Fesih

İşçi ile işverenin tartışmasının sonuçları

İşçinin işverenle tartışması

İşçinin işverenle tartışması her zaman görülmese de rastlanabilen bir durumdur. İş Kanununa göre işçinin temel görevi iş görme borcunu yerine getirmek iken, işverenin temel görevi de işçinin emeğinin karşılığı olan ücretini ödemektir. Ancak bu temel sorumluluklar dışında iki tarafın da ayrıca dikkat etmesi gereken kurallar bulunmaktadır. Peki işçi, işverenler tartışırsa işten çıkarılabilir mi?

İşçinin haklı gerekçeyle işten çıkarılması

İş Kanununun 25inci maddesinde işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı düzenlenmiştir. Buna göre, bu maddede yazılı fiillerden birisi işçi tarafından işlendiğinde; işçinin iş akdi kıdem tazminatı ödenmeksizin ve ihbar süreleri beklenmeksizin feshedilebilmektedir.

O halde işçi ile işveren arasındaki tartışmaya bu pencereden bakmakta yarar vardır. Maddeyi incelediğimizde, işçi ve işveren arasında yaşanan bir tartışmanın haklı bir fesih nedeni olarak yer almadığını görmekteyiz. Bunun anlamı, yaşanan bir tartışmanın tek başına haklı fesih nedeni olamayacağıdır. Ama bu, tartışmanın sonucunda işçinin kesinlikle işten çıkarılamayacağı anlamına gelmez.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

İşçi ile işveren arasındaki tartışmanın niteliği

Burada önemli olan, tartışmanın nedeni ve nasıl gerçekleştiğidir. Tarafların sadece fikirlerini beyan ettiği, sözlü bir hakaret ya da fiili bir müdahalenin olmadığı bir tartışma zaten yazının konusu bile olamaz. O zaman, bakılması gereken tartışmanın niteliğidir.

Nedeni ne olursa olsun, yaşanan bir tartışma sonucunda işçi tarafından işverene fiili bir darpta bulunulmuşsa işçi haklı nedenle derhal işten çıkarılabilecektir. Nitekim İş Kanununun 25/II-d maddesine göre işçinin işverene sataşması bir haklı fesih nedenidir. Fiili bir darbın ise sataşmadan daha ağır bir fiil olduğu açıktır. Aynı şekilde tartışma esnasında işverene hakaret eden işçi de işten çıkarılabilecektir.

Her tartışma kendi içinde değerlendirilir

İşçinin işverenle tartışmasının sonucunun ne olacağına dair peşin hüküm vermek yanıltıcı olacaktır. O nedenle, böyle bir sorun yaşamış bir işçi tartışmanın nedenini, gelişimini ve sonucunu iyi okumalı ve durumunu buna göre değerlendirmelidir.

SONUÇ

işçinin işverenle tartışmasının sonuçları

İşçi ile işveren arasında yaşanan bir tartışma tek başına işçinin haklı nedenle derhal işten çıkarılmasına sebep olmaz. Çünkü böyle bir tartışmanın bir haklı fesih nedeni olduğuna dair açık bir hüküm İş Kanununda yoktur.

O halde tartışma kendi içinde değerlendirilmeli, hakaret veya fiili müdahale içermeyen ve tarafların fikirlerini beyan ettiği tartışmaların işçinin tazminatsız olarak çıkarılmasına sebep olamayacağı unutulmamalıdır.

Ancak nedeni ne olursa olsun yaşanan bir tartışmada işçi işverene hakaret etmişse ya da onu darp etmişse, bu durumda işçinin haklı nedenle ve derhal işten çıkarılması beklenir. Bunun sonucu ise kıdem tazminat ve ihbar tazminatı hakkının yitirilmesidir.

Son olarak şunu da belirtmek isterim ki; hakaret veya darp içermeyen ve tarafların sadece fikir beyan ettiği tartışmalar haklı nedenle fesih gerekçesi olamamakla birlikte; böyle bir tartışmanın içeriğinde işin yürütülmesi ve işleyişi bakımından işçi ile işveren arasında büyük anlayış farklılıkları varsa ve işçinin bu fikirleri işin yapılmasını imkansız hale getiriyor ya da güçleştiriyorsa, işverenin işçisini 18inci madde kapsamında kıdem tazminatını vererek ve ihbar sürelerine uyarak işten çıkarabileceği kanaatindeyim.

Mustafa Baysal

Sizin için doğru ve değerli bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazı gerçekten işinize yaradıysa ve teşekkür etmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey onu PAYLAŞMAK.

Bunlara göz atmadan gidersen, pişman olabilirsin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu