Çalışma Süresi

İşveren, işçilerine servis sağlamak zorunda mı?

Özellikle büyükşehirlerde veya şehir merkezinden uzak işyerlerinde işçi servisi adeta bir zorunluluk olmaktadır. Bu zorunluluk işçilerin zamanında iş başında olması ve verimlerinin artması için önem arz eder. Peki ama işveren işçilere servis sağlamak zorunda mıdır? Kanundan kaynaklanan böyle bir zorunluluk var mıdır?

İşçinin servis hakkı

Ülkemizin çalışma koşulları düşünüldüğünde, özellikle asgari ücretle geçinmek zorunda kalan işçiler için maaş dışındaki özlük haklarının ne kadar önemli olduğunu anlamak mümkündür. Bu ekstra hakların başında da yemek ve servis gelmektedir. Yazımızın konusu servis olduğuna göre şu soruyu sorarak başlayalım: İşçiye servis sağlamak mecburi midir?

Bu sorunun cevabını vermek için 4857 sayılı İş Kanunu başta olmak üzere iş mevzuatına bakmamız gerekecektir. İşveren tarafından işçilere, işe gidiş ve gelişlerinde servis sağlamanın zorunlu olduğunu söyleyebilmemiz için bununla ilgili bir hükmü mevzuatta bulmamız gerekir. O halde mevzuatta bu konuda neler var, bakalım.

İşçi servisinin sağlanmasının mecbur olması

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin 6ncı maddesine göre; belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.

O halde açık bir şekilde, ancak aşağıdaki durumların varlığı halinde işçiye servis sağlamak zorunlu olacaktır:

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!
 • İşçi kadın olmalı
 • Gece postasında çalışıyor olmalı
 • İşyeri belediye sınırları dışında olmalı
 • Belediye sınırları içinde olsa bile vardiyanın değişim saatinde toplu taşıma aracıyla gidip gelmek zor olmalı

Yukarıdaki şartların sadece kadın işçiler ve hem de sadece gece vardiyası için geçerli olduğu düşünülürse, İş Kanununun işçilere servis sağlanması zorunluluğunu ne kadar küçük bir grup için getirdiği görülür. Gece döneminin ne anlama geldiğini öğrenmek için şu yazıya bakabilirsiniz: mustafabaysal.com/gece-calismasi-nedir

Serviste geçen süreler

İş Kanunu, işçilerin işe servisle götürülüp getirilmelerini zorunlu tutmadığı gibi, buna rağmen işveren tarafından işçilere servis sağlanırsa bunun da çalışma süresinden sayılmayacağını belirtmiştir. İşçilerin serviste geçirdiği sürenin çalışma süresinden sayılmamasının tek istisnası vardır.

Buna göre; kara yolları, demir yolları ve köprü korunması, yapılması ya da bakım ve onarımı gibi, işçilerin yerleşim yerlerine uzak mesafede bulunan iş yerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken tüm işlerde bunların toplu bir şekilde işe götürülüp işten getirilmeleri sırasında geçen süreler çalışma süresinden sayılmaktadır. (İş Kanunu Md. 66)

Bunun anlamı şudur: Şehir dışında ve yerleşim yerlerinden uzak bir yerde, örneğin bir inşaat, onarım işçinde çalışıyorsanız ve işvereniniz herkesi şehir merkezinden toplu olarak alıp buraya götürüyorsa (normalde götürmek zorunda değil) yolda geçen bu süreleriniz de çalışma sürelerinizden sayılacaktır.

Yukarıdaki istisnai durum haricinde, serviste geçen süreler çalışma süresinden sayılmaz. Örneğin İstanbul gibi büyük bir ilde ve şehir içinde her gün sabah 8’deki işi için 6 buçukta servise binen işçi için mesai yine saat 8’den itibaren yani işinin başına geçtiği andan itibaren başlayacaktır.

işçi servis hakkı

İşveren servisi kaldırabilir mi?

İşvereniniz mevcut servisi kaldırdı. Kaldırabilir mi? Elbette kaldırabilir. Ama bu, önemli bir hakkınız olduğu gerçeğini değiştirmez. Size servis sağlamak zorunda olmayan işveren, buna rağmen servis koydu ve siz de uzun bir süredir servisle işe gidiyorsunuz. Sonra birden bundan vazgeçildi. İşte bu durum sizin için çalışma koşullarınızda esaslı değişiklik haline geliyor.

Bu, tıpkı ücretinizin sizin rızanız dışında düşürülmesi, ya da iş sözleşmenizde peşinen onay vermediğiniz halde başka bir şehre atanmanız gibi çalışma koşullarında esaslı değişiklik hallerinden birisidir. İş Kanununun 22’nci maddesine göre; işveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.

Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

şirketin servis sağlamaması

O halde servis hakkının kaldırılmasını kabul etmeyen işçinin bu konudaki tavrı dikkate alınmaz ve işçiye servisin kaldırıldığı dayatılırsa, işçi haklı nedenle derhal fesih yapabilir ya da işveren işçiyi işten çıkarma yoluna gidebilir.

Eğer işçi servisin kaldırılmasına rağmen işten ayrılmaz, işveren de onu çıkarmazsa; işe devam eden işçinin artık servisin kaldırılmasını örtülü olarak kabul ettiğini düşünmek gerekir.

Bu hakka ilişkin detayları aşağıdaki Yargıtay kararından alabilirsiniz. Bu öyle bir karardır ki; değil servisin kaldırılması, servis güzergahının değiştirilmesi bile çalışma koşullarında esaslı değişiklik sayılmıştır:

“… Somut olayda davacı dava dilekçesinde, Pursaklar’da oturduğunu, işyerinin Temlli’de olup işe Ulus’tan kalkan servisle gittiğini, işyerine giderken kullandığı servis güzergahının değiştirilerek Yenimahalle’den kalkan servise binmesinin söylendiğini, kendisinin oturduğu yerin yeni güzergaha ters olduğunu işverene söyleyince haksız olarak işten çıkarıldığını belirtmiştir. Islah dilekçesinde ise sözleşmeyi haklı nedenle feshettiğini tevilli olarak belirtmiştir.

Davacı tanıkları, servis güzergahı değişince davacının işi bıraktığını söylemiştir. Davalı, işyerine giden servis güzergahının değişmesi üzerine eişi kendisinin bıraktığını, gelmediği günler için devamsızlık tutanağı tutarak sözleşmeyi haklı nedenle feshettiğini belirtmiştir.

Somut olayda, davacının oturduğu yer ve işyerinin bulunduğu yer dikkate alındığında servis güzergahının değişmesi iş koşullarında esaslı değişiklik niteliğindedir. İşveren, bu değişikliği davacıya yöntemince tebliğ etmemiş ve diyeceğini sormamıştır. İş Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca davacı, esaslı değişikliği kabul etmediğini işverene bildirerek sözleşmeyi İş Kanunu’nun 24/II-f bendine göre haklı nedenle bildirimsiz olarak feshetmiştir. Fesihten sonraki devamsızlıkların ve işverenin yaptığı feshin sonuca etkisi yoktur. Sözleşmeyi haklı nedenle dahi olsa fesheden taraf ihbar tazminatı isteyemeyeceğinden mahkemece yanılgılı değerlendirme ile feshin işverence yapıldığı sonucuna varılarak ihbar tazminatının hüküm altına alınması hatalıdır…” (9 Hukuk, 2012/33789 ve 2013/1994 K.)

işçi servis kaldırılması

İş sözleşmesinde servis hakkı olması

İş Kanununun zorunlu tutmadığı servis hakkı, bireysel iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesiyle kararlaştırılmışsa, İş Kanunu ne derse desin, artık servis koymak işveren için zorunluluk haline gelir.

Yani iş sözleşmesine servis hakkını koyan işveren ya da işyerindeki TİS’te servis hakkına dair bir hüküm, işçiye seris sağlanmasının artık bir mecburiyet olduğu anlamına gelir.

SONUÇ

İşveren, işçisine servis sağlamak zorunda değildir. Buna karşılık, isteyen işveren işçilerine servis imkanı sağlayabilir. Bu, işverenin kişisel inisiyatifidir. İşçilere servis sağlamanın zorunlu olduğu tek durum, belediye sınırları dışındaki işyerlerinde ya da belediye sınırları içinde olmakla beraber toplu taşıma araçlarıyla gidip gelme zorluğu bulunan işyerlerinde çalışan kadın işçilerin gece postalarına gidip gelmeleri için servis tutulma zorunluluğudur.

Ancak işveren işçisine hali hazırda servis sağlıyorsa ve bundan geri dönmek isterse, o zaman işler karışacaktır. Bu durumda işveren işçisine bu durumu yazılı olarak bildirmelidir. İşçi işverene 6 iş günü içinde yazılı olarak bu durumu kabul ettiğini bildirmezse, yapılan bu değişiklik işçiyi bağlamaz.

Bu durumda işveren ya işçiye servis hakkını sağlamaya devam etmek zorundadır ya da onu kıdem tazminatını ödeyerek ve ihbar öneli kullandırarak işten çıkarmalıdır. İşveren ikisini de yapmazsa, yani işçiyi çıkarmaz hem de ona servis sağlamazsa, artık işçinin İş Kanununun 24üncü maddesi gereğince haklı nedenle derhal fesih yapma hakkının olduğunu kabul etmek gerekir.

İşçi bunu yapmaz ve servis olmadan çalışmaya devam ederse, işçi için en kötü senaryo gerçekleşir ve artık işçinin bu değişikliği fiilen kabul ettiği varsayılır.

İşçinin servis hakkını yazmakla yetinmedik; bir de sizin için anlattık. Aşağıda bu yayınımızı bulabilirsiniz.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

135 Yorum

 1. Merhaba ben kurumsal 1 firmada 4 senedir çalışıyorum. Daha önce evimin yakınında bir yerden biniyordum. Şimdi orasının durak olmadığını durağın 1 km ileride olduğunu, başka çalışanlarda işe başladığı için servis maliyetleri artış gösteriyormuş. O yüzden durağımı zorla değiştirmek istiyorlar. 4 yıldır bindiğim yer durak olmadığını biliyorlarmış fakat imtiyaz sağlıyorlarmış. Nasıl bir yol izleyebilirim.

 2. Hocam Merhaba ,
  Otobana yakın bir yerde oturuyorum. Servis ile otobandan gidip geliyordum. 5 senem olmak üzere.
  Ancak servisimi iptal edip E-5ten giden hem yolu uzatan hem de bol trafikli bir yerden başka servisi kullanmaya yönlendirdiler beni.
  Yarım saat daha geç iniyorum. Bu da beni etkiliyor. (Tabii sabah da daha erken)
  Yazılı olarak bir bildiride söz konusu değil.
  İlk gün hemen itiraz ettim mail ile yöneticilerime yazarak. Ancak sözlü konuşmalarım oldu bir toplantı yapacağımız konuşuldu.
  Tabii olabildiğince yavaş yürütüp kabullendirmeye çalışıyorlar.
  Bu konuda ne yapabilirim. Gerekirse işten ayrılmayı düşünüyorum. Ancak emeğimin karşılığı olarak haklarımı da almadan gitmek istemiyorum.

  Aşağıdaki yazı şirket personel yönetmeliğinde mevcut olan yazıdır. Bana ne gibi haklar doğurur.

  “Çalışan” mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde, kendisi için düzenlenen servis hizmetinden yararlanır. Servis
  araçlarının güzergâhları ve hareket saatleri COR1 departmanı tarafından çalışanların oturdukları yerlere göre
  saptanır. Çalışanın şirket tarafından belirlenmiş ana güzergâhların dışında servis güzergâhı talep etmemesi
  esastır.

  1. Merhaba, konuyla ilgili genel çerçeveyi yazımda çizdim. Sizinki gibi somut vakalarda yapılması gereken artık bir avukatla görüşerek hareket etmek olmalıdır. Diğer türlü, alacağınız her türden bilgi sizi yanıltabilir.

 3. Hocam merhaba, cidden çok teşekkür ederim. Bir İK adayı olarak sizin yazılarınız benim kendimi geliştirmem için çok faydalı oluyor hep notlar alıyorum personeller ile ilgili yaşadığım sorunlarda ne yapabilirim diye. Şimdi ses kayıtlarını yeni göndüm artık işe gelip giderken dinleyeceğim. İyi çalışmalar dilerim.

  1. Güzel sözleriniz için ben teşekkür ederim. Ayrıca kendinizi geliştirme çabanız için de tebrik ederim.

 4. Merhaba ben 13 yildir bir firmada calismaktayim. Firmamiz 13 yildir personeline servis hizmeti vermekteydi ve bu servis kisileri , sadece e5 guzergahi uzerinden almaktaydi. Ayrica servis sadece ana yoldan geldigi icin. Tam abonman ucreti olan yol parasi vermekteydi.ve buda bodromuzda belirtilmekteydi. Firma simdi yol parasini vermeye devam edecegini fakat servisi kaldirdigini soylemektedir.Bu isciler tarafindan hakli fesih sayilirmi. Is sozlesmemizde servis yazmamaktadir.

  1. Merhaba, teknik olarak evet, sayılır. Fakat harekete geçmeden önce bir avukata danışın, iş sözleşmesi vb. evraklar incelensin, ona göre karar verin.

 5. Merhabalar. Ben 7 yıldır özel bir firmada çalışıyorum servisi de var ama servis sorumluları bir türlü servisi ayarlayamiyorlar bugün de gündüz vardiyasında sekiz dört idim dörtte çıktım neredeyse elli civarı servisi olan bir firma bana yer kalmadı ayakta kaldım indim servis sorumlusu na dedim yer yok başka servise aktarın bu saatte mi söylenir dedi yapabileceğim birşey yok ayakta gidin ilerde aktarırız dedi bende ayakta gitmem dedim birde baya yoğun yağmur yağıyor du resmen sırılsıklam oldum adam o zaman burda kal abla yapabileceğim birşey yok sen bilirsin dedi bende sen ayarlayamiyorsan başkası ayarlasin dedim oda çok biliyorsan gel sen yap dedi bende sırf islanmamak adına bindim yolda indirip başka servise aktarma yaptılar böyle birşey işverenin yasal hakkı mi yapabilir mi ayakta yolcu ile gitmek aktarmak servis istop ediyor du birde bende düşüyor dum az kalsın benim bu durumda haklarım ne merak ediyorum bana bilgi verirseniz çok memnun olurum.

  1. Şennur hanım merhaba, aslında sorunuzun cevabı yazımda var. Böyle bir konuyu ancak ve ancak işyerinizle görüşerek ve diyalogla çözebilirsiniz.

 6. Merhabalar. Ben bir fabrikada 1 yıl iki aylık işçiyim kendi isteğimle istifa ettim.
  Bu yüzden 28 günlük ihbar sürem başladı.(17.11.2022 başlama tarihi )
  Fabrikada sabah 08.00 ile 18.15 arası çalışıyorum. Bugün 2 saatlik ihbar hakkımı kullanarak saat 16.00’da işten çıktım.
  Fabrika çalışanı olduğum için servis talep ettim. Fabrika müdürüm ve müdür yardımcım böyle bir hakkımın olmadığını, kendi imkanlarımla gideceğimi söyledi. (1 hafta öncesine kadar 08.00-16.00 / 16.00- 00.00 çalışanıydım o süreçte servis imkanı veren işletme istifamı verdikten sonra karşılayamaz oldu birdenbire.)
  Ben sabah 08.00- 16.15 arası fabrikadaki görevimi yerine getirdim ve çıkış yaptım , bana servis ya da yol ücretimin karşılanması gerekmez mi ? ( Bunun la alakalı madde veya yazı varsa … bu hesaba yollayabilir misiniz.

  1. Merhaba. İş sözleşmenizde özel bir hüküm yoksa, kanaatimce, işverenin size özel servis sağlaması ya da yol ücreti vermesi gerekmez Feyzullah bey. Fakat siz bu durumda, iş arama izninizi toplu kullanmayı talep edebilirsiniz. Toplu kullanımın nasıl olacağını şu yazımda açıklamıştım: Yeni iş arama izni nasıl hesaplanır?

 7. Biz 09.00 18.00 arası çalışıyoruz, ben servis kullanmıyorum benim güzergahımda yok yol parası alıyorum aylık akbil ücreti, mesai olduğu zaman 22.00 da çıkıyoruz ve servis olmadığı için taksiye döndüğümde karşılama zorunluluğu var mı?

  1. Merhaba, işverenle aranızda özel bir anlaşma yoksa, işverenin işçinin taksi ile ulaşım ücretini karşılamak yükümlülüğü yoktur Koray bey.

 8. Merhaba
  bir kurumda 18 yıldır çalışıyorum .Pandemi öncesi haftanın 5 günü kuruma servis ile gidip geliyordum (servise yürüme mesafaesi 5 daika )sonrasında home office olarak çalışmaya başladık .Şimdi iş veren haftanın 2 günü iş yerine gelmemizi istiyor fakat mevcutda olan servisler kaldırıldı yerine ortak noktalardan servisler geldi benim ortak noktadaki servise gidebilmem için otobüs yada minübüse binmem gerekli yaklaşık 30 dakika bu haklı fesaih sebebi midir ?Çok teşekkür ederim.

  1. Eylem hanım merhaba, bu tür çok spesifik sorulara cevap vermek doğru olmaz. Neticede var olan servis hizmetinin niteliğinin değişmesinden bahsediyorsunuz. Yapmanız gereken yazımı dikkatle okumak ve ne yapacağınıza bizzat karar vermek olmalıdır.

 9. Merhabalar;
  İş yerine girdiğimde servis güzergahların da oturuyordum. fakat taşınmak zorunda kaldım. Taşındığım yere Servis gitmemesi veya serviste yer olmaması gibi durumda ne yapılabilir.

  1. Merhaba, bu durumda işverenin takdir hakkı bulunur ve önceden size taahhütte bulunmamışsa, yeni servis sağlanması beklenemez.

  2. Merhaba, otelde çalışıyorum, Antalya Aksu bölgesinde. İşe ve eve servisle gidiyorum.
   Ancak şimdi çalışma saati degistirdiler ve servis gece 00:30 kalkıyor. Durakta 1:30 gece geliyorum ve daha 800 metre gecede yürümek zorunda kaldım. Kadınım. Tek başında. Var mı kanun gece servis ne kadar yakın eve bırakmak zorunda? Yardım lütfen. Çok.korkuyorum gece yürümek.

   1. Merhaba, yazımda da belirttiğim üzere işveren size servis sağlamak zorunda ve gördüğüm kadarıyla da sağlıyor. Servisin eve ya da işyerine uzaklığı konusunda ise hiçbir yasal hüküm bulamazsınız. Burada benim şahsi kanaatim; kadın işçinin evine “mümkün olan” en yakın yere bırakılması gerektiğidir. Fakat bu mesafeyi size ne ben ne de başkası söyleyebilir; somut duruma göre değerlendirmek gerekir.

 10. Merhabalar, ben bir özel okulda çalışıyorum. Mesai saatleri dışı çalışmak istemediğimi tebliğ ettiğim için işyerim 45 saati doldurmak adına cumartesileri yarım gün okula gelip mesai yapmamı istedi. Hafta içileri pazartesi-cuma arası personel servisimiz var ancak cumartesileri öğretmenler olmadığı için işyeri servis kaldırmıyor. Hukuki olarak cumartesi günleri kendime servis sağlanmasını talep etsem işyerinin servis sağlama zorunluluğu var mıdır? Teşekkür ederim.

  1. Merhaba, iş sözleşmenizde bunun için özel bir hüküm yoksa, işverenin size servis sağlamak zorunda olduğu söylenemez Mehmet bey.

 11. İşveren iş bitiminde servisi normal de vardiya bitiminde n 15, dakika sonra kaldırıyor du sonra değişiklik yaptı 45 dakika sonra gönderme kararı aldı böyle bir hakkı varmı

  1. Merhaba, işverenin bu tür değişiklikler yapma hakkı yönetim hakkı olarak kabul edilir ve yasaldır. Ancak değişiklik esaslı bir değişiklikse, o zaman farklı sonuçlar ortaya çıkar. Sizin için kanaatimce bu husus esaslı değişiklik sayılmasa gerekir. Yine de iş sözleşmenizde buna ilişkin özel hükümler varsa bilemem.

 12. Merhaba,gece vardiyasında çalışıyorum.işyerimin servisi beni aldı ama güzergahın servis listede ismim olmadığı gece yarı yolda beni servisten indirdi çok mağduriyet yaşadım ne yapabilirim?iyi çalışmalar dilerim.

 13. Merhaba,
  4 senedir ayni is yerinde calisiyorum. Ve 1 bucuk sene once evlendim. Evlenmeden once 1 vesaitle servise gidip servisi kullaniyordum ancak evlendikten sonra oturdugum bolgeden servis imkanim yoktur.
  Beyaz yaka personelleri olarak servis kullanmayanlara yol parasi verildigini yeni oğrendim ancak ben kendi benzin parami karsiliyorum bu hakli nedenle fesih olusturur mu ?

  1. Merhaba, şirketteki diğer personele ödenip de size ödenmediğini söylüyorsanız, öncelikle bunun sebebini işyerine sormanızın öneririm. Aksi takdirde yanlış bir hareket yapabilirsiniz.

 14. Merhaba Mustafa bey,
  Biz Ankara da bir şirkette çalışıyoruz. Şirket personelin çoğunlukta olduğu güzergahlara şirket araçları ile personel servisi imkanı veriyordu. Pandemi döneminde herkese şirket araçlarını servis olarak kullanma imkanı verdi ve 2 yıldır bu şekilde şirket aracını personelden birisi sürerek güzergahtaki personelleri topluyor. 2022 Şubat ayında şirket sahibi bize şöyle bir teklif yaptı. Şirket araçlarının yakıt giderleri fazla olduğu için personel servisi olarak kullanmak isterseniz şirket araçlarının yakıtını siz vereceksiniz aksi halde servis imkanız kalkacak dedi. Kısaca personel servisi kullanacaklar araçların masrafını ödesin diyor. aksi halde servisi kaldıracağım diyor. bizim bu durumda yapmamız gereken nedir. Lütfen bize yardımcı olmanızı rica ederiz.

  1. Merhaba, çok ilginç bir durum olmuş. İş Kanunu bakımından cevap verecek olursam, daha önce sağlanan servis hakkının geri alınamayacağını ve alınırsa işçinin haklı fesih hakkı olacağını söyleyebilirim. Gerçek hayatta ise bu tür durumlarda işçinin önünde iki seçenek vardır: Ya ayrıl ya kabul et. Dikkatli düşünmeli ve karar vermelisiniz. Benim söyleyebileceklerim bundan ibarettir.

 15. Mustafa Bey merhaba,
  4-12 çalışmaktayım. Ben 15:10 saatinde durağındaydım. 15:20 ila 15:30 arada gelen servis bugün gelmedi. Saat oldu 16:00 bende eve gittim . Hava şartları kötü yağış çok . Yasal olarak bir işçi servisi kaç dakika beklemeli ? Sizden ricam geri dönüş yaparsanız çok sevinirim

  1. Cansu hanım, böyle belirlenmiş bir süreyi hiçbir mevzuat metninde bulamazsınız. Burada kanaatimce işçinin makul süre beklemesi yeterlidir. Makul süre ise duruma, yere ve zaman göre değişir. Bir de şu husus önemlidir: Servis gelmese bile işçinin mutat araçlarla işyerine gitme ihtimali var mıdır? Varsa, işçi işe yine de gitmelidir.

 16. Merhaba Mustafa bey,
  Servis araç saatini geçtiği vakit kimseyi beklemeden çekip gidebiliyorsa servis geç kaldığında benim oradan gidebilme hakkım bulunuyor mu

 17. Merhaba Mustafa Bey
  Şehir merkezinde ikamet ediyorum işerim 35 km dışarıda.merkezden ne yazıkki servis kaldırmıyor. İlçe arabaları ile gelip gidiyorum. Karşılığında yol ücreti alıyorum ama pandemi sebebi ile haftasonları araç bulamıyorum. Sizce bu konuda ne yapabilirim. İş yerim yol paranı veriyoruz başının çaresine bak diyor

  1. Merhaba, söylediğiniz vicdani olarak doğru olsa da işveren size bilahare ücret ödeme ya da başka bir seçenek sağlamak zorunda değil. Tabi iş sözleşmenizde bu duruma ilişkin bir hüküm varsa, o hükmün dikkate alınması gerekir. Pandemi süreci o kadar yeni ve farklı ki; buna benzer sıkıntılarla ilgili ileride ancak Yargıtay kararlar verecek. Bizlerin klasik bilgiler dışında bir şeyler söyleyerek sizi yanıltma ihtimali olduğu için, ne yazık ki başkaca fikirler beyan edemiyorum.

 18. Mustafa bey servisten kaynaklı iş yerine 20 dk geç kaldık iş veren biz işçilerden bu geçikme parasını kesme hakkı varmıdır. Teşekkürler

 19. Merhaba mustafa bey,
  Merkezi il merkezinde bulunan ayrıca 2 ılçede şubeleri bulunan bir şirkette çalışıyorum. Diğer şubelerde çalışanlar işe geliş gidişlerde işveren tarafından finanse edilen şehir ici toplu ulaşım kartı ile ise geliş gidiş yapıyorlar. Ben de ilçedeki şubede görevliyim. Bu güne kadar şirkete ait lojman konut da ikamet etmekte idim. Ancak artık lojman dan taşınıp şahsıma ait bir eve taşındım. Evim işyerine uzak. Işveren den diğer şubelerdekiler gibi şehir ici servis kartı talep ettim. Ancak talebim ret edildi. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz.
  Teşekkürler.

 20. Fabrikada alınana kararalar doğrultusu denilip kişi yine fabrikanın başka Bı servisine alınmaması kararı var midir yani benim evim e değilde o gün başka ilçede yine o yerin servisine binip gitmek

 21. Merhabalar ben gece 00:00 – 08:00 vardiyasındayım ve saat 23:00 da servisin beni durağından alması lazım lakin beni almadan durağımın önünden geçti gitti bende vardiya amirini aradım nasıl geliyorsan gel ama bir şekilde fabrikaya gel dedi lakin o saatte benim fabrika güzergahım da ne otobüs ne de dolmuş var kaldı ki benim arabamda yok bende dönüp evime geldim bu durumda ben işe gitmedim diye haksız sayılırmıyım?

 22. İşyeri oturduğum yere servis sağlayamayacagini söyledi ben de ana caddeye kadar dolmuş ile gidip servise oradan biniyordum fakat korona döneminde dolmuşa binemeyecegimi belirttim evde birlikte yaşadığım aile büyüklerinin yaşları 65 yaş üstü onlar da beni oturduğum yere yürüme mesafesinde olan bir duraktan beni aldılar fakat 4gün sonunda alamayacaklarını belirttiler ben de gelemeyeceğimi söyledim fakat mecubur bırakılıyorum 6 hafta ihbar süresince gelmek zorundasın diyorlar benim hiç bir hakkım yok mu salgın hastalık dönemindeyiz ve elim kolum bağlı ne yapmalıyım teşekkür ederim

  1. Merhaba, normal şartlar altında işveren her zaman sizi aldığı yerden almakla yükümlüdür ve evinize daha yakın yerden alması yasal olarak gerekmez. Yine de şu anda daha önce yaşamadığımız bir dönemden geçiyoruz ve sizin gibi koronavirüs kaynaklı sorunlar yaşayan çalışanlarla ilgili kararları ancak ileride Yargıtay aşamalarında görebileceğiz. Şu anda yapılacak yorumlar şahsi kanaatten ibaret olur ve sizleri yanlış yönlendirebilir.

 23. Calistigim işyerinde asgari ücret maaş alıyoruz yol masrafı ödenmediği halde servisi de düzenli kullanamıyoruz. Bazen Servis arızalı diye bir hafta bazen musteri birakmak icin bir gün yol paramızı cebimizden veriyoruz. Şikâyetlerimizi bildirdiğimiz halde düzenleme yapılmıyor. Bu konuda ne yapmam gerekir. Bilgilendirirseniz çok sevinirim.

 24. Merhaba,
  Bizim çalışma saatlerimiz 08:00-17:30 lakin servis bizi 07:30 da isyerine getiriyor. Yani ben evden 06:50 de servise biniyorum. Bu kadar erken getirme yasalmidir bunun ile ilgili bir duzenleme var mı?

  Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba. İşverenin her işçiyi tam mesai saatinde işyerine getirmesi teknik olarak mümkün olmasa gerek. Böyle olunca; yarım saat önce işyerinde olmak istemeyen işçinin ,kendi imkanlarıyla işe gelmesi gerekir. Aksine bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

   1. Merhaba
    Bizim şirket de mesaiden 1 saat önce 07:00’da tüm personeli işyerine getiriyor. Bu durumda fazla mesai hakkımız doğar mı?
    Mesai saatlerimiz normalde haftada 5 gün 08.00 – 18:00

    1. Merhaba. İşe servisle mi geliyorsunuz? Öyleyse ve işe isterseniz servis kullanmadan gelip 8’de mesaiye başlayabiliyorsanız, bu beklediğiniz saatin mesaiden sayılması mümkün olmaz.

 25. Merhaba!Ben bi fabrikada 7,5 yildir çalışmaktayım vardiyali ,taki bundan 10 ay once ilçe değişikli yapana kadar 10 ay once beni gündüz vardiyasina verildiler gidip gelebiliyodum sonrada fabrika icersinde benim mesleyimin disinda bana görev almami isdediler, çay oğaça, mutvak, temizlik ve paket işlerini yapmamı isdediler benim gorevim se Bükümcü bunlari kabul etmedim diye beni vardiyeye verdi ,servis vermiyor bi bayan kişi gece 12/8 ve ya 16/ 00 vardiyasina gidip gelemem bana su an mobinkbaski yapilmaktadirlar bana bu konuda yardimci olursaniz cok sevinirim .Tazminatimi vermiyor yani beni ilgilendirmiyor diyor nasil gelirsen gel diyor LÜTVEN BANA BU KONU HAKINDA BIRAB ONCE YARDIMCI OLUN

 26. Merhaba
  Çalıştığım avm ramazan dolayısıyla çalışma saatlerini sabah 11:00 akşam 23:00 olarak değiştirdi fakat benim bu saatlerde ulaşım imkanım yok dolmuş kalmıyor ve her akşam için 15 tl taksi ücreti ödenek zorunda kalıyorum şirketin o saatte benim ulaşımın yok ise karşılaması gerekmektemi

  1. Merhaba. Normalde karşılaması gerekmez. Ama bu durum sizi maddi olarak zorluyorsa, yazılı bir dilekçe ile durumu işverene izah edip çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesini ya da servis sağlanmasını talep edebilirsiniz. Buna rağmen düzenleme yapılmazsa, haklı fesih yapabilirsiniz. Ama bu durumda mahkemede haklı çıkıp çıkmayacağınız konusunda kimse size garanti veremez.

 27. Zeynel Bey merhabalar

  Çalışmakta olduğum firma 2019 Ocak ayından beri maaş vermiyor. İşçileri ücretsiz + ücretsiz izine çıkarıyor. Vardiya amiriyim servisimiz ücret ödenmemesinden dolayı kaldırıldı. Yemekhane de aynı şekilde. İşçi sendikası sözleşmede yemek ve servis meselesi belirtilmiş. Şimdiye kadar servis vardı. Müdür bütün vardiya amirleri vardiyasına gelecek diyor. Tazminatsız işten atma olabilir mi? Yapmam gereken nedir? İşe gştmemek mi? Yoksa 8/16 ya kendi imkanlarınla (dolmuş ile ) gitmek mi? Hiç işe gitmemek daha mantıklı geliyor.

 28. Merhaba zeynel bey, calistigim firma servis sagliyan buyuk bi firma ama benim oturdugum guzergaha servis yok yol ucretini talep etme hakkim varmi.

  1. Merhaba. İşe girdiğiniz tarihten bu yana yoksa ya da siz böyle çalışmayı kabul etmişseniz, iş sözleşmesinde de bir hüküm yoksa, yapabileceğiniz bir şey olmadığını düşünüyorum.

 29. merhaba ben ise kendi aracımla gidip geliyorum benim oturduğum yere servis yok ve aracım arıza yaptı
  işverenim bana yakit parası vermek zorunda mı ve aracım bozulduğu için işverenimin aracımı tamir ettirme zorunluluğu var mı

  1. Merhaba. İş sözleşmenizde buna ilişkin bir hüküm yoksa, işverenin böyle bir yükümlülüğünün olduğunu söyleyemeyiz.

 30. Serviste ayakta giden kişi kime nasıl bir şikayette bulunabilir? Ayakta taşınmayı reddedebilir miyim.

  1. Merhaba. Bunun için önce işverene yazılı olarak bildirimde bulunup ayakta taşınma konusunda düzenleme yapılmasını istemek gerekir. Buna rağmen işveren düzenleme yapmazsa, duruma göre haklı fesih yapılabilir. Bunun için bir şikayet merci ancak Alo 170 olabilir. İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftiş talep edebilirsiniz.

 31. Merhaba
  8 yildir ayni sirketteyim ve sirket belli donemlerde departman departman tasindi. Ise basladigim zaman mesai saatim 8 idi ve tasindgimiz yerde trafik var diye mesai saati 7 ye alinmisti ve uretim personellerinin hazirlanmasi icin diger yonetim tarafida mesai saatinden 25 dk once sirkete gitmek durumunda kaliyor.
  Servis ile gidiyoruz ve ana caddeden aliyor. Bazi servisler ara sokaklara girip tekrar ana caddeye girerken benim bindgim servis denemek icin icer girdiginde diger personeller insan kaynaklarina sikayet etmisler. 5.45 de yola cikip 10 dk yurumem gerekiyor. Is kanunun da o saate personel alimi icin ne kadar mesafe yol yurumesi gerektigi ile ilgili bir kanun varmi ?
  Bu konuda cevap verebilirseniz cok sevinirim.
  Simdiden tesekkurler.

  1. Merhaba. Keşke bu kadar detaylı düzenlemeler olsa ama ne yazık ki yok. Yazıda da belirttiğimiz gibi, işverenin yasal olarak servis sağlama zorunluluğu bir yokken, servisin nereden alıp nereye bırakacağı konusuna cevap vermek neredeyse imkansız. Bu sorunun diyalogla çözülmesi gerekir.

 32. Zeynel Bey merhaba,oncelikle otel sektöründe çalışıyorum iş başı saat 6.30 sabah vardiyasi is yerim servis sagliyor ancak oturdugum yer tehlikeli oldugu icin o saatte cadde uzerine inemiycegimi eve daha yakin bi noktadan almasini istedim bu konuda yasal haklarim nelerdir yardimci olursanız sevinirim tesekkür ederim.

 33. Merhaba hocam her gün aynı nokta dan bindiğimiz servise 1 gün hava şartları dolayısıyla gidip binemedim servis şöförünü arayıp beni gelip almasını istedim fakat gelip almadı bu durum yüzün den işletme bana tutanak tutup gelemediğim günle beraber 2 günlük paramı kesme hakkına sahipmidir ? TEŞEKKÜER

  1. Merhaba. Bu nedenle işe gitmediniz mi? En azından geç de olsa gidebilirsiniz, dolayısıyla işverenin bu yaptığının yasal olduğunu söylemem gerek.

 34. Merhaba ben ise patronla gelip gidiyorum ama her akşam 18:00 de mesai bitiyo diger servisler 18:10 gece hareket ederken biz 18:25 18:30 gibi çıkıyoruz bunu işveren yapabilirmi hakkı varmi beni bekletmeye tesekur ederim..

  1. Merhaba. Böyle olmasını istemiyorsanız, kendi imkanınızla işe gidip gelebilirsiniz. İşveren sizi kendisiyle gitme konusunda zorlamıyorsa, diğer seçenekleri tercih edebilirsiniz.

   1. Ama benim servisim o diğer servislere uzak diye kendisiyle getirip goturuyo yani patronum öyle olmasını istiyo tesekurler

    1. Sizi anlıyorum ancak bu konuda yapabileceğiniz şey, bu gerekçeyle haklı fesih yapmak olabilir. Bu durumda da haklı çıkabileceğiniz gibi, haksız da çıkabilirsiniz. O nedenle size kesin bir şey söyleyemiyorum.

 35. merhaba sorum şu yaklaşık 4 yıl özel bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışıyorum 2 ocak itibarı ile çalıştıgım işyeri servisi iptal etti ve servis kullanan personellerin kendi imkanları ile işe gelip gitmesini istedı. çalıştıgım 4 yldan bu yana servis kullanıyordum yer uzaklıgından dolayı.şimdi ben ve servis kullanan arkadaşlar magduriyet yaşıyoruz bu durum haklı fesih haklı dogarmı? işe giriken bizlere servisin oldugunu belirtmişlerdi

  1. Merhaba. Sorunuzun cevabı aslında yazımızda var. Tavsiyem şudur ki; eğer fesih yapacaksanız, öncesinde işverene yazılı olarak başvurarak servis imkanının tekrar sağlanmasını istemelisiniz.

 36. merhaba,
  soruma cevap verirseniz çok sevinirim. ben 4 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum. işe girdiğimden beri servis ile gidip geldim. son 2 haftadır. minibüs ile belli bir noktaya gelip servise binmemi istediler. denedim sabahları ve akşam minübüsler çok dolu olduğu için ve bayan olunca binmesi çok zor oldu. bunu şirketde dile getirdim ama ilgelenmediler. işyerinden ayrılsam bütün haklarımı alabilirmiyim?

  1. Merhaba. Size bu konuda kimse net cevap veremez. Ama illa bu gerekçeyle işten ayrılacaksanız, önce işverene yazılı olarak başvurup servisin tekrar sağlanmasını istemeniz ve olmazsa ondan sonra fesih yapmanız daha doğru olacaktır.

 37. Zeynel Bey merhaba.16 aydır çalıştığım iş yerim,evimin ordan geçen servisi kaldırıp yol ücretinin tarfıma verilmesi koşuluyla servis güzergahına dolmuş ile gelmemi söylediler bende kabul etmeyi düşünmüyorum.Daha önce servis beni evimin orda aldığına dair şahitlerimde bulunmaktadır.Bundan dolayı işe gitmeyip noterden ihbarname çekip iş haktimi haklı bir sebep adı altında fes etme imkanım varmıdır.Şimdiden teşekkurler.

 38. Merhaba Mustafa bey,
  İş yerinde 5 yıldır çalışmaktayım,daha önce servis ve yemek veren şirketimiz şimdi servisleri kaldırdı.
  kanunen haklarımız nelerdir.SAYGILAR

  1. Yusuf bey yazıda da belirttiğimiz gibi, işçinin bu durumda yapabileceği tek şey haklı fesih yapmaktır. Ya da bunu kabul ederek çalışmaya devam etmek gerekir.

 39. Merhabalar bir yılı askin suredir calistigim isyerinde gunduz otobusle merkeze inip servise biniyor gece servis evden alip birakiyordu. Birkac gundur gecelere 700 metre kurali getirdiler. Geceleri evden cikip 700 metre yuruyup servise oyle biniyorum. Degisen bu durum hakli is birakma yaratirmi.
  Birde gundizleri otobusle merkeze inip servise bindigim gunlsr icin yol ucreti odemesi yapilmadi hic bu ucretleri talep edebilirmiyim. Havaalanı nda çalışıyorum.

  1. Murat bey iş sözleşmenizde, size tanınmış bir servis hakkı var mı? Varsa ne tür detaylar mevcut?

   1. Hatirlamiyorum ama sanirim servisden soz edilmemisti is basvurusu esnasinda sosyal haklar arasinda servisin mevcutlugu vrdi sdece

    1. Öncelikle otobüsle merkeze indiğiniz günler için ücret ödenmesi gerekmediğini söylemeliyim. Servis durumunun değişmesi normalde fesih hakkı verebilir; ama bu durumda halen servis mevcut. Açıkçası fesih yapmanız sizin için riskli bir işlem olacaktır. Yine de karar sizin.

 40. Zeynel Bey Merhaba;
  Geçen sene şuan bulunduğum mağazada performansdan değil yol problemi yaşadığım için eski mağazama dönmüştüm ve servis mevcutdu o mağazada şuan çalıştığım mağaza evime uzak ve servis yok eve dönüş yolum 2 saat sürüyo ve problem yaşıyorum bayan olarak ailem ve benim için problem oluşturmakta bu gerekceyle ayrılmak istiyorum iş sözleşmesinde servis bulunmamakta.işe ilk başladığım dönemde servis vardı sonra acılan şubelerde toplu taşımaya (metrobüs,metro) yakın olanlara koymadılar.

 41. Merhaba;
  7 yıl özel sektörde calışmaktayım şuan avrupa yakasında servis mevcut olan mağazadan anadolu yakasına gönderildim servis bulunmamakta benim pozisyonumda çalışan diğer mağaza yöneticileri bılunduğum markada terfi aldılar benim mülakatım iyi geçmediği için yapılamadım..3 yıldır bir üstüm olmadan mağaza yetkilisi olarak çalıştırıldım bunun üzerine beni buraya müdür altına gönderdirler.Akşam vardiyasında calıştırıldığımda gece 00.00 de ede olabiliyorum bu durumu gerekce göstererek haklarımı alıp ayrılma isteğinde bulunabilirmiyim.

  Teşekkürler

 42. Mesai saati bitince bizi kapıda bekletiyorlar iş haklarında böyle Bi konun varmı yada işveren böyle bisey yapabilrmi

 43. Merhaba 3 yıldır bir firmada çalışmaktayım. Servis durağıma çıkıyorum, servis geliyor ve yer yok başka araç gelecek bekle deniliyor bana. Bu olay 3-5 kere oldu şimdi yine olmaya başladı. Ben durağımda yaklaşık 30-45 dk. Arası bekliyorum ne yapmamı tavsiye edersiniz yardım lütfen nasıl bi hak talep edebilirim

 44. merhabalar;
  ben iş yerime girerken bir araba verileceği ve bu araba ile işe gidip geleceğim söylenmişti. proje bitene kadar ben araçla gidip geldim yaklaşık 6 ay kadar araçla ulaşım sağladım. fakat doğuda iş çıktığı için 5 aylığına beni doğuya gönderdiler. aracı da giderken teslim ettim. proje bittikten sonra geri döndüğümde araç vermediler ve otobüs ile gidip gelmemi isteyip üzerine de ücretini kendim tarafından karşılamam talep edildi. bir günlük izmit- istanbul ulaşım bedelim 55 lira olduğu için ve yolculuk sürem 7 saati bulduğu için ne yapacağımı bilemiyorum. yılımın dolmasına 25 gün kaldı tazminat hakkım da yok henüz. bana yol gösterebilir misiniz izmitte yaşıyorum iş yerim ümraniye’de

  1. Hasan bey haklı fesih yapabilirsiniz. Ama ilk dönem size araç tahsis edildiğini ve ikinci dönemde edilmediğini mahkemede ispat etmeniz gerekir.

