Fesih

Kavga eden işçinin işten çıkarılması mümkün müdür?

İşçinin işyerinde kavga etmesi, hele birden çok işçinin kavga etmesi istenmeyen durumlardan birisidir. Ancak böyle şeyler hayatın bir parçasıdır ve işyerinde de kavga olabilir. Bazı durumlarda işçi işyeri dışındayken de kavga edebilir. Peki ama kavga eden işçi işten çıkarılabilir mi?

İşçinin kavga etmesi

Kavga eden işçinin işten çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusunun cevabını verebilmek için öncelikle şu üç soruyu da cevaplamamız gerekir. İşçi kimle kavga etti? Nerede kavga etti? Kavganın işverene etkisi ne oldu?

İşçi kimle kavga etti?

İşçinin işten çıkarılmasından kasıt, işverenin işçiyi haklı bir nedenle derhal, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödemeksizin işten çıkarmasıdır. 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin II-d hükmü gereğince; işçinin, işverenin başka işçisine sataşması bir haklı fesih nedeniyken, kavga etmesi de doğal olarak bir fesih nedenidir.

O halde işçinin kimle kavga ettiği önem arz etmektedir. İşçi, işverenin bir başka işçisiyle kavga etmiş olmalıdır ki işveren 25/II-d kapsamında haklı fesih yapabilsin. Aşağıdaki Yargıtay kararında bu kapsamda bir fesih örneği vardır:

“… Davacının işyerinde diğer bir işçi ile kavga ettiği konusunda tartışma bulunmamaktadır. Öte yandan bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi ekinde davalı vekilince sunulan hizmet döküm belgesinden davacı ile kavga eden diğer işçinin de iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır. İşyerinde meydana gelen kavganın işyerinde bulunan gerek çalışanların gerek müşterilerin huzurunu bozacağı tabiidir. Şu durumda işveren tarafından davacının iş sözleşmesinin sataşma nedeniyle feshi haklı olup kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı isteklerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…” (9 Hukuk, 2007/31168 E. ve 2008/32289 K.)

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Ancak işçinin bir başka işçiyle değil de müşteriyle ya da işyerine ziyarete gelen birisiyle ya da kargo elemanıyla kavga etmesi de mümkün olabilir. Bu durumlarda da, kavga işyerinde gerçekleştiği anda, işverenin işçisini haklı nedenle derhal işten çıkarabilmesi gerekir. Buna ilişkin bir Yargıtay kararı aşağıdadır:

“… Somut olayda; mağaza sorumlu yardımcısı olarak çalışan davacının iş sözleşmesi olay günü mağazaya gelen müşteri ile tartışıp kavga etmesi, müşteriye fiili saldırıda bulunması sebebi ile tazminatsız ve bildirimsiz feshedilmiştir. Davacının fesih konusu yapılan eylemi; olayın oluş şekli, dinlenen tanık beyanları, davacı hakkında yaralama suçundan kesinleşmiş mahkumiyet kararı ve müşterinin yaralandığına ilişkin doktor raporu ile sabittir. Bu durumda işverence yapılan fesih haklı sebebe dayandığından mahkemece kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…” (22 Hukuk, 2014/20660 E. ve 2015/33642 K.)

işçilerin kavga etmesi

İşçi nerede kavga etti?

Bu kavga işyerinde ya da işyeri dışında meydana gelebilir. İşyerinde meydana gelen bir kavganın, ister bir başka işçiyle olsun isterse üçüncü kişilerle, işveren açısından haklı fesih nedeni olduğu kabul edilir. Nitekim Yargıtay kararları da bu yöndedir:

“… Dosya içeriğine göre, davalı işverence, iş sözleşmesi davacının işyerinde kavgaya karışması, başka bir çalışana hakaret ve saldırıda bulunması nedeni ile fesh edilmiş olup işyerinde yapılan soruşturma evrakları ile özellikle davacının savunmasına göre, davacının işyerinde çalışan diğer işçi ile tartışıp hakaret ettiği ve bu hakaret sonucu diğer işçinin kardeşinin de olaya dahil olduğu anlaşılmıştır. Buna göre işverence yapılan fesih işlemi 4857 sayılı İş Kanununun 25. madde hükmüne uygun olup Mahkemece hatalı değerlendirme ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü bozmayı gerektirmiştir…” (9 Hukuk, 2015/5918 E. ve 2016/20499 K.)

Kavganın işyerine etkisi ne oldu?

İki işçi arasındaki bu kavga, işyerinde olmuşsa, işçi sadece kavga nedeniyle, başka bir sebep aranmaksızın işten çıkarılabilir. İki işçi arasındaki kavga, işyeri dışında olmuşsa, bu durumda işçinin işten çıkarılması için bu kavganın işyerine olumsuz bir etkisi olmalıdır.

Aksi takdirde, mesai saatleri dışında ve işyeri sınırları haricinde işçiler kavga edebilir ve bu nedenle işten çıkarılamazlar. Fakat kavgayı işyerinde de devam ettirir ya da sonuçlarını işe yansıtırlarsa veya bu kavga nedeniyle işverenin itibarı sarsılırsa, ancak o zaman işçilerin duruma göre tazminatsız ya da tazminatları ödenerek işten çıkarılmaları mümkün olabilir.

İşçi, işyeri dışından üçüncü bir şahısla kavga etmişse, yine bu kavganın işyerine olumsuz yansıması olması halinde işten çıkarılabilir.

işyerinde kavga tazminat

Kavga eden işçilere eşit davranma

İşyerinde meydana gelen bir kavgada haliyle birden fazla işçi olacaktır. Burada, eğer işveren işçilerden birisine yaptırım uygularken, ortada haklı bir nedeni yokken diğerine uygulamazsa, yapacağı fesih konusunda haksız duruma düşebilir:

“… Kavga fesih sebebine bakılınca, her ne kadar davacının eylemi işverene fesih imkanı tanımakta ise de aynı nitelikte eylemde bulunan diğer işçi … için fesih yoluna gitmeyen işverenin eşit işlem borcuna aykırı davrandığı açıktır. Davalı tanığı … bu işçinin kavgadan sonra da işe devam ettiğini belirtmiştir. Bu durumda işverenin gerçekleştirdiği feshin haklı olduğu düşünülemez…” (9 Hukuk, 2009/37031 E. ve 2011/50099 K.)

Bunun sebebini şu yazımızda açıklamıştık: mustafabaysal.com/ayni-eyleme-karisan-iscilerden-birinin-isten-cikarilmamasi

İşçi kavga örnekleri

İşçi A, işten sonra akşam gezerken trafikte tartıştığı üçüncü şahıs B ile kavga etse, bu durumun işyerine bir etkisi olmadığından, ortada haklı nedenle derhal işten çıkarmayı gerektirecek bir durum yoktur.

İşçi A, hafta tatilinde işyerinden arkadaşı C ile halı saha maçı yaparken kavga etse, bu durumun da işyerine olumsuz bir etkisi olmamışsa, işçi haklı nedenle derhal işten çıkarılamaz.

İşçi A, yıllık izindeyken ve üzerine işyeri tarafından verilmiş işyerli logolu ve marka yazılı ceketiyle futbol maçına gitse, maç sonunda kavgaya karışsa ve bu kavga televizyonlarda açıkça yayınlansa, işvereninin imajına zarar veren işçi A, bu nedenle haklı nedenle işten çıkarılabilir. Ancak bunun için işverenin itibarına verilen zararın açıkça ve objektif olarak ortaya koyulması icap eder.

kava eden işçinin çıkarılması

SONUÇ

İşçinin kavga etmesi halinde sonucun ne olacağını baştan söylemek imkansızdır. Genel bir uyarı olarak, işçilere özellikle işyerinde kavga etmemelerini öneririm. Aksi takdirde, bunun sonuçları bazen çok ağır olur. Bunu haricinde, kavganın durumuna, taraflarına, yerine ve sonuçlarına göre işverenin hakları da değişecektir:

 • İşçinin kavgası, işyeri sınırları içinde aynı işverenin bir başka işçisiyle olmuşsa ikisi de direkt olarak işten çıkarılabilir.
 • İşçinin kavgası, yine işverenin bir başka işçisiyle ama işyeri dışında olmuşsa, işten çıkarılma için bu kavganın işyerine olumsuz bir etkisinin olması gerekir.
 • İşçinin kavgası, üçüncü bir şahısla işyeri dışındaysa, işten çıkarılma için yine işyerine olumsuz bir etki olması şarttır.
 • İşçi, işyeri dışında işverenin başka bir işçisiyle ya da üçüncü bir şahısla kavga etmişse, ama bunun işyerine bir etkisi olmamışsa, işçi haklı nedenle derhal işten çıkarılamaz.

Son olarak, işyerinde kavga eden işçisini tazminatsız işten çıkarmak isteyen işverenin, 6 iş günlük süreye dikkat etmesi gerektiğini hatırlatmak isterim. Bu süre geçirilirse, işçi artık tazminatsız çıkarılamaz; yine çıkarılabilir ama kıdem tazminatının ödenmesi ve ihbar süresinin de kullandırılması gerekir: mustafabaysal.com/hakli-nedenle-fesihte-6-is-gunluk-surenin-onemi

Ayrıca işçi kavga tutanağının bir örneğini de şu yazımızdan indirebilirsiniz: mustafabaysal.com/isci-kavga-tutanagi

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

151 Yorum

 1. Ben bir AVM’de temizlik görevlisi olorak çalışıyordum çalıştığım firma. A firması teşoron. Belli sebepten doloyi tartıştık ve bana bıçak çekip yaraladı kendisi beni darp etti. Araçla uzaklaştı isyerinde olon oloy ve adam yakalanıp serbest kalıyor. Nasıl yol cizmeliyim ve maddi ve manevi tazminat ne zaman acmaliyim haklarım nelerdir

 2. Merhaba şirket aracı ile trafikte biriyle tartıştım ve karşı tarafın aracı hafif hasar gördü karşı taraf haksız olmasına rağmen ödeyeceğimi beyan ettim şikayetçi olmadılar. Aracımda 1 kişi vardı ve olay şirkete yansıdı ancak herhangi bir zaman kaybı iş aksaması vs söz konusu değil iş yeri müdürü 25. Maddeden çıkarmayayım arabulucu ile çıkarıp 5 buçuk yıllık tazminatım yerine 60 bin tl teklif etti. Aksi halde kötü niyetve ahlak kuralındam çıkaracağını ve tazminat alamayacağımı söyledi. Kabul etmeyip dava açsam kazanır mıyım?

 3. Merhaba benim eşim bi fabrikada çalıştı 8 sene sonra bir başka çalışanla kavga ettiler ağır tahrik ve kışkırtma sonucu eşimin üç kere git işine bak bana bulaşma demesine rağmen onu defalarca itmiş en son ensesinden vurup itmiş eşimde dayanamamış dönmüş vurmuş ve kavgaya tutuşmuşlar iş yeri sahibi ikisini de haklarını vermeden çıkartmış dava açsak kazanabilirmiyiz sonuçta ortada bi kışkırtma söz konusu ve eşimin 8 yıl boyunca hiç bi tutanağı filan yok fabrikada yardımcı olursanız çok seviniriz şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba, gerekli şeyleri aslında yazımda yazdım. Artık bir avukatla görüşerek şansınızı denemeniz lazım, size kimse kesin bir cevap veremez.

 4. İş davası açan biri davada haksız olduğu ortaya çıkarsa hapis cezası vs alabilirmi?

  1. Merhaba, hayır böyle bir şey olmaz. Tabi eğer dava dilekçesinde vs. açık bir hakaret ya da iftira benzeri ifadeler varsa, işveren işçi aleyhinde başka mahkemelerde başkaca davalar açmak hakkınsa tabi ki sahip olacaktır. Yoksa, işçi dava açıp kaybetti diye hiçbir şey olmaz, olamaz.

 5. İyi akşamlar Mustafa Baysal Bey.İşveren iş çıkış tazminat ödememek için madde 46 ile işime son verdi. Bu durumda ben hakkımı nasıl arayacağım. Bilgilendirme için teşekkür ederim

 6. Avukat bey merhaba. Sorum şudur ben mesaim bittikten 10 dk sonra bir mesai arkadaşımla tartışma yaşadım ve istemsiz olarak yumruk vurdum bu olay işyerinin önünde oldu ama mesaimiz bitmişti. Müdüre gitti ve savunmamı aldılar. Sonuç ne olur tazminatlarımı alabilirmiyim ve izlemem gereken yol nedir 9 yılı aşkındır görev yaptığım bir şirket

 7. Merhaba hocam is yerinde is arkadaşımla düzgün çalışmadığı için önce ağız dalaşı yaptik ama ben sadece isine dön muhattap olma benle seni vardiya amirine söyleyip primini kestircem deyip arkami dönüp gidiyordum arkamdan saldirdi yakama yapıştı ben hic karsilik vermedim direk gittim amirin yanına gittim kolumda darp izi oluştu. Amir darp raporu alma senide kovarlar tazminatsiz dedi ve obur arkadasa tutanak tuttu bende bisey yapmadım. Isime döndüğümde o arkadas yanima gelip beni isten tazminatsiz cikarirlarsa seni öldürürüm diye beni tehdit etti. Ben yine muhatap olma işine dön dedim. Yani sözlü ve fiziksel hic birsey yapmadim ama o hem küfür etti hem tehdit etti hemde koluma zarar verdi. Sizce ne yapmalıyım. Bu onun yanina kar kalmamali.

 8. Iyi günler ben de geçen gün iş yeri servisinde kavga ettim servis şoförü daha önce de iş yerinden birilerine bıçak çekmiş 3-4 kişiyi servisten indirmiş kavga çıkmış bi gün servis şoförü benim duraktan alırken seni burdan almicam önceki duraktan alicam bundan sonra dedi bende olmaz beni burdan alacaksın dedim ertesi gün benim dediğim duraktan aldı beni daha araca biner binmez senden korktuğuma seni burdan alıyorum diyip alaycı tavırla konuştu sonra bende x abi işine bak bosver dedim sonrasında beni tehdit etti bende tehditin üstüne şoföre saldırdım darp ettim sonrasında bana bıçak çekti karakolluk olduk karakolda şoförün üstünden 2 tane bıçak çıktı tutanak tutuldu.Ertesi günü de iş yerinde bir takım fesih belgeler çıkartıp imzalattilar işten kovuldum o da darp raporu almış ne oldu bilmiyorum sonrasında da sadece bu ay ki maaşımı alabileceğimi tazminat alamayacağımı söylediler sizde arabulucuya veya mahkemeye basvursam tazminatımı alabilir miyim.

 9. Özel sektörde çalıyorum bir şahısla itişme oldu bana hakaret etti önce bende e onu ittim yere düştu beni işten attılar bir hak. Kazana bilirmıyım

 10. İş yerindeki müdürün vatsabına bir konuda isteğimi bildirdim beni engelledi bu mobing sayılır mı

 11. Merabalar ben ozel sektorde 6 yildir calisiyordum is yerindeki arkadasimla tartistik ve is veren de ikimizi isten atti ve isci mahkemesine bas vurduk ilk makemeye cikacaz sizce sonuc nedir tsk

  1. Merhaba,
   maalesef ki bu gibi konularda karar yüce mahkemenindir. Bir şey söyleyebilmek çok zor.

 12. Merhaba ben kaliteci olarak iş yerinde görev almaktayım sevkiyat bölümünde çalışan. Bir personel ile yıldızımız bir türlü barismamisti sürekli bir birimize karşı sert bakışlar sergiliyorduk ve sonunda bu arkadaş dayanamayıp önce önümdeki çöpe tekme attı daha sonra bana saldırdı yaka paça bir birimize girdik. Bu durum sonunda iş verek ikimizinde iş haklarini fes etti. Bu durumda tazminat yada ihbar alabilirmiyim?

  1. Merhaba, sorunuzun cevabı net olarak tek bir yerde olur; mahkemede. Siz kendinizce, işveren de kendince haklı olduğuna inanacaktır. İşyerinde kavga etmek her nekadar literatüre tarafların derhal iş akdi feshi olarak girdiyse de, her olay kendi somut gerekçeleriyle birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmelidir. Mahkemeler de böyledir. Tek düze bir inançla hareket etmezler, araştırır soruştururlar ve yargıç karara varır.
   Elinizdeki kanıt, şahit ve bilgilerle arabulucu süreci başlatmanızı tavsiye ederim.

 13. Merhaba,
  İş yerinde aynı pozisyonda çalıştığım personel bana ve aileme karşı Ağır söz ve küfür etti bende ve bu küfür uzun süre sürünce bende sinirlerdim 2-3 tane vurdum.Olaya iki tane tanığımız var ikimizede ya siz çıkış verin ya biz çıkaralım dendi.Ben çıkış vermedim haklı olduğumu savundum diğer kişi çıkış verdi. Dava açsam 4 yıllık elemandım tazminat ve diğer haklarımı alabilir miyim?

 14. Merhaba ablamın yanına gittim ablama kötü davranan bi kız vardı bakışmamız sonucu kavga çıkarttı yerde sürüklendim resmen işyerine kızı çıkartın çıkarmazsanız tazminat açarım dedim tazminat davası açsam kazanır mıyım ve ablama iş yerinde kovma gibi bişe söz konusu olur mu

 15. Tekstil fabrikasında çalışıyordum arkadaş bana vurdu benim hiç bir suçum yoktu işveren beni bi hafta uzaklaştırdı sonra ben gittim iş yerine ben işsizliğin verin dedim bana mahkemeye gitmeyeceksin diye imza attırdı tamam dedi ama tazminatımı vermediler ne yapmam lazım

  1. Ali bey, ne tür bir evraka imza attığınızı bilmeden bir şey diyemeyiz. Hakkınızı aramak istiyorsanız, öncesinde bir avukatla yüz yüze görüşmeniz size yarar sağlayabilir.

 16. Merhabalar eski iş yerimde bir arkadaş bana ağır sözler söyledi ve kavga ettik savunmamız alındı aradan 3 gün geçince diğer arkadaş ile kavga ettik oda ağır sözler söyledi benim çıkışım verildi ve onlar hala çalışıyor dava açabilirmiyim fabrikaya tşklrr

 17. Slm antalya otel de ascı komilik yapıyorum ustam ben dahil büyük küçük demeden küfrediyor azı cok bozuk calısma performas bozuluyor bunu cözmek icin aklıma bimere sikayet edmek aklıma geldi ceza gelirmi

  1. Merhaba. Böyle bir şikayet sonucunda işverene ceza gelmez. Tespiti çok zordur; ama tespit edilirse, hakarete uğrayan işçiler için haklı fesih yapma imkanı gündeme gelir.

 18. Isyerinde arkadasım benim istem dışı yaptigım bi davraniş yüzunden bana agır küfür etti bende kendisin 3 defa uyarmama ragmen sözünü geri almadı bende yumruk attim gözünüm altı şişdi ama darp raporu almadı adli islem yapilmadı üst amire bildirdi ve beni tutanak yazip ardinda tazminatsız çıkardılar olayı gören arkadaslarimda var vurdugum arkadas cikarilmadı halen calisiyor bu durumda mahkeme yoluyla tazminat alabilirmiyim birkac avukata danışdım çok zor dediler yanitlarsaniz sevinirim

 19. Slm hocam size birşey danışıcam evimde izinli olduğum gün işyeri watsap grubundan diğer çalışma arkadaşımla sözlü sataşma ve sonucunda küfürlü bir mesajlaşma yaşandı ve müdür beni arayarak senin sözleşmeni fes ettik dedi ve bugün içinde gel savunmanın yaz dedi neyapmamiz lazım acil bilgi

  1. Merhaba. Gitmeniz ve savunmanızı yazmanız gerekir. Sonrasında ise, arabulucu başvurusu yaparak hakkınızı arayabilirsiniz. Sonucun ne olacağı ise, arabulucuda uzlaşma sağlanamazsa, tamamen mahkemenin takdirindedir.

 20. Çalıştığım işyerinde personel ile tartışma sonucu diğer personel arkadan gelip tekme atınca kendimi korumak amaçlı bende dönüp vurdum iş haklarım fes oldu iki tarafta çıkış aldı tazminat alabilir miyim ? Ne yapmalıyım

 21. Merhaba,
  Özel bir sektörde 5 yıl Pazarlama satış müdürü olarak görev yapmaktayim. Bu şirkete bir birimimizde eleman ihtiyacı doğrultusunda daha önceden arkasimin firmasinda tanışmış olduğum bir kişiyi onerdim ve görüştüler bizimle çalışmaya başladı. Çalışmaya başladıktan 1 ay sonra bana karşı davranışları kötümser bilinçli taciz tahrik şeklinde olumsuz tavırlar sergiledi ve tartışma çıkarttı hakarete varan şekilde ancak işveren hep sözlü uyarıda bulundu herhangi bir işlem yapmadı. Ona iş verdiğimde yapmadı uzattı ve müşteri kaybına neden oldu. İnanın 4 yıldır iyi niyetle hicbirsey yapmadım. Ancak şirket toplantımızda kendisinin diğer arkadaşlara yüksek ego ve kibirle davranışından dolayı bunun yanlış olduğunu herkesin eşit şartlara sahip olduğunu kimsenin kimse üzerinde boyunduruk kurma hakkı olmadığını anlatmaya çalışırken bu şahıs beni konusturmadi sesini yükselterek konuşmaya başladı yaptıklarını inkar etmeye başlayınca yeter dedim yeter önce saygılı olup dinleyeceksin ama tahrike ve tacize devam etti bende sinirime hakim olamayarak sen nasıl bir hain insansın nasıl bir yalancısın dedim bu devam ediyor bu arada konuşmaya bağırmaya seninle ilgili bildiklerimi bir konuşursam dedi konuş dedim tekrar etti senin hakkinda bir konuşursam dedi konuş dedim seninle ilgili bildiklerimi bir konuşursam derken gözlerini açmış parmak sallayarak konuşmayacağım sen konuşulacak biri değilsin diyerek aşağıya indi yeter dedim yeter sen beni işveren lerimin karşısında zan altında birakamazsin söyleyeceksin benimle ilgili bildiklerini dedim iki isverende şahit onlarda evet soylemelisin bu insan bizim zamanımizimi paramizimi çalıyor yada başka seylerimi var dinliyoruz dediler ve bu şahıs ben öyle birşey söylemedim dedi inkar etti lütfen bana yardımcı olun bu çok kötü bir durum ben bu konuda dikekcemi verdim işverene henüz birşey yapmadılar ayrıca bu şahsa şahsi olarak beni tehdit ve taciz ettiği için tava açabilir miyim teşekkür ederim.

  1. Merhaba. Şahısla ilgili açabileceğiniz davalar konusunda bir avukatla görüşmelisiniz. Diğer konuda ise yapılması gereken, eğer işçinin kusurları varsa bunları tutanakla kayıt altına almak ve işçinin savunmasını almak olmaktır. Bu tutanakların sayısı arttıkça işçinin iş akdi sona erdirilebilir. Başkaca yapabileceğiniz bir şey olduğunu sanmıyorum.

 22. İş yerime malzeme tahsis eden bir firma personel ı ile tartış dim acaba .bu işin sonucu ne olur.

 23. merhabalr ben iş yerimde 2 buçuk yı çalıştım ve iş arkadaşim samimi olduğum biri iş yerimizde sırf laf taşımak için müdüre benimle arkadaşlık ettiğini öğrendim ve kendisiyle aramıza mesafe koydum bana gelip neden onunla konuşmadığımı sorduğunda davranışları yüzünden olduğunu anlattım ve sinrlendi ve aramızda tartışma çıktı kız kendisini darp ettiğim gerekçesiyle müdürün arabasıyla gidip darp raporu aldı ve işveren beni bu sebeple çıkarttı yani aslında bu bana oynanan bir oyundu çünkü ben kızı darp etmedim camera görüntüleri vs hersey var sonra kız benden şikayetçi oldu karakolda fakat aynı gün şikayetini geri aldı korktuğu için 3 kere mahmem görüldü işe iade davası açtım görüntülere bakmadı bile hakim bilir kişi atadı bilirkişi darp yoktur dedi hakim şimdi kızın şikayetini geri aldığı dosyanın aslını istiyor o dosya gelmediği için davayı erteledi bu sefer dosya gelirse ne olur bilirkişinin raporunu bile incelemedi yani sonuç ne olur ben davayı kazanabilir miyim ve geriye dönük maaşlarımı alabilir miyim veya işsizlik maaşıda alamadım yüz kızartıcı suçtan çıkartldığım için bunu talep edeilir miyim avukattım yuarlak cümleler kuruyor kazanırız ama uzar itiraz ederler diyor sizce sonuç ne olur. 2016 aralık ayından beri devam ediyor dava bu kadar uzaması normal mi acaba ve bu iftirayı atan kız hala orada çalışıyor ve kavga ve sorun çıkartmaya devam ediyor ve kendisininde işten çıkartılma durumu söz konusu bu gibi şeyler benim davamı olumlu yönde etkiler mi.

 24. adam 20 sene emek vermiş bir hata yapmış bütün haklarını iptal ediyorum böyle mantık olmaa; zaten işten çıkararak cezalandırmışın ;tazminatını niye vermiyon? açmı kalsın bir hata yüzünden evlatlarının hakkı nerde?hayatında kavga etmeyen kaç kişi var saçma uyduruk emparyel bir kafa ;kabul edilemez ;ben olsam etmem ,hakimleride memur diil sözleşmeli yapcan bak bakalım nasıl kararlar geliyor!sendikalrda bu şekilde ,temsilcile rkademisyen öğretmen ,doktor ;konu memur işçi umurlarınd adiil ;kimse haddini aşmasın ekmekle oynamasın !MEMUR RASİM KOU

 25. Merhaba işyeri dışında ve işyeri sınırları dışında daha önce samimi olduğum bir iş arkadaşımla tartışma yaşadım darp yok polis tutanağı da yok işyerine gelip sırf dediği olsun diye şikayet etti müdür bana hiç bir şey sormadan tutanak imzalatmaya kalktı yüzleşmek istedim onu da sağlamadı sadece onun lafıyla ki ne anlattığını da bilmiyorum yaklaşık 1 ay sonra 25/2 maddesince işten atılan ben oldum saçma sapan nedenler sunularak kağıt imzalamam için baskı yapıldı hukuki süreç başlattım tabi bu olanlardan önce hem iftiraya maruz kaldım o iş yerinde bir başka personel tarafından hem de mobbing aslında işin aslı da benim iftiraya maruz kaldığım kişiyi savcılığa vermem ve şirketin adının geçmesi nedeniyle bahaneler üretildi ve işten çıkarıldım bu olayın bana dönüşü ne olur bilgilendirirseniz sevinirim iyi günler iyi çalışmalar.

  1. Yıldız hanım, bütün detayları bilmeden yorum yapamam. Dava açtıysanız zaten mahkeme kararı verecektir. Açmadıysanız, sitemizdeki canlı destek hattından bize ulaşabilirsiniz.

 26. ben 1 yıl önce calistigim firmadan mühendisleri telefonda tartıştık ben de dayanamayıp tehdit ettim telefonda ve bundan dolayı işveren benim ihbar tazminatımi verdı kıdem tazminatimi vermedi ne yapabilirim

  1. Bu gibi durumlarda sinirlerinize hakim olacaksınız. Hakkınızı hukuk çerçevesinde aramanızı engelleyici/kısıtlayıcı fiilleri kendinizden uzakta tutabileceksiniz ki kazanan siz olabilesiniz.
   İhbarınızı vermiş, ona şükür. Vermeye de bilirdi 25/2’ye göre işlem yaparak. İş yerinde kavga/tartışma yarattığınızdan dolayı kıdem tazminatınızı alamazsınız kanısındayım. An itibariyle yapabilecek pek birşey yok. (Yine de Kıdem tazminatı için dava açabilirsiniz tabiki)

 27. mrb. 3 gün önce işyerinde çalışırken diğer işçi kadınla tartıştık. kadın küfür etti. bende dayanamayıp küfür ettim. tutanak tutuldu ve ifade verdik. başka bir kadın dibimde küfür ettiler diye şikayet etmiş. 3 gün sonra çalışma belgesi verilerek işten çıkarıldık. %45 özürlü raporluyum. kulağımın bir tanesi sağır. 5 yıllık emeğimde içeride. vermediler. bu durumda ne yapabilirim. defalarca söylememe rağmen bordromda özürlü değil hep normal işçi yazıyordu

  1. Rıdvan bey, işçinin başka bir işçiye hakaret etmesi işveren açısından bir haklı fesih sebebidir. Yine de bu konuda şansınızı denemek isterseniz, bir avukatla görüşmenizi öneririm.

 28. Merhaba,
  3 yılı aşkın bir süredir çalıştığım işimden karşı tarafın ağır tahrik ve aşağılayıcı konuşmasına dayanamayıp yakasını tutup itmemin sonucu tazminatsız işten çıkartıldım. Karşı taraf yönetici kadrosunda ben ise sendikalı bir personelim. İşten çıkmarma sebebine küfür ve darp yazmışlardı. Ben küfür ve darp olmadığı gerekçesiyle suçlamaları reddedip imza atmadım. Nasıl bir yol izlemeliyim? Yardımcı olur musunuz.

  1. Merhaba.
   İş ilişkisi içinde maalesef ki sinirlere hakim olmak gereklidir. Yaka tutup silkelemek fiili bir taarruza girebiliyor. İşveren vekili de size mukavemet gösterdiyse aynı sekilde mahkemeye basvurun derim. Ama yoksa yapacak birşey yok gibi, 25/2 çıkış yerinde gibi… Geçmiş olsun

 29. mustafa bey iyi günler .işçimiz işyerinde başka işçiyle kavga edip aynı gün işten ayrıldı hem müşterilerime olumsuz yansıdı hemde işçi olmadığı için mağdur olduk ayrıca kendisi tazminat ve izin maaşı talep ediyor bu durumda ne yapmalıyız?not:çalıştığı süre 15 ay..

  1. Merhaba, Mustafa bey müsait olduğunda değerli görüşleriyle elbette katılacaktır konuya. Lakin yardımcı olmak isterim;
   İşyerinde kavga etmek 25/2. Madde’den derhal fesi sebebidir. Konuyu şahitler ile birlikte mutlaka tutanak altına alıp çıkışını yapın.
   Bu sebeple çıkışta herhangi bir tazminat alacağı yoktur.
   Fakat Fesih Haklı da Haksız da Olsa, kullanılmamış Yıllık İzin Ücreti Ödenir. (Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin emsal kararı mevcuttur) Bunu mutlaka ödemelisiniz.

 30. Merhaba mustafa bey. Ben 8 yıl çalıştığım yerde torpilli tabir ettiğimiz kişi gelip bu kişi yi kasaya geçirdikleri, Bu kişinin de Kasada Yanlış işler yaptığı bunuda kendi hemşerisi olan işletme müdür söylediğimi,sen karışma diğerek beni 60 km bir yere yollayıp orda ki yönetim kurul üyesi ve mudur tarafından darp olduğum, ardındanda şikayet etmemem içindede yanlarına çekip tekrar eski yerime yollamak istemişler istemediğim halde gittiğimin ikinci gun iş çikişinda saldırıyor ve beni tek taraflı iş fest yaptıklarında,darp yapan yönetim kurul üyesi ve mudur dava açıp kazanıyorum..bana saldıran kişi haksız tahrik adı altında benden fazla ceza alıyor iş mahkemesinde red istisrat mahkeme red yargı red lütfen acil bana dönerseniz sevinirim ne yapabilirim…..

  1. Ahmet bey siz yardımcı olmak isterdim. Ama buradaki yüzeysel bilgilerle size bilgi vermeye çalışırsam, öncelikle sizi yanıltmış olurum. Bu soruları mutlaka, dava dosyanızdaki evrakları görecek bir avukata ve yüz yüze sormalısınız.

 31. Mustafa bey Aynı işyerinde çalışan bir arkadaşla iş yerinden çıktıktan sonra serviste kavga ettik ama bana büyük tahrik yapıldı ikimizde 29.maddeden hiç bir hakkımız verilmeden kovulduk dava açsam şansım olur mu

  1. Ayşe hanım cevabı bilmem mümkün değil. Bu tamamen kavganın niteliğine, sebeplerine ve önceki olaylara göre değişecektir.

   1. Mustafa bey kavganın öncesi yok sadece bir kere kavgam oldu bundan önce kavgam olmadı uyarı almadım kızın iş yerinde ağız dalaşına girdiği çok kişi oldu ama kimse konuşmak istemiyor şahidim de yok kazanacağım net olsa dava açacağım 29. madde benim için çok sıkıntı sicilimide bozdu

    1. Yine de kesin bir şey söylemem mümkün olmaz. Somut verilerle bir avukatla görüşüp ona danışmanız gerekir. Hakkınızı aramanızı tavsiye ederim.

     1. Merhaba ben 16/08/2017 tarihinde çalışmakta olduğum şirkette vardiya amiri olarak görev yapıyordum bu tarihte alt personele işler ile ilgili talimat veriyordum diğer vardiya amiri yanıma gelerek ego ve kibir ile sen kimsin lan vs diğer hakaretler ile birlikte ben burada iken sen kim olup talimat veriyorsun diye dalaşma çıkardı bende benden uzaklaş pislik çıkmasın dedim oda koştu bir Demir parçası ile üzerime saldırdı Demir’i kafama salladı sakındığım için vuramadı Demir uzundu arkadan iki eli ile beni sıkıştırıp sıktı belim kırılana dek zor ayırdılar ve omurlarım kırılmış vücudum da 5 6 adet kırık var bu sıkmadan dolayı ben hiç karşılık vermedim evli ve küçük bir kızım olduğu için ve bu suç işleyen işçi hala orada çalışıyor hem o şahıs hem şirkete maddi manevi tazminat davası açmak istiyorum ne dersiniz sayın büyüklerim…

     2. Mustafa bey, fiili saldırı sonucu dava açma hakkınız elbette vardır. Ama bu, iş hukuku dışında bir konu olduğu için benim bilgim bulunmamaktadır. Bu nedenle, bir avukatla görüşmenizi öneririm. Geçmiş olsun.

 32. Mustafa bey öncelikle bilgilendirmeleriniz için tşk ederim. Benim daha önce bir birlikteliğim oldu biriyle. ve eski eşinin sürekli tehtitlerine maruz kaldım. Daha sonra birlikte olduğum kişide eski eşiyle birlikte benimle uğraşmaya başladılar. kısaca beni çalıştığımız kurumdan uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Kadın tarafından 1-2 yakın iş arkadaşınıtanık göstereren bana Ahlaksız kadın hem eşini hem beni aldattın şeklinde bir iftira ila dava açtı Bayan. hakime iyi mahkeme hakimi çok katı tanıklarım olmasına rağmen dinlemedi adli par cezası verdi. tarafıma atılan bu iftira 1.5 yıl önceydi karar yeni verildi. temyize gittim. . Bu arada çalıştığımız kurum uyarıda bulundu 1 yıl önce ve çalıştığımız biirmleri değiştirdi. . Mahkemeden alıcağım adli para cezası benim işimi etkilermi. Keza hala beni tahrik etmeye yanlış bi davranışa sevketmeye çalışıyor yakın iş arkadaşları. birde bu iftira ile ceza alırsam . iftira atıldığına dair bir dava açma şansım olurmu.. bu arad hayatım boyunca karakola bilegitmemiş olmama rağmen Mahkeme hakime hanımı ertelemeye bile gitmedi bunu için ne diyorsunuz..

  1. Hakan bey size yardımcı olmayı isterdim ama buradan ve uzmanlık alanım olmayan bir konuda yorum yapmam hem yanlış olur hem de etik olmaz. Bu hususta en doğru bilgiyi alabileceğiniz yer yine bir avukat olacaktır.

 33. merhabalar ben işyerinde arkadaşımın işyeri dışında konuşmalarım nedeniyle bu olayı iş yerine yansıttı ve orda benimle tartıştı ve beni tartakladı ayrıca sonrasında dahada olayı büyüterek bana yumruk attı bu durumda işyeri bize nasıl bir sonuç verebilir saygılarımla

  1. Sizinde ona karşılık verip vermediğinizin, ona hamle yapıp olayı körükleyip körüklemediğizin incelenmesi gerekir, gerekirse görüntü ve tanık beyanlarının alınması gerekir. Göründüğü kadarıyla işvereniniz her ikinizinde 25/II. maddeden dolayı haklı sebeple derhal işinize son verebilir.

 34. MERHABALAR BİR YAKINIM AYNI İŞYERİNDE BULUNDUĞU ÇALIŞAN İLE MESAİ ÇIKIŞI SERVİS ARACINDA HAKARET BOYUTUNDA TARTIŞMIŞLARDIR VE SERVİS İÇERİSİNDE KÜFÜRLEŞEREK FİZİKSEL OLARAKTA SALDIRI GERÇEKLEŞMİŞTİR ÇALIŞANLARDAN BİR TANESİ TARTIŞTIĞI KİŞİYİ DARP ETTİRMİŞ VE ARDINDAN SİLAH SIKTIRMIŞTIR HER İKİSİNİNDE İŞ VEREN TARAFINDAN TAZMİNATSIZ OLARAK ÇIKIŞI VERİLMİŞTİR TAZMİNATSIZ ÇIKIŞIN VERİLMESİ DOĞRU MUDUR?

  1. Merhaba. Olay aynı zamanda adli bir vak’a olarak da gelişmiştir.Yani mutlaka Savcılık veya polise de intikal ettirilmiştir, ettirilmelidir.
   İş kanunu doğrultusunda işverenin yaptığı 25. Madde’yi uygulamaktır. Yaptığı doğrudur. Yine de yargı yoluna başvurabilirsiniz tabiki.

 35. Merhaba özel bir şikette 5 yıldır çalışmaktaydım son 3 aydır iş yerinde farklı bir departmandan başka işci ile bir saat sorma ile başlayan tartışmada karşı taraf tehtit etmesine iş yerinde onunla tartışmayacağımı ve kavga etmeyecegim beyanından sonra beni her gördügü yerde sataşıp kavga etmek istedi en son dayanamadım ne derdin varsa iş yeri dışında gel görüşelim mesai bitiminde dedim ve mesai bitiminde iş yeri dışında kendisini aradım cevap vermedi 15 dakka sonra beni aradı iş yeri dışında bir benzinlik arkasına çagırdı gittigimde bana kendisini vurdurup arkamdan gelen bir yakımım ve iş arkadaşıma ve bana kufur etmeye başladı uyardım ama dınlemedi meselesinin benimle oldugunu söyleyip yanımızdaki insanlardan uzaklaştırdım ileride bana tekme atması üzerine kendimi kaybettim yumruk atmaya başladım 4 yumruktan sonara yere duştu yerde tekmeledim ayağa kalktığı zaman kafası kanıyordu iş arkadaşım oldugu için içim elvermedi vurmadım yanımdaki iş arkadaşım ve cevredeki insanlar araya girdi beni öldurmekle tehtit etti yanımda gelen iş arkadaşımız yere duşen gözlügünü verip gitmesi istedi bizden uzaklaşıp tehtit etmeye devam etti .Gece vardiyasından çıktıgımız için dağıldık evlerimize gittik yattık 4 saat sonra iş yeri deparman müdürüm arayıp bana kavga ettigim sahsı bıçakladıgımı ve hastanede oldugunu söyledi kendisine telefonda anlattım biz sadece kavga ettik ve bu durumu iş arkadaşım şahit sorabilirsiniz dedim.3 gün işe gelmememi istediler 4 gün iş yerine çagırıp savunma istediler iş yerinde kavga ve başka işci ile küfür ettigim tespit edilmiştir diye savunmada belirtim iş yerinde kavga etmedigimi ve küfür etmedigimi ve kesinlikle bıcaklama olmadıgını dışarda kavga ettiğimizi belirttim sonraki gün tekrar çagırıldım iş yerine bana iş hakkımın fes edildigini teblig ettiler 4857 kanunun25/II-d maddesinden işe geri dönüş davası açmak istiyorum iş yeri o gece vardiyada olanlardan savunma almış savunmalarda iş yerinde kavga olmadıgını tartıştıgımızı yazmışlar sizce dava açsam kazanabilirmiyim ?

  1. Öncelikle geçmiş olsun. Bu durumlarda kesin cevap vermem, tahmin edersiniz ki, mümkün değil. Neticede bunu mahkeme takdir edecektir. Mahkeme de tanık dinleyerek ya da görüntülere göre kavgayı analiz edecek, sizin kusurunuz olup olmadığına bakacak, bu kavganın işyerine etkisini inceleyecek ve bunlara göre karar verecektir. Durumunuzu bu kriterlere göre değerlendirmelisiniz. Ayrıca, haklı olduğunuz düşünüyorsanız hakkınızı mutlaka mahkeme vasıtasıyla aramalısınız.

 36. Merhaba
  Oğlum Chef, garson bir işçi oğlumun garsonun yanlışlarını müdüre bildirdiği için mutfağa girerek tespit edilemeyen bir cisim ile oğlumun kulağınının yırtılmasına neden oluyor ve oğlum hastahaneye giderek dikiş tılıyor rapor tutuluyor. işveren her ikisinide tazminatsız işten çıkarıyor, oğlum davacı olup dava sürüyor.
  1.işveren mutfakta saldırıya uğrayan oğlumu işten çıkarabilirmi
  2. işverene daha önceden ilgili kişi için kavga çıkarmak istediğine dair tutanağı olmasına rağmen iş yeri güvenliği almamasından sorumlu değilmidir ? dava konusu olmazmı ?
  3. işverenden çalışamadığı 8 ay süre için iş kaybı mahrumiyet tazminat davası açabilirmi ?

  cevabınız için şimdiden teşekkür ederim
  saygılarımla,
  ismail boz

  1. Merhabalar. Öncelikle geçmiş olsun. Oğlunuz kavganın yaşanmasında kusurlu değilse çıkarılamaz. Dava açarak hem tazminatları hem de varsa diğer alacakları talep edebilirsiniz. Sorduğunuz diğer iki soru ise genel hukukla ilgili konular olduğundan, bir avukatla görüşerek bilgi almanızda yarar var.

 37. Merhaba Mustafa bey. Benim babam 10 yıldır özel bir şirkette çalışıyordu. Orda ki başka bir çalışan babamla sürekli uğraşıp duruyormuş en sonunda babam dayanamamış son Bir kez daha uyarmış snra ana avrat küfür etmiş babamda sinirine hakim olamayıp kavga etmişler ama birbirlerine varamadan ayırmışlar. Smdi şirketin sahibi sadece 2500 TL tazminat veriyormuş. Babamda mahkemeye verecem demis adamda git ver şahitler var demiş raporunu tuttum gibi şeyler söylemiş. Ve 10 yıl boyunca sürekli her gün 4 5 saat sigorta yapmış sözde. Bana bu konu da yardımcı olurmusunuz. Mahkemeye verirsek hak kazanma şansımız var mı. Bide son olarak asgari ücret olarak gösterip elden 600 TL para veriyordu. Lütfen böyle sahtekarlarin önüne geçmek hakkımızı almak ve bizden sonrakilere böyle Bir haksızlık yapamaması için nasıl Br yol izlemeliyiz

  1. Burak bey yapmanız gereken tek şey, hakkınızı aramaktır. İşveren ne derse desin, mahkemede gerçekler ortaya çıkacaktır. İşverenin ödediği paraları babanız alabilir; ardından da ne eksik ödenmişse, onun için önce noter kanalıyla ihtarname göndermeli ve sonrasında da dava açmalıdır. Davanın sonucunun bilmemim mümkün olmaz; ama tahmin edersiniz ki dava açmadan da hakkınızı arayamazsınız. Kolay gelsin.

 38. Merhaba bir kamu kurumunda bir yakınım kavga etti ve işten çıkartıldı tekrar geri girme şansı varmi ayni kuruma

  1. Bu tamamen kurumun takdirindedir. Tekrar alınmasının önünde yasal bir engel yoktur.

 39. Merhaba 3 yıldır özel bi firmada çalışıyorum çalışanlardan birisi arkamdan küfür etti ve bunu duydum diğer işçiler kavga etmemize izin vermedi işverene olay ulaştı işveren küfür edene hiç bir yaptırım yapmadı ve aynı hareketlere devam ediyor ne yapmalıyım veya işten ayrılsam tazminat hakkım varmi

  1. Böyle bir durum sizin için haklı fesih gerekçesidir. Ancak önemli olan bu hususların mahkemede ispat edilip edilemeyeceğidir. Bu açıdan değerlendirmelisiniz.

 40. merhba mustafa bey 3 yıldır bir özel şirkette çalışmaktaydım amirimle özel bir nedenden dolayı kavga ettik ve şirket beni haksız buldu ve işten çıkardı tazminatımı alabirmiyim

  1. Şükrü bey hiçbir veriye sahip olmadan konuşmam doğru olmaz. Ödeme yapılmazsa size bir an önce dava açmanızı söyleyebilirim. Zaten mahkeme gerekli değerlendirmeyi yapacaktır.

 41. Merhaba 4.5 yıldan beri aynı şirkette çalısıyorum. Başka bir işci ile tartısmam oldu. Tartısmaya sebep olan konu onunla ilgili ve alakası kesinlikle bulunmamatadır. Tartışmada belden aşağı küfür darp ve hakaret bulunmaktadır. Ve birden çok şahitte bulunmakta ayrıca kamera kayıtlarıda var. Kayıtların hepsini almış bulunmaktayım. Mağdur olan ise benim burada karşı tarafın haklı olacak bir durumu söz konusu değildir. Bunu mağaza müdürm ve müdür yardımcılarım bile söylemektedir. Fakat bölge müdürümüzü ortada darp yok demektedir. Şirket olay tespit tutanağı tutmuş olup savunmamızı almıştır. Şimdi ise her ikimizede ihtar vermek istemektedir. Karşı taraf ihtarı imzaladı. Fakat ben imzalamadım. Haklı olduğum halde mağdur olduğum halde bana ihtarı imzalatmaları ne kadar doğru ? İş vereni haklı oldugum halde elimde belgeler kamera kayıtları olduğu halde zorla ben haksızmışım gibi gösterip ihtar imzalattırmaya çalışıyorlar diye mahkemeye versem kazanma şansım varmıdır. Daha önce hiç ihtarım alınmamıştır. Konu hakkında beni aydınlatırsanız sevinirim. Sevgiler…

 42. merhabalar bi personelim var uzun zamandır çalışıyor.
  bu aralar kovulmak için elinden geleni yapıyor. vaktiyle işyerini zarara uğratacak bir kaç hareketi olmuştu
  müşteri ile tartışma ağır hakaret küfürleşme olayına kadar gitmişti fakat hiç tutanak tutmadım sürekli sözlü uyardım. son olarak bir işçimle kavga etti. ne yapabilirim. yada o nun hakları nelerdir. yasal bir iş sözleşmemiz yok haftalık çalışma saati biraz yüksek ve maaşta sgkda asgari gözüküyor. buralardan bana zarar vermeye ihtimali varmıdır.

  1. İşçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına fiili nedeniyle işten çıkarılması için fesih işleminin 6 iş günü içinde yapılması gerekir. Tutanak da tutmadığınıza göre geriye dönük yapabileceğiniz bir şey yoktur. Fazla çalışma yapıyor ve fazla mesai ücreti ödemiyorsanız, elbette bu gerekçeyle işten ayrılabilir ve kıdem tazminatı ile ödenmeyen ücret alacaklarını geriye dönük tahsil edebilir.

 43. Merhaba,

  Mesai saatim 7 de bitiyor. Daha önce 3-4 kez servise geç kalmasından dolayı aynı iş yerinde çalıştığım arkadaşımla sözle tartışmaya girdik.(yalnızca ses yükseltme)kimse onunla sesini yükselterek konuşamaz ama o konuşabilirmiş. herhangi bir küfür vs. etmedim yalnızca kapat çeneni artık dediğim için o sinirle hakarete girermiş. kendisinin ilgili yerlere beni şikayet etmesi herhangi bir sorun yaratır mı?

  1. Merhaba. Şikayet edilirseniz kararı verecek olan sizin insan kaynakları biriminiz olacağı için bir şey söylemem mümkün olmaz.

 44. MERHABA MUSTAFA BEY
  mağaza müdürlüğü yaptığım İş yerime bir müşteri iade için geldi, aramızda bir süre sözlü tartışma olduktan sonra iadesini almaya başladım, iadeyi altıktan sonra evrakı imzalaması için önüne koydum bana ağır hakaretlerde bulundu, aramızda kavga çıktı müşteri gittikten sonra durumu üst birime bildirdim, kamera kayıtlarından bakıp, bana istifanı yaz git dediler, bende yazmayınca onlar iş çıkışımı verdi işsizlik parası alamadım ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim, iy günler

  1. Merhaba. Bu durumda yapabileceğiniz tek şey bir an önce dava açmaktan ibarettir. Bir avukatla görüşmenizi öneririm.

 45. Merhaba ben yöneticimle tartıştım kendisi geldiğin günden beri pek anlaşamıyorduk sürekli benim açığımı arıyor magza Müdürün e şikayet ediyordu ben engelli Kadrosunda çaşlışıyordum mesai bitiminde gene bana iş cıkardı neyse bende yapamıycağımı işim olduğunu söledim yuksek sesle konuştu daha sonra bende sesimi yükselmiş bulundum ortam gerildi ağır konuşuldu bende üzerim giynikti zaten cıktm ertesi gün hatta bir Buçuk hafta böyle devam etti mesaime normal devam ettim sonra Müdür cagırdı konuştuk sonra usülen bir savunma istediler yazdım öle verdim konu kapandı dediler ama disipline vermişler beni oysa mağaza değişikliği istedim gönderediler istifamı da kabul etmedim Sonuc olarak da iş hakkım fesh edildi napabilirim bu konuda

   1. Şartlarınız derken neyi kast ettiğinizi anlamadım kusura bakmayın biraz acarmısınız? Magaza Müdürün istifamı da Magaza değişikliğini de kabul etmedi çalışcaz burda bu kolaylık olur kaçmak olur dedi sonuç iş hakkı feshi…

    1. Bir önceki yorumdaki işe iade linkini tıklarsanız, işe iade davası açma şartına sahip olup olmadığınızı görebilirsiniz.

 46. Merhaba. Ben mesaimi bitirdiğimde dışarı çıktım saat 6 da ve benim kız arkadaşımın bNa ihanet ettiğini duyunca fabrikada diğer vardiyada bulunan şahısla fabrikanın kapısının ilersinde kavga ettim işten çıkartma durumu varmıdır ?

  1. Yazıdan da görüleceği üzere bu durumda işten çıkarılabilirsiniz. Ama böyle bir şey olursa tabi ki iş mahkemesine başvurarak hakkınızı arayabilirsiniz.

  2. Merhaba mesai saatleri dışında olan ben işten iş güvrnliği kurallarına uymadığım gerekçelisyle işten çıkmamı söylediler ben mesai saatleri dışında kavga olduğu için eğer çıkarıcaksalar tazminantlı çıkış vermeleri lazım değilmi

   1. İsmail bey bu durumda nihai kararı mahkeme verecektir. Öyle ya da böyle dava açarak hakkınızı aramanız gerekir.

 47. Bir istasyonda çalışıyordum gece alkollü bir müşteri agır küfür etti ve üzerime saldırdı bende müşteriyi dövdüm tabi dolayısıyla işten çıkartıldım ihbar tazminatı hakkım varmı

  1. Yazıdan da görüleceği üzere kavga eden işçi birçok hakkını kaybedebilmektedir. Dava açarak şansınızı denemekten başka yapılabilecek bir şey yok.

 48. merhabalar sekiz senedir ayni isyerinde Otelde calismaktayim gecen ay Pozizyon geregi sef bir Garson elemana bir uyarida bulundum ve netice kavgayla sonuclandi diger Garsonlar üzerime geldi ve ben ondan sonra kasim acildigi icin doktora gittim 3 gun rapor aldim ve rapor sonrasi Otelde herkes ozellikle garson personelleri bana ters ve tehdit variis bakmaya basladilar bende kendi istegimle istifami verdim sekiz senem bosuna gitti.otel personel müdürlügü bana evraklari imzalatmakta hic gecikmediler suanda issizim ve her verdikleri kagiti imzaladigim icin herhangi bir hak talep edebilirmiyim.aydinlatirsaniz sevinirim

  1. İsterseniz şansınızı deneyebilirsiniz ama eğer istifa mektubu yazarak imzaladıysanız işiniz elbette zor olacaktır. Yine de tazminatlarınızdan başka; varsa ücret, fazla mesai ya da yıllık izin ücreti haklarınızı elbette alma hakkına sahipsinizdir.

 49. Merhaba ben is yerinden arkadaşımla tartistim bana küfür etmişti bende ertesi gun neden kufur ettiğini sordum oan bağırdı kavga etmedik ama beni itikledi sadece işler durgun olduğu icin bizi toplatiyi aldilar disiplin kagiti yazdılar biZ çağırana kadar gelme dediler.tazminat imiz yanma durumu olurmu hak talep edebilirmiyiz 6 yıllık calismam var tsk ederim

  1. Ortada fiili bir kavga yoksa, sizi çıkarsalar bile tazminatınızı vermeleri gerekir. Sonuç belli olduğunda, tekrar yazarsanız cevap vermeye çalışırım.

 50. Öncelikle merhaba,
  Hocam bugün KPSS sınavım olduğu için işyerine geç kaldım. Müdür Yardımcısı beni odasına çağırıp ilk başta düzgün ama sonradan hararetli bir şekilde hesap sormaya başladı. Mesaime neden geç kaldığımı belirterek tutulacak tutanağı kabul edeceğimi söylememe rağmen benimle saygısızca konuştu. Bunun sonucunda birbirimizle sözlü sataşmaya girdik fakat küfür ve hakaret yoktu. Sonrasında kendisi hiç beklemediğim bir anda sandalyesinden kalkıp burnuma vurdu ve hasar verdi. Olay kamera önünde yaşandı ve ben hiç bir karşılık vermedim. Hastaneye gidip darp raporumu aldım. Bundan sonraki süreçte yasal olarak haklarım nelerdir ? Direk şikayette mi bulunmalıyım ? İş akdimi fesh edip tazminatımı alabilir miyim ?

  1. Olay bahsettiğiniz gibi olmuşsa elbette haklı nedenle fesih hakkınız vardır. Şikayet kısmı ise iş mahkemelerinden bağımsız olarak genel görevli mahkemelerin yetki alanındadır ve bu konuda bir avukatla görüşmenizi öneririm. Ayrıca geçmiş olsun.

   1. Mustafa bey öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Dediğinizi yapıp bir avukat ile görüştüm. Önce Savcılığa akabinde SGK’ya şikayette bulundum. 6 günüm dolmadan gidip iş yerinde haklı nedenle tek taraflı feshimi gerçekleştireceğim fakat kıdem tazminatımı da almak istiyorum. Bu nedenle hak kaybına uğramamak için dilekçeye tam olarak ne yazmam gerekiyor. Aşağıdaki yazı sizce yeterli mi ?

    ………tarihinden buyana şirketinizde ……… görevlisi olarak çalışmaktayım. İş yerinizde işveren vekiliniz tarafından darp edilmemden dolayı 4857 sayılı iş kanunun 24. ncü maddesi uyarınca iş akdimi derhal fesih ettiğimi bildirir, çalışma sürem içindeki kanundan doğan tüm hakedişlerimin kanun hükümlerine uygun olarak yeniden hesaplanarak tarafıma ödenmesini arz ederim.

    1. Bence yeterlidir. Ancak olayın tarihini, gelişimini ve yerini de ayrıntısıyla yazmanızı öneririm.

 51. merhaba.
  Ben patronla gittigimiz sirketlerle kurulumda olan sıkıntı ve problemlerle alakalı toplantı yaptık ve olan aksaklıklardan bahsettım. Patron arkadasa nasıl aktardı bilmiyorum ve ıkı gun sonra arkadas bu yuzden hakaret etmeye basladı ve bende karsılık verdım. Elindeki bardagı benım basıma vurmaya kaltıgında bende tekme attım.
  İşten tazminatsız cıkartıldım
  Sizce bundan sonra yasal süreç nasıl işler.
  hakkımı aramak istiyorum. Tşk ederm

  1. Merhaba. İşyerinde olan ya da işyerini etkileyen kavgalarda işçinin işten çıkarılması normaldir. Yine de bir avukatla görüşerek hakkınızı arayabilirsiniz.

 52. 10 yil forklift operatoru olarak calistigim bir firmada isi yetistirebilmek amaciyla makinadan inmeyeyim diye arkadasin birine kapiyi acmasi icin ricada bulundum bu arkadas kapiyi ben kapatmadim diye bana kufurlu tacizde bulundu bende bunun uzerine makinadan indim ve o arkadasa bi iki tane vurdum ve beni tazminatsiz isten cikarttilar diger sahis halen calismaya devam etmekte ben ne yapabilirim 10 yillik emegim var cevap verebilirmisiniz lutfen

  1. Geçmiş olsun. İşyerinde kavgaya karıştığınız için işten çıkarılmanız normaldir. Ne yazık ki yapabilecek fazla bir şey olduğunu zannetmiyorum.

 53. merhaba işyerinde bir arkadaşım sözlü sataştı ben cevap vermedim hatta bakmadım bile. sonra yöneticiler ben o kişi işyerinin önüne çıktık konuşmaya. o kişi sürekli bağırdı yöneticilerden biri böyle davranacak isen giderim dedi ve gitti. diğer iki yönetici ve biz konuşmak için kaldık diğer kişi sürekli bağırdı kovun bunu seni kovduracam falan diye tehdit etti. bazen sinirlenip üstüme yürüdü sebebi gülüyor muşum. sonra ben orayı terk ettim sürekli bağırıyor diye. sonrasında işverene şikayet dilekçesi yazmış benim onu sürekli bakışlarımla sözlerimle rahatsız ettiğime dair işyerinden bir kaç kişiyde şahit göstermiş. böyle bir durumda işveren beni kovar mı ve o taşkın hareketleri yaptığı yerde kamera vardı ispatlayabilirim sürekli bağırdıını yöneticilerin önünde.beni işten çıkarabilirlermi böyle bir durumda ve ben ne yapmalıyım

  1. Bahsettiğiniz kadarıyla, sizin bu nedenle işten çıkarılmanız olası görünmüyor. Ancak başka gerekçeler varsa, onu bilmem mümkün değil.

 54. Merhaba Mustafa Bey

  2 gün önce sabah iş yerinde ekip arkadaşımla önemli olmayan sebepten dolayı tartışma yaşadım ve bana bağırmaya başladı . Bende dayanamayıp olay yerinde olmayan üçüncü şahıs için küfür ettim .
  olayın olduğu akşam Müdürüm beni arayıp bir nevi mobbing diyebilirmiyiz bilmiyorum ‘ benim bu işe göre olmadığımı , verilen görevleri yerine getirmediğimi insan ilişkilerimin zayıf olduğunu, işimi gerektiği gibi yapmadığımı’ iddia ederek psikolojik baskı uyguladı, istifaya yöneltti . ve ben 10 aydır çalıştığım işyerinde bana verilen görevlerin hepsini yaptığımı kişilerle ve verilerle kanıtlayabilirim . Pazartesi günü insan kaynakları tarafından savunmam alınacak daha önce iş yerimde problem yaşamadım . Ne yapmamı önerirsiniz

  1. Merhaba. Savunmanızla ilgili benim bir şey söylemem doğru olmaz çünkü yeterli bilgiye sahip değilim. Ancak işyerinde tartışmak tek başına bir çıkış gerekçesi olamaz. Yine de küfür vs. de sizi sıkıntıya sokabilir. Başka bir gelişme olur da yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım.

 55. Metrobüs te güvenlik olarak çalışırken bi yolcu ile tartışma sonrası şahsıma küfür etti bende o an kendimi kaybedip vurdum sonucunda kurum beni benim iznim ve haberim olmadan 3 ay ücretsiz izne çıkardi bende noter aracılığı ile hem sirkete hem kuruma noter aracılığı ile ihtar çektim ihtara cevaben is hakkımı 25/II MADDE gereğince is ten çıkardı kavga ettiğim vatandaşla da karşılıklı şikayetçi olup mahkemeye çıktım ve bana denetimli serbestlik verdi sonuç ne olur

  1. Tabi benim sonucu tahmin etmem mümkün değil elbette ancak bu durumda işinizin zor olduğunu kabul etmek gerekir.

   1. Merhaba hocam peki benim nasıl bir yol izlemem gerekir. Şuan için mahkemeye itiraz dilekçesi sundum yargilandigim mahkemeden bi ihtimal beraat alırsam is haklarımı alma şansım olur mu

    1. Benim yorum yapmam doğru olmayacaktır. Ancak böyle bir durumda beraat bile etseniz, bunun işyerinizi bağlayacağını düşünmüyorum. Neticede ortada, işyerinde müşteriyle yapılmış bir kavga var ve beraat dahi etseniz bu kavganın var olduğu gerçeği değişmeyecektir. Fazla ümitlenmemenizi tavsiye ederim.

 56. Selamun aleykum hocam bi arkadasim calistigi bes yildizli bi otelin mutfaginda asci olarak calismakta bu arkadasimin is yerinde iki tane izin alacagi oldugu icin personel mudurunden yazili izin kagidi alip iki gunluk yazili bide haftalik izni toplamda 3 gun ise gelmedi . Ve izin sonu is yerinde isleri oldugunda yillik izin yapip yapmayacagini sordu sadece yapabilirmiyim dedi ve azar isitti mutfak sefi bunu kolundan tutup sallayarak bagirarak tahtik etti sonra arkadasimda yuksek sesle konustu . Ve sonucunda mutfak sefi tutanak tuttu tutanakta bana saldirdi bagirdi saygisizlik yaoti isi aksatti bir suru bahaneyke bide calisan yalakalardan imza toplad i ve hic bir hak vermeden isten kovdu . Bu sahitlerin yani yalakalarin attigi imzalarin mahkemede bi etkisi olurmu dava acsa tek basina bi ben sahitlik yapicam arkadasima ama karsi tarafin 15 sahidi var

 57. Merhaba evlilik tazminati odememek icin uzerime baska bir personeli saldilar biraz tartistik ve ben merdivenlerden kaydim sirt ustu o an canimin acisiyla personele vrmaya basladim ve arkadasima bagirdim o gelince ayirdi bizi personele vurdu bundan dolayi istifalarimizi aldilar ama beni gonderdiler tattistigim personeli terfi ettiler ne yapabilirim bu konuda

  1. Yapabileceğiniz şey artık dava açmaktan ibarettir. Somut olayı ise tüm ayrıntısıyla değerlendirecek olan da mahkeme olacaktır.

 58. eşim patronu tarafından darp edildi.16 senedir aynı işyerınde calışıyordu elınden hıcbır alacgım yok dıye kagıt almıslar mahkmeye verıcez.elınden yazı alsalar dahı tazmınatını alablırmı

  1. Elbette alabilir. Banka hesabına yatırılan para yoksa, diğer deliller ışığında tüm alacaklarını mahkeme kanalıyla alabilir. Ama bunun için bir an önce dava açmanız gerekir.

 59. Tekstil fabrikasında 6yıl çalıştım vardiya ustasıyla tartışma yaşadım küfürlü hakaretli konuştu üzerine yürüdü obama vuramadan ben ona yumruk attım bu güne kadar ne tutanak ne tartışma yaşamadım beni tazminatsız çıkış verdiler usta çalışmaya devam etti napmalıyım tazminat hakkımızda almak için teşekkür ederim

  1. Görünen o ki, yapmanız gereken bir an önce iş mahkemesinde dava açmaktan ibarettir.

 60. İş yerinde arkadaşımla tartıştım üzerime saldırdı yüzüme yumruk vurdu dudağım patladı bende kendimi savundum kendisinin çenesi kırıldı beni işten çıkardılar haklarımı vermediler kavga ettigim kişi halen raporlu kendisini daha çıkarmadılar karsı taraf dava acıp şikayetçi oldu darp raporunda almış dava sonucunda ben ceza alırmıyım teşekkürler

  1. Eğer ceza davasının sonucunu soruyorsanız bu konuda bir bilgim olmadığını söylemek isterim.

 61. Merhaba ben is yerinde arkadasimla tartistim ve bana kufurlu konustu yaklasik 5 6 defa uyarmama ragmen kuyrlu konusmaya devam etti ve yakasini tutup itikledim buna calisan mudur de sahit oldu lakin ikinizi de 25 inci maddenin 2 inci benditden isten cikardilar ve azminat kidem felan da vermediler bu konuda ise geri donus veya dava acsam kazanma sansim varmidir her hangi birsey de imzalamadim bu duym karsisinda ne yapmam gerek bilgi verirmisiniz ?

  1. İşe iade için dava açabilirsiniz. Ancak yazımda da belirttiğim gibi işyerinde kavgaya karışmak işçi için olumsuz sonuçlara sebebiyet verecektir. Yine de dava açabilir ve gerekçenizi öne sürerek kıdem tazminatınızın ödenmesi için dava açabilirsiniz ki açmanızı öneririm.

 62. Merhaba arkadasim 15 yillik bir calisan. Isvereni surekli dengesizlikler sergiliyor. Is ortaminda gidip azarlamaya calisip rahatsizliklar veriyordu. Yakin zamanda ise kendisini isten kovdu. Arkadasimin bu asamada kaklari ne? Ne yapmasi? Haklarini nerede ? Nasil? Aramasi gerekiyor? Bilgilendirirseniz sevinirim. Simdiden tesekkurler.

 63. Merhabalar ben belediyenin taşeron işçisi olarak çalışıyorum gece vakti bir kavgaya karıştım (şiddet li bir arbede yaşanmadı) karşı taraf avukatları verip davacı olmuş ayretten isyerime bir resmi bir evrak gönderip kurumunuzda kavgacı bir personel bulundurması sakincali diyip iş feshini vermeniz arz etmiş.
  Bundan ötürü herhangi bir iş çıkışı verilirmimi?
  Resmi evrak olduğu için cevap olarak ne yazılması gerekir? Bu konu hakkında yardımcı olursaniz sevinirim, şimdiden teşekkürler ve iyi geceler

  1. Dışarıda yaşanan ve işyerine ya da işe etkisi olmayan bir kavga nedeniyle işçinin işten çıkarılmaması gerekir. Ancak bunun takdiri işverendedir. Yani işveren, bu kavganın direkt ya da dolaylı olarak işe bir etkisinin olduğuna kanaat getirirse işçini çıkarabilir.

 64. Merhaba is yerinde ki arkadasim ile tartistim ve müdür bizi kenara cekti konusmak icin ve ben cok sinirlenmistim o anki sinir ile arkadaşımin sacini cektim ve mudur bizi ayirdi ve tutanak tuttu hakkimda ve ben bu is yerinde 1 yillik elemanim tazminat alabilirmiyim .

  1. Yazıdan da anlayacağınız üzere; işyerinde kavga eden işçinin kıdem tazminatı tehlikeye girer. Ama benim buradan alıp alamayacağınız şeklinde görüş beyan etmem mümkün değildir.

 65. Şirketin iki personeliyiz tır Şoförlüğü yapıyorduk şirket ten uzakta dar bir yoldan karşılıklı geçerken benim aracım boş olduğundan arkadaşa yol vermek için durdum karşımdan gelen iş arkadaşım hızını yavaşlatmadan geçmeye çalıştı ama direksiyon hakimiyetini kaybetti ve benim araca çarptı ve çapma sonucunda aracın sol aynası refleksle elimi yüzüme koruma amaçlı götürürken ayna sağ yüksük parmağımı kırdı sonra kafama çarptı.sonucunda can yanması ile bağıraraktan yavaş ğelsene lan dedim öndeki araçtaki arkadaş gürültüyü duyunca oda aracından aşağıya inip ikimizin arasında ortalığı yatıştırdı ve işimize devam ettik.mesai bitimi aracı şirketin parkına bıraktım evime giderken önüme gelen çarpan şahıs emri vaki bir şekilde özür diliyeceksin diye ısrarla iki defa tekrarladı bende özür dilemesi gereken biri varsa oda sensin dedim.arakadaşlar araya girdiler buda onlardan cesaret edinip beni tutan arkadaşlar sayesinde benbir kafama yumruk yedim sonra bende o şahısa vurmaya başladım sonuç karakolluk olduk şikayetinden vazgeçti ben hastaneden kafaya çarpan aynadan dolayı tomoğrofi film sonucunda doktor bana 10 gün rapor verdi kırık parmak daha kırık duruyor ve iş yeri beni 457 iş kanunun 25. maddesi gereği işyerinin güvenini kötüye kullanmak ve hırsızlık suçlaması yazıyor bende o evrağı imzalamadım nasıl hakkımı savunabilirim.ifademin aynısı karakolda mevcuttur.sayğılarımla.

  1. Öncelikle geçmiş olsun. Olayın tam olarak bahsettiğiniz gibi olduğunu varsayarak cevap veriyorum. Görünüşe bakılırsa kendinizi savunmuşsunuz. Her şeye rağmen işyerinde kavgaya karışmanız sizin aleyhinize olmakla beraber kaçınılmaz olarak kavgaya karışmışsanız, işvereninizin sizi işten çıkarmaması ya da çıkaracaksa bile kıdem tazminatınızı ödemesi gerekir. O nedenle hakkınızı aramanızı ve en kısa amanda dava açmanızı tavsiye ederim.

 66. merhaba;

  işyerinde aileme hakaret edip beni tahrik eden biri ile kavga ettim. darp raporu alıp birbirimizden şikâyetçi olduk, firma ikimizinde çıkışını yapacağını bildirip o kişiyi hemen işten çıkardı ve iki gün içinde tazminatını odedı benim cıkısımı bildirdiler ihbar süremi kullanmamı istediler fakat yaşanan olaydan sonra orada çalışamayacağımı o kişiye uygulanan prosedürün benim içinde uygulanmasını istedim tamam diyip beni gönderdiler. 1 hafta geçince ödeme için firmayı aradım ne zaman ödeme yapacaksınız diye tamam hazırlıyoruz dediler. o süre zarfında mağdur olmamak için işkura isşizik maaşı için başvuru yaptım. işkur çıkışınız yapılmamış işsizlik alamazsınız bilgisi verildi firmayı aradım çıkışım yapılmamış evet sen yıllık izindesin biz seni çıkarmadık ama benim neden haberim yok izin kağıdım nerde diyince telefonu yüzüme kapadılar. ertesi gün telefon trafiği devam etti inatla beni kendilerinin çıkarmadığını benim işe gitmediğimi söylüyorlar. ihtar çekip alacaklarımın ödenmesini istedim. şimdi onlarda benim işe gitmediğimi bildiren ihtar çekecekmiş ve hala sgk çıkışım yapılmadı. ne yapmam gerekiyor mahkemeye versem haksız çıkma şansım var mı şahitlerim mevcut ve diğer kişi benimle aynı sebepten çıkarıldı tüm haklarını aldı. bilgi verirseniz sevinirim.

  1. Merhaba. Aynı soruyu iletişim formu kanalıyla da sormuşsunuz. Size dönüş yaparak cevap yazdım, bilginiz olsun.

 67. şirkete servis hizmeti veren şirketin şoförüyle iş çıkışı öncre sözlü tartıştık.sonra yaka yakaya gelip.kısa süreli sürtüşme oldu.işveren bunu görgü tanıkların.a dayanarak kavga olarak karar alıp işten tazminatsız cıkartıldım sizce.bundan sonra yasal
  Süreç nasıl işler.hakkımı aramak istiyorum. Tşk ederm

  1. Murat bey geçmiş olsun. Ne yazık ki işyeri sınırları içerisinde olan kavgalarda işverenin işçilerini tazminatsız işten çıkarma hakkı bulunmaktadır. Ama sizin kavganızın tam olarak nerede olduğu burada önem arz eder. Ama madem işten çıkarıldınız, bu konuda artık yapabileceğiniz tek şey dava açmak olsa gerek. Olayın ayrıntılarını editor@mustafabaysal.com adresine e posta ile gönderirseniz belki daha doğru bir cevap verebilirim.

 68. sevgili hocam öncelikle sevgiler iletiyorum.şu sıralar taşeron meselesi arap saçına döndü.kime inanacağımızı şaşırdık.bakan ayrı diyor,başbakan ayrı.burası türkiye dedirtecek cinsten vallaha.bizler ilk torba yasasından önce 10.10.2014 te geriye dönük haklar için odtü yü mahkemeye verdik.kadroluyla aynı işi yaptığımız için.dava sürüyor bilirkişi raporu bekliyoruz.benim sorum şu olacak.acaba dava açmak dahil tüm haklarınızdan feragat edilecek diyen bir bakanın sözleri bizlerin 2014 te açtığı davayı da içine alır mı?

 69. Merhaba ben tekstil fabrikasinda baska bu isci tarafindan once sözle tahrik sonra senin kafani kirarim deyip bogazima sarildi ve sonunda kendimi savundum dovdum onu ve hastaneye gonderildi oradan darp raporu alio beni karakola sikayet etti bende darp raporu aldim sikayetci olmadim ve uzlastik ama isveren ikimizide tazminatsiz fesih etti 10 senelik ama imzalamadan çıktık. Acba tazminatimizi alamazmiyiz boyle adalet olurmu lütfen yardimci olun kiraciyim cocuklarim var. Magdur edildik

  1. Erkan bey dava açıp hakkınızı elbette arayabilirsiniz ve kıdem tazminatınızı alıp alamayacağınızı ben ne yazık ki peşin peşin buradan söyleyemem. Ama şunu söyleyebilirim; yazımın içeriğinden de görebileceğiniz üzere işyeri içinde iki işçinin kavga etmesi halinde, işverenin bu işçileri tazminatsız işten çıkarma hakkı vardır. Yine de bir avukatla görüşmenizi ve ona göre hareket etmenizi öneririm.

 70. Merhaba 29.03.2016 tarihinde sözlü tartışmayla kavga çıktı karşı taraf beni tahrik etti ama ben lafla cevap verdim ama o ilk bana saldırınca bende kendimi korumak amaçlı karşılık verdim ve isten sadece ben çıkarildim ve üstüne darp edildim mağdurum tanzimat vermiyceklermis ve benim darp raporum var ve mahkemeye verdim onları bu durumda darp eden kişinin de isten çıkarılması gerekmiyomuydu ve kamera görüntüleride var bu durumda ben ne yapabilirim ve tanzimatimi alabilirmiyim

  1. Tazminat alıp almayacağınıza mahkeme karar vereceği için benim bir şey söylemem doğru olmaz. Ancak şunu söyleyebilirim ki; eğer işyerinde kavga ettiği için işçi çıkarılıyorsa, bunun her iki işçi için de uygulanması daha doğru olacaktır. Bunun dışında, işçilerden sadece birisinin işten çıkarılıp diğerinin çıkarılmamasının somut bir nedene dayandırılması gerekir.

 71. Mustafa Bey market sektöründe çalışmaktayım musteri nin bana hakaret etmesi sonucunda üzerine yürüdüm ve vurmaya çalıştım ama vurmadan ayırdılar müşterinin şikayeti sonucu işten çıkarılmak üzereyim sizce dava acmalimiyim haklı olma ihtimalim varmı?

  1. Bu tip sorulara buradan cevap vererek sizi yanıltmak istemem. Ama yazıdan da okuyabileceğiniz gibi, bunun değerlendirmesini sizin yapmanız gerekiyor. Yani, bu kavganın işyerine ya da işinize olumsuz bir etkisi oldu mu? Sizin kusurunuz ne düzeydi? Ve benzeri soruların cevabına göre sorunuzun cevabı da değişecektir Serhan bey.

 72. Merhabalar magazacılık sektöründe çalışıyorum bir müşteri ile kavga ettim bana küfürlü sataşmada bulununca yumruk attım reyonda şahit arkadaşlarım var neticesinde işten kovuldum 3 yıllık calısanim daha once bir savunma ya da ihtar almisligim bile yok gayet disiplinli bir calışandım tazmat vermediler.is mahkemesine gidersem sonuç ne olabilir

  1. Oğuzhan bey mahkemede sonucun ne olacağıyla ilgili bir şey söylemem mümkün de olmaz doğru da olmaz. Bunun takdiri mahkemeye aittir. Ancak yazıdan da okuyabileceğiniz gibi, yaptığınız kavganın sebebi ne olursa olsun işinize ve işyerinize olumsuz bir yansımasının olması sizi zor durumda bırakabilir. Yine de hakkınızı aramanız durumunda ne olacağı konusunda bir fikir beyan etmek istemem.

 73. eşim işyeri sınırları dışında aynı işyerinden bir kişi ile hakaretten kaynaklanan bir kavganın sonucu karşı tarafa kafa atarak yaralanmasına sebeb oldu işyeri eşimi tazminatsız olarak işten çıkarttı işçi olarak işçi mahkemesine başvuru yapsam dava benim aleyhime mi lehimemi olur?? teşekkürler

  1. İş mahkemesinden nasıl bir karar çıkacağını peşinen söylemem doğru olmaz; çünkü bilemem. Ama şunu söyleyebilirim ki; eğer kavga işyeri sınırları dışında işyerinin başka bir işçisiyle olduysa ve işçi bu yüzden işten çıkarılmışsa; dava açmanız halinde işverenin “bu kavganın işyerine ya da işe olumsuz etkisini” kanıtlaması gerekir. Çünkü ancak bu nedenle iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. O nedenle dava açmanızda fayda olduğu kanaatindeyim.

   1. Hocam beni kısa çalışma ödeneği sözleşmesi nedeniyle çıkış veremediği için 45.maddeden çıkış vermiş karşı dava açabilir miyim ve bana ilirde sorun yaratır mı teşekkürler

 74. Ozel sektorde yaklaşik iki yil calişiyodum peki benim iş mahkemesine muracat hakkim varmi sadce kendimi savundum tazminatsiz işten cikattilar

  1. Sayın Mehmet Bey;
   İş Mahkemesine müracaat hakkınız elbette var. Bu her işçinin en doğal hakkıdır. Bahsettiğiniz olaya gelince; bu olayı içeriğini bilmeden buradan yorumlamam doğru da olmaz hakkaniyetli de olmaz. Ama sizi haksız yere işten çıkardığını düşündüğünüz işvereninize karşı dava açmak hakkınızdır.

 75. yabanci bir ozel sektirde calisiyordu bu ayin 10ncu ayi 22sinde oporetör akadaşim maket bicagiyla saldirdi necburen kendimi savundum ve tumrukta attim ve iş yeri 2 mizinde cikisini verdi sonucta maket bicagiyla saldiri oldu haliy kendimi savundum ve iş yeri tazminati vermedi cikiş avraklari imzalamadim idari bolumdekiler yerime imzaladi bu pazartesi iş mahkemesine verecem

Başa dön tuşu