Kat Mülkiyeti Kanunu

Kapıcı için kıdem tazminatı fonu

Kapıcının kıdem tazminatı hakkı çoğu zaman kat malikleri açısından sorun teşkil eder. Bunun nedeni, kıdem tazminatı miktarının bazen çok yüksek miktarlara ulaşması ve tazminatın bir anda toplu ödenmesinin gerekmesidir. Peki, ama apartman ya da site yönetimi kapıcı için kıdem tazminatı fonu oluşturamaz mı?

Kapıcı için kıdem tazminatı fonu

Kapıcı bir gün işten ayrıldığında ya da çıkarıldığında, belirli şartların varlığı halinde kıdem tazminatı gündeme gelecektir.

Kapıcının kıdem tazminatı hesaplandıktan sonra kat maliki başına düşen ödeme miktarı bazen önemli rakamlara ulaşabilir ve daha da önemlisi, bazı kat maliklerinden bunun tahsil edilmesi sorun teşkil edebilir.

İşte tam burada devreye kıdem tazminatı fonu girer. Peki, ama kapıcı kıdem tazminatı fonu tam olarak nedir?

Apartmanda kıdem tazminatı fonu nasıl olur?

Kıdem tazminatı fonunun kurulmasının amacı, kıdem tazminatı miktarını kat maliklerinden bir anda toplamak yerine her ay düşük miktarlarda toplamak ve böylece ödenmesi gerektiğinde, hazırda kıdem tazminatı tutarının olmasını sağlamaktır.

İlgili Makaleler

Bunu şöyle basit bir örnekle izah edebiliriz. Bilindiği üzere, kıdem tazminatı hesabı kural olarak, işçinin çalıştığı her bir yıl karşılığında bir aylık brüt giydirilmiş ücreti kadar olacaktır.

Örneğin bir kapıcının kıdem tazminatına esas giydirilmiş brüt ücreti 15.000 TL olsa, bu kapıcı çalıştığı her yıl için 15.000 TL kıdem tazminatı alacak demektir.

 • Örneğin 20 daireli bir apartmanda her sene daire başına 750,00 TL toplanması yeterli olacaktır.
 • Bunu aylık toplamak isteyen bir apartman yönetimi, her ay 62,50 TL ekstra aidat toplarsa yeterli olacaktır.
 • Böylece örneğin 20 yıl çalışıp emekli olan kapıcıya bir anda toplam 300.000 TL ödemek için daire başına 15.000 lira para toplamak yerine, her ay 62,50 TL toplamak çok daha etkin olacaktır.
kapıcı için kıdem tazminatı fonu

Kapıcı için kıdem tazminatı fonunun yararları

O halde, kapıcının kıdem tazminatı için her ay belirli bir miktar toplayıp bir fon oluşturmanın aşağıdaki gibi faydaları olacaktır:

 • Fonda biriken para ile kıdem tazminatı derhal ve sorunsuzca ödenebilir.
 • Her kat malikinden yüksek miktarda kıdem tazminatı parası istenmek zorunda kalmaz.
 • Bazı kat maliklerinin bu tutarları ödemek gücü olmayabileceği için bu sorun ortadan kalkar.
 • Kıdem tazminatını ev sahibinin mi yoksa kiracının mı ödemek zorunda olduğu tartışmaları yaşanmaz.

Burada akla şöyle bir soru gelebilir: Örneğin sadece 2 sene apartmanda oturan bir kat maliki, neden örneğin 10 sene sonra işten ayrılacak bir kapıcının kıdem tazminatını ödesin?

Bu sorunun cevabı şu yazımda gizli: https://mustafabaysal.com/kapicinin-kidem-tazminatindan-kim-sorumludur/

Kapıcının kıdem tazminatından sorumluluk son kat malikinde olsa bile, ödemeyi yapan bu kat malikinin eski kat maliklerine rücu hakkı vardır. Çünkü her kat maliki, kendi dönemi ile ilgili olmak üzere kıdem tazminatından hukuken sorumludur.

Örneğin bir dairede oturmakta olan kat maliki kendi payına düşen ve 5 yıllık olan kıdem tazminatı karşılığında 5.000 lira ödese ve kendisi aslında son bir senedir burada oturuyor olsa, önceki 4 yılda oturan kat maliklerine, oturdukları süre oranında rücu etmek hakkına sahiptir.

Kıdem tazminatı fonundaki para enflasyonla erimez mi?

Evet, elbette ki apartman ya da site yönetimi her ay topladığı ve özel bir hesapta tuttuğu kıdem tazminatı fonunu TL’de bırakırsa, büyük ihtimalle yıllar sonra kıdem tazminatı ödeme zamanı geldiğinde, biriken para kıdem tazminatına yetmeyebilecektir.

O halde yapılması gereken, kat malikleri kurulunda bir karar alarak, kıdem tazminatı fonunda biriken paranın nasıl değerlendirileceğine karar vermek olmalıdır.

Kapıcı için kıdem tazminatı fonunda biriken para örneğin aşağıdaki şekillerde değerlendirilebilir:

 • Para her ay yabancı para birimine çevrilebilir.
 • Para ile her ay gram altın alınabilir.
 • Para, vadeli mevduat hesabında tutulabilir.
 • Para, yatırım hesabında değerlendirilebilir.
kapıcı kıdem tazminatı fonu

Kapıcı kıdem tazminatı fonu için kat malikleri kurulu kararı

Tam bu noktada şu soru sorulmalıdır: Peki, ama hem kapıcı için kıdem tazminatı fonu kurup her ay ekstra para toplamaya hem de bu parayı çeşitli şekillerde değerlendirmeye kim karar verecek? Tabi ki kat malikleri kurulu.

Kat malikleri kurulunun, bilindiği üzere, alacağı karara göre yeter sayısına ihtiyacı vardır: https://mustafabaysal.com/kat-malikleri-kurulu-karar-yeter-sayilari/

Yukarıdaki yazımdan da göreceğiniz üzere, kat malikleri kurulunda oy birliğinden neredeyse 2 kat maliki ile bile alınabilecek karar çeşitleri mevcuttur.

Kapıcının kıdem tazminatı fonu için para toplanması, aslında temel olarak bir tür aidat toplama işlemi olduğundan ve şu yazımda izah ettiğim gerekçelerle özel şekil kurallarına tabi olup nitelikli bir çoğunluk gerektirmeyen bir karar türüdür: https://mustafabaysal.com/apartman-aidat-miktari/

Yani öncesinde doğru süreçleri yürüttükten sonra, ilk toplantıya kat maliklerinin arsa ve sayı bakımından yarısından fazlasını katılması ve katılanların yarısından fazlasının kabul oyu vermesi gerekir.

Bu çoğunluklar sağlanamazsa ikinci toplantıya kim gelirse, onlarla toplantı yapılır ve katılanların yarısından bir fazlasının oyuyla karar alınır. Haliyle ikinci toplantıya sadece 3 kat maliki gelse, 2’sinin oyu ile bile kıdem tazminatı fonu için aidat toplanmasına ve paranın nerede ve nasıl değerlendirileceğine karar verilebilir.

SONUÇ

Kapıcının kıdem tazminatı çoğu zaman seneler sonra ve birden bire kat maliklerinin karşısına çıkar. Daire başına düşen tazminat miktarları yüksek olduğunda, bazı kat malikleri bunu ödemek istemeyebilir. Ayrıca ödemek istese bile, bazı kat maliklerinin buna o an için imkânı olmayabilir.

Hâlbuki kıdem tazminatı kural olarak “derhal” ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. Bu nedenle, eğer yukarıda izah ettiğim şekilde bir kıdem tazminatı fonu apartmanda ya da sitede oluşturulursa ve her ay bu fon için toplanan küçük tutarlar özel bir banka hesabında doğru şekilde değerlendirilirse, kapıcının kıdem tazminatı konusu mesele olmaktan çıkacaktır.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu