Ücret

İşçinin bir saatlik ücreti nasıl hesaplanır?

İşçinin saatlik ücretinin belirlenmesi bir çok açıdan önem arz eder. Saatlik ücretin doğru hesaplanması fazla mesai ücretinin de doğru hesaplanmasını sağlar. O halde işçinin saat ücreti nasıl hesaplanır? Bu hesaplamayı anlamak için öncelikle işçinin günlük, haftalık ve aylık çalışma sürelerine göz atmak gerekir.

İşçinin haftalık çalışma süresi

İş Kanununa göre işçinin haftalık çalışma süresi 45 saattir. Yine kanuna göre işçiye haftada en az 24 saat kesintisiz hafta tatili verilmesi gerektiği göz önüne alındığında, bu 45 saatin 6 güne dağıtılması gerektiği hususu ortaya çıkmaktadır.

Günlük çalışma süresi

Peki nasıl dağıtılacaktır? Bu sorunun cevabı da yine İş Kanununda verilmiştir. Buna göre haftalık 45 saatlik çalışma süresi aksi kararlaştırılmazsa haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünmek suretiyle uygulanmak zorundadır.

Bu durumda hesap açıktır. İşçinin bir günlük çalışma süresi 45/6 yani 7,5 saattir. O halde bir saatlik ücreti de buna göre hesaplanacaktır: mustafabaysal.com/gunluk-calisma-suresi-kac-saattir

İşçinin aylık çalışma süresi

Yukarıdaki hesaba göre işçinin çalışma süresi günlük 7,5 saat olduğuna göre, aylık 30 gün üzerinden çalışma süresi 225 saat yapmaktadır: mustafabaysal.com/iscinin-aylik-calisma-suresi-kac-saattir

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

İşçinin saatlik ücreti

İşçinin aylık çalışma süresi 225 saat olarak kabul edildiğinde, saatlik ücretin tespiti için yapılması gereken işçinin aylık maaşını 225’e bölmek olmalıdır. Böylece işçinin her bir saatlik ücretinin bedeli öğrenilebilir.

Fazla mesai saat ücreti

Fazla mesai, işçinin haftalık 45 saatin üzerinde yaptığı çalışmaları ifade eder ve normal çalışmaya göre daha yüksek ücret ödenmesini gerektirir: mustafabaysal.com/fazla-mesai-ucreti-hesaplama

Fazla mesai ücreti, normal çalışma ücretine göre yüzde 50 zamlı olduğuna göre, bulduğumuz saatlik çalışma ücretini 1,5 ile çarparsak, fazla mesai ücretini bulmuş oluruz. Buna göre fazla mesai ücreti; işçinin aylık ücretinin 225’e bölünüp 1,5 ile çarpılmasıyla bulunacaktır.

saatlik ücret hesaplama

Saat ücretine dair Yargıtay kararı

“… Bununla birlikte davacı dava ve sonrasında verdiği diğer dilekçelerinde yaptığı fazla çalışmaların ödenirken saat ücretinin 280’e bölünmek suretiyle tespit edildiğini dolayısıyla eksik ücret ödendiğini iddia etmiştir. Gerçekten de fazla çalışma ücreti tespit edilirken aylık ücret 225’e bölünerek hesaplama yapılmalıdır. Çünkü aylık ücretin içerisinde çalışılmadan ödenen hafta tatili alacakları da mevcuttur. Çalışılan günlerin ücreti 195 saat olsa da günlük ve saatlik ücretin tespitinde hafta tatiline denk gelen günlerin de 7,5 saatten hesaplanmasıyla ücret 225 saatin karşılığı olacaktır. Davalının yaptığı hesaplamada bu husus dikkate alınmadığından yapılan hesaplamanın eksik ödeme içerdiği açıktır…” (7 Hukuk, 2013/17251 E. ve 2014/4554 K.)

Maaşın 240’a bölünmesi

Bazı işyerlerinde hesaplama yapılırken; işçinin günlük çalışma süresinin 8 saat olduğundan bahisle, maaşın 30*8=240 hesabı sonucunda 240’a bölündüğü görülmektedir.

Halbuki işçinin günlük 8 saat olarak ifade edilen çalışma süresi içinde en az yarım saat ara dinlenmesi de vardır. Böyle olunca işçinin günlük çalışma süresi aslında 8 saat değil 7,5 saattir.

Ancak 225 rakamı, işyerinde başkaca özel bir günlük çalışma süresi belirlenmemesi halinde geçerlidir. Örneğin işyerinde günlük çalışma süresi 8 saat ise, saatlik ücretin bulunması için 225 değil 240’a bölünmesi gerekir. Aşağıdaki kararlar da bu yöndedir:

“… Davacının çalışma saati yönünden dava dilekçesinde bir iddiası olmadığı gibi dosya içeriğinde buna ilişkin bir düzenleme bulunmaması karşısında, davacının ücretinin günlük 7,5 saat, aylık 225 saat üzerinden hesaplanması gerekirken aylık 240 saat üzerinden hesaplanması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir…” (9 Hukuk, 2018/12210 K.).

“… davalı işverence sunulan mesai şeritlerinde günlük mesainin 8 saat olarak belirtilmesi karşısında, hesaba esas alınan saat ücretinin aylık 240 saat yerine 225 saat ile çarpılması ve hesapların giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılması yerine giydirilmiş net ücretten yapılması bozmayı gerektirmiştir…” (9 Hukuk, 2017/1621 K.).

fazla mesai saat ücreti hesaplama

Maaşın 195’e bölünmesi

İşverenler tarafından yapılan bir başka hata ise, işçinin saatlik ücreti bulunurken maaşının 180 ya da 195’e bölünmesidir.

Bu hesabı yapan işveren; işçinin çalışma süresinin günlük 7,5 saat ve haftalık 45 saat olduğundan yola çıkmakta ve 4 hafta karşılığı 180 saat ya da iki gün daha ekleyerek 195 saat aylık çalışma olduğunu düşünmektedir.

Burada yapılan hata, işçinin çalışmadan ücretini almayı hak ettiği hafta tatillerinin dikkate alınmamasıdır. İşçinin hafta tatilinde çalışmaması, o günlere ait ücretini aldığı ve bunun da saatlik ücret hesabında kullanılması gerektiği gerçeğini değiştirmez.

Ayrıca bu hesap işverenlerin aleyhine olup işçinin saatlik ücretini, olması gerekenden daha yüksek çıkaracaktır.

Çalışma süresinin 45 saatin altında olması halinde saat ücreti

Yukarıdaki tüm hesaplamalarda işçinin çalışma süresi 45 saat olarak öngörülmüştü. Gerçekten de işçinin haftalık çalışma süresi 45 saati çoğu zaman aşsa bile, aşan bu süreler fazla mesai olarak kabul edilecek ve işçinin çalışma süresi yine de haftalık 45 saat olacaktır.

Ancak bazı işyerlerinde ve bazı çalışanlar için çalışma süresi 45 saatin altında belirlenebilir. İşçiye ödenen maaş da bu daha az belirlenen saatin karşılığı olabilir. O halde artık yukarıdaki 225’e bölme işlemi burada doğru olmayacaktır; çünkü işçinin aldığı ücret haftalık 45 saatin değil, daha düşük bir saatin karşılığıdır.

Örneğin işçinin çalışma süresinin haftalık 6 gün karşılığında 39 saat olarak belirlenmesi halinde; işçinin günlük çalışma süresi 6,5 saat demektir. O halde aylık çalışma süresi de 30*6,5 yani 195 saat olacaktır. Bu işçinin saatlik ücretini bulmak için kullanılması gereken formül şu olmalıdır: İşçinin aylık ücreti / 195

işçi saat ücreti nasıl hesaplanır

SONUÇ

İşçinin bir saatlik ücretini matematiksel olarak formüle edersek ortaya şöyle bir sonuç çıkacaktır: İşçinin aylık ücreti 30’a bölünür. Çıkan rakam da 7,5’a bölünür. Sonuç, işçinin bir saatlik ücretidir. Daha kısa bir özetle işçinin aylık ücreti 225’e bölünür;

İşçinin bir saatlik ücreti = İşçinin aylık ücreti / 225

Fakat burada çok önemli bir ayrıntıyı vurgulamak gerekir ki; işçinin saatlik ücret bulunurken AGİ’nin dışlanması gerekir. Şu yazımızda gerekçesini açıkladığımız üzere ve Yargıtay kararlarında da böyle ifade edildiği için, işçinin aylık ücretini bulurken asgari geçim indirimi (AGİ) düşülmelidir: mustafabaysal.com/asgari-gecim-indirimi-kidem-tazminati

NOT: Yukarıda bazı yerlerin üstünü çizdim; çünkü AGİ artık kalktı. Şu yazımda da sebebini izah ettiğim üzere; çalışanlar için artık asgari geçim indirimi söz konusu olmayacağı için, saatlik ücreti bulmanın formülü de değişti ve sadeleşti: Asgari ücretin içinde AGİ var mıdır?

Bu durumda nihai formül şu şekilde olacaktır:

İşçinin bir saatlik ücreti = İşçinin aylık ücreti / 225

Bazı işyerlerinde işçinin saatlik ücretini hesaplamak için maaşının 240’a, 180’e ya da 195’e bölündüğü görülmektedir. İşçinin günlük çalıma süresinin 8 saat olduğu veya hafta tatillerinin dışlanması gerektiği varsayımından yola çıkan bu hesaplar kesinlikle yanlıştır.

İşçinin fazla mesai ücreti, normal mesai ücretinden %50 daha fazla olduğuna göre; bir saatlik fazla mesai ücreti hesabı da aşağıdaki gibi olacaktır:

İşçinin bir saatlik fazla mesai ücreti = İşçinin aylık ücreti / 225 * 1,5

GÜNCELLEME:

Buraya kadar anlattığım her şey ayniyle doğru olmakla birlikte; 2022 yılında hayatımıza giren “asgari ücrete vergi istisnası” fazla mesai hesaplamasını bir miktar değiştirdi. Artık çalışanların asgari ücrete kadar saatlik ücretleri ile asgari ücreti aşan saatlik ücretleri farklı olacak.

Bunun nedeni, asgari ücreti aşan ücretlerden gelir ve damga vergisi kesilmesi; fakat asgari ücrete kadar olan tutarlardan kesilmemesidir. Bunun doğal sonucu ise; işçinin saatlik ücretinin asgari ücrete kadar yüksek ve asgari ücretten sonra daha düşük olmasıdır.

Haliyle fazla mesai ücreti artık klasik anlamda, işçinin saatlik ücretinin 1,5 katı olmayacak ve hesaplama öncesinde saatlik ücretin gelir ve damga vergisi kesintisi yapılarak yeniden hesaplanması gerekecektir. Konuyu somut olarak ve örnekle anlattığım şu yazımı okursanız, ne demek istediğimi daha iyi anlayacağınıza eminim: https://mustafabaysal.com/asgari-ucretli-iscinin-saat-ucreti-ne-kadar/

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

102 Yorum

 1. merhaba ben fazla mesai hesaplama yaparken kesinti olarak sadece gelir vergisi ve damga vergisi kesiyorum eğer yanlış yapıyor isem rica etsem bana örnek bir bordro şablon yollayabilirmisiniz

  1. Merhaba, örnek bordro yollayamam; fakat basit bir mantıkla, işçinin maaşı hangi kesintilere tabi ise fazla mesai ücreti de aynı kesintilere tabi olacaktır.

 2. Merhaba iyi günler.
  Benim bir sorum olacaktı. Ben aile sağlığı merkezinde çalışıyorum 8-5 bir saat dinlenme molası var. Haftalık 25 aylık da 100 saat çalışmış oluyorum haftasonu yok buna göre yeni asgariye göre maaşlı ne kadar olması gerekiyor.

 3. Hocam İyi günler. Sizden ricam. Biz Nazilli de bir incir işletmesinde çalışıyoruz. Şimdilik 25 kişi gibiyiz daha eleman ariyorlar çalıştırmak için , ucreti kabul etmeme nedeni ile galiba insan bulamiyorlarmis. Yevmiyeci deniyor ama bize önce söylenen aylık asgari ücret alacaksınız , fabrika tam zamanlı olarak 12 ay çalışılacak , yemek vermeyeceğiz ücretini ödeyeceğiz şeklinde idi. Yemek verilmiyor 1 saat mola veriliyor. Sabah 08:00 akşam 17:30 arası calistiriliyoruz. Sabah ve öğleden sonra yaklaşık 15 er dakika kadar da çay molamiz var. İşe başladıktan sonra söyledikleri günlük ücretimiz 180 TL mis. Şu aralar1 saat mesai yaptırıyorlar 23 TL gibi saatlik mesai ücreti vereceklermiş . Pazarları tatil ücretini odemeyeceklermis. Pazar çalıştırdılar o günün bir yevmiyesi 180 TL alacakmisiz. Ayda 4 pazar calismadik. Asgari ücret üzerinden bankaya hesabımıza ücretimiz yatırılıyor. Tatil günleri çalışilmadığında 4 yevmiyesini elimiz ile geri verdiriyorlar. İtiraz etmeye çalıştık bağırıp çağırıp tehdit ediyorlar giden bir daha ise alınmayacak deyip el altından sopa gösteriyorlar. Nazilli iskura söylemeye çalışıyoruz ilgilenen yok. Yaptıkları normal midir. Günlük 08:00 – -17:30 arası 9,5 saat işletmedeyiz 1,5 saat gibi yemek ve çay molası veriliyor yemek yanımızdan. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz. Hakkımız yeniliyormu , kime şikayet edebiliriz. Birde diyorlar ki incir işletmeleri ortak karar alarak fiyatları belirliyorlarmiş. Allah var bı kral incir fabrikasında çalışanlarına galiba asgari ücret olarak maaş veriyorlarmış diye duyduk. Bı yardımcı olsanız. Tesekkur ederiz.

  1. Merhaba, sorunuzun kapsamı o kadar geniş ki sitemde bununla ilgili yüzlerce yazı var. O nedenle net cevap vermem mümkün olma. Yine de elden geri para almanın asla yasal olmadığını söyleyebilirim. Bunun haricinde, çalışma koşulları ile ilgili şikayetiniz varsa bunun doğru adresi Alo 170 olacaktır. Belki işyerine bir iş müfettişi gelir ve iddialarınızı araştırabilir.

 4. Merhaba. 5 gün çalışılan bir yerde saatlik hesaplamalarda işe gelinmeyen günler için 7.5 saatten fazla çalıştıkları için kesinti neye göre hesaplanmalidir

 5. Hocam merhabalar;
  İşyerinde uygulama olarak haftanın 5 günü 9 saatten (08:00 – 18:00 günlük 10 saat oluyor ama 9 saat ten yerine 8 saatten hesaplıyorum) personeli çalıştırıyoruz ve saatlik ücretini bulurken Aylık ücret / 30 / 8 saat olarak hesaplama yapıyorum haftanın 5 gününü 9 saat çalışma ile 45 saate tamamlıyoruz. Ben saatlik ücreti bulmak için personelden gitmesin diye 9 saat yerine 8 saate bölüyorum ve 45 saati geçtiği tüm saatlerini 8 saat günlük ücretin 1,5 katı ile hesaplıyorum bu uygulama doğru mudur?

  1. Merhaba, siz 7,5 saat yerine 8 saate bölünce, işçinin saatlik ücretini azaltmış olmuyor musunuz? Yoksa ben mi yanlış anlıyorum? 9 saate bölmeniz zaten başlı başına hata olurdu. Olması gereken, yazıda anlattığım usuldür.

 6. Kolay gelsin ben calistigim isyerinde vardiya 6 gunde donuyor 2 gun gunduz 2 gun gece 36 saat istirat gunluk 12 saat caliyoruz benim buna gore net ne kadar ucret almam gerekir.yardimci olursaniz sevinirim mustafa bey

 7. Merhaba Mustafa Bey,
  Çalışmakta olduğum firma 5 gün ,günlük:9 saat (molalar çıkılmış halde), olacak şekilde çalışması saati ayarlaması ayarlaması yapmıştır.
  Ve mesai saatleri hesaplanırken;
  Maaş/30/9*1,5 olarak hesaplamaktadırlar. bu da otomatik olarak 180 e bölmekle aynı anlama geliyor.

  Olması gereken hesaplama nedir? bilgi verir misiniz??

  1. Merhaba, olması gereken hesaplama tam da yazımda olduğu gibidir. 9’a ya da 8’e bölmek gibi usuller hiçbir gerekçele doğru kabul edilemez.

 8. Sayın Özkale, öncelikle tüm bilgiler için teşekkürler.
  Benim sormak istediğim konu biraz çetrefilli ve yanıt vermek için harcadığınız zaman için şimdiden teşekkür etmek isterim.
  Halihazırda KÇÖ kapsamında çalışıyorum ve ayın belli günleri iş yerime geliyor, belli günleri de çalışmıyorum. İş yerine geldiğim günlerin ücretini iş yerim ödüyor ve geldiğim süre doğrultusunda ücretlendiriliyorum.
  son bir ayda 8 gün iş yerine gelmişim ve çalışma süremiz 08-18:00 saatleri arasında. Bu 8 sekiz günde, gün içi mola zamanlarını düşerek, 100 saat civarında çalışmışım. Ancak pandemi nedeniyle iş yerime daha geç giriş yapabiliyorum. Saat ücretim sizin de belirttiğiniz şekilde, net ücretim üzerinden 225 saat/ay şeklinde hesaplanıyor ancak 8 günün karşılığını hesaplarken, iş yerim bir günü 7,5 saat olarak kabul edip 8 günde 60 saat (8*7,5) 60 saat çalıştığımı hesaplıyor ve geç geldiğim süreleri de dakika üzerinden hesaplayarak alacağım ücretten düşüyor. Özetle, bu sekiz iş gününde 100 saat civarı çalışmış olmama rağmen, ücretim 60 saat üzerinden hesaplanmış oluyor.

  Bu uygulama doğru mudur?

  Çok teşekkürler.

  1. Merhaba, günlük mola süreniz düşüldükten sonra çalışma süreniz 11 saati aşmıyorsa, işverenin hesabı doğrudur. Burada önemli olan, sizin haftalık çalışma sürenizin 45 saati aşıp aşmadığıdır. Örneğin 7 günlük zaman diliminde, siz iki gün işe gelmiş ve her gün için mesela 9 saat çalışmış olsanız, haftalık çalışma süreniz 45 saati aşmadığı için fazla mesai ücreti gündeme gelmez ve işverenin size sadece 7,5 saatin karşılığı ücreti ödemesi doğru olur.

  1. Merhaba, can bey doğrusu brüt üzerinden hesaplayıp neti bulmaktır. Ama net üzerinden de hesaplansa aynı sonuca varılacaktır.

 9. Merhaba bu yıl ramazan bayramı
  23.05.2020 cumartesi arefe 24.05.2020 pazar 1.gün
  25.05.2020 pazartesi 2.gün
  26.05.2020 salı 3.gün
  %’de usülu nasıl olmalıdır 4 günde çalışırsak işçi kanunun 4857. Yasanın

  Madde 47 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

  “Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.”
  Tırnak içerisinde bulunan yerin Açıklaması nedir?
  Neden bayram günü çalışmadan 7.5 saatlik ücreti izi alırken, çalıştığımız süre zarfında yine birebir saatlik ücret alıyoruz, yani hafta içi fazla mesai hesaplanırken %150 alırken, bayramda %100 alıyoruz %200 almamız gerekirken, bu konuya hangi yasa maddesiyle tam açıklık getirebiliriz

  İYİ BAYRAMLAR….

  1. Merhaba,
   bahsettiğiniz yüzde oranlı zamlı ücret ile İş Kanunun’da ki yüzde usulü ücretlendirme farklı şeylerdir. Kısaca açıklamak gerekirse yüzde usulü ücret; bir restorandaki garsonu baz alın, ücreti yaptığı servis ve hizmete göre adisyonlama da ayrıca %10, %20 garsoniye hizmeti vb. belirtilip müşteriden tahsilatı da bu şekilde yapılarak ona göre ödenir. Bu husus sözleşmede de ayrıca belirtilir ve kurala bağlıdır ki ince de bir hesabı vardır istismar edilmemesi açısından. Günümüzde artık fazlaca örneği de kalmamıştır. (Bazı fabrikalarda üretime bağlı çalışmalarda da uygulanmaktadır)

   Gelelim sorunuza, işte tam can alıcı noktaya parmak basmışsınız. Kanun yapısında bir yanlışlık olduğuna inansam da sanırım bu durum böyle değil. Çünkü Resmi tatil günlerindeki çalışmalar, kural olarak fazla çalışma değildir. Yıllardır bizlerinde sorguladığı bir husustur bu. Fakat düzeltilemiyor, düzeltilmiyor. Siyasilerimiz ve millet vekillerimiz daha başka (!) önemli şeylerle uğraştıklarından dolayı iş dünyasının bu ciddi ve komik bir şekilde tezat oluşturan sorunsalına el atmaya vakitleri kalmıyor herhalde ki bir kanun tasarısı/önerisi dahi gündeme gelemiyor. Ulusal bayram ve tatil günlerinde, herkesin çalışmayarak tatil yapmayı hak ettiği o günlerde 1/1 “bire bir” dediğimiz bir ödeme sistemi yapılıyor.

   Yani sistem şu şekilde yürüyor;
   normal bir sıradan Salı günü sizi fazla çalıştırırsam saat ücretinizi %150 zamlı öderim, ama aynı şekilde sizi Ramazan Bayramının 2. günü çalıştırırsam %100 öder geçerim. Kaynak: 4857 SK. Madde:47 (Sizin yazdığınız)
   Yapılan uygulama maalesef ki yasaldır.
   İyi bayramlar…

 10. Merhaba 17.12.2019 da işden çıkışım verildi net maaşım 2300 TL olduğu halde 17 günlük maaşımı 1119,62 TL olarak yatırıldı.Benim hesabım (2300/30)*17=1303,33 olması gerikiyor bilmediğim farklı bir hsaplama yönetimimi var acaba ?

 11. Çalıştığım iş yerinde saat ücretim 12.00 çalışma sürem 7.5 saat buna göre benim net maaşım ne kadardır…? Lütfen yardımcı olur musunuz?

  1. Merhaba. Net maaşınız, saatlik net ücretinizin 225 ile çarpılması sonucu bulunan rakam olacaktır.

 12. bir kurumda çocuğun zorunlu ilkokul çağına kadar olan kısmi süreli olarak çalışmaya başladım haftanın beş günü günlük 5 saat çalışıyorum . bu durumda almam gereken maaş ne kadar olması lazım benim hesabıma göre farklı çıkıyor kurumun hesabına göre farklı maaşımı nasıl hesaplamam gerekiyor acaba

 13. Aylık 1750 tl maaş alıyorum Günlük çalışma saatim 12.5 saat çalışıyorum saatlik ne kadara geliyor benim maaşım

 14. Ben haftada 5 gün çalışıyorum fazla mesai ücretimi neye göre hesaplamalıyım 45 saati 5 günde dolduruyorum yardımcı olurmusunuz

 15. anlamadığım neden işçinin saatlik ücreti hesaplanırken 225 üzerinden hesaplanıyor kişi 30 gün mü çalışıyor pazarlar çıkınca 26 yada 27 gün yapar veya haftalık 45 saatten hesaplayınca 4 hafta 180 saat hadi diyelim ay 31 çekti kalan günleride mesaiden hesaplayalım 3×7,5 =22,5 toplam 180+22,5 =202.5 yapar max. 225 nerden çıkıyor. Vergiler kesildiğinde mi 225 saate göre çıkıyor.

 16. Merhabalar ben turizm şirketinde bilet satış personeli olarak çalışıyorum. ve 9. yılıma girdim… 1650 tl maaş veriliyor. maaşım 1650 tl yemek yol yok sabah saat 07:30 da iş başı yapıyorum akşam 22:00 da mesaim bitiyor ve ertesi gün izinliyiz. Şimdi benim bu maaşımın için agi 180 tl sözde vermiş oldukları pirimler de hepsi içinde ben. benim fazla mesai ücretim ne kadardır ortalama?

 17. Benim çalıştığım yerde patron işe geç kaldığımızda ay boyunca hesaplayıp kesiyor. Yani örnekle açıklamam gerekirse ben bugün 2 saat işe geç kalırsam ve geç kalma saatlerim aylık ne kadara denk gelirse örneğin 15 saat olursa aylık gecikmem 2 günlük kesinti yapıyor. Bu yaptığı yasal mı başvuracağım herhangi herhangi bir hukuk yolu var mıdır?

 18. Sayın Mustafa Baysal, haftada 6 gün ve her gün 11 saat çalışıyorum. Haftalık 380₺ alıyorum, hakkım ne kadar, kafamı patron karıştırdı 4,5 haftadan hesaplıyormuş, nasıl bu iş?

  1. Leyla hanım, asgari ücretten az ödememek kaydıyla, ücret belirlenmesi mümkündür. Önemli olan, fazla mesai ücretiniz gündeme geliyorsa, bunun ödenip ödenmediğidir.

 19. merhaba ben asgari ücret veren bir firmada günde altı saat çalışıyorum benim elime geçmesi gereken net ücret nedir acaba teşekkürler

    1. Ali bey, ara dinlenmelerini düştünüz mü? Eğer öyleyse, en az asgari ücret almanız gerekir.

 20. Merhaba,

  Yaklaşık dört buçuk yıldır bir firmada Asgari ücretli olarak çalışıyorum. Bu firmada herkes 8 saat çalışıyor ben ise 9 saat çalışıyorum ve hafta da bir gün izin kullanıyorum. bununla alakalı mahkeme yoluna gitmiş olsam hakkımı alabilir miyim? ve işten ayrıldığımda tazminatımı alabilir miyim? çünkü noterden ihtarname gönderdiğimde burada işler karışacak. konu hakkında yardım edebilir misiniz? nasıl bir yol izlemeliyim?

  1. Merhaba. Her gün 9 saat çalıştırılmanızdan ziyade fazla mesai ücretinizin ödenip ödenmediği önemlidir. Fazla mesai yapıyorsanız ve fazla mesai ücreti ödenmiyorsa haklı fesih yapabilirsiniz. İşveren ödeme yapmasa bile, dava açıp bu durumu mahkemede ispat ederseniz, hem geçmişe dönük fazla mesai ücretlerinizi hem de kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

 21. Sayın baysal benim sigorta girişim 04.03.2006 dir .su an çalıştığım şirkette girişim 11.06.2009 dur prim gün sayım 3337 dir 3600 doldurun da veya bu şirkette 10 yılını doldurursam tazminatını alabilirmiyim artı bahanen de var maaşlar geç veriliyor ayin 25 de birde sigorta asgari ücretten yatıyor konuştuk su an maaş üzerinden yatiramamn diyor hakli cikis sebebin olurmu ?

  1. Merhaba. ilk sigortalılık tarihiniz 08/09/1999 tarihinden önceyse 3600 günü doldurunca alabilirsiniz. Ama değilse, maaşların gecikmesini gerekçe göstererek de haklı fesih yapmanız mümkündür.

 22. ver işçiye bir çalışma saat ücretini net olarak bilsin asgari ücretse ona göre ücreti 225 e böl içinde asgari geçim indirimi eş çalışıyor mu bunlar hiç belirtilmiyor ezber kes kopyala 225 e böl tamam asgari ücreti sorgularsanız bile intetrnette bekar agi ile birlikte veriliyor neden kardeşim kafa bulandırıyorsun herkes bekar mı agi yol yemek buları belirt katılacak mı katılmayacak mı asgari ücret resmi olarak çıplak açıklanmalı bekar evli çoluk çocuk herkes ilave ederf 4 işlem biliyoruz çok şükür

  1. Cevat bey, eleştirilerinize genel olarak katılıyorum. Bazı konular çok teknik ve işçinin anlaması zor. Yine de ben bu sitede, elimden geldiğince işçilerin anlayabileceği şekilde bilgi vermeye çabalıyorum. Umarım biraz da olsa faydalı oluyordur.

 23. günde 11 saat çalışılıyor ayda 20 gün gidilirse nasıl hesap yapacak üniversite mezunu bir inssan bile hata yapıyorsa ilk okul mezunu bir temizlik görevlisi kendi maaşını nasıl hesaplayacak takip edecek bordrolular aylık alıyor bir açık örnekleme ile genel olarak çalışma vardiyaları var en çok bilinen bunlar bir ayda ki fazla çalışmaları nasıl hesaplayacak sürekli bir acaba kandırıldım mı paniği hakim olmasın işçi de işverende işiyle ilgilensin bence bu haftalık sistem bir tuzak işçilerin kafasını bulandırıp hakkını takip edemesin diye var tüm muhasebeciler de bu sisteme bayılıyor neden acaba,

 24. haftalık hesaplanacak iyi ama ay cuma günü sona erdi ve hafta sonu cummartesi işe gelindi problem zaten haftalık ile aylık arasında 4haftadan fazla süre var bordrolar aylık düzenleniyor hiç bir meslek erbabı öçalışma bakanlığına bu iki başlılık ile bir tane uyarısı yok acaba benmi yanlış düşünüyorum

 25. Mrb biz günde 10.5 saat haftada 5 gün calisiyoz fazla mesai sayilirmi sayilirsa haklı fesih olurmu birde günde yarım saat yemek yarım saat çay yani bir saat molamiz var

  1. Doğan bey haftalık çalışma süreniz 45 saat geçmesine rağmen fazla mesai ücreti ödenmiyorsa, bu durum sizin için bir haklı fesih nedenidir.

 26. Mustafa Bey Merhaba ,

  Şöyle bir bilgi öğrenmek istiyorum .İşe girişte imzalatılan sözleşmemizde fazla mesailer dahil 2692 TL brüt ücrettir ,Çalışma saatimiz 8.30 – 19:00 dır. Hafta da bir gün iznimiz mevcuttur.

  Biz bu duruma göre hem normal çalışma saatinden fazla çalışıyoruz hem de yıllık 270 saat izin verilen mesai saatinin de üstüne çıkıyoruz. Bu durumda işçi lehine durum ortaya çıkıyor. Yani sözleşmeyi imzalamış olsak bile üstüne fazla çalışmalardan doğan hakkımız var mıdır ? İşçi sözleşmeyi haklı olarak fesh edip tazminat alabilir mi ?

  1. Merhaba.
   Konuya biraz analitik metotla girelim;
   Çalışma saatiniz: 08.30-19.00= 10 saat 30 Dk.
   Büyük ihtimalle en az 1 saat ara dinlenme molası verilmiştir: 10.30 – 1 = 9 saat 30 Dk.
   9 buçuk saat X 6 İş günü = 57 Saat haftalık çalışma.
   57 saat- Haftalık yasal çalışma saati 45 saat= 12 saat haftalık fazla doğan çalışmanız.

   Yasa gereğince fazla çalışma ücreti aylık değil haftalık olarak bakılması gerekir.
   Saat ücretiniz doğrultusunda yukarıdaki değerler ile fazla çalışmanız ve bordro içeriğiniz incelenmesi gerekir. Net bir done yakalayınca tabiki tek taraflı fesih hakkınız doğar.

   Brüt ücret olarak anlaştığınız ve değerlerde kafanızın karışmaması için öncelikle bir uzman yardımı ile ücretinizi brütten net’e çevirip, bordronuzuda inceleyip iş sözleşmeniz esaslarınca net bir karara varmanızı tavsiye ederim.

 27. Merhaba hocam
  ayda 4 hafta artı 2gün vardır biz 225 saate göre çalışıyoruz
  hafta da 5 gün için 45 saat, günlük 9 saat çalışmaktayız
  45saat *4hafta =180 saat yapıyor +18saat aydan kalan iki günü ,ek olarak hesaplarsak .198 saat yapıyor
  198-225=27 saat kaldı bu 27 saat/4 pazar günleri göre hesaplıyoruz
  Bizim çalıştımız bu sistem doğru mu doğru değil mi

  1. Tarık bey hesabınızı tam olarak anlayamadım. Ama şu kadarını söylemeliyim ki, iki temel kurala dikkat ederseniz her şey doğru ilerleyecektir. İlk olarak işçinin saatlik ücretini hesaplarken, maaşını 225’e bölmelisiniz. İkinci olarak ise, tüm hesaplarınızı HAFTALIK yapmalısınız. Çünkü İş Kanununun öngördüğü tek süre haftalık çalışma süresidir. Aylık hesap yaparsanız, büyük ihtimalle yanılırsınız.

  1. Selman bey internet üzerinde bu tür hesaplama yapan siteler var ama çok sağlıklı olduklarını düşünmüyorum. Yine de en yakın rakamı buralardan öğrenebilirsiniz.

 28. Merhaba,

  Benim saat ücretim 9,69tl dir bu durmda benim net maaşım
  kaç tl dir. AGİ ise 199 tl.
  Hesaplama yöntemini söylermisiniz.

  1. Bir ayda 225 Saat çalıştığınızı varsayıyorum. (Bir günde aktif çalışma süreniz 7,5 saat x 30 gün = 225 Saat)
   9,69TL. X 225 Saat= 2180,25 TL. + 199,97 TL. AGİ (Evli eşi çalışmayan 2 çocuk) = 2380,22 TL. (Brüt)
   Yasal kesintiler dahil edilerek NET ücrete çevirmek için en azında elinizde artık bir Brüt ücret tutarınız mevcut.
   *Not: Her ay ücret bordrosu almıyor musunuz? Önemli bir konudur…

 29. NEDEN 225 BÖLÜYORUZ Kİ MAAŞI? MADEM HAFTALIK 45 SAAT ÇALIŞMA VAR O ZAMAN 180 BÖLELİM.LÜTFEN MANTTİĞİNİ YAZIN BİLEN VARSA. BEN 4000 NET MAAŞ ALIYORUM HAFTA SONU ÇALIŞMA YOK. HAFTADA 45 SAAT ÇALIŞIYORUM. BENİM HESABIMA GÖRE 4000/180=22,22 İSE 22*1,5 =33,33 OLUYOR.

  1. Tuba hanım; Yargıtay uygulaması da bu yöndedir. Doğrusu 225’e bölmekten ibarettir.

   1. peki mustafa bey birde ben hesap yapayım
    şimdi aylık 225 saat çalışma süresi deniyor o zaman 1 ayda 4 hafta var mı? yani 225/4=56.25 saat yaparmı peki haftalık 45 saatten fazlası mesai ise bu durumda ben haftalık 56.25-45=11.25 saat mesai yapmış olmuyormuyum bunuda hesaplayıp maaşa eklesinlerya onların hesabına göre aylık 45 saat fazladan çalışıyormuşuzda bizim haberimiz yok bu durum insanları kandırmaktan başka birşey değil.

    1. İsmail bey bir haftada 4 hafta yoktur. Maktu ücret alan bir işçi için 30 gün olduğu kabul edilir. Hesabınızı buna göre yapmanız gerekir. Fazla mesai hesaplaması ise her daim haftalık yapılmalıdır. 7 günlük zaman diliminde çalışma süresi 45 saati aşıyorsa, fazla mesai hak edilmiş demektir.

  2. hafta tatilleri de hesaba katıldığından 225 saat oluyor. günlük normal çalışma 7,5 olarak hesaplanır. siz işe gitseniz de gitmeseniz de hafta tatilleri her gün için 7,5 saat olarak bordronuzda görünür. sizde 45 saat 5 gün çalışıyor olsanızbile 6 gün görünür. 1 ay 30 günden hesaplandığından 24gün çalışma 6 gün hafta tatili olur ortalama. sizin hesabınıza görede 6×7,5=45 saat 180 de sizin çalışmanız 180+45=225

 30. Mustafa bey merhaba brim ucret maas uzerindenmi hesaplaniyor yoksa net odenen ucrettenmi

 31. Ben sabah 8.30 akşam 18.00 haftada 6 gün çalışıyorum fazla mesai siz , fazla mesai olarak ta ayda 35 saat fazla mesai yapmıştım asgari ücret olarak benim alacağım para nedir ben hesaplayamadim bana yardımcı olur musunuz?

  1. Haftalık 45 saat zorunlu çalışma saati olarak belirlenen iş kanunun da maaşını 30 güne bölüp çıkan rakamı 7.5e bölerek çıkan rakamın yarısını daha ekleyerek mesai saatinin ücretini çıkarabilirsin.
   asgari ücret maaş alıp 35 saat fazla mesai yapmışşan 310 TL kadar mesai paran tutar ve bu resmi tatil günlerinde daha fazladır.

   1400/30/7.5 yaparak çıkan sayıya onun yarısını daha ekleyerek mesai saatini bulabilirsin..

 32. Mustafa bey merhaba.Size cok acil bir sorum olacak.fazla mesai ücretini hesaplarken agi dahil ediliyormu?ben asgari ücretle calisiyorum yeni zamla birlikte asgari ücret 1400 tl olduguna gore 1400÷225 mi yapmam gerekiyor saatlik ucretimi ogrenmem icin yoksa agi yi cikarip mi hesaplamam gerekiyor.Yani agi katiliyormu katilmiyormu??? acill lütfen

 33. Fazla çalışma ücreti için kişinin saatlik ücret hesaplamasında, aylık asgari ücret kalemlerinden brüt maaş mı yoksa kişinin eline gecen net maaş mı kullanılıyor acaba? Bazı sitelerde net maaş rakamı kullanılır ve hatta asgari geçim indirimi de çıkarılır deniliyor??? Ne diyorsunuz Mustafa bey?

  1. Erdal bey asgari geçim indirimi tutarının çıkarılması gerekir. Çünkü bu bir maaş kalemi değil, devlet tarafından daha az vergi alınmasıdır. Ödenecek net rakamı bulmaya çalışıyorsak net ücreti esas alabiliriz.

 34. Merhaba Mustafa bey, ben yeni bir işe başlıyorum işçi olarak ve 3 vardiya sistemi bana brüt saat ücretimin 8.50 olduğunu söylediler acaba aylık net maaşım ne kadar olur ben tam olarak hesaplayamadım bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim, iyi günler

 35. Mustafa bey merhaba,

  Öncelikle yorumlarınız ve bilginizi paylaştığınız için teşekkürlerimi iletmek isterim .

  İş yerimizde Saatlik ücret uygulamasına geçmek istiyoruz . Ancak cevabını tam olarak bulamadığımız bazı sorular var dı ; Saatlik ücret ile aylık ücret arasındaki fark nedir ?
  Saatlik ücretlendirme sisteminde FM hesabı ( %100 , %50 ) , Eksik gün bildirimi nasıl yapılmaktadır ?
  İşe geç gelme gibi durumlarda ücret kesintisi yapılabilir mi ?

  Saygılarımla,

  1. Fazla çalışma açısından aralarında bir fark bulunmamaktadır. Diğer konularda da öyle. Açıkçası, saatlik ücret uygulamasına geçerek neyi amaçladığınızı tam anlayamadım. Nasıl bir yarar sağlamayı planlıyorsunuz?

 36. 08.00 – 17.30 hafta içi çalışıyorum.
  08.00 – 13.30 cumartesi çalışıorum
  1400tl net maaş alıyorum.
  çalıştığım yer aylık çalışma süresini 180 saat olarak anlaştık.
  almam gereken saatlik fazla mesai ücretim ne kadar yardımcı olurmusunuz.

 37. Merhaba
  8:30 19:00 arası çalışıyorum cumartesi pazar tatil
  Benim mesai ucretim 7.22 denmi hesaplaniyor
  7.22 altında hesaplana bilinirmi

  1. Bunun hesabı basittir. Aylık maaşınızı 225’e bölün, çıkan sonu. saat ücretinizdir. Bunu da 1,5 ile çarparsanız olması gereken fazla mesai saatlik ücretinizi bulursunuz.

 38. Merhaba saat 07:30 ile 19:30 arası 6 gün çalışıyorum 2500 ₺ maaş alıyorum mesai Hakkı’m varmı Nasıl hesaplamam gerekir

  1. İş sözleşmenize bakmanız gerekir. Eğer fazla mesai dahil i sözleşmesi imzalamışsanız sonuç değişir. Öyle değilse, haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmaların fazla çalışma olduğunu bilmeniz gerekir. Hesabınızı buna göre yapmalısınız.

 39. merhaba; bugün gece saat 17.00 da iş başı yapıyorum yarın sabah saat 8.00 da cıkıyorum bir gün sonra tekrar aksam 17.00 de geliyor diger gün 8.00 cıkıyorum. bu düzen sabit. yani bir ayda 30 gün varsa bunun 15 günü iş e geliyorum… bu durumda 1560 tl nakit para 330 tl metropol(yemek parası) olarak veriliyor.. yüzde 50 özürlü raporumda var… şirket maaşımın asgari üçret oldugunu söylüyor bu dogru hesap mı sizce

  1. Zaten sizin bahsettiğiniz rakam asgari ücretin üzerine. Yevmiyeci olarak çalışmadığınızı düşünüyorum, bu nedenle bence bir sıkıntı yok.

 40. merhaba örneğin 2500 tl maaş alıyorsunuz. Ben bunu saat olarak hesapladığımda 11.11 olarak çıkıyor. Gün olarak hesaplamak istediğimde 9 ile mi çarpmam gerek yoksa /.5 ile mi bu konuada yardımcı olabilir misiniz.

  maaşı 30 a böldüğümde 83.33 tl çıkıyor.

  1. 2500 TL maaşınız varsa saat ücretiniz 2500/225 yani 11,11 TL’dir. Gün olarak hesaplamak için ise bunu 7,5 ile çarpmanız gerekir.

 41. Mustafa bey saat ücreti standartları neye göre hesaplanıyor bilmiyorum ama haftada 45 saat mecburiyeti varsa bir aya 195,75 saat düşer
  365,5/7=52,2 artık yıl hesaba katıldığında bir senede 52,2 hafta vardır 52,2×45=2349 saat kanuna göre bir senede çalışılması gereken saat 2349/12=195,75 ayda maksimum çalışma saati
  Kanunları yapanlar azıcık matematik bilseler iyi olurdu

  1. 7,5×30 nasıl bir hesap mantığıdır haftanın bir günü kanunen izinliler siz 30 gün adamları çalışmış sayıyorsunuz
   sizin yaptığınız hesap sigorta pirim hesabı

   1. yada 1 aydan yola çıkacaksanız bir ayı ben 30,5 gün kabul edersem bir ayda kaç hafta vardır 30,5/7=4,35 hafta eder 4,35×45=195,75 saat ayda çalışılan saat 0,75 ler saat olarak 45 dakikaya tekabül eder onuda yazayım şayet bu hesapları yapamayanlar onuda anlayamıyabilir.
    yıllarca hakkı yendi bu insanların ilk okul matematiğinden habersiz yöneticiler ve onların savunucuları tarafından

  2. Hüseyin bey İş Kanunu uygulamasında aylık çalışma süresi diye bir kavram yoktur. Sanırım hata buradan kaynaklanıyor. İşçinin haftalık çalışma süresi 45 saat olduğuna göre, sadece bunu esas almamız gerekir. Aynı şekilde fazla mesai de aylık hesaplanmaz, her hafta için tek tek hesaplanır. Hesabım doğrudur, dikkate alıp almamak sizin takdirinizdedir.

 42. meraba günaydın ben bi sorum olucak çalıştığım işletmede ön muhasebecilik yapıyorum 45 saati 5günde tamamliyoruz yani günlük 9 saat çalışıyoruz eğer işci haftalık 45 saati tamamlamıyosa mesai saatinden mi kesiyoruz

  1. Bu durumda işçi bu 5 günden sonra çalışmaya devam ederse, her bir saatlik çalışması için ona fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekir. Kesmekten ne kastettiğinizi ise tam olarak anlayamadım.

  1. Çünkü işçi pazar günleri de ücrete hak kazanır; ama bunun farkı, çalışılmadan hak kazanılmasıdır. O nedenle hesapta pazar günleri de yer alır.

   1. İyi ama haftalık çalışma saati 45 saattir 45×4 180 saat benim maaşımı böyle hesaplaması gerekmiyor mu 225 satten hesapladığı zaman saat ücretim düşüyor yani arada bi 45 saat hakkımı yiyor işveren boyle bi hakkı varmı işverenin TESEKKURLER cevap verirseniz sevinirim

    1. Açıkladığım gibi ortada yanlış bir durum yok. Saatlik ücretiniz kanun gereği maaşınız / 225 olarak hesaplanmalıdır.

     1. İş Kanunu’nun “Hafta tatili ücreti” başlıklı 46. maddesine göre “Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.”

      İşçinin saat ücretini hesaplarken brüt ücretin 195 saat yerine 225 saate bölünmesi, hafta tatili ücretini bir iş karşılığı verilen ücrete dönüştürmekte. Bu nedenle yazınızda yer verdiğiniz ve aşağıda alıntıladığım Yargıtay kararında da benimsenen bu uygulamayı kanunun hilafına ve işçinin aleyhine bir yöntem olarak görüyorum.

      “Çalışılan günlerin ücreti 195 saat olsa da günlük ve saatlik ücretin tespitinde hafta tatiline denk gelen günlerin de 7,5 saatten hesaplanmasıyla ücret 225 saatin karşılığı olacaktır. Davalının yaptığı hesaplamada bu husus dikkate alınmadığından yapılan hesaplamanın eksik ödeme içerdiği açıktır… (7 Hukuk, 2013/17251 E. ve 2014/4554 K.)”

   2. İyi aksamlar hocam. Bir Yaşlı bakım merkezinde bekci olarak bir dolu bir boş 1 yıldır çalışıyorum. 1.Bekcilik yaparken boya tamir tadilat ve kaynak işleri yaptırıyorlar. EK Ücretde vermiyorlar. 2.ögleden sonra 4 den sabah 10 11 12 ye kadar bekliyorum. Fark vermiyorlar. 3.aylık ve resmi tatilleri vermiyorlar. (1.bekci iken başka iş yaptırabilirler mi. 2.fazla çalışıyorum 18 20 saat çalışıyorum ücret yok. 3.aylık tatil ve resmi tatil vermiyorlar bunlar benim yasal hakkım degilmi. 4.yaptıgım işlerin fotosu videosu var mahkemeye versem bunların parasını alabilirmiyim. Tşk

    1. Merhaba, tüm şikayetlerinizde haklısınız. Bu işyerinde daha fazla çalışmak istemiyorsanız, imkanınız ölçüsünde bir avukata vekalet verin ve o sizin yerinizde süreci yönetsin. Siz tek başınıza hareket edecekseniz, sitemizdeki yazılardan faydalanabilirsiniz.

Aşağıdaki yazılara bakmadan gitme!
Kapalı
Başa dön tuşu