Çalışma Koşulları

İşçi şikayeti nereye yapılır?

Şikayet müessesesi, işçiler açısından önemli bir hak arama yoludur; çünkü hakkını bir türlü alamayan işçi, şikayette bulunarak kendisi adına başkalarının hakkını almasını beklemektedir. O halde işçi şikayeti nereye yapılır ve şikayetin sonuçları nelerdir?

İşçi şikayet sistemi değişti

Yazıya başlamadan önce, işçilerin şikayet sisteminin değiştiğini belirtmeliyim. Bu yazının ilk yayımlandığı tarihte, işçiler çalışırken ya da işten ayrıldıktan sonra şikayette bulunabiliyordu. Artık işçiler için, işten ayrıldıktan sonraki şikayet müessesi iptal oldu.

Bir başka deyişle, işçi hakkını aramak için şikayet etmek istediğinde bunu ancak çalışırken yapabilecek ve işten ayrıldıktan sonra hukuki yollara başvurması gerekecek. Bu sürecin işleyişini birazdan açıklayacağım; ama önce şikayet yollarına bakalım.

Alo 170’e şikayet

En kolay ve etkili şikayet kanalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren bu hattı arayan işçinin ilettiği şikayet kayıt altına alınır. Bilgi edinme kanunu ve ilgili mevzuatlarda belirlenen asgari şartları taşıyan talepler incelenir.

Alo 170‘in ne kadar güvenli olduğuna ve nasıl çalıştığına ilişkin yazdığımız bir makalemize şu bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz: mustafabaysal.com/alo-170-hatti-nedir-nasil-basvurulur-ne-ise-yarar

İlgili Makaleler

Alo 170 başvurusunu ister telefonunuzdan 170’i arayarak isterseniz de şu adresteki iletişim formunu doldurarak yapabilirsiniz: https://www.alo170.gov.tr/

BİMER

Başbakanlık iletişim merkezi çok etkili çalışan bir kuruluştur. Buraya yapılan şikayetler muhakkak ilgili kurumlara iletilir ve bu kurumlardan yapılan işlemlerle ilgili cevap istenir.

Güncelleme: Ülkemizde Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi uygulanmaya başlandığı için Başbakanlık mülga olmuş; dolayısıyla BİMER de kapatılmıştır.

işçinin şikayet hakkı

CİMER’e şikayet

Bimer’in yerini alan CİMER, Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezini kısaltmasıdır ve işçiler çalışma hayatına dair her tür sorununu bu şikayet mercine iletebilir. Cimer’e yapılan başvurular, incelenmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilir ve bunların takibi özenle yapılır.

Cimer’e şu bağlantıdan başvuru yapabilirsiniz: https://www.cimer.gov.tr/

İŞKUR’a şikayet

Eski adı bölge çalışma müdürlüğü olan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri bünyesindeki işçi şikayet masalarına şikayet konularıyla ilgili dilekçeler bırakılabilir.

işçi şikayet

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

İş Teftiş Kurulu Müfettişleri devlet adına çalışma hayatının denetimin yapmaya yetkili olup işçilerce yapılan her türlü şikayetin nihai inceleme mercii de çoğu zaman müfettişler olmaktadır. O nedenle gerekli hallerde İş Teftiş Kuruluna ya fa İş Teftiş Kurulu grup başkanlıklarına da yazılı olarak başvurulabilir.

SGK il ve merkez müdürlükleri

Çalışma hayatının sigorta ve emeklilik başta olmak üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki şikayetler için SGK il müdürlüklerine ya da merkez müdürlüklerine şikayette bulunulabilir.

Şikayet başvurularında hangi bilgiler yer almalı?

İşçilerin yapacağı şikayet başvurularında asgari olarak aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

 • İşçinin adı soyadı bilgisinin yer alması gerekir. Aksi takdirde somut iddialar içermeyen başvurular dikkate alınmayabilir. Bu noktada, başvuran işçi isminin gizlenmesini isteyebilir ve isterse ismi gizli tutulur.
 • Şikayet konusu hususlar açıkça belirtilmelidir.
 • Varsa yazılı deliller eklenmeli, ifadesine başvurulabilecek işçilerin isimleri yazılmalıdır.
 • Cevap verilebilmesi amacıyla adres ve bağlantı kurulması için telefon numarası yer almalıdır.
 • Çalışılan işyerinin açık unvanı ve adresi mutlaka dilekçede bulunmalıdır.

Çalışırken yapılan şikayet

İşçi çalışırken, yukarıda sayılan şikayet kanallarından dilediğine başvurabilir. İşçinin çalışma hayatına ilişkin şikayetinin konusu ne ise, bu konuyu incelemekle yetkili birime şikayeti gönderilecektir.

İşten ayrıldıktan sonra yapılan şikayet

İş sözleşmesi sona erdikten sonra işçinin kendi kişisel durumuyla ilgili yaptığı şikayetlerin Alo 170, BİMER ya da İş Teftiş Kuruluna yapılmasının çok da anlamı yoktur. Çünkü bu şikayetler sonucunda yapılan tespitler, o esnada o işyerinde çalışan işçiler için olacaktır.

İşten ayrılan işçiler şikayetlerini doğrudan Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlüklerine yapmalıdırlar. Buradaki işçi şikayeti masalarında işçi ve işveren bir araya getirilerek mahkeme aşamasından önce taraflar anlaştırılmaya çalışılacaktır. Anlaşılamaması halinde bile buradan çıkan kararları işçinin mahkeme aşamasında lehine kullanması mümkündür.

GÜNCELLEME: Hemen yukarıdaki iki paragrafı normalde silmem gerekirdi; çünkü artık işçilerin işten ayrıldıktan sonra şikayet hakları ortadan kaldırıldı. Buna rağmen, eski durumu en azından hatırlamanız için bu paragrafları silmedim. Yeni sistem için aşağıya bakmalısınız.

Yeni sistemde işçiler için arabuluculuk başvurusu zorunlu hale getirilmiş ve başkaca bir müessese öngörülmemiştir. Yani işçi işten ayrılmışsa ve bir şikayeti varsa, önce alacağı için arabulucu başvurusu yapmalı ve burada uzlaşma olmazsa da dava açarak hakkını aramalıdır: mustafabaysal.com/isciler-icin-arabulucu-basvurusu-nasil-yapilir

İşten ayrılan işçi şikayetini nereye bildirecek?

İşten ayrılmanıza rağmen, işyerindeki yasalara aykırı durumları nereye bildireceğini sorduğunuzu duyar gibiyim. Unutmayın ki; böyle bir bildirim artık şikayet değil ihbar olarak değerlendirilmelidir.

Yani işten ayrıldıktan sonra da işyeriyle ilgili sıkıntıları her zaman ihbar edebilirsiniz. Burada, şikayet edemeyeceğiniz şey, alacaklarınıza ilişkindir. Konuyu iki örnekle somutlaştıralım.

İşçi A işten ayrılmış ve fazla mesai ücreti ödenmediği için işvereni Alo 170’e şikayet etmiştir. Bu işçinin şikayeti incelenmez ve ona arabulucuya başvurması söylenir.

İşçi B işten ayrılmış ve işyerinde çalışan işçilerin fazla mesai ücretlerinin ödenmediği şeklinde genel bir ihbarda bulunmak için Alo 170’i aramıştır. Bu işçinin bildirimi ihbardır ve ilgili kamu kurumu incelemek ya da incelememek konusunda, ihbarın içeriğine göre karar verecektir.iş kanunu şikayet hattı

Şikayet eden işçinin işten çıkarılması

Şikayet hakkı işçinin en temel haklarından birisidir ve İş Kanunu tarafından da güvence altına alınmıştır. Şikayette bulunduğu için bir işçinin işten çıkarılması yasal olmaz; fakat işçinin art niyetli olması halinde ya da asılsız şikayette bulunması halinde işverenin işçiyi işten çıkarması mümkün olabilecektir. Buna ilişkin birkaç Yargıtay kararı aşağıdadır:

“… 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18/3.c maddesi uyarınca işçinin “Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmasının” geçersiz fesih nedeni olarak düzenlenmiştir. Ancak işçinin işveren veya işyerinde çalışan hakkındaki şikayet hakkını kullanırken kötüye kullanmaması, şikayeti ile soruşturma sonucu alınana beyanının da şikayetini doğrulaması gerekir.

Dosya içeriğine ve işyeri içi denetim raporuna göre davacı amiri hakkında “mağazaya sarhoş olarak geldiği, tehditler savurduğu yönündeki şikayeti üzerine alınan beyanında “sarhoş olduğu ve tehdit ettiğini arkadaşlarından duyduğunu beyan ettiği, amirin bu davranışının olmadığı tespit edilmiştir… Davacının şikayeti üzerine yapılan soruşturma neticesinde şikayet konusu olayların asılsız olduğunun tespit edildiği… davacının, mağaza müdürü hakkında şikayetçi olduğu ve bu şikayetlerin asılsız çıktığı anlaşılmıştır. Davacının işyerinde olumsuzluğa yol açan bir çok davranışı vardır…” (9 Hukuk, 2017/427 E. ve 2017/18298 K.)

“… davacının “işverenin faaliyetleri hakkında BİMER’e şikayet dilekçesi yazarak kendi durumu ile ilgili sıkıntıları ve firmanın davranışlarını ihbar etmesi, kendisinin firmadaki durumu ile firmanın yaptıklarını dile getirerek ilgili kamu otoritelerinden yardım isteme mahiyeti taşıması” nedeni ile idari açıdan hak aradığı, kullandığı ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı, feshin bu nedenle geçersiz olduğu anlaşılmakla…” (9 Hukuk, 26242 E. ve 2017/16679 K.)

“Davacının işyerindeki uygulamaları BİMER’e şikayet etmesi haklı fesih sebebi oluşturmaz…” (7 Hukuk, 2015/2353 E. ve 2016/11533 K.)

işyeri şikayet

SONUÇ

İşçi şikayeti nereye ve nasıl yapılır? Bu sorunun cevabını işçinin durumuna göre ikiye ayırarak vermek gerekir: İşçi çalışıyor mu işten ayrılmış mı?

Şikayetten kastedilen, işçinin kendi işçilik alacaklarına ya da kendi çalışma koşullarına ilişkin özel durumunun iletilmesi ise; işçinin çalışıp çalışmadığına bakılır. İşçi çalışıyorsa şikayeti incelenecek; fakat işten ayrılmışsa incelenmeyecektir.

İşten ayrılan işçinin şikayet hakkı yoktur ve işçi bir alacağının ödenmediği kanaatindeyse, bu işçinin yapması gereken arabulucuya başvurmaktan ibarettir.

O halde çalışmakta olan işçinin, şahsi şikayetini iletebileceği numaralar ve kurumlar şunlardır:

 • ALO 170
 • CİMER
 • İŞKUR
 • SGK
 • İş Teftiş Kurulu

İşçi için şikayet dilekçesi örneğini şu bağlantıdaki yazımızda bulabilirsinz: mustafabaysal.com/isci-icin-sikayet-dilekcesi-ornegi.

Mustafa BAYSAL

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK. Nasıl mı? Hemen üste bakın :)

İlgili Makaleler

720 Yorum

 1. Ben 2007 haziran ayının 11 de ise basladım. bu otel benım sıgırtamın gırısını gec bssllatı. 2007 den 2015 yılına kadarda calısma saatım 12 saat oldu ben daha sonra yurtdısında amalıyat olan esımın yanına gıtnek icin bana maddı yonden yanı tazmanıtım konusunda yardımcı olmasını ıstedım bu ısletmedekı muhasabe muduru bana bazı kagıtlar ımzalatıp tazmınatını alma konusunda yardımcı olacagını soyledı ve bende esimin yanına gıttım dewamındada bana senın boyle bır alacak hakkın kalmadı dıye telefonda soyle ve bende magdur oldum.benı her senede cıkıs vermeyıp askıya alıp duruyorlardı ne ıssızlık parası alabiliyordum nede kısın calısabılıyordum dewamında su anda magdur durumdayım bu konuda bana yardımcı olursanız sevınırım tsklr

  1. Arif bey, işten ayrıldığınız tarihten itibaren ücretleriniz için 5 yıl, tazminatlarınız için 10 yıl içinde dava açmalısınız. Dolayısıyla vakit kaybetmeden bir avukata başvurun. Kağıt imzalamış olsanız bile, eğer para almadıysanız, bunu farklı şekillerde kanıtlamalısınız. Bir avukattan hukuki danışmanlık almanız sizin için en iyi yoldur.

   1. Slm hocam çalıştığım iş yerinde haberim olmadan 21 gün ücretsiz izinli göstermişler e devlet şifresinden sigortamı kontrol ettiğimde gördüm ne yapmam lazım bu durumda

    1. Mehmet bey yapabileceğiniz tek şey, bu gerekçeyle işten ayrılmak ve hakkınızı talep etmek olabilir. Ama dikkat edin, bunun için yazılı onayınızı almışlarsa sıkıntı yaşayabilirsiniz.

 2. Kuzenim 3 yıldır özel bir üniversitede ingilizce hazırlık okutmanı olarak çalışıyo ve devlete geçecek normalde kıdem tazminatı alacağı yerde okul kuzenimden ihbar tazminatı istiyo 2 ay önceden haber vermediği için vermediği takdirde çıkışının verilmeyeceği söyleniyo fakat zaten 10 günlük bir olay olduğu için 2 ay öncesinden haber vermesi mümkün değildi bu durumda yapılması gereken nedir yardımcı olursanız sevinirim

  1. Kendi isteğiyle ayrılıyorsa normal şartlar altında kıdem tazminatına hak kazanamaz. Eğer kıdemi üç yılın üzerindeyse de en az 8 hafta önceden haber vermesi gerekiyor (Sözleşmesi belirsiz süreli ise)
   Ama haber vermezse ne olur? Yine çıkışı verilir fakat işçi ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır. Verdiğiniz bilgiler çerçevesinde durum budur Ramazan bey.

   1. Selamünaleyküm hocam ben 2008 12 ayından 2011 7 ayına kadar … diye bi şahısa çalıştım dayım olur kendisi bana daire verdi çalış öde dedi çalştım sonra daireyi sattı ben işi bıraktım skortamıda yatırmamış aylık 800 tl anlaştık yemek skorta ona ait hiç bişey vermedi yardımcı olun bi yol gstetin

    1. Erdal bey bu durumda dava açmanız gerekir. Gerek şahitler gerek diğer yollarla çalıştığınızı ve haklarınızı ispat edebilirsiniz. Bir avukatla görüşerek karar vermeniz yararınıza olur.

 3. hocam merhaba benim teyzem yemek firmasında 5 yıldır çalışıyor asgari ücretten gösteriyorlar maaşları bankaya yatırıp geri kalan parayı elden istiyorlar şuan 1,050 tl almış emegimin karşılıgını alamıyorum diyor .ne yapmalıyım işyerinin onun şikayet etigini ögrenirse işten cıkarırlar diye seslenmiyor sizce adeletmi işçinin hakını yemek ne yapabilirim.yardımcı olurmusunuz

  1. Yazı içerisinde şikayet kanalları ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlara şikayette bulunulabilir. Ayrıca şikayet edildiğinde, ismin gizli kalması talep edildiğinde kurumlarca buna dikkat edilmek zorundadır. Bunların dışında şunu üzülerek söylemeliyim ki, bu durumun kanıtlanması her zaman sorun teşkil eder. Çünkü resmiyette ücret banka kanalıyla yatırılırken geri alınan para gayrı resmi olarak alınır. Yine de tavsiyem bu yazıdaki her hangi bir kanaldan başvurunun yapılması yönündedir.

 4. Selamlar,ben bir mağza’da satış danışmanı olarak çalışmaktayım.İşe başlayalı tam bir hafta oldu,yarı zamanlı olarak çalışıyorum.Sorum şu ki bölge müdürü tarafından küçük düşürüldüğümü düşünüyorum.Ayrıca daha önce görmediğim biri.Yaka kartım olmadığı için ve yanından ellerim bağlı geçtiğimden dolayı,çalışma arkadaşlarımın yanında ciddi anlamda tepki gösterdi ve açıklama izni vermedi ve bunu yaparken benimle muhattap olmayıp direk mağza müdürüne söylendi.Ben birşey demek istediğimde zaten yüzüme bakmadı ve lafımı kesti.Bunu diğer arkadaşların yanında yaptı.Halbuki yaka kartım mal çekme esnasında asansör boşluğuna düşmüştü.Bunu’da mağza sorumlusuna hemen söylemiştim.Eller bağlı olarak yanından geçmemde haklı olabilir ama daha önce kendisini görmedim,tanımıyorum.Şimdi ben sadece bu kişiden en azından bir açıklama alınmasını isterim.Böyle şikayette bulanma hakkım var mıdır?.Saygılar.

  1. Bu tip bir şikayetle ne amaçladığınız önemlidir. İş Kanunu açısından soruyorsanız eğer, elinizdeki tek yaptırım iş sözleşmenizi 24 üncü maddeye göre feshetmektir ancak bunun sonucunda elinize pek bir şey geçmeyeceğini söylemeliyim. Başka bir şey yapmanız mümkün görünmüyor.
   Ama İş Kanunu dışında ilgilinin size davranışıyla ilgili sıkıntılarınız varsa bunu bir avukata danışmalısınız. Buradan, çok az bilgiyle yapılacak her yorum sizi yanıltabilir.

   1. Slm 3 vardiyalı calışıyorum sendikaya üye olduğum icin 4 haftadır gündüz sabit 8. 16 calışıyorum iş hakını nasıl fesih edebilirim

 5. … kordonda çalısıyordum ilk baslarda sigorta istemedim sigorta yapalim dediler tamm dedim 3 ay sonra sigorta istiyosan yapalim baska calistigin yerdeki sigortani bitir yapalim dediler sigortami bitirdim bazı olaylar oldu elemanlardan biriyle tazsiz mevzu oldu calismamm 9 ayı oldu ne sigortami nede gelen 1300 olan askeri ücret ocak ayinda verilmedi şubat ayinda 1100 olan maas 1400 oldu gecen ay ocak ayindaki yapilan zammı askeri ücretlere 200 olarak ocak ayinda verilmeyen zam subat ayinda verildi ocak ayi olarak tassız mevzudan sonra calistigim yerin müdürü haklı oldugum halde üstüme elini sıkarak sinirli bi halde yürüdü bende bunun üzerine psikolojik dengem bozuldugu icin isten ayrildim martin 5 de maaslar varilcekti martin 5 oldu ve isyerine gittim maaşımı istedim vermediler senlemi ugrasalim tek işim senmisin diyip cuma günene 11 ne attilar evet bugune yani bugün gittim ve 6 gün içerde kalan paramla maasimi alamaya toplam 25 gün calismistim 6 gnde icerde olan paramla 6 gün için günü 36.70 kurustan hesaplanacaktı 25 gün ise şubat ayı 29 cektigini için 48.30 kurustan hesaplanacaktı toplam 1.421 TL Alacaktım gittim ve isyerine bana verilen para 740 TL almadım parayı işten çıktıgım için 1.100 inmis maasim ocak ayı için verilen 200 TL 1.100 TLden kestiler 900 TL kaliyo ailem birgün gelip kahvalti yapmislardı masadan para almadılar ailem vermek istemis parayi yok ikramımız ayip ediyonuz diyip almamislardi onun parasını 70 TL olarak kestiler bide 830 para kalıyo geri 110 TL Nerden kesildigini bilmiyorum artik Ama Hakkım Olanı vermediler bende almadım parayı sikayet edecem dedim neye güveniyon dediler sigorta olmadıgı için ben babasız büyüdüm evin kirasını masraflarını ben karsılıyorum ben olmazsam ne ailem gecinebilir nede ben 3 kardesiz biz bu para olmasa ben evimin kirasını nasıl verecem nasıl yapacam bilmiyorum yardim edin bana hakkımı allayım sadece hakkımız istiyorum sabahın 6sinda kalkip dükkanı aciyodum hep geceye bırakıyorlardı 9 10 11 de isten cikiyodum 12 saat yerine 15 16 saat calisiyodum tamm bazen sabah 9 10 gidiyodum yalan deil ama 8 ayın 6 ayı sabah aksam yaptim hakkımı gine istemedim sustum verirler zam yaparlr belki diyip sustum ama hic bse yapmadılar hakkımı istiyorum sadece hakkımı

  1. Mehmet bey size buradan ne bilgi versem boş. Çünkü bunlar bir anlam ifade etmez. O yüzden size en gerekli bilgiyi vereceğim. Öncelikle İŞKUR’a gidin, dilekçenizi verin ve şikayette bulunun. Sonrasında bunun sonucunu bekleyin ve sonuçtan memnun kalmazsanız dava açın. Bundan başka, olayların iç yüzünü bilmeden buradan yorum yapmam doğru olmaz. Son olarak, sigortasız çalıştırılmak, hakkınızı arayamayacağınız anlamına gelmez. Mahkeme nezdinde, o işyerinde çalıştığınızı kolayca kanıtlayabilirsiniz.

 6. Merhaba işveren benden haksız yere ve benim haberim olmadan maaşımdan 300 tl kesmiş arayıp sorduğumda da benimle alakası olmayan bi sebepten kesildiğini söyledi bende haberim yok imzam yok nasıl kesersiniz dedim keseriz biz diyor alo 170 e şikayet etsem işe yararmı?

  1. İşe yarayıp yaramayacağı konusunda bir şey söyleyemem. Ama hâlen çalıştığınız bir işyerinde yapılacak en doğru hareket Alo 170’e başvurarak hakkınızı aramanız olacaktır.

 7. hocam merhaba 6 ay boyunca sigortalı olarak çağrı merkezinde çalışmaktaydım ve işe gittiğimde yöneticinin bana işten çıkarıldığımı söyleyip eve geri gönderdiler. işe almadılar sigortalı olarak çalışıyordum bana sormadan işten çıkarta biliyorlar mı iş verenin böyle bir hakkı var mı iş kura gidip çıkışımın ne zaman verildiğini sordum mart ayının ilk haftalarında çıkışımı vermişler ama ben ise mart ayının ilk haftaları iş yerinde çalışıyordum. iş den çıkartma sebeplerine de saygısızlık diye belirtmişler. böyle bir yasal kural var mı sigortalı olarak çalışan işçiyi nasıl çıkartabiliyorlar hocam bana bu konu hakkında yardımcı olabilir misiniz ne yapmam gerekiyor

  1. Öncelikle geçmiş olsun. Bu konuda öncelikle İŞKUR’a bir dilekçeyle başvurarak şikayette bulunmanızı tavsiye ederim. Bu dilekçeye tüm ayrıntıları yazmanız faydanıza olacaktır. Bu şikayet sonuçlandıktan sonra da iş mahkemesine dava açmanız yararınıza olacaktır. Ama, iş davasında bazı hak düşürücü süreler olduğundan, en kısa zamanda bir avukatla görüşmenizi tavsiye ederim

    1. Uğraşmaya değip değmeyeceğine dair benim buradan yorum yazmam doğru olmayacaktır. Hangi şartlar altında çalıştığınızı, durumunuzu sizden daha iyi bilmem mümkün değil. Dediğim gibi profesyonel destek almanız faydanıza olacaktır.

 8. selam hocam işkur la anlaşmam var 6 aylık bna verilen 1.300 ama işkur yatrıyor ve bn 12 saat çalsyorum mesaimi vermiyolar kasiyerim teftişe gelmediler hiç napmalıyım ?

  1. Yazıda belirtilen kurumlara başvuruda bulundunuz mu? Eğer bulunduysanız teftişe gelinmesi gerekirdi. Bilgi verirseniz ona göre yardımcı olmak isterim.

 9. 6 ay sigortalı çalıştım kendi isteğiyle ayrıldım fakat işveren 30 gün alacak iznim olan mesaimi vermedi hocam sgk ya şikayet ettim fakat 10 günden fazla oldu hala sonuçlanmadı sizce nasıl hareket etmem gerekir kamu Denetçiliği kurumuna yada uluslarası çalışma örgütüne şikayet etmelimiyim olumlu sonuç alamazsam

  1. Mustafa bey, kamu denetçiliği kurumu ya da UÇÖ ne yazık ki sizin durumunuza çare olmayacaktır. SGK şikayetinin 10 gün içinde sonuçlanması zaten çok zor. O nedenle biraz daha beklemenizi ve sonuç alamazsanız dava açmanızı tavsiye ederim.

 10. Merhaba ilac firmasinda calismaktayim 4 yil doldurdum mudurum bana mobing uyguladi ve benden savunma istedi ben de avukatta bas vurdum ve ilgili aciklamalarin oldugu savunmami verdim daha sonra istifami verdim kidem ve benzeri butun haklarimi alarak ayrilmak istiyorum şeklinde yazdim. Tüm haklarımi vermek zorundalar mi? Nasıl bir yol izlemeliyim. Teşekkür ederim.

  1. Zaten avukat tutmuşsunuz. Bu da demektir ki, dava açtınız ya da açacaksınız. Yapacağınız şey, beklemek ve haklarınızın verilmediğini düşünürseniz dava açmak olacaktır. Onun dışında süreçle ilgili, ilerleyen günlerde bilgi verirseniz yardımcı olmaya çalışırım Ömer bey.

 11. HOCAM BEN KAMUDA İŞÇİ OLARAK ÇALIŞIYORUM HAFTA TATİLLERİNDE ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS KAPTAN LİGİ YAPMAMA BİR SAKINCA VARMİ ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

  1. Halil İbrahim bey, bu sorunuza direkt cevap vermem yanlış olacaktır. Şu yazımı okumanızı tavsiye ederim.

 12. Hocam merhaba
  Küçük bi firmada 13 aydır çalışıyordum sigortası yapmadı beni oyaladi ve beni son aylığını vermeden işten çıkardı ne yapabilirim tskr ederim

  1. İşvereninizle anlaşamıyorsanız bir an önce, bir avkatla görüşerek dava açmanızda fayda olacağı kanaatindeyim. Sigortasız da çalışmış olsanız haklarınızı talep etmeniz mümkündür.

 13. merhaba hocam ben hizmet alımı yoluyla okulda çalışıyorum bizimle aynı işleri yapan kadrolu işçilerde var bizede düzenlemeden faydalanırmıyız çünkü yazın çalışmıyoruz birde ocak ayı boş geçiyor o zamanda çalışmıyoruz bu durumda bizler geçici işçi statüsünemi geçiyoruz teşekkürler

 14. Merhaba isyerimi 170 i arayarak mesai ucretlerimi odemedi gi için şikayet ettim daha sonra haksız yere birkaç savunmalardan dolayi beni işten çıkardılar disiplin suçlarından bende ihtar çektim sözlü olarak bana is akdimin fesh edildiği mesai ücretleri vs ödenmesi için anlasalım dediler fakat 1000 tl vermelerini işsizlik maasi alacağımi söylediler bende kabul etmedim tekrar bana ihtar cekmisler alacaklarımi yatirdiklarını dini bayram ve mesai ucretlerimin maaş bodrosu a yansıtıldi gi yazıyor fakat ben günde 12 saat çalışıyorum 104 saat ayd amesai yapıyorum ve bana 42 saati ödeniyor bunu ispatlayabilirim şahitlerim var ayrıca çalışma cizelgesinin fotoğraflarını çektim elimde bir buçuk ay oldu 170 i aradım hala cevap gelmedi mahkemeye basvursam kendim yalnız şikayet edebilirmiiyim yada 170 i beklemelimiyim daha sonrami dava açsam yardimci olursaniz sevinirim tsk saygilar

  1. Mahmut bey, öncelikle şunu söyleyeyim. İşten ayrılalı bir ayı geçmediyse işe iade davasını söz konusu olabileceğini unutmayın. Bunun dışında; 170’i beklemenize gerek yok. Bir avukatla görüşerek derhal davanızı açabilirsiniz. Dava açtığınızda da tazminatlarınızdan fazla mesainize kadar her şeyi talep edebilirsiniz. Bunun dışında ayrıca yardıma ihtiyacınız olursa editor@mustafabaysal.com adresine e posta gönderebilirsiniz. Geçmiş olsun.

 15. Hocam iyi günler.Bir firmada 4.grup işçi olarak çalışıyorum.11 yıl otomasyondan önce 5.grup işçilerin yaptığı işler bize geçti.İş tanımı değişikliği bize bildirilmeden 11 yıldır görevimiz dışı ek işler yapıyoruz.5 grup işçiler bizden 1.5 tl saatte daha fazla alıyorlar.Biz kanunlardan haberimiz yoktu.Sendika temsilcisi uyuyor.Aradaki farklar için personele dilekçe yazdım çocuk avutur gibi konuşuyorlar.Bütün yaptığımız işlemler kanıtlı bir şekilde. Bu farkı bana öderlermi?

  1. Şevket bey ne yazık ki sorunuzu tam olarak anlayamadım. 5. grup, 4. grup nedir? 11 yıl nedir? Biraz daha açabilirseniz cevap vermeye çalışırım.

 16. Mustafa bey öncelikle böyle bir hizmet verdiğiniz için teşekkür ederim ben 7 yıldır bir şirkette çalışıyorum patronum telefonda küfür et di etdigi kişi annem benden 3 gün sonra özür diledi ama gururuma yediremiyorum kendisi bana çalışmak isteyip istemedigi sordu bende kendisine kabullenemiyorum dedim sonra bana sana tüm haklarını vereceğim dedi aradan iki gün geçti sonra bana bir hafta kafanı dinle sonra karar ver dedi beni sürekli oyalıyor işten çıkarmadı ve 21 gün oldu kendisine tekrar sordum beni neden çıkarmıyorsun ben dayanamıyorum dedim sonra bana istifa et diyor ben haklarımı alamıyorum kendin istifa edersem ne yapabilirim lütfen yadımcı olun

  1. Bu durumda işten kendiniz de ayrılabilirsiniz. İşverenin işçiye hakareti, işçi için haklı nedenle fesih sebebidir. Böyle bir durumda ihbar tazminatınızı alamazken şartları varsa kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Ama size tavsiyem mümkünse, işvereninizin sizi işten çıkarmasını beklemenizdir. Bçyle bir durumda daha çok kazanım elde edilebilir. Sonuç olarak, işten ayrılıp ayrılmama sizin verebileceğiniz bir karardır.

 17. Merhaba Mustafa bey ; 6 aydır çalıştığım firmadan sebepsiz yere çıkarılıyorum işimi de doğru ve eksiksiz yapmama rağmen , ancak bu durumu içime sindiremiyorum kişileri işe alıp daha sonra keyfi olarak işten çıkartmanın cezai müeyyidesi varmıdır varsa şikayet mercii neresidir yardımcı olurmusunuz benim bir beklentim yok başkalarınada aynı görgüsüzlüğü yapmasınlar

  1. Gökhan bey cezai müeyyededen kastınız TCK kapsamında bir ceza ise, olduğunu söyleyemem. Ama onun dışında; şartları varsa işe iade davası açabilirsiniz. İşe iade davası şartları için buraya bakınız. Yoksa da ihbar tazminatınızı talep edebilirsiniz.

 18. Merhaba 3 yildir bir ayakkabi magazasinda calisiyorum ilk girdigim seneler vardiya 45 saat gozukuyor a daha fazla calisiyorduk son 1 senedir yine fazla calisiyoruz örnek 45 yerine 48 50 saat ama mesai cerilmiyor mart ayinda bir kagit geldi kendi istegimle bayramda resmi tatil hafta sonlarinda calismak istiyorum diye imzalamak istemedik tarihi ocak 1 gozuktugu icin hemde istemedimiz icin ama insan kaynaklari kotdinatore soylemekle tehtitnederek imza attirdi daha sonra kordinator bir olayla ilgili beni tehtit etti suanki isimle ve daha sonraki isimle ilgili geleceginle oynarim diyen3 kisi calistimiz yeri2 ye dusurdu ve herseye tutanak tutup savunma ister oldu ne yapmaliyim 05350410253 sahitte bulamiyorum guvenemiyorum

  1. Kubilay bey geçmiş olsun. Haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalarınızın size fazla çalışma ücreti olarak ödenmesi gerekir. Bahsettiğiniz evrakı imzalayıp imzalamamanız bu konuda bir şeyi değiştirmez. Bunun dışında, buradan bir şeyler söylemem zor.

 19. Mustafa bey esim kamuda hemsire tahinimiz baska ile isdedik ve cikti bende 13 06 2011 tarihinde. Avm satis danismani olarak basladim esimin atandigi ilde bizim isyerinin subesine tahinim mi istedim ilk konusduumda yardimci olacaklarini soylediler biraz bekle dediler suan esim baska ilde ben.baska ilerdegiz ve sonuc su gidecegim subede calisan fazla bile dediler iki aydir ayriuim cocugumdan esimden kende isdegimle birakmak kaliyor 5 yilim oldu kidem hak edecigim veya baska yapmam gerekenler ne olabilir yardimlariniz icin simdiden tesekkurederim.

  1. Mehmet bey, eş durumundan tayin yapılacağına dair sözleşmenizde özel bir hüküm bulunması gerekir. Böyle bir hüküm yoksa ki, büyük ihtimalle yoktur, ne yazık ki yapabileceğiniz bir şey yok. Bir Yargıtay kararında şöyle denmektedir: “Eşin tayin edilmesi, işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturmaz. Bu nedenle davacının feshinin haklı nedene dayanmadığı anlaşıldığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.” İyi günler.

 20. S. A hocam 3buçuk senedir bi otelde çalışıyorum patronum işi bozulunca beni cepten arayıp hakarette bulundu benim işe gelmememi istedi bende senelik iznim olan 16günü devreye koydum yerime başka bi adam aldı ne yapayım bi çocuğum var zoruma gitti

 21. Merhaba ben is yerinde kavga ettim.kavga ettiğim kişi sürekli bize is bırakan kendi vardiyasinda yapması gereken işleri yapmayıp bana bırakması bunu amire ve kendine söyledim değişen birsey olmadı en son gün buna neden her seferinde aynısını yapıyorsun dedim sende aynısı bana yapıyorsun dedi yalan söyleme dedim bana sorun çıkarma bende sana sorun çıkarırım diyince sinirlendim küfür ettim ve vurdum araya biri girdi oda bana vurmuş bizi ayırdılar bej tekrar kurtulup boğazını sıktim olay bundan ibaret sadece beni işten çıkardılar şimdi amir benim hakkımı korumayacaksa neden amir HAKSIZ olduğumu biliyorum ama hırsızın hiç mi suçu yok

  1. Mustafa bey haklı olduğunuz taraflar da olsa, işyeri sınırlarında başka bir işçiyle kavga ettiğiniz için ne yazık ki işvereninizin sizi işten tazminatsız çıkarma hakkı bulunmaktadır.

   1. Mustafa Bey cikarabilirler bunu bende kabuk ediyorum tek taraflı mi oluyor bu işler kavga etmek için iki kişi gerekli değil mi

    1. Zaten diğer işçiyi de çıkarmaları gerekmekte. Ancak unutmayın ki, bu durum diğer işçi ile işveren arasındaki bir ilişkiden ibaret. Siz eğer dava açarsanız, işyerinde ve başka bir işçi ile kavga ettiğiniz için ne yazık ki davayı kaybedebilirsiniz. Sizin için üzüldüm. Yine de olayın ayrıntılarını şu adresteki iletişim formu vasıtasıyla tekrar yazın, bir daha değerlendireyim.

     1. Mesele de bu zaten adalet bunun neresinde kavganın sebebi de bu ben diğer işçi den performans olarak daha iyiyim ama zam olarak yani zammı veriyorlar benim sorunları mi halletmezlerken onun sorununu cozuyorlar bu beni psikolojik olarak bitirdi ben ise iyi insan olmak için gitmiyorum işe gitmenin amacı çalışmak değil mi

 22. Merhaba hocam biz iskur araciligi ile ise alindik fakat soyledikleri tarihte para yatmiyor ve 2 ay oldu daha ilk ayın maasini bile alamadik iskuru nereye sikayet edebiliriz ?

 23. Merhaba, ben %52 ozurlu raporuna sahibim. Diger calisanlar ile ayni sekilde ayakta calisiyorum. Calisma saatimiz 50 saati geciyor. İsyeri havasiz ve yeterli havalandirma yok. Tekstil urunlerinin tozu ve utu sicakligina dayanamiyorum. Hakkim icin neler yapilabilir. Ben bundan ne sonuc alirim?

  1. Özürlü olmanız tek başına size peşinen haklar vermez. Ancak özrünüz dolayısıyla yaptığınız işin ağırlığı ya da zorluğu size zara vermeye başlamışsa bu durumda elbette ki haklı nedenle işten ayrılabilirsiniz. O nedenle durumunuzun ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekir. Ezbere konuşmak yanlış olacaktır. Şu linkteki formu doldurarak ulaşın, detaylı bilgi verin lütfen.

 24. 2 yildir Calistigim kurum beni asgari ucretin altinda calistiriyor ve son bir ayda sigortami yapti ne yapmam gerekiyor

  1. Kanunen böyle bir şey yapamazlar. O halde, ya haklı nedenle sözleşmenizi feshederek dava açmalısınız ya da Alo 170 gibi bir şikayet merciini arayarak şikayette bulunmalısınız.

 25. merhabalar ozel bir bankada çalışıyorum gecen gulerde isyerinde bir anda bayildim. isyerinin normalde tum alanlarda zemine dosedigi haliflexler var fakat 2 ay once bunlari sadece bizim oturdugumuz yerden kaldirdilar o dusme esnasinda cenem zemindeki demire geldi ve yarildi.her zaman olan kurum doktorunun istifa ettigi soylendi ve olay tutanagi da isg uzmani tarafinda 8 gun sonra istese isyeri oraya beton doser diye bir savunmayla gec tutuldu. kurum durumun ustunu kapatmaya calisjyor ve sgkya degil banka sandigina bagli oldugumuz icin istersen sikayet et sgkya bagliyiz diye savunuyorlar ne yapabilirim. bilgi verirseniz sevinirim iyi gunler

  1. Öncelikle geçmiş olsun. Sorunuza cevap verebilmem için, net olarak neyi amaçladığınızı anlamam gerek. İşten ayrılmak mı istiyorsunuz, çalışırken hakkınızı aramak mı istiyorsunuz? Vs. Lütfen, iletişim formu vasıtasıyla detaylı olarak ulaşın.

 26. Merhaba eski çalıştığım şirket maaş haczi mi ne kuruma ne bana nede icra dairesine ödedi kurumda benden talep ediyor maasimdan 12 ay para kesildi ve fazlası ile şirket borçlu olduğum kuruma biz maaşından kesinti yapmadık diyor ne yapmalıyım

 27. Hocam merhaba.. Annemin işiyle ilgili bi konuyu size danışmak istiyorum. 10.04.2015 tarihinde lokantada asgari ücret ve sigortalı olarak işe başlayan annem 31.05.2016 tarihinde kendisine söylenmeden sgk dan çıkışı yapıldı ve haziran ayının ilk günü cenazesi olduğu için izin istedi annem ve akşamına arayarak lokanta devredildi işiniz sona erdi dendi. gerçekten devri olmuş sanırım ama tam tarihini bilmiyorum sadece öncesinde haber vermeksizin işsiz bırakıldı ve bu bir aydır hak ettiği çıkış parasını vermediler sürekli geçiştiriyorlar. Çalıştığı süre içinde yıllık izinde kullanmadı ve şimdi biz kıdem ve ihbar tazminatı hak ediyor muyuz bilmiyoruz yardımcı olursanız çok sevinirim.. (Çıkışı için herhangi bir belge imzalamadı )

  1. Annenizin işyerindeki çalışması bir yılı aştığı için kıdem tazminatı hakkı bulunmaktadır. İşyerinin devri, işçinin çıkarılmasına olanak vermez. O nedenle hem ücretiniz hem de kıdem tazminatınız için dava açmanızı tavsiye ederim. Ayrıca yıllık izin ücretini de talep edebilecektir. İhbar tazminatı hakkı da ayrıca bulunmaktadır.

   1. Tekrar rahatsız ediyorum hocam ama bugün öğrendikki bilgimiz dışında sgkdan çıkış değilde istifa şeklinde göstermişler. Bizde yönlendirilme sonrasında çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünden bireysel iş uyuşmazlığı hakkında dilekçe yazdık sizce durum nasıl sonuçlanır cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden tesekkürler..

    1. İyi yapmışsınız, bir süre İŞKUR’un işlemlerini beklemeniz gerekecek. Sonrasında davanızı açarsınız. İşkur’un sonucu kesin olmamakla birlikte, lehinize olursa mahkemede bu sizin için delil teşkil edecektir.

 28. Hocam merhaba.. Eşim bir firmada yaklaşık 3 ay çalıştı. Yalnız işe başladıktan 1 ay sonra bir sözleşme imzaladı. Sözleşmenin özü;” kendi isteğim ile işi bırakmam halinde 30.000,00 TL tarafınıza ödemeyi kabul ediyorum” Sözleşmede çalışma saati, ücret ve işten işveren tarafından çıkarılma durumunda ne olacağı yazmıyor. İşten çıkma sebebimiz ise; iş yerinin bir alacak/verecek meselesi yüzünden 10-15 kişilik bir grup tarafından basılması, bu olayda işverenin tehdit edilmesi, kavga çıkması işverenin darp olması gibi olaylardır. Bu olaylar polise intikal etmiş ve ifadeler falan da alınmıştır. Bu olaylara tanık olan eşim (kendisine bir darp yok) korkmuş ve zaten devam eden psikolojik rahatsızlığı artmıştır. Olay olduktan sonra buna rağmen 10 gün süre ile eşim orada çalışmaya devam etmiştir.Biz gidip işyeri ile artık çalışmak istemiyoruz. burada can güvenliğimiz kalmadı dedik. İşten kendileri çıkarmadı ve bunun üzerine iş kanununun 24. maddesi gereği sözleşmesini feshederek bunu noter kanalı ile işyerine tebliğ etmiştir.
  Aradan 6 ay geçtikten sonra bize postane kanalı ile bir ihtarname geldi. İhtarnamede siz işyerinizi bildirim yapmadan sebepsiz terk ettiniz sözleşme gereği 30.000,00 TL ödeyin yoksa 3 gün içinde haciz ve icra işlemlerini başlatıyoruz yazmışlar. Noter tebliği elimizde mevcut. Kendilerine ulaştığı halde haber vermeden ayrıldınız diyerek bu parayı bizden alabilirler mi? (Ayrıca çalıma saatleri günde 10 saat haftada 6 gün bazen 7 gün, ücret ödemeleri düzensiz mesai ücreti falan yok. İş yerinde hakaret, giyilen kıyafete karışma vs. her türlü zulüm de cabası.)

  1. Merhaba. Geçmiş olsun. Önce şunu söyleyeyim, rahat olmanızda fayda var. 30.000 TL cezai şart çok ağır olduğu gibi sizin haklı nedenle işi bırakmanız durumunda bu şart zaten otomatik olarak düşmektedir. Zaten ihtarname de çekmişsiniz. Sadece dikkat edin, eğer size ileride bir icra emri gelire mutlaka bir avukata başvurarak itirazını yapın.

 29. hocam merhaba ben 2010 yılı ağustos ayından bu yana bir kurumda özel güvenlik görevlısı olarak calısmaktayım.çalışma sıstemımız 2 gunduz 2 gece 2 off şeklınde 12 saatlık calısmalardır.aylık 240 saat calısmaktayım.resmı tatıllerde vardıyam denk gelırse calısıyor ancak kesınlıkle fazla mesaı ucretı verılmıyor.oncelıkle benım sormak ıstedıgım,hakılı nedenle fesıh yamadan once yapabılcıegım bırseyler varmı,mahkeme yolu harıcınde,iş teftiş kuruluna başvurmak gibi,tavsıyelerınız için şimdiden teşekkurler kolaylıklar dılıyorum

 30. Iyi gunler hocam ben 17 yasinda bir genc isciyim 06.06.2016 tarihinde bir giyim dukkaninda ise basladim maasimin ne kadar olacagini sordugumda net bir fiyat verilmedigi gibi maas gunum geldigi halde maasimi geciktirdiler ve bana bir ay sonunda 615 lira kadar bir para verdiler ve calisma saatlerim ise sabah 8.30 ile 01.00 arası idi ayrica dukkanda calisan diger elaman lar gibi benim de her hangi bir sigorta odemesi yapilmadi buna ilaveten isyeri sahibi nakit alinan urune fis kesmeyip devletten vergi kaciriyo benim sorum su bana asgari ucretin 1300 lira olmasina ragmen 615 lira aldim ya bu paranın devamini ve genel calisma saatlerinin disindaki mesai saatlerinin parasini alabilirmiyim alabiliyorsam bunu nasil yaparim

  1. Elbette alabilirsiniz. Bunun yolu dava açmaktan geçer. Fakat dava açtığınızda bu haklarınızı alamadığınızı kanıtlamanız beklenir. Bunun ilk yolu tanık dinletme, ikincisi ise yazılı ya da görsel deliller sunmaktır. O nedenle, tanık bulabilir ya da başka türlü haklarınızı kanıtlayabilirseniz dava açarak hakkınızı alabilirsiniz.

 31. merhabalar.bir otelde 3 yıldır resepsiyonist olarak çalışmaktayım.işe başlarken sözlü olarak 12 saat çalışmanın olmadığı söylendi.ama 2 ay sonra bir elemanın çıkmasıyla 3 kişi kaldık ve haftalık izinlerden dolayı haftada 2 gün 12 saat çalışmaya başladık.bu durumun geçici olacağı söylendiği için sorun etmedim.ama 3 yıl geçmesine rağmen birşey değişmedi.ve bu süreçte belki 5 resepsiyon girdi çıktı .ve her çıkan elemanın yerine ortalama 20-25 gün izinsiz 12 saat çalıştık.ayrı olarak yıllık izinlerdede her izne çıkan eleman için 2 hafta izinsiz 12 saat çalıştık.yani anlayacağınız izin kullanmadık aslında.hep birbirimizin yerine çalıştık gibi oldu.ve tek kuruş mesai de vermediler.bugün bütün cesaretimi toplayıp patronla bu olayı tekrar görüştüm.ama konuyu uzatırsam tartışma çıkacağı hissine kapılıp odasından çıktım.resmi tatil günleri olsun hiçbirinide kullanmadık bu arada.bu sene turizmin kötü olmasından dolayıda zam da yapmadılar.maaşımızın hepsini bankaya yatırmıyorlar.bir kısmını elden veriyorlar.önceleri bize imzalattıkları bodrolarda 32 saat mesai görünüyordu ama bankaya asgari ücretin biraz üstünde yatırıp mesaiyide o paranın içinde gösteriyorlardı.ama 2016 1 ocaktan itibaren asgari ücret yükselince o 32 saat mesai gösterimini yapamıyorlar artık.bunların dışında patronumuzun oğluda üslup ve konuşma konusunda çok çirkin ve kaba.parmak şıklatarak çağırmalar yada en ufak birşeyde salak salak konuşmayın tarzında rahatsız edici kelimeler.lütfen yol gösterin bana.buranın düzeleceği yok.bu bahsettiğim fazla çalışmalarımı alabilirmiyim acaba.çünkü artık bu şartlarda çalışamayacağım.cevap verirseniz çok sevinirim.saygılar.

  1. Merhaba, geçmiş olsun. Belirttiğiniz şartlar dahilinde işten ayrılacaksanız mutlaka bir ihtarname göndererek işe başlayın. Bu ihtarnamede bahsettiğiniz bütün konuları tek tek belirtin ve taleplerinizi sıralayın. Sonrasında dava açabilirsiniz. Önemli olan, işten doğru bir şekilde ayrılabilmenizdir. Bahsettiğiniz mevzular, haklı nedenle feshi sebebidir.

   1. öncelikle cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.ama burda bahsettiğim bu şartlarda attığım imzalar (bodrolarda mesai kısmına bazen 20 bazende 32 saat göstermişler)fazla mesai alacaklarımı dava açmam halinde almamı engellermi.şahitlerimde var.çünkü 1 ocak 2016 dan itibaren bu mesai kısmına yazdıkları saatleri artık yazmıyorlar.yazamıyorlar çünkü yüksek göstermeleri gerekecek.bu mahkemede lehime bir kanaat oluştururmu.açık konuşmam gerekirse ihtimal az ise hiç uğraşıp bunların ağız kokusunu çekmek istemiyorum.restimi çekip artık sekiz saatten fazla çalışmıyorum diyeceğim.ve işten çıkaracaklar.kıdemimi ihbarımı alıp çıkmamı tavsiye edermisiniz.yoksa bana yapılan bu haksızlığın karşılığını mahkeme yoluyla alma ihtimali ne kadardır.ya ben özveride bulunduğumu sanarken aslında aptal yerine konmuşum yeni anlıyorum.hani bi teşekkür etselerdi yine bu yolu düşünmeyecektim.tekrar teşekkürler ilginize.saygılar.

    1. Size mahkemeyi kazanma ihtimalinizin ne kadar olduğunu söylemem hem mümkün değil hem de doğru olmaz. Eğer bordrolarda fazla mesai ücreti yer aldığı halde ihtirazi kayıt koymaksızın imza atmışsanız, bordroda yazılı olan saatin üstünde fazla mesai yaptığınızı ancak ve ancak yazılı delille ispatlayabilirsiniz. Fazla mesai içermeyen bir bordro dönemi için ise tanıkla bile ispat edebilirsiniz.

   2. İyi günler bi imalathane de ustayım 2500 TL masım var 16 dan 16 300 TL sini aldım ayın 19 da göndereyim dedi ve göndermedi içerde alacağım 2.200 TL
    Ayrıca maaşı elden alıyoruz bankadan deil
    Sigortam 1 ay geç başlamış
    Vede maaş verirken 15 gün içerde bırakıyor işçi kaçmasın die nereye başvurayım acil yardım

 32. Mrhba ben 6 senedir 8 8 çalıışıyorum ve işi bıraktım 8 5 istiyorum artık dedim kapı orda işine gelmiyorsa çık git dediler bende bıraktım işi çıkışımı imzalamadım ne yapmam grekli bu durumda

 33. Merhaba ben 9 yildir tekstil firmasinda calisiyorum. Yaklasik 1 senedir maaslarimizda aksama oluyor ve suan 3 aylik maasim icerde ve agi paralarimizida 6 senedir alamiyoruz bu durumda ne yapmaliyim nereye basvurmaliyim bilemiyorum bu konuda bana yardimci olursaniz cok sevinirim

  1. Eğer ücretlerinizi almak istiyorsanız Alo 170’e başvurabilirsiniz. Bu nedenle işi bırakmak istiyorsanız da, ihtarname çekerek işten ayrılmanız ve bir an önce dava açmanız gerekir.

 34. merhabalar.Ben İstanbul ilinde eczanede çalışan eczane teknisyeniyim.Haftanın 6 günü günde 11 saate yaklaşmış haftada 65 saati bulan bir çalışma düzeninde çalışıyorum.iş kanununa göre haftada 45 saat demesine rağmen biz eczane teknisyenleri haftada 65 saat çalışıyoruz.arefe günleri tam gün çalışıyoruz.bu durumu İstanbul eczacı odasına söylediğimizde istandbulda eczanelerin çalışma düzeni böyle yapacak birşeylerinin olmadığını söylediler.şimdi ise İstanbul eczacı odası eczacılara çalışma düzeni adı altında bir föy gönderdiler,biz eczane çalışnalarının haftada 45 saat çalıştığımızı gösteren bir belge biz her gün onları imzalıyoruz,haftada 65 SAAT ÇALIŞTIĞIMIZ HALDE 45 SAAT ÇALIŞIYORUZ DİYE İMZA ATIYORUZ.ECZACIMIZA SÖYLEDİĞİMİZDE İSE YAPACAK BİRŞEYLERİNİN OLMADIĞINI SÖYLÜYOR.
  BİMER,ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI,ALO 170 MAİLLER ATTIK AMA İSTANBULDAKİ ECZANELERİ KİMSE ÇALIŞMA SAATLERİ KONUSUNDA HİÇBİR KURUM DENETLEMİYOR.BİZ ECZANE TEKNİSYENLERİ İSE KÖLE DÜZENİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ.
  NASIL YARDIMCI OLABİLİRSİNİZ?
  TEŞEKKÜR EDERİM.

  1. Merhaba. Keşke yardımcı olabilsem; ama ne yazık ki bu konularda benim yapabileceğim bir şey yok. Sadece şunu söyleyebilirim; kırk beş saat çalışıyor gibi imza atsanız da, sizin fiilen daha uzun çalıştığınızı kanıtlayabileceğiniz tanık ya da yazılı diğer delilleriniz olduğu sürece, dava açmanız durumunda bunun aksini her zaman kanıtlayabilirsiniz. Onun dışında yapabileceğiniz tek şey beklemek ve Alo 170 başta olmak üzere şikayetlere devam etmek olabilir.

 35. merhaba hocam bizim danışmak istediğim konu çalıştığımız firmada 2000 tl ve üzeri maaşlarla çalışıyoruz fakat sigortamızı asgari ücretden yatırıyorlar. dolayısıyla maaşıda bankaya asgari ücret den yatırıp kalanı elden veriyorlar. bunları ıspatlayacak ekstrelerimiz elimizde var.. işverenden bu talep ettiğimizde doğal olarak işten çıkartmakla tehdit etti. bu durumda kendimizi belli etmeden işverenin vermediği haklarımızı nasıl geri alabiliriz

  1. Bahsettiğiniz konu çalışma hayatının yarayan kanası. Biraz da vicdan ile alakalı bir durum. Bunun için şu anda Alo 170’i aramak ve isimsiz ya da uydurma bir isimle şikayette bulunmak belki fayda sağlayabilir. Ama yine de bu, kanıtlanması her zaman zor bir husustur. Geçmiş olsun.

 36. 4 senedir aynı iş yerinde çalışıyorum agilerimi ve izin paramı alamıyorum maaşım da birikdi bu aralar ne yapmalıyım maaşda ne bankaya yatıyor nede bordro imzalıyorum sadece boş bir deftere yazıp imzalıyorum

  1. Geçmiş olsun. Çalışmaya devam edecekseniz Alo 170 vasıtasıyla şikayette bulunursanız belki ödemeler yaptırılabilir. Onun dışında şu an için yapılabilecek çok şey olmadığını düşünüyorum.

 37. Hocam merhaba bn bir temzlik sirketine bagli alisveris nerkezinde calisiyorum bize 28.06.2016 tarihinde alisveris merkeziyle temizlik sirketinin 15.08.2016 da sozlesmelerinin bitecegini soylediler yani ihbar ettiler bu is yerinde 12.07.2016 da bir yilim doldu ama bana yillik izin vermiyolar parasini istedim onuda vermiyolar tazminat istedim o da yok sikayet etsem yillik izin parami yada iznimi alabilirmiyim? cvp verirseniz sevinirim.

  1. Bir yılınızı doldurmuşsanız kıdem tazminatı hakkınız olduğu gibi yıllık izin ücretinizin de ödenmesi gerekir. Böyle bir durumda yapabileceğiniz şey ise, iş akdiniz feshedildikten sonra önce ihtarname çekmek ve haklarınız ödenmezse dava açmaktan ibarettir. Geçmiş olsun.

 38. Merhaba hocam ben çağrı merkezinde çalışıyorum.Şirketimiz gereği sabit vardiya alan kişiye zorunlu olmadığı takdirde mesai yazılmıyor.Ben kaç zamandır mesaili çalışıyorum.İş yerimizde takım liderimiz olacak kişiye bugun için mesaiye kalamayacağımızı sadece normal vardiyamda çıkacağımı ilettim.Herhangi bir sonuç alamadık ve bende işten çıktım.Bana bekle diye bekletti 20 25 dakika kadar.daha sonra çok önemli bir işim olduğunu söylemiştim ve gidiyorum ben dedim bana gidiceksen istifanı verirsin gidersin diye tehdit eder gibi cevap verdi.Bende çıktım gittim.Şirketimle bu sorunu çözemedim ne insan kaynakları olsun ne grup yöneticisi olsun hepsi birden tavır takınmaya başladı.Bu durum çalışmamı da etkiliyor tutanak yedim 1 adet.Ne yapmam gerekir sizce?

  1. Şu an için yapacağınız bir şey yok gibi duruyor. Ama bu tip sıkıntıların genel anlamda çözülmesi için Alo 170’e başvuruda bulunmanızın yararı olabilir. Müfettişler gelip işyerinde fiili teftiş yapabilir ve sorunu giderebilir.

   1. Hocam ben 3 yildir ayni yerde iste calisiomm isyerinin patronu sahibi tabelasi degisti coj huzursuzluk varr maaslarimiz her ay gec yatiorr ama isyeri kimseye tazminat vermemk icin ugrasiorr ben hakkimi alio gitmek istyomm nasik alabilirmm

    1. Hangi şikayetleriniz var ise, bunları bir ihtarname ile işverene iletebilir ve işten ayrılabilirsiniz. Ama hangi şikayetiniz olursa olsun, önemli olanın bu durumları mahkeme aşamasında kanıtlamanız olduğunu unutmayın. Bu konuda kendinize güveniyorsanız, işten ayrılabilir ve haklarınızı talep edebilirsiniz.

 39. işkur aracılığı ile bir şirkette işe başladım fakat işkurun bize tanıdıgı saatlerden fazla çalıştırılıyoruz mesailer yaptırılıyor resmi tatillerde çalıştırılıyoruz boyle durumlarda işyeri hakkında şikayette bulunmak gerekiyormu bilgilendirebilirmisiniz

  1. Elbette şikayet edebilirsiniz. Alo 170’e şikayette bulunduğunuz takdirde büyük ihtimalle müfettişler işyerinde inceleme yapacaktır.

 40. Slm hocam ben bir inşaat firmasında şantiye elemanı olarak çalışmaktayım.sabah 8:00 iş başı, akşam 18:00 iş çıkış saati olarak çalışıyorum. Kanunen haftalık çalışma saati 45 olmasına rağmen, şirket günlük bir saati fazla çalıştırıyor. Bunu için ne yapabilirim. Ve aylık 1500 tl maaş alıyorum bu maaş için ag para,. Askari gedik ücreti bulunmamakta bunu için ne yapabilirim. Tşk

  1. Halen çalışmaya devam etmek istiyorsanız, ALO 170’i arayarak şikayet konunuzu belirtin. İş müfettişleri tarafında işyeriniz teftişe alınabilir ve bu sorunlar giderilebilir.

 41. selam hocam biz 112 anbulans söfürleri olarak saglıkta taseron iscisiyiz..112 il müdürlülüğünü bimere sikayet ettik sikayeti kendi e devletimden yaptım herkesin adına ama müdürlük benim yaptıgımı söyledi biri sikayet etmiistir yada bimerden benim oldugumu ögrenmislermidir..? benim ile konustugunda fırca attı ve arkadaslarım bircoguda arkamda durmadı..acaba diyorum benim isime son verebilirmi 2 yıldır calısıyorum…bilgi alabilirmiyim sizden..ve sendika temsilcisiyim temsilci olmanın faydası varmıdır o zamanda isten kolayca atabilirlermi?

  1. Merhaba. Aynı soruyu iletişim formu ile de sormuşsunuz. E-posta adresinize cevap yazdım.

 42. merhaba ben ozel bır turz ırmasında servıs sooruyum ve 4 yıl bıttı 5 yıla gırdım akat toplam ssk pirim 3060 gun var ama ıs yerı bızden cok haksız yere para kesıp duruyo ve pazar gunlerı calıstırıyo tazmınat alıp işten çıkmak ıstıyorum ne yapmam lazım sırket tazmınat vermemek ıcın çocuğumun sut parasını bıle kesıyor yardımcı olurmusunuz

  1. Hangi konularda hakkınızın yendiğini düşünüyorsanız, bunları içeren bir ihtarname göndererek işten ayrılabilirsiniz. Gerisi artık mahkemenin takdirine kalacaktır.

 43. Bir kafede garson olarak yaklasik 15 aydir sigortali calisiyorum.yillik izin kullanimi yada ucreti , dini ve milli bayramlarda cift mesai yok.haftanin uc gunu 10.5 geri kalan 3 gun 10 saat calisiyoruz. Ben bu verilmeyen hakedislerimi nasil alabilirim.tesekkur ederim.

  1. Bunları çalışırken almak istiyorsanız ALO 170’e şikayette bulunduğunuz takdirde, işyerinde teftiş yapılabilir. Bunun da her zaman kesin sonuç vereceğini söylemek mümkün olmaz.

 44. İYİ GÜNLER ADIM ZEYNEP ÇAĞRI MERKEZİNDE 3 AY ÇAILIŞTIM . 2800 TL ALACAĞIM KALDI ŞYRİMDEN. VRMYORLAR İŞURA DİLEKÇE B IRKTM PARAMI ALABİLİR MİYİM NE KADR SÜRER BU SÜREÇ YÖKSA AVUKATA MI BAŞVRMALIYIMM .İŞYRİMNDEN ONLARN İMZIALI KAĞIIIDINI ALDM OUU DA İŞKURA VERDMM

 45. Merhba hocam 2.5 yıldır aynı iş yerindeyim işten ayrılmak istiyorum tazminatimi almaya hakkım var mı? Tazminatini vermem git istediğin yere şikayet et diyo muhasebeci yardımcı olun lütfen
  Sigorta günüm 608

 46. Merhaba ben emre iskur uzerinden isyerinde calismaktayim iskurun verdigi saatler sabah 8aksam 5 ama isyeri aksam saat 10 a kadar calistiriyo mesai de odemiyor iskura bildirdim hic aldiris etmedi ne yapmam lazim yardimci olursaniz sevinirim

  1. Bu durumda İŞKUR’a resmi bildirim yapmadığınızı tahmin ediyorum. Eğer öyleyse, ALO 170’i arayarak sözlü olarak durumu izah etmeniz yararınıza olacaktır.

 47. iyi günler 1sene 8aydır calıştıgım iş yerinde gecici görevlendirmeyi kabul etmediğim için işten cıkışım verilecek büyük ihtimalle sözleşmemde şirketin başka ilindeki iş yerlerinde calışmayı kabul eder diye bir beyan var beni işten cıkardıkları takdirde tazminat alabilirmiyim yada bu konu hakkında nereye şikayet etmem lazım cok agır şartlarda calıştırılıyorum

  1. Bu şekilde bir madde varsa ve siz bu görevlendirmeyi kabul etmezseniz kıdem tazminatı hakkınızı yitirebilirsiniz. İyi düşünmenizi öneririm.

 48. Hocam iyi günler ben işkur typ programından meb baglı bı kurumda calısmaya basladım ama benı meb dısında bı kuruma verdıler resmı olmayan bı kurum eger gıtmezsem ıskur mudurlugunun aranıp benı ısten atacaklarını söyledıler atabılırlermı benı typ programında.

  1. TYÇ prpgramlarının içeriğini tam olarak bilemediğim için yorum yaparak sizi yanıltmak istemem.

 49. Ben 3 ay dir bir şirkette çalışıyordum sigorta bu gün yarın diye diye 3 ay geçti 1 aylık ta 1500 tl alcagim var bana yol gösterin

  1. İşten ayrıldığınızı varsayıyorum. Bu durumda isterseniz öncelikle İŞKUR il müdürlüğüne şikayette bulanabilirsiniz. Burayı beklemek istemezseniz de direkt olarak dava açma hakkınız bulunmaktadır. Geçmiş olsun.

 50. ben 1997 yindan 2004yılına kadar bır iş yerınde çalışdımda bennim iki ay sigortamı yaatırmışlar yanimenim benim buarada sigortamı iki ay yatrmışlar kıme başvurmam lazım

 51. Merhaba ben bir lojistik firmasında 3.5 yıldır sevkiyat eıemanı olarak çalışmaktayım firmam ben ilk girdigimde sadece tek bir firmanın ürünlerinin dagıtımını yapmaktaydık bu yüzden sadece iş tanımı olarak bu ürünleri şu saatler arası dağıtımı yapılacak diye konuştuk şu an firmam büyümeye gitti son bir sene içinde farklı ürünler soguk zincir gibi tavuk yumurta donuk ürün sevkiyatınada başladı biz çalışanlarada hem arac kullanma hem indir bindir görevi mecburi tutuyor lojistik firması oldugumuz için mecbur oldugumuzu söylüyor ama maaş olarak her hangi bir artış yapmıyor beden olarak çok yıpranıyoruz biz bu durumda ne yapabiliriz itiraz hakkımız varmı bu duruma işyerinde sevkiyat elamanı olarak gözüküyorum .

  1. İtiraz hakkınız elbette vardır. Ancak bu gerekçeyle işten ayrılacaksanız, öncelikle iş sözleşmenizi incelemenizi tavsiye ederim. Zannettiğinizden daha geniş kapsamlı bir iş tanımınız olabilir.

 52. hocam merhabalar bir sorunum var eşim 4 aydır bir hastanede İŞKUR kursiyeri olarak çalışmakta ve bu çalışma süresince hastane işkurun çalışma saatlerine uymuyor eşim sabah 08.00 akşam 20.00 çalışmakta bunu alo 170 e şikayet ettik ama herhangi bir sonuc alamadık ve hastane eşim işe girerken mesai ücreti ödicez 20.00 kadar çalışırsan dediler ama mesaide ödemediler ne yapmamız gerekiyor lütfen yardım.

  1. Çalışmaya devam ederken yapılabilecekler kısıtlıdır. Bunların başında İŞKUR’a ya da Alo 170’e başvurmak gelir. Bunun dışında çalışmaya devam edip ayrıldıktan sonra geriye dönük fazla mesai ücretleri mahkeme kanalıyla talep edilebilir.

 53. Merhaba hocam insaat iscisiyim 4 ay once insaatta iskele uzerinden dustum ve sag bilegim kirildi ameliyat oldum 3 ay ropor aldim ben gunlugu 110 tl den calisanim ayligim 3.300 tl roporlu gunlerimi sogortadan aldim asgeri ucret uzerinden ama geriye kalan kismini is verenim vermiyor beni oyaliyor kac aydir ne yapmaliyim

 54. slm benim bir sorum olacak bayramdan once bir hafta rapor aldim raporunun bitis tarihi Arefe gunuydu calisma olmadığında calisamadim bayram sonrasi işten çıkışımi verdim ayin 11 de ve işyerim 4 unden 11 ine kadar olan parayi yatirmiyor ne yapmm gerekir bna yardimci olurmusunuz once yatircaz dediler sonra yatırilmiyor dediler.

  1. Bu durumda öncelikle İŞKUR il müdürlüğüne şikayette bulunun. Sonuca göre de dilerseniz dava açabilirsiniz.

 55. iyi günler, 3 yıldır bir firmada satınalma personeli olarak aktif çalışmaktayım.1)sigortam çalışmaya başladıktan 1,5 ay sonra yapıldı.2) sigorta primim eksik yatıyor.3)yıllık izinlerimizi 1 hafta kullanabiliyoruz.4)çalışma saatlerimiz 8:45-18:30 arası fazla mesai ücreti almıyoruz.4)çoğu resmi tatillerde dini bayramlar hariç mesai ücreti olmadan çalışıyoruz.Bu konularla ilgili bir şikayette bulunmak istesem nasıl bir yol izlemem gerektiği hakkında yardımcı olabilirmisiniz..

  1. Yapmanız gereken şey ALO 170’e durumu bu şekilde aktarmaktır. Sonrasında işyerinizde inceleme yapılabilir ve sorunlar giderilebilir.

 56. 4 yıldır bir markada satış danışmanı olarak çalışmaktayım.mobing uygulanıyor istifaya zorlanıyorum zorla geriblirim ve savunma imzaladım. şimdide ihtar sundular imzalamadım. savunmada hakaret iftira müdüre saygısızlık seyler yazıyordu 🙁 bazı arkadaslarımdan benım aleyhıme savunma yazmalarını zorladılar isten cıkmadım tazminat alamazmıyım yada ne yapmam gerekli.

  1. Bahsettiğiniz durumlarla ilgili buradan yorum yapmam yanıltıcı olabilir. Ancak bir şekilde işten çıkarılırsanız, bütün bu olayların takdiri mahkemeye ait olacaktır. Geçmiş olsun.

 57. 3 yıldır tekstıl fırmasında calısıyorum ılk ıse başladgımda 2013 de maasım 800tl olarak yatıyordu 100 lırasın benden elde tekar alıyorlardı 2014 maasım 1250 oldu cocuk parası harıç ama maasımı asgarı ucretten yatıyor ustunu elden alıyordum asgarı ucret ozaman 850lıraydı suan 2016 ocakta maasım asgarı ucret 1300 olunca 1300 de kaldı ıkı yıldan berı zam almıyorum zam ıcın gorustugumuzde ıse patron maasımız bu calısıyosan bu calısmıyorsan kapı burda cık gıt dıyor ve ben ışe başladıgımdan berı gunluk 10 saat haftalık 56 saat calısıyorum ısten ayrılmak ıstıyorum tazmınatımı alabılımıyım yardımcı olursanız cok sevınırım

  1. Zam alamamak tek başına bir fesih gerekçesi değildir. Karmaşık bir süreç içerir. Ama fazla mesai ücretinin ödenmemesi bir hakli fesih nedenidir. Aynı şekilde yılda 270 saatin üzerine yapılan fazla çalışma da fesih gerekçesidir.

 58. hocam 6 calısmıs bır ıscıyı cıkarınca tazmınat verılırmı ve ısyerım resmı tatıllerde calıtıryo ve paramızı vermıyo maasımız bankaya yatıyo ve mesaı yatmıyo kanıtımız bu ayrıca ıs kazası gecırdım ve doktor ıkı gunluk rapor verdı ama ıs yerım benden bu parayı kestı gece calısıyodum ve 2 saat fazla mesaı yapıyodum haklarımı nasıl alabılırım ne yapabılırım

  1. Tazminat, hangi şekilde ve gerekçeyle çıkarıldığınıza göre değişir. Ama madem ki işten çıkarıldınız artık dava açmanızda yarar var.

 59. hocam merhaba, bir restorantta yaklaşık 5 senedir müzisyen olarak çalışıyorum , çalıştığım mekanda 7 gün canlı müzik yapıyorum,iş yeri sadece 4 gün çalışıyor olarak göstermiş yeni öğrendim, orada 7 gün çalıştığımı ispatlayacak hem şahit , hemde internet üzerinden sayısız delil var, geçmişe dönük olarak yatırmadıkları sigortamı talep edebilirmiyim, cevap için şimdiden teşekkürler

 60. Merhaba 1998 ssk girişim var fakat pirim yatırmamışlar 2002 den ihtibaren ssk yatıyor 3600 den kıdem tazminatı alabilirmiyim ve hizmet tespit davası icin neeye başvurmalıyım

  1. Bahsettiğiniz şartlara göre, toplam prim gününüz en az 3600 gün ise kıdem tazminatı alabilirsiniz. Hizmet tespiti davasını iş mahkemesinde açmalısınız.

 61. Hocam , 13 aydır hukuk bürosunda çalışıyordum evlilik nedeniyle izne çıktığım sırada bana hiçbir şekilde bir bildiri olmadan orda ki çalışanlarla sadece haber göndererek işten çıkarıldığımı söylediler 1 ay gecti üstünden ne yapabilirim bürolarınada gitmek istemedim çünkü izine ayrılmadan önce çok ağır konuştu terbiyesizce . Bu konuda napabilirim şimdiden teşekkür ederim

 62. merhabalar;

  3.5 yıldır işyerinde çalışmaktayım iş sağlığı ve güvenlği açısından ne bir ayakkabı ne bir elbise alınmaktadır.

  bununla ilgli şirkete onlarca mail atılmasına ragmen sonuç alamadık ve psikojik baskı yaparak istifaya zorlanmaktayım ayrıca yılda 700 saat fazla mesaiye kaldım mesailer bordramda %25 üzerinden gözükmektedir.
  bununla ilgilide şirkete bilgi alabilirmiyiz diye yazı yazmam rağmen tarafımıza dönüş yapılmadı ne yapmam gerekiyor

 63. Turistik bir otelde kat hizmet gorevlisi olarak 10.09.2016 tarihinden itibaren calismaktaydim.23.08.2016 tarihinde hizmet yapmakta oldugum katlardaki yabanci bir turistin sozde yeni almis oldugu kaybolan cocuk ayakkabisini temizlik esnasinda cope atmis olabilecegim soylenmis, emin olmadigim icin turistin kaybolan esyasinin ucreti tarafima odetilerek ayni zamanda bu konu hakkinda tutanak tutalarak isime son verilmisti.Bu tutanagi imzalamayip sadece maas bordrosunu imzalayip is yerimden ayrildim.23 gunluk calisma ucretim ayni gun banka hesabima yatirildi.6 gun sonra noter kanaliyla ihtarname cekerek haksiz fesih isleminden vazgecilerek ise aidemin saglanmasini,kanunun ilgili hicbir maddesinde bu sekil sebeple isten cikarilmanin olamayacagini kendilerine ihtar ederek.ihbar,kidem v.s alacaklarimin tumunun 3 gun icinde tarafima odenmesini istedim.Noter tasdikli ihtarnamem ellerine gectikten sonra ihbar tazminat tutarimin tamamini da banka hesabima yatirdilar.isten cikis bildirgemi de sigortaya bildirmis olduklarini sifaen bildirdiler.isten cikis bildirgemde sgk kodunu da 29 olarak bildirmisler..Hal bu sekil olunca issizlik odeneginden de faydalanamayacagim cok acik gibi.Bu durumda kanimca ise iadem icin ve kayipta oldugum tum haklarim icin is mahkemesine basvuru hakkimin zaruri oldugunu dusunmekte ve bilmekteyim.Fakat bunun oncesinde herhangi bir is ve islemde bulunmam gerekirmi? yanitlarsaniz sevinirim.Iyi gunler.

  1. Bana kalırsa daha fazla beklemenize gerek yok. Zaten ihtarname çekerek haklarınızı talep etmişsiniz. Bu bakımından bir an önce mahkemeye başvurmanızda yarar var.

   1. oncelikle tesekkur ederim,yazimi bir muddet goremedigim icin yanit veremeyeceginizi dusundum ve belkide benim haksiz olabilecegimi dusundugunuzu dusunmustum acikcasi,mahkemeyi acmis bulunmaktayim.Sonucundan haberdar etmek isterim.Saygilarimla.

  1. Bunun belirli bir süresi yoktur. Tamamen işin niteliğine ve kurumun yoğunluğuna göre değişir.

 64. bizim şirket özel sektör bayramlarda 1 yada 2 gün tatil veriyor kurban bayramında tatil 2 gün özel sektörler en az 3.5 gn tatil verme zorunluluğu var diye biliyorum ??

  1. Merhaba. Eğer bayram tatillerinde çalışacağınıza dair işvereninize peşin onay vermişseniz, çalışmanız gerekir. Ancak bu günlerde çalışırsanız, çalıştığınız her gün için ekstradan bir yevmiyenin daha size ayrıca ödenmesi gerekir.

 65. Çalıştığım firma tehlikeli ve ağır işler kolunda,
  ama hizmet dökümüne baktığımızda belge kodu açıklamasında 1 olarak gözüküyor
  32 gözükmesi gerekiyormuş. Tüm çalışanlarda aynı uygulama söz konusu.
  Geçmişe dönük bunun düzeltile bilmesi mümkün mü?
  Firmanın düzeltmesi veya şahısların bireysel olarak yapması mümkün mü?

 66. Mrblr bir iş yerinde 14 ay çalıştım iş yeri sahipleri iş yerini kapattılar başka bir şirket açtılar bizi çıkardılar tazminatıniz ödenecek dediler hala ödemediler 3 ay oldu paramız olunca ödeyecez diyorlar ne yapmamız gerekiyor

  1. Bir an önce ihtarname göndererek alacaklarınızı talep edin. Ödenmezse dava açmanız gerekir.

   1. Merhabalar benimde başıma bi olay geldi is yerim şahıs firması olarak gozukuyordu 2.11.2015 sigorta girişim var fakat ben geçen e devletten bi baktım ki 30.09.2016 da işveren firmayı kapatmış arastirdim yeni firmasına 1 gün sonra giriş yapmış fakat ben 8 Kasım 2016 tarihine kadar şahıs firmasına is yaptım çalıştım muhtemelen benim 1 yilimi yakmak için şirketi kapatmış ama ben 1 yıl çalıştım bana şimdi diyor ki hiç bir alacağın yok üstelik cumartesi çalışmak istemiorm dedim haftalik 48 saat calisioz kapıyı gösterdi ben cikicam bile demedim Sendika ya gittim 1400 maaş alıyorum sigort ama 1647 den yatio sendika Başkanı tüm alacaklarimi yazdı ama patronun um odemio üstelik maasim da iceRide kaldı bize yarından itibaren gelme die ses kaydı var ama haberi yok delil olarak sayılır mi suç mu teşkil eder şimdiden teşekkürler

    1. Merhaba. Olaya tam hakim olmadığım için yorum yapmam yanlış olur. Ama bu durumda süreci resmileştirmek adına bir an önce ihtarname göndermeli ve ardından gerekirse dava açmalısınız.

 67. merhaba, ben 1 ay muhasabeci olarak bir fabrikada çalıştım. sigortamı yapmadılar ve haksız yerede işten çıkarttılar. bu konuda ne yapabilirim. ayrıca hala sigortasız çalışanlarda var orada

  1. İşkur il müdürlüğüne başvurabileceğiniz gibi sonuç alamazsınız iş mahkemesine de başvurabilirsiniz.

 68. Merhaba Fabrikada çalışıyorum kpss sınavlarına hazırlanmak için sınava kadar mesaiye kalmak istemediğini sorumluları uygun dille izah ettim fakat müsade etmiyorlar mesaiye kalmadim zorluk çıkarıyorlar ne yapmalıyım güvenlik sınavında izin yazmadilar pazar mesaisi ne gelmeyeceğimi söylediğim halde zorla imza attı birsey olmaz deyip tutanak tuttular cevap için şimdiden teşekkürler

  1. İşveren sizin fazla çalışma onayınızı daha önce almışsa, onun uygun gördüğü zamanlarda fazla çalışmaya katılmanız gerekir. Gönül ister ki; diyalaogla sorununuz çözülsün ama çözülmezse kağıt üstünde işvereniniz haklı olabilir.

 69. Mrb: Benim sorumuda yanıtlarsanız sevinirim 01/06/2007 giriş 30/04/2014 çıkış verildi ve bu şirket tüm işçileri çıkardı 105 kişi falan çıkarıldı ve bunlardan bir kısmını sonradan geri aldı Ve O son çalışma günü şirket sahibi bizi toplayıp bugün iş son bitti diyerek herkesi çıkardı battım dedi ama öyle birşey olmadığını sonradan anladık yani kısacası bizi dolandırdı Biz bu şirketi avukata verdik kazandık ama tazminatımızı alamıyoruz

  1. Geçmiş olsun. Davayı da kazanmışsanız artık yapılabilecek tek şey avukatınızın parayı tahsil etmesidir. O da tahsil edemiyorsa yapılabilecek fazlaca bir şey olmadığı kanaatindeyim.

 70. Hocam merhabalar, şuan çalışmakta olduğum işyerinden zorla sözleşme imzalatmak istiyorlar. Sözleşmede şuan çalışmış olduğum işyerinden kendi isteğimle ayrılırsam veya işveren tarafından işten çıkartılırsam işyerinin faaliyette bulunduğu iş kollariyla ilgili faliyet gösteren hiçbir işyerinde işten ayrıldıktan sonra iki yil boyunca çalışamayacagımı eger calisirsam aylık brüt ücretimin 14 katı tazminat ödeyecegimi ayrıca isyerinden almiş oldugum egitimlerden dolayi almis oldugum egitim ile ilgili 2 yil boyunca bu isyerinde mecburen calismam gerektigi isyerinden kendi istegimle veya isveren tarafindan cikartilirsam almis oldugum egitim masraflarinin 14 kati kadar tazminat odeyecegimi ayrica aylik brut ucretiminde 12 kati kadar tazminat odeyecegim vs gibi konular yer aliyor sozlesmeyi yeni hazirlamislar fakat sozlesme tarihine ise basladigim tarihi yazmislar bu sozlesmenin gecerliligi varmidir sozlesmeyi imzalamamam durumunda isten cikartilirsam ne yapmam gerekir

 71. merhaba ben fotokopi teknik servisinde 6 yıldır tek başıma teknisyenlik yaptığım iş yerinden uzun süren mobbing sonucunda tartışma ve akabinde kavga ile ayrılmak zorunda bırakıldım…şiddetli kavga olmasada işveren yanımızda çalışan sadece kiraya ortak olduğu arkadaşını ve dışarıdan komşu 2 kişiyi şahit göstererek tutanak hazırlamıştır.. bu kişiler olayları bilsede elbette bana şahitlik yapmayacaklardır. işveren,muhasebeci arkadaşıyla hazırlattığı ”haklı sebeplerden dolayı işten çıkarılma” şeklinde ibraname imzalatarak tazminatımı en asgariden ödemiştir.. bu nedenle sanırım işsizlik maaşı hakkımda elimden alınmıştır… ve bunlara ek olarak 6 yıl boyunca sigortamı asgariden göstermiş maaşımı yansıtmamıştır… banka maaş ödemeleri sigorta dökümleri elimde mevcuttur.. ayrıca kısa dönem askerliği bitirip 1 hafta sonunda işe başlamama rağmen 38 gün sonra sigorta başlangıcım yapılmış ve 219 tl pirim borcu görünmektedir…bu işverenin devleti uğrattığı zararı ve benim geleceğimi çalmasından dolayı yaptırıma uğramasını istiyorum… başka ne gibi belgeler gerekir ve bu zamana kadar iş ile ilgili yaşadığım problemleri paylaştığım dertleştiğim insanlar şahit olabilirler mi? aydınlatırsanız sevinirim teşekkürler…

  1. Bir an önce notere gidin ve ihtarname çekin. Olayları ayrıntısıyla anlatın ve alacaklarınızı talep edin. Ödenmezse dava açmanız gerekecektir.

 72. Ev eşyaları satan bir mağazada 2 aydır çalışmaktayım bize günlük 2000 tl lik satış yapamazsak savunma yazdırıyolar. Son günlerde üzerime yapılan baskı olsun. Sefimizle olsun müdürmüzle olsub arttı şefimiz bayan ve müdürümüzle olan samimiyetleri oldukça fazla ve dünde satış olmadığından savunma yazacaktım ve baska bir arkadasım benim yerime yazıp imzaladı. Müdür ben otobüsdeyken in gel savunmayı yaz dedi ve ben gidip istifamı yazdım. Baska reyondan arkadasların yazmadan gittiği oluyo ama bana gelince otobüsden indirilip savunma yazdırılmak istiyorum ben tazminat davası açabilirmiyim şikayet nereye etmeliuim nası bir yol izlemeliyim

 73. Elimde sgk dan alınan (1989-2010 arası)
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU HİZMET CETVELİ linde
  1. KULLANICI KODU: TE10AA1 ibaresi neyi ifade etmektedir.
  2. KAYIT KODU : 2A0 veya 2K0 ibarelerinin anlamı nedir

 74. Biz EYT lilerin..anlaşılan..gene vicdani olarak bir gasp edilen emeklilik haklarımızın verilme durumu yok.bağkurlu çalışana kolaylık gösteriyorsunuz biz EYT lilerede dirsek..yeni bakan dalga geçer gibi takılmaya devam edecekler diye talihsiz bir laf kullanmış..yazıklar olsun..biz hakettiğimiz emekliliği istiyoruz..

 75. Hocam iyi günler benimde bi sorum var bi iş yerinde haziran 2014 ten beri çalışıyodum maaş 2700 den ortalama elime 3300 ile mesainin durumuna göre 3500 3700 é kadar para alıyodum ama maaşlar asgari ücret üzerinden sigorta primi yatırılıyor ayın 10 ü ile 15 ı arası diğer kısmınida 3.bi şahıs üzerinden ta ay sonunu buluyor yatirmalari bankaya bu yüzden ise gitmedim şimdi bayram izninden sorà senelik iznini kullanırken ihtar çektim ve ağustos maaşım ve eylül maaşım hala yatmadı 170 ede şikayette bulundum 170 in sonucunu bekleyeyimmı ama istifa etmedim ben çıkış verip vermediklerini de bilmiyorum daha bi hafta oldu pazartesi çektim ihtarı mahkemeye basvurayimmi bekleyeyimmi bu şartlarda kıdem tazminatı ve ağustos ve eylül ayı bide çıkış verdiler se geriye kalan senelik iznini talep etmek için dava açayım mi

  1. Önce ihtarnamenin ulaşmasını bekleyin. Bunun üzerine işverenin alacağı tavra göre karar verirsiniz. Henüz erken, bence biraz daha bekleyin.

 76. hocammerhaba 2 senelik kurumsal tekstil firmasında çalışanım maaşımdan 1288 tl kesiti yaptılar 2 ayi se 5 günluk gecikme var patrona sordugumda yattıramıyoruz diyorlar ne yapmam gerekiyor.

 77. Merhaba hocam… tarlada çalıştırılmak üzere geldiğimiz bir × köyünde tam 20 yıldır ikametgah etmekteyiz baştada söylediğim gibi tarlada işçi olarak çalışıyoruz ailemle neyse.. bizim 2 senedir çalıştığımız biri vardı bu sene bizim paranızı vermedi bugün yarın diyor ama vermiyor ne yapmamız lazım hocam bilemiyoruz ? Teşekkür ederim

  1. Eğer tarım işçisi iseniz ve işverenin toplam işçi sayısı 50’nin altında ise İş Kanununa tabi değilsiniz demektir. Bu durumda ancak genel mahkemelerde dava açarak hakkınızı arayabilirsiniz. Eğer işverenin işçi sayısı 50 ve üzerinde ise İş Kanununa tabisinizdir ve Alo 170’i arayarak şikayette bulunabilirsiniz.

 78. Taşeron bir firmada silahlı güvenlik görevlisi olarak çalışmaktaydım 4 ay maaşımı yatırmadılar görev yaptığımız projeden ödeme alamadıkları için ödeme yapamıyorlarmış bende hem alo 170 i arayıp şikayet dilekçesi oluşturdum hemde ihtar çektim ellerine geçtiğinin teyidini aldıktan sonra iş aktimi fesh ettim ama dönüş olmadı hangi yolu izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

 79. Merhabalar hocam; 2 eylül 2016 tarihi ile iş yerinden ihbarname verilmeden 1 gün içerisinde işime son verildi hiç bir kağıdı imzalamadım çıkışımı sistemden yaptılar fakat tazminatımı yatıracaklarını söyledikleri halde hala yatırmadılar. Diğer arkadaşların şikayetine dediğiniz gibi ihtarname çekeceğim fakat bu şirketim 2014/2015 yılları arası sgk primi eksik yatırarak diğer ücreti elden veriyordu bunu banka hesaplarımla kanıtlayabilirim peki nereye müracaat edebilirim? Bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim…

  1. Merhaba. Bir yere başvurmanıza gerek yok. Bir an önce ihtarname çekin ve haklarınız ödenmezse, tüm taleplerinizi içeren bir dava açın. Boş yere vakit kaybetmenizin bir anlamı olmadığını düşünüyorum.

   1. Merhabe ben 3,5 yildan fazla simdiki sirkette calisiyorum bize fazla makina eklediler yaptigim is agir ve mesai 4 sattten fazla kaliyoruz yani 8 saat calistiktan sonra 8 sat daha devam ediryoruz benim kollarimda iltihaplar olustu calisamiyorum isten ayrilmak istyorum tazminatimi nasil alabilrm

    1. Merhaba, eğer fazla çalışma ücreti ödenmiyorsa bu tek başına bir çıkış gerekçesidir. İşyerindeki diğer hukuksuz uygulamaları da gerekçe göstererek ve ihtarname çekere ayrılın. Böylece elinizi güçlendirmiş olursunuz.

   2. Merhaba isyerimi sikayet ettim sikayet bavurum sonuç landi aradigim zaman 170 i incelenmek uzere işkur a gittigini soyledler ama 1ay olmasina ragmen ses seda yok .evime tebligatgeleceginidei soylemislerdi bu tebligat gelince yapmam gereken nedir

 80. merhaba 1 yıldır ben dahil tüm herkes maaş larımızı 1 ay geç alıyoruz her ay 20 sinde ufak bir parayı hesaba yatırıyor sanırım 20 ni geçerse kimse dava açmasın diyemiş.Ancak tamamı yatmıyor %59 engelliyim ilaçlarımı paramı alamadığım için kullanamadım sağlığım dahada kötüye gitti mobing yapıyorlardı artık dayanamadım çıktım parada alamıyordum ancak hala içerde param var vermiyorlar işten resmi çıkış tarihim 6 ekim 2016 170 aradım şikayet ettim pazartesi ihtarname çekicem.Sorum ise raporumu gösterip haklı nedenlerimi belirtim bu davayı açsam kazanırmıyım ve kazanırsam dava süresince geçen zaman faiz alırmıyım son olarakda manevi tazminat davası açabilirmiyim 1 yıl boyunca geç maaş aldım ve günde 10 saat çalışıyordum oysaki haftada 45 saat olması lazım fazladan olan bu saatleri 1 yıllık talep edebilirmiyim avukata gerek varmı çok teşekkürler

  1. Bahsettiğiniz gerekçeler sizin içi mahkemede lehinize delil olacaktır. İhtarname çekerek doğru yapmışsınız. Kazanırsanız faiziyle alacaksınızdır. Elbette fazla çalışma ücretlerinizi de talep etmelisiniz. Avukata gelince, böyle bir zorunluluk kesinlikle yok; ancak hata yapmamak adına mümkünse bir avukatla görüşmenizi tavsiye ederim.

 81. Merhaba bir pastanede 3 aydir sabah 06.30 aksam 15.30 saatleri arasi calisiyordum elemanin biri isi biraktigi icin calisma saatim 06.30 oglen 12.00 16.00 arasi dinlenme sonrasinda saat 24.00 e kadar calisiyorum toplamda gunluk14 saat ve 35 gundur bu sekilde calisiyorum mesai vermeye is yeri yanasmiyor ne yapmaliyim ise basladigim donemde denetlemede yapildi 2 hafta sigortasi calismistim denetlemeden sonra sigortam basladi maas olarak da 1300 tl aliyorum

  1. Alo 170’i arayarak şikayette bulunabilirsiniz ya da bu şekilde çalışmaya devam edecekseniz de işten ayrıldığınızda dava açarak hakkınızı alma imkanınız fa her zaman bulunmaktadır.

 82. Hocam meraba Kasım 2014 ten beri bir şirkette çalışmaktayım Şubat 2016 ya kadar her ay düzenli olarak 1 ile 5 i arasında düzenli olarak maaşimizi alabiliyorDuk ama bundan sonraki aylarda 18 ila 19 günlük gecikmeler oluyor bugün yarın 21.gun nasıl bir yol izlemem gerekli
  Ve is yerinde bu sebebleri en dolayi çalışmakta istemiyorum

  1. İşinizin garanti olması için 20 gün beklemenizde fayda var. Bundan sonra eğer işten ayrılacaksanız muhakkak noterden ihtarname çekerek ayrılmanızı öneririm.

 83. S.aleykum ben bi is yerinde 4 sene çalıştım askerlik içind e işten ayrılmam gerekti tazminatimi falan hesaplatirdim 6.800 tuttu beni 3 hafta sonra çağırdı bende gidip daha paramı almadan imza attım sonra bana dediler şimdi para yok diye ve 2 3 sefer şeklinde vercez sana bi kısmını haftaya vercez dedi bende iyi tamam dedim ama 4 hafta geçti daha vermediler bana oyalıyor bence bunun için dava açma hakkim var mı

  1. Elbette dava açma hakkınız vardır. Ancak imkanınız varsa önce ihtarname gönderin. Sonrasında dava açın. İsterseniz İŞKUR’a da şikayette bulunabilirsiniz. Tercih size aittir.

 84. Meraba ben üç ekim de ise başladım üç hafta doldu hala sigortami yapmadilar ve benim gibi orda sigortasiz çalışan beş kişi daha var . Maaşı 1300 dediler ama izin gunlerimizi kesip 26 günden hesapliyolar ve asgariden duauyolar bugün öyle dendi. Böyle bi saçmalık olabilir mi . Şikayet etsem benim herhangi bi kazancim olurmu

  1. Bence Alo 170’e farklı bir isim vererek şikayette bulunun ve inceleme talep edin. Sonucun ne olacağını bilemem ama faydası olabilir.

 85. Hocam iyi günler ben 4 aydır bir mobilya sirketinde çalıştım 3 ayda 2015te çalıştım aynı şirkette sabah 8:00akşam 23:00- 02:00 saatleri arasında 1 saat mola
  14-17 saat arası sigortasız çalıştım ve bi mesai ücreti almadım ayrıca ben ve diğer 3 personelin sigortası yok ve bu yer şirket olarak gözükdüğü halde hiçbir bankadan maaş yatırmayıp maaş ı elden bize veriyor ve bugün ordan ayrıldım hangi haklarımın çıkarı için nereye dava edebilirim

  1. Kemal bey her şeyden önce en kısa sürede bir ihtarname göndererek haklarınızı talep edin. Sonrasında işveren ödeme yapmazsa mecburen dava açacaksınız.

 86. Merhaba ben evden internet üzeri bi iş buldum home ofis olarak çağrı aldım eylül 5 te başladım ekim 19 da işten çıktım herhangi bi sözleşme yapılmadı şimdide maaşını yatirmiyorum diyor nasıl alabilirim maaşımı

  1. İşverenin yasal adresini ve unvanını biliyorsanız, İŞKUR’a giderek dilekçe doldurun ve delillerinizin çıktısını alarak dilekçeye ekleyin. Sorununuz İŞKUR’da çözülmezse iş mahkemesinde hakkınızı aramanız gerekecektir.

 87. S.a ben 5 aydır restoranta calışıyorum ve dahada calısıyorum sigortasız ve alacagımı alamıyorum patron telefona bile cevap vermiyor ne yapmam gerekli yardımcı olursanız sevinirim

  1. İbrahim bey, çalışmaya devam ediyorsanız ALO 170’i arayarak işyerinde teftiş isteyin. Belki sorununuza çözüm olabilir.

   1. Merhaba Mustafa bey, ben 1 bucuk aydır organizasyon şirketinde çalışıyorum sigortam geç başlatıldı ama paramı alamıyorum, bu durumda ne yapmalıyım. Lütfen bana yardımcı olur musunuz?

    1. ALO 170’i arayarak şikayette bulunmalısınız. Ya da bu gerekçeyle işten ayrılıp hakkınızı mahkemede arayabilirsiniz.

 88. Merhaba ben deniz Mersinde Tyçp kapsamında okulda işkurun göndermiş okulda işçi olarak çalışmaktayım.Yaşadığım sıkıntı şu bize görev dağılımı veriliyor onun dışında alakası olmayan işlere yönlendiriliyoruz.İzinleri çok istemediğimiz takdirde mazaretli izin aldığımda yarım gün öğlene kadar bunun bize ne gibi etkisi olur.Görev müdür yönlendirip müdryardımcısı yapmaktadır.Aksi takdirde bize fazla mesai yaptırmalarında bir sakınca var mıdır.Çalışmış olduğum okul iki binadan oluşmaktayım ama bizim çalıştığımız okul binası bize dediler ki gerekirse işkur elemanları ikinci bina pansiyon öğrencilerin yatılı kaldığı yer orda çalışma olacaktır, diyor müdür.Benim demek istediğim şu ayrıca bize taşıma işi olduğundan ağırlığından fazla ağır eşya taşıttırmaları yasakmıdır.Teşekkürler.

  1. Merhaba. Açıkçası görev tanımınızın neleri kapsadığını bilemiyorum. Sözleşmenizde hangi şartların olduğunu bilmeden de yorum yaparsam sizi yanıltabilirim. O nedenle bir şey söyleyemiyorum.

 89. Örnek veriyorum görev dağılımı okulun atıyorum 3 katı ve buraya 3 kişi bakıyor her katında yani bir kişi bakıyor bunun dışında buna bir bağlı bina ama ora biz bakmıyoruz diyorum dediler gerekirse oraya da bakılacak,mesela çok ağır eşya taşıttırdı size,elektrikle ilgili sakındığımız sakıncası olan bir iş verdi bunun gibi buna benzer iş kazası oldu diyelim örnek veriyorum.Bir de bir şey soracam örneğin biz işkur elemanıyız bizim hafta sonu ücretli tatilimiz zorunlu bir iş çıktı diyelim okulda mesela veli toplantısı ama işkur elemanın çalışması yasak bizim pazar günü çalışmamız gerekiyor mu?

  1. Tekrar söylemem gerekirse, bütün sorularınızın cevabı iş sözleşmenize göre değişir. Sizi anlıyorum; fakat bilgi sahibi olmadan yorum yapmak istemiyorum.

    1. Merhaba, bilgi verirken yanıltmamaya ve yanlış bilgi vermemeye dikkat ediyorum. O nedenle, her zaman kesin ve net bilgi verebileceğim diye bir şey yok. Sorunuzun kesin cevabı ne yazık ki bende yok.

 90. Merhaba , öncelikle iyi günler dilerim . Ekim 21 de son iş yerimdeki 1 yılım doldu ancak bu 1 yıl süre içerisinde birkaç defa işe gitmediğim günler oldu rahatsızlıktan dolayı çoğunlukta tek günler olduğu için rapor almadım . Cumartesi günleri yarım gün çalışıyoruz ve birkaç cumartesi günü gelmediğim zamanlar oldu , bu gelmediğim cumartesi günlerini yıllık iznimden yarım gün olarak düşmüşler , ek olarak işe geç kaldığım birkaç zaman oldu bunmlarda genelde örneğin 08:30 da işe başlıyoruz benim saat 10 da işe gelmem gibi , bu geç kaldığım günler de yıllık iznimden düşülmüş , sormak istediğim iş yerinin 2 saatlik bir gecikme için yarım gün yıllık iznimden düşme hakkı var mıdır ? Ayrıca sadece 3.30 saat calıştığımız cumartesi günleri gelmediğimiz takdirde bu gelinmeyen günleri de yıllık iznimizden düşme hakları var mıdır ? ( ki işe 2 saat geç geldiğim için yıllık izinimden düşmeleri hakkında bana hiç bilgi vermediler ) yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba. Normalde, bu günleri yıllık izinden düşmek yerine ücretinizden kesmeleri gerekirdi. Hatta işe gelmediğiniz bir cumartesi için 2 yevmiyeniz dahi kesilebilirdi. Buna göre değerlendirmenizi öneririm.

 91. hocam bızım sırket 30 gun oldu daha yatırmadı ıflas edıcek dıyorlar pekı bn ıthar name cektrısem taazmınat alabılırmıyım 3 senedır calsıyorum 2 maas geldı nerdeyse ama sıgortamzı odemısler e devleten baktıgımda

  1. İhtarname sonucunda işverenin nasıl bir tavır alacağını bilmem mümkün değil. Ama yine de alacaklarınız ödenmezse, işten ayrılabilir ve hakkınızı mahkeme kanalıyla arayabilirsiniz.

 92. Abim 6 yıldır calışıyor.ve abimi saatinde çok çalıştırıyor.maışını düzgün yatırmıyorlar son altı ay maışlarnı vermediler.mesai parasını vermiyor.çalıştığı yer çok pis yer.abim çıkmak istiyor.tazminat alabilirmi verilmeyen maışlarını alabilrimi çıktıktan sonra işsizlik parası alırmı

  1. Bahsettiğiniz hususlar elbette haklı nedenle fesih gerekçesidir. Ancak işveren kıdem tazminatını ödemek istemezse mecburen haklarınızı mahkeme aracılığıyla almanız gerekecek.

 93. Ben eşime ait bir reklam firmasında yaklaşık 3.5 senedir çalışıyorum eşimle anlaşamadık ve bana uzaklaştırma verdirdi ben mecburen işten ayrıldım bu sure zarfında hem maaşını hemde sigortamı yatırmadığı için ne yapabilirim.

  1. İsterseniz önce İşkur’a dilekçe vererek sonucunu bekleyebilirsiniz. Ya da direkt olarak iş mahkemesine dava açabilirsiniz.

 94. Merhaba Konya da özel sektörde çalışmaktayım firma petek plastik 200 kişi çalışıyor 3vardiya her yıl yıllık izinlerimizi kulanamıyoruz parça Pinçik vermiyorlar ne yapmamız gerekiyor bu sorun normalmi yoksa anormalmi????

  1. Her hangi bir kuruma şikayette bulunursanız ve işyerinde teftiş yapılırsa, işveren sizlere geriye dönük yıllık izin kayıtlarını imzalatmak istemeyebilir. Benim bu durumdaki işçilere tavsiyem, mümkün olduğunca sorunu diyalogla çözmeleri yönündedir. Çözülmezse de unutmayın ki, yıllık izin ücretlerinizin tamamını işten ayrıldığınızda geriye dönük alma hakkınız her zaman vardır.

 95. Ben 02.12.2011 tarihinde alanya bölgesinde bir otelde çalışmaya başladım. 2014 ve 2015 yıllarında tüm çalışanları ikişer ay askıya aldılar. süre çok uzun olmadığı için bunu çoğumuz kabul ettik. Fakat bu sene 24.10.2016 tarihi itibari ile otel tesisi kapatıp, çalışanları öncelikle belek bölgesinde ikinci oteline götürmeyi sözlü olarak teklif ediyor (yaklaşık 80km mesafede ve inşaat sürecinde) otel açık durumda değil. 2017 nisan ayına bitecek. Bu teklife olumlu cevap vermememiz durumunda ise alanyadaki otel için 2017 nisan ayına kadar askıya alınmayı öneriyorlar. bu sürede evli çocuklu olduğum için uzun bir zaman. Bunu da kabul etmediğimiz takdirde istifanızı yazıp çıkış yapabilirsiniz dendi. (tazminatımızdan vazgeçerek)
  Beni belekteki otele gönderebilir mi ? 6 ay askıya alabilir mi? Haklarımı alıp işten ayrılabilir miyim ? Nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Teşekkür ederim.

  1. Bahsettiğiniz kadarıyla, bu teklifi kabul etmek zorunda değilsiniz. 6 ay sözleşmenin askıya alınması, hayatın akışına aykırıdır. Bu gerekçeyle işten ayrılabilirsiniz. Ama tavsiyem acele etmemenizdir. Önce sözleşmeniz askıya alınsın, maaş ödenmediğini ya da sgk primi yatırılmadığını vb. mahkemede kanıtlayabilecek duruma gelin, ardından ayrılın. Yine de erken ayrılmak isterseniz bu da olabilir, ancak bu duruma fiili durumu mahkemede tanık vb. yöntemlerle ispatlamanız gerekir.

 96. Selam ben antalya belekte luxs bir otelde cankurtaranim.
  Ise giris tarihim. 06.04.2016
  28.11.2016 isten cikmam. Isteniyor. Ise. Baslayali. 7.ay 20 gun. Olcak. 6 ayi gectigi icin sozlesme geregi kadroya kalmisim. Ayin bugun. 12 si .bana hangi tarih te cikcagim. 16 gun once soylendi ihbar dan. Dolayi onceden bildirilmis. Arkadaslardan ogrendigim kadariyla
  Size sormak istedigim 28 de bana istifa yaz. Denildiginde yazmayim. Tazminatimi. Talep edebilirmiyim. Birde 15 gun once soyledikleri icin ihbar gunumu 3 gun alarak isteyebiliyormuyum. Dogrumu bunlar. Efendim saygilar kolay .gelsin

  1. Kıdeminiz 1 yılın altında olduğundan kıdem tazminatı hakkınız yoktur. İhbar süreniz ise kıdeminize göre 4 haftadır. Buna göre değerlendirmeniz gerekir.

 97. Iyi gunler ben
  Ise giris tarihim 03:09:2013
  Istencikis tarihim 01:11:2016

  25:10:2016 tarihinde Senelik izindeyken patronum beni arayip islerin iyi gitmedigini ve benii isten cikarmak zorunda oldugunu ve is bulana kadar calisabilecegimi soyledi
  Iznimi bitirip ise dondukten sonra ayin birinde cikisimi yapti suan halen calismaktayim ve 5100 kusur kidem tazminatini verecegim dedi
  buna gore ihbar tazminati alma hakkim varmi

  1. Size ihbar süresi ayrıca kullandırılmazsa, haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatınızın da ayrıca ödenmesi gerekir.

 98. Merhabalar hocam.. işyerinden çıktım evlilik nedeniyle.bayanım. içerde kalan maaşımı ve 1 yıllık tazminatımı ödemediler. alo 170 şikayet ettim işkurdan cvp 2 ay sonra geldi. haklı bulunmuşum fakat bu aşamadan sonra ne yapmam gerekiyor. mahkeme mi işverene mi başvurmalıyım. saygılar sunarım

  1. İşveren bir ihtarname çekerek alacaklarınızı talep edebilirsiniz. Ödemezlerse mecburen dava açacaksınız. Davada, İşkur kararı lehinize delil olacaktır.

 99. Merhaba özel sektörde kurumsal bir firmada 7yıldır aşçı olarak çalışmaktayım işlerin az olduğundan dolayı kadromuzu yarı ya düşürdüler ve haliyle bütün işler bize kaldı iki kişinin üç kişinin yaptığı işi tek kişi yapıyor elaman talep ettigimizdede işinize geliyorsa böyle beğenmeyen istifasını yazsin gitsin diyorlar bizi bununla tehdit ediyorlar nasıl bir yol izlemeliyim kendim işi bıraksam tazminat alabilirmiyim yada nasıl bir yol izlemeliyim teşekkürler şimdiden

  1. Eğer bu çalışma şekli yüzünden fazla çalışma yapmaya başladıysanız ve ödenmiyorsa işten ayrılabilirsiniz. Ancak işveren kanuni hükümlere uyduktan sonra, yapabileceğiniz bir şey olmaz.

 100. merhaba hocam eşim 10 ay bi iş yerinde çaliştı izin yoktu izin olmadıgı için ayrıldı 16 gün sonra denetlenme olmuş izin gelmiş ve geçmişe yönelik izinsiz çalışmaların ücreti işçilere yatırılmış bayram tatilide dahil bu durumda bizde şikayet edıp gecmiş mesai ücretlerini talep edicez alabilme olasılıgımız nedır tesekkurler

  1. Bir an önce dava açmalı ve ilgili teftiş raporunu da delil olarak sunarak geçmiş alacaklarınızı talep etmelisiniz. Rapor, eşinizin çalıştığı bölümü de kapsıyorsa sizin için önemli bir delil olacaktır.

 101. Merhaba, 2buçuk senedir bir yerde çalışıyordum.iki ay önce ayrıldım.işveren tarafından çıkarılmış olarak gösterildim.4buçuk bin kıdem tazminatı aldım.fakat işveren primlerimi hep eksik göstermiş ayda 10gün birgün vb. Buyuzden işsizlik maası alamıyorum.sgkya gittim işçi mahkemesine gönderdiler.sorum şu ki; mahkemeye gidersem benden ücret istenir mi? Birde dava süresi nekadar sürer sizce?
  Ben maasımı elden alıyodum yani tamgün calıstıgıma dair elimde suan sadece kıdem tazminatı aldıgıma dair onların imzalattıgı belge var. ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜRLER.

  1. Elinizdeki belge lehinize delil olacaktır. Mahkemeye avukatsız başvurmak da mümkündür. Davanın ne kadar süreceğini ise bilmemiz mümkün değil.

 102. Evde aracilardan alarak birçok is denedim ama en yoğun çalışmayla sadece günlük 10 tl lik is yapabildim emeyimin calindigini düşünüyor şikayet etmek istiyorum nereye hangi delillerle edebilirimt evde yaptığım işler kalem işi 1000 adet 8 tl kilemens ( elektrik parcalari ) 100 adeti 1.50 tl (1 saatte 80 ile 100 adet basılıyor) yardımcı olursanız sevinirim

  1. İşkura giderek şikayette bulunabilirsiniz. Ama elinizde yazılı veya benzer deliller olmasını öneririm.

 103. Merhaba mustafa bey bana cvp verrmisiniz rica etsem isten cikarildim istifami yazmadim diye bana tutanak tutuldu ne yapmam gerek

 104. Merhaba 2.5 yıldır bir işyerinde çalışıyorum yaklaşık beş aydır maaş alamıyorum işten ayrılmak istiyorum ancak çıkarmıyorlar nasil bir yol izlemeliyim işveren çıkarmadığı için işsizlik maaşı da alamıyorum

  1. Böyle bir durumda ihtarname çekerek işten ayrılabilir ve haklarınız ödenmezse dava açabilirsiniz. Davayı kazanırsanız, İşkura başvurarak geriye dönük işsizlik maaşlarınızı talep etme hakkınız da bulunmaktadır.

 105. 10.04.2016 da ıse basladım 01.30.2016 da cıkarıcam ıhbar tazmınatı alabılırmıyım ve tazmonatımı aadan evrakları ımzalamam hata olurmu daha sonra hesabına yatırıcaz derselr ne yapmalıy

  1. Eğer imzalayacağınız evrakta, paranın banka hesabına yatacağı ibaresi bulunursa imzalayabilirsiniz. İşçi, şartları sağlamışsa 1 gün bile çalışmış olsa ihbar tazminatına hak kazanır.

 106. Merhaba; iş yerimden ayrılmak istiyorum.
  15 yıl ve 3600 iş gününü tamamladım .SSk dan
  Kıdem tazminatı alabilir yazısını aldım .işverenin
  Beni 8 hafta ihbar süresi çalıştırma durumu var mı ? Eğer ihbar süresini çalıştırması bana
  İhbar tazminatı da verir mi ? Nasıl bir yol izlemek
  Gerekiyor ?
  Teşekkürler

  1. Bu durumda iki taraf için de ihbar tazminatı söz konusu olmaz. Bu gerekçeyle işten ayrılabilirsiniz ve bildirim sürelerini beklemenize gerek yoktur.

 107. Ben 3yıldır bir mobilya firmasında çalışıyorum son 2 aydır maaşımı alamıyorum ve agi parasını şimdiye kadar almadım bordro imzalamadım 3 yıl içinde
  Ve maaşım yüksek asgari ücretten gösteriliyorum
  Maaşımı istiyorum sallıyor bugün yarın hep böyle
  Ne yapabilirim

  1. Bu durumda ne yapmayı planlıyorsunuz? İşten ayrılacaksanız, buraya yazdığınız olayları ihtarname çekmek suretiyle gerekçe göstererek işten ayrılabilir ve kıdem tazminatınız ile diğer haklarınızı talep edebilirsiniz.

 108. İyi günler ben stajyerim 3 ay oldu maaşımı vermiyor belediyede çalışıyorum nereye başvurabilirim

  1. Alo 170’i arayarak şikayette bulunabilirsiniz. Neticede AGİ işverenin işçiye verdiği bir para değil, devletin alması gereken vergiyi daha az almasından ibarettir.

 109. Merhaba. Petrolde çalışıyordum ve sigortamı yapmadılar bende sikayette bulundum 3 aydır hiç kimse gelmedi 3 gün önce işten çıkardılar bu durumda ne yapmalıyım

  1. Sigortanız hiç olmadığına göre, ancak iş mahkemesine dava açarak bunun tespitini isteyebilirsiniz. Başkaca bir yolu bulunmamaktadır.

 110. Merhaba 1 yıl 3 aydır aynı iş yerinde çalışıyorum işten çıkmak istiyorum işverenle sözleşme yapmadım çalışmaya mecbur kaldığım için burda çalıştığım süre içinde psikolojim bozuldu hatta psikoloğa dahi gittim ilaç bile verdi 3 ay kullandım. Nasıl bir yol izlemem gerekiyorki sıkıntı yaşamadan işten ayrilayim burdan. Teşekkür ederim şimdiden

 111. MERHABA Mustafa Bey bir işe başladım yeni 40 gün oldu fakat maaşımı daha alamadım 20. gün içinde alamaz isem ( Asgari ücret den sigortam var fakat maaşım yüksek ) normal aldığım maaş üzerinden şikayet ettiğim zaman bu üceti almaya hal kazanabilirmiyim ?

 112. Merhaba mustafa bey ben bi işyerinde çalıştım 9 sigortamı yapmadılar sonra bos bi senet çıkardılar karsıma buna imza atacan dediler bende buna imza atmadım diye beni isten çıkardılar bunun için benim ne yapmam lazımm

  1. Sigortanız olmadığına göre tek yol, iş mahkemesine dava açmak ve çalıştığınızı mahkemede ispat etmektir.

  1. Bu durumlarda en doğrusu, işten ayrılmayı düşünmüyorsanız, çalışmaya devam etmek ve çıktıktan sonra dava açarak geriye dönük haklarınızı almaktır.

 113. Merhaba Mustafa bey ben iş yerinde yaklaşık 5 aya yakın bir alışveriş merkezinde avm de çalıştım tabi bu süre içerisinde 5 dk geç kaldığım için bni çıkarttılar tabi avm açılmadan önce geliyordum onların shifti farklıydı yqni sorum şu beni çıkarttıktan snra hamile olduğumu öğrendim kaç hafta olduğumu da hesapladım tam tutuyor beni çıkartmadan önceki süre zarfında hamileymişim tabi benim daha sonra bilgim oldu yani hamile bayanı çıkaramazlar sonuçta bilirsiniz bu durumda hiç bişey yapamaz miyim

  1. Esra hanım, hamile işçinin çıkarılamayacağı gibi bir kurak yoktur. Önemli olan, işçinin sadece “hamile olduğu için” çıkarılmamasıdır. Bu kapsamda durumunuzu değerlendirmenizi öneririm.

 114. Slm mustafa bey ben 8aylık iskur calisaniyim sosyal sigortam yok ama saglik sigortam var calistigim sirketten 1.200 tl aliyorum iskurdan ise 1.300tl toplamda 2.500tl aliyorum. sozlesmem bitiyor. İsveren devam edebilirsin diyor yanliz buranin calisma sartlari cok zor guvenlik oldugum icin kapali garajda nobet tutuyorum egzoz dumani soba dumani garajda hic eksik olmuyor ve bide cok soguk suan ayagim bundan dolayi enfeksyon kapmis yuruyemiyorum 5gunluk raporluyum. Maasimi eksik yatirirlarsa ne gibi haklarim var ve yaptigim isten dolayi hastalandim mahkemeye verebilir miyim

  1. Sosyal sigortadan kastınızın ne olduğunu tam anlayamadım. Sigortasız mı çalışıyorsunuz? Açıkçası çalışma şeklinizi tam anlayamadım.

 115. Ben bu sene ekimin 14ünde nikâhtan ciktim ama işverenle anlasamadik pesinatta 6ay taksitlendirme yalarim dedi pesinat olursa fiyatta düşüş olacaqini söyledi ben fiyatta düşüklük istemediqim icin kabul ettim ama sonradan pek kafama yatmadi bu durum her ay işyerinden qidip kaqit alip bankaya qidicekmisim bana cok sacma qeldi benim simdi ne yapmam qerek

 116. Merhaba, ağustos ayı itibari ile işyerinden ayrıldım, 20 gunlük alacağımı hala alamadım, hatta haftanın 6 gunu günde 12 saat mesai ile çalıştım, her görüşmemde bugun yarın diye diye 5-6 ay geçti, en son fazla mesai ücreti ile sizi mahkemeye vereceğim dedim; onlarda yönetici olduğunuz için fazala mesai alamazsınız dediler, şirketin hesaplarında bloke varmış ama bu bloke olayını 3-4 aydır söylüyorlar,
  mahkemeye gitmeden işkur a şikayette bulunmak istiyorum, yazınızda anlaşma yoluna gidilir deniyor ancak onlar her zaman olduğu gibi ödeyeceğiz diyecek, benim sormak istediğim bu uzlaşmada farazi bir gün müğ veriliyor yoksa net bir tarih mi veriliyor; sizin tavsiyeniz işkur a mı gitmem yönünde, vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim, saygılarımla

  1. İşkura giderseniz ortalama altı ay kadar beklersiniz. Sonunda da haklı çıksanız bile, işveren size ödeme yapmak zorunda değildir. Çünkü İşkur kararı, bir tavsiye karardır. O yüzden doğrudan dava açmak daha mantıklıdır. Yine de aceleniz yoksa, önce İşkura dilekçe vererek şansınızı deneyebilirsiniz.

 117. Merhaba
  Ben maaşımı alamadığım için alo 170 şikayet ettim.
  Bugün firmadan aradılar. Niye şikayet ettin diye. Üç ay maaşımı ödemediler. Ama sigortamı yatırdılar. Firma kaç gün içinde paramı yatırmak zorunda?

  1. Maaşınızın derhal ödenmesi gerekir. Bunun bir süresi yoktur. Makul sürede ödemezlerse ihtarname çekerek talep edin ve yine ödenemezse dava açın.

 118. merhaba ben 3 yıldır aynı şirketteyim hem fazla mesaim var hem gece 16 saat nöbet tutuyoruz. mesailerimiz geriye dönük alabilmek için ne yapmalıyız teşekkürler

 119. Hemşireler yaptı enfeksiyonda calisiyoz fotoraflarida var çekilmiş bölüm degisik li istiyoz ama başka bölüme vermiyorlar napabiliriz. Bilgi alabilirmiyiz

 120. Merhaba ben 2.5 yildir markette calisiyordum .3 ay once isyerinden ambulansla hastaneye kaldirildim ve sagda ve solda agir kaldirmaktan dolayi fitik cikti.meslek hastaliklari hastanesinden agir kaldiramaz evragi alip bolge mudurume verdim oda tum haklarimin verilip cikisimin yapilcagini soyledi ara ara isyerine cagirip ucretsiz izin istifa dilekcesi yazdirdilar.2 aya yakin fizik tedaviye gittim.9.12.2016da iki gun ise gelmedi diye isyeri cikisimi kod 29la yapmis.fakat iki ayi askindir zaten calismiyorum tedavi gordugumu ustlerimde biliyordu.haklarimi alabilir miyim acaba ne yapmam gerek

  1. Bahsettiğinize göre işyerinizle anlaşmanız zor görünüyor. Bir an önce dava açmanızı öneririm. Başka bir yol olmadığı kanaatindeyim.

 121. Mrhba 1 haftada çalıştım..anlayamadım çıktım..haftaligimı alamadım..sigortamidaa yapmadı..ne yapmam gerekiyor..170 aradım sonuç alamadım..bu konuda hakkım nedir?

  1. İşten ayrıldığınız için, işyerinde fiilen çalıştığınızı artık ancak dava açarak kanıtlayabilirsiniz. Başkaca bir yolu bulunmamaktadır.

 122. merhaba taş ocağında kaynakçı olarak çalışıyorum iş yerinde tam bir senedir çalışıyorum yaklaşık altı ay önce iş yerine başımıza iş ortaklarından birisi geldi iş yerinde verimi arttırmak için tesiste bizi yoğun şekilde çalıştırmaya başladı zam olaylarından dolayı gergindik ve ben işi bırakmak istediğimi şöyledim neden diye sorduğunda şartlardan dolayı dedim hepsi düzelecek dedi patronun sözüne güvenerek kaldım yaptıkları zammın farkını ödüyeceklerini fazla calışma saatlerinin izin verilecegini söyledi hiçte sözünde durmadı kafasına ğörede işe çağırıyor gelen kaynakçılara benden fazla magaş veriyor gelen kaynakçılar da benden üstün vasıfta değiller patron iş hafifledi diye yıldırma politikası yapıyor bende magaş farkını ve tazminatımı ve senelik izin paramı alarak işten ayrılmak istiyorum 4 ay içinde 6 kişi işi bıraktı ve yeni giren arkadaşlarda bırakmaya kararlı benim böyle bir yerde tazminatımı alma hakkım varmı acaba bu konuda ne dersiniz taktir sizin iyi çalışmalar

  1. Kıdem tazminatınızı alabilmeniz için işten ayrılırken haklı bir nedeninizin olması gerekir. Zam sözü büyük ihtimalle yazılı olarak verilmemiştir. Ama öerneğin fazla mesai yapıyorsanız ve ücretini alamıyorsanız bu elbette bir haklı fesih sebebidir. İşyerinde kanuna aykırı diğer uygulamalar da varsa, hepsini gerekçe göstererek işten ayrılmalısınız ki; olası bir dava aşamasında haklı çıkın.

 123. merhabalar calistigim isyerinde lağım patladi gereken bakimi ve temizligi yaptirmayip bizi bu pisligin icinde calismaya zorluyolar mesailerimiz oluyo bunlari alamiyoruz ben ise girerken kaportaci olarak girdim fakat bana cam takma fiber boya islerinide yaptiriyolar biraz sesimi cikartinca benden kotusu yok nereye sikayet etmem lazim yardimci olurmusunuz

 124. Calistigim firma sigortami gec baslatti sürekli eksik prim yatiriyor maasi düzenli vermiyor bende 170 e sikayet ettim işten cikarirlarmi

  1. Bu nedenle işten çıkarılırsanız, dava açtığınızda bütün haklarınızı alabilirsiniz.

 125. Merhabalar.Asıl işi yapan taşeron olarak devlet kurumunda çalışmaktayım.İhale süremiz (3 yıl) ocak ayında doluyor.Daha önceki aylarda aldığımız ve bordroda belirtilen yol yemek ve servis ücreti son (kasım)bordrosunda olmasına rağmen, yol ücretimiz kesilerek hesabımıza yatırılmıştır.Ve aralık ayında da kesileceği söylenmektedir.Daha önce bu ücretler bize ödendiği için (bordromuzda ayrı ayrı belirtilmiştir ve belirtilen miktar hesaplarımıza yatırılmıştır) bu bizim yasal hakkımız anlamına gelmekte midir? Bordroda gösterdiği halde kesebilme hakkı var mıdır? bizim prim ödemeleri bu miktar dahil edilip mi yapılmalıydı?

 126. Merhaba bir iş veren işciye küfür ederse nereye şikayet edebilirim ve bunun sonucu ne olur tazminat vb. Dava açılabilir mi

 127. merhabalar
  çalistigim isyerinden , sabah 7 den gece 11 e kadar calismayi kabul etmedigim icin beni isten atmak istiyorlar ne yapabilirim

  1. Bu durumda sizi çıkarmalarını beklemeniz gerekecek. Şu an için yapabileceğiniz bir şey bulunmamaktadır.

 128. ben bir şirkette çalışıyorum ama şirketin yemekhaensinin tavanları hep terleme yapiyor ve o terlemedebütün yemekhane masalarına akıyor o akan damlamalar hep yemeğin içine akıyor bunla igili nereye şikayet te bulunacam

 129. Merhabalar, ben üniversite öğrencisiyim ve bütçeme ek bir gelir sağlaması için alışveriş merkezinde bulunan bir pizza restoranı ile anlaştım ancak ne iş sözleşmesi ne de sigorta yapmak istenmedi ve ben bunu kabul etmek zorunda kaldım. Bunun haricinde, işin ikinci gününde patronların biri bana mobbing uyguladığı ve herkesin ortasında tehdit ettiği için işten çıkmak zorunda kaldım. Ayrıca, diğer çalışan kişilere sigorta yapılmaması ve çalışma saatlerinde de yasal kriterlerin aşıldığına şahit oldum. Bununla ilgili ne yapmamı önerirsiniz?

  1. Sigortasız çalıştığınıza göre öncelikle bunun tespiti gerekir. Bunun yolu da mahkemedir. Bir günlük sigorta için bile olsa hakkımı ararım diyorsanız, yapmanız gereken dava açmaktır. Başka bir yolu bulunmamaktadır.

 130. merhabalar mesela bir kişi 7 ay önce işten ayrılmış daha sonra issizlik maaşına başvurmuş ve 7 ay işsizlık maaşı aldı ve almayada devam ediyor aynı zamanda çalışıyor sigortasız bir işte bu durumda ne yapılmalıdır.

 131. Merhaba.. 6 ay sigortasız çalıştım ve 4000 yakın paramı alamadım. Bu parayı almam için ne yapmam gerekir ?

  1. Sigortasız çalıştığınıza göre tek çare dava açmaktır. Başkaca bir yolla ücretlerinizi almanız mümkün değildir.

 132. Merhaba belediyeye bagli bir kurumda ogretmenlik yapiyorum ustumuz olan sahis isten cikartilmam icin ugraslar verdi ve sonunda rapor yazdi henuz birsey belli degil ben haksizliga ugruyorum bunun icin ne yapabilirim

  1. Melek hanım, sonuç belli olduğunda tekrar yazarsanız bilgi vermeye çalışırım. Şu an ne söylesem, eksik olacaktır.

 133. İyi aksamlar .Ben iki senedir bit terse calisiyorum.60 kisi felan var.mass bankaya yatiyor.mesailer yatmiyor.elden aliyoruz.bu yuzden ciksam tazminat alabilirmiyim

  1. Evet alabilirsiniz ama mahkemede elden fazla mesai aldığınızı ispat etmeniz gerektiğini unutmayın.

 134. Merhaba ben özel bi isyerinde calistim e Devlet üzerinde 28 günlük sigortam yatmis gözüküyor ama parami alamadim iki buçuk ay oldu ne yapmam gerekiyor simdide n teşekkür ederim

  1. İşkur’a bir dilekçe verin ve alacağınızı talep edin. Onlar size ödeme yaptırabilirler.

 135. merhabalar iş yerim rapolu oldugum halde benden habersiz full timedan part timeye çekmiş
  ben full time çalışmak iştiyorum ne yapa bilirim

  1. Bu durumda maddi kaybınız meydana geliyorsa, bu gerekçeyle iş ayrılabilir ve kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.

 136. Bir şirkette bir yıl çalıştım. İş olmadığı gerekçesiyle işten çıkartıldım. 4 ay maaşım yatmadı. Mühendis olduğum halde asgari ücret olarak yatırıldı sigortam ve maaşım. Fazla mesai ücreti de verilmedi hiç bir şekilde. Bu durumda ne yapmam gerekiyor. Kime şikayette bulunmam gerekiyor. Çalışma bölge müdürlüğüne şikayet işe yarar mı

  1. Bu kadar kapsamlı bir alacağınız olduğuna göre bence en doğrusu dava açarak hakkınızı aramanızdır.

 137. Merhaba, Ben kurumsal bir yerde çalışıyorum. Sabah 8 ila akşam 23.30 arası açık ve vardıyalı olarak toplamda 3 kişi ( 11 saat mesai) çalışıyoruz. 2 bayan ve müdürümüz. Gece o saatlere kadar bir bayanın mahalle arası bir işletmede tek başına bırakılmasından hiç hoşnut değilim. İşe girdiğim günden beri bunu dile getirdim fakat kimse önemsemedi. Heleki böyle güvenliksiz bir zamanda sokaklar serseri sapıklardan geçilmez iken mecbur canımız cebimizde gece yarısına kadar çalışmak durumunda kaldık. Fakat dediğim gibi bu konunun bir an evvel çözümlenmesini istiyorum ve ne yapabilirim

  1. Merhaba. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama mevcut yasalarımızla bunun düzeltilmesi mümkün görünmemektedir.

 138. Manisa somadan yazıyorum soma kömürlerinde a ş de çalışıyorum bize bu ay normalde üçbin TL alıyorduk bu ay ikibin TL verdiler gerekçe üretim az

  1. Merhaba. Ücret düşüşü neden kaynaklanıyor? Bordronuza hakim olmadan buna cevap vermek çok zor. Prim-İkramiye alacağınızdan mı kesilmiş? Ücret bordronuzu bir Mali Müşavire göstererek de net bilgi alabilirsiniz.
   Soma’ya selam ve saygılar…

 139. Eşim belediyede taşeron işçisi her sene sene sonunda çıkışı yapılıyor sonra tekrar giriş yapılıyor ve maaşından vergi adı altında 115 tl kesiliyor yaklaşık on beş gün geç yatırılıyormaaşlarımız. Asıl sorun şu şuanda kız öğrenci yurdanda bekçilik yapıyor tabi hala belediyede temizlik işçisi görünüyor resmiyette ve sabah sekiz akşam sekiz nöbet tutuyor.mesela pazartesi akşamdan salı akşama kadar nöbet tuttu vardiya değişiceği gün çarşamba sabah tekrar nöbete gitti ve hiç izin yok bunu nereye nasıl şikayet edeceğim ve eşim işten çıkartırlar diye hiçbirşey yapmıyor ne yapabilirim hakkımızı aramak için yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Açıkçası bu durumlarda şikayetler genelde sonuçsuz kalmakta. Tavsiyem ise, çalışmaya devam edilmesi mümkünse çalışılması ve bir gün işten ayrıldığında geçmişe dönük hakları mahkeme yoluyla alma yönündedir.

 140. Merhaba bir firmada 5 senedir pazarlamacı olarak çalışıyorum müdürümüz olan kişi iş yerinde sürekli küfürlü ifadeler kullanıyor direk bize olmasa da küfür ile konuşuyor hatta bir keresinde bana da küfretti fakat buna şahit olan benden başka kimse olmadı bu işyerinde tazminatımı alarak ayrılmak istiyorum iş arkadaşlarımdan şirkette daha önce çalışıp ayrılmış birde Hale’n çalışan şahitlik yapabilecek arkadaşlarım var nasıl bir yol izlemeliyim.

 141. Merhaba ben 01.01.2016 tarihinde Esenyurt … güvenlik hizmetleri bünyesinde danışma yönlendirme olarak ise başladım. 31.12.2016 tarihinde sirket bilgisini dahilinde ücretsiz izin aldım 1gunluk 01.01.2017 haftalık izin ime denk geldi ve 02.01.2017 tarihinde işime başladım ve ertesi günü şirkete cagirildim işveren tarafından işten çıkarıldığmi beyan ettiler hiçbir kağıt vs imzalatmadlar ve iş başı da verilmedi bununla ilgili olarak şirkete içerde kalan haklarım tazminat ihbar yıllık izin ücreti Aralık maaşım ve ilk etapta içeride tuttukları 15 günlük çalışma ucretlerimin tarafıma ödenmesi için ama 3hafta geçmesine rağmen tarafıma hâlen dönüş yapılmadı ve şirkete ihtarname çektiğim için Aralık massiminda verilmeyeceğini söyleyip operasyon müdürü tarafından sözlü tacize uğradım. SSK da ise 30.12.2016 tarih itibariyle çıkış gostermisler. 4 numarali kod ile.Bimer beyaz masayada şikayet TE bulundum ne yapmam gerekir

  1. Zaten yapmanız gerekenleri doğru şekilde yapmışsınız. Ödemeyeceklerini de beyan ettiklerine göre bir an önce dava açmalı ve hakkınızı mahkeme yoluyla aramalısınız.

 142. merhaba ben şirkette calısıyordum sigortalı şirket zor durumdaydı ona yardım ettım vede şirketi yapılandırma yapmışlar iflas gostermemek icin şirkette 2 arac var vede en 6 . alacaklıyıım mahkeme yoluyla bende şirket kaselı sened var ama alacagımı alamıyorum sigorta dan veya baska turlu nasıl alırım

 143. MRB mustafa bey fabrika işcisiyim şuandada çalışıyorum ve mesaiyi kaldırdılar ve şuan işveren işçi arkadasları baya zorlayıp duruyorlar şu konuda normalde hafta sonları 2 gün 12 saat çalıştıryorlardı şimdi 8 saat çalışıyoruz ve mesai işveren istedigi zaman çalıştırıp çalıştırdıgı mesailerdede kaç saat çalıştırdıysa ona görede izne yolucak çogu işçiler kabul etmiyor bunun la ilgili bir bilgi vere bilirmisiniz

  1. Normalde işverenin yapmak istediği doğrudur. Mesailerin karşılığında da ücret yerine serbest zaman kullandırılabilir. Ancak bunun için işçinin onayının alınması gerekir.

 144. Merhaba ben güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım bu yıl 17 martta 2 yılımı dolduracagım çalıştğım dönem boynca 2 kez istifa ederk işten ayrıldım farklı şirketler ile görüştüm 2 şirket işe giriş göstermiş ancak iş başı yapmaktan vazgeçtiğim için ertesi gün çıkış vermişler eski şirketime (27.09.2016’da) geri döndüğümde çalışmadığım günleri ücretsiz iznin olarak göstereceklerine dair form doldurdular ve bende tarihleri yazarak imzaladım ancak e-devlet sorgulaması yaptığımda iş başı yaptığımın akabinde olan 72 günlük sgkmı yatırmadıklarını gördüm ve 12. aydan yeni giriş yaptıklarını gördüm.Firmamı şikayet etsem tazminatımı alabilirmiyim acil yardım edermisinizAyrıca iş yerim 3 vardıya sisteminden 2li vardıyaya yani 12 saat sistemine geçti ancak bizim bodrolarımızda hala 8 saat üzerinden maaşımız görünüyor kendilerine sorduğumuzda üzerini mesai olarak yatırdıklarını söylüyorlar.

  1. Zaten 8 saat olarak görünür, önemli olan fazla mesailerin yatırılmasıdır. İşten ayrılırsanız kıdem tazminatı alabilmek için işyerinde en az 1 yıllık kıdeme sahip olmanız gerekir. Bu konuda şu yazımı okuyabilirsiniz.

 145. Selam Mustafa Bey!Özel bir şirkette çalışıyirum ve şefimizin davir ve söylemlerinden memnun değilim.Baskıci ve hakaret edici konuşmaları var.Bu konuda şikayet etme hakkımız var mı?

 146. Merhaba ben bir tekstil fabrikasında 3 ay çalıştım ve maaşları zamanında ödemedikleri için işten ayrıldım 2 aylık maaş artı 3 aylık mesai alacağım var şirket ben işten ayrıldıktan sonra diğer çalışanların parasını ödediği halde benim alacaklarımı ödemedi ancak sigortamı yatırdı.ne yapmam uygun olur

 147. hayırlı akşamlar ben iş yerinde üç vardiyalı olarak çalışıyorum benim sorunum aynı bölümde ki arkadaşlarım gece vardiyasına gelmiyorlar beni de iki haftadır iki gün 07-15 vardiyasına ya da 15-23 vardiyasına getiriyorlar pazertesi günleri izin onun haricinde 4 gün 23-07 vardiyasına getiriyorlar bende insanca gittim bu şartlarda çalışamayacağımı belirttim bu iş yerinde yaklaşık 10,5 yıl çalışıyorum bende (adını ve adresini vermiş oldugum işyerinde vardiya usulune göre çalışmaktayım. ancak işveren tarafından ben sürekli hafta içi 2 gün gündüz geri kalan süre gece vardiyası olarak çalıştırılacagım. konu hakkında itirazda bulunmama ragmen işveren tarafından herhangi bir işlem yapılmadı. konu hakkında gerekli işlemin yapılmasını talep ederim. şikayetçiyim) bu şekilde 170 çalışma bakanlığına şikayet ettim artı adliyeye gittim arabulucu varmış ona durumu anlattım henüz dönmediler kaç günde sonuçlanır ya da ne yapmamı tavsiye edersiniz

  1. Ali bey Alo 170 şikayetinin sonucunu bekleyebilirsiniz. Ama ne kadar süreceğini bilmemiz mümkün değil. Önemli olan sizin tam olarak ne yapmak istediğinizdir.

   1. Mustafa Bey ben sadece 170 çalışma bakanlığından gelecek olan müfettişin eğer benim dediğim gibi çıkarsa ben sadece tazminatımı alıp gitmek istiyorum birde bu mobbing mi oluyor

    1. Açıkçası bahsettiğiniz hususlar pek mobbinge benzemiyor. Müfettiş gelirse ve sizi destekler mahiyette rapor yazarsa bu elbette lehinize bir sonuç ortaya çıkaracaktır.

 148. BEN … CALIŞTIĞIM YERDE 4 AY 10 GÜN ASKERİ UCRETİMİ ALMADIM
  OSĞUSTOS EKİM KASIM ARALI OCAK 170 ARADIM SONUÇ ALMADIM
  DAVACİYİM

   1. Mehmet bey, burada benim yapabileceğim bir şey yok. Öncelikle İşkur’a şikayet dilekçesi verebilirsiniz. Ya da doğrudan dava açabilirsiniz. Hakkınızı siz aramalısınız, bunun için de dediğim yollardan birisine başvurmanız gerekir.

 149. BEN ŞANLI URFA SİVEREKTE ALT YAPIDA KALAZASİYON BORUSUNDA CALIŞTIM
  NEDEN İNSANLIRIN HAKINI ARAMİYORSUNU ŞİRKETİN ADI …
  4 AY 10 GUN ASKERİ UCRETİMİ ALMADIM
  … COK MAĞDUR DURUMUNDAYİM VE BAŞBAKANA SESLENİYORUM
  NEDEN HAKIMIZI SORMİYOR

 150. Ben 6aydir kar zinciri üreten bi fabrikada çalışıyorum ve iki aylık alacağım var içerde ama odemiyolar ve bugün çıkışım verilmiş ne yapmalıyım bu durumda

 151. Merhaba Mustafa Bey.
  7senedir çalışmakta olduğum şirkette son 3senedir bir çalışan sözlü taciz ve tahrik ederek işten ayrılmak için çabalıyor. Son 1senede yanında çalıştığı başka bir arkadaşını da kışkırtarak 2kisi tahrik ve sözlü tacizlerde bulunarak ruh sagligimi bozdular. Patronuma bu konuyu acikladim ve 2-2bucuk senedir çözüm bulmasını bekleyerek çalışmaya devam ettim. Fakat geldiğim bu noktada tacizler dahada arttı ve çalışamaz hale geldim ve gectigimiz cuma ayrılmak istediğimi söyledim. Başka hiç bir sorunum olmadığı şirketten sadece bu iki adam yüzünden ayrılıyorum. Benim size sorum şu : 3senedir yaşadıklarimin bir yaptırımı olmalı. Bu adamları nereye nasıl şikayet edebilirim ? Bu yaptıkları yanlarına kalmamali

   1. Eski is yerimde 33ay 12saat mecburi calistim mart 23de cikis aldim 7800ihbar kidem tazminati odediler brut maas 3000tl gorunuyo bu hesaplama dogru mu degilse ne yapmaliyim

    1. Bayram bey sitemizdeki hesaplama aracını kullanarak yaklaşık rakamı görebilir ve karşılaştırabilirsiniz.

 152. konya sgk dan emekli oldum sonra emekli maaşım kesildi bana bir borç geldi ben yapılandırdım ödüyorum yalnız benim hesabımdan 7228 tl paramı geri aldılar borçtan düşmediler bu konuda yaptığım itirazlardan bir sonuç alamadım bu sorunu çözerseniz çok memnun olurum gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim bu yazıyı Bimer e gönderdim Bimer de Çalışma Bakanlığına göndermiş bize henüz bir cevap gelmedi bu konuda ne yapmam gerekiyor

 153. MRB ben bir edaş A.O.B. firmasında çalışmaktayım ana firma sözleşmede 1 yıl boyunca zam yapılmayacak ibaresi bırakmış benim maaş asgari ücretin %60 fazlası olarak geçiyor ayriyeten ağır ve tehlikeli şirketin böyle bi hakkı varmıdır.
  yeni ihalemiz oldu ihaleyi başka firma aldı önceki firmada tazminatımız var alamıyoruz firma bize ana firma ödeyecek diyor ana firmada ödeyeceğine dair bir evrak vermiş diil ne yapmalıyız

  1. Özkan bey işverenin zam yapma zorunluluğu olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle sizinle düzenlenen iş sözleşmesinde böyle bir yükümlülüğü yoksa, illa ki zam yapması beklenemez. Kıdem tazminatınız için eski firmaya dava açabilirsiniz. Bunun önünde bir engel bulunmamaktadır. Ya da beklersiniz ve işten ayrıldığınızda tüm kıdem tazminatı haklarınız için ana (asıl işveren) firmaya dava açabilirsiniz.

 154. Elektrik elektronik mezunuyum 4 aydır bir şirkette çalışıyorum.Şirketim beni sigorta mı 7411.04 koduyl a yapıyor. Bir de çalışma saatleri 8-6 olarak ve 6 gün çalışıyorum. Bununla ilgili düşüncelerinizi paylaşabilirmisiniz ?

  1. Vural bey sigorta kodunuz zaten elektrikçi kodudur. Çalışma saatleriyle ilgili yorum yapabilmem için, ara dinlenme sürelerinizi de bilmem gerekir.

 155. merhaba mustafa bey esim 6 aydır bi tekstil firmasında çalısmakta ve iş yerinde su konusma gerçekleşmiş durumda ( yılın 365 günü var ise 15 – 20 günü size geri kalan günler bana çalısmak zorundasınız ve ben ne zaman mesai yap dersem yapacaksınız , sabah 8 akşam 6.30 cumartesi dahil ve ceza mesaileri varmıs ) ben esimi mesaiye bırakmak istemediğim için hep huzursuz durumda bırakılıyor işten çıkmaya niyeti var.Bunun için yasal bir hakkımız var mı şikayet vs. vs
  şimdiden tesekkür ederim

  1. Ferhat bey, işçiden onay alınmışsa ki bu genelde iş sözleşmesiyle alınır, işçi fazla mesai yapmak zorundadır. Ancak bu mesainin süresi yılda 270 saati aşamaz. 270 saati aşan fazla mesai yaptırılıyorsa işçi haklı nedenle işten ayrılarak kıdem tazminatını talep edebilir.

 156. Meraba iti çalışmalar bursa buyuk bir firmada çalışıyorum yaklaşık 4 senedir üretim dahil hersey %100 performans veriyorum fakat yaklaşık 1 seneye yakın zamandır bel fıtığı 3 adet olmak üzere tedavi gruryorum doktordan belge ve rapor getirmeme rağmen hala aynı tezgaha veriyorlar ve gittikçe sağlık durumum kötüye gidiyor üstüne birde üretim i tam %100 yapamadığım için laf söylüyorlar iş yerini şikayet etmek istiyorum fakat nasıl bir yol izlerim bilmiyorum ülkemizde adalet kavramı fazla yok peki bu konuda hakkımı nasıl ararım Allah rızası içi yardım edin

 157. Mustafa bey meraba iyi çalışmalar bursada otomativ sektöründe çalışıyorum yaklaşık 4 senedir ve son bir senedir sağlık sorunları yaşıyorum belimde 3 fitik olustu fizik tedavi oldum ve rahatsızlığım devam ediyor gittiğim doktor rapor yazdı ağır şartlar da vs çalışamaz tedavi süresince diye falan iş yeri hekimi bişi olmaz çalışacaksın diyor doktorla gorusuruyom fabrikaya bağlı üretim değerlerim hep yüzde yüz iken artık ister istemez performans kaybı yaşıyorum ve rapor getirmeme rağmen hala aynı tezgaha veriyorlar guc geçtikçe sağlık problemlerim artmaya başladı ağrılarım oluyor 170 hattına şikayet etmek istiyorum fakat bana geri dönüşü ne olur ne kazanırım nw kaybederim yada olumlu sonuç çıkarmi nolur yardım edin

  1. Ercan bey istediğiniz nedir? İşten ayrılmak mı yoksa aynı işyerinde farklı bir pozisyona geçmek mi? Buna göre size cevap verirsem daha doğru olacaktır.

 158. Merhabalar, yaklaşık 800 çalışanlı çok teklikeli sınıfında bir döküm fabrikasında çalısmaktayım, yıllık fazla mesai kalma kağıtına imza atmadığım ve fazla mesai’ye gönüllü kalmak istemediğim için işyerinin teşvik priminden muaf tutuldum herkezin 2000 küsür maaş aldığı yerde şuan maaşım 1600 tl saat ücretim 9,50 krşdan hesaplanıyor, fazla mesai’ye kalmadığım için beni yıldırmak istiyorlar, hem 3 vardiyalı çalısıyoruz hem çok teklikeli sınıfında bir fabrikadayız hemde 1,600 lira maaş alıyoruz bu konu hakkında hakkımı nasıl arıyabilirim.

  1. Volkan bey, burada önemli olan teşvik priminin hangi koşullarda verildiğidir. Eğer bu prim, fazla mesaiye bağlanmışsa, evet kesilebilir. Ama böyle bir şart yoksa, objektif ölçüde değerlendirilmesi ve ona göre karar verilmesi gerekir.

 159. Selam mustafa bey biz günde 13saat çalışıyoruz aynı paraya
  Birde maaşım 1800 ama sigortam asgariden yatıyor
  Birde asgari geçim parası vermiyorlar
  Diğer bir hususta ben beş yıl önce is kazası geçirdim beni kaldırdılar is kazası değil dedirdiler bundan bir hak kazana bilirmiyim şu an aktif çalışıyorum aynı is yerinde
  Aydinlatirsaniz memnun olurum selamlar

  1. Ekrem bey, önemli olan ne yapmak istediğinizdir. İşten ayrılmak istiyorsanız farklı haklara sahip olursunuz, ama çalışmaya devam edecekseniz cevabım farklı olacaktır.

 160. Merhabalar nisan ortası gibi işten çıkarıldım.İçerde 2 aylık maaşım var.Mayısın 10nunda tüm maaşların kesin ödenecek dendi.Ama paramı yatırmadı.Şimdi ne yapmam gerekiyor.Sigortam yatmaya devam ediyor bu arada işten çıkarıldığıma dair birşey imzalamadım.Girerkende imzalamamıştım.

  1. Ali bey işverene ihtarname göndererek hem çıkışınızın yapılmasını hem de maaşınızın ödenmesini isteyebilirsiniz. Olmazsa, SGK’ya da bir dilekçe vererek durumu belirtirsiniz. Son aşamada dava açmanız gerekebilir.

 161. Mustafa bey merhaba ben ankaradan ibrahim uyan ostim ivedikte tasarım ofis iç bolme aliminyum işine girdim 19/04/2017 tarihinde ise başladım 27/04/2017 tarihinde sigorta girişimi yaptılar yaklaşık iki aydır maaş ödemesi olmuyor bugün yayın diye oyalayıp durdular 13/06/2017 tarihinde maaşımı istedim 2 aylık bana çıkış kağıdı imzalatmaya kalktılar maaşlarını aldı bizden hic alacağı kalmadı diye ne maaş var nede bana ödeme yapıldığına dahil imzam bile yok onlarda bana yol gösterirmisiniz ilginize tesekur ederim

  1. İbrahim bey, bence daha fazla uğraşmayın. Bir an önce ihtarname çekerek işten ayrılın ve haklarınızı talep edin. Ardından da ödeme yapılmazsa, dava açarsınız.

 162. Mustafa bey çalışma bakanlığına şikayet ettim iş yerini bundan birşey çıkar mı bütün haklarımi alabilirmiyim

 163. Merhaba ben … lmtd şirketinde reklam ve montaj elemanı olarak çalışmaktayım 2.5.yil çalıştım ve 10 gün oldu ayrıldım yoğun mesai ve uzun süreli ist dışında ve şantiye ortamında konaklama yapamicami söyleyince isverenim benim istifami vermemi söyledi ve ben vermiyorum dedim tek taraflı fesi hakkımı kullandım ve bana tazminat vermemek için 29 maddeyi önüme çıkarıyor ve benim bu isyerindeki yoğun cumartesi pazar ve hatta resmi bayramlarda çalışmama rağmen mesailer elden veriliyor buda devlette vergi kacirmaktsdir aylık ortslma 180…200.saat Messi yapılıyor 170 aradım ama birturlu çözüm bulunmadı benim tazminatını mı almam için ne yapmam gerekir saygılar

  1. Merhaba. Erdal bey madem ki haklı fesih ile işten ayrıldınız, Alo 170 ile boşa uğraşmayın. Artık yapmanız gereken dava açmak ve iş mahkemesi aracılığıyla hakkınızı aramaktır.

 164. Iş kura şikayet dilekçe veriyor, sonuç adresime iadeli tahaütlü teblig edilecek deniyorum,sonuç göya 5 ay önce adresime gönderilmiş, ptt barkot numarası istiyor,iş kur adi posta numarası yok diyor,vatandaş madur bumudur işleyiş

  1. Maalesef…
   Devletin özel sektöre müdahalesi de bukadar olabiliyor. Keşke daha yaptırımlı ve takibatlı müdahalesi olsa.
   Merak etmeyin, gelen kağıttada yargıya başvurun ve alacaklarınızı o şekilde tahsil edin diyecektir muhtemelen…

 165. Mustafa Bey, merhaba. Ben özel bir etüt merkezinde İngilizce öğretmeni olarak çalışmaktayım. Bildiğiniz üzere etüt merkezleri 1 Temmuz itibariyle KHK ile kapanıyor. Çalıştığım etüt merkezi bana 20 Haziran itibariyle, yıllık iznimi kullanırken, ihbar tazminatı vermemek için 15 Nisan tarihli işten çıkarılacağıma dair bildirim imzalatmak istedi. Ben de ihbar ve kıdem tazminatlarımı almak istediğimi, imzalamayacağımı söylediğimde, kendilerinin mecburen kapandığını, dolayısıyla kendilerinin de mağdur olduklarını belirterek bana tazminat veremeyeceklerini söylediler. Benim merak ettiğim kapanan bu kurumdan tazminatımı almak için ne yapmalıyım. Ayrıca kendileri benim 15 günlük ücretimi de ödememişlerdir. Şimdiden teşekkür ederim

  1. Selin hanım, işyerinin kapanıyor olması sizin sorununuz değildir. Kıdem tazminatınızın ödenmesi ve ihbar sürelerinin kullandırılması gerekir. Ödeme yapılmazsa, arabulucuya başvurun ve tüm haklarınızı talep edin.

 166. MERHABALAR MUSTAFA BEY İŞYERİMDEN AYRILALI BİR AY OLDU EVLİLİK SEBEBİYLE ÇIKTIM TAZMİNATIMI BUYÜZDEN ALICAKTIM FAKAT 1AY OLDU HALA TAZMİNATIMI ALAMADIM SÜREKLİ İLERİ ZAMANA ATIYORLAR BUNUN İÇİN NE YAPMAM GEREKİYOR

  1. Çağla hanım, işyerine dilekçe vermiş miydiniz? Bana kalırsa, işverenin ödemeyeceğini düşünüyorsanız, bir an önce ihtarname çekin ve ödeme yapılmazsa dava açın.

 167. Mustafa bey merhaba,2014 yılından beri aynı şirkette çalışıyorum. ben muhasebe departmanındayım. yalnız yöneticimizin asistanlara devamlı sarkıntılık yapmasından ötürü sekreteryada kimse duramıyor ve onların işini de ben yapıyorum. aynı zamanda sekreter arıyorum. yani insan kaynaklarına da ben bakıyorum. bu olayın üzeri devamlı kapatılıyor. hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. ben psikolojik olarak çok etkileniyorum. iş motivasyonu diye bir şey kalmadı. buradan ayrılmak istiyorum ama tazminatımı da yakmak istemiyorum. bununla ilgili yasal olarak sancısız şekilde yapabileceğim bir şey var mı? lütfen yardımcı olur musunuz?

  1. Merhaba. Sizi çok iyi anlasam da, hukuken yapabileceğiniz şeyler kısıtlı. Kendinizi iş mahkemesi hakiminin yerine koyun. Davacı, işten ayrılma sebebi olarak yöneticinin tacizlerini vb. sebepleri gösteriyor. Bu durumda, bu hususun ispatlanmasını ya da en azından ikna edilmeyi beklemez misiniz? Sizin durumunuz bu nedenle zor. Eğer, mahkemede bu durumun varlığında hakimi ikna edebileceğinize inanıyorsanız, haklı fesih yaparak işten ayrılın. Ama mümkün değilse, bence işyerinde varsa, başkaca hukuksuz uygulamaları gerekçe göstermeniz daha iyi olacaktır.

 168. Merhaba iyi çalışmalar,
  Mart 2017 de çalışmaya başladığım bir kuaförden Haziran 2017 de kendi isteğimle ayrıldım. Bu süre zarfında sürekli oyalayarak sigortamı yatırmadılar. Maaşlarımı da ne yazık ki elden teslim aldım, herhangi bir banka dekontu yok. Şu saatten sonra yapabileceğim herhangi bir şey var mı ??
  Konuşarak ikna etmeye çalıştım eski işverenimi ama , pek iyi niyetli bir insan değil, kabul etmedi. Şikayet ederim demem üzerine de yapmam sigortanı, ne cea gerekiyorsa da öderim diyecek kadar nefret kustu.
  Yapabileceğim bir şey, çalabileceğim bir kapı var mıdır ??
  Cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

  1. Şenol bey, sigortanız olmadığı ve maaşınızı da elden aldığınız için, tek çareniz dava açmaktır. Başka türlü haklarınızı almanız mümkün görünmüyor.

 169. Merhaba.özel sektör otomotiv yan sanayide 7 yıldır çalışıyorum.işimiz insan gücüne dayalı olduğu için bazı rahatsızlıklar oluştu.fizik tedavi doktoru”aynı pozisyonda uzun süre çalışmaması ve ağır kaldırması uygun değildir”diye rapor verdi.bende bunu iş yerimdeki doktora verdim ve rotasyon istedim.bi sonuç alamadım.iş yerinde çalışmaya devam etmek istiyorum.bununla ilgili yasal haklarımız varmı?işyerinin bununla işgili sorumluluğu varmı?

 170. Mustafa Bey Merhabalar şu anki çalıştığım fabrika bizi başka bir fabrikaya devrediyor ancak devrederken bizim hiçbir hakkımız olmadığına dair bir belge imzalatmak istiyor imzalamazsak da işimize son vermekle tehdit ediyor ve hiç bir hakkımızı vermeyeceğini haklarımızı almak için mahkemeye gitmemiz gerektiğini söylüyor. Çalışan tüm kişileri bu şekilde tehdit ediyor hatta imzalamayan arkadaşlarımızdan işten çıkarılanlar oldu bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz haklarımızı nasıl alabiliriz cevabınız için teşekkürler

  1. Levent bey, böyle bir durumda çalışmaya devam etmek zorundaysanız, evrakları imzalayın. Önemli olan, bu evraklar dışında hesabınıza para yatırılıp geri istenmemesidir. İleride olası bir dava açtığınızda, haklarınızı aldığınıza dair imzanız da olsa, banka hesabınıza ödenen bir para olmayacağı için, aksini ispatlama şansınız yükselir.

 171. Merhabalar, ben işten ayrılırken maaş hesabıma tazminatımın yattığını söylediler ve tutar belirterek hazırlanan belgeleri imzaladım. 2 ay oldu ve hala ödeme yapmadılar. Aklıma dava açmak geliyor ama şahit isterler diye düşünüyorum. Ne yapabilirim, yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden çok Teşekkürler.

  1. Hasan bey, neden şahit gereksin ki? Hesabınızıa yatan bir para oldu mu? Olmadıysa, rahatlıkla talep edebilirsiniz. Şahidi, feshin niteliğiyle ilgili soruyorsanız, onu bilemem. Eğer, haklı olduğunuzu kanıtlamanız için şahide ihtiyacınız varsa, gerektiğinde göstermeniz gerekir. Ama şahit her zaman gerekli değildir.

 172. Mustafa bey merhaba,
  Eşim yaklaşık 5 senedir devlete bağlı çocuk yuvasında taşeron olarak çalışıyor. Her sene firma değişiyor . 5 senede 5 taseron firmayla anlaştı. Neyse benim anlatmak istediğim aslında kurum adresi değişti evimizden uzak biryere gitmesi gerekiyor. İşyeri servis de vermiyor. Bende esimi uzak yere hem calisma sartlarindan hemde uzak olduğundan göndermek istemiyorum. Bu durumda 5 senelik hakkimizi isteyip ayrilmamiz soz konusu olabilirmi? Veya nasil bir yol izlememiz lazim.

 173. Merhaba çalıştığım iş yerinde 6.yılıma girdim asistanlık yapıyorum iş verenin olmadık istekleri var uçakla bir yere gitmek istiyor o uçuş yoksa bulacaksın iyice bak düzgün bak tarzında saygısız tavrı var iş yerinde ve mesai dışında bu şekilde devam ediyor mesai sabah 08:00 akşam 18:30 ama sabah 05:00 de mesajla taciz ediyor aksam 23:00 civarları mesajla taciz ediyor hafta sonlarıda dahil evimde de huzurum yok iş yerimdede bu şikayetlerimle başvurabileceğim bir yer var mıdır yardımlarınızı rica ediyorum

  1. Merhaba. Açıkçası böyle durumlarda, başvuru yapacağınız bir yerler olsa da sonuç olmanız çok zordur. Ancak, bu durumlardan rahatsız oluyorsanız, haklı fesih yaparak işten ayrılabilir ve haklarınızı talep edebilirsiniz. İşveren kabul etmezse de, dava açtığınızda durumu değerlendirecek ve sonuca varacak olan da mahkeme olacaktır. Bu nedenle, mobbing konusunu araştırmanızı öneririm.

 174. özür dilerim bir konu hakkında bir bilgi almak istiyorum muglanın marmaris ilçesinden yazıyorum turizim bölgesinde küçük bir esnafım benim işyerimin üstü otel karşı tarafımız otel ve bu otelde tahmini 25 30 kişi çalışmaktadır ve bunlar topla 5 kişinin sigortası yatırıkmaktadır diger geri kalan kişilerin sigortası yatmamaktadır ve ayrıca sigortası yatmayan elemanların hepsi afkanistan uyruklu.yani şimdi bir vatandaş olarak kişayet edersek şikayetimiz kabul olmuyormu..

  1. Merhaba. Bahsettiğim husus, genelde işyerinde çalışma koşullarıyla ilgili olarak yapılan şikayetler içindir. Sizin bu durumdaki şikayetinizin SGK tarafından dikkate alınması gerekir Tayfun bey.

 175. Merhaba Mustafa Bey
  Temmuz 2013- Aralık 2016 dönemleri arasında 3,5 yıl bir firmada çalıştım. 2016 yılı ekim ayında şirket yönetimine kayyum atandı ve 16/12/2016 tarihinde şirket ile yaşadığım bir olay neticesinde tarafıma zorla istifa yazdırıldı ve 3,5 yıllık kıdem tazminat, fazla mesailerim ödenmedi bunun haricinde geçen 8 aylık süreçte kullanmadığım 23 günlük yıllık izin ücretimde ödenmedi. Şirket yönetiminden ve şirket İnsan kaynaklarından hiçbir şekilde bilgi alamıyorum. Dava açmam halinde tazminat, fazla mesai ve izin ücretlerimi alabilir miyim.

  1. Ümit bey, bunların hiçbiri için geç değil. Alacaklarınız henüz zamanaşımna uğramadığına göre, mahkemece haklı bulunmanız durumunda elbette alabilirsiniz. İşçiye zorla istifa mektubu imzalatılması konusunda daha önce yazdığım bir yazıya da şuradan bakabilirsiniz.

 176. 9 yıldır kamu kurumunda özel güvenlik görevlisiyim ve yılık izin hiç kulanmadım. bu yıl müdür zoraki bir şekilde kulanacak sınız diyor. kulanmayan da kendi siteğimle kulanmadım diye bi kağıda imza atmamızı istiyor.kulanmamızın nedeni ylık izne çıkan kişinin yerine de nöbet tutaçağımız için .yani kendi nöbetimiz yetmiyormuş gibi izne çıkanın yerinede nöbet tutaçağım.bu yılık izin sayılırmı,oda yetmiyormuş gibi ilçelerdeki yılık izne çıkaçak arkadaşlarında yerine gitmemiz isteniyor. ayda kaç saat nöbet tutaçağımı hesap bile edemiyorum. müdürleri bir yere şikayet etiğim taktirde işten atılacağım da kesin. açıkcası ne yapaçağımı bilmiyorum. nasıl bir psikolojiyle çalıştığımızı varın siz düşünün bizi insan yaerine koydukları yok tşklr.

  1. Mehmet bey çalışma koşullarınızın zorluğunu anlayabilsem de sorunuzun cevabı aslında net. Evet, birikmiş izniniz varsa; işveren sizi zorla yıllık izne gönderebilir. Hatta göndermeli ve bir an önce bu izinleri sıfırlamalıdır.

 177. Merhaba,
  Bir spor kulübünde çalışıyordum maaş konusunda yatıracağız yatıcak diye sürekli oyalıyorlardı, asgari ücretin 1300 tl olduğunu söylüyorlardı ki birde prim sistemi ve diğer gün ça40 gün gibi bir süre çalıştım sigorta yapmadılar okul dönemim olduğu için burs alıyordum o yüzden çok üzerinde durmadım ilerleyen sürede sorduğumda geçiştirdiler işten ayrılalı neredeyse 3 ay oluyor ve maaşımı hala vermeyip oyalıyorlar belge olarak bir kanıtım Yok ilk ay olduğu için bütün işlemleri onların hesaplarından yapıyorduk ama şahitlik yapacak üyeler var. Nasıl bir yol izlemeliyim ilk kez böyle bir şey başıma geliyor ne yapmalı etmeli bilmiyorum şimdiden teşekkür ederim

  1. Damla hanım sigortanız olmadığına göre, tek çareniz dava açmaktır. Mahkemeyi o işyerinde çalıştığınıza ikna edebilirseniz hem ödenmeyen maaşlarınızı alabilirsiniz hem de geriye dönük sigortanızı işletebilirsiniz. Ama bunu tanıkla ya da başkaca yazılı ve görsel delillerle ortaya koymanız gerekir. Hakkınızı aramanızı öneririm. Özellikle elinizde her hangi bir yazılı evrak/belge varsa kesinlikle davanızı açmalısınız.

 178. Merhabalar, Ben işe girerken hiç bir şekilde sözleşme imzalamadım. İşverenin telefonumu kurcalaması sebebiyle işten ayrıldım. (Çalışma akdim 2 buçuk aydır) Işten ayrılacağımı 1-2 hafta önceden bildirmediğim için işveren maaşımı yatırmayacağını söylüyor. Ben dava açsam işverenin benden ihbar tazminatı isteme gibi bir hakkı varmıdır ? Telefonumu kurcaladığına dair şahitim vardır.  Beni aydınlatırsanız çok sevinirim maaşımı alabilmek için ne yapabilirim ? SSK ya şikayette bulundum. Benim suçlu çıkma gibi bir durumum varmıdır ? Ayrıca işveren çıkışımı geriye dönük 1 hafta önceden verdi, böyle bir hakkı varmıdır ? Cevap bekliyorum, teşekkürlerimi sunuyorum.

  1. Merhaba. Kübra hanım, maaşınızı almak için iş mahkemesine dava açabilirsiniz. Bu durumda, mahkeme işverenin telefonunuzu karıştırdığına kanaat getirirse ödenmeyen maaşınızı alırsınız. Mahkeme buna kanaat getirmese bile yine de maaşınızın ödenmesini sağlar. Peki aradaki fark ne olur? Mahkeme sizin haksız olduğunuza kanaat getirirse, bu kez işveren dava açarak sizden ihbar tazminatı isteme hakkına sahip olur. Ama öyle ya da böyle, ihbar tazminatı ile maaş; elma ve armut gibidir ve birbirine karıştırılmamalıdır.

 179. 2012.2015 yillari arasinda calismis oldugum bi isyerinde,muhabese den alacagim yokdur diye kendim istifa ettim,2 yil sonra 170 i arayarak sikayyette bulundum,yillik izin fazla mesai haklarimi talep ettim,iskur arasdrma sonunda 42 gunluk yillik izin hakkimi kazandigimi solediler,isveren bu parayi ne zamana kadar yatirmali,isci mahkemesine dava acip,fazla mesai haklarimi tazminatimi talep edecegim,sonucta devletin bana vermis oldugu yillik izin hakkimi odemedigi tescillendi,kazanma ihtimalim nedir,varmidir.

  1. Mehmet bey, İşkur’dan gelen yazı lehinize ise, bu sizin için çok önemli bir delildir. Bir an önce dava açmanızı öneririm.

 180. Öncelikle bu değerli bilgileri bizlere sunduğunuz için teşekkür ederim.
  Bir benzinlikte çalışmaktayım araçlara yakıt verme,markete bakma temizlik kısacası her işi yapıyoruz. Orda sorun yok fakat gel gelelim çalışma saatlerimiz çok fazla vardiyalı olarak 24 saat çalışıyoruz bir gün dinleniyoruz bir sonraki gün 12 saat ondan sonraki gün yine 24 saat çalışıyoruz daha doğrusu çalıştırılıyoruz mecburiyetten hep, buda haftada (hafta sonu günleride dahil) 90 küsür saat yapıyor gerekli yerlere dilekçe göndericem fakat ismimin ortaya çıkmasından korkuyorum. Dilekçemde belirsem kesin olarak gizli tutulur muyum acaba bu konuda bana fikir katarsanız çok minnettar olurum.

  1. Rica ederin Süleyman bey. Şikayet dilekçesinde isim belirtmeniz halinde isminizin yüzde yüz gizli kalacağını kimse söyleyemez. Bunun nedenini şu videoda açıklamıştım. Size tavsiyem, yine de farklı isimlerle şikayette bulunun ama bir şey değişmezse de, unutmayın ki bir gün işten ayrıldığınızda dava açabilir ve en azından son 5 yıla ait fazla mesai ücretlerinizi dava yoluyla alabilirsiniz.

 181. Merhaba. özel bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştım ve beni işkur üzerinden alıp uç ay işkur elamanı bir ay kadrolu olarak çalıştım ve bana her eziyeti hakareti yaptılar en son da namus meselesinde iftira atıp çıkmama sebep oldular bunun için ne yapmalıyım lütfen yardımcı olur musunuz saygılar

  1. Merhaba. Hakkınızı aramak için dava açmanız gerek. Hangi haklarınız ödenmesiyse, bunları talep edebilirsiniz.

 182. Merhaba Mustafa Bey ,öncelikle zaman ayırıp bu değerli bilgileri verdiğiniz için çok teşekkürler.Ben 2004 ve 2006 yıllarında iş kazası geçirdim,kati rapor almadım,zamanaşımı süresi dolunca da işten mobig den dolayı istifa ettim,ancak iş kazalarının yıllar sonraki etkilerinden dolayı rahatsızlıklarım var ve kati rapor alabilirmiyim,hastane ve adli kayıtların tamamına ulaşamadım,dava yoluyla tespit yapılabilirmi,şimdiden teşekkür ederim,iyi çalışmalar.

  1. Bülent bey iş kazası dolayısıyla sürekli bir rahatsızlığınız varsa elbette rapor alabilirsiniz; ancak bunun kararını verecek olan hastane olacaktır. Ama zaten tazminat davaları bakımından iş kazalarının üzerinden 10 yıl geçtiği için, haklarınız zamanaşımına uğramıştır.

 183. Merhba bn 11.28.2015 tarihind bi yemk sirketine ise grdm ve 06.02.2017 tarihine kdr hic aralikszclstm sadece subat ayinda tatil oldu bir ay 15 gun yillk iznmdn saydlr diger 15 gun odemmemis sigorta kesmisler mayis aynda isten cikrldk ve tazminti bze vrcksnz dye tehdt ettilr bnd imza atmycgmi syldm atmsnda atsanda ztn alamycksn dedi bna istifa etti gstrrim dedi snra isszlk maasi aliyim d tazminti onlri vrym dye karslgnda bir ay bni calisyo gostererk sigortmi odedi hesabima maas ytrdi fakt bu maasi bndn aldi ve kndi cebimden sigorta parami da aldi bndn toplm 2 bin lira para verdm ytrdklri maasla beraber simdide tazminat ortda yok bnm bu knyla ilgili ne ypmm gerekiyo bna bi fikir verebilirmsnz yrdmci olursaniz cok sevnirim

  1. Türkçe yazım ve imla kurallarına biraz daha özen gösterebilirseniz sizi daha iyi anlayabiliriz.
   Yazınızdan ve paragrafınızdan pek birşey anlaşılamıyor…
   Üzgünüm.

 184. Merhaba bende is yerinde hamilelik dolayisi ile beni işten cikarmak istedi 30.haftada. Senin tazminatını vereyim cik dedi.Bana fazla söz de kalmamıştı. Bende ibraname alacağım tazminat yazısı ve maaş bordrosu nu imzaladım maaş ile birlikte alacağım miktar yazıyordu. Ama 15 günlük maaşım yatmış tazminat yatmamış aradan 2 hafta gecti.Ne kadar süre beklemem lazım.?Işsizlik maaşı için başvurdum.Kidem tazminatının muhasebeci tarafından bildirildiği yada benim takip edebileceğim bir yer var mi?

 185. İşveren maaşımın tamamını bankaya yatırmıyor, bi kısmını elden veriyor. Halen çalışmaktayım ne yapmalıyım??

  1. Merhaba. Ya bu durumu kabul ederek çalışacak ya da haklı nedenle fesih yapacaksanız. Ancak bu durumda bile, elden para aldığınızı ispat etmeniz gerekeceğini unutmayın.

 186. Merhaba benim sorunum 2015 in 10 nunc ayında işe başlama 31 temmuz 2017 çıkışı işveren ihbar ve kıdem tazminatları hala ödemesi 6 hafta olan ihbar tazminatînı bankaya 2000 tl olarak yaptırmış sorduğumda da bayram üzeri elinizde para olsun diye 2 haftalık yatırdı diyor bu konuda ne yapmam lazım hem ihbar hemde kıdem tazminatı işverenin insiyatifinde istediği zaman istediği şekilde öder bankaya bu şekilde yatırıp eksik ödeyebilirmi

 187. Merhabalar
  sozlesmeli olarak kamu kurulusunda calisiyorum her ay maaslarimiz gec yatmakta kamu kurumu sirkete maasin son gunu parayi yatirmakta sirket 1 veya 2 gun parayi kullanip maas gunu gectikten sonra maasi yatiriyo sikayette bulunsam nereye bulunabilirim sonucu ne olur

  1. Selman bey, sözleşmeli çalıştığınızı söyleseniz de tahminimce taşeron işçisi olarak çalışıyorsunuz. Bu durumda, kurumunuzun zaten maaşlarınızın zamanında ödenip ödenmediğini kontrol etmesi gerekir. Bu konudaki şikayetinizi yine kuruma yapmanız gerekir.

   1. Tesekkurler. Evet taseron isciyim kurumumuza sikayeti bildirdik daha oncesinde kurumda bu konunun uzerine dusmedi bize cvp vermediler defalarca soylememize ragmen kurumu nereye sikayet edebiliriz

    1. Bu durumda şikayetin yine kurum içinde ve resmi olarak yapılması gerekir. Ya da dilerseniz ALO 170’i arayabilirsiniz. Uzun sürebilir ama en azından sorunu çözmeleri ihtimali vardır.

 188. selamlar mustafa bey .. benim sorunum şu şekil.. ikiyıl önce forklift operatörü olarak bir şirkette iş başı yaptım şu an hala çalışmaktayım benim anlamadığım operatörü forklifin dışında her işde çalıştırma hakları varmı inanın içeride süpürge …vinç paket yapma işleri..gibi hertürlü işte çalıştırılıyorum tam anlamıyla piskolojik baskı yaşıyorum sinirlerim çok bozuluyor ama hiç ses çıkartmıyorum işten ayrılsam tazminatımı alabilirmiyim bu durum çok ağırıma gidiyor sizden ricam bana bir çıkış yolu gösterin saygılar

 189. Özel bir şirkette çalışıyorum şirket bize sormadan sabit ücrete zam geldiğini öne sürerek bize verdiği primlerin oranını düşürdü bu normalmi yapabilirmi .teşekkür ederim

 190. Merhaba Mustafa Bey, ben …… Okullarında 2016-2017 eğitim öğretim dönemi için 12 ay sözleşmeli yazılı anlaşma yapan Fen Bilimleri Öğretmeniyim. 22.08.2016 tarihinde 8.sınıf TEOG hızlandırmaları için başlamış olmama rağmen, sgk girişim 01.09.2016 yapılmaya başlanmıştır. Kurumum karnelerin verildiği gün 16.06.2017 Cuma günü , tarafım ile anlaşılmayacağına dair öncesinde hiçbir bildiri yapmadan yasal araçlar kullanarak iş kanunu gereği çalışanı olarak 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için anlaşma yapmayacaklarına dair beni bu konuda bilgilendirmemiştir. 31.08.2017 tarihinde sözleşmem bitmesi ve kurumum tarafından anlaşma yapılmak istenmemesi durumu olmasına rağmen benim istifa ettiğimi göstererek SGK çıkışımı 3 kodu girişi yapmışlar.Haksız olarak tarafıma iş kanuna aykırı yapılan bu müdahile sonucu hakkım olan işsizlik ödeneğine başvurusunu yapamadım, …Okulları Yönetiminden hem 170 arayarak hemde bimerden şikayetçi oldum ama dönüş olmadı ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba. İşverenle yeni yıl için sözleşme imzalamış mıydınız? Hayırsa, açıkçası işinizin zor olduğunu söylemem gerek. Çünkü belirli süreli iş sözleşmesinin sonunda işveren tekrar iş sözleşmesi imzalamayabilir. Ama çıkışınızı yanlış bildirmişler. Belirli süreli iş sözleşmesinin feshi şeklinde bildirmeleri gerekirdi. Bu durumda ne yapılabileceğini ise daha önce yazmıştım.

 191. Merhaba Mustafa bey iyi çalışmalar dilerim. 26.06.2016 yılında çalıştığım okulun feto-pyd örgütüne ait olduğu kanıtlanmış olup çalışma iznim ve diğer haklarımın hepsi askıya alınmıştı soruşturma dahilinde suçsuz olduğum ve bu örgütle hiçbir bağımın olmadığı anlaşılmıştır ve Milli Eğitim Bakanlığımızca ve Mit teşkilatı kararı ile çalışma iznim ve diğer haklarımın tümü bana iade edilmiştir. Okulda yıllık sözleşme ile çalıştığım için maaşım dahilindeki 8400 lira tarafıma ödenmemiştir. Bu miktarı alabilirmiyim ? 04.08.2017 yılında çamlıca final okuluyla yıllık bir sözleşme imzalayıp yeniden öğretmen olarak işime dönme heycanını yaşarken milli eğitim için atamaların yapılabilmesi için okul tarafından hizmet çizelgem istenmiştir. Fakat hizmet çizelgemdeki son okulun kapatıldığı dile getirilerek atamamın yapılmayacağı ve işime son verileceği söylenmiştir müdür tarafından. Ve zorunlu olarak istifa dilekçem istenmektedir benden. Müdürün sergilediği tavır bir seneme mal olmuştur haklarım nelerdir? Nasıl bir yol izlemeliyim ? İyi çalışmalar dilerim.

  1. Merhaba. Açıkçası özellikle ikinci sorunuz benim uzmanlık alanımın dışında. Bu nedenle size bir avukatla görüşmenizi öneririm.

 192. Mustafa Bey Merhabalar,

  Çalıştığım iş yerinde Mayıs ayından itibaren maaşlarımız yarım maaş, çeyrek maaş şeklinde yatmaktadır. Buna ek olarak Haziran maaşımızın “yarısı” ve diğer yarısının “çeyreği” Temmuz ayı içerisinde yatmış olup kalan “son çeyrek” maaş ise Ağustos ayının ortasında yatmıştır. Temmuz ayının ve Ağustos ayının maaşı ise şu an içinde bulunduğumuz “21.09.2017” Tarihine kadar hala daha yatmamıştır. Sadece kurban bayramından önce elden 400 TL tarafıma verilmiştir. Ödemeyle ilgili herhangi bir açıklama hiç bir şekilde yapılmamaktadır. Sürekli olarak haftaya yatacak denip uzun süredir maaşların ertelenmesi söz konusudur. Alo 170 hattını aradığımda şikayetimin sadece bireysel olursa değerlendirileceği söylenmiştir. Buna istinaden BİMER online sitesi üzerinden yazılı olarak şikayette bulundum. Sonuç olarak bana geri dönüş bu yazı olmuştur. (İZMİR İŞ TEF.GRP.BŞK.İNCELEME YAPILABİLMESİ İÇİN KAYIDA ALINMIŞ OLUP, SONUÇLANDIĞINDA İLGİLİNİN TEBLİGAT ADRESİNE “PTT” İLE BİLDİRİMDE BULUNULACAKTIR.)
  Bu geri dönüşü almamın üstünden 15 gün geçmiştir. Sonuçlandığında bana herhangi bir bildirimde bulunulacak mı ? Sonucun ne olduğunu nasıl öğrenebilirim ? Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğimi sizlere sormak istedim. Önemli görüş ve önerilerinizi merakla beklemekteyim. İyi günler dilerim.

 193. Merhaba ben 20 yıldır bir iş yerinde çalışıyorum.3600 günde tazminatını alıp çıkmak istiyorm ama tazmitamı verilmiyor ilaki bir özel avukata mahkemeyemi vermem gerekiyor. Mahkeme bile 15 ayda anca sonuclanıyor tabi tazmit alınıyor sononda ama.Ben başka bor yolu varmı onu öğrenmek istiyorum .Teşekkürler

 194. Ben bundan 6 yıl önce iş kazası geçirdim sigortam yoktu işyeri özelde ameliyatimi yaptırdı platin takıldı 1.5 sene sonunda ayağa kalktım ve sigorta girişimi yaptı yarım yamalak çalışmaya başladım daha sonra yolları mizi ayırdık 3 ay önce tekrar çağırdı çalışmaya başladım sigorta mi yaptı ve elimi kestim 2 ay sonrası iyileşmeye başladı fakat ayagimdaki platin vidasi gevşedi onun için ameliyat oldum bu durumda işyeri hiç ilgilenmiyor maddi ve manevi tazminat açmak istiyorum haklarımızı bilmiyorum ne yapmam gerekiyor
  17:21

  1. Merhaba. Bu tip davalar 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Bir avukatla görüşerek bilgi almanızı ve ona göre hareket etmenizi öneririm.

 195. 2010 mart ayindan itibaren özel bir şirkette çalişiyorum şirket müsterilerine yaptigimiz senetleri bizim maasimizdan kesiyor yöneticilerden baski ve asaglama sözler sarf ediyorlar ve pazar günleri nöbet tutturuyorlar isten ayrilmak istedim tazminat vermeyiz diyorlar kendim çikarsam tazminat alirmiyim veya ne yapmam gerekiyor

  1. Sinan bey, bunun için haklı fesih yapmanız gerekir. Ancak buradan yorum yoluyla ayrıntılı bilgi vermem çok zor. İşyerinde, İş Kanununa aykırı uygulamalar bulmalı ve bunu gerekçe göstererek işten ayrılmalısınız.

 196. Merhaba. Ben kurumal bir markette kasiyer olarak çalısıyorum 3 aydır tüm personellerin maaşından şirketin borcu var ödemesi var denerek kesintiler yapılıyor . Güya yardım adı altında verilen ödeneklerden kesiliyormuş maasımız ama bu ay aldıgım maaşta bariz bir şekilde belli oluyor ki bayramda çalıstigım tam gün ve yarım gün mesaimi yatırmamıslar daha dogrusu kendi maaşıma ek 32 tl mesai adı altında para yatırmıslar . Ben şikayetçi olmayı tabikide istiyorum ama başımada bela almak istemiyorum . Her personelden kesilen bir hak var ve bordur istenildigindede verilmiyor acaba devletin iş veren kurumu incelemesi ve ceza alması mümkün mü çünkü kesintiler haksız yere yapılıyor bile isteye hakkımıza giriyorlar.

 197. Merhaba mustafa bey
  Ben 12 senedir özel bir şirkette calışmaktayım ve hala calışıyorum günde 12 saat üzerinden yani sabah 08 aksam 20.00 cıkışım sadece carşabba günleri izinliyim fazla mesailerim de ödenmedi bunca yıl iştende ayrılmak istiyorum ne yapmam lazım çalışırken şikayette bulunsam fazla mesailerimi alabilirmiyim tşk

 198. Merhaba sikorda müdürlugunden tazminatını 3600 günle alabilir yazısı degilde eşit davranma ma yazısı alsam işsizlik maaşı alabilirmiyim çünkü eşit davranmıyorlar 12 saat üzerinden çalıştırıyor beni işveren ayrıca meslek kodum la alakalı olmayan bölümde calışıyorum vereceginiz bilgiler icin cok tşk ederim

  1. Hasan bey, SGK’dan böyle bir yazı alınamaz. Bunun için haklı fesih yapmanız ve dava açmanız gerekir.

 199. Mrhb ben çalışmakta olduğolduğum bi marketten ailevi sebeplerden ötürü ayrılmak zorunda kaldım ancak 39 günlük bi alacağım kaldı vermiyorlar ne yapmalıyım ssk i aradım ama arabulucu tavsiye etti haricinde ne yapabilirim

  1. Merhaba. Tavsiye uymalı ve arabulucuya başvurmalısınız. Diğer türlü, beklemekten başka bir şey elinizden gelmeyecektir.

 200. İyi günler benim bı mazuratım var ben yaklaşık 10 senedir bi sitede çalışmaktayım bu sitede benim sigortam yaramadığı için davalık oldu yani avukata verdim dava bitti nedeni sigortam yattı ama şimdi bundan ötürü bana baskı uyguluyor örneğin beş yaşındaki oğlum u başkan dövdü ben piskolejik soru yaşıyorum doktora gidiyom ve bundan eski yönetici küfürler ediyor beni sabah akşam evimi gözetliyolar daha sayamadığım çok sebep var bundan önceki yönetimlerden senelik izin haftalık izin bayram izini almadım kısacası ben buradan tazminatım mı alıp ayrıla bilir miyim

  1. Merhaba. Bahsettiklerinize göre bu mümkün; ama somut ve ispat edilebilir bir gerekçe bulmanızda fayda var.

 201. 2.5 ay özel güvenlik şirketinde çalıştım silahlı kimliğim var ama beni ön büro elemanı olarak göstemişler ve 1.5 aylık alacağım var ve proe iptal oldu oyalayıp duruyorlar ist,fa et dediler etmedim paramı almadan istifa etiyeceğimi söyledim ne yapmalıyım

  1. Resul bey, işten ayrılsanız da ayrılmasanız da ücretinizin ödenmesi gerekir. Aynı şekilde, ödenmezse, arabulucuya başvurabilir ya da dava açabilirsiniz.

 202. Merhaba havalimanı calışamları taseron yasasından faydalanıyormu bizim cekdiğimiz cile umarım son bulur cevabınız bekliyorum tesekur ettim şimdiden

 203. Slm ankara 112 de 5 yildir calisiyordum sirketin 112 le olan sozlesmesi bitti tazminatimizi verdi cikardi isveren ama 112 birimi tekrar bi ihale yapti 1 ay sonra ayni sirket aldi ihaleyi sizi geri alacaz dedi ama ilsaglik yani 112 busefer lise diplomasi istedi bizden onceden artaokul diplomasiyla calistik 5 sene ama simdiki ihale saetnamesi boyle diye biz ise giremedik vede devlet simdi kadro veroyo yeni ise girenlere bizimyerimize biz ortada kaldik neyapmamiz lagzim

 204. Merhaba ben özel bir şirkette 4 yıldan fazla çalışmaktayım ve şefim tarafından adam ayirma sezdim ve yaşadım .yani bir hafta önce izin istedim ve vermedi gerekçe olarak işé müdürden laf isıtiyorum kızıyor gibi bahaneler gösterdi ve bu hafta vardiya karşılığım olduğu arkadaşa izin veriyor . Yani şef istediğine izin veriyor istemedigine vermiyor buda beni haksızlığa uğradığımi düşünüyorum ve gururum kırildigı için daha çalışmak istemiyorum bu konuyla ilgili ne yapabilirim

 205. bu ülkenin ekmegini yiyen firmalara iş veriyosunuz mesela sakarya elektirik bu firma elemenlerını işten çıkarıyorlar çalışma bakanlığı böyle firmalara iş vermesin vede müdahale etmesini bekliyoruz bu ne ya

 206. tazminatımı maşımı alamıyorum şsden çıkarıldım diyorum iş mahkemesine git diyor alo 170 ne işe yarıyor ozman ben bilmiyormuyum mahkemeye gitmeyi mahkeler 3yıl 5 yıl sürüyor olan işçiye oluyor kadeşim kapatın alo 170 şi ozman

 207. Sn Yetkililer 7 senedir büyükşehir bünyesinde olan BUSMEK’te şoför olarak çalışıyorum.
  Bizim birim hariç tüm personel kadroya geçerken, bizler Üvey evlat gibi hiç ciddiye alınmıyoruz.
  Taşerona devam deniliyor. bizim LAPİS denen taşeron firmaya ait İstanbuldaki İsmek ve İnegöldeki İNESMEK Personelleri kadroya geçerken, BUSMEK elemanları niye kadroya alınmıyor?
  Büyükşehirde Siyasi Dolaplar Dönüyor ama, Lütfen sizler büyüğümüz olarak bir el atsanız sevinirim.

  Bizlerde herkes gibi Yeni yıla YENİ umutlarla girmek istiyoruz….

  Bursa Büyükşehir BUSMEK Personeli (Şoför)
  Teşekkür ederim.

 208. Sayın çalışma Bakanım tek derdim iş ama ak partide tanıdığım olmadığı için işe giremiyorum.Ben sizin kadar şanslı değilim arayabileceğim iş anca temizlik üzerine olabilir çünkü okutulmadım ve 40 yaşındayım kızlarımı okutabilmek içinde çalışmak zorundayım hastane gibi 8 ,5 çalışabilecek iş istiyorum

 209. bir insaat sirketinde calisiyorum istanbul gunesli de buyuk sirket maaslar ayin 20sinden once yatmiyor sigorta girdi cikti yapiyor her ay arti maaslarimizi 1180 olarak yatiriyor arti agi 135 tl olarak biz simdi sikayet etsek bizi sirket isten atacak boyle kanun olmaz boyle adaletsizlik olmaz yaziklar olsun bu islere goz yuman yetkililere kira gunu gecti ev sahibi evdwn cikaracak bizi dusunun devlet adalet nerde hani devlet

 210. kusura bakmayın ama eşşekgibi çalış maaş alcam die maaşı vermesinler sigorta yatırmasınlar oh ne güzel gidip dövsen suçlu yine sensin böyle adalet olmaz iş veren ailesiyle gezsin tozsun işçinin parasını vermesin bizim çocumuz yok evkiramız yok ihtiyaclarımız yok yokluktan kıredi cek maaş alama haczlik ol ve iş veren desinki benmi dedim kiredi cek die adalet karşısına cıksa işveren haklı olur …. ve soruyorum sizlere BEN ŞİMDİ NE YAPMALIYIM SİZCE…..

 211. bir İtalyan fabrikasında işe başladım bir yılın dolmasına bir hafta kalmıştı seni isden çıkarıyoruz dediler sebeb sordum sebebi yok dediler zaten seni isden çıkarmak için bir sebep bahane bulamıyorum dedi muhasebeci ozaman neden çıkarıyorsunuz diye sordum hep aynı cevabı aldım 15gun süre verdiler ama süreçte hep tehdit altında çalıştım eşimden ayrı ve üç çocuk bakıyorum durumumu biliyorlardı yalvardım ama nafile beni Zoraki bir şekilde ve tehditle bana kağıtları imzalattılar ve bir işçi tarafından da cinsel tacizine ugadim bunu bildirmeme rağmen ilgilenmediler.iki kişi kavga etti kavga eden kişi benim bu kavgayı gormedigimi ve kavga olmadi diye yalan söylememi istedi .bende müdür bana gelir bişey sorarsa doğruyu söylerim dedim.ve beni kişi isden çıkardılar ben ve üç çocuk gum çok perişan olduk kıdem tazminatı vericez deyip kandirildim ama vermediler iki sene oldu mahkemeye basvursam alabirmiyim ben şua çok zor durumdayım nasıl bir yol izlemem gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim.

 212. Merhaba 02.12.2016 tarihinde bir osgb de büro elemanı olarak işe başladım. Elimde sözleşmem mevcut. İşverenım bugun yarın dıyerek sgk girişimi yapmadı. Haziran ayında işkurun işbaşı eğitim programından faydalanmam için baskı yaptılar. 3 aylık süre boyunca işkurdan maaş aldım. Süre bittiğinde işverenim 15.09.2017 de sigorta girişimi yaptı. Ancak o tarihten itibaren maaş alamadım. 26.01.2018de işten ayrıldım ancak işveren çıkışımı hala vermemiş. Şimdi sorularım sunlar maaşımı alma sansım var mıdır bır de nasıl ispat etmelıyız hesabıma para yatırılmamıa olması yeterlı mıdır bir de sigortasız calıstıgım onceki dönem için sıkayette bulunabılır miyim. Tesekkur ederım.

  1. Merhaba. Elbette sigortasız çalıştırıldığınız dönem için dava açabilirsiniz. Ödenmeyen maaşlarınızı da talep edebilirsiniz. Banka hesabınıza para yatmadıysa ve elden de alıp imza atmadıysanız, bunun ispatı sizin açınızdan kolay olacaktır.

 213. Merhaba ben … calisiyorum ve sozlesmeli personelim ve sendikaya bağlı olarak çalışıyorum ama haklarimi alamıyorum hak dedigimde mola saatleri mi alamıyorum ve bu konu yuzunden tartistigimda da kimse yapmıyor sen neden yapasin diye cevallar alıyorum hakkimi aramak istedikce hakkimi bana vermiyolar normalde mola hakkkim var bir saat ve sabahci oldgum zaman bir saat hakkimi kullanmadan erken cikis yapmak icin çıkıyorum fakat mola yaomak zorundasin diyip hem mola yapinca tam yaotirmiyolar hemde mola yapmak istemeyincede yasak oldgunu erken cikmanin diye soluyorlar herkez kafasina gire erken çıkıyor gec geliyor acilmasi gereken saatte magaza acilmiyor bana yardimci olabilirseniz sevinirim ne yapmam gerekiyor ustune bana tehtit yardiriyor sozlesmeli personelim diye yok cikisini veririm ben yineticiyim cik git magazadan gibi tehtitler

 214. Ben gece sorumlusu olarak çalışan bir bayanım.akşam 5 sabah 8 olarak 15 saat çalışıyorum.çıktığım günün akşamı diğer bayan arkadaş çalışıyor.5 yıldır bu sistemle çalışıyoruz ve fazla mesaimiz aylık 25 saat olarak bodroda gösteriliyor ve mecburen imzalıyoruz,işsiz kalma korkusu…bodroda çalışma saatlerimiz gösterimiyo ve puantaj tutulmuyor.bimere arkadaşım ihbarda bulundu,kimliğim açığa çıkmasın diye iş teftiş kuruna gitmiş ihbar.İş müfettişleri gece gelip bu durumu tesbit ederlermi?bunu delil göstererek gece çalışmasının 7,5 saatten fazla aşan kısmını mahkeme kanalıyla alabilirmiyim?

  1. Sevda hanım, iş müfettişi raporu önemli bir delil olur. Ama açıkçası, tecrübelerime dayanarak söylüyorum, müfettişler büyük ihtimalle gündüz gelecek ve işçi ifadesi alarak sonuç almaya çalışacaktır.

 215. Merhaba 33 yaşında iki çocuk annesi ve eşinden ayrı yaşayan bir kadınım. 11 aydır bir inşaat mekanik firmasında sekreter olarak çalışıyorum.maaşım sigortam zamanında yatıyor lakin ben işe girdiğimde asgari ücret 1400 tldi iş görüşmesinde yol parası (150) tl talebim oldu ve kabul edildi yeni yılda (2018) asgari ücret 1600 tl olunca hiç bir şekilde bana bilgi verilmeden yol parasını kestiler sorduğumdada şirketin geçen yıl zarar ettiğini bahane gösterdiler üstelik biz maaşını tam yatırıyoruz dediler. Çalışmak zorunda olduğum için ses etmedim lakin bunun üzerine patronumdan biri 14.02.2018 günü ofiste yalnız kaldığımızda bana tacizde bulundu. Kendimi savundum bi şekilde kurtuldum elinden üzerine aynı gün bana çekmiş olduğu mesajlar var. Yine çalışmak zorunda olduğum için kimselere bişe diyemedim ama o günden snrda ne rahatım kaldı ne huzurum. İzin istediğimde eskiden daha esnek olan şimdi sürekli beni yıldırmak için elinden geleni ardına koymuyor. Bir anne olarak çocuklarımın bayramlarında yanında olabilmek için güç bela tartışarak izin aldım. Bugün 1 mayıs işçi bayramı günler öncesinden bugün tatil olacağımızı söylediği halde 30.04.2018 tarihi iş çıkış saatine yakın bi saatte bugünde çalışacağımızı söyledi. Lütfen haklarımın ne olduğu konusunda bilgilendirme yaparsanız sevinirim. İşten çıkma konusunda bu şartlar altında neler yapabilirim?

  1. Nurcan hanım, işyerinde daha fazla çalışmak istemiyorsanız, sitemizde de örneği bulunan bir haklı fesih ihtarnamesi hazırlayın ve işveren göndererek işten ayrılın. Ardından haklarınızı yasal olarak ararsınız. Yine de tavsiyem, imkanınız varsa bir avukatla mutlaka görüşmeniz yönündedir.

 216. Merhaba ben özel bir inşaat firmasında 11 aydır calisiyorum. İse başladığımizdan bu güne kadar 4 pazar iznimiz var ve 2 pazar iznimizi firma vermiyor ve resmi tatil günlerini de calisiyoruz ve resmi tatilerin ücretini ödeniyor ve hergun 1 saat fazla c alistiriyor 8 den 6 ya kadar ve günlük 1saat fazla çalışmamızın ücreti odenmiyor. Şikayetci olmamızın sonucunda iş müfettişleri geldi.nisan 26 Nisan’da hesabimiza yarışı yatti. Para yaptıktan sonra tekrar iş müfettişleri geldi ve müfettislere alacagimizin tamamının yatmadigini belirttik bu yatan paranın pazar günü ve resmi tatilleremi istinaden yati? Fazladan çalıştığımız 1 saat e mi yattı? Ve benzeri sorulara aldığımız cevap sen karıştırma orasını oldu. Ve iş müfettişleri 20 gün sonra yine gelecekmisler Ve anladım kadarıyla işveren ile ortak hareket ediyorlar müfettisler. Bizim amacımız halimiz olanı almak fazlasını istemiyoruz. Bu durumda nasıl bir yola başvurmanız gerekiyor? Yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

  1. Ercan bey, iş müfettişlerinin işverenle birlikte hareket ettiği düşüncenize katılmam mümkün değil. Hatta bunun önyargılı bir düşünce olduğuna inanıyorum. Yine de hakkınızı tam olarak alamadığını düşünüyorsanız, yine Bimer’e başvurabilir ve ikinci bir teftiş daha talep edebilirsiniz.

 217. Ağır sanayi olarak çaliştiğim iş yerinde 12 yıldır çalişiyorum 8 yıldır asgeri ücret üzerinden prim yatırılmış ben bunu nasıl şikayet edip tazminat alıp işten çıkarım

  1. Fatma hanım, haklı fesih yaparak işten ayrılmanız ve sonrasında arabulucuya başvurarak hakkınızı aramanız gerekir.

 218. Merhaba 2 yıldır sigortalı olarak bir çağrı merkezinde çalışıyorum farklı bir yere borcum olduğu için maaş haczi uygulandı fakat çalıştığım şirketin muhasebe bölümü uygulanan maaş haczini yanlış bir hesaba ödeme yaptıkları için 890 tl tutarında fazladan kesinti yapıldı bunun geri ödemesi için sürekli bana icra müdürlüğüne gitmen gerekiyor diyorlar gittiğimde ise icra müdürlüğü bizim yapacagimiz birşey yok deniliyor bu durumda yasal haklarim nedir nasıl kullanabilirim desteğinizi rica ediyorum birde 02.05.2018 tarihinde yıllık iznim başladı fakat yıllık izin param yatirilmadi ne yapabilirim desteğinizi rica ederim

  1. Merhaba. Dosya içeriğini bilmeden yorum yaparsam, sizi yanıltmış olurum. Yıllık izne mi ayrıldınız?

 219. Biz belediye bitlere geçtik halk banktan vakıfbank a geçtik 620 lira promosyon verecekler miş 3 yıl belediyede 1200 tl üstümüzden istemişler belediyeye yatacakmış biz bu haklarımızı nsl kurtarırız saygılar.

 220. Merhaba zeynel bey.5 yildir calistigim fabrikada bana mobbing uygulaniyor 2 tane tutanagim var yanlis parca degisimi ve makinenin uzun sure durus yapmasindan dolayi ilk amirime haber verilmemis diye ama halbuki ilk amirim fabrikadaydi ve onun yazili haberlsme foyu ile arizaya mudahale ettim diye savunmami yazdim bunlar mobbing olarak gecermi ayrica ayni arkadaslarmla aramda 200 tl fark var ayrica hem kazanci hemde bakimci olarak calistiriyorlar ve hatta hatta yillik izne cikarmayip bordroda izne cikti gosteryolar imzayida kendileri atmis cikti diye yani bnm imzam yok puantajlar dahil.hatta izne ckti die gosterdkleri tarihlerde guya bana egitim vermisler diye elimde belge var imzali olarak.simdi bunlar beni bu sene yine izne cikartmayip izne cikti gosterecekler ben napayim imzalamadan alayimmi bordroyu bu hakli fesih icin gecerli bir sebep olurmu? Tazminatimi alip bu durumda nasil cikarim cnku 2 sene beni izne cikartmadilar ama izne ckti gosterip normal 1 ayin tam odemesini yaptilar bana yol gosterin lutfen

 221. Merhaba 1 senedir çalıştığım işyerinden bugün kendi isteyimle ayrıldım ancak ortada bi haksızlık söz konusuydu iş yerinde herkese zam yapılmış ancak bana yapılmamıştır bende bunu öğrenince işyerinden çıkıp eve geldim ancak iş sözleşmem yok avm de çalışmaktayım karakol kaydım yok 5 ay kadar diğer şubelere gittim geldim ve en önemlisi elden para alıyorum bu nedenle sigortam asgari ücretten yatıyor dava açsam tazminatımı alabilirmiyim ?

  1. Emine hanım, bunu bilmemiz mümkün olmaz. Ama bir an önce arabulucuya başvurarak hakkınızı aramanızı öneririm.

 222. Toplam 37 gün bir inşaat ta calıştım ama 2 aydır maaşımı alamıyorum ve patron vermemekte israrcı hakkımı alabilmek icin ne yapmalıyım

 223. Merhaba iyi gunler beyefendi ben bir şirkette 7 yıl çalıştım güvenlik şirketi üstüne bir çalışanı yolladılar mobbing vs iş kanunu 25/2 maddesine göre beni işten çıkardılar kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alamadım avukata gittim bana ikitane şahit bul dedi korkudan kimse şahit olmak istemedi hayatım mahvoldu ne yapmam gerek Kasım 2017 de cikarttilar

  1. Metin bey, sizi anlasam da yapabileceğiniz tek şey yine de dava açmaktır ve evet, tanık dinletebilmeniz dava aşamasında çok önemlidir.

 224. Biz mamak belediyesinde çalışmaktayız her belediyede ve kamu kurum ve kuruluşlarında 55 günlük ikramiye ve belirli düzeyde zam yapıldı peki mamak belediyesine neden hiç birşey yapılmıyor halen 4 ayın masını bile vermediler sigorta yatmadı şirketler hesapliyorda belediye çalışan muhasebeciler neden hesapliyamiyor.insanlari daha ne kadar oyalayacaklar kimse belediyedeki işçilerin haksızlığa uğradığını gormeyecekmi.hic bir üst düzey yönetici hem altındaki insanların sorunlarını dinlemeyecek mi

 225. Ben 11 ay boyunca bir fabrikada çalıştım hemen hemen her ay maaşlar asgari ücret olsa dahi yarım yarım yattı misal ayın 25 ile 31 arası yatması gerekirken bu süre zarfında 1000 tl ve bir sonraki ayın ilk haftası da geri kalam kısım yattı simdi bu düzensizlikten dolayi işten ayrıldım fakat ayın son haftası 600 ve bir sonraki ayın ilk haftası da 300 yattı geri kalan para halen yatmadı iş yerinden arkadaşları aradım onların parası tam yatmış ben nereye neye hitaben sikayetci olup dava açabilirim bilgi verirseniz mutlu olurum teşekkürler

  1. Murat bey, arabulucuya başvurmanız gerekir. Burada sonuç alamazsanız, o zaman iş mahkemesine giderek hakkınızı arayabilirsiniz.

 226. Merhaba.
  Bir holdingte çalışıyorum özel sektör olarak.
  İşyerim maaş bodrosu vermiyor ve her seferinde farklı bahaneler üretim bizi başlarından salıyorlar.
  Bu durumda ne yapmam lazim nasil bir yaptırım yapabilirim.
  Birde işyerim resmi tatilde çalışma yaptırıyor ve mesaileri normal mesai olarak yatırıyor.
  Nereye başvuru yapmamız lazim iş hakkımı feshetmem icin geçerli bir sebep midir.teşekkürler.

  1. Mert bey, resmi tatildeki normal mesai ücretinden kastınız nedir? Örneğin 1 mayısta çalıştığınızda, size 1 yevmiye fazladan ödeniyorsa sorun yok demektir.

 227. Merhaba.
  Bir holdingte çalışıyorum özel sektör olarak.
  İşyerim maaş bodrosu vermiyor ve her seferinde farklı bahaneler üretim bizi başlarından salıyorlar.
  Bu durumda ne yapmam lazim nasil bir yaptırım yapabilirim.
  Birde işyerim resmi tatilde çalışma yaptırıyor ve mesaileri normal mesai olarak yatırıyor.
  Nereye başvuru yapmamız lazim iş hakkımı feshetmem icin geçerli bir sebep midir.teşekkürler.

 228. Ankara , Sincan da ….P Özel Güvenlik Şirketi sigortalı olarak ise aldığı Özel Güvenlik Görevli lerini bir kaç ay çalıştırıp maaşlarını ödemiyor.
  Ben de 07.04.2018 den 11.05.2018 tarihleri arasında hergün 14 saat çalıştırıp izin ve istirahat vermeden calistirmistir. Daha fazla çalışma saatine dayanamadigimdan ve ay dolmasına ragmen maaşımı bu gün 18.05.2018 olmasına rağmen ödeme yapmayıp telefon ve iş yerine kabul etmiyip maaşımı ödemiyor.
  İş yaptığım … Otomotiv Şirket de güvenliğini yaptığım yerin üretimi 04.05.2018 de ödedikleri ni bildiriyor. Ancak iş yerinde çalışan güvenlik görevlisinin maaşlarının ödenmediği ve her ay görevlinin değiştiğini bildiği halde uzerlwrine sorumluluk almıyor.

  1. Hasan bey bu durumda, arabulucuya başvurarak hakkınızı arayın. Herkes hakkını ararsa, işveren de kendine çeki düzen vermek zorunda kalacaktır.

 229. Merhabalar ben 12 senedaen beri aynı fabrikada çalışıyorum sabah sekiz buçuk akşam altı buçuk cumartesi gunleride sabah sekiz buçuk öğlen 12 de paydos yani 53.buçuk saat çalışma yapiyo haftalık bu normal mi dır nasıl bir yol izlemem gerekir teşekkürler

 230. Gunde 9saat çalışıyorum hafta sonları 14 saat çalışıyorum cumartesi saat çalıştığım zaman pazar tatil yapıyorum pazar 14 saat çalıştığım zaman cumartesi tatil yapıyorum herhangi msi ücreti vermiyorlar ihtiyacım olduğu için çalışıyorum sesimi çıkartamiyorum gunde 9 saat hafta sonu 14 saat çalışmak kanuna uygunmu ne yapmamız gerekiyor yardimci olurmusunuz

  1. Özcan bey, bir haftalık hesap yapmanız gerekir. 7 gün sonunda toplam çalışma süreniz 45 saat aşıyorsa, elbette üstünün fazla mesai olarak ödenmesi gerekir. Ara dinlenmelerini, bu çalışma süresi hesabından çıkarmayı unutmayın.

 231. Çalıştığım işyerinde yatmayan sigortalarım var 2011 senesinden şu an itibariyle işten ayrıldım

  1. Hakan bey, bu durumda hizmet tespit davası açarak bunların prim olarak sayılmasını sağlamanız mümkündür.

 232. Selamın aleykum 01 07 2017 tarihinde bir inşaat şantiye sinde çalıştım 29 08 2017 ayrıldım kalan asgari ve elden param 2 ay sonra adıma ptt yatırıldı yurtdışında çalıştığım için de 2 ay sonra para otomatik olarak geri iade edilmiş iş yerine ve daha sonra da ulaşamadım iş yerine açmadılar telefonu mu adresleri de değişmiş benim ne yapmam gerekiyor 170 i aradım sonuç alamadım bi türlü

 233. 9 aydir temizlik sirketinde vardiya amiri olarak calismaktayim.temizlik muduru sebebsiz bahaneler yuzunden is akdime son vermek istedi
  istifami yazmami doyledi bende istifami yazmam dedim .muhasebeyi arayip ihbar sureni baslatcagim senin dedi vede butun yetkilerimi elimden aldi.suan normal personel olarak is yerinde serseri gibi geziyorum ne yapacagimi bilmiyorum bana yardimci olursamiz sevinirim

  1. Merhaba. Bence çıkarılmayı bekleyin, bırakın işveren düşünsün. Çıkarılırsanız da hakkınızı ararsınız.

 234. tekirdağda … tekstil de çalışmaktayız beyaz yaka olarak. hafta içi 8-6 cumartesileri 8-2 olarak çalışıyoruz zorunlu. ancak fazla çalışmamıza rağmen bize bir mesai ücreti verilmiyor. biz mesai de istemiyoruz. biz cumartesileri gelmek istemiyoruz. ve bununla da kalmayıp bizi resmi tatillerde de buraya getiriyorlar. yine mesai yok. çalışma saatlerinde bu şekilde anlaşmamıza rağmen zorunlu çalıştırılıyoruz. sizlerden acil yardım ve destek bekliyoruz

  1. Bu durumda önünüze iki seçenek vardır. Ya haklı fesih yaparak iş akdinizi sona erdirebilirsiniz ya da bu durumu Alo 170’i arayarak şikayette bulunabilirsiniz.

 235. Bodrum gumbet de bulunan … hotelde gurbet çi olarak1 aydir çalışıyorum haftalik çalişma saatimi hesap kadim gunluk 10 saatten haftalik 70 saat ve bugün suçsuz yere işten cikarildim cikisimi almami istediler ve reddettim sikayette bulunacagimi soyledim lojmandan da cikisimi vermisler sokakta kalma durumum var ne yapmaliyim acil yardimci olun lutfen…

  1. Faik bey, yapabileceğiniz tek şey arabulucuya başvurarak yasal süreci başlatmaktır. Bunun dışında ne yazık ki, yapılabilecek başka bir şey yok.

 236. merhaba 21 gün sigortasız çalıştım bunu öğrendiğimde şirketten ayrıldım ve içerde kalan 500 tl param var işveren bunu vermemekte ısrar ediyo ne yapmam gerekli saygılarımla

 237. merhaba
  … tekstil de calisiyorum beyaz yaka olarak. hafta ici 8/6 hafta sonu8/2 seklinde calisiyoruz .ancak cumartesi gunleri sozlesme disi olarak sorunu calistiriliyoruz.mesai olmadan. ayrica butun resmi tatillerde de ayni sekilde.mesaisiz tam gun calistiriliyoruz. primlerimizi zamaninda ve tam vermiyorlar.artik biktik. denetimi istiyoruz.isim paylasmis istemedigim icin insan kaynaklarinin ismini ve mailini verecegim.

 238. Iyi gunler 5 yildir çalıştığım kurum son 1 yıldır maaslari ayni ay icersinde 2 esit parcaya bolerek tarafimiza odeme yapmaktaydi. Fakat son 3 aydir nisan maasimi maas takvimim her ayin 15 olmasina ragmet ucret tutarimin yarisini 20 nisanda vermis olup kalan tutari haziran ayi olmasina ragmen hala vermedi icerde nisan yarim maas ve mayis maasim beklemede ve hicbir aciklama yapilmamakta. Bu kinu hakkinda ne yapmam gerekir konu hk yardimlarinizi rica ederim

 239. Kamuda işçiyim.Toplu şikayet dilekçesi vermemiz suçmudur.halen çalışıyoruz.toplu dilekçede sayı önemlimidir.iyi çalışmalar

 240. Bizlerde tekstilde çalışıyoruz ben ramazandan önce işten ayrıldım benden sonrada 5 kişi daha ayrıldı patron birebir maaş konuşması yaptı ve konuşmalarında herkesi sigorta yapmayacağını ve asgari ücret altında çalıştıracağını söyledi belirli kişiler asgari ücret alacak dedi bizler işten ayrıldıktan sonra 170 hattına şikayet bildirdik açık adres patronun numarasını ve birkaç sigortasız çalışan eleman ismini verdik bizden bu kişilerin tc numaralarını istediler biz bu kişilerin tc nosunu bilmemiz imkansız verdiğimiz bilgiler bizce oranın denetlenmesi için yeterli değilmi lütfen artık gerçekten adalet istiyoruz artık harekete geçilsin ne olur çok rica ediyorumm

 241. Mrb özel bir market sektöründe engelli
  Olarak çalışıyorum iş yerim uzak çift vasıta gidip çift vasıta geliyorum iki saatim yolda geçiyor bununla ilgilidi iki kez dilekçe verdim dilekcemi almadılar çeşitli bahaneler sundular
  İş yerimi nasıl şikayet edebilirim

  1. Mehmet bey, bu konuda şikayette bulunsanız bile sonuç almanız çok zordur. Yine de Alo 170’i arayabilirsiniz.

 242. Hocam merhabalar ben 2 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum ama iş yerim beni tazminatsız çıkarmaya çalışıyor abuk subuk tutanaklar tutuyor işe ilk basladigim yıllarda haftalık izinim olmadan haftanın 7 günü çalışıyordum bilgisayarda çalıştığım günlere ait kayıtları video yardımıyla çeksem acaba hem haftalık ücretimi hemde tazminatımı alıp işten ayrılabilirmişim ?

  1. Tugay bey, videolar için bir şey diyemem. İzinsiz yapılan çekimler sizi zor duruma da sokabilir.

 243. Sayın hocam özel güvenlik görevlisi olarak bi firmada çalışıyordum.Bagli bulunduğum özel güvenlik şirketi görev yaptığım fabrika da projesini sonlandırdı.Ben ve arkadaşlarıma sizi farklı bı yerde tekrar işe baslaticaklarini ama projenin onaylanmasını beklediklerini bu arada boş olduğunuz süre içerisinde ofis elemanı olarak devam edeceğimizi maaş ve sigortanizin devam edeceğini söylediler.Ama daha sonra bize ücret vermiyceklerini sadece sigortanizin devam ettiğini söylediler.Ucretsiz izne ayırmışlar.Bu durumda ne yapmalıyım .Şimdiden teşekkür ederim vereceğiniz cevap için

 244. 2 yıldır bir fabrikada calisyorm ve 1 yıldır da kaçak olarak iraklilari çalıştırmaya başladılar maaşları elden zarfla veriyorlar onlara 1000 TL gibi bir rakama çalışıyorlar ve bu durumda amirler ve müdürler kendi kadrolu çalışan işçilerine baskı yapıyor bin TL’ye adam bulusyoz 2 kat çalışmalısın yoksa bırak git kendin çık vs.. sürekli sorun çıkarıyorlar. Bu durum ile ilgili 170 şikayet ettik fakat bütün mültecileri gece ve ara vardiyasina aldılar hala aynı sorun devam etmekte bizde bi dilekçe hazırlayıp işkur. Ve ssk ya vermek istiyoruz 10-15 kişi olarak örnek bı dilekçe veya başka bir yol onerirmsimisnz saygılarımla şimdiden teşekkürler

  1. Kenan bey dilekçeyi toplu da verseniz, tek tek de verseniz sonuç değişmez. Dilekçede, özellikle denetmenlerin hangi saatte gelmesini istediğinizi belirtin. Böylece belki tespit yapılabilir.

 245. Hiç kimsenin sonuç alamadığı şikayet birimleri…şikayet ettiğiniz kişiye adınızı veriyorlar sonuç alamadığınız gibi daha huzursuz bir iş ortamı kalıyorr geriye

 246. Merhaba gıda sektöründe tam 9 aydır kasa sorumlusu olarak çalışıyorum.Alkollü ve canlı müzik yapan bir cafe restaurantız üstelik Avm’de.Barımızda çalışan 40 küsur yaşlarında evli bir abimiz uyuşturucu kullanıyor ve bunu sabahları molalarına çıkıpta yapıyor.Hal ve hareketlerinden son derece rahatsızım fakat bimer,cimer yada çalışma bakanlığına şikayet ettiğimde şikayet edenin ben olduğuma ulaşmalarından çekiniyorum.Ne yapmalıyım sizce ?

  1. Neşe hanım sizi anlasam da bu durumda şikayette bile bulunsanız yapılabilecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yapmanız gereken ya işten ayrılmak ya da işverenle görüşmek olmalıdır.

 247. Merhaba Mustafa bey sorum olacak acil yardımcı olmanızı rica ederim.5 senedir ozel sirkette mağaza müdürü olarak görev yapmaktayım fakat e-devlet sigorta kontrolü sağladım da satış danışmanı olarak gözükmektedir.Isten ayrılmayı düşünüyorum tazminat vermeden göndermek istiyorlar fakat bunu nasıl şikayet edebilir ve hak temin edebilirim.Tesekkurler

  1. Merhaba. Okan bey, bu durum tek başına bir haklı fesih gerekçesi olmaz. Daha somut ve elle tutulur bir gerekçe bulmanız gerekir.

 248. 2001 yılının 6 ayından beri faliyet gösterdiğim özel sektör de patron sıgotamı düzenli yatırmadı yıl 2018 mayıs ayına kadar sıgorta pirimleri kesintili ve ben bu 17 yıllık hakkımı nasıl alabilirim şimdi işyerinden çıktım 2 aydır bana nasıl yardımcı olabılırsınız ne yapmam gerekiyor hakkımı nasıl alabilirim

  1. Davut bey işten hangi gerekçeyle ayrılmıştınız ve noter kanalıyla fesih yaptınız mı?

 249. Selam kolay gelsin ben ďenizlide pamukkale belediyesi sağlık işleri müdürlüğünde ilâç lama ekibindeyim bizim calisma saatleri sabah 8.00 akşam 17.00 dir. Ama bizi cumartesi günleri tatil verilmiyor toplam çalışma saatleri 54 saatidir haftalık biz bunu itiraz etme hakkımız bulunamamaktadır. Itiraz ettiğimiz an işimizi son verilme korkusu olduğu içindir. Bizim günlük çalışma saatlerimiz hakedisler üzerinde sabah 9.00 ve akşam 16.00 gosterilmekdetir. Biz bunu için ne yapabiliriz

  1. Merhaba. Yapabileceğiniz en önemli şey Alo 170 i aramak olabilir. Burada da isminizin gizli kalmasını talep edebilirsiniz. Yine de gizli kalacağını kesinlikle söylemek mümkün olmaz.

 250. Ben iskazasi geçirdim ve iyileşip ise gittiğimde bana baskı uygulayıp ağır işlere verdiler avukata danıştım ve ara bulucuya muracat eti notere ihtarname çekmedik is verende notere ihtarname çekip devamsızlık yaptığımı ssk ya bildirmiş ve bu şekild e tazminatımı ala bilirmiyim

  1. Merhaba. İşveren noterden fesih ihbarnamesini ne zaman çekmiş? Siz arabulucuya başvurmadan önce mi başvurduktan sonra mı?

 251. Merhaba kolay gelsin ben gıda sektöründe 3 yıldır çalışıyorum son iki yıldır hafta içi sabah 8 akşam 9.30 çıkış aksam 8.30 sabah 8 15gece 15 gunduz vardiyalı çalışıyorum hafta sonlarida çalışıyorum normalde cumartesi çıkış 12.30 pazar yayıldı ama pazarda cumartesi de çalışıyorum tazminatım i almak için ne yapmam gerek nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim

  1. Özkan bey bu çalışma sürelerini ve ödenmiyorsa fazla mesai ücretlerini gerekçe göstererek işten ayrılabilirsiniz. Ama ayrıntılı bir ihtarname hazırlamanızı ve bunu noter kanalıyla göndermenizi tavsiye ederim.

 252. Merhaba. Size bi sorum olacak. Yanitlarsaniz sevinirim.

  Ben yaklasik iki bucuk yil calistigim sirketten is sonu sebebiyle isten cikarildim. Is veren ile karsilikli olarak ihbarname imzaladik ve ihbar suresi sonuna kadar (42 gün) her iki tarafta yasal olarak uzerine duseni yapti. Ihbarnamenin orjinal bir nushasi da bende mevcut. Bu durumda ihbar tazminati alamayacagimi biliyorum. Ancak ihbar suresi dolmasina ve isten ayrilmama ragmen hala kidem tazminatimi odemediler. Ayrica calistigim son ayin maasini da odemediler. Bu durumda benim haklarim nelerdir. Yada ne yapmam gerekir.

 253. 28 nisan 2013 yılından beri bir sitede kapıcı olarak çalışmaktayım toplam 3 blok 120 dairelik kapici daireleri dahil vede 113 kisi ikamet etmektedir ben burada tek başıma çalışmaktayım normalde bir kapıcı kaç daireye bakmakla yükümlüdür teşekkürler

 254. Mrb 5 yıl bir tip merkezinde Hemsire olarak görev yaptim sonra orayı kapatıp farklı bir isimli farklı bir yerde hastane açtılar bize haklarimizla gecicegimizi soyleyip istifa imzalattilar buna mecbur tuttular 1 yıldan fazla oldu yeni hastaneye geceli ve alo 170 ten öğrendiğime gore oyuna getirmişler ve tazminat hakkımızı takmışlar sahitimde var sizce tazminatını alabilirmiyim

  1. Gamze hanım halen dava açabilirsiniz. Ama istifa etmediğinizi bir şekilde kanıtlamanız gerekir. Bu her zaman çok zor olmaz. Özellikle tıp merkezinde bir anda herkes işten ayrılmışsa, bu çok da normal görünmeyecektir. Mutlaka şansınızı denemelisiniz. Burada asıl sıkıntı davayı kazanmak değil, kazaırsanız karşı tarafın ortada bir mal varlığının olup olmayacağıdır.

 255. Merhaba size bi soru sormak istiyorum ben 9 yıldır aynı isyerinde çalışıyorum 9 yıldır sabah 8 aksam 6 öyle yemegi saati yok cay saati yok öylen yemegi saati is sakin olunca yemegimizi yeyip tekrar isimize bakiyoruz is sıkı oldugu zamanlar aksama kadar durmadigimiz gunlerde oluyor is sakin oldugu zamanlarda istiratimizi ediyoruz simdi ben isten ayrilsam tazminatimi alabirmiyim

  1. Cevdet bey ara dinlenme sürelerinin eksik kullandırılması ya da hiç kullandırılmaması işçi açısından bir haklı fesih sebebidir. Burada sormanız gereken soru şudur: Olası bir dava aşamasında mola kullanamadığınızı ispat edebilir misiniz?

 256. Merhaba ben bişey sormak istiyorum sigortasız çalışan bir kız var yetim aylığı aldığından dolayı ssk istemediğine dair imzalı yazısı var ve ben bunu şikayet etmek istiyorum alo 170i ararsam denetmenler ne kadar sürede gider yakın zamanda işten çıkmayı düşünüyor çünkü bide o işyerinde çalışan başka ssksızlarda var işyeri bundan zarar görürmü yoksa sadece o kızmı görür

  1. Özlem hanım elbette işyeri de zarar görecektir. Hatta bu durumdan işçi bir zarar görmeyecektir, idari para cezası işverene uygulanır.

 257. Merhaba:Benim. Yaşım 17 Sosyal
  MEDYA ÜZERİNDEN Tatil Köyünden İŞ buldum.Sigortasız çalışmaya Başladım İş ilânlarında yazanları yerine getirmediler 3 Hafta Çalışıp Haftalik Avansında Vermediler Telefonları Açmiyorlar parayida 1 ay Sonra Verecegiz Diyorlar Calistigima Dair video Fotograf. Var Ne Yapmalıyım

 258. Meraba ben sibel ben 8 aydir agiz ve dis sagligi teknikleri olarak bi kurumda calisiyorum beni basta ise gece elemani olarak aldilar hamilelik izninde bi bayan vardi o gelince bwni gunduze gecireceklerini solediler sonra saatimi 12 8 yaptilar 3 ay ole calistim simdide tekrardan istemedigim halde beni geceye tekrar gecirmek istiyolar gecmesemde isten cikaricaklar bana seni basta gece elamani olarak aldik mecburmusum gibi zorluyolar gecmesemde cikarilicam yardimci olursaniz cok sevinirim ne yapmam gerekiyor

  1. Sibel hanım iş sözleşmesi imzaladınız mı? Bu sözleşmede göreviniz ne olarak geçiyordu?

 259. Selamün Aleykum Cevdet bey eşim bir iş yerinde çalışıyor iki haftada bir gün hafta tatili kullanıyor Ben bundan rahatsız oldum Bu iş yerinde çalışanlar yıllardır böyle çalışıyormuş Özellikle bayanları ülkemizde çok çalıştırıp haklarını gasp ediyorlar Eşim şikayet edersem işimden olurum diye korkuyor Birde bu zamanda asgari ücret veren bir yer bulmuşum kaybedemem diyor Yani anlayacağınız millet insanları çıkarına göre çalıştırıyor Devletin öyle bir sistem kurup bunu çalışana ve çalıştırana etki etmeden kontrolünü sağlaması lazım
  İş bulmak zor tahsil diploma yoksa Bizim millete parayı ver köle gibi çalıştır işi kaybetme korkusuna sesi çıkmıyor bunun gibi yüzbinlerce kişi var
  Biz eşim işinden olmadan 6 gün çalış 1 gün dinlen olayını iş verene nasıl yaptırırız

  1. Aleyküm selam. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama ne yazık ki fiiliyatta bunun sağlanması çok zor. Hem cezalar yetersiz hem de teftişler etkin değil. Yine de Alo 170 aranarak şikayette bulunulabilir. Belki düzelme sağlanır.

 260. Merhaba ben 3 yıldır bi fabrikada çalışmaktayım aylık ücretlerimiz asgari ücretten gösterip düşük prim yatırıyorlar bunu sikayet ettiğimde ismim gizli tutulurmu ve en önemlisi nereye sıkayet edicem bunu sormamdaki sebep daha önce şikayet edildi bu firma ama gelen memurlar çaylarını içip gittiler deyişen bişey olmadı işini hakkıyla yapan bi kurum yokmu bu ülkede

 261. Gunluk 11 saat calismaktayim.asgeri ücret ve elden 1000 lira fatk almaktayim.isimiz oldugunda veya iş e geldiğimizde saat basi 15 lira kesilmekte bu yasalmi.

  1. Erkan bey hangisini soruyorsunuz? Günlük 11 saat mi? Devamlı olmamak kaydıyla yasaldır. Elden ücret almak mı? Kesinlikle yasaktır. Ücret kesilmesi mi? Bazı hallerde mümkündür.

 262. Merhaba, işverenim haksız yere maaşımdan kesinti yapmaya çalışıyor. maaşımı bankadan yatırıp elden geri getirmemi istiyor. bu durumla ilgili hakkımı nasıl savunabilirim ? tazminatımı alıp çıkış yapabilir miyim?

 263. Meraba . Biz 3 bayaniz is veren sekreter ilani verip bizi ayni gun ise aldi 1 ay boyunca calistik . Bize gelmeyin yarn dedi ve maaslarimizi vermeden bizi gonderdi calisyigimiz 1 ay icinde bize ssk yapmadi tc kimlik numaralarimizi aldi yaptm dedi yapmamis megerse. Bu yaptiklsrini yanina birakmak istemiyoruz nolur bize bi yol gosterin .

 264. İyi aksamalar ben bır şirkette muhasebesici olarak işe girdim maaşım 2 bin ve maaşlar asgari ücret üstünden yatıyor gerisini elden veriyor yaz dönemi olmaksızın belirli bir çalışma saatleri yok yasalara göre 8 saat ustu mesai sayılır ancak herkesi soru sormaksizin zorunlu mesai bıraktıryorlar mesai kalmak istemediğimiz dile getirdik ama çalışma saati bu beğenmeyen gitsin diyorlar mesai sabah 8 akşam 8 8.30 bu şekilde mesai farkını da bir maaş ikramiye olarak veriyorlar bu kurumu şikayet ettiğimiz taktirde alabileceği ceza nasıl olur

  1. Ela hanım şikayet halinde tespit yapılırsa, işyerine yüksek miktarlarda ceza uygulanır. Burada önemli olan, işyerine gelen müfettişin bu tespitlere ulaşabilmesidir.

 265. 2008 De girdiğim isyerinde 2011 yılında SSK ya başlamış 2011 den sonrada her sene 1 ay çıkış yapılmış 14 yaşında girdiğim iş yerinde 10 yıldır çalışıyorum ve şuanda iş yerimiz devir ediliyor SSK asgari ücretten yatiyor her yıl giriş çıkış olduğu için benim tazminat alma hakkım varmidir varsa ne kadar dır tazminatım verilmezse nereye başvurmam gerekir teşekkür ederim.

 266. iyi akşamlar ben bir fabrikada işçi olarak 15 senedir çalışıyorum sigorta girişim 2003 4800 primim var işten ayrılmak zorundayım tazminatımı nasıl alabilirim ayrıca verilen zamlarla ilgili bir haksızlığa uğradım şikayetim sonucunda 1 sene sonra düzeltildi geriye dönük olarak bunu neden göstererek tazminatımı alabilirmiyim. bide mesailere zorunlusunuz diyorlar kalmazsanız tazminatsız cıkış diyorlar yasalmıdır bu durum

  1. Nur hanım bir yıl önceki bir durum için haklı fesih yapamazsınız. Fazla mesai için onay vermişseniz, yapmanız gerekir. Bir haklı fesih nedeni bulmadıkça tazminat alarak işten ayrılamazsınız.

 267. Merhaba

  İşyerinden kendı ruzam ile ayrıldım. Maddı sıkıntılardan dolayı ayrılırken alacaklarımı odeyemedıler. Sonradan kısmen bır para odedıler ve kalanı hala ıdemedıler

  Nereye ve nasıl sıkayet ve basuvury yapmam gerek.

 268. bir fabrikada işçi olarak çalışıyorum senede 3 ay sekiz sekiz çalışıyoruz pazarlarda dahil ve asgari ücretle çalışıyoruz ek ücrette almıyoruz ve gitmediğimiz günde kesiliyor bunun için ne yapabilirim

 269. Merhaba kurumsal bir iş yerinde çalışıyorum. Çalıştığım iş yerinde haftalık izin hakkım elimden alındı (sadece 1 hafta ceza niteliğinde) ve shiftler kaldırıldı günde 12 saat çalışıyoruz 09.00_21:00 saatleri arasında ve yemek molamız olmadan. İş yerinin böyle bir hakkı var mı? Yoksa bununla ilgili ne yapabiliriz.

  1. Rabia hanım işçi ne yapmış olursa olsun; onun hafta tatili, yıllık izni ya da ara dinlenme hakkı kısıtlanamaz. Peki ne yapabilirsiniz? Ya Alo 170’i arayarak şikayette bulunursunuz ya da bu nedenle haklı fesih yapabilirsiniz.

 270. Merhaba,muasebe benden 4/1 1200tl icra kesintisi yaptı ama ben borcumun tamamını ödedim ve suan 3 aydır muasebe parayı bana yada icra müdürlüğüne yatırmıyor.dileckce verdim cimere sikayet ettim çözüm bulamadım.ne yapmalıyım tesekkur ederim.

 271. Merhaba 1.5 senedir bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışıyorum. İş başvurusu sırasında asgari ücret artı 150 tl yol parası diye anlaştık ancak 2018 de asgari ücret artışıyla bana hiçbir şekilde bir bilgi verilmeden yol parasını kestiler. Bunun nedenini sorduğumda şirketin 2017 yi zararla kapattığını söylediler. Üzerine 14.02.2018 tarihinde patronum tarafından mutfakta köşeye sıkıştırılarak taciz ( sarılıp öpmeye kalktı) edildim ve bir şekilde elinden kurtuldum. O sırada ofiste kimse yoktu lakin olayın hemen akabinde diğer çalışma arkadaşlarım geldi ofise ve ben onlara bişe belli etmeyeyim söylemeyim diye yaptığını ikrar eder şekilde özür mesajları attı.( bunlar Hale’n elimde ) çalışmak zorunda olduğum yeni bir iş bulmanın zor olduğu ve dahi özür dilediği için bundan kimseye bahsetmedim lakin zamanla anladımki mobbing uygulayıp benim bütün haklarımdan feragat ederek kendi isteğimle işten çıkmam İçin uğraşmaya başladı. Örneğin hastalık vs gibi durumlarda izin vermemeye beni zorlamaya başladı. Beni resmî tatil günlerinde benden hiçbir şekilde izin almadan zorla çalıştırıyor. Üstelik fazla mesaide vermiyor. Ben bir buçuk yıldır çalışıyorum ve senelik iznimi dahi kullanamıyorum.(işsizlik korkusundan)15.08.2018 tarihinde 25.08.2018 tarihi için ( bu tarih Cumartesi gününe denk geliyor ve ben cumartesi günleri 08:00-13.30çalışoyorum) izin istedim. Ve bana izin vermiyor.ben bayram tatili sebebiyle şehir dışında olacağımı ve bilet bulamadığımı ancak 26.08.2018 sabah saatlerinde Ankara’ya geleceğimi söyledim ve ekledim senelik iznimden düşülmesini. Bunun üzerine benimle ciddi şekilde tartıştı ve iş akdimin sona ereceğine kadar uzadı konu. Herşeyi açık açık anlattım lütfen konuyla ilgili beni bilgilendirir misiniz nasıl bir yol izlemem gerektiği hakkında ?

  1. Merhaba. Bu durumda bir an önce noterden ihtarname göndererek haklı fesih yapın. Bahsettiğiniz durumları ve diğer haklı fesih gerekçelerini sıralayın ve tazminat ile diğer haklarınızı talep edin. Sonrasında ödeme yapılmazsa yasal süreci başlatırsınız. İhtarname örneğini sitemizde bulabilirsiniz.

 272. İyi Günler Kolay Gelsin.
  1.5 Senedir Özel Bir Şirkette Çalışıyorum.
  Mesai Yapın Diyorlar Pazar Çalışın Diyorlar.
  Yapıyorum Mesaimi Ya Vermiyorlar Ya İzin Diye Kullanın Diyorlar Yada Yarısını Kesiyorlar.
  1.5 Sene Çalıştığıma Rağmen Zam Zamanı Geldiğinde Zam Yapmıyorlar. Bu Durumda Ne Yapabilirim.

 273. Merhaba lar belediye işçisi yım yanlız kadro yok 18 seneden beri hizmet veriyorum bu Kurban bayraminda taş ocağında bekçilik yapıyorum iki arkadaşım kadrolu ben değilim yanlız taş ocağında sırayla tek kişi nöbet tutuyoruz.bayram in 1 İnci günü öğlen saatinde saat 12 de nöbet aldım ayın 21 i ve 22 sinde saat 12 de birakdim yani 24 saat nöbet tuttum bana yazılan mesai 8 saat bu nasıl mesai ölümü böyle…c.tesi günü 4 saat yazılıyor pazar günü denk gelirse 8 saat mesai yazıyorlar bizim tuttuğumuz nöbet 12 saat norma günlerde saat 17’00 da nöbet alıyorum sabah 08’00 da nöbet bırakıyorum.c.tesi 4 saat mesai yazıyorlar pazarda 8 saat bu konuda beni bilgilendirir Şeniz sevinirim ve bu konuda yardiminiz lazım sizden ricam şikayet nereye ede bilirim korkumda var.bu konuda isden ata bilirlerdi beni teşekkür ederim yazarsanız sevinirim.

 274. merhab. annem denizli altinbasak tekstil de havlu bölümünde çalışıyor. yıllık iznini kullanmak istedi ama yillik izni oldugu halde müdürü ve ustası izin vermedi. acil doktora gitmesi gerekiyordu. annem izin almak için 2 haftadır uğraşıyor ve hala alamadı. ve 2 tane yıllık izni var. acil olarak ilgilenirseniz sevinirim. teşekkürler

 275. Merhaba ben 3 ay bir Cafe de çalıştım ve maaşımı alamadım sürekli bahaneler buldular ve maaşımı hep parça parça verdiler sigortamı da yapmadılar son cıkmama yakın 15 gunlük bir sigortam yattı ne yapabilir bu durum da yardımcı olabilir misiniz?

 276. İyi günler ben … markette reyon elemanı olarak 04.08.2018 tarihinde çalışmaya başladım ve 06.09.2018 tarihinde işten ayrılmak zorunda kaldım ve bana maaşımı eksik yatirdılar ben 1.435 tl aldım geri kalan 165 tl mi kestiler ben bunun için ne yapmalıyım cevaplarsanız sevinirim

  1. Merhaba. Seda hanım, bunun birçok nedeni olabilir. Öncelikle işverene sorarak kesintinin sebebini öğrenmelisiniz. Ona göre değerlendirmek gerekir.

 277. Mrb. Ben bi tekstil de 9 aydr çalışyorum. Ve dün istifamı verdim çünkü çok bunaldim. Piskolajim bozulmaya başladı sinir hastası oldum ve bir dk daha calsmaya tahammulum kalmamsti ama patron ihbar süresi boyunca çalışmamı yoksa maasini vermem keserim dedi. Ve bu sknti halimde beni calsmaya mecbur kıldı. Bunun için yapabileceğim birsey varmı..Daha fazla kalmak istemiyorum beni çok bunalttilar

  1. Büşra hanım, somut bir haklı fesih gerekçeniz olmadıkça, ihbar süresine uymanız gerekir. Aksi takdirde sizden 4 haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı talep edilebilir.

 278. Mrb.özel bi alüminyüm firmasında yaklaşık iki yıldır montaj elemanı olarak çalışıyorum çalışma şartlarımız oldukça zor asgari üctretin bi tık üstünde maaş alıyorum. Bundan önceki aylarda fazla mesai ücretletimi alıyordum iki aydır mesai ücretlerini wermiyeceklerini açıkladılar ama herhangi bi yazılı beyanda bulunmadılar.Şikayet konusunda hangi yolları izlemm gerekir we işten bu sebepten dolayı ayrılsam tazminatımı alabilrmiyim. Şimdiden Teşekkür ederim

  1. Yusuf bey, fiilen yaptığınız ama ödenmeyen fazla mesaileriniz varsa, bu durum bir haklı fesih sebebidir. Bu gerekçeyle işten ayrılırsanız, kıdem tazminatınızın ödenmesi gerekir.

 279. Merhaba ben ve kardeşim bir yemek şirketinde çalıştık ama içerideki kalan paralarımızı alamadık oyalayıp duruyorlar biz paralarımızı nasıl alabiliriz yardımcı olursanız memnun olurum kalp hastası eşim var ve ilaçlarını alamıyorum saygılar

 280. İyi günler ben … de çalışıyordum ve askere gittim geldim suan bana personel alımı yok diyorlar bu benim yasal hakkım değilmi şikayet etmek istiyorm bunları yardımcı olurmusunuz ben şuan işsiz geziyorum çoğunluk yerde işe almıyor alım yok diye

 281. Iyi günler is yerine istifa dilekcesi attım is yerim bunu teslim etmeyip beni sgk ye sikayet edebilir mi devamsızlık var diye böyle bir durum varsa ne yapmam gerekir

  1. Beyza hanım, SGK’ya böyle bir şikayet türü olmaz. Ama işveren, devamsızlık yaptığınızı iddia edip sizden ihbar tazminatı talep edebilir.

 282. Slm avukat bey benim sikayetim calistigim sirketen benim haberim olmadan 21.09.2018 tarihinde cikisim yapilmis ve 25.09.2018 tarihinde baska sirkete baslanmisim tek imzam ve istifam yok bende bunu ogrendim ve 15.10.2018 tarihinde konusmaya gitigimde bana bundan sonra boyle bu sirkete calisirsan bana kagit imzalican 10senede calissan tazminat almicam diye yada senen dolmadan giris cikis yapcam dedi bende dogal olarak biraktim o zaman bana kagit imzala calismak istemiyorum diye dedi bende imzalamadim 2 sirkete ayni kisiler ustune o yuzden imza atmadim beni cekti disariya atti simdi onlar yuzunden ne kidem ne ihbar nede issizlik maasi alma sansim yok ve maasimda yatirmadilar 1hafta gecti herkesin yatmis benim yatmadi bunun icin haklarim icin ne yapabilirim 33aylik calismam var karsiligi bumu olmali

  1. Merhaba. O halde, bir gün bile beklemeden arabulucu başvurusu yaparak yasal süreci başlatmanızı öneririm.

   1. Zeynel bey 16.10 2018 tarihinde arabulucuya basvurdum hala ses seda yok kac gunde donus olur bana maasi yatirmadilar faizli odemelerim var onlarda yapamadim ne yapmm lazim

    1. Şu aşamada yapabileceğiniz tek şey, size resmi bir tebligatın ulaşmasını beklemektir. Arabulucu normalde 4 hafta içinde karar verir ama bu sürenin uzaması da pekala mümkündür.

 283. Merhaba. Ben iş yerimden 1 ay önce çıktım anlaşmalı olarak ama içerde alacağım maaş ve tazminatım var. Normalde ayın 10 u maaş yatma günümüz ama hala yatmadı geçen ayda aynı sorun oldu bu ayda. Hâlâ bu firmada devam eden arkadaşlarıma sorduğumda sadece mağaza yöneticilerine yattığını söyledi bu durumda ne yapmalıyım ?

  1. Merhaba. Esra hanım, firma ile aranızda bir güven sorunu varsa, yapabileceğiniz şey arabulucuya başvurarak yasal süreci başlatmaktır. Ya da beklemeye devam etmeyi tercih edebilirsiniz.

  2. Avukat bey 3.5 yıl çalıştığım firma tazminatımı ve mart maaşımı vermedi 2016 mart bende iş mahkemesine başvurdum tazminat maaşım ve primlerim için ama 3 yıldır mahkeme sonuçlanmadı gerekçe ise bilir kişi raporu gelmiyor ne yapabilirim dayanacak gücüm kalmadı şu an işsizim yaşım 47

   1. Merhaba. Sizi anlıyorum; ancak ne yazık ki beklemekten başka yapabileceğiniz bir şey yok. Geç gelen adalet, adalet değildir. Umarım, adalet sistemindeki bu yavaşlığa bir çözüm bulunur.

 284. Merhaba kolay gelsin ben 04.09.2018 ve 25.09.2018 tarihlerinde bir inşaat firmasında çalıştım sigortamı yatırdılar fakat asgari ücretimi yatırmadılar devletin işverenlere verdiği gün var mı ne kadar süreleri var ne yapmam gerekiyor Bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler.

  1. Osman bey, çalışmanız karşılığı ücretin, en geç 30 gün içinde ödenmesi gerekir.

    1. Hayır, ücreti hak ettiğiniz yani çalıştığınız günden itibaren 30 gün içinde ödenmesi gerekir.

 285. Avukat bey. Ben bir şirkette 40 ay çalıştım. Bu çalışma süresince hiç izin kullanmadım. Tazminat almadım.arkasi dolu olan bir kagidin arkasına bütün haklarimi elden aldım diye yazı yazdırıp imza attılar. Ben mahkemeye versem hakkımı alabilirmiyim. Bütün maaş bodrolarini imzalattılar. Tamam gidebilirsin dediler. Bu hakkımın olduğunu yeni ogrendim. İsten ayrılalı 3 sene oldu. Yardımcı olursanız sevinirim. Ne yapacağımı şaşırdım

  1. Merhaba. Elbette alabilirsiniz. Evraklara imza atmış olsanız da, banka hesabınıza yatan tazminat var mı? Ama burada önemli olan husus şu ki; eğer istifa mektubu imzaladıysanız veya size yıllık izin formu imzalatmışlarsa, iş değişir. Bunları bilmeden size kesin cevap veremem. Yine de şu yazılara göz atabilirsiniz:
   mustafabaysal.com/ibraname-hakkinda-bilinmesi-gerekenler
   mustafabaysal.com/zorla-istifa-dilekcesi-imzalatilan-iscinin-haklari

 286. Merhaba Hocam 4 yıldır bir şirkette çalışıyorum, yaptıgımız bir işten dolayı hatalı bir iş olsa bu iş yüzünden tazminatsız çıkarılma söz konusu olabilirmi, veya üst kademede çalışan biriyken temizlik gibi, veya alt kademelere vs.. verilme durumunda ne yapmalıyız.ALO170 olabilirde olmayabilirde diyor ve iş sözleşmenize baglı diyor, iş sözleşmeyi görmemiz mümkün degil gibi ne yapmamız lazım.

 287. Merhaba.Ben İstanbul İkitelli organize sanayi … firmasında Bir ay çalıştım ödeme yapmadıkları dan dolayı işten ayrıldım.Şuan aktif çalışanlara bile üç aydır maaş vermiyorlar. Yardımcı olur musunuz ne yapmamız gerekiyor. Teşekkürler.

 288. Merhabalar kolay gelsin ben yabancıyım 1Kasım işten ayrıldım ama maaşımı vermiyorlar her gün maaşımı soruyorum param yok falan filan diyorlar şimdi beni polise verecekmiş arttık buraya gelme diye gönderiyorlar şuna yardımcı olursanız çok mutlu olacağım…. teşekkür ederim 😊

  1. Merhaba. Bizim yapabileceğimiz bir şey ne yazık ki yok. Adliyeye gidip arabulucu başvurusu yapmanız gerek.

   1. Çok sağolun ama benim çalışma iznimde yok. Çalışma izni yapacaktım sonra patronum yaptırmadılar SGK tarafından kazandılar onlar şuanda maaşımı almak için dükkana geldim zaman patronum arttık buraya gelme yoksa polise veririm diyorlar orda ben çalışma izinsiz sgk siz çalıştım hakkımı helal etmiyorlar 12saat hatta 14-15 saat çalıştığım günlerde oldu ekstra para vermediler hakkım talep etmek için kime şikayet edebilirim bana çok şerefsizlik yaptılar onlar… yardımcı olursanız çok mutlu olacağım… önceden Çok çok teşekkürler ediyorum

    1. Sizi anlıyorum ve üzüldüm. Ama sigorta da yapılmadıysa, işiniz çok zor. Dava açmanız ve şahit bulmanız gerekir. Ayrıca eğer işyerinde halen sigortasız yabancı işçi çalıştırılıyorsa, 170’i arayarak şikayette bulunun ve işverene cezai işlem uygulansın.

 289. Kolay gelsin iyi aksamlar.konuya şöyle başlayayım.benim bi arkadaşım bi şirketin taşeron işlerini almış.bana da abi yardım eder misin diye yanına cagardi.tabi bizim sigortalarimiz vede askeri ucretlerimiz arkadsin anlasdigi şirket yatiyodu.son zamanda bu arkadaş bu şirketle anlasmzlklari olduğu için biz calisanlarn askeri ücretlerini yatrmadi.diğer taseronlarinkini yatırıp bizimkileri yatrmamislar.söyledikleri biz o kişiyle anlasamdik ondan sizinkileri yatirmadik.peki bizim şu an ne yapmamız gerekir iyi akşamlar.

 290. bi devlet hastanesinde 4d veri giriş personeli olarak çalışmaktayım nakli mi evime yakın bir devlet hastanesine aldırdım maaş olarak toplam 1.500 tl yattı 11 günlük param eksik şuan çalıştığım hastane durumu düzeltmek isterken eski hastanemde maaş çalışanları tele cevap vermediğinden düzeltemiyor ve ben kredi ödeyen bir vatandaş olarak mağdurum. 15 gündür sıkıntıyı ben çekiyorm kimse işini düzgün yapmıyor bu durumu nereye iletebilirim teşekkürler

 291. İş yerinden personel azaltımı sebebi ile ihbar ve kıdem tazminatım hesaplanarak çıkışım verildi. Ancak aradan 2 ay a yakın bir süre geçti hala yatırılmadı. Noterden ihtar çektikten 2 gün sonra şirket konkordato ilan etti, dava açma ve taleplerim konusunda ne yapabilirim ? Teşekkürler

 292. İyi Akşamlar Kolay Gelsin. Çalıştığım Şirkete 20.11.2018 Tarihide Konkordato Atandı 3 Aylık Maaşımız İçerde Ve Bu Süreçte 10.12.2018 Tarihinde Çıkış Verildi. 1Yıl 7 aydır çalışmaktayım. Bu Süreçte Geride Kalan Maaşlarım Ve Tazminatım Nasıl Olacak.

 293. Ya benim böyle bi sorunum var asgari ücretin üstünde maaş alıyorum ama sgk asgari ücretten gösteriliyor hafta içi hergün sabah saat 8 de başlayıp saat 19:00 kadar çalışıyorum arti c.tesi günü öğlene kadar çalıştırıyorlar bizi anlıyacağınız haftalık 60 saat çalıştırıyorlar bizi ben bunları ismim gizli kalırak şikayet ede bilirmiyim yada ne yapmalıyım şimdiden tşkler.

 294. Benim eşim bir fabrikada çalışıyor maaşları asgari ücretten gösteriliyor kalan parayı ve mesaileri elden veriyorlar ben bunu şikayet edebilir miyim

 295. Merhabalar 3yıl 3 aydır çalıştığım bir şirkette,
  Annem beyin ameliyatı oldu, ondan
  1 hafta sonra
  Babam beyin kanaması geçirdi
  Pisikolojik olarak zaten sorun vardı
  Çalışacaklardan 1 kişi bana karşı tavır aldı. Üzerime geldi sözsel olarak bende karşılık vermek zorunda kaldım. Destek olacakken köstek oldu
  Omuzunu ittim ve senin o sivri dilini keserim.( mecazi anlamda dedim) sonra iyice alev aldı. Bende küfür ettim
  Şirket onun yazısını aldı

  İtmeyi darp ve senin o sivri dilini keserim alarak
  Senin dilini keserek almış tehdit

  Heyet karşısına çıkmadan
  İş feshimi verdiler

  Ben tartışma konusunu tam yazmadım
  Kızın savunması ilk başları da yalan

  1. Merhaba. Haklı olduğunuzu düşünüyorsanız arabulucu başvurusu yaparak hukuki süreci başlatmalısınız. Bunun dışında, olay özelinde bir yorum yapmamız doğru olmaz.

 296. ben istanbulda bır eczanede teknısyen olarak calısıyorum 8 bucuk yıl aynı yerde calıstım ve eczane kapandı kapanırken sadece kıdem tazmınatı ve kullanamadıgım yıllık ızınler hesaplandı asgarı ucret uzerınden normalde asgarı ucretten fazla alıyorduk teknısyenlık belgemde var sgk da asgarı ucret gosterılmıs hep eczanenın kapandıgı gun bıze ıbraname ımzalattılar paramızında hemen verılcegını soyledıler sonucta 8 yıl calıstıgımız ınsanlar dıye guvenıp ımza attık 1 seneye yakın bı zamandır hala paramızı alamadık param yok verılcek dıye bızı hep oyalıyolar mahkemeye versem bızım resmı olarak acılıs ve kapanıs saatlerımız yasalara gore sabah 8.30 aksam 19.00 hafta ıcı hafta sonu cumartesı gunlerı sabah 9:30 aksam 19:00 hıcbır sekılde bu saatler arası kapanamıyor ve acılamıyor ayda 1 defada gece nobetlerımız olur sabah acılır ertesı gun aksama kadarda kapanmaz 4 adet aynı yerde daha oncede calıstıgım sahıtlerım var mahkemeye verdıgım zaman ekstra bu paralarıda alabılırmıyım ornek emsal davalar varmıdır ne yapmam gerekır davam cok uzun surermı yoksa 15.000 tl vereceklerını soyluyolar bekleyıp o parayımı alayım ama 1 yıla yakındırda vermıyolar paramı cıkıs ıbranamesıne attıgım ımza bana sıkıntı olurmu mahkemede

  1. Merhaba. Eczane olması sebebiyle elbette fazla mesai ücretlerini daha kolay ispat edebilirsiniz. Ama burada önemli olan, imzaladığınız ibranamenin içeriğidir ve burada ne yazdığını bilmeden kimse size yardımcı olamaz. Bence bir avukatla yüz yüze görüşün ve ne yapacağınıza böylece karar verin. 1 yıl, beklemek için çok uzun bir süredir.

 297. merabalat bn özel bi kolejde mzel bi turizm şirketine bağlı olarak servis rehberliği yapıydum.hem sigortasız calıstrdılat hemde hakımı tam alamadm 45 gn calıstrdılar 15gunünz içerde kalıyo cıkımca alıyosnz dediker bana işten aniden cıkartıldm elime 200 tl para verdiler.sadece yol sgk ve içerde kalan paramı alamadm nereye basvurmam gerekıyo ayrıcada 24 tane işcisi sigortasız calısıyo.

 298. Merhabalar
  Kamu işçisi olarak çalıştayım, iş yerimizde iş adaletsizliği vardır. Kaynakçı olarak işe alındık ama kaynak yapmıyoruz. Kaynak işini eski işçilere veriyorlar. Müfettiş geldi incelemeye bizlere sormasan el altı yaptılar. Hakkımız olduğunu gizliden söylüyorlar ama bir türlü elimizden tutan yok. Hangi bakanlığa yada nereye şikayet etmemiz gerekiyor.

  1. Merhaba. Hangi kurumdan müfettiş geldiğini bilmiyorum; ancak Alo 170’i arayarak Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin gelmesini talep edebilirsiniz.

 299. çalıştığım şantiye de yemekler çok kötü … yemekler yağ içinde yüzüyor ve plastik çadır da yemek veriliyor şantiye şefleri ve çalışanları ordan yemiyor bile onların ayrı kapalı konteynırı var . Gelen yemeklerde köfte gibi ürünler de tek tırnaklı hayvan eti olduğunu düşünüyoruz … bununla ilgili nereye şikayette bulunabilirim

  1. Merhaba. Faruk bey sağlık ya da tarım müdürlüğüne başvurularak işyerinde denetim yapılması istenebilir.

 300. Özel şirkette kamyon şöförüyüm yüzde 90 engelli kızım var dawm sendromu 10 gün olan mazeret iznimi şirket kullandırmıyor biz vermeyiz 9 seneden beri çalışıyorum bu konuda ne yapmam lazım şimdiden vereceğiniz cevap için teşekkürler

  1. Merhaba. Sanırım şu izinden bahsediyorsunuz: mustafabaysal.com/engelli-cocugu-olan-isciye-mazeret-izni
   Bu izni hak ediyorsanız ama alamıyorsanız, Alo 170’i arayabilir ve şikayette bulunabilirsiniz ya da haklı fesih yaparak işten ayrılabilirsiniz. Ama işten ayrılmadan önce, işverenden bu hakkınızı yazılı olarak talep etmiş olmanız ve buna rağmen işverenin kullandırmamış olması gerekir.

 301. Meraba ben Hamit özel bir şirkete bir aya yakın çalıştım sonra ordan ayrılmak zorunda kaldım çalıştığım yerde kaçak olarak çalıştırılan insanlarda vardı.
  2018 yıldan beri hakım olan parayı göndermediler bunun için nasıl bir şikayete bulunurum

 302. Merhaba ben kurumsal bir firmada çalışıyorum kurye olarak
  (Kurumsal) diye geçiniyor gerçekten ama bir çok sıkıntı var mesela ben bir ay önce trafik kazası yaptım mesai saatleri içerisinde lâkin iş kazası olarak bildirmemişler ve fazla mesaileri elden teslim ediyorlar ne yapman gerekiyor lütfen yardımcı olursanız sevinirim

 303. Merhaba ben döküm fabrikasında çalışıyorum. Okuduğum duydugum kadarıyla döküm fabrikasında çalışan işçiler yıpranma payı olarak yıllık 60 gün daha prim alması gerekiyormuş ama ben yanı biz haktan mahrumuz. Şikayetçi olacağım lakin kişisel bilgilerin sızdırılmasından korktuğum için şikayet edemiyorum. Ne yapacağım bilgi ve yardım alabilir miyim ?

 304. Merhaba ben bi fabrikada makina operatörü olarak çalışıyorum vardiya sistemi olmamasına rağmen beni tek başına yevmiyeci sigortasız iscilerle gece vardiyasına gönderiyolar bu şartlarda çalışmak zorundamıyım.

  1. Merhaba. İş sözleşmenizi görmeden yorum yapmak doğru olmaz. Ama normal şartlar altında, sürekli olmadıkça, işverenin işçisini gerektiğinde gece vardiyasında çalıştırması yasak değildir.

 305. … belediyesinde çalışmaktayız yaklaşık 1 yıldır düzenli maaş alamıyoruz belediyemizin muhasebe müdürü … kendi kafasına göre belediyemizi yönetiyor canının istediğine para veriyor canının istemediğine vermiyor çok mağdur durumdayız 25 çalışanız tehdit edildiğimizden dolayı kimseye derdimizi anlatamıyorum şu mübarek üç aylar hürmetine bizlere yardımcı olursanız seviniriz çoğumuz icralık aile huzurumuz kalmadı ALLAH aşkına bize yardımcı olun saygılar

 306. Merhabalar ben işten çıkarıldim 30gundur tazminatım yatirilmadi oyaliyorlar bununla ilgili nereye şikayette bulunan bilirim yönlendirebilirmisiniz ?

 307. İs yerinde görev tanımı ve sözleşme dışında başka bi bölüme çalıştırılmaya zorlanıyorum bunun yasal olup olmadığını öğrenebilirmyim

 308. merhaba ben cimere ssk asgari uçretten yatıyor diye ismim gizli şikeyet ettim ama ne tesadüf ki o aydan itibaren yükseltildi ama tekrardan sosyal güvenliği gidip ismim acık ve dataylı bir şekilde şikayet oluşturdum firmaya bu şikayetim gittiğinde bana karşi ne yapabilirler işten çıkarsalar tazminatsız yada yıldırarak ödemeleri geç yatırıp beni magdur edebilirler bu şekilde olursa ne yapabilirim

  1. Merhaba. İşveren sizi, şikayet ettiğiniz için çıkarırsa, haklarınızı hukuki yollardan arayabilirsiniz. Ama şu aşamada, henüz bir gelişme yokken, söyleyebileceğimiz başka bir şey olmaz.

 309. İs yerinde görev tanımı ve sözleşme dışında başka bi bölüme çalıştırılmaya zorlanıyorum bunun yasal olup olmadığını öğrenebilirmyim
  Simdiden teşekkürler

 310. 1.5 aydır özel şirkette çalışıyorum maaşımı vermiyorlar mırın kırın edip oyalıyolar 1.5 aydır sigortamı bile başlatmamışlar hastaneye muayene olduğumda öğrendim ne yapabilirim yardımınızı rica ederim haklarımı istiyorum

  1. Merhaba. Yapabileceğiniz tek şey Alo 170’i arayarak işyerinde denetim yapılmasını istemek ve denetmenler geldiğinde markette tespit edilmeyi beklemektir. Ne yazık ki başkaca bir yolu yok.

 311. Merhaba lar 4 senedir temizlik firmasında çalışıyorum 4 senedir işler gayet iyidi son zamanlarda sürekli bir psikolojik baskı yapılıyor zorlan başka işler yaptırmaya çalışılıyor bunu için nasıl bir yol incelme gerekli

  1. Merhaba. Bunun için yapabileceğiniz bir şey yok. Sabırla beklemeniz gerek. Ne yazık ki, buna benzer mobbing vakalarında işyerine müdahale etmek ve durumu dışarıdan düzeltmek neredeyse imkansıza yakın.

 312. Merhaba işyerinde psikolojik baskı altına alıyorlar 5 senedir çalışıyorum görev yeri değişikliği haftalık tatilimin iptali gibi durumlarda soz konusu bunun icin nereye basvurmaliyim

 313. Men şuan çalıştığım yerde yaklaşık 2yil çalışmaktayım am sürekli başka şirketlere giriş çıkış yapılıyor örneğin yani hangi firmada iş tutarsa oraya kaydiriyorlar ve askeri ödenek ayrı bide ikinci ödeme var onunda porc olarak gösteriyorlar yani maassim 3000 bin bunu iki binin askeriye yatırıyor gerisini elden veya hesaba porc olarak yatırıyor ayrılmak istediğinde ise çalışma gününün az ve ödeneği askeri olarak veriyor değeri kalanı ödeniyor resmi bayramlarda ise ek bı ücret göstermiyor
  Şuan ayrılmak istiyor çıkan bir çok kişinin ya parasını odemito yada geç yatırıyor yada eksik git istediğin yere şikayet et diyo şuan ayrılmak istiyor ama paramı alamayacağını diyecekiniyom bana nasıl yardımcı olabilirsiniz .şimdiden tşk ederim saygilar

  1. Merhaba. Paranızı alıp alamayacağınızı bizim bilmemiz mümkün olmaz. Ama hakkınız ödenmezse, yasal yollara başvurmanız gerekir. İşveren size ödeme yapmak istemedikçe, hakkınızı yasal yollarla aramaktan başka bir seçeneğiniz de olmayacaktır.

 314. Merhabalar ,
  5 ay sigortalı olarak çalıştığım işyerim kapandı. Ancak 4 ay geçti son maaşlarımızı alamadık. Ne yapmamız gerekiyor

 315. Yaklaşık,2,4 aydır çalışıyorum ilk girişte sigortam 1 ay geç başlatıldı,, bu süre zarfında maaş asgari ücret bankaya yatıyor gerisini elden veriyor…2,4 aydır resmi tatil günlerinde çalıştık Mesai vermedi Kendi işimin dışında işler veriyor isim olduğu halde mola yok hastalanmak yok hastaneye gidilince surat asılıyor ve telefon da nasılsın diyecek yerine işe geliyor musun deniyor işten ayrılmak istiyorum tazminat kıdem ve resmi tatil günleri alabilir miyim

 316. Markette çalışıyorum ben yeniyim diye fazla çalışmaları vs ne varsa beni sürüklüyorlar ve mesela günlük çalışma 8.30 saat ama mola yarım saat 8.30 saatten fazla calisincada mesai olayı yok şikayet etmek istiyorum işten çıkarsınlar umrumda değil ben ses çıkartmıyorum diye aptal sanıyorlar

 317. Merhabe hocam ben 11 yildir çalışmaktayım 3 yil once bana şefli verdiler bölüm yonetimi verdiler teknik cizim iş verdiler gecici olarak dediler ama dahada yapiyorum hic birfark almadan ben normal işci olarak çalışmaya devam etmek istiyorum hic bir yerede imza atmadim yazali veya sozlu olarak bu gorevlerimden vazgecebilirmiyim. TEŞEKKÜR EDERİM

  1. Merhaba. Size kesin bir cevap veremeyiz. Ama kanaatimi söylemem gerekirse; 3 yıl boyunca bir görevi yürüttükten sonra, artık bunu kabul etmediğini söylemek, hukuken geçerli bir neden olmayacaktır.

 318. Kamu kurumunda kadrolu işçiyim, sağlık sektörü olduğu icin (devlet hastanesi) vardiyalı çalışma vardır fakat şefimiz bayram izni vermedi 2gun sabah 8 akşam 20 2gun akşam 20 sabah 8
  2gun off şeklinde çizelge hazırladı, yani bayramda hiç izin yaptırmama hakkına sahip midir?