Çalışma Koşulları

İşçi şikayeti nereye yapılır?

Şikayet müessesesi, işçiler açısından önemli bir hak arama yoludur; çünkü hakkını bir türlü alamayan işçi, şikayette bulunarak kendisi adına başkalarının hakkını almasını beklemektedir. O halde işçi şikayeti nereye yapılır ve şikayetin sonuçları nelerdir?

İşçi şikayet sistemi değişti

Yazıya başlamadan önce, işçilerin şikayet sisteminin değiştiğini belirtmeliyim. Bu yazının ilk yayımlandığı tarihte, işçiler çalışırken ya da işten ayrıldıktan sonra şikayette bulunabiliyordu. Artık işçiler için, işten ayrıldıktan sonraki şikayet müessesi iptal oldu.

Bir başka deyişle, işçi hakkını aramak için şikayet etmek istediğinde bunu ancak çalışırken yapabilecek ve işten ayrıldıktan sonra hukuki yollara başvurması gerekecek. Bu sürecin işleyişini birazdan açıklayacağım; ama önce şikayet yollarına bakalım.

Alo 170’e şikayet

En kolay ve etkili şikayet kanalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren bu hattı arayan işçinin ilettiği şikayet kayıt altına alınır. Bilgi edinme kanunu ve ilgili mevzuatlarda belirlenen asgari şartları taşıyan talepler incelenir.

Alo 170‘in ne kadar güvenli olduğuna ve nasıl çalıştığına ilişkin yazdığımız bir makalemize şu bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz: mustafabaysal.com/alo-170-hatti-nedir-nasil-basvurulur-ne-ise-yarar

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Alo 170 başvurusunu ister telefonunuzdan 170’i arayarak isterseniz de şu adresteki iletişim formunu doldurarak yapabilirsiniz: https://www.alo170.gov.tr/

BİMER

Başbakanlık iletişim merkezi çok etkili çalışan bir kuruluştur. Buraya yapılan şikayetler muhakkak ilgili kurumlara iletilir ve bu kurumlardan yapılan işlemlerle ilgili cevap istenir.

Güncelleme: Ülkemizde Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi uygulanmaya başlandığı için Başbakanlık mülga olmuş; dolayısıyla BİMER de kapatılmıştır.

işçinin şikayet hakkı

CİMER’e şikayet

Bimer’in yerini alan CİMER, Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezini kısaltmasıdır ve işçiler çalışma hayatına dair her tür sorununu bu şikayet mercine iletebilir. Cimer’e yapılan başvurular, incelenmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilir ve bunların takibi özenle yapılır.

Cimer’e şu bağlantıdan başvuru yapabilirsiniz: https://www.cimer.gov.tr/

İŞKUR’a şikayet

Eski adı bölge çalışma müdürlüğü olan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri bünyesindeki işçi şikayet masalarına şikayet konularıyla ilgili dilekçeler bırakılabilir.

işçi şikayet

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

İş Teftiş Kurulu Müfettişleri devlet adına çalışma hayatının denetimin yapmaya yetkili olup işçilerce yapılan her türlü şikayetin nihai inceleme mercii de çoğu zaman müfettişler olmaktadır. O nedenle gerekli hallerde İş Teftiş Kuruluna ya fa İş Teftiş Kurulu grup başkanlıklarına da yazılı olarak başvurulabilir.

SGK il ve merkez müdürlükleri

Çalışma hayatının sigorta ve emeklilik başta olmak üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki şikayetler için SGK il müdürlüklerine ya da merkez müdürlüklerine şikayette bulunulabilir.

Şikayet başvurularında hangi bilgiler yer almalı?

İşçilerin yapacağı şikayet başvurularında asgari olarak aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

 • İşçinin adı soyadı bilgisinin yer alması gerekir. Aksi takdirde somut iddialar içermeyen başvurular dikkate alınmayabilir. Bu noktada, başvuran işçi isminin gizlenmesini isteyebilir ve isterse ismi gizli tutulur.
 • Şikayet konusu hususlar açıkça belirtilmelidir.
 • Varsa yazılı deliller eklenmeli, ifadesine başvurulabilecek işçilerin isimleri yazılmalıdır.
 • Cevap verilebilmesi amacıyla adres ve bağlantı kurulması için telefon numarası yer almalıdır.
 • Çalışılan işyerinin açık unvanı ve adresi mutlaka dilekçede bulunmalıdır.

Çalışırken yapılan şikayet

İşçi çalışırken, yukarıda sayılan şikayet kanallarından dilediğine başvurabilir. İşçinin çalışma hayatına ilişkin şikayetinin konusu ne ise, bu konuyu incelemekle yetkili birime şikayeti gönderilecektir.

İşten ayrıldıktan sonra yapılan şikayet

İş sözleşmesi sona erdikten sonra işçinin kendi kişisel durumuyla ilgili yaptığı şikayetlerin Alo 170, BİMER ya da İş Teftiş Kuruluna yapılmasının çok da anlamı yoktur. Çünkü bu şikayetler sonucunda yapılan tespitler, o esnada o işyerinde çalışan işçiler için olacaktır.

İşten ayrılan işçiler şikayetlerini doğrudan Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlüklerine yapmalıdırlar. Buradaki işçi şikayeti masalarında işçi ve işveren bir araya getirilerek mahkeme aşamasından önce taraflar anlaştırılmaya çalışılacaktır. Anlaşılamaması halinde bile buradan çıkan kararları işçinin mahkeme aşamasında lehine kullanması mümkündür.

GÜNCELLEME: Hemen yukarıdaki iki paragrafı normalde silmem gerekirdi; çünkü artık işçilerin işten ayrıldıktan sonra şikayet hakları ortadan kaldırıldı. Buna rağmen, eski durumu en azından hatırlamanız için bu paragrafları silmedim. Yeni sistem için aşağıya bakmalısınız.

Yeni sistemde işçiler için arabuluculuk başvurusu zorunlu hale getirilmiş ve başkaca bir müessese öngörülmemiştir. Yani işçi işten ayrılmışsa ve bir şikayeti varsa, önce alacağı için arabulucu başvurusu yapmalı ve burada uzlaşma olmazsa da dava açarak hakkını aramalıdır: mustafabaysal.com/isciler-icin-arabulucu-basvurusu-nasil-yapilir

İşten ayrılan işçi şikayetini nereye bildirecek?

İşten ayrılmanıza rağmen, işyerindeki yasalara aykırı durumları nereye bildireceğini sorduğunuzu duyar gibiyim. Unutmayın ki; böyle bir bildirim artık şikayet değil ihbar olarak değerlendirilmelidir.

Yani işten ayrıldıktan sonra da işyeriyle ilgili sıkıntıları her zaman ihbar edebilirsiniz. Burada, şikayet edemeyeceğiniz şey, alacaklarınıza ilişkindir. Konuyu iki örnekle somutlaştıralım.

İşçi A işten ayrılmış ve fazla mesai ücreti ödenmediği için işvereni Alo 170’e şikayet etmiştir. Bu işçinin şikayeti incelenmez ve ona arabulucuya başvurması söylenir.

İşçi B işten ayrılmış ve işyerinde çalışan işçilerin fazla mesai ücretlerinin ödenmediği şeklinde genel bir ihbarda bulunmak için Alo 170’i aramıştır. Bu işçinin bildirimi ihbardır ve ilgili kamu kurumu incelemek ya da incelememek konusunda, ihbarın içeriğine göre karar verecektir.iş kanunu şikayet hattı

Şikayet eden işçinin işten çıkarılması

Şikayet hakkı işçinin en temel haklarından birisidir ve İş Kanunu tarafından da güvence altına alınmıştır. Şikayette bulunduğu için bir işçinin işten çıkarılması yasal olmaz; fakat işçinin art niyetli olması halinde ya da asılsız şikayette bulunması halinde işverenin işçiyi işten çıkarması mümkün olabilecektir. Buna ilişkin birkaç Yargıtay kararı aşağıdadır:

“… 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18/3.c maddesi uyarınca işçinin “Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmasının” geçersiz fesih nedeni olarak düzenlenmiştir. Ancak işçinin işveren veya işyerinde çalışan hakkındaki şikayet hakkını kullanırken kötüye kullanmaması, şikayeti ile soruşturma sonucu alınana beyanının da şikayetini doğrulaması gerekir.

Dosya içeriğine ve işyeri içi denetim raporuna göre davacı amiri hakkında “mağazaya sarhoş olarak geldiği, tehditler savurduğu yönündeki şikayeti üzerine alınan beyanında “sarhoş olduğu ve tehdit ettiğini arkadaşlarından duyduğunu beyan ettiği, amirin bu davranışının olmadığı tespit edilmiştir… Davacının şikayeti üzerine yapılan soruşturma neticesinde şikayet konusu olayların asılsız olduğunun tespit edildiği… davacının, mağaza müdürü hakkında şikayetçi olduğu ve bu şikayetlerin asılsız çıktığı anlaşılmıştır. Davacının işyerinde olumsuzluğa yol açan bir çok davranışı vardır…” (9 Hukuk, 2017/427 E. ve 2017/18298 K.)

“… davacının “işverenin faaliyetleri hakkında BİMER’e şikayet dilekçesi yazarak kendi durumu ile ilgili sıkıntıları ve firmanın davranışlarını ihbar etmesi, kendisinin firmadaki durumu ile firmanın yaptıklarını dile getirerek ilgili kamu otoritelerinden yardım isteme mahiyeti taşıması” nedeni ile idari açıdan hak aradığı, kullandığı ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı, feshin bu nedenle geçersiz olduğu anlaşılmakla…” (9 Hukuk, 26242 E. ve 2017/16679 K.)

“Davacının işyerindeki uygulamaları BİMER’e şikayet etmesi haklı fesih sebebi oluşturmaz…” (7 Hukuk, 2015/2353 E. ve 2016/11533 K.)

işyeri şikayet

SONUÇ

İşçi şikayeti nereye ve nasıl yapılır? Bu sorunun cevabını işçinin durumuna göre ikiye ayırarak vermek gerekir: İşçi çalışıyor mu işten ayrılmış mı?

Şikayetten kastedilen, işçinin kendi işçilik alacaklarına ya da kendi çalışma koşullarına ilişkin özel durumunun iletilmesi ise; işçinin çalışıp çalışmadığına bakılır. İşçi çalışıyorsa şikayeti incelenecek; fakat işten ayrılmışsa incelenmeyecektir.

İşten ayrılan işçinin şikayet hakkı yoktur ve işçi bir alacağının ödenmediği kanaatindeyse, bu işçinin yapması gereken arabulucuya başvurmaktan ibarettir.

O halde çalışmakta olan işçinin, şahsi şikayetini iletebileceği numaralar ve kurumlar şunlardır:

 • ALO 170
 • CİMER
 • İŞKUR
 • SGK
 • İş Teftiş Kurulu

İşçi için şikayet dilekçesi örneğini şu bağlantıdaki yazımızda bulabilirsinz: mustafabaysal.com/isci-icin-sikayet-dilekcesi-ornegi.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

776 Yorum

 1. Merhabalar ben 9 yıldır bir hastahanede temizlik personeli olarak çalışıyorum.yaklaşık iki buçuk yıldan bu yana(03.06.2020)kurum beni hem hasta kayıt(veri kayıt),hem temizlik,hem çay kahve bulasık işlerinde çalıştırmakta.yani 3 işyükü ile çalıştırmakta,ben bu durumu SGK ya şikayet etmek istedim fakat sendika avukatına danıştığımda,”eğer SGK ya şikayet edersem kurumun beni işten çıkartmaya hakkı olduğunu”söyledi.bu durumu çok rahat ıspatlayabilirim de.size sormak istediğim konu:bu durumda şikayet SGK ya edersem kurum beni işten çıkarma gibi bı lüksü varmıdır. 4D li olarak çalışıyorum.Ayrıca işten çıkarılma tehlikesi yaşamak istemiyorum.ne yapmam gerekir.şikayet etsem işten çıkarılmadan hak talep edebilir miyim.nolur bana net bir şekilde cevap yazabilirmisiniz.

 2. Merhabalar 31.07.2023 günü 9 yıl 1 ay 22 gün çalıştığım şirketimden ayrıldım. İşten çıkartıldığım gün işsizlik başvurusunda bulundum. Bugün sonuçlandı 8 ay olmak üzere işsizlik sürem belirlendi. Fakat tarafıma yatırılacak aylık tutar o kadar komik ki 1685.70 TL.
  170’i aradığımda söylenen şey 2021 kısa ödeneğinden yani pandemi zamanı verilen kısa ödenekten dolayı değerlendirmemin ona göre yapılarak bu ücretin verilmesiymiş!
  Şimdi gelelim 2023 işsilik hak ediş haklarımıza;

  •Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
  •Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
  •Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  •Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

  • işyerim tarafından çıkartıldım
  •son 120 gün ve öncesindeki 9 yıl boyunca aynı şirketteydim
  •2021 Temmuz ayından 2023 temmuz ayına kadar 656 gün sigorta gün sayım mevcut
  •işten çıkarıldığım gün de başvurumu e-devlet yoluyla yapmış bulundum

  Hak ettiğim miktarın düzenlenmesini ve tekrar incelenmesini ÖNEMLE RİCA EDERİM.
  bu veriln tutarın yanlışlık oldugunu düşünmek istiyorum.
  acil yardım beklemekteyim!!!!!

 3. Merhaba isten cikarildim yillik izin ve kisa calisma odeneginde ful calisip dukkani kapali gosterip maas ve kredi yardimi alan isyerime tebligat yolladim ama cevap yok simdi ne yapmaliyim

 4. Çok güzel açıklama yapmışsınız.
  Herkesi güzel bir şekilde bilgilendirdiğiniz için teşekkürler.

  Ben Güvenlik görevlisiyim Sürekli mesaiye kalıyoruz ve Haksızca mesailerimizin ücretleri yüksek mevlada kesiliyor.
  Devlet kestiğini söylüyorlar lakin hesaplarımızda aşırı kesinti oluyor.
  hala orda çalışmaktayım.
  Yeni Evlendim Evlilik izin hakkım var izin dahi vermiyorlar hangi yolu izlemem gerekli saygılarımla teşekkürler.

  1. Merhaba, fazla yüksek miktarda kesinti diye bir kavram olmaz. Kesinti ya yasaldır ya değildir. Bunun için maaş bordronuzu incelemeli ve bir bilene göstererek bilgi almalısınız.

 5. Selam .ismim emre benim iki sorum olacak birincisi 2016mayis ayindan beri ayni isyerinde calisiyorum maas bordrosunda isegiris tarihinin 2022 oldugunu gordum yerdegisik ligi gorevdegisikligi diye bir cevap verildi e devlet uzerinde isten cikmis 1gunsonra tekrar isegeri alinmisim oyle gözüküyor .2.sorum ise fazla mesai lerimizin 20saati mesai gerikalan 40veya50saatlik (1aylik toplam mesai ) pirim olarak bordroya islenmis oluyor yani 1ayda 70saat fazla mesai yapmissam 20 saati fazlamesai gerikalani pirim olarak odeniyor ve bordroya oyle isleniyor ne yapmaliyim

 6. Selam. İsmim Bekir. E devlet üzerinden eyt ye baş vurmuştum mart 23 de baş vurdum dördüncü aya giriyorum vakat bir sonuç yok bunun nedeni ney

 7. Forklift operatörü olan birinin malzeme takip ve dağıtım işçisi olarak gösterilmesi normal mi arasındaki fark nedir

 8. Merhaba ben engelliyim uykuapnesi var bekçilik yapıyorum normalde rahatsız etmiyor ama bu sıralar hafta sonları 9 9 çalıştırıyorlar birde mesai ücreti bayramda dahil normal yovmiye üzerinden yapiliyo asgari ücret alıyorum 39 saat mesai 2 günü bayram aldigim ücret 1100 TL bu arada emekliyim tazminat alıp cikabilirmiyim yada tazminatsız emekli olduğum için işi hemen birakabilirmiyim

 9. 08.11.2020 de işe başladım pandemı nedenıyle tam çalışmamıza ragmen kısa calışma ucretsız ızınde gosterıldım ve şimdi iki kişilik yapılan işi tek kişiye yukleyerek eleman almıyorlar bu halde çalışamıyorum çok zorlanıyorum oğle molam çay saatım hiç bir şekilde olmuyor iş bitmeden çıkamıyırum imza kağıdıma prosudure uygun ımzalatıyorlar bu durumda ne yapabılırım işi bırakmak istıyorum ıkı yıllık sozleşme sonrasında sıgorta gırış çıkışı yapmışlardı haklarımı ve bırakmak için sebeblerımı oğrene bılırmıyım

 10. Fesih için vekalet vermek pek aklıma yatmadı açıkçası önce şikayet edip hakliligimi kanitlayip doğrudan önce ara bulucu sonra mahkememi benim için daha uygun olur

 11. İnternet ortamında bir avukat ile görüştüm eylemli fesih yapmanız lazım bize vekalet vermeniz gerekiyor dedi peki ben bu hafta bu şartlar altında çalışıp çalıştığımı kanıtlamak için önce Cimere şikayet etsem ondan sonra fesih başlatsam olmazmi zaten şikayet ettigimi öğrendikleri zaman beni fabrikaya almazlar gitsin mahkemeden alsın derler şu ana kadar şikayet lerde bu şekilde oldu ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim

 12. iyi geceler sigorta girişim 16/11/2001 son işyerine giriş süreli sözleşme 16/06/2013 süresiz sözleşme geçiş 03/01/2014 şu anda primim 5845 bu işyerinde 10 yılımı doldurmama 2 ayım var geçen ay teyzemin vefatı için bir gün izin aldım aybaşında 9.5 saat mesaim vardı 8 saatini gelmedigim güne kestiler benim günlüğüm yaklaşık 300 tl ama 8 saat mesaim 450 tl civarı bir güne 8 saat mesaimizi kesiyorlar bu hafta bir gün makine arızalı dediler ise gelmeyin dediler bunuda telafi çalışması diyemiyorlar işçiler kabul etmeyecek diye onun için cumartesi 16:00-24:00 vardiyasinda çalışmamız gerekirken akşam 20:00 da gelinecek dediler kabul etmedik sonra 22:00 da gelinecek sabah 08:00 e kadar çalışılacak diyorlar sabah 08 de çıkacağız geri aynı gece 24:00 vardiyasina ise cagiriyorlar iş kanununda hafta sonu vardiya dönüşünde kesintisiz 24 saat dinlenme olmalıdır bir saat bile eksik olsa bir günlük yevmiye verilmesi lazım diyor biz 16 saat dinlenmeden sonra gece ise geleceğiz bu fesih sebebidir yazıyor iş kanununda ben fesih hakkımi nasıl kullanabilirim önce Cimere şikayet mi etmeliyim yoksa 24 saat ara dinlenmesi yapmadan çalışıp fesih hakkimimi kullanmalıyım bu fesih hakkımi nasıl kullanabilirim bi yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba, size buradan fesih sebebi olur ya da olmaz diyemem. Bu tür detaylı ve somut sorulara cevabı siz kendiniz bulmalısınız. Bunun için web sitemde arama yapmanızı öneririm. Bahsettiğiniz konuları daha önce kaleme almıştım.

 13. Meraba ben geçen yıl tüp başvurusunda bulndum ve MEB den olumsuz yanıt gelmesine rağmen bı müddet sonra bni aradilar ve bı amaokulunda iş başı yapt evvelinde çalışıyordum fakat izin ve saatleri uygun olmadığı için anaokulu teklifini kabul ettim ve işe başladım evraklarimi verip ama on gün kadar çalıştıktan snra araya yarı dönem tatili girdi ve dedilerki aradaki on beş günlük farkı ödememek için bze çıkış verdiler fakat Şubat altıda tekrrdan başlayacaksınız denildi bzde o süreyi beklerken iş kur tarafından tekrrdan kuraya tabi tutulduk ve kurada ismim çıkmadı hem anaokulu adlı isimden hemde yurttaki isimdenoldum cnki bze kuraya tabi tutulmadan tekrrdan başlanacak denildi buna istinaden iş bakmadım ama şuan zor durumdayım yurda döndüm ama sabah beş akşam dört çalışıyorum sosyal hayat sıfır izin yok sizden bu konuda yardım talep ediyorum

 14. Mustafa bey merhaba
  1 ay 3 gün kadar ext personel olrak caterıng firmasında çalıstım fakat bana orayı tavsiye eden arkadaş bıkac kez firma arabası ile kaza yapmış bu sebepten dolayı ben çalıştığım süre boyunca olan maaşımı alamıyorum ve beni orda sıgortasız olarak çalıştırdılar bu konu hakkında nasıl bir yol izlemeliyim

  1. Merhaba, arabulucu başvurusu yapabilirsiniz ve isterseniz sigortasız geçen süreleriniz için iş mahkemesinde hizmet tespit davası açabilirsiniz.

 15. Merhaba .Oğlum …. X gümrüklemede çalışıyordu.Sigortası ……Y….. gümrüklemeden yatıyordu.Aralık ocak sigortası yatmadı meğersem şirket resen fesh olmus bizim haberımız yok bu arada 1 şubatta ayrıldı ordan ama ocak maasını ödemedıler bu yasal mı bu bırıncı sorum. İkıncısı oğlum patronun arabasını servıse götururken malesef kaza yaptı araba barıyere surttu tutanak falan tutulmadı araba volvo kaskosu var ama patron kaskoyu deldırmek ıstemedı sanırım özel yaptırdı sızden bı talebım yok dedı ama bıze cok ters davrandı zaten iştende bu yuzden ayrıldı.Ayrılıncada diğer konu su yuzune çıktı 2 aylık ssk ve 1 maaş boşa gitti.Biz ne yapmalıyız .Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

  1. Merhaba, oğlunuz hangi firmada fiilen çalışmışsa sigortasının da oradan bildirilmesi gerekir. Ödenmeyen maaş ya da bildirilmeyen prim varsa, hukuki olarka hakkınızı arayabilirsiniz.

 16. Merhaba Mustafa bey
  Eşim ögg fabrikada bir şirket bünyesinde çalışıyor. Bu sene 6. Senesi. İş verenler sürekli mobbing uygulamaya başladılar asgari ücretin üzerinde para alıyordu. Şimdi ise Ocak ayında ki zammı yansıtmadılar + bordro istiyorlar şirket sürekli bahane sunuyor göndermıyor. Fazla çalıştırıyorlar haklarını alamıyorlar sürekli tazminatsız işten çıkarmak için uğrasıyorlar. En son artık asgari ücret alacaksınız fazlası yok demişler. Nasıl bir yol izleyebiliriz çalısırken nereye şikayet edebilir istifa edip sikayet etcem diyor bana istifadan sonra şikayet etmesi mantıklı gelmiyor.

 17. merhaba iyi günler ben matba ustasıyım iş veren 20 ocakta yapılan toplantıda asgari ücret vermeyecegini ve 7750 tl verecegiği söyledi ve ben asgari ücretten fazla maaş alıyordum burda son 8 aydır asgari veriyorlar kendim çıkamıyorum noterden fesh ettiğim takdirde dava da açmam gerekirmi saygılar iyi günler

  1. Merhaba, evet fesih sonrası işveren alacaklarınızı ödemezse önce arabulucu başvurusu yapmanız gerekir. Arabulucuda uzlaşamazsanız dava açmanız gerekecektir.

 18. Merhabalar Mustafa Bey
  Geçenlerde bulunduğum şehirde üniversitede güvenlik görevlisi alımı yapıldı . Başvuru sonuçlarında asıl olarak görünmektedir ancak bir haftalık itiraz süreci içerisinde listede hiç adı dahi olmayan biri listeye dahil edildi ve ben yedeğe alındım. Bunun için yapabileceğim bir şey var mı? Teşekkür ederim.

  1. Merhaba, işe alınmadan önceki süreçler benim uzmanlık alanım dışında Dilek hanım. Bir avukata danışmanızı tavsiye ederim.

 19. Merhabalar 25.11.2022 özel sektörde ise girdim girisim 07.12.2022 de yapildi yılbaşına kadar çalıştım asgari ücretin zamlanmasindan dolayı yeni asgari ücrete 01.03 2023 itibari ile geleceklerini söylediler ve ben bunu kabul etmeyerek işten ayrıldım 1 aylık çalışma süremden 15 günümü kestiler ihbarsiz ayrıma diye ama bana 15 gün calisacaksin diye bir bildirim yada herhangi birsey söylenmedi bu konuda nereye basvurabilirim ve 2 ay once beyin kanaması geciren amaliyatli çocuğumu evde bırakarak mecburiyetten ise girdim ve durumumu izah ettim ama asgari ücrete 2 ay sonra geçeceğiz deyince kabul etmedim bu konuda yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun. Sizin yaptığınız haklı fesihtir ve ihbar süresini çalışmanız gerekmezdi. Ancak ihtarname çekerek işten ayrılmadığınız için, bunu ispatta zorlanabilirsiniz. Sizin durumunuzda bir avukatla görüşmeniz en doğrusu olacaktır, diğer türlü ben dahil kimse size uzaktan yardımcı olamaz.

 20. Merhaba, yoğun bakım ünitesinde klinik destek elemanı olarak sürekli işçi unvanında çalışmaktayım. Kurumda görev tanımında yazan işleri yerine getirmekteyim. Görev tanımında yazan “idrar ve kan kültürünün laboratuvara tasinmasi” yazıyor. Bu görevi yerine getiriyorum fakat hasta idrariyla ilgili yazan tek madde bu olmasına rağmen kurumda hasta idrarlarinin torbasından boşaltılmasını ve çöpe atılmasını bizden beklemekteler. Görevimiz olmadigini belirttiğimiz halde bu konuda ısrarcı davranilmakta ancak yazılı bir evrak gönderilmemektedir. Bu konu hakkında ne yapmamız gerekiyor?

  1. Seher hanım merhaba, bu tür sorulara ben dahil hiçbir yerden somut cevap alamazsınız. Kurum mevzuatından iç yazışmalarına kadar birçok belgenin incelenmesi ve işin gereğinin araştırılması gerekir. Yapmanız gereken ise bir şekilde bu sorunu kurum içinde ve diyalogla çözmek olmalıdır.

 21. Merhaba ben işten ayrılalı 4 ay oldu iş yerimde 10 saat çalışıyordum molam yoktu. Resmî tatillerde ve bayramlarda çalışıp çift mesai ücreti vermiyorlardı.
  Ve pandemi döneminde 1 ay çalıştırıp develete 15 gün çalıştı olarak gösterip maaşımın yarısını elden patronum yarısını da devletten alıyordum bu şekilde aylarca çalıştım ve sigortamda 15 gün olarak yatırdılar ve sigorta günüm olarak yaklaşık 1 sene eksiğim var bu yüzden. Ve son olarak beni farklı mağzaya almak istediler çift vesait yapmam lazımdı ve bunun ücretini vereceklerini söylediler ve vermediler aylarca yol ücreti almadan çalıştım ve canıma tak etti işten o yüzden ayrıldım bu konularda hak talep edebilir miyim ?

  1. Merhaba. Elbette hakkınızı arayabilirsiniz. Bunun için arabulucu başvurusu yapmanız ve uzlaşma olmazsa, dava açmanız gerekiyor. İmkanınız varsa, bir avukata danışmanızı öneririm.

 22. Merhaba Mustafa Bey. Kurumsal bir pizzacıda Vardiya Müdürü olarak çalışıyorum . Rest. Müdürünün isteğiyle bölgemi değiştirme kararı aldılar bana sözlü olarak söylediler . Ben gidiş geliş olmak üzere 6 vesait vericek durumumun olmadığını söyledim . Durumumun yeterli vs. olmadığını olmam gereken şubede kalmam için bayağı dil döktüm çünkü bir haksızlık söz konusu. Konuşmak için sözleştik ama hiçbir şekilde ulaşım sağlayamıyorum.İk ya bildirim yaptım . Çok iletişim kurmak istedim hiçbir dönüş sağlanmıyor bölge sorumlusu vs tatafindan . Haber gönderiyor eğer gitmiyorsa istifa versin diye devamlı bir baskı uygulanıyor raporum alacak izinlerim olduğu için devamsızlık tutamıyor.
  Ama istifamı da istiyor . Bu konuda ne yapabilirim haksızlık söz konusu olduğu için bölge değişimi mevcut.

  Şimdiden Teşekkür ediyorum .

  1. Merhaba, öncelikle şu yazıma göz atın. Sonrasında sorunuz olursa, cevaplamaya çalışırım.

 23. Merhaba babam 2.5yıl bir markette çalıştı çalıştığı sırada corona kaptı 40 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat etti iş yeri hiç bir hakkını vermedi talep etmemize rağmen nasıl bir yol izlemeliyiz veya nereye şikayet edebiliriz

  1. Öncelikle Allah’tan rahmet dilerim, başınız sağ olsun. Bir işçi çalışmaktayken vefat etmişse ve kıdemi de en az 1 yıl ise, kıdem tazminatını hak eder. Ayrıca başkaca hakları da mevcut olabilir. Bunun için bir şikayet mekanizması yok Aydın bey. Yapmanız gereken bir avukatla görüşmek ve hukuki süreci başlatmak. Tabi, öncesinde işverenle mutlaka görüşmenizi öneririm.

 24. slm ben özel bir fabrikada çalışıyorum yaptığım iş toz boya yapılan alanda havalandırmalar çok az çekiyor patronlar biraz ilgisiz bu konuda teftişe gelindiğindede boya yapılmıyor şikayet edersem bir yere benim şikayet etiğim beli olurmu işimi serverek yapıyorum

 25. Merhaba Mustafa Bey

  Ben bir işletmede yönetici olarak çalışmaktaydım. Bir süre önce iş akdim fesih edildi. 2020 yılında pandemi döneminde firma kısa çalışma ödeneği şartlarını sağlayabilmek için biz beyaz yakalı ve bazı mavi yakalı idarecileri ayda sadece 5 gün çalışıyormuş gibi SGK ya beyanda bulundu. Biz üretimde çalışan beyaz ve bazı mavi yakalı idareciler üretimin devamlılığını sağlayabilmek için 2 vardiye şeklinde bütün ay tam çalıştık. Sigorta primlerimiz 5 gün yattı. firma sgk ya bu şekilde bildirimde bulundu ve biz kısa çalışma ödeneği aldık. maaşlarımız %70 yakın bankaya yattı geri kalanı firma elden makbuz karşılığı verdi. Ben bu durum için şikayette bulunmak istiyorum. izlemem gereken yol hakkında tarafıma bilgi vermenizi rica ederim. Bu sürede yatmayan prim günlerim emekli olmamda sürenin uzamasına sebebiyet verecek. işsizlik ödeneğini daha az almama sebep verdi.
  Saygılarımla

  1. Merhaba, bu durumda şikayet size hiçbir fayda sağlamaz. Eksik bildirildiğini düşündüğünüz sigorta primleriniz için hizmet tespit davası açmaktan başka bir seçeneğiniz yok Ahmet bey.

 26. Merhaba
  Daha önceden kullanılan teşvik primi yüzünden yeni iş yerine …’e yaptığım başvuru reddedildi … geçerli şartları karşıladığı mi yalnız firma şartları gereğince teşvik priminden yararlanamadigim için başvurumu reddetti konu ile ilgili ne yapabilirim yardımcı olun lütfen

  1. Merhaba, açıkçası şirketlerin işe alım politikaları ve kararları İş Kanunu kapsamında değildir. İş Kanunu ve ilgili kurallar, işçi işe başladığı anda devreye girer. Öncesi hakkında benim yapabileceğim bir yorum olmaz.

 27. 100/83 engelliyim bin marektte 2 ay çalıştım işten atıldım.nereye sikeyat edebilirim mazeret olmasızin işyerinde şiddete maruz kaldım

 28. Merhabalar, Bodrum’da otelde bulaşıkçılık yapıyorum. Çalıştığım ortam zaten çok çok sıcak, bir de bulaşık makinesinden çıkan buhar ve sıcak bizi bunalıma koyuyor.
  Üst üste çalıştığımız yere vantilatör veya klima getirmelerini söylediğimiz halde getirilmiyor.
  Otelin insan kaynaklarına verebileceğim örnek dilekçe varsa rica ediyorum sizden.

 29. merhabalar eyer isveren pademide yarlm odenekten yatalnanlp ve ine elamanlarlnl tam gun callstlrdlysa ve sidortalarlnl yatlrmadlysa ne olur

  1. Merhaba, tespiti halinde işverenin işçilerine yapılmış kısa çalışma ödenekleri işverenden tahsil edilir.

 30. Merhaba, işkurun 3 aylık işçi teşviki programındayken şahıs firması kurarsam genç girişimcilikten faydalanabilir miyim ve sigortam bağkur üzerinden mi olacak yoksa 4a üzerinden mi?

 31. Mrb lar bişey danisacam 4 aydır bı şantiyede çalışıyorum Şubat ayı asgari yükseldi ama ben asgari altında calisyrm asgari ücret talep ettim bana Mart ayında yapacaz dediler. Yapmadılar tekrar talep ettim vermezseniz calismiyacam dedim bu sefer işin bitimine az kaldı ve veremeyiz dediler işi bırakıp gidemiyorum pandemi yasaktan dolayı kalacak yerimde yok ama yasak biter bitmez cikacam ve işten çıkış hakkımı talep edecem veremiyeckler çıkıştan bı gün sonra cimere başvuru yapsam kabul edilir mi

 32. Merhaba
  İş yerim Mart sonu kapatma kararı aldı ve arabulucu aracılığıyla kıdem ve ihbar tazminatını alarak işten çıkırtıldım. Pandemi başından beri tam zamanlı çalışmama rağmen kısa çalışma ödeneği aldım sigorta primim hiç yatmadı ben bunun normal olduğunu sanıyordum ama değilmiş. Şimdi ben nereye şikayette bulunabilirim daha doğrusu hala şikayet hakkım var mı?

 33. … şehir hastanesine bazı alanlarda personel alımı yapan … isimli şirkete 13.04.2020 tarihinde güvenlik alanında iş başvurusu yaptım. İstedikleri evrakları hazırlayıp teslim ettim, sözleşmeyi imzaladım, yoğun başvurudan dolayı her işlem için farklı günlerde akşama kadar şirketin ofisinin önünde sıra bekledim ve 20.04.2020 tarihinde başvurum tamamlandı.

  28.04.2020 tarihinde telefonla arayıp son aşamayı tamamlamak üzere çağırdılar. En başta başvuru yaparken sordukları ve muafım diye cevap verdiğim askerlik durumumu tekrar sordular ve ben yine muaf olduğumu söyledim fakat o kadar uğraşıdan sonra alay eder gibi sağlık taramasında doktorlarımız onay vermez diyerek işe almaktan vazgeçtiler.

  Ayrıca daha öncede güvenlik olarak çalıştım, güvenlik kimliğimde var.
  Yapılanın haksızlık olduğunu düşünüyorum. Böyle bir durumda hakkımı arayabilmek ve bu işe alınmak için yapabileceğim bir şey var mı?

  1. Merhaba. Sizi anlıyorum fakat; İş Kanunu ve ilgili mevzuat, ancak işçi işe başladıktan sonra devreye girer. Öncesi yani işe alınma süreci hem bizim hem de iş mevzuatının konusu dışındadır.

 34. Merhabalar ben 2017 eylül – ekim ayları gibiydi bi mali musavirin yanında ise başladım .başta o donem asgari ücret yanı 1400 e çalıştım ilk iki ay sigorta yapmadı dememe süresi dedi tabi bu iki ayla kalmadı çalıştığım sure boyunca sigortalı yatırmadı hemen hemen iki yıl çalıştım. Malı müşavirlik sınavına çalışmak için memleketten istanbula gelmiştim oysaki ne hayaller ne hayaller neyse sınavı kazandım bu sefer sigorta zorunlu hale geldi bu sefer de işten çıkmam icin elinden geleni yaptı 2018 de ailemin sağlık nedenleri dolayisiyla yine orda çalışmaya devam ettim her seferinde sigortayı sordum ha bire geçiştirdi normal sartlar da yol ve yemek parası da işverene ait ama onu da yapmadı basta yemek Yiyebiliyorsun sonra onu da kesti asgari ücret artınca 2019 da smmm staja giris sınavını kazandım artık bi zahmet sigorta dedim bu sefer de tamam dedi oyaladı o donem stajımı başlayamadım çünkü süresi gitti staj belirli aylarda baslatilabiliyordu. Neyse çıktım işten sikayet etsem mı etmesem mı diye düşünüp durdum ama içim rahat değil evet suan issizim ve o işveren sayesinde ne işsizlikle kidem ne ihbar tazminatı alamıyorum resmen iki yılın cope gitti ve bunu yapan bi mali müşavir lutfen yardımcı olun nasıl bir yol izleyebilirim bu adamı ben nasıl sikayet edebilirim ve hakkımı nasıl ondan alabilirim .

  1. Merhaba, böyle şeyleri duyunca üzülmemek elde değil. Mevzuatı bilen ve en başta uyması gerekenlerin yaptıkları çok üzücü. Doğrudan dava açmanızı öneririm. Başka bir şeyle uğraşmayın. Eğer orada bu kadar uzun süre çalıştığınıza dair tanık, evrak, imzanız vb. ne olursa olsun, ispatlayabileceğinizi düşünüyorsanız dava açın ki; karşı taraf çok büyük cezalarla karşı karşıya kalsın. Şu yazımızdan ceza miktarlarını az çok anlayabilirsiniz: mustafabaysal.com/sigortasiz-isci-calistirmanin-cezasi-ne-kadar

   1. Teşekkür ederim cevap verdiğiniz için bi sorum daha olacak ,direk dava yi adliyeyeye mı gidicem yoksa sgk dan mı şikayet edicem .Nasıl yapicam ayrıca dava açma şikayet etme diyenleri ne yapicam sizce sikayet edersem hainlik mı etmis olurum ne bilim boyle saçma sapan şeyler diyen çok ne yapmam gerek tam olarak

    1. Merhaba, şikayet edip etmeme konusunda bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Bunun kararını siz vermelisiniz. Şikayet edecek olursanız, SGK’ya başvurunun bir anlamı olmaz; çünkü işten ayrılmışsınız. Hakkınızı bu saatten sonra ancak dava ile arayabilirsiniz. Bir avukattan da yardım almanızı öneririm.

 35. Selam kolay gelsin hayırlı günler 24/07/2019 tarihinde bi şirkette işe başladım 21.03.2020 tarihinde fesh edildi 8 aylık çalışmam olmuştur şuandada ne arıyorlar ne soruyorlar herhangi bi işte önermediler haklarımı almam için ne yapmalıyım

 36. Merhabalar kargo şirketinde işe başladım dört gün oldu sigorta yapmadılar hiç bir evrak imzalatmadılar beşinci gün bıraktım hiç bir imza atmadan çalışma hakkımızda vermediler ne yapmalıyım hakkım var mı

  1. Merhaba, şirketlerin maaş ödeme günleri vardır. Bazıları takip eden ayın 5’inde, bazıları 10’unda bazen de 15’inde öderler. Yazılı sözleşme yapılmayabiliyor. En iyisi ilgili şirketin insan kaynaklarına sormalısınız (Sigortalı olup olmadığınızı da) bu konuyu. Mutlaka bir ödeme yapacaklardır. Aksi halde Alo 170’i arayıp şikayet kaydı açın.

  2. Hocam merhaba benim bir sorum olacak cevaplarsaniz sevinirim Haziran ayini 21 de iş akdini hakli sebeple fesih yaptım noterden ihtarname çektim hala işten çıkışımı vermediler bir kaç gün sigorta ödediklerini gördüm eksik gün olduğu için tedavi olamıyorum sürekli kullandığım ilaçlarımı alamaz durumdayım ne yapmam gerek tazminat vermekmek için bunu yapıyorlar ama sağlığım kötüye gidiyor şimdiden teşekkürler

   1. Merhaba. Durumu izah eden, maddi ve manevi tazminat talep edeceğinizi belirten bir ihtarnameyi özellikle bir avukat eliyle göndermeniz belki işe yarayabilir. Ama şunu da bilmeniz gerekir ki; yeni bir işe başlamanızın önünde bir engel yok. İşveren çıkışınızı vermese de başka bir yerde sigortalı çalışmaya başlayabilirsiniz.

 37. Slm bir cadde mağazasında sabah 9 aksam 9 çalışmaktayız işvereni birtürlü 8 de kapamaya ikna edemiyoruz işine gelmeyen çakabilir kimseyi zorla çalıştırmıyoruz diyor ne yapmalıyız

  1. Merhaba, bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey yok, zira günlük 12 saati geçmeyen çalışma düzeni kurmak işverenin kanundan gelen hakkıdır. Haftalık 45 saat üzeri olan çalışmalarınıza fazla mesai ödeniyorsa, hafta 1 gün de kesintisiz 24 saat hafta izni yapıyorsanız her şey normal görünüyor.
   (Eğer bu saatlere asgari ücret alıyorsanız işte o zaman hakkınızı savunmak adına harekete geçebilirsiniz)

 38. Merhaba ben Bi markette çalışıyorum markette mesaileri ücret olarak değil denleştirme izni olarak veriyorlar ve marketlerde kasa önü ürünler oluyor bunları müşterilere öneriyoruz isteyen alıyor istemeyen almıyor kimseye zorla bişey satamayız mağaza müdürümüz kasa önü satışı az olduğu için izinlerimizi sildi ve sanki kullanmışız gibi Bi kağıt doldurttu ama imzalamadım ne yapmam gerekiyor

  1. Merhaba Özge hanım. Vahşi ve acımasız kapitalizmin en belirgin şekilde yaşandığı sektörlerdendir parekende, marketçilik sektörü. Maalesef ki zaten bozuk ve kötü olan koşullar, şartlar daha da çok kötüleştirilebiliyor bazı kişilerce.Halbuki unutuyorlar; işveren/sermaye kanadında değilse kişi sonuçta o da bir bordrolu çalışandır!
   Sorunuzun cevabına gelince; fazla mesaileriniz ancak siz yazılı kabul verirseniz izin olarak size verilebilir. O da 1 saate 1,5 saat denk gelecek şekilde olur. Eğer yazılı onay vermezseniz nakdi olarak ödenmesi gerekir yasa gereği.

   Kasa/banko önündeki indirimli ürünleri zorla satmaya gelince, bunun teklifi olabilir ama zorlaması asla olamaz. Hele ki satılmazsa izinleri/fazla mesaileri silme gibi bir hukuksuz davranma ASLA olamaz. İmzalamayın, ve başta ALO 170 olmak üzere İşkur il müdürlüğüne gidip şikayetçi olun. Bundan dolayı da işten çıkarılırsanız üşenmeyin ve arabulucu/işe işe iade sürecinizi başlatın. Para kolay kazanılmıyor, emek değerli bir olgudur. Hak verilmez, alınır.

   *Böyle iş hukukundan bi haber bir şekilde insan haklarına/işçi haklarına/iş sözleşmesi maddelerinin katline sebebiyet veren bilgisiz ve donanımsız kişilere yetki, maaş ve makam veren işletmeleri de ayrıca tebrik ediyorum…
   Başarılar…

 39. Merhaba üç yıldır özel bir sektörde çalışmaktayım son bir yıl içerisinde yaklaşık 2-3 ay arayla birer gün 3 yada 4 tutanak tutuldu mazeretsiz habersiz devamsızlık yapmaktan bu bir yılda kaç kere olursa tazminatsız isten çıkarabilirler teşekkür ederim

  1. Ertan bey, 2 gün üstüste işe gitmezseniz ve kanıtlanabilir bir mazeretiniz yoksa (tutuklanma, rapor vb.) işten çıkarılırsınız.
   1 Ayda 3 sefer işe gitmemezlik yaparsanız yine çıkarılabilme riskiniz var. İşin özü, devamsızlık yapmamaya dikkat edin.

 40. Merhaba ben 2017 Kasım ayında özel sektörün de üretim elamanı olarak çalışmaya başladım. 2018 Mayıs ayında mutfak personeli işten ayrıldı ve benim geçmemi istediler geçici olarak bende geçiçi olduğu için tamam dedim ama istemedimide belirttim. Lakin bu zaman gelene kadar ara ara mutfak personeller işe başladı. Ya kendi ayrıldı yada işten çıkarıldı. Benim geçmemmi söylediler her defasımda istiyorum dedim. Lakin bunu dediğim de işten istifa et dediler. Bende siz memnun değilseniz haklarımı verin çıkarın deyince tehditkar konuştuu söylediler. Ben bu konuda sizden yardım istiyorum ne yapmam lazım. Kendim çıkıp haklarımı bırakmak istemiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler iyi çalışmalar

 41. Vardiya amirim beni sevmiyor böbrekten amelyat olmam gerekiyor doktorun verdiği tedaviler yanıt veremeyince doktorum amelyat olmama karar verdi bunu duyan amirim git evine yarında gelme niye geldin buraya müdürü arayıp bu hasta bunu niye gönderdiniz diyecem kalbimi kırıcı davranışlar etti neyapmam nereye bildirmem gerek lütfen yoksa bu adamın yüzünden yeni doğmuş bebeğim aç kalacak lütfen Allah rızası için bana yardım edebilecek biri varsa yeri büyük makamı sözü geçen hayır sevenlere sesleniyorum

  1. Merhaba. Bu konuda size kimse buradan yardım edemez. Ama bir şekilde sakin kalmanızı öneririm. Ameliyat olmak yada rapor almak işten çıkarılmanıza gerekçe olamaz; ama işveren isterse çıkarabilir, kimse bunu engelleyemez. Eğer bu nedenle işten çıkarılırsanız hakkınızı yasal yollarla arayabilirsiniz.

 42. Merhaba iyi günler ben tekstilde çalışıyordum sigortasız ve işten ayrıldım iş yerinden alacağım vardı mesaj atıyorum adamlar ha bire bni oyalıyorlar bunun için ne yapmam gerek

  1. Merhaba. Bunun yolu ikidir. Arabulucu başvurusu yaparak alacaklarınızı talep edebilirsiniz ya da öncelikle iş mahkemesinde hizmet tespit davası açarak sigorta girişinizi tespit ettirmeye çalışırsınız. Süreç biraz karışık olduğundan, bir avukattan yardım almanız doğru olacaktır.

 43. merhabalar ben bir hastanede gece hasta kayıt kabul bölümünde çalısmaktayım . bir hafta 84 saat bir haf ta 104 saat çalışıyor. ve hep bu düzen gidiyor . hastasonları 24 saat nöbet tutuyorm . bunun mesaisini istediğimde bana denkleştirme deyip parasını vermiyorlar ve günlük 4 saat dinlenme hakkı kesiyorlar ben öyle bir dinlenme molasına çıkmamama rağmen . herkesten fazla çalısıyorm ama hala bu çalışma şeklinin parasını alamıyorm . ne yapabilirm bu konu ilgili yardımınıza ihtiyacım var .

 44. İyi günler benim işyerim diyorki istifanı ver işi bırak bu durumda benim ne gibi bir yol izlemem lazım sgk ya gittim imzalamayın denildi çalışmaya devam edin denildi fakat çalışmaya devam etsem işverenle aramızda kötü olaylar geçecek bana bir yol gösterirmisiniz

  1. SGK’nın dediğini yapın ve bir şey imzalamayın. Aslında soru şu; iş veren neden ısrarla sizin istifa etmenizi istiyor? Problem ve uyuşmazlık nedir? Bir gerginlik olmuş gibi.. Bunu düzeltme yönüne varsanız?

 45. Ben 12 yıldır bizim iş yerinde çalışıyorum çalışma saatimiz 12 saat dört buçuk lira maaş alıyorum benim Sigortamı asgari ücretle yapıyorlar geri kalan parayı da elde veriyorlar benim Sigortamı neden aldığım maaşta göstermiyorsun Bana İşine gelirse diyorlar ben ne yapmam gerekiyor beni bilgilendirirseniz sevinirim Şimdiden teşekkür ederim

 46. Mehabalar ben Ankarada bi pastanede calısıyorum işkur sayesinde buldum benim normalde 8 saat calısmam gerekirken 11 bucuk saat calıstırıyolar 8 saat çalışmam gerekiyo dediğim de de bana orda ki kurallar burada geçerli değil dediler sorarlarsa 8 saat dersin dediler şikayet etsem adım falan gözükürmü?

  1. Merhaba. Şikayetinizi yine İşkur’a yapabilirsiniz; ama büyük ihtimalle isminiz bilinecektir. Yine de isterseniz, öncesinde İşkur’a giderek sözlü bilgi alabilirsiniz.

   1. Oraya şikayet edemem tanıdıkları var ayrıca maaşlarımızıda kesiyolar muhasebe ile anlaşıp asgari ücreti kesip 1800 civarı veriyolar gizli olarak nereye şikayet ederm acaba hem 11 saat çalıştırıp hemde kesmeleri zorumuza gidiyor bu işede ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim ?

 47. Merhaba benim suan çalıştığım is yerinde sigortam yaramiyo bir kez hatirlattim ilk ay görülmemesi normal dediler suan 66 gün oldu henüz yok bn nasil hakkımı şikayet edebilirim

   1. merhaba ben engeli biriyim 2010 yılında bir şirkette çalıştım ama benim sigortamı yanlış yapmışlar engeli olması gerekirken normal yapmışlar şimdi düzeltmesi için baş vurdu.m ama hala şirket muhasebecisi yapmadı beni oyalıyor yapıyorum diye bu nerye şikayet edebilirim.

    1. Merhaba. Vergi indiriminden mi faydalanamadınız? Kaybınız bu yönden ise, vergi dairesine başvurmanız gerekir.

 48. Merhaba. Çalıştığım şirkette maaş eşitsizliği var. 2 yıldır aynı şirkette çalışıyorum. Sürekli oyalanıyoruz maaşlar eşitlenecek diye ama hala birşey yok. 5 kişi 5 kişi bizden 700 TL daha fazla maaş alıyor. Bunun için şikayetinizi nereye iletebiliriz. Ve bir sonuç alabilir miyiz?

  1. Merhaba. Bu tür durumlarda bir şikayet mercine başvursanız bile, işe yaramayacaktır. Önce şu sorunun cevabını vermeniz gerekir: İşveren sizin ücretinizi, diğerleriyle neden eşitlemek zorunda?

   1. Çünkü diğer çalışanlar bizden 2 sene önceden işe girdiler. Fakat 2017 ayında hepimiz yeni sözleşmeye imza attık. Yani girdi çıktı oldu. Yeni sözleşmede yani 2017 yılında işe başlayanlar olarak hepimizi asgari ücrete işe başladık. 9 kişi çalışıyoruz ve hepimiz aynı işi yapıyoruz. Eksik
    yada onların bizden fazla yaptığı hiç birşey yok. Hepimiz aynı gün işe başlamış görünüyoruz ama onlar bizden daha fazla maaş alıyor. Sıkıntımız budur.

    1. Söylediklerim kesinlik arz etmez; aksi de mümkün olabilir. Ama kanaatimce, 2 sene daha çok kıdemi olan işçilerin, diğerlerinden fazla ücret alıyor olması mahkeme tarafından normal karşılanabilir. Tabi, diğer işçilere verilen yazılı bir taahhüt varsa, bunu bilemem.

    2. Turkiyede 45 satten fazla çalıştırmak yasaktır madem hala 66 satten fazla çalışanlar var örnek olarak biz günde 11 satten daha fazla çalışıyoruz ve yemek molamiz 20 dk ama.diyorlar daha hızlı yiyin gelin askeri ücret alıyoruz ve hala diyorlarki bu parayı hak etmiyoruz sessiz kalmasın türkiye böle iş yerleri kapansın yoksa çok insan isziz kalır suriyeliler bile bizden daha fazla alıp bizden daha fazla çalışıyor

 49. Merhabalar. Arkadaşımın çalıştığı şirket resmi tatillerde çalıştırıp yerine mesai veya izin vermiyor. Haftada 66 saat çalıştırıp mesaide vermiyor. Ne yapmamız lazım bu durumda. İyi günler

 50. Merhaba.bir kamu kurumunda calisiyorum.beraber oldugum kisinin(calistigim kurumda degil) eski esi ayriliklarindan beni sorumlu gostermek suretiyle kurumuma sikayette bulunacagini belirtiyor.bu sikayet dikkate alinip hakkimda herhangi bir sorusturma acilabilir mi

  1. Merhaba. Evet, açılabilir. Ama özel hayatınızdaki ilişki, çalışmanıza ve işyerinize yansımadıkça, bu soruşturmadan bir şey çıkmaması gerekir.

 51. Merhaba ben özel bi firmada inşaat üstadı olarak çalışıyorum iki aydan beri sigorta girişimin yapılmadığını yeni öğrendim bunun için ne yapmalıyım

 52. Merhaba;
  Ekim 2018 de Alo 170 hattı aracılığyla gizli ihbarda bulundum ve şikayetim işleme alındı.Ancak 6 ayı geçtikten sonra bu kez de Cimere yazdım.Dosyanın beklediği ve denetim yapıldığı zaman tarafıma bilgi vereceklerini bildirdiler..

  Sorum şu denetmenlerin bu kadar geç teftiş yapmalarının nedeni nedir? 9 ayı geçmiştir…

  1. Merhaba. Bunun birçok nedeni olabilir, en başta da iş yoğunluğu nedeniyle gecikme yaşanabilir. Ama kesin nedeni hiçbirimiz bilemeyiz.

 53. İşyerinde henüz 2 aylık birim personellerimizden birisi sürekli hastalık bahanesiyle rapor alıyor başka işle ilgileniyor. şuan yine aldı raporluyken çıkış verebilir miyim ve bu haksız raporları nereye şikayet edebilirim

 54. Özel sektörde çalışıyorum 1.5 yıl dan beri bölüm amirimiz sürek küfür ediyor hakaret ediyor artık lafları kaldıramıyorum bu durumu persenole bildirmemize rağmen hiç birşey yapılmadı nereye basvura bilirim veya ne yapabilirim bilgi almak istiyorum

  1. Merhaba. Böyle bir sorun için en iyi çözüm yeri yine işyerinin kendi bünyesi olacaktır. Burada sorun çözülmezse, açıkçası çözüleceği başka bir yer olacağını zannetmiyorum.

  2. Bu kişiyi bir dilekçe ile Cumhuriyet Savcılığına da şikayet edebilirsiniz. (En azından savcılığa çağırılır, ifade verir, bişey çıkmaz sonucundan belki ama, korkar)

 55. Merhaba
  Özel bir şirkette çalışıyorum
  Taşınmam sebebi ile servise evim biraz ters kaldı ama güzergah olayı ayarlanmayacak gibi değil. Aynı muhitte . Ama şirketteki servise bakan yetkili ve servisi kullananın işine gelmiyor
  650 MT civarı yol yürüyorum . Sıcakta beni yürümek zorluyor. Akşam servis tam ışıklarda indiriyor kırmızı ışık yandığında. Carpilmamak için gelen arabalara çok dikkat etmem gerekiyor
  Bu konu ile ilgili şikayette bulunabilir miyim

  1. Merhaba. Tuğba hanım, servisin sizi indirdiği ya da bindirdiği yerde hayati bir risk söz konusuyla elbette bunun düzeltilmesini talep edebilirsiniz. Ama servis güzergahının değişmiş olması ve sizin fazladan 650 metre yürüyor olmanız, sizin açınızdan bir haklı fesih gerekçesi oluşturmaz. Sorunu ancak yine işyerinizle çözebilirsiniz.

 56. Merhaba ben ünüversitede özel bir sektör de aşcı olarak calışmaktayım her bayramda ve 15tatil lerde paramız kesiliyor bunun keselmemesi için nasıl bir yol izleyelim

  1. Merhaba. Bunun için yapabileceğiniz tek şey Alo 170’i aramak ve durumu izah ederek işyerinde teftiş yapılmasını istemek olabilir. Ya da haksız yere kesinti yapıldığına eminseniz, haklı nedenle fesih yaparak işten ayrılmak da bir seçenektir.

 57. Selamın aleyküm annemin çalıştığı iş yerinde çalışma saati sabah 5 akşam 6 cumartesi buna dahil haftada 78 saat yapar ve hicbir mesai verilmiyor bu saatlerde ve bir hastalık durumu olduğunda hasta olanı kapının önüne bırakıyorlar hastaneye götürme gibi bir aliskanliklari yok annem çalışıyor diye demiyorum orda çalışan başka insanlarda var biraz yaşları ilerlemiş diye sömürmüyorlar insan yerine koymuyorlar bu işletmeyi şikayet etmek istiyorum gerekirse kapatılsın ne yapabilirim çalışan herkez yaşlı diye sesleri çıkmıyor işten çıkarılma korkusuyla

  1. Merhaba. Tek seçeneğiniz Alo 170’i aramak ve durumu izah ederek işyerinde teftiş yapılmasını istemek olacaktır.

 58. Ben 40 yaşındayım 4 yıldır tekirdağ corlu bölgesinde … entegre tesislerinde calisiyorum asgari ücretin altında ve fazla çalıştırmakta olan birçok insan var bu işletmede ayrıca maaşları da zamanında yatirmiyolar sizden ricam bu konuda yapıla bilecek ne varsa yapılmasını arz ediyorum.

 59. Kamu kurumunda kadrolu işçiyim, sağlık sektörü olduğu icin (devlet hastanesi) vardiyalı çalışma vardır fakat şefimiz bayram izni vermedi 2gun sabah 8 akşam 20 2gun akşam 20 sabah 8
  2gun off şeklinde çizelge hazırladı, yani bayramda hiç izin yaptırmama hakkına sahip midir?

  1. Merhaba. Evet, eğer resmi tatillerde çalışmak için önceden onayınız alınmışsa, çalıştırılmanız mümkün olur. Önemli olan genel tatil ücretinni ayrıca ödenmesidir. Zaten, hastane gibi bir işyerinde, hiç kimsenin bayramda çalışmaması düşünülemez. Mutlaka, bazı işçilerin çalışması gerekecektir.

 60. Merhabe hocam ben 11 yildir çalışmaktayım 3 yil once bana şefli verdiler bölüm yonetimi verdiler teknik cizim iş verdiler gecici olarak dediler ama dahada yapiyorum hic birfark almadan ben normal işci olarak çalışmaya devam etmek istiyorum hic bir yerede imza atmadim yazali veya sozlu olarak bu gorevlerimden vazgecebilirmiyim. TEŞEKKÜR EDERİM

  1. Merhaba. Size kesin bir cevap veremeyiz. Ama kanaatimi söylemem gerekirse; 3 yıl boyunca bir görevi yürüttükten sonra, artık bunu kabul etmediğini söylemek, hukuken geçerli bir neden olmayacaktır.

 61. Markette çalışıyorum ben yeniyim diye fazla çalışmaları vs ne varsa beni sürüklüyorlar ve mesela günlük çalışma 8.30 saat ama mola yarım saat 8.30 saatten fazla calisincada mesai olayı yok şikayet etmek istiyorum işten çıkarsınlar umrumda değil ben ses çıkartmıyorum diye aptal sanıyorlar

 62. Yaklaşık,2,4 aydır çalışıyorum ilk girişte sigortam 1 ay geç başlatıldı,, bu süre zarfında maaş asgari ücret bankaya yatıyor gerisini elden veriyor…2,4 aydır resmi tatil günlerinde çalıştık Mesai vermedi Kendi işimin dışında işler veriyor isim olduğu halde mola yok hastalanmak yok hastaneye gidilince surat asılıyor ve telefon da nasılsın diyecek yerine işe geliyor musun deniyor işten ayrılmak istiyorum tazminat kıdem ve resmi tatil günleri alabilir miyim

 63. Merhabalar ,
  5 ay sigortalı olarak çalıştığım işyerim kapandı. Ancak 4 ay geçti son maaşlarımızı alamadık. Ne yapmamız gerekiyor

 64. Men şuan çalıştığım yerde yaklaşık 2yil çalışmaktayım am sürekli başka şirketlere giriş çıkış yapılıyor örneğin yani hangi firmada iş tutarsa oraya kaydiriyorlar ve askeri ödenek ayrı bide ikinci ödeme var onunda porc olarak gösteriyorlar yani maassim 3000 bin bunu iki binin askeriye yatırıyor gerisini elden veya hesaba porc olarak yatırıyor ayrılmak istediğinde ise çalışma gününün az ve ödeneği askeri olarak veriyor değeri kalanı ödeniyor resmi bayramlarda ise ek bı ücret göstermiyor
  Şuan ayrılmak istiyor çıkan bir çok kişinin ya parasını odemito yada geç yatırıyor yada eksik git istediğin yere şikayet et diyo şuan ayrılmak istiyor ama paramı alamayacağını diyecekiniyom bana nasıl yardımcı olabilirsiniz .şimdiden tşk ederim saygilar

  1. Merhaba. Paranızı alıp alamayacağınızı bizim bilmemiz mümkün olmaz. Ama hakkınız ödenmezse, yasal yollara başvurmanız gerekir. İşveren size ödeme yapmak istemedikçe, hakkınızı yasal yollarla aramaktan başka bir seçeneğiniz de olmayacaktır.

 65. Merhaba işyerinde psikolojik baskı altına alıyorlar 5 senedir çalışıyorum görev yeri değişikliği haftalık tatilimin iptali gibi durumlarda soz konusu bunun icin nereye basvurmaliyim

 66. Merhaba lar 4 senedir temizlik firmasında çalışıyorum 4 senedir işler gayet iyidi son zamanlarda sürekli bir psikolojik baskı yapılıyor zorlan başka işler yaptırmaya çalışılıyor bunu için nasıl bir yol incelme gerekli

  1. Merhaba. Bunun için yapabileceğiniz bir şey yok. Sabırla beklemeniz gerek. Ne yazık ki, buna benzer mobbing vakalarında işyerine müdahale etmek ve durumu dışarıdan düzeltmek neredeyse imkansıza yakın.

 67. 1.5 aydır özel şirkette çalışıyorum maaşımı vermiyorlar mırın kırın edip oyalıyolar 1.5 aydır sigortamı bile başlatmamışlar hastaneye muayene olduğumda öğrendim ne yapabilirim yardımınızı rica ederim haklarımı istiyorum

  1. Merhaba. Yapabileceğiniz tek şey Alo 170’i arayarak işyerinde denetim yapılmasını istemek ve denetmenler geldiğinde markette tespit edilmeyi beklemektir. Ne yazık ki başkaca bir yolu yok.

 68. İs yerinde görev tanımı ve sözleşme dışında başka bi bölüme çalıştırılmaya zorlanıyorum bunun yasal olup olmadığını öğrenebilirmyim
  Simdiden teşekkürler

 69. merhaba ben cimere ssk asgari uçretten yatıyor diye ismim gizli şikeyet ettim ama ne tesadüf ki o aydan itibaren yükseltildi ama tekrardan sosyal güvenliği gidip ismim acık ve dataylı bir şekilde şikayet oluşturdum firmaya bu şikayetim gittiğinde bana karşi ne yapabilirler işten çıkarsalar tazminatsız yada yıldırarak ödemeleri geç yatırıp beni magdur edebilirler bu şekilde olursa ne yapabilirim

  1. Merhaba. İşveren sizi, şikayet ettiğiniz için çıkarırsa, haklarınızı hukuki yollardan arayabilirsiniz. Ama şu aşamada, henüz bir gelişme yokken, söyleyebileceğimiz başka bir şey olmaz.

 70. İs yerinde görev tanımı ve sözleşme dışında başka bi bölüme çalıştırılmaya zorlanıyorum bunun yasal olup olmadığını öğrenebilirmyim

 71. Merhabalar ben işten çıkarıldim 30gundur tazminatım yatirilmadi oyaliyorlar bununla ilgili nereye şikayette bulunan bilirim yönlendirebilirmisiniz ?

 72. … belediyesinde çalışmaktayız yaklaşık 1 yıldır düzenli maaş alamıyoruz belediyemizin muhasebe müdürü … kendi kafasına göre belediyemizi yönetiyor canının istediğine para veriyor canının istemediğine vermiyor çok mağdur durumdayız 25 çalışanız tehdit edildiğimizden dolayı kimseye derdimizi anlatamıyorum şu mübarek üç aylar hürmetine bizlere yardımcı olursanız seviniriz çoğumuz icralık aile huzurumuz kalmadı ALLAH aşkına bize yardımcı olun saygılar

 73. Merhaba ben bi fabrikada makina operatörü olarak çalışıyorum vardiya sistemi olmamasına rağmen beni tek başına yevmiyeci sigortasız iscilerle gece vardiyasına gönderiyolar bu şartlarda çalışmak zorundamıyım.

  1. Merhaba. İş sözleşmenizi görmeden yorum yapmak doğru olmaz. Ama normal şartlar altında, sürekli olmadıkça, işverenin işçisini gerektiğinde gece vardiyasında çalıştırması yasak değildir.

 74. Merhaba ben döküm fabrikasında çalışıyorum. Okuduğum duydugum kadarıyla döküm fabrikasında çalışan işçiler yıpranma payı olarak yıllık 60 gün daha prim alması gerekiyormuş ama ben yanı biz haktan mahrumuz. Şikayetçi olacağım lakin kişisel bilgilerin sızdırılmasından korktuğum için şikayet edemiyorum. Ne yapacağım bilgi ve yardım alabilir miyim ?

 75. Merhaba ben kurumsal bir firmada çalışıyorum kurye olarak
  (Kurumsal) diye geçiniyor gerçekten ama bir çok sıkıntı var mesela ben bir ay önce trafik kazası yaptım mesai saatleri içerisinde lâkin iş kazası olarak bildirmemişler ve fazla mesaileri elden teslim ediyorlar ne yapman gerekiyor lütfen yardımcı olursanız sevinirim

 76. Meraba ben Hamit özel bir şirkete bir aya yakın çalıştım sonra ordan ayrılmak zorunda kaldım çalıştığım yerde kaçak olarak çalıştırılan insanlarda vardı.
  2018 yıldan beri hakım olan parayı göndermediler bunun için nasıl bir şikayete bulunurum

 77. Özel şirkette kamyon şöförüyüm yüzde 90 engelli kızım var dawm sendromu 10 gün olan mazeret iznimi şirket kullandırmıyor biz vermeyiz 9 seneden beri çalışıyorum bu konuda ne yapmam lazım şimdiden vereceğiniz cevap için teşekkürler

  1. Merhaba. Sanırım şu izinden bahsediyorsunuz: mustafabaysal.com/engelli-cocugu-olan-isciye-mazeret-izni
   Bu izni hak ediyorsanız ama alamıyorsanız, Alo 170’i arayabilir ve şikayette bulunabilirsiniz ya da haklı fesih yaparak işten ayrılabilirsiniz. Ama işten ayrılmadan önce, işverenden bu hakkınızı yazılı olarak talep etmiş olmanız ve buna rağmen işverenin kullandırmamış olması gerekir.

 78. çalıştığım şantiye de yemekler çok kötü … yemekler yağ içinde yüzüyor ve plastik çadır da yemek veriliyor şantiye şefleri ve çalışanları ordan yemiyor bile onların ayrı kapalı konteynırı var . Gelen yemeklerde köfte gibi ürünler de tek tırnaklı hayvan eti olduğunu düşünüyoruz … bununla ilgili nereye şikayette bulunabilirim

  1. Merhaba. Faruk bey sağlık ya da tarım müdürlüğüne başvurularak işyerinde denetim yapılması istenebilir.

 79. Merhabalar
  Kamu işçisi olarak çalıştayım, iş yerimizde iş adaletsizliği vardır. Kaynakçı olarak işe alındık ama kaynak yapmıyoruz. Kaynak işini eski işçilere veriyorlar. Müfettiş geldi incelemeye bizlere sormasan el altı yaptılar. Hakkımız olduğunu gizliden söylüyorlar ama bir türlü elimizden tutan yok. Hangi bakanlığa yada nereye şikayet etmemiz gerekiyor.

  1. Merhaba. Hangi kurumdan müfettiş geldiğini bilmiyorum; ancak Alo 170’i arayarak Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin gelmesini talep edebilirsiniz.

 80. merabalat bn özel bi kolejde mzel bi turizm şirketine bağlı olarak servis rehberliği yapıydum.hem sigortasız calıstrdılat hemde hakımı tam alamadm 45 gn calıstrdılar 15gunünz içerde kalıyo cıkımca alıyosnz dediker bana işten aniden cıkartıldm elime 200 tl para verdiler.sadece yol sgk ve içerde kalan paramı alamadm nereye basvurmam gerekıyo ayrıcada 24 tane işcisi sigortasız calısıyo.

 81. ben istanbulda bır eczanede teknısyen olarak calısıyorum 8 bucuk yıl aynı yerde calıstım ve eczane kapandı kapanırken sadece kıdem tazmınatı ve kullanamadıgım yıllık ızınler hesaplandı asgarı ucret uzerınden normalde asgarı ucretten fazla alıyorduk teknısyenlık belgemde var sgk da asgarı ucret gosterılmıs hep eczanenın kapandıgı gun bıze ıbraname ımzalattılar paramızında hemen verılcegını soyledıler sonucta 8 yıl calıstıgımız ınsanlar dıye guvenıp ımza attık 1 seneye yakın bı zamandır hala paramızı alamadık param yok verılcek dıye bızı hep oyalıyolar mahkemeye versem bızım resmı olarak acılıs ve kapanıs saatlerımız yasalara gore sabah 8.30 aksam 19.00 hafta ıcı hafta sonu cumartesı gunlerı sabah 9:30 aksam 19:00 hıcbır sekılde bu saatler arası kapanamıyor ve acılamıyor ayda 1 defada gece nobetlerımız olur sabah acılır ertesı gun aksama kadarda kapanmaz 4 adet aynı yerde daha oncede calıstıgım sahıtlerım var mahkemeye verdıgım zaman ekstra bu paralarıda alabılırmıyım ornek emsal davalar varmıdır ne yapmam gerekır davam cok uzun surermı yoksa 15.000 tl vereceklerını soyluyolar bekleyıp o parayımı alayım ama 1 yıla yakındırda vermıyolar paramı cıkıs ıbranamesıne attıgım ımza bana sıkıntı olurmu mahkemede

  1. Merhaba. Eczane olması sebebiyle elbette fazla mesai ücretlerini daha kolay ispat edebilirsiniz. Ama burada önemli olan, imzaladığınız ibranamenin içeriğidir ve burada ne yazdığını bilmeden kimse size yardımcı olamaz. Bence bir avukatla yüz yüze görüşün ve ne yapacağınıza böylece karar verin. 1 yıl, beklemek için çok uzun bir süredir.

 82. Merhabalar 3yıl 3 aydır çalıştığım bir şirkette,
  Annem beyin ameliyatı oldu, ondan
  1 hafta sonra
  Babam beyin kanaması geçirdi
  Pisikolojik olarak zaten sorun vardı
  Çalışacaklardan 1 kişi bana karşı tavır aldı. Üzerime geldi sözsel olarak bende karşılık vermek zorunda kaldım. Destek olacakken köstek oldu
  Omuzunu ittim ve senin o sivri dilini keserim.( mecazi anlamda dedim) sonra iyice alev aldı. Bende küfür ettim
  Şirket onun yazısını aldı

  İtmeyi darp ve senin o sivri dilini keserim alarak
  Senin dilini keserek almış tehdit

  Heyet karşısına çıkmadan
  İş feshimi verdiler

  Ben tartışma konusunu tam yazmadım
  Kızın savunması ilk başları da yalan

  1. Merhaba. Haklı olduğunuzu düşünüyorsanız arabulucu başvurusu yaparak hukuki süreci başlatmalısınız. Bunun dışında, olay özelinde bir yorum yapmamız doğru olmaz.

 83. Benim eşim bir fabrikada çalışıyor maaşları asgari ücretten gösteriliyor kalan parayı ve mesaileri elden veriyorlar ben bunu şikayet edebilir miyim

 84. Ya benim böyle bi sorunum var asgari ücretin üstünde maaş alıyorum ama sgk asgari ücretten gösteriliyor hafta içi hergün sabah saat 8 de başlayıp saat 19:00 kadar çalışıyorum arti c.tesi günü öğlene kadar çalıştırıyorlar bizi anlıyacağınız haftalık 60 saat çalıştırıyorlar bizi ben bunları ismim gizli kalırak şikayet ede bilirmiyim yada ne yapmalıyım şimdiden tşkler.

 85. İyi Akşamlar Kolay Gelsin. Çalıştığım Şirkete 20.11.2018 Tarihide Konkordato Atandı 3 Aylık Maaşımız İçerde Ve Bu Süreçte 10.12.2018 Tarihinde Çıkış Verildi. 1Yıl 7 aydır çalışmaktayım. Bu Süreçte Geride Kalan Maaşlarım Ve Tazminatım Nasıl Olacak.

 86. İş yerinden personel azaltımı sebebi ile ihbar ve kıdem tazminatım hesaplanarak çıkışım verildi. Ancak aradan 2 ay a yakın bir süre geçti hala yatırılmadı. Noterden ihtar çektikten 2 gün sonra şirket konkordato ilan etti, dava açma ve taleplerim konusunda ne yapabilirim ? Teşekkürler

 87. bi devlet hastanesinde 4d veri giriş personeli olarak çalışmaktayım nakli mi evime yakın bir devlet hastanesine aldırdım maaş olarak toplam 1.500 tl yattı 11 günlük param eksik şuan çalıştığım hastane durumu düzeltmek isterken eski hastanemde maaş çalışanları tele cevap vermediğinden düzeltemiyor ve ben kredi ödeyen bir vatandaş olarak mağdurum. 15 gündür sıkıntıyı ben çekiyorm kimse işini düzgün yapmıyor bu durumu nereye iletebilirim teşekkürler

 88. Kolay gelsin iyi aksamlar.konuya şöyle başlayayım.benim bi arkadaşım bi şirketin taşeron işlerini almış.bana da abi yardım eder misin diye yanına cagardi.tabi bizim sigortalarimiz vede askeri ucretlerimiz arkadsin anlasdigi şirket yatiyodu.son zamanda bu arkadaş bu şirketle anlasmzlklari olduğu için biz calisanlarn askeri ücretlerini yatrmadi.diğer taseronlarinkini yatırıp bizimkileri yatrmamislar.söyledikleri biz o kişiyle anlasamdik ondan sizinkileri yatirmadik.peki bizim şu an ne yapmamız gerekir iyi akşamlar.

 89. Merhabalar kolay gelsin ben yabancıyım 1Kasım işten ayrıldım ama maaşımı vermiyorlar her gün maaşımı soruyorum param yok falan filan diyorlar şimdi beni polise verecekmiş arttık buraya gelme diye gönderiyorlar şuna yardımcı olursanız çok mutlu olacağım…. teşekkür ederim ?

  1. Merhaba. Bizim yapabileceğimiz bir şey ne yazık ki yok. Adliyeye gidip arabulucu başvurusu yapmanız gerek.

   1. Çok sağolun ama benim çalışma iznimde yok. Çalışma izni yapacaktım sonra patronum yaptırmadılar SGK tarafından kazandılar onlar şuanda maaşımı almak için dükkana geldim zaman patronum arttık buraya gelme yoksa polise veririm diyorlar orda ben çalışma izinsiz sgk siz çalıştım hakkımı helal etmiyorlar 12saat hatta 14-15 saat çalıştığım günlerde oldu ekstra para vermediler hakkım talep etmek için kime şikayet edebilirim bana çok şerefsizlik yaptılar onlar… yardımcı olursanız çok mutlu olacağım… önceden Çok çok teşekkürler ediyorum

    1. Sizi anlıyorum ve üzüldüm. Ama sigorta da yapılmadıysa, işiniz çok zor. Dava açmanız ve şahit bulmanız gerekir. Ayrıca eğer işyerinde halen sigortasız yabancı işçi çalıştırılıyorsa, 170’i arayarak şikayette bulunun ve işverene cezai işlem uygulansın.

 90. Merhaba.Ben İstanbul İkitelli organize sanayi … firmasında Bir ay çalıştım ödeme yapmadıkları dan dolayı işten ayrıldım.Şuan aktif çalışanlara bile üç aydır maaş vermiyorlar. Yardımcı olur musunuz ne yapmamız gerekiyor. Teşekkürler.

  1. Merhaba. Mustafa bey, bu durumda sadece tek yolunuz var, o da arabulucu başvurusu yapmaktır.

 91. Merhaba Hocam 4 yıldır bir şirkette çalışıyorum, yaptıgımız bir işten dolayı hatalı bir iş olsa bu iş yüzünden tazminatsız çıkarılma söz konusu olabilirmi, veya üst kademede çalışan biriyken temizlik gibi, veya alt kademelere vs.. verilme durumunda ne yapmalıyız.ALO170 olabilirde olmayabilirde diyor ve iş sözleşmenize baglı diyor, iş sözleşmeyi görmemiz mümkün degil gibi ne yapmamız lazım.

 92. Avukat bey. Ben bir şirkette 40 ay çalıştım. Bu çalışma süresince hiç izin kullanmadım. Tazminat almadım.arkasi dolu olan bir kagidin arkasına bütün haklarimi elden aldım diye yazı yazdırıp imza attılar. Ben mahkemeye versem hakkımı alabilirmiyim. Bütün maaş bodrolarini imzalattılar. Tamam gidebilirsin dediler. Bu hakkımın olduğunu yeni ogrendim. İsten ayrılalı 3 sene oldu. Yardımcı olursanız sevinirim. Ne yapacağımı şaşırdım

  1. Merhaba. Elbette alabilirsiniz. Evraklara imza atmış olsanız da, banka hesabınıza yatan tazminat var mı? Ama burada önemli olan husus şu ki; eğer istifa mektubu imzaladıysanız veya size yıllık izin formu imzalatmışlarsa, iş değişir. Bunları bilmeden size kesin cevap veremem. Yine de şu yazılara göz atabilirsiniz:
   mustafabaysal.com/ibraname-hakkinda-bilinmesi-gerekenler
   mustafabaysal.com/zorla-istifa-dilekcesi-imzalatilan-iscinin-haklari

 93. Merhaba kolay gelsin ben 04.09.2018 ve 25.09.2018 tarihlerinde bir inşaat firmasında çalıştım sigortamı yatırdılar fakat asgari ücretimi yatırmadılar devletin işverenlere verdiği gün var mı ne kadar süreleri var ne yapmam gerekiyor Bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler.

  1. Osman bey, çalışmanız karşılığı ücretin, en geç 30 gün içinde ödenmesi gerekir.

    1. Hayır, ücreti hak ettiğiniz yani çalıştığınız günden itibaren 30 gün içinde ödenmesi gerekir.

 94. Merhaba. Ben iş yerimden 1 ay önce çıktım anlaşmalı olarak ama içerde alacağım maaş ve tazminatım var. Normalde ayın 10 u maaş yatma günümüz ama hala yatmadı geçen ayda aynı sorun oldu bu ayda. Hâlâ bu firmada devam eden arkadaşlarıma sorduğumda sadece mağaza yöneticilerine yattığını söyledi bu durumda ne yapmalıyım ?

  1. Merhaba. Esra hanım, firma ile aranızda bir güven sorunu varsa, yapabileceğiniz şey arabulucuya başvurarak yasal süreci başlatmaktır. Ya da beklemeye devam etmeyi tercih edebilirsiniz.

  2. Avukat bey 3.5 yıl çalıştığım firma tazminatımı ve mart maaşımı vermedi 2016 mart bende iş mahkemesine başvurdum tazminat maaşım ve primlerim için ama 3 yıldır mahkeme sonuçlanmadı gerekçe ise bilir kişi raporu gelmiyor ne yapabilirim dayanacak gücüm kalmadı şu an işsizim yaşım 47

   1. Merhaba. Sizi anlıyorum; ancak ne yazık ki beklemekten başka yapabileceğiniz bir şey yok. Geç gelen adalet, adalet değildir. Umarım, adalet sistemindeki bu yavaşlığa bir çözüm bulunur.

 95. Slm avukat bey benim sikayetim calistigim sirketen benim haberim olmadan 21.09.2018 tarihinde cikisim yapilmis ve 25.09.2018 tarihinde baska sirkete baslanmisim tek imzam ve istifam yok bende bunu ogrendim ve 15.10.2018 tarihinde konusmaya gitigimde bana bundan sonra boyle bu sirkete calisirsan bana kagit imzalican 10senede calissan tazminat almicam diye yada senen dolmadan giris cikis yapcam dedi bende dogal olarak biraktim o zaman bana kagit imzala calismak istemiyorum diye dedi bende imzalamadim 2 sirkete ayni kisiler ustune o yuzden imza atmadim beni cekti disariya atti simdi onlar yuzunden ne kidem ne ihbar nede issizlik maasi alma sansim yok ve maasimda yatirmadilar 1hafta gecti herkesin yatmis benim yatmadi bunun icin haklarim icin ne yapabilirim 33aylik calismam var karsiligi bumu olmali

  1. Merhaba. O halde, bir gün bile beklemeden arabulucu başvurusu yaparak yasal süreci başlatmanızı öneririm.

   1. Zeynel bey 16.10 2018 tarihinde arabulucuya basvurdum hala ses seda yok kac gunde donus olur bana maasi yatirmadilar faizli odemelerim var onlarda yapamadim ne yapmm lazim

    1. Şu aşamada yapabileceğiniz tek şey, size resmi bir tebligatın ulaşmasını beklemektir. Arabulucu normalde 4 hafta içinde karar verir ama bu sürenin uzaması da pekala mümkündür.

 96. Iyi günler is yerine istifa dilekcesi attım is yerim bunu teslim etmeyip beni sgk ye sikayet edebilir mi devamsızlık var diye böyle bir durum varsa ne yapmam gerekir

  1. Beyza hanım, SGK’ya böyle bir şikayet türü olmaz. Ama işveren, devamsızlık yaptığınızı iddia edip sizden ihbar tazminatı talep edebilir.

 97. İyi günler ben … de çalışıyordum ve askere gittim geldim suan bana personel alımı yok diyorlar bu benim yasal hakkım değilmi şikayet etmek istiyorm bunları yardımcı olurmusunuz ben şuan işsiz geziyorum çoğunluk yerde işe almıyor alım yok diye

 98. Merhaba ben ve kardeşim bir yemek şirketinde çalıştık ama içerideki kalan paralarımızı alamadık oyalayıp duruyorlar biz paralarımızı nasıl alabiliriz yardımcı olursanız memnun olurum kalp hastası eşim var ve ilaçlarını alamıyorum saygılar

 99. Mrb.özel bi alüminyüm firmasında yaklaşık iki yıldır montaj elemanı olarak çalışıyorum çalışma şartlarımız oldukça zor asgari üctretin bi tık üstünde maaş alıyorum. Bundan önceki aylarda fazla mesai ücretletimi alıyordum iki aydır mesai ücretlerini wermiyeceklerini açıkladılar ama herhangi bi yazılı beyanda bulunmadılar.Şikayet konusunda hangi yolları izlemm gerekir we işten bu sebepten dolayı ayrılsam tazminatımı alabilrmiyim. Şimdiden Teşekkür ederim

  1. Yusuf bey, fiilen yaptığınız ama ödenmeyen fazla mesaileriniz varsa, bu durum bir haklı fesih sebebidir. Bu gerekçeyle işten ayrılırsanız, kıdem tazminatınızın ödenmesi gerekir.

 100. Mrb. Ben bi tekstil de 9 aydr çalışyorum. Ve dün istifamı verdim çünkü çok bunaldim. Piskolajim bozulmaya başladı sinir hastası oldum ve bir dk daha calsmaya tahammulum kalmamsti ama patron ihbar süresi boyunca çalışmamı yoksa maasini vermem keserim dedi. Ve bu sknti halimde beni calsmaya mecbur kıldı. Bunun için yapabileceğim birsey varmı..Daha fazla kalmak istemiyorum beni çok bunalttilar

  1. Büşra hanım, somut bir haklı fesih gerekçeniz olmadıkça, ihbar süresine uymanız gerekir. Aksi takdirde sizden 4 haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı talep edilebilir.

 101. İyi günler ben … markette reyon elemanı olarak 04.08.2018 tarihinde çalışmaya başladım ve 06.09.2018 tarihinde işten ayrılmak zorunda kaldım ve bana maaşımı eksik yatirdılar ben 1.435 tl aldım geri kalan 165 tl mi kestiler ben bunun için ne yapmalıyım cevaplarsanız sevinirim

  1. Merhaba. Seda hanım, bunun birçok nedeni olabilir. Öncelikle işverene sorarak kesintinin sebebini öğrenmelisiniz. Ona göre değerlendirmek gerekir.

 102. Merhaba ben 3 ay bir Cafe de çalıştım ve maaşımı alamadım sürekli bahaneler buldular ve maaşımı hep parça parça verdiler sigortamı da yapmadılar son cıkmama yakın 15 gunlük bir sigortam yattı ne yapabilir bu durum da yardımcı olabilir misiniz?

 103. merhab. annem denizli altinbasak tekstil de havlu bölümünde çalışıyor. yıllık iznini kullanmak istedi ama yillik izni oldugu halde müdürü ve ustası izin vermedi. acil doktora gitmesi gerekiyordu. annem izin almak için 2 haftadır uğraşıyor ve hala alamadı. ve 2 tane yıllık izni var. acil olarak ilgilenirseniz sevinirim. teşekkürler

 104. Merhaba lar belediye işçisi yım yanlız kadro yok 18 seneden beri hizmet veriyorum bu Kurban bayraminda taş ocağında bekçilik yapıyorum iki arkadaşım kadrolu ben değilim yanlız taş ocağında sırayla tek kişi nöbet tutuyoruz.bayram in 1 İnci günü öğlen saatinde saat 12 de nöbet aldım ayın 21 i ve 22 sinde saat 12 de birakdim yani 24 saat nöbet tuttum bana yazılan mesai 8 saat bu nasıl mesai ölümü böyle…c.tesi günü 4 saat yazılıyor pazar günü denk gelirse 8 saat mesai yazıyorlar bizim tuttuğumuz nöbet 12 saat norma günlerde saat 17’00 da nöbet alıyorum sabah 08’00 da nöbet bırakıyorum.c.tesi 4 saat mesai yazıyorlar pazarda 8 saat bu konuda beni bilgilendirir Şeniz sevinirim ve bu konuda yardiminiz lazım sizden ricam şikayet nereye ede bilirim korkumda var.bu konuda isden ata bilirlerdi beni teşekkür ederim yazarsanız sevinirim.

 105. İyi Günler Kolay Gelsin.
  1.5 Senedir Özel Bir Şirkette Çalışıyorum.
  Mesai Yapın Diyorlar Pazar Çalışın Diyorlar.
  Yapıyorum Mesaimi Ya Vermiyorlar Ya İzin Diye Kullanın Diyorlar Yada Yarısını Kesiyorlar.
  1.5 Sene Çalıştığıma Rağmen Zam Zamanı Geldiğinde Zam Yapmıyorlar. Bu Durumda Ne Yapabilirim.

 106. Merhaba 1.5 senedir bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışıyorum. İş başvurusu sırasında asgari ücret artı 150 tl yol parası diye anlaştık ancak 2018 de asgari ücret artışıyla bana hiçbir şekilde bir bilgi verilmeden yol parasını kestiler. Bunun nedenini sorduğumda şirketin 2017 yi zararla kapattığını söylediler. Üzerine 14.02.2018 tarihinde patronum tarafından mutfakta köşeye sıkıştırılarak taciz ( sarılıp öpmeye kalktı) edildim ve bir şekilde elinden kurtuldum. O sırada ofiste kimse yoktu lakin olayın hemen akabinde diğer çalışma arkadaşlarım geldi ofise ve ben onlara bişe belli etmeyeyim söylemeyim diye yaptığını ikrar eder şekilde özür mesajları attı.( bunlar Hale’n elimde ) çalışmak zorunda olduğum yeni bir iş bulmanın zor olduğu ve dahi özür dilediği için bundan kimseye bahsetmedim lakin zamanla anladımki mobbing uygulayıp benim bütün haklarımdan feragat ederek kendi isteğimle işten çıkmam İçin uğraşmaya başladı. Örneğin hastalık vs gibi durumlarda izin vermemeye beni zorlamaya başladı. Beni resmî tatil günlerinde benden hiçbir şekilde izin almadan zorla çalıştırıyor. Üstelik fazla mesaide vermiyor. Ben bir buçuk yıldır çalışıyorum ve senelik iznimi dahi kullanamıyorum.(işsizlik korkusundan)15.08.2018 tarihinde 25.08.2018 tarihi için ( bu tarih Cumartesi gününe denk geliyor ve ben cumartesi günleri 08:00-13.30çalışoyorum) izin istedim. Ve bana izin vermiyor.ben bayram tatili sebebiyle şehir dışında olacağımı ve bilet bulamadığımı ancak 26.08.2018 sabah saatlerinde Ankara’ya geleceğimi söyledim ve ekledim senelik iznimden düşülmesini. Bunun üzerine benimle ciddi şekilde tartıştı ve iş akdimin sona ereceğine kadar uzadı konu. Herşeyi açık açık anlattım lütfen konuyla ilgili beni bilgilendirir misiniz nasıl bir yol izlemem gerektiği hakkında ?

  1. Merhaba. Bu durumda bir an önce noterden ihtarname göndererek haklı fesih yapın. Bahsettiğiniz durumları ve diğer haklı fesih gerekçelerini sıralayın ve tazminat ile diğer haklarınızı talep edin. Sonrasında ödeme yapılmazsa yasal süreci başlatırsınız. İhtarname örneğini sitemizde bulabilirsiniz.

 107. Merhaba,muasebe benden 4/1 1200tl icra kesintisi yaptı ama ben borcumun tamamını ödedim ve suan 3 aydır muasebe parayı bana yada icra müdürlüğüne yatırmıyor.dileckce verdim cimere sikayet ettim çözüm bulamadım.ne yapmalıyım tesekkur ederim.

 108. Merhaba kurumsal bir iş yerinde çalışıyorum. Çalıştığım iş yerinde haftalık izin hakkım elimden alındı (sadece 1 hafta ceza niteliğinde) ve shiftler kaldırıldı günde 12 saat çalışıyoruz 09.00_21:00 saatleri arasında ve yemek molamız olmadan. İş yerinin böyle bir hakkı var mı? Yoksa bununla ilgili ne yapabiliriz.

  1. Rabia hanım işçi ne yapmış olursa olsun; onun hafta tatili, yıllık izni ya da ara dinlenme hakkı kısıtlanamaz. Peki ne yapabilirsiniz? Ya Alo 170’i arayarak şikayette bulunursunuz ya da bu nedenle haklı fesih yapabilirsiniz.

 109. bir fabrikada işçi olarak çalışıyorum senede 3 ay sekiz sekiz çalışıyoruz pazarlarda dahil ve asgari ücretle çalışıyoruz ek ücrette almıyoruz ve gitmediğimiz günde kesiliyor bunun için ne yapabilirim

 110. Merhaba

  İşyerinden kendı ruzam ile ayrıldım. Maddı sıkıntılardan dolayı ayrılırken alacaklarımı odeyemedıler. Sonradan kısmen bır para odedıler ve kalanı hala ıdemedıler

  Nereye ve nasıl sıkayet ve basuvury yapmam gerek.

 111. iyi akşamlar ben bir fabrikada işçi olarak 15 senedir çalışıyorum sigorta girişim 2003 4800 primim var işten ayrılmak zorundayım tazminatımı nasıl alabilirim ayrıca verilen zamlarla ilgili bir haksızlığa uğradım şikayetim sonucunda 1 sene sonra düzeltildi geriye dönük olarak bunu neden göstererek tazminatımı alabilirmiyim. bide mesailere zorunlusunuz diyorlar kalmazsanız tazminatsız cıkış diyorlar yasalmıdır bu durum

  1. Nur hanım bir yıl önceki bir durum için haklı fesih yapamazsınız. Fazla mesai için onay vermişseniz, yapmanız gerekir. Bir haklı fesih nedeni bulmadıkça tazminat alarak işten ayrılamazsınız.

 112. 2008 De girdiğim isyerinde 2011 yılında SSK ya başlamış 2011 den sonrada her sene 1 ay çıkış yapılmış 14 yaşında girdiğim iş yerinde 10 yıldır çalışıyorum ve şuanda iş yerimiz devir ediliyor SSK asgari ücretten yatiyor her yıl giriş çıkış olduğu için benim tazminat alma hakkım varmidir varsa ne kadar dır tazminatım verilmezse nereye başvurmam gerekir teşekkür ederim.

 113. İyi aksamalar ben bır şirkette muhasebesici olarak işe girdim maaşım 2 bin ve maaşlar asgari ücret üstünden yatıyor gerisini elden veriyor yaz dönemi olmaksızın belirli bir çalışma saatleri yok yasalara göre 8 saat ustu mesai sayılır ancak herkesi soru sormaksizin zorunlu mesai bıraktıryorlar mesai kalmak istemediğimiz dile getirdik ama çalışma saati bu beğenmeyen gitsin diyorlar mesai sabah 8 akşam 8 8.30 bu şekilde mesai farkını da bir maaş ikramiye olarak veriyorlar bu kurumu şikayet ettiğimiz taktirde alabileceği ceza nasıl olur

  1. Ela hanım şikayet halinde tespit yapılırsa, işyerine yüksek miktarlarda ceza uygulanır. Burada önemli olan, işyerine gelen müfettişin bu tespitlere ulaşabilmesidir.

 114. Meraba . Biz 3 bayaniz is veren sekreter ilani verip bizi ayni gun ise aldi 1 ay boyunca calistik . Bize gelmeyin yarn dedi ve maaslarimizi vermeden bizi gonderdi calisyigimiz 1 ay icinde bize ssk yapmadi tc kimlik numaralarimizi aldi yaptm dedi yapmamis megerse. Bu yaptiklsrini yanina birakmak istemiyoruz nolur bize bi yol gosterin .

 115. Merhaba, işverenim haksız yere maaşımdan kesinti yapmaya çalışıyor. maaşımı bankadan yatırıp elden geri getirmemi istiyor. bu durumla ilgili hakkımı nasıl savunabilirim ? tazminatımı alıp çıkış yapabilir miyim?

 116. Gunluk 11 saat calismaktayim.asgeri ücret ve elden 1000 lira fatk almaktayim.isimiz oldugunda veya iş e geldiğimizde saat basi 15 lira kesilmekte bu yasalmi.

  1. Erkan bey hangisini soruyorsunuz? Günlük 11 saat mi? Devamlı olmamak kaydıyla yasaldır. Elden ücret almak mı? Kesinlikle yasaktır. Ücret kesilmesi mi? Bazı hallerde mümkündür.

 117. Merhaba ben 3 yıldır bi fabrikada çalışmaktayım aylık ücretlerimiz asgari ücretten gösterip düşük prim yatırıyorlar bunu sikayet ettiğimde ismim gizli tutulurmu ve en önemlisi nereye sıkayet edicem bunu sormamdaki sebep daha önce şikayet edildi bu firma ama gelen memurlar çaylarını içip gittiler deyişen bişey olmadı işini hakkıyla yapan bi kurum yokmu bu ülkede

 118. Selamün Aleykum Cevdet bey eşim bir iş yerinde çalışıyor iki haftada bir gün hafta tatili kullanıyor Ben bundan rahatsız oldum Bu iş yerinde çalışanlar yıllardır böyle çalışıyormuş Özellikle bayanları ülkemizde çok çalıştırıp haklarını gasp ediyorlar Eşim şikayet edersem işimden olurum diye korkuyor Birde bu zamanda asgari ücret veren bir yer bulmuşum kaybedemem diyor Yani anlayacağınız millet insanları çıkarına göre çalıştırıyor Devletin öyle bir sistem kurup bunu çalışana ve çalıştırana etki etmeden kontrolünü sağlaması lazım
  İş bulmak zor tahsil diploma yoksa Bizim millete parayı ver köle gibi çalıştır işi kaybetme korkusuna sesi çıkmıyor bunun gibi yüzbinlerce kişi var
  Biz eşim işinden olmadan 6 gün çalış 1 gün dinlen olayını iş verene nasıl yaptırırız

  1. Aleyküm selam. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama ne yazık ki fiiliyatta bunun sağlanması çok zor. Hem cezalar yetersiz hem de teftişler etkin değil. Yine de Alo 170 aranarak şikayette bulunulabilir. Belki düzelme sağlanır.

 119. Meraba ben sibel ben 8 aydir agiz ve dis sagligi teknikleri olarak bi kurumda calisiyorum beni basta ise gece elemani olarak aldilar hamilelik izninde bi bayan vardi o gelince bwni gunduze gecireceklerini solediler sonra saatimi 12 8 yaptilar 3 ay ole calistim simdide tekrardan istemedigim halde beni geceye tekrar gecirmek istiyolar gecmesemde isten cikaricaklar bana seni basta gece elamani olarak aldik mecburmusum gibi zorluyolar gecmesemde cikarilicam yardimci olursaniz cok sevinirim ne yapmam gerekiyor

  1. Sibel hanım iş sözleşmesi imzaladınız mı? Bu sözleşmede göreviniz ne olarak geçiyordu?

 120. Merhaba:Benim. Yaşım 17 Sosyal
  MEDYA ÜZERİNDEN Tatil Köyünden İŞ buldum.Sigortasız çalışmaya Başladım İş ilânlarında yazanları yerine getirmediler 3 Hafta Çalışıp Haftalik Avansında Vermediler Telefonları Açmiyorlar parayida 1 ay Sonra Verecegiz Diyorlar Calistigima Dair video Fotograf. Var Ne Yapmalıyım

 121. Merhaba ben bişey sormak istiyorum sigortasız çalışan bir kız var yetim aylığı aldığından dolayı ssk istemediğine dair imzalı yazısı var ve ben bunu şikayet etmek istiyorum alo 170i ararsam denetmenler ne kadar sürede gider yakın zamanda işten çıkmayı düşünüyor çünkü bide o işyerinde çalışan başka ssksızlarda var işyeri bundan zarar görürmü yoksa sadece o kızmı görür

  1. Özlem hanım elbette işyeri de zarar görecektir. Hatta bu durumdan işçi bir zarar görmeyecektir, idari para cezası işverene uygulanır.

 122. Merhaba size bi soru sormak istiyorum ben 9 yıldır aynı isyerinde çalışıyorum 9 yıldır sabah 8 aksam 6 öyle yemegi saati yok cay saati yok öylen yemegi saati is sakin olunca yemegimizi yeyip tekrar isimize bakiyoruz is sıkı oldugu zamanlar aksama kadar durmadigimiz gunlerde oluyor is sakin oldugu zamanlarda istiratimizi ediyoruz simdi ben isten ayrilsam tazminatimi alabirmiyim

  1. Cevdet bey ara dinlenme sürelerinin eksik kullandırılması ya da hiç kullandırılmaması işçi açısından bir haklı fesih sebebidir. Burada sormanız gereken soru şudur: Olası bir dava aşamasında mola kullanamadığınızı ispat edebilir misiniz?

 123. Mrb 5 yıl bir tip merkezinde Hemsire olarak görev yaptim sonra orayı kapatıp farklı bir isimli farklı bir yerde hastane açtılar bize haklarimizla gecicegimizi soyleyip istifa imzalattilar buna mecbur tuttular 1 yıldan fazla oldu yeni hastaneye geceli ve alo 170 ten öğrendiğime gore oyuna getirmişler ve tazminat hakkımızı takmışlar sahitimde var sizce tazminatını alabilirmiyim

  1. Gamze hanım halen dava açabilirsiniz. Ama istifa etmediğinizi bir şekilde kanıtlamanız gerekir. Bu her zaman çok zor olmaz. Özellikle tıp merkezinde bir anda herkes işten ayrılmışsa, bu çok da normal görünmeyecektir. Mutlaka şansınızı denemelisiniz. Burada asıl sıkıntı davayı kazanmak değil, kazaırsanız karşı tarafın ortada bir mal varlığının olup olmayacağıdır.

 124. 28 nisan 2013 yılından beri bir sitede kapıcı olarak çalışmaktayım toplam 3 blok 120 dairelik kapici daireleri dahil vede 113 kisi ikamet etmektedir ben burada tek başıma çalışmaktayım normalde bir kapıcı kaç daireye bakmakla yükümlüdür teşekkürler

 125. Merhaba. Size bi sorum olacak. Yanitlarsaniz sevinirim.

  Ben yaklasik iki bucuk yil calistigim sirketten is sonu sebebiyle isten cikarildim. Is veren ile karsilikli olarak ihbarname imzaladik ve ihbar suresi sonuna kadar (42 gün) her iki tarafta yasal olarak uzerine duseni yapti. Ihbarnamenin orjinal bir nushasi da bende mevcut. Bu durumda ihbar tazminati alamayacagimi biliyorum. Ancak ihbar suresi dolmasina ve isten ayrilmama ragmen hala kidem tazminatimi odemediler. Ayrica calistigim son ayin maasini da odemediler. Bu durumda benim haklarim nelerdir. Yada ne yapmam gerekir.

 126. Merhaba kolay gelsin ben gıda sektöründe 3 yıldır çalışıyorum son iki yıldır hafta içi sabah 8 akşam 9.30 çıkış aksam 8.30 sabah 8 15gece 15 gunduz vardiyalı çalışıyorum hafta sonlarida çalışıyorum normalde cumartesi çıkış 12.30 pazar yayıldı ama pazarda cumartesi de çalışıyorum tazminatım i almak için ne yapmam gerek nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim

  1. Özkan bey bu çalışma sürelerini ve ödenmiyorsa fazla mesai ücretlerini gerekçe göstererek işten ayrılabilirsiniz. Ama ayrıntılı bir ihtarname hazırlamanızı ve bunu noter kanalıyla göndermenizi tavsiye ederim.

 127. Ben iskazasi geçirdim ve iyileşip ise gittiğimde bana baskı uygulayıp ağır işlere verdiler avukata danıştım ve ara bulucuya muracat eti notere ihtarname çekmedik is verende notere ihtarname çekip devamsızlık yaptığımı ssk ya bildirmiş ve bu şekild e tazminatımı ala bilirmiyim

  1. Merhaba. İşveren noterden fesih ihbarnamesini ne zaman çekmiş? Siz arabulucuya başvurmadan önce mi başvurduktan sonra mı?

 128. Selam kolay gelsin ben ďenizlide pamukkale belediyesi sağlık işleri müdürlüğünde ilâç lama ekibindeyim bizim calisma saatleri sabah 8.00 akşam 17.00 dir. Ama bizi cumartesi günleri tatil verilmiyor toplam çalışma saatleri 54 saatidir haftalık biz bunu itiraz etme hakkımız bulunamamaktadır. Itiraz ettiğimiz an işimizi son verilme korkusu olduğu içindir. Bizim günlük çalışma saatlerimiz hakedisler üzerinde sabah 9.00 ve akşam 16.00 gosterilmekdetir. Biz bunu için ne yapabiliriz

  1. Merhaba. Yapabileceğiniz en önemli şey Alo 170 i aramak olabilir. Burada da isminizin gizli kalmasını talep edebilirsiniz. Yine de gizli kalacağını kesinlikle söylemek mümkün olmaz.

 129. 2001 yılının 6 ayından beri faliyet gösterdiğim özel sektör de patron sıgotamı düzenli yatırmadı yıl 2018 mayıs ayına kadar sıgorta pirimleri kesintili ve ben bu 17 yıllık hakkımı nasıl alabilirim şimdi işyerinden çıktım 2 aydır bana nasıl yardımcı olabılırsınız ne yapmam gerekiyor hakkımı nasıl alabilirim

  1. Davut bey işten hangi gerekçeyle ayrılmıştınız ve noter kanalıyla fesih yaptınız mı?

 130. Merhaba Mustafa bey sorum olacak acil yardımcı olmanızı rica ederim.5 senedir ozel sirkette mağaza müdürü olarak görev yapmaktayım fakat e-devlet sigorta kontrolü sağladım da satış danışmanı olarak gözükmektedir.Isten ayrılmayı düşünüyorum tazminat vermeden göndermek istiyorlar fakat bunu nasıl şikayet edebilir ve hak temin edebilirim.Tesekkurler

  1. Merhaba. Okan bey, bu durum tek başına bir haklı fesih gerekçesi olmaz. Daha somut ve elle tutulur bir gerekçe bulmanız gerekir.

 131. Merhaba gıda sektöründe tam 9 aydır kasa sorumlusu olarak çalışıyorum.Alkollü ve canlı müzik yapan bir cafe restaurantız üstelik Avm’de.Barımızda çalışan 40 küsur yaşlarında evli bir abimiz uyuşturucu kullanıyor ve bunu sabahları molalarına çıkıpta yapıyor.Hal ve hareketlerinden son derece rahatsızım fakat bimer,cimer yada çalışma bakanlığına şikayet ettiğimde şikayet edenin ben olduğuma ulaşmalarından çekiniyorum.Ne yapmalıyım sizce ?

  1. Neşe hanım sizi anlasam da bu durumda şikayette bile bulunsanız yapılabilecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yapmanız gereken ya işten ayrılmak ya da işverenle görüşmek olmalıdır.

 132. Hiç kimsenin sonuç alamadığı şikayet birimleri…şikayet ettiğiniz kişiye adınızı veriyorlar sonuç alamadığınız gibi daha huzursuz bir iş ortamı kalıyorr geriye

 133. 2 yıldır bir fabrikada calisyorm ve 1 yıldır da kaçak olarak iraklilari çalıştırmaya başladılar maaşları elden zarfla veriyorlar onlara 1000 TL gibi bir rakama çalışıyorlar ve bu durumda amirler ve müdürler kendi kadrolu çalışan işçilerine baskı yapıyor bin TL’ye adam bulusyoz 2 kat çalışmalısın yoksa bırak git kendin çık vs.. sürekli sorun çıkarıyorlar. Bu durum ile ilgili 170 şikayet ettik fakat bütün mültecileri gece ve ara vardiyasina aldılar hala aynı sorun devam etmekte bizde bi dilekçe hazırlayıp işkur. Ve ssk ya vermek istiyoruz 10-15 kişi olarak örnek bı dilekçe veya başka bir yol onerirmsimisnz saygılarımla şimdiden teşekkürler

  1. Kenan bey dilekçeyi toplu da verseniz, tek tek de verseniz sonuç değişmez. Dilekçede, özellikle denetmenlerin hangi saatte gelmesini istediğinizi belirtin. Böylece belki tespit yapılabilir.

 134. Sayın hocam özel güvenlik görevlisi olarak bi firmada çalışıyordum.Bagli bulunduğum özel güvenlik şirketi görev yaptığım fabrika da projesini sonlandırdı.Ben ve arkadaşlarıma sizi farklı bı yerde tekrar işe baslaticaklarini ama projenin onaylanmasını beklediklerini bu arada boş olduğunuz süre içerisinde ofis elemanı olarak devam edeceğimizi maaş ve sigortanizin devam edeceğini söylediler.Ama daha sonra bize ücret vermiyceklerini sadece sigortanizin devam ettiğini söylediler.Ucretsiz izne ayırmışlar.Bu durumda ne yapmalıyım .Şimdiden teşekkür ederim vereceğiniz cevap için

 135. Hocam merhabalar ben 2 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum ama iş yerim beni tazminatsız çıkarmaya çalışıyor abuk subuk tutanaklar tutuyor işe ilk basladigim yıllarda haftalık izinim olmadan haftanın 7 günü çalışıyordum bilgisayarda çalıştığım günlere ait kayıtları video yardımıyla çeksem acaba hem haftalık ücretimi hemde tazminatımı alıp işten ayrılabilirmişim ?

  1. Tugay bey, videolar için bir şey diyemem. İzinsiz yapılan çekimler sizi zor duruma da sokabilir.

 136. Mrb özel bir market sektöründe engelli
  Olarak çalışıyorum iş yerim uzak çift vasıta gidip çift vasıta geliyorum iki saatim yolda geçiyor bununla ilgilidi iki kez dilekçe verdim dilekcemi almadılar çeşitli bahaneler sundular
  İş yerimi nasıl şikayet edebilirim

  1. Mehmet bey, bu konuda şikayette bulunsanız bile sonuç almanız çok zordur. Yine de Alo 170’i arayabilirsiniz.

 137. Bizlerde tekstilde çalışıyoruz ben ramazandan önce işten ayrıldım benden sonrada 5 kişi daha ayrıldı patron birebir maaş konuşması yaptı ve konuşmalarında herkesi sigorta yapmayacağını ve asgari ücret altında çalıştıracağını söyledi belirli kişiler asgari ücret alacak dedi bizler işten ayrıldıktan sonra 170 hattına şikayet bildirdik açık adres patronun numarasını ve birkaç sigortasız çalışan eleman ismini verdik bizden bu kişilerin tc numaralarını istediler biz bu kişilerin tc nosunu bilmemiz imkansız verdiğimiz bilgiler bizce oranın denetlenmesi için yeterli değilmi lütfen artık gerçekten adalet istiyoruz artık harekete geçilsin ne olur çok rica ediyorumm

 138. Kamuda işçiyim.Toplu şikayet dilekçesi vermemiz suçmudur.halen çalışıyoruz.toplu dilekçede sayı önemlimidir.iyi çalışmalar

 139. Iyi gunler 5 yildir çalıştığım kurum son 1 yıldır maaslari ayni ay icersinde 2 esit parcaya bolerek tarafimiza odeme yapmaktaydi. Fakat son 3 aydir nisan maasimi maas takvimim her ayin 15 olmasina ragmet ucret tutarimin yarisini 20 nisanda vermis olup kalan tutari haziran ayi olmasina ragmen hala vermedi icerde nisan yarim maas ve mayis maasim beklemede ve hicbir aciklama yapilmamakta. Bu kinu hakkinda ne yapmam gerekir konu hk yardimlarinizi rica ederim

 140. merhaba
  … tekstil de calisiyorum beyaz yaka olarak. hafta ici 8/6 hafta sonu8/2 seklinde calisiyoruz .ancak cumartesi gunleri sozlesme disi olarak sorunu calistiriliyoruz.mesai olmadan. ayrica butun resmi tatillerde de ayni sekilde.mesaisiz tam gun calistiriliyoruz. primlerimizi zamaninda ve tam vermiyorlar.artik biktik. denetimi istiyoruz.isim paylasmis istemedigim icin insan kaynaklarinin ismini ve mailini verecegim.

 141. merhaba 21 gün sigortasız çalıştım bunu öğrendiğimde şirketten ayrıldım ve içerde kalan 500 tl param var işveren bunu vermemekte ısrar ediyo ne yapmam gerekli saygılarımla

 142. Bodrum gumbet de bulunan … hotelde gurbet çi olarak1 aydir çalışıyorum haftalik çalişma saatimi hesap kadim gunluk 10 saatten haftalik 70 saat ve bugün suçsuz yere işten cikarildim cikisimi almami istediler ve reddettim sikayette bulunacagimi soyledim lojmandan da cikisimi vermisler sokakta kalma durumum var ne yapmaliyim acil yardimci olun lutfen…

  1. Faik bey, yapabileceğiniz tek şey arabulucuya başvurarak yasal süreci başlatmaktır. Bunun dışında ne yazık ki, yapılabilecek başka bir şey yok.

 143. tekirdağda … tekstil de çalışmaktayız beyaz yaka olarak. hafta içi 8-6 cumartesileri 8-2 olarak çalışıyoruz zorunlu. ancak fazla çalışmamıza rağmen bize bir mesai ücreti verilmiyor. biz mesai de istemiyoruz. biz cumartesileri gelmek istemiyoruz. ve bununla da kalmayıp bizi resmi tatillerde de buraya getiriyorlar. yine mesai yok. çalışma saatlerinde bu şekilde anlaşmamıza rağmen zorunlu çalıştırılıyoruz. sizlerden acil yardım ve destek bekliyoruz

  1. Bu durumda önünüze iki seçenek vardır. Ya haklı fesih yaparak iş akdinizi sona erdirebilirsiniz ya da bu durumu Alo 170’i arayarak şikayette bulunabilirsiniz.

 144. 9 aydir temizlik sirketinde vardiya amiri olarak calismaktayim.temizlik muduru sebebsiz bahaneler yuzunden is akdime son vermek istedi
  istifami yazmami doyledi bende istifami yazmam dedim .muhasebeyi arayip ihbar sureni baslatcagim senin dedi vede butun yetkilerimi elimden aldi.suan normal personel olarak is yerinde serseri gibi geziyorum ne yapacagimi bilmiyorum bana yardimci olursamiz sevinirim

  1. Merhaba. Bence çıkarılmayı bekleyin, bırakın işveren düşünsün. Çıkarılırsanız da hakkınızı ararsınız.

 145. Selamın aleykum 01 07 2017 tarihinde bir inşaat şantiye sinde çalıştım 29 08 2017 ayrıldım kalan asgari ve elden param 2 ay sonra adıma ptt yatırıldı yurtdışında çalıştığım için de 2 ay sonra para otomatik olarak geri iade edilmiş iş yerine ve daha sonra da ulaşamadım iş yerine açmadılar telefonu mu adresleri de değişmiş benim ne yapmam gerekiyor 170 i aradım sonuç alamadım bi türlü

 146. Çalıştığım işyerinde yatmayan sigortalarım var 2011 senesinden şu an itibariyle işten ayrıldım

  1. Hakan bey, bu durumda hizmet tespit davası açarak bunların prim olarak sayılmasını sağlamanız mümkündür.

 147. Gunde 9saat çalışıyorum hafta sonları 14 saat çalışıyorum cumartesi saat çalıştığım zaman pazar tatil yapıyorum pazar 14 saat çalıştığım zaman cumartesi tatil yapıyorum herhangi msi ücreti vermiyorlar ihtiyacım olduğu için çalışıyorum sesimi çıkartamiyorum gunde 9 saat hafta sonu 14 saat çalışmak kanuna uygunmu ne yapmamız gerekiyor yardimci olurmusunuz

  1. Özcan bey, bir haftalık hesap yapmanız gerekir. 7 gün sonunda toplam çalışma süreniz 45 saat aşıyorsa, elbette üstünün fazla mesai olarak ödenmesi gerekir. Ara dinlenmelerini, bu çalışma süresi hesabından çıkarmayı unutmayın.

 148. Merhabalar ben 12 senedaen beri aynı fabrikada çalışıyorum sabah sekiz buçuk akşam altı buçuk cumartesi gunleride sabah sekiz buçuk öğlen 12 de paydos yani 53.buçuk saat çalışma yapiyo haftalık bu normal mi dır nasıl bir yol izlemem gerekir teşekkürler

 149. Ankara , Sincan da ….P Özel Güvenlik Şirketi sigortalı olarak ise aldığı Özel Güvenlik Görevli lerini bir kaç ay çalıştırıp maaşlarını ödemiyor.
  Ben de 07.04.2018 den 11.05.2018 tarihleri arasında hergün 14 saat çalıştırıp izin ve istirahat vermeden calistirmistir. Daha fazla çalışma saatine dayanamadigimdan ve ay dolmasına ragmen maaşımı bu gün 18.05.2018 olmasına rağmen ödeme yapmayıp telefon ve iş yerine kabul etmiyip maaşımı ödemiyor.
  İş yaptığım … Otomotiv Şirket de güvenliğini yaptığım yerin üretimi 04.05.2018 de ödedikleri ni bildiriyor. Ancak iş yerinde çalışan güvenlik görevlisinin maaşlarının ödenmediği ve her ay görevlinin değiştiğini bildiği halde uzerlwrine sorumluluk almıyor.

  1. Hasan bey bu durumda, arabulucuya başvurarak hakkınızı arayın. Herkes hakkını ararsa, işveren de kendine çeki düzen vermek zorunda kalacaktır.

 150. Merhaba.
  Bir holdingte çalışıyorum özel sektör olarak.
  İşyerim maaş bodrosu vermiyor ve her seferinde farklı bahaneler üretim bizi başlarından salıyorlar.
  Bu durumda ne yapmam lazim nasil bir yaptırım yapabilirim.
  Birde işyerim resmi tatilde çalışma yaptırıyor ve mesaileri normal mesai olarak yatırıyor.
  Nereye başvuru yapmamız lazim iş hakkımı feshetmem icin geçerli bir sebep midir.teşekkürler.

 151. Merhaba.
  Bir holdingte çalışıyorum özel sektör olarak.
  İşyerim maaş bodrosu vermiyor ve her seferinde farklı bahaneler üretim bizi başlarından salıyorlar.
  Bu durumda ne yapmam lazim nasil bir yaptırım yapabilirim.
  Birde işyerim resmi tatilde çalışma yaptırıyor ve mesaileri normal mesai olarak yatırıyor.
  Nereye başvuru yapmamız lazim iş hakkımı feshetmem icin geçerli bir sebep midir.teşekkürler.

  1. Mert bey, resmi tatildeki normal mesai ücretinden kastınız nedir? Örneğin 1 mayısta çalıştığınızda, size 1 yevmiye fazladan ödeniyorsa sorun yok demektir.

 152. Ben 11 ay boyunca bir fabrikada çalıştım hemen hemen her ay maaşlar asgari ücret olsa dahi yarım yarım yattı misal ayın 25 ile 31 arası yatması gerekirken bu süre zarfında 1000 tl ve bir sonraki ayın ilk haftası da geri kalam kısım yattı simdi bu düzensizlikten dolayi işten ayrıldım fakat ayın son haftası 600 ve bir sonraki ayın ilk haftası da 300 yattı geri kalan para halen yatmadı iş yerinden arkadaşları aradım onların parası tam yatmış ben nereye neye hitaben sikayetci olup dava açabilirim bilgi verirseniz mutlu olurum teşekkürler

  1. Murat bey, arabulucuya başvurmanız gerekir. Burada sonuç alamazsanız, o zaman iş mahkemesine giderek hakkınızı arayabilirsiniz.

 153. Biz mamak belediyesinde çalışmaktayız her belediyede ve kamu kurum ve kuruluşlarında 55 günlük ikramiye ve belirli düzeyde zam yapıldı peki mamak belediyesine neden hiç birşey yapılmıyor halen 4 ayın masını bile vermediler sigorta yatmadı şirketler hesapliyorda belediye çalışan muhasebeciler neden hesapliyamiyor.insanlari daha ne kadar oyalayacaklar kimse belediyedeki işçilerin haksızlığa uğradığını gormeyecekmi.hic bir üst düzey yönetici hem altındaki insanların sorunlarını dinlemeyecek mi

 154. Merhaba iyi gunler beyefendi ben bir şirkette 7 yıl çalıştım güvenlik şirketi üstüne bir çalışanı yolladılar mobbing vs iş kanunu 25/2 maddesine göre beni işten çıkardılar kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alamadım avukata gittim bana ikitane şahit bul dedi korkudan kimse şahit olmak istemedi hayatım mahvoldu ne yapmam gerek Kasım 2017 de cikarttilar

  1. Metin bey, sizi anlasam da yapabileceğiniz tek şey yine de dava açmaktır ve evet, tanık dinletebilmeniz dava aşamasında çok önemlidir.

 155. Toplam 37 gün bir inşaat ta calıştım ama 2 aydır maaşımı alamıyorum ve patron vermemekte israrcı hakkımı alabilmek icin ne yapmalıyım

 156. Merhaba 1 senedir çalıştığım işyerinden bugün kendi isteyimle ayrıldım ancak ortada bi haksızlık söz konusuydu iş yerinde herkese zam yapılmış ancak bana yapılmamıştır bende bunu öğrenince işyerinden çıkıp eve geldim ancak iş sözleşmem yok avm de çalışmaktayım karakol kaydım yok 5 ay kadar diğer şubelere gittim geldim ve en önemlisi elden para alıyorum bu nedenle sigortam asgari ücretten yatıyor dava açsam tazminatımı alabilirmiyim ?

  1. Emine hanım, bunu bilmemiz mümkün olmaz. Ama bir an önce arabulucuya başvurarak hakkınızı aramanızı öneririm.

 157. Merhaba zeynel bey.5 yildir calistigim fabrikada bana mobbing uygulaniyor 2 tane tutanagim var yanlis parca degisimi ve makinenin uzun sure durus yapmasindan dolayi ilk amirime haber verilmemis diye ama halbuki ilk amirim fabrikadaydi ve onun yazili haberlsme foyu ile arizaya mudahale ettim diye savunmami yazdim bunlar mobbing olarak gecermi ayrica ayni arkadaslarmla aramda 200 tl fark var ayrica hem kazanci hemde bakimci olarak calistiriyorlar ve hatta hatta yillik izne cikarmayip bordroda izne cikti gosteryolar imzayida kendileri atmis cikti diye yani bnm imzam yok puantajlar dahil.hatta izne ckti die gosterdkleri tarihlerde guya bana egitim vermisler diye elimde belge var imzali olarak.simdi bunlar beni bu sene yine izne cikartmayip izne cikti gosterecekler ben napayim imzalamadan alayimmi bordroyu bu hakli fesih icin gecerli bir sebep olurmu? Tazminatimi alip bu durumda nasil cikarim cnku 2 sene beni izne cikartmadilar ama izne ckti gosterip normal 1 ayin tam odemesini yaptilar bana yol gosterin lutfen

 158. Biz belediye bitlere geçtik halk banktan vakıfbank a geçtik 620 lira promosyon verecekler miş 3 yıl belediyede 1200 tl üstümüzden istemişler belediyeye yatacakmış biz bu haklarımızı nsl kurtarırız saygılar.

 159. Merhaba 2 yıldır sigortalı olarak bir çağrı merkezinde çalışıyorum farklı bir yere borcum olduğu için maaş haczi uygulandı fakat çalıştığım şirketin muhasebe bölümü uygulanan maaş haczini yanlış bir hesaba ödeme yaptıkları için 890 tl tutarında fazladan kesinti yapıldı bunun geri ödemesi için sürekli bana icra müdürlüğüne gitmen gerekiyor diyorlar gittiğimde ise icra müdürlüğü bizim yapacagimiz birşey yok deniliyor bu durumda yasal haklarim nedir nasıl kullanabilirim desteğinizi rica ediyorum birde 02.05.2018 tarihinde yıllık iznim başladı fakat yıllık izin param yatirilmadi ne yapabilirim desteğinizi rica ederim

  1. Merhaba. Dosya içeriğini bilmeden yorum yaparsam, sizi yanıltmış olurum. Yıllık izne mi ayrıldınız?

 160. Ağır sanayi olarak çaliştiğim iş yerinde 12 yıldır çalişiyorum 8 yıldır asgeri ücret üzerinden prim yatırılmış ben bunu nasıl şikayet edip tazminat alıp işten çıkarım

  1. Fatma hanım, haklı fesih yaparak işten ayrılmanız ve sonrasında arabulucuya başvurarak hakkınızı aramanız gerekir.

 161. Merhaba ben özel bir inşaat firmasında 11 aydır calisiyorum. İse başladığımizdan bu güne kadar 4 pazar iznimiz var ve 2 pazar iznimizi firma vermiyor ve resmi tatil günlerini de calisiyoruz ve resmi tatilerin ücretini ödeniyor ve hergun 1 saat fazla c alistiriyor 8 den 6 ya kadar ve günlük 1saat fazla çalışmamızın ücreti odenmiyor. Şikayetci olmamızın sonucunda iş müfettişleri geldi.nisan 26 Nisan’da hesabimiza yarışı yatti. Para yaptıktan sonra tekrar iş müfettişleri geldi ve müfettislere alacagimizin tamamının yatmadigini belirttik bu yatan paranın pazar günü ve resmi tatilleremi istinaden yati? Fazladan çalıştığımız 1 saat e mi yattı? Ve benzeri sorulara aldığımız cevap sen karıştırma orasını oldu. Ve iş müfettişleri 20 gün sonra yine gelecekmisler Ve anladım kadarıyla işveren ile ortak hareket ediyorlar müfettisler. Bizim amacımız halimiz olanı almak fazlasını istemiyoruz. Bu durumda nasıl bir yola başvurmanız gerekiyor? Yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

  1. Ercan bey, iş müfettişlerinin işverenle birlikte hareket ettiği düşüncenize katılmam mümkün değil. Hatta bunun önyargılı bir düşünce olduğuna inanıyorum. Yine de hakkınızı tam olarak alamadığını düşünüyorsanız, yine Bimer’e başvurabilir ve ikinci bir teftiş daha talep edebilirsiniz.

 162. Merhaba 33 yaşında iki çocuk annesi ve eşinden ayrı yaşayan bir kadınım. 11 aydır bir inşaat mekanik firmasında sekreter olarak çalışıyorum.maaşım sigortam zamanında yatıyor lakin ben işe girdiğimde asgari ücret 1400 tldi iş görüşmesinde yol parası (150) tl talebim oldu ve kabul edildi yeni yılda (2018) asgari ücret 1600 tl olunca hiç bir şekilde bana bilgi verilmeden yol parasını kestiler sorduğumdada şirketin geçen yıl zarar ettiğini bahane gösterdiler üstelik biz maaşını tam yatırıyoruz dediler. Çalışmak zorunda olduğum için ses etmedim lakin bunun üzerine patronumdan biri 14.02.2018 günü ofiste yalnız kaldığımızda bana tacizde bulundu. Kendimi savundum bi şekilde kurtuldum elinden üzerine aynı gün bana çekmiş olduğu mesajlar var. Yine çalışmak zorunda olduğum için kimselere bişe diyemedim ama o günden snrda ne rahatım kaldı ne huzurum. İzin istediğimde eskiden daha esnek olan şimdi sürekli beni yıldırmak için elinden geleni ardına koymuyor. Bir anne olarak çocuklarımın bayramlarında yanında olabilmek için güç bela tartışarak izin aldım. Bugün 1 mayıs işçi bayramı günler öncesinden bugün tatil olacağımızı söylediği halde 30.04.2018 tarihi iş çıkış saatine yakın bi saatte bugünde çalışacağımızı söyledi. Lütfen haklarımın ne olduğu konusunda bilgilendirme yaparsanız sevinirim. İşten çıkma konusunda bu şartlar altında neler yapabilirim?

  1. Nurcan hanım, işyerinde daha fazla çalışmak istemiyorsanız, sitemizde de örneği bulunan bir haklı fesih ihtarnamesi hazırlayın ve işveren göndererek işten ayrılın. Ardından haklarınızı yasal olarak ararsınız. Yine de tavsiyem, imkanınız varsa bir avukatla mutlaka görüşmeniz yönündedir.

 163. Ben gece sorumlusu olarak çalışan bir bayanım.akşam 5 sabah 8 olarak 15 saat çalışıyorum.çıktığım günün akşamı diğer bayan arkadaş çalışıyor.5 yıldır bu sistemle çalışıyoruz ve fazla mesaimiz aylık 25 saat olarak bodroda gösteriliyor ve mecburen imzalıyoruz,işsiz kalma korkusu…bodroda çalışma saatlerimiz gösterimiyo ve puantaj tutulmuyor.bimere arkadaşım ihbarda bulundu,kimliğim açığa çıkmasın diye iş teftiş kuruna gitmiş ihbar.İş müfettişleri gece gelip bu durumu tesbit ederlermi?bunu delil göstererek gece çalışmasının 7,5 saatten fazla aşan kısmını mahkeme kanalıyla alabilirmiyim?

  1. Sevda hanım, iş müfettişi raporu önemli bir delil olur. Ama açıkçası, tecrübelerime dayanarak söylüyorum, müfettişler büyük ihtimalle gündüz gelecek ve işçi ifadesi alarak sonuç almaya çalışacaktır.

 164. Merhaba ben … calisiyorum ve sozlesmeli personelim ve sendikaya bağlı olarak çalışıyorum ama haklarimi alamıyorum hak dedigimde mola saatleri mi alamıyorum ve bu konu yuzunden tartistigimda da kimse yapmıyor sen neden yapasin diye cevallar alıyorum hakkimi aramak istedikce hakkimi bana vermiyolar normalde mola hakkkim var bir saat ve sabahci oldgum zaman bir saat hakkimi kullanmadan erken cikis yapmak icin çıkıyorum fakat mola yaomak zorundasin diyip hem mola yapinca tam yaotirmiyolar hemde mola yapmak istemeyincede yasak oldgunu erken cikmanin diye soluyorlar herkez kafasina gire erken çıkıyor gec geliyor acilmasi gereken saatte magaza acilmiyor bana yardimci olabilirseniz sevinirim ne yapmam gerekiyor ustune bana tehtit yardiriyor sozlesmeli personelim diye yok cikisini veririm ben yineticiyim cik git magazadan gibi tehtitler

 165. Merhaba 02.12.2016 tarihinde bir osgb de büro elemanı olarak işe başladım. Elimde sözleşmem mevcut. İşverenım bugun yarın dıyerek sgk girişimi yapmadı. Haziran ayında işkurun işbaşı eğitim programından faydalanmam için baskı yaptılar. 3 aylık süre boyunca işkurdan maaş aldım. Süre bittiğinde işverenim 15.09.2017 de sigorta girişimi yaptı. Ancak o tarihten itibaren maaş alamadım. 26.01.2018de işten ayrıldım ancak işveren çıkışımı hala vermemiş. Şimdi sorularım sunlar maaşımı alma sansım var mıdır bır de nasıl ispat etmelıyız hesabıma para yatırılmamıa olması yeterlı mıdır bir de sigortasız calıstıgım onceki dönem için sıkayette bulunabılır miyim. Tesekkur ederım.

  1. Merhaba. Elbette sigortasız çalıştırıldığınız dönem için dava açabilirsiniz. Ödenmeyen maaşlarınızı da talep edebilirsiniz. Banka hesabınıza para yatmadıysa ve elden de alıp imza atmadıysanız, bunun ispatı sizin açınızdan kolay olacaktır.

 166. bir İtalyan fabrikasında işe başladım bir yılın dolmasına bir hafta kalmıştı seni isden çıkarıyoruz dediler sebeb sordum sebebi yok dediler zaten seni isden çıkarmak için bir sebep bahane bulamıyorum dedi muhasebeci ozaman neden çıkarıyorsunuz diye sordum hep aynı cevabı aldım 15gun süre verdiler ama süreçte hep tehdit altında çalıştım eşimden ayrı ve üç çocuk bakıyorum durumumu biliyorlardı yalvardım ama nafile beni Zoraki bir şekilde ve tehditle bana kağıtları imzalattılar ve bir işçi tarafından da cinsel tacizine ugadim bunu bildirmeme rağmen ilgilenmediler.iki kişi kavga etti kavga eden kişi benim bu kavgayı gormedigimi ve kavga olmadi diye yalan söylememi istedi .bende müdür bana gelir bişey sorarsa doğruyu söylerim dedim.ve beni kişi isden çıkardılar ben ve üç çocuk gum çok perişan olduk kıdem tazminatı vericez deyip kandirildim ama vermediler iki sene oldu mahkemeye basvursam alabirmiyim ben şua çok zor durumdayım nasıl bir yol izlemem gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim.

 167. kusura bakmayın ama eşşekgibi çalış maaş alcam die maaşı vermesinler sigorta yatırmasınlar oh ne güzel gidip dövsen suçlu yine sensin böyle adalet olmaz iş veren ailesiyle gezsin tozsun işçinin parasını vermesin bizim çocumuz yok evkiramız yok ihtiyaclarımız yok yokluktan kıredi cek maaş alama haczlik ol ve iş veren desinki benmi dedim kiredi cek die adalet karşısına cıksa işveren haklı olur …. ve soruyorum sizlere BEN ŞİMDİ NE YAPMALIYIM SİZCE…..

 168. bir insaat sirketinde calisiyorum istanbul gunesli de buyuk sirket maaslar ayin 20sinden once yatmiyor sigorta girdi cikti yapiyor her ay arti maaslarimizi 1180 olarak yatiriyor arti agi 135 tl olarak biz simdi sikayet etsek bizi sirket isten atacak boyle kanun olmaz boyle adaletsizlik olmaz yaziklar olsun bu islere goz yuman yetkililere kira gunu gecti ev sahibi evdwn cikaracak bizi dusunun devlet adalet nerde hani devlet

 169. Sayın çalışma Bakanım tek derdim iş ama ak partide tanıdığım olmadığı için işe giremiyorum.Ben sizin kadar şanslı değilim arayabileceğim iş anca temizlik üzerine olabilir çünkü okutulmadım ve 40 yaşındayım kızlarımı okutabilmek içinde çalışmak zorundayım hastane gibi 8 ,5 çalışabilecek iş istiyorum

 170. Sn Yetkililer 7 senedir büyükşehir bünyesinde olan BUSMEK’te şoför olarak çalışıyorum.
  Bizim birim hariç tüm personel kadroya geçerken, bizler Üvey evlat gibi hiç ciddiye alınmıyoruz.
  Taşerona devam deniliyor. bizim LAPİS denen taşeron firmaya ait İstanbuldaki İsmek ve İnegöldeki İNESMEK Personelleri kadroya geçerken, BUSMEK elemanları niye kadroya alınmıyor?
  Büyükşehirde Siyasi Dolaplar Dönüyor ama, Lütfen sizler büyüğümüz olarak bir el atsanız sevinirim.

  Bizlerde herkes gibi Yeni yıla YENİ umutlarla girmek istiyoruz….

  Bursa Büyükşehir BUSMEK Personeli (Şoför)
  Teşekkür ederim.

 171. tazminatımı maşımı alamıyorum şsden çıkarıldım diyorum iş mahkemesine git diyor alo 170 ne işe yarıyor ozman ben bilmiyormuyum mahkemeye gitmeyi mahkeler 3yıl 5 yıl sürüyor olan işçiye oluyor kadeşim kapatın alo 170 şi ozman

 172. bu ülkenin ekmegini yiyen firmalara iş veriyosunuz mesela sakarya elektirik bu firma elemenlerını işten çıkarıyorlar çalışma bakanlığı böyle firmalara iş vermesin vede müdahale etmesini bekliyoruz bu ne ya

 173. Merhaba ben özel bir şirkette 4 yıldan fazla çalışmaktayım ve şefim tarafından adam ayirma sezdim ve yaşadım .yani bir hafta önce izin istedim ve vermedi gerekçe olarak işé müdürden laf isıtiyorum kızıyor gibi bahaneler gösterdi ve bu hafta vardiya karşılığım olduğu arkadaşa izin veriyor . Yani şef istediğine izin veriyor istemedigine vermiyor buda beni haksızlığa uğradığımi düşünüyorum ve gururum kırildigı için daha çalışmak istemiyorum bu konuyla ilgili ne yapabilirim

 174. Slm ankara 112 de 5 yildir calisiyordum sirketin 112 le olan sozlesmesi bitti tazminatimizi verdi cikardi isveren ama 112 birimi tekrar bi ihale yapti 1 ay sonra ayni sirket aldi ihaleyi sizi geri alacaz dedi ama ilsaglik yani 112 busefer lise diplomasi istedi bizden onceden artaokul diplomasiyla calistik 5 sene ama simdiki ihale saetnamesi boyle diye biz ise giremedik vede devlet simdi kadro veroyo yeni ise girenlere bizimyerimize biz ortada kaldik neyapmamiz lagzim

 175. Merhaba havalimanı calışamları taseron yasasından faydalanıyormu bizim cekdiğimiz cile umarım son bulur cevabınız bekliyorum tesekur ettim şimdiden

 176. 2.5 ay özel güvenlik şirketinde çalıştım silahlı kimliğim var ama beni ön büro elemanı olarak göstemişler ve 1.5 aylık alacağım var ve proe iptal oldu oyalayıp duruyorlar ist,fa et dediler etmedim paramı almadan istifa etiyeceğimi söyledim ne yapmalıyım

  1. Resul bey, işten ayrılsanız da ayrılmasanız da ücretinizin ödenmesi gerekir. Aynı şekilde, ödenmezse, arabulucuya başvurabilir ya da dava açabilirsiniz.

 177. İyi günler benim bı mazuratım var ben yaklaşık 10 senedir bi sitede çalışmaktayım bu sitede benim sigortam yaramadığı için davalık oldu yani avukata verdim dava bitti nedeni sigortam yattı ama şimdi bundan ötürü bana baskı uyguluyor örneğin beş yaşındaki oğlum u başkan dövdü ben piskolejik soru yaşıyorum doktora gidiyom ve bundan eski yönetici küfürler ediyor beni sabah akşam evimi gözetliyolar daha sayamadığım çok sebep var bundan önceki yönetimlerden senelik izin haftalık izin bayram izini almadım kısacası ben buradan tazminatım mı alıp ayrıla bilir miyim

  1. Merhaba. Bahsettiklerinize göre bu mümkün; ama somut ve ispat edilebilir bir gerekçe bulmanızda fayda var.

 178. Mrhb ben çalışmakta olduğolduğum bi marketten ailevi sebeplerden ötürü ayrılmak zorunda kaldım ancak 39 günlük bi alacağım kaldı vermiyorlar ne yapmalıyım ssk i aradım ama arabulucu tavsiye etti haricinde ne yapabilirim

  1. Merhaba. Tavsiye uymalı ve arabulucuya başvurmalısınız. Diğer türlü, beklemekten başka bir şey elinizden gelmeyecektir.

 179. Merhaba sikorda müdürlugunden tazminatını 3600 günle alabilir yazısı degilde eşit davranma ma yazısı alsam işsizlik maaşı alabilirmiyim çünkü eşit davranmıyorlar 12 saat üzerinden çalıştırıyor beni işveren ayrıca meslek kodum la alakalı olmayan bölümde calışıyorum vereceginiz bilgiler icin cok tşk ederim

  1. Hasan bey, SGK’dan böyle bir yazı alınamaz. Bunun için haklı fesih yapmanız ve dava açmanız gerekir.

 180. Merhaba mustafa bey
  Ben 12 senedir özel bir şirkette calışmaktayım ve hala calışıyorum günde 12 saat üzerinden yani sabah 08 aksam 20.00 cıkışım sadece carşabba günleri izinliyim fazla mesailerim de ödenmedi bunca yıl iştende ayrılmak istiyorum ne yapmam lazım çalışırken şikayette bulunsam fazla mesailerimi alabilirmiyim tşk

 181. Merhaba. Ben kurumal bir markette kasiyer olarak çalısıyorum 3 aydır tüm personellerin maaşından şirketin borcu var ödemesi var denerek kesintiler yapılıyor . Güya yardım adı altında verilen ödeneklerden kesiliyormuş maasımız ama bu ay aldıgım maaşta bariz bir şekilde belli oluyor ki bayramda çalıstigım tam gün ve yarım gün mesaimi yatırmamıslar daha dogrusu kendi maaşıma ek 32 tl mesai adı altında para yatırmıslar . Ben şikayetçi olmayı tabikide istiyorum ama başımada bela almak istemiyorum . Her personelden kesilen bir hak var ve bordur istenildigindede verilmiyor acaba devletin iş veren kurumu incelemesi ve ceza alması mümkün mü çünkü kesintiler haksız yere yapılıyor bile isteye hakkımıza giriyorlar.

  1. Leyla hanım, sizi anlasam da, şikayet olmadıktan sonra işyerinin incelenmesi çok zor. Şu yazıdan şikayetle ilgili bilgi alabilirsiniz.

 182. 2010 mart ayindan itibaren özel bir şirkette çalişiyorum şirket müsterilerine yaptigimiz senetleri bizim maasimizdan kesiyor yöneticilerden baski ve asaglama sözler sarf ediyorlar ve pazar günleri nöbet tutturuyorlar isten ayrilmak istedim tazminat vermeyiz diyorlar kendim çikarsam tazminat alirmiyim veya ne yapmam gerekiyor

  1. Sinan bey, bunun için haklı fesih yapmanız gerekir. Ancak buradan yorum yoluyla ayrıntılı bilgi vermem çok zor. İşyerinde, İş Kanununa aykırı uygulamalar bulmalı ve bunu gerekçe göstererek işten ayrılmalısınız.

 183. Ben bundan 6 yıl önce iş kazası geçirdim sigortam yoktu işyeri özelde ameliyatimi yaptırdı platin takıldı 1.5 sene sonunda ayağa kalktım ve sigorta girişimi yaptı yarım yamalak çalışmaya başladım daha sonra yolları mizi ayırdık 3 ay önce tekrar çağırdı çalışmaya başladım sigorta mi yaptı ve elimi kestim 2 ay sonrası iyileşmeye başladı fakat ayagimdaki platin vidasi gevşedi onun için ameliyat oldum bu durumda işyeri hiç ilgilenmiyor maddi ve manevi tazminat açmak istiyorum haklarımızı bilmiyorum ne yapmam gerekiyor
  17:21

  1. Merhaba. Bu tip davalar 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Bir avukatla görüşerek bilgi almanızı ve ona göre hareket etmenizi öneririm.

 184. Merhaba ben 20 yıldır bir iş yerinde çalışıyorum.3600 günde tazminatını alıp çıkmak istiyorm ama tazmitamı verilmiyor ilaki bir özel avukata mahkemeyemi vermem gerekiyor. Mahkeme bile 15 ayda anca sonuclanıyor tabi tazmit alınıyor sononda ama.Ben başka bor yolu varmı onu öğrenmek istiyorum .Teşekkürler

 185. Mustafa Bey Merhabalar,

  Çalıştığım iş yerinde Mayıs ayından itibaren maaşlarımız yarım maaş, çeyrek maaş şeklinde yatmaktadır. Buna ek olarak Haziran maaşımızın “yarısı” ve diğer yarısının “çeyreği” Temmuz ayı içerisinde yatmış olup kalan “son çeyrek” maaş ise Ağustos ayının ortasında yatmıştır. Temmuz ayının ve Ağustos ayının maaşı ise şu an içinde bulunduğumuz “21.09.2017” Tarihine kadar hala daha yatmamıştır. Sadece kurban bayramından önce elden 400 TL tarafıma verilmiştir. Ödemeyle ilgili herhangi bir açıklama hiç bir şekilde yapılmamaktadır. Sürekli olarak haftaya yatacak denip uzun süredir maaşların ertelenmesi söz konusudur. Alo 170 hattını aradığımda şikayetimin sadece bireysel olursa değerlendirileceği söylenmiştir. Buna istinaden BİMER online sitesi üzerinden yazılı olarak şikayette bulundum. Sonuç olarak bana geri dönüş bu yazı olmuştur. (İZMİR İŞ TEF.GRP.BŞK.İNCELEME YAPILABİLMESİ İÇİN KAYIDA ALINMIŞ OLUP, SONUÇLANDIĞINDA İLGİLİNİN TEBLİGAT ADRESİNE “PTT” İLE BİLDİRİMDE BULUNULACAKTIR.)
  Bu geri dönüşü almamın üstünden 15 gün geçmiştir. Sonuçlandığında bana herhangi bir bildirimde bulunulacak mı ? Sonucun ne olduğunu nasıl öğrenebilirim ? Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğimi sizlere sormak istedim. Önemli görüş ve önerilerinizi merakla beklemekteyim. İyi günler dilerim.

 186. Merhaba Mustafa bey iyi çalışmalar dilerim. 26.06.2016 yılında çalıştığım okulun feto-pyd örgütüne ait olduğu kanıtlanmış olup çalışma iznim ve diğer haklarımın hepsi askıya alınmıştı soruşturma dahilinde suçsuz olduğum ve bu örgütle hiçbir bağımın olmadığı anlaşılmıştır ve Milli Eğitim Bakanlığımızca ve Mit teşkilatı kararı ile çalışma iznim ve diğer haklarımın tümü bana iade edilmiştir. Okulda yıllık sözleşme ile çalıştığım için maaşım dahilindeki 8400 lira tarafıma ödenmemiştir. Bu miktarı alabilirmiyim ? 04.08.2017 yılında çamlıca final okuluyla yıllık bir sözleşme imzalayıp yeniden öğretmen olarak işime dönme heycanını yaşarken milli eğitim için atamaların yapılabilmesi için okul tarafından hizmet çizelgem istenmiştir. Fakat hizmet çizelgemdeki son okulun kapatıldığı dile getirilerek atamamın yapılmayacağı ve işime son verileceği söylenmiştir müdür tarafından. Ve zorunlu olarak istifa dilekçem istenmektedir benden. Müdürün sergilediği tavır bir seneme mal olmuştur haklarım nelerdir? Nasıl bir yol izlemeliyim ? İyi çalışmalar dilerim.

  1. Merhaba. Açıkçası özellikle ikinci sorunuz benim uzmanlık alanımın dışında. Bu nedenle size bir avukatla görüşmenizi öneririm.

 187. Merhaba Mustafa Bey, ben …… Okullarında 2016-2017 eğitim öğretim dönemi için 12 ay sözleşmeli yazılı anlaşma yapan Fen Bilimleri Öğretmeniyim. 22.08.2016 tarihinde 8.sınıf TEOG hızlandırmaları için başlamış olmama rağmen, sgk girişim 01.09.2016 yapılmaya başlanmıştır. Kurumum karnelerin verildiği gün 16.06.2017 Cuma günü , tarafım ile anlaşılmayacağına dair öncesinde hiçbir bildiri yapmadan yasal araçlar kullanarak iş kanunu gereği çalışanı olarak 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için anlaşma yapmayacaklarına dair beni bu konuda bilgilendirmemiştir. 31.08.2017 tarihinde sözleşmem bitmesi ve kurumum tarafından anlaşma yapılmak istenmemesi durumu olmasına rağmen benim istifa ettiğimi göstererek SGK çıkışımı 3 kodu girişi yapmışlar.Haksız olarak tarafıma iş kanuna aykırı yapılan bu müdahile sonucu hakkım olan işsizlik ödeneğine başvurusunu yapamadım, …Okulları Yönetiminden hem 170 arayarak hemde bimerden şikayetçi oldum ama dönüş olmadı ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba. İşverenle yeni yıl için sözleşme imzalamış mıydınız? Hayırsa, açıkçası işinizin zor olduğunu söylemem gerek. Çünkü belirli süreli iş sözleşmesinin sonunda işveren tekrar iş sözleşmesi imzalamayabilir. Ama çıkışınızı yanlış bildirmişler. Belirli süreli iş sözleşmesinin feshi şeklinde bildirmeleri gerekirdi. Bu durumda ne yapılabileceğini ise daha önce yazmıştım.

 188. Özel bir şirkette çalışıyorum şirket bize sormadan sabit ücrete zam geldiğini öne sürerek bize verdiği primlerin oranını düşürdü bu normalmi yapabilirmi .teşekkür ederim

 189. selamlar mustafa bey .. benim sorunum şu şekil.. ikiyıl önce forklift operatörü olarak bir şirkette iş başı yaptım şu an hala çalışmaktayım benim anlamadığım operatörü forklifin dışında her işde çalıştırma hakları varmı inanın içeride süpürge …vinç paket yapma işleri..gibi hertürlü işte çalıştırılıyorum tam anlamıyla piskolojik baskı yaşıyorum sinirlerim çok bozuluyor ama hiç ses çıkartmıyorum işten ayrılsam tazminatımı alabilirmiyim bu durum çok ağırıma gidiyor sizden ricam bana bir çıkış yolu gösterin saygılar

 190. Merhabalar
  sozlesmeli olarak kamu kurulusunda calisiyorum her ay maaslarimiz gec yatmakta kamu kurumu sirkete maasin son gunu parayi yatirmakta sirket 1 veya 2 gun parayi kullanip maas gunu gectikten sonra maasi yatiriyo sikayette bulunsam nereye bulunabilirim sonucu ne olur

  1. Selman bey, sözleşmeli çalıştığınızı söyleseniz de tahminimce taşeron işçisi olarak çalışıyorsunuz. Bu durumda, kurumunuzun zaten maaşlarınızın zamanında ödenip ödenmediğini kontrol etmesi gerekir. Bu konudaki şikayetinizi yine kuruma yapmanız gerekir.

   1. Tesekkurler. Evet taseron isciyim kurumumuza sikayeti bildirdik daha oncesinde kurumda bu konunun uzerine dusmedi bize cvp vermediler defalarca soylememize ragmen kurumu nereye sikayet edebiliriz

    1. Bu durumda şikayetin yine kurum içinde ve resmi olarak yapılması gerekir. Ya da dilerseniz ALO 170’i arayabilirsiniz. Uzun sürebilir ama en azından sorunu çözmeleri ihtimali vardır.

 191. Merhaba benim sorunum 2015 in 10 nunc ayında işe başlama 31 temmuz 2017 çıkışı işveren ihbar ve kıdem tazminatları hala ödemesi 6 hafta olan ihbar tazminatînı bankaya 2000 tl olarak yaptırmış sorduğumda da bayram üzeri elinizde para olsun diye 2 haftalık yatırdı diyor bu konuda ne yapmam lazım hem ihbar hemde kıdem tazminatı işverenin insiyatifinde istediği zaman istediği şekilde öder bankaya bu şekilde yatırıp eksik ödeyebilirmi

 192. İşveren maaşımın tamamını bankaya yatırmıyor, bi kısmını elden veriyor. Halen çalışmaktayım ne yapmalıyım??

  1. Merhaba. Ya bu durumu kabul ederek çalışacak ya da haklı nedenle fesih yapacaksanız. Ancak bu durumda bile, elden para aldığınızı ispat etmeniz gerekeceğini unutmayın.

 193. Merhaba bende is yerinde hamilelik dolayisi ile beni işten cikarmak istedi 30.haftada. Senin tazminatını vereyim cik dedi.Bana fazla söz de kalmamıştı. Bende ibraname alacağım tazminat yazısı ve maaş bordrosu nu imzaladım maaş ile birlikte alacağım miktar yazıyordu. Ama 15 günlük maaşım yatmış tazminat yatmamış aradan 2 hafta gecti.Ne kadar süre beklemem lazım.?Işsizlik maaşı için başvurdum.Kidem tazminatının muhasebeci tarafından bildirildiği yada benim takip edebileceğim bir yer var mi?

 194. Merhba bn 11.28.2015 tarihind bi yemk sirketine ise grdm ve 06.02.2017 tarihine kdr hic aralikszclstm sadece subat ayinda tatil oldu bir ay 15 gun yillk iznmdn saydlr diger 15 gun odemmemis sigorta kesmisler mayis aynda isten cikrldk ve tazminti bze vrcksnz dye tehdt ettilr bnd imza atmycgmi syldm atmsnda atsanda ztn alamycksn dedi bna istifa etti gstrrim dedi snra isszlk maasi aliyim d tazminti onlri vrym dye karslgnda bir ay bni calisyo gostererk sigortmi odedi hesabima maas ytrdi fakt bu maasi bndn aldi ve kndi cebimden sigorta parami da aldi bndn toplm 2 bin lira para verdm ytrdklri maasla beraber simdide tazminat ortda yok bnm bu knyla ilgili ne ypmm gerekiyo bna bi fikir verebilirmsnz yrdmci olursaniz cok sevnirim

  1. Türkçe yazım ve imla kurallarına biraz daha özen gösterebilirseniz sizi daha iyi anlayabiliriz.
   Yazınızdan ve paragrafınızdan pek birşey anlaşılamıyor…
   Üzgünüm.

 195. Merhaba Mustafa Bey ,öncelikle zaman ayırıp bu değerli bilgileri verdiğiniz için çok teşekkürler.Ben 2004 ve 2006 yıllarında iş kazası geçirdim,kati rapor almadım,zamanaşımı süresi dolunca da işten mobig den dolayı istifa ettim,ancak iş kazalarının yıllar sonraki etkilerinden dolayı rahatsızlıklarım var ve kati rapor alabilirmiyim,hastane ve adli kayıtların tamamına ulaşamadım,dava yoluyla tespit yapılabilirmi,şimdiden teşekkür ederim,iyi çalışmalar.

  1. Bülent bey iş kazası dolayısıyla sürekli bir rahatsızlığınız varsa elbette rapor alabilirsiniz; ancak bunun kararını verecek olan hastane olacaktır. Ama zaten tazminat davaları bakımından iş kazalarının üzerinden 10 yıl geçtiği için, haklarınız zamanaşımına uğramıştır.

 196. Merhaba. özel bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştım ve beni işkur üzerinden alıp uç ay işkur elamanı bir ay kadrolu olarak çalıştım ve bana her eziyeti hakareti yaptılar en son da namus meselesinde iftira atıp çıkmama sebep oldular bunun için ne yapmalıyım lütfen yardımcı olur musunuz saygılar

  1. Merhaba. Hakkınızı aramak için dava açmanız gerek. Hangi haklarınız ödenmesiyse, bunları talep edebilirsiniz.

 197. Öncelikle bu değerli bilgileri bizlere sunduğunuz için teşekkür ederim.
  Bir benzinlikte çalışmaktayım araçlara yakıt verme,markete bakma temizlik kısacası her işi yapıyoruz. Orda sorun yok fakat gel gelelim çalışma saatlerimiz çok fazla vardiyalı olarak 24 saat çalışıyoruz bir gün dinleniyoruz bir sonraki gün 12 saat ondan sonraki gün yine 24 saat çalışıyoruz daha doğrusu çalıştırılıyoruz mecburiyetten hep, buda haftada (hafta sonu günleride dahil) 90 küsür saat yapıyor gerekli yerlere dilekçe göndericem fakat ismimin ortaya çıkmasından korkuyorum. Dilekçemde belirsem kesin olarak gizli tutulur muyum acaba bu konuda bana fikir katarsanız çok minnettar olurum.

  1. Rica ederin Süleyman bey. Şikayet dilekçesinde isim belirtmeniz halinde isminizin yüzde yüz gizli kalacağını kimse söyleyemez. Bunun nedenini şu videoda açıklamıştım. Size tavsiyem, yine de farklı isimlerle şikayette bulunun ama bir şey değişmezse de, unutmayın ki bir gün işten ayrıldığınızda dava açabilir ve en azından son 5 yıla ait fazla mesai ücretlerinizi dava yoluyla alabilirsiniz.

 198. 2012.2015 yillari arasinda calismis oldugum bi isyerinde,muhabese den alacagim yokdur diye kendim istifa ettim,2 yil sonra 170 i arayarak sikayyette bulundum,yillik izin fazla mesai haklarimi talep ettim,iskur arasdrma sonunda 42 gunluk yillik izin hakkimi kazandigimi solediler,isveren bu parayi ne zamana kadar yatirmali,isci mahkemesine dava acip,fazla mesai haklarimi tazminatimi talep edecegim,sonucta devletin bana vermis oldugu yillik izin hakkimi odemedigi tescillendi,kazanma ihtimalim nedir,varmidir.

  1. Mehmet bey, İşkur’dan gelen yazı lehinize ise, bu sizin için çok önemli bir delildir. Bir an önce dava açmanızı öneririm.

 199. Merhabalar, Ben işe girerken hiç bir şekilde sözleşme imzalamadım. İşverenin telefonumu kurcalaması sebebiyle işten ayrıldım. (Çalışma akdim 2 buçuk aydır) Işten ayrılacağımı 1-2 hafta önceden bildirmediğim için işveren maaşımı yatırmayacağını söylüyor. Ben dava açsam işverenin benden ihbar tazminatı isteme gibi bir hakkı varmıdır ? Telefonumu kurcaladığına dair şahitim vardır.  Beni aydınlatırsanız çok sevinirim maaşımı alabilmek için ne yapabilirim ? SSK ya şikayette bulundum. Benim suçlu çıkma gibi bir durumum varmıdır ? Ayrıca işveren çıkışımı geriye dönük 1 hafta önceden verdi, böyle bir hakkı varmıdır ? Cevap bekliyorum, teşekkürlerimi sunuyorum.

  1. Merhaba. Kübra hanım, maaşınızı almak için iş mahkemesine dava açabilirsiniz. Bu durumda, mahkeme işverenin telefonunuzu karıştırdığına kanaat getirirse ödenmeyen maaşınızı alırsınız. Mahkeme buna kanaat getirmese bile yine de maaşınızın ödenmesini sağlar. Peki aradaki fark ne olur? Mahkeme sizin haksız olduğunuza kanaat getirirse, bu kez işveren dava açarak sizden ihbar tazminatı isteme hakkına sahip olur. Ama öyle ya da böyle, ihbar tazminatı ile maaş; elma ve armut gibidir ve birbirine karıştırılmamalıdır.

 200. Merhaba,
  Bir spor kulübünde çalışıyordum maaş konusunda yatıracağız yatıcak diye sürekli oyalıyorlardı, asgari ücretin 1300 tl olduğunu söylüyorlardı ki birde prim sistemi ve diğer gün ça40 gün gibi bir süre çalıştım sigorta yapmadılar okul dönemim olduğu için burs alıyordum o yüzden çok üzerinde durmadım ilerleyen sürede sorduğumda geçiştirdiler işten ayrılalı neredeyse 3 ay oluyor ve maaşımı hala vermeyip oyalıyorlar belge olarak bir kanıtım Yok ilk ay olduğu için bütün işlemleri onların hesaplarından yapıyorduk ama şahitlik yapacak üyeler var. Nasıl bir yol izlemeliyim ilk kez böyle bir şey başıma geliyor ne yapmalı etmeli bilmiyorum şimdiden teşekkür ederim

  1. Damla hanım sigortanız olmadığına göre, tek çareniz dava açmaktır. Mahkemeyi o işyerinde çalıştığınıza ikna edebilirseniz hem ödenmeyen maaşlarınızı alabilirsiniz hem de geriye dönük sigortanızı işletebilirsiniz. Ama bunu tanıkla ya da başkaca yazılı ve görsel delillerle ortaya koymanız gerekir. Hakkınızı aramanızı öneririm. Özellikle elinizde her hangi bir yazılı evrak/belge varsa kesinlikle davanızı açmalısınız.

 201. 9 yıldır kamu kurumunda özel güvenlik görevlisiyim ve yılık izin hiç kulanmadım. bu yıl müdür zoraki bir şekilde kulanacak sınız diyor. kulanmayan da kendi siteğimle kulanmadım diye bi kağıda imza atmamızı istiyor.kulanmamızın nedeni ylık izne çıkan kişinin yerine de nöbet tutaçağımız için .yani kendi nöbetimiz yetmiyormuş gibi izne çıkanın yerinede nöbet tutaçağım.bu yılık izin sayılırmı,oda yetmiyormuş gibi ilçelerdeki yılık izne çıkaçak arkadaşlarında yerine gitmemiz isteniyor. ayda kaç saat nöbet tutaçağımı hesap bile edemiyorum. müdürleri bir yere şikayet etiğim taktirde işten atılacağım da kesin. açıkcası ne yapaçağımı bilmiyorum. nasıl bir psikolojiyle çalıştığımızı varın siz düşünün bizi insan yaerine koydukları yok tşklr.

  1. Mehmet bey çalışma koşullarınızın zorluğunu anlayabilsem de sorunuzun cevabı aslında net. Evet, birikmiş izniniz varsa; işveren sizi zorla yıllık izne gönderebilir. Hatta göndermeli ve bir an önce bu izinleri sıfırlamalıdır.

 202. Merhaba Mustafa Bey
  Temmuz 2013- Aralık 2016 dönemleri arasında 3,5 yıl bir firmada çalıştım. 2016 yılı ekim ayında şirket yönetimine kayyum atandı ve 16/12/2016 tarihinde şirket ile yaşadığım bir olay neticesinde tarafıma zorla istifa yazdırıldı ve 3,5 yıllık kıdem tazminat, fazla mesailerim ödenmedi bunun haricinde geçen 8 aylık süreçte kullanmadığım 23 günlük yıllık izin ücretimde ödenmedi. Şirket yönetiminden ve şirket İnsan kaynaklarından hiçbir şekilde bilgi alamıyorum. Dava açmam halinde tazminat, fazla mesai ve izin ücretlerimi alabilir miyim.

  1. Ümit bey, bunların hiçbiri için geç değil. Alacaklarınız henüz zamanaşımna uğramadığına göre, mahkemece haklı bulunmanız durumunda elbette alabilirsiniz. İşçiye zorla istifa mektubu imzalatılması konusunda daha önce yazdığım bir yazıya da şuradan bakabilirsiniz.

 203. özür dilerim bir konu hakkında bir bilgi almak istiyorum muglanın marmaris ilçesinden yazıyorum turizim bölgesinde küçük bir esnafım benim işyerimin üstü otel karşı tarafımız otel ve bu otelde tahmini 25 30 kişi çalışmaktadır ve bunlar topla 5 kişinin sigortası yatırıkmaktadır diger geri kalan kişilerin sigortası yatmamaktadır ve ayrıca sigortası yatmayan elemanların hepsi afkanistan uyruklu.yani şimdi bir vatandaş olarak kişayet edersek şikayetimiz kabul olmuyormu..

  1. Merhaba. Bahsettiğim husus, genelde işyerinde çalışma koşullarıyla ilgili olarak yapılan şikayetler içindir. Sizin bu durumdaki şikayetinizin SGK tarafından dikkate alınması gerekir Tayfun bey.

 204. Merhaba çalıştığım iş yerinde 6.yılıma girdim asistanlık yapıyorum iş verenin olmadık istekleri var uçakla bir yere gitmek istiyor o uçuş yoksa bulacaksın iyice bak düzgün bak tarzında saygısız tavrı var iş yerinde ve mesai dışında bu şekilde devam ediyor mesai sabah 08:00 akşam 18:30 ama sabah 05:00 de mesajla taciz ediyor aksam 23:00 civarları mesajla taciz ediyor hafta sonlarıda dahil evimde de huzurum yok iş yerimdede bu şikayetlerimle başvurabileceğim bir yer var mıdır yardımlarınızı rica ediyorum

  1. Merhaba. Açıkçası böyle durumlarda, başvuru yapacağınız bir yerler olsa da sonuç olmanız çok zordur. Ancak, bu durumlardan rahatsız oluyorsanız, haklı fesih yaparak işten ayrılabilir ve haklarınızı talep edebilirsiniz. İşveren kabul etmezse de, dava açtığınızda durumu değerlendirecek ve sonuca varacak olan da mahkeme olacaktır. Bu nedenle, mobbing konusunu araştırmanızı öneririm.

 205. Mustafa bey merhaba,
  Eşim yaklaşık 5 senedir devlete bağlı çocuk yuvasında taşeron olarak çalışıyor. Her sene firma değişiyor . 5 senede 5 taseron firmayla anlaştı. Neyse benim anlatmak istediğim aslında kurum adresi değişti evimizden uzak biryere gitmesi gerekiyor. İşyeri servis de vermiyor. Bende esimi uzak yere hem calisma sartlarindan hemde uzak olduğundan göndermek istemiyorum. Bu durumda 5 senelik hakkimizi isteyip ayrilmamiz soz konusu olabilirmi? Veya nasil bir yol izlememiz lazim.

 206. Merhabalar, ben işten ayrılırken maaş hesabıma tazminatımın yattığını söylediler ve tutar belirterek hazırlanan belgeleri imzaladım. 2 ay oldu ve hala ödeme yapmadılar. Aklıma dava açmak geliyor ama şahit isterler diye düşünüyorum. Ne yapabilirim, yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden çok Teşekkürler.

  1. Hasan bey, neden şahit gereksin ki? Hesabınızıa yatan bir para oldu mu? Olmadıysa, rahatlıkla talep edebilirsiniz. Şahidi, feshin niteliğiyle ilgili soruyorsanız, onu bilemem. Eğer, haklı olduğunuzu kanıtlamanız için şahide ihtiyacınız varsa, gerektiğinde göstermeniz gerekir. Ama şahit her zaman gerekli değildir.

 207. Mustafa Bey Merhabalar şu anki çalıştığım fabrika bizi başka bir fabrikaya devrediyor ancak devrederken bizim hiçbir hakkımız olmadığına dair bir belge imzalatmak istiyor imzalamazsak da işimize son vermekle tehdit ediyor ve hiç bir hakkımızı vermeyeceğini haklarımızı almak için mahkemeye gitmemiz gerektiğini söylüyor. Çalışan tüm kişileri bu şekilde tehdit ediyor hatta imzalamayan arkadaşlarımızdan işten çıkarılanlar oldu bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz haklarımızı nasıl alabiliriz cevabınız için teşekkürler

  1. Levent bey, böyle bir durumda çalışmaya devam etmek zorundaysanız, evrakları imzalayın. Önemli olan, bu evraklar dışında hesabınıza para yatırılıp geri istenmemesidir. İleride olası bir dava açtığınızda, haklarınızı aldığınıza dair imzanız da olsa, banka hesabınıza ödenen bir para olmayacağı için, aksini ispatlama şansınız yükselir.

 208. Merhaba.özel sektör otomotiv yan sanayide 7 yıldır çalışıyorum.işimiz insan gücüne dayalı olduğu için bazı rahatsızlıklar oluştu.fizik tedavi doktoru”aynı pozisyonda uzun süre çalışmaması ve ağır kaldırması uygun değildir”diye rapor verdi.bende bunu iş yerimdeki doktora verdim ve rotasyon istedim.bi sonuç alamadım.iş yerinde çalışmaya devam etmek istiyorum.bununla ilgili yasal haklarımız varmı?işyerinin bununla işgili sorumluluğu varmı?

 209. Merhaba iyi çalışmalar,
  Mart 2017 de çalışmaya başladığım bir kuaförden Haziran 2017 de kendi isteğimle ayrıldım. Bu süre zarfında sürekli oyalayarak sigortamı yatırmadılar. Maaşlarımı da ne yazık ki elden teslim aldım, herhangi bir banka dekontu yok. Şu saatten sonra yapabileceğim herhangi bir şey var mı ??
  Konuşarak ikna etmeye çalıştım eski işverenimi ama , pek iyi niyetli bir insan değil, kabul etmedi. Şikayet ederim demem üzerine de yapmam sigortanı, ne cea gerekiyorsa da öderim diyecek kadar nefret kustu.
  Yapabileceğim bir şey, çalabileceğim bir kapı var mıdır ??
  Cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

  1. Şenol bey, sigortanız olmadığı ve maaşınızı da elden aldığınız için, tek çareniz dava açmaktır. Başka türlü haklarınızı almanız mümkün görünmüyor.

 210. Mustafa bey merhaba,2014 yılından beri aynı şirkette çalışıyorum. ben muhasebe departmanındayım. yalnız yöneticimizin asistanlara devamlı sarkıntılık yapmasından ötürü sekreteryada kimse duramıyor ve onların işini de ben yapıyorum. aynı zamanda sekreter arıyorum. yani insan kaynaklarına da ben bakıyorum. bu olayın üzeri devamlı kapatılıyor. hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. ben psikolojik olarak çok etkileniyorum. iş motivasyonu diye bir şey kalmadı. buradan ayrılmak istiyorum ama tazminatımı da yakmak istemiyorum. bununla ilgili yasal olarak sancısız şekilde yapabileceğim bir şey var mı? lütfen yardımcı olur musunuz?

  1. Merhaba. Sizi çok iyi anlasam da, hukuken yapabileceğiniz şeyler kısıtlı. Kendinizi iş mahkemesi hakiminin yerine koyun. Davacı, işten ayrılma sebebi olarak yöneticinin tacizlerini vb. sebepleri gösteriyor. Bu durumda, bu hususun ispatlanmasını ya da en azından ikna edilmeyi beklemez misiniz? Sizin durumunuz bu nedenle zor. Eğer, mahkemede bu durumun varlığında hakimi ikna edebileceğinize inanıyorsanız, haklı fesih yaparak işten ayrılın. Ama mümkün değilse, bence işyerinde varsa, başkaca hukuksuz uygulamaları gerekçe göstermeniz daha iyi olacaktır.

 211. MERHABALAR MUSTAFA BEY İŞYERİMDEN AYRILALI BİR AY OLDU EVLİLİK SEBEBİYLE ÇIKTIM TAZMİNATIMI BUYÜZDEN ALICAKTIM FAKAT 1AY OLDU HALA TAZMİNATIMI ALAMADIM SÜREKLİ İLERİ ZAMANA ATIYORLAR BUNUN İÇİN NE YAPMAM GEREKİYOR

  1. Çağla hanım, işyerine dilekçe vermiş miydiniz? Bana kalırsa, işverenin ödemeyeceğini düşünüyorsanız, bir an önce ihtarname çekin ve ödeme yapılmazsa dava açın.

 212. Mustafa Bey, merhaba. Ben özel bir etüt merkezinde İngilizce öğretmeni olarak çalışmaktayım. Bildiğiniz üzere etüt merkezleri 1 Temmuz itibariyle KHK ile kapanıyor. Çalıştığım etüt merkezi bana 20 Haziran itibariyle, yıllık iznimi kullanırken, ihbar tazminatı vermemek için 15 Nisan tarihli işten çıkarılacağıma dair bildirim imzalatmak istedi. Ben de ihbar ve kıdem tazminatlarımı almak istediğimi, imzalamayacağımı söylediğimde, kendilerinin mecburen kapandığını, dolayısıyla kendilerinin de mağdur olduklarını belirterek bana tazminat veremeyeceklerini söylediler. Benim merak ettiğim kapanan bu kurumdan tazminatımı almak için ne yapmalıyım. Ayrıca kendileri benim 15 günlük ücretimi de ödememişlerdir. Şimdiden teşekkür ederim

  1. Selin hanım, işyerinin kapanıyor olması sizin sorununuz değildir. Kıdem tazminatınızın ödenmesi ve ihbar sürelerinin kullandırılması gerekir. Ödeme yapılmazsa, arabulucuya başvurun ve tüm haklarınızı talep edin.

 213. Iş kura şikayet dilekçe veriyor, sonuç adresime iadeli tahaütlü teblig edilecek deniyorum,sonuç göya 5 ay önce adresime gönderilmiş, ptt barkot numarası istiyor,iş kur adi posta numarası yok diyor,vatandaş madur bumudur işleyiş

  1. Maalesef…
   Devletin özel sektöre müdahalesi de bukadar olabiliyor. Keşke daha yaptırımlı ve takibatlı müdahalesi olsa.
   Merak etmeyin, gelen kağıttada yargıya başvurun ve ala