 45. Merhaba Mustafa bey ben 5 yıldır bir fabrikada calismaktayim vardiyalı olarak servis ile evimin arası 20 dakikalik bir mesafe ve bu mesafede belediyenin yikmis oldugu mekrut binalar var ve buralarda tinerci ve balici diye tabir ettigimiz insanlar var gece vardiyasina giderken surekli tartisiyoruz bu durumu isyerine bildirmeme rağmen servis guzergahini degistirmediler ne yapmam lazim.

  1. Bilal bey, yazıda da belirttiğim gibi, servis sağlamak işverenin yasal yükümlülüğü değildir. Bu nedenle yapabileceğiniz bir şey olduğunu sanmıyorum.

 46. merhabalar,
  1. ben bir şirkette ofis ortamında satış ve müşteri ilişkileri ile ilgilenmekteyim.
  benim sorum şirketin servis aracı olarak kullandığı 2 araçtan birini ben sürüyorum bu da sabah ve akşam bana 1 saat toplam 2 saat olarak yansıyor ve bunun için ek ücret almıyorum diğer şirketlerde bu görev için işçilerine ek mesai verildiğini duydum bu konuda ne yapabilrim
  2. hafta içi 8,30 – 18,00 arası çalışıyorum 12,30-13,00 arası yemek paydosu ki benim pek şansım olmuyor gelen giden fabrikaya çok olduğu için, işçiler 45 saat mesaiyi hafta içinde tamamlıyorlar ancak patron ben ve 2 ofis çalışanını istemesekte cumartesileri saat 12,30 a kadar işe getirtiyor bu konuyla ilgili dava açsam mesailerimi alabilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba. Aslında iki sorunuzun cevabı da aynı konuyla ilgili. Haftalık çalışma süreniz kaç saat? 45 saati aşıyorsa, bunun için fazla mesai ödemesi almanız gerekir. Fazla mesaileriniz için çalışırken dava açmanız mümkündür.

 47. Mustafa bey merhaba benim hikayem biraz uzun ama yardımınızı rica ederim,
  Bulunduğum ilin şehir merkezine 25 km uzaklıkta bir ilçesinde 2014 ocakta işe başladım. öncelikle 9 ay süresince işyeri servisi ile işyerine ulaşım sağladım (sedan tipi şirket aracı ile 5. kişi olarak) sonrasında işyerinin bulunduğu ilçede ev kiraladım. bu evde yaklaşık 2 yıl süresince ikamet ettim ve kendi aracımla işe gidip geldim. 2016 şubat ayında da işyerime sözlü olarak en geç 4 ay sonra eski ikametim olan şehir merkezi bölgesinden ev satın alacağımı ve arabamı satacağımı ve tekrar şehir merkezinden servis ihtiyacı talebimi bildirdim. işyerimden bana sözlü olarak ilk etapta destek verildi fakat arabamı sattıktan sonra bana servis verilmedi (gerekçe olarakta şirket aracında yer olmaması. bunun neticesinde işimi kaybetmemek açısından tekrar araba almak zorunda kaldım ve 1 yıl süresince hergün 50 km yol gidip geldim. işyerimin bu tutumu devam ettiği için servis imkanı bulunan başka bir iş aradım sonunda iş bulunca da işyerimden ayrıldım. Bu çalışma süresince eşimle beraber çalıştığım için kendisi benim şahidim olursa ben geçmiş dönem için tazminat davası açabilirmiyim?
  internetten yaptığım kısa araştırmalar neticesinde eski işyerime, orada çalışırken yazılı ihtar çekmem gerektiği yoksa bir hak talep edemeyeceğim bilgisine ulaştım doğruluğunu bilmiyorum.
  Ayrıca ben işyerime kendi aracımla gidip gelmeye devam ederken şirketin aracı aynı bölgede ikamet ettiğim diğer iş arkadaşlarıma servis imkanı sağlamaya devam etmiştir. Bu geçerli bir ayrımcılık sebebi olmalıdır diye düşünüyorum.
  Geçmişe dönük kıdem Tazminatımı alabilmem adına bu konuda yapabileceğim herhangi birşey varmıdır?
  Şimdiden yardımınız için teşekkür ederim.

  1. Ömer bey, ne kadar istesem de size buradan ayrıntılı bilgi vermem çok zor. Ama genel bilgiler zaten yazı içinde var. İşten ayrılırken istifa dilekçesi imzaladınız mı? Hangi SGK koduyla çıkışınız verildi?

   1. İsten ayrılırken yazılı istifamı verdim evet. Ayrıca çıkışım 03 kodu ile olmuştur kendi isteğim ile istifa ettiğim için. Zeynel bey sorduğunuz sorulara bakarsak bu saatten sonra yapacak bir durum yokmudur?

   2. Zeynel bey, öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.
    Yazılarınızı detaylı incelemeye çalıştım fakat benim tek endişem şudur ki benim geçmiş mağduriyetimi giderip gideremeyeceğimi bilmememdir. Aslında çok araştırdım fakat emsal teşkil edebilecek bir dava sonucu bulamadım. Acaba varmıdır diye araştırmadığım web sitesi kalmadı. Acaba bir ihtimal varmıdır diye çabalıyorum takdir edersiniz ki. Eğer tazminat talebi ile ilgili iş işten geçtiyse bunu bilmem bile benim için konuyu kafamda bitirmemde yardımcı olur fakat en çok gördüğüm şey şudur ki iş kanununda da belirtildiği üzere işveren çalışanlarına karşı adaletsiz davranıyorsa ve işçi bunu kuvvetli ispat edebiliyorsa 4 maaş ikramiye + çalışanın uğradığı maddi zarar talebi olarak tazminat davası sonuçlanır diye görüyorum.
    Bir korkum da şudur ki davayı kaybedersem avukat + mahkeme masrafı toplamda ne kadara mal olur? malesef işin maddi boyutunu düşünmek zorundayım.
    Vaktiniz olursa eğer sizinle telefonda iletişime geçmek isterim.

    1. Sitemizdeki canlı destek hattından bize ulaşabilir ve canlı olarak yazışma yapabilirsiniz.

 48. Merhabalar, yeni işe başladım. Çalıştığım firma servis sağlıyor. Servis güzergahı ve işe varmamız en fazla 40 dakika. En fazla bu kadar sürüyor. İş başı saati 08:00. Ama servis herkesi erkenden alıyor, ve 07:00 civarı fabrikada oluyoruz. Bunun sebebi patronun herkesi bir saat önceden işyerinde istemesiymiş… ben 8’deki iş başı için 06:25 te servise biniyorum. Ve dediğim gibi servisin çalışanları toplaması artı güzergah ile yolculuk en fazla 40 dk. Sabah uykumdan oluyorum, benim için mesai 7’de başlamış gibi oluyor ve bunun içib ücret almıyorum! Toplu taşıma ile fabrikanın belli bir yerine kadar gidilebiliyor. Zaten sanayi bölgesinde, bu sebeple servise binmek zorunlu hale geliyor. Yani bir patron kafasına göre servis saatini bu şekilde ayarlayabilir mi? Bu ne saçmalık lütfen açıklarsanız sevinirim.çok teşekkürler

  1. Merhaba. Elbette ki 1 saat önce işte olmanız gereksiz. Ama yazıda da belirttiğim gibi, aslında işverenin size servis tutma zorunluluğu yok. O halde ne yapabilirsiniz? Ya işe kendi imkanlarınızla gitmelisiniz, ya işi bırakmalısınız ya da bu şekilde çalışmaya devam etmelisiniz.

   1. Selâm. Benim de sıkıntım aynı. Servis durağına dolmuş ile gidiyorum. Ucu ucuna yetişiyorum. 10 dk. erkene aldılar. 2 kez servisi kaçırdık. 3 araca binerek işe vardık. Geçti 2 saat. Yol parası da cabası. Kesinti de oldu. Gitmesem daha kârlıyım. Ne yapabilirim?

 49. Merhaba, 3yıldır özel bir şirkette çalışmaktayım. Şirketimizin servis imkanı bulunmaktadır. Fakat benim ikamet ettiğim ilçe şirketimin bulunduğu ilçeden farklı olduğu ve tek ben olduğum için servisi kullanamamaktayım. İki şehir arasında ulaşım sıkıntısı (minibüs yada otobüs bulunmamaktadır.) olduğu için özel araç ile gidip gelmekteyim.Herkes gibi servis kullanamadığım için yol parası talep edebilir miyim? Bu konuda bir hakkım var mıdır?

 50. Merhaba mustafa bey 1 işçim 7 ay yanımda çalıştı işe girmeden benimle bir görüşme yaptı ailevi nedenlerim var dedi ben anlat dedim alkol alıyorum ailem ile aram bozuldu ayrılma noktasına geldik dedi ben de bana söz ver alkolü bırakacağına dağir dedim yarın işe gel başla dedim söz veri ama alkol almaya devam etti ben de sözünü tumadığı için işden çıkarmak zorunda kaldım asgari ücret maaşını ödedim şimdi de beni mahkemeye vermek ile tehit ediyor bununla ilgili yardımcı olabilirmisiniz saygılar.

  1. Merhaba. Ne kadar iyi niyetli olsanız da, önemli olan evraklardır. Hakimin, sizin söylediğiniz gerekçeyi dikkate alacağını zannetmiyorum. Ama işçiniz dava açsa bile ne elde edebilir? En fazla 4 haftalık ücreti kadar ihbar tazminatı. (İşe iade davası açabilecekse, iş değişir.)

   1. Sayın hocam,
    + olarak da 4 haftalık ücret X 3 katı tutar kadar kötüniyet tazminatı hakedebilir. (İş güvencesi kapsamında olmadığından yola çıkıyorum)

   2. Merhaba hocam ben servis şoförüyüm bir fabrikaya adi sozlesmeli ama 8 senedir sözleşme yoktu bu sene yaptilar kisi basi 75 diğer fanrikalar 100 verirken burdan 75 aliyorum bayramim yok tek kiside olsa götürmek zorundaymisim ben hakkimi almak istiyorum nasil yardimci olabilirmisiniz

    1. Uğur bey, siz fabrikanın işçisi misiniz yoksa fabrikaya kendi servisinizi mi çekiyorsunuz?

 51. merhaba mustafa bey,
  benim bugun yaşadıgım bi olayı anlatmak istiyorum;
  hafta içi çalışma satlerimiz 8:00 ila17:30
  cumartesi günleride 8:30 ila 12:00 dır.
  cumartesi günü saat 12:00 ye kadar çalışıyoruz, ogünde mesai yapılacagını söyledi ve kaç saat kalınacagını net bişey söylemiyor.ve birgün öncesindede 23:00 re kadar mesai kalmıştık, cumartesi günü 12:00 den sonra kalamayacagımı işlerim oldugunu sözlu olarak beyan ettim,herkese mecburi çalışacaksınız dedi bende kalamayacagımı söyledim,ve benle bi arkadasım bunu kabul etmedik,iş yerimiz o kadar uzak ve köy içinde şartlarımız gidip gelmeye müsait degil.şirket arabalarıyla servis amaçlı kullanılıyor.bizi başka bi olaşıma binmek için götürmesini istedik ,tepki o kadar buyudu ki,kapı orda köyün arabasına binin gidin dedi.bizde burda arabanın 1 saat yada 2 saat de geliyormuş.banane nasıl giderseniz gidin servisi kaldırıyorum dedi 180 tl yol parası verecegini nasıl gider gelirseniz.mecbur degilim götürmeyede getirmeyede ve köyde malesef otobus bekleyerek şehre indik ordan baska araca binerek evimize 2 saate gide bildik.istanbuldan kocaeli dilovasında bu iş yeri yaklaşık 50ila60 km .14 ay servis niteliginde şirket arabalarıyla gidiyoduk bugun ise kaldırılıyor,işe girerken böle dememişlerdi,iş sözleşmeinde böle bi madde varmıydı yokmuydu tabiki bilemiyos,bu durumda işten ayrılsam tüm haklarımı alabiliyormuyum, ya bu haklarımı hangi mecralara basvura bilirim.

  lütfen bu konuyla ilgili yardımınızı ve düşüncelerinizi bekliyorm,
  şimdiden çok çok teşekkür ederim.

  1. Merhaba. Size 14 aydır servis sağlanıyorsa ve artık sağlanmayacağı söyleniyorsa bu, sözleşme koşullarında esaslı değişikliktir ve siz bunu kabul etmek yerine iş akdinizi haklı nedenle feshedebilirsiniz. Buraya kadar sorun yok. Önemli olan, olası bir dava aşamasında, servisin kaldırıldığını ortaya koyabilmenizdir. Burada en büyük deliliniz, tanıklar olacaktır.
   İlla bu gerekçeyle işten ayrılacaksanız, ihtarname çekmenizi, bu durumu açıkça belirtmenizi ve servis sağlanacaksa işe davet edilmenizi, aksi takdirde haklarınızın ödenmesini isteyin. Böylece elinizi bir nebze kuvvetlendirmiş olursunuz.

 52. Mustafa bey merhaba,
  Ben 6 yıldır özel bir firmada çalışıyorum. Daha önce servis hizmeti verilmiyordu, şuanda diğer çalışma arkadaşlarımıza servis hizmeti sağlanıyor. Ben ve 3 arkadaşımız servis güzergahı dışında olduğu için servis hizmeti verilmemektedir. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor. Bunu sebep göstererek işten haklı sebepten ayrılabilir miyim.
  Teşekkürler.

  1. Merhaba,böyle bir durumda direkt iş akdinizi feshetme yoluna gitmeden önce şartlarda eşitlik sağlanmasını talep etmelisiniz. Örneğin; öncelikle servis güzergah kapsamınıza alınmanızı, akabinde olumsuz görülürse; servis güzergahının sizi kapsamadığını, bu sebeple makul bir ölçüde yol yardımı tutarı talep edebilirsiniz. (Dilekçenizde günlük işe gidiş-geliş masrafını da belirterek)
   Bir ihtimal olumlu sonuç verebilir.

 53. Merhabalar Mustafa Bey,
  Süt izni kullanıyorum fakat iş yeri servis sağlamıyor. Benden önce süt izni kullananlara servis çıkarılıyordu. Yasal bir hak talep edebilir miyim?
  Teşekkürler.

  1. Nazan hanım işverenin normalde böyle bir yükümlülüğü yoktur. Ama işyeri uygulamasında böyle bir şey varsa, size de sağlanması gerekirdi. Böyle durumlarda işçilerin yapabileceği tek şey genelde işten haklı nedenle ayrılmaktır. Ancak sizin durumunuzda mahkemede sıkıntı da yaşayabilirsiniz. Bu nedenle size kesin olarak cevap vermem doğru olmayacaktır.

 54. Mustafa bey 4 yıldır bur firmada güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. En başından beri yol parası olarak multinete yükleme yapılıyordu, projede yemek imkanıda vardı yemek yiyordum. Proje değişti burada yemek yok fakat yol ve yemek ücreti olarak yine multinete yükleme yapılmaktaydı. Şimdi güvenlik firması ” yol ve yemek ücretinde azalma/kaldırılma olabilir” diye muvaffakname imzalattırmaya çalışıyor. İmzalamadık tabi. Bu durumda ne yapabiliriz

 55. Slm ben 5 yıldır aynı işreınde calişiyom servis daha once saat 7 kalkıyo 8 işyınde iş başi yapıyodum şirker başka yerde proje aldı aynı projeye giden personelıde aynı servisi kulancanı soyledi böyle olunca kalkiş saatini 06.30 cektiler işten cıkıişim saatmız 8.30 hata 09.00 buldu işe gelişte aynı oldu işverenın boyle bi hakı varmı serviste iş yerıne gitmenın beli bir süresi yokmu

  1. Ne yazık ki yok. Servis sağlama işverenin takdirinde bir durumdur. Bu nedenle, buna dayanarak işten ayrılırsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz.

 56. Eşim yaklaşık 3 yıldır çalıştığı işyerinde işveren tarafından sağlanan servis hizmetinden faydalanıyor ve evin ordan biniyor servise ama şimdi servis güzergahında değişiklik yapıp yaklaşık 15 dakikalık bir mesafeyi yürümesi talep ediliyor uzun bir süredir bu imkanı sağlamışken şimdi işçiyi böyle bir şeye zorlayarak baskı yapmaları yasalmı ve bu konu hakkında bizim yasal hakkımız varmı

  1. Bu durum; işçiye tanınan hakkın geri alınması gibi yorumlanacağı gibi işverenin yönetim hakkı kapsamında da değerlendirilebilir. Servis kaldırılmış olsaydı net bir cevap verebilirdim ancak bu durumda kesin bir şey söylemem zor.

 57. Mustafa Bey Merhaba,

  Ben İzmir’in Buca ilçesinde ikamet etmekteyim.Çalıştığım şirkete ilk olarak İzmirdeki kiralık ofisinde çalışmaya başladım.Daha sonra ofis kapatılarak, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ki şirkete sözleşme imzalayarak devam ettik.Şirketim ilk olarak servis imkanı sağladı.Daha sonra servisi kaldırıp araç kiralayarak aynı yöne ikamet eden 2 arkadaşımız ile gidip gelmeye devam ettik.Normalde saat 6 da paydos edip 19.30 da evde oluyorum.Şuan hakkımda başka bir araca sevk edilme kararı alındı.yeni servis şartlarına baktığımda saat 20.30 da evde oluyorum. bu sebepten dolayı işi bırakma kararı aldım. Bu sebepten dolayı tazminat talep etme hakkına sahip olur muyum ?

  1. Normalde işvereninizin size servis sağlama yükümlülüğü, iş sözleşmesinde öngörülmemişse, yoktur. Ancak uzun süredir devam edegelen uygulamaların değiştirilmesi de işçiyi haklı kılabilir. Bu durumda net bir cevabım yok, risk almanız gerekir.

 58. Mustafa bey, ben 9 seneden beridir bir fabrikada çalışıyorum. İş yerimiz yaklaşık 90 km mesafede ve fabrikanin servisiyle gidip geliyorum. Vardiyalı çalışmadığım için haftanın 6 günü sabah saat 06:00 da servise binip saat 07:30 da fabrika önüne geliyorum. Benim sorum şu. Eğer iş yeri şehir dışında ise ve servisle işe gidip geliniyorsa fabrika önüne en erken saat kaçta gelişmelidir? Ayrıca 90 km mesafede olunan iş yeri için iş kanununda yasal bir düzenleme var mıdır?

  1. İşyerine mesafe ile ilgili her hangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca fabrika önüne servisin geliş saatiyle ilgili de bir şey söyleyemeyiz. Önemli olan, işçinin mesaiye zamanında başlamasıdır. Elbette ki mesaiden 1 saat önce işyerinde olunması iyi değildir. Ama bu şartlarda çalışıp çalışmamak işçinin takdirinde olduğundan, bu konuda devletin yapabileceği bir şey olmaz.

 59. Mustafa Bey Merhaba,

  Bir problemim hakkında size danışma gereği duydum.

  Eşim bir avm de özel bir şirkette satış personeli olarak 6,5 yıldır çalışmaktadır. Bulunduğumuz bölgeye 2. bir avm açılmıştır. Bu avm ye eşimin çalıştığı sirket yeni bir şube açmıştır ve eşimi buraya nakletmişlerdir.

  Eşim 11.00 – 19.00 / 13.00 – 21.00 / 15.00 – 23.00 gibi her gün değişen vardiyalarda işçi statüsünde çalışmaktadır.

  Nakledildiği yeni iş yerinde 21.00 dan sonra toplu taşıma araçları hizmet vermemektedir. Bunu şirket yetkilisi olan bölge müdürüne ilettiğimizde, burada işe devam etmemiz gerektiğini, ulaşımı ise bir şekilde halletmemiz gerektiğini belirtmiş, çünkü imzaladığımız sözleşmeye göre şirket bizi istediği yere nakletme hakkı bulunmaktaymış, ifadelerini kullandı. A ilçesinde çalışan eşim toplu taşıma aracı olmadan saat 23.00 te b ilçesindeki evimize gelememektedir. Bununla ilgili ne yapabiliriz?

  Şimdiden teşekkürlerimi sunar, iyi çalışmalar dilerim.

  1. Merhaba. İş sözleşmesinde yukarıdaki gibi bir hüküm yer alması halinde, işçi yeni şubede çalışmak zorundadır. Bu durumda, ulaşım işini eşinizin halletmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, bu nedenle işten çıkarılırsa kıdem tazminatı hakkını yitirebilir.

 60. mustafa bey merhaba

  iş yerimle çalıştığım yer yer farklı bır sehır ve mesaı bıtımımız 18:00 ama ıs veren servısı 18:15 te kendı isteğine göre çıkışını yaptırıyor servıs doldugu halde cıkısı beklıyorz ve gıdiş yönümüz istanbul oldugundan bu bekletılen dakıka yuzunden evlerımıze olduğundan gec gıyoruz bırde servıs guzergahı var dıye e5 ustunde bırakıyolar dıger yerı mınıbusle cıkıyorz

  sorum su farklı bır sehıre gtmek zorunda oldugumz ıcın bızım servısın dger servıslere nazaran erken cıkma hakkım var mı yada sırketın kendı ıstegı dogrultusunda servısı bole beklete bilir mi?

  şimdiden teşşekürler

  1. İşvereninizin size servis sağlama zorunluluğu yok. Bu halde, ne yazık ki, bahsettiğiniz hususlar işverenin gidermesi kanunen mecburi değil.

 61. Eşim çalıştığı iş yeri düzensiz maaş ödemeleri yapıyor her aynı şekilde zor durumda bırakıyorlar odemelerimiz geçiyor eşim is yerinden çıkmak istiyor ancak tazminat alama diye çıkamıyor tazminatli çıkışı için düzensiz maaş ödemesi sebep gösterilebilir mi

  1. Elbette, ancak bu düzensiz ödemelerin iş sözleşmesinde belirlenen maaş ödeme gününü geçmesi gerekir. Eğer iş sözleşmesinde bir ücret ödeme günü belirlenmemişse, her ayın ücretinin en geç takip eden ayın 20nci gününe kadar ödenip ödenmediğine bakmakta fayda vardır. Bu şekilde bir ödeme dengesizliği varsa İş Kanununun 24/II-e maddesi gereğince iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilebilir. Siz yine de böyle bir işlem yapmadan önce bir avukata danışmayı unutmayın.

 62. SAYIN MUSTAFA BEY
  SİZE SORUM BİZLER DSİ BÜNYESİNDE NİTELİKLİ PERSONEL İHALESİYLE KİMİMİZ ANBAR İŞÇİSİ KİMİMİZ BAKIMCI -YAĞCI-BÜYÜK MAKİNA OPR.-ATELYEDE ARAÇ TAMİR USTASI-KAYNAKCI ĞİBİ İŞLERDE ÇALIŞMAKTAYIZ VE HEPİMİZİN MAAŞLARI FARKLI FARKLI YAPTIGIMIZ İŞE ĞÖRE MAAŞ FARKLILIKLARI VAR MESELA( ANBAR İŞÇİSİ ASGARİ ÜCRET+YEMEK+YOL) (OPERATÖRLER ASGARİ ÜCRET+YEMEK +YOL +%60 VE EEN SON YAPILAN İŞE ĞÖRE %20 YE KADAR ÜCRET VAR.

  ŞİMDİ HÜKÜMET ADI NE OLURSA OLSUN BİZ TAŞERONLARA BİŞEY YAPTIĞI ZAMANN BU ÜCRETLER AYNIMI KALACAK YOKSA SİZİN ĞÖRÜŞÜNÜZ NEDİR ÇÜNKÜ HERKES AYNI SITATÜDE OLURSA BURA FARKLI HASTANE FARKLI ĞİBİ ÇOK DEĞİŞİK MAAŞLAR ORTYA ÇIKACAKTIR.
  BU SİZCE NASILOLUR YORUMUNUZU BEKLİYORUM

  SİZDEN SABIRLA BU YAZIMI OKUYUP CEVAPLADIGINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM….

  1. Bu konuda ne söylesem sizi yanıltmış olurum. Çünkü ortada hiçbir detay yok. O nedenle bilgi veremiyorum.

 63. fabrika oturdugum yere servis çıkarmıyor tek kişi oldugum için sebeb gösteriyolar bende minübüs ile belli bir yere gidip geliyorum servis ordan alıyor gece vardiyelerinde ise minübüs kullandıgım için yarım saat erken çıkıyorum yetişebilmek için bu erken çıkmanın kesinti olmaması için napabilirim.

  1. Tarık bey bahsettiğiniz kadarıyla ne yazık ki yapılabilecek bir şey yok. İşvereniniz size servis sağlayacağını yazılı olarak taahhüt etmemişse, böyle bir zorunluluğu olduğunu söyleyemeyiz. O nedenle, işe gelmek ve işten çıkmak konusunda hangi ulaşım aracını kullanacağınız ve bunun zamanını ayarlamak size düşmektedir. Ama en doğrusu işvereninizin size anlayış göstermesi olacaktır.

  2. Benim servis aracım var üç ay önce bir fabrikaya bir yıllık sözleşme yaparak başladım sonrasında. Çeşitli mazeretler uydurarak fabrika servisi iptal ettirdi geri kalan dokuz ayın ücretini alma hakkım varmı bunla ilgili bilgi verebilir misiniz rica etsem

   1. İbrahim bey sorunuz iş hukuku ile ilgili değil. Bu konuda mutlaka bir avukata vekalet vererek hakkınızı aramanızı tavsiye ederim.

 64. Serviste yer olmadigi için servisten indik ve ogun ise gitmedik bu durumda isveren yada bizim tarfimiza ne gbi haklar doğurur?

  1. Ali bey, böyle bir durumun sonucu somut olaya göre değişir. Şöyle ki; eğer yer olmadığı için servise binmemişseniz ve oradan geçen toplu taşıma araçlarıyla işyerine ulaşabilecekseniz, yine de işe gitmemenizin sonucu olumsuz olabilir. Ancak servis imkanının sağlandığı yer ile işyeri arası, toplu taşıma ulaşımının olmadığı bir yer ise elbette ki sizin lehinizde bir sonuç ortaya çıkabilir. Ama her halde, her olayın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekecektir.

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu