Çalışma Koşulları

İşçinin ödünç verilmesi mümkün mü?

Dikkat: İş Kanununun 7nci maddesinde düzenlenen geçici iş ilişkisi 20.05.2016 tarihi itibariyle tamamen değiştirildiğinden yazının hükmü kalmamıştır. Lütfen bu yazıya giderek bilgi alınız!

İşçinin ödünç verilmesi

İşçi, bir işverene bağlı olarak çalışan ve iş görme borcunu yerine getiren kimsedir. Yaptığı işin karşılığında ise ücretini alır. Dolayısıyla iş ilişkisi de, işçi ile işveren şeklinde iki tarafın oluşturduğu bir ilişkidir. Bir işçinin, işvereni tarafından başka bir işverene ödünç olarak verilmesi ise mümkün olup bu işlemin hukuki adı geçici iş ilişkisidir.

Geçici iş ilişkisi nedir?

İşverenin, devir sırasında yazılı olurunu almak kaydıyla bir işçiyi başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere devretmesidir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, bu ilişkinin ilk şartı işçinin buna rıza vermiş olmasıdır. Aksi takdirde geçici iş ilişkisinin kurulması mümkün değildir.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

İşçi kimlere ödünç verilebilir?

İşçinin kimlere ödünç verilebileceği sorusunun cevabı, işçinin fiilen yapacağı işe göre değişir. İşçi aynı holding bünyesinden bir başka işyerine ya da aynı şirketler topluluğuna bağlı olan bir başka işyerine, her hangi bir işi yapması için geçici olarak verilebilir.

Ancak işçi eğer holding ya da şirketler topluluğu dışında başka bir işyerine aktarılmak isteniyorsa, bu durumda işçinin yeni işinin eski işine benzer olması şarttır.

Geçici iş ilişkisinde temel kurallar

iscinin odunc verilmesi

İşçinin âdeta ödünç verildiği geçici iş ilişkisinin temel kuralları ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Geçici iş ilişkisi kurulan yani işçiyi alan işveren işçiye talimat vermek hakkına sahiptir.
  • Geçici iş ilişkisi 6 ayı geçmemek üzere yazılı yapılır, gerektiğinde ise en fazla 2 defa yenilenebilir.
  • İşçisini ödünç veren işverenin, ücreti ödeme yükümlülüğü devam eder. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendinde çalıştığı sürece ödenmeyen ücretinden, işçisini gözetme borcundan ve sigorta primlerinden işverenle birlikte sorumludur
  • İşçi, işyerine ve işe ilişkin kusurla neden olduğu zarardan geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı sorumludur.
  • İşçinin geçici sözleşmesinde aksine hüküm yoksa, işçinin diğer hak ve yükümlülüklerine dair düzenlemeler, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ile olan ilişkisine de uygulanır.
  • Toplu işçi çıkarma yapılan işyerlerinde çıkarma tarihinden başlayarak 6 ay içinde toplu işçi çıkarmanın konusu işlerde geçici iş ilişkisi kurulamaz.
  • Geçici iş ilişkisiyle (ödünç iş ilişkisiyle) çalışan işçinin altı aylık kıdemi, işçinin başka işverende (ödünç alan) geçen süresi, işverende (ödünç veren) geçirilmiş gibi sayılır. Söz konusu işçinin daha sonra ödünç alan işverenin işyerinde yeni bir iş ilişkisi kapsamında istihdam edilmesi halinde, onun nezdinde ödünç iç ilişkisi kapsamında geçirilmiş süreler, yeni iş ilişkisindeki altı aylık kıdem süresinin hesabında dikkate alınmaz.

SONUÇ

Geçici iş ilişkisinin kurulduğu durumlarda, ücreti kural olarak işçisini ödünç veren işveren ödeyecektir. Ancak taraflar aralarında anlaşırsa, ücreti ödünç alan işverenin ödemesi de kararlaştırılabilir. Ancak her halde ve şartta ödünç veren işverenin ücretin işçiye ödenmesinden kaynaklanan sorumluluğu devam edecektir.

Dikkat: İş Kanununun 7nci maddesinde düzenlenen geçici iş ilişkisi 20.05.2016 tarihi itibariyle tamamen değiştirildiğinden yazının hükmü kalmamıştır. Lütfen bu yazıya giderek bilgi alınız!

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu