren de sizin zabıta olduğunuzu iddia edecektir. Kararı hakim verecektir ve iki tarafın lehine de olabilir. Açıkçası şansınızı denemeniz gerekecek.

 24. Merhaba
  haziran 2016 Yılından beri bir STK kurumun içinde çalışıyorum .yabancı uyruklu olduğum için çalıştığım ilk sene içerisinde çalışma izni çıkarma konusunda gecikme olmuş .çalışma iznin başlangıç tarihi 14/07/2017 .bitiş tarihi ise 13/07/2018 .ve bu tarihten sonra uzatma olmadığı için işverenin aracılığıyla oradan çıktım başka bir kuruma geçtim .yani çalıştığım süre yaklaşık iki sene buluyor .şimdi bu durumda tazminat ve kıdem hakkım oluyor mu olmuyor mu ?bir de istifa halinde gene öyle bir hakkım var mı ?
  öyle bir hakkım çıkarsa, işveren bunu kabul etmezse bu durumda icra olarak ne yapmalıyım ?
  cevap verirseniz çok sevinirim.

  1. Merhaba. Aynı işyerinde iki sene mi çalıştınız? İşten siz ayrılmadıysanız olabilir. Ama işten çıkış sebebi neydi?

   1. Evet iki sene calistim .ilk sene sözleşme vardı aramızda .maaşımı da banka dan yatiriyorlarda .işveren benim çalışma iznimi çıkmadan önce şöyle yapıyordu maasimi bordro olarak çıkarıyordu ve vergi beyanında huzur hakkı olarak beyan ediyordu .çalışma izni çıktıktan sonra sgk ya girişi yapıldı ve sgk primleri düzenli bir şekilde ödenmeye başladı. Çalışma iznin süresi bitmeden bir ay önce çalışma iznin süresini uzatmak için başvuru yapılmış ve taleb Red edilmiş. En son bana dedilerki senin çalışma iznin suresi uzatamdigimiz için başka bir kuruma geçireceğiz seni ..ve aramızda ne istifa sözleşmesi ne de başka bir evrak düzenlenmemis .bu durumda tazminat isteme hakkım var mı acaba ?

    1. Bu durumda siz istifa etmediyseniz ve çalışma izninin uzatılmamasında bir kusurunuz da yoksa, kıdem tazminatınızın ödenmesi gerekir.

     1. Kıdem tazminati sgk girişimi yapildigi tarihten itibaren hesaplaniyor mi yoksa fiili olarak orada calismaya basladigim tarihten itibaren mi ? Bir de istifa etmiş durumda ise hiç bir tazminatım olmyor mu kıdem ya da ihbar tazminatı ?

     2. İstifa ederseniz, ihbar ya da kıdem tazminatı hakkı olmaz. Kıdeminiz ise, fiilen ne zaman çalışmaya başlamışsanız o tarih üzerinden hesaplanmalıdır.

 25. iyi aksamlar 5 yıldan fazla sigortalı olarak çalışmaktayım işverenim bundan sonra sigortan 15 gün yatacak 15 gün üzerinden paranı alacaksın diyor. kabul etmezsen kıdem tazminatı alamazsın diyorlar ne yapmam lazım

  1. Merhaba. Bunu kabul etmek zorunda değilsiniz. Eğer sistem buna çevrilirse ve gerçekten de sigortanız 15 gün üzerinden yatar ve 15 günlük ücret alırsanız, haklı fesih yaparak işten ayrılabilirsiniz.

 26. Akdeniz holdinkte bir seneye 3 gün kala işten cikarildim,bana kağıt imzalayıp bütün haklarından baz geçtiğine dair bunun karşılığında bir hafta parasız izin verdiler sorun şu ben tazminat alabilir miyim bu sirketten

 27. Kolay gelsin iyi akşamlar dilerim
  Ben bişey sormak istiyorum ben 24.07.2017 tarihinde bir iş yerine basladım 15.01.2019 tarihinde sülüsüm gelcek ve askere gideceğim brütüm 2400 ben kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alabiliyomuyum

    1. Çünkü işten kendisi ayrılan işçi, hiçbir şekilde ihbar tazminatına hak kazanamaz.

 28. Merhaba,
  Bir konu hakkında yardımınızı rica edecektim. İş yerinde bir yıldan uzun süredir çalışmakta olan bir personelimiz tazminatını alabilmek adına uzun süredir işini aksatıyor, uyarıldığı halde vazifelerini yerine getirmiyor. Bu şekilde işten çıkartılarak tazminatını almayı planladığını söylediğini duyuyoruz. Bu durumda yazıda bahsettiğiniz ” İşçinin görevlerini, kendisine hatırlatılmasına rağmen, ısrarla yapmaması nedeniyle” işten çıkarttığımızda tazminatını alamayacak fakat bu “görevlerinin kendisine hatırlatılması” durumunu belgelendirmemiz gerekmekte midir yahut nasıl bir prosedür izlemeliyiz? Daima güvendiğimiz bir başvuru kaynağısınız,teşekkür ediyoruz.

  1. Merhaba, teşekkür ederim Pınar hanım. Evet, böyle bir hatırlatma mutlaka belgelendirilmelidir ki; bunun yolu tutanak tutmaktır. Bahsettiğiniz fiiller her meydana geldiğinde tutanağa bağlamak ve gerekirse işçiden savunma istemek, belgelendirme açısından yeterlidir. Diğer türlü, olası bir dava aşamasında bu hususu ispat etmeniz çok güç olacaktır.

 29. 8 yıldır bir özel okulda çalısıyorum.Her sene haziran ayında 12 ay üzerinden tekrar sözleşme imzaladık.Şimdiye kadar kurumumuz işten ayırdığı herkese tazminatını verdi.Ancak simdi sanırım yargıtayın böyle bir kararı varmış onu öne sürerek hem de ekonomi iyi gitmiyo diyerek farklı şubelerden yaklasık 50 tane arkadaşımızın işine son verdiler ve ne kıdem ne de ihbar tazminatı vermediler. 1.Sorum şu kurumun böyle bir hakkı var mı? 2.sorum ise bana farklı kurumlardan teklif gelmesine rağmen kendim ayrılırsam tazminat hakkım gider diye kabul etmedim.Simdi benim 8 yıllık emeğim ne olacak.

 30. Çok özür dilerim soruyu yanlış sordum oyüzden cevabı anlayamadım.şöyle sorayım.bir işyerinde 15 yıl çalışıp sonra ihtiyaçtan dolayı sgk dan 15 yıl çalıştığına ve tazminat alabileceğine dair kagıt getirip çıkış yapılıp tazminatı alıp giriş yapıldı.işlem arasında gun boşluğu yok bu gün çıkıs yarın giriş ve 10yıl daha çalıştı çıkartildı tazminat hesabı kaç yıldan hesaplanır 10 yıldanmı. yoksa 25 yildan hesaplanıp daha önce aldığı tazminat tutarı düşülüp öylemi

 31. Merhaba bende üstteki soruya yakin soracağım.15 yıl çalışıp sgk dan belge alıp ihtiyaçtan dolayı tazminat aldim .ama çıkış ve giriş tarihim arasıñda gün boşluğü yok.Salı çıkiş çarşamba tekrar başlangıć.böyle bir durumda iscinin tazminatı 25 yıl dan hesaplanıp daha öñce aldığı tazminat tutarı düşülüp verilir diye duydum.böyle bişèy varmı

  1. Mustafa bey işçinin bu durumda tazminatının 25 yıldan hesaplanıp eski ödenenin düşmesiyle, sonraki dönemin hesaplanması arasında bir fark yoktur. Tabi, ikinci girişten sonra en az 1 yıl zaman geçtiyse.

 32. MERHABA EFENDİM.YAKLAŞIK 13 YILDIR AYNI ŞİRKETTEYİM.8 AY ÖNCE KIDEM TAZMİNATIMI (İKİNCİ OLUYOR) EV ALIRKEN GEREKLİYDİ ALDIM.ŞİMDİ İSE ŞİRKET KAPANMAK ÜZERE…BAZI KİŞİLER TÜM SÜREYİ KAPSAYAN MİKTARDA VERMESİ LAZIM DİYOR İŞVERENİN…YARDIMCI OLURSANIZ MİNNETTAR OLURUM SAYGILAR

  1. Hakan bey, daha önce aldığınız dönemler için tekrar kıdem tazminatı alamazsınız, yanlış bilgi verilmiş.

 33. Merhaba 4 yıldır bir kurumda çalışıyorum halen ve maddi sıkıntı içindeyim acaba talep etsem iş yerinden çalışmaya devam ederken kıdem tazminatı alabilir iyim maddi sıkıntı içinde olduğum için?

 34. isyerinde mola veya cay saatinde arkadasimla tartisma oldu ve birbirimize karsi kötü söz ler söyledik
  ve geri baristik müsterinin olaya şahit olmasi nedeniyle işten arkadasimla beraber cikartildik mahkeme yoluyla tazminatimizi alabilirmiyiz

  1. Ferhat bey birbirinize hangi sözleri söylediğinizi, işyerinin koşullarını, o anki fiili koşulları bilmeden yorum yapamam.

 35. Mustafa Bey merhabalar;
  Çalıştığım iş yerinden evlilik sebebi ile ayrılacağım fakat nikahım işten ayrıldıktan sonra olacak işverenim ile görüşüp evlilik tazminatı almaya hakkım olmayacağı için işsizlik maaşı alabilmem için işten çıkarılmış olarak gösterileceğim, aynı zamanda kıdem alma şansım var mıdır? İşe giriş tarihim 09.11.2016
  Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba. İşten kendiniz ayrıldığınıza göre kıdem tazminatı almanız da yasal olarak mümkün değildir.

 36. Merhaba ben Ebru istanbulda bir belediyede 5.yılımi tamamlamak uzereyim.Taşeron kadrosundayim.Genclik spor bakanlığına atanma durumum var ben tazminatımı bu durumda alamıyor muyum?

 37. Merhaba ben doğumdan sonra 6 ay ücretsiz izin almıştım bu ay sonunda iznim bitiyor iş yerinden ayrılmaya karar verdim bildirimde bulundum fakat 8 hafta ihbarlı çalışmam gerektiği söylendi çocuğumu bırakacak kimsem yok bu yüzden zaten istifa ettiğimi de belirttim fakat buna rağmen hala ihbarlı çalışacağım söyleniyor bunun için ihtar çekerek işten ayrılabilir miyim acaba şimdiden teşekkür ederim

  1. Elmira hanım bu konuda işveren haklıdır. Keşke ücretsiz izindeyken bu bildirimi yapsaydınız. Ya ihbar süresi kadar çalışmalı ya da ihbar tazminatı ödemeyi göze almalısınız.

 38. Merhaba Mustafa Bey özel bir okulda çalışıyorum.işkur un işbaşı eğitim programıyla işe başladım ilk üç ay sgk işkur tarafından ödendi daha sonra okul ödemeye devam etti . okulla 12ay üzerinden sözleşme yaptım. Şimdi okul kapatılıyor ve kıdem tazminatı alamayacağımız söyleniyor. Alamayacak mıyız bu durumda benim durumumda olan 3 arkadaşım daha var. Şimdiden tesekkürler.

 39. 8 temmuz 2018 tarahinde işten çıkarıldım.. çıkartılma sebebim işverenin şehir dışından 7 günlük kadar iş alması ve oraya gitmemi istemesine karşın bunu kabul etmediğimi beyan ettim. şehir dışına çıkabilirim diye bir sözleşmem olmadı. yardım eder misiniz? bu durumda haklarımı alabilir miyim?

  1. Cem bey, iş sözleşmenizde ya da iş tanımınızda bu yoksa, evet alabilirsiniz. Ama varsa, iş sözleşmenizi incelediniz mi?

 40. Teşekkürler ederim yazınız gerçekten çok açıklayıcı oldu. İş yerindeki arkadaşlardan şahit bulabilirim. Çünkü herkese maaşlar asgari ücretten yatıyor. İnşaallah alabilirim.

 41. Merhaba benim işe İlk giriş tarihim 02/02/2004 toplam 4700 iş günü çalışmışligim var sağlık sorunlarimdan dolayı işi bırakmak istiyorum ama hastane raporu alamıyorum. Tazminat alabilir miyim. Birde maaşlarımız bankaya asgari ücretten yatıyor kalanını elden teslim alıyoruz. Bu gerekçe ile de tazminat alınabilir mi

 42. Merhaba ilk işe giriş tarihim 16.09.2016 5060 gün primim var en son girdiğim ve halen çalışmakta olduğum işyerine giriş tarihim ise 21.10.2012 Ben 3600 gün sigorta prim ile emekli olma şartlarını bu veriler ile yerine getiriyorum. Şimdi soru şu ben bu şartlarda tazminat için başvuru yaparsam tazminatım hangi tarihe göre hesaplanacak ilk işe giriş tarihim olan 16.09.1996 mı yoksa en son işe girdiğim ve halen de çalışmakta olduğum son ış yerine giriş tarihim 21.10.2012 mi cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Murat bey, ayrılacağınız bu işyerine ilk olarak ne zaman girdiniz? O tarihten bu yana, kıdem tazminatı alabilirsiniz.

 43. 10 yıldır bir şirkette asgari ücretli olarak çalışıyorum aylık ücretimizi zamanında yatırmıyorlar bazen bir ay bazen iki ay sonra yatırıyorlar elaman eksiğimiz çok fazla bundan dolayı kimse çalışmak istemiyor ve iş yükümüz fazla bende çıkmak istiyorum tazminat alabilir miyim ne yapmam gerekiyor

  1. Mustafa bey, madem öyle; maaşın geç ödenmesinden daha iyi bir haklı fesih gerekçesi bulamazsınız. İhtarname göndererek haklı fesih yapabilir ve kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.

 44. Merhaba bir anaokulunda 3 yıldır görev yapıyorum. İşe ilk girdiğimde 2 yıllık sözleşme imzalayacağımız söylendi ama 5 yıl imzalandırıldı. Ve bize kagıt işleri ile uğraşmamak için olduğu söylendi 3 yıldır askeri ücret ile calışıp hiç bir iyileştirme yapılmadı yaz tatillerinde bir buçuk ay ücretsiz izne çıkarılıyoruz sigortamızdan kesiliyor ve maaş alamıyoruz. İstifa etmek istiyorum ama kıdem tazminatı mı da almak istiyorum mümkün müdür ?

  1. Esra hanım elbette mümkündür. Ama durumunuzun özel olarak incelenmesi ve haklı fesih sebepleri bulunarak ihtarname ile fesih yapılması gerekir.

 45. SGK girişi 23/3/2000 ben kıdem tazminatı nı alırsam aynı işte devam etmeme rağmen yıllık iznim yılda bir ay dı bunda bir değişme olurmu yani işten çıktı gibi göstere bilirlermi

  1. Kıdem tazminatınızı alıp aynı işyerinde çalışacaksanız, yıllık izniniz eski kıdeminiz üzerinden devam eder.

 46. Kolay gelsin ben hafta sonu iznimi kullanmak istiyorum ama vermiyorlar nasıl bir yol izlemem lazım haklı olarak iş feshimi sonlandırıp tazminat alabilirmiyim şimdiden teşekkürler

  1. Serdar bey haftanın 7 günü üst üste çalıştırılıyorsanız, evet bu bir haklı fesih nedenidir.

 47. Merhaba; kurumsal bir firmada 2 senedir tasarım asistanlığı yapıyorum. 1 yaşında kızım var ve annem bakıyor. Annem dizlerinden rahatsız olduğu için ameliyat geçirecek ve 1.5 2 ay iyileşme süresi var. Bu nedenle işten ayrılmam söz konusu. Tanzimatımı ve biriken izinlerimin ücretini alabilirmiyim.

  1. Tuğba hanım bu gerekçeyle ayrılsanız tazminat alamazsınız. Ama kullanmadığınız yıllık izinleriniz varsa, bunların ücretinin ödenmesi gerekir.

 48. Merhaba ben 15.02.2017 tarihinde ise girdim asgari ücret ve prim ile kurumsal bir sirkette çalışmaktaydım feto sebebiyle 8 gün göz altı surem oldu is yerine resmi yazi ile durumu bildirdim iş yerim savunmamı aldı bana durumu bildirecekler beni tazminat ödemeden isten çıkarabilir mi

 49. Merhaba,
  Ben enerji firmalarının birinde perakende bölümünde yaklaşık 4 yıl kadar çalıştım fakat mobing uygulandığı için en sonunda istifa ettim 2016 yılının temmuz ayında çıktım . Fakat istifa mektubumdan sonra günlük 2 saatlik iş arama iznimi vermediler bana teklif etmeyi bırak bilgi bile vermediler . Ne tazminat alabildim ne kıdem ne işsizlik . Bununla ilgili zamanaşımı süresi 5 yıl mı yoksa mobingde 1 ay mı ? Nasıl bir yol izleyebilirim ? Kaybetme korkusuyla cesaret edip dava açamıyorum .

 50. Merhaba ben 17.12.2012 sen 28.08.2017 tarihleri arası bir fiil kamu kurumunda taşeronda çalıştım sağlık nedeni ile doktardan 3 defa 7 şer günlük rapor aldım son günümde rapor bitişi ile işimden sağlık sebebi ile istifa ettim işsizlik maaşı bağlandı ancak henüz tazminatımı almadım alabilirmiyim almam için ne yapmam gerekiyor

 51. İşkur teşvik programı vasıtası ile işe girdim. 1 yıllık süre dolunca kıdem tazminatı hakkı kazanır mıyım? İşkurdan gelmem bu duruma engel mi ya da değişkenlik göstermesine sebep olur mu?

 52. Ben iş yerimde anlaşmalı olarak çıktım 2 yıl çalışmıştım ama bana herhangı bir kağıt vermediler işten çıktığına dair bu konu da napmam gerekiyor

 53. Ben 3 yildir ayni yerde calisiyorum gunluk 12 saat ve yillik izin kullanmadan. Haftada kullandigimiz izini maasimizdan kesiyor. Ise girerken hic bir iş sozlesmesi ve bildirge imzalanmadi ve teklif edende olmadi. Lokanta sektorunde yilda 5 veya 10 tl arasinda zam uygulaniyo ama bana 3 yilda sadece 1 kere zam uygulandi suan zam istiyorum verilmiyor soguk mezeci olarak sözlü anlasma yoluyla isa basladim ama farkli dallardada calismaya zorlaniyorum hic bir rizam ve onayim yazili olarak olmadan yapiliyor. Kendi rizamla isten cikmam icin zorlaniyorum sirf tazminat hakkimi kaybetmem icin lutfen yardim edin ne yapmam gerekiyor..

  1. Erdal bey, görünen o ki birçok haklı fesih gerekçeniz var. Bir ihtarname ile haklı fesih yaparak işten ayrılabilir ve kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.

 54. Merhaba.Ben 11 senedir ayni fabrikada calisiyorum.Aylik maas uygulamasi var.Ancak isyerinden hastalik sebebiyle 1 gun izin alsak kesiliyor.Aylik maas uygulamasinda kesilmemesi gerekiyormus.Arkadaslar mudure sorduklarinda yevmiye usulu calisiyorsunuz demis.O zamanda aydaki fazla olan gunleri vermiyorlar.Ben bunlari daha yeni ogrendim.Gecmise donuk noterden hak talep edebilirmiyim?veyahut ucretin tam odenmedigi icin sozlesmeyi fesih hakkim varmi?Nasil bir yol izlemem gerekir?Teşekkurler.

  1. İzzet bey normalde vardır; ama iyi araştırmanızı öneririm. Maaşınız günlük ücret üzerinden belirleniyorsa, tüm haklarınız yanabilir.

   1. Oncelikle teşekkur ederim.Ben maaş turlerinin hepsini arastirdim.Ancak işyerimdeki uygulama aylik usule cok uyuyor ama qydaki fazla gunlerde(31) izinli oldugumuzda kesilmemesi gerekiyor.İsyeri mudurunun yevmiye sozu bana gore tamamen geçistirme ile soylenmis bir soz. O zaman size soyle bir soru yoneltsem.Gecmis senelerdeki fazla olan aylardaki izinlerim icin(4 izin gunum var) ihtar cekebilirmiyim.Haklarimi ogrenmek ve hak kayiplari yasamamak icin sizlerin yardimlarina mecbur ve mutesekkirim.

     1. Geçen sene hammaddr olmadigi icin bu senenin yillik iznini bile kullandirdilar.Bizde mecburen imzaladik.Aksi taktirde ucretsiz izine gondereceklerdi.Suan isyerinde turnike sistemi kurdular.Lavabo icin dahi dakikalari yevmiyeden dusuyorlar.

 55. Taşeronlara verilen kadrolarda emekli olanlar otomatikman sistemden düşecekler. Peki bu emeklilere işten ayrılırken kıdem ve ihbar tazminatı ödenecek mi:

  1. Canan hanım, bu durumda bu işçilere ihbar süresi kullandırılması ve kıdem tazminatlarının ödenmesi elbette gerekir.

 56. kolay gelsin iyi günler emekli oldum 33 yıldır belediye de işçi olarak çalıştım ama belediye kıdem tazminatımı 6 ay da vereceğini söylüyor bu konu hakkında ne yapabilirim

 57. Merhaba,
  13 yıldır çalışıyorum. Son 4 yıldır çalıştığım işyerinden kıdem tazminatı alarak ayrılmam durumumda kıdem tazminatım buradaki 4 yıl üzerinden hesaplanıyor değil mi?
  Asıl sorum; bundan önceki 9 yılda farklı işyerlerinden kendi isteğimle ayrıldığım için hiç kıdem tazminatı almadım. Bu durumda o 11 yılın kıdem tazminatını hiç bir şekilde (örneğin emekli olurken vs) alamayacak mıyım?
  Teşekkürler şimdiden.

  1. Evet Ayşe hanım, daha önceki işyerlerinden kendi isteğinizle ayrıldığınız için tüm yılların kıdem tazminatı yanmıştır. İleride almanız mümkün değildir.

 58. 6 ay önce bir firmada işe başladım. ama beni başka firma ismine geçiş yapmak istiyorlar (sadece firma adı degişikliği var ) çıkışımı verdiler ben bu durumda tazminat hakkımı alamayacak mıyım. başa mı dönmüş oluyorum

 59. 19 yılıık kamu işçiyim maddi sıkıntılarımdan dolayı işyrimden kıdem tazminatımı alıp tekrar aynı iş yerinde çalışmak istiyorum nasıl yapabilirim

 60. Mustafa Bey,
  Çalıştığım kurum işe girdikten altı ay sonra tüzel kişiliği mahkeme kararıyle kalkt. Yönetim Kurulu Karar aldı tüzel kişilk tekrar hakedilirse aynı şartlarla işe almak için. biray sonra tüzel kişilik alındı ve bizler aynı şartlarla işe aiındık. 5 ay sonra tekrar tüzel kişilik kalktı. ve yine iş aktimiz feshedildi. çalışma ve işten ayrılma tarihleri;
  İlk işe giriş 10.12.2016
  işten çıkış 25.07.2017
  2. işe giriş 25.08.2017
  2. işten çıkış 23.01.2018
  bu durumda kıdem tazminatı alabilirmiyim.
  Teşekkür ederim

  1. Merhaba. Toplam kıdeminiz yani çalışma süreniz 1 yılı aşıyorsa, kıdem tazminatınızın da ödenmesi gerekir.

 61. İyi günler. Daha önce 4 aylık iş sözleşmeleri ile ve her sözleşme suremi tamamlayarak gemilerde çalıştım. Geriye dönük 10 yıllık süreçte 3 sözleşme tamamlayarak aynı şirkette en az 1 yıl calismisligim var, fakat farklı zamanlarda sözleşme yenileyerek olması kıdem tazminatı hak etmeme engel olur mu? Teşekkürler

  1. Gürol bey,toplam süreniz 1 yılı aşıyorsa kıdem tazminatı hakkınız var demektir.

   1. 6ay İŞKUR a bağlı 6ayda kurumun bünyesinde toplam bir yıl çalıştım istifa etmemi istediler etmedim.Çıkarmak için haklı gerekçeleri yoktu fakat bir gerekçe sunmak zorunda olduklarını performans eksikliği işe özensizlik vs gibi sebepleri göstererek fesih imzalattılar.Tazminat almaya hakkım var mı?Varsa ne yapmam lazım?

 62. Ben iskura basvurdum bir sirkette calismaya basladm 6 ay iskur uzeri calistim calistigm bu surede sadece sigorta girismz yapildi 6 ay iskur surem bittiktn sonra o isyeri tarafindan 03.07.2017 tarihnden sonra o isverenin personeli olarak aktif calismaya basladik ve ben 16.01.2018 tarihinde askere gidecgim icn sevk belgesini alip isyerine geldim 7 aylik bi sure oluyor ve tazminat hakkin yok dedi bana imza atmam gerekliydi atmadim tam bi bilgi sahibi olup ondan sonra atayim dedim bu calistigm 7 ayin tazminatini varmi alabilirmiyim ?

 63. Merhaba ben güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum yeni çıkan yasayla kartım iptal oldu on beş aydır çalışıyordum beni 22ci madde den çıkardılar bir yıllık izin hakkım bir yıllık kıdem tazminatı ve işsizlik parası alamadım ne yapmalıyım kart iptal olmasaydı diyolar

  1. Gökhan bey 22nci maddeden çıkarıldıysanız kıdem tazminatınızın ödenmesi gerekirdi ve işsizlik maaşı da alabilirdiniz. İşveren farklı bir SGK çıkış kodu bildirmiş olabilir. İşverene bu konuyu sormanızı tavsiye ederim.

 64. Ben özel bir hastanede calisiyorum. Ailemin tek çocuğuyum. 2018 yılında 10 yıllık calisan olacağim. 10 aylık bir bebeğim var. Bebeğime annem bakıyordu. Şimdi Annem de ameliyat olacak. Anneme de bebegimede benden başka bakıcak kimsem yok.Babamda 70 yaşinda fizik tedavi ye gidiyor. Egilip kalkamıyor dizlerinden. Bu durumda işten ayrılıp kıdem tazminatımı alma hakkim var mi?yada iş veren budurumu anlattiğimda bana kidem tazminatimi verir mi?

 65. Merhabalar ben 14 aydır calışıyorum ama bu 14 ayın 2.5 ayı gecirdigim kazadan dolayı raporluydum tazminat alabilirmiyimm

  1. İşçinin raporlu olduğu sürelerin kıdem tazminatına esas kıdeme dahil olması gerektiğini düşünüyorum. Ama aksini iddia edenler de var. Açıkçası, bu konu iş mevzuatında net olarak düzenlenmemiştir.

 66. Bizim işyerinde 10 senedir çalışan bir bayan 3600 ü dolmadığı ve kendi isteğiyle işten ayrıldığı halde tazminatını aldı. Soranlarada 2 yaşında bakıma muhtaç bebeğim olduğundan kıdem tazminatını alarak çıkma hakkına sahibim diyor. Soruyorum böyle bir madde varmı?

  1. Merhaba. Böyle bir madde yoktur. Ama işveren takdir ederse, ödemesinin önünde bir engel de yoktur.

 67. 04.06.2017-31.12.2017 tarihleri arası çalıştıgım firmadan askerlik dolayısıyla işten ayrılırsam bir tazminat hak ede bilir miyim

 68. selamlar üstad,
  1 yılın altında çalışması olan ve iş bitimi nedeniyle çıkışlarda (18 kodlu) bu kişiler tazminat (ihbar ve kıdem) hak ederler mi? NOT: iş bitimi çıkış ama 1 yılın altında çalışma vardır.***
  teşekkürler…

  1. Merhaba. Kıdem tazminatı elbette hak edilmez. İş belirli süreli ise, ihbar tazminatı da gündeme gelmeyecektir. Değilse, ihbar süresi kullandırılması gerekir.

 69. 10.03.2010 yılında asgari ücretli bir işe girdim.işyerinde bir kez iş kazası geçirdim.5 gün işgöremezlik raporu aldım.iş kazasından bir yıl sonra 26.08.2014 yılında başka bir işe girmek için istifa ettim.Bu durumda geçmişe dönük herhangi bir tazminat hakkım var mı?

 70. Merhaba,kidem tazminati ile ilgili,,,
  Ben 5 yıldır kurumsal bir şirkette çalışmaktayim. Askerlik nedeni ile işyerimden ayrilicam. Sevk yerim ve tarihi belli oldu kasim celbi 2.grup
  13 aralikta askerim.Kasim ayini tamamlayıp cikiyim diyordum, Fakat sülüs 2 aralikta cikacak diyorlar. 2 aralikta ciktigim zaman kasim maaşimi baz alinir tazminat için.?

  1. Evet, 2 aralıkta işten ayrılırsanız, aralık maaşınız ne kadarsa, o rakam üzerinden kıdem tazminatının hesaplanması gerekir.

 71. İşveren 3 yıldır çalıştığım iş yerinden beni haklı neden göstermeksizin işten çıkardı
  Fakat bana borcun var diye tazminatımı ve ihbarimi yatirmiyo ne yapmalıyım
  Bana vermiş olduğu primleri işten çıkardığı için tazminat ödememek için borç olarak sayıyor

 72. Merhaba
  Sigorta başlangıç tarihim 21.12.2000 sigortam eksiksiz yattı.
  7 yıldır calıştığım şimdiki işimden istifa etsem tazminatımı alabilirmiyim. Bu şekildecalamaz isem 2007 yılında 15 ay askerlik yaptım.
  08.09.1999 tarihi için askerlik borçlanıp tazminatımı alabilirmiyim.

  1. Askerliğiniz sigorta girişinizden sonra olduğu için, sigorta başlangıcını geri çekmez. 15 yıl ve 3600 günden faydalanamazsınız.

 73. Mustafa bey kolay gelsin, yaklaşık 5 aydır birleşik Arap emirlikleri abu dhabi de çalışmaktayım, bi iki aya kadar daha işimiz var burada, firmamız Türk firması ayrıca ilk geldiğimizde turist vizesiyle geldik yaklaşık bir ay sonra bu ülkeden oturum izni onayı aldık ve hala çalışıyoruz, hiçbir şekilde sözleşme yapmadan çalışıyoruz maaşlarımızda ödeniyor, iş bitiminde yada gitmek isteyenler önce buranın kimliğini teslim edip sonrasında bütün alacaklarımı aldım diye imza atıp alacaklarını alıp gidiyor, benim demek istediğim bizim bilmediğimiz haklarımız var mı varsa nedir? İş bitimi giderken tazminat yada yıpranma adı altında belli bir miktar veriliyor mu sonuçta ağır işte çalışıyoruz, konu ile ilgili aydınlatırsanız sevinirim saygılarımla

  1. Baran bey, kıdeminiz 1 yılın altında kalırsa kıdem tazminatı alamazsınız. İşiniz belirli süreli ise ihbar tazminatı da olmaz. Dolayısıyla varsa, ödenmemiş ücret alacaklarınız dışında başka bir hakkınız bulunmamaktadır.

 74. İyi çalışmalar ben 13 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum iş yerinde çalışma arkadaslarindan birisinin ailesi babamı bicakladi ve ben işverenle konuştum onu cikaracaz dedi ama çıkarmadılar ve ben kendimi zor tutuyorum onunla kavga etmemek için işten ayrilacam tazminat alabilirmiyim

  1. Sadık bey, açıkçası bu gerekçeyle işten ayrılırsanız tazminatınız yanabilir. Tazminat alarak işten ayrılmayla ilgili danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Sitemizdeki canlı destek hattından bize ulaaşabilirsiniz.

 75. Özel sektorde calisiyorum 1.5 yili askin is sözlesmesi yapmadilar bana . sehir disina gidiyoruz surekli 10 gun dönmuyoruz sehirdisindan sehir disinda calisitigim an benim sadece kalacak yer ve yemek masrafini karsiliyor sirket .yeni dogan cocugum oldugu icin sehir disinda calismak istemedigimi bildirerek isten ayrildim kidem tazminati alabilirmiyim

  1. Ramazan bey, buna buradan cevap vermemiz zor. Birçok ayrıntıyı da bilmemiz gerekir. Canlı destek hattından ulaşarak yardım alabilirsiniz.

 76. 2 yıldır işyerinde çalışıyorum üniversite kazandım hem çalışıp hem okula gidemiyorum haklı nedenlere kidem tazminati alabilirmiyim 21 yaşındayım 2 yıldır çalışıyorum noterden ihbarname çekip kidem tazminat alabilirmiyim okulum 3 gün gidemiyorum izin vermiyolar

 77. merhaba.4 yildir ayni yerde calisiyorum .babamin vefati ile annem yanliz kaldi memlekete dönmek icin çıķış istigorum .tazminat alabilirmiyim

 78. Merhaba Mustafa bey,SGK başlama tarihim 16.09.1991 olarak geçiyor 6822 gün kaydım var ve yaklaşık 11 yıldır ayni işyerinde çalışıyorum.Artık bu işyerinin benim için bir gelecek oluşturmayacağını düşünerekten istifa etmek istiyorum.Hangi istifa şartları altında kıdem tazminatı alabilirim ve istifamı sözel olarak yaptım ve işverenimin bilgisi var. Bu sözel bildirim ihbar başlangıcı olarak kabul edilir mi yoksa SGK dan yazılı olarak mı ihbar etmeliyim ihbar süresi başlangıcı olarak? ihbar süresi hesaplaması 8 hafta gözüküyor daha uzun olabilir mi?
  Bilgi ve yardımlarınız için teşekkür ederim

 79. merhaba,

  Ben çalıştığım işyerinden mecbur sebep ile ayrılmak zorunda kalıyorum.Sebebi ise 14 aylık çoçuğum var ve kayınvalidem çoçuguma sağlık sebeblerınden oturu bakamıyor.Çalıştıgım sirkete bu durumu bızzat anlattım ve borcum da var bu durumda bu bir haklı sebeb değil midir tazmınat almak ıcın zaten 1400 lira para alıyoruz bakıcıya mı verıcez onuda işten ayrılmak ve cocuguma bakmak zorundayımm.Nasıl bir yol ızlemelıyım lütfen yardımcı olun.Sonuçta ortada bır cocuk var ben gurbette yasıyorum esım ıle bırlıkte teseskkurler

 80. kolay gelsin mustafa bey size sorum bir kamu kurumunda özel güvenlik olarak 3 yıl ve sonra 3 yıl olarak sözleşme imzaladık ikinci üç yılın bitmesine 11 ay var ama kurum bina değişikliğine gidiyor ve gitti yerde özel güvenlik ihtiyacı olmayacağı söylendi ve ihtiyacı olan başka ildeki aynı kuruma göndeririz yani bir nevi tayin edilirsiniz siz istemesseniz bu teklifi istifa edersiniz dendi. başka ile gittigimizde işin sürekliliğinin devam etme garantisi yok oldugu için istifaya zorlanıyoruz anlaşılan sizce nasıl bir yol izlemeliyiz. başka bir yere gittigimizde 11 ay sonra sözleşme yenilendiginde bizim mevcudumuz yeterli siz fazlasınız denilip sözleşmeye tabi bırakılmadıgımızde ne yapabiliriz dava açabilirmiyız yada şimdi dava açablirizmiyız

 81. Merhaba Mustafa bey ben 34 aydır turkcellglobal bilgide çalışıyorum. Sözleşmemiz 34 aylıktı şimdi 24 eylülde son bulacak ve bize hiç bir şekilde kıdem ve ihbar tazminatı verilmeyeceği söylendi. Sizce hakkımızı aramalımıyız?

 82. selam aleyküm mustafa bey boyle bir bilgi flatformu actığınız icin tesekkur ederiz size soyle bi sorum olacak ben bir insaat santiyesinde 14 aydır calisiyorum ama aynı santiyede ilk sgk girisim ana firma iki gun sonra sgk taseron firmaya gecti 11 ay sonra tekrar ana firmaya gecis yapil son geciste 5 gunluk bir bosluk var bu durumda kıdem tazminati hakkim varmidir simdiden tesekkurler

  1. Merhaba Cüneyt bey. Kağıt üstünde kıdem tazminatı hakkınız yok gibi görünse de, işten ayrıldığınızda tazminatınız ödenmezse dava açabilir ve bu firmalar arasında organik bağı ortaya koyabilirseniz toplam kıdeminiz bir yılı aşacağı için kıdem tazminatı alma hakkınız olabilir.

   1. tesekkur ederim mustafa bey taseron firma ana firmanin kendi isinin kaba isini yapti ana firmanin alt taseronu yani

 83. merhaba Mustafa bey ;

  ilk işe giriş : 17.08.2000
  prim gün sayısı : 5500

  kıdem tazminatı hakkım var mı ? yoksa ne zaman ve ne şartlarda olgunlaşır ?
  şuan ki iş yerinde çalışma sürem 10 yıl kadar…

 84. Merhaba Mustafa Bey
  Biz Çalışanlar Ve Mağdur olanlar için böyle bi sayfa açıp bize yardımcı olduğunuz için Teşekkür Ederim Benimde Bi Sorunum Var Yardımcı Olursanız Çok Sevinirim
  2 sene 4 ay bi iş yerinde çalıştım iş sözleşmesi vs falan hiç bişey yapılmadı
  İşe girdikten 5 ay sonra zorla baskı yapa yapa sigorta yaptırttım ( Tabi 6 ay Sonra Geri Çıkışımı yapmışlar ) ilk işe girdiğimde sigorta ve sözleşme olmadığı için girişim resmî olarak Yok ve çıkışımı yaptığımda çıkış kağıdı vs bişeyde imzalamadım fakat elimde irsaliyedir makbuzdur vs vs bu iş yerine ait o tarihte resimlerim var ( evrak resimleri ) bu resimlerle işe giriş ve çıkış tarihini kapsıyor ben bu resimleri O iş yerinde o tarihler arasında çalıştığıma dair Delil olarak Sunabilirmiyim ?
  Tazminat İstedim Sözlü olarak karşılıklı anlaştık fakat paramı vermediler Ve Aradan Yaklaşık 5 ay geçti günden güne sallayıp duruyor
  Şimdi Tazminatımı almak için ne yapmam gerekir kafama göre işçi mahkemesine mi gitmeliyim veya avukat aracılığıylamı gitmeliyim ne yapacağım bilmiyorum yardım ederseniz sevinirim

 85. 12 senedir özel bir şirkette çalışıyorum. Yaklaşık 7 senedir Avrupa yakasında sorumluluğunu yapmış olduğum 6 mağaza, Trakya bölgesin de 2 mağaza, Karadeniz bölgesinde 5 mağaza, Doğu bölgesinde ise 3 mağaza toplamda ise 16 mağaza mevcuttur. Çalışma koşulu olarak ayda bir sefer yada 2 ayda bir sefer olacak şekilde Karadeniz, Trakya ve Doğu bölgelerinde ki mağazalara seyehatler düzenlemeye çalışıyorum lakin bu durum kış dönemlerinde hava muhalefetleri sebebi ile ilgili şehirlere seyehat düzenlemeyi bıraktım. Diğer kalan zaman zarfında ise her hafta istanbulda ki 6 mağazaya ziyaretler düzenliyorum. 

  01.01.2018 tarihi itibariyle bölge değişikliği olacağı yönünde yazılı tebliğde bulundular lakin hangi bölge olduğunu beyan etmediler. Daha önceki sözlü beyanları Anadolu yakası Bursa ve Balıkesiri kapsayan bölgeye geçeceğim yönündeydi. Muhtemelen bu bölgeye verecekler. Bölgede Balıkesir, Bursa, İzmit, Adapazarı, Sakarya, hariç İstanbul içinde toplamda 12 mağaza mevcut. Hafta genelinde bu mağazaları ziyaret etmem gerekiyor. Diğer taraftan bağlı bulunduğum yöneticinin araç ehliyeti olmadığı için beni şöförüymüş gibi kullanıyor kendi özel yazlığına eşya taşıtıyor, yazlığına gittiğimizde yemek masasına zorla oturtup masada fotoğraf çekiyor. Sanki ben isteyerek gitmişim gibi göstereceğini düşünüyorum. market, gıda, fatura ödeme ve bilumum şahsi işlerinde ve evine yaptığı lışverişlerinde beni kullanıyor. Üstüne üstlük sahadaki işleyişler ile alakalı sana güvenimiz tam sözlerine itimat ediyoruz dendiği halde sahadaki mağazalara gidip benim çalışanlar ile aramda bir sıkıntı bir tartışma olay ve buna benzer bir durumun olup olmadığını sorguluyor. Taktir edersinizki iş yerinde karşılıklı güven herşeydir fakat bunun aksine hareket eden yine kendileri vukuu bulan bu durumu personelimize yazılı tutanak altına alıp imzalattırdım. Bu delil sayılırmı? Resmen ayağımı kaydırmaya çalışıyorlar. Psikolojim bozuldu, sağlığımdan oldum, araç kullanmaktan boynumda fıtıklar oluştu, sol dizim de ağrılar mevcut, artık iş yapamaz hale geldim.

  Size sormak istediğim soru şu. Ben Avrupa yakasında haftada 6 mağaza ziyaretinde bulunurken şimdi bu sayı Balıkesir, Bursa, İzmit, Sakarya’da bulunan mağazalar hariç haftada rutin ziyaret etmem gereken sayı olarak 12 mağazaya çıkıyor. Alınan bu aksiyon neticesinde çalışma koşullarımda ağırlaşma söz konusu oluyormu? Rotasyona itiraz etmem söz konusu olursa bana mobing yapıp yıldırma politikası uygulayarak işimden istifa etmeme zorlanacağımı düşünüyorum yada mevcuttaki sorumlusu olduğum mağazalardaki eksiklikleri alehime kullanıp yetkinliklerde ki yetersizliğimden dolayı (tazminatsız) işten çıkartacaklarını düşünüyorum. İşimede devam etmek istiyorum lakin çok zorda kalırsam tüm haklarımı alıp çıkabilirmiyim. Ne yapmam lazım. Yardımlarınıza ve yönlendirmelerinize çok ihtiyacım var. 

  İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.

  Saygılarımla.

  1. Merhaba Burak bey. Uzun bir soru sormuş olsanız da, kısaca cevaplamam mümkün. Üstünüzün, sizin şubelerle ilişkinizi irdelemesi size her hangi bir hak vermeyecektir. Mahkeme bunu büyük ihtimalle, ast-üst ilişkisi çerçevesinde mümkün görecektir. Benzer şekilde, size yeni şubelerin verilmiş olması, iş sözleşmenizde buna peşinen onay vermişseniz, mümkündür. Bu durum sizin işinizi ağırlaştırsa da, önceden verdiğiniz onaylar sizi bağlayacaktır.
   Peki ne yapabilirsiniz? Başınıza bir iş gelmesi ihtimaline karşın, size işyerindeki diğer uygulamalara bakarak iş kanununun genel hükümlerine aykırı bir uygulama varsa, bunu gerekçe göstererek fesih yapmanızı öneririm. Aksi takdirde sıkıntı yaşayabilirsiniz.

 86. İyi günler mustafa bey ben bi fabrikada çalısıyorum yaptığım iş örme işi işler durduğu an beni tekstile depoya yada kompresör dairesine indiriyolar ama ben girerken böyle bişey imzalamadım kompresör dairesi bozuluyor direk motorunu sökmeye biz işçileri indiriyolar bu normal biseymi ustanın dediği laf bu kapidan giriyosaniz her isi yapacaksiniz ben bu yüzden işi bırakmayı düşünüyorum kıdem tazminatımi alabilirmiyim eğer alabiliyosam bu şekilde işverene yazılı kağıtla sunmam gerekir yoksa mahkeme ilemi alabilirim bide çalışma saatlerimiz gündüz 11 saat yarım saat yemek molası gecede 13 saat çalışıyorum 1 saat yemek molasi hafta sonu 2 gun tatil 45 saati geçmekte 2.5 senedir bu şekilde çalışmaktayım bi hak talep edebiliyomuyum yardımcı olun simdiden teşeķķürler

  1. ”ustanın dediği laf bu kapidan giriyosaniz her isi yapacaksiniz…”

   Merhaba. Yukarıdaki gibi cümleler kuran bazı kraldan çok kralcıların, vakti zamanında bir iş kazası dava duruşmasında yaşlı gözlerle el pençe divan durarak hakime yalvardıkları anlar geldi aklıma… Neyse, konumuza dönelim;
   İşyerinizde bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu, iş sağlığı uzmanı var mı? Konuyu önce yazılı olarak onlara iletiniz. Çözüm olmazsa veya tatmin edici bir cevap gelmezse iş akdinizi haklı sebeple feshedebilme şansınız olur.

 87. İyi günler mustafa bey ben bi fabrikada çalısıyorum yaptığım iş örme işi işler durduğu an beni tekstil depo veya kompresör dairesine indiriyolar ama ben girerken böyle bişey imzalamadım kompresör dairesi bozuluyor direk motorunu sökmeye biz işçileri indiriyolar bu normal biseymi ben bu yüzden işi bırakmayı düşünüyorum kıdem tazminatımı alabilirmiyim eğer alabiliyosam bunu bu şekilde sigortayami sunmam gerekir yoksa iş verenemi şimdiden teşeķķürler

  1. Suat bey iş sözleşmesi imzaladınız mı? Sözleşmede yapacağınız iş belirtiliyor muydu? Eğer sözleşmenizde yapacağınız iş açıkça yazmıyorsa ve sizi İş Kanununun öngördüğü diğer kurallara uygun olarak çalıştırıyorlarsa, işinizin zor olduğunu söylemem gerekir.

   1. iyi aksamlar mustafa bey, ozel bir okulda 2015-2016 ogretim yılında ekim ile haziran ayları arasında, takip eden 2016-2017 ögretim yılında 1 eylül-31 temmuz tarihleri arasında ders saat ucretli ogretmenlik yaptım. 2.sozlesme bitiminde tesekkur ederek onumuzdeki yıl benimle calısmak istemedikleri soylendi. son sözleşmemde 12 aydan kısa süreli oldugundan kıdem tazminatı hakkım olmadıgı soylendi. iş mahkemesine basvursam sonuc ne olacaktır? cevap için tesekkurler.

    1. Erdal bey, belirli süreli iş sözleşmelerinde zaten kıdem tazminatı olmaz. Ancak bunun arka arkaya yinelenmesi halinde zincirleme iş sözleşmesi gündeme gelir ve kıdem tazminatı alınabilir. Şu yazımı değerlendirdikten sonra tekrar sorunuz olursa, cevap vermeye çalışırım.

 88. Bir işyerinde 3 yıl bir fiil çalıştıktan sonra iş akdimi feshettigim zaman kıdem tazminatı ve ihbar hakkımı alabilir miyim

  1. Hüseyin bey, işyerinde kaç yıl çalışmış olursanız olun, istifa ediyorsanız kıdem tazminatı alamazsınız.

 89. Merhaba kolay gelsin . Ben 5 yıldır bir site projesinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Bu sene çalıştığım firma sözleşme site ile yapmadı bulundum il ve ilçe yerlerinde firmanın başka projesi yok. Herhangi bir tutanak bu güne kadar tutulmadi bana . Kıdem tazminatı alabilirmiyim bu hallede. Yada firma bize sizi diğer illerdeki projeye alacaz biz gitmek istemiyoruz. Çünkü aliemiz burda ikamet de burda en yakın yer bize 500 km. Şimdiden teşekkür ederim.

 90. Merhaba Mustafa Bey,
  Umarım iyisinizdir!
  Ben 7 yıldır bir Tekstil fabrikasında Müşteri Temsilcisi olarak çalışıyorum, ilk sigorta girişinden bu yana 15 yıl geçmiş ve toplam sigorta prim günü sayısı 4600 gün olan biriyim… 2014 yılında ve 2016 yılının Aralık ayında olmak üzere 2 kez Kıdem Tazminatımı aldım, 8 hafta önce patronuma haber vermek suretiyle 31 Temmuz Pazartesi günü işi bırakıyorum. Daha önce de belirttiğim gibi, Aralık 2016’da Kıdem Tazminatımı almıştım, o tarihten bu yana geçen yaklaşık 8 aylık Kıdem Tazminatını alabiliyor muyum?
  Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim.
  İyi çalışmalar,
  Ozan.

  1. Ozan bey, hem kıdem tazminatı alıp hem çalışmaya devam ettiğinize göre, kanaatimce alabilirsiniz. Ama bu kez de, teknik bir konu olsa da, size ödenen kıdem tazminatlarının avans olarak değerlendirilmesi ve faizinin istenmesi gündeme gelebilir. Şu yazımı okumanızı öneririm.

 91. Selam ben 20 yildir calisiyorum iytiyacim oldugu icin. 20 yil tanzimatimi alabilirmiyim calisir halde

 92. Mustafa Bey merhaba
  Ben doğum iznimi kullandım, ardından 6 aylık ücretsiz iznimi kullanıyor durumdayım. Ardından da süt iznim ve yıllık iznimi kullanmak için dilekçe verdim iş yerine. Ve bütün izin haklarım bitince yarı zamanlı çalışma hakkımı kullanmak istediğimi belirttim ama bana 6 aylık izin hakkımı kullandığım için, bunun olmayacağını söylediler. Bu doğru mudur? Bu durumun benim kanunî hakkım olduğunu biliyorum. Buna itiraz ettiklerinde benim tazminatlı çıkışım mümkün olur mu?
  (Ayrıca diğer sormuş olduğum sorulara cevap verdiğiniz için teşekkür ederim).

  1. Merhaba Özge hanım. Analık izni, doğum sonrası ücretsiz izin, yarı zamanlı çalışma ve kısmi süreli çalışma birbirinden farklı ve birinin kullanılması diğerini olumsuz etkilemeyen haklardır. Yani, zamanı geldiğinde yarı zamanlı çalışma hakkınız bulunmaktadır. Bu talebi yazılı olarak bildirmenizin ardından, işverenin tepkisine ya da işlemine göre tavır almak gerekir. Böyle bir aksilik olursa, buradan yazmanız yeterli olacaktır. Yine yardımcı olmaya çalışırım.

 93. Merhabalar, Ben 7 yıldır aynı iş yerinde çalışmaktayım. sigorta girişim 2004 prim günüm 3650. işverenle problem yaşıyoruz. sürekli baskı altındayım. kendi isteğimle ayrılırsam kıdem tazminatımı ne zaman almaya hak kazanabileceğim. mobbing yazınızı da okudum. ispat için belgem yok. sürekli bağırma aşağılama var. bunu nasıl ispat ederim. şahit mi gereklidir. ve şahit olan kişi işyerinden bir arkadaş olsa o kişi işinden olur mu?

  1. Ayşegül hanım, ilgili yazımı da okumuşsunuz. Mobbing zorlu bir süreçtir ve ispatı zordur. Yine de işler dayanılmaz hale gelirse, bu nedenle işten ayrılmak kaçınılmaz olabilir. Bunun yerine, mümkünse daha somut gerekçeler aramanızı öneririm.

 94. merhaba mustafa bey..Benim sorum şu olacak.Kardesim agir yatalak hasta oldu bakacsk kimsemiz yok ben onun yatalak hasta ve bakima ihtiyaci olduguna dair rapor alip isyerime verip isten ayrilirsam tazminattim hakkim olurmu.4bucuk yildir calisiyorum.cevabiniz icin simdiden teskkurler

  1. Dilek hanım, ne yazık ki böyle bir gerekçe, kıdem tazminatı almanız için yeterli değildir. Çok geçmiş olsun, Allah şifa versin.

 95. ilk işe başlama : 01.04.1999
  Toplam prim gün sayısı: 5570
  son iş yerindeki çalışma sürem halen devam etmekte 1,5 yıldır. bu durumda şuan çalışmakta olduğum iş yerimden kendi isteğimle ayrılmak istesem kıdem tazminatı alabilir miyim?

  1. Evet, SGK’ya giderek 15 yıl ve 3600 gün yazısı alıp işverene verebilir ve işten ayrılabilirsiniz.

   1. Cevap için teşekkürler.
    15 yıl ve 3600 günün aynı iş yerinde olması gibi bir mecburiyet var mı?

    1. Rica ederim. Hayır, önemli olan ilk sigortalılık tarihinden itibaren 15 yıl geçmiş olması ve toplam en az 3600 gün prim olmasıdır.

     1. cevaplar için teşekkürler fazla oldum ama son bir sorum daha var.
      normalinde ilk sigortalılık tarihim: 16.01.1996 ilk çalışmaya başladığımda ssk kartımı almıştım ama işyeri primleri ödemediği için görünmüyor.
      sonraki prim ödeme 01.04.1999 bu aradaki süreyi nasıl kazanabilirim.

 96. Merhaba Mustafa Bey
  Benim 3900 prim günüm var. 4500 prim günümün geri kalanını isteğe bağlı ödemek istesem Bağkur’ a mı ödemem gerekiyor? Birde isteğe bağlı var mı?

  1. Özge hanım, bu şekilde isteğe bağlı ödeme olmaz. Çalışıyor olmanız gerekir. Ya işyeri açmalısınız ya da bir yerde fiilen çalışmalısınız.

   1. Evden çalışıyor olsam, isteğe bağlı olabiliyor mu? Ve de isteğe bağlı olduğunda ödemeleri bağkur üzerinden mi yapmam gerekiyor?

 97. 11 aydır aynı işyerinde çalışıyorum işmiz bitti firma çıkışa yolladı bir hak talep edebilirmiyim

 98. Merhaba benim sorunum çalıştığım işyerinde imzam ve bilğim dışında ikinçi bir firmaya girişim ve SSK prim eksik yatırılması puan tazminatı alamıyorum ne yapmalıyım

 99. İşyerinde 5 yıldır çalışıyorum kendi isteğimle ayrılıyorum bi hafta önce söyledim ayrılacağımı SSK mı aldığım maaş üzerinden yatmıyor ayrıca çalışma saatlerimiz çoktu ve mesai yoktu bunlara sebeb bi tazminat hakkım doğarmı

  1. Uğur bey, böyle sebepleriniz varsa istifa etmeyin. Bunları gerekçe göstererek haklı fesih yapın ve haklarınızı talep edin.

 100. 1- Bir temizlik firmasında 1 yıldır çalışıyorum. Sigortam düzenli yatıyor fakat iş sözlemem yok. Bu durumda kıdem tazminatı hakkım var mı?
  2- Kıdem ve ihbar tazminatı birlikte mi hesaplanır yoksa birbirinden ayrı mıdır? 30 gün önceden istafa yazarsam ihbar tazminatı hakkım mı doğuyor?

  1. Merhaba.
   – Sözleşmenin düzenlenmemiş olması, haklı fesih sebebi değildir. Kıdem tazminatı alamazsınız.
   – Zaten 4 hafta öncesinden bildirimde bulunmanız gerekir. Bu bildirimi yapmazsanız, ihbar tazminatı ödemeniz gerekir. İş sözleşmesini fesheden tarafın ihbar tazminatı alma hakkı yoktur.

   1. Peki iş sözleşmesi zorunlu mudur? Yani firma bana iş sözleşmesi yapmakla yükümlü müdür?
    İşyerinde müdür tarafından mobbinge maruz kalmaktayım. Bu durum ne yapmalıyım? Haklarım nelerdir? Herhangi bir tazminat alabilir miyim?

   2. Sözleşme olmasa bile işten haksız yere çıkartıldığımda kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıyor muyum?

    1. Kıdem ya da ihbar tazminatı için illa iş sözleşmesinin olması gerekmez. Sözleşmenin olmadığı yerde, İş Kanununun genel hükümleri esas alınır Onur bey.

 101. Merhaba

  Bir kurumda aralaıksız 9 yıldır görev yapıyorum. Ekders ücretli görevlendirilmesiyle aralıksız 30 gün üzerinden maaşım yatıyor. Fakat izin yapamıyoruz. 9 yıldır. Bu yüzden işten ayrılmak istiyorum. Kıdem tazminatı alabilirmiyim. 170i aradım ama bu durum haklı fesih sebebi değil diyor. Ne yapmam gerekiyor. Nasıl bir yol ilzemeliyim. Noterden bu haklarımı isteyen bir ihtarmı çekmeliyim

  1. Merhaba. Hakan bey izin kullanmamak en doğal fesih sebebidir ama siz öğretmenseniz, yazın zaten tatil yapmıyor musunuz? Bir de kamu kurumlarında mı çalışıyorsunuz yoksa özel sektörde mi?

   1. Bizim durumumuz biraz farklı aslında. Evet kamu kurumunda usta öğretici görevi tanımıyla çalışıyoruz, fakat olul biriminde değil otelin uygulama oteli biriminde. Halk eğitimde ki usta öğreticiler gibiyiz ama onlar yazın tayil yapıyor halk eğitim kapalı olunca ama bizler yılın tamamında otel 7-24 saat hizmet ettiği için çalılmaktayız. 5 gün çalışıyoruz 2 gün izin yapıyoruz ve ek ders ücretine göre maaşımızı alıyoruz. Sigortamız 30 gün üzernden yatıyor. Sadece işsizlik kesilmiyor. Fakat 4A sigortalı bir iş gibi devlet kurumunda çalışsamda ücrrtim devlet tarafından veriliyor. Yıllık iznimizi kullanmak istediğimizde siz zaten ekder saat ücreti üzerinden maaş alıyorsunuz bu yüzden sizi çıkartamayız çıkarsanı maaşınızdan kesilir deniyor. Bu sebeplede 9 yıldır yasal olarak izin kullanmadım. 170i arıyorum. Bu sebeple tek taraflı gesih kıdem için hak değildir diyor. Nasıl hak teşkil etmiyor onada anlam veremedim. Ayrıca ilk 4 yıl 1 gün fazla çalışmalarımızıda vermediler. Sonrasında ise maaşımın günlük tutarının 3/1 olarak vermeye başladılar. Son 3 senedir düzeldi ama bu sistemsiz düzene dayanamayıp notere gidip tek taraflı fesih etmek istiyorum. 9 yıllık emeğimi alamamaktan çekiniyorum

    1. Hakan bey, size yanlış bilgi vermek istemiyorum. Halk eğitimdeki usta öğreticiler, bildiğim kadarıyla 4857 sayılı İş Kanununa tabi değil. Kıdem tazminatından bahsedebilmemiz için, her şeyden önce 4857 sayılı yasaya tabi olarak istihdam ediliyor olmanız gerekir. Bu konuda eminseniz, yıllık izin her işçinin hakkıdır ve kullandırılmaması kesinlikle bir haklı fesih sebebidir. Ayrıca, fazla mesai ve benzeri ücret alacaklarınız için dava açarsanız
     , dava açtığınız tarihten itibaren geriye dönük en çok 5 yıllık ücretlerinizi alabileceğinizi de hatırlatırım.

 102. Merhaba Mustafa bey ben 4.5 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum geçen yıl bel fıtığı ameliyatı oldumiişim oldugunca ağirdi ve ameliyatdan sonra benim görev yerimi degistirdiler yanlız yine fazla oasa da çalışma koşulları yinede ağır ve ben is yerimi hastalığımdan dolayi birakmak istiyorum nasil bi yol izlemem gerekiyor tazminat alabilmek için ayrıca bu iş yerimden hastalığımdan dolayi ciktigimda başka bir is yerine başladığımda sigorta konusunda herhangi bir sıkıntı olur mu

 103. 2002 9. ay girişliyim.4942 prim gün sayım var.istifa edersem tazminat alabilirmiyim?teşekkürler

 104. Merhaba,
  Ben 2004 sigorta girişliyim. Şu anda çalışıyor olduğum iş yerinde 2007 Mart’tan itibaren çalışıyorum. 3900 prim günüm var. Ekim itibari ile doğum iznine ayrıldım ve sonrasında da 6 aylık ücretsiz izinlerimi kullanıyorum. Ama sonrasında da işe başlayamayacak durumdayım. Bu durumda istifamı vermiş olsam, kıdem tazminatımı alabilir miyim? (Şimdiden teşekkürler).

 105. 26.04.2017 tarihinde isyerimde çalışırken nakliyeci firmanın şoförü bna bıçak çekti bnde güvenliğe bildirdim basimizdaki müdür bi daha güvenliğe giderseniz sizi işten çıkartırım dedi ve bu olay sonrasında şoförü 1 ay kadar bizim bölgeye sokmadılar daha sonrasında tekrar gelmeye başladı bnde basim belaya girmesin die suanda çıkış dilekcemi verdim fakat daha 10 buçuk aylık isciyim herhangi bi tazminat alabilir miyim

  1. Orhan bey kıdeminiz bir yılın altında olduğu için alamazsınız. Varsa, maaş alacaklarınız dışında bir hakkınız bulunmamaktadır.

 106. Ben 3 yıl özel şirkette çalıştım ancak ihale bittikten sonra maaş veremez oldular sürekli ücretsiz izin kullandırdılar, konuşmamız sonucunda sözleşme bitimi diye çıkışımı gerçekleştirdiler. hala maaşımı alamıyorum. hatta parayı tam almam gereken tutarda yatıracaklarını fakat kıdem tazminatını henüz alamayacağımı tam yatan tutardan sadece geriye dönük maaşımı almamı geri kalanı da iade etmemi kıdem tazminatını da daha sonra ellerine para geçince verebileceklerini söylediler. bu durumda ben tam yatan paradan tam hakkımı mı almalıyım yoksa kıdem tazminatımı sonra verme ihtimallerini düşünerek geri iade mi yapmalıyım?

  1. Merhaba, işyerine güveniyorsanız onları dinleyebilirsiniz. Ama ben olsaydım aldığım parayı iade etmez ve kalan haklarım için de dava açardım. Zaten hakkınız olan bir şey için neden pazarlık yapıyorsunuz ki?

 107. Merhabalar,öncelikle ilginiz için tşkler.Ben yaklaşık 9 yıldır özel bir firmada çalışmaktayım.Bu firmanın merkezi başka bir şehirde.Biz bölge müdürlüğündeyiz.Firmayla bir sorunum yok.Maaş,ikramiye,prim vb.haklarımızı aksatmadan verirler.Fakat işyerinde yeterli disiplin yok ve bazı insanlar çok saygısız.Amirlerimiz olacak kişiler bu durumu dizginleyecek otoriteye sahip değiller.Geçen hafta bi arkadaş üzerime yürüdü ve tutanlar olmasa bana vuracaktı.Ama müdürümüz çok otoritesiz ve bu tür saldırıları umursamıyor.Üstüne üstlük muhasebeci işinin %80 ini bana yaptırıyor.Ben bu sorumluluğu istemediğim halde müdür de bahaneler ileri sürerek bu duruma göz yumuyor.Acaba istifa halinde tazminat almanın bir yolu var mıdır ya da bununla ilgili dava açsam süreç nasıl işler?Bu davayı kazanma şansım var mıdır?İyi günler dilerim.

  1. Seval hanım, anladığım kadarıyla somut bir gerekçeniz yok. Bu durumda işiniz zor. Yine de şansınızı denemek isterseniz, mobbing’e dayanmanız gerekir. Bunun da ne kadar zor bir süreç olduğunu daha önce yazmıştım. O yazıma göz atabilirsiniz.

 108. Merhaba, 7 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum. Annem ve babam başka bir şehirde yaşıyorlar ve babam hasta-bakıma muhtaç. Babamın hastalığını ve bakıma muhtaç olduğunu tedavisi dolasıyla yanıma getirmeyeceğim için benim onların bulunduğu şehre taşınmam gerektiğini gerekçeleriyle Şirketimden kıdem tazminatı talep edebilir miyim? Kabul etmezlerse mahkeme yoluyla dava açsam olumlu sonuç alır mıyım? Teşekkür ederim, iyi günler

 109. İyi günler, öncelikle yardımlarınız için teşekkürler. Bir işçi şubat ayında sgk dan kıdem tazminatına esas yazıyı alıp noter aracılığıyla iş yerine ihtarname gönderiyor ve işi bırakıyor ama işveren bugüne kadar hala çıkışını yapmamakta ve primini ödemektedir. bu işçi kıdem tazminatı hak etmiş sayılır mı?(çıkışı olmadığı için kafamda soru işareti kaldı) teşekkürler, iyi çalışmalar…

  1. Merhaba, öncelikle güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz.
   İşçi kıdem tazminatını haketmiş sayılır. İşçi doğru olanı yapmış. Bir an önce işverenin harekete geçmesi gerek (Yasal ödemeler, SGK çıkış vb.)

 110. MERHABALAR, BEN YAKLAŞIK 2 SENE KADAR BİR FİRMADA ÇALIŞTIM ASKERLİK NEDENİ İLE İŞTEN AYRILIP TAZMİNATIMI ALDIM. ASKERLİK DONUSU TEKRAR AYNI ÇALIŞTIĞIM YERE BENİ İŞE ALMALARI İÇİN GİTTİM LAKIN ALMADILAR, BU DURUMDA TEKRAR BIR TAZMİNAT AÇMA HAKKIM VARMIŞ SANIRIM NASIL BİR YOL İZLEMEM GEREKİYOR TAZMİNAT DİLEKÇESİNE NE YAZMAM GEREKİYOR YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRM KOLAY GELSİN

 111. öncelikle merhaba iyi günler…
  26 aydir izmir Tüpraş rafinerisinde bir taşeron firmada görev yapmaktayim ihale usulu calisan bir firma ve 3 yil once 1+1+1 seklinde devam etmekte. 1 yildir maaslari odeme konusunda aksakliklar yasandi bankaya 1000tl para yatirip maas aciklamasi girmek gibi ve maasin diger geri kalan kismini elden vermeleri gibi mesai ucretlerini elden veriyorlardi haftalik 45 saati gecirip mesai ucreti verilmiyordu agi verilmiyordu bir de simdi ben daha iyi şartlarda bir is buldum ve cikarken tazminatimi istedim bana sen kendin ciktigin icin tazminat veremeyiz dediler sizce hakkim olan kidem tazminatimi alabilirmiyim alamazmiyim simdiden tesekkur ederim

  1. Mehmet bey, aslında işten ayrılırken ihtarname çekerek ve çıkış gerekçenizi de belirterek ayrılmalıydınız. Yine de geç değil. Dava açar ve yukarıda bahsettiğiniz durumları mahkemede ispat edebilirseniz, haklarınızı yine de alabilirsiniz.

 112. Merhabalar,3 yıldır çalıştığım kurumdan evlilik sebebi ile ayrılacağım ve kıdem tazminatımı almak istiyorum.Ancak evlenince farklı bir ile gideceğim için herhangi bir kurumda hemen çalışmaya başlamam da bir sakınca söz konusu mudur?

  1. Merhaba,
   evlendikten sonra bir yıl içinde kıdem tazminatı alarak işten ayrılan kadın işçinin, tekrar çalışmaya başlamasının çalışma hak ve özgürlükleri kapsamında olduğu kabul edilmiştir. Yine de usül gereği kısa bir ara vermekte fayda olacaktır. (Ertesi hafta gidip işe başlamamak gibi…)

 113. mrb ben ozel sektorde 3.5 yıldır calısıyorum sımdı polıslıgı kazandım ısten ayrılacagım kıdem tazmınatı hakkım varmı alabılırmıyım

  1. Kıdem tazminatını hakedecek bir hususu bulunmamaktadır. İşverenle anlaşmanıza bağlıdır

 114. merhabalar, SSK işe ilk giriş tarihim 18/10/1999 ve toplam prim gün sayım 5495 dür. kıdem tazminatına hak kazanabilmem için gereken işe giriş tarihini 40 gün ile kaçırmaktayım. mevcuttaki iş yerinden ayrılmayı düşünüyorum ancak kıdem tazminatımı da yakmak istemiyorum. nasıl bir yol izlemeliyim, yardımcı olabilir seniz çok sevinirim

 115. calısmış oldugum firmada 23.04.2012 sigorta baslangıcım oldu ve 23.04.2017 6 senem doluyor suan primim 4587 gun fakat calısmıs oldugum iş yerinde almıs oldugum maas yetersizliginden dolayı gecinemiyorum 3 vardıya seklinde calısıyoruz fakat eleman yok diye 1.5 senedir gunduz vardıyaında calısmadım devamlı 16/24 ve 24/08 vardıyalarında calısıyorum yanı bu vardıyalar bildigim kadarla gece vardıyaları olarak geciyor simdi calısmıs oldudum firmadan kendi istedimle ayrılmak istiyorum maasımın yetmedigi için ve devamlı 2ve 3 uncu vardıyalarda calısıp gunduz calısmadıgım için işten ayrılsam cıkıs tazmınat herhangi bir şey alabilirmiyim

  1. .Fatih bey maaşınızın yetmemesi bir haklı fesih nedeni değildir. Ancak vardiyalarınızın değiştirilmemesi sizin için bir haklı fesih nedeni olabilir. Bu kadar priminiz olduğuna göre ilk sigortalılık tarihiniz 08.09.1999 tarihinden önceyse 15 yıl ve 3600 günden de faydalanabileceğinizi hatırlatmak isterim.

 116. Merhaba. Kamuda kadrolu işçi olarak 17 yıldır çalışıyorum. Mecut kanunlara göre kıdem tazminatımı alıp çalışmaya devam etmemin bir yolu var mıdır?
  Teşekkür eder iyi çalışmlar dilerim.

 117. Merhabalar,

  Bir arkadaşım çalıştığımız şirketten ayrılıyor kendisi 15 yıldır burada çalışıyor ve karşılıklı anlaşma ile ayrılıyor. Çıkış işlemi yapılmıcak ama Tazminatı alıyor bir iş yerinde 10 yıldan fazla sigortalı olursan kendi isteğin ile çıksanda tazminatını alabiliyorsun sanırım.. Benim sorum şu.

  Bu arkadaş buradan ayrıldıktan sonra bizim bulunduğumuz sektörde rakip firmalara gidip çalışabilir mi? Benim bildiğim kadarıyla 2 yıl aynı sektörde çalışamaz diye bir yazı görmüştüm ama şuan bulamıyorum. Böyle bir kanun maddesi varmı? Yardımcı olabilir misiniz?

  1. Merhaba,
   konu spesifik bir konu.
   Öncelikle
   bir iş yerinde 10 yıldan fazla sigortalı olursan kendi isteğin ile çıksanda tazminatını alabiliyorsun sanırım..
   Böyle bir şey mümkün değildir, SGK şartlarına yaş ve prim günü dikkate alınır ve hesaplanır. Yanlışlık olmasın…

   İkinci sorunuz ise işverenin koyabileceği bir rekabet yasağı konusudur. Bu mümkündür ama bazı şartları ve kuralları mevcut. İş sözleşmesine bakılması gereklidir.

 118. 15 yıldır aynı iş yerinde çalışmakta idim işyeri ekonomik kriz yüzünden işime son verdi iş kura işsizlik ödeneği için müracaat ettim fakat çalışmış olduğum işyerinin son 2 ay pirim yatırmadığından dolayı ödenek almaya hak kazanamadığımı söylediler mağduriyetimin giderilmesi için ne yapabilirim

  1. Ekonomik kriz yüzünden işçi çıkarmak öyle basit ve kolay bir husus değildir. Bazı işyerleri bu şekilde işin kolayına kaçmaktadır maalesef. BURADAKİ yazıda yararlı bilgiler bulunmakla birlikte işvereninize noter aracılığı ile haklarınızın ödenmesini talep eden bir ihtar çekip en azından kendisini temerrüte düşürün. Akabinde dava açma yolunu izlersiniz.

 119. devlet hastanesınde ıhale ıle hızmet alımı yapan ozel bır fırmada 6 yıldır kesıntısız olrak her yıl belırlı surelı sozlesme yaparak aynı gorevde ve aynı fırmada gorev yaptım ıhaleye gore her yıl anlaşarak belırlı maas artısları ıle sozlesme ımzaladım . Bu ay sonu itibari ıle firma ile olan sozlesmemız son bulacak. yenı ıhale surecı onumuzdekı ayın bırı ıtıbarı ıle baslayacak.fırma bızım maaş artışı talebımızı olumsuz yanıt verdı. biz isten ayrılmak ıstememıze ragmen firma bızden yazılı-sozlu bır ayrılıs tarıhı vermemızı ıstıyor . fakat fırma bızı ısten cıkaracagını belırten herhangı resmı bı yazıda vermıyor.. bu durumda yasal haklarımız neler. kıdem ihbar tazminatı alabilir miyiz?
  Bu firma bizle baştan beri belirli sözleşme yaptı. Ama 6 yıla yakın kesintisiz aynı firmada çalıştık. Bu firmanın belirsiz sözleşme yaptığına dair bir gösterge de olmuyor mu? Yardımlarınızı acil bekliyoruz. 2 gün içinde karar vermemiz gerekiyor sözleşmemiz bitiyor

  1. Ücrete zam yapıp yapmamak özel sektörde işçi ve işveren arasındaki ilişkiyle bütündür. Yani, patron illa zam yapmak zorunda değildir.
   Burada kıstas; belirlenen asgari ücretin altında olup olmamasıdır.
   Belirli süreli sözleşme ard arda 2’den fazla yenilendiği takdirde zincirleme sözleşme olur ve tabiki de ilk sözleşme tarihinden itibaren Belirsiz Süreli Sözleşme’ye döner. Bu konuda haklısınız.
   Yapabileceğiniz, istifa etmemek, yeni sözleşme tarihinden itibaren en geç 6 gün içinde, daha önceden münavebeli olarak ücret zammı uygulandığı fakat bu son sözleşmede zam olmamasından dolayı mevcut şartları kabul etmediğinizi yazılı olarak beyan edip tüm yasal haklarınızı (Kıdem-İhbar) talep edip iş akdinizi feshetmeyi talep edebilirsiniz. Diğer bir anlatımla; işverenle anlaşma yoluna gitmeyi deneyebilirsiniz sulh olarak.
   Olumsuz yanıt aldığınızda ise sözleşme bitim tarihinden itibaren noter kanalı ile fesih yetkinizi kullandığınızı işverene bildiren bir ihtarname çekerek İş Mahkemesine dava açarsınız. Kazanıp kazanmayacağınız hususunda takdir mahkemenin olacaktır.
   İyi günler.

 120. Merhaba Mustafa bey
  8 yıldır bir Restoranta aşçı başı olarak çalışmaktayım yıllık izin hiç kullanmadım, hafatalık izin de 15 günde 1 kullanıyorum, Maaşımda bankaya yatmıyor elde veriliyor, hiç bir maaş bodrosunada imza atmadım, SSK ya meslek kodumu da garson
  ( servis elemanı) olarak bildirilmiş bunun için ne yapmam gerekiyor şimdiden teşekürler

  1. Osman bey bunlar için yapabileceğiniz bir şey yok. Sadece, bu gerekçelerle haklı fesih yapabilir ve tazminatınız ödenmezse dava açabilirsiniz.

 121. Merhaba Mustafa Bey,

  Beş buçuk yıldır bir şirkette çalışmaktayım. Çalıştığım süre içerisinde hiç kesintisiz 10 gün izin kullanamadım. Genelde tüm çalışanlara çalışan sayısının az, iş yoğunluğunun fazla olmasından dolayı 1 hafta izin kullandırıyorlar. özlük haklarımın bulunduğu dosya incelendiğinde görülecektir ki, şu ana kadar yıllık izin hak ediş tarihlerim geldiğinde 1 hafta kullanılmamış eski iznim bulunuyor. ( yani ben iznin kullandığımda 1 yıl önce hak ettiğim iznimi kullanıyorum yeni hakkettiğim 14 gün iznim duruyor.)

  Kanunen yıllık izinlerin “bölümler halinde” kullanılabileceği ifade edilmiş olmakla birlikte bölünen iznin bir parçasının “10 günden az olmaması şartı” korunmuştur.

  Aşağıda size bu konu hakkında ulaşabildiğim bir dava ile ilgili alıntı gönderiyorum.

  Konu hakkında birkaç sorum olacak

  1) Bu durumda ben çalışma akdimi haklı fesih edip, kıdem tazminatına hak kazanabilir miyim?

  2) Nasıl bir yol izlemeliğim? ( Noter kanalı ile mi işlemleri başlatmalıyım?)

  3) işsizlik maşı alabilir miyim? ( Alamazsam yeni bir iş bulup, fesih işlemini başlatmam gerek)

  4) Bu süreci noter kanalı ile başlatırsam iş yerine gitmeyeceğim ve iş veren benim işe devamsızlıktan iş aktimi fesih edebilir. Bu durumda dava süreci yaşanacak ve ben davayı kazanırsam haklı fesih sebebi sayılacak ve kıdem tazminatı hak edeceğim. Böyle bir durumda dava süreci ve sonrasında benim sicilimde iş yerine devamsızlık yapıp, gitmediğim için sıkıntı yaratacak bir kayıt olacak mı?

  Yardımlarınız için teşekkür ederim.

  Saygılarımla

  “…Yasal düzenlemede ücretli izinlerin tarafların anlaşması ile 1475 sayılı Kanun döneminde 12 gün 4857 sayılı Kanun döneminde 10 günden az olmamak üzere bölünebileceği öngörülmüştür. Ancak somut olayda gerek 1475 sayılı Kanunun 52/2. gerekse 4857 sayılı Kanunun 53. maddesine uygun bir ücretli izin kullanımı bulunmamaktadır. Yıllık ücretli izin hakkı anayasal bir hak olup uluslararası sözleşmelerle korunmuştur. 1475 sayılı Kanunun 52/2.fıkrasında belirtilen şekilde 12 günden az, 4857 sayılı Kanunun 56/3. maddesindeki düzenlemeye aykırı olarak 10 günden aşağı verilen ücretli izinler işçinin dinlenme hakkını tam olarak kullanmasını engeller. Öte yandan davacının yıllık ücretli izinlerinin bir kısmının işverence kullandırılmadığı da açıktır. Bu noktada iş sözleşmesinin feshi haklı olup kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekirken reddedilmesi hatalıdır.”(9.HD. 2008/42644 E. 2010/36764 K. 09.12.2010)

  1. Soner bey, yıllık iznin en az bir bölümünün 10 gün kullandırılmaması bir feshi sebebidir. Bu tür bir fesih için ihtarname gönderilmesinde yarar vardır. İşsizlik maaşı, işverenin sizin çıkışınızı SGK’ya hangi kodla bildirdiğine göre değişir. Farklı bir kodla bildirirlerse işsizlik maaşı bağlanmaz ancak açacağınız davayı kazanırsanız geriye dönük işsizlik maaşı ödenmektedir. İşverene göndereceğiniz ihtarname zaten tam olarak bunun içindir; yani siz böylece devamsızlık nedeniyle yapılacak bir karşı feshin önüne geçmiş olursunuz.

 122. Merhaba 1 senedir bir özel güvenlik şirketinde çalışmaktayım şube şefi bana daha iyi koşullarda yüksek maaşlı bir projeden bahsetti güvendiğimden kabul ettim.. Projeye beni bıraktı kalacak yer bir apartman dairesi şube şefi hemen gitti ve ordaki bütün masraflar bize aitmiş gelen kaçıyormuş zaten kısacası maaşın 3de 1 eve gidiyor bunlardan hiç bahsetmedi ofise gittim bunu bilerek beni ya istifa et yada çalışırsın dedi bu durum karşısında ne yapabilirim maksadım para değil yaptığı alçaklık söylediği yalanlar yanına kar kalmasın..

  1. Merhaba,
   İşi kabul ederken herhangi bir sözleşme vb. imzaladınız mı? Şartları kabul etmiş gözüküyorsanız firma haklı maalesef.

 123. merhaba kamu kurumunda temizlik işçisi olarak çalışan biri(taşeron firmada) emekliye ayrılmakta. kurumda 2003 yılından beri çalışmakta. firma sürekli olarak değişse de üst işveren aynı. ancak kurumda yapılan bir ihaleler arası 2012 yılında bir 10 günlük boşluk mevcut bu durumda kıdem tazminatı kesintisizmiş gibi 2003 yılından itibaren alına bilinir mi yoksa o 10 günlük boşluktan dolayı 2012 den sonraki bölüm mü alınabilir. eğer tamamı mahkemeye vermeden kurumdan alınabilirse yasal dayanak nedir. teşekkürler

  1. Hasan bey, 10 gün hariç 2003 yılından bu yana tamamı alınabilir. Yargıtay kararları da bu yöndedir. Bunun için kanuni dayanak İş Kanununun kendisidir. İşçi fiilen 2003’ten bu yana çalışıyorsa, aradaki 10 günlük boşluk için neden 9 yıllık kıdem tazminatını yitirsin ki? Eğer o 10 gün, örneğin işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı nedenle işten çıkarılıp geri alınmasıysa, önceki süreler elbette yanacaktır. Ancak iki ihale arasındaki süreden bahsediyorsak, işçiye tüm yılların kıdem tazminatının ödenmesi gerekir.

 124. 3 yıllık sözleşme ile yüklenici firmada çalıştım, süre bitince yeni ihaleyi alan firma ile devam ettim eski firma battı ana işveren teminatı bozdu.bizim 3 yıllık tazminatı bizde hala çalışıyorsunuz diye vermiyor.bu tazminatın zaman aşımı olurmu

  1. Tayfun bey alt işveren olarak çalışmaya devam ediyorsanız olmaz. Zaman aşımı olsa bile, 10 yıllık zaman aşımı süresi vardır. İşten ayrıldığınız tarihten itibaren başlayan bu süreye göre gerekirse ileride de hakkınızı arayabilirsiniz.

 125. İyi günler Mustafa Bey; sigorta başlangıcım 2001 şubat ve 2001 haziran ayından beri bir şirkette aralıksız çalışıyorum. Bu gün ayrılmak istiyorum desem tazminatımı alabilir miyim? Sigorta başlangıcı 1999 sonrası olanlar için 15 yıllık süre 20 yıl oldu deniyor. Bir kaç yerde 20 yıl da kesin değil süre tamamen ortadan kalktı alamazsınız tazminatınızı deniyor. Kesin olan nedir? Çok bilgi karmaşası var. Teşekkürler..

  1. Merhaba, o halde size kesin cevabı vereyim. İstifa ederseniz kıdem tazminatınızı alamazsınız. Haklı bir nedene dayanarak fesih yapmanız gerekir Serkan bey.

 126. Merhaba, Benim eşim 01/05/2015 tarihinden beri özel bir şirkette iş makinası tamircisi olarak çalışmaktadır. Aldığı maaş geçim için yetersiz olduğundan dışarıda tanıdığı kişiler tarafından mesai saatleri dışarısında tamir yaparak ek gelir elde ediyoruz buda bazen haftada 1 bazen ayda 2 kere denk geliyor. bununla ilgili firma bu sene bu şekilde olmayacağını ek işe gitmemesi gerektiğini söyledi (1 ay önce) ve eşim gitmeyi bıraktı şuan ek işe gitmiyor. Fakat bugünde Rabbim uzak tutsun eşime buradan parça alıp gidiyorsun demişler öyle birşey olmamasına rağmen işten çıkarmak için bahane diyoruz bizde. Bugün eşime birden bire savunma yaz işten çıkarılacaksın demişler. o da savunmasını yazdı. Bu şekilde bişey yapmadık ve olmadığı gibi kanıtlarıda yok böyle birşey olduğuna ne yapabiliriz. Tazminattan men etmek için böyle birşey yapmış olabileceklerinden şüphelenyoruz. Kıdem tazminatımız yanarmı bu durumda…

  1. Bahar hanım, işveren kıdem tazminatı ödememek için çeşitli yollara başvurabilir. Ama iş mahkemeleri de bunun için vardır. Başınıza böyle bir iş gelirse dava açarsınız ve işveren iddia ettiği hususları ispatlayamazsa tazminatlarınızı dava yoluyla alırsınız. Önemli olan, işverenin dayandığı gerekçelerin gerçekçi olup olmadığıdır.

 127. Askerlik nedeni ile işten ayrılacağım. Çağrı merkezinde müşteri temsilcisi olarak özel bir şirkette çalışıyorum. 3 tane yazılı uyarı almam durumunda kıdem tazminatı hakkımın ödenmeyeceği söylendi. Ne kadar doğru? Kıdem tazminatı alacağım için sebepsiz yere yazılı uyarı verme durumlarında neler yapabilirim?

  1. İsterlerse 10 adet uyarı versinler, farketmeyecektir. Ancak uyarı sayısına bakılmaksızın, yaptığınız bir fiil ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı olursa sizi tazminatsız çıkarabilirler. Bunu yapmadıktan sonra, askerlik nedeniyle işten ayrıldığınızda kıdem tazminatınızı ödemeleri gerekir.

 128. bir devlet kurumunda güvenlik personeli olarak 9 yıldır çalısmaktayım daha önceden devam eden kaçakçılık davam yeni sonuçlandı bu durumun sonucu olarak güvlik kimligim iptal edilecek bu durumda kıdem tazminatı alabilirmiyim ilginize teşekkür ederim …

  1. Maalesef ki kıdem tazminatı alamazsınız. Çalışma ehliyetinizi siz kaybetmiş oluyorsunuz.

 129. Merhaba üstlerime güvenlik sorumlusu olarak çalışmak istemediğimi sahada görev almak istediğimi onlarda pozisyonunu değiştiremeyeceğini söylediler.bu durumda ne gibi yaptırım yaparlar tazminatsız iş akdi feshi olurmu? İstemediğim halde sorumlu olarak bir pozisyonda çalıştıra bilirlermi?

  1. Bülent bey, bu sorunuzun cevabı iş sözleşmenizde bulunur. Eğer iş sözleşmesinde güvenlik sorumlusu olarak görev tanımınız yapılmışsa, başka bir pozisyonda çalışma talebinizi işveren kabul etmek zorunda değildir.

 130. MERHABA TUĞBA İSMİM EŞİM 04/11/1999 YILINDA SSK GİRİŞ OLDU YİNE AYNI İŞYERİNDE ASKERE GİTTİKTEN SONRA 2003 YILINDA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ ŞİMDİ KIDEM TAZMİNATINI ALIP AYNI İŞ YERİNDE ÇALIMAYA DEVAM ETMEK İSTİYOR KIDEM TAZMİNMATI HESAPLAMAK İÇİN SSSK GİRİŞMİ OLACAK YADA İŞE 2003 TE BAŞLADI O TARİHMİ SYAILACAK

  1. Tuğba hanım; eğer eşiniz askere giderken kıdem tazminatını almışsa 2003’ten itibaren kıdem tazminatının hesaplanması gerekir. Ama askere giderken kıdem tazminatını almamışsa işyerinde ilk işe başladığı tarihten itibaren hesap yapılması gerekmektedir.

 131. 5 yıldır güvenlik şirketinde çalışıyorum.2 yıldır güvenlik sorumlusuyum Üst yoneticimle personel önünde tartıştık kendisine ve üst müdürlerine güvenlik sorumlusu olarak çalışmak istemediğimi ve sahada görev almak istediğimi sözlü olarak beyan ettim bu süreçten sonra nasıl bir yol izlemeliyim.tesekkurler

  1. Merhaba, sorunuzu tam anlayamadım. Ne yapmayı düşünüyorsunuz ki nasıl bir süreçten bahsediyorsunuz? Biraz daha açık yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım.

 132. mustafa bey merhabalar.. ben yaklaşık üç yıldır bir işyerinde çalışıyorum..ama iki yıllık sigortam var..şuan da da iş yerimin kapanma olasılıgı var.. işveren beni fabrikaya nakletmek istiyor..ben bana uzak oldugu için birde iş olarak başka pozisyonda çalışmak istemediğimden dolayı işten ayrılmak zorunda kalacagım sanırım.. bu durumda işsizlik maaşından ve kıdem tazminatından yararlanabilir miyim acaba.. birde işveren eger şuan çalıştıgım işyerine benim yerime ailesinden birini getirmeyi düşünürse de yinede haklarımdan yararlanabilirmiyim..mümkünse acele cevap yazarsanız sevinirim..teşekkürler..

 133. Merhaba benim is yerim devredildi bir aydir yeni insanlarla calisiyorum sozlesme falan yapilmadi simdi memnun degiliz diye isten cikartiyorlar bu durumda ne gibi haklarim var

 134. Merhaba 17 aydir bir cay ocaginda calisiyorum sigortam 4aydir var 107gun.
  Burayi baskasina devrettiler 1 aydir onlarla calisiyorum ama beni cikartiyorlar.
  Bu durumda haklarim nelerdir?is arama hakkim kac gundur ve ayrilirken tazminat alabilir miyim?cevabiniz icin simdiden sagolun.

  1. Aslında 17 ayın tamamının hakkını alabilirsiniz. Eğer ödemezlerse dava açabilir ve sigortasız çalıştığınız dönemleri de tanık vb. delillerle ispat ederek hakkınızı talep edebilirsiniz.

 135. İş verenin tek taraflı iş akdi fesih etmesinin ardından. Toplam kaç iş günü sonunda kıdem tazminatı yatırılır. Belirtilen iş günü yatırılmadığı takdirde nasıl bir hukuki çözüme başvurulmalıdır.

 136. 24.03.2016 işe başladım 24.03.2017 sözleşmem bitiyor Kıdem tazminatı hakkı kazanıyormuyum?izin kullanmadım izin parasını talep edebiliyormuyum?başka hangi haklara sahibim?teşekkürler

  1. Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışmışsanız kıdem tazminatı hakkınız yoktur. Ancak izin ücretinizin ödenmesi gerekir.

 137. Hocam iyi aksamlar benim 2012 den beri engelli emekli olarak yuzde 68 raporum var hastaligim sistemik lupus erimatus fokal sugmantal hastaligim var ve venoz yetmezligi var daha once birkez bilekte yara vardi amaliyat oldum sag bacagimdan ben markette calisiyirum magaza sirumlusu olarak simdide damar genislemesi var tedavi olacam amaliyatta olabilir hocam bana ayakta calisamaz rapor verecek ve sol ayagimdada venoz yetmezligi ve diz kapaklari var nasil yol izlemeliyim isten ayrilsam tazminat alabikrmiyim saygilarimla i.semerci

 138. mrb güvenlik işi yapıyorum 01/02/2016 tarihinde ise başladım.31/02/2017 tarihinde sirket çalışmış olduğumuz projeyle sözleşmeyi fes ediyor.bize daha önceden herhangi bir ihbarda bulunmadılar.simdide istifaya zorluyorlar. istifa etmezsek başka bir projeye vereceklerini söylüyorlar.ne yapmamiz gerekli

  1. İstifa ederseniz birçok hakkınız yanar. Bunun dışında, olayın iç yüzünü bilmeden yorum yapmam yanlış olacaktır.

 139. 1/04/2016 tarihinde ise basladim 01/10/207 tarinde ise askere gitcegim fakat bize verilen ucret uzerinden sigortamiz yatirilmiyor tazminat hakki kazanirmiyim yil sonunda bide biz 11 saat calismaktayiz bunlar tazminat odenirken bize gunluk 3 saat mesai olarak dönermi agi de vermiyorlar cevaplarsaniz sevinirim
  Teşekürler

  1. Askere gitmek için işten ayrılacaksanız zaten bunlara ihtiyacınız yoktur. Askerlik nedeniyle kıdem tazminatınızı, zamanı geldiğinde talep edebilirsiniz.

 140. merhabalar Mustafa Bey ,Sakini olduğum sitede görev yapan güvenlik şirketinin elemanları için özel site yönetimi firması tarafından toplanmak istenen kıdem tazminatı aylığı var bu özel güvenlik firması elemanlarını işten çıkarırsa kıdem tazminatını site sakinlerinin karşılayacağı söyleniyor ve bunun içinde özel site yönetimi firması bizden para toplamak istiyor. bizim çalışanımız olmayan güvenlik görevlilerinin kıdem tazminatını biz öder miyiz? hangi kanuna göre bu iddaayı öne sürüyorlar?

  1. Eğer özel güvenlik firması bünyesinde özel güvenlik çalışıyorsa, bunların kıdem tazminatından firma sorunludur. Eğer onlar ödemezse işçi site yönetiminden dava yoluyla alabilir. Ancak bu durumda bile site yönetimi firmaya rücu eder ve ödediği tazminatı geri ister.

  2. Mustafa üstadım yüksek müsadenle yoruma bende müdahil olmak isterim.
   Söz konusu sektör, grup şirketlerimiz aracılığı ile benimde bir nebze içinde bulunduğum sektör olduğundan dolayı şu hususa dikkat çekmek isterim Ahmet bey;
   Sitenize hizmet alımı yaptığınız güvenlik şirketi ile aranızda bir hizmet alım sözleşmesi var mı? (Muhakkak vardır, olmalı da) Var ise içeriğinde bu konuyu bağlayıcı bir madde var mı? Asıl işveren kim olarak gözüküyor? Alt işverenin sorumlulukları nelerdir? Bunların irdelenip iyi okunması gereklidir. İş Kanunu hükümleri kapsamında kalan hükümlerin, aksini iddia edip savunsa da geçersizdir şirket.
   Güvenlik Şirketi sözleşmelerinizi ele alıp dikkatlice okumalısınız.

 141. Merhaba Mustafa bey 21 aydır çalıştığım güvenlik şirketinden askerlik nedeniyle ayrılmak istiyorum haklarım nelerdir öncelikle askere gideceğimi bildirdim ve bana 15 gün çalışma şartın var diye söylediler nasıl yol izlemeyim sevk tarihime zaten 10 gün var

 142. Merhabalar. Ozel bir sirkette 13 yildir calismaktayim. Maasimi euro bazinda aliyorum,şirketimiz kriz ve ohalden dolayi suan ki kurumuzu sabitledigi icin maasim otomatik olarak dustu ve maille bilgi verildi. Ben bu yuzden isten cikmak istedigimi mudurume belirttim ,tazminatimi almak istedigi soyledim mudurimde kendi istediginle cikabilirsin dedi. (Ben maasim dusuruldugunde hic biyere imza atmadim sirketime tazminatimi birakmak istemiyorum ve bu arada ohel ve krizden dolayi terfi ve zam yapilmayacagina dair mail geldi ama hep terfi ve zam alanlar oldu ) bu durumda ne yapmam gerekiyor .Simdiden Tesekkurler

  1. Açıkçası maaşın kriz nedeniyle sabitlenmesi işinizi zorlaştırır. Burada önemli olan, herkese eşit muamele yapılıp yapılmadığıdır. Eğer sizden başkalarına, size yapılandan fazlasının yapıldığını mahkemede ispat edebilecekseniz, işten ayrılabilir ve kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.

 143. merhaba polislik pomem kazanmış olsam ve işten ayrılmam gerektiğinde tazminat alabilirmiyim bununla ilgili bilgi verebilirmisiniz mustafa bey teşekkür ederim : 4 yıldır aynı şirkette çalışıyorum

 144. Meraba mustafa bey 19.pomemi kazandim polis olucam cikis alabilirmiyim hakkim varmi 1,5 yillik emegim var

 145. Mustafa bey merhaba. 1.5 yıldır çalıştığım yerde bir anda işten çıkarıldım. Tazminatımı isteyince 1 hafta bekletip, Çalışma saatleri daha çok olan ve maaşı az olan bir işi söylediler. Ben o işi istemiyorum tazminatımı istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor.

  1. İşten çıkarıldığınıza göre hemen noterden ihtarname çekmeniz gerekir. Ama önce, SGK kayıtlarınıza bakarak, çıkışınızın verilip verilmediğini öğrenmenizde yarar var.

 146. Merhaba Mustafa bey ben özel bir parakende firmasında çalışmaktayım eski eşimle anlaşamayarak 2 sene önce boşandık şirketim beni 4 ay önce farklı bir ilde bulunan şubeye gönderdi ancak 5 yaşındaki kızım beni hemen hemen her gün görmeye alışık olmasından dolayı psikolojik sorunlar yaşamaya başladı ve sürekli huzursuz hareketlerde bulunuyor. Şirketimdeki üst yöneticiler ile görüşüp konuyu aktarmama rağmen yakın lokasyondaki bir mağazaya çekemeyeceklerini dile getirmişlerdir. Bu konuda nasıl bir yol izlemem gerekmektedir ki kıdem tazminatım konusunda bir hata yapmayayım. Bu arada şirkette 9. Yılım

  1. Açıkçası, sonuç olarak sadece bu nedenle istifa ederseniz kıdem tazminatı hakkınızı yitirmeniz mümkündür. İyi düşünmenizi tavsiye ederim.

 147. Merhaba 2017 subat celb döneminde askerlik gorevimi yerine getirecegim bundan sebep istanbul anadolu yakasi kaynarca ssk ya gittim ve tazminat vs. Islemler icin ne gibi islemler yapmam gerektigi sordugumda elime bi evrak sıkıştırdilar ve 1981 yılından büyük kisilere tazminat verildigini ve iskura basvurmami soylediler.yaklasik 5yil 4 aydir calisiyorum ve calistigim isyeride pek tekin insanlar degil bu isin bir asli varmidir lutfen biri bana bi çıkar yol soylesin iyi gunler

 148. Ben on aydır çalışıyorum iş yerinde beni isten çıkarıyor ne gibi haklarım var

 149. Merhaba Mustafa Bey,
  Yeni çıkan yasaya göre bakara kalan çalışan çalıştırmanın cezaları var. Bir yıldan uzun süre çalışmış bir çalışan vakaya kaldığı için işten çıkarılması durumunda tazminat alabilir mı?

  1. Serdar bey bu konuda gün içerisinde bir yazı hazırlayacağım. Herkesin faydalanmasını umuyorum. Takip ederek bilgi alabilirsiniz.

 150. 14 10 2013 ozel guvenlik sirketinde ogg olarak calisiyorum calistigim firma işi baska firmaya birakirsa tazminat hakimiz varmi

 151. Merhaba Mustafa Bey; 2012 yilindan bu yana kadar calisiyor oldugum firmamdan muvazzaf astsubay olacagim icin ayrilmami gerekce gostersem tazminat alabilir miyim? Tesekkur ederim

 152. Merhaba Mustafa bey değerli cevaplarınız için teşekkür ederim. OHAL devam etmekte iş yerini hileli maaştan dolayı mahkemeye vermek istiyorum bütün tazminat haklarımı almak için. elimde maaşları elden aldığımıza dair evrak mevcut OHAL in etkisi varmı ? ( 6 yıldır aynı iş yerinde çalışmaktayım)

 153. Merhaba, iş arkadaşlarımla istemsışıda olsa, şirket içerisinde, tartıştım.Bu durum operasyonu zor durumda bıraktığı için bana musade verdiler,
  İşten tazminatsız bir şekilde işten çıkarabılırler mi? (5 aylık çalışanım)

 154. Merhaba. Benim sorum şu. Ise başlarken sakallı başladım. Herhangi bi sözleşme imzalamadik sakal kesmek için. Ama daha sonra dan yine imza atmamamiza rağmen sözlü olarak sakal kesmemiz istendi. Bir çok arkadaşım bu yüzden işten ayrıldı. Tutanak lar tutuldu. Hiç birini imzalamadim ve savunma yazmadım. Yaklaşık 4 yıldır aynı yerde çalışıyorum. Şimdi işten cikarmakla tehdit ediyorlar askere git yoksa tazminatsiz kovulacaksin elimizde tutanaklar var deniliyor. Ayrıca is yerinde hOca sakalı kadar neredeyse sakallı bir mudur ve bir personel çalışıyor. Bana ise 2 3 günlük sakaldan 3 4 tane tutanak tutuldu. Sizce tazminatsiz cikarabilirlermi. ?

 155. Mustafa Bey öncelikli olarak aydınlatıcı paylaşımlarınız için ağzınıza sağlık. Soruma gelince, proje bazlı işlerde kıdem tazminatı hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Çalıştığımız projede 14 aylık, 18 aylık, 24 aylık gibi sözleşmelerle işçi istihdam ediliyor. Örneğin 18 aylık sözleşme sonunda işçi sadece 1 yıl üzerinden mi kıdem tazminatı alabilir yoksa artı 8 aylık için de yasal hak söz konusu mudur? ilk sözleşmesi bittikten sonra uzatılması için yapılacak olan 2. sözleşmeyi işçi bildirilen şartları kabul etmeyip de sözleşme imzalamaması halinde ilk sözleşme sürecinde çalıştığı süre kadar tazminat almaya hakkı var mıdır? Öğrenmek istediğim bunların yasa nezdinde madde olarak belirtilmiş olması. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

 156. Mrhb mustafa bey ben 2012 yılından beri çalıştığım işyerinde hiç neden gösterilmeden 2016 21 kasım tarihinde çıkarıldım 2014 sigorta girişim var bana çıkarıldığıma dair evrak imzalamam gerektiğini söylediler ve imzaladım haklarımı yok saydılar ve 7.500 olan tazminatımı 3.500 olarak veriyorlar dava açtım fakat karsı taraf avukat tutmuş benimse yok çünkü alacağım ücretin avukata gideceğini düşünüyorum sizce napmalıyım?

  1. İlla ki bir avukata ihtiyacınız yok. Durumu iyi açıklayan bir dilekçe de yeterli olacaktır.

 157. Merhaba Mustafa bey 9 yıldır bir iş yerinde 11 saat çalışmaktayım işyeri bize yine 11 saat çalışmaya devam edin ama 8 saat çalıştığımıza dair kağıt imzalatmak istiyor aksi taktirde imzalamayan ayrılsın diyor ne yapmamız gerekiyor saygılar..

  1. Merhaba. Bu durum ne yazık ki çalışma hayatımızın kanayan yarası. Eğer maaş bordrunuzda fazla mesai tahakkuku yapılmıyorsa imza atsanız bile, ileride mahkeme aşamasından aksini ispat edebilirsiniz. Ama bir de maaş bordronuzda fazla mesai tahakkuku varsa o zaman işiniz çok zorlaşır.

 158. İyi günler Ise başlama tarihim 9mart2015 sigorta başlangıcım 27mart2015 1ocak2017 itibaren isden cıkartılacağım söylendi. ne kadar tazminat hakkım var haklarımı alıp belgelere öyle imza atsam bir sakıncası olur mu haklarımı almadan imza atmamı söylerlerse ne yapmam lazım baska isyeri önerirlerse kesin önerekcekler tazminat hakkımı alıp öyle mi geçiş yapmalıyım yardımcı olursanız bilgilendirirseniz memnun olurum teşekkürler

  1. Kıdem tazminatı hesaplama aracını kullanarak siz de hesaplama yapabilirsiniz. Haklarınızı aldığını düşündükten sonra elbette ki belgeye imza atabilirsiniz. Ama eksik ödeme olduğunu düşünüyorsanız ihtirazi kayıt koyarak imza atmanızda yarar var.

 159. Bir kurumda 5 yıldır sihhi tesisatci olarak görev yapmaktayım sihhi tesisatci olarak işe alındım ama farklı branş arizalarinı da yaptırıyorlar bu arizalari yapmayıp işten ayrılırsam kıdem tazminatı alabilirmiyim teşekürler

 160. Merhaba Mustafa bey,
  Ben 7 yıldır özel bir şirkette idari departmanda çalışıyorum. sgk girişim 2002 olduğu için 3600 gün kanunundan yararlanamıyorum. Maaşımızın asgarisini bankadan yatırıyorlar kalanını elden alıyorum. haftalık çalışma saatim 55 saat ve resmi tatillerde çalışıyorum mesai vermiyorlar. Ayrıca 1,5 yıldır zam yapılmadı. işe başlarken herhangi bir iş sözleşmesi vs. imzalamadım. elimde evrak olarak sadece maaşımın ne kadar olduğuna dair pc çıktısı var (firma kaşeli ama imzasız) ayrıca ödemelerin yapıldığı firmanın resmi olmayan kasa defterinin fotokopileri var. firmada çalışanlar akrabaları olduğu için kimseninde lehime tanıklık yapacağını sanmıyorum. Bu nedenlerimi belirterek noterden ihtarname çektirsem Kıdem ve ihbar tazminatimi alabilir miyim? Yardımcı olmanızı rica ederim.

  1. Fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, mahkemede kanıtlanması şartıyla, tek başına fesih için yeterlidir. Elden alınan maaşı da çeşitli yollarla ispatlamayı deneyebilirsiniz. Sonuç olarak biraz risk almanız ve şansınızı denemeniz gerekecektir.

 161. 1997 sigorta girişliyim 4700 sigorta günüm var 11 yıldır kamu kurumunda taseron olarak çalışıyorum kendi istegimle ayrılırsam tazminatımı alabilirmiyim…

  1. Evet bu durumda alabilirsiniz. SGK’dan alacağınız 15 yıl ve 3600 gün yazısını kuruma vermeniz yeterli olacaktır.

 162. Merhaba bir fabrikada 10 yıl resmi ve 3 yıl gayrı resmi çalışmılıgım var toplam13 yıl istifa edersem kıdem tazminatı alabilirmiyi

  1. Çalışma süreniz ne kadar olursa olsun, istifa etmeniz durumunda kıdem tazminatı alamazsınız.

 163. Merhaba bir kamu kurumunda Taşören olarak 13 yılı doldurdum farklı firmalar la 4900 pirim günüm var tazminatımı alIP işe devam edebilir miyim

 164. Ben bir fabrikada 3 seneyi geçti çalışıyorum . Özel harekat sınavlarına girecem. Kazanırsam. İşten çıkmak zorunda kalacam. Bunu söyleyerek tazminatimi Alabilirmiyim buna hakkım varmı bilmek istiyorum ?

 165. Merhaba ben ozel guvenlik sirkrketine ayit olarak ozel bir sektorde calisiyorum suan dogum iznindeyim ayin yirmi dördunde iznim sona eriyor fakat ayin yirmi dordunde cikisimi vermisler ve bagli oldugum sirket tazminat hakkimi ocak ayinda verecegini belirtti ise giris tarihim 21 agustos 2011 dir ayrica verilecek tazminatin altibin besyuz oldugunu belirttiler bununla alakali bilgi verirseniz cok sewinirim tesekkurler

  1. Sitemizdeki kıdem tazminatı hesaplama aracını kullanarak siz de bir hesaplama yapabilir ve karşılaştırabilirsiniz.

 166. Mustafa Bey.. Daha önce 1 yıl bir firmada çalıştım. Çıktım ve bir süre sonra tekrar girdim 2.5 sene oldu. Askerlik tazminatı alabilirmiyim ? Giriş-Çıkış yapmis olmam bir sıkıntı yaratir mi ? Teşekkür ederim

 167. Merhabalar ben 9 yildir okul kantininde calisiyorum iki yil once emekli oldum ama iki yil sigortasiz calistin yazin uc ay kapali oldugu icin bana tazminat vermediler simdi isten cikicam ama tazminat hakkim varmi nereye muracat etmem gerekiyir yani sigortalar girdi cikti oldugu icin olmuyormus bu dogrumu bunu oyrenmek istiyorum simdiden tsk ederim

  1. Bu konuda en net bilgiyi, tüm evraklarınızı götürüp göstererek, bir avukattan alabilirsiniz.

 168. Merhaba benim tekstil firmasında 2 yıla yakın çalıştım çocuğum ve hastalığından dolayi 2 hafta önce çıkacağımı bildirdim sigorta başlangıç 1993 emeklilik için gerekli olan 15 yıl 3600 primi geçmiş olmama rağmen tazminat vermediler sigorta müdürlüğünden çalışma süresini onlara Noterler gönderdim ona rağmen hakin yok diyorlar

  1. O halde dava açarak hakkınızı alabilirsiniz. Eğer SGK’dan 15 yıl ve 3600 gün yazısını da almışsanız, davayı kazanmanız muhtemeldir. Yalnız, işyerine verdiğiniz dilekçede 15 yıl ve 3600 gün nedeniyle kıdem tazminatı istediğinizi varsayıyorum.

 169. Merhaba Mustafa bey.
  19 senedir aynı işyerinde çalışıyordum. 08.12.2016 gününde şirketin küçülmeye gittiğini ve artık işime son verildiğini öğrendim. Maaşım 9300 tl idi. Alacağım tazminat ve diğer haklarım konusunda hiçbir bilgim yok. Beni aydınlatırsanız sevinirim.
  Teşekkr ederim

 170. Merhabalar mustafa bey 2004 yılından beri özel bir sektör de aralıksız çalışmaktayım kendi isteğim ile işten ayrılsam kıdem tazminatı alabilirmiyim

  1. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi, istisnaları dışında, kıdem tazminatı alamaz Haluk bey.

 171. merhaba mustafa bey ben cafe sektöründe 15 aydır çalışmaktayım maaş 2 aydır ödenmiyor asgari ücretten gösteriliyor haftalık 60 saat çalıştırıyorlar agi vermiyorlar kendim işten çıksam tazminat alabilirmiyim

  1. Ali bey bu durumda elbette alabilirsiniz. Önemli olan, bu hususlardan birinin varlığını mahkemede aşamasında ispat edebilmenizdir.

 172. Mustafa bey merhaba,
  Eşim bir iplik fabrikasında yaklaşık 2 yıldır çalışmakta olup, yaklaşık 3-4 aydır dirseğinden kaynaklanan bir ağrı nedeni ile işini yapamayacak durumdadır. İşyeri kendisini bu durumda çıkarmak istemiyor, haliyle kendisinin istifa etmesi gerekiyor . Kendisinin istifa etmesi durumunda tabiki ne bir ihbar nede bir kıdem tazminatı ve ayrıca işsizlik maaşındanda yararlanamayacağını düşünüyoruz, bu konuda bu haklarımızı alma şansımız nedir ne yapmalıyız , teşekkür ederim.

 173. Merhabalar Mustafa bey,
  Ben 3 yildir ayni sirket ile calisiyordum. Fakat 1 ay once firma el degistirdigi icin cikarildim. Tazminatimi alabilmem icin 1 ayi gecmemesi mi gerekiyor? Yasal sureyi gecse alabiliyor muyum ?

  1. Kıdem tazminatının ödenmesi için bir süre yoktur. Bir an önce ve derhal ödenmesi gerekir.

 174. Ben özel bir şirkete çalışırken emekli oldum fakat işyerim kapandı kıdem tazminatımı alamadım ne yapmalıyım

 175. Saygılar ben ferhat … ben özel sektörde 16.11.2005 yılından 1.12.2016 yılına kadar aynı işyerinde farklı bölümlerde çalışmaktayım lakin şuan işveren tarafından bölüm sorumlu ları ile anlaşamayıp sürekli bölüm değişikliği yaptığımı öne sürüp iş yerinden 1 ay ihbar süresi verip çıkışımı verdiler buna istihistihaken haklarım nedir ayrıca çalıştığım süre boyunca aynı iş yerinde 3 farklı bölüm de çalışmamı işveren isteğine göre çalıştırdı

 176. Meraba 3 yildir isyerinde calismaktayim uzman cavuslugu kazandim tazminatimi albilirmiyyim

 177. Merhaba mustafa bey fabrikamizin isler normal sartta ilerlemektedir lakin patronlar ceza evindedir.bu durumdan dolayi parasal sikintilar yasanmaktadir bu nedenle bazi sebepler sunarak haftada 1 veya 2 gun ucretsiz izinler olmaktadir bunun bakim adi altinda uzayacagi 1 ayi bulacagi soylenmektedir.bakim dan dolayi 1 ay ucretsiz izine gonderme hakki varmidir cikmak istemediyimiz durumda hakli olurmuyuz
  Tesekkur ederim.

  1. Bir ay ücretsiz izne gönderilmeniz için yazılı onayınız şarttır. Eğer bu onayı vermez ve yine de ücretsiz izne gönderilirseniz bu sizin için bir haklı fesih gerekçesi olacaktır.

 178. Selam ben bir işşaat firmasında 9 ay çalıştım işim bitti ssk çıkışı istifa olarak göstermiştir tazminat da almadım iş kurdan işsizlik maaşı için başvurdum olumsuz oldu ben neyabmaliyim

  1. Böyle bir durumda dava açmanız şart. Davayı kazanırsanız da mahkeme kararını İşkura götürerek işsizlik maaşınızın ödenmesini talep edebilirsiniz.

 179. Merhaba Mustafa bey ben bi yardım derneğinde 4 yıldır çalışıyordum ama bu son khk ile dernek kapandı çıkışımız bugün verildi sorum şu kıdem ve ihbar tazminatı hakkımız var mı eğer varsa nasıl bi yol izleyecez teşekkürler

  1. Eğer çıkışınız SGK 36 kodu ile verilmişse tazminat ödenmez. Ama siz yine de ödenmesi için dava açabilirsiniz.

 180. Selam ilk patron çıkardı sonra ofise çağırıp işe başla dedi bende başlamıyacam diyip hakkını helal et dedim tazminat hakkı alabilirim miyim şimdiden teşekkür ederim

  1. Önemli olan işten çıkarılış gerekçenizdir. Yazı kapsamında değerlendirmeniz gerekir.

 181. Merhaba ben 16.12.2002 yılından beri bir tekstil formasında calismaktayim 22.11.2016 yılında beni işten çıkardılar bankaya yatan askeri ücret ama benim aldım aylık 4000 ve 12 saat çalıştırıyor 14 yıl hiç izin kullanmadım Hic bir resmi tatil izni vermediler Ben geriye dönük bütün haklarını ama bilirmiyim ve ne yapmalıyım tazminati askeri ücret hesapladilar

  1. Bu durumda dava açmalısınız. Tüm iddialarınız mahkeme değerlendirecektir. Gerekirse tanık da dinleyecektir. Yapmanız gereken, bir an önce bir avukatla görüşerek dava açmaktır.

 182. Merhaba mustafa bey benim sorum annemle ilgili olacak annem ozel sektorde isci olarak 4 yil boyunca calisti ama anneannem hastalandi ve ina bakmak icin isten ayrildi isten ayrildigi kurum tazminat ödemedi simdi yaski bakim maasina yazildi annem peki biz anneanneme baktigini kanitlayarak yani onun icin isten ciktigini belgelerek annemin o 4 yili icin tazminat alabilir miyiz

  1. Merhaba, ne yazık ki işçinin annesine bakmak için işten ayrılmış olması kıdem tazminatı almasını gerektirmemektedir.

 183. merhabalar. ben 05.05.2016 ‘da evlendim, özel sektörde 2 senedir çalışıyorum ve şuan 3 aylık gebeyım ve saglık sorunları yaşadığım için kendi isteğim ile ayrılmak istiyorum sizce tazmınat alabiliyormuyum?

 184. Merhabalar bugün itibari ile işime son verildi, tazminatını alabilmem için Hagi yolları izlemeliyim zira, işyeri güvenmiyorum. .

 185. merhaba
  02/09/2013 tarihinden bu yana özel bir şirkette çalışmaktayım. istifa etmek istiyorum. 1993 yılından bu yana sigortalıyım. 1974 doğumluyum. kıdem tazminatımı alabilirmiyim.

 186. merhaba,
  beyaz yaka olarak Lojistik şirketinde iş ünvanı olarak nakliye memuru olarak çalışıyorum. geldiğim günden beri beni sorumlu yapacaklarını söylüyorlar. ama 3 yıldır hiç bir şart değişmedi. hala 60 personelin sorumluluğunu yaptırıyorlar ve ünvanımı seneye yükselteceklerini bildiriyorlar. bu durumu kabul etmeyerek haklı fesih hakkımı kullanabilirmiyim. ayrıca iş sözleşmemde bürüt ücretime resmi tatil günleri ve fazla çalışma ücretleri dahildir ifadesi var. bu ifadeden dolayı fazla çalışma da ödemiyorlar, kanuni olarak hakları var mıdır.
  iyi çalışmalar

  1. Merhaba. Fazla çalışma ile ilgili olarak şu yazımdan bilgi alabilirsiniz. Unvan konusu ise, iş sözleşmenizin içeriğine bağlı. Sözleşmenizde size verilecek görev açıkça yazılmamışsa, bahsettiğiniz unvanın size verilmemesi nedeniyle işten ayrılırsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz.

 187. Merhabalar;

  5 yıldır tekstil şirketinde çalışıyorum. Maaş ödemelerimiz 1 yıldır düzensiz ve eksik. İşten ayrılmak istiyorum. Bu sebeple işten ayrılırsam tazminatımı alabilir miyim? Şimdiden teşekkürler.

 188. Merhaba mustafa bey esim kendi isteği ile istifa edecek şöyle bir sey var kendisi engelli olarak çalışıyordu özel komu sektöründe çalışıyor ve sağlık nedeni ile işi bırakmak zorunda kaldı engelli durumundan dolayi zorlandığı için 7 yildir aynı is yerinde çalışıyor tazminat alabilirim almak için nereye başvurması lazım (eskisehir ) smdiden teşekkürler

  1. Bu durumda istifa etmemeli ve bir sağlık raporu ile, yaptığı iş ile mevcut hastalığı arasında bağlantı kurulmalı. Bunun ardından ihtarname çekerek işten ayrılmalı. İşveren kıdem tazminatını ödemezse, raporun takdirini mahkeme yapacaktır.

 189. Saygılar avukat bey cevaplamış olduğunuz konuları tek tek okudum ama benim sorunumla ilgili bir soru sorulmamış ben iş mahkemesini kazandım iş veren temize göndermiş benim haciz yolum acik arsasına haciz koyduk yanlız iş verenin arasında birkaç haciz var buna ssk kurumu da dahil ben masrafları yapıp arsayı sqtıracagım benim paramı almamda öncelikli olmamı nasıl saglarım kurum benden önce mi parasını alır

  1. Merhaba, ben avukat değilim. Sorduğunuz soru da ancak bir avukatın cevaplayabileceği bir soru olduğu için cevap veremiyorum.

 190. İyi günler Mustafa Bey,
  Yakın akraban kamuda işçi personel olarak 18 yıllık çalıştıktan sonra özelleştirmeden dolayı memuriyete geçmek zorunda kaldı. 3 yıl sonra yüz kızartıcı sebeplerden hüküm giydi ve işten atıldı. Önümüzdeki ay kendisinin dışardan sigortasını yatırmasından dolayı emekli olacak. Acaba geriye dönük çalıştığı yılların tazminatını alabilir mi.

  1. Bunun için özelleştirme ve sonrası için akrabanıza uygulanan ilgili kanuna bakmak gerekir. Orada büyük ihtimalle kıdem tazminatına ilişkin bir hüküm bulunacaktır.

 191. Merhabalar,
  Ben yaklaşık 3 yıldır özel bir şirkette sekreter olarak çalışıyorum. Bana 2 yıl önce muhasebeye geçirilmek için söz verildi. Fakat öyle bişey olmadı. İşi öğremem için diye başlayan muhasebe işlerini hala bana yaptırıyorlar. Sen muhasebe elemanısın diye bazı muhasebe işlerini bana yaptırıyorlar. Tabiki hala sekreterim ve sekreter maaşı alıyorum. Bu benim için haklı bir sebep olur mu Kıdem tazminatı almam için? Eğer bu haklı bir sebep Olursa muhasebe işlerini yaptığımı kanıtlamam mı gerek?

  1. Fiilen 2 yıldır çalıştığınıza göre, size verilen görevi kabul etmiş sayılabilirsiniz. Bu nedenle işten ayrılırsanız sıkıntı yaşayabileceğiniz kanaatindeyim.

   1. Anladım teşekkür ederim. Peki şöyle bir durum daha var haftada 5 gün çalışıyorum ve günde 9 saat 15 dk bi çalışma söz konusu haftalık 46 saat 15 dk yapıyor. 1 haftada 45 saati geçiyor ve çalışanlara bu parayı ödememek için kağıt imzalattılar kendi rızamla çalışıyorum diye. Ama kimsede isteyerek imzalamadı tabiki. Bu benim için bir sebep olur mu?

    1. Böyle bir imzanın hiçbir anlamı yoktur. Öyle ya da böyle fiilen yapılan fazla mesainin ücretinin ödenmesi kanuni bir zorunluluktur.

 192. Merhaba eşim güvenlik olarak çalışıyor 8 saat 6 gün çalışıyor 2 gün of yapıyor ancak 90 günde bir defa gece işe ççağırıyorlar ve mesayi ücretide ödemiyorlar bu yasalmıdır teşekkürler konuyla alakalı değil ama işçi haklarını merak ettim

  1. Fazla mesaiyi her zaman haftalık hesaplamalısınız. 7 günlük periyotta çalışma süresinin 45 saati aşması durumunda fazla mesai ödenmelidir.

   1. merhaba 5 yıldır isyerimde calismaktaydim. işime son verildi. tazminatimida almadım. ve iskur başvurdum. işsizlik ödeneği almak için. ama istifa etmişsiniz maaş alamazsınız dediler. isyerim beni dolaylı yollardan tehdit etti. ve noterden istifa ettiğime dair yazı istedi. noterden aldığım istifa dilekçesinin altınada el yazimla bütün alacaklarimi aldım vs diye yazdırdilar şimdi ne yapmalıyım çok madur ve çaresiz durumdayım.

    1. Böyle bir şey yaparak işlerinizi zora sokmuşsunuz. Ama banka hesabınıza yatan bir para yoksa halen dava açarak şansınızı deneyebilirsiniz. Başka türlü alacaklarınızı tahsil etmeniz çok zordur.

 193. Merhabalar Mustafa Bey,

  İşveren tarafından süreklilik arz etmeye başlayan bir hakaret durumu söz konusu. Ancak bu hakaretlerin ispatlanabilirliği yok. Öyle ki; lehime şahitlik edecek birini bulabilmem neredeyse imkansız. Personelin yanında hakarete uğradığım durumlar da söz konusu ancak personel, malum sebeplerden şahitlik etmez/edemez. Ve ben bu iş yerinde ne daha fazla kalmak ne de kıdem tazminatımı içeride bırakarak zenginliğine zenginlik katmak istemiyorum. Bana yol gösterebilir misiniz? Teşekkür ederim.

  1. Merhaba, bahsettiğiniz durum ne yazık ki sık karşılaşılan hallerden birisidir. Bu durumda, sizin de takdir edeceğiniz üzere şahit bulamadıktan sonra hakkını almak çok zor. O nedenle size gösterebileceğim başka bir yol bulunmuyor. Bir şekilde tanığa ihtiyacınız olacaktır.

 194. Merhaba ben 10 yildir calistigim otelde evlendigim icin yurtdisina yerkescem esim yurtdisinda yasadigi icin ben bir bay olarak tazminatimi nasil alabilirim otel beni isten cikarmadi askiya almislar nasil tazminat alabilirim

  1. Bu gerekçeyle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. Başka bir gerekçe bulmanız gerekir İsa bey.

 195. merhaba,
  3 yıl önce başladım işe satınalma uzmanı olarak başladım ancak satınalma dışında her departmanda çalıştım. 5 ay önce doğum yaptım ve tekrar işe başladım ama çocuğuma bakacak kimse yok bakıcı için durumum müsait değil ayrıca oğlum bakıcı için henüz çok küçük işten ayrılma durumunda tazminat alabilirmiyim

  1. Başka bir gerekçe bulmadan, çocuğunuza bakmak için ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız.

 196. Sayın mustafa bey ben ücbucuk ay sonra bırden işme son verildi 15 gunluk tazmınat alabılırmıyım vermezlerse ne yapmam gerekıyor tsk

  1. Haklı nedenle feshedildiyse işveren ihbar süresi kullandırmak zorunda değildir. Ama ortada bir sebep yokken işten çıkaırlmışsanız 2 haftalık ücretiniz kadar ihbar tazminatının size ödenmesi gerekir. İşkura şikayette bulunabilirsiniz.

 197. Merhabalar,

  2012 Nisan – 2016 Şubat ayları arasında Seyehat Acentası’nda Operasyon sorumlusu olarak çalıştım. Acenta 2 Ay maaşımı ödemediği için iş akdini İhtarname ile sonlandırdım. İşveren Tazminat vermeyeceğini beyan etti ve İşkur’a başvurdum. İşkur bana Kıdem ve İhbar Tazminatı hak ettiğime dair bir kağıt verdi. O kağıt şu an avukatımda. Aralık 13 tarihinde ilk duruşma mevcut malum zaman yaklaştı. Bu süre zarfında izlemem gereken herhangi bir yol var mıdır ? Var ise bana bilgi vermeniz gerçekten beni çok mutlu edecektir. Bir de bu davayı kazanma olasılığım nedir acaba ?
  Şimdiden Teşekkür ederim