Dilekçeler / Tutanaklar

İşçi işi aksatma tutanağı

İşçinin yaptığı her hareketin kayıt altına alınması gerekmez. Bunların içinde işçinin işini nasıl yaptığı da vardır; fakat işçinin işini aksatması işin akışını etkiliyorsa ya da işveren bu durumun devamlılığından şikayetçiyse, bu durumu tutanağa bağlamak isteyebilir.

İşte işi aksatma tutanağı adını verebileceğimiz bu tutanakla, işçinin yaptığı işin niteliği ve sonuçları kayıt altına alınmak istenir.

İşi aksatma tutanağı nasıl olmalı?

İşyerinde düzenlenen diğer tutanaklar gibi, işi aksatma tutanağının da yazılı olması gerekir. Bu yazılı belgede ne yazılacağı ise, tamamen yapılan işin ve gerçekleştirilen fiilin niteliğine göre değişecektir.

İşi aksatma tutanağında olması gereken temel bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

  • Tarih ve saat
  • İşçinin kimlik bilgileri
  • Varsa tanıklar
  • İlgililerin imzaları
  • Fiilin gerçekleşme şekli

Bunlar haricinde tutanakta ekstra bilgiler elbette yer alabilir; fakat tutanağın sıhhati için yukarıdaki bilgilerin varlığı gerekmektedir.

İşçinin işini aksatması

İşçinin işini aksatması istenen bir durum değildir; ancak çoğu zaman da tutanağa bağlanacak kadar önemsenmez. Buna rağmen işini aksatma eylemi süreklilik kazanmışsa, işverenin uyarılarına rağmen düzeltilmiyorsa ve işin yürütümünü de olumsuz etkiliyorsa, artık bu durumun tutanağa bağlanması beklenir.

İşi aksatmanın yaptırımı

İşçinin işini aksatmasına karşılık İş Kanununun öngördüğü yaptırım, Kanunun 25/II-h maddesinde yerini bulur. Buna göre; işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi halinde işveren işçiyi haklı nedenle derhal işten çıkarabilir.

O halde işçinin işi aksatmasının tutanağa bağlanması önem arz etse de tek başına onu tazminatsız çıkarmak için yeterli değildir. Ayrıca bu tutanağa dayanarak işçinin yazılı şekilde uyarılması da gerekir.

İşçi tüm uyarılara rağmen işini aksatmaya devam ediyorsa, artık işverenin onu tazminatsız çıkarabileceğinden söz edilebilir.

işi aksatma tutanağı

Tutanaklar mahkemede işe yarayabilir

İş Hukukunda tutanakların önemi, muhtemel bir dava aşamasında kanıtlayıcı belge olarak kullanılabilmelerinden gelir. Aşağıdaki Yargıtay kararında da görüleceği üzere; tutulan tutanaklar ileride mahkemenin kanaatini etkilemektedir:

“… Dosya içeriğine göre, davacının davalı işyerine ait otelde kaptan olarak 03.03.2013-24.08.2014 tarihleri arasında çalıştığı, değişik tarihlerde işini aksatma, işin aksamasına sebep olma ve sair sebeplerle hakkında tutanaklar tutulduğu, savunmalarının alındığı, bazı disiplin cezalarının verildiği sabittir.

Davacının feshe konu edilen eylemleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde fesih için geçerli sebebin oluştuğunun kabulü gerekir. Davacının davranışları işyerindeki iş akışını bozucu niteliktedir. İşverenden iş ilişkisini sürdürmesi beklenemez. Bu sebeplerle iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe dayandığı kabul edilmelidir. İşverence yapılan fesih geçerli sebebe dayandığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olmuştur…” (22 Hukuk, 2015/31091 E. ve 2015/34080 K.)

işçi iş aksatma fesih

İşi aksatma tutanağı örneği

İşte bu işi aksatma tutanağının bir örneğini aşağıda bulabilirsiniz. İşyerinde kullanacağınız hangi tutanak olursa olsun, şu temel kuralı her zaman hatırlamalısınız: Herkes ve her olay için geçerli sabit bir tutanak yoktur. Tutanağı ne kadar detaylı düzenler ve ne kadar çok şahidin imzasını tutanağa alırsanız, tutanak o kadar sağlam olacaktır:

Pdf versiyonu: drive.google.com/open?id=0B3IQOb5JnsdQNGwzSVBVRVNYRTQ

Word versiyonu: drive.google.com/open?id=1C4oA0TK3GblX87sdGXagkKcWYcxv6BIv

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